EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 15 syddanske OPI-historier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 15 syddanske OPI-historier"

Transkript

1 15 syddanske OPI-historier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i offentlig-private innovationsprojekter Sundheds- og Velfærdsinnovation Bæredygtig Energi

2 OFFENTLIG-PRIVAT INNOVATION BYGGER BROER Det offentlige løfter mange opgaver, men mødes også med et krav om konstant effektivisering. Mange private virksomheder har idéerne til denne effektivisering, men falder ofte ned i Dødens Dal overgangen fra prototype til markedet. Syddansk Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation hjælper virksomhederne hen over Dødens Dal. Med støtte fra puljen er det muligt for virksomhederne at teste og videreudvikle produkter og løsninger sammen med det offentlige, inden de kommer ud på markedet. Med andre ord bidrager puljen til, at virksomhederne kommer på markedet med deres produkter. I denne publikation kan du læse 15 konkrete historier om syddanske samarbejdsprojekter, der alle har ført til vækst i virksomhederne og bedre produkter og ydelser til borgerne. Projekterne har modtaget støtte fra Syddansk Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Med udgangspunkt i de positive erfaringer med OPI-projekterne, har vi besluttet at oprette en ny pulje for Det gør vi, fordi vi i Syddansk Vækstforum tror på, at offentlig-privat samarbejde skaber broer og gode løsninger. God læselyst. Carl Holst Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Regional udvikling / Vækstforumsekretariatet Design & produktion Mediegruppen Reklamebureau as Foto Side 2 Lasse Hyldager Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

3 Intro 02 Forord 04 OPI-puljen hjælper nye produkter på markedet 05 Dødens Dal 05 Hvem er Syddansk Vækstforum 18 INDHOLD Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier Sundheds- og Velfærdsinnovation 06 Rehabilitering med globalt potentiale 08 BandCizer vil revolutionere genoptræningsområdet 10 Dokumentation on the go 12 Touch & Play leger forebyggelse og genoptræning ind 14 En simpel, men genial trækkrog 16 Nem Kommunikation for borgere med senhjerneskade 18 Autister reagerer positivt på robotter 20 Det ikk kun for børn 22 Økologisk is med helbredende effekt 24 Tutor-app passer perfekt til ny skolereform 26 Verdens hurtigste blodcentrifuge opfundet af smed 28 Safe Track hjælper ambulancen på vej Bæredygtig Energi 30 Svendborg-opfindelse fremmer skibes ydeevne 32 Borgerne tænder selv byens lys 34 Regional løsning på globalt problem

4 Effekten af vækstindsatsen Intro OPI-PULJEN HJÆLPER NYE PRODUKTER PÅ MARKEDET Med midler fra OPI-puljen og et tæt samspil mellem erhvervsliv, den offentlige sektor og borgerne, kan effektiviteten i det offentlige og kvaliteten for borgerne fremmes samtidig med, at der skabes vækst i private virksomheder. OPI-puljen er en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation. D et er bl.a. det offentliges opgave at drive fx sygehuse og plejehjem og tage hånd om borgere, som har behov for det. Det er ligeledes en offentlig opgave at drive anlæg som fx vejbelysning og rensningsanlæg eller andre anlæg, som på forskellig vis yder service for borgerne. Opgaverne bliver ikke færre, og ikke mindst når det gælder behandling og omsorg, stiger behovet, fordi der kommer flere behandlingskrævende ældre og flere borgere med kroniske sygdomme. Samtidig stilles der krav til det offentlige om at effektivisere om at køre længere på literen. En forudsætning for at nå dette mål er netop, at det offentlige indgår i et tæt samspil med erhvervslivet og borgerne om udvikling af fx bedre velfærdsteknologiske og energieffektive løsninger. På sygehusene, hvor borgeren er i centrum, og i de tekniske afdelinger, ved man fra hverdagens udfordringer, hvilke løsninger, der er brug for. Samtidig viser undersøgelser, at alt for mange danske virksomheder og iværksættere udfordres på det kraftigste lige præcis, når deres nye innovative løsninger skal introduceres på markedet. Virksomhederne går simpelthen i stå i det, som populært beskrives som Dødens Dal overgangen fra prototype til marked. Det skyldes ofte, at virksomhederne eller iværksætterne ikke i tilstrækkeligt omfang har fået testet og dokumente- ret de nye løsninger, inden løsningerne introduceres for markedet. Tager vi fx velfærdsteknologiske løsninger, vil de i rigtig mange tilfælde netop skulle afsættes til den offentlige sektor. Og den kedelige konsekvens for begge parter og borgerne kan være, at løsningerne ikke kommer i brug, fordi de ikke rammer helt plet. Kravet til projekterne er, at de skal foregå inden for forretningsområderne sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. Energieffektive løsninger har ofte et stort marked blandt både private og offentlige, men her kan det offentlige være den kunde, der tester og gennemprøver produktet. Det offentlige får nye og effektive teknologier de private virksomheder får dokumentation for produktets funktion og effekt, som er afgørende, når markedet skal indtages. Jo større kendskab virksomhederne har til kundernes behov, og jo bedre muligheder, de har for at teste deres innovative løsninger i driften, jo hurtigere og bedre kan virksomhederne udvikle løsninger til gavn for borgerne, det offentlige og virksomhederne. Det er baggrunden for, at Vækstforum siden 2012 med midler fra OPI-puljen en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation har ydet støtte til mindre, korterevarende projektforløb, hvor små og mellemstore virksomheder i samarbejde med offentlige parter har testet og videreudviklet produkter og løsninger inden introduktion for markedet. Puljen består af midler fra EU s Regionalfond og af regionale erhvervsudviklingsmidler. I alt 30 projekter har modtaget støtte fra puljen med knap 28 mio. kr. heraf 24 projekter inden for sundheds- og velfærdsinnovation og seks projekter inden for energieffektive teknologier. Kravet til projekterne er, at de skal foregå inden for forretningsområderne sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. Herudover skal projekterne foregå i et samarbejde mellem en lille eller mellemstor virksomheder og en eller flere offentlige parter i forhold til at afprøve produkterne og dokumentere deres effekt. En midtvejsevaluering fra 2013 viser, at virksomheder, der har gennemført projekter med støtte fra OPI-puljen, er kommet tættere på markedet med deres produkter, og der er en høj grad af målopfyldelse i projekterne. Evalueringen konkluderede således, at der er stor sandsynlighed for at opnå de forventede effekter. På baggrund af de gode erfaringer med OPI-puljen har Vækstforum og regionsrådet besluttet at afsætte en lignende pulje for perioden med 28 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og EU s Regionalfond til medfinansiering af konkrete OPI-projekter. Side 04 / 05 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

5 DØDENS DAL Vejen fra prototype til marked kaldes ofte dødens dal, fordi mange produkter ikke når fra udviklingsstadiet til markedet. Det skyldes en række barrierer, som virksomhederne møder, når de skal introducere nye produkter og løsninger på markedet. En af disse barrierer er, at produktet eller løsningen ikke er blevet testet af slutbrugerne før markedsintroduktionen. Konsekvensen heraf kan være, at produkterne eller løsningerne ikke kan sælges, fordi de ikke opfylder slutbrugerens behov. Det er netop denne barriere, som OPI-puljen skal hjælpe virksomhederne med at få deres produkter over. Puljen støtter projekter, hvor produkter eller løsninger testes og videreudvikles i et tæt samspil mellem den private virksomhed, den offentlige sektor og slutbrugeren. Denne støtte vil bidrage til, at produkterne eller løsningerne i højere grad kan afsættes på markedet, og at de bedre bliver i stand til at konkurrere på kommercielle vilkår med produkter, der allerede har godt fat i markedet. Derved kan produkterne hurtigere generere indtægt til virksomhederne og ikke mindst gavne brugeren og slutbrugeren. FORSKNING UDVIKLING DEMONSTRATION MARKEDET SYDDANSK OPI-PULJE DØDENS DAL FAKTA Hvem er Syddansk Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsparter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunkt for den regionale vækstindsats. Vækstforums tre hovedopgaver: At udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan At overvåge de regionale og lokale vækstvilkår At indstille til medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter Vækstforums medlemmer fordeler sig således: 6 repræsentanter fra erhvervsorganisationer 6 repræsentanter fra kommunerne 3 repræsentanter fra regionsrådet 3 repræsentanter fra uddannelsesorganisationerne 3 repræsentanter fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer 3 observatører fra det tyske mindretal, de Regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn og Sydjylland. De forretningsområder, Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark satser på til at drive vækst og skabelse af fremtidssikrede arbejdspladser, er: Sundheds- og Velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi, herunder offshore og energieffektive teknologier samt Oplevelseserhverv, herunder turisme og design.

6 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation REHABILITERING MED GLOBALT POTENTIALE Nyt genoptræningsprogram til borgere med afasi har potentiale til til dels at øge afatikernes livskvalitet samt effektivisere rehabiliteringsindsatserne i det offentlige sundhedsvæsen såvel i Danmark som i udlandet. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Hvert år rammes op mod danskere af en senhjerneskade f.eks. efter et trafikuheld, en blodprop eller en hjerneblødning. Flere end af disse får diagnosen afasi, som med andre ord betyder, at den ramtes sprog er gået i stykker. Mens afatikerens forstand stadig fungerer dog ofte påvirket af dysfunktioner som fx nedsat hukommelse nedsættes hans eller hendes evne til at tale, skrive og genkende eller genkalde sig ord i større eller mindre grad. Allerede under indlæggelsen modtager afatikeren hjælp til sin manglende kommunikationsevne af professionel logopædisk (talepædagogisk, red.) indsats. Det sker gennem udredning og undervisning. Region Syddanmarks kommunikationscenter, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) beskæftiger mange af de logopæder, der rehabiliterer afasiramte borgere i de syddanske kommuner. I samarbejde med den Side 06 / 07 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

7 Al teknikken er færdig, og vi har i dag ca. 50 forskellige øvelser, som allerede har været afprøvet og fremvist til afatikere med godt resultat. private virksomhed DanskSimulatoren ApS og en kommune har centret testet et unikt it-system, KomSim, der giver borgeren mulighed for selv at træne, supplere og effektivisere den eksisterende rehabilitering. Gevinsten for den afasiramte borger er, at han eller hun får mulighed for hurtigere at generhverve sin kommunikationsevne og dermed blive mere selvhjulpen. Dermed forbedres chancerne for at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Træning via tablets - KomSim gør det muligt for den afasiramte at træne hjemme på tidspunkter, hvor motivationen og kræfterne er til det, fortæller centerleder Steen Friis, CKV. I den indledende fase af rehabiliteringen ofte allerede under indlæggelse på sygehuset udreder logopæden den ramte borgers kommunikationsevne og deltager i den tværfaglige planlægning. Allerede her kan KomSim være en del af borgerens rehabilitering. Logopædens konklusion på udredningen er udgangspunkt for, at KomSim fremfinder præcis de øvelser, som matcher patientens behov. Den målrettede, supplerende selvtræning overvåges af logopæden, der løbende tilretter øvelserne. gennem OPI-midler fra Syddansk Vækstforum. DanskSimulatoren ApS er den private part i OPI-samarbejdet med CKV og VIFIN/Vejle Kommune som offentlige partnere. - Vi havde allerede udviklet et it-system til sproglig læring målrettet udlændinge. Ud fra det har ingeniører og softwareudviklere sammen med logopæder tilpasset KomSim til afatikere og siden testet it-systemet på afatikere, siger direktør Troels Myram, DanskSimulatoren ApS. - Al teknikken er færdig, og vi har i dag ca. 50 forskellige øvelser, som allerede har været afprøvet og fremvist til afatikere med godt resultat. Når vi har flere øvelser klar, går vi i gang med omfattende tests, siger Troels Myram og uddyber: - Vi forventer på sigt at vokse til en virksomhed med adskillige ansatte fortrinsvis med logopædisk uddannelse. Desuden mener logopæderne i projektet, at hvis det virker i Danmark, vil det også kunne afsættes globalt. Danske logopæder er nemlig med deres internationale kontakter blandt de førende på verdensplan inden for deres fag. OM KOMMUNIKATIONS SIMULATOREN Projektet har handlet om, at transformere DanskSimulatoren oprindeligt udviklet til at undervise borgere med anden etnisk baggrund i dansk til et genoptræningsværktøj målrettet senhjerneskadede. Genoptræningsværkstøjet kaldes KommunikationsSimulatoren. Det har til formål at supplere den talepædagogiske rehabilitering, som er meget vigtigt for senhjerneskadede at begynde på tidligt og i intensivt omfang for at mindske de varige følger af en senhjerneskade. Tale- og sprogkyndige vurderer, at KommunikationsSimulatoren kan øge senhjerneskadedes sproglige kompetencer og øge fremgangen i rehabiliteringen. Projektets Parter: DanskSimulatoren ApS, Videnscenter for Integration Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi - KomSim vil opfylde et behov for tilrettelagt og superviseret selvtræning via tablets i en fremtid med kortere indlæggelsestid på sygehusene, siger logopæd Sanne Bech Hansen fra neurorehabiliteringen på Ringe Sygehus. Allerede ved udskrivelse fra sygehuset får borgeren et træningsværktøj med hjem, og det vil set fra borgerens perspektiv betyde hurtigere rehabilitering og større ansvar for egen læring. Teknikken er færdig Testen af KomSim er muliggjort

8 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation BANDCIZER VIL REVOLUTIONERE GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Elastiktræning kombineret med sensor-teknologi kan effektivisere både borgernes genoptræning og fysioterapeuternes tid. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER En træningselastik. En sensor. Og en app på en ipad. Meget mere skal der ikke til for, at landets kommuner kan sikre optimal genoptræning af sine borgere og samtidig effektivisere fysioterapeuternes tid. Den ubekendte faktor bag ovenstående ligning hedder BandCizer, og lige så simpel den lyder, lige så omfattende har arbejdet hen imod den været. Bag opfindelsen står Anders Stengaard Sørensen, civilingeniør, ph.d. og lektor i datateknologi på Syddansk Universitet (SDU) og Tim Bang, indehaver af PROcare, der er dansk importør af træningsudstyr til fysioterapeuter og træningscentre, samt SDU. De første skridt imod den nye genoptræningsteknik blev taget af Anders Stengaard Sørensen. - Jeg havde brug for massage og træning i forbindelse med en museskade, så jeg gik til min terapeut. Undervejs kom vi til at tale om træning og teknik, og min terapeut nævnte, at han savnede at få viden om, hvad hans borgere lavede derhjemme med træningselastikken, forklarer Anders Stengaard Sørensen. Træning via tablet Anders Stengaard Sørensen har tidligere stået bag flere velfærdsteknologiske løsninger og har været den drivende kraft i SDU s civilingeniøruddannelse i velfærdsteknologi, så det lå ikke fjernt for ham at udvikle en løsning til terapeutens ønske. Kort tid efter kunne han vende tilbage til sin begejstrede terapeut med en sensor, der kan monteres på træningselastikken og sende kraftmålinger til en pc eller app. Side 08 / 09 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

9 Vi oplever efterspørgsel på den fra både danske og internationale forskere, og vores fremtidsdrøm er, at den skal være hvermandseje, for den er jo et genialt værktøj også i forebyggelsesøjemed. Teknikken er sidenhen forfinet mange gange ikke mindst efter Tim Bang, fysioterapeut Anja Semke og Odense Kommunes terapeuter og borgere er kommet med ombord. - Jeg blev kontaktet af Anders, som ville købe en rulle træningselastik á 45 meter i hver farve. Det havde jeg lige godt aldrig hørt om tidligere, og så kom vi i snak om træningssensoren. Jeg gik med til at levere en rulle i hver farve, hvis jeg måtte komme med og se sensoren testet, fortæller Tim Bang. Alle var enige om, at her ligger en banebrydende forretningsidé, der kan revolutionere genoptræningsområdet. I dag er træningselastikker det mest benyttede genoptræningsværktøj i bl.a. kommunerne. BandCizer er en sensor, der nemt klikkes på træningselastikken, og via bluetooth teknologi kommunikerer med en app på en tablet. Nu kan borgeren via app en se træningsøvelserne på en video på sin tablet og få live feedback på den træning, der udføres. Desuden opsamles alle resultaterne i en elektronisk træningsdagbog, så borgeren kan holde øje med sine fremskridt. Fysioterapeuten kan ved at se borgernes resultatet på app en følge med i, hvordan og hvor meget borgeren træner, uden at være fysisk tilstede. Borgeren kan desuden tilføje smerteniveau både før og efter træningen, således at træningen kan justeres, så den bliver så hensigtsmæssig som mulig. Samtidig kan løsningen frigive ressourcer, da fysioterapeuten ved hjælp af teknologien vil bruge mindre tid sammen med de borgere, der følger et ukompliceret genoptræningsforløb. Ressourcer, der i stedet kan anvendes til borgere, der kræver en ekstra indsats. Tæt samarbejde For at forfine BandCizers brugervenlighed bedst muligt indgik Anders Stengaard Sørensen og Tim Bang et OPI-samarbejde med Odense Kommune. - Odense Kommune har bidraget til projektet med 200 timer til bl.a. udvikling og ugentlige workshops med fysioog ergoterapeuter og med indragelse af borgere fra Odense Kommune. Det har været helt unikt at have den mulighed. En mulighed, som er lykkedes via OPI-midlerne. Havde vi ikke haft de midler, skulle vi have haft en investor med 20 mio. kr. i ryggen, forklarer Tim Bang. Fysioterapeut Camilla Bøgelund fra Genoptræning Øst i Odense Kommune har været kommunens kontaktperson til BandCizer, og hun har i den grad nydt at kunne skyde med spredehagl i forhold til ønsker til sensoren. - Det er ikke alt, der har kunnet lade sig gøre, men både borgerne, mine kolleger og jeg har kunnet give vores besyv med, så vi føler i lige så høj grad, at BandCizeren er vores, siger hun. Evidensbaseret viden Undervejs har udviklingen også fået hjælp fra forskningen, således at BandCizer i dag kan måle helt nye parametre som fx, hvor lang tid man er om at udføre den enkelte elastikøvelse. Tiden, man har spænding på sine muskler under træningen, er nemlig afgørende for, hvordan musklerne opbygges og styrkes. Så grundlæggende har forløbet givet en træningselastik, der er tilpasset den målgruppe, den er beregnet til, og samtidig er der opnået evidens for, at den måler relevante parametre korrekt. - Potentialet for BandCizer er enormt. Vi oplever efterspørgsel på den fra både danske og internationale forskere, og vores fremtidsdrøm er, at den skal være hvermandseje, for den er jo OM BANDCIZER Projektet har omhandlet test af BandCizer, der består af en flad træningselastik, en sensor, der vha. magneter kan clipses på træningselastikken, samt en App/software. Sensoren kan overføre måledata, der kan bruges til at give brugeren feedback under træningen, og som kan opsamles og evt. deles med fysioterapeut. Fordelene ved BandCizer er, at den er mere praktisk og fleksibel at anvende og dels, at den objektivt kan måle kraft i de bevægelser, der gennemføres. Sidstnævnte funktion er et gennembrud, idet træning selvsagt kun har effekt, hvis den gennemføres og gøres korrekt. Projektets Parter: BandCizer ApS Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen et genialt værktøj også i forebyggelsesøjemed. I første omgang bliver det dog den kommunale genoptræning, der er vores primære målgruppe, og vores lancering af BandCizer skete i marts 2015 på Danske Fysioterapeuters Fagkongres, siger Tim Bang og tilføjer: - Men der er ingen tvivl om, at den har potentiale til at blive en verdensomspændende succes, fordi vedholdenhed i forhold til at overholde motions- og træningsprogrammer i genoptrænings- og forebyggelsesregi er en generel udfordring i særligt den vestlige del af verdenen. Vi har derfor sørget for at tegne patent på løsningen i alle de væsentlige lande i verden.

10 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation DOKUMENTATION ON THE GO e-mergency har i samarbejde med bl.a. EG Team Online og to sociale tilbud udviklet løsning til smartphone og tablet, der kan forenes med dokumentationsværktøjet Bosted System. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: COLOURBOX På de fleste sociale tilbud i Danmark og verden er kravene til dokumentation konstant stigende. En ting er lovkrav. En anden ting er, at dokumentationen er det vigtigste kommunikationsmiddel både på den korte bane til den person, der afløser din vagt og på den lange bane til eftertiden, så personale, borger og pårørende kan følge udviklingen. Informationerne kan fx være: Hvordan går det med de delmål, der er formuleret sammen med borgeren eller dennes pårørende? Er der medicin, man skal være opmærksom på? Er der daglige rutiner, der er vigtige at følge i forhold til borgeren? I dag foregår dokumentationen, når medarbejderen har tid fra sine opgaver hos borgeren, og når der er en ledig computer til rådighed. Det skaber risiko for, at væsentlig information kan gå tabt. Det har derfor længe været et ønske på sociale tilbud at få adgang til doku- Side 10 / 11 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

11 mentationssystemet via smartphone og tablet, så dokumentationen kan foregå med det samme ude hos borgeren. Det er baggrunden for det projekt, som tre syddanske virksomheder e-mergency, EG Team Online, T.A.K.E. og Erhvervsakademiet Lillebælt samt de to sociale tilbud i Region Midtjylland, Tangkær og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, står bag. - Vi var allerede i gang med et samarbejde med Tangkær omkring digitalisering af deres arbejdsform. Og Tangkær ønskede at gå det sidste skridt og blive integreret med Bosted System. Det udmøntede sig i, at EG Team Online bag Bosted System tog teten og søgte OPI-midler for at få løsningen testet hos brugerne, forklarer Brian Østergaard, direktør hos e-mergency. Tæt dialog med kunden Odense virksomheden e-mergencys spidskompetence er at udvikle velfærdsteknologisk software og interaktive løsninger til ældre-, handicap- og specialområder, at forstå brugerens behov og omsætte dem til en nem og anvendelig løsning. EG Team Onlines administrations-, videndelings- og dokumentationsværktøj Bosted System er udbredt til 75 pct. af de danske sociale tilbud og har også en afdeling i USA, hvor det hastigt vinder indpas. Projektet søgte og fik del i Syddansk Vækstforums OPI-pulje til at udvikle produktet i samarbejde med slutbrugerne, de sociale tilbud. - Fordelen var, at vi allerede havde udtænkt løsningen i forbindelse med vores oprindelige projekt med Tangkær. Vi manglede sådan set bare at integrere det med Bosted System, forklarer Brian Østergaard og uddyber: - Vi er altid i tæt dialog med kunden om, hvad det egentlig er, de ønsker. Typisk svarer kunden det hele. Her er vi ikke bange for at gå ind og stille kritiske spørgsmål, om hvad der reelt er brug for at kunne og på hvilken måde. Det er nemlig ikke alt, der er smart at gøre på en mobil enhed. Produktet har herefter været til afprøvning på de sociale tilbud og har været til test på Tangkær. Næste skridt er at sætte det i handel. Potentialets år - For os har det været en super spændende proces at integrere op mod et så spændende journaliseringssystem som Bosted System. Vi har fået en indsigt, vi ellers ikke ville have fået. Skal Brian Østergaard vurdere fremtidsperspektiverne, er håbet, at løsningen ikke kun kan anvendes i Danmark, men også i udlandet: - Vi har ikke tidligere arbejdet med specialinstitutioner, så det var et nyt marked for os. Men vi forventer da en positiv stigning i omsætningen på baggrund af projektet. Fordi hvis kunden allerede har Bosted System, er det supernemt at komme i gang. Som jeg ser det, kommer 2015 til at vise produktets sande potentiale. OM BOSTED APP Formålet med projekt BOSTED APP har været at gøre de funktioner og muligheder, der i forvejen findes i det eksisterende Bosted System til stationære PC ere, tilgængeligt på nutidens foretrukne IKT-redskaber, tablets og smartphones. Projekt BOSTED APP har villet skabe et digitalt, trådløst og håndholdt observations- og rapporteringsredskab til straks-dokumentation i form af en applikation på pædagogens mobiltelefon eller tablet. BOSTED APP til smartphones og tablets vil flytte muligheden for at bruge nødvendige og vigtige funktioner i Bosted System fra personalekontoret ud til borgerne, hvor indsatsen ydes. Herved kan socialfaglige medarbejdere hurtigt, fleksibelt og sikkert straks-registrere observationer og hændelser samt straks-indhente valide data på stedet, mens der frigøres mere tid til borgeren. Projektets Parter: Team Online A/S e-mergency ApS Make I/S Tangkær Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Erhvervsakademiet Lillebælt For os har det været en super spændende proces at integrere op mod et så spændende journaliseringssystem som Bosted System. Vi har fået en indsigt, vi ellers ikke ville have fået.

12 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation TOUCH & PLAY LEGER FOREBYGGELSE OG GENOPTRÆNING IND Applikators Touch & Play har i løbet af blot et par år bevist sit værd hos Autismecenter Syd og en lang række plejecentre. Virksomheden har allerede fået foden inden for på nye områder som psykiatrien, demens- og børne- og ungeområdet, og det er blot begyndelsen, forudser adm. direktør Bo Melson. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Side 12 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

13 Det handler om at vække mennesker om at fange deres opmærksomhed og føre dem fra en passiv til en aktiv tilstand. Det mener Rasmus Juhl Kallesøe, projektleder hos Applikator. Egentlig ligger Rasmus spidskompetencer inden for it og spiludvikling, men i løbet af de seneste par år har han sammen med resten af Applikator og MB Solutions udviklet en udpræget forståelse for og indsigt i, hvordan det er at lide af demens og autisme. Det kræver naturligvis en forklaring: For et par år siden indgik Vejle-virksomheden et samarbejde med Aabenraa Kommune omkring en storskærmsløsning med touchscreen-funktion til demente borgere på plejehjem. Det kom Autismecenter Syd, der også hører under Aabenraa Kommune, for øre, og så var en ansøgning om et OPI-samarbejde mellem MB Solutions og Autismecenter Syd sendt af sted til Syddansk Vækstforum med henblik på at få støtte fra OPI-puljen. Autismecenter Syd havde nemlig brug for nogle flere værktøjer til at fange deres brugeres opmærksomhed. Værktøjer, der gerne måtte rime på leg og sjov. Gigantisk tablet - Vi har lyttet meget til medarbejderne på Autismecenter Syd og iagttaget borgernes interaktion med Touch & Play for derigennem at blive klogere på, hvordan vi skulle videreudvikle produktet, så det imødekom både centret og borgernes behov. Det havde aldrig kunnet lade sig gøre, hvis vi ikke havde støtte fra OPI-puljen, forklarer Rasmus Juhl Kallesøe. De mange timer med åbne øjne og ører gav gevinst. I dag hænger en storskærm, der kan fungere som en sådan, men som også har den ekstra Det handler om at vække mennesker om at fange deres opmærksomhed og føre dem fra en passiv til en aktiv tilstand. dimension, at den er en gigantisk tablet, på væggen i fællesrummet hos Autismecenter Syd. Borgerne kan således ved at bruge fingrene til at skubbe billeder eller ved at trykke på billeder tilgå forskellige underholdningsmoduler, der er kamoufleret læring. App til download I dag er også en psykiatrisk afdeling i Region Syddanmark blandt kunderne, ligesom børne- og ungecentre, ungdomsskoler og en lang række plejecentre fordelt over hele landet tæller med i kundedatabasen. Alle spil og indholdet generelt i Touch & Play kan nemlig tilpasses individuelt til de forskellige kunder. - Vi står med et utroligt stærkt produkt, der har vist, at det kan holde til hårdhændet behandling. Og så har vi et produkt, som har påvist sin effekt hos både fagpersonale og slutbrugerne. Det er den bedste blåstempling, man kan få, siger Bo Melson, administrerende direktør i MB Solutions. Fremtiden for Touch & Play ser lys og åben ud. Næste skridt bliver at udvikle en app, som kan downloades til folks egen tablet, så også begyndende demente, der stadig bor hjemme, kan blive hjulpet. Observationsværktøj - Vi ved fra vores samarbejde med plejecentrene, at demente har brug for indhold i deres liv, og at hjernen er en muskel, som bliver mere frisk, jo mere du træner den. Også her er vores Touch & Play skærm en løsning, siger Bo Melson og uddyber: - Vi samarbejder med demenskoordinatorerne på plejehjemmene i Aabenraa Kommune, der kan bruge Touch & Play som et observationsværktøj ved mistanke om demens. Herudover er der masser af andre muligheder for kommunikation med borgerne fx fra OM TOUCH AND PLAY Projektet har haft til formål at kommercialisere og markedsmodne en trænings- og kommunikationsløsning kaldet Touch & Play til borgere med udviklingsforstyrrelser. Forventningen har været, at projektet har kunnet være med til at forbedre og effektivisere tilbuddene i løsningen til udviklingsforstyrrede borgere. Touch & Play præsenterer spil, billeder og video på en berøringsfølsom overflade, som er intuitiv og let at bruge. Touch & Play gør det muligt at bruge IT-løsninger i højere grad end tidligere i arbejdet med udviklingsforstyrrede borgere, da den sensorbaserede teknologi sikrer, at produktet ikke går i stykker ved hårdhændet brug, og størrelsen gør det muligt for motorisk udfordrede borgere at benytte produktet. Projektets Parter: MB Solutions A/S Applikator ApS Autismecenter Syd Center for hjælpemidler og kommunikation kommuner, banker, osv. Jeg tror kun, det her er begyndelsen. Udover at stå for udviklingen af Touch & Play individuelt til de forskellige målgrupper, tilbyder MB Solutions også hosting og hotline-hjælp imod en månedlig betaling. I forhold til OPI-projektet har det allerede skabt arbejdspladser, idet MB Solutions har ansat yderligere tre medarbejdere, mens Applikator har ansat yderligere to medarbejdere som følge af testene. Og ambitionerne stopper ikke her. - Jeg forventer, at vi i løbet af i år omsætter for seks-syv mio. kr. på Touch & Play. Det vil svare til seks-syv nye ansatte fordelt mellem Applikator og MB Solutions, siger Bo Melson.

14 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation EN SIMPEL, MEN GENIAL TRÆKKROG Mobile Industrial Robots (MIR) og Sygehus Sønderjylland har med Syddansk Vækstforums OPI-pulje i ryggen udviklet en enkel, men afgørende løsning for transport af bl.a. linned og affald på sygehusene. En løsning, der kan frigøre mandetimer til andre patientnære opgaver. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Side 14 / 15 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

15 Hver eneste dag tilbagelægger sygehusenes servicepersonale mange skridt, når vogne med sengelinned og affald skal transporteres ned ad de lange gange mod enten sygehusvaskeriet eller affaldscontainerne. Personaleskridt og ikke mindst -tid, som kunne bruges til andre og mere patientnære opgaver. Det var baggrunden for, at MIR i Odense fik ideen om at forsyne sygehuse med mobile robotter til at klare de mange logistikopgaver, som fysisk mandskab klarer i dag. - Sygehus Sønderjylland har et erklæret mål om at være førende inden for robotteknologi og har allerede mobile robotter til at hente og bringe mad til patienter og til at køre blodprøver. De var derfor en oplagt samarbejdspartner for os. OPI-puljen kom perfekt ind. Den gjorde det nemlig muligt at videreudvikle robotterne og trækkrogen i tæt samarbejde med sygehuset. Det har betydet, at vi sammen har skabt en brugervenlig løsning, der kan fungere godt i dagligdagen på ethvert sygehus, siger Niels Jul Jakobsen fra MIR. Hjælp fra hverdagen Virksomheden besluttede sig for at videreudvikle den eksisterende mobile robot og hvorfor ikke kigge på, hvordan helt almindelige biler på vejene udvider deres kapacitet? - Vores udfordring var jo, at vores løsning skulle matche de eksisterende vogne på sygehuset. Derfor blev løsningen en trækkrog, som kan tage fat i de eksisterende vogne med linned og affald, forklarer Niels Jul Jakobsen. Samarbejdet med sygehuset og ikke mindst OPI-puljen har vist sig at være et boost for den ca. halvandet år gamle virksomhed, MIR. - OPI-puljen har sikret lønkroner til de folk på Sygehus Sønderjylland, vi har samarbejdet med, så de kunne fritages fra øvrige opgaver og være 100 pct. på den her opgave. Det har virkelig accelereret forløbet og givet os stor forståelse for kundens behov i og med, at samarbejdet har været så tæt og intenst. Større lokaler I begyndelsen af 2015 blev den nye mobile robotløsning med trækkrogen præsenteret for ledelsen på sygehuset. Næste skridt bliver at få sat løsningen i udbud, og MIR ser frem til at byde på den opgave, lyder det fra Niels Jul Jakobsen. - Vores virksomhed er i en rivende udvikling i denne tid, og vi har især det seneste år oplevet en støt stigende interesse for vores mobile robotter både fra den offentlige sektor og fra industrien i Danmark og i udlandet. Derfor vokser vores organisation også, ligesom vi er flyttet til nyt domicil for at kunne geare robotproduktionen efter efterspørgslen, siger han. OM ROBOTISERET TRANSPORT AF EKSISTERENDE VOGNPARK Formålet med projektet har været at teste et nyudviklet anhængermodul til transport af servicevogne på Sygehus Sønderjylland. Anhængermodulet er blevet koblet på en allerede udviklet mobilrobot (MiR100), som automatisk og selvstændigt har kørt servicevogne rundt på sygehuset. Med projektet har virksomheden ønsket at påvise, at en automatisk løsning med mobile robotter ville frigive personel til andre opgaver med en større værdi end transport af servicevogne. For sygehuset ville der være en betydelig økonomisk besparelse ved at kunne bruge den eksisterende vognpark, uden at den skal bygges om. Projektet har villet øge brugen af automatisering på sygehuse og plejehjem, og dermed bidrage til øget effektivisering og ressourceomfordeling i sundhedssektoren. Projektets Parter: Mobile Industrial Robots ApS Handy Transportvogne A/S Sygehus Sønderjylland Vi har sammen skabt en brugervenlig løsning, der kan fungere godt i dagligdagen på ethvert sygehus.

16 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation NEM KOMMUNIKATION FOR BORGERE MED SENHJERNESKADE Tele Call har i et OPI-projekt med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense udviklet et kommunikationshjælpemiddel til senhjerneskadede og borgere med nedsatte kognitive funktioner. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Umiddelbart ligner det en smartphone lige som alle de andre på markedet. Men faktisk er det et kommunikationshjælpemiddel målrettet borgere med senhjerneskade og nedsatte kognitive funktioner. Selve telefonen er Googles egen telefon, Nexus, men indmaden er specielt udviklet til brugergruppen i et OPI-samarbejde mellem den private kommunikationsvirksomhed Tele Call og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) under Region Syddanmark. Navnet på hjælpemidlet er Nem Kommunikation og kan benyttes både på en smartphone og en tablet. - Vi har i den grad draget stor fordel af samarbejdet med CKV, som har bidraget med omfattende viden om bruger- gruppen. Det har ført til, at vi har haft nogle utroligt positive testforløb med vores brugergruppe, fortæller Henrik Bryld, indehaver af Tele Call. Glade borgere Tele Call har specialiseret sig i kommunikative hjælpemidler til borgere med handicaps eller andre funktionsnedsættelser. Nem Kommunikation var da også Side 16 / 17 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

17 Vi har haft testpersoner, der er parate til at overtage telefonen med det samme, efter de har testet den. oprindeligt målrettet borgere med en lettere grad af demens, og som stadig bor hjemme. Men i markedsmodningsprocessen og for at få individualiseret hjælpemidlet blev målgruppen udvidet til borgere med senhjerneskade og andre kognitive funktionsnedsættelser. Derfor indgik virksomheden samarbejde med CKV og fik støtte til videreudvikling og brugerafprøvning fra Syddansk Vækstforums OPI-pulje. - Jeg kan slet ikke forestille mig, at vi ville være gået ind i projektet, hvis det ikke havde været for OPI-midlerne, for det havde været alt for økonomisk risikabelt for os, siger han. I dag kan virksomheden til gengæld konstatere, at OPI-projektet tegner sig til at blive en succes, som han kun turde drømme om, da virksomheden gik i gang med at udvikle produktet. - Vi har haft testpersoner, der er parate til at overtage telefonen med det samme, efter de har testet den. Vi har kendskab til pårørende, der er lettede over, at deres sygdomsramte familiemedlem nu er kontaktbar. Og vi hører fra borgernes kontaktpersoner, at borgeren med Nem Kommunikation nu kan svare på sms er, hvilket de ikke kunne tidligere. Stort fedt blåt stempel Også den offentlige part i projektet, CKV, er begejstret for produktet, fortæller Henrik Bryld. Og det betyder alt, da det jo er dem, der typisk skal anbefale Nem Kommunikation til brugergruppen. - CKV har jo en bred kontakt til mange kommuner i Region Syddanmark og har dermed solidt kendskab til brugergruppen. Det har været vores helt klare fordel i forhold til at få produktet markedsmodnet. Når vi i dag taler med kommuner om hjælpemidlet, beder de altid om referencer, og det har vi nu med CKV. Vores produkt har dermed fået et stort fedt blåt stempel, siger Henrik Bryld. Hans forventning til Nem Kommunikation er da også, at det mere eller mindre vil kunne sælge sig selv i det øjeblik, at samtlige testforløb er overstået, og produktet som forventet har bevist sin effekt. - Vi forventer at ansætte ca. tre yderligere over de næste par år og i samme tidsrum at fordoble vores omsætning, siger han. OM NEM KOMMUNIKATION Produktet, som dette projekt har omhandlet, er et styresystem til smartphones og tablets, der erstatter den fra fabrikken oprindeligt installerede avancerede brugerflade med en ny simpel og brugertilpasset brugerflade. Konceptet er opbygget med de nyeste teknologier og er en serverbaseret løsning, hvor samme bruger(konto) kan benytte flere hardwareenheder. Brugeren kan have flere smartphones eller tablets til samme konto. Kommune og pårørende har adgang til brugerens opsætning som f.eks. opgaver, kalender, billeder og kontaktpersoner. Opbygningen af systemet gør det let at tilføje nye funktioner. Projektet har skullet identificere, afprøve og dokumentere, hvilke voksne med kognitiv funktionsnedsættelser, der kunne have gavn af konceptet. Konceptet er desuden blevet tilpasset ud fra tilbagemeldingerne fra borgerne. Projektets Parter: Tele Call ApS Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

18 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation AUTISTER REAGERER POSITIVT PÅ ROBOTTER OPI-projekt om robotter i undervisningen af autister har vist sig som en succes også for andre handicapgrupper. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Kan robotter bruges i undervisningen af elever med autisme? Dette spørgsmål var udgangspunktet for det OPI-projekt, som Blue Ocean Robotics ApS indgik i sammen med bl.a. Søndre Skole i Grindsted. Skolen har 60 elever i specialtilbud. Det er elever, der enten har begrænset tale eller har en lidelse inden for autismespektret. I slutningen af 2013 og første halvdel af 2014 fik eleverne lov at prøve kræfter med to robotter Queball, som er en rund kugle ca. på størrelse med en fodbold, der kan bevæge sig og afgive lyde, sætninger og lys, samt Zeno, som er en humanoid robot, der ligner en lille dreng, og som kan træne ord og tale med eleverne. Side 18 / 19 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

19 Det har været et helt fantastisk samarbejde. Vi har oplevet den private partner som utrolig lydhør over for vores input, og det været med til at løfte vores kompetencer. Resultatet af testforløbet viser, at børnene har været vilde med robotterne. - Det er interessant, at når børnene får en robot at kommunikere med, får pædagogerne en anden rolle. I stedet for at være den agerende i en kommunikation kan pædagogen nu have en mere observerende og vejledende rolle i forhold til børnene. Og det giver ny viden, fortæller Annette Nissen, der er afdelingsleder i skolens specialafdeling. Selv om projektet er afsluttet, fortsætter arbejdet med robotter på skolen. Den fik nemlig lov at beholde robotterne, og det er skolen meget glad for. - Robotterne er gode til at skabe kontakt. Når fx Zeno siger barnets navn, sker der en meget stærk reaktion. Den evner i helt op til 20 minutter at fastholde opmærksomheden hos nogle af de mere flyvske børn. Det er rigtig lang tid, siger René Poulsen, der er pædagog og en af de tre pædagoger og fire elever, der har været koblet på projektet og har afprøvet robotterne. Ikke kun for autister Mens den primære målgruppe, autisterne, har reageret meget positivt på robotterne og især Zeno, fordi han aldrig har en dårlig dag, og han smiler altid, når han er glad og er dermed nemmere at aflæse, har robotten Queball vist sig også at have positiv effekt på elever med multihandicaps. end med en pædagog, for Zeno er bare generelt mere spændende, og så er han enkel og meget mere aflæselig end vi mennesker. Autister har nemlig svært ved at aflæse andre menneskers følelser, hvis ikke de er meget eksplicitte. Skolen er ikke i tvivl om, at de kun har set toppen af robotternes positive egenskaber, idet de tror, at alle børn med massive indlæringsvanskeligheder kan have gavn af robotterne og at mulighederne endnu ikke er udtømt. - Det har været et helt fantastisk samarbejde. Vi har oplevet den private partner som utrolig lydhør over for vores input, og det været med til at løfte vores kompetencer, siger Annette Nissen, der gerne indgår i et lignende OPI-samarbejde en anden gang. Test af sociale robotter For den private part i projektet, Blue Ocean Robotics ApS, har samarbejdet været givtigt i forhold til udvikling af sociale robotter. - Vi har med støtte fra Syddansk Vækstforum fået videreudviklet og testet sociale robotter, der kan bidrage til at forbedre de sociale og faglige kompetencer hos børn og unge inden for det autistiske spektrum, siger Rikke Risager, uddannelseskonsulent hos Blue Ocean Robotics ApS og projektchef for PATRIA projektet, der bl.a. omfatter Søndre Skole. OM PATRIA Projektets har haft til formål at teste nye pædagogiske træningsrobotter, der kan træne børn med autisme i sociale færdigheder. Målet har været at dokumentere træningsrobotternes effekter på børn med autismespektrum forstyrrelser, for at kunne evaluere omfanget af offentlige besparelser på autismeområdet, ved at anvende disse træningsrobotter. Fælles for begge produkter er, at de kan hjælpe til at forbedre børns sociale, kommunikative, faglige og mellemmenneskelige evner. Derudover er robotterne tålmodige og vedholdende, og børnene kan træne med dem i timevis. Projektets Parter: Blue Ocean Robotics ApS Capital of Children Company Psykiatrien i Region Syddanmark Billund Kommune Odense Kommune, Børn- og ungeforvaltningen - Queball er mere visuel og enkel og reagerer ved berøring, så for vores elever med multihandicaps, har det givet dem en følelse af at kunne styre noget, og det er en stor succes for dem, forklarer René Poulsen. Blue Ocean Robotics ApS er etableret i Odense i 2012 og har i dag 32 ansatte og har etableret salgspartner netværk i London, Spanien, Forenede Arabiske Emirater, Litauen og USA. - Erfaringen er, at når eleverne skal taletræne, går det bedre med Zeno

20 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation DET IKK KUN FOR BØRN PlayAlives spidskompetence ligger inden for børn og interaktiv leg. Men via Syddansk Vækstforums OPI-pulje og et stærkt samarbejde med bl.a. Vejle Kommune er de interaktive PlayAlive legepladser nu udvidet til også at omfatte ældre og handicappede. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER For godt otte år siden skød de første interaktive legepladser op rundt omkring i landet. Legepladser, hvor børnene ikke blot skulle bruge deres krop, men også deres hoveder. PlayAlive er navnet på de legepladser, som også udlandet har taget til sig i stor stil. Og seneste skud på stammen er plejecentre. For ikke kun børn har godt af motion og bevægelse. Ældre har især godt af at få bevæget sig ikke mindst som led i deres genoptræning. - Vi blev kontaktet af tre-fire forskellige kommuner, der ville høre, om vi kunne lave legepladser målrettet ældre og handicappede. Men lige så meget som vi efterhånden ved om leg og bevægelse, når det gælder børn, lige så lidt ved vi om ældre og handicappede, siger Lau Kofoed Kierstein fra PlayAlive. Heldigvis blev PlayAlive opmærksomme på OPI-puljen under Syddansk Vækstforum, og her lå løsningen til at få tilpasset deres produkt til den nye målgruppe. Side 20 / 21 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 15 syddanske OPI historier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

ET SKRIDT TIL SIDEN - TO SKRIDT FREM DIREKTØREN FOR WELFARE TECH REGION, HENRIK KAGENOW, OPFORDRER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET SKRIDT TIL SIDEN. NO.

ET SKRIDT TIL SIDEN - TO SKRIDT FREM DIREKTØREN FOR WELFARE TECH REGION, HENRIK KAGENOW, OPFORDRER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET SKRIDT TIL SIDEN. NO. Mennesker og muligheder mødes FOKUS: Velfærdsteknologi TEMA NO./ VELFÆRDSTEKNOLOGI i syddanmark NO.16 04 / Lånefond til iværksættere 06 / Velfærdsteknologi 15 / Syddanmark I TAL 24 / Sidespring giver vækst

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

#43 Marts 2013. Her går det strygende. Rudersdal Kommune: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud. Er du klar til tilsyn?

#43 Marts 2013. Her går det strygende. Rudersdal Kommune: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud. Er du klar til tilsyn? #43 Marts 2013 Rudersdal Kommune: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud 8 10 Tangkær: Skar medicinforbrug hos 4 ud af 10 beboere De private tilbud om socialtilsyn: Bare vi bliver vurderet

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Region Hovedstaden FORSKNING UDVIKLING INNOVATION Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden JAN TABER SIG MED ET ÆRME I TARMEN. FORSKER OPKLAREDE MYSTERIET BAG NARKOLEPSI. BENT

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET VELFÆRDSTEKNOLOGI FOKUS PÅ UDFORDRINGER OG LØSNINGER Plejesektoren Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Nytænkning er nødvendig,

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Velfærdsteknologien vil være. den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind. WelHealth 1

Velfærdsteknologien vil være. den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind. WelHealth 1 Velfærdsteknologien vil være den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind WelHealth 1 Indhold Talesyntese nu med lægelatin En ny dansk talesyntese kan klare lægelatin

Læs mere

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM 25 Fortællinger Nye danske innovationer InnovationSTORM Nye danske innovationer Indholdsfortegnelse 25 innovationer 05 05 Ministeriet 25 innovationer for Forskning, 06 10 Innovation og Videregående 16

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er No 1 // Februar 2007 The Innovation & Venture Magazine TEMA // Den gode idé Hvordan opstår den, og hvordan kommer den videre? 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation Har du en god ide?

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Social og Handicapcenter

Høje-Taastrup Kommunes Social og Handicapcenter # 8 2009 SocialIT Nyt Høje-Taastrup Kommunes Social og Handicapcenter i fuld færd med at implementere Bosted Systemet Erfaringerne viser, at Social IT betaler sig: Samfundet kan spare millioner af kroner

Læs mere

# 2 6 September 2009. Årets Bosted Temadag sprænger alle rammer. Vikar for beboernes hukommelse. bostednyt.dk. Rekorddeltagelse:

# 2 6 September 2009. Årets Bosted Temadag sprænger alle rammer. Vikar for beboernes hukommelse. bostednyt.dk. Rekorddeltagelse: # 2 6 September 2009 10 Bosted Systemet på friplejehjemmet Havglimt: Vikar for beboernes hukommelse Rekorddeltagelse: Årets Bosted Temadag sprænger alle rammer 8 6 Team Onlines Supportteam: I ringer, vi

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

Behovsanalyse: Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis

Behovsanalyse: Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Behovsanalyse: Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Forfatter: Camilla Wittenkamp, Niels Mikkelsen Københavns Erhvervsakademi Ledelse/efteruddannelse 1 Indhold Indledning... 5 Hvad er velfærdsteknologi?...

Læs mere