EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 15 syddanske OPI-historier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 15 syddanske OPI-historier"

Transkript

1 15 syddanske OPI-historier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i offentlig-private innovationsprojekter Sundheds- og Velfærdsinnovation Bæredygtig Energi

2 OFFENTLIG-PRIVAT INNOVATION BYGGER BROER Det offentlige løfter mange opgaver, men mødes også med et krav om konstant effektivisering. Mange private virksomheder har idéerne til denne effektivisering, men falder ofte ned i Dødens Dal overgangen fra prototype til markedet. Syddansk Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation hjælper virksomhederne hen over Dødens Dal. Med støtte fra puljen er det muligt for virksomhederne at teste og videreudvikle produkter og løsninger sammen med det offentlige, inden de kommer ud på markedet. Med andre ord bidrager puljen til, at virksomhederne kommer på markedet med deres produkter. I denne publikation kan du læse 15 konkrete historier om syddanske samarbejdsprojekter, der alle har ført til vækst i virksomhederne og bedre produkter og ydelser til borgerne. Projekterne har modtaget støtte fra Syddansk Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Med udgangspunkt i de positive erfaringer med OPI-projekterne, har vi besluttet at oprette en ny pulje for Det gør vi, fordi vi i Syddansk Vækstforum tror på, at offentlig-privat samarbejde skaber broer og gode løsninger. God læselyst. Carl Holst Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Regional udvikling / Vækstforumsekretariatet Design & produktion Mediegruppen Reklamebureau as Foto Side 2 Lasse Hyldager Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

3 Intro 02 Forord 04 OPI-puljen hjælper nye produkter på markedet 05 Dødens Dal 05 Hvem er Syddansk Vækstforum 18 INDHOLD Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier Sundheds- og Velfærdsinnovation 06 Rehabilitering med globalt potentiale 08 BandCizer vil revolutionere genoptræningsområdet 10 Dokumentation on the go 12 Touch & Play leger forebyggelse og genoptræning ind 14 En simpel, men genial trækkrog 16 Nem Kommunikation for borgere med senhjerneskade 18 Autister reagerer positivt på robotter 20 Det ikk kun for børn 22 Økologisk is med helbredende effekt 24 Tutor-app passer perfekt til ny skolereform 26 Verdens hurtigste blodcentrifuge opfundet af smed 28 Safe Track hjælper ambulancen på vej Bæredygtig Energi 30 Svendborg-opfindelse fremmer skibes ydeevne 32 Borgerne tænder selv byens lys 34 Regional løsning på globalt problem

4 Effekten af vækstindsatsen Intro OPI-PULJEN HJÆLPER NYE PRODUKTER PÅ MARKEDET Med midler fra OPI-puljen og et tæt samspil mellem erhvervsliv, den offentlige sektor og borgerne, kan effektiviteten i det offentlige og kvaliteten for borgerne fremmes samtidig med, at der skabes vækst i private virksomheder. OPI-puljen er en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation. D et er bl.a. det offentliges opgave at drive fx sygehuse og plejehjem og tage hånd om borgere, som har behov for det. Det er ligeledes en offentlig opgave at drive anlæg som fx vejbelysning og rensningsanlæg eller andre anlæg, som på forskellig vis yder service for borgerne. Opgaverne bliver ikke færre, og ikke mindst når det gælder behandling og omsorg, stiger behovet, fordi der kommer flere behandlingskrævende ældre og flere borgere med kroniske sygdomme. Samtidig stilles der krav til det offentlige om at effektivisere om at køre længere på literen. En forudsætning for at nå dette mål er netop, at det offentlige indgår i et tæt samspil med erhvervslivet og borgerne om udvikling af fx bedre velfærdsteknologiske og energieffektive løsninger. På sygehusene, hvor borgeren er i centrum, og i de tekniske afdelinger, ved man fra hverdagens udfordringer, hvilke løsninger, der er brug for. Samtidig viser undersøgelser, at alt for mange danske virksomheder og iværksættere udfordres på det kraftigste lige præcis, når deres nye innovative løsninger skal introduceres på markedet. Virksomhederne går simpelthen i stå i det, som populært beskrives som Dødens Dal overgangen fra prototype til marked. Det skyldes ofte, at virksomhederne eller iværksætterne ikke i tilstrækkeligt omfang har fået testet og dokumente- ret de nye løsninger, inden løsningerne introduceres for markedet. Tager vi fx velfærdsteknologiske løsninger, vil de i rigtig mange tilfælde netop skulle afsættes til den offentlige sektor. Og den kedelige konsekvens for begge parter og borgerne kan være, at løsningerne ikke kommer i brug, fordi de ikke rammer helt plet. Kravet til projekterne er, at de skal foregå inden for forretningsområderne sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. Energieffektive løsninger har ofte et stort marked blandt både private og offentlige, men her kan det offentlige være den kunde, der tester og gennemprøver produktet. Det offentlige får nye og effektive teknologier de private virksomheder får dokumentation for produktets funktion og effekt, som er afgørende, når markedet skal indtages. Jo større kendskab virksomhederne har til kundernes behov, og jo bedre muligheder, de har for at teste deres innovative løsninger i driften, jo hurtigere og bedre kan virksomhederne udvikle løsninger til gavn for borgerne, det offentlige og virksomhederne. Det er baggrunden for, at Vækstforum siden 2012 med midler fra OPI-puljen en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation har ydet støtte til mindre, korterevarende projektforløb, hvor små og mellemstore virksomheder i samarbejde med offentlige parter har testet og videreudviklet produkter og løsninger inden introduktion for markedet. Puljen består af midler fra EU s Regionalfond og af regionale erhvervsudviklingsmidler. I alt 30 projekter har modtaget støtte fra puljen med knap 28 mio. kr. heraf 24 projekter inden for sundheds- og velfærdsinnovation og seks projekter inden for energieffektive teknologier. Kravet til projekterne er, at de skal foregå inden for forretningsområderne sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. Herudover skal projekterne foregå i et samarbejde mellem en lille eller mellemstor virksomheder og en eller flere offentlige parter i forhold til at afprøve produkterne og dokumentere deres effekt. En midtvejsevaluering fra 2013 viser, at virksomheder, der har gennemført projekter med støtte fra OPI-puljen, er kommet tættere på markedet med deres produkter, og der er en høj grad af målopfyldelse i projekterne. Evalueringen konkluderede således, at der er stor sandsynlighed for at opnå de forventede effekter. På baggrund af de gode erfaringer med OPI-puljen har Vækstforum og regionsrådet besluttet at afsætte en lignende pulje for perioden med 28 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og EU s Regionalfond til medfinansiering af konkrete OPI-projekter. Side 04 / 05 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

5 DØDENS DAL Vejen fra prototype til marked kaldes ofte dødens dal, fordi mange produkter ikke når fra udviklingsstadiet til markedet. Det skyldes en række barrierer, som virksomhederne møder, når de skal introducere nye produkter og løsninger på markedet. En af disse barrierer er, at produktet eller løsningen ikke er blevet testet af slutbrugerne før markedsintroduktionen. Konsekvensen heraf kan være, at produkterne eller løsningerne ikke kan sælges, fordi de ikke opfylder slutbrugerens behov. Det er netop denne barriere, som OPI-puljen skal hjælpe virksomhederne med at få deres produkter over. Puljen støtter projekter, hvor produkter eller løsninger testes og videreudvikles i et tæt samspil mellem den private virksomhed, den offentlige sektor og slutbrugeren. Denne støtte vil bidrage til, at produkterne eller løsningerne i højere grad kan afsættes på markedet, og at de bedre bliver i stand til at konkurrere på kommercielle vilkår med produkter, der allerede har godt fat i markedet. Derved kan produkterne hurtigere generere indtægt til virksomhederne og ikke mindst gavne brugeren og slutbrugeren. FORSKNING UDVIKLING DEMONSTRATION MARKEDET SYDDANSK OPI-PULJE DØDENS DAL FAKTA Hvem er Syddansk Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsparter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunkt for den regionale vækstindsats. Vækstforums tre hovedopgaver: At udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan At overvåge de regionale og lokale vækstvilkår At indstille til medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter Vækstforums medlemmer fordeler sig således: 6 repræsentanter fra erhvervsorganisationer 6 repræsentanter fra kommunerne 3 repræsentanter fra regionsrådet 3 repræsentanter fra uddannelsesorganisationerne 3 repræsentanter fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer 3 observatører fra det tyske mindretal, de Regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn og Sydjylland. De forretningsområder, Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark satser på til at drive vækst og skabelse af fremtidssikrede arbejdspladser, er: Sundheds- og Velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi, herunder offshore og energieffektive teknologier samt Oplevelseserhverv, herunder turisme og design.

6 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation REHABILITERING MED GLOBALT POTENTIALE Nyt genoptræningsprogram til borgere med afasi har potentiale til til dels at øge afatikernes livskvalitet samt effektivisere rehabiliteringsindsatserne i det offentlige sundhedsvæsen såvel i Danmark som i udlandet. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Hvert år rammes op mod danskere af en senhjerneskade f.eks. efter et trafikuheld, en blodprop eller en hjerneblødning. Flere end af disse får diagnosen afasi, som med andre ord betyder, at den ramtes sprog er gået i stykker. Mens afatikerens forstand stadig fungerer dog ofte påvirket af dysfunktioner som fx nedsat hukommelse nedsættes hans eller hendes evne til at tale, skrive og genkende eller genkalde sig ord i større eller mindre grad. Allerede under indlæggelsen modtager afatikeren hjælp til sin manglende kommunikationsevne af professionel logopædisk (talepædagogisk, red.) indsats. Det sker gennem udredning og undervisning. Region Syddanmarks kommunikationscenter, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) beskæftiger mange af de logopæder, der rehabiliterer afasiramte borgere i de syddanske kommuner. I samarbejde med den Side 06 / 07 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

7 Al teknikken er færdig, og vi har i dag ca. 50 forskellige øvelser, som allerede har været afprøvet og fremvist til afatikere med godt resultat. private virksomhed DanskSimulatoren ApS og en kommune har centret testet et unikt it-system, KomSim, der giver borgeren mulighed for selv at træne, supplere og effektivisere den eksisterende rehabilitering. Gevinsten for den afasiramte borger er, at han eller hun får mulighed for hurtigere at generhverve sin kommunikationsevne og dermed blive mere selvhjulpen. Dermed forbedres chancerne for at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Træning via tablets - KomSim gør det muligt for den afasiramte at træne hjemme på tidspunkter, hvor motivationen og kræfterne er til det, fortæller centerleder Steen Friis, CKV. I den indledende fase af rehabiliteringen ofte allerede under indlæggelse på sygehuset udreder logopæden den ramte borgers kommunikationsevne og deltager i den tværfaglige planlægning. Allerede her kan KomSim være en del af borgerens rehabilitering. Logopædens konklusion på udredningen er udgangspunkt for, at KomSim fremfinder præcis de øvelser, som matcher patientens behov. Den målrettede, supplerende selvtræning overvåges af logopæden, der løbende tilretter øvelserne. gennem OPI-midler fra Syddansk Vækstforum. DanskSimulatoren ApS er den private part i OPI-samarbejdet med CKV og VIFIN/Vejle Kommune som offentlige partnere. - Vi havde allerede udviklet et it-system til sproglig læring målrettet udlændinge. Ud fra det har ingeniører og softwareudviklere sammen med logopæder tilpasset KomSim til afatikere og siden testet it-systemet på afatikere, siger direktør Troels Myram, DanskSimulatoren ApS. - Al teknikken er færdig, og vi har i dag ca. 50 forskellige øvelser, som allerede har været afprøvet og fremvist til afatikere med godt resultat. Når vi har flere øvelser klar, går vi i gang med omfattende tests, siger Troels Myram og uddyber: - Vi forventer på sigt at vokse til en virksomhed med adskillige ansatte fortrinsvis med logopædisk uddannelse. Desuden mener logopæderne i projektet, at hvis det virker i Danmark, vil det også kunne afsættes globalt. Danske logopæder er nemlig med deres internationale kontakter blandt de førende på verdensplan inden for deres fag. OM KOMMUNIKATIONS SIMULATOREN Projektet har handlet om, at transformere DanskSimulatoren oprindeligt udviklet til at undervise borgere med anden etnisk baggrund i dansk til et genoptræningsværktøj målrettet senhjerneskadede. Genoptræningsværkstøjet kaldes KommunikationsSimulatoren. Det har til formål at supplere den talepædagogiske rehabilitering, som er meget vigtigt for senhjerneskadede at begynde på tidligt og i intensivt omfang for at mindske de varige følger af en senhjerneskade. Tale- og sprogkyndige vurderer, at KommunikationsSimulatoren kan øge senhjerneskadedes sproglige kompetencer og øge fremgangen i rehabiliteringen. Projektets Parter: DanskSimulatoren ApS, Videnscenter for Integration Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi - KomSim vil opfylde et behov for tilrettelagt og superviseret selvtræning via tablets i en fremtid med kortere indlæggelsestid på sygehusene, siger logopæd Sanne Bech Hansen fra neurorehabiliteringen på Ringe Sygehus. Allerede ved udskrivelse fra sygehuset får borgeren et træningsværktøj med hjem, og det vil set fra borgerens perspektiv betyde hurtigere rehabilitering og større ansvar for egen læring. Teknikken er færdig Testen af KomSim er muliggjort

8 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation BANDCIZER VIL REVOLUTIONERE GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Elastiktræning kombineret med sensor-teknologi kan effektivisere både borgernes genoptræning og fysioterapeuternes tid. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER En træningselastik. En sensor. Og en app på en ipad. Meget mere skal der ikke til for, at landets kommuner kan sikre optimal genoptræning af sine borgere og samtidig effektivisere fysioterapeuternes tid. Den ubekendte faktor bag ovenstående ligning hedder BandCizer, og lige så simpel den lyder, lige så omfattende har arbejdet hen imod den været. Bag opfindelsen står Anders Stengaard Sørensen, civilingeniør, ph.d. og lektor i datateknologi på Syddansk Universitet (SDU) og Tim Bang, indehaver af PROcare, der er dansk importør af træningsudstyr til fysioterapeuter og træningscentre, samt SDU. De første skridt imod den nye genoptræningsteknik blev taget af Anders Stengaard Sørensen. - Jeg havde brug for massage og træning i forbindelse med en museskade, så jeg gik til min terapeut. Undervejs kom vi til at tale om træning og teknik, og min terapeut nævnte, at han savnede at få viden om, hvad hans borgere lavede derhjemme med træningselastikken, forklarer Anders Stengaard Sørensen. Træning via tablet Anders Stengaard Sørensen har tidligere stået bag flere velfærdsteknologiske løsninger og har været den drivende kraft i SDU s civilingeniøruddannelse i velfærdsteknologi, så det lå ikke fjernt for ham at udvikle en løsning til terapeutens ønske. Kort tid efter kunne han vende tilbage til sin begejstrede terapeut med en sensor, der kan monteres på træningselastikken og sende kraftmålinger til en pc eller app. Side 08 / 09 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

9 Vi oplever efterspørgsel på den fra både danske og internationale forskere, og vores fremtidsdrøm er, at den skal være hvermandseje, for den er jo et genialt værktøj også i forebyggelsesøjemed. Teknikken er sidenhen forfinet mange gange ikke mindst efter Tim Bang, fysioterapeut Anja Semke og Odense Kommunes terapeuter og borgere er kommet med ombord. - Jeg blev kontaktet af Anders, som ville købe en rulle træningselastik á 45 meter i hver farve. Det havde jeg lige godt aldrig hørt om tidligere, og så kom vi i snak om træningssensoren. Jeg gik med til at levere en rulle i hver farve, hvis jeg måtte komme med og se sensoren testet, fortæller Tim Bang. Alle var enige om, at her ligger en banebrydende forretningsidé, der kan revolutionere genoptræningsområdet. I dag er træningselastikker det mest benyttede genoptræningsværktøj i bl.a. kommunerne. BandCizer er en sensor, der nemt klikkes på træningselastikken, og via bluetooth teknologi kommunikerer med en app på en tablet. Nu kan borgeren via app en se træningsøvelserne på en video på sin tablet og få live feedback på den træning, der udføres. Desuden opsamles alle resultaterne i en elektronisk træningsdagbog, så borgeren kan holde øje med sine fremskridt. Fysioterapeuten kan ved at se borgernes resultatet på app en følge med i, hvordan og hvor meget borgeren træner, uden at være fysisk tilstede. Borgeren kan desuden tilføje smerteniveau både før og efter træningen, således at træningen kan justeres, så den bliver så hensigtsmæssig som mulig. Samtidig kan løsningen frigive ressourcer, da fysioterapeuten ved hjælp af teknologien vil bruge mindre tid sammen med de borgere, der følger et ukompliceret genoptræningsforløb. Ressourcer, der i stedet kan anvendes til borgere, der kræver en ekstra indsats. Tæt samarbejde For at forfine BandCizers brugervenlighed bedst muligt indgik Anders Stengaard Sørensen og Tim Bang et OPI-samarbejde med Odense Kommune. - Odense Kommune har bidraget til projektet med 200 timer til bl.a. udvikling og ugentlige workshops med fysioog ergoterapeuter og med indragelse af borgere fra Odense Kommune. Det har været helt unikt at have den mulighed. En mulighed, som er lykkedes via OPI-midlerne. Havde vi ikke haft de midler, skulle vi have haft en investor med 20 mio. kr. i ryggen, forklarer Tim Bang. Fysioterapeut Camilla Bøgelund fra Genoptræning Øst i Odense Kommune har været kommunens kontaktperson til BandCizer, og hun har i den grad nydt at kunne skyde med spredehagl i forhold til ønsker til sensoren. - Det er ikke alt, der har kunnet lade sig gøre, men både borgerne, mine kolleger og jeg har kunnet give vores besyv med, så vi føler i lige så høj grad, at BandCizeren er vores, siger hun. Evidensbaseret viden Undervejs har udviklingen også fået hjælp fra forskningen, således at BandCizer i dag kan måle helt nye parametre som fx, hvor lang tid man er om at udføre den enkelte elastikøvelse. Tiden, man har spænding på sine muskler under træningen, er nemlig afgørende for, hvordan musklerne opbygges og styrkes. Så grundlæggende har forløbet givet en træningselastik, der er tilpasset den målgruppe, den er beregnet til, og samtidig er der opnået evidens for, at den måler relevante parametre korrekt. - Potentialet for BandCizer er enormt. Vi oplever efterspørgsel på den fra både danske og internationale forskere, og vores fremtidsdrøm er, at den skal være hvermandseje, for den er jo OM BANDCIZER Projektet har omhandlet test af BandCizer, der består af en flad træningselastik, en sensor, der vha. magneter kan clipses på træningselastikken, samt en App/software. Sensoren kan overføre måledata, der kan bruges til at give brugeren feedback under træningen, og som kan opsamles og evt. deles med fysioterapeut. Fordelene ved BandCizer er, at den er mere praktisk og fleksibel at anvende og dels, at den objektivt kan måle kraft i de bevægelser, der gennemføres. Sidstnævnte funktion er et gennembrud, idet træning selvsagt kun har effekt, hvis den gennemføres og gøres korrekt. Projektets Parter: BandCizer ApS Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen et genialt værktøj også i forebyggelsesøjemed. I første omgang bliver det dog den kommunale genoptræning, der er vores primære målgruppe, og vores lancering af BandCizer skete i marts 2015 på Danske Fysioterapeuters Fagkongres, siger Tim Bang og tilføjer: - Men der er ingen tvivl om, at den har potentiale til at blive en verdensomspændende succes, fordi vedholdenhed i forhold til at overholde motions- og træningsprogrammer i genoptrænings- og forebyggelsesregi er en generel udfordring i særligt den vestlige del af verdenen. Vi har derfor sørget for at tegne patent på løsningen i alle de væsentlige lande i verden.

10 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation DOKUMENTATION ON THE GO e-mergency har i samarbejde med bl.a. EG Team Online og to sociale tilbud udviklet løsning til smartphone og tablet, der kan forenes med dokumentationsværktøjet Bosted System. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: COLOURBOX På de fleste sociale tilbud i Danmark og verden er kravene til dokumentation konstant stigende. En ting er lovkrav. En anden ting er, at dokumentationen er det vigtigste kommunikationsmiddel både på den korte bane til den person, der afløser din vagt og på den lange bane til eftertiden, så personale, borger og pårørende kan følge udviklingen. Informationerne kan fx være: Hvordan går det med de delmål, der er formuleret sammen med borgeren eller dennes pårørende? Er der medicin, man skal være opmærksom på? Er der daglige rutiner, der er vigtige at følge i forhold til borgeren? I dag foregår dokumentationen, når medarbejderen har tid fra sine opgaver hos borgeren, og når der er en ledig computer til rådighed. Det skaber risiko for, at væsentlig information kan gå tabt. Det har derfor længe været et ønske på sociale tilbud at få adgang til doku- Side 10 / 11 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

11 mentationssystemet via smartphone og tablet, så dokumentationen kan foregå med det samme ude hos borgeren. Det er baggrunden for det projekt, som tre syddanske virksomheder e-mergency, EG Team Online, T.A.K.E. og Erhvervsakademiet Lillebælt samt de to sociale tilbud i Region Midtjylland, Tangkær og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, står bag. - Vi var allerede i gang med et samarbejde med Tangkær omkring digitalisering af deres arbejdsform. Og Tangkær ønskede at gå det sidste skridt og blive integreret med Bosted System. Det udmøntede sig i, at EG Team Online bag Bosted System tog teten og søgte OPI-midler for at få løsningen testet hos brugerne, forklarer Brian Østergaard, direktør hos e-mergency. Tæt dialog med kunden Odense virksomheden e-mergencys spidskompetence er at udvikle velfærdsteknologisk software og interaktive løsninger til ældre-, handicap- og specialområder, at forstå brugerens behov og omsætte dem til en nem og anvendelig løsning. EG Team Onlines administrations-, videndelings- og dokumentationsværktøj Bosted System er udbredt til 75 pct. af de danske sociale tilbud og har også en afdeling i USA, hvor det hastigt vinder indpas. Projektet søgte og fik del i Syddansk Vækstforums OPI-pulje til at udvikle produktet i samarbejde med slutbrugerne, de sociale tilbud. - Fordelen var, at vi allerede havde udtænkt løsningen i forbindelse med vores oprindelige projekt med Tangkær. Vi manglede sådan set bare at integrere det med Bosted System, forklarer Brian Østergaard og uddyber: - Vi er altid i tæt dialog med kunden om, hvad det egentlig er, de ønsker. Typisk svarer kunden det hele. Her er vi ikke bange for at gå ind og stille kritiske spørgsmål, om hvad der reelt er brug for at kunne og på hvilken måde. Det er nemlig ikke alt, der er smart at gøre på en mobil enhed. Produktet har herefter været til afprøvning på de sociale tilbud og har været til test på Tangkær. Næste skridt er at sætte det i handel. Potentialets år - For os har det været en super spændende proces at integrere op mod et så spændende journaliseringssystem som Bosted System. Vi har fået en indsigt, vi ellers ikke ville have fået. Skal Brian Østergaard vurdere fremtidsperspektiverne, er håbet, at løsningen ikke kun kan anvendes i Danmark, men også i udlandet: - Vi har ikke tidligere arbejdet med specialinstitutioner, så det var et nyt marked for os. Men vi forventer da en positiv stigning i omsætningen på baggrund af projektet. Fordi hvis kunden allerede har Bosted System, er det supernemt at komme i gang. Som jeg ser det, kommer 2015 til at vise produktets sande potentiale. OM BOSTED APP Formålet med projekt BOSTED APP har været at gøre de funktioner og muligheder, der i forvejen findes i det eksisterende Bosted System til stationære PC ere, tilgængeligt på nutidens foretrukne IKT-redskaber, tablets og smartphones. Projekt BOSTED APP har villet skabe et digitalt, trådløst og håndholdt observations- og rapporteringsredskab til straks-dokumentation i form af en applikation på pædagogens mobiltelefon eller tablet. BOSTED APP til smartphones og tablets vil flytte muligheden for at bruge nødvendige og vigtige funktioner i Bosted System fra personalekontoret ud til borgerne, hvor indsatsen ydes. Herved kan socialfaglige medarbejdere hurtigt, fleksibelt og sikkert straks-registrere observationer og hændelser samt straks-indhente valide data på stedet, mens der frigøres mere tid til borgeren. Projektets Parter: Team Online A/S e-mergency ApS Make I/S Tangkær Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Erhvervsakademiet Lillebælt For os har det været en super spændende proces at integrere op mod et så spændende journaliseringssystem som Bosted System. Vi har fået en indsigt, vi ellers ikke ville have fået.

12 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation TOUCH & PLAY LEGER FOREBYGGELSE OG GENOPTRÆNING IND Applikators Touch & Play har i løbet af blot et par år bevist sit værd hos Autismecenter Syd og en lang række plejecentre. Virksomheden har allerede fået foden inden for på nye områder som psykiatrien, demens- og børne- og ungeområdet, og det er blot begyndelsen, forudser adm. direktør Bo Melson. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Side 12 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

13 Det handler om at vække mennesker om at fange deres opmærksomhed og føre dem fra en passiv til en aktiv tilstand. Det mener Rasmus Juhl Kallesøe, projektleder hos Applikator. Egentlig ligger Rasmus spidskompetencer inden for it og spiludvikling, men i løbet af de seneste par år har han sammen med resten af Applikator og MB Solutions udviklet en udpræget forståelse for og indsigt i, hvordan det er at lide af demens og autisme. Det kræver naturligvis en forklaring: For et par år siden indgik Vejle-virksomheden et samarbejde med Aabenraa Kommune omkring en storskærmsløsning med touchscreen-funktion til demente borgere på plejehjem. Det kom Autismecenter Syd, der også hører under Aabenraa Kommune, for øre, og så var en ansøgning om et OPI-samarbejde mellem MB Solutions og Autismecenter Syd sendt af sted til Syddansk Vækstforum med henblik på at få støtte fra OPI-puljen. Autismecenter Syd havde nemlig brug for nogle flere værktøjer til at fange deres brugeres opmærksomhed. Værktøjer, der gerne måtte rime på leg og sjov. Gigantisk tablet - Vi har lyttet meget til medarbejderne på Autismecenter Syd og iagttaget borgernes interaktion med Touch & Play for derigennem at blive klogere på, hvordan vi skulle videreudvikle produktet, så det imødekom både centret og borgernes behov. Det havde aldrig kunnet lade sig gøre, hvis vi ikke havde støtte fra OPI-puljen, forklarer Rasmus Juhl Kallesøe. De mange timer med åbne øjne og ører gav gevinst. I dag hænger en storskærm, der kan fungere som en sådan, men som også har den ekstra Det handler om at vække mennesker om at fange deres opmærksomhed og føre dem fra en passiv til en aktiv tilstand. dimension, at den er en gigantisk tablet, på væggen i fællesrummet hos Autismecenter Syd. Borgerne kan således ved at bruge fingrene til at skubbe billeder eller ved at trykke på billeder tilgå forskellige underholdningsmoduler, der er kamoufleret læring. App til download I dag er også en psykiatrisk afdeling i Region Syddanmark blandt kunderne, ligesom børne- og ungecentre, ungdomsskoler og en lang række plejecentre fordelt over hele landet tæller med i kundedatabasen. Alle spil og indholdet generelt i Touch & Play kan nemlig tilpasses individuelt til de forskellige kunder. - Vi står med et utroligt stærkt produkt, der har vist, at det kan holde til hårdhændet behandling. Og så har vi et produkt, som har påvist sin effekt hos både fagpersonale og slutbrugerne. Det er den bedste blåstempling, man kan få, siger Bo Melson, administrerende direktør i MB Solutions. Fremtiden for Touch & Play ser lys og åben ud. Næste skridt bliver at udvikle en app, som kan downloades til folks egen tablet, så også begyndende demente, der stadig bor hjemme, kan blive hjulpet. Observationsværktøj - Vi ved fra vores samarbejde med plejecentrene, at demente har brug for indhold i deres liv, og at hjernen er en muskel, som bliver mere frisk, jo mere du træner den. Også her er vores Touch & Play skærm en løsning, siger Bo Melson og uddyber: - Vi samarbejder med demenskoordinatorerne på plejehjemmene i Aabenraa Kommune, der kan bruge Touch & Play som et observationsværktøj ved mistanke om demens. Herudover er der masser af andre muligheder for kommunikation med borgerne fx fra OM TOUCH AND PLAY Projektet har haft til formål at kommercialisere og markedsmodne en trænings- og kommunikationsløsning kaldet Touch & Play til borgere med udviklingsforstyrrelser. Forventningen har været, at projektet har kunnet være med til at forbedre og effektivisere tilbuddene i løsningen til udviklingsforstyrrede borgere. Touch & Play præsenterer spil, billeder og video på en berøringsfølsom overflade, som er intuitiv og let at bruge. Touch & Play gør det muligt at bruge IT-løsninger i højere grad end tidligere i arbejdet med udviklingsforstyrrede borgere, da den sensorbaserede teknologi sikrer, at produktet ikke går i stykker ved hårdhændet brug, og størrelsen gør det muligt for motorisk udfordrede borgere at benytte produktet. Projektets Parter: MB Solutions A/S Applikator ApS Autismecenter Syd Center for hjælpemidler og kommunikation kommuner, banker, osv. Jeg tror kun, det her er begyndelsen. Udover at stå for udviklingen af Touch & Play individuelt til de forskellige målgrupper, tilbyder MB Solutions også hosting og hotline-hjælp imod en månedlig betaling. I forhold til OPI-projektet har det allerede skabt arbejdspladser, idet MB Solutions har ansat yderligere tre medarbejdere, mens Applikator har ansat yderligere to medarbejdere som følge af testene. Og ambitionerne stopper ikke her. - Jeg forventer, at vi i løbet af i år omsætter for seks-syv mio. kr. på Touch & Play. Det vil svare til seks-syv nye ansatte fordelt mellem Applikator og MB Solutions, siger Bo Melson.

14 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation EN SIMPEL, MEN GENIAL TRÆKKROG Mobile Industrial Robots (MIR) og Sygehus Sønderjylland har med Syddansk Vækstforums OPI-pulje i ryggen udviklet en enkel, men afgørende løsning for transport af bl.a. linned og affald på sygehusene. En løsning, der kan frigøre mandetimer til andre patientnære opgaver. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Side 14 / 15 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

15 Hver eneste dag tilbagelægger sygehusenes servicepersonale mange skridt, når vogne med sengelinned og affald skal transporteres ned ad de lange gange mod enten sygehusvaskeriet eller affaldscontainerne. Personaleskridt og ikke mindst -tid, som kunne bruges til andre og mere patientnære opgaver. Det var baggrunden for, at MIR i Odense fik ideen om at forsyne sygehuse med mobile robotter til at klare de mange logistikopgaver, som fysisk mandskab klarer i dag. - Sygehus Sønderjylland har et erklæret mål om at være førende inden for robotteknologi og har allerede mobile robotter til at hente og bringe mad til patienter og til at køre blodprøver. De var derfor en oplagt samarbejdspartner for os. OPI-puljen kom perfekt ind. Den gjorde det nemlig muligt at videreudvikle robotterne og trækkrogen i tæt samarbejde med sygehuset. Det har betydet, at vi sammen har skabt en brugervenlig løsning, der kan fungere godt i dagligdagen på ethvert sygehus, siger Niels Jul Jakobsen fra MIR. Hjælp fra hverdagen Virksomheden besluttede sig for at videreudvikle den eksisterende mobile robot og hvorfor ikke kigge på, hvordan helt almindelige biler på vejene udvider deres kapacitet? - Vores udfordring var jo, at vores løsning skulle matche de eksisterende vogne på sygehuset. Derfor blev løsningen en trækkrog, som kan tage fat i de eksisterende vogne med linned og affald, forklarer Niels Jul Jakobsen. Samarbejdet med sygehuset og ikke mindst OPI-puljen har vist sig at være et boost for den ca. halvandet år gamle virksomhed, MIR. - OPI-puljen har sikret lønkroner til de folk på Sygehus Sønderjylland, vi har samarbejdet med, så de kunne fritages fra øvrige opgaver og være 100 pct. på den her opgave. Det har virkelig accelereret forløbet og givet os stor forståelse for kundens behov i og med, at samarbejdet har været så tæt og intenst. Større lokaler I begyndelsen af 2015 blev den nye mobile robotløsning med trækkrogen præsenteret for ledelsen på sygehuset. Næste skridt bliver at få sat løsningen i udbud, og MIR ser frem til at byde på den opgave, lyder det fra Niels Jul Jakobsen. - Vores virksomhed er i en rivende udvikling i denne tid, og vi har især det seneste år oplevet en støt stigende interesse for vores mobile robotter både fra den offentlige sektor og fra industrien i Danmark og i udlandet. Derfor vokser vores organisation også, ligesom vi er flyttet til nyt domicil for at kunne geare robotproduktionen efter efterspørgslen, siger han. OM ROBOTISERET TRANSPORT AF EKSISTERENDE VOGNPARK Formålet med projektet har været at teste et nyudviklet anhængermodul til transport af servicevogne på Sygehus Sønderjylland. Anhængermodulet er blevet koblet på en allerede udviklet mobilrobot (MiR100), som automatisk og selvstændigt har kørt servicevogne rundt på sygehuset. Med projektet har virksomheden ønsket at påvise, at en automatisk løsning med mobile robotter ville frigive personel til andre opgaver med en større værdi end transport af servicevogne. For sygehuset ville der være en betydelig økonomisk besparelse ved at kunne bruge den eksisterende vognpark, uden at den skal bygges om. Projektet har villet øge brugen af automatisering på sygehuse og plejehjem, og dermed bidrage til øget effektivisering og ressourceomfordeling i sundhedssektoren. Projektets Parter: Mobile Industrial Robots ApS Handy Transportvogne A/S Sygehus Sønderjylland Vi har sammen skabt en brugervenlig løsning, der kan fungere godt i dagligdagen på ethvert sygehus.

16 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation NEM KOMMUNIKATION FOR BORGERE MED SENHJERNESKADE Tele Call har i et OPI-projekt med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense udviklet et kommunikationshjælpemiddel til senhjerneskadede og borgere med nedsatte kognitive funktioner. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Umiddelbart ligner det en smartphone lige som alle de andre på markedet. Men faktisk er det et kommunikationshjælpemiddel målrettet borgere med senhjerneskade og nedsatte kognitive funktioner. Selve telefonen er Googles egen telefon, Nexus, men indmaden er specielt udviklet til brugergruppen i et OPI-samarbejde mellem den private kommunikationsvirksomhed Tele Call og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) under Region Syddanmark. Navnet på hjælpemidlet er Nem Kommunikation og kan benyttes både på en smartphone og en tablet. - Vi har i den grad draget stor fordel af samarbejdet med CKV, som har bidraget med omfattende viden om bruger- gruppen. Det har ført til, at vi har haft nogle utroligt positive testforløb med vores brugergruppe, fortæller Henrik Bryld, indehaver af Tele Call. Glade borgere Tele Call har specialiseret sig i kommunikative hjælpemidler til borgere med handicaps eller andre funktionsnedsættelser. Nem Kommunikation var da også Side 16 / 17 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

17 Vi har haft testpersoner, der er parate til at overtage telefonen med det samme, efter de har testet den. oprindeligt målrettet borgere med en lettere grad af demens, og som stadig bor hjemme. Men i markedsmodningsprocessen og for at få individualiseret hjælpemidlet blev målgruppen udvidet til borgere med senhjerneskade og andre kognitive funktionsnedsættelser. Derfor indgik virksomheden samarbejde med CKV og fik støtte til videreudvikling og brugerafprøvning fra Syddansk Vækstforums OPI-pulje. - Jeg kan slet ikke forestille mig, at vi ville være gået ind i projektet, hvis det ikke havde været for OPI-midlerne, for det havde været alt for økonomisk risikabelt for os, siger han. I dag kan virksomheden til gengæld konstatere, at OPI-projektet tegner sig til at blive en succes, som han kun turde drømme om, da virksomheden gik i gang med at udvikle produktet. - Vi har haft testpersoner, der er parate til at overtage telefonen med det samme, efter de har testet den. Vi har kendskab til pårørende, der er lettede over, at deres sygdomsramte familiemedlem nu er kontaktbar. Og vi hører fra borgernes kontaktpersoner, at borgeren med Nem Kommunikation nu kan svare på sms er, hvilket de ikke kunne tidligere. Stort fedt blåt stempel Også den offentlige part i projektet, CKV, er begejstret for produktet, fortæller Henrik Bryld. Og det betyder alt, da det jo er dem, der typisk skal anbefale Nem Kommunikation til brugergruppen. - CKV har jo en bred kontakt til mange kommuner i Region Syddanmark og har dermed solidt kendskab til brugergruppen. Det har været vores helt klare fordel i forhold til at få produktet markedsmodnet. Når vi i dag taler med kommuner om hjælpemidlet, beder de altid om referencer, og det har vi nu med CKV. Vores produkt har dermed fået et stort fedt blåt stempel, siger Henrik Bryld. Hans forventning til Nem Kommunikation er da også, at det mere eller mindre vil kunne sælge sig selv i det øjeblik, at samtlige testforløb er overstået, og produktet som forventet har bevist sin effekt. - Vi forventer at ansætte ca. tre yderligere over de næste par år og i samme tidsrum at fordoble vores omsætning, siger han. OM NEM KOMMUNIKATION Produktet, som dette projekt har omhandlet, er et styresystem til smartphones og tablets, der erstatter den fra fabrikken oprindeligt installerede avancerede brugerflade med en ny simpel og brugertilpasset brugerflade. Konceptet er opbygget med de nyeste teknologier og er en serverbaseret løsning, hvor samme bruger(konto) kan benytte flere hardwareenheder. Brugeren kan have flere smartphones eller tablets til samme konto. Kommune og pårørende har adgang til brugerens opsætning som f.eks. opgaver, kalender, billeder og kontaktpersoner. Opbygningen af systemet gør det let at tilføje nye funktioner. Projektet har skullet identificere, afprøve og dokumentere, hvilke voksne med kognitiv funktionsnedsættelser, der kunne have gavn af konceptet. Konceptet er desuden blevet tilpasset ud fra tilbagemeldingerne fra borgerne. Projektets Parter: Tele Call ApS Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

18 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation AUTISTER REAGERER POSITIVT PÅ ROBOTTER OPI-projekt om robotter i undervisningen af autister har vist sig som en succes også for andre handicapgrupper. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Kan robotter bruges i undervisningen af elever med autisme? Dette spørgsmål var udgangspunktet for det OPI-projekt, som Blue Ocean Robotics ApS indgik i sammen med bl.a. Søndre Skole i Grindsted. Skolen har 60 elever i specialtilbud. Det er elever, der enten har begrænset tale eller har en lidelse inden for autismespektret. I slutningen af 2013 og første halvdel af 2014 fik eleverne lov at prøve kræfter med to robotter Queball, som er en rund kugle ca. på størrelse med en fodbold, der kan bevæge sig og afgive lyde, sætninger og lys, samt Zeno, som er en humanoid robot, der ligner en lille dreng, og som kan træne ord og tale med eleverne. Side 18 / 19 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

19 Det har været et helt fantastisk samarbejde. Vi har oplevet den private partner som utrolig lydhør over for vores input, og det været med til at løfte vores kompetencer. Resultatet af testforløbet viser, at børnene har været vilde med robotterne. - Det er interessant, at når børnene får en robot at kommunikere med, får pædagogerne en anden rolle. I stedet for at være den agerende i en kommunikation kan pædagogen nu have en mere observerende og vejledende rolle i forhold til børnene. Og det giver ny viden, fortæller Annette Nissen, der er afdelingsleder i skolens specialafdeling. Selv om projektet er afsluttet, fortsætter arbejdet med robotter på skolen. Den fik nemlig lov at beholde robotterne, og det er skolen meget glad for. - Robotterne er gode til at skabe kontakt. Når fx Zeno siger barnets navn, sker der en meget stærk reaktion. Den evner i helt op til 20 minutter at fastholde opmærksomheden hos nogle af de mere flyvske børn. Det er rigtig lang tid, siger René Poulsen, der er pædagog og en af de tre pædagoger og fire elever, der har været koblet på projektet og har afprøvet robotterne. Ikke kun for autister Mens den primære målgruppe, autisterne, har reageret meget positivt på robotterne og især Zeno, fordi han aldrig har en dårlig dag, og han smiler altid, når han er glad og er dermed nemmere at aflæse, har robotten Queball vist sig også at have positiv effekt på elever med multihandicaps. end med en pædagog, for Zeno er bare generelt mere spændende, og så er han enkel og meget mere aflæselig end vi mennesker. Autister har nemlig svært ved at aflæse andre menneskers følelser, hvis ikke de er meget eksplicitte. Skolen er ikke i tvivl om, at de kun har set toppen af robotternes positive egenskaber, idet de tror, at alle børn med massive indlæringsvanskeligheder kan have gavn af robotterne og at mulighederne endnu ikke er udtømt. - Det har været et helt fantastisk samarbejde. Vi har oplevet den private partner som utrolig lydhør over for vores input, og det været med til at løfte vores kompetencer, siger Annette Nissen, der gerne indgår i et lignende OPI-samarbejde en anden gang. Test af sociale robotter For den private part i projektet, Blue Ocean Robotics ApS, har samarbejdet været givtigt i forhold til udvikling af sociale robotter. - Vi har med støtte fra Syddansk Vækstforum fået videreudviklet og testet sociale robotter, der kan bidrage til at forbedre de sociale og faglige kompetencer hos børn og unge inden for det autistiske spektrum, siger Rikke Risager, uddannelseskonsulent hos Blue Ocean Robotics ApS og projektchef for PATRIA projektet, der bl.a. omfatter Søndre Skole. OM PATRIA Projektets har haft til formål at teste nye pædagogiske træningsrobotter, der kan træne børn med autisme i sociale færdigheder. Målet har været at dokumentere træningsrobotternes effekter på børn med autismespektrum forstyrrelser, for at kunne evaluere omfanget af offentlige besparelser på autismeområdet, ved at anvende disse træningsrobotter. Fælles for begge produkter er, at de kan hjælpe til at forbedre børns sociale, kommunikative, faglige og mellemmenneskelige evner. Derudover er robotterne tålmodige og vedholdende, og børnene kan træne med dem i timevis. Projektets Parter: Blue Ocean Robotics ApS Capital of Children Company Psykiatrien i Region Syddanmark Billund Kommune Odense Kommune, Børn- og ungeforvaltningen - Queball er mere visuel og enkel og reagerer ved berøring, så for vores elever med multihandicaps, har det givet dem en følelse af at kunne styre noget, og det er en stor succes for dem, forklarer René Poulsen. Blue Ocean Robotics ApS er etableret i Odense i 2012 og har i dag 32 ansatte og har etableret salgspartner netværk i London, Spanien, Forenede Arabiske Emirater, Litauen og USA. - Erfaringen er, at når eleverne skal taletræne, går det bedre med Zeno

20 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation DET IKK KUN FOR BØRN PlayAlives spidskompetence ligger inden for børn og interaktiv leg. Men via Syddansk Vækstforums OPI-pulje og et stærkt samarbejde med bl.a. Vejle Kommune er de interaktive PlayAlive legepladser nu udvidet til også at omfatte ældre og handicappede. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER For godt otte år siden skød de første interaktive legepladser op rundt omkring i landet. Legepladser, hvor børnene ikke blot skulle bruge deres krop, men også deres hoveder. PlayAlive er navnet på de legepladser, som også udlandet har taget til sig i stor stil. Og seneste skud på stammen er plejecentre. For ikke kun børn har godt af motion og bevægelse. Ældre har især godt af at få bevæget sig ikke mindst som led i deres genoptræning. - Vi blev kontaktet af tre-fire forskellige kommuner, der ville høre, om vi kunne lave legepladser målrettet ældre og handicappede. Men lige så meget som vi efterhånden ved om leg og bevægelse, når det gælder børn, lige så lidt ved vi om ældre og handicappede, siger Lau Kofoed Kierstein fra PlayAlive. Heldigvis blev PlayAlive opmærksomme på OPI-puljen under Syddansk Vækstforum, og her lå løsningen til at få tilpasset deres produkt til den nye målgruppe. Side 20 / 21 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

SYGEHUSE SKABER OGSÅ EKSPORT

SYGEHUSE SKABER OGSÅ EKSPORT SYDDANMARK Sundhedsinnovation SYGEHUSE SKABER OGSÅ EKSPORT På Sygehus Sønderjylland er de bedst til robotter Med CoLab Denmark kan virksomheder teste produkter live 1 intro Tekst: Morten Pickel & Thomas

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Mitii koncept til individuel og superviseret hjemmetræning Mitii er næste generations sundhedsteknologi - funderet på forskning fra Helene Elsass Center

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Mind Fitness. 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47356 Projektnavn OPI Mind Fitness

Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Mind Fitness. 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47356 Projektnavn OPI Mind Fitness Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Mind Fitness 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47356 Projektnavn OPI Mind Fitness Ansøger Applikator Adresse Bugattivej 8, Postnummer og by 7100 Vejle Kontaktperson

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

PROJEKT NEM KOMMUNIKATION. Nem Kommunikation. Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder

PROJEKT NEM KOMMUNIKATION. Nem Kommunikation. Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder Nem Kommunikation Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder Henrik Bryld Stifter af Tele Call (2005) Baggrund som projektleder hos TDC Udviklings og implementerings

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Center for Borgernær Velfærdsteknologi Center for Borgernær Velfærdsteknologi Ud fra en holistisk tilgang til borgerens behov faciliterer vi udvikling af brugsparat velfærdsteknologi Velfærdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

LØRDAG. Dansk app sparker døren op til USA

LØRDAG. Dansk app sparker døren op til USA LØRDAG 12. MARTS NR. 11 / 2015 LØRDAG Dansk app sparker døren op til USA Kort efter en opringning fra universitetshospitalet i San Francisco fløj medstifter og direktør i AidCube, Allan Murphy Bruun, til

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Den danske klynge for velfærdsteknologi. Demens tema, Odense den 17. september 2015

Den danske klynge for velfærdsteknologi. Demens tema, Odense den 17. september 2015 Den danske klynge for velfærdsteknologi Demens tema, Odense den 17. september 2015 VELKOMMEN Demens: Et godt, trygt og værdigt liv med velfærdsteknologi Hvem er Welfare Tech? Welfare Tech er en markedsdreven

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Resumé Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Indledning Socialt Udviklingscenter SUS har i 2012 gennemført en afdækning af arbejdet med social IKT 1 til mennesker med fysiske og/eller psykiske

Læs mere

Cortex Park 5230 Odense

Cortex Park 5230 Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2016 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr begynder i Cortex Park. Cortex Park

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Nordic Challenge Prize

Nordic Challenge Prize Nordic Challenge Prize - en mulig vej til de nordiske velfærdsmarkeder Gunhild Sander Garsdal Projektchef, Væksthus Hovedstadsregionen August 2014 Fælles Nordisk indsat på velfærdsområdet Nordisk Innovation

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER Vi vil være med til at gøre Odense landskendt som den kommune der systematisk arbejder med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Mad og Måltider

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Værdiskabende teknologi

Værdiskabende teknologi Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens R E F E R A T Emne Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens Mødedato 27. februar 2017 kl. 13-14 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, Lokale E 27. februar 2017

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Hjernetræning til mennesker med demens 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Lissie la Cour E-mail: llc@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR

KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR DET NORDJYSKE SAMARBEJDE PÅ SOCIALOMRÅDET Workshop om Rammeaftalen 2018 - Hvordan skal vi samarbejde på det specialiserede socialog undervisningsområde? 6. februar 2017 kl.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Hjernetræning med robotter 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ivan Kjær Lauridsen Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail:ijk@aarhus.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere