Brugsanvisning Grillrengøringsrobot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Grillrengøringsrobot"

Transkript

1 Svenska Suomi Norsk English Dansk Brugsanvisning Grillrengøringsrobot GBU101 Rød GBU102 Sort Grillbot Manual 148x210.indd 1 19/03/

2 LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE GRUNDIGT INDEN BRUG. For at reducere risikoen for elektrisk stød må robotten ikke nedsænkes i vand eller anden væske. Opbevar ikke robotten et sted, hvor der er fare for, at den kan falde ned eller blive skubbet ned i en vask eller en balje med vand. For at reducere risikoen for elektrisk stød må robotten ikke opbevares ude i regnvejr. Opbevares indendørs. Rør ikke ved oplader inkl. stik og terminaler med våde hænder. Må ikke oplades udendørs. Benyt udelukkende original oplader til opladning af Grillbot. Forsøg ikke at brænde robotten, selvom den er slemt skadet. Fare for at batteriet eksploderer. GEM BRUGSANVISNINGEN Grillbot Manual 148x210.indd 2 19/03/

3 Dansk Grillbot opfinderen, Ethan Woods udtaler: Det er min store fornøjelse at byde dig velkommen til Grillbots verden. Hvis du læser denne manual, hører du med sikkerhed til den type af mennesker, der værdsætter de fordele, der er ved at grille god mad med familie og venner. Tillykke du er en kræsen forbruger, der har valgt at overlade rengøringen af din grill til den stærke robot, Grillbot. Jeg har altid vidst, at jeg ville opfinde noget en dag, og jeg er oprigtigt glad for, at jeg har opfundet et produkt, der rengør, så du kan bruge tiden til andre ting. Mit mål var at gøre Grillbot effektiv og miljøvenlig at den også har et cool udseende er bare en ekstra fordel. Men selvom Grillbot har et cool udseende, er det vigtigt at huske på, at det er en maskine med en mission. Det er et stykke værktøj ikke legetøj. Læs og følg sikkerhed- samt brugsanvisningerne grundigt, inden Grillbot tages i brug første gang. Regelmæssig brug af Grillbot forlænger levetiden på din grill, forstærker smagen i din mad og gør grilloplevelsen endnu bedre. Husk at når det sidste stykke kød er færdiggrillet er det tid til Grillbot! Start tilberedningen!! Norsk English Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Opladning Suomi Generelt Børster Batteri Ibrugtagning Gode råd og sikkerhed Service Miljøbeskyttelse Grillbot indhold Garanti Svenska Grillbot Manual 148x210.indd 3 19/03/

4 Sikkerhedsanvisninger Din Grillbot er et stykke værktøj, IKKE legetøj. Din Grillbot må ikke betjenes af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kundskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af apparatet og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet. Sørg for at holde din Grillbot væk fra dyr. Generelt Læs venligst hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden Grillbot tages i brug. På denne måde beskyttes brugeren, og man undgår skade på produktet. Brugsanvisningen skal gemmes, så man kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål. Hvis Grillbot overdrages/sælges, skal brugsanvisningen følge Grillbot og gives til den nye ejer. Før Grillbot tages i brug, skal man omhyggeligt fjerne al emballage. Sørg for at holde emballagen væk fra børn, da det kan være farligt legetøj for dem. Straks efter fjernelse af emballagen skal man undersøge, om Grillbot er beskadiget. Hvis Grillbot er beskadiget, eller hvis man er i tvivl om, om den har en skade, skal man kontakte den butik, hvor produktet er købt. Grillbot må IKKE tages i brug, hvis den er beskadiget. En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor produktet er købt. Grillbot er udelukkende til brug i private husholdninger. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti. Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for evt. produkt-/personskader. Grillbot er udelukkende beregnet til grillrengøring. Al anden brug er ikke tilladt og kan være farligt. Producenten/distributøren kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes forkert betjening eller uhensigtsmæssig brug af Grillbot. Ligesom eventuelle slidmærker på dele af grillen heller ikke er dækket af reklamationsretten. Grillbot må ikke opbevares i nærheden af flammer eller placeres ovenpå en grill med flammer Grillbot Manual 148x210.indd 4 19/03/

5 Bemærk: Grillbot er en grillrengøringsrobot, der fungerer som et vedligeholdelsesprodukt, der afhjælper den daglige grillrengøring. Bemærk: Grillbots plastoverflade og bund kan blive ridsede under brug. Dette har ingen betydning for robottens funktion. Dansk VIGTIGT: Grillbot tåler ikke fugt! Opbevares Grillbot i fugtigt miljø eller udsættes for frost, kan elektronikken samt batteriet beskadiges. Garantien bortfalder, hvis robotten beskadiges grundet fugt / frostvejr. VIGTIGT: Luk altid låget på grillen, når Grillbot arbejder. Lukkes låget ikke, kan Grillbot køre ud over kanten og falde ned på jorden. Garantien bortfalder, hvis Grillbot beskadiges grundet fald fra grillen. Din grill er varm efter brug. Placer Grillbot med forsigtighed. Fare for forbrænding! ADVARSEL! Lad grillen afkøle, inden Grillbot placeres på grillen. Grillen skal være slukket og må maks. have en temperatur på 120 C grader, når Grillbot placeres på grillen. Garantien bortfalder, hvis der opstår person- eller produktskader grundet en grill, der er for varm. Norsk English Grillbot er udstyret med en temperatursensor, og Grillbot afgiver et alarmsignal, hvis den sættes på en grill, der er for varm. Hvis alarmen lyder, skal Grillbot øjeblikkeligt fjernes fra grillen. Sluk for Grillbot, så børsterne ikke opnår kontakt med grillen. Forsøg ikke selv at skifte ledning eller adapter. Oplad Grillbot med original ledning med AC adapter, som følger med produktet. Gem venligst originalemballagen. I tilfælde af service skal Grillbot returneres i originalemballagen. Svenska Suomi Grillbot Manual 148x210.indd 5 19/03/

6 Kobber- og rustfrie stålbørster* Grillbots kobberbørster er specielt designede til at beskytte coatingen på din grillrist. Det er Grillbots arbejde at gøre rent, og kan bruges så tit, du ønsker. For den grovere rengøring på støbejernsriste er vores rustfrie stålbørster specielt velegnede. Bemærk: Ved enkelte typer riste / grillplader kan det være nødvendigt periodisk at rense mellemrummene mellem ribberne med en metalskraber. Grillbot rengør primært overfladen. Inden brug kontrolleres robot og børster for løse genstande / metaltråde. ADVARSEL! Metaltrådene kan løsne sig fra børsterne og kan forårsage elektrisk stød samt person- og/eller produktskade. Kontroller derfor altid Grillbot for løse metaltråde inden den igangsættes. Udskift børsten, hvis der mangler metaltråde, eller metaltrådene er løse. Udskiftes børsten ikke, er der fare for person- og/eller produktskade. Sørg for en jævnlig rengøring af børsterne. Børsterne udskiftes efter behov. For at sikre de bedste resultater anbefaler vi, at børsterne skiftes en gang pr. sæson eller efter ca. 100 rengøringer. Vi anbefaler, at man altid har et ekstra sæt børster liggende, som gør en hurtig udskiftning mulig. Overdreven brug af børsterne kan forårsage løse metaltråde. VIGTIGT: Vær forsigtig når børsterne udskiftes. Sluk altid Grillbot inden rengøring eller udskiftning af dele. Benyt udelukkende originale Grillbot-børster. Afmontering af børster Grillbot er udstyret med rengøringsvenlige børster. Hold Grillbot med bunden i vejret og tag fat i børsten med tommel- og pegefingeren. Brug pegefingeren til at trykke på frigørelsesknappen for enden af børsten. Træk børsten af, og rengør den. Børsterne er egnede til maskinopvask. Monter børsten ved at skubbe børsten på plads igen. * kobberbørsterne findes som standardudstyr på Grillbot. Kobberbørsterne anbefales til emaljerede grillriste. Som ekstratilbehør findes rustfrie stålbørster, hvilket egner sig til støbejernsriste Grillbot Manual 148x210.indd 6 19/03/

7 Batteri Din Grillbot er udstyret med et genopladeligt batteri, som er genanvendeligt. Efter endt levetid bortskaffes batteriet i henhold til landets love og regler ved at aflevere det til nærmeste genbrugsplads. Dansk Forsøg ALDRIG at bortskaffe batteriet ved at brænde det, eller på anden måde, hvor det beskadiger og/eller udgør en miljømæssig fare. Udskiftning af batteri Plastlåget afmonteres ved hjælp af en unbraconøgle. Det gamle batteri klikkes af, og det nye monteres. Plastlåget monteres og fastgøres på robotten. ADVARSEL! Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med et uoriginalt batteri. Batteriet må udelukkende udskiftes med et andet originalt batteri, leveret af Grillbot-producenten. Opbevar / efterlad aldrig batteriet i nærheden af en varmekilde. Varmen kan smelte isoleringen og beskadige produktet, hvilket kan føre til syrelækage, overophedning, røgafgivelse, selvantændelse og brand. Norsk English HUSK din Grillbot er et stykke værktøj og IKKE legetøj. Svenska Suomi Grillbot Manual 148x210.indd 7 19/03/

8 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballage Advarsel! Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier! Lad IKKE børn lege med emballagemateriale. Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer. Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af apparatet Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love. Gør apparatet ubrugeligt. Træk el-stikket ud. Skær strømkablet over. Din Grillbot indeholder 1x Grillbot 1x genopladeligt batteri (findes under plastlåget øverst på Grillbot) 1x AC adapter ( V) 3x kobberbørster* (installeret) * kobberbørsterne findes som standardudstyr på Grillbot. Kobberbørsterne anbefales til emaljerede grillriste. Som ekstratilbehør findes rustfrie stålbørster, hvilket egner sig til støbejernsriste Grillbot Manual 148x210.indd 8 19/03/

9 Opladning Inden første ibrugtagning skal Grillbot oplades. Den første opladning varer ca. 4 timer. Grillbots indbyggede sensor forhindrer overopladning. Dansk Når batteriet næsten er afladet, blinker LCD-displayet, motorerne stopper, og der høres et lydsignal i ca. 15 sekunder. Efter ca. 60 sekunder går Grillbot i søvn-mode. Når batteriet er fuldt opladet, viser LCD-displayet et symbol for fuldt opladet batteri. Der høres et lydsignal i ca. 15 sekunder, og lyset i LCD-displayet slukker. Bemærk: Når Grillbot sættes til opladning, tænder lyset i LCD-diplayet, og tændknappen er låst, hvilket forhindrer, at Grillbot igangsættes. Lyset i LCD-displayet slukker ca. 3 sekunder efter, batteriet er fuldt opladet. Ibrugtagning Efter en 4-timers opladning er Grillbot klar til arbejde. Grillbot kan arbejde på kolde og varme grill. Hvis Grillbot skal arbejde på en varm grill, må temperaturen maks. være 120 C. Norsk English Rengøring af gasgrill Rengøring af kulgrill sluk grillen og lad låget stå åbent i min. 5 minutter, inden Grillbot placeres på grillen. sørg for at der ingen flammer er i grillen. Åbn låget og lad grillen køle min. 20 minutter. ADVARSEL! Den indbyggede sensor fortæller dig, hvis grillen er for varm. Fare for brand og produktskade, hvis grillen er for varm. Svenska Suomi Grillbot Manual 148x210.indd 9 19/03/

10 1. Placering Tag altid fat øverst på Grillbot (aldrig i børsterne), og placer Grillbot på grillristen. Sørg for at grillristen er i niveau, hvilket sikrer den mest optimale rengøring. Robotten kan ikke håndtere niveauforskelle (forskudte riste / grillplader). 2. Tænd for Grillbot Tryk på knappen én gang for en 10 min. rengøring, tryk to gange for en 20 min. rengøring og tre gange for en 30 min. rengøring. Efter igangsætningen går der ca. 5 sekunder, inden Grillbot begynder rengøringen. Grillbot rengør grillen med cirkulære bevægelser. Sluk Grillbot manuelt ved at holde knappen inde i ca. 10 sekunder. På Grillbots LCD-display vises resttiden for den valgte rengøringscyklus. Efter endt rengøring høres et lydsignal. Grillbot slukker automatisk efter endt rengøring Luk låget Luk ALTID låget, når Grillbot arbejder. 4. Temperaturalarm Grillbot er udstyret med en alarm, der advarer, hvis grillen er for varm. Alarmsignalet høres i ca. 15 sekunder, og motorerne stopper øjeblikkeligt. Når grillen er tilstrækkeligt nedkølet, er Grillbot klar til at rengøre grillen. Der høres et lydsignal efter endt rengøring. Grillbot er udstyret med rengøringsvenlige børster. Afmonter børsterne ved at sætte en skruetrækker med lige kærv ind mellem robotten og der, hvor børsten er påsat. Brug skruetrækkeren til at vippe børsten løs. Træk børsten af, og rengør den. Børsterne er egnede til maskinopvask Grillbot Manual 148x210.indd 10 19/03/

11 Gode råd og Sikkerhed Du opnår de bedste resultater med Grillbot, hvis du følger nedenstående gode råd og sikkerhedsanvisninger. Dansk Brug Grillbot på en kold eller varm grill. ADVARSEL! Lad grillen køle, inden Grillbot placeres på grillen. Grillen må maks. have en temperatur på 120 C grader, når Grillbot placeres på grillen. Garantien bortfalder, hvis der opstår person- eller produktskader opstået grundet en grill, der er for varm. Rengøring af gasgrill Rengøring af kulgrill Sørg for at grillristen er i niveau. sluk grillen og lad låget stå åbent i min. 5 minutter, inden Grillbot placeres på grillen. sørg for at der ingen flammer er i grillen. Åbn låget og lad grillen køle min. 20 minutter. Rengør begge sider af grillristen. Rengør først på en side. Vend derefter risten og kør endnu en rengøring. Norsk English Grillbot er en robost grillrengøringsrobot, men hvis den tabes, er der fare for produktskade. Luk ALTID låget på grillen, når Grillbot arbejder. Lukkes låget ikke, kan Grillbot køre ud over kanten og falde ned på jorden. Garantien bortfalder, hvis Grillbot beskadiges grundet fald fra grillen. HUSK din Grillbot er et stykke værktøj og ikke legetøj! Hvis du følger anvisningerne i brugsanvisningen, opnår du det bedste resultat med Grillbot, som afhjælper din daglige grillrengøring. Suomi Service For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Svenska Grillbot Manual 148x210.indd 11 19/03/

12 Garanti Der ydes 2-års reklamationsret på produktet bortset fra følgende sliddele: Børster og batteri (6 måneders garanti på batteri). Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele. Garantien dækker ikke Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl. Ved misvedligeholdelse herunder gælder også mangel på rengøring af produktet. Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet. Ved reparation udført af ikke-fagmænd. Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage. Hvis der er brugt uoriginale reservedele. Hvis anvisningerne i brugsvejledningen ikke er fulgt. Hvis ikke installationen er sket som anvist. Transportskader En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises. Erhvervskøb Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen reklamationsret / garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning Vi tager forbehold for trykfejl Grillbot Manual 148x210.indd 12 19/03/

13 Norsk English Dansk OWNERS GUIDE Grill Cleaning Robot GBU101 Red GBU102 Black Svenska Suomi Grillbot Manual 148x210.indd 13 19/03/

14 READ ALL INSTRUCTIONS To reduce the risk of electrical shock, do not put any part of the appliance in water or other liquid. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. To Reduce The Risk Of Electric Shock Do not expose to rain directly. Store indoors. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands Do not charge the unit outdoors. Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge. Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire. SAVE THESE INSTRUCTIONS Grillbot Manual 148x210.indd 14 19/03/

15 Dansk A MESSAGE from the INVENTOR: It is my pleasure to welcome you to the world of Grillbot: If you are reading this message, clearly you are an individual who values good eats off the grill, and good times with family and friends. Congratulations, you are a discerning consumer who can delegate, leaving cleanup to the powerhouse, automated precision of the Grillbot. It is a pleasure to serve you. I always knew I would invent something, and it is really satisfying to have created a product that cleans the way for others to enjoy more, and scrub less. My goal was to make the Grillbot both efficient and user-friendly, the fact that they are also cool is just dressing. However, handsome as Grillbot is, it is important to remember it is a machine with a mission; a tool, not a toy. Please follow the instructions, pay attention to the precautions, and follow the tips provided in the manual for years and years of clean grilling pleasure. Regular use of Grillbot will extend the life of your grill, enhance the taste of your food and elevate your family s outdoor grilling experience. Remember when the last bun s been toasted... it s time to Grillbot! Norsk English NOW, GET COOKIN!!!! TABLE OF CONTENTS Safety, precautions and warnings...16 Charging and electrical instructions..20 Suomi General information Brushes Battery Your Grillbot includes Steps for cleaning grill Tips and safety Service The Sale Of Goods Act Caring for the environment Svenska Grillbot Manual 148x210.indd 15 19/03/

16 SAFETY, PRECAUTIONS AND WARNINGS Your grillbot is a tool, NOT a toy. Grillbot is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised whilst using it, or have been shown how to use it correctly by a person responsible for their safety. Keep away from children and animals. General information To avoid the risk of accidents and damage to the appliance, please read these instructions carefully before using it for the first time. They contain important notes on installation, safety, use and maintenance. Keep these instructions in a safe place and ensure that new users are familiar with the content. Pass them on to any future owner. Before use remove all packing material. Be sure to keep the packing material away from children. Risk of injury! Search the robot for any damages immediately after unpacking Grillbot. If Grillbot is damaged or if you are in doubt contact the store where you purchased it. Never use Grillbot if it is damaged. Contact the store where it was purchased. Grillbot is designed and intended for use in domestic households. The manufacturer/distributor will accept no liability for any injury or damage caused by commercial usage. Grillbot is only intended for grill cleaning. All other usage is prohibited and can be dangerous. The manufacturer/distributor will accept no liability for any injury or damage caused by incorrect usage of the unit. Please also be aware that eventual tear marks on the grill is to be expected. Do not store near open flame or expose to the elements Grillbot Manual 148x210.indd 16 19/03/

17 Caution: Grillbot is a grill cleaning robot helping to maintain your grill handling the daily grill cleaning. Caution: Grillbot s plastic cover and bottom can be scratched during usage. This has no effect on the robot s function. Dansk IMPORTANT: Grillbot does not tolerate moisture! If Grillbot is kept in a humid environment or exposed to cold weather the electronics and battery can be damaged. IMPORTANT: Always close grill cover when using your Grillbot. If the lid is not closed Grillbot can drive across the edge and fall to the ground. Your grill is hot. Use caution when placing your grillbot on the grill! Warning! Let the grill cool down before placing Grillbot on the grill. The grill temperature must be below 120 C degrees once Grillbot is placed on the grill. Grillbot is equipped with sensors which sound an alarm if Grillbot is too hot. If alarm sounds, immediately remove Grillbot from your grill and turn it off, making sure not to touch the grill or rotating brushes as you do so. Do not substitute power cords or adaptors. Only recharge Grillbot with AC recharge adaptors provided by the manufacturer. Svenska Norsk English Suomi Grillbot Manual 148x210.indd 17 19/03/

18 BRASS & STAINLESS BRUSHES* Grillbot brass brushes* are specifically designed to help protect the coating on your grill grates while maintaining flavor. Grillbot loves to scrub and you may use it as often as you like. For a more robust clean, try our stainless steel brushes recommended for non-coated grates. Caution: Some grill grids may require a periodical cleaning with a metal scraper. Grillbot primarily cleans the surface. Before every use inspect grillbot and brushes for loose bristles. WARNING: Bristles from the brushes can disengage and may cause choking or ingesting injury. Always inspect your grill for loose bristles before cooking. Always inspect brushes prior to and after using Grillbot and replace immediately if brushes or brush bristles are missing or appear to be loose. Brushes should be cleaned regularly. Brushes should be changed every season or every 100 uses to ensure best results and maintain maximum safety. It is recommended you have a second set of brushes on hand to immediately replace worn, shedding or loose-wired brushes. Excessive use of brushes may result in loose or stray bristles. CAUTION: Use caution when removing or changing brushes. Jewelry, hair or other loose items may become tangled in brushes. Use caution when removing or changing brushes. Jewelry, hair or other loose items may become tangled in brushes. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer. Removing the brushes Grillbot is equipped with easy clean brushes. Hold Grillbot upside-down and grip brush by the ends using your thumb and index finger. With index finger press release button on outside end of brush and slide from axle. To re-attach, slip brush back onto axle lining up notches with slot and press until brush clicks into place. * Brass brushes are standard issue with all new Grillbot. These softer brushes are recommended for porcelain or enamel coated grill grates. Stainless steel brushes are available for more robust grates and deeper cleaning Grillbot Manual 148x210.indd 18 19/03/

19 Battery Your Grillbot contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal. Dispose of the batteries only at approved disposal sites. NEVER dispose of battery packs in a fire, throw them in a trash receptacle, put them in a recycling bin not intended for battery disposal or otherwise discard them in a manner that me result in their being hazardous to the environment. Changing the battery The plastic cover is removed using an Allen key. Click off the old battery and insert the new one. Attach the plastic cover to the robot. CAUTION! There is a danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacture. Do not use or leave batteries near a heat source. Heat can melt the insulation and damage other safety feature, possibly leading it to leak acid, overheat, emit smoke, burst and/or ignite. Dansk Norsk English Remember, your grillbot is a tool, NOT a toy. YOUR Grillbot INCLUDES 1x Grillbot 1x battery pack (Located under the lid) 1x adapter (applicable for between V) 3x brass brushes* (installed) Suomi * Brass brushes are standard issue with all new Grillbot. These softer brushes are recommended for porcelain or enamel coated grill grates. Stainless steel brushes are available for more robust grates and deeper cleaning. Svenska Grillbot Manual 148x210.indd 19 19/03/

20 Caring for the environment Disposal of the packing material The transport and protective packing has been selected from materials which are environmentally friendly for disposal, and should be recycled. Ensure that any plastic wrappings, bags, etc. are disposed of safely and kept out of the reach of babies and young children. Danger of suffocation. Disposal of your old appliance Electrical and electronic appliances often contain materials which, if handled or disposed of incorrectly, could be potentially hazardous to human health and to the environment. They are, however, essential for the correct functioning of your appliance. Please do not therefore dispose of it with your household waste. Please dispose of it at your local community waste collection / recycling centre or contact your dealer for advice. Ensure that it presents no danger to children while being stored for disposal CHARGING & ELECTRICAL Before first use, your Grillbot will need to be charged. The initial charge will take about 4 hours. Grillbot s built in sensor will prevent over charging. When the battery is low the LCD display will flicker, motors will stop working and will beep for 15 seconds. The Grillbot will go into sleep mode after 60 seconds. When battery is fully charged, the battery level indicator will be full. Alarm will beep for 15 seconds and LCD light will turn off.. Note: When plugging in for charging, the LCD light will turn on and the START button will be locked preventing the Grillbot from turning on. The LCD light will turn off after 3 seconds when fully charged or disconnected Grillbot Manual 148x210.indd 20 19/03/

21 STEPS FOR USING Grillbot After a full 4 hour charge your Grillbot is ready to do the dirty work. Dansk First things first, be cool. Grill temperature must be below 120 C. Gas grills turn off flame, open lid and allow to cool at least 5 minutes before running Grillbot. Charcoal grills allow flame to die down, open lid and allow to cool for at least 20 minutes or longer. grillbot will work on a cold or hot grill. The built in heat sensor will alert you if the grill is TOO HOT. Failure to allow for proper cooling may result in product damage or burn injury. IMPORTANT: ALWAYS inspect Grillbot brushes for shedding bristles or loose wires.* 1. Placement Holding Grillbot from the top-side (NOT THE BRUSH SIDE!) place on grill grate making sure barbeque is on a level surface for both safety and most effective cleaning. 1 Norsk English 2. Press Press button once for 10 a minute clean, twice for a 20 minute clean or three times for a full 30 minute clean. There is a 5 second delay allowing for grill placement. To manually turn off, press and hold button for 10 seconds or until you hear a beep. Grillbots LCD display and timer will countdown until cleaning is done. Alarm will sound to let you know when cleaning is finished. Your Grillbot will turn off automatically when job is done. 2 Svenska Suomi Grillbot Manual 148x210.indd 21 19/03/

22 3. Close Always CLOSE grill lid when using your Grillbot Overheat alarm When the grill is too hot, The alarm will sound for 15 seconds and motors stop working automatically. After the grill cools down, press the button to re start working as needed. Grillbot will let you know when cleaning is complete by emitting an audible beep. Grillbot brushes are easy to clean. Simply remove brushes by picking grillbot up by its handle. Press the button while being careful not to hurt yourself. and place in upper rack of your dishwasher. CLEAN brushes will produce a CLEANER grill. Tips and safety To maximize your Grillbot experience. Use hot or cold WARNING! Let the grill cool down before placing Grillbot on the grill. The grill temperature must be below 120 C degrees once Grillbot is placed on the grill. Gas grills Charcoal grills turn off flame, open lid and allow to cool at least 5 minutes before running Grillbot. allow flame to die down, open lid and allow to cool for at least 20 minutes or longer. Use on a level surface. Clean both sides of your grill by flipping the grate and running Grillbot again Grillbot Manual 148x210.indd 22 19/03/

23 While Grillbot is rugged and sturdy and bump resistant, malfunction may occur if dropped. Dansk The grill lid should ALWAYS be closed when Grillbot cleans. If the lid is not closed Grillbot can drive across the edge and fall to the ground. Your grillbot is a tool, NOT a toy! Following these instructions, the regular use of Grillbot will extend the life of your grill and elevate the taste of your food and your family s outdoor dining experience. Service For questions relating to the use and maintenance of the Grillbot, please refer to the user manual. Spare parts, and further advice on the use of the product, can be obtained through the retailer from which you purchased your Grillbot. We advise you to state the product name, model number, and date of purchase, when contacting the retailer, in order for you to receive the highest level of advise regarding the service and maintenance of the Grillbot. Product name and model number can be found on the nameplate and on the packaging. Norsk English THE SALE OF GOODS ACT (B2C) The Grillbot must be as described, of satisfactory quality, and fit for purpose. If you think you have a claim under the Sale of Goods Act for one of the reasons above, your rights are against the retailer. Beyond six (6) months from date of purchase, it is up to you to prove that the problem was there when you received the goods, even if it has taken until now to come to light. Suomi Return must be made complete with original packaging and all component parts. Svenska Grillbot Manual 148x210.indd 23 19/03/

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Copyright - Spiele Bad Rodach 2015

Copyright - Spiele Bad Rodach 2015 F, M I AV OG MUUH Copyright - Spiele Bad Rodach 2015 F, M I AV OG MUUH En samling af tre dyrespil for 2-4 unge bondemænd og -piger mellem 3 og 8 år. Spilidé: Edith Grein-Böttcher Illustration: Janina Görrissen

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Baby Cam BC-10 Version 1.3 ease read this user manual carefully before using this produc 1 ilure to understand operation procedures may result in injury Packing List Packing List Indhold

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane BRUGSANVISNING USER MANUAL 4-punkt Stok 4-point Cane MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Rotisserie kit & Kulring. Brugsvejledning. Rotisserie kit & Fire ring. Installation Manual. Modelnr. 10794. patent under behandling patent pending

Rotisserie kit & Kulring. Brugsvejledning. Rotisserie kit & Fire ring. Installation Manual. Modelnr. 10794. patent under behandling patent pending Rotisserie kit & Kulring Brugsvejledning Rotisserie kit & Fire ring Installation Manual Modelnr. 10794 patent under behandling patent pending Følg venligst denne samlevejledning og gem den til fremtidig

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere