Brugsanvisning Grillrengøringsrobot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Grillrengøringsrobot"

Transkript

1 Svenska Suomi Norsk English Dansk Brugsanvisning Grillrengøringsrobot GBU101 Rød GBU102 Sort Grillbot Manual 148x210.indd 1 19/03/

2 LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE GRUNDIGT INDEN BRUG. For at reducere risikoen for elektrisk stød må robotten ikke nedsænkes i vand eller anden væske. Opbevar ikke robotten et sted, hvor der er fare for, at den kan falde ned eller blive skubbet ned i en vask eller en balje med vand. For at reducere risikoen for elektrisk stød må robotten ikke opbevares ude i regnvejr. Opbevares indendørs. Rør ikke ved oplader inkl. stik og terminaler med våde hænder. Må ikke oplades udendørs. Benyt udelukkende original oplader til opladning af Grillbot. Forsøg ikke at brænde robotten, selvom den er slemt skadet. Fare for at batteriet eksploderer. GEM BRUGSANVISNINGEN Grillbot Manual 148x210.indd 2 19/03/

3 Dansk Grillbot opfinderen, Ethan Woods udtaler: Det er min store fornøjelse at byde dig velkommen til Grillbots verden. Hvis du læser denne manual, hører du med sikkerhed til den type af mennesker, der værdsætter de fordele, der er ved at grille god mad med familie og venner. Tillykke du er en kræsen forbruger, der har valgt at overlade rengøringen af din grill til den stærke robot, Grillbot. Jeg har altid vidst, at jeg ville opfinde noget en dag, og jeg er oprigtigt glad for, at jeg har opfundet et produkt, der rengør, så du kan bruge tiden til andre ting. Mit mål var at gøre Grillbot effektiv og miljøvenlig at den også har et cool udseende er bare en ekstra fordel. Men selvom Grillbot har et cool udseende, er det vigtigt at huske på, at det er en maskine med en mission. Det er et stykke værktøj ikke legetøj. Læs og følg sikkerhed- samt brugsanvisningerne grundigt, inden Grillbot tages i brug første gang. Regelmæssig brug af Grillbot forlænger levetiden på din grill, forstærker smagen i din mad og gør grilloplevelsen endnu bedre. Husk at når det sidste stykke kød er færdiggrillet er det tid til Grillbot! Start tilberedningen!! Norsk English Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Opladning Suomi Generelt Børster Batteri Ibrugtagning Gode råd og sikkerhed Service Miljøbeskyttelse Grillbot indhold Garanti Svenska Grillbot Manual 148x210.indd 3 19/03/

4 Sikkerhedsanvisninger Din Grillbot er et stykke værktøj, IKKE legetøj. Din Grillbot må ikke betjenes af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kundskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af apparatet og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet. Sørg for at holde din Grillbot væk fra dyr. Generelt Læs venligst hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden Grillbot tages i brug. På denne måde beskyttes brugeren, og man undgår skade på produktet. Brugsanvisningen skal gemmes, så man kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål. Hvis Grillbot overdrages/sælges, skal brugsanvisningen følge Grillbot og gives til den nye ejer. Før Grillbot tages i brug, skal man omhyggeligt fjerne al emballage. Sørg for at holde emballagen væk fra børn, da det kan være farligt legetøj for dem. Straks efter fjernelse af emballagen skal man undersøge, om Grillbot er beskadiget. Hvis Grillbot er beskadiget, eller hvis man er i tvivl om, om den har en skade, skal man kontakte den butik, hvor produktet er købt. Grillbot må IKKE tages i brug, hvis den er beskadiget. En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor produktet er købt. Grillbot er udelukkende til brug i private husholdninger. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti. Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for evt. produkt-/personskader. Grillbot er udelukkende beregnet til grillrengøring. Al anden brug er ikke tilladt og kan være farligt. Producenten/distributøren kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes forkert betjening eller uhensigtsmæssig brug af Grillbot. Ligesom eventuelle slidmærker på dele af grillen heller ikke er dækket af reklamationsretten. Grillbot må ikke opbevares i nærheden af flammer eller placeres ovenpå en grill med flammer Grillbot Manual 148x210.indd 4 19/03/

5 Bemærk: Grillbot er en grillrengøringsrobot, der fungerer som et vedligeholdelsesprodukt, der afhjælper den daglige grillrengøring. Bemærk: Grillbots plastoverflade og bund kan blive ridsede under brug. Dette har ingen betydning for robottens funktion. Dansk VIGTIGT: Grillbot tåler ikke fugt! Opbevares Grillbot i fugtigt miljø eller udsættes for frost, kan elektronikken samt batteriet beskadiges. Garantien bortfalder, hvis robotten beskadiges grundet fugt / frostvejr. VIGTIGT: Luk altid låget på grillen, når Grillbot arbejder. Lukkes låget ikke, kan Grillbot køre ud over kanten og falde ned på jorden. Garantien bortfalder, hvis Grillbot beskadiges grundet fald fra grillen. Din grill er varm efter brug. Placer Grillbot med forsigtighed. Fare for forbrænding! ADVARSEL! Lad grillen afkøle, inden Grillbot placeres på grillen. Grillen skal være slukket og må maks. have en temperatur på 120 C grader, når Grillbot placeres på grillen. Garantien bortfalder, hvis der opstår person- eller produktskader grundet en grill, der er for varm. Norsk English Grillbot er udstyret med en temperatursensor, og Grillbot afgiver et alarmsignal, hvis den sættes på en grill, der er for varm. Hvis alarmen lyder, skal Grillbot øjeblikkeligt fjernes fra grillen. Sluk for Grillbot, så børsterne ikke opnår kontakt med grillen. Forsøg ikke selv at skifte ledning eller adapter. Oplad Grillbot med original ledning med AC adapter, som følger med produktet. Gem venligst originalemballagen. I tilfælde af service skal Grillbot returneres i originalemballagen. Svenska Suomi Grillbot Manual 148x210.indd 5 19/03/

6 Kobber- og rustfrie stålbørster* Grillbots kobberbørster er specielt designede til at beskytte coatingen på din grillrist. Det er Grillbots arbejde at gøre rent, og kan bruges så tit, du ønsker. For den grovere rengøring på støbejernsriste er vores rustfrie stålbørster specielt velegnede. Bemærk: Ved enkelte typer riste / grillplader kan det være nødvendigt periodisk at rense mellemrummene mellem ribberne med en metalskraber. Grillbot rengør primært overfladen. Inden brug kontrolleres robot og børster for løse genstande / metaltråde. ADVARSEL! Metaltrådene kan løsne sig fra børsterne og kan forårsage elektrisk stød samt person- og/eller produktskade. Kontroller derfor altid Grillbot for løse metaltråde inden den igangsættes. Udskift børsten, hvis der mangler metaltråde, eller metaltrådene er løse. Udskiftes børsten ikke, er der fare for person- og/eller produktskade. Sørg for en jævnlig rengøring af børsterne. Børsterne udskiftes efter behov. For at sikre de bedste resultater anbefaler vi, at børsterne skiftes en gang pr. sæson eller efter ca. 100 rengøringer. Vi anbefaler, at man altid har et ekstra sæt børster liggende, som gør en hurtig udskiftning mulig. Overdreven brug af børsterne kan forårsage løse metaltråde. VIGTIGT: Vær forsigtig når børsterne udskiftes. Sluk altid Grillbot inden rengøring eller udskiftning af dele. Benyt udelukkende originale Grillbot-børster. Afmontering af børster Grillbot er udstyret med rengøringsvenlige børster. Hold Grillbot med bunden i vejret og tag fat i børsten med tommel- og pegefingeren. Brug pegefingeren til at trykke på frigørelsesknappen for enden af børsten. Træk børsten af, og rengør den. Børsterne er egnede til maskinopvask. Monter børsten ved at skubbe børsten på plads igen. * kobberbørsterne findes som standardudstyr på Grillbot. Kobberbørsterne anbefales til emaljerede grillriste. Som ekstratilbehør findes rustfrie stålbørster, hvilket egner sig til støbejernsriste Grillbot Manual 148x210.indd 6 19/03/

7 Batteri Din Grillbot er udstyret med et genopladeligt batteri, som er genanvendeligt. Efter endt levetid bortskaffes batteriet i henhold til landets love og regler ved at aflevere det til nærmeste genbrugsplads. Dansk Forsøg ALDRIG at bortskaffe batteriet ved at brænde det, eller på anden måde, hvor det beskadiger og/eller udgør en miljømæssig fare. Udskiftning af batteri Plastlåget afmonteres ved hjælp af en unbraconøgle. Det gamle batteri klikkes af, og det nye monteres. Plastlåget monteres og fastgøres på robotten. ADVARSEL! Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med et uoriginalt batteri. Batteriet må udelukkende udskiftes med et andet originalt batteri, leveret af Grillbot-producenten. Opbevar / efterlad aldrig batteriet i nærheden af en varmekilde. Varmen kan smelte isoleringen og beskadige produktet, hvilket kan føre til syrelækage, overophedning, røgafgivelse, selvantændelse og brand. Norsk English HUSK din Grillbot er et stykke værktøj og IKKE legetøj. Svenska Suomi Grillbot Manual 148x210.indd 7 19/03/

8 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballage Advarsel! Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier! Lad IKKE børn lege med emballagemateriale. Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer. Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af apparatet Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love. Gør apparatet ubrugeligt. Træk el-stikket ud. Skær strømkablet over. Din Grillbot indeholder 1x Grillbot 1x genopladeligt batteri (findes under plastlåget øverst på Grillbot) 1x AC adapter ( V) 3x kobberbørster* (installeret) * kobberbørsterne findes som standardudstyr på Grillbot. Kobberbørsterne anbefales til emaljerede grillriste. Som ekstratilbehør findes rustfrie stålbørster, hvilket egner sig til støbejernsriste Grillbot Manual 148x210.indd 8 19/03/

9 Opladning Inden første ibrugtagning skal Grillbot oplades. Den første opladning varer ca. 4 timer. Grillbots indbyggede sensor forhindrer overopladning. Dansk Når batteriet næsten er afladet, blinker LCD-displayet, motorerne stopper, og der høres et lydsignal i ca. 15 sekunder. Efter ca. 60 sekunder går Grillbot i søvn-mode. Når batteriet er fuldt opladet, viser LCD-displayet et symbol for fuldt opladet batteri. Der høres et lydsignal i ca. 15 sekunder, og lyset i LCD-displayet slukker. Bemærk: Når Grillbot sættes til opladning, tænder lyset i LCD-diplayet, og tændknappen er låst, hvilket forhindrer, at Grillbot igangsættes. Lyset i LCD-displayet slukker ca. 3 sekunder efter, batteriet er fuldt opladet. Ibrugtagning Efter en 4-timers opladning er Grillbot klar til arbejde. Grillbot kan arbejde på kolde og varme grill. Hvis Grillbot skal arbejde på en varm grill, må temperaturen maks. være 120 C. Norsk English Rengøring af gasgrill Rengøring af kulgrill sluk grillen og lad låget stå åbent i min. 5 minutter, inden Grillbot placeres på grillen. sørg for at der ingen flammer er i grillen. Åbn låget og lad grillen køle min. 20 minutter. ADVARSEL! Den indbyggede sensor fortæller dig, hvis grillen er for varm. Fare for brand og produktskade, hvis grillen er for varm. Svenska Suomi Grillbot Manual 148x210.indd 9 19/03/

10 1. Placering Tag altid fat øverst på Grillbot (aldrig i børsterne), og placer Grillbot på grillristen. Sørg for at grillristen er i niveau, hvilket sikrer den mest optimale rengøring. Robotten kan ikke håndtere niveauforskelle (forskudte riste / grillplader). 2. Tænd for Grillbot Tryk på knappen én gang for en 10 min. rengøring, tryk to gange for en 20 min. rengøring og tre gange for en 30 min. rengøring. Efter igangsætningen går der ca. 5 sekunder, inden Grillbot begynder rengøringen. Grillbot rengør grillen med cirkulære bevægelser. Sluk Grillbot manuelt ved at holde knappen inde i ca. 10 sekunder. På Grillbots LCD-display vises resttiden for den valgte rengøringscyklus. Efter endt rengøring høres et lydsignal. Grillbot slukker automatisk efter endt rengøring Luk låget Luk ALTID låget, når Grillbot arbejder. 4. Temperaturalarm Grillbot er udstyret med en alarm, der advarer, hvis grillen er for varm. Alarmsignalet høres i ca. 15 sekunder, og motorerne stopper øjeblikkeligt. Når grillen er tilstrækkeligt nedkølet, er Grillbot klar til at rengøre grillen. Der høres et lydsignal efter endt rengøring. Grillbot er udstyret med rengøringsvenlige børster. Afmonter børsterne ved at sætte en skruetrækker med lige kærv ind mellem robotten og der, hvor børsten er påsat. Brug skruetrækkeren til at vippe børsten løs. Træk børsten af, og rengør den. Børsterne er egnede til maskinopvask Grillbot Manual 148x210.indd 10 19/03/

11 Gode råd og Sikkerhed Du opnår de bedste resultater med Grillbot, hvis du følger nedenstående gode råd og sikkerhedsanvisninger. Dansk Brug Grillbot på en kold eller varm grill. ADVARSEL! Lad grillen køle, inden Grillbot placeres på grillen. Grillen må maks. have en temperatur på 120 C grader, når Grillbot placeres på grillen. Garantien bortfalder, hvis der opstår person- eller produktskader opstået grundet en grill, der er for varm. Rengøring af gasgrill Rengøring af kulgrill Sørg for at grillristen er i niveau. sluk grillen og lad låget stå åbent i min. 5 minutter, inden Grillbot placeres på grillen. sørg for at der ingen flammer er i grillen. Åbn låget og lad grillen køle min. 20 minutter. Rengør begge sider af grillristen. Rengør først på en side. Vend derefter risten og kør endnu en rengøring. Norsk English Grillbot er en robost grillrengøringsrobot, men hvis den tabes, er der fare for produktskade. Luk ALTID låget på grillen, når Grillbot arbejder. Lukkes låget ikke, kan Grillbot køre ud over kanten og falde ned på jorden. Garantien bortfalder, hvis Grillbot beskadiges grundet fald fra grillen. HUSK din Grillbot er et stykke værktøj og ikke legetøj! Hvis du følger anvisningerne i brugsanvisningen, opnår du det bedste resultat med Grillbot, som afhjælper din daglige grillrengøring. Suomi Service For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Svenska Grillbot Manual 148x210.indd 11 19/03/

12 Garanti Der ydes 2-års reklamationsret på produktet bortset fra følgende sliddele: Børster og batteri (6 måneders garanti på batteri). Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele. Garantien dækker ikke Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl. Ved misvedligeholdelse herunder gælder også mangel på rengøring af produktet. Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet. Ved reparation udført af ikke-fagmænd. Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage. Hvis der er brugt uoriginale reservedele. Hvis anvisningerne i brugsvejledningen ikke er fulgt. Hvis ikke installationen er sket som anvist. Transportskader En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises. Erhvervskøb Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen reklamationsret / garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning Vi tager forbehold for trykfejl Grillbot Manual 148x210.indd 12 19/03/

13 Norsk English Dansk OWNERS GUIDE Grill Cleaning Robot GBU101 Red GBU102 Black Svenska Suomi Grillbot Manual 148x210.indd 13 19/03/

14 READ ALL INSTRUCTIONS To reduce the risk of electrical shock, do not put any part of the appliance in water or other liquid. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. To Reduce The Risk Of Electric Shock Do not expose to rain directly. Store indoors. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands Do not charge the unit outdoors. Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge. Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire. SAVE THESE INSTRUCTIONS Grillbot Manual 148x210.indd 14 19/03/

15 Dansk A MESSAGE from the INVENTOR: It is my pleasure to welcome you to the world of Grillbot: If you are reading this message, clearly you are an individual who values good eats off the grill, and good times with family and friends. Congratulations, you are a discerning consumer who can delegate, leaving cleanup to the powerhouse, automated precision of the Grillbot. It is a pleasure to serve you. I always knew I would invent something, and it is really satisfying to have created a product that cleans the way for others to enjoy more, and scrub less. My goal was to make the Grillbot both efficient and user-friendly, the fact that they are also cool is just dressing. However, handsome as Grillbot is, it is important to remember it is a machine with a mission; a tool, not a toy. Please follow the instructions, pay attention to the precautions, and follow the tips provided in the manual for years and years of clean grilling pleasure. Regular use of Grillbot will extend the life of your grill, enhance the taste of your food and elevate your family s outdoor grilling experience. Remember when the last bun s been toasted... it s time to Grillbot! Norsk English NOW, GET COOKIN!!!! TABLE OF CONTENTS Safety, precautions and warnings...16 Charging and electrical instructions..20 Suomi General information Brushes Battery Your Grillbot includes Steps for cleaning grill Tips and safety Service The Sale Of Goods Act Caring for the environment Svenska Grillbot Manual 148x210.indd 15 19/03/

16 SAFETY, PRECAUTIONS AND WARNINGS Your grillbot is a tool, NOT a toy. Grillbot is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised whilst using it, or have been shown how to use it correctly by a person responsible for their safety. Keep away from children and animals. General information To avoid the risk of accidents and damage to the appliance, please read these instructions carefully before using it for the first time. They contain important notes on installation, safety, use and maintenance. Keep these instructions in a safe place and ensure that new users are familiar with the content. Pass them on to any future owner. Before use remove all packing material. Be sure to keep the packing material away from children. Risk of injury! Search the robot for any damages immediately after unpacking Grillbot. If Grillbot is damaged or if you are in doubt contact the store where you purchased it. Never use Grillbot if it is damaged. Contact the store where it was purchased. Grillbot is designed and intended for use in domestic households. The manufacturer/distributor will accept no liability for any injury or damage caused by commercial usage. Grillbot is only intended for grill cleaning. All other usage is prohibited and can be dangerous. The manufacturer/distributor will accept no liability for any injury or damage caused by incorrect usage of the unit. Please also be aware that eventual tear marks on the grill is to be expected. Do not store near open flame or expose to the elements Grillbot Manual 148x210.indd 16 19/03/

17 Caution: Grillbot is a grill cleaning robot helping to maintain your grill handling the daily grill cleaning. Caution: Grillbot s plastic cover and bottom can be scratched during usage. This has no effect on the robot s function. Dansk IMPORTANT: Grillbot does not tolerate moisture! If Grillbot is kept in a humid environment or exposed to cold weather the electronics and battery can be damaged. IMPORTANT: Always close grill cover when using your Grillbot. If the lid is not closed Grillbot can drive across the edge and fall to the ground. Your grill is hot. Use caution when placing your grillbot on the grill! Warning! Let the grill cool down before placing Grillbot on the grill. The grill temperature must be below 120 C degrees once Grillbot is placed on the grill. Grillbot is equipped with sensors which sound an alarm if Grillbot is too hot. If alarm sounds, immediately remove Grillbot from your grill and turn it off, making sure not to touch the grill or rotating brushes as you do so. Do not substitute power cords or adaptors. Only recharge Grillbot with AC recharge adaptors provided by the manufacturer. Svenska Norsk English Suomi Grillbot Manual 148x210.indd 17 19/03/

18 BRASS & STAINLESS BRUSHES* Grillbot brass brushes* are specifically designed to help protect the coating on your grill grates while maintaining flavor. Grillbot loves to scrub and you may use it as often as you like. For a more robust clean, try our stainless steel brushes recommended for non-coated grates. Caution: Some grill grids may require a periodical cleaning with a metal scraper. Grillbot primarily cleans the surface. Before every use inspect grillbot and brushes for loose bristles. WARNING: Bristles from the brushes can disengage and may cause choking or ingesting injury. Always inspect your grill for loose bristles before cooking. Always inspect brushes prior to and after using Grillbot and replace immediately if brushes or brush bristles are missing or appear to be loose. Brushes should be cleaned regularly. Brushes should be changed every season or every 100 uses to ensure best results and maintain maximum safety. It is recommended you have a second set of brushes on hand to immediately replace worn, shedding or loose-wired brushes. Excessive use of brushes may result in loose or stray bristles. CAUTION: Use caution when removing or changing brushes. Jewelry, hair or other loose items may become tangled in brushes. Use caution when removing or changing brushes. Jewelry, hair or other loose items may become tangled in brushes. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer. Removing the brushes Grillbot is equipped with easy clean brushes. Hold Grillbot upside-down and grip brush by the ends using your thumb and index finger. With index finger press release button on outside end of brush and slide from axle. To re-attach, slip brush back onto axle lining up notches with slot and press until brush clicks into place. * Brass brushes are standard issue with all new Grillbot. These softer brushes are recommended for porcelain or enamel coated grill grates. Stainless steel brushes are available for more robust grates and deeper cleaning Grillbot Manual 148x210.indd 18 19/03/

19 Battery Your Grillbot contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal. Dispose of the batteries only at approved disposal sites. NEVER dispose of battery packs in a fire, throw them in a trash receptacle, put them in a recycling bin not intended for battery disposal or otherwise discard them in a manner that me result in their being hazardous to the environment. Changing the battery The plastic cover is removed using an Allen key. Click off the old battery and insert the new one. Attach the plastic cover to the robot. CAUTION! There is a danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacture. Do not use or leave batteries near a heat source. Heat can melt the insulation and damage other safety feature, possibly leading it to leak acid, overheat, emit smoke, burst and/or ignite. Dansk Norsk English Remember, your grillbot is a tool, NOT a toy. YOUR Grillbot INCLUDES 1x Grillbot 1x battery pack (Located under the lid) 1x adapter (applicable for between V) 3x brass brushes* (installed) Suomi * Brass brushes are standard issue with all new Grillbot. These softer brushes are recommended for porcelain or enamel coated grill grates. Stainless steel brushes are available for more robust grates and deeper cleaning. Svenska Grillbot Manual 148x210.indd 19 19/03/

20 Caring for the environment Disposal of the packing material The transport and protective packing has been selected from materials which are environmentally friendly for disposal, and should be recycled. Ensure that any plastic wrappings, bags, etc. are disposed of safely and kept out of the reach of babies and young children. Danger of suffocation. Disposal of your old appliance Electrical and electronic appliances often contain materials which, if handled or disposed of incorrectly, could be potentially hazardous to human health and to the environment. They are, however, essential for the correct functioning of your appliance. Please do not therefore dispose of it with your household waste. Please dispose of it at your local community waste collection / recycling centre or contact your dealer for advice. Ensure that it presents no danger to children while being stored for disposal CHARGING & ELECTRICAL Before first use, your Grillbot will need to be charged. The initial charge will take about 4 hours. Grillbot s built in sensor will prevent over charging. When the battery is low the LCD display will flicker, motors will stop working and will beep for 15 seconds. The Grillbot will go into sleep mode after 60 seconds. When battery is fully charged, the battery level indicator will be full. Alarm will beep for 15 seconds and LCD light will turn off.. Note: When plugging in for charging, the LCD light will turn on and the START button will be locked preventing the Grillbot from turning on. The LCD light will turn off after 3 seconds when fully charged or disconnected Grillbot Manual 148x210.indd 20 19/03/

21 STEPS FOR USING Grillbot After a full 4 hour charge your Grillbot is ready to do the dirty work. Dansk First things first, be cool. Grill temperature must be below 120 C. Gas grills turn off flame, open lid and allow to cool at least 5 minutes before running Grillbot. Charcoal grills allow flame to die down, open lid and allow to cool for at least 20 minutes or longer. grillbot will work on a cold or hot grill. The built in heat sensor will alert you if the grill is TOO HOT. Failure to allow for proper cooling may result in product damage or burn injury. IMPORTANT: ALWAYS inspect Grillbot brushes for shedding bristles or loose wires.* 1. Placement Holding Grillbot from the top-side (NOT THE BRUSH SIDE!) place on grill grate making sure barbeque is on a level surface for both safety and most effective cleaning. 1 Norsk English 2. Press Press button once for 10 a minute clean, twice for a 20 minute clean or three times for a full 30 minute clean. There is a 5 second delay allowing for grill placement. To manually turn off, press and hold button for 10 seconds or until you hear a beep. Grillbots LCD display and timer will countdown until cleaning is done. Alarm will sound to let you know when cleaning is finished. Your Grillbot will turn off automatically when job is done. 2 Svenska Suomi Grillbot Manual 148x210.indd 21 19/03/

22 3. Close Always CLOSE grill lid when using your Grillbot Overheat alarm When the grill is too hot, The alarm will sound for 15 seconds and motors stop working automatically. After the grill cools down, press the button to re start working as needed. Grillbot will let you know when cleaning is complete by emitting an audible beep. Grillbot brushes are easy to clean. Simply remove brushes by picking grillbot up by its handle. Press the button while being careful not to hurt yourself. and place in upper rack of your dishwasher. CLEAN brushes will produce a CLEANER grill. Tips and safety To maximize your Grillbot experience. Use hot or cold WARNING! Let the grill cool down before placing Grillbot on the grill. The grill temperature must be below 120 C degrees once Grillbot is placed on the grill. Gas grills Charcoal grills turn off flame, open lid and allow to cool at least 5 minutes before running Grillbot. allow flame to die down, open lid and allow to cool for at least 20 minutes or longer. Use on a level surface. Clean both sides of your grill by flipping the grate and running Grillbot again Grillbot Manual 148x210.indd 22 19/03/

23 While Grillbot is rugged and sturdy and bump resistant, malfunction may occur if dropped. Dansk The grill lid should ALWAYS be closed when Grillbot cleans. If the lid is not closed Grillbot can drive across the edge and fall to the ground. Your grillbot is a tool, NOT a toy! Following these instructions, the regular use of Grillbot will extend the life of your grill and elevate the taste of your food and your family s outdoor dining experience. Service For questions relating to the use and maintenance of the Grillbot, please refer to the user manual. Spare parts, and further advice on the use of the product, can be obtained through the retailer from which you purchased your Grillbot. We advise you to state the product name, model number, and date of purchase, when contacting the retailer, in order for you to receive the highest level of advise regarding the service and maintenance of the Grillbot. Product name and model number can be found on the nameplate and on the packaging. Norsk English THE SALE OF GOODS ACT (B2C) The Grillbot must be as described, of satisfactory quality, and fit for purpose. If you think you have a claim under the Sale of Goods Act for one of the reasons above, your rights are against the retailer. Beyond six (6) months from date of purchase, it is up to you to prove that the problem was there when you received the goods, even if it has taken until now to come to light. Suomi Return must be made complete with original packaging and all component parts. Svenska Grillbot Manual 148x210.indd 23 19/03/

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere