Undersøgelse - Kæbeleddet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse - Kæbeleddet"

Transkript

1 Undersøgelse - Kæbeleddet 4,11 A 1. Anamnese: (side 2,00A) 2. Inspektion: a) Holding: Protraheret hoved, kæbens stilling, læbebid, tungepres, protese b) Muskulær balance: m.masseter, m.temporalis, m.sternocleidomastoid., hyoide mm., nakkeroset c) Villighed til bevægelse, bevægelse under tale. 3. Siddende: a) Funktionel demonstration (bemærk bevægeudslag, kvalitet og evt. knagen / klik ) b) Hvilestilling og occlusion c) Aktiv / passiv / isom. bevæg til P1 eller til L. Åbne/lukke (40-60mm), protr./retract. (10-12mm), SG H / V (10mm) I Ikke SIN: Aktive bev. + compression (lyt efter klik ) d) Cx (side 4,01A) 4. Rygliggende: Funktionsundersøgelse som siddende.

2 Palpation - Kæbeleddet 4,12 A 1. Bløddele: a. Hud: - Sved, temperatur, binding b. Muskler: - Nakkerosetten, m.sternocleidomastoideus, sup.hyoide mm., mm.scalenii, m.masseter (dybe del 1 cm ant./dist. for condylen), m.temporalis (horizontale og vertikale fibre), m.pterygoideus med. og lat., m.digastricus. c. Kapsler / ligamenter: - vævsændringer (nye, gamle) - lig. temporomandibularis (condyl presses skråt bagud-ned) - lig. collaterale med / lat. (condyl s ) - lig. post. (condyl presses bagud + op) d. Pulsation: - a.carotis ext. 2. Ossøse relationer: - mandiblen, tungeben, thyroideabrusk 3. Specifikke ledtest: noter: bevægeudslag, stivhed, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. - åbne / lukke, protr. / retr., SG H / V - tungeben APM = active physiological movements med palpation af TMJ - øvre ledkammer (tungen fremme mod tænderne i undermunden) - nedre ledkammer (tungen oppe, tilbage mod ganen) PAM = passive accessoriske movements (glidebevægelser). - a, e, q, p, s 4. Behandlingsplan: fremhæv med * væsentlige objektive fund Husk på: S. I. N. 5. Efter undersøgelsen og evt. behandling: a. Advar om evt. forværring af symptomer b. Anmodning om at rapportere effekt c. Instruktion til Pt. - ikke ændre væsentlige ting i første omgang

3 Undersøgelse Albuen 4,31 A 1. Anamnese: (side 4,00A) 2. Stående: Inspektion: - fejlstilling - holdning. - atrofi - hævelse - blodcirculation (farve). Funktionel demonstration: om muligt. a) PT viser en bevægelse eller stilling, der fremprovokerer hans symptomer. b) Differentiering af bevægelsen. 3. Siddende: Aktive bevægelser: Bevæg til P1 eller til L. NB: OP (IV - III ++) a) F, E i Pro / Sup. b) Pro, Sup i F / E. c) Håndtryk fuldt, 3-, 2- og 1 finger el. dynamometer Isometriske tests: Cx (side 4,01A) Neurologisk undersøgelse: (side 1,08B) Neurodynamisk us.: SLUMP (side 2,01J) Muskulær Balance 4. Rygliggende: Passive bev.: noter: bev.udslag, modstand, smerte, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. NB. OP (IV - III++) a) F, E, Sup og Pro. b) F/Abd, F/Add, E/Abd, og E/Add. (side 4,31B) Neurodynamik: ULNT1, ULNT2, ULNT3 (side 4,01G+H) Palpation: (side 4,32A) 5. Efter undersøgelsen og evt. Rx: Check noter og evt. rtg-beskrivelse. Fremhæv væsentlige punkter C * Advar om evt. forværring. Anmod om at rapportere effekt.

4 Specialtests med relation til Albuen 4,31 B De rene fysiologiske bevægelser er, også når det gælder albuens led, ikke tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om der er normale forhold tilstede eller ej. Ved at kombinere to eller flere fysiologiske bevægelser stresses leddene mere, og derved bliver det lettere at fange mindre anomalier. Er testene negative, er albuens led ikke medansvarlige for PT s symptomer. Er de positive, er det imidlertid ikke ensbetydende med, at det er albuen, der skal behandles som 1. valg. Check nakken. Er der palpaple ændringer i et bevægesegment, der er foreneligt med albuens innervationsområde, startes behandlingen der. Testene er beskrevet for H side. E / Add: PT: rygliggende. TP: stående med front mod hovedgærdet. H ben forrest, låret støtter ind til plinten. H hånd fatter proximalt for albuen, V om håndleddet (lillefinger ml. tommel og pegefinger i palma). Den mediale epicondyl placeres på låret, så de 2 epicondyler står lodret over hinanden. H underarm placeres på PT s overarm, så albuen hviler anteriort på skulderen for at holde denne nede. Albuen extenderes og adduceres. Fra denne udg.still. udforskes de første ca. 10 F. Er der normale tilstande i leddet, vil man opleve, at bevægelsen beskriver en bue. Ved anormale tilstande er der ingen tydelig bue. Bevægeudslag og smertereaktion noteres. E / Abd: PT: rygliggende. TP: stående med front mod fodenden. V ben forrest, låret støtter ind til plinten. V hånd fatter prox. for albuen, H om håndleddet (lillefinger i palma). Den laterale epicondyl placeres på låret, så de 2 epicondyler står lodret over hinanden. V underarm placeres på PT s overarm, så albuen hviler anteriort på skulderen, for at holde denne nede. Albuen extenderes og abduceres. Fra denne udgangsstilling udforskes de første ca. 10 F. Er der normale tilstande i leddet, vil man opleve, at bevægelsen beskriver en bue. Ved anormale tilstande er buen mindsket. Buen er tydeligt større ved E / Abd. sammenlignet med E / Add.. Bevægeudslag og smertereaktion noteres. F / Add: PT: rygliggende. TP: stående med front mod hovedgærdet. H ben forrest, låret støtter ind til plinten. PT s underarm proneres fuldt. V hånd fatter om PT s håndled (håndbasis anteriort). H hånd griber medialt fra, om PT s overarm lige proximalt for albuen. Fixationen skal hindre at G/H med.roterer under testen. Fleksion/adduktions bevægelsen udføres ved at V hånd presser underarmen i fleksion og fører den ind i adduktion med en lille grave bevægelse. Bevægeudslag og smertereaktion noteres. F / Abd: PT: rygliggende. TP: stående med front mod hovedgærdet. V ben forrest, H lår støtter ind til plinten. PT s underarm supineres fuldt. H hånd fatter om PT s håndled (håndbasis posteriort). V hånd griber lateralt fra om PT s overarm lige proximalt for albuen. Fixationen skal hindre at G/H lat. roterer under testen. Fleksion/abduktions bevægelsen udføres ved at H hånd presser underarmen i fleksion og fører den ind i abduktion med en lille grave bevægelse.

5 Palpation - Albuen 4,32 A 1. Bløddele: a. Hud: sved, temperatur, binding, hævelse og cikatricer b. Fascier: antebrachium c. Muskulatur: m.biceps brachii, m.brachioradialis, m.triceps m.anconeus, m.supinator, m.pronator teres. håndens flexorer og extensorer. d. Kapsler/ligamenter: lig.anulare. e. Nervevæv: n.medianus, n.radialis, n.ulnaris f. Pulsation: a.brachialis. g. Bursae: olecrani. 2. Ossøse relationer: olecranon, epicondylus lateralis og medialis caput radii, proc.coronoideus sammenlign V / H 3. Specifikke ledtest: noter: bevægeudslag, stivhed, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. a) F, E, Sup og Pro b) F/Abd, F/Add, E/Abd og E/Add. PAM = passive accessoriske movements (glidebevægelser). a) e, a, d, c, f, g, på caput radii i forskellige grader af F / E. b) e, f, g, på coronoideus c) s, p, q, på olecranon Revurdering Tidligt - Midt - Sent Husk på: S. I. N. Stadfæst C pt.: Hvordan føles dette cf. dette? Gør det ondt hver gang jeg presser? Hvor? De for dig kendte smerter/symptomer?

6 Diagnostiske overvejelser for behandling af Albuen 4,33 A Indskrænket passiv bevægelse + kapsulært mønster 1. Arthrosis: a. inaktivitet b. hyperaktivitet 2. Arthritis: a. rheumatoid arthrit b. metaboliske arthritter - psoriasis arthrit - arthritis urica - pyrofosfat arthrit c. reaktive arthritter: 1. bakteriel - 2. virus - yersenia - gonorrhoisk - gigtfeber d. mb. Reiter e. mb. Bechterew f. enteroarthritter 3. Myositis ossificans Indskænket passiv bevægelse - kapsulært mønster 1. Luxationer: a. "pulled elbow" 2. Frakturer: a. proc.coronoideus b. olecranon. 3. Ledmus: a. osteochondrosis dissicans 4. Ligamentlæsioner 5. Bursitis: a. "students elbow" 6. Tumores 7. Columna 8. Neurodynamisk dysfunktion ± Fuld passiv bevægelse + smerte ved isometrisk kontraktion 1. Tendinitis: fx. a. tennis albue, b. golfer s albue, c. m. supinator. 2. Partiel ruptur: sene/muskel 3. Stress 4. Claudicatio: a. subclavian steal syndrome 5. Trigger punkter Fuld passiv bevægelse + en eller flere svage muskler 1. Rodtryk: a. C5 b. C6 c. C7 2. Perifert nervetryk 3. Neurodynamisk dysfunktion 4. Neuritis: a. toxiske b. tryk: perifere pareser 5. Ledluxationsfølger 6. Totalruptur: sene/muskel 7. Muskulær dysbalance

7 Hypotesegrupper for smerter i albuen 4,33 B Perifere smertetyper Smertemekanismer Strukturer Somatisk lokal: Primær Hyperalgesi: Led: (intra-/ extraarticulært.) Nociception: Mekanisk Inflammation H/U, H/R, R/U prox., Lig. anulare/r Mekanisk Inflammation Ischæmi Inflammation Myofascielt: Extensorer (hånd/alb.) Flexorer (hånd/alb.) Supinatorer Pronatorer Bursae: Somatisk meddelt: Primær hyperalgesi Led: (intra-/ extraart.) Nociception: Mekanisk Inflammation Ischæmi C5/6, C6/7, C7/T1 Skulder, hånd Sekundær hyperalgesi Myotom Sclerotom Dermatom Myofascielt: Muskler: Knogler: Hud: Visceralt meddelt: Hjertet (v) Projiceret: Neurogen smerte: Radiculopathi Neuropathi Perifer neurogen n. Radialis n. Ulnaris n. Medianus n. Musculocutaneus Central neurogen Medulla, Hjernen Reflex: Sympatical Maintained Pain (SMP) Led: T1 - T6 (7)

8 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 A Extension bruges oftest i grad II og III-, men hvis albueleddet kun er lidt smertefuldt kan grad III og IV+ anvendes. Extension: PT rygliggende. TP står ved PT s H side med front mod PT. TP s H hånd fatter omkring PT s H håndled. V hånds tommel/pegefinger placeres rundt om PT s H albue. Håndleddet holdes strakt så hele TP s og PT s underarme er i forlængelse af hinanden. TP s lår kan danne stop for bevægelsen, eller TP kan bytte sine hænder om, så H hånd griber om olecranon fra dorsalsiden og underarmen kan danne stop for bevægelsen. TP bevæger PT s underarm frem og tilbage mod sit år (eller underarm) i den ønskede grad. Rytmen skal være jævn. Extension: PT rygliggende. TP holder om PT s albue med begge hænder med tommelfingrene placeret anteriort, pegefingrene posteriort for olecranon og de øvrige fingre distalt for olecranon. PT s hånd og underarm fixeres ind til TP s krop. PT s albue mobiliseres i den ønskede grad ved at TP F/E sine egne albuer.

9 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 B Flexion: PT rygliggende med H albue ud til kanten. TP står ved PT s H albue med front mod plinten. TP s H hånd fatter om PT s H hånd og bøjer albuen til det punkt hvor stoppet ønskes. TP placerer nu sin knytnæve i plinten ud for den mediale epicondyl. Håndleddet holdes strakt, så hele underarmen kan danne stop for bevægelsen. Den laterale epicondyl hviler mod TP s lår. TP bevæger PT s underarm frem og tilbage mod sin egen underarm i den ønskede grad. Rytmen skal være jævn. Flexion: PT rygliggende. TP står distalt for PT s albue. TP s V hånd fixerer PT s H overarm posteriort. TP s H hånd fatter om PT s let supinerede håndled. Oscillerende bevægelser udføres i den ønskede fleksionsgrad.

10 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 C Supination: PT rygliggende. TP står distalt for PT s albue. TP s H hånd fixerer PT s overarm posteriort. TP s V hånd fatter om PT s supinerede håndled. Fingrene spredes ud på forsiden af PT s håndled og tommelfingeren på bagsiden. TP s H hånd udfører supinationsbevægelsen i den ønskede grad. Supination: PT rygliggende. TP står distalt for PT s albue, som er flekteret og fuldt supineret. TP fatter med H hånd distalt på ulna og V hånd distalt på radius. TP s underarme i forlængelse af hinanden som vist på billedet. TP holder sine underarme i forlængelse og supinerer PT s underarm 2-3 ved at overføre en rotationsbevægelse fra egen krop til PT s underarm. Ekstension/adduktion: PT rygliggende med abduktion i skulderen og albuen lige udenfor plinten. TP står ved PT s H side med front mod fodenden og hviler sin V arm på forsiden af PT s skulder, der fixeres i medialroteret stilling. TP s H hånd fatter PT s håndled der holdes supineret. Humerus fixeres, mens der udføres en halvcirklende og gravende bevægelse med underarmen.

11 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 D Ekstension / abduktion: PT rygliggende med abduktion i skulderen og albuen lige udenfor plinten. TP står ved PT s H side med front mod hovedgærdet, hvilende sin H arm på PT s skulder, der fixeres i lateralroteret stilling. TP holder PT s supinerede hånd over håndleddet. Humerus fixeres, mens der udføres en halvcirklende og gravende bevægelse med underarmen. TP kan bruge sit lår som omdrejningspunkt. Fleksion / adduktion: PT rygliggende. TP står lidt distalt for PT s H albue og fixerer PT s H overarm i lateralroteret stilling med sin H hånd. TP s V hånd fatter om PT s håndled og pronerer underarmen og flekterer albuen næsten maksimalt. PT s hånd føres i retning af hagen med en halvcirklende og gravende bevægelse, mens humerus fastholdes i lateralrotation. Fleksion / abduktion: PT rygliggende i afslappet stilling. TP fatter omkring PT s overarm, så lateralrotation i skulderled kan undgås. Med H hånd flekteres PT s albue og underarmen proneres. PT s hånd føres ud lateralt for skulderen i en halvcirklende og gravende bevægelse, mens humerus fastholdes i medial rotation.

12 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 E Specifik ledmobilisering i art. Radiohumerale: PT rygliggende med den ene arm ud over kanten på plinten. TP holder PT s arm fikseret mellem sin krop og V arm. V hånd fatter omkring radialsiden af albuen, således at PT s caput radii holdes mellem tommel og pegefinger. TP s H hånd fatter omkring ulnarsiden af PT s albueled, lige distalt for epicondylus medialis humeri. H hånds 3. finger lægges an mod caput radii. TP roterer en smule væk fra plinten, så der opstår en let traktion i PT s radiohumeralled. Samtidig presser TP (H) hånd i anterolateral retning. TP kan ændre de forskellige bevægekomponenter samt graden af fleksion i albuen. Obs: Kan anvendes som thrust teknik. Pronationsmobilisering art.radioulnare: PT rygliggende. TP fatter med den distale hånd omkring radialsiden af PT s håndled. Den proksimale hånd fatter om caput radii med tommelfingeren på ventralsiden. TP pronerer PT s underarm med den distale hånd. Samtidig presses caput radii i AP retning for at fremme dorsalglidningen i radioulnarleddet. Obs: Pas på n. radialis. Supinationsmobilisering art.radioulnare: TP fatter med den distale hånd omkring ulnarsiden af PT s håndled. Den proksimale hånd fatter om caput radii med tommelfingeren på dorsalsiden. TP supinerer PT s underarm med den distale hånd. Samtidig presses caput radii i PA retning for at fremme ventralglidningen i radioulnarleddet.

13 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 F Generel mobilisering af art. cubiti: PT rygliggende med den ene arm ud over plinten. TP holder PT s underarm fast mellem sine lår. TP fatter med begge hænder omkring PT s albueled. TP mobiliserer PT s albueled i alle retninger fra forskellige grader af fleksion. Separation art. cubiti. PT rygliggende med det ene albueled flekteret 90. TP fatter med den distale hånd omkring ulnarsiden af PT s underarm lige distalt for albueleddet. PT s hånd støttes af TP s skulder. TP fikserer PT s overarm med den proksimale hånd. TP læner sig tilbage, samtidig med at PT s overarm holdes fikseret. Derved opstår en separation af art. cubiti. Obs: Kan udføres fra forskellige grader af fleksion.

14 Hånden 4,40 A Højre hånd set fra dorsalsiden

15 Undersøgelse - hånden 4,41 A 1. Anamnese: (side 4,00A) 2. Siddende: Funktionel demonstration: om muligt. a) PT viser en bevægelse eller stilling, der fremprovokerer hans symptomer. b) Differentiering af bevægelsen. Inspektion: vola, dorsum fejlstillinger, trofik, hævelse, kulør, negle Funktion: Håndtryk: fuldt, 3-, 2- og 1 finger el. dynamometer Aktive bevægelser: Bevæg til P1 eller til L. NB: OP (IV - III ++) a) DF, VF, Abd, Add, (R.dev., U.dev.) b) Pro, Sup c) Tommel: F, E, Abd, Add, opposition. d) Fingre: F, E, Abd, Add. Isometriske test. Finkelsteins test. (side 4,41B) Phalen s test. (side 4,41B) Tinel s tegn (side 4,41B) Allen s test (side 4,41B) Cx (side 4,01A) Neurologisk Us: (side 1,08B) Neurodynamisk Us: SLUMP 3. Rygliggende: Passive bev.: noter: bev.udslag, modstand, smerte, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. NB. OP (IV - III++) Hele Hånden: 1) F/E 2) Ab/Ad (R.dev./U.dev.) 3) Sup/Pro 4) s ceph/caud 5) HF/HE Neurodyn.us.: ULNT1, ULNT2, ULNT3 (side 4,01I,J+K) Differentierings test: Afhængigt af fund og ± SIN til P1/EOR Bite. Palpation: (side 4,42A) 4. Efter undersøgelsen og evt. Rx: Check noter og evt. rtg-beskrivelse. Fremhæv væsentlige punkter C * Advar om evt. forværring. Anmod om at rapportere effekt.

16 Nogle undersøgelser med relation til håndens led 4,41 B Finkelstein: PT: Flekterer tommelfingeren og knytter de øvrige fingre om den. TP: Ulnar devierer PT s hånd. Hvis der udløses smerter svarende til 1. kulisse, kan det tyde på en tenosynovit (De Quervain s disease) heri. (m.abduktor pollicis longus og m.extensor pollicis brevis). Differentialdiagn.: neurodynamisk dysf. - n.musculocutaneus og n.radialis. Tinel: Ved percussion af lig. carpi transversum føler patienten prikken og stikken i de fingre, der innerveres af n. medianus. Phalen: Ved max. VF eller DF af håndleddet i 1/2-1 minut forøges eller reproduceres patientens symptomer. Allen: Test af blodgennemstrømningen i a.radialis og a. ulnaris. 1. Kompression af a.radialis og a.ulnaris 2. Patienten pumper til blodtomt. 3. Slip kompression af a. radialis. Hvis der kommer rødme, er gennemstrømningen i a.radialis normal. 4. Gentag punkt 1-2, slip derefter kompressionen af a.ulnaris. Hvis der kommer rødme, er gennemstrømningen i a.ulnaris normal. Sammenligning mellem rheumatoid arthrit og arthrosis. Rheumatoid arthrit Arthrosis Håndled + sjældent Carpometacarp. I sjældent + Metac./ Phal I sjældent + Metac./ Phal II-V + sjældent PIP + DIP +

17 Palpation - hånden 4,42 A 1. Bløddele: a. Hud: sved, temperatur, binding, hævelse, ar. b. Fascier: aponeurosis palmaris c. Muskulatur: m.abd.pol.long., m.ex.pol.br., m.ex.carp.rad.long. et brev., m.ex.pol.long., m.ex.dig.com., m.ex.indicis, m.ex.dig.min., m.ex.carp.uln., m.fl.carp.uln., m.palm.long., m.fl.dig.sup., m.fl.dig.prof., m.fl.pol.long., m.fl.carp.rad., m.abd.pol.brev. m.opp.pol., m.fl.pol.br., m.abd.dig.v., m.opp.dig., m.fl.dig.v., lumbricaler og interosser d. Kapsler/ligamenter: lig.transversum e. Nervevæv: n.medianus, n.radialis, n.ulnaris, n.musculocutaneus f. Pulsation: a.radialis og a.ulnaris. g. Bursae: manus 2. Ossøse relationer: styloideus radii, tub.radii, styloideus ulnae os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme, os hamatum, os capitatum, os trapeziodeum, os trapezium, discus triangularis, ossa metacarpalia og phalanges sammenlign V / H 3. Specifikke ledtest: noter: bevæge udslag, stivhed, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. (side 4,41 A) PAM = passive accessoriske movements (glidebevægelser): R/U inf. e, a ± compr., EOR Sup, EOR Pro. Discus Triangularis. ± compr. int. carpal e, a ± compr. og i forskellige vinkler. Pisiforme ± compr. carp / metacarp. e, a ± compr. og i forskellige vinkler. metacarp / phal. e, a, p, q, s ceph., s cran., A, B. PIP og DIP e, a, p, q, s ceph., s cran., A, B, Revurdering Tidligt - Midt - Sent Husk på: S. I. N. Stadfæst C pt.: Hvordan føles dette cf. dette? Gør det ondt hver gang jeg presser? Hvor? De for dig kendte smerter/symptomer?

18 Diagnostiske overvejelser for behandling af Håndens led 4,43 A Indskrænket passiv bevægelse + kapsulært mønster 1. Arthrosis: a. inaktivitet b. hyperaktivitet 2. Arthritis: a. rheumatoid artrit b. metaboliske arthritter - psoriasis arthrit - arthritis urica - pyrofosfat arthrit c. reaktive artritter: 1. bakteriel - 2. virus - yersenia d. mb. Reiter - gonorrhoisk e. mb. Bechterew - gigtfeber f. Enteroartritter 3. Heberdenske noduli Indskrænket passiv bevægelse - kapsulært mønster 1. Luxationer: fx. a. os capitatum b. os lunatum 2. Subluxationer 3. Frakturer: fx. a. os scaphoideum b. Bennetts fractur c. Colles fract. 4. Ligamentlæsioner: fx. a. lig. collaterale ulnare b. lig. collaterale ulnare MCP I c. lig. volare 5. Bursitis: fx. bursa manus 6. Tumores 7. Dupuytren s kontraktur 8. Columna 9. Neurodynamisk dysfunktion ± Fuld passiv bevægelse + smerte ved isometrisk kontraktion 1. Tendinitis: fx. m. interossei 2. Tenosynovitis: fx. DeQuervain 3. Tendovaginitis: fx. m abduktor pollicis longus 4. Partiel ruptur: sene/muskel 5. Stress 6. Claudicatio: a. subclavian steal syndrome b. Volkman s ischaemiske kontraktur 7. Triggerpunkter Fuld passiv bevægelse + en eller flere svage muskler 1. Rodtryk: fx. C6, C7, C8, T1. 2. Perifert nervetryk 3. Neurodynamisk dysfunktion 4. Neuritis: a. toxiske: 1. blyforgiftning af C7. b. tryk: 1. n. medianus 2. n. ulnaris 5. Ledluxationsfølger 3. n. radialis 6. Total ruptur sene/muskel 7. Muskulær dysbalance

19 Hypotesegrupper for smerter i håndens led 4,43 B Perifere smertetyper Smertemekanismer Strukturer Somatisk lokal: Primær Hyperalgesi: Led: (intra-/ extraarticulært.) Nociception: Mekanisk Inflammation R/U dist., Carpus Metacarpus Fingrenes led Discus triangularis Mekanisk Inflammation Ischæmi Inflammation Myofascielt: Extensorer (hånd) Flexorer (hånd) Thenar, Hypothenar Interosser Lumbricaler Bursae: Somatisk meddelt: Primær hyperalgesi Led: (intra-/ extraart.) Nociception: Mekanisk Inflammation Ischæmi C5/6, C6/7, C7/T1 Skulder, albue Sekundær hyperalgesi Myotom Sclerotom Dermatom Myofascielt: Niveau muskler Knogler: Hud: Visceralt meddelt: Projiceret: Neurogen smerte: Radiculopathi Neuropathi Perifer neurogen n. Radialis n. Ulnaris n. Medianus n. Musculocutaneus Central neurogen Medulla, Hjernen Reflex: Sympatical Maintained Pain (SMP) Led: T1 - T6 (7)

20 Test og behandlingsforslag: Hånden 4,44 A Radiocarpal flexion: PT rygliggende med underarmen supineret. TP holder med begge sine tommelfingre anteriort over proksimale række af carpalknogler og med pegefingrene posteriort over samme række. PT s hånd holdes i et fast og præcist greb. TP bevæger PT s håndled i flexion med tommelfingrene som omdrejningspunkt i den ønskede grad. Teknikken anvendes ligeledes til intercarpale- og carpo-metacarpale led. Radiocarpal extension: PT rygliggende med underarmen proneret. TP holder med begge sine tommelfingre på dorsum af hånden over proksimale række af carpalknogler og med pegefingre volart over samme række. De øvrige fingre fixerer inde i palma manus. PT s hånd holdes i et fast og præcist greb. TP bevæger PT s håndled i extension med tommelfingrene som omdrejningspunkt. Radiocarpal ulnar deviation (test): PT rygliggende med 90 fleksion i albuen. TP s V hånd stabiliserer PT s H underarm ved at fatte om distale del af radius og ulna. I midtstillingen mellem supination og pronation griber TP s hånd om PT s hånd i goddag - greb. PT s hånd ulnardevieres med TP s H hånd i den valgte grad, indtil smerteprovokation opnås eller leddet frikendes.

21 Test og behandlingsforslag: Hånden 4,44 B Radiocarpal ulnar deviation (behandling): PT rygliggende med H OE indadroteret, så ulnarsiden af hånden vender opad. TP fatter PT s H hånd med sin egen H hånd på dorsum og V hånd palmart. Herved kan begge TP s tommelfingre centreres mod os triquetrum. Der udføres oscillerende bevægelser i ulnar deviation med tommelfingrene som omdrejningspunkt. Bevægelsen kan evt. kombineres med dorsal fleksion. Radiocarpal radial deviation (test): PT rygliggende med 90 F i albuen. TP s V hånd stabiliserer PT s H underarm ved at fatte om distale del af radius og ulna. TP s V hånd griber om hele ulnarsiden af PT s hånd. Hånden radialflekteres med TP s V hånd i den valgte grad indtil smerteprovokation opnås eller leddet frikendes. Radiocarpal radial deviation (behandling): PT rygliggende. TP griber om PT s H hånd med sin egen V hånd dorsalt og H hånd palmart. Herved kan begge TP s tommelfingre centreres mod os trapezium og os scaphoideum. Der udføres oscillerende bevægelser i radial deviation med tommelfingrene som omdrejningspunkt. Bevægelsen kan kombineres med dorsalfleksion i den valgte grad.

22 Test og behandlingsforslag: Hånden 4,44 C Carpal supination: PT rygliggende med 90 F i albue. TP stabiliserer PT s underarm ved at gribe omkring distale del af ulna og radius. TP s H hånd griber fat om dorsalsiden af PT s hånd over metacarpalknoglerne, således at tommel og indexfinger hager sig omkring basis af metacarpalknoglerne. TP supinerer PT s hånd med sin egen H hånd og mobiliserer med oscillerende bevægelser i den ønskede grad. Denne teknik kan anvendes til specifikt at teste og behandle den enkelte carpalrække ved at TP flytter sin H hånd mere proksimalt eller distalt i carpalrækkerne. Teknikken kan udføres i forskellige grader af supination eller pronation i PT s underarm. Carpal pronation: PT rygliggende med 90 F i H albue. TP stabiliserer PT s underarm ved at gribe omkring distale del af ulna og radius med H hånd. TP s V hånd griber fat om dorsalsiden af PT s hånd over metacarpalknoglerne, således at tommel og indexfinger hager sig omkring basis af metacarpalknoglerne. TP supinerer PT s hånd med sin egen V hånd og mobiliserer med oscillerende bevægelser i den ønskede grad. Intercarpal horizontal extension: PT rygliggende med H albue i 90 F og underarmen supineret. TP holder PT s hånd med sine tommelfingre posteriort over centrum for carpalknoglerne og de øvrige fingre omkring pisiforme medialt og omkring CMC I lateralt. De oscillerende bevægelser udføres ved at TP presser posteriort med sine tomler og trækker anteriort medialt og lateralt med sine fingre. Bevægelserne faciliteres ved at skubbe PT s hånd væk fra TP. Teknikken kan udføres som generel teknik for carpal- og metacarpal-knogler eller gøres specifik på en af knoglerne. Billedet viser en alternativ udførelse med albue extension og armen i pronation.

23 Test og behandlingsforslag: Hånden 4,44 D Mobilisering af os capitatum: TP fatter om PT s hånd med fingrene omkring hhv. thenar og hypothenar. TP s tommelfingre placeres ovenpå hinanden på dorsalsiden af PT s os capitatum. TP pronerer begge hænder, så PT s sulcus carpi åbnes. Samtidig mobiliserer TP vha. tommelfingrene os capitatum i palmar retning. Obs: Samme greb kan bruges til at mobilisere de øvrige håndrodsknogler. Mobilisering af art. radiocarpea: TP fatter med den proksimale hånd omkring den distale ende af radius og ulna tæt ved radiocarpalleddets ledlinie. Den distale hånd fatter om PT s carpus så tæt ved den anden hånd, at der opstår traction i leddet, når TP lukker sit greb. TP lukker sit greb, hvorved der opstår en let traktion i radiocarpalleddet. Den proksimale hånd fikserer radius og ulna. Den distale hånd mobiliserer carpus i palmar-dorsal retning. Obs: Kan udføres med modsat fikspunkt, dvs. den distale hånd fikserer og den proksimale mobiliserer. Radial-/dorsalmobilisering af os trapezium: TP fatter med den proksimale hånd om PT s håndled med spidsen af 1.finger på os scaphoideum. Den distale hånd fatter om PT s os metacarpale I og os trapezium. TP fikserer os scaphoideum med 1. finger og mobiliserer os trapezium i radial- /dorsalfleksion. Obs: Grebet kan flyttes et segment distalt til art. carpometacarpale 1, hvor det så bliver en ekstensionsmobilisering.

Pause. Huskeregler. Gennemgang af greb. Gennemgang af greb. Foldninger. Forskydninger 7/7/14

Pause. Huskeregler. Gennemgang af greb. Gennemgang af greb. Foldninger. Forskydninger 7/7/14 Dagsorden Hel- og halvkropsmassage samt grundlæggende massagegreb Massageopbygning Delkropsmassage Helkropsmassage Huskeregler Københavns Massageuddannelse Repetition af massagegreb Praktisk massage Massageopbygning

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

Hvorfor - Hvordan. Kort introduktion til. behandlingskoncepter brugt på

Hvorfor - Hvordan. Kort introduktion til. behandlingskoncepter brugt på Hvorfor - Hvordan Kort introduktion til behandlingskoncepter brugt på Geriatrisk afdeling 16 og afdeling 22 2002 1 Forord Dette materiale er en kort teoretisk indføring og supplement til Afdeling 16/22

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skulderproblemer

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skulderproblemer Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skulderproblemer 2 www.krop-fysik.dk Fakta Stadig flere danskere oplever at få skulderproblemer. Det kan skyldes at flere af os arbejder i mange timer med ensidigt

Læs mere

Idrætsskader. Hvad gør man - kend din rolle. Træning

Idrætsskader. Hvad gør man - kend din rolle. Træning Idrætsskader Hvad gør man - kend din rolle Træning INDHOLD Side Indledning... 2 Skadetyper... 3 Når skaden er sket - hvad så?... 4 Det første døgn... 6 Efter førstebehandlingen - hvad så?... 6 Genoptræning...

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

TRÆNING MED DEN STORE BOLD

TRÆNING MED DEN STORE BOLD TRÆNING MED DEN STORE BOLD øvelser, variationer og programmer Marina Aagaard, MFT aagaard marina aagaard TRÆNING MED DEN STORE BOLD øvelser, programmer og variationer Copyright 2015 Marina Aagaard Tekst

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 1 Praktiske anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc Inge Ris

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

En læreplads som keglebillardspiller.

En læreplads som keglebillardspiller. En læreplads som keglebillardspiller. En total uddannelse der følger dig hele vejen til succes. Forfatter: Kjeld Reby Løren Side 2 af 140 Side 3 af 140 Indhold Forord... 7 Hvorfor har jeg skrevet denne

Læs mere

Fysisk træning. Tr æ n i n g

Fysisk træning. Tr æ n i n g Fysisk træning Tr æ n i n g hvad påvirker en idrætspræstation?....................... 2 Fysisk træning.............................................. 4 Hvad indgår i fysisk træning?........................................

Læs mere

Hovedpine og nakkesmerter

Hovedpine og nakkesmerter Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Hovedpine og nakkesmerter 2 www.krop-fysik.dk Fakta om hovedpine Der findes overordnet tre typer hovedpine: Spændingshovedpine Anfald af lette til middelsvære trykkende

Læs mere

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 Betty Moore-Hafter Jade Barbee Carna Zacharias-Miller Lynne Shaner 2010 www.eftfree.net Photo: SilverEnergie

Læs mere

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen og Louise Hjerting Nielsen træning og Parkinsons sygdom Træning og Parkinsons sygdom 3 4 7 9 12 15 18 20 22 24 24 26 28 28 28 30 31 Formål Træningslære Konditionstræning

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Platfod en biomekanisk fejlfunktion

Platfod en biomekanisk fejlfunktion 923 Platfod en biomekanisk fejlfunktion Jens V. Bruun Forfatter argumenterer for en mere aktiv indsats ved platfod. Behandles tilstanden i barnealderen, undgår de pågældende at få slidgigt i bag- og mellemfoden

Læs mere

Børns fysiske og motoriske udvikling

Børns fysiske og motoriske udvikling D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Børns fysiske og motoriske udvikling U-8 U-10 U-12 2 Børns fysiske og motoriske udvikling 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

minimotion odensevej 56 5800 nyborg www.minimotion.dk rikke@minimotion.dk, juli 2012

minimotion odensevej 56 5800 nyborg www.minimotion.dk rikke@minimotion.dk, juli 2012 1 12 måder at lægge dit barn på maven på - så der bliver sjovt og spændende for din baby Redigeret af børnefysioterapeut Karoline Winterø En STOR tak til søde Charlotte og søde Ida, som har stået model

Læs mere