Byvandring Town walk Stadtwanderung

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byvandring Town walk Stadtwanderung"

Transkript

1 VERDENSARV Christiansfeld er i uli 2015, udnævnt til rdensarv af FN-organisationen UNESCO. Dette betyder, at Christiansfeld blir en del af mere end 1000 unikke steder i hele rden, som er udpeget af UNESCO til at være umisteligt for kommende generationer. Stemningen og historien gør et besøg i Christiansfeld til en unik og særlig oplelse. WORLD HERITAGE Christiansfeld has been nominated for inscription on UNESCO s list of world heritage sites in July This means that Christiansfeld will oin the list of more than 1,000 unique sites all or the world which ha been named by UNESCO to be an inalienable asset for future generations of humanity. The town s atmosphere and history make a visit to Christiansfeld a unique and special experience. WELTERBE Die Stadt Christiansfeld erhält im Juli 2015 von der UNESCO den Titel als Weltkulturerbe. Damit wird Christiansfeld Teil einer Gruppe bestehend aus mehr als 1000 einzigartigen lätzen auf der ganzen Welt, die von der UNESCO für kommende Generationen als erhaltenswert eingestuft werden. Die Stimmung und Geschichte von Christiansfeld machen eden Besuch zu einem einmaligen und unrgesslichen Erlebnis. i Byvandring Town walk Stadtwanderung Christiansfeld Centret Søstrehuset Nørregade 14 DK-6070 Christiansfeld Tel Download app

2 HVAD ER SÅ SECIELT VED CHRISTIANSFELD? Christiansfeld er grundlagt i 1773 og er opkaldt efter Kong Christian VII. Christiansfeld er en af de bedst bevarede brødremenighedsbyer i rden. Brødremenigheden er en luthersk-evangelisk frimenighed med samme bekendelsesgrundlag som den danske folkekirke. Brødremenigheden byggede byen med sammenhængende arkitektur, konseknt brug af materialer og farr med sans for detaler - læg mærke til det på eres tur. Brødremenighedens kristne tro var omdreningspunkt i byplanlægning, arkitektur og dagligdag. Christiansfeld er de seneste 10 år blet nænsomt renoret og skiller sig ud fra andre byer i Danmark med sin særlige og gennemførte arkitektur. I hertet af Christiansfeld er der god mulighed for at nyde byens butikker i stemningsfyldte og historiske rammer. Her er café og bageri, hvor de originale Christiansfelder honningkager sælges, butikker med lækre delikatesser som vin, kaffe og chokolade og andre specialbutikker. God fornøelse. WHAT IS SO SECIAL ABOUT CHRISTIANSFELD? Christiansfeld was founded in 1772 and named after King Christian VII. Christiansfeld is one of the best preserd Moravian Brethren towns in the world. The Moravian Brethren is a Lutheran-Evangelical nonconformist congregation with the same confessional basis as the Danish National Evangelical Lutheran Church. The Moravian Brethren, which is also called Moravians, built a town with connected architecture, consistent use of specific materials and colours as well as a sense of detail take note of this on your walk. The Moravian Brethren s Christian faith was the focal point in town planning, architecture and in their daily lis. Or the past ten years, Christiansfeld has been carefully restored and differentiates itself from other towns in Denmark with its special and accomplished architecture. At the heart of Christiansfeld there is good opportunity to enoy the town s shops in evocati and historical settings. Among other things, there is a café and bakery where the original Christiansfeld honey cakes are sold, shops with delicious delicacies such as wine, coffee and chocolate as well as seral kinds of specialty shops. Enoy. WAS IST SO BESONDERS AN CHRISTIANSFELD? Christiansfelds Grundlegung fand 1773 statt. Die Stadt wurde nach König Christians VII benannt und ist eine der am besten bewahrten Brüdergemeine Städte der Welt. Die Brüdergemeine ist eine evangelisch-lutherische Freikirche. Ein eigenes Glaubensbekenntnis hat die Herrnhuter Brüdergemeine als evangelische Kirche nicht rfasst. Die Brüdergemeine erbaute die Stadt mit einer durchgängigen Architektur, einen konsequenten Einsatz von Materialen und Farben und einen Sinn für das Detail. Der christliche Glaube der Brüdergemeine war Angelpunkt der Stadtplanung, der Architektur und des täglichen Lebens. Christiansfeld wurde in den letzten 10 Jahren behutsam restauriert und hebt sich mit seiner besonderen und einzigartigen Architektur von anderen Städten Dänemarks ab. Im Herzen von Christiansfeld gibt es gute Möglichkeiten, die Geschäfte der stimmungsvollen und historischen Stadtmitte zu genießen. Hier sind unter anderem ein Café und eine Bäckerei, wo man originale Lebkuchen rkauft, Geschäfte mit leckeren Delikatessen so wie Wein, Kaffee und Schokolade und viele andere Fachgeschäfte. Viel Spaß.

3 1 2 3 ENKEHUSET MED MUSEUM Enkehuset fra 1780 var bolig for ældre enlige søstre og enker. Vestfløen er i dag museum, som rummer samlinger fra Brødremenighedens udstrakte missionsvirksomhed og udstillinger. THE CHURCH SQUARE The Church Square was built in 1773 and was the centre of the town. The square is surrounded by linden trees, cored in grass and with paths that form a cross. In the middle of the square there is a well with a fountain. Around the church square are the town s most important buildings. THE WIDOWS HOUSE AND THE MUSEUM The Widows House from 1780 was the residence for the elderly spinster sisters and widows. The west wing contains the Moravian Brethren s Museum, with collections from the Moravian Brethren s widespread missionary activities and exhibition rooms. DER KIRCHLATZ Der Kirchplatz wurde im Jahre 1773 angelegt und war das Zentrum der Stadt. Der latz ist von Linden umringt und mit einer grünen Wiese und fade angelegt worden. Mitten auf dem latz finden Sie einen Springbrunnen. Um den Kirchplatz herum wurden die wichtigsten Gebäude gebaut. DAS WITWENHAUS UND DESSEN MUSEUM Das Witwenhaus war ab 1780 Bleibe für die älteren, alleinstehenden Schwestern und die Witwen der Brüdergemeine. Im Westflügel findet man das Museum der Brüdergemeine mit Sammlungen der weltumspannenden Missionstätigkeiten und Ausstellungsräume. Ty rs Omfar tse n KIRKELADSEN Kirkepladsen blev anlagt i 1773 og var byens centrum. ladsen er omkranset af lindetræer, dækket af græs og med stier, der danner et kors. Midt på pladsen er en brønd med fontæne. Rundt om kirkepladsen ligger byens vigtige huse. 4 tr u p Ve st er Nø SØSTREHUSET I Søstrehuset fra 1776 boede ugifte kvinder og pige-kostskoleeler. Huset var indrettet med sosale, stuer, korsal og værksteder, som kan oples i gårdmiløet. Søstrehuset er nyrenoret og er byens kulturarvshus. SALSHUSET Salshuset, which is the Moravian Brethren s church, was built in 1776 and further extended in 1796 with two side wings. Salshuset is Denmark s largest church building without structural columns. The church is kept entirely in white and is beautifully and simply furnished. THE SISTERS HOUSE From 1776, spinsters and female boarding school pupils lid in the Sisters House. The house was fitted with dormitories, living rooms, choir hall and workshops, that can still be seen in the courtyard. The Sisters House is undergoing newly renovated and is the town s Cultural Heritage Centre. DER KIRCHENSAAL Die Kirche wurde 1776 gebaut und 1796 mit zwei Seitenflügel erweitert. Es ist Dänemarks größter Kirchensaal ohne tragende Säulen. Die Kirche ist ganz in weiß, einfach und hübsch eingerichtet. DAS SCHWESTERNHAUS Ab 1776 wohnten im Schwesternhaus unrheiratete Frauen und Schülerinnen des Mädcheninternates. Das Gebäude war mit Schlafsälen, Stuben, Werkstätten und Chorsälen eingerichtet. Im Hinterhof kann man Werkstätten sehen. Das Schwesternhaus ist neurenoviert und Kulturerbehaus. Tvær SALSHUSET Salshuset er Brødremenighedens kirke som blev opført i 1776 og udvidet med to sidefløe i Kirkesalen, der er Danmarks største kirkerum uden bærende søler, er holdt i hvidt og er smukt og enkelt indrettet. Tvær

4 11 Birke BUTIKKER SHOS GESCHÄFTE Skovvænget A B C D E F G H I J amanda-m.dk Anemonen Blomstergården Brødrehusets Lille Honning-Café Christiansfeld Apotek Den gamle grænsekro Donslund Vine Flugger farr Gittes mode Honningkagehuset K L M N O Q R S Juel Nielsen Ure Klip Dupont Mad-aletten Martensen s Boghandel Nordea OK lus Smuksakk Sønderha sko Tyrstrup kro Ha 10 Kongensgade Birke 3 4 i rregade Nørregade Nørregade Museumsgade K G B Kirkegårds Alle Kirkepladsen R A 6 Lindegade Lindegade 8 7 D 9 Kongensgade Lysestøber Q N I COMENIUSHAVEN

5 Christian e 7 mesterv li Ve e ebruar V 5 BYENS GAMLE AOTEK Opført i 1783 og rummede i en lang årrække et apotek, der i 1805 fik kongeligt privilegium. Brødremenigheden havde apoteket indtil 1937, da privilegiet blev solgt til den danske stat, som drev apoteket i bygningen frem til BRØDREHUSET Opført i 1774 og yderligere udvidet indtil Brødrehuset var opholdsstedet for de ugifte brødre i Brødremenigheden. Brødrehuset var også rammen for mange værksteder og småindustrier bl.a. garri, snedkeri og bageri. THE TOWN S OLD HARMACY Ve nv The property was built in 1783 and housed a pharmacy a II's Christiafor number of years, which was granted royal privilege in The Moravian Brethren had the pharmacy until 1937 when the privilege was sold to the Danish State, which then operated the pharmacy in the building until THE BROTHERS HOUSE The Brothers House was built in 1774 and extended further in The Brothers House was the residence for the unmarried brothers of the Moravian Brethren. The Brothers House was also the setting for many workshops and light industries such as a tannery, oinery and bakery. DIE ALTE AOTHEKE Das Gebäude wurde 1783 erbaut und war viele Jahre lang eine Apotheke, die 1805 den Titel königlich privilegiert erhielt. Die Brüdergemeine hatte die Apotheke bis zum Jahre 1937, als das rivileg an den dänischen Staat rkauft wurde, der diese bis zu 2010 weiterführte. DAS BRÜDERHAUS Das Brüderhaus wurde 1774 aufgeführt und bis zu 1854 erweitert. Das Brüderhaus war der Aufenthaltsort für die unrheirateten Brüder der Gemeinde. Im Brüderhaus waren auch viele Werkstätten und Kleingewerbe wie Gerberei, Tischlerei und Bäckerei untergebracht. 6 8 Gen THE MORAVIAN BRETHREN S HOTEL Constructed in 1773 as the Moravian Brethren s guest house. The hotel has had great importance in the southern part of Jutland s history, since it was at this hotel the armistice in 1864 was signed by the Danish Colonel Kaufmann and the russian Lieutenant Colonel Stiele. BRIANT S HOUSE AND THE TOWN S VICARAGE Build in 1773 for one of the town s founders and the congregation s first provost, Jonathan Briant. The elegance of the façade is due to the slender flat piers and the beautiful details in the moulded brick. The wrought iron railing on the stairs is among the most beautiful in the town. DAS HOTEL DER BRÜDERGEMEINE Das Haus wurde 1773 als Gästehaus gebaut. Das Hotel ist für Süddänemark von großer, geschichtlicher Bedeutung. Hier wurde 1864 der Vertrag über den Waffenstillstand, von Oberst Kaufmann und den preußischen Oberstleutnant Stiele, unterzeichnet. DAS BRIANT S HAUS UND DAS FARRHAUS Erbaut 1773 für einen der Gründer, der auch der erste Vorsteher der Gemeinde war, Jonathan Briant. Die Eleganz der Fassade entsteht durch zarte flache Mauerpfeiler und die schön geformten Einzelheiten. Bemerkenswert ist das Geländer aus Schmiedeeisen, eines der schönsten der Stadt. Gammel Konge BRIANT S HUS OG BYENS RÆSTEBOLIG gade Linde Opført i 1773 for den ene af byens grundlæggere og menighedens første forstander, Jonathan Briant. Facaden er elegant med spinkle murpiller og smukke detaler i formsten. Trappens smedeernsrækværk er et af byens smukkeste. e Halv BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Opført i 1773 som Brødremenighedens gæstehus. Hotellet har haft stor betydning i den sønderyske historie, for det var her våbenhvilen i 1864 blev underskret af den danske oberst Kaufmann og den preussiske oberstløtnant Stiele.

6 11 selle 9 GENFORENINGSLADSEN ladsen blev etableret til minde om Genforeningen den 10. uli 1920, da Sønderylland blev forenet med Danmark efter 56 års prøsisk-tysk herredømme. Rod BAGERI Eendommen blev opført i Her startede Emil Achtnich i 1802 honningkagebageriet. Christiansfeld omtales den dag i dag som honningkagebyen eller herternes by. Der bages stadig honningkager efter de gamle opskrifter. DIE BÄCKEREI Das Gebäude wurde 1782 aufgeführt. Hier begann Emil Achtnich 1802 die Lebkuchenbäckerei. Christiansfeld wird noch heute als Lebkuchenstadt oder Stadt der Herzen bezeichnet. Es werden noch immer Lebkuchen nach den alten Rezepten gebacken. THE REUNION SQUARE The square was established in memory of the Reunion on the 10th of July 1920 where South Jutland became reunited with Denmark after 56 years of russian-german dominance. En gh av e BAKERY The property was built in This was where Emil Achtnich started the honey cake bakery in Christiansfeld is today described as the honey cake town or the town of hearts. Honey cakes are still baked using the old recipes. LATZ DER WIEDERVEREINIGUNG Der latz wurde zum Gedenken der Wiederreinigung vom 10. Juli 1920, als Nordschleswig und Dänemark nach 56 Jahren preussisch-deutscher Herrschaft reint wurde, ergründet. Ty rs S 10 Fo rb in de ls es tr up e n Gl. r æsteg GUDSAGEREN Gudsageren, som er Brødremenighedens kirkegård, blev grundlagt i Gudsageren er omkranset af lindetræer og inddelt med stier. Brødrene begras mod st og søstrene mod øst. Alle gravsteder bevares, er ens og lige store. GUDSAGEREN (GOD S ACRE) Gudsageren, which is the Moravian Brethren s cemetery, was established in Gudsageren is surrounded by linden trees and divided with paths. The Brothers are buried facing west and the Sisters facing east. All burial plots are preserd, are identical and equal in size. 14 GUDSAGEREN (DER GOTTESACKER) Der Gottesacker ist der Friedhof der Brüdergemeine und wurde 1773 eingeweiht. Der Gottesacker ist von Linden umringt und mit Gehwegen angelegt worden. Die Brüder werden westwärts und die Schwestern ostwärts beerdigt. Alle Grabsteine sind gleich und auch gleich Groß. 15 rds å l. ræsteg

7 12 F Ravnhav Smedeha Toftegårds Bæk Omfartsen Toftegårds H Boetoft Industri Danæg Aller Damgårdsparken Kampesmose Steenberg Ting Arla Thors Odins Freas Virkelyst Frederiksdalparken Skovparken Birke Skovvænget Nørregade Ha Kongensgade Borgmester Vester Omfartsen UNESCO SITE i Lindegade Museumsgade Kirkegårds Alle Christian X's Ve 10. Februar Ve Borgmester Christian VII's Ve E L M Gen 10. Juli Ve Hal N.J. Ho lm Lindegade s ark Luneparken Arla G To ård s Tvær Lysestøber Jernb anegade O Skole Vestervang Banckes Staals Carstens Gildesager 13 Kirke Alle J Taps Å Haderslev Forbindelsesen Herndrup Brosberg C Hernd

8 Nis T hues 12 en 14 Hei ss elv e BULLADEN Bulladen menes bygget i 1668 og er fredet. Den er opført på kampesten i brede egetræsplanker, der er skubbet ned mellem lodrette egestolper. Det er den største bullade i Danmark, der stadig står på sin oprindelige plads. THE REUNION AND BORDER MUSEUM Following Kolding north of the town, you will find The Old Border Inn and The Reunion and Border Museum. The Museum shows the history of Southern Jutland from 1848 until the Reunion with Denmark in THE OLD OAK BARN The Old Oak Barn is said to be built in 1668 and is by law protected. The building is built with solid oak planks situated between high horizontally notched posts. It is the largest Oak Barn still located at its original site. DAS WIEDERVEREINIGUNGS- UND GRENZMUSEUM Nördlich der Stadt befindet sich das Wiederreinigungsund Grenzmuseum sowie der Alten Grenzkrug. Das Museum zeigt die Geschichte von Nordschleswig von 1848 bis zur Wiederreinigung mit Dänemark DIE ALTE BLOCKSCHEUNE Man rmutet dass das Blockhaus 1668 gebaut wurde. Das Blockhaus steht unter Denkmalschutz. Es ist Dänemarks größte Blockscheune die noch auf ihren Ursprungsort steht. ller Gl. A GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEUM Ved Kolding nord for byen ligger Den Gamle Grænsekro. Al lekroen Orfor ligger Genforenings- og Grænsemuseet. rv e Sønderyllands historie fra 1848 til Museet viser Genforeningen med Danmark i Gl. Aller 13 orning 15 Mølle CHRISTINERO Kammerherreinde Christina Friederica og Christian Friederich von Holstein købte i 1777 Favrvrågård. Christina Friederica lod en romantisk park med pavillon og kogehus opføre, hvor hun kunne finde fred og fordybe sig i sine tanker. g in rn To TYRSTRU KIRKE Kirken blev opført i og kaldes også for Genforeningskirken, da Kong Christian X og Dronning Alexandrine i anledning af Genforeningen deltog i en takkegudsteneste den 10. uli Kirken er nyrestaureret. M øl TYRSTRU CHURCH The church was built The church is also called the Reunion Church since on the occasion of the Reunion, King Christian X and Queen Alexandrine participated in a thanksgiving service on the 10th of July The church has ust been restored. e TYRSTRU KIRCHE Die Kirche wurde gebaut. Die Kirche wird auch Wiederreinigungskirche genannt. König Christian X og Königin Alexandrine im Anlass zur Wiederreinigung am Gottesdienst dem 10. Juli 1920 teilnahmen. Die Kirche wurde kürzlich restauriert. øl rm Al le tte rv le le Ry CHRISTINERO Wife to the chamberlain, Christian Friederica and the chamberlain, Christian Friederich von Holstein, purchased Favrvrågaard in Christina Friederica had a romantic garden laid with a pavilion and cookinghouse where she v and immerse herself in her thoughts. Sko could find peace Lille CHRISTINERO Die Kammerherrin Christina Friedericia und Christian Friederich von Holstein kauften Favrvrågård im Jahre Christina Friedericia ließ eine kleine Anlage mit avillon und ihre Grabstelle bauen, wo die Kammerherrin Ruhe finden konnte um sich in ihre Gedanken zu rtiefen.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2014 Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2 3 Indhold 24 34 Historiske Kolding 4 Historical Kolding Historische Kolding Har du lyst til at lege? 14 Do you want to play? Spielst du gern? 38 41 25 Kunst

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Mangler du inspiration

Mangler du inspiration Mangler du inspiration til hvad du kan foretage dig udenfor hotellet? Odense 5% 20% Benyt dette hæfte og få rabat og ekstra fordele på lokale restauranter, butikker og andre spændende steder her i byen.

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

CHRISTEL-SEYFARTH.DK

CHRISTEL-SEYFARTH.DK all rights reserved by Christel Seyfarth. Christel Seyfarth art knits Christel Seyfarth designer hånd- og maskinstrik i unika design. Hendes farvestrålende strik er inspireret af den storslåede natur på

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Lobby Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Ønsker du at opholde dig midt i København, og vil du samtidig kunne trække dig tilbage i rolige, stilrene omgivelser, så

Læs mere

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Lobby Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Ønsker du at opholde dig midt i København, og vil du samtidig kunne trække dig tilbage i rolige, stilrene omgivelser, så

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Lobby Restaurant The Harbour Lobby

Lobby Restaurant The Harbour Lobby Lobby Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Stevnsbussen.dk is a free sightseeing bus for anyone who wants to experience Stevns beautiful nature and many interesting sights.

Stevnsbussen.dk is a free sightseeing bus for anyone who wants to experience Stevns beautiful nature and many interesting sights. Velkommen i stevnsbussen.dk Stevnsbussen.dk er et gratis tilbud til dig, som gerne vil opleve den flotte natur på Stevns og de mange spændende seværdigheder. Bussen kører med 4 daglige afgange fra 29.

Læs mere

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger hele hotellet,

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

FREDERICIA MADSBY LEGEPARK HISTORISK MINIBY TALLSHIPS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND

FREDERICIA MADSBY LEGEPARK HISTORISK MINIBY TALLSHIPS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND FREDERICIA 2014 Besøg byen med de historiske og sjove oplevelser MADSBY LEGEARK HISTORISK MINIBY TALLSHIS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND VOLDANLÆG SHOING

Læs mere

GREVINDE DANNERS PALÆ UNIKKE FACILITETER. Skodsborg Strandvej 113, 2942 Skodsborg Sag 116424 (TG)

GREVINDE DANNERS PALÆ UNIKKE FACILITETER. Skodsborg Strandvej 113, 2942 Skodsborg Sag 116424 (TG) GREVINDE DANNERS PALÆ UNIKKE FACILITETER Skodsborg Strandvej 113, 2942 Skodsborg Sag 116424 (TG) BELIGGENHED DK Grevinde Danners Palæ ligger på Skodsborg Strandvej 113, centralt placeret mellem København

Læs mere

Velkommen til Imperial Hotel tradition. Welcome to Imperial Hotel where tradition

Velkommen til Imperial Hotel tradition. Welcome to Imperial Hotel where tradition Lobby Velkommen til Imperial Hotel tradition og fornyelse i skøn forening At Imperial Hotel er andet og mere end et smagfuldt og moderne firestjernet hotel i centrum af København det er der ingen tvivl

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Du finder vores hyggelige, trestjernede Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter.

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter. Tema: Märchen Fag: Tysk Målgruppe: 5.-7. kl ARD, 2013, 5 min. Faustnr.: TV0000026386 Alle billeder er hentet fra tv-udsendelsen At arbejde med eventyr i tyskundervisningen er en oplagt mulighed for fhv.

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN I Destination Ringkøbing Fjord har vi ved hjælp af projekt Fremtidens Superstrand, gjort en

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober 2013 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B LS 2 a TyFB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Programm Freitag den 10. juli 2015

Programm Freitag den 10. juli 2015 Programm Freitag den 10. juli 2015 10.50 Uhr Konzert am Schlosswall. Die Sønderborg-Garde sorgt für Unterhaltung, während sich die Reiter auf dem Platz vor dem Sønderborg Schloss versammeln 11.30 Uhr Der

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Øvelsesterræn

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Øvelsesterræn FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Velkommen Willkommen Welcome Oksbøl Skydeog Øvelsesterræn Oksbøl Schiess- und Truppenübungsgelände The Oksbøl Firing Range and Training Grounds Historie Oksbøl

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance Lobby Facade Velkommen til Hotel Phoenix Copenhagen atmosfære og elegance Vi tilbyder eksklusiv overnatning på et af Københavns bedste luksushoteller, så uanset om du er fashionista eller forretningsrejsende

Læs mere

Bindslev. guiden 2013-2014 BINDSLEV UGGERBY Å. Sindal. Skagen. Kandestederne. Skiveren. Ålbæk. Tversted Tuen. Uggerby.

Bindslev. guiden 2013-2014 BINDSLEV UGGERBY Å. Sindal. Skagen. Kandestederne. Skiveren. Ålbæk. Tversted Tuen. Uggerby. Bindslev guiden 2013-2014 Skagen Kandestederne Skiveren Uggerby Tversted Tuen Ålbæk Sørig Mygdal BINDSLEV Mosbjerg Jerup www.bindslevguiden.dk Sindal UGGERBY Å Bindslevs vartegn Bindslevs Wahrzeichen Aksene

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Hotel Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags Du finder vores hyggelige, trestjernede Hotel Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere