På cykeltur med klassen. Lærervejledning

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På cykeltur med klassen. Lærervejledning"

Transkript

1 På cykeltur med klassen Lærervejledning 1

2 På cykeltur med klassen Lærervejledning På cykeltur med klassen er et elevhæfte til færdselsundervisning i 2. eller 3. klasse. Tanken er, at eleverne løser opgaverne i hæftet først og dernæst afprøver nogle af trafiksituationernes manøvrer på en lukket manøvrebane i forbindelse med Den lille cyklistprøve. I hæftet Den lille cyklistprøve en lærervejledning til cykelaktiviteter i 2. og 3. klasse får du eksempler på, hvordan du kan sammensætte et undervisningsforløb om cyklen i 2. eller 3. klasse, hvor På cykeltur med klassen kan indgå. Den vigtige træning Cykeltræning med elever på disse klassetrin bør starte på lukkede områder: i en skolegård, på et idrætsanlæg eller en tom parkeringsplads. Overvej nøje om cykeltræningen bør bevæge sig uden for disse områder, før eleverne er noget ældre. Ved at træne med eleverne på lukkede områder, kan du få et indtryk af deres færdigheder og et grundlag for at vurdere, om I kan cykel ude i trafikken. Hæfterne opfordrer ikke til at sende børnene tidligt ud på cykel! Hvornår børn er klar til at færdes alene på cykel i trafikken beror på mange ting. Den beslutning træffer forældrene i samråd med dig på baggrund af forholdene i lokalområdet og med hensynstagen til, hvor meget det enkelte barn har trænet i trafikken. Børnene er bedst rustet til at komme ud at cykle, hvis de har trænet mange gange på trafiksikre, lukkede områder, og hvis de kender de relevante færdselsregler for cyklister. Forældrene har det primære ansvar for, at børnene trænes til i at færdes sikkert i trafikken. Som supplement til hæftet kan du inddrage forældrene i trafiktræningen ved at udlever pjecen Sikker på cykel, som du har modtaget sammen med elevhæfterne. Pjecen kan enten udleveres på et forældremøde eller sendes hjem til forældrene sammen med et forældrebrev om det kommende undervisningsforløb om cyklen. Du kan finde et eksempel på et forældrebrev bagerst i lærervejledningen til Den lille cyklistprøve. 2

3 Før du går i gang Før du sætter eleverne i gang med at arbejde med hæftet, anbefaler vi, at du har læst både hæftet og lærervejledningen igennem, så du har et overblik over, hvilke opgaver eleverne skal arbejde med. I lærervejledningen til Den lille cyklistprøve finder du en række idéer til nogle forskellige ekstraopgaver, som eleverne kan arbejde med, hvis de bliver hurtigt færdige med hæftets opgaver. Desuden finder du nogle manøvreøvelser, som du kan lave med eleverne bagefter, hvor de kan få trænet nogle af de mere komplicerede trafiksituationer fra hæftet på en lukket bane, inden de bevæger sig ud i trafikken. Det anbefales også, at I går ud og ser på de faktiske forhold i trafikken, når I har læst om en situation og trænet på en lukket bane. Formentlig har ikke alle skoler adgang til alle typer af steder, så I må naturligvis lægge hovedvægten på det, der er relevant i jeres by eller skolens nærområde. Følg arbejdet med hæftet op med en cykeltur i området omkring skolen, hvis det kan arrangeres rent praktisk i skoletiden. Alternativt kan det indgå som en del af en fællesdag for forældre og børn på skolen. Når klassen har arbejdet med Den lille cyklistprøve og På cykeltur med klassen, er det vigtigt at følge arbejdet op med jævnlige cykeltur. På den måde er du hele tiden orienteret om, hvad eleverne kan. Cykelturen følg børnene På cykeltur med klassen fortæller historien om en klasse, der er på cykeltur. Turen består af 11 forskellige trafiksituationer, som eleverne skal forholde sig til ved at følge børnene i hæftet. I hver af de 11 situationer skal eleverne prøve at forestille sig, at de også er til stede i den situation billedet viser, og hvordan de ville reagere. Materialet er bygget op af tre typer tekst: Hovedhistorien om klassen på cykeltur, hvor eleverne skal identificere sig med hovedpersonerne i 11 forskellige færdselssituationer 9 fakta- og samtalebokse (mørkeblå baggrund) 13 opgavebokse (lyseblå baggrund) Arbejdet med hæftet afsluttes med en teoriprøve, hvor eleverne skal bruge den viden, som de har tilegnet sig. Teoriprøven udfylder eleverne hjemme sammen med deres forældre. Eleven og forældrene kan finde svar på spørgsmålene ved at kigge elevhæftets opgaver igennem og læse i forældrepjecen Sikker på cykel. 3

4 I det følgende gennemgås elevhæftet og de 13 opgaver. OPGAVE 1 Refleks bagpå Side 3, 4 og 5: Det store cykel-eftersyn Før eleverne i historien skal ud og cykle, skal de have tjekket, om deres cykler har det lovpligtige udstyr i orden og passer til deres højde. Lad eleverne tjekke deres egen cykel. Brug tjeklisten på side 4 i hæftet. Cyklens udstyr Alle nye cykler være forsynet med: Refleks foran To bremsesystemer som virker uafhængigt af hinanden. Dvs. håndbremser på for- og baghjul eller håndbremse, som virker på forhjul og fodbremse, som virker på baghjul. Reflekser En hvid, fremadvendt refleks, en rød, bagudvendt refleks, gule pedalreflekser, som bevæger sig, når cyklen kører, og reflekser som kan ses fra siden. Dvs. mindst en gul egerrefleks i hvert hjul eller hvide reflekterende dæk eller fælgsider. OPGAVE 3 refleks styr lygt E I lygtetændingstiden: Hvid forlygte og rød baglygte, som kan ses på mindst 300 meters afstand. Klokke ikke andet signalapparat. Godkendt lås. Låsen er ikke en del af cyklens lovpligtige udstyr, men af hensyn til forsikringen skal cyklen være forsynet med en godkendt lås, som benyttes hver gang cyklen stilles fra sig. Se mere i pjecen Sikker på cykel og på >> pe da l lås brems e 4

5 Side 6: Passer din cykelhjelm Eleverne i historien kører alle sammen med cykelhjelm. Det er besluttet, at alle på skolen skal køre med hjelm, fordi en dreng i 7. klasse har været ude for et uheld uden hjelm. Børn i alderen år er de mest udsatte i trafikken. Fra børn er 9 til 11 år stiger risikoen for at styrte på cykel med 50 %. 8 ud af 10 cykelulykker er eneulykker fx fald på cykel pga. dårlig balance. Tal med eleverne om, hvilke konsekvenser det har for dem, hvis de falder på cykel uden hjelm på. Mange skoler har en trafikpolitik, hvor de bl.a. har regler for både elevernes og lærernes brug af cykelhjelm i skoletiden. Har jeres skole en trafikpolitik? OPGAVE 4 Cykelhjelmen skal beskytte både pande og nakke. Derfor skal hjelmen sidde midt på hovedet som vist på det sidste billede. Hent mere viden om cykelhjelm i Sikker på cykel og på >> Læs mere om hvordan du laver en trafikpolitik på skolen og hent inspiration i pjecen Styrer I trafikken og på >> Side 8: En mor med en dreng OPGAVE 5 Her er en pige. Hun trækker sin cykel i et fodgænger-felt. Må hun det? Her er en traktor. Den kører på vejen. Må den det? Ja Nej Ja Nej 5

6 Side 9: En bil skal til højre Ulykker med højresvingende lastbiler kan undgås, hvis eleverne ved, hvordan de skal placere sig i forhold til lastbilen. Tal med eleverne om billedet og teksten i faktaboksen og om, hvad det betyder for chaufførens udsyn, at lastbilen er stor, og cyklisten er lille. Chaufføren kan mange gange ikke se cyklisten, og derfor er det umuligt at få øjenkontakt med chaufføren, når lastbilen skal svinge til højre, og cyklisten skal lige ud. Tal med eleverne om at køre på sin ret. Selv om det rent faktisk er lastbilen, der skal holde tilbage for cyklisten, der skal lige ud, så lær eleverne at stå af cyklen og trække ind til siden og lade lastbilen svinge til højre frem for at køre frem, når det bliver grønt. Side 10-11: Tæt på et uheld! På disse sider skærpes elevernes opmærksomhed på forskellige typer trafikanter. Tal med eleverne om bløde og hårde trafikanter, hvad der kendetegner dem, og hvad de skal passe på i forhold til de forskellige typer. OPGAVE 6 Skriv det rigtige tal på billederne. 1. Motorcykel 2. Bil 3. Lastbil 4. Fodgængere 5. Knallert 6. Bus

7 Side 12 Med 1 hånd Cyklisten, som skal svinge til højre, skal passe på den røde og den blå bil. Du kan finde supplerende manøvreøvelser om at køre med 1 hånd på styret i lærervejledningen til Den lille cyklistprøve. OPGAVE 7 Cyklisten skal til højre. Hvem skal cyklisten passe på her? Rød bil Blå bil Orange bil Sort bil Side 13: 3 børn står af bussen Ifølge loven skal cyklisten holde tilbage for buspassagererne, medmindre der yderst på cykelstien er et areal særligt indrettet til passagerer. Men det er vigtigt, at passagererne også ser sig for, inden de passerer cykelstien. I Færdselslovens står: Ved busstoppested, beliggende ved kanten af cykelsti, hvor passagererne ikke optages fra eller afsættes på et areal, der er særligt indrettet for dem, skal de kørende på cykelstien holde tilbage og om fornødent standse for på- eller afstigende passagerer. Lovbekendtgørelse nr af 8/ , 27, Forpligtelser overfor gående, stk. 4. Side 14: På en ny sti Fællessti Der er flere former for fællesstier. Det fremgår af symbolerne, hvem der må benytte stien. OPGAVE 8 Delt sti Knallertkørsel forbudt Fælles-sti Delt sti Dobbeltrettet cykelsti Delt sti Stien er delt i baner med en stribe. Hver trafikant skal blive inden for sin egen del af stien. 7

8 Side 15: De svære kryds Forklar eleverne hvad hajtænder og ubetinget vigepligt betyder. Når eleverne på cykel nærmer sig et kryds med hajtænder, har de ubetinget vigepligt, dvs. de skal holde tilbage for al færdsel fra begge sider. De må altså først køre frem, når det kan ske uden fare for dem selv og uden ulempe for andre. En fuldstændig standsning ved hajtænderne er derfor det mest sikre og rigtige for eleverne at gøre, når de kommer til et kryds, hvor de skal foretage et venstresving. De ser sig tilbage, viser stoptegn, stopper op og fortsætter først, når de er helt sikre på, at der er fri bane både til venstre og til højre på vejen. Når de svinger, har de begge hænder på styret igen. Voksne trafikanter kan i mange tilfældet overskue et kryds med hajtænder i et sådan omfang, at det ikke er nødvendigt med en fuldstændig standsning. Det er ikke tilrådeligt at lære eleverne denne mulighed. Dels er de ikke høje nok til at kunne overskue krydset, og dels har de ikke den voksne trafikants træning i at vurdere trafikkens forløb og andre trafikanters hastighed. Det er derfor vigtigt, at de standser helt, før de svinger. Hovedpersonen på billedet giver tegn til stop. Tal med eleverne om, at han først har set sig bagud, og at han derefter ser både til venstre og til højre efter fri bane, før han rækker hånden til venstre og svinger. Du kan finde supplerende manøvreøvelser omkring kørsel i T-kryds og ubetinget vigepligt i lærervejledningen til Den lille cyklistprøve. Hvor må du lege på din cykel? Skal du beholde din cykelhjelm på, når du leger på din cykel? Er du kommet galt af sted, fordi du legede på din cykel? Leg skal foregå på lukkede områder! Det er en god idé, at eleverne beholder deres cykelhjelm på, når de leger på deres cykel. Den beskytter også hovedet, når du løber på rulleskøjter eller almindelige skøjter. Men de må ikke bruge den, når de klatrer i træer eller klatrestativer. Her kan de komme til at hænge fast pga. stroppen. 8

9 Side 16: I en rundkørsel På vej ind i en rundkørsel er der ubetinget vigepligt lige som, når man kommer til et almindeligt kryds med hajtænder. Forklar eleverne, hvordan de kommer både ind og ud af rundkørslen. På vej ind kører de frem, når der er fri bane uden at vise af, som hvis de fortsatte lige ud. På vej ud viser de af med højre hånd ved den vej, hvor de forlader rundkørslen igen. Du kan finde supplerende manøvreøvelser om rundkørsler i lærervejledningen til Den lille cyklistprøve. OPGAVE 9 A. En cyklist vil ind i rundkørslen. Hun skal vente på fri bane. B. En cyklist er på vej rundt. En bil vil ind i rundkørslen. Mon bilen holder? C. Der er en cyklist og en bil på vej rundt i rundkørslen. D. Cyklisten skal ud af rundkørslen. Han ser tilbage og rækker højre arm ud. A B Side 17: På kryds og tværs Forklar eleverne om reglen for højrevigepligt. Hvis de kommer til et kryds, hvor der hverken er lyskryds eller hajtænder, skal de holde tilbage for al trafik, der kommer fra deres højre side. C D Cyklisten skal holde tilbage for den blå bil, og den brune bil skal holde tilbage for cyklisten. Du kan finde supplerende manøvreøvelser om højrevigepligt i lærervejledningen til Den lille cyklistprøve. Hvem skal holde tilbage er? Side 18: Lyskryds Lær eleverne, at et venstresving i et lyskryds består af 2 gange lige ud. Når lyset skifter til grønt, kører de lige ud, ser sig bagud, giver tegn til stop, stopper og vender cyklen i den ny kørselsretning. Når lyset skifter til grønt i den ny retning, kører de lige over krydset og fortsætter videre lige ud. OPGAVE 10 Klip ud fra side 21 og lav venstre-svinget i den rigtige rækkefølge. Du skal forestille dig, at du kører frem for grønt lys. Hvad skal du gøre? Se dig tilbage. Giv tegn til stop. Vend cyklen. Kør frem i den ny retning, når der bliver grønt. 9

10 Side 20: Den lille cyklistprøve Start fx med at gennemgå huskereglerne øverst side 20. OPGAVE 11 Krydsogtværs b r e m s e t c y k e l r Y G T P E D A L Å r e f l e k s Side 21: Flip-flapperen Kopier flip-flapperen op i stort format. Fold den efter markeringen (Fold 1 og Fold 2) og udfyld den sammen med eleverne med trafikopgaver. Fx: Syng en trafiksang Beskriv din cykel med 4 ord Nævn mindst 3 ting som skal være på en cykel Tæl hvor mange i klassen, der cykler til skole osv. 6 spørgsmål: 7 Fold 1 Fold 2 spørgsmål: Fold 2 8 Fold 1 spørgsmål: spørgsmål: Fold 2 1 Lad evt. eleverne klippe flip-flapperen ud af deres hæfte, folde den og lave deres egen udgave. 5 Fold 1 spørgsmål: spørgsmål: Fold 1 spørgsmål: spørgsmål: 2 4 Fold

11 Side 22-23: Teoriprøve Eleven tager hæftet med hjem og udfylder teoriprøven sammen med sine forældre. Bed eleven om at medbringe den udfyldte prøve, næste gang i arbejder med hæftet. Eleverne retter nu prøven selv. Tal med eleverne om deres svar hvad var let og hvad var svært at svare på. Var de bedre til at svare end deres forældre? Giv eleven den rettede prøve med hjem, så forældrene kan se resultatet. Få mere information i Sikker på cykel og på >> Er det farligt for voksne at køre uden cykelhjelm? Ja, deres hoveder tager også skade, hvis de falder. Nej, deres hoveder er tykkere, så de tager ikke skade, hvis de falder. Må du køre om kap, når du cykler i trafikken? Ja, hvis bare jeg kigger mig godt for samtidig. Nej, jeg må ikke køre om kap og lege, når jeg cykler i trafikken. Sidder denne cykelhjelm rigtigt? Ja, den skal sidde langt tilbage, så den beskytter nakken. Nej, den skal sidde midt på hovedet, så den beskytter både panden og nakken. Må ringeklokken gerne udskiftes med et horn? Ja, bare det giver en rigtig høj lyd. Nej, der må kun være ringeklokke på cyklen Må du selv bestemme, hvor på cyklen du sætter reflekserne? Ja, bare de kan ses, når det er mørkt. Nej, der skal sidde en hvid foran, en rød bagpå, gule reflekser i egerne eller hvide fælgsider på hjulene og gule reflekser på pedalerne. Er det sikrest at dele et venstresving op i to gange lige ud? Nej, det er sikrest at tage det i et sving og komme hurtigt ud af krydset. Ja, det er sikrest, for på den måde kan jeg se mig for flere gange. Må du cykle her? Ja, men jeg skal passe på fodgængere. Nej, her må der kun være fodgængere. Er det sikrest at vente med at køre frem i krydset, hvis der holder en lastbil, der skal svinge til højre? Ja, for det er ikke sikkert, at chaufføren kan se mig. Nej, jeg skal sørge for at komme hurtigt væk fra krydset. Skal du stoppe helt op, når du kommer til hajtænder? Ja, jeg skal altid stoppe helt op og se, om der kommer nogen. Nej, jeg skal kun stoppe op, hvis der kommer mange biler. 10 Hvor langt skal cykellygter mindst kunne ses? De skal mindst kunne ses 150 meter væk. De skal mindst kunne ses 300 meter væk. 11

12 Ud i trafikken Gå ud i jeres lokalområde sammen med eleverne. Tag ikke af sted på cykel men gå rundt sammen, så I har mulighed for at standse op og tale om, de forskellige trafiksituationer eleverne kan komme ud for. Tal med eleverne om begrebet vigepligt. Hvad betyder ordet? Forklar eleverne, hvad det betyder at vige for andre. Hvad vil det sige at have pligt til at vige? Og hvad betyder ubetinget? Det er abstrakte begreber for eleverne, derfor er det vigtigt at gøre begreberne konkrete ved at eksemplificere dem ude i trafikken, hvor de bruges. Tal med dem om: hajtænder den trekantede vigepligtstavle stoptavlen hvis en (cykel-)sti munder ud i en vej fodgængerfelter udkørsler ved huse/porte veje uden fortov veje uden cykelsti. Find evt. flere ting, som er relevante for jeres lokalområde. Sæt fokus på de andre i trafikken. Drøft hele tiden: Hvem skal holde tilbage for hvem og gør eleverne opmærksomme på, at de andre trafikanter ikke altid gør det rigtige. Nu er eleverne klar til at prøve deres egne færdigheder på cykel. God fornøjelse med Den lille cyklistprøve! 12

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Foden på egen pedal Foden på egen pedal Side 1

Foden på egen pedal Foden på egen pedal Side 1 Foden på egen pedal Side 1 Side 2 På to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de gør i de fleste andre lande. Det er sundt, det giver

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Gør dit barns skolevej sikker - til fods eller på cykel. Tegn skolevejen Træn ruten Kend reglerne

Gør dit barns skolevej sikker - til fods eller på cykel. Tegn skolevejen Træn ruten Kend reglerne Gør dit barns skolevej sikker - til fods eller på cykel Tegn skolevejen Træn ruten Kend reglerne 2 Kære forældre Mange forældre vælger i stigende grad at køre deres barn til skole. Faktisk er antallet

Læs mere

I Skodborg Børnecenter bestræber vi os på, at alle børn i centret får de bedste betingelser for at kunne færdes sikkert i trafikken.

I Skodborg Børnecenter bestræber vi os på, at alle børn i centret får de bedste betingelser for at kunne færdes sikkert i trafikken. Trafikpolitik I Skodborg Børnecenter bestræber vi os på, at alle børn i centret får de bedste betingelser for at kunne færdes sikkert i trafikken. Formål Skodborg børnecenters trafikpolitik har som formål:

Læs mere

Færdselsundervisning for tosprogede i modtagerklasser

Færdselsundervisning for tosprogede i modtagerklasser 1 Teknik krav til lokale, materialer mm Forberedelse: - Inden opstart er det en god ide at finde ud af hvor mange der har cykler, og hjælpe dem der ikke har cykler med at låne. - Print Tjek din cykel,

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Bernadotteskolen, Hellerup Skole, Maglegårdsskolen og Tranegårdskolen Cyklistprøve Rute 3 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne rundt

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Trafikpolitik Dueholmskolen

Trafikpolitik Dueholmskolen Trafikpolitik Dueholmskolen Indholdsfortegnelse Forord s. 2 Skolens trafikpolitik.s. 2 Skolevejen. s. 3 Undervisning.. s. 5 Rollemodeller. s. 7 Samarbejde s. 8 1 Forord Trafikpolitikken opstiller mål for

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Ordrup Skole, Skovgårdsskolen, Sankt Joseph Søstrenes Skole og Munkegårdsskolen Cyklistprøve Rute 4 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter.

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter. guide 2014 2 København er cyklernes by At cykle er sundt, det er godt for miljøet og så giver cyklisterne København en unik identitet, som sætter vores hovedstad på verdenskortet. Vi er stolte af vores

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Dyssegårdsskolen, Kildegård Privatskole, Munkegårdsskolen og Rygårds Skole Cyklistprøve Rute 1 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

Hvad gør du, når du møder en lastbil? Både når du går, og når du cykler? Hvordan skal din cykelhjelm sidde? Er din cykel nu også helt lovlig?

Hvad gør du, når du møder en lastbil? Både når du går, og når du cykler? Hvordan skal din cykelhjelm sidde? Er din cykel nu også helt lovlig? Hvad gør du, når du møder en lastbil? Både når du går, og når du cykler? Hvordan skal din cykelhjelm sidde? Er din cykel nu også helt lovlig? Sikker på skolevejen Alt det og meget mere kan du læse om i

Læs mere

Tjek din cykel Cykeltjek m.m. lærervejledning færdselslære/dansk CYKELTJEK

Tjek din cykel Cykeltjek m.m. lærervejledning færdselslære/dansk CYKELTJEK CYKELTJEK For at have det rart med at cykle og være sikker i trafikken er det vigtigt, at børnene lærer om det udstyr, der er lovpligtigt på cyklen, og hvordan man checker, om det virker, som det skal.

Læs mere

Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen

Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen 1 Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen Kære forældre Haldum-Hinnerup Skolen har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig gøre skolens elever til

Læs mere

Færdselsundervisning for tosprogede

Færdselsundervisning for tosprogede 1 Teknik krav til lokale, materialer mm Forberedelse: - Inden opstart er det en god ide at finde ud af hvor mange der har cykler, og hjælpe dem der ikke har cykler med at låne. - Print Den lille teoriprøve

Læs mere

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi en trafikpolitik: 1. Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

TRAFIKPOLITIK I DAGINSTITUTIONER I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS ANDERS HØRKJÆR PEDERSEN INGENIØR TEAM PLAN, BYG OG TRAFIK TØNDER KOMMUNE

TRAFIKPOLITIK I DAGINSTITUTIONER I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS ANDERS HØRKJÆR PEDERSEN INGENIØR TEAM PLAN, BYG OG TRAFIK TØNDER KOMMUNE TRAFIKPOLITIK I DAGINSTITUTIONER I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS ANDERS HØRKJÆR PEDERSEN INGENIØR TEAM PLAN, BYG OG TRAFIK TØNDER KOMMUNE Hvorfor skal daginstitutionerne udarbejde en Trafikpolitik?

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik.

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik. Trafikpolitik for Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, det kræver en målrettet indsats fra dem der benytter skolen. Rådet for Sikker

Læs mere

Trafikken i og omkring skolen De voksne som gode rollemodeller

Trafikken i og omkring skolen De voksne som gode rollemodeller THORUP-KLIM SAMDRIFT Trafikken i og omkring skolen Forældrene opfordres til at sende børnene af sted til skole i god tid. Kun af- og pålæsning ved hallen. Parkering kun ved hallen i afmærkede båse. Vi

Læs mere

Trafikpolitik ved Bogense Skole

Trafikpolitik ved Bogense Skole Trafikpolitik ved Bogense Skole Bogense Skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at så mange elever

Læs mere

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Gl. Skolevej 1 A+B Tlf. 98 35 54 62 www.sebberskole.dk 9240 Nibe sebberskole@aalborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solbjergskolens Trafikpolitik

Solbjergskolens Trafikpolitik Solbjergskolens Trafikpolitik Forord Trafikpolitikken opstiller mål for både færdselsundervisning og sikker skolevej på Solbjergskolen. Trafikpolitikken omhandler retningslinjer og forudsætninger for,

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 0.-3. klasse

Minihjelm, lærervejledning 0.-3. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Baggrund og mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Baggrund Hvorfor minihjelm i undervisningen i indskolingen? Børn

Læs mere

CYKELGLADE BØRN GODE RÅD TIL SJOV OG LÆRERIG CYKELTRÆNING FOR HELE FAMILIEN. på skolerne

CYKELGLADE BØRN GODE RÅD TIL SJOV OG LÆRERIG CYKELTRÆNING FOR HELE FAMILIEN. på skolerne CYKELGLADE BØRN GODE RÅD TIL SJOV OG LÆRERIG CYKELTRÆNING FOR HELE FAMILIEN på skolerne Cyklisternes By 2018 Odense Kommune Indholdsfortegnelse Kære forældre 2 Når I skal ud og cykle Det skal være sjovt!

Læs mere

Tjek din cykel Cykeltjek lærervejledning dansk/færdselslære CYKELTJEK

Tjek din cykel Cykeltjek lærervejledning dansk/færdselslære CYKELTJEK CYKELTJEK Fag: Dansk, færdselslære For at have det rart med at cykle og være sikker i trafikken er det vigtigt, at børnene fra starten af lærer om det udstyr, der er lovpligtigt på cyklen, og hvordan man

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse

Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse Indhold: Baggrund og mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Baggrund Hvorfor minihjelm i undervisningen på mellemtrinnet?

Læs mere

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen.

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen. Trafikpolitik Politikken ønsker, at skolens elever kan færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen arbejder for, at alle elever er selvtransporterende til og fra skolen. Trafikvanerne dannes tidligt, og

Læs mere

PAS PÅ ALBERT OG ROSE I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ ALBERT OG ROSE I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre ALBERT OG ROSE I Opgaver til dig og dine forældre Her ser du Albert og Rose. De er begge 6 år og lige begyndt i skole. Albert går med sin mor i hånden, og Rose følges med sin far. De har trænet skolevejen

Læs mere

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal 1 Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken.

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

Trafikpolitik for Korsholm Skole og Korsholm Børnehave

Trafikpolitik for Korsholm Skole og Korsholm Børnehave Trafikpolitik for Korsholm Skole og Korsholm Børnehave Denne trafikpolitik er udarbejdet af Korsholm Skole og Korsholm Børnehave i samarbejde med Trafik & Veje, Favrskov Kommune. Baggrunden for udarbejdelsen

Læs mere

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk Trafikpolitik ved Svinninge skole Svinninge skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at alle elever

Læs mere

Trafikpolitik. Toftlund Distriktsskole

Trafikpolitik. Toftlund Distriktsskole 1 Trafikpolitik Distriktsskole 1 2 FORMÅL OG INDHOLD Distriktsskoles trafikpolitik har som formål: At skabe trygge forhold på skolevejen At sikre fælles rammer for trafiksikkerheden i forbindelse med skolens

Læs mere

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig Ødis Skoles trafikpolitik Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. På vej til skole Mindre morgenmylder

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Færdsel og Førstehjælp på Taarbæk Skole

Færdsel og Førstehjælp på Taarbæk Skole Færdsel og Førstehjælp på Taarbæk Skole Vores færdsels- og førstehjælpsplan er opdelt i tre hovedemner, der indeholder såvel retningslinjer som anbefalinger På vej til skole Undervisning Rollemodeller

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Sorø Kommune. Ventemøllegården. Vejledning i Trafik

Sorø Kommune. Ventemøllegården. Vejledning i Trafik Sorø Kommune Ventemøllegården Vejledning i Trafik Hvorfor trafiktræne? Kilde: www.sikkertrafik.dk Trafikken ser ganske anderledes ud i børnehøjde. Både børns manglende erfaring, deres højde og deres udviklingsniveau

Læs mere

Trafikpolitik. på Frederiksborg Byskole

Trafikpolitik. på Frederiksborg Byskole Trafikpolitik på Frederiksborg Byskole Trafikpolitik Frederiksborg Byskole ønsker, at skolens elever kan færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen arbejder for, at alle elever er selvtransporterende til

Læs mere

Pas på de små i trafikken

Pas på de små i trafikken Pas på de små i trafikken Opgaver til dig Navn Klasse Hej, jeg hedder Hugo. Jeg er 6 år og er lige begyndt i skole. Jeg har trænet skolevejen sammen med min mor og far. Men der er stadig meget, jeg ikke

Læs mere

Vejrup skoles trafikpolitik

Vejrup skoles trafikpolitik Vejrup skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

PAS PÅ. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ Albert og Rose I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Her ser du Albert og Rose. De er begge 6 år og lige begyndt i skole. Albert går med sin mor i hånden, og Rose følges med sin far. De har

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

Forslag til TRAFIKPOLITIK MØLHOLM SKOLE

Forslag til TRAFIKPOLITIK MØLHOLM SKOLE Forslag til TRAFIKPOLITIK MØLHOLM SKOLE Vi vil gerne skabe sikre rammer for skolens elever Hvorfor arbejder vi med trafikpolitik på skolerne? Vejle Kommune har vedtaget en trafiksikkerhedsplan for kommunen,

Læs mere

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også

Læs mere

Nordstjerneskolens trafikpolitik

Nordstjerneskolens trafikpolitik Nordstjerneskolens trafikpolitik Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, men det kræver en målrettet indsats fra såvel forældre som fra

Læs mere

CYKELGLADE BØRN GODE RÅD TIL SJOV OG LÆRERIG CYKELTRÆNING FOR HELE FAMILIEN. i børnehusene

CYKELGLADE BØRN GODE RÅD TIL SJOV OG LÆRERIG CYKELTRÆNING FOR HELE FAMILIEN. i børnehusene CYKELGLADE BØRN GODE RÅD TIL SJOV OG LÆRERIG CYKELTRÆNING FOR HELE FAMILIEN i børnehusene Indholdsfortegnelse Gode råd til at have børn med på cyklen 3 Vælg den rigtige cykelstol 4 Ladcykel og cykelanhænger

Læs mere

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole Forældrefolder Trafikpolitik 2014 Hadbjerg Skole Trafikpolitik for Hadbjerg Skole Kære forældre Hadbjerg Skole har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig

Læs mere

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Opgave 2 Hvilket bogstav står ud for den ting, som Arthur især skal se efter, før han går over vejen: Det her er Arthur. Han er 6 år og lige begyndt

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm Hjælp os på vej! Er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken? Nu skal dit barn til at gå i skole og det glæder I jer sikkert begge til. Men er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken?

Læs mere

FREDENSBORG SKOLES TRAFIKPOLITIK

FREDENSBORG SKOLES TRAFIKPOLITIK FREDENSBORG SKOLES TRAFIKPOLITIK Indhold: TRAFIKPOLITIK 3 FORMÅL 3 TRAFIKFORHOLD OMKRING SKOLENS MATRIKLER 3 FÆRDSELSKOORDINATOR 7 FÆRDSEL I SKOLETIDEN 7 FÆRDSELSUNDERVISNING 8 SAMARBEJDE 8 Trafikpolitik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vildbjerg Skole. Side. Forord...1 Skolens trafikpolitik...2 På vej...3 Undervisning...6 Rollemodeller...10 Samarbejde...

Indholdsfortegnelse. Vildbjerg Skole. Side. Forord...1 Skolens trafikpolitik...2 På vej...3 Undervisning...6 Rollemodeller...10 Samarbejde... Indholdsfortegnelse Vildbjerg Skole Side Forord......2 På vej...3 Undervisning...6 Rollemodeller...0 Samarbejde...2 Forord Undersøgelser viser, at det i høj grad er den enkelte trafikants adfærd, der bestemmer

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

TRÆN SKOLEVEJ. Trafiktræning og dialog giver bedre trafikanter

TRÆN SKOLEVEJ. Trafiktræning og dialog giver bedre trafikanter TRÆN SKOLEVEJ Trafiktræning og dialog giver bedre trafikanter Det har vi med i dag: 1. Nyt pædagogisk værktøj til at træne skole vej 2. Hvad består Træn Skolevej af. 3. Proces 4. Next step hvad kræver

Læs mere

Vinding Skoles Trafikpolitik

Vinding Skoles Trafikpolitik Vinding Skoles Trafikpolitik Skolebestyrelsen ved Vinding Skole har i flere år drøftet, hvorledes sikkerheden for elever, der går og cykler til og fra skole kunne bedres. Et innovativt trafikprojekt i

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK. Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid

DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK. Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid Hvorfor en Overordnet Trafikpolitik? Det er i kredsrådet besluttet, at alle daginstitutioner

Læs mere

Trafikpolitik - Stauning Skole og børnehus

Trafikpolitik - Stauning Skole og børnehus 2017 Trafikpolitik - Stauning Skole og børnehus Trafikpolitik Stauning Helhed Kirkebyvej 65 Stauning 6900 Skjern Mail: stauningskole@rksk.dk stauning-bornehus@rksk.dk 15/08/2017 Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Trafikpolitik Fjordskolen

Trafikpolitik Fjordskolen Trafikpolitik Fjordskolen Fjordskolen Fjordvej 46 (0-5. klasse) Thorsensvej 11 (6-10. klasse) 4800 Nykøbing F. www. fjordskolen-guldborgsund.dk Indholdsfortegnelse Fjordskolen Side Forord... 3... 4 På

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen En nation af cyklister 2 Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer

Læs mere

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik Trafikpolitik Hedelyskolen 1 Indholdsfortegnelse HEDELYSKOLEN 1. Forord 2. Den trafiksikre skolevej 3. Skolens trafikpolitik 4. Trafikafvikling i og omkring skolen 5. Undervisning 6. Voksne som rollemodeller

Læs mere

CYKELGLADE BØRN GODE RÅD TIL SJOV OG LÆRERIG CYKELTRÆNING FOR HELE FAMILIEN. i børnehusene

CYKELGLADE BØRN GODE RÅD TIL SJOV OG LÆRERIG CYKELTRÆNING FOR HELE FAMILIEN. i børnehusene CYKELGLADE BØRN GODE RÅD TIL SJOV OG LÆRERIG CYKELTRÆNING FOR HELE FAMILIEN i børnehusene Indholdsfortegnelse Gode råd til at have børn med på cyklen 3 Vælg den rigtige cykelstol 4 Ladcykel og cykelanhænger

Læs mere

Hils på Villads fra Valby

Hils på Villads fra Valby Opgavehæfte 1 Hils på Villads fra Valby Villads bor i Valby med sine forældre og sin storesøster. Han går på Musvitstuen i børnehaven, og hans bedste ven hedder Magnus. Villads starter snart i 0. klasse

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Indholdsfortegnelse Lyngbjerggårdskolen Side Forord 3 Skolevejsanalyse 4 Skolens trafikpolitik 5 På vej 6 Undervisning 10 Rollemodel 14 Samarbejde 16 Forord I henhold

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Mål At eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem valg og konsekvens

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Nørhalne Skoles trafikpolitik

Nørhalne Skoles trafikpolitik Nørhalne Skoles trafikpolitik 1 Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Handling Tidsfrist Ansvarlig

Læs mere

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik for Firkløverskolen Give

Trafikpolitik for Firkløverskolen Give Trafikpolitik for Firkløverskolen Give Indhold: På vej - skolevejen, afsætning, cykling, ekskursioner Undervisning - færdselskontaktpersonens rolle, materialer til brug i undervisningen Rollemodeller -

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene ved Sct. Jacobi Skole ved: At så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi kan minimere

Læs mere

Trafikpolitik, Lem Stationsskole

Trafikpolitik, Lem Stationsskole 2017 Trafikpolitik, Lem Stationsskole Trafikpolitik Skolegade 34 6940 Lem St Tlf.: 97341238 Mail: lem-stationsskole@rksk.dk 11/1/2010 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret november 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vores vej til en sikker skoletrafik Dyssegårdsskolen Trafikpolitik

Vores vej til en sikker skoletrafik Dyssegårdsskolen Trafikpolitik Vores vej til en sikker skoletrafik Dyssegårdsskolen Trafikpolitik Introduktion Dyssegårdsskolens trafikpolitik sætter rammerne for, hvordan vi afvikler trafikken omkring skolen bedst muligt og sikrer

Læs mere

Trafikpolitik, Stauning Skole, SFO og Børnehave

Trafikpolitik, Stauning Skole, SFO og Børnehave 2013 Trafikpolitik, Stauning Skole, SFO og Børnehave Trafikpolitik Den fælles Institution Kirkebyvej 65 Stauning 6900 Skjern Mail: stauningskole@rksk.dk stauning-bornehavesfo@rksk.dk 03/01/2013 Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Lærervejledning til filmen

Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Indhold I. Filmens handling II. Om det gamle folkeeventyr III. De tre prøver i trafikken IV. Fakta om cykelulykker

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Kristrup Skoles trafikpolitik

Kristrup Skoles trafikpolitik Kristrup Skoles trafikpolitik Vores ambitioner er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens personale kan færdes sikkert til og fra skole samt omkring skolen og i lokalområdet

Læs mere

Skolestart. kildemoes.dk. Standard. Retro. Din Kildemoes forhandler: Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S Cycleurope Denmark Albanivej 7 5792 Årslev

Skolestart. kildemoes.dk. Standard. Retro. Din Kildemoes forhandler: Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S Cycleurope Denmark Albanivej 7 5792 Årslev Dreng. 7 gear Safety Line Standard Basic Dreng. 3 gear Vejl. pris. 2.495,- Dreng. 7 gear Pige. 3 gear Vejl. pris. 2.495,- Alle priser er vejledende. Der tages forbehold for udsolgte varer samt ændringer

Læs mere

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Gåprøven består af tre moduler, der med fordel kan afvikles i følgende rækkefølge, og afsluttes med, at du giver diplomer til eleverne. 1 2 3 4

Læs mere

Trafikpolitik Herstedøster Skole

Trafikpolitik Herstedøster Skole Trafikpolitik Herstedøster Skole Trafikpolitik Hvorfor? Derfor! På Herstedøster Skole vil vi meget gerne være med til at gøre noget for at skabe mere sikker trafik for vores børn og unge, men det kræver

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse Lær om trafik Opgaver til dig Navn Klasse Hej, jeg hedder Hugo. Jeg er 6 år og er lige begyndt i skole. Jeg har trænet skolevejen sammen med min mor og far. Men der er stadig meget, jeg ikke er helt sikker

Læs mere