Undersøgelse - Kæbeleddet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse - Kæbeleddet"

Transkript

1 Undersøgelse - Kæbeleddet 4,11 A 1. Anamnese: (side 2,00A) 2. Inspektion: a) Holding: Protraheret hoved, kæbens stilling, læbebid, tungepres, protese b) Muskulær balance: m.masseter, m.temporalis, m.sternocleidomastoid., hyoide mm., nakkeroset c) Villighed til bevægelse, bevægelse under tale. 3. Siddende: a) Funktionel demonstration (bemærk bevægeudslag, kvalitet og evt. knagen / klik ) b) Hvilestilling og occlusion c) Aktiv / passiv / isom. bevæg til P1 eller til L. Åbne/lukke (40-60mm), protr./retract. (10-12mm), SG H / V (10mm) I Ikke SIN: Aktive bev. + compression (lyt efter klik ) d) Cx (side 4,01A) 4. Rygliggende: Funktionsundersøgelse som siddende.

2 Palpation - Kæbeleddet 4,12 A 1. Bløddele: a. Hud: - Sved, temperatur, binding b. Muskler: - Nakkerosetten, m.sternocleidomastoideus, sup.hyoide mm., mm.scalenii, m.masseter (dybe del 1 cm ant./dist. for condylen), m.temporalis (horizontale og vertikale fibre), m.pterygoideus med. og lat., m.digastricus. c. Kapsler / ligamenter: - vævsændringer (nye, gamle) - lig. temporomandibularis (condyl presses skråt bagud-ned) - lig. collaterale med / lat. (condyl s ) - lig. post. (condyl presses bagud + op) d. Pulsation: - a.carotis ext. 2. Ossøse relationer: - mandiblen, tungeben, thyroideabrusk 3. Specifikke ledtest: noter: bevægeudslag, stivhed, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. - åbne / lukke, protr. / retr., SG H / V - tungeben APM = active physiological movements med palpation af TMJ - øvre ledkammer (tungen fremme mod tænderne i undermunden) - nedre ledkammer (tungen oppe, tilbage mod ganen) PAM = passive accessoriske movements (glidebevægelser). - a, e, q, p, s 4. Behandlingsplan: fremhæv med * væsentlige objektive fund Husk på: S. I. N. 5. Efter undersøgelsen og evt. behandling: a. Advar om evt. forværring af symptomer b. Anmodning om at rapportere effekt c. Instruktion til Pt. - ikke ændre væsentlige ting i første omgang

3 Undersøgelse Albuen 4,31 A 1. Anamnese: (side 4,00A) 2. Stående: Inspektion: - fejlstilling - holdning. - atrofi - hævelse - blodcirculation (farve). Funktionel demonstration: om muligt. a) PT viser en bevægelse eller stilling, der fremprovokerer hans symptomer. b) Differentiering af bevægelsen. 3. Siddende: Aktive bevægelser: Bevæg til P1 eller til L. NB: OP (IV - III ++) a) F, E i Pro / Sup. b) Pro, Sup i F / E. c) Håndtryk fuldt, 3-, 2- og 1 finger el. dynamometer Isometriske tests: Cx (side 4,01A) Neurologisk undersøgelse: (side 1,08B) Neurodynamisk us.: SLUMP (side 2,01J) Muskulær Balance 4. Rygliggende: Passive bev.: noter: bev.udslag, modstand, smerte, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. NB. OP (IV - III++) a) F, E, Sup og Pro. b) F/Abd, F/Add, E/Abd, og E/Add. (side 4,31B) Neurodynamik: ULNT1, ULNT2, ULNT3 (side 4,01G+H) Palpation: (side 4,32A) 5. Efter undersøgelsen og evt. Rx: Check noter og evt. rtg-beskrivelse. Fremhæv væsentlige punkter C * Advar om evt. forværring. Anmod om at rapportere effekt.

4 Specialtests med relation til Albuen 4,31 B De rene fysiologiske bevægelser er, også når det gælder albuens led, ikke tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om der er normale forhold tilstede eller ej. Ved at kombinere to eller flere fysiologiske bevægelser stresses leddene mere, og derved bliver det lettere at fange mindre anomalier. Er testene negative, er albuens led ikke medansvarlige for PT s symptomer. Er de positive, er det imidlertid ikke ensbetydende med, at det er albuen, der skal behandles som 1. valg. Check nakken. Er der palpaple ændringer i et bevægesegment, der er foreneligt med albuens innervationsområde, startes behandlingen der. Testene er beskrevet for H side. E / Add: PT: rygliggende. TP: stående med front mod hovedgærdet. H ben forrest, låret støtter ind til plinten. H hånd fatter proximalt for albuen, V om håndleddet (lillefinger ml. tommel og pegefinger i palma). Den mediale epicondyl placeres på låret, så de 2 epicondyler står lodret over hinanden. H underarm placeres på PT s overarm, så albuen hviler anteriort på skulderen for at holde denne nede. Albuen extenderes og adduceres. Fra denne udg.still. udforskes de første ca. 10 F. Er der normale tilstande i leddet, vil man opleve, at bevægelsen beskriver en bue. Ved anormale tilstande er der ingen tydelig bue. Bevægeudslag og smertereaktion noteres. E / Abd: PT: rygliggende. TP: stående med front mod fodenden. V ben forrest, låret støtter ind til plinten. V hånd fatter prox. for albuen, H om håndleddet (lillefinger i palma). Den laterale epicondyl placeres på låret, så de 2 epicondyler står lodret over hinanden. V underarm placeres på PT s overarm, så albuen hviler anteriort på skulderen, for at holde denne nede. Albuen extenderes og abduceres. Fra denne udgangsstilling udforskes de første ca. 10 F. Er der normale tilstande i leddet, vil man opleve, at bevægelsen beskriver en bue. Ved anormale tilstande er buen mindsket. Buen er tydeligt større ved E / Abd. sammenlignet med E / Add.. Bevægeudslag og smertereaktion noteres. F / Add: PT: rygliggende. TP: stående med front mod hovedgærdet. H ben forrest, låret støtter ind til plinten. PT s underarm proneres fuldt. V hånd fatter om PT s håndled (håndbasis anteriort). H hånd griber medialt fra, om PT s overarm lige proximalt for albuen. Fixationen skal hindre at G/H med.roterer under testen. Fleksion/adduktions bevægelsen udføres ved at V hånd presser underarmen i fleksion og fører den ind i adduktion med en lille grave bevægelse. Bevægeudslag og smertereaktion noteres. F / Abd: PT: rygliggende. TP: stående med front mod hovedgærdet. V ben forrest, H lår støtter ind til plinten. PT s underarm supineres fuldt. H hånd fatter om PT s håndled (håndbasis posteriort). V hånd griber lateralt fra om PT s overarm lige proximalt for albuen. Fixationen skal hindre at G/H lat. roterer under testen. Fleksion/abduktions bevægelsen udføres ved at H hånd presser underarmen i fleksion og fører den ind i abduktion med en lille grave bevægelse.

5 Palpation - Albuen 4,32 A 1. Bløddele: a. Hud: sved, temperatur, binding, hævelse og cikatricer b. Fascier: antebrachium c. Muskulatur: m.biceps brachii, m.brachioradialis, m.triceps m.anconeus, m.supinator, m.pronator teres. håndens flexorer og extensorer. d. Kapsler/ligamenter: lig.anulare. e. Nervevæv: n.medianus, n.radialis, n.ulnaris f. Pulsation: a.brachialis. g. Bursae: olecrani. 2. Ossøse relationer: olecranon, epicondylus lateralis og medialis caput radii, proc.coronoideus sammenlign V / H 3. Specifikke ledtest: noter: bevægeudslag, stivhed, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. a) F, E, Sup og Pro b) F/Abd, F/Add, E/Abd og E/Add. PAM = passive accessoriske movements (glidebevægelser). a) e, a, d, c, f, g, på caput radii i forskellige grader af F / E. b) e, f, g, på coronoideus c) s, p, q, på olecranon Revurdering Tidligt - Midt - Sent Husk på: S. I. N. Stadfæst C pt.: Hvordan føles dette cf. dette? Gør det ondt hver gang jeg presser? Hvor? De for dig kendte smerter/symptomer?

6 Diagnostiske overvejelser for behandling af Albuen 4,33 A Indskrænket passiv bevægelse + kapsulært mønster 1. Arthrosis: a. inaktivitet b. hyperaktivitet 2. Arthritis: a. rheumatoid arthrit b. metaboliske arthritter - psoriasis arthrit - arthritis urica - pyrofosfat arthrit c. reaktive arthritter: 1. bakteriel - 2. virus - yersenia - gonorrhoisk - gigtfeber d. mb. Reiter e. mb. Bechterew f. enteroarthritter 3. Myositis ossificans Indskænket passiv bevægelse - kapsulært mønster 1. Luxationer: a. "pulled elbow" 2. Frakturer: a. proc.coronoideus b. olecranon. 3. Ledmus: a. osteochondrosis dissicans 4. Ligamentlæsioner 5. Bursitis: a. "students elbow" 6. Tumores 7. Columna 8. Neurodynamisk dysfunktion ± Fuld passiv bevægelse + smerte ved isometrisk kontraktion 1. Tendinitis: fx. a. tennis albue, b. golfer s albue, c. m. supinator. 2. Partiel ruptur: sene/muskel 3. Stress 4. Claudicatio: a. subclavian steal syndrome 5. Trigger punkter Fuld passiv bevægelse + en eller flere svage muskler 1. Rodtryk: a. C5 b. C6 c. C7 2. Perifert nervetryk 3. Neurodynamisk dysfunktion 4. Neuritis: a. toxiske b. tryk: perifere pareser 5. Ledluxationsfølger 6. Totalruptur: sene/muskel 7. Muskulær dysbalance

7 Hypotesegrupper for smerter i albuen 4,33 B Perifere smertetyper Smertemekanismer Strukturer Somatisk lokal: Primær Hyperalgesi: Led: (intra-/ extraarticulært.) Nociception: Mekanisk Inflammation H/U, H/R, R/U prox., Lig. anulare/r Mekanisk Inflammation Ischæmi Inflammation Myofascielt: Extensorer (hånd/alb.) Flexorer (hånd/alb.) Supinatorer Pronatorer Bursae: Somatisk meddelt: Primær hyperalgesi Led: (intra-/ extraart.) Nociception: Mekanisk Inflammation Ischæmi C5/6, C6/7, C7/T1 Skulder, hånd Sekundær hyperalgesi Myotom Sclerotom Dermatom Myofascielt: Muskler: Knogler: Hud: Visceralt meddelt: Hjertet (v) Projiceret: Neurogen smerte: Radiculopathi Neuropathi Perifer neurogen n. Radialis n. Ulnaris n. Medianus n. Musculocutaneus Central neurogen Medulla, Hjernen Reflex: Sympatical Maintained Pain (SMP) Led: T1 - T6 (7)

8 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 A Extension bruges oftest i grad II og III-, men hvis albueleddet kun er lidt smertefuldt kan grad III og IV+ anvendes. Extension: PT rygliggende. TP står ved PT s H side med front mod PT. TP s H hånd fatter omkring PT s H håndled. V hånds tommel/pegefinger placeres rundt om PT s H albue. Håndleddet holdes strakt så hele TP s og PT s underarme er i forlængelse af hinanden. TP s lår kan danne stop for bevægelsen, eller TP kan bytte sine hænder om, så H hånd griber om olecranon fra dorsalsiden og underarmen kan danne stop for bevægelsen. TP bevæger PT s underarm frem og tilbage mod sit år (eller underarm) i den ønskede grad. Rytmen skal være jævn. Extension: PT rygliggende. TP holder om PT s albue med begge hænder med tommelfingrene placeret anteriort, pegefingrene posteriort for olecranon og de øvrige fingre distalt for olecranon. PT s hånd og underarm fixeres ind til TP s krop. PT s albue mobiliseres i den ønskede grad ved at TP F/E sine egne albuer.

9 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 B Flexion: PT rygliggende med H albue ud til kanten. TP står ved PT s H albue med front mod plinten. TP s H hånd fatter om PT s H hånd og bøjer albuen til det punkt hvor stoppet ønskes. TP placerer nu sin knytnæve i plinten ud for den mediale epicondyl. Håndleddet holdes strakt, så hele underarmen kan danne stop for bevægelsen. Den laterale epicondyl hviler mod TP s lår. TP bevæger PT s underarm frem og tilbage mod sin egen underarm i den ønskede grad. Rytmen skal være jævn. Flexion: PT rygliggende. TP står distalt for PT s albue. TP s V hånd fixerer PT s H overarm posteriort. TP s H hånd fatter om PT s let supinerede håndled. Oscillerende bevægelser udføres i den ønskede fleksionsgrad.

10 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 C Supination: PT rygliggende. TP står distalt for PT s albue. TP s H hånd fixerer PT s overarm posteriort. TP s V hånd fatter om PT s supinerede håndled. Fingrene spredes ud på forsiden af PT s håndled og tommelfingeren på bagsiden. TP s H hånd udfører supinationsbevægelsen i den ønskede grad. Supination: PT rygliggende. TP står distalt for PT s albue, som er flekteret og fuldt supineret. TP fatter med H hånd distalt på ulna og V hånd distalt på radius. TP s underarme i forlængelse af hinanden som vist på billedet. TP holder sine underarme i forlængelse og supinerer PT s underarm 2-3 ved at overføre en rotationsbevægelse fra egen krop til PT s underarm. Ekstension/adduktion: PT rygliggende med abduktion i skulderen og albuen lige udenfor plinten. TP står ved PT s H side med front mod fodenden og hviler sin V arm på forsiden af PT s skulder, der fixeres i medialroteret stilling. TP s H hånd fatter PT s håndled der holdes supineret. Humerus fixeres, mens der udføres en halvcirklende og gravende bevægelse med underarmen.

11 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 D Ekstension / abduktion: PT rygliggende med abduktion i skulderen og albuen lige udenfor plinten. TP står ved PT s H side med front mod hovedgærdet, hvilende sin H arm på PT s skulder, der fixeres i lateralroteret stilling. TP holder PT s supinerede hånd over håndleddet. Humerus fixeres, mens der udføres en halvcirklende og gravende bevægelse med underarmen. TP kan bruge sit lår som omdrejningspunkt. Fleksion / adduktion: PT rygliggende. TP står lidt distalt for PT s H albue og fixerer PT s H overarm i lateralroteret stilling med sin H hånd. TP s V hånd fatter om PT s håndled og pronerer underarmen og flekterer albuen næsten maksimalt. PT s hånd føres i retning af hagen med en halvcirklende og gravende bevægelse, mens humerus fastholdes i lateralrotation. Fleksion / abduktion: PT rygliggende i afslappet stilling. TP fatter omkring PT s overarm, så lateralrotation i skulderled kan undgås. Med H hånd flekteres PT s albue og underarmen proneres. PT s hånd føres ud lateralt for skulderen i en halvcirklende og gravende bevægelse, mens humerus fastholdes i medial rotation.

12 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 E Specifik ledmobilisering i art. Radiohumerale: PT rygliggende med den ene arm ud over kanten på plinten. TP holder PT s arm fikseret mellem sin krop og V arm. V hånd fatter omkring radialsiden af albuen, således at PT s caput radii holdes mellem tommel og pegefinger. TP s H hånd fatter omkring ulnarsiden af PT s albueled, lige distalt for epicondylus medialis humeri. H hånds 3. finger lægges an mod caput radii. TP roterer en smule væk fra plinten, så der opstår en let traktion i PT s radiohumeralled. Samtidig presser TP (H) hånd i anterolateral retning. TP kan ændre de forskellige bevægekomponenter samt graden af fleksion i albuen. Obs: Kan anvendes som thrust teknik. Pronationsmobilisering art.radioulnare: PT rygliggende. TP fatter med den distale hånd omkring radialsiden af PT s håndled. Den proksimale hånd fatter om caput radii med tommelfingeren på ventralsiden. TP pronerer PT s underarm med den distale hånd. Samtidig presses caput radii i AP retning for at fremme dorsalglidningen i radioulnarleddet. Obs: Pas på n. radialis. Supinationsmobilisering art.radioulnare: TP fatter med den distale hånd omkring ulnarsiden af PT s håndled. Den proksimale hånd fatter om caput radii med tommelfingeren på dorsalsiden. TP supinerer PT s underarm med den distale hånd. Samtidig presses caput radii i PA retning for at fremme ventralglidningen i radioulnarleddet.

13 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 F Generel mobilisering af art. cubiti: PT rygliggende med den ene arm ud over plinten. TP holder PT s underarm fast mellem sine lår. TP fatter med begge hænder omkring PT s albueled. TP mobiliserer PT s albueled i alle retninger fra forskellige grader af fleksion. Separation art. cubiti. PT rygliggende med det ene albueled flekteret 90. TP fatter med den distale hånd omkring ulnarsiden af PT s underarm lige distalt for albueleddet. PT s hånd støttes af TP s skulder. TP fikserer PT s overarm med den proksimale hånd. TP læner sig tilbage, samtidig med at PT s overarm holdes fikseret. Derved opstår en separation af art. cubiti. Obs: Kan udføres fra forskellige grader af fleksion.

14 Hånden 4,40 A Højre hånd set fra dorsalsiden

15 Undersøgelse - hånden 4,41 A 1. Anamnese: (side 4,00A) 2. Siddende: Funktionel demonstration: om muligt. a) PT viser en bevægelse eller stilling, der fremprovokerer hans symptomer. b) Differentiering af bevægelsen. Inspektion: vola, dorsum fejlstillinger, trofik, hævelse, kulør, negle Funktion: Håndtryk: fuldt, 3-, 2- og 1 finger el. dynamometer Aktive bevægelser: Bevæg til P1 eller til L. NB: OP (IV - III ++) a) DF, VF, Abd, Add, (R.dev., U.dev.) b) Pro, Sup c) Tommel: F, E, Abd, Add, opposition. d) Fingre: F, E, Abd, Add. Isometriske test. Finkelsteins test. (side 4,41B) Phalen s test. (side 4,41B) Tinel s tegn (side 4,41B) Allen s test (side 4,41B) Cx (side 4,01A) Neurologisk Us: (side 1,08B) Neurodynamisk Us: SLUMP 3. Rygliggende: Passive bev.: noter: bev.udslag, modstand, smerte, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. NB. OP (IV - III++) Hele Hånden: 1) F/E 2) Ab/Ad (R.dev./U.dev.) 3) Sup/Pro 4) s ceph/caud 5) HF/HE Neurodyn.us.: ULNT1, ULNT2, ULNT3 (side 4,01I,J+K) Differentierings test: Afhængigt af fund og ± SIN til P1/EOR Bite. Palpation: (side 4,42A) 4. Efter undersøgelsen og evt. Rx: Check noter og evt. rtg-beskrivelse. Fremhæv væsentlige punkter C * Advar om evt. forværring. Anmod om at rapportere effekt.

16 Nogle undersøgelser med relation til håndens led 4,41 B Finkelstein: PT: Flekterer tommelfingeren og knytter de øvrige fingre om den. TP: Ulnar devierer PT s hånd. Hvis der udløses smerter svarende til 1. kulisse, kan det tyde på en tenosynovit (De Quervain s disease) heri. (m.abduktor pollicis longus og m.extensor pollicis brevis). Differentialdiagn.: neurodynamisk dysf. - n.musculocutaneus og n.radialis. Tinel: Ved percussion af lig. carpi transversum føler patienten prikken og stikken i de fingre, der innerveres af n. medianus. Phalen: Ved max. VF eller DF af håndleddet i 1/2-1 minut forøges eller reproduceres patientens symptomer. Allen: Test af blodgennemstrømningen i a.radialis og a. ulnaris. 1. Kompression af a.radialis og a.ulnaris 2. Patienten pumper til blodtomt. 3. Slip kompression af a. radialis. Hvis der kommer rødme, er gennemstrømningen i a.radialis normal. 4. Gentag punkt 1-2, slip derefter kompressionen af a.ulnaris. Hvis der kommer rødme, er gennemstrømningen i a.ulnaris normal. Sammenligning mellem rheumatoid arthrit og arthrosis. Rheumatoid arthrit Arthrosis Håndled + sjældent Carpometacarp. I sjældent + Metac./ Phal I sjældent + Metac./ Phal II-V + sjældent PIP + DIP +

17 Palpation - hånden 4,42 A 1. Bløddele: a. Hud: sved, temperatur, binding, hævelse, ar. b. Fascier: aponeurosis palmaris c. Muskulatur: m.abd.pol.long., m.ex.pol.br., m.ex.carp.rad.long. et brev., m.ex.pol.long., m.ex.dig.com., m.ex.indicis, m.ex.dig.min., m.ex.carp.uln., m.fl.carp.uln., m.palm.long., m.fl.dig.sup., m.fl.dig.prof., m.fl.pol.long., m.fl.carp.rad., m.abd.pol.brev. m.opp.pol., m.fl.pol.br., m.abd.dig.v., m.opp.dig., m.fl.dig.v., lumbricaler og interosser d. Kapsler/ligamenter: lig.transversum e. Nervevæv: n.medianus, n.radialis, n.ulnaris, n.musculocutaneus f. Pulsation: a.radialis og a.ulnaris. g. Bursae: manus 2. Ossøse relationer: styloideus radii, tub.radii, styloideus ulnae os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme, os hamatum, os capitatum, os trapeziodeum, os trapezium, discus triangularis, ossa metacarpalia og phalanges sammenlign V / H 3. Specifikke ledtest: noter: bevæge udslag, stivhed, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. (side 4,41 A) PAM = passive accessoriske movements (glidebevægelser): R/U inf. e, a ± compr., EOR Sup, EOR Pro. Discus Triangularis. ± compr. int. carpal e, a ± compr. og i forskellige vinkler. Pisiforme ± compr. carp / metacarp. e, a ± compr. og i forskellige vinkler. metacarp / phal. e, a, p, q, s ceph., s cran., A, B. PIP og DIP e, a, p, q, s ceph., s cran., A, B, Revurdering Tidligt - Midt - Sent Husk på: S. I. N. Stadfæst C pt.: Hvordan føles dette cf. dette? Gør det ondt hver gang jeg presser? Hvor? De for dig kendte smerter/symptomer?

18 Diagnostiske overvejelser for behandling af Håndens led 4,43 A Indskrænket passiv bevægelse + kapsulært mønster 1. Arthrosis: a. inaktivitet b. hyperaktivitet 2. Arthritis: a. rheumatoid artrit b. metaboliske arthritter - psoriasis arthrit - arthritis urica - pyrofosfat arthrit c. reaktive artritter: 1. bakteriel - 2. virus - yersenia d. mb. Reiter - gonorrhoisk e. mb. Bechterew - gigtfeber f. Enteroartritter 3. Heberdenske noduli Indskrænket passiv bevægelse - kapsulært mønster 1. Luxationer: fx. a. os capitatum b. os lunatum 2. Subluxationer 3. Frakturer: fx. a. os scaphoideum b. Bennetts fractur c. Colles fract. 4. Ligamentlæsioner: fx. a. lig. collaterale ulnare b. lig. collaterale ulnare MCP I c. lig. volare 5. Bursitis: fx. bursa manus 6. Tumores 7. Dupuytren s kontraktur 8. Columna 9. Neurodynamisk dysfunktion ± Fuld passiv bevægelse + smerte ved isometrisk kontraktion 1. Tendinitis: fx. m. interossei 2. Tenosynovitis: fx. DeQuervain 3. Tendovaginitis: fx. m abduktor pollicis longus 4. Partiel ruptur: sene/muskel 5. Stress 6. Claudicatio: a. subclavian steal syndrome b. Volkman s ischaemiske kontraktur 7. Triggerpunkter Fuld passiv bevægelse + en eller flere svage muskler 1. Rodtryk: fx. C6, C7, C8, T1. 2. Perifert nervetryk 3. Neurodynamisk dysfunktion 4. Neuritis: a. toxiske: 1. blyforgiftning af C7. b. tryk: 1. n. medianus 2. n. ulnaris 5. Ledluxationsfølger 3. n. radialis 6. Total ruptur sene/muskel 7. Muskulær dysbalance

19 Hypotesegrupper for smerter i håndens led 4,43 B Perifere smertetyper Smertemekanismer Strukturer Somatisk lokal: Primær Hyperalgesi: Led: (intra-/ extraarticulært.) Nociception: Mekanisk Inflammation R/U dist., Carpus Metacarpus Fingrenes led Discus triangularis Mekanisk Inflammation Ischæmi Inflammation Myofascielt: Extensorer (hånd) Flexorer (hånd) Thenar, Hypothenar Interosser Lumbricaler Bursae: Somatisk meddelt: Primær hyperalgesi Led: (intra-/ extraart.) Nociception: Mekanisk Inflammation Ischæmi C5/6, C6/7, C7/T1 Skulder, albue Sekundær hyperalgesi Myotom Sclerotom Dermatom Myofascielt: Niveau muskler Knogler: Hud: Visceralt meddelt: Projiceret: Neurogen smerte: Radiculopathi Neuropathi Perifer neurogen n. Radialis n. Ulnaris n. Medianus n. Musculocutaneus Central neurogen Medulla, Hjernen Reflex: Sympatical Maintained Pain (SMP) Led: T1 - T6 (7)

20 Test og behandlingsforslag: Hånden 4,44 A Radiocarpal flexion: PT rygliggende med underarmen supineret. TP holder med begge sine tommelfingre anteriort over proksimale række af carpalknogler og med pegefingrene posteriort over samme række. PT s hånd holdes i et fast og præcist greb. TP bevæger PT s håndled i flexion med tommelfingrene som omdrejningspunkt i den ønskede grad. Teknikken anvendes ligeledes til intercarpale- og carpo-metacarpale led. Radiocarpal extension: PT rygliggende med underarmen proneret. TP holder med begge sine tommelfingre på dorsum af hånden over proksimale række af carpalknogler og med pegefingre volart over samme række. De øvrige fingre fixerer inde i palma manus. PT s hånd holdes i et fast og præcist greb. TP bevæger PT s håndled i extension med tommelfingrene som omdrejningspunkt. Radiocarpal ulnar deviation (test): PT rygliggende med 90 fleksion i albuen. TP s V hånd stabiliserer PT s H underarm ved at fatte om distale del af radius og ulna. I midtstillingen mellem supination og pronation griber TP s hånd om PT s hånd i goddag - greb. PT s hånd ulnardevieres med TP s H hånd i den valgte grad, indtil smerteprovokation opnås eller leddet frikendes.

21 Test og behandlingsforslag: Hånden 4,44 B Radiocarpal ulnar deviation (behandling): PT rygliggende med H OE indadroteret, så ulnarsiden af hånden vender opad. TP fatter PT s H hånd med sin egen H hånd på dorsum og V hånd palmart. Herved kan begge TP s tommelfingre centreres mod os triquetrum. Der udføres oscillerende bevægelser i ulnar deviation med tommelfingrene som omdrejningspunkt. Bevægelsen kan evt. kombineres med dorsal fleksion. Radiocarpal radial deviation (test): PT rygliggende med 90 F i albuen. TP s V hånd stabiliserer PT s H underarm ved at fatte om distale del af radius og ulna. TP s V hånd griber om hele ulnarsiden af PT s hånd. Hånden radialflekteres med TP s V hånd i den valgte grad indtil smerteprovokation opnås eller leddet frikendes. Radiocarpal radial deviation (behandling): PT rygliggende. TP griber om PT s H hånd med sin egen V hånd dorsalt og H hånd palmart. Herved kan begge TP s tommelfingre centreres mod os trapezium og os scaphoideum. Der udføres oscillerende bevægelser i radial deviation med tommelfingrene som omdrejningspunkt. Bevægelsen kan kombineres med dorsalfleksion i den valgte grad.

22 Test og behandlingsforslag: Hånden 4,44 C Carpal supination: PT rygliggende med 90 F i albue. TP stabiliserer PT s underarm ved at gribe omkring distale del af ulna og radius. TP s H hånd griber fat om dorsalsiden af PT s hånd over metacarpalknoglerne, således at tommel og indexfinger hager sig omkring basis af metacarpalknoglerne. TP supinerer PT s hånd med sin egen H hånd og mobiliserer med oscillerende bevægelser i den ønskede grad. Denne teknik kan anvendes til specifikt at teste og behandle den enkelte carpalrække ved at TP flytter sin H hånd mere proksimalt eller distalt i carpalrækkerne. Teknikken kan udføres i forskellige grader af supination eller pronation i PT s underarm. Carpal pronation: PT rygliggende med 90 F i H albue. TP stabiliserer PT s underarm ved at gribe omkring distale del af ulna og radius med H hånd. TP s V hånd griber fat om dorsalsiden af PT s hånd over metacarpalknoglerne, således at tommel og indexfinger hager sig omkring basis af metacarpalknoglerne. TP supinerer PT s hånd med sin egen V hånd og mobiliserer med oscillerende bevægelser i den ønskede grad. Intercarpal horizontal extension: PT rygliggende med H albue i 90 F og underarmen supineret. TP holder PT s hånd med sine tommelfingre posteriort over centrum for carpalknoglerne og de øvrige fingre omkring pisiforme medialt og omkring CMC I lateralt. De oscillerende bevægelser udføres ved at TP presser posteriort med sine tomler og trækker anteriort medialt og lateralt med sine fingre. Bevægelserne faciliteres ved at skubbe PT s hånd væk fra TP. Teknikken kan udføres som generel teknik for carpal- og metacarpal-knogler eller gøres specifik på en af knoglerne. Billedet viser en alternativ udførelse med albue extension og armen i pronation.

23 Test og behandlingsforslag: Hånden 4,44 D Mobilisering af os capitatum: TP fatter om PT s hånd med fingrene omkring hhv. thenar og hypothenar. TP s tommelfingre placeres ovenpå hinanden på dorsalsiden af PT s os capitatum. TP pronerer begge hænder, så PT s sulcus carpi åbnes. Samtidig mobiliserer TP vha. tommelfingrene os capitatum i palmar retning. Obs: Samme greb kan bruges til at mobilisere de øvrige håndrodsknogler. Mobilisering af art. radiocarpea: TP fatter med den proksimale hånd omkring den distale ende af radius og ulna tæt ved radiocarpalleddets ledlinie. Den distale hånd fatter om PT s carpus så tæt ved den anden hånd, at der opstår traction i leddet, når TP lukker sit greb. TP lukker sit greb, hvorved der opstår en let traktion i radiocarpalleddet. Den proksimale hånd fikserer radius og ulna. Den distale hånd mobiliserer carpus i palmar-dorsal retning. Obs: Kan udføres med modsat fikspunkt, dvs. den distale hånd fikserer og den proksimale mobiliserer. Radial-/dorsalmobilisering af os trapezium: TP fatter med den proksimale hånd om PT s håndled med spidsen af 1.finger på os scaphoideum. Den distale hånd fatter om PT s os metacarpale I og os trapezium. TP fikserer os scaphoideum med 1. finger og mobiliserer os trapezium i radial- /dorsalfleksion. Obs: Grebet kan flyttes et segment distalt til art. carpometacarpale 1, hvor det så bliver en ekstensionsmobilisering.

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand.

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand. ALBUE-HÅND Lateral humerusepikondylit tendinit lokaliseret til håndledsextensorernes udspring på laterale humerusepikondyl, særligt m. extensor carpi radialis brevis. Bliver også kaldt tennis albue, selvom

Læs mere

Anamnese - Columna Cervicalis

Anamnese - Columna Cervicalis Anamnese - Columna Cervicalis 4,00 A 1. Data: alder, erhverv, fritidsinteresser, sport. (begrænsninger i disse pga. smerter?) 2. Symptomområder: (indtegn på personkort) a. lokalisation: angiv - dyb/superficiel,

Læs mere

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula Program Skulder og overekstremiteten Anatomi og massagecases Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Skulderbæltet 2 x claviculae, sternum, 2 x scapulae Funktion: Hæfter

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

Laser akupunktur. SKANLAB LASER CW 500F 500 mw 808 nm

Laser akupunktur. SKANLAB LASER CW 500F 500 mw 808 nm Laser akupunktur SKANLAB LASER CW 500F 500 mw 808 nm Af: AKUPUNKTURKLINIKKEN I SKALBORG v/ Tandlæge Aase Brøndum-Nielsen Jacob Paludans vej 22 9200 Aalborg SV Tlf.: 9818 1484 - Mobil: 2539 4322 www.a ku-skalborg.dk

Læs mere

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58. Repetetion af 1. semester. bevægeapparatet del 3. Stud.med. MP, AU 07

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58. Repetetion af 1. semester. bevægeapparatet del 3. Stud.med. MP, AU 07 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58 Repetetion af 1. semester bevægeapparatet del 3 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 2 af 58 Armen 14.1 Hvorledes afgrænses armen topografisk,

Læs mere

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal Patientjournal Navn: Adresse: Alder: Stilling: Telefonnr: Ryger/Ryger ikke Fritidsaktiviteter: Medicin: Højde: Vægt: Er der ting/ sygdomme jeg skal tage hensyn til: Patientens problem: Tilbagevendende

Læs mere

Anatomi, Embryologi & Neurofysiologi

Anatomi, Embryologi & Neurofysiologi Look // See // Do Studieteknik Anatomi, Embryologi & Neurofysiologi 3. Semester Medicin ved KU Indledning Dette kompendium er en samling af noter fra en række forskellige kilder. Værdien ligger alene I

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

www.furesoe-reumatologerne.dk

www.furesoe-reumatologerne.dk COLUMNA CERVICALIS Rygsmerter er hyppigt forekommende i den vestlige verden. 19-43% af befolkningen har klager over rygbesvær indenfor 14 dage til 4 mdr. Årsagen er et komplekst samspil af mange faktorer:

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

Tommelfinger fleksion/ekstension side 16. 2.-5. finger fleksion/ekstension MCP-led side 17. 2.-5. finger fleksion/ekstension PIP-led side 18

Tommelfinger fleksion/ekstension side 16. 2.-5. finger fleksion/ekstension MCP-led side 17. 2.-5. finger fleksion/ekstension PIP-led side 18 Indholdsfortegnelse Introduktion side 3 Måling af ledbevægelighed side 4 Albue fleksion/ekstension side 7 Underarm supination side 8 Underarm pronation side 9 Håndled fleksion/ekstension side 10 Håndled

Læs mere

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit:

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit: SKULDEREN Rotatorcuff tendinit: Formentlig den hyppigste årsag til smerte og bevægeindskrækning i skulderen. Hos de yngre (< 40 år) opstår syndromet som regel som en følge af overbelastning. Hos de ældre

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Dagsorden. Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion. Anamnese. Persondata. Ønsker/forventninger

Dagsorden. Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion. Anamnese. Persondata. Ønsker/forventninger Dagsorden Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion Københavns Massageuddannelse Anamneseoptagelse Journalføring og samtykke PAUSE Gennemgang af muskler i bryst- og

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Pause. Huskeregler. Gennemgang af greb. Gennemgang af greb. Foldninger. Forskydninger 7/7/14

Pause. Huskeregler. Gennemgang af greb. Gennemgang af greb. Foldninger. Forskydninger 7/7/14 Dagsorden Hel- og halvkropsmassage samt grundlæggende massagegreb Massageopbygning Delkropsmassage Helkropsmassage Huskeregler Københavns Massageuddannelse Repetition af massagegreb Praktisk massage Massageopbygning

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Fig. 22.11. M.transversus abdominis træning i rygliggende. Tænd og sluk m.transversus abdominis. Palper musklen lige over SIAS. Hold muskelspændingen i 5 sekunder. Gentag 3x25. Fig. 22.12. m.transversus

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Bevægelighedstræning af knæ Fig. 25.30. Træning af fleksion Bøj og stræk knæet ledet aktivt. Foden glider på tæppeflise. Bevægelighedstræning af knæ A B C Fig. 25.31. Træning af fuld passiv fleksion i

Læs mere

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider Sygehistorie Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte? Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose. Artroskopi er en rutineundersøgelse. MR-scanning kan ligeledes overvejes. Stående

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk www.camp.dk Albue-/hælbeskytter Heelbo Elastisk strømpe med trykaflastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på albuen og forebygger tryksår. Art. nr. Farve Størrelse Mål Pakke 53600 Gul Small 15-20

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Syddansk Universitet. Muskeltest - arbejdsrelaterede symptomer i overekstremiteten Jepsen, Jørgen Riis. Published in: Månedsskrift for almen praksis

Syddansk Universitet. Muskeltest - arbejdsrelaterede symptomer i overekstremiteten Jepsen, Jørgen Riis. Published in: Månedsskrift for almen praksis Syddansk Universitet Muskeltest - arbejdsrelaterede symptomer i overekstremiteten Jepsen, Jørgen Riis Published in: Månedsskrift for almen praksis Publication date: 2014 Link to publication Citation for

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Ortopædkirurgisk Afdeling O og Reumatologisk Afdeling C Odense

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Løberknæ. (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren

Løberknæ. (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren Løberknæ (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren Løberknæ er den hyppigste årsag til smerter på ydersiden af knæet hos løbere. Og er relateret til stramhed af det iliotibiale bånd,

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring - Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning - Fysiologi, kost og ernæring Knoglerne: Skelettet består af 208 knogler. - Rørknogler (arme, ben, fingre mm.) Funktion: sørger for kroppens

Læs mere

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015 SKULDERLIDELSER Traumatiske og Degenerative forandringer Traumatiske forandringer Frakturer: humerus - clavicel - scapula Luksationer: humeroscapulærled acromioclaviculærled Cuff læsioner Collum humeri

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Revideret maj 2004 INDLEDNING

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Studiespørgsmål til bevægeapparatet

Studiespørgsmål til bevægeapparatet Studiespørgsmål til bevægeapparatet 1. Beskriv, gerne støttet af en figur, opbygningen af et ægte led 2. Beskriv synovialmembranens funktioner 3. Ledfladerne i et ægte led er beklædt med hyalin brusk.

Læs mere

Styrketræning Vintersæson 2013/14

Styrketræning Vintersæson 2013/14 Styrketræning Vintersæson 2013/14 Sæsonplan Forberedelse: Okt. Nov. Fokus: Grundstyrke at vedligeholde styrke og udholdenhed, og forberede kroppen til den hårdere træning i efterfølgende faser. Opbygning:

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Level 2 Advanced Knæ og hofte

Level 2 Advanced Knæ og hofte Level 2 Advanced Knæ og hofte Udarbejdet af: Morten Skjoldager, Kjetil Nord-Varhaug og Marius Fredriksen Siden sidst Patient-typer Hvad lykkes I med? Reliabilitet for Ultralydsscanning? Tlbagemelding fra

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden REUMATOID ARTRIT I DE PERIFERE LED RADIOLOGISKE ASPEKTER A-kursus 11. september 2014 Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden DEFINITION AF RA Hyppigst forekommende inflammatorisk ledsygdom Kronisk polyartikulær,

Læs mere

Bevægeapparatets lidelser

Bevægeapparatets lidelser KAPITEL 4 Bevægeapparatets lidelser Erik Martin Jensen 98 Bevægeapparatets lidelser Bevægeapparatet er opbygget af en række strukturer af vidt forskellig sammensætning, hvis overordnede funktion er afhængig

Læs mere

- og det blev en lang historie fra det virkelige liv

- og det blev en lang historie fra det virkelige liv - og det blev en lang historie fra det virkelige liv En kirurg kan f.eks. videnskabeligt sige noget om konsekvenserne af en brystoperation, og protese-fabrikanten kan videnskabeligt redegøre for sit produkt,

Læs mere

Klatreskader. Af Fysioterapeut Dennis K. Sjøgren

Klatreskader. Af Fysioterapeut Dennis K. Sjøgren Klatreskader Af Fysioterapeut Dennis K. Sjøgren Klatreskader Af Fysioterapeut, Dennis K. Sjøgren Skader er en naturlig del af enhver sportsgren, og klatring er ingen undtagelse. Klatring er især forbundet

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

MUSESKADER. Trillium Instituttet. Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk

MUSESKADER. Trillium Instituttet. Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk MUSESKADER Trillium Instituttet 2012 Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk Hvad er museskader? Museskader er besvær i bevægeapparatet som følge af computerarbejde.

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

LookFIT. Frie vægte. Af: LookFIT Teamet

LookFIT. Frie vægte. Af: LookFIT Teamet 1 - Spark bagud med sjippetov set fra siden Start med nogle enkelt hop for at finde rytmen. Studs op og ned ved at bruge ankelleddet aktivet. Bevægelsen gennemføres ved at bøje i knæet på den passive fod,

Læs mere

Skulderundersøgelser et kompendium

Skulderundersøgelser et kompendium 1 Skulderundersøgelser et kompendium Af Lars Blønd, overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling T, Amtssygehuset i Herlev. A new pain provocation test, 20 Abbot Saunders test, 25 ABIS test (AbductionInferiorStabilityTest

Læs mere

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG MR-teknik og indikationer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Fidusen ved MR Fremstiller væv med mange protoner Der er mange protoner i vand Der er oftest meget vand i patologisk

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

CASE RAPPORT. Eksempel på metode til undersøgelse, klassificering og behandling af spændingshovedpine.

CASE RAPPORT. Eksempel på metode til undersøgelse, klassificering og behandling af spændingshovedpine. CASE RAPPORT Eksempel på metode til undersøgelse, klassificering og behandling af spændingshovedpine. Resume: Baggrund: Hovedpine er i dag en af de mest hyppige lidelser verden over. Episodisk spændingshovedpine

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed Stræk Styrke Stabilitet Rygsøjlen Ryggen består af 24 ryghvirvler, der sammen med de intervertebrale diske, gør rygsøjlen fleksibel.

Læs mere

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne Backward rocking Backward rocking Backward rocking Stå på alle 4, skub fra med armene og hold lænden vandret. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Kom så langt tilbage som du kan, mens du fortsat

Læs mere

Disposition. Ryg. Anatomi Anatomi. Torticollis. Obj 04-05-2010. Af Læge Torben Stryhn

Disposition. Ryg. Anatomi Anatomi. Torticollis. Obj 04-05-2010. Af Læge Torben Stryhn Disposition Ryg Af Læge Torben Stryhn Anatomi Obj undersøgelse Torticolli Skolioser Mb Scheurmann Spondylolistese Diskus prolapser Spondylose og stenose Inflammatoriske/infektiøse lidelser Div Whiplash?

Læs mere

Øvelsesprogram. for brystopererede. Kirsten Rosenlund Tørsleff

Øvelsesprogram. for brystopererede. Kirsten Rosenlund Tørsleff Øvelsesprogram for brystopererede Kirsten Rosenlund Tørsleff 1 lndholdsfortegnelse Forord.. 3 Enkle målrettede øvelser de første 4 dage efter operationen. 4 Hvilestilling og vejrtrækningsøvelse... 6 Behandling

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Fod og ankel. www.sdu.dk/ki/orto

Fod og ankel. www.sdu.dk/ki/orto Fod og ankel Orthopaedic Research Unit Dept. of Orthopaedic Surgery and Traumatology Inst. of Clinical Research University of Southern Denmark www.sdu.dk/ki/orto Anatomi Ligamenter Den objektive undersøgelse

Læs mere

DAnSKe FySioTeRAPeuTeR. www.krop&fysik.dk. SKuLDeRPRoBLeMeR

DAnSKe FySioTeRAPeuTeR. www.krop&fysik.dk. SKuLDeRPRoBLeMeR DAnSKe FySioTeRAPeuTeR www.krop&fysik.dk SKuLDeRPRoBLeMeR 2 www.krop-fysik.dk Fakta Stadig flere danskere oplever at få skulderproblemer. Det kan skyldes at flere af os arbejder i mange timer med ensidigt

Læs mere

Anatomic SITT A/S, www.anatomicsitt.com, tlf.: 86 17 01 74, a-sitt@anatomic-sitt.dk

Anatomic SITT A/S, www.anatomicsitt.com, tlf.: 86 17 01 74, a-sitt@anatomic-sitt.dk Anatomic SITT A/S, www.anatomicsitt.com, tlf.: 86 17 01 74, a-sitt@anatomic-sitt.dk 1 En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

Påsætning af Urias Johnstone bandager brugt i PANat USER GUIDE

Påsætning af Urias Johnstone bandager brugt i PANat USER GUIDE PRO-Aktiv tilgang til Neurorehabitering Integrering af airsplints* og andre terapeutiske redskaber tools (* Urias Johnstone bandager) Påsætning af Urias Johnstone bandager brugt i PANat USER GUIDE v05

Læs mere

Menneskenært design. Humerus Comfort unik humerus frakturortose

Menneskenært design. Humerus Comfort unik humerus frakturortose Skulderortoser Menneskenært design NordiCare udvikler egne ortoser med den målsætning at finde løsninger, som gør livet lettere for såvel patienter som plejepersonale. Vi kalder det menneskenært design.

Læs mere

KOMPENDIUM OM FREMSTILLING AF HÅNDSKINNER

KOMPENDIUM OM FREMSTILLING AF HÅNDSKINNER KOMPENDIUM OM FREMSTILLING AF HÅNDSKINNER TEKST: KIRSTEN C. PEDERSEN, ERGOTERAPEUT TEGNINGER: FRANK PEDERSEN Indholdsfortegnelse HVORFOR... 5 FORMÅL MED SKINNER... 5 DET ENDELIGE MÅL... 5 HVAD KAN PÅVIRKES

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Bevægeapparatet. 1. Knogler 2. Led 3. Muskler. Tengbjerg massageuddannelse 1

Bevægeapparatet. 1. Knogler 2. Led 3. Muskler. Tengbjerg massageuddannelse 1 Bevægeapparatet 1. Knogler 2. Led 3. Muskler Tengbjerg massageuddannelse 1 Skelettet Værd at vide om skelettet for en Massør/Behandler Skelettet giver mange referencepunkter, som gør det lettere dels at

Læs mere

Om Kinesio. Igennem mere end 25 år har Kinesio Tape banet nye veje indenfor områderne sportsudøvelse, smertelindring og fysioterapi.

Om Kinesio. Igennem mere end 25 år har Kinesio Tape banet nye veje indenfor områderne sportsudøvelse, smertelindring og fysioterapi. Om Kinesio Igennem mere end 25 år har Kinesio Tape banet nye veje indenfor områderne sportsudøvelse, smertelindring og fysioterapi. Kinesio Tape metoden er udviklet til at fremme kroppens naturlige helingsproces,

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur Retningslinjeansvarlig terapeut Helle Thøgersen Specialeansvarlig leder Lisbet Pagter Fagområde Ergoterapi Målgruppe Ergoterapeuter

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

18 Albue og underarm. Anatomi og biomekanik. Bo Sanderhoff Olsen, Helle Frydensberg, Niels Erichsen & Bo Munk

18 Albue og underarm. Anatomi og biomekanik. Bo Sanderhoff Olsen, Helle Frydensberg, Niels Erichsen & Bo Munk 1 18 Albue og underarm Bo Sanderhoff Olsen, Helle Frydensberg, Niels Erichsen & Bo Munk Symptomer fra albue og underarm domineres af smerter, indskrænket bevægelighed (stivhed) og instabilitet. Disse symptomer

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Jepsen, J. R. (2014). Perifer nervepåvirkning i overekstremiteten. Fysioterapeuten, 96(5), 40-43.

Citation for pulished version (APA): Jepsen, J. R. (2014). Perifer nervepåvirkning i overekstremiteten. Fysioterapeuten, 96(5), 40-43. Syddansk Universitet Perifer nervepåvirkning i overekstremiteten Jepsen, Jørgen Riis Published in: Fysioterapeuten Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Thorakale og abdominale myogene smerter. Når det angår myogene smerter i nakke og ekstremiteterne, har de fleste et rimeligt

Thorakale og abdominale myogene smerter. Når det angår myogene smerter i nakke og ekstremiteterne, har de fleste et rimeligt Thorakale og abdominale myogene smerter Palle Rosted Factbox Cochrane review, der foreligger ingen review. Der foreligger ingen arbejder, der belyser emnet. Indledning Når det angår myogene smerter i nakke

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Forlæns benspring strakt (100A)

Forlæns benspring strakt (100A) Forlæns benspring strakt (100A) Stående afsæt fra kant eller vippe med front mod vandet. Landing i vand på ben i strakt stilling Opspring med hænder strakt over hovedet. Under springet trækkes armene ned

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

Behandling af Brud på skulderen

Behandling af Brud på skulderen ERGO- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 Behandling af Brud på skulderen Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2009-3647 patientinformation ERGOTERAPI- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN ÅRHUS

Læs mere

Skulder - Håndfunktion

Skulder - Håndfunktion Skulderkursus 12-13 marts 2014 Specialergoterapeut Birgitte Gammeltoft www.birgitte-gammeltoft.dk Skulder - Håndfunktion Det er vigtigt at have skulderfunktion for at kunne bruge sin hånd. Skulderen og

Læs mere