Velkommen til. Hasseris Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Hasseris Gymnasium"

Transkript

1 Velkommen til Hasseris Gymnasium 2013

2 Indholdsfortegnelse: Gymnasiet udbyder i 2013 følgende studieretninger: 3... Velkommen 4... Det 3-årige gymnasieforløb Studieretninger Den papirløse klasse Introduktionsforløbet på Hasseris gymnasium Gymnasievejledningen og gymnasiepsykologen Studievalg Nordjylland Lektieværkstedet Læsevejledningen IT-support Talentudvikling på Hasseris gymnasium Klasseturneringen på Hasseris Gymnasium En efterårsferie i bioteknologiens tegn International Baccalaureate (IB) Internationalt læringsmiljø på IB Shakespeare Week CAS-projekter Kort om Hasseris Gymnasium BI A + Ma B + Id B BioTek A + MA A + Fy B FY A + MA A + Ke B MA A + Fy B + Ke B SA A + EN A + Ma B SA A + Ma B + Id B SA A + Ma B + Ng B EN A + Sa B + Bi B EN A + Sa B + ps C SP A + EN A + Sa B SP A + EN A + tysk eller fransk fortsættersprog TYF A + EN A + Sa B MU A + EN A + Ma B EN A + Dr B + Sa B Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 Postboks 70 DK-9100 Aalborg Tlf: Hjemmeside: Redaktion: Mads Christian Sidenius Jesper Holmbach (ansvarshavende) Design og layout: Anders Mark Vognsen, MarkGraphic Tryk: Prinfo Aalborg Foto: Mads Christian Sidenius Aalborg Skolefoto 2

3 Velkommen til Hasseris Gymnasium Af Anders Bach Jensen, rektor Det farverige gymnasium. Hasseris Gymnasium har fået nyt logo. Det er monteret på festsalens gavl ud imod Hasserisvej og står knivskarpt med den hvide mur som baggrund. I en stiliseret form gengiver logoet nogle grundtræk ved skolens arkitektur. 5 farver er anvendt: rød, gul, blå, orange og grøn. Det er farver, man møder forskellige steder inde i bygningen, og det er de farver, der indgår i navnene på skolens forskellige fløje. international gymnasieuddannelse (International Baccalaureate). Uddannelsen findes i øvrigt på ca.3000 skoler rundt om i verden. Så i princippet kan du tage det første år i Hasseris, det andet i Vietnam og det tredje i USA! Det er imidlertid ikke kun studieretningerne, der markerer mangfoldighed. Det gør de forskellige aktiviteter uden for den skemalagte undervisning også. Hæftet her giver en smagsprøve på en del af disse aktiviteter. God fornøjelse med læsningen. Logoets farvespil signalerer liv, kreativitet og den mangfoldighed, som er et grundtræk ved Hasseris Gymnasium, og som man umiddelbart registrerer, når man bevæger sig inden for og færdes rundt på skolen. Mangfoldigheden skal også gerne fremgå af dette hæfte, hvor først og fremmest skolens studieretninger præsenteres. Hvad enten dine interesser primært går i kunstnerisk, naturvidenskabelig, samfundsfaglig eller sproglig retning, vil du kunne finde en studieretning, der passer dig. Har du lyst til at tage en studentereksamen, hvor undervisningssproget i alle fag er engelsk, har du også mulighed for det, idet Hasseris Gymnasium - som det eneste i Nordjylland - udbyder en 3

4 Det 3-årige gymnasieforløb Undervisningen i gymnasiet består af et grundforløb på et halvt år og et studieretningsforløb på 2½ år. Ved tilmeldingen vælger du foreløbigt studieretning, idet du først træffer det egentlige valg af studieretning efter grundforløbets afslutning. I praksis skifter ganske få elever studieretning efter grundforløbet, men muligheden eksisterer. Fagrækken består af fag på A-, B- og C-niveau, hvor A-niveau er det højeste. Der skelnes mellem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Ved valg af studieretning vælger du 2-3 fag, som du specielt skal beskæftige dig med. Studieretningsfagene toner gymnasieuddannelsen i enten naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk retning. Blandt de tre naturvidenskabelige fag biologi, kemi og naturgeografi vælger gymnasiet to fag på mindst C-niveau. Et af disse fag eller fysik skal vælges på mindst B-niveau. Den enkelte elev har 1-3 valgfag uden for studieretningen. Antallet afhænger af studieretningsfagene. 1.g grundforløb 1.g studieretning 2.g studieretning 3.g studieretning (2)-3 Studieretningsfag (2)-3 Studieretningsfag (2)-3 Studieretningsfag (2)-3 Studieretningsfag 0-1 Valgfag C/B 0-2 Valgfag C/B/A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Historie A Historie A Historie A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Sprog 2 B Sprog 2 B Sprog 2 B Matematik C Matematik C Samfundsfag C Samfundsfag C 2 af de 3 naturvidenskabsfag: Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C 2 af de 3 naturvidenskabsfag: Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C Fysik C Idræt C Idræt C Idræt C Idræt C Kunstnerisk fag: Billedkunst C, Dramatik C, Musik C Kunstnerisk fag: Billedkunst C, Dramatik C, Musik C Religion C Oldtidskundskab C Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Når du ansøger om optagelse, skal du foretage tre valg: Studieretning Du skal tilkendegive, hvilken studeretning du forventer at vælge efter grundforløbet (det endelige valg skal først foretages i december). 2. fremmedsprog Du skal vælge enten fransk eller tysk som fortsættersprog eller fransk, kinesisk, spansk eller tysk som begyndersprog som begyndersprog (begyndersprog skal være på A-niveau). Kunstnerisk fag Du skal vælge, om du det første år vil have billedkunst, dramatik eller musik. Hvis et af disse fag indgår i studieretningen, skal du ikke foretage dette valg (gælder kun de to kunstneriske studieretninger med henholdsvis musik og dramatik). 4

5 Kunstneriske studieretninger Musik A Engelsk A Matematik B Interesserer du dig for musik og sprog? Så er denne studieretning noget for dig. Denne studieretning handler om, hvordan mennesket udtrykker sig i musik, sprog og litteratur. I musiktimerne skal vi beskæftige os med både de praktiske og teoretiske aspekter af musikken. Vi starter med at lære at læse og skrive noder og akkorder for derefter at kunne bruge dette bl.a. til at lave arrangementer for band eller kor. Du vil i musiktimerne også blive undervist i sammenspil, stemmeteori, musikteori, musikhistorie og -analyse. Du skal med andre ord bruge ørerne, forholde dig til musikken, spille på instrumenter og bruge din stemme. Vi vil også gøre brug af vores nye moderne studiefaciliteter og i den forbindelse fokusere både på det kunstneriske og det tekniske. Det er ikke en forudsætning, at man kan læse noder eller spiller et instrument den væsentligste forudsætning for musik i studieretningen er, at du har lyst til at beskæftige dig med musik. I engelsk A er der fokus på sproget som kommunikationsmiddel - dels i litteraturen og dels i andre kommunikationsformer i en verden, hvor engelsk er blevet det globale kommunikationssprog. I engelsk på A-niveau er der fokus på litteratur, grammatik, samfundsforhold og historie i de engelsktalende lande. Musikstudieretningen er et stærkt tilbud til dig, der brænder for musikken og som gerne vil udbygge din musikalske kunnen og viden samtidig med, at du igennem musikken - og de øvrige fag - får kompetencer, du kan have glæde af i din kommende studietid og dit almene liv; kompetencer som kommunikation, ideudvikling, performance og samarbejde. Her beskæftiger du dig med: instrumenter og stemme akkorder og arrangement kultur og sociologi sprog og kommunikation litteratur innovation. 5

6 Kunstneriske studieretninger Engelsk A + Dramatik B + Samfundsfag B Studieretningen med dramatik er for dig, der gerne vil arbejde praktisk og teoretisk med teatret og dets udtryksformer. I dramatik kommer du til at arbejde med krop, stemme, sprog, scenografi og andre af teatrets virkemidler med det formål at skabe forskellige sceniske udtryk. Du lærer de grundlæggende principper for at opbygge en rolle, og du får derved et indblik i skuespillerens arbejde. Teatret er en her-og-nu-oplevelse, og derfor er det helt centralt, at du afprøver fagets metoder på din egen krop. Arbejdet med krop og stemme i forhold til teatrets verden giver dig desuden en række redskaber, som er anvendelige i enhver situation, hvor du skal præsentere en idé eller et fagligt stof for andre mennesker. I dramatik lærer du at arbejde kreativt og innovativt med at omsætte en idé til et kunstnerisk produkt og formidle dette til en bestemt målgruppe. Det er således helt centralt for faget, at du både lærer at analysere andres kunstneriske udtryk (forestillinger, tekster, billeder osv.), og at du selv eksperimenterer med teatret og dets virkemidler for at kunne skabe og iscenesætte en forestilling i samarbejde med andre. For at kunne forstå og anvende teatrets udtryksformer og processer kommer du til at lære om forskellige teaterhistoriske perioder, skuespilteknikker og principper for iscenesættelse af en forestilling. Du kommer således både til at arbejde med ældre og moderne teaterformer og hele tiden med en tæt integration af teori og praksis. Du kommer også til at stifte bekendtskab med det professionelle teatermiljø. Dette er først og fremmest i form af teaterbesøg, der både kan inspirere dig i dit eget arbejde med en rolle eller en forestilling og give dig et indblik i teatret og dets funktion i samfundet i dag. I samfundsfag kommer du til at arbejde med forskellige politiske, sociologiske og økonomiske problematikker, som gør dig i stand til at tage stilling til samfundsmæssige spørgsmål. Samspillet mellem dramatik og samfundsfag kan tage udgangspunkt i emner som identitet, selviscenesættelse, sociale roller og konflikter. Ligeledes kan samspillet med samfundsfag være med til at give en forståelse af, hvordan teatret bidrager til at skabe debat om politiske emner gennem opsætninger af forestillinger med fokus på f.eks. ulighed og integration. I engelsk kommer du til at fokusere på sproget som kommunikationsmiddel i en verden, hvor engelsk er blevet det globale kommunikationssprog. Du kommer til at arbejde med både litteraturen og med andre kommunikationsformer. I samspillet med dramatik kan du i engelsk komme til at arbejde med såvel klassiske som moderne dramatiske værker og teaterformer, belyst gennem dramatikere som Shakespeare, Samuel Beckett og Sarah Kane samt nyere britisk teater. Denne studieretning er relevant for dig, hvis du er interesseret i at uddanne dig inden for humanistiske eller kunstneriske fag eller inden for kommunikation. Her beskæftiger du dig med: krop, stemme og teatrets virkemidler at skabe, realisere og analysere sceniske udtryksformer sprog og kommunikation æstetik, kultur og samfund at arbejde kreativt og innovativt litteratur samfundsmæssige problemstillinger 6

7 Naturvidenskabelige studieretninger Biologi A + Idræt B + Matematik B Denne studieretning med Biologi A, Idræt B og Matematik B er for dig, der gerne vil forstå mennesket og naturen ud fra en biologisk synsvinkel og brænder for forskellige former for idræt. Koblingen af biologi og idræt er ideel, idet de to fag har mange fælles omdrejningspunkter. Sundhed og fysisk udfoldelse fylder mere og mere for den enkelte og i samfundet, og mange mennesker beskæftiger sig i deres arbejdsliv med krop, kost og sundhed. Biologi A giver et solidt kendskab til menneskets fysiologi helt ned på celleniveau, og denne viden danner grundlag for at forstå, hvordan muskler og kredsløb fungerer. Med idræt B i studieretningen er det muligt at tilrettelægge målrettede træningsforløb og derved analysere og forklare effekten af forskellige former for træning via individuelle tests. I den praktiske del af idræt B får du mulighed for at beskæftige dig med idrætsdiscipliner som fx boldspil, vandaktiviteter, dans, parkour, havkajak og alpint skiløb. Matematik B er bl.a. nyttigt til at bearbejde datamateriale fra en given undersøgelse og gør det muligt at opstille relevante modeller. I faget arbejdes der fx også med sandsynlighedsregning, funktioner, geometri og statistik. Med denne naturfaglige studieretning bliver du i stand til at tage stilling til en række samfundsmæssige problemstillinger inden for sundhed og miljø. Studieretningen er relevant for dig, der overvejer en videregående uddannelse med et biologisk eller et sundhedsfagligt indhold. Her beskæftiger du dig med: sundhed, natur og miljø at lave undersøgelser, eksperimenter og analyser i naturen eller i et laboratorium at anvende naturvidenskabelige teorier og modeller at forstå betydningen for naturgrundlagets forvaltning for en bæredygtig samfundsudvikling at arbejde med sundhed og fysisk udfoldelse. I Biologi A beskæftiger vi os også med miljø, evolution, genteknologi og bæredygtig produktion. Her arbejder vi fx med problemstillinger som: Er genteknologi løsningen på global hungernød? Hvordan er klodens mangfoldighed af liv opstået? Hvordan passer vi på vores vandmiljø? 7

8 Naturvidenskabelige studieretninger Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B Fysik A + Matematik A + Kemi B Matematik A + Fysik B + Kemi B Denne studieretning er for dig, som er optaget af sundhed og miljø, og som forestiller sig en uddannelse som læge, sygeplejerske, farmaceut, miljøingeniør, biolog eller lignende. Undervisningen i bioteknologi A står centralt i studieretningen. Vi beskæftiger os med, hvordan man teknologisk kan udnytte biologiske organismer og systemer, og vi kunne f.eks. arbejde med følgende problemstillinger: Hvordan finder man en gerningsmand ved hjælp af DNA-analyser? Hvordan undersøger man, om der er bakterier i drikkevandet? Skal man satse på produktion af bioethanol som brændstof? Kan man undgå hormonforstyrrende stoffer, og hvordan hjælper vi barnløse par? Faget bygger på biologisk og kemisk viden, og vi starter med at få indsigt i, hvordan celler er opbyggede og fungerer - såvel biologisk som kemisk. Studieretningen giver adgang til de videregående uddannelser inden for sundhed, naturvidenskab og teknik på lige fod med studieretninger, hvor matematik A kombineres med fysik B og kemi B. Bioteknologi A vil også kunne træde i stedet for kemi B og biologi B ved adgang til mellemlange videregående uddannelser som fx sygeplejerske. Her beskæftiger du dig med: sundhed og miljø at lave eksperimenter og analyser i et laboratorium at anvende naturvidenskabelige teorier og modeller at forstå moderne bioteknologiske metoder og deres anvendelse at vurdere betydningen og konsekvensen af medicinske og bioteknologiske opdagelser. Beskæftigelsen med matematiske og naturvidenskabelige emner er grundlaget her, og der fokuseres på relationer og samspil mellem matematik og de naturvidenskabelige fag. Din nysgerrighed og kreativitet stimuleres via eksperimenter og udvikling af teorier for naturvidenskabelige fænomener, og du er selv med til at bestemme hvilke. Studieretningernes fag er kernen i naturvidenskabelig forståelse, men også andre fag er vigtige. Etiske problemstillinger diskuteres bedst, når også humanistiske og samfundsfaglige fag bidrager med viden og metode. Emnerne for undervisningen vælges i en dialog mellem lærerne og dig og dine kammerater. Disse naturfaglige studieretninger er relevante for dig, der ønsker en videregående uddannelse inden for de naturvidenskabelige fag, ingeniørfagene og inden for sundhedsuddannelserne. Her beskæftiger du dig med: at udføre eksperimenter at forstå naturen og naturvidenskabelige opdagelser at forstå naturvidenskabens betydning for samfundsudviklingen at anvende moderne teknologi at opbygge matematiske modeller, der ligger til grund for moderne, elektroniske instrumenter at arbejde med aktuelle naturvidenskabelige emner. 8

9 Naturvidenskabelige studieretninger Science og globalisering Matematik A + Fysik B + Kemi B Danmark har en årelang tradition for at uddanne unge mennesker med en høj faglighed inden for naturvidenskab og med en kreativ og reflekterende tankegang. Hasseris Gymnasium er et af de gymnasier, der er med til at understøtte og udvikle denne tradition. I de senere år er de naturvidenskabelige elever og studerende desuden blevet mødt med forventningen om også at besidde internationalt mindset, som gør dem kompetente i et globalt samarbejde. Med udgangspunkt i dette krav udbyder Hasseris Gymnasium igen i år en studieretning, der kombinerer de naturvidenskabelige fag med internationalisering i praksis. Linjen Science og globalisering udbydes på studieretningen MA A + Fy B + Ke B. I 1.g arrangerer skolen udveksling med en skole i et andet europæisk land. I 2.g rejser studieretningens elever og lærere to uger til Louisville og Cincinatti i USA, hvor eleverne indkvarteres privat og deltager i undervisning sammen med deres værtselever. Endelig i 3.g er der arrangeret et 2-ugers udvekslingsforløb med en skole i Shanghai, Kina. Fælles for alle tre udvekslingsforløb er, at der vil foregå naturvidenskabeligt samarbejde. Det er endvidere intentionen, at alle elever får faget Kinesisk områdestudium tilkoblet på C-niveau som forberedelse til Kinaudvekslingen. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en egenbetaling på kr. pr. elev. Ønsker du denne studieretning, sætter du i første omgang kryds ved Matematik A + Fysik B + Kemi B. I løbet af foråret skriver vi ud til alle med dette valg for at få klarlagt, hvem der specifikt ønsker at komme på globaliseringsstudieretningen. 9

10 Samfundsvidenskabelige studieretninger Samfundsfag A + Matematik B + Naturgeografi B Samfundsfag A + Matematik B + Idræt B Samfundsfag A + Engelsk A + Matematik B Engelsk A + Samfundsfag B + Biologi B Engelsk A + Samfundsfag B + Psykologi C Her kommer du til at arbejde med mange forskellige temaer. Et af disse kan være fødevaresikkerhed: Er det virkelig for dyrt at sende vores overskudslagre af mad til ulandene? Får klimaændringer betydning for produktionen af fødevarer? Et andet tema kunne være individet i samfundet: Er jeg mig selv, eller er jeg skabt af mediernes rollemodeller og idealer? Bliver SU afskaffet, når antallet af pensionister eksploderer? Matematik B er også et centralt fag, og det anvendes bl.a. til at opstille og analysere materiale fra samfundsfag. Matematikken arbejder endvidere med funktioner, sandsynlighedsregning, statistik og geometri. Vælger du idræt B, er det, fordi du interesserer dig for kroppen, både praktisk og teoretisk. Du interesserer dig for natur, klimatiske forhold og globale og regionale variationer, hvis du vælger naturgeografi B. Vælger du engelsk A, er det, fordi du interesserer dig for sprog, kommunikation og kultur. Disse samfundsfaglige studieretninger er relevante for dig, der overvejer en videregående uddannelse inden for økonomi, politik, journalistik eller inden for administrative områder. Læs mere om den papirløse samfundsvidenskabelige studieretning på side 12 Her beskæftiger du dig med: massemediernes betydning aktuelle danske og internationale forhold menneskets levevilkår under forskellige natur- og samfundsforhold matematiske modeller og økonomiske politikker vækst, planlægning og bæredygtig udvikling meningsmålinger og matematiske beregninger. Du vil her komme til at arbejde med kommunikation i praksis på et internationalt plan. Undervisningen drejer sig desuden om at forstå kulturer, der benytter sig af engelsk som hovedsprog. Du vil i arbejdet få indsigt i samfundsmæssige og historiske forhold og i sociale, politiske og økonomiske forhold især i Danmark, men også i England. Også litteraturen har en central plads, og arbejdet består bl.a. i beskæftigelsen med spørgsmålet om, hvorfor litteraturen kan nedbryde grænser og skabe åbninger ud til verden. Vælger du biologi B, er det, fordi du interesserer dig for menneskekroppens og andre organismers funktion. Vælger du psykologi C, er det, fordi du interesserer dig for menneskets sind. Disse samfundsfaglige studieretninger er relevante for dig, der overvejer en videregående uddannelse inden for de humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag. Her beskæftiger du dig med: kultur og samfund sprog og kommunikation litteratur og medier Europas udvikling efter 1945 menneskets enten biologiske eller psykologiske bevæggrunde. 10

11 Sproglige studieretninger Tysk F A + Engelsk A + Samfundsfag B Spansk A + Engelsk A + Samfundsfag B Spansk A + Engelsk A + (Tysk F B eller Fransk F B) Arbejdet med kommunikation inden for sprogfagene står meget centralt på denne studieretning. Det drejer sig primært om tekster, men også film, musik og digitale medier danner grundlag for dette arbejde. Du får desuden indblik i emner som fx økonomiskpolitiske forhold samt globalisering og multietniske samfund, ligesom du også kommer til at beskæftige dig med emner som identitetsdannelse, livsstil og storbykulturer. Med samfundsfag B får du indsigt i samfundsmæssige og historiske forhold samt i sociale, politiske og økonomiske forhold især i Danmark, men også i Tyskland og i England. Når de sproglige kompetencer kombineres med indsigt i de samfundsfaglige strukturer, får du et fordelagtigt fundament for dit videre uddannelsesforløb, hvad enten det kommer til at rette sig mod den private eller den offentlige sektor. Tyskland er dansk erhvervslivs største handelspartner, og du vil være godt rustet til at begå dig på et internationalt plan i den sammenhæng, når du både har tysk og engelsk som studieretningsfag. På Hasseris Gymnasium har vi en kontakt til et tysk gymnasium, og kontakten går adskillige år tilbage. Det betyder, at en del af vores elever i deres gymnasietid kommer til at praktisere tysk sprog og til at møde det tyske samfund, da vi skiftevis besøger og har besøg af tyske gymnasieelever to gange om året. På den måde er der tale om møder mellem mennesker og dermed mulighed for at praktisere det tillærte sprog, således at undervisningen ikke alene er teori. Denne sproglige studieretning er relevant for dig, der overvejer en videregående uddannelse inden for især de humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag. Her beskæftiger du dig med: at begå dig og kommunikere på et internationalt plan at forstå kulturer, der har tysk eller engelsk som hovedsprog massemedier og globalisering at arbejde med forskellige typer af litteratur, film og musik sociale, politiske og økonomiske forhold i Danmark, Tyskland og England samfundsmæssige og historiske forhold set ud fra et sprogligt perspektiv. Her lærer du at kommunikere på et internationalt plan og forstå kulturer, der har spansk eller engelsk som hovedsprog. Du kommer også til at arbejde med samfundsmæssige og historiske forhold i lande, hvor de to sprog tales, og du beskæftiger dig med sociale, politiske og økonomiske forhold især i Danmark, men også i Spanien, Latinamerika, England og USA. Du arbejder endvidere med både fiktion og sagprosa inden for både litteratur og film. Ligeledes vil musik og sangtekster kunne indgå i forskellige emneforløb og være med til at åbne og udfordre indre og ydre grænser. Vælger du samfundsfag B, så toner du denne studieretning samfundsfagligt, fordi man i arbejdet får indsigt i samfundsmæssige og historiske forhold og i sociale, politiske og økonomiske forhold. Vælger du tysk B eller fransk B, så toner du denne studieretning sprogligt, og sammenhængen mellem de forskellige sprog og forståelsen af et af de tre sprogs systemer vil gensidigt påvirke hinanden. Disse to sproglige studieretninger er relevante for dig, der overvejer en videregående uddannelse inden for især de humanistiske eller inden for de samfundsvidenskabelige fag. Her beskæftiger du dig med: litteratur, film og musik sproglig mangfoldighed kultur og samfund massemedier og globalisering sprog og kommunikation kolonialisme og indvandring. 11

12 Papirløs klasse Igen i år vil vi lave en papirløs klasse under studieretningen Sa A + En A + Ma B. En papirløs klasse har som grundprincip, at den arbejder digitalt og derfor uden papir. Rent praktisk betyder det, at eleverne har alle deres skolebøger på deres computer enten som ibog (interaktiv bog) eller som ebog (elektronisk bog). Desuden tages alle noter på computeren, ligesom opgaveaflevering og anden kommunikation også forgår elektronisk. Vores erfaring er, at det giver en positiv effekt at inddrage computerne i undervisningen så meget som muligt. Først og fremmest da det elektroniske undervisningsmateriale åbner op for en række forskellige læringsstrategier, da det faglige stof formidles gennem både tekst, lyd og billede samt via interaktive opgaver. Ligeledes giver det elektroniske undervisningsmateriale mulighed for at skrive noter og understrege direkte i bøgerne, hvilket på den måde er med til at give overblik og struktur for den enkelte. Desuden indgår arbejde med Smart Board, podcasts, blogs mv., hvor de giver mening i den daglige undervisning. Hasseris Gymnasium startede konceptet om den papirløse klasse op i skoleåret Det er vigtigt at slå fast, at man ikke skal være en IT-superbruger for at være papirløs. Man skal snarere have mod på at arbejde elektronisk! Ønsker du denne studieretning, sætter du i første omgang kryds ved Samfundsfag A + Engelsk A + Matematik B. I løbet af foråret skriver vi ud til alle med dette valg for at få klarlagt, hvem der ønsker at komme i den papirløse klasse. 12

13 13

14 Introduktionsforløbet på Hasseris gymnasium På den første skoledag møder du dine tutorer (to eller tre 2.- og 3.g-elever) og din klasses kontaktlærer. Kontaktlæreren sørger for nogle af de mere praktiske ting den dag. Tutorerne tager sig af forskellige sociale aktiviteter, der bidrager til, at du og dine nye klassekammerater allerede efter den første skoledag kender hinanden. De to følgende skoledage er der introduktion på skemaet. Det betyder, at du her møder nogle af dine nye lærere og får en kort præsentation af nogle af de fag, du skal have i 1.g. Klassens gymnasievejleder kommer på besøg og orienterer om vejledning i gymnasiet. I danser, synger i kor og planlægger i fællesskab Livø-turen. Introugen afsluttes med en frokost for alle 1.g erne. Allerede torsdag i uge 2 tager alle 1.g-elever, tutorer, kontaktlærere, gymnasievejledere m.fl. til Livø, hvor de nye klasser gennem en række aktiviteter bliver rystet sammen. Introforløbet er med til at give dig og dine klassekammerater nogle af de forudsætninger, der skal til for, at I tør være nysgerrige og kreative og blive fagligt dygtigere. Den sociale del af introduktionen kulminerer med årets første skolefest, som kun er for 1.g erne og jeres tutorer. Efter introugen træder det normale skema i funktion, og du møder de fag og faglærere, der er på din studieretning. Gymnasievejlederen har i den første tid nogle lektioner, hvor I får undervisning i forskellige former for studieteknik. Skolens læsevejledere tester jeres læse-/stavefærdigheder med henblik på at afdække jeres behov. Et par måneder inde i skoleåret afholder gymnasievejlederen en individuel samtale med hver 1.g-elev om elevens faglige og sociale trivsel på Hasseris Gymnasium. I det følgende kan du læse et interview med en 1.g-elev om intro-forløbet på Hasseris Gymnasium og et interview med en tutor. Skolen lægger stor vægt på, at tutorfunktionen er velfungerende i den første tid for at skabe en tryg overgang til gymnasiet. 14

15 Oskar Abildgaard Langkilde, 1d (Sa A + En A + Ma B) (Sa A + En A + Ma B) Josefine Kjærsgaard Johnsen, 2f Hvorfor valgte du Hasseris Gymnasium? Det var oplagt for mig at vælge Hasseris, da jeg bor i nærheden, og mange af mine venner skulle også begynde her. Jeg var dog i tvivl om, hvilken studieretning jeg skulle vælge. Jeg besluttede mig for studieretningen med samfundsfag og engelsk på A-niveau og matematik på B-niveau. Jeg overvejer at læse enten kommunikation eller engelsk, når jeg er færdig her, og det passer godt på min studieretning. Du er også i den papirløse klasse? Ja, det var et naturligt valg for mig. Jeg har altid brugt min computer meget, og så ville jeg gerne prøve noget nyt i forhold til det med bøger. Det er klart en fordel ikke at skulle slæbe dem frem og tilbage, men i stedet have det hele samlet på computeren. Det fungerer godt for mig. Hvordan oplever du det at starte på Hasseris Gymnasium? Jeg er blevet overrasket over, hvor meget fællesskabet fylder her. Jeg havde regnet med, at klassen ville have en mindre rolle end i folkeskolen. Sådan er det overhovedet ikke. Især efter 1.g-festen er vi blevet rystet godt sammen, og det betyder meget. Og så selvfølgelig turen til Livø, hvor der er tid til at være sammen med både sin egen klasse og folk fra andre. Hvad er en tutor? Det er en, der hjælper nye elever med at komme ind på skolen på en ordentlig måde. Vi hjælper til med at ryste klassen sammen, og vi snakker med klassen om, hvad de skal forvente sig af deres nye liv på Hasseris. Det gælder både i forhold til de forventninger, som alle kommer med, men også i forhold til de forventninger, som klassen vil blive stillet overfor. Vi gør også meget ud af at tale om forskelle mellem folkeskole og gymnasium, og vi forsøger at hjælpe med til at gøre dette spring så overkommeligt som muligt. Hvad betyder det for de nye elever, at vi har en tutorordning? Det betyder meget. Man kan let føle sig alene, når man starter et nyt sted, og så er det rart at have tre ældre elever, som kan hjælpe en på vej i forhold til forventninger til det faglige samt til at støtte op omkring det sociale. Det er vigtigt for os, at alle i klassen er med i sammenholdet. Det sikres også gennem turen til Livø, hvor alle 1.geleverne, deres tutorer og et lærerteam tager af sted i 2 dage. Her stiftes mange nye bekendtskaber, og generelt betyder det meget socialt. Hvordan er det sociale miljø på skolen generelt? Det er megafedt. Jeg elsker at være her, og alle er her selvfølgelig også meget. Der er ingen opdelinger mellem årgangene, og alle kan snakke sammen, uden at der bliver gjort et stort nummer ud af det. 15

16 Gymnasievejledningen og gymnasiepsykologen Studievalg Nordjylland På Hasseris Gymnasium er vi tre gymnasievejledere: Per Mejlholm, Ulla Kaiser og Karen Juul Randbøll. Ud over at være faglærere har vi uddannet os til gymnasievejledere. Hver klasse har sin egen gymnasievejleder, som har et særligt ansvar for netop den klasse, men derudover kan I frit gå til os alle tre. Vi har tavshedspligt. Gymnasievejlederen kan bruges til hjælp i spørgsmål af faglig, social, økonomisk og personlig art. Vores arbejde er delt i to: den kollektive vejledning, som foregår i stamklassen, og den individuelle vejledning, som foregår på vores kontor. Hovedformålet er at hjælpe hver elev til at gennemføre gymnasiet på en måde, som er tilfredsstillende for den enkelte. Du vil møde os i den allerførste tid i 1.g, hvor vi for at lette overgangen mellem folkeskolen og gymnasiet vil give dig og dine klassekammerater en almen studieorientering, hvilket i praksis vil sige, at vi vil undervise jer i studie- og notatteknik, planlægning af lektier og hensigtsmæssig lektielæsning. Desuden vil vi i starten af 1.g komme i klassen og orientere om studieretninger, valgfag, eksamen og SU-regler. I løbet af efteråret i 1.g vil vi kalde jer ned til en indslusningssamtale for at høre, om I er faldet til, og om der er noget, vi kan hjælpe jer med. Det er en god måde at lære hinanden at kende, hvilket er et godt udgangspunkt for den videre vejledning. Vi afholder hvert år et eksamenskursus (primært for 2.- og 3.g-ere) og et kursus - kaldet bryd lydmuren for de elever, der har svært ved at markere i timerne (primært for 1.- og 2.g-ere). Du, og i øvrigt dine forældre, er altid velkomne med alle typer problemer, både studiemæssige og personlige. Vi er trænede samtalepartnere, og vi ved, hvordan vi kan sende jer videre i systemet, hvis I skulle få brug for det. Gymnasievejlederne har faste træffetider og kan kontaktes gennem skolens kontor, tlf Psykolog: Hasseris Gymnasium har også en psykolog tilknyttet: Carl Åge Okkels. Han kan kontaktes direkte eller via gymnasievejlederen. Se nærmere på skolens hjemmeside. Studievalg Nordjylland er et regionalt vejledningscenter under Uddannelsesministeriet. Det har ansat vejledere, der har en bred viden om mulighederne for videregående uddannelse og erhverv i hele Danmark. I løbet af din tid på Hasseris Gymnasium kommer din lokale studievalgvejleder, Jannie Rosendal Brunø, på besøg flere gange for at fortælle om uddannelsessystemet, om valg af videregående uddannelse, om erhverv, om ansøgning og optagelse på en videregående uddannelse mv. Hvis du er IB er, hedder din studievalgvejleder Line Madsen Skorstensgaard, og hun vil fortælle om netop dine muligheder for videregående uddannelse. Din studievalgsvejleder vil have træffetid på skolen ca. én gang hver måned - for IB: se opslag. I forbindelse med træffetiden har du mulighed for at få en individuel snak om dine ønsker og overvejelser i forbindelse med valget af videregående uddannelse. Træffetiderne kan ses på opslag på skolen og på Lectio, hvor du kan booke en tid. Når studievalgsvejledere ikke er ude på skoler, er de at finde i vejledningscentret i Slotsgade i Aalborg. Her er du til enhver tid velkommen til at henvende dig. Du kan også skrive en mail til Jannie Rosendal Brunø: eller som IB er til Line Madsen Skorstensgaard Der er mange ting, du selv kan gøre for at få information om videregående uddannelse og erhverv. Du kan fx bruge uddannelsesportalen (UddannelsesGuiden). Her kan du finde informationer om næsten alt, der har med uddannelse og erhverv at gøre. Og på Studievalgs egen hjemmeside kan du finde oplysninger om relevante emner i forhold til dit uddannelsesvalg. Studievalgsvejledere har tavshedspligt. Det betyder, at du anonymt kan henvende dig til Studievalg, hvad enten du kommer til din vejleder i forbindelse med træffetiderne på skolen, eller du kontakter vejledningscentret. 16

17 Lektieværkstedet Læsevejledningen IT-support Morten Ørbæk Kristensen, skolens IT-tekniker. På Hasseris Gymnasium har vi lektieværksted for humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag. Her kan eleverne på frivillig basis møde op og få hjælp til lektielæsningen. I indeværende skoleår ligger lektieværkstedet hver torsdag eftermiddag, hvor vi tilstræber, at alle klasser slutter undervisningen efter 3. lektion. Eleverne befinder sig i centralgarderoben, hvor de sidder ved bordene og arbejder, mens lærerne går rundt og hjælper dem, der har behov for det. Eleverne i lektieværkstedet kommer fra alle tre årgange og fra forskellige studieretninger. Nogle elever kommer ofte, mens andre kun kommer enkelte gange. Lektieværkstedet er ikke et tilbud til særlige grupper af elever, men netop et tilbud til alle elever uanset baggrund og motiv for at møde op i lektieværkstedet. Lærerne hjælper eleverne med de givne problemstillinger, som eleverne kommer for at få løst. Lektieværkstedet fungerer i et hyggeligt og afslappet miljø, hvor eleverne sidder og arbejder og taler sammen om arbejdet. Hasseris Gymnasium har en aktiv læsevejledning, som har berøring med alle skolens elever. I starten af skoleåret bliver alle 1.g-elever screenet for læse- og stavevanskeligheder, så vi som skole har mulighed for at støtte op om den enkelte elev. Ligeledes gennemgår alle elever et læsekursus, hvor der sættes fokus på struktureret lektielæsning. Her arbejdes med at styrke elevernes læsehastigheder og -metoder for på den måde at gøre dem til bedre og mere koncentrerede læsere. Herudover hjælper læsevejlederne enkeltelever, der har brug for at træne fx læsehastighed og forståelse i de enkelte fag. Tosprogede elever kan også modtage målrettet læsetræning. Derudover består en stor del af læsevejledningens daglige arbejde i at undervise og støtte skolens ordblinde elever. Har man som kommende elev læsevanskeligheder, vil vi opfordre til, at man noterer det i sin uddannelsesplan. Hasseris Gymnasiums læsevejledere er Mette Qvist Brøndum, Anne Kærgaard og Cellina Porsborg. Hvilke IT-ressourcer stiller gymnasiet til rådighed? Hvis vi starter med de gratis ressourcer, så stiller vi stationære computere til rådighed, hvor eleverne har mulighed for at printe og scanne. Derudover stiller vi hurtigt trådløst netværk til rådighed til både pc og mac, hvor der også er mulighed for trådløst print i både sort/hvid og farve. Vi stiller også kopimaskine til rådighed, der dog ligesom farvekopier og farveprint har brugerbetaling. Desuden er der projektorer og Smart Boards i alle lokaler. Hvad er dine arbejdsopgaver? Alt der har noget med IT at gøre. Kort fortalt står jeg for den daglige drift af servere, printere osv. Desuden har alle skolens lærere mulighed for at få en bærbar arbejdscomputer, hvor jeg også tager mig af vedligeholdelsen af disse. Har eleverne problemer med deres computere, så kigger jeg også gerne på dem i det omfang, jeg har tid til det. Hvordan foregår den interne kommunikation på skolen? Al intern kommunikation foregår over Lectio, der er et internt kommunikationssystem. Her er alle elevens informationer samlet, idet der her er oplysninger om skema, lektier, fravær, skriftlige opgaver osv. Alle elever får et personligt log-in til systemet i løbet af de første dage, da Lectio er en vigtig del af dagligdagen på gymnasiet. 17

18 Talentudvikling på Hasseris gymnasium Klasseturneringen på Hasseris Gymnasium Hasseris Gymnasium har et stadigt større fokus på talentudvikling. Det er der mindst tre væsentlige grunde til. Først og fremmest har vi som samfund ikke råd til at lade være, da globaliseringen kræver, at vi arbejder målrettet med at højne det faglige niveau for at klare os i den globale konkurrence. Det arbejde vil Hasseris Gymnasium gerne være med til at støtte. Derudover tror vi på, at talent smitter, og på den måde er arbejdet med talentudvikling med til at højne det daglige niveau i de enkelte klasser. Til slut må det ikke underkendes, at nogle af vore talentfulde elever trænger til udfordringer, så deres trivsel og muligheder for at udleve deres potentiale øges. Det er vigtigt at slå fast, at talentudviklingen er et tilbud, der henvender sig til % af vores elever, hvilket er en forholdsvis stor del af eleverne. Derfor er motivation og arbejdsindsats også vigtige faktorer, når det handler om at deltage i skolens forskellige talenttiltag. Talentudviklingen kan foregå på tværs af fag, og derfor er arbejdet opdelt i forhold til fakulteter. I naturvidenskab deltager der hvert år elever i konkurrencer med naturfagligt sigte, hvor eleverne samtidigt modtager undervisning udenfor gymnasiets mure. Konkurrencerne finder sted i både Danmark og i udlandet, hvorfor eleverne både får en faglig og en social oplevelse. Inden for samfundsvidenskab og de humanistiske fag arbejdes der med ét væsentligt emne pr semester, hvor det både er eksperter udefra så vel som gymnasiets egne lærere, der underviser. Inden for disse to fakulteter bliver der ligeledes afholdt konkurrencer og workshops rundt om i landet. I løbet af hele skoleåret har vi de sidste 20 år afholdt den såkaldte klasseturnering. Turneringen arrangeres af skolens idrætslærere som en del af den frivillige idræt på skolen. Her kæmper alle skolens klasser samt lærerne mod hinanden i discipliner som stafetløb, volleyball, basketball, indendørs fodbold, badminton og hockey. I løbet af de sidste par år er turneringen blevet mere og mere farverig, især fordi klasserne er begyndt at investere energi i udklædning og højlydt opbakning af deres hold. Der er selvfølgelig en indædt kamp mellem et mindre antal klasser om at vinde den samlede turnering, men derudover giver konkurrencerne fredag eftermiddag anledning til, at mange klasser får en fælles opgave, de skal løse, og håneretten skifter løbende mellem dem, der går op i det. Endelig er turneringen også et sted, hvor elever og lærere kan mødes i ædel og munter kappestrid, selvom nogle elever og nogle lærere tilsyneladende har svært ved at skjule, at det at tabe ikke ligger naturligt i deres gener. 18

19 En efterårsferie i bioteknologiens tegn En gylden mulighed. Første gang jeg hørte om biotek academy camp var igennem min lærer som en bibemærkning. Først tænkte jeg, at det var tåbeligt at bruge sin eneste ferie i efteråret på at gå endnu mere i skole. Jeg valgte dog alligevel at undersøge nærmere om campen. Årets emne var det biobaserede samfund og omhandlede mange af de helt store problemstillinger, vi står overfor i dag - heriblandt mangel på olie, global opvarmning, enzymers anvendelse, genmodificering og bioetik. Emnerne faldt lige i min smag, og jeg besluttede mig for at give det et forsøg og skrev en ansøgning, hvilket heldigvis resulterede i optagelse. Oplevelser i forskningens land. Da jeg ankom til campen på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, mødte jeg 23 andre veloplagte biotek-engagerede unge. Ugen bestod af en kombination af undervisning, laboratoriearbejde og virksomhedsbesøg (bl.a. Symphogen og Novozymes) fra i 6 dage. Det lyder umiddelbart hårdt, men det har nu været noget af det sjoveste, jeg længe har prøvet. Undervisning blev til leg, mens vi fagnørdede hele dagen væk, og grinte af hinandens interne biotek jokes. Vi hyggede os i laboratoriet, mens vi blev udfordret i forsøg som lå langt udenfor pensum. Ikke mindst var det enormt berigende at komme ud til de førende forskningsvirksomheder og møde de mennesker, som i dag er med til at bære vores verden videre. Selve turen har været en meget givende oplevelse, både personligt og fagligt. Det har været dejligt at møde andre mennesker, som går lige så meget op i de mange muligheder inden for bioteknologien, som jeg selv gør. Samtidig har det været utrolig spændende at kunne fordybe sig helt ned i nogle emner i så mange timer ad gangen. På grund af de yderst kompetente vejledere på campen var der hjælp til at forstå selv de mindste deltaljer. Af: Lin Hedehus 3.x Eftertanker. Efter at jeg er kommet hjem fra campen, og oplevelserne er begyndt at bundfælde sig, er jeg blevet endnu gladere for, at jeg valgte at bruge min efterårsferie på denne måde. Det har givet mig et fantastisk indblik i, hvorledes der arbejdes med bioteknologi både i forskningen og i erhvervslivet og har dermed også åbnet mine øjne for endnu flere forskellige fremtidsmuligheder efter studentereksamen. Jeg kan kun anbefale andre at benytte sig af chancen, hvis de skulle få samme mulighed. Det giver både et godt netværk blandt andre unge andre steder i landet, store personlige gevinster og en endnu bedre forståelse for faget. Det var alt i alt en fantastisk måde at tilbringe sin efterårsferie på. 19

20 International Baccalaureate (IB) International studentereksamen på Hasseris Gymnasium Som et af 12 danske gymnasier er Hasseris Gymnasium autoriseret til at udbyde det internationalt anerkendte International Baccalaureate Diploma, en international studentereksamen, hvor undervisningen foregår på engelsk. Uddannelsen henvender sig til: - elever med dansk skolebaggrund, som ønsker at være internationalt mobile og fleksible. - danske elever, som helt eller delvist har gennemført deres grundskolegang i udlandet. - udenlandske elever som enten allerede bor i Danmark eller ønsker at bosætte sig her. Elever med forudsætninger svarende til afsluttet dansk 9. eller 10 klasse Pre-IB P1 (1/2 år) P2 (1/2 år) International Baccalaureate Organisation (IBO) blev grundlagt i 1960 erne i Geneve og har de seneste år været i kraftig vækst. Således findes der nu ca IB-skoler på verdensplan, og det eftertragtede IB Diploma tildeles årligt ca elever. Uddannelsen holder et højt fagligt niveau og lægger med udgangspunkt i et globalt udsyn stor vægt på international forståelse, kritisk tænkning og ansvarlighed som samfundsborger. Disse ting sikres gennem internationalt fastlagte læseplaner, hvor fagene er lagt til rette, således at det internationale perspektiv er integreret. Gym Grundforløb Studieretning 1. halvår Selve IB uddannelsen er 2-årig, og optagelse herpå forudsætter kvalifikationer svarende til en afsluttet 1.g, IGCSE-eksamen eller tilsvarende. De fleste elever begynder uddannelsen med et 1-årigt pre-ib og kvalificerer sig ved tilfredsstillende indsats til det videre IB-forløb. I pre-ib undervises efter samme læreplaner som i det danske gymnasium, og fagene er de samme som i 1.g men med engelsk som undervisningssprog. Herved skabes fleksibilitet, der muliggør, at danske elever kan skifte til gymnasiet efter et halvt eller helt år. I IB er eksamenerne centralt fastsatte, og opgaverne bedømmes af et internationalt censorkorps. På denne vis sikres sammenlignelighed mellem alle IB Diploma Candidates. Eksamenen er således adgangsgivende til alle universiteter og videregående uddannelser i Danmark og i udlandet. IB-programmet sammensættes med fag valgt fra hver af nedenstående faggrupper. Tre af fagene vælges på Higher Level (HL) (fem lektioner ugentligt) og tre på Standard Level (SL) (tre lektioner ugentligt). De valgte fag suppleres med de tre tværgående, obligatoriske elementer: - Theory of Knowledge et studieforberedende, videnskabsteoretisk fag - CAS hvor man laver 150 timers aktiviteter inden for kategorierne Creativity-Action-Service - Extended Essay en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag Elever med forudsætninger svarende til afsluttet 1. g. niveau 1. IB 2. IB 2. g studieretning 3. g studieretning Group 1+2: The Languages (choose two languages, at least one including literature) - Danish, English Literature (HL/SL) - English Language and literature (HL/SL) - Danish, English, German B (HL/SL) - Spanish ab initio (SL) Group 4 The Sciences - Biology (HL/SL) - Chemistry (HL/SL) - Physics (HL/SL) Group 5 Mathematics - Mathematics HL - Mathematics SL - Mathematics studies SL Group 3 Individuals and Societies - Business and management (HL/SL) - History (HL/SL) - Geography (HL/SL) - Economics (HL/SL) Group 6 The Arts - Visual Arts HL/SL or - Extra subject from 1, 2, 3 or 4 20

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Program 1. Velkomst og introduktion til skolen ved rektor Trine Rhein-Knudsen 2. Orientering og spørgsmål vedrørende

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Fakta om htx. 3-årig gymnasieuddannelse. Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus. Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis

Fakta om htx. 3-årig gymnasieuddannelse. Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus. Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis Fakta om htx 3-årig gymnasieuddannelse Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis Mindst lige så krævende som de andre gymnasieuddannelser htx (teknisk)

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Et globalt gymnasium Hvor vi har skolepartnerskaber i Kina, Indien og Tyskland. Alle elever kommer

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Allan Friis Clausen rektor

Allan Friis Clausen rektor 2014-15 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdier og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Ud over det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2016 Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag, du kan vælge

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

Engelsk Spansk Psykologi, Billedkunst eller 3. fremmedsprog. Biologi Idræt Matematik Fodbold eller Håndbold

Engelsk Spansk Psykologi, Billedkunst eller 3. fremmedsprog. Biologi Idræt Matematik Fodbold eller Håndbold Studieudbud 2013 2 Indhold Sprog 1 Engelsk Tysk Samfundsfag 4-5 Sprog 2 Musik Natur 1 Natur 2 Natur 3 Sundhed Samfund 1 Samfund 2 Samfund 3 HF Engelsk Spansk Psykologi, Billedkunst eller 3. fremmedsprog

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger STUDIERETNINGSVALG 207-8 Samfundsvidenskabelige Studieretninger Kunstneriske Studieretninger SAMFUNDSFAG & MATEMATIK SAMFUNDSFAG & ENGELSK SAMFUNDSFAG & TYSK F MUSIK & MATEMATIK MUSIK & ENGELSK MUSIK &

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2017-2018 Bliv en del af fremtidens DNA 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.... 4 Det nye hf.... 5 Oversigt over fagpakker.... 6 Hf-fagpakker.... 10 Det er ikke skole det hele... 19 3 Velkommen

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM 5: ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 7: MUSIK A 3: ENGELSK A SAMFUNDSFAG B 4: SAMFUNDSFAG A MATEMATIK A FYSIK B ENGELSK A KEMI B

STØVRING GYMNASIUM 5: ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 7: MUSIK A 3: ENGELSK A SAMFUNDSFAG B 4: SAMFUNDSFAG A MATEMATIK A FYSIK B ENGELSK A KEMI B STØVRING GYMNASIUM 1: MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3: ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5: ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 7: MUSIK A ENGELSK A MATEMATIK B 2: MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4: SAMFUNDSFAG A

Læs mere

DAGSORDEN FOR I AFTEN

DAGSORDEN FOR I AFTEN DAGSORDEN FOR I AFTEN Velkommen og præsentation Hvordan ser 10. klasse ud i dag Præsentation af VG10E Spørgsmål til panelet Hvad tænker I umiddelbart? Kaffepause Videre information og valgprocedure Tak

Læs mere