FREDERICIA MADSBY LEGEPARK HISTORISK MINIBY TALLSHIPS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIA MADSBY LEGEPARK HISTORISK MINIBY TALLSHIPS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND"

Transkript

1 FREDERICIA 2014 Besøg byen med de historiske og sjove oplevelser MADSBY LEGEARK HISTORISK MINIBY TALLSHIS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND VOLDANLÆG SHOING SMAG Å FREDERICIA Vendersgade 30D, DK-7000 Fredericia, Tlf ,

2 122 DEAR VISITOR! Located in the very centre of Denmark, Fredericia is the perfect place to stay, offering activities and attractions for every taste. Fredericia itself is a bustling, dynamic town with lots of historical charm and atmosphere. Established in 1650, the town boasts the best preserved ramparts in Denmark, now a unique, scenic park surrounding the centre of town. In the recently renovated town centre, small squares surrounded by beautiful old buildings bid visitors welcome with a wide selection of charming restaurants and attractive cafés. There is music, stand-up comedy, wartime and cultural history, modern art and the largest free play park in Denmark. Not to mention wooded countryside, beaches and a modern, bustling harbour. Welcome! LIEBER GAST! Fredericia ist durch seine zentrale Lage in Dänemark Ihr perfektes Urlaubsziel, wenn Sie Erlebnisse jeder Art suchen. Fredericia ist eine lebendige, dynamische Stadt, die historischen Charme und Atmosphäre verströmt. Die 1650 gegründete Stadt hat das Glück, Dänemarks besterhaltene Festungsanlage zu besitzen, die heute ein einzigartiger Stadtpark voller schöner Natur ist. In der neu renovierten Innenstadt laden die kleinen lätze der Stadt mit guten Restaurants und Cafés zum verweilen ein. Musik, Stand Up, Kriegs- und Kulturgeschichte, moderne Kunst und Dänemarks größter kostenloser Spielpark; Wald, Strand und modernes Hafenleben. Herzlich willkommen! KÆRE GÆST! Med sin placering midt i Danmark er Fredericia det perfekte opholdssted, hvis du er sulten efter oplevelser af enhver slags. I selve Fredericia befinder du dig i en levende og dynamisk by, der emmer af historisk charme og atmosfære. Byen blev grundlagt i 1650 og er så heldig at have Danmarks bedst bevarede fæstningsanlæg, der i dag er en unik og naturskøn bypark. I den nyrenoverede bymidte byder byens små torve velkommen med gode restauranter og caféer, som spiller fint sammen med byens smukke gamle huse. Musik, Stand Up, krigs- og kulturhistorie, moderne kunst og Danmarks største gratis legepark; skov, strand og moderne havneliv. Velkommen til! INDHOLD Velkommen og Turistbureau... 2 Historie... 4 Attraktioner... 9 Natur og sport Fiskeri og sejllads Guidede ture Oversigtskort Værd at vide Shopping og kultur Spisesteder Overnatning Konferencer og messer Golf Fredericia C Udvalgte aktiviteter CONTENTS Welcome and tourist office... 2 History Attractions Nature and sports Fishing and sailing Guided tours Site map Worthknowing Shopping and culture Restaurants Accommodations Conferences and fairs Golf Fredericia C central habour Selected activities INHALT Willkommen und Fremdenverkehrsbüro... 2 Geschichte... 4 Sehenswürdigkeiten... 9 Natur und Sport Angeln und segeln Führungen Übersichtskarte Wissenwertes Shopping und Kultur Restaurants Unterkunft Konferenzen und Messen Golf Fredericia C Hafenbereich Ausgewählte Aktivitäten... 58

3 312 TURISTBUREAUET HENT VORES A I A STORE ELLER GOOGLE LAY Fredericia er en levende og dynamisk by, der emmer af historisk charme og atmosfære. Denne app giver dig alle de informationer, du kan bruge før og under dit ophold i byen. Find inspiration til overnatning, oplevelser, restauranter, nyheder, begivenheder og særlige tilbud fra byens forretninger. Du kan også bruge Street Museum til at læse mere om byens helt særlige historie. God fornøjelse! DOWNLOAD THE VISIT FREDERICIA A AT A STORE OG GOOGLE LAY Fredericia is a bustling, dynamic town with lots of historical charm and atmosphere. This app will give you all the information you need before and during your stay in town. Find inspiration for accommodation, activities, restaurants, news, events and special offers. You can also use Street Museum to learn more about the special history of the town. Enjoy! HOLEN SIE DIE VISIT FREDERICIA A IM A STORE ODER GOOGLE LAY Fredericia ist eine lebendige, dynamische Stadt, die historischen Charm und Atmosphäre verströmt. Dieser App geben Sie Information über Übernachtung, Aktivitäten, Restaurants, Nachrichten, Veranstaltungen und besondere Angebote. Lesen Sie auch über die besondere Geschichte von Fredericia im Street Museum Viel Spaß! ÅBNINGSTIDER/ OENING HOURS/ ÖFFNUNGSZEITEN 02/01/ /06/2014 Mandag Fredag: 10:00-16:00 08/02/ /12/2014 Lørdag: 10:00-13:00 30/06/ /08/2014 Mandag Fredag: 10:00-17:00 18/08/ /12/2014 Mandag Fredag: 10:00-16:00 Android Lukket søn- og helligdage samt mellem jul og nytår. Closed on Sundays and public holidays and between Christmas and New Year. An Sonn- und Feiertagen sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Iphone UDGIVER Fredericia Turistbureau REDAKTION Fredericia Turistbureau er Falborg OLAG LAYOUT / TRYK Fredericia Kommune / rorint FOTO Ole Olsen VisitDenmark er Falborg er Holm edersen fra Mouse Foto

4 124 AST AND RESENT TIMES ARE UNITED IN FREDERICIA In many ways Fredericia is quite an ordinary modern Danish town in the provinces. But you need not to have stayed in the town for long to see and sense that Fredericia was in fact built on its splendid past: Fredericia was Denmark s first architect designed town, planned to be the new capital with King s castle and canals. And today it still shows, so that citizens and tourists are able to move about in a piece of living history: The well preserved ramparts, the perfectly straight streets, the cobblestones and plenty of old, well maintained buildings and memorials. In order to get citizens to move to the new town, the King granted Fredericia special privileges such as exemption from taxation, freedom of religion and asylum. Consequently the town became a melting pot of different kinds of cultures, religions, nationalities, entrepreneurs, thieves and other good people. However it is the military history of the town that has especially influenced the Fredericia of today. In particular the battles on the 5th and the 6th of July 1849 are heights in the Danish history of war. Every year Fredericia still pays tribute to the Danish soldier, and the famous sortie from the fortifications against the besieging troops from Schleswig-Holstein is being celebrated during the days of the 6th of July. I am indeed fascinated by the fact that we are still able to keep the tradition alive and that so many people, young and old, go out on the streets for the 6th of July festival, says Johannes Lund Nielsen, Chairman of the arranging Committee for celebration of the 6th of July annual town festival. Moreover his great-grandfather was a Danish soldier back in 1849 where he was joining the supply troops behind the sortie from the besieged fortified town. This is yet another example of the connection between past and presence in Fredericia. QUOTATION: It was a significant event back then. If it hadn t turned out the way it did, we might have been Germans today. Johannes Lund Nielsen, Chairman of the 6th of July Committee, about the sortie from Fredericia in FACTS: FRENCH NAMES FROM THE AST French last names such as Deleuran, Devantier, Honoré and Dupont are very common names in Fredericia. The answer to this can be found during the end of the 1600s when the Danish King Christian V granted freedom of religion to citizens in the free town of Fredericia. Among others, the French Evangelical rotestants were attracted to Fredericia, the so called Huguenots, persecuted in their homeland. Again in a large group arrived in Fredericia, this time they had been invited by the King Frederik IV, who was in need of the skills of the Huguenots, being known as efficient farmers and growers of tobacco. FAKTA! FRANSKE NAVNE FRA FORTIDEN: Franske efternavne som Deleuran, Devantier, Honoré og Dupont er meget almindelige i Fredericia. Og årsagen skal findes i slutningen af 1600-tallet, da den danske konge, Christian den Femte, gav religionsfrihed til borgere i fristaden Fredericia. Det tiltrak blandt andet franske protestanter, de såkaldte huguenotter, som var forfulgt i deres hjemland. Igen i kom en større gruppe til Fredericia, denne gang inviteret af kong Frederik den Fjerde, som havde brug for huguenotterne, der var kendt som dygtige landbrugere og tobaksdyrkere. FORTID OG NUTID... Å MANGE MÅDER ER FREDERICIA EN GANSKE ALMINDELIG MODERNE DANSK ROVINSBY. Men du skal ikke have været i byen i ret lang tid, før du ser og fornemmer, at Fredericia er bygget på sin stolte fortid, bogstaveligt talt: Fredericia var landets første arkitekttegnede by, der blev planlagt som ny hovedstad med kongeslot og kanaler. Og det kan ses i dag, hvor borgere og turister kan bevæge sig rundt i et stykke levende historie: De velbevarede voldanlæg, de snorlige gader, de toppede brosten og masser af gamle, velholdte bygninger og mindesmærker. For at få borgere til den nye by tildelte kongen Fredericia særlige privilegier som for eksempel skattefrihed, religionsfrihed og asyl. Det gjorde byen til en smeltedigel af forskellige kulturer, religioner, nationaliteter, iværksættere, tyveknægte og andet godtfolk.

5 FORENES I FREDERICIA Især er det dog byens militærhistorie, der præger Fredericia i dag. Ikke mindst kampene ved fæstningsbyen 5. og 6. juli 1849 står som et højdepunkt i dansk krigshistorie. Den danske landsoldat og udfaldet fra fæstningen mod de belejrende slesvig-holstenske tropper fejres stadig hvert år i Fredericia omkring den 6. juli. Jeg er meget fascineret af, at vi stadig kan holde traditionen i hævd og få så mange mennesker på gaden til 6. juli-festen, unge som gamle, siger Johannes Lund Nielsen, formand for 6. juli-komiteen, som arrangerer den årlige folkefest. Han havde i øvrigt en oldefar, der var dansk soldat i 1849 og indgik i forsyningstropperne bag udfaldet fra den belejrede fæstningsby. Endnu et eksempel på forbindelsen mellem fortid og nutid i Fredericia. VERGANGENHEIT UND GEGENWART WERDEN IN FREDERICIA VEREINIGT Auf verschiedene Weise ist Fredericia eine ganz gewöhnliche moderne Stadt. Sie brauchen doch nicht lange in der Stadt zu sein bevor Sie es sehen und fühlen, Fredericia ist tatsächlich auf ihre stolze Vergangenheit gebaut: Fredericia war die erste Architekten gestaltete Stadt, die als neue Hauptstadt mit Königsschloss und Kanäle geplant war. Auch heute erkennt man das, wo Bürgere und Touristen sich in einer lebendigen Zeitgeschichte bewegen: Die gut erhaltene Wallanlage, die gerade Straßen, Kopfsteinpflaster und eine Menge gut gepflegte Gebäude und Denkmäler. Als ein Mittel um Bürgere an der neue Stadt zu bewegen gab der König die Stadt Fredericia Sonderrechte so wie Steuerbefreiung, Religionsfreiheit und Asyl. Ins gesamt hat das die Stadt zu einem Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Religionen, Nationalitäten, Unternehmern, Räuber und anderen guten Leute gemacht. Vor allem ist es die militärische Geschichte, die heute Fredericia beeinflusst. Insbesondere war es die Kämpfe an die Festungsstadt am 5. und 6. Juli 1849, die als einen Höhepunkt dänischer Kriegsgeschichte erscheint. Noch jetzt feiert man in Fredericia jedes Jahr in den 6. Juli-Tagen den dänischen Landes Soldat und den berühmten Ausfall von der Festung gegen die belagernden Streitkräfte aus Schleswig-Holstein. Ich bin sehr fasziniert, dass wir weiterhin die Tradition aufrechthalten und dass so viele Leute, junge und alte, auf die Straßen sind um 6. Juli zu feiern, sagt Johannes Lund Nielsen, räsident der 6. Juli Komitee, die das jährliches Volksfest organisiert. Übrigens war damals in 1849 sein Urgroßvater dänischer Soldat und er hatte in den Versorgungstruppen hinter den Ausfall von der belagernden Festungsstadt teilgenommen. Beispielsweise ist das noch eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart in Fredericia. ZITAT: Es war damals ein kolossales Ereignis. Wäre es nicht so vollendet, wären wir vielleicht heute Deutsche. Johannes Lund Nielsen, räsident der 6. Juli Komitee, über den Ausfall von Fredericia in FAKTEN: FRANZÖSISCHE NAMEN AUS DER VERGANGEN- HEIT: Französische Nachnamen so wie Deleuran, Devantier, Honoré und Dupont sind in Fredericia ganz gewöhnlich. Der Grund ist an der Ende der 1600 zu finden, als der dänische König Christian V, zu Bürgere in der Freistadt Fredericia Religionsfreiheit gab. Das hat unter anderen französischen evangelischen rotestanten angezogen, die sogenannte Hugenotten, die in ihrer Heimat verfolgt waren. Noch wieder in kam eine große Gemeinschaft nach Fredericia, diesmal vom König Frederik IV eingeladen, er brauchten die Hugenotten, die als qualifizierte Bauern und Tabakbauern charakterisiert waren. CITAT! Det var en kæmpestor begivenhed dengang. Hvis ikke, det var endt, som det gjorde, havde vi måske været tyskere i dag. Johannes Lund Nielsen, formand for 6. julikomiteen, om udfaldet fra Fredericia i

6 126 VICTOR GREW U AS A SOLDIER Back in 1849 the situation was dead serious: The number of fallen soldiers was approximately 1700 in the battles after the famous sortie from the ramparts of Fredericia against the forces from Schleswig-Holstein then besieging the town of Fredericia. In Fredericia today the date 6th of July mainly relates to celebration and socializing, flags and flowers, music and parades, when the whole town celebrates one of the most glorious moments of Danish military history. There are traditions to be kept and stories of heroic deeds about brave ancestors to be told to new generations. Victor Christensen is nine years old and among those who are taking over. For he actually grew up as a soldier from back then. Victor s Grandfather is highly involved in the celebrations of the 6th of July, being the chairman in the society of De Danske Landsoldater. Consequently Victor took over his uncle s remade soldiers uniform, and with his own sabre and special made rifle (secured so that no one gets hurt) Victor participates in the procession and the soldiers camp at rinsessens Bastion (the bastion of the rincess). I really like to be a part of this. Last time my best friend came and saw me, and he was allowed to try on my uniform and my equipment. And I was shooting for real with black powder, says Victor being assured that also as a grown-up he will remain a soldier for his country. NB! VICTOR IST ALS LANDES SOLDAT AUFGEWACHSEN Damals in 1849 war es tot ernst: Gesamtzahl der Todesfälle war etwa Soldaten in den Kämpfe nach dem berühmten Ausfall von den Wallen in Fredericia gegen die Schleswig-Holstein Streitkräfte, die damals Fredericia belagerte. Heute handelt es sich am Tag 6. Juli vor allem über Feier und Gemütlichkeit, Fahnen und Blumen, Musik und rozessionen, wenn die ganze Stadt eine der glorreichsten Augenblicke der dänischen Militärgeschichte feiert. Es gibt Traditionen, die aufbewahrt und gehalten werden müssen, und Helden Erzählungen von tapferen Vorfahren, die an den neuen Generationen berichtet werden sollen. Victor Christensen ist 9 Jahre alt, und er ist einer von denen, die übernommen haben. Denn er ist tatsächlich als Landes Soldat aufgewachsen. Sein Großvater ist insbesondere hoch beteiligt in den 6. Juli Feierlichkeiten durch den Verein De Danske Landsoldater, wo er auch räsident ist. Jetzt hat Victor die umnähte Landes Soldat Uniform seines Onkels übernommen, und mit seinem eigenen Säbel und besonders gemachten Gewehr (doch gesichert, damit niemand verletzt wird) nimmt er in rozession teil sowie in Landes Soldaten Lager bei rinsessens Bastion (dem Bastion der rinzessin). Ich habe es sehr gern teilzunehmen. Letztes Mal war mein bester Freund da, und er wurde erlaubt meine Ausrüstung und mein Waffenroch zu probieren. Und ich habe mit echtem Schwarzpulver geschossen, erzählt Victor, der sicher ist, dass er auch als Erwachsener Landes Soldat sein will. NB! OBS! Fredericia er klædt i rødt og hvidt, når byen holder 6. juli-fest. Den 5. juli etablerer foreningen De Danske Landsoldater teltlejr på rinsessens Bastion, der er historisk byvandring, folkedansere i gaderne, fakkeltog og kransenedlæggelse ved Landsoldaten og Krigergraven. 6. juli byder på kanonsalut, koncerter og festfyrværkeri blandt meget andet. Se også... VICTOR ER VOKSET O SOM LANDSOLDAT Dengang i 1849 var det blodig alvor: I alt døde omkring 1700 soldater i kampene efter det berømte udfald fra voldene mod de slesvig-holstenske styrker, der belejrede Fredericia. I dag handler 6. juli i Fredericia mest om fest og hygge, flag og blomster, musik og optog, når hele byen fejrer et af de mest glorværdige øjeblikke i dansk militærhistorie. Der er traditioner, der skal holdes, og helteberetninger om de tapre forfædre, der skal fortælles til nye generationer. Victor Christensen på ni år er en af dem, der bærer faklen videre. For han er bogstaveligt talt vokset op som landsoldat. Hans morfar er nemlig stærkt involveret i 6. juli-festlighederne via foreningen De Danske Landsoldater, hvor han er formand. Så nu har Victor overtaget sin onkels omsyede landsoldat-uniform, og med egen sabel og eget specialfremstillet gevær (som dog er sikret, så ingen kan komme til skade) deltager han i processionen og i landsoldaternes lejr på rinsessens Bastion. Jeg kan rigtig godt li at være med. Sidste gang kom min bedste ven og så mig, og han fik lov at prøve mit udstyr og min uniform. Og jeg skød rigtigt, med sortkrudt, fortæller Victor, som er sikker på, at han også vil være landsoldat, når han bliver voksen.

7 ØL, FEST OG GRATIS JAZZMUSIK Musikken er god, og den er gratis. Og det er så hyggeligt, at de fleste bliver hængende i timevis og køber både mad og fadøl. Sådan er regnestykket bag den traditionelle 6. Juli Jazz- og Bluesfestival, som i 2014 afvikles for 28. gang. Og fredericianerne er kommet til at se jazz og blues som en næsten lige så vigtig del af 6. Juli-dagene som selve de historiske arrangementer udgaven løber over tre dage, fra den 4. til den 6. juli. Som altid foregår det i teltet ved Det Bruunske akhus i Kirkestræde. Og som altid kan man en af dagene nyde den traditionelle 6. juli-menu: Stegt kylling med nye kartofler og agurkesalat samt jordbær med fløde. Ligesom maden skal musikken falde i publikums smag, understreger Kent Jensen fra Fredericia Jazzklub, som har erfaring med at hyre de rigtige bands fra ind- og udland: Vi går efter musik, som folk kan li. Nogle navne, som fredericianerne vil se og høre. Det er en gratis festival, så vi er afhængige af, at folk har lyst til at komme - og købe en masse øl, siger han med et grin. BEER, ARTY AND FREE JAZZ MUSIC Music is good and free. The atmosphere is so nice and pleasant that most people stick around for hours buying food and pints. This is the calculation behind the traditional 6. Juli Jazzog Blues Festival, being held for the 28th time in To the citizens of Fredericia, the attending of Jazz and Blues music has become an almost equally important part of the celebration of the days of the 6th of July as the actual historical event. The 2014-issue will be going on for three days, from the 4th to the 6th of July. As usual the music festival will take place in the tent at Det Bruunske akhus in Kirkestræde. Again, same procedure as last year, on one of the festival days, you shall be able to enjoy the traditional 6th of July menu: Roast chicken with new potatoes and cucumbersalad followed by strawberries with cream. Like the food, so must the music be to the liking of the audience, points out Kent Jensen from Fredericia Jazzklub. The Jazz club is well experienced with the booking of the right domestic and international bands: We go for music that people like. Names that people in Fredericia prefer to see and listen to. The festival is free to attend, and consequently we are depending on an audience who really wants to show up and buy a lot of beer, of course, Kent says laughing. NB! lease look up BIER, FEIER UND FREIER JAZZMUSIK Der Musik ist gut und kostenlos. Es ist auch hier so gemütlich, dass die meisten Gäste kaufen sowohl Essen wie Fassbier und für Stunden nicht weiterkommen. So wird das traditionelle 6. Juli Jazz und Blues Festival berechnet, und in 2014 wird das Festival zum 28. Mal organisiert. Für die Einwohner in Fredericia sind Jazz und Blues fast ebenso wichtig in der Feier während der 6. Juli Tagen wie die eigentlichen historischen Ereignisse. Die 2014-Edition verlauft über drei Tage, von 4. bis 6. Juli wie immer im Zelt an Det Bruunske akhus in Kirkestræde. Die traditionelle 6. Juli Menü können Sie auch, wie immer, an einer der Tage genießen: Hühnerbraten mit neuen Kartoffeln und Gurkensalat, Erdbeeren mit Sahne. Wie das Essen, musst auch der Musik ublikumswirksam sein, betonnt Kent Jensen aus Fredericia Jazzklub, wo sie Erfahrung in der Einstellung der richtigen Bands aus In- und Ausland haben: Unser Ziel ist Musik, den das ublikum von Fredericia gerne hören und sehen, zu präsentieren. Es ist freies Festival, und darum sind wir davon abhängig, dass Menschen hier gerne kommen und sehr viel Bier kaufen, sagt Kenn lachend. NB! Lesen Sie mehr von Fredericia Jazzklub und 6. Juli Jazz und Blues Festival OBS! Læs mere om Fredericia Jazzklub og 6. Juli Jazz- og Bluesfestival på 712

8 Juli-Dagene i Fredericia Helt tæt på historien

9 THE SIRIT OF FREDERICIA IS SAVED IN THE RAMARTS Ulla Vinther no longer lives in Fredericia. However, every time I go to Fredericia to visit my Mother, I don t miss going for the same walk on the ramparts. It is a beautiful place, she says. This fact applies to most people born in Fredericia: The ramparts are an essential part of Fredericia s identity. Some might even say that the town spirit is saved in the two kilometres long green quarter circle surrounding the town centre. It has been like that ever since the ramparts were constructed and built way back in 1650, when they represented the largest and strongest fortification of the time, and since then the ramparts were three times actively contributing to the defending of Denmark. Even nowadays the same things apply, now that the ramparts function as a green recreational area for the joy of the town population and the visitors. A town park with the possibilities of walks and experiences nature grants, combined with memories of the proud town history. NB! In 1909 the ramparts surrounding Fredericia ceased being registered as a fortification. In 1914 the municipality of Fredericia bought all the grounds of theramparts and they were listed as protected heritage. 912 FREDERICIAS SJÆL SIDDER I VOLDENE Ulla Vinther bor ikke længere i Fredericia. Men hver gang, jeg er i byen for at besøge min mor, går jeg den samme tur ved voldene. Det er et skønt område, siger hun. Og sådan er det for de fleste indfødte fredericianere: Voldene er en afgørende del af Fredericias identitet. Nogle vil nok ligefrem sige, at byens sjæl sidder i den to kilometer lange grønne kvartcirkel rundt om byen. Sådan har det været, siden voldene blev bygget helt tilbage i 1650, da de udgjorde den tids største og stærkeste fæstning, der sidenhen tre gange medvirkede aktivt i forsvaret af Danmark. Og sådan er det i dag, hvor voldene fungerer som et grønt rekreativt område til glæde for byens indbyggere og gæster. En bypark med mulighed for gåture og naturoplevelser, hvor man samtidig kan mindes byens stolte historie. DIE SEELE FREDERICIAS IST IN DEN WÄLLEN Ulla Vinther wohnt nicht länger in Fredericia. Aber wann auch immer ich in der Stadt bin um meine Mutter zu besuchen, gehe ich den gleichen Weg auf der Wallanlage. Es ist ein sehr schönes Gebiet, sagt sie. Und so ist es eben für die meisten der eingeborenen aus Fredericia: Die Wallanlage ist ein wichtiger Teil der Identität Fredericias. Noch einige werden vielleicht sogar sagen, dass die Seele der Stadt sich in dem zwei Kilometer lange grünen Viertelkreis um die Stadt befindet. So ist es schon immer seit 1650, da die Wallanlage gebaut wurde, und sie damals die größte und stärkste Festung dieser Zeit war. Später hatten die Stadtwällen dreimal aktiv an der Verteidigung Dänemarks beteiligt. So ist es heute noch, wo die Wallanlage als ein grünes Erholungsgebiet funktioniert zur Freude der Bewohner der Stadt und ihre Gäste. Ein Stadtpark mit Möglichkeiten für Wanderungen und Naturerlebnisse, und wo man gleichzeitig sich die stolze Geschichte der Stadt erinnern kann. NB! Die Wallanlage um Fredericia ist seit 1909 nicht länger als Festung registriert. In 1914 hat die Stadt Gemeinde die Wallanglage gekauft und unter Schutz zu Erhaltung gestellt. OBS! Voldene omkring Fredericia blev i 1909 nedlagt som fæstningsværk. I 1914 købte kommunen hele voldterrænet og fredede det.

10 12 10 BELOW GROUND INTO THE OWDER MAGAZINE BACK IN TIME AIR-RAID WARNING! GO TO THE AIR-RAID SHELTER! Discover everyday life in Fredericia during The Second World War as you go below the ground to see the exhibition of the shelter museum, Bunkermuseet, in one of the approximately 5800 air-raid shelters, built in the large Danish towns during to protect the civilian population. It is also possible to enter Krudttårnet at Kastellet, the eldest military building in Fredericia, to watch a permanent exhibition on The Three Year War Furthermore you can enjoy discovering a sense of life several hundreds of years ago in some of the beautiful and well-kept buildings from the neighbourhood of Fredericia, belonging to the town museum, Fredericia Bymuseum. Museerne i Fredericia have yet several branches. And they are all contributing in telling one of the most fascinating stories of town history in Denmark. UNTER DEM BODEN IN DEN UL- VERTURM HEREIN ZURÜCK IN DIE VERGANGENHEIT LUFTALARM! IM LUFTSCHUTZRAUM GEHEN! Entdecken Sie den Alltag in Fredericia während Zweiter Weltkrieg. Gehen Sie mal unter dem Boden und sehen Sie die Ausstellung des Bunker Museums in einem der etwa 5800 Luftschutzräume, die von 1944 bis 1945 in den größten Dänischen Städte gebaut wurden, um die Zivilbevölkerung damals zu schützen. Es ist auch möglich nach Kastellet und in Krudttårnet zu gehen. Es ist ein das älteste militärische Gebäude Fredericias, und es gibt hier eine Ausstellung über dem Drei- Jahres-Krieg Oder kriegen Sie ein Gefühl, wie das Leben vor mehreren hundert Jahren war, und machen Sie andere Entdeckungen in einigen der sehr schönen und gut gepflegten Gebäude des Stadtmuseums, Fredericia Bymuseum, aus der Gegend von Fredericia. Die Museen in Fredericia haben noch mehrere Abteilungen. Gemeinsam beitragen sie eine der erstaunlichsten Stadtgeschichte Dänemarks zu erzählen. Sehen Sie mehr auf UNDER JORDEN, IND I KRUDT- TÅRNET OG TILBAGE I TIDEN LUFTALARM! GÅ I BESKYTTELSESRUMMET! Oplev dagligdagen i Fredericia i 2. verdenskrig ved at gå under jorden og se bunkermuseets udstilling i et af de ca beskyttelsesrum, der i blev opført i de større danske byer for at beskytte civilbefolkningen. Ved Kastellet kan du besøge Krudttårnet, som er Fredericias ældste militære bygning. Her kan du se en udstilling om Treårskrigen, Gå på opdagelse i nogle af Bymuseets smukke som alle velholdte bygninger fra Fredericia-egnen og få en fornemmelse af, hvordan livet blev levet for flere hundrede år siden. Museerne i Fredericia har flere afdelinger, som alle er med til at fortælle om en af de mest spændende byhistorier i Danmark. Se mere på Bymuseet The Town Museum/Opening hours Das Stadtmuseum/Öffnungszeiten 18. juni 13. august, åbent alle dage kl Resten af året åbent tirsdag-søndag, kl Januar lukket Bunkermuseet The Bunker Museum/Opening hours Das Bunkermuseum/Öffnungszeiten Onsdag d. 9. april kl Søndag d. 4. maj kl Mandag d. 5. maj kl juni 13. august, onsdag, lørdag og søndag kl Krudttårnet The owder Tower/Opening hours Das ulverturm/öffnungszeiten Åbent lørdag d. 28. juni, søndag d. 29. juni, onsdag d. 2. juli, lørdag d. 5. juli og søndag d. 6. juli. Alle dage kl

11 FRIGHTENING, FASCINATING AND QUITE AN AMAZING TRI DOWN At first she was anxiously waiting at the top, a little scared but mainly intrigued. Although when the matter got really serious, she almost backed out. Brit Borring Jakobsen is 50 years of age and among those who have tried rappelling downwards from the white water tower on the ramparts of Fredericia. Twice. Even though the sense of butterflies in her belly was caused by not only joy but also anxiety, she will probably do it again: When I had the safety belt put on, I was thinking this was a piece of cake. But when I reached the edge and was about to stretch my legs, they began to shiver. Just then it crossed my mind that I really didn t feel like doing this after all. However after two steps, it was amazing. And it was a tremendous feeling when I reached the ground and everybody were cheering, Brit tells. NB! If you are more than 12 years old, you too can try rappelling from the landmark of Fredericia, assisted by our trainer. Registration is at Fredericia Tourist Office. Alternatively, simply enjoy the amazing view of Fredericia, the ramparts and Lillebælt or have your picnic at the top SKRÆMMENDE, FASCINERENDE OG FANTASTISK TUR NED Først ventede hun spændt oppe på toppen, lidt skræmt men især fascineret. Hun var dog lige ved at bakke ud, da det blev alvor. 50-årige Brit Borring Jakobsen er en af dem, som har prøvet at rapelle ned fra det hvide vandtårn på Fredericias vold. To gange endda. Og selv om suget i maven både skyldtes fryd og skræk, gør hun det nok igen: Da jeg fik sikkerhedsbæltet på, tænkte jeg, at det da ikke var noget problem. Men da jeg var kommet ud på kanten og skulle til at strække mine ben, begyndte de at ryste. Og jeg nåede lige at tænke, at det havde jeg ikke lyst til alligevel. Men efter to skridt var det fascinerende. Og det var en fantastisk følelse, da jeg kom ned på jorden, og alle stod og jublede, fortæller hun. ES WAR BEÄNGSTIGEND, FASZINIER- END UND EINE FANTASTISCHE TOUR HINAB Zuerst hat sie gespannt oben gewartet, ein wenig erschrocken aber insbesondere fasziniert. Doch, sie war beinahe gleich wieder herauf, wenn es ernsthaft wurde. 50-jährige Brit Borring Jakobsen ist eine von denen, die es probiert haben, aus dem Weißen Wasserturm auf der Wallanlage Fredericias nach unten abzuseilen. Und obwohl Brit schaudert bei sowohl Freude und Angst, tut sie es schon eigentlich nochmals. Als ich den Sicherheitsgurt an hatte, dachte ich, dass es kein roblem wäre. Aber wenn ich an den Rand war und meine Beine strecken möchte, begannen sie zu zittern. Und ich hatte gerade gedacht, dass ich keine Lust mehr hätte. Aber nach zwei Schritte war es faszinierend. Es war ein fantastisches Gefühl, und als ich wieder unten auf die Erde war, standen sie alle da und jubelten, erzählt Brit. NB! Wenn du mehr als 12 Jahren alt bist, kannst du es auch probieren, mit unserem Ausbilder, aus der Wahrzeichen der Stadt unten zu abseilen. Registrierung ist auf Fredericia Touristen Büro. Vielleicht bevorzugen Sie einfach den tollen Blick auf der Stadt, der Wallanlage und Lillebælt oder nehmen Sie Ihr icknick oben auf dem Turm. OBS! Hvis du er over 12 år, kan du også prøve at rappelle ned fra byens vartegn med hjælp fra vores instruktør, det foregår d. 3. og 8. juli. Tilmelding på Fredericia Turistbureau. Du kan også nøjes med at nyde den fantastiske udsigt ud over byen, voldene og Lillebælt - eller spise din medbragte mad oppe på toppen. Åbningstider og priser:

12 12 BEAUTIFUL CHURCH SINGING MORNING SONG BY NIELS W. GADE WELL, I COULD LISTEN TO THAT SONG EVERY MORNING SEVEN DAYS A WEEK! BUT MIND YOU, IT MUST BE SUNG BY THE TRINITATIS KIRKE CHURCH GIRLS CHOIR. These were the words of the musical reviewer at the daily paper Fredericia Dagblad, written last year after a concert in Trinitatis Kirke. Niels Erik Aggesen, the church organist, cannot promise that Morgensang, from the famous musical composition Elverskud by Niels W. Gade, will be sung seven days a week. But surely, the song will be on the program at the concerts during the days of the 5th and the 6th of July where the girls choir in interaction with other musicians, among them Slesvigske Musikkorps, will fill the church not only with a large audience, but also with Danish music from the time around 1849 says Niels Erik Aggesen. Over the years the girls choir has taken part in several CDrecordings and during the last two years they have participated in recordings of Dagens salme (Hymn of the day) at Danmarks Radio. It is not only during the days of the 5th and 6th of July though, that music fills Trinitatis Kirke. Throughout the year many concerts can be attended in the beautiful church with its large Romanticism organ and excellent church acoustics, and all together they represent the very best settings for good music events. Look up to see what goes on and when. Trinitatis Kirke churchyard includes two soldiers-graves one with 458 fallen Danish soldiers from the Three-Year-War (The Schleswig-Holstein War, ). NB! When King Christian V in 1674 granted freedom of religion in the town of Fredericia, it attracted people from European countries with suppressed religious persuasions. Consequently this led to a religious diversity that even today is represented by the many different and fascinating churches in Fredericia. The town churches are as a rule open to visitors on weekdays. You are welcome to have a booklet about the churches at Fredericia Turistbureau. KIRCHLICHER SCHÖNGESANG MORGENLIED VON NIELS W. GADE HÄTTE ICH GERN JEDEN MORGEN GEHÖRT SIEBEN TAGE RO WOCHE WIEDERHOLT! UND BITTE BEMERKEN SIE - VON DEM MÄDCHENCHOR AN TRINITATIS KIRKE GESUNGEN. So hat Musikkritiker des Tagesblatt Fredericia Dagblad letztes Jahr nach einem Konzert in Trinitatis Kirke geschrieben. Organist an der Kirche, Niels Erik Aggesen, kann doch nicht Morgensang, Morgenlied, von Niels W. Gade, aus dem berühmten Werk Elverskud, alle sieben Tage der Woche versprechen. Aber der Gesang wird ganz sicher auf dem rogramm bei den Konzerten zu Daten 5. und 6. Juli sein, wo der Mädchenchor, zusammen mit unter anderen Musiker von Slesvigske Musikkorps, die Kirche anfüllen nicht nur mit einem zahlreichen ublikum, sondern auch mit dänischer Musik aus der Zeit um etwa 1849, erzählt Niels Erik Aggesen. Der Mädchenchor hat im Laufe der Jahre an mehrere CD- Aufnahmen beteiligt und hat die letzten zwei Jahre an Aufzeichnungen von Dagens salme (=die salm von heute) in Danmarks Radio teilgenommen. Doch, es ist nicht nur während die Daten von 5. und 6. Juli, dass Trinitatis Kirke voller Musik ist. Im Laufe des Jahres gibt es in der schönen Kirche viele Konzerte, wo die große Orgel aus der Romantik, zusammen mit der hervorragenden Akustik der Kirche, die besten Bedingungen für gute Musikerlebnisse ermöglichen. Sehen Sie bitte wann und was auf www. trinitatis-kirke.dk. Am Friedhof Trinitatis Kirke gibt es außerdem zwei Kriegergräber ein mit 458 dänischen Soldaten, die Gefallenen im Treårskrigen sind. (Treårskrigen: Dreijähriger Krieg/Schleswig-Holsteinischer Krieg, ). NB! Als König Christian V in 1674 Religionsfreiheit in Fredericia gab, hat es viele Menschen aus europäischen Ländern mit gedrückten Glaubensbekenntnissen nach Fredericia angezogen. Das hat in einer religiösen Vielheit resultiert, die die vielzählige interessanten Kirchen der Stadt noch heute bekunden. Die Kirchen der Stadt sind in allgemein wochentags für Besucher offen. Auf Fredericia Touristen Bureau können Sie Broschüren über den Kirchen haben. OBS! Da Christian d. V i 1674 gav Fredericia religionsfrihed, tiltrak det mange mennesker fra undertrykte trosretninger rundt omkring i Europa. Det gav en religiøs mangfoldighed, som byens mange forskellige og spændende kirker vidner om den dag i dag. Byens kirker er generelt åbne for besøgende på hverdage. Få en brochure om kirkerne på turistbureauet. SKØNSANG I KIRKEN GADES MORGENSANG GAD JEG GODT HØRE IGEN OG IGEN ALLE UGENS SYV DAGE! MED IGEKORET FRA TRINITATIS KIRKE, VEL AT MÆRKE. Sådan skrev Fredericia Dagblads musikanmelder sidste år efter en koncert i Trinitatis Kirke. Kirkens organist, Niels Erik Aggesen, kan ikke love Niels W. Gades Morgensang fra det berømte værk Elverskud alle ugens syv dage. Men sangen kommer helt sikkert til at indgå i programmet ved koncerterne omkring 5. og 6. juli, hvor pigekoret sammen med blandt andet musikere fra Slesvigske Musikkorps fylder kirken - ikke blot med et talstærkt publikum men også med dansk musik fra tiden omkring 1849, fortæller Niels Erik Aggesen. igekoret har gennem årene medvirket ved flere CD-indspilninger og har de to sidste år medvirket ved indspilninger af Dagens salme i Danmarks Radio. Det er dog ikke kun omkring 5. og 6. juli, at Trinitatis Kirke summer af musik. I løbet af året er der mange koncerter i kirkens smukke rum, hvor det store romantiske orgel og kirkens eminente akustik skaber de bedste rammer for gode musikoplevelser. å kirkens hjemmeside kan man se, hvad der foregår hvornår. Trinitatis Kirkes kirkegård rummer i øvrigt to krigergrave - den ene med 458 danske soldater, som faldt i Treårskrigen.

13 STOR BY I MINIFORMAT FREDERICIA KØBSTAD I 1849 Her ser du Fredericia Købstad i 1849 i størrelsesforholdet 1:10. Husene er bygget så tæt på de historiske kilder som muligt, og giver et indblik i den gamle fæstningsby, som den så ud ved 6. Juli udfaldet 1849 med gårde, huse og tobakslader. Blandt de omkring 700 huse finder du gamle vagtbygninger, kanonerne fra 1849 på rinsessens Bastion, Trinitatis Kirke samt Reformert Skole, Kirke og ræstegård. Ved havnen ses Caroline- Lunds Mølle og mod vest rinsens port. Kom og oplev mange af Fredericias bygninger i miniformat. Der er også et legeområde til børnene med et stort legetårn og en kanon. Maj og september: Lørdag, søndag og helligdage kl May and September: Saturday, Sunday, and public holidays THE HISTORICAL MINI-TOWN, FREDERICIA IN 1849 Here you can see Fredericia town in 1849 in a scale of 1:10. The houses are built to resemble the historic buildings as much as possible and give an insight into the old fortified town as it looked after the victory on 6 July 1849 with farm buildings, houses and tobacco barns. Among the 700 houses you see old guard buildings, cannons from 1849 on the rincess Bastion, Trinitatis Church as well as the Reformed School, the Reformed Church and the Reformed Vicarage. At the harbour, you see Carolinelund Mill and to the west the rince s Gate. Come and experience miniature versions of many of Fredericia s buildings. There is a children s play area with a large play tower and a cannon... DIE HISTORISCHE MINIATURSTADT, FREDERICIA IM JAHR 1849 Hier erleben Sie die Stadt Fredericia, wie sie im Jahr 1849 ausgesehen hat, im Maßstab 1:10. Die Häuser wurden so originalgetreu wie möglich erbaut und ermöglichen eine gute Vorstellung von der alten Festungsstadt, wie sie zur Zeit der Schlacht vom 6. Juli 1849 aussah, mit ihren Höfen, Häusern und Tabaklagern. Unter den etwa 700 Häusern befinden sich alte Wachen, Kanonen aus dem Jahr 1849 von der rinzessinnenbastion, die Trinitatiskirche, die reformierte Schule und Kirche sowie das dazugehörige farrhaus. Am Hafen steht die Mühle von Carolinelund und westlich davon das rinzentor. Hier erleben Sie zahlreiche interessante Bauten der Stadt Fredericia in Miniaturausgabe. Für die kleinen Gäste gibt es jetzt einen Spielbereich mit einem Kinderspielturm, und bald wird es dort auch Kanonen geben. Den historiske Miniby Vestre Ringvej 98 C, 7000 Fredericia tlf ÅBNINGSTIDER / OENING HOURS / ÖFFNUNGSZEITEN Juni, juli og august: Hver dag kl Entre: Voksen kr. 30 Børn kr. 20 Gruppebesøg v. min. 15 pers. Inkl. guide Voksen kr. 20 Børn kr. 10 Gruppebesøg, også uden for åbningstid, kontakt Tlf June, July, and August: Every day 10 AM -18 M Entrance: Adults DKK 30 Children DKK 20 Group visits for groups of at least 15 people. Adults DKK 20 Children DKK 10 Group visits, also outside opening hours, contact tel Mai und September: Samstags, sonntags und an Feiertagen Uhr Juni, Juli und August: Täglich Uhr Eintritt: Erwachsene DKK 30 Kinder DKK 20 Gruppenbesuch ab mind. 15 ers. Erwachsene DKK 20 Kinder DKK 10 Gruppenbesuch, auch ausser offiziellen Öffnungszeiten kann auf Tel abgesprochen werden. 13

14 14 - MERE END EN SAMLING DYR billetpris I Skærup Zoo kommer du tæt på mere end 100 forskellige dyrearter. Oplev farlige jaguar og legesyge aber. Tæt ved legepladsen findes klappedyr. De fleste dyr må fodres med foder købt i kiosken. Åbent fra 29. marts okt. Entre: voksen 90,- Børn 45,- Skærup zoo Søndermarksvej Børkop tlf ,- Lørdag den 23. august 2014 Madsby Enge Fredericia Carpark north mads langer Burhan G L.I.G.A Danser med drenge Queen machine Køb billetter på: og SAR NORD Fredericia og Middelfart

15 THE BEST LAYARK IN DENMARK Free entry, excellent facilities and good possibilities of activities for the whole family, altogether these offers provide you with a lovely day in green, safe and calm surroundings. Access to the Madsby Mini Train, the boats, a grill and the newly established Adventure Mini Golf City 12-holes course are to be paid for, the rest of the playground facilities are free to use. You are welcome to bring along your own food and drink, or if not, you can buy some in Madsby Kiosken. The Souvenir Shop has a wide variety of souvenirs, toys and cuddly toys. Surely, visitors a year cannot be totally mistaking. lease note the parking fees at the parking lot at the laypark. 12-HOLES ADVENTURE MINIGOLF COURSE The newly established Mini Golf course is truly a novelty in the laypark and an additional opportunity of activity for older children and the rest of the family.10:00 am 6:00 pm. lease note! Some activities might be closed earlier than listed. 15 DANMARKS BEDSTE LEGEARK Fri adgang, fremragende faciliteter og gode aktivitetstilbud for hele familien, sikrer jer en dejlig dag i grønne, trygge og rolige omgivelser. Alle legefaciliteter kan frit benyttes, det eneste du skal betale for, er en billet til Madsby Toget, bådene, adgang til en af vores grill, eller hvis du vil prøve den nyanlagte Adventure Minigolf City12 hullers bane. Medbring gerne selv mad og drikke, eller køb det i Madsby Kiosken. Souvenirbutikken har et bredt udvalg af souvenirs, legetøj og plysdyr gæster om året kan ikke tage helt fejl. Bemærk p-afgift ved p-pladsen ved Legeparken. 12 HULLERS ADVENTURE MINIGOLF BANE Den nyanlagte Minigolf bane er en ægte nyhed i Legeparken, og en ekstra aktivitetsmulighed for de store børn og resten af familien. DÄNEMARKS BESTER SIELARK Freier Eintritt, hervorragende Fazilitäten und gute Möglichkeiten für Aktivitäten für die ganze Familie gemeinsam macht das einen schönen Tag in grünen, sicheren und ruhigen Umgebungen. Alles, außer Madsby Mini Zug, Boote, Grills und dem neu gebaute Adventure Minigolf, ist kostenlos. Bringen Sie bitte gern Ihr eigenes Essen und Trinken, oder kaufen Sie es im Madsby Kiosk. Der Souvenir-Shop hat ein großes Sortiment von Souvenirs, Spielzeug und Kuscheltiere. Gemeinsam können sich Gäste pro Jahr nicht ganz irren. Bemerken Sie bitte arkgebühr auf dem arkplatz am Spielpark. 12 LÖCHER ADVETURE MINIGOLF LATZ Der neu gebaute Minigolf latz ist eine richtige Neuigkeit im Spielpark, und zusätzlich eine Aktivitätsmöglichkeit für die großen Kinder und den Rest der Familie. Bitte bemerken! Einige Aktivitäten sind vielleicht früher als gelistet geschlossen. Åbningstider / Opening hours / Öffnungszeiten : Hverdage 10-16:30 Weekend/helligdage / Weekdays / Wochentage : Alle dage / All days / Alle Tage : Hverdage 10-16:30 Weekender / Weekdays / Wochentage : Alle dage / All days / Alle Tage Bemærk! Nogle aktiviteter kan være lukket tidligere end anført.

16 16 ENJOYABLE GREEN EXERCISE ON THE RAMARTS If you are in the mood for some exercise, the ramparts of Fredericia are ready for a challenge as one huge outdoor fitness centre. You might make a choice of running exercise on the ramparts, like Jan Ø. Jensen. The ramparts are the ideal place for running: They are close to the town centre and close to the water. There are many good soil and gravel paths that are not too hard on the knees. And you have rises and steps available if you want to do hill training, Jan says, a bit out of breath before he runs on. But also without the running shoes you can have lots of exercise as a trainer in the area of activity with the bright green ladders at Dronningens Bastion. The area of activity includes 15 different ladders for exercise on top of the ramparts, two storm ladders up the slope and a storm bridge across the moat. You can force and climb the slopes of the moat and make use of the ladders in order to take the bastion like back then when Fredericia was a fortification, either to be defended or attacked. NB! The area of activity at Dronningens Bastion is part of a national initiative The good detour being supported by Realdania and Lokale- og Anlægsfonden (fund) to provide improved conditions for the active and healthy everyday life, focusing on outdoor exercise. On YouTube you are able to watch a range of videos showing sergeant trainees testing the bright green ladders. Search FLYVSK. SASSIGE GRÜNE BEWEGUNG AUF DER WALLANLAGE Wenn Sie zu trainieren Lust haben, steht die Wallanlage Fredericias zu Ihrer Verfügung bereit Sie herauszufordern wie ein riesiges Fitness-Studio im freien. Sie können wie Jan Ø. Jensen tun, der die Wallanlage für seines Laufen braucht: Die Wallanlage ist eine ideale Gegend für Laufen. Es ist nahe an der Stadt und dem Meer. Es gibt viele gute Erd- und Kiespfade, die nicht eine schwere Belastung der Knie sind. Und es gibt Steigungen und Treppen, falls ich Hügel Training machen will, sagt er, heftig atmend, vor er weiterlauft. Aber auch ohne Laufschuhe ist es möglich viel Bewegung zu kriegen, als Trainer im Tätigkeitsbereich mit den sehr grünen Leiter an Dronningens Bastion. Im Tätigkeitsbereich sind 15 verschiedene Bewegungsleiter oben auf der Wallanlage, zwei Sturmleiter den Hang hinauf und eine Sturmbrücke über den Wallgraben. Sie können über die Sturmbrücke klettern um dem Wallgraben zu forcieren und die Leiter brauchen um die Bastion zu übernehmen wie damals als Fredericia eine Festung war, entweder zur Verteidigung oder zum Angriff. NB! Der Tätigkeitsbereich an Dronningens Bastion ist Teil einer landesweiten Initiative Ein guter Abstecher, die von Realdania und Lokale- og Anlægsfonden (Stiftung) unterstützt ist und bessere Bedingungen für das aktive und gesunde tägliche Leben macht, auf Bewegung im Freien fokussiert. Auf YouTube können Sie eine Serie von Videos über Sergeant Schüler aus Fredericia, die die hellgrüne Leiter prüfen, sehen. Suchen Sie auf FLYVSK. OBS! Aktivitetsområdet ved Dronningens Bastion er en del af det landsdækkende initiativ En god omvej, som med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden skaber bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv med fokus på bevægelse i det fri. å YouTube kan du se en række videoer af sergentelever fra Fredericia, der tester de lysegrønne stiger. Søg på FLYVSK. SJOV GRØN MOTION Å VOLDEN Hvis du er i humør til motion, står Fredericias volde klar til at udfordre dig - som et kæmpemæssigt udendørs motionscenter. Du kan gøre som Jan Ø. Jensen her, som bruger voldene til sin løbetræning: Voldene er et ideelt sted at løbe: De er tæt på byen og tæt på vandet. Der er mange gode jord- og grusstier, som ikke er hårde ved knæene. Og der er stigninger og trapper, hvis jeg vil lave bakketræning, puster han, inden han løber videre. Men også uden løbesko kan du få masser af motion, som træner både fysik og fantasi. Nemlig i aktivitetsområdet med de knaldgrønne stiger ved Dronningens Bastion. Aktivitetsområdet består af 15 forskellige motionsstiger på toppen af volden, to stormstiger op ad skrænten og en stormbro over voldgraven. Du kan forcere voldgraven over stormbroen og bruge stigerne til at indtage bastionen ligesom dengang, Fredericia var en fæstning, man skulle forsvare eller angribe.

17 30 MINUTES EXERCISE A VARIETY OF IDEAS AT YOUR CHOICE Would you like to be close to nature when going for a walk? Or do you prefer the sense of culture and history? erhaps your family is in need of a 30 minutes mixture of games and exercise? No matter which walk you choose, we present you with our good ideas. Fredericia Kommune (The Municipality of Fredericia) has combined a number of walks; all adapted to an approximately 30 minutes rapid walk. The range of walks is planned both in and about the town of Fredericia and has various themes: The Moors Walk is in the beautiful nature at Erritsø Mose. The Bridge Walk along the coastline of Lillebælt, where there might be a chance of spotting porpoises. The Town Walk in the centre of Fredericia, providing you with an insight into the most unique history of the town. The Walk on The Ramparts Fredericia s outstanding ramparts. The Family Walk to Madsby Legepark including a Tarzan track and watchtower. NB! All walks are put together with reference to the Danish health authorities. The leaflets describing the walks are available at the town hall, the tourist office or the library. 30 MINUTTERS MOTION EN HEL VIFTE AF GODE IDEER VIL DU GERNE TÆT Å NATUREN, NÅR DU GÅR TUR? ELLER ER DU MERE TIL KULTUR OG HISTORIENS VINGESUS? Eller trænger hele familien til en halv times blanding af leg og motion? Uanset, hvilken gåtur du foretrækker, har vi gode ideer klar til dig. Fredericia Kommune har nemlig lavet en række ture, der alle passer til cirka 30 minutters gang i rask tempo. Turene er placeret i og omkring Fredericia og har forskellige temaer: Moseturen i den smukke natur i Erritsø Mose Broturen langs Lillebælt, hvor der er chance for at se marsvin Byturen i Fredericias centrum, som giver dig indblik i byens helt særlige historie Voldturen på Fredericias enestående voldanlæg Familieturen i Madsby Legepark med tarzanbane og udsigtstårn 30 MINUTEN BEWEGUNG EINE REIHE VON GUTEN IDEEN OBS! Turene er lavet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at alle voksne dyrker motion mindst 30 minutter om dagen børn mindst 60 minutter. Folderne, der fortæller om turene, kan fås på rådhuset, turistbureauet og biblioteket eller hentes på... Möchten Sie gern ganz neben an der Natur spazieren gehen? Oder hätten Sie am liebsten Kultur und Geschichte? Brauchen vielleicht die ganze Familie eine halbe Stunde lang mit einer Mischung aus Spiel und Bewegung? Egal was Sie bevorzugen, haben wir gute Ideen für Sie bereit. Fredericia Kommune (Die Stadt Fredericia) haben dennoch verschiedene Wanderfahrten zusammengesetzt, die alle an einer ungefähr 30 Minuten Wanderung in flottem Tempo passen. Die Wandrungen sind alle in Fredericia, in der Stadt oder um die Stadt, und sie haben verschiedene Themen. Moorwanderung in der schönen Natur in Erritsø Mose. Brücke Fahrt der Küste von Lillebælt entlang. Es gibt hier eine Chance Schweinswale zu sehen. Stadtwanderung in Stadtzentrum von Fredericia. Sie bekommen einen Einblick in der ganz besonderen Ge schichte der Stadt. Wallwanderung auf der einzigartige Wallanlage Fredericias. Familienwanderung nach Madsby Legepark mit Tarzan Laufbahn und Aussichtsturm. NB! Alle Wanderungen sind ausgehend von Empfehlungen von Bewegung gemacht. Die Broschüre bekommen Sie im Touristenbüro, dem Rathaus oder an die Bibliothek.

18 12 18 WOULD YOU LIKE TO COME IN FIRST? IN FREDERICIA AND THE SURROUNDINGS THERE ARE LOTS OF ROADS AND ATHS, ERFECT FOR JOGGING AND CYCLING If you are in possession of running shoes and competitive spirit you have several choices of races, from the very big races such as Lillebælt Halvmarathon (half marathon) with a maximum of participants, to the smaller races like for instance Hannerup Løbet and Rands Fjord Løbet (by Fredericia Løbeklub). Are you more like a bike racing person you might choose Rands Fjord Rundt on small roads and hilly grounds the Danish version of Tour des Flanders (Ronde van Vlaanderen). If you are really cool and prefer the whole package of swimming, cycling and running, Fredericia is a true Triathlontown. Why not try Fredericia Wikingman in August? which is half an Ironman. Alt for Damerne løb (women s race), Fredericia June 12th 5 km. - 7,5 km km km. Or walking-route of 3,5 km. MÖCHTEN SIE GERN AM ZIEL ZUERST SEIN? IN UND UM FREDERICIA GIBT ES EINE MENGE WEGE UND FADE, DIE ERFEKT FÜR JOGGEN UND RADFAHREN SIND Wenn Sie Laufschuhe und Wettkampfgeist haben, können Sie von mehreren verschiedenen Wettläufen wählen. Es gibt das große Rennen Lillebælt Halvmarathon (Halb-Marathon) mit bis zu Teilnehmer, und Rennen mit wenigen Teilnehmern so wie Hannerup Løbet (Fredericia Løbeklub) und Rands Fjord Løbet. Wenn Sie Bike-Rennen bevorzugen können Sie in dem Rennen von Fredericia Cycle Club, Rands Fjord Rundt auf kleinen Wege in aufgebirgigen Strecken teilnehmen die dänische Version von Ronde van Vlaanderen/Tour de Flanders. Sind Sie vielleicht mit extremer Ausdauer begabt, und möchten Sie sowohl schwimmen, radfahren und laufen? Fredericia ist tatsächlich eine richtige Triathlon-Stadt. robieren Sie zum Beispiel in August Fredericia Wikingman einen halben Ironman. Alt for Damerne Løb (Frauenlauf), Fredericia 12. Juni. 5 Km 7,5 Km 15 Km oder gehen Sie den 3,5 Km Walk- Route. Lillebælt Halvmarathon 3. maj: Hannerup Løbet 31. august (Fredericia Løbeklub): 1,0 km børneløb, 4,5 km - for alle, 9,6 km - for alle, 21,1 km - fra 14 år. Rands Fjord-løbet i oktober (Fredericia Løbeklub): 15,6 kilometer. Rands Fjord Rundt 5. juni (Fredericia Cycle Club): Ruter på 135, 70, 35 og 17 km. Fredericia Wikingman 10. August (Fredericia Triathlon Team): 1900 meter svømning, 90 km svømning og 21,1 km løb. VIL DU GERNE FØRST I MÅL? I OG OMKRING FREDERICIA ER DER MASSER AF VEJE OG STIER, DER ER ERFEKTE TIL MOTIONSLØB OG CYKELLØB Hvis du har løbesko og konkurrencementalitet, kan du vælge mellem adskillige løb lige fra det helt store Lillebælt Halvmarathon med op til deltagere til de mindre løb som Fredericia Løbeklubs, Hannerup Løbet og Rands Fjord-løbet. Er du mere til cykelløb, kan du deltage i Fredericia Cycle Clubs løb Rands Fjord Rundt på små veje i kuperet terræn det danske svar på Flandern Rundt Og hvis du er en af de rigtig seje, der både vil svømme, cykle og løbe, er Fredericia også en rigtig triathlon-by. røv for eksempel Fredericia Wikingman i august en halv ironman. Alt for Damerne løb, Fredericia 12. juni 5 km. - 7,5 km km km. eller gå vores 3,5 km walk-rute.

19 ELLER ER TUREN ET MÅL I SIG SELV? FREDERICIA ER EN CYKELBY: EN AF DE BYER I DANMARK, DER HAR FLEST CYKELSTIER Helt specielt er det at cykle på byens vold med 16 kilometer stier. Du kan vælge at stille cyklen for at shoppe lidt eller for at fylde depoterne på en af byens mange cafeer. Er det badevejr, så er Østerstrand en oplagt mulighed. Herfra videre til Kastellet, dejligt grønt område med fantastisk udsigt til Lillebælt. Madsby Legepark og Minibyen kan også besøges på cykel. Nabo hertil er byens 5-stjernede vandrehjem et oplagt og centralt overnatningssted for den cyklende familie. Samme sted findes Fredericia Idrætscenter, der lokker med tropisk badeland. Din tur på to hjul bør også gå til Trelde Næs og den storslåede natur. Du kan leje hytter for en eller flere overnatninger på campingpladsen. Herfra kan du fortsætte gennem de grønne landdistrikter Bøgeskov og Egeskov forbi Rands Fjord jedsted/bredstrup, Stovstrup og retur til Fredericia centrum via Hannerup skov, Fuglsang skov og dyrepark. DanmarkC, Fredericias store erhvervsområde, byder på boulevard-lignende cykelstier i grønne omgivelser. Tårup Skov via Taulov bringer dig til den hyggelige havneby Skærbæk med strand, camping og hyggeligt cafeliv på kajen. Herfra videre til færgehavnen i Snoghøj, hvor et must må være at dreje op på den gamle Lillebæltsbro (her er cykelsti), hvor du så meget passende kan besøge nabobyen Middelfart og dens flotte dyrepark. OR IS THE RIDE REALLY A UROSE IN ITSELF? FREDERICIA IS A TOWN FOR CYCLISTS: ONE OF TOWNS IN DENMARK WITH THE HIGHEST NUMBER OF CYCLE TRACKS It is quite an experience to be riding your bicycle on the 16 kilometers long paths on the ramparts of Fredericia. It is also an option to leave your bicycle for a while to go shopping or getting a refill in one of the many town cafés. Should the weather be calling for bathing, the beach Østerstrand is an obvious opportunity. From the beach you can ride on to Kastellet which is a very nice green area with a fantastic view of Lillebælt. A further destination for your ride might be Madsby Legepark and Minibyen, located next to the five-star hostel a convenient nightly accommodation for the biking family. In the same place is Fredericia Idrætscenter, tempting with a tropical aqua park. Your two-wheel-tour should also take you to Trelde Næs and its magnificent nature. You can rent cabins for one or more nights on the campsite. You can ride on from here through the green rural districts Bøgeskov and Egeskov passing Rands Fjord jedsted/bredstrup, Stovstrup back to the center of Fredericia through the forests Hannerup Skov and Fuglsang Skov. DanmarkC, Fredericia s large commercial and industrial area, has boulevard-like cycle tracks in green surroundings. Tårup Skov through Taulov will take you to the nice seaport Skærbæk with beach, camping and cheerful and friendly atmosphere with cafés on the quayside. From Skærbæk you go on cycling to the former ferry port in Snoghøj where it is a must making a turn onto Den Gamle Lillebæltsbro (the bridge has a cycle track), followed by a convenient visit to the neighbor town Middelfart with the splendid animal park. NB! lease find cycle routes on fredericiacykelby.dk, download routes for your mobile or buy/have maps at Fredericia Turistbureau. ODER IST DIE FAHRT EIN ZIEL AN SICH? FREDERICIA IST EINE STADT FÜR RADLER EINE DER STÄDTE DÄNEMARKS MIT DENMEISTEN RADFAHRWEGE Es ist ein besonderes Raderlebnis auf der Wallanlage Fredericias, mit den 16 Kilometer fade, zu radeln. Wenn Sie möchten, können Sie auch Ihr Fahrrad stehen lassen um ein wenig Shopping zu tun, oder vielleicht können Sie an einem der vielen Cafés der Stadt auftanken. Möglicherweise ist es Badewetter; dann ist Østerstrand sicher. Weiterfahren nach Kastellet, ein sehr schönes, grünes Gebiet mit tollem Blick auf Lillebælt. Auf Ihrer Radfahrt können Sie auch Madsby Legepark und Minibyen besuchen; gleich neben dem fünf-sterne Hostel eine klare zentrale Übernachtungsmöglichkeit für der Rad fahrenden Familie. Hier finden Sie auch Fredericia Idrætscenter, anlockend mit tropischer Wassererlebniswelt. Ihre Fahrt auf zwei Rädern sollte Sie auch noch nach Trelde Næs, mit der reizenden Natur, führen. Es ist möglich auf Campingplatz, während einer oder mehreren Nächte, Hütten zu vermieten. Von hier können Sie weiterfahren durch die grünen ländlichen Gebiete, Bøgeskov und Egeskov Rands Fjord passieren weiter nach jedsted/bredstrup, Stovtrup und dann wieder zurück in der Stadtmitte Fredericias über Hannerup Skov und Fuglsang Skov. DanmarkC, das große Industriegebiet Fredericias, bietet an Boulevard-ähnlichen Radfahrwegen in den grünen Umgebungen. Tårup Skov über Taulov führen Sie zu dem traulichen Hafen Städtchen Skærbæk, mit Strand, Camping und gemütlichem Caféleben auf dem Kai. Von hier fahren Sie noch weiter nach dem ehemaligen Fährhafen in Snoghøj, wo Sie zu Den Gamle Lillebæltsbro absolut abdrehen müssen (es gibt auf der Brücke Radfahrweg), danach können Sie passend die Nachbarstadt Middelfart und ihre schönen Tierpark besuchen. NB! Finden Sie Radfahrt Routen auf fredericiacykelby.dk, download Routen für Mobiltelefon, und bekommen oder kaufen Sie Karte auf Fredericia Touristenbureau. OBS! Find cykelruter på... fredericiacykelby.dk, download ruter til mobilen eller få kort udleveret (nogle mod betaling) på turistbureauet

20 12 20 RIKKE, KIM AND AICHIA LOVE IT AT TRELDE NÆS Many people are familiar with Trelde Næs, well known for being a wonderful place for bathing during the summer. But to Rikke and Kim Trelde Næs is magnificent all year long on a cold day in December too. They live in Fredericia, and at least a couple of times a week they take the car for a short ride to Trelde Næs. In this magnificent scenery with forest, beach and dramatic coastal slopes, the two marketing students get a chance of letting the wind sweep through their body, mind and thoughts. Their two-year female German Shepherd dog Aichia is walked at the same time. It s really a lovely place, and not crowded, say Rikke and Kim. When going for their walks they have regularly been observing roe deer and from time to time seals too. Sometimes I go here to fish sea trout, flounder and cod from the beach Kim adds. Aichia doesn t add anything. The dog just pulls the leash slightly impatiently. Because actually there are a couple of scents on the beach that need checking out... NB! Rands Fjord is another magnificent natural area, perfect for walks, situated north of the town of Fredericia with 10 marked walks. lease have a leaflet on the walks at Fredericia Turistbureau. RIKKE, KIM UND AICHIA LIEBEN ES AUF TRELDE NÆS Trelde Næs ist, als ein großartiger Ort um im Sommer zu schwimmen, von vielen bekannt. Aber für Rikke und Kim ist es hier das ganze Jahr schön auch an einem kalten Dezember-Tag. Sie wohnen in Fredericia, und mindestens ein paar Mal der Woche fahren sie die kurze Strecke mit dem Auto nach Trelde Næs. Hier in der reizenden Natur mit Wald, Strand und dramatischen Steilküste können die beiden Marketingstudierenden ein richtiges Durchblasen für Körper, Seele und Geist bekommen. Gleichzeitig können sie mit ihren zwei-jährigen Schäferhündin Aichia spazieren gehen. Es ist sehr schön hier, und nicht von vielen Menschen überlaufen, sagen Rikke und Kim, die auch auf ihren Wanderungen regelmäßig Rehe sehen, und zeitweise auch Seehunde. Manchmal fahre ich nach Trelde Næs um Meerforellen, lattfische und Dorsch vom Strand zu angeln, sagt auch Kim. Aichia sagt nichts. Die Hündin zieht nur ein bisschen ungeduldig an der Leine. Es gibt nämlich noch en paar Gerüche am Strand, die eine Überprüfung brauchen NB! Rands Fjord ist noch ein herrliches Naturgebiet, perfekt für Wanderungen, nordwestlich von Fredericia, wo es 10 markierte Wanderungen gibt. Bitte, eine Broschüre über den Wanderungen auf Fredericia Turistbureau abholen. OBS! Et andet storslået naturområde, som er perfekt til traveture, er Rands Fjord nordvest for selve Fredericia, hvor der er 10 afmærkede vandreture. Hent en folder med turene på turistbureauet. RIKKE, KIM OG AICHIA ELSKER TRELDE NÆS Mange kender Trelde Næs som et skønt sted at bade om sommeren. Men Rikke og Kim kommer her hele året også på en kold decemberdag. De bor inde i Fredericia, og mindst et par gange om ugen tager de den korte biltur ud til Trelde Næs. Her i den fantastiske natur med skov, strand og dramatiske kystskrænter kan de to unge marketingstuderende få blæst krop og sjæl og tanker godt igennem. Og så kan de samtidig lufte deres to-årige schäfer Aichia. Det er et dejligt sted. Og ikke så overrendt af mange mennesker, siger Rikke og Kim, som jævnligt ser rådyr på deres traveture. Og en gang imellem sæler. Nogle gange tager jeg også herud og fisker havørred, fladfisk og torsk fra stranden, tilføjer Kim. Aichia siger ikke noget. Hun trækker bare lidt utålmodigt i snoren. Der er nemlig lige et par dufte nede på stranden, hun skal have tjekket

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

www.aalborgzoo.dk Juhuuu, vi ses i... Medbring din egen lækre mad til grillen... Oplev vilde dyr på Zoofariscenen

www.aalborgzoo.dk Juhuuu, vi ses i... Medbring din egen lækre mad til grillen... Oplev vilde dyr på Zoofariscenen Juhuuu, vi ses i... Medbring din egen lækre mad til grillen... Oplev vilde dyr på Zoofariscenen Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Telefon 96 31 29 29 info@aalborgzoo.dk.aalborgzoo.dk Juhuuu, vi skal i Aalborg

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

www.vadehavscentret.dk

www.vadehavscentret.dk layout NY farve 04/04/06 14:49 Side 1 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV 10-16 Se åbningstider i vinterhalvåret på Åben for grupper efter aftale Entré Eintritt Admission Voksne Erwachsene Adults...Dkk.

Læs mere

Stoppesteder Bus stops Haltestellen

Stoppesteder Bus stops Haltestellen 0 0 marstal - ærøskøbing - skovby - søby Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

V. Maria Haugaard Christensen, VisitDenmark

V. Maria Haugaard Christensen, VisitDenmark Turister kommer til Danmark for at opleve naturen V. Maria Haugaard Christensen, VisitDenmark 1. Natur i Danmark Ifølge turisterne 2. Hvordan kan Danmark konkurrere globalt om naturoplevelser? Situationen

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

6. Navneord i ental (substantiver i singularis)

6. Navneord i ental (substantiver i singularis) 6. Navneord i ental (substantiver i singularis) M = Maskulinum (hankøn) F = Femininum (hunkøn) N = Neutrum (intetkøn) Ubestemt kendeord ein eine ein Bestemt kendeord der die das Sæt følgende navneord i

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere