25/ Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelserne i de fysiske fag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25/ Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelserne i de fysiske fag."

Transkript

1 25/ Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i DE YSISKE AG ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer Uddannelsernes mål er at give den studerende et grundlæggende kendskab til og indsigt i de fysiske fags metoder og videnskabelige grundlag herunder brugen af IT. Uddannelsens obligatoriske undervisningsforløb præsenterer fysikkens væsentligste fagområder inden for klassisk fysik, relativistisk fysik og kvantefysik. Undervisningsforløbet giver indblik på alle fysiske skalaer fra partikelfysik over faststoffysik, biofysik og til astronomi samt disses samspil. Bacheloren skal desuden foretage en selvvalgt profilering af sin uddannelse. Denne individuelle profilering sker under uddannelsens valgfrie undervisningsforløb, der kan rumme en større eller mindre andel af elementer fra andre uddannelser. Sammen med bachelorprojektet skal uddannelsen kvalificere bacheloren til videreuddannelse på en kandidatuddannelse samt til at varetage erhvervsfunktioner. Stk. 2. ysik: Uddannelsens centrale fag er fysik. Endvidere indgår fagene matematik og datalogi i uddannelsen. Astronomi: Uddannelsens centrale fag er fysik og astronomi. Endvidere indgår fagene matematik og datalogi i uddannelsen. Biofysik: Uddannelsens centrale fag er fysik, biofysik, biologi, kemi og biokemi. Endvidere indgår fagene matematik og datalogi i uddannelsen. Geofysik: Uddannelsens centrale fag er fysik og. Endvidere indgår fagene matematik og datalogi i uddannelsen. Meteorologi: Uddannelsens centrale fag er fysik, og. Endvidere indgår fagene matematik og datalogi i uddannelsen. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelserne i de fysiske fag. Stk aglige kompetencer En bachelor i de fysiske fag Kan vurdere og anvende fysiske metoder. Kan demonstrere indsigt i grundlæggende fysiske disciplinr, teorier og begreber. Kan foretage analyser ved brug af videnskabelig metode. Kan anvende IT og apparatur til almene fysiske analyser både i teori og eksperimenter Anvendelseskompetencer En bachelor i de fysiske fag Kan anvende IT. Kan analysere praktiske fysiske problemstillinger i en erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng. Kan beskrive, formulere og formidle fysiske problemstillinger og resultater i en videnskabelig sammenhæng. Kan træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger. Side 1 af 9

2 Stk Omverdenskompetencer En bachelor i de fysiske fag Kan vurdere fysiske problemstillinger i samfundet på et videnskabeligt grundlag. Kan arbejde selvstændigt og ansvarligt. Stk Personlige kompetencer En bachelor i de fysiske fag Kan arbejde individuelt såvel som i gruppesammenhænge med praktiske og teoretiske problemstillinger. Magter selvstændig fordybelse. Kan strukturere egen læring. Kan læse og forstå både dansk og engelsk 2. Studiestruktur En bacheloruddannelse i fysik består af en af følgende 5 kombinationer: Bachelorfagpakken i fysik (jf. 3 stk. 1) samt en valgfri del på 60 ECTS-point, hvoraf de 30 skal have en videnskabelig hovedtilknytning, som ikke er fysik. Bachelorfagpakken i astronomi (jf. 3 stk. 2) samt en valgfri del på 30 ECTS-point. Bachelorfagpakken i biofysik (jf. 3 stk. 3) samt en valgfri del på 30 ECTS-point. Bachelorfagpakken i (jf. 3 stk. 4) samt en valgfri del på 30 ECTS-point. Bachelorfagpakken i (jf. 3 stk. 5) samt en valgfri del på 30 ECTS-point. Hvis bacheloruddannelsen i fysik ønskes tilrettelagt med henblik på undervisning i de gymnasiale uddannelser efter afsluttet kandidatuddannelse, da skal så stor en del som muligt af gymnasiefagpakken i fysik (jf. 3 stk. 6) og den reducerede gymnasiefagpakke i et andet gymnasiefag 1 være indeholdt i bacheloruddannelsen. Alle valgfri eller begrænset valgfri fagelementer bør derfor så vidt muligt tages fra en af disse fagpakker. Alternativt kan valgfri og begrænset valgfri fagelementer vælges individuelt. 3. agpakker rettet mod uddannelsen Stk. 1. Bachelorfagpakken i fysik (i alt 120 ECTS-point) e fagelementer: ys1o1b(ki)-ysik 1: Indledende og (7,5 ECTS-point) ys1o2b(ke)-ysik 2: Videregående klassisk (7,5 ECTS-point) ys1o3c(ki)-ysik 3: Termodynamik og projekt (7,5 ECTS-point) ys1o4b(ke)-ysik 4: (7,5 ECTS-point) ys2o1c(ke)-ysik 5: (7,5 ECTS-point) ys2o2a(ki)-ysik 6: (7,5 ECTS-point) ys2o2c(ke)-ysik 7: (7.5 ECTS-point) ys2o3a(ke)-ysik 8: Kvante 2 (7,5 ECTS-point) Mat1o1A1C(KI)-MatIntro: Introduktion til matematik (7,5 ECTS-point) Mat1o2A2C(KE)-LinAlg: Lineær algebra (7,5 ECTS-point) Mat1o3A(KI)-Mat: Matematik (7.5 ECTS-point) ys3o4c(ki)-vt: Videnskabsteori og etik for fysikere (7.5 ECTS-point) ys3o1234(ke)-bacproj: Bachelorprojekt i fysik (15 ECTS-point) Begrænset valgfri fagelementer: Valgfri fysik fagelementer på mindst bachelor niveau (15 ECTS-point) 1 Hvis det andet gymnasiefag ikke er naturvidenskabeligt henvises til dette fags studienævn for den notation som benyttes på faget. Side 2 af 9

3 Stk. 2. Bachelorfagpakken i astronomi (i alt 150 ECTS-point) Bachelorfagpakken i fysik (120 ECTS-point) med et bachelorprojekt i astronomi ys1o4c(ke)-astronomi 1: Kosmologi (7,5 ECTS-point) ys2o1b(ki)-astronomi 2: Galakser (7,5 ECTS-point) ys2o3b(bi)-astronomi 3: Planetsystemer og stjernedannelse (7,5 ECTS-point) ys3o2b(ki)-astronomi 4: Stjerners struktur og udvikling (7,5 ECTS-point) Stk. 3. Bachelorfagpakken i biofysik (i alt 150 ECTS-point) Bachelorfagpakken i fysik (120 ECTS-point) med et bachelorprojekt i biofysik ys1o4a(ki)-biofysik 1: Introduktion til biofysik (7.5 ECTS-point) Bio2o1B(KE)-MolBiol: Almen molekylærbiologi (7,5 ECTS-point) Kem1o3B(KE)-KemiBio: Kemi (7,5 ECTS-point) Andet1o4B(KE)-BioK1: Almen biokemi (7.5 ECTS-point) Stk. 4. Bachelorfagpakken i (i alt 150 ECTS-point) Bachelorfagpakken i fysik (120 ECTS-point) med et bachelorprojekt i ys2o1b(ki)-geofysik 2: Meteorologi og oceanografi (7.5 ECTS-point) ys2o2b(ki)-geofysik 3 (7.5 ECTS-point) ys2o3b(ke)-geofysik 4: Jorden og de terrestriske planeter (7.5 ECTS-point) ys2o4a(ki)-geofysik 5: Geodæsi og geostatistik (7.5 ECTS-point) Stk. 5. Bachelorfagpakken i (i alt 150 ECTS-point) Bachelorfagpakken i fysik (120 ECTS-point) med et bachelorprojekt i ys2o1b(ki)-geofysik 2: Meteorologi og oceanografi (7.5 ECTS-point) ys2o2b(ki)-geofysik 3 (7.5 ECTS-point) ys2o4a(ki)-geofysik 5: Geodæsi og geostatistik (7.5 ECTS-point) ys2o3c(ke)-meteorologi 1: Dynamisk og numeriske vejrprognoser (7.5 ECTS-point) Stk. 6. Gymnasiefagpakken i fysik (i alt 120 ECTS-point) ys1o1b-ysik 1: Indledende og (7,5 ECTS-point) ys1o2b-ysik 2: Videregående klassisk (7,5 ECTS-point) ys1o3c-ysik 3: Termodynamik og projekt (7,5 ECTS-point) ys1o4b-ysik 4: (7,5 ECTS-point) ys2o1c-ysik 5: (7,5 ECTS-point) eller Andet2o1-Nanokvant (7,5 ECTS-point) ys2o2a-ysik 6: (7,5 ECTS-point) ys2o2c-ysik 7: (7.5 ECTS-point) ys2o3a-ysik 8: Kvante 2 (7,5 ECTS-point) Mat1o1A1C-MatIntro: Introduktion til matematik (7,5 ECTS-point) Mat1o2A2C-LinAlg: Lineær algebra (7,5 ECTS-point) Mat1o3A-Mat: Matematik (7.5 ECTS-point) ys3o4c-vt: Videnskabsteori og etik for fysikere (7.5 ECTS-point) Mat3v1B-DidG: Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (7,5 ECTS-point) ys1o4c-astronomi 1: Kosmologi (7,5 ECTS-point) ys3v3a-u: ysiske undervisningsforsøg (7,5 ECTS-point) ys3v1c-kerne: Introduktion til kerne og partikelfysik (7,5 ECTS-point) eller ys3v1c-poet: ysik for poeter (7,5 ECTS-point) Ikke inkluderet i den reducerede gymnasiefagpakke i fysik. Side 3 af 9

4 4. Kassogrammer Stk. 1. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i fysik ys3o1234-bacproj: Bachelorprojekt i fysik ys3v1c-is og klima ys3v1a-synoptisk/mesoskala ys3o2b-astronomi 4: Stjerners struktur og udvikling ys2o2b-geofysik 3 eksperimentalfysik ys3o4c-vt: ysikkens ys2o1b-astronomi 2 ys2o1b-geofysik 2 ys2o2c-ysik7: ys2o3b-astronomi3: Planetsystemer og stjernedannelse ys2o3b-geofysik4: Jorden og de terrestriske planeter ys2o3c-meteorologi1: Dynamisk og numeriske vejrprognoser Kvante 2 ys2o4a-geofysik5: Geodæsi og geostatistik Mat1o1A1C-MatIntro Mat1o2A2C-LinAlg Mat1o3A-Mat: Matematik ys1o4c-astronomi1: Kosmologi ys1o4a-biofysik1: Introduktion til biofysik ys1o4c-geofysik1: Introduktion til Indledende og Videregående klassisk ys1o3c-ysik3: Termodynamik og projekt Side 4 af 9

5 Stk. 2. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i astronomi ys2o1b-geofysik 2: Meteorologi og oceanografi ys3v1c-is og klima ys3v1a-synoptisk/mesoskala ys3o2-astronomi 4: Stjerners struktur og udvikling ys2o2b-geofysik 3 ys3o1234-bacproj: Bachelorprojekt i fysik indenfor astronomi ys2o3b-geofysik 4: Jorden og de terrestriske planeter ys2o3c-meteorologi 1: Dynamisk og numeriske vejrprognoser eksperimentelfysik ys3o4c-vt: ysikkens ys2o1b-astronomi2: Galakser ys2o2c-ysik7: ys2o3b-astronomi3: Planetsystemer og stjernedannelse Kvante 2 ys2o4a-geofysik 5 ys1o4a-biofysik1: Intro. til biofysik ys1v4c-geofysik1: Intro til Mat1o1A1C-MatIntro Mat1o2A2C-LinAlg Mat1o3A-Mat: Matematik ys1o4c-astronomi1: Kosmologi Indledende og Videregående klassisk ys1o3c-ysik3: Termodynamik og projekt Hvis Astronomi 1 ikke er taget på første år, skal det tages på andet og et valgfrit fysisk fag skal tages i stedet på første år. Side 5 af 9

6 Stk. 3. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i biofysik ys2o1b-astronomi 2: Galakser ys2o1b-geofysik 2: Meteorologi og oceanografi ys3v1c-is og klima ys3v1a-synoptisk/mesoskala ys3o2b-astronomi4: Stjerners struktur og udvikling ys2o2b-geofysik 3 ys3o1234-bacproj: Bachelorprojekt i fysik indenfor biofysik ys2o3b-astronomi 3: Planetsystemer og stjernedannelse ys2o3b-geofysik 4: Jorden og de terrestriske planeter ys2o3c-meteorologi 1: Dynamisk og numeriske vejrprognoser eksperimentelfysik ys3o4c-vt: ysikkens Bio2o1B-MolBiol: Almen molekylærbiologi ys2o2c-ysik7: Kem1o3B-KemiBio: Kemi Kvante 2 Andet1o4B-BioK1: Almen biokemi ys2o4a-geofysik 5: Geodæsi og geostatistik ys1o4c-astronomi 1: Kosmologi ys1o4c-geofysik 1: Intro til Mat1o1A1C-MatIntro Mat1o2A2C-LinAlg Mat1o3A-Mat: Matematik ys1o3c-ysik3: Indledende og Videregående klassisk Termodynamik og projekt ys1o4a-biofysik 1: Intro. til biofysik Hvis Biofysik 1 ikke er taget på første år, skal det tages på andet år og et valgfrit fysisk fag skal tages i stedet på første år. Side 6 af 9

7 Stk. 4. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i ys2o1b-astronomi2: Galakser ys3v1c-is og klima ys3v1a-synoptisk/mesoskala ys2o2c-ysik7: ys3o2b-astronomi4: Stjerners struktur og udvikling ys3o1234-bacproj: Bachelorprojekt i fysik indenfor ys2o3b-astronomi3: Planetsystemer og stjernedannelse ys2o3c-meteorologi1: Dynamisk og numeriske vejrprognoser eksperimentelfysik ys3o4c-vt: ysikkens ys2o1b-geofysik2: Meteorologi og oceanografi ys2o2b-geofysik3 ys2o3b-geofysik4: Jorden og de terrestriske planeter Kvante 2 ys2o4a-geofysik5: Geodæsi og geostatistik Mat1o1A1C-MatIntro Mat1o2A2C-LinAlg Mat1o3A-Mat: Matematik ys1o4c-astronomi1: Kosmologi ys1o4a-biofysik1: Intro. til biofysik ys1o4c-geofysik1: Intro til Indledende og Videregående klassisk ys1o3c-ysik3: Termodynamik og projekt Side 7 af 9

8 Stk. 5. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i ys2o1b-astronomi2 ys3v1c-is og klima ys3v1asynoptisk/mesoskala ys2o2c-ysik7: ys3o2b-astronomi4: Stjerners struktur og udvikling ys3o1234-bacproj: Bachelorprojekt i fysik indenfor ys2o3b-astronomi3: Planetsystemer og stjernedannelse ys2o3b-geofysik4: Jorden og de terrestriske planeter eksperimentelfysik ys3o4c-vt: ysikkens ys2o1b-geofysik2: Meteorologi og oceanografi ys2o2b-geofysik3 ys2o3c-meteorologi1: Dynamisk og numeriske vejrprognoser Kvante 2 ys2o4a-geofysik5: Geodæsi og geostatistik Mat1o1A1C-MatIntro Mat1o2A2C-LinAlg Mat1o3A-Mat: Matematik ys1o4c-astronomi1: Kosmologi ys1o4a-biofysik1: Intro. til biofysik ys1o4c-geofysik1: Intro til Indledende og Videregående klassisk ys1o3c-ysik3: Termodynamik og projekt Side 8 af 9

9 5. Det faste udbud rettet mod uddannelsen 3. år Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 ys3o1234-bacproj: Bachelorprojekt i fysik [15pt] Andet3v1234-Virkproj: Virksomhedsprojekt i fysik [15pt] ys123v1234-vejledbac: Selvstudium under vejledning i fysik [efter aftale] ys3v1c-is og klima {1 års fysik} ys3v1a-synoptisk/mesoskala {2 års fysik herunder Geofysik1 og 3, Meteorologi1} ys3v1c-kerne: Introduktion til kerne og partikelfysik {ysik5 og 8} ys3v1c-poet: ysik for poeter {ysik1-4 samt ysik5 eller Nanokvant} ys3v1a-aststoffysik 1 {Kvante og statistisk } ys3o1234-bacproj: Bachelorprojekt i fysik [15pt] Andet3v1234-Virkproj: Virksomhedsprojekt i fysik [15pt] ys123v1234-vejledbac: Selvstudium under vejledning i fysik [efter aftale] ys3o2b-astronomi 4: Stjerners struktur og udvikling {ysik3 og 8, Mat} ys3v2a-optisk fysik og laser {2 års fysik} ys3o1234-bacproj: Bachelorprojekt i fysik [15pt] Andet3v1234-Virkproj: Virksomhedsprojekt i fysik [15pt] ys123v1234-vejledbac: Selvstudium under vejledning i fysik [efter aftale] eksperimentalfysik {2 års fysik} ys3v3c-optik {2 års fysik } Mat3v3C-Dynamiske systemer og {Mat eller PDL} ys3v3a-u: ysiske undervisningsforsøg {2 års fysik} [15pt] {Geofysik3} ys3o1234-bacproj: Bachelorprojekt i fysik [15pt] Andet3v1234-Virkproj: Virksomhedsprojekt i fysik [15pt] ys123v1234-vejledbac: Selvstudium under vejledning i fysik [efter aftale] ys3o4c-vt: Videnskabsteori og etik for fysikere {1,5 års fysik} ys3v4b-introduktion til atomfysik {ysik5, 6 og 8} Mat3v4A-Mat2: Matematik 2 {Mat} ys3v4c-computerfysik {Kendskab til programmering} 2. år 1. år {ysik2, mat} ys2o1b-astronomi2: Galakser {Astronomi1} Bio2o1B-MolBiol: Almen molekylærbiologi {KemiBio, BioK1} ys2o1b-geofysik2: Meteorologi og oceanografi {ysik3, Mat} {1 års fysik} Dat2v1B-Dat: Datalogi for fysikere ys2v1b-geokemi Indledende og Mat1o1A1C-MatIntro Elektrodynamik og bølger {ysik4} ys2o2c-ysik7: {ysik3} ys2o2b-geofysik3 {Geofysik2 } Videregående klassisk {ysik1} Mat1o2A2C-LinAlg {MatIntro} Alle fagelementer er på 7.5 ECTS-point medmindre andet er angivet i [ ]. orudsætninger for fagelementer er angivet i { }. Kvante 2 {ysik5} ys2o3b-astronomi3: Planetsystemer og stjernedannelse {ysik3 og 5, Mat} Kem1o3B-KemiBio: Kemi ys2o3b-geofysik4: Jorden og de terrestriske planeter {ysik3, Mat} ys2o3c-meteorologi1: Dynamisk og numeriske vejrprognoser {Geofysik2} ys1o3c-ysik3: Termodynamik og projekt {ysik2} Mat1o3A-Mat: Matematik {LinAlg} Andet1o4B-BioK1: Almen biokemi {MatStat, KemiBio} ys2o4a-geofysik5: Geodæsi og geostatistik {ysik2, Mat} {ysik2, Mat} ys1o4c-astronomi1: Kosmologi {ysik3, Mat} ys1o4a-biofysik1: Introduktion til biofysik {ysik3} ys1v4c-geofysik1: Introduktion til Side 9 af 9

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOLOGI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet

Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOLOGI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOLOGI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer Uddannelsens

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

1. Formål og fagområder 31/5 2012

1. Formål og fagområder 31/5 2012 31/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i NANOSCIENCE ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2009 Revideret med virkning fra 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag. Institut for Matematik. April Indledning. Valg af studieretning og valgfri kurser

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag. Institut for Matematik. April Indledning. Valg af studieretning og valgfri kurser Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2015 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen.

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen. 31/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra 1. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012 Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel idrætsfaglig

indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel idrætsfaglig Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i IDRÆT ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Uddannelsens mål er,

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013 Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Fysikstudiet. ved Aarhus Universitet. Allan H. Sørensen fmd. IFAs undervisningsudvalg

Fysikstudiet. ved Aarhus Universitet. Allan H. Sørensen fmd. IFAs undervisningsudvalg Fysikstudiet ved Aarhus Universitet Allan H. Sørensen fmd. IFAs undervisningsudvalg Uddannelser på 3 niveauer overordnet struktur Bachelorstudiet ét-fagsindgange, ét-fagsstudier Fysik: 3. år 2. år 1. år

Læs mere

Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for den fælles, obligatoriske del af uddannelserne.

Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for den fælles, obligatoriske del af uddannelserne. Side 1 af 10 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i KEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for den fælles, obligatoriske del af uddannelserne.

Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for den fælles, obligatoriske del af uddannelserne. 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag kompetencer Den overordnede

Læs mere

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Fysik

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Fysik Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Fysik Godkendt af dekanen for den 9. februar 2009 Ændring af 7 stk. 3 og stk. 4 er godkendt af Dekanen for den 25. november 2009.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Introduktion til Astronomi

Introduktion til Astronomi Introduktion til Astronomi Hans Kjeldsen Kontor: 1520-230 Email: hans@phys.au.dk Tlf.: 8942 3779 Introduktion til Astronomi 1 Introduktion til Astronomi Studieretning Astronomi 3. år Valgfag Relativistisk

Læs mere

Stk. 1. Læringsmål for bacheloruddannelsen i de matematiske fag.

Stk. 1. Læringsmål for bacheloruddannelsen i de matematiske fag. 26/4 2011 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i DE MATEMATISKE FAG ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Strukturen Projektarbejdet Studiemiljøet Karrieremuligheder

Strukturen Projektarbejdet Studiemiljøet Karrieremuligheder Den Naturvidenskabelige bacheloruddannelse The International Bachelor Study Program in Natural Science Strukturen Projektarbejdet Studiemiljøet Karrieremuligheder RUC s uddannelsesstruktur Optagelse Hum-Bas

Læs mere

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen.

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen. 24/4 2013 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2013 Indhold 1. Formål og fagområder...

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i de fysiske fag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Ansøgning om akkreditering af. bacheloruddannelsen i de fysiske fag og. kandidatuddannelsen i fysik

Ansøgning om akkreditering af. bacheloruddannelsen i de fysiske fag og. kandidatuddannelsen i fysik Ansøgning om akkreditering af bacheloruddannelsen i de fysiske fag og kandidatuddannelsen i fysik Det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet 2 Denne ansøgning omhandler akkreditering af bacheloruddannelsen

Læs mere

Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven). Bekendtgørelse nr. 338 af 6/ om bachelor- og kandidatuddannelser

Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven). Bekendtgørelse nr. 338 af 6/ om bachelor- og kandidatuddannelser 2005 STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I MATEMATIK VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (version 1/9 2007) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Fysikstudiet. ved Aarhus Universitet. Allan H. Sørensen fmd. IFAs undervisningsudvalg

Fysikstudiet. ved Aarhus Universitet. Allan H. Sørensen fmd. IFAs undervisningsudvalg Fysikstudiet ved Aarhus Universitet Allan H. Sørensen fmd. IFAs undervisningsudvalg Uddannelser på 3 niveauer overordnet struktur Bachelorstudiet ét-fagsindgange, ét-fagsstudier Fysik: 3. år 2. år Vektoranalyse

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Biokemi. Biologi. Datalogi. Forsikringsmatematik 14/ Ingen. Ingen. Ingen.

Biokemi. Biologi. Datalogi. Forsikringsmatematik 14/ Ingen. Ingen. Ingen. 14/9 2010 Overgangsordning for fagelementer som er obligatoriske eller begrænset valgfri i version 31/8 2009 men ikke i de nye / reviderede udgaver september 2010 af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSERNE

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i kemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2017 Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog...

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik Godkendt af dekanen for den 28. april 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Uddannelsens formål og kompetenceprofil... 1

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET Indhold: 1. Uddannelsens omfang og forudsætninger 2. Uddannelsernes indhold 3. Generelle eksamensbestemmelser 4. Andre bestemmelser

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET BACHELOR ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 16.15-17.00-2. års studerende Kemi Tilvalg og sidefag Medicinalkemi Studieretninger Bachelorkontrakt Bachelorprojekt Fremdriftsreform

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Bachelor of Science in Engineering, Welfare Technology Version 1.0, Studieordningen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

1. Formål og fag. 2. Læringsmål

1. Formål og fag. 2. Læringsmål 6/7 2010 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (September 2009) (Revideret med virkning fra 1.

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i de fysiske fag (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i de fysiske fag (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i de fysiske fag (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelse i escience

Ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelse i escience KØBENHAVNS UNIVERSITET Ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelse i escience Hidtil er videnskabelig indsigt fortrinsvis opnået enten gennem opstilling af teorier eller gennem observationer i naturen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 23. SEPTEMBER 2013 STUDIEVEJLEDNING JAKOB RØRSTED MOSUMGAARD STUDIEVEJLEDER FOR FYSIK & ASTRONOMI FYSIK ASTRONOMI

AARHUS UNIVERSITET 23. SEPTEMBER 2013 STUDIEVEJLEDNING JAKOB RØRSTED MOSUMGAARD STUDIEVEJLEDER FOR FYSIK & ASTRONOMI FYSIK ASTRONOMI STUDIEVEJLEDER FOR FYSIK & ASTRONOMI FYSIK & ASTRONOMI OVERSIGT Introduktion til Studievejledningen ST Uddannelsens opbygning og struktur Førsteårsprøven Hvad du skal huske at gøre Undervisnings-/eksamenstilmelding

Læs mere