Byvandring Town walk Stadtwanderung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byvandring Town walk Stadtwanderung"

Transkript

1 VERDENSARV Christiansfeld er i uli 2015, udnævnt til rdensarv af FN-organisationen UNESCO. Dette betyder, at Christiansfeld blir en del af mere end 1000 unikke steder i hele rden, som er udpeget af UNESCO til at være umisteligt for kommende generationer. Stemningen og historien gør et besøg i Christiansfeld til en unik og særlig oplelse. WORLD HERITAGE Christiansfeld has been nominated for inscription on UNESCO s list of world heritage sites in July This means that Christiansfeld will oin the list of more than 1,000 unique sites all or the world which ha been named by UNESCO to be an inalienable asset for future generations of humanity. The town s atmosphere and history make a visit to Christiansfeld a unique and special experience. WELTERBE Die Stadt Christiansfeld erhält im Juli 2015 von der UNESCO den Titel als Weltkulturerbe. Damit wird Christiansfeld Teil einer Gruppe bestehend aus mehr als 1000 einzigartigen lätzen auf der ganzen Welt, die von der UNESCO für kommende Generationen als erhaltenswert eingestuft werden. Die Stimmung und Geschichte von Christiansfeld machen eden Besuch zu einem einmaligen und unrgesslichen Erlebnis. i Byvandring Town walk Stadtwanderung Christiansfeld Centret Søstrehuset Nørregade 14 DK-6070 Christiansfeld Tel Download app

2 HVAD ER SÅ SECIELT VED CHRISTIANSFELD? Christiansfeld er grundlagt i 1773 og er opkaldt efter Kong Christian VII. Christiansfeld er en af de bedst bevarede brødremenighedsbyer i rden. Brødremenigheden er en luthersk-evangelisk frimenighed med samme bekendelsesgrundlag som den danske folkekirke. Brødremenigheden byggede byen med sammenhængende arkitektur, konseknt brug af materialer og farr med sans for detaler - læg mærke til det på eres tur. Brødremenighedens kristne tro var omdreningspunkt i byplanlægning, arkitektur og dagligdag. Christiansfeld er de seneste 10 år blet nænsomt renoret og skiller sig ud fra andre byer i Danmark med sin særlige og gennemførte arkitektur. I hertet af Christiansfeld er der god mulighed for at nyde byens butikker i stemningsfyldte og historiske rammer. Her er café og bageri, hvor de originale Christiansfelder honningkager sælges, butikker med lækre delikatesser som vin, kaffe og chokolade og andre specialbutikker. God fornøelse. WHAT IS SO SECIAL ABOUT CHRISTIANSFELD? Christiansfeld was founded in 1772 and named after King Christian VII. Christiansfeld is one of the best preserd Moravian Brethren towns in the world. The Moravian Brethren is a Lutheran-Evangelical nonconformist congregation with the same confessional basis as the Danish National Evangelical Lutheran Church. The Moravian Brethren, which is also called Moravians, built a town with connected architecture, consistent use of specific materials and colours as well as a sense of detail take note of this on your walk. The Moravian Brethren s Christian faith was the focal point in town planning, architecture and in their daily lis. Or the past ten years, Christiansfeld has been carefully restored and differentiates itself from other towns in Denmark with its special and accomplished architecture. At the heart of Christiansfeld there is good opportunity to enoy the town s shops in evocati and historical settings. Among other things, there is a café and bakery where the original Christiansfeld honey cakes are sold, shops with delicious delicacies such as wine, coffee and chocolate as well as seral kinds of specialty shops. Enoy. WAS IST SO BESONDERS AN CHRISTIANSFELD? Christiansfelds Grundlegung fand 1773 statt. Die Stadt wurde nach König Christians VII benannt und ist eine der am besten bewahrten Brüdergemeine Städte der Welt. Die Brüdergemeine ist eine evangelisch-lutherische Freikirche. Ein eigenes Glaubensbekenntnis hat die Herrnhuter Brüdergemeine als evangelische Kirche nicht rfasst. Die Brüdergemeine erbaute die Stadt mit einer durchgängigen Architektur, einen konsequenten Einsatz von Materialen und Farben und einen Sinn für das Detail. Der christliche Glaube der Brüdergemeine war Angelpunkt der Stadtplanung, der Architektur und des täglichen Lebens. Christiansfeld wurde in den letzten 10 Jahren behutsam restauriert und hebt sich mit seiner besonderen und einzigartigen Architektur von anderen Städten Dänemarks ab. Im Herzen von Christiansfeld gibt es gute Möglichkeiten, die Geschäfte der stimmungsvollen und historischen Stadtmitte zu genießen. Hier sind unter anderem ein Café und eine Bäckerei, wo man originale Lebkuchen rkauft, Geschäfte mit leckeren Delikatessen so wie Wein, Kaffee und Schokolade und viele andere Fachgeschäfte. Viel Spaß.

3 1 2 3 ENKEHUSET MED MUSEUM Enkehuset fra 1780 var bolig for ældre enlige søstre og enker. Vestfløen er i dag museum, som rummer samlinger fra Brødremenighedens udstrakte missionsvirksomhed og udstillinger. THE CHURCH SQUARE The Church Square was built in 1773 and was the centre of the town. The square is surrounded by linden trees, cored in grass and with paths that form a cross. In the middle of the square there is a well with a fountain. Around the church square are the town s most important buildings. THE WIDOWS HOUSE AND THE MUSEUM The Widows House from 1780 was the residence for the elderly spinster sisters and widows. The west wing contains the Moravian Brethren s Museum, with collections from the Moravian Brethren s widespread missionary activities and exhibition rooms. DER KIRCHLATZ Der Kirchplatz wurde im Jahre 1773 angelegt und war das Zentrum der Stadt. Der latz ist von Linden umringt und mit einer grünen Wiese und fade angelegt worden. Mitten auf dem latz finden Sie einen Springbrunnen. Um den Kirchplatz herum wurden die wichtigsten Gebäude gebaut. DAS WITWENHAUS UND DESSEN MUSEUM Das Witwenhaus war ab 1780 Bleibe für die älteren, alleinstehenden Schwestern und die Witwen der Brüdergemeine. Im Westflügel findet man das Museum der Brüdergemeine mit Sammlungen der weltumspannenden Missionstätigkeiten und Ausstellungsräume. Ty rs Omfar tse n KIRKELADSEN Kirkepladsen blev anlagt i 1773 og var byens centrum. ladsen er omkranset af lindetræer, dækket af græs og med stier, der danner et kors. Midt på pladsen er en brønd med fontæne. Rundt om kirkepladsen ligger byens vigtige huse. 4 tr u p Ve st er Nø SØSTREHUSET I Søstrehuset fra 1776 boede ugifte kvinder og pige-kostskoleeler. Huset var indrettet med sosale, stuer, korsal og værksteder, som kan oples i gårdmiløet. Søstrehuset er nyrenoret og er byens kulturarvshus. SALSHUSET Salshuset, which is the Moravian Brethren s church, was built in 1776 and further extended in 1796 with two side wings. Salshuset is Denmark s largest church building without structural columns. The church is kept entirely in white and is beautifully and simply furnished. THE SISTERS HOUSE From 1776, spinsters and female boarding school pupils lid in the Sisters House. The house was fitted with dormitories, living rooms, choir hall and workshops, that can still be seen in the courtyard. The Sisters House is undergoing newly renovated and is the town s Cultural Heritage Centre. DER KIRCHENSAAL Die Kirche wurde 1776 gebaut und 1796 mit zwei Seitenflügel erweitert. Es ist Dänemarks größter Kirchensaal ohne tragende Säulen. Die Kirche ist ganz in weiß, einfach und hübsch eingerichtet. DAS SCHWESTERNHAUS Ab 1776 wohnten im Schwesternhaus unrheiratete Frauen und Schülerinnen des Mädcheninternates. Das Gebäude war mit Schlafsälen, Stuben, Werkstätten und Chorsälen eingerichtet. Im Hinterhof kann man Werkstätten sehen. Das Schwesternhaus ist neurenoviert und Kulturerbehaus. Tvær SALSHUSET Salshuset er Brødremenighedens kirke som blev opført i 1776 og udvidet med to sidefløe i Kirkesalen, der er Danmarks største kirkerum uden bærende søler, er holdt i hvidt og er smukt og enkelt indrettet. Tvær

4 11 Birke BUTIKKER SHOS GESCHÄFTE Skovvænget A B C D E F G H I J amanda-m.dk Anemonen Blomstergården Brødrehusets Lille Honning-Café Christiansfeld Apotek Den gamle grænsekro Donslund Vine Flugger farr Gittes mode Honningkagehuset K L M N O Q R S Juel Nielsen Ure Klip Dupont Mad-aletten Martensen s Boghandel Nordea OK lus Smuksakk Sønderha sko Tyrstrup kro Ha 10 Kongensgade Birke 3 4 i rregade Nørregade Nørregade Museumsgade K G B Kirkegårds Alle Kirkepladsen R A 6 Lindegade Lindegade 8 7 D 9 Kongensgade Lysestøber Q N I COMENIUSHAVEN

5 Christian e 7 mesterv li Ve e ebruar V 5 BYENS GAMLE AOTEK Opført i 1783 og rummede i en lang årrække et apotek, der i 1805 fik kongeligt privilegium. Brødremenigheden havde apoteket indtil 1937, da privilegiet blev solgt til den danske stat, som drev apoteket i bygningen frem til BRØDREHUSET Opført i 1774 og yderligere udvidet indtil Brødrehuset var opholdsstedet for de ugifte brødre i Brødremenigheden. Brødrehuset var også rammen for mange værksteder og småindustrier bl.a. garri, snedkeri og bageri. THE TOWN S OLD HARMACY Ve nv The property was built in 1783 and housed a pharmacy a II's Christiafor number of years, which was granted royal privilege in The Moravian Brethren had the pharmacy until 1937 when the privilege was sold to the Danish State, which then operated the pharmacy in the building until THE BROTHERS HOUSE The Brothers House was built in 1774 and extended further in The Brothers House was the residence for the unmarried brothers of the Moravian Brethren. The Brothers House was also the setting for many workshops and light industries such as a tannery, oinery and bakery. DIE ALTE AOTHEKE Das Gebäude wurde 1783 erbaut und war viele Jahre lang eine Apotheke, die 1805 den Titel königlich privilegiert erhielt. Die Brüdergemeine hatte die Apotheke bis zum Jahre 1937, als das rivileg an den dänischen Staat rkauft wurde, der diese bis zu 2010 weiterführte. DAS BRÜDERHAUS Das Brüderhaus wurde 1774 aufgeführt und bis zu 1854 erweitert. Das Brüderhaus war der Aufenthaltsort für die unrheirateten Brüder der Gemeinde. Im Brüderhaus waren auch viele Werkstätten und Kleingewerbe wie Gerberei, Tischlerei und Bäckerei untergebracht. 6 8 Gen THE MORAVIAN BRETHREN S HOTEL Constructed in 1773 as the Moravian Brethren s guest house. The hotel has had great importance in the southern part of Jutland s history, since it was at this hotel the armistice in 1864 was signed by the Danish Colonel Kaufmann and the russian Lieutenant Colonel Stiele. BRIANT S HOUSE AND THE TOWN S VICARAGE Build in 1773 for one of the town s founders and the congregation s first provost, Jonathan Briant. The elegance of the façade is due to the slender flat piers and the beautiful details in the moulded brick. The wrought iron railing on the stairs is among the most beautiful in the town. DAS HOTEL DER BRÜDERGEMEINE Das Haus wurde 1773 als Gästehaus gebaut. Das Hotel ist für Süddänemark von großer, geschichtlicher Bedeutung. Hier wurde 1864 der Vertrag über den Waffenstillstand, von Oberst Kaufmann und den preußischen Oberstleutnant Stiele, unterzeichnet. DAS BRIANT S HAUS UND DAS FARRHAUS Erbaut 1773 für einen der Gründer, der auch der erste Vorsteher der Gemeinde war, Jonathan Briant. Die Eleganz der Fassade entsteht durch zarte flache Mauerpfeiler und die schön geformten Einzelheiten. Bemerkenswert ist das Geländer aus Schmiedeeisen, eines der schönsten der Stadt. Gammel Konge BRIANT S HUS OG BYENS RÆSTEBOLIG gade Linde Opført i 1773 for den ene af byens grundlæggere og menighedens første forstander, Jonathan Briant. Facaden er elegant med spinkle murpiller og smukke detaler i formsten. Trappens smedeernsrækværk er et af byens smukkeste. e Halv BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Opført i 1773 som Brødremenighedens gæstehus. Hotellet har haft stor betydning i den sønderyske historie, for det var her våbenhvilen i 1864 blev underskret af den danske oberst Kaufmann og den preussiske oberstløtnant Stiele.

6 11 selle 9 GENFORENINGSLADSEN ladsen blev etableret til minde om Genforeningen den 10. uli 1920, da Sønderylland blev forenet med Danmark efter 56 års prøsisk-tysk herredømme. Rod BAGERI Eendommen blev opført i Her startede Emil Achtnich i 1802 honningkagebageriet. Christiansfeld omtales den dag i dag som honningkagebyen eller herternes by. Der bages stadig honningkager efter de gamle opskrifter. DIE BÄCKEREI Das Gebäude wurde 1782 aufgeführt. Hier begann Emil Achtnich 1802 die Lebkuchenbäckerei. Christiansfeld wird noch heute als Lebkuchenstadt oder Stadt der Herzen bezeichnet. Es werden noch immer Lebkuchen nach den alten Rezepten gebacken. THE REUNION SQUARE The square was established in memory of the Reunion on the 10th of July 1920 where South Jutland became reunited with Denmark after 56 years of russian-german dominance. En gh av e BAKERY The property was built in This was where Emil Achtnich started the honey cake bakery in Christiansfeld is today described as the honey cake town or the town of hearts. Honey cakes are still baked using the old recipes. LATZ DER WIEDERVEREINIGUNG Der latz wurde zum Gedenken der Wiederreinigung vom 10. Juli 1920, als Nordschleswig und Dänemark nach 56 Jahren preussisch-deutscher Herrschaft reint wurde, ergründet. Ty rs S 10 Fo rb in de ls es tr up e n Gl. r æsteg GUDSAGEREN Gudsageren, som er Brødremenighedens kirkegård, blev grundlagt i Gudsageren er omkranset af lindetræer og inddelt med stier. Brødrene begras mod st og søstrene mod øst. Alle gravsteder bevares, er ens og lige store. GUDSAGEREN (GOD S ACRE) Gudsageren, which is the Moravian Brethren s cemetery, was established in Gudsageren is surrounded by linden trees and divided with paths. The Brothers are buried facing west and the Sisters facing east. All burial plots are preserd, are identical and equal in size. 14 GUDSAGEREN (DER GOTTESACKER) Der Gottesacker ist der Friedhof der Brüdergemeine und wurde 1773 eingeweiht. Der Gottesacker ist von Linden umringt und mit Gehwegen angelegt worden. Die Brüder werden westwärts und die Schwestern ostwärts beerdigt. Alle Grabsteine sind gleich und auch gleich Groß. 15 rds å l. ræsteg

7 12 F Ravnhav Smedeha Toftegårds Bæk Omfartsen Toftegårds H Boetoft Industri Danæg Aller Damgårdsparken Kampesmose Steenberg Ting Arla Thors Odins Freas Virkelyst Frederiksdalparken Skovparken Birke Skovvænget Nørregade Ha Kongensgade Borgmester Vester Omfartsen UNESCO SITE i Lindegade Museumsgade Kirkegårds Alle Christian X's Ve 10. Februar Ve Borgmester Christian VII's Ve E L M Gen 10. Juli Ve Hal N.J. Ho lm Lindegade s ark Luneparken Arla G To ård s Tvær Lysestøber Jernb anegade O Skole Vestervang Banckes Staals Carstens Gildesager 13 Kirke Alle J Taps Å Haderslev Forbindelsesen Herndrup Brosberg C Hernd

8 Nis T hues 12 en 14 Hei ss elv e BULLADEN Bulladen menes bygget i 1668 og er fredet. Den er opført på kampesten i brede egetræsplanker, der er skubbet ned mellem lodrette egestolper. Det er den største bullade i Danmark, der stadig står på sin oprindelige plads. THE REUNION AND BORDER MUSEUM Following Kolding north of the town, you will find The Old Border Inn and The Reunion and Border Museum. The Museum shows the history of Southern Jutland from 1848 until the Reunion with Denmark in THE OLD OAK BARN The Old Oak Barn is said to be built in 1668 and is by law protected. The building is built with solid oak planks situated between high horizontally notched posts. It is the largest Oak Barn still located at its original site. DAS WIEDERVEREINIGUNGS- UND GRENZMUSEUM Nördlich der Stadt befindet sich das Wiederreinigungsund Grenzmuseum sowie der Alten Grenzkrug. Das Museum zeigt die Geschichte von Nordschleswig von 1848 bis zur Wiederreinigung mit Dänemark DIE ALTE BLOCKSCHEUNE Man rmutet dass das Blockhaus 1668 gebaut wurde. Das Blockhaus steht unter Denkmalschutz. Es ist Dänemarks größte Blockscheune die noch auf ihren Ursprungsort steht. ller Gl. A GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEUM Ved Kolding nord for byen ligger Den Gamle Grænsekro. Al lekroen Orfor ligger Genforenings- og Grænsemuseet. rv e Sønderyllands historie fra 1848 til Museet viser Genforeningen med Danmark i Gl. Aller 13 orning 15 Mølle CHRISTINERO Kammerherreinde Christina Friederica og Christian Friederich von Holstein købte i 1777 Favrvrågård. Christina Friederica lod en romantisk park med pavillon og kogehus opføre, hvor hun kunne finde fred og fordybe sig i sine tanker. g in rn To TYRSTRU KIRKE Kirken blev opført i og kaldes også for Genforeningskirken, da Kong Christian X og Dronning Alexandrine i anledning af Genforeningen deltog i en takkegudsteneste den 10. uli Kirken er nyrestaureret. M øl TYRSTRU CHURCH The church was built The church is also called the Reunion Church since on the occasion of the Reunion, King Christian X and Queen Alexandrine participated in a thanksgiving service on the 10th of July The church has ust been restored. e TYRSTRU KIRCHE Die Kirche wurde gebaut. Die Kirche wird auch Wiederreinigungskirche genannt. König Christian X og Königin Alexandrine im Anlass zur Wiederreinigung am Gottesdienst dem 10. Juli 1920 teilnahmen. Die Kirche wurde kürzlich restauriert. øl rm Al le tte rv le le Ry CHRISTINERO Wife to the chamberlain, Christian Friederica and the chamberlain, Christian Friederich von Holstein, purchased Favrvrågaard in Christina Friederica had a romantic garden laid with a pavilion and cookinghouse where she v and immerse herself in her thoughts. Sko could find peace Lille CHRISTINERO Die Kammerherrin Christina Friedericia und Christian Friederich von Holstein kauften Favrvrågård im Jahre Christina Friedericia ließ eine kleine Anlage mit avillon und ihre Grabstelle bauen, wo die Kammerherrin Ruhe finden konnte um sich in ihre Gedanken zu rtiefen.

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem create and combine 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem Med Bocca har formålet været at skabe en fleksibel opbevaringsserie. Bocca er møbler i et moderne design med metalgreb og mulighed for flotte

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2014 Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2 3 Indhold 24 34 Historiske Kolding 4 Historical Kolding Historische Kolding Har du lyst til at lege? 14 Do you want to play? Spielst du gern? 38 41 25 Kunst

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel BERLIN über alles Eine Stafette/Memoryspiel Spillet spilles som stafet med materialesættets 10 souvenirs og 10 udvalgte billedkort fra spillet Berlin Minimemo. De røde kort nedenfor passer til materialesættets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Color Line Outdoor 1

Color Line Outdoor 1 Color Line Outdoor 1 Peanco outdoor 9010 White ygningsarkitektur undergår løbende forandringer, baseret på udvikling af enye materialer og konstruktionsformer, sideløbende med ændringer i menneskers adfærdsmønster.

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk, niveau B Rikke Wagner Jensen HH2s

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Das Wetter Fag: Tysk Målgruppe: 8.-10. klasse Titel: Das Wetter Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Das Wetter Fag: Tysk Målgruppe: 8.-10. klasse Titel: Das Wetter Vejledning Lærer/elev Das Wetter ZDF, 2010, 5 min. Billedet er fra tv-udsendelsen. Indholdsbeskrivelse: Tysk vintervejrudsigt. Emneord: Das Wetter, die Wettervorhersage, der Wetterbericht Overordnet mål at kunne forstå og videreformidle

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

6. Navneord i ental (substantiver i singularis)

6. Navneord i ental (substantiver i singularis) 6. Navneord i ental (substantiver i singularis) M = Maskulinum (hankøn) F = Femininum (hunkøn) N = Neutrum (intetkøn) Ubestemt kendeord ein eine ein Bestemt kendeord der die das Sæt følgende navneord i

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

www.vadehavscentret.dk

www.vadehavscentret.dk layout NY farve 04/04/06 14:49 Side 1 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV 10-16 Se åbningstider i vinterhalvåret på Åben for grupper efter aftale Entré Eintritt Admission Voksne Erwachsene Adults...Dkk.

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Bestlite for the Danish red Cross limited edition

Bestlite for the Danish red Cross limited edition Bestlite for The Danish Red Cross Limited Edition Bestlite for The Danish Red Cross Limited Edition Bestlite pour la Croix-Rouge Danoise Série limitée Bestlite is proud to be able to enter the venerable

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Ty fortsætter b Kristian

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere