Byvandring Town walk Stadtwanderung

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byvandring Town walk Stadtwanderung"

Transkript

1 VERDENSARV Christiansfeld er i uli 2015, udnævnt til rdensarv af FN-organisationen UNESCO. Dette betyder, at Christiansfeld blir en del af mere end 1000 unikke steder i hele rden, som er udpeget af UNESCO til at være umisteligt for kommende generationer. Stemningen og historien gør et besøg i Christiansfeld til en unik og særlig oplelse. WORLD HERITAGE Christiansfeld has been nominated for inscription on UNESCO s list of world heritage sites in July This means that Christiansfeld will oin the list of more than 1,000 unique sites all or the world which ha been named by UNESCO to be an inalienable asset for future generations of humanity. The town s atmosphere and history make a visit to Christiansfeld a unique and special experience. WELTERBE Die Stadt Christiansfeld erhält im Juli 2015 von der UNESCO den Titel als Weltkulturerbe. Damit wird Christiansfeld Teil einer Gruppe bestehend aus mehr als 1000 einzigartigen lätzen auf der ganzen Welt, die von der UNESCO für kommende Generationen als erhaltenswert eingestuft werden. Die Stimmung und Geschichte von Christiansfeld machen eden Besuch zu einem einmaligen und unrgesslichen Erlebnis. i Byvandring Town walk Stadtwanderung Christiansfeld Centret Søstrehuset Nørregade 14 DK-6070 Christiansfeld Tel Download app

2 HVAD ER SÅ SECIELT VED CHRISTIANSFELD? Christiansfeld er grundlagt i 1773 og er opkaldt efter Kong Christian VII. Christiansfeld er en af de bedst bevarede brødremenighedsbyer i rden. Brødremenigheden er en luthersk-evangelisk frimenighed med samme bekendelsesgrundlag som den danske folkekirke. Brødremenigheden byggede byen med sammenhængende arkitektur, konseknt brug af materialer og farr med sans for detaler - læg mærke til det på eres tur. Brødremenighedens kristne tro var omdreningspunkt i byplanlægning, arkitektur og dagligdag. Christiansfeld er de seneste 10 år blet nænsomt renoret og skiller sig ud fra andre byer i Danmark med sin særlige og gennemførte arkitektur. I hertet af Christiansfeld er der god mulighed for at nyde byens butikker i stemningsfyldte og historiske rammer. Her er café og bageri, hvor de originale Christiansfelder honningkager sælges, butikker med lækre delikatesser som vin, kaffe og chokolade og andre specialbutikker. God fornøelse. WHAT IS SO SECIAL ABOUT CHRISTIANSFELD? Christiansfeld was founded in 1772 and named after King Christian VII. Christiansfeld is one of the best preserd Moravian Brethren towns in the world. The Moravian Brethren is a Lutheran-Evangelical nonconformist congregation with the same confessional basis as the Danish National Evangelical Lutheran Church. The Moravian Brethren, which is also called Moravians, built a town with connected architecture, consistent use of specific materials and colours as well as a sense of detail take note of this on your walk. The Moravian Brethren s Christian faith was the focal point in town planning, architecture and in their daily lis. Or the past ten years, Christiansfeld has been carefully restored and differentiates itself from other towns in Denmark with its special and accomplished architecture. At the heart of Christiansfeld there is good opportunity to enoy the town s shops in evocati and historical settings. Among other things, there is a café and bakery where the original Christiansfeld honey cakes are sold, shops with delicious delicacies such as wine, coffee and chocolate as well as seral kinds of specialty shops. Enoy. WAS IST SO BESONDERS AN CHRISTIANSFELD? Christiansfelds Grundlegung fand 1773 statt. Die Stadt wurde nach König Christians VII benannt und ist eine der am besten bewahrten Brüdergemeine Städte der Welt. Die Brüdergemeine ist eine evangelisch-lutherische Freikirche. Ein eigenes Glaubensbekenntnis hat die Herrnhuter Brüdergemeine als evangelische Kirche nicht rfasst. Die Brüdergemeine erbaute die Stadt mit einer durchgängigen Architektur, einen konsequenten Einsatz von Materialen und Farben und einen Sinn für das Detail. Der christliche Glaube der Brüdergemeine war Angelpunkt der Stadtplanung, der Architektur und des täglichen Lebens. Christiansfeld wurde in den letzten 10 Jahren behutsam restauriert und hebt sich mit seiner besonderen und einzigartigen Architektur von anderen Städten Dänemarks ab. Im Herzen von Christiansfeld gibt es gute Möglichkeiten, die Geschäfte der stimmungsvollen und historischen Stadtmitte zu genießen. Hier sind unter anderem ein Café und eine Bäckerei, wo man originale Lebkuchen rkauft, Geschäfte mit leckeren Delikatessen so wie Wein, Kaffee und Schokolade und viele andere Fachgeschäfte. Viel Spaß.

3 1 2 3 ENKEHUSET MED MUSEUM Enkehuset fra 1780 var bolig for ældre enlige søstre og enker. Vestfløen er i dag museum, som rummer samlinger fra Brødremenighedens udstrakte missionsvirksomhed og udstillinger. THE CHURCH SQUARE The Church Square was built in 1773 and was the centre of the town. The square is surrounded by linden trees, cored in grass and with paths that form a cross. In the middle of the square there is a well with a fountain. Around the church square are the town s most important buildings. THE WIDOWS HOUSE AND THE MUSEUM The Widows House from 1780 was the residence for the elderly spinster sisters and widows. The west wing contains the Moravian Brethren s Museum, with collections from the Moravian Brethren s widespread missionary activities and exhibition rooms. DER KIRCHLATZ Der Kirchplatz wurde im Jahre 1773 angelegt und war das Zentrum der Stadt. Der latz ist von Linden umringt und mit einer grünen Wiese und fade angelegt worden. Mitten auf dem latz finden Sie einen Springbrunnen. Um den Kirchplatz herum wurden die wichtigsten Gebäude gebaut. DAS WITWENHAUS UND DESSEN MUSEUM Das Witwenhaus war ab 1780 Bleibe für die älteren, alleinstehenden Schwestern und die Witwen der Brüdergemeine. Im Westflügel findet man das Museum der Brüdergemeine mit Sammlungen der weltumspannenden Missionstätigkeiten und Ausstellungsräume. Ty rs Omfar tse n KIRKELADSEN Kirkepladsen blev anlagt i 1773 og var byens centrum. ladsen er omkranset af lindetræer, dækket af græs og med stier, der danner et kors. Midt på pladsen er en brønd med fontæne. Rundt om kirkepladsen ligger byens vigtige huse. 4 tr u p Ve st er Nø SØSTREHUSET I Søstrehuset fra 1776 boede ugifte kvinder og pige-kostskoleeler. Huset var indrettet med sosale, stuer, korsal og værksteder, som kan oples i gårdmiløet. Søstrehuset er nyrenoret og er byens kulturarvshus. SALSHUSET Salshuset, which is the Moravian Brethren s church, was built in 1776 and further extended in 1796 with two side wings. Salshuset is Denmark s largest church building without structural columns. The church is kept entirely in white and is beautifully and simply furnished. THE SISTERS HOUSE From 1776, spinsters and female boarding school pupils lid in the Sisters House. The house was fitted with dormitories, living rooms, choir hall and workshops, that can still be seen in the courtyard. The Sisters House is undergoing newly renovated and is the town s Cultural Heritage Centre. DER KIRCHENSAAL Die Kirche wurde 1776 gebaut und 1796 mit zwei Seitenflügel erweitert. Es ist Dänemarks größter Kirchensaal ohne tragende Säulen. Die Kirche ist ganz in weiß, einfach und hübsch eingerichtet. DAS SCHWESTERNHAUS Ab 1776 wohnten im Schwesternhaus unrheiratete Frauen und Schülerinnen des Mädcheninternates. Das Gebäude war mit Schlafsälen, Stuben, Werkstätten und Chorsälen eingerichtet. Im Hinterhof kann man Werkstätten sehen. Das Schwesternhaus ist neurenoviert und Kulturerbehaus. Tvær SALSHUSET Salshuset er Brødremenighedens kirke som blev opført i 1776 og udvidet med to sidefløe i Kirkesalen, der er Danmarks største kirkerum uden bærende søler, er holdt i hvidt og er smukt og enkelt indrettet. Tvær

4 11 Birke BUTIKKER SHOS GESCHÄFTE Skovvænget A B C D E F G H I J amanda-m.dk Anemonen Blomstergården Brødrehusets Lille Honning-Café Christiansfeld Apotek Den gamle grænsekro Donslund Vine Flugger farr Gittes mode Honningkagehuset K L M N O Q R S Juel Nielsen Ure Klip Dupont Mad-aletten Martensen s Boghandel Nordea OK lus Smuksakk Sønderha sko Tyrstrup kro Ha 10 Kongensgade Birke 3 4 i rregade Nørregade Nørregade Museumsgade K G B Kirkegårds Alle Kirkepladsen R A 6 Lindegade Lindegade 8 7 D 9 Kongensgade Lysestøber Q N I COMENIUSHAVEN

5 Christian e 7 mesterv li Ve e ebruar V 5 BYENS GAMLE AOTEK Opført i 1783 og rummede i en lang årrække et apotek, der i 1805 fik kongeligt privilegium. Brødremenigheden havde apoteket indtil 1937, da privilegiet blev solgt til den danske stat, som drev apoteket i bygningen frem til BRØDREHUSET Opført i 1774 og yderligere udvidet indtil Brødrehuset var opholdsstedet for de ugifte brødre i Brødremenigheden. Brødrehuset var også rammen for mange værksteder og småindustrier bl.a. garri, snedkeri og bageri. THE TOWN S OLD HARMACY Ve nv The property was built in 1783 and housed a pharmacy a II's Christiafor number of years, which was granted royal privilege in The Moravian Brethren had the pharmacy until 1937 when the privilege was sold to the Danish State, which then operated the pharmacy in the building until THE BROTHERS HOUSE The Brothers House was built in 1774 and extended further in The Brothers House was the residence for the unmarried brothers of the Moravian Brethren. The Brothers House was also the setting for many workshops and light industries such as a tannery, oinery and bakery. DIE ALTE AOTHEKE Das Gebäude wurde 1783 erbaut und war viele Jahre lang eine Apotheke, die 1805 den Titel königlich privilegiert erhielt. Die Brüdergemeine hatte die Apotheke bis zum Jahre 1937, als das rivileg an den dänischen Staat rkauft wurde, der diese bis zu 2010 weiterführte. DAS BRÜDERHAUS Das Brüderhaus wurde 1774 aufgeführt und bis zu 1854 erweitert. Das Brüderhaus war der Aufenthaltsort für die unrheirateten Brüder der Gemeinde. Im Brüderhaus waren auch viele Werkstätten und Kleingewerbe wie Gerberei, Tischlerei und Bäckerei untergebracht. 6 8 Gen THE MORAVIAN BRETHREN S HOTEL Constructed in 1773 as the Moravian Brethren s guest house. The hotel has had great importance in the southern part of Jutland s history, since it was at this hotel the armistice in 1864 was signed by the Danish Colonel Kaufmann and the russian Lieutenant Colonel Stiele. BRIANT S HOUSE AND THE TOWN S VICARAGE Build in 1773 for one of the town s founders and the congregation s first provost, Jonathan Briant. The elegance of the façade is due to the slender flat piers and the beautiful details in the moulded brick. The wrought iron railing on the stairs is among the most beautiful in the town. DAS HOTEL DER BRÜDERGEMEINE Das Haus wurde 1773 als Gästehaus gebaut. Das Hotel ist für Süddänemark von großer, geschichtlicher Bedeutung. Hier wurde 1864 der Vertrag über den Waffenstillstand, von Oberst Kaufmann und den preußischen Oberstleutnant Stiele, unterzeichnet. DAS BRIANT S HAUS UND DAS FARRHAUS Erbaut 1773 für einen der Gründer, der auch der erste Vorsteher der Gemeinde war, Jonathan Briant. Die Eleganz der Fassade entsteht durch zarte flache Mauerpfeiler und die schön geformten Einzelheiten. Bemerkenswert ist das Geländer aus Schmiedeeisen, eines der schönsten der Stadt. Gammel Konge BRIANT S HUS OG BYENS RÆSTEBOLIG gade Linde Opført i 1773 for den ene af byens grundlæggere og menighedens første forstander, Jonathan Briant. Facaden er elegant med spinkle murpiller og smukke detaler i formsten. Trappens smedeernsrækværk er et af byens smukkeste. e Halv BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Opført i 1773 som Brødremenighedens gæstehus. Hotellet har haft stor betydning i den sønderyske historie, for det var her våbenhvilen i 1864 blev underskret af den danske oberst Kaufmann og den preussiske oberstløtnant Stiele.

6 11 selle 9 GENFORENINGSLADSEN ladsen blev etableret til minde om Genforeningen den 10. uli 1920, da Sønderylland blev forenet med Danmark efter 56 års prøsisk-tysk herredømme. Rod BAGERI Eendommen blev opført i Her startede Emil Achtnich i 1802 honningkagebageriet. Christiansfeld omtales den dag i dag som honningkagebyen eller herternes by. Der bages stadig honningkager efter de gamle opskrifter. DIE BÄCKEREI Das Gebäude wurde 1782 aufgeführt. Hier begann Emil Achtnich 1802 die Lebkuchenbäckerei. Christiansfeld wird noch heute als Lebkuchenstadt oder Stadt der Herzen bezeichnet. Es werden noch immer Lebkuchen nach den alten Rezepten gebacken. THE REUNION SQUARE The square was established in memory of the Reunion on the 10th of July 1920 where South Jutland became reunited with Denmark after 56 years of russian-german dominance. En gh av e BAKERY The property was built in This was where Emil Achtnich started the honey cake bakery in Christiansfeld is today described as the honey cake town or the town of hearts. Honey cakes are still baked using the old recipes. LATZ DER WIEDERVEREINIGUNG Der latz wurde zum Gedenken der Wiederreinigung vom 10. Juli 1920, als Nordschleswig und Dänemark nach 56 Jahren preussisch-deutscher Herrschaft reint wurde, ergründet. Ty rs S 10 Fo rb in de ls es tr up e n Gl. r æsteg GUDSAGEREN Gudsageren, som er Brødremenighedens kirkegård, blev grundlagt i Gudsageren er omkranset af lindetræer og inddelt med stier. Brødrene begras mod st og søstrene mod øst. Alle gravsteder bevares, er ens og lige store. GUDSAGEREN (GOD S ACRE) Gudsageren, which is the Moravian Brethren s cemetery, was established in Gudsageren is surrounded by linden trees and divided with paths. The Brothers are buried facing west and the Sisters facing east. All burial plots are preserd, are identical and equal in size. 14 GUDSAGEREN (DER GOTTESACKER) Der Gottesacker ist der Friedhof der Brüdergemeine und wurde 1773 eingeweiht. Der Gottesacker ist von Linden umringt und mit Gehwegen angelegt worden. Die Brüder werden westwärts und die Schwestern ostwärts beerdigt. Alle Grabsteine sind gleich und auch gleich Groß. 15 rds å l. ræsteg

7 12 F Ravnhav Smedeha Toftegårds Bæk Omfartsen Toftegårds H Boetoft Industri Danæg Aller Damgårdsparken Kampesmose Steenberg Ting Arla Thors Odins Freas Virkelyst Frederiksdalparken Skovparken Birke Skovvænget Nørregade Ha Kongensgade Borgmester Vester Omfartsen UNESCO SITE i Lindegade Museumsgade Kirkegårds Alle Christian X's Ve 10. Februar Ve Borgmester Christian VII's Ve E L M Gen 10. Juli Ve Hal N.J. Ho lm Lindegade s ark Luneparken Arla G To ård s Tvær Lysestøber Jernb anegade O Skole Vestervang Banckes Staals Carstens Gildesager 13 Kirke Alle J Taps Å Haderslev Forbindelsesen Herndrup Brosberg C Hernd

8 Nis T hues 12 en 14 Hei ss elv e BULLADEN Bulladen menes bygget i 1668 og er fredet. Den er opført på kampesten i brede egetræsplanker, der er skubbet ned mellem lodrette egestolper. Det er den største bullade i Danmark, der stadig står på sin oprindelige plads. THE REUNION AND BORDER MUSEUM Following Kolding north of the town, you will find The Old Border Inn and The Reunion and Border Museum. The Museum shows the history of Southern Jutland from 1848 until the Reunion with Denmark in THE OLD OAK BARN The Old Oak Barn is said to be built in 1668 and is by law protected. The building is built with solid oak planks situated between high horizontally notched posts. It is the largest Oak Barn still located at its original site. DAS WIEDERVEREINIGUNGS- UND GRENZMUSEUM Nördlich der Stadt befindet sich das Wiederreinigungsund Grenzmuseum sowie der Alten Grenzkrug. Das Museum zeigt die Geschichte von Nordschleswig von 1848 bis zur Wiederreinigung mit Dänemark DIE ALTE BLOCKSCHEUNE Man rmutet dass das Blockhaus 1668 gebaut wurde. Das Blockhaus steht unter Denkmalschutz. Es ist Dänemarks größte Blockscheune die noch auf ihren Ursprungsort steht. ller Gl. A GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEUM Ved Kolding nord for byen ligger Den Gamle Grænsekro. Al lekroen Orfor ligger Genforenings- og Grænsemuseet. rv e Sønderyllands historie fra 1848 til Museet viser Genforeningen med Danmark i Gl. Aller 13 orning 15 Mølle CHRISTINERO Kammerherreinde Christina Friederica og Christian Friederich von Holstein købte i 1777 Favrvrågård. Christina Friederica lod en romantisk park med pavillon og kogehus opføre, hvor hun kunne finde fred og fordybe sig i sine tanker. g in rn To TYRSTRU KIRKE Kirken blev opført i og kaldes også for Genforeningskirken, da Kong Christian X og Dronning Alexandrine i anledning af Genforeningen deltog i en takkegudsteneste den 10. uli Kirken er nyrestaureret. M øl TYRSTRU CHURCH The church was built The church is also called the Reunion Church since on the occasion of the Reunion, King Christian X and Queen Alexandrine participated in a thanksgiving service on the 10th of July The church has ust been restored. e TYRSTRU KIRCHE Die Kirche wurde gebaut. Die Kirche wird auch Wiederreinigungskirche genannt. König Christian X og Königin Alexandrine im Anlass zur Wiederreinigung am Gottesdienst dem 10. Juli 1920 teilnahmen. Die Kirche wurde kürzlich restauriert. øl rm Al le tte rv le le Ry CHRISTINERO Wife to the chamberlain, Christian Friederica and the chamberlain, Christian Friederich von Holstein, purchased Favrvrågaard in Christina Friederica had a romantic garden laid with a pavilion and cookinghouse where she v and immerse herself in her thoughts. Sko could find peace Lille CHRISTINERO Die Kammerherrin Christina Friedericia und Christian Friederich von Holstein kauften Favrvrågård im Jahre Christina Friedericia ließ eine kleine Anlage mit avillon und ihre Grabstelle bauen, wo die Kammerherrin Ruhe finden konnte um sich in ihre Gedanken zu rtiefen.

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2014 Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2 3 Indhold 24 34 Historiske Kolding 4 Historical Kolding Historische Kolding Har du lyst til at lege? 14 Do you want to play? Spielst du gern? 38 41 25 Kunst

Læs mere

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17 SORØ JAZZFESTIVAL SIDE 16-17 TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK TYSTRUP-BAVELSE NATIONAL PARK / TYSTRUP-BAVELSE NATURPARK SIDE 25 SORØ BÅDFART SORØ BOAT RIDES DER SORØ SCHIFFSVERKEHR SIDE 27 BIRKEGÅRDENS HAVER

Læs mere

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sorø Bådfart www.oplevsoroe.dk Velkommen til sorø Viden / sport / oplevelser kunst / mad / natur kultur / musik / shopping 2012 Klosterporten Støvlet Katrines Hus indhold

Læs mere

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL EVENTS I 2015 06 SORØ JAZZ- FESTIVAL 16-17 TAG EN GRØN DUKKERT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD 28 SLARAFFEN SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL 30 SMAG I SORØ 33 SPIS GODT PÅ EN AF SORØS CAFEER ELLER RESTAURANTER 36-37

Læs mere

Sæby. Sæby Lyngså Voerså

Sæby. Sæby Lyngså Voerså Sæby 2013 GUIDE TIL SÆBYOMRÅDET DANSK deutsch english Sæby Lyngså Voerså Sæby Turistbureau... 4 Byen ved havet, Golf...44-45 Cykling...46-49 magiske feriedage i sæby dejligst hele året... 5 Sæby - ferieby

Læs mere

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro.

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro. VINDERUP EGNEN.dk Vinderup egnen Aalborg Skive Lemvig Holstebro Ringkøbing Vejle Velkommen Welcome Willkommen Århus Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur WILKOMMEN IN DIE VINDERUP GEGEND Vinderupegnens

Læs mere

FREDERICIA. www.visitfredericia.dk

FREDERICIA. www.visitfredericia.dk FREERICIA 2010 www.visitfredericia.dk Kære gæst Med sin placering midt i anmark er Fredericia det perfekte opholdssted, hvis du er sulten efter oplevelser af enhver slags. I selve Fredericia befinder du

Læs mere

DRY AGED MEAT. Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner.

DRY AGED MEAT. Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner. GUIDEN 2015 Åbningstider: Man - tors 8-17.30 Fredag 8-18.00 Lørdag 8-13.00 Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner. DRY AGED MEAT Alle unsere

Læs mere

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Indhold Velkomstcenter... 4 Esbjerg... 6 Contents Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Inhalt Besucherinformationscenter.. 4 Esbjerg... 6 Attraktioner Fiskeri-.og.Søfartsmuseet... 8 Mennesket.ved.Havet...

Læs mere

UDFORSK VORES VERDEN. A world full of play OG FIND BÅDE STORE OG SMÅ FERIEEVENTYR KOLDING / VEJLE / BILLUND / VEJEN

UDFORSK VORES VERDEN. A world full of play OG FIND BÅDE STORE OG SMÅ FERIEEVENTYR KOLDING / VEJLE / BILLUND / VEJEN UDFORSK KOLDING / VEJLE / BILLUND / VEJEN VORES VERDEN OG FIND BÅDE STORE OG SMÅ FERIEEVENTYR A world full of play EXPLORE OUR WORLD - AND HOLIDAY ADVENTURES GREAT AND SMALL ENTDECKT UNSERE WELT - TOLLE

Læs mere

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN DANSK deutsch english 2012 Tversted Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN Velkommen til Tversted Gi dig selv og din familie en ferie

Læs mere

Løkken Turistbureau www.loekken.dk www.loekken.dk

Løkken Turistbureau www.loekken.dk www.loekken.dk 2015 TOPPEN AF DANMARK LØKKEN 2015 LYSETS LAND Løkken Velkommen til Løkken Velkommen til nogle herlige, hyggelige, heftige eller bare stille og fredelige dage på Løkken-egnen. Gennem hundrede år har gæster

Læs mere

Barrow tomb and temple

Barrow tomb and temple Dyssen grav og tempel Den 5500 år gamle langdysse ligger relativt lavt i landskabet, men man kan alligevel se den på lang afstand. De kæmpestore gavlsten rager op som et vartegn, der både kan ses fra de

Læs mere

visit Give og omegn Oplevelsesguide 2010 experience guide 2010 erlebnisführer 2010 Aktiviteter Kultur Shopping

visit Give og omegn Oplevelsesguide 2010 experience guide 2010 erlebnisführer 2010 Aktiviteter Kultur Shopping visit Give og omegn Oplevelsesguide 2010 experience guide 2010 erlebnisführer 2010 Aktiviteter Kultur Shopping visit Give og omegn TurisTinfOrmaTiOn Visit Vejledresse her og telefon Banegaardspladsen 6

Læs mere

Holbæk.dk. Århus. Holbæk. København. Odense 2015-2016

Holbæk.dk. Århus. Holbæk. København. Odense 2015-2016 ORDLANDET RDSJÆLLAND Holbæk.dk Århus Holbæk København Odense 2015-2016 Indhold FOTO: TORBEN PAPILLON Holbæk.dk HOLBÆK BYSTRAND FOTO: TORBEN PAPILLON Turistinformation Visitholbæk er stedet, hvor du kan

Læs mere

FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten.

FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten. FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København Online booking: www.christiansoefarten.dk Bornholm: Tlf. +45 5648 5176. Sverige: Tlf. +46 414 10700 info@christiansoefarten.dk.

Læs mere

The world s best family holiday Die besten Kinderferien der Welt BEDSTE BØRNEFERIE VARDE / ESBJERG / BILLUND / VEJEN / VEJLE / KOLDING / MIDDELFART

The world s best family holiday Die besten Kinderferien der Welt BEDSTE BØRNEFERIE VARDE / ESBJERG / BILLUND / VEJEN / VEJLE / KOLDING / MIDDELFART VERDENS The world s best family holiday Die besten Kinderferien der Welt BEDSTE BØRNEFERIE / / / / / / Billund Vejle Varde Middelfart Esbjerg Vejen Kolding TA MIG MED! Pick me up! / Nimm mich mit! A world

Læs mere

2015 VisitVestegnen 1

2015 VisitVestegnen 1 2015 VisitVestegnen 1 Velkommen Borgmester Ole Bjørstorp byder velkommen til den københavnske Vestegn Som borgmester i Ishøj vil jeg gerne byde velkommen til Vestegnen. Vestegnen er gæstfri og ukrukket,

Læs mere

velkommen til lønstrup

velkommen til lønstrup Lønstrup 2014 2 velkommen til lønstrup velkommen til lønstrup 3 Her er værnet om de originale miljøer, og byen emmer af idyl og stemning. Velkommen til Lønstrup INDHOLD Velkommen Welcome, Willkommen...3

Læs mere

VADEHAVS FESTIVAL 4-7 september 2014

VADEHAVS FESTIVAL 4-7 september 2014 VADEHAVS FESTIVAL 4-7 september 2014 Udstillinger kan opleves frem til d. 4. oktober 2014 FORTÆLLINGER BEVÆGELSE PERFORMANCE MUSIK LAND-ART SKULPTURER KUNSTOPLEVELSER LANGS VADEHAVET Vadehavsfestival 2014

Læs mere

Hjørring GUIDE FOR HJØRRING-OMRÅDET

Hjørring GUIDE FOR HJØRRING-OMRÅDET Hjørring 2015 GUIDE FOR HJØRRING-OMRÅDET 2 FUN-CENTER NYHED Online booking på www.bowlogspis.dk hver every BØF & BOWLING 1 times bowling og bøf af oksemørbrad FRA KUN 139,- Fredag/lørdag kr. 159,- (ved

Læs mere

Village of princes and gods

Village of princes and gods Fyrstens og gudernes landsby Her øst for Gudme By lå i 300-tallet den største bebyggelse med de største rigdomme i Danmark. I dette småkuperede landskab lå gårdene på små bakketoppe. I alt bestod bebyggel

Læs mere

Agersø og Omø 2015 1

Agersø og Omø 2015 1 Agersø og Omø 20151 Agersø og Omø 2015 Agersø og Omø små perler i Storebælt De to små øer Agersø og Omø ligger i Danmarks maritime midtpunkt syd for Storebæltsbroen. Mod vest ses Langeland og Fyn, mod

Læs mere

JYSKE ATTRAKTIONER JÜTLAND ATTRAKTIONEN ATTRACTIONS IN JUTLAND. Opdag. Jylland

JYSKE ATTRAKTIONER JÜTLAND ATTRAKTIONEN ATTRACTIONS IN JUTLAND. Opdag. Jylland 25 JYSKE ATTRAKTIONER JÜTLAND ATTRAKTIONEN ATTRACTIONS IN JUTLAND 2015 Opdag Jylland Opdag Jylland Opdag Jylland er stedet hvor du kan finde vej til nogle af Jyllands spændende attraktioner med kvalitetsoplevelser

Læs mere

Spis godt i ferien - med lokale råvarer. Tasteful Adventures Gut Essen

Spis godt i ferien - med lokale råvarer. Tasteful Adventures Gut Essen 2014 Spis godt i ferien - med lokale råvarer Tasteful Adventures Gut Essen Spis godt Et udvalg af de bedste spisesteder i Lysets Land cafeer, kroer, etniske restauranter og gourmetoplevelser. Endvidere

Læs mere

Handel på landet SYDVESTJYSKE GÅRDBUTIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK

Handel på landet SYDVESTJYSKE GÅRDBUTIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK Handel på landet SYDVESTJYSKE GÅRDBUTIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK Kvalitet - produktindsigt og personlig betjening www.sydvestjyskegaardbutikker.dk Følg os på Facebook 2015 HANDEL PÅ LANDET! Få en fin oplevelse

Læs mere

Lolland Falster 2010-2011

Lolland Falster 2010-2011 Lolland Falster 2010-2011 Kunsthåndværkere Overnatninger Gårdbutikker Spisesteder Aktiviteter Gallerier Butikker Museer www.den-lille-turisme.dk Forsiden er udført af kunstmaler Karin Kaltoft den lille

Læs mere

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland 2013/14 Frederikssund.dk Nordsjælland 1 Welcome to Frederikssund, Skibby, Jægerspris og Slangerup Fokus på turistservice Focus on tourist services På Turistbureauet i Frederikssund sætter vi en ære i at

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Øvelsesterræn

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Øvelsesterræn FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Velkommen Willkommen Welcome Oksbøl Skydeog Øvelsesterræn Oksbøl Schiess- und Truppenübungsgelände The Oksbøl Firing Range and Training Grounds Historie Oksbøl

Læs mere

Regional Madkultur Sjælland

Regional Madkultur Sjælland 2015/2016 Regional Madkultur Sjælland Tradition Kvalitet Fornyelse Mangfoldighed Regional Madkultur Sjælland www.regional-madkultur.dk Regional Madkultur Sjælland er en forening af lokale fødevareproducenter

Læs mere