Undersøgelse - Kæbeleddet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse - Kæbeleddet"

Transkript

1 Undersøgelse - Kæbeleddet 4,11 A 1. Anamnese: (side 2,00A) 2. Inspektion: a) Holding: Protraheret hoved, kæbens stilling, læbebid, tungepres, protese b) Muskulær balance: m.masseter, m.temporalis, m.sternocleidomastoid., hyoide mm., nakkeroset c) Villighed til bevægelse, bevægelse under tale. 3. Siddende: a) Funktionel demonstration (bemærk bevægeudslag, kvalitet og evt. knagen / klik ) b) Hvilestilling og occlusion c) Aktiv / passiv / isom. bevæg til P1 eller til L. Åbne/lukke (40-60mm), protr./retract. (10-12mm), SG H / V (10mm) I Ikke SIN: Aktive bev. + compression (lyt efter klik ) d) Cx (side 4,01A) 4. Rygliggende: Funktionsundersøgelse som siddende.

2 Palpation - Kæbeleddet 4,12 A 1. Bløddele: a. Hud: - Sved, temperatur, binding b. Muskler: - Nakkerosetten, m.sternocleidomastoideus, sup.hyoide mm., mm.scalenii, m.masseter (dybe del 1 cm ant./dist. for condylen), m.temporalis (horizontale og vertikale fibre), m.pterygoideus med. og lat., m.digastricus. c. Kapsler / ligamenter: - vævsændringer (nye, gamle) - lig. temporomandibularis (condyl presses skråt bagud-ned) - lig. collaterale med / lat. (condyl s ) - lig. post. (condyl presses bagud + op) d. Pulsation: - a.carotis ext. 2. Ossøse relationer: - mandiblen, tungeben, thyroideabrusk 3. Specifikke ledtest: noter: bevægeudslag, stivhed, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. - åbne / lukke, protr. / retr., SG H / V - tungeben APM = active physiological movements med palpation af TMJ - øvre ledkammer (tungen fremme mod tænderne i undermunden) - nedre ledkammer (tungen oppe, tilbage mod ganen) PAM = passive accessoriske movements (glidebevægelser). - a, e, q, p, s 4. Behandlingsplan: fremhæv med * væsentlige objektive fund Husk på: S. I. N. 5. Efter undersøgelsen og evt. behandling: a. Advar om evt. forværring af symptomer b. Anmodning om at rapportere effekt c. Instruktion til Pt. - ikke ændre væsentlige ting i første omgang

3 Undersøgelse Albuen 4,31 A 1. Anamnese: (side 4,00A) 2. Stående: Inspektion: - fejlstilling - holdning. - atrofi - hævelse - blodcirculation (farve). Funktionel demonstration: om muligt. a) PT viser en bevægelse eller stilling, der fremprovokerer hans symptomer. b) Differentiering af bevægelsen. 3. Siddende: Aktive bevægelser: Bevæg til P1 eller til L. NB: OP (IV - III ++) a) F, E i Pro / Sup. b) Pro, Sup i F / E. c) Håndtryk fuldt, 3-, 2- og 1 finger el. dynamometer Isometriske tests: Cx (side 4,01A) Neurologisk undersøgelse: (side 1,08B) Neurodynamisk us.: SLUMP (side 2,01J) Muskulær Balance 4. Rygliggende: Passive bev.: noter: bev.udslag, modstand, smerte, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. NB. OP (IV - III++) a) F, E, Sup og Pro. b) F/Abd, F/Add, E/Abd, og E/Add. (side 4,31B) Neurodynamik: ULNT1, ULNT2, ULNT3 (side 4,01G+H) Palpation: (side 4,32A) 5. Efter undersøgelsen og evt. Rx: Check noter og evt. rtg-beskrivelse. Fremhæv væsentlige punkter C * Advar om evt. forværring. Anmod om at rapportere effekt.

4 Specialtests med relation til Albuen 4,31 B De rene fysiologiske bevægelser er, også når det gælder albuens led, ikke tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om der er normale forhold tilstede eller ej. Ved at kombinere to eller flere fysiologiske bevægelser stresses leddene mere, og derved bliver det lettere at fange mindre anomalier. Er testene negative, er albuens led ikke medansvarlige for PT s symptomer. Er de positive, er det imidlertid ikke ensbetydende med, at det er albuen, der skal behandles som 1. valg. Check nakken. Er der palpaple ændringer i et bevægesegment, der er foreneligt med albuens innervationsområde, startes behandlingen der. Testene er beskrevet for H side. E / Add: PT: rygliggende. TP: stående med front mod hovedgærdet. H ben forrest, låret støtter ind til plinten. H hånd fatter proximalt for albuen, V om håndleddet (lillefinger ml. tommel og pegefinger i palma). Den mediale epicondyl placeres på låret, så de 2 epicondyler står lodret over hinanden. H underarm placeres på PT s overarm, så albuen hviler anteriort på skulderen for at holde denne nede. Albuen extenderes og adduceres. Fra denne udg.still. udforskes de første ca. 10 F. Er der normale tilstande i leddet, vil man opleve, at bevægelsen beskriver en bue. Ved anormale tilstande er der ingen tydelig bue. Bevægeudslag og smertereaktion noteres. E / Abd: PT: rygliggende. TP: stående med front mod fodenden. V ben forrest, låret støtter ind til plinten. V hånd fatter prox. for albuen, H om håndleddet (lillefinger i palma). Den laterale epicondyl placeres på låret, så de 2 epicondyler står lodret over hinanden. V underarm placeres på PT s overarm, så albuen hviler anteriort på skulderen, for at holde denne nede. Albuen extenderes og abduceres. Fra denne udgangsstilling udforskes de første ca. 10 F. Er der normale tilstande i leddet, vil man opleve, at bevægelsen beskriver en bue. Ved anormale tilstande er buen mindsket. Buen er tydeligt større ved E / Abd. sammenlignet med E / Add.. Bevægeudslag og smertereaktion noteres. F / Add: PT: rygliggende. TP: stående med front mod hovedgærdet. H ben forrest, låret støtter ind til plinten. PT s underarm proneres fuldt. V hånd fatter om PT s håndled (håndbasis anteriort). H hånd griber medialt fra, om PT s overarm lige proximalt for albuen. Fixationen skal hindre at G/H med.roterer under testen. Fleksion/adduktions bevægelsen udføres ved at V hånd presser underarmen i fleksion og fører den ind i adduktion med en lille grave bevægelse. Bevægeudslag og smertereaktion noteres. F / Abd: PT: rygliggende. TP: stående med front mod hovedgærdet. V ben forrest, H lår støtter ind til plinten. PT s underarm supineres fuldt. H hånd fatter om PT s håndled (håndbasis posteriort). V hånd griber lateralt fra om PT s overarm lige proximalt for albuen. Fixationen skal hindre at G/H lat. roterer under testen. Fleksion/abduktions bevægelsen udføres ved at H hånd presser underarmen i fleksion og fører den ind i abduktion med en lille grave bevægelse.

5 Palpation - Albuen 4,32 A 1. Bløddele: a. Hud: sved, temperatur, binding, hævelse og cikatricer b. Fascier: antebrachium c. Muskulatur: m.biceps brachii, m.brachioradialis, m.triceps m.anconeus, m.supinator, m.pronator teres. håndens flexorer og extensorer. d. Kapsler/ligamenter: lig.anulare. e. Nervevæv: n.medianus, n.radialis, n.ulnaris f. Pulsation: a.brachialis. g. Bursae: olecrani. 2. Ossøse relationer: olecranon, epicondylus lateralis og medialis caput radii, proc.coronoideus sammenlign V / H 3. Specifikke ledtest: noter: bevægeudslag, stivhed, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. a) F, E, Sup og Pro b) F/Abd, F/Add, E/Abd og E/Add. PAM = passive accessoriske movements (glidebevægelser). a) e, a, d, c, f, g, på caput radii i forskellige grader af F / E. b) e, f, g, på coronoideus c) s, p, q, på olecranon Revurdering Tidligt - Midt - Sent Husk på: S. I. N. Stadfæst C pt.: Hvordan føles dette cf. dette? Gør det ondt hver gang jeg presser? Hvor? De for dig kendte smerter/symptomer?

6 Diagnostiske overvejelser for behandling af Albuen 4,33 A Indskrænket passiv bevægelse + kapsulært mønster 1. Arthrosis: a. inaktivitet b. hyperaktivitet 2. Arthritis: a. rheumatoid arthrit b. metaboliske arthritter - psoriasis arthrit - arthritis urica - pyrofosfat arthrit c. reaktive arthritter: 1. bakteriel - 2. virus - yersenia - gonorrhoisk - gigtfeber d. mb. Reiter e. mb. Bechterew f. enteroarthritter 3. Myositis ossificans Indskænket passiv bevægelse - kapsulært mønster 1. Luxationer: a. "pulled elbow" 2. Frakturer: a. proc.coronoideus b. olecranon. 3. Ledmus: a. osteochondrosis dissicans 4. Ligamentlæsioner 5. Bursitis: a. "students elbow" 6. Tumores 7. Columna 8. Neurodynamisk dysfunktion ± Fuld passiv bevægelse + smerte ved isometrisk kontraktion 1. Tendinitis: fx. a. tennis albue, b. golfer s albue, c. m. supinator. 2. Partiel ruptur: sene/muskel 3. Stress 4. Claudicatio: a. subclavian steal syndrome 5. Trigger punkter Fuld passiv bevægelse + en eller flere svage muskler 1. Rodtryk: a. C5 b. C6 c. C7 2. Perifert nervetryk 3. Neurodynamisk dysfunktion 4. Neuritis: a. toxiske b. tryk: perifere pareser 5. Ledluxationsfølger 6. Totalruptur: sene/muskel 7. Muskulær dysbalance

7 Hypotesegrupper for smerter i albuen 4,33 B Perifere smertetyper Smertemekanismer Strukturer Somatisk lokal: Primær Hyperalgesi: Led: (intra-/ extraarticulært.) Nociception: Mekanisk Inflammation H/U, H/R, R/U prox., Lig. anulare/r Mekanisk Inflammation Ischæmi Inflammation Myofascielt: Extensorer (hånd/alb.) Flexorer (hånd/alb.) Supinatorer Pronatorer Bursae: Somatisk meddelt: Primær hyperalgesi Led: (intra-/ extraart.) Nociception: Mekanisk Inflammation Ischæmi C5/6, C6/7, C7/T1 Skulder, hånd Sekundær hyperalgesi Myotom Sclerotom Dermatom Myofascielt: Muskler: Knogler: Hud: Visceralt meddelt: Hjertet (v) Projiceret: Neurogen smerte: Radiculopathi Neuropathi Perifer neurogen n. Radialis n. Ulnaris n. Medianus n. Musculocutaneus Central neurogen Medulla, Hjernen Reflex: Sympatical Maintained Pain (SMP) Led: T1 - T6 (7)

8 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 A Extension bruges oftest i grad II og III-, men hvis albueleddet kun er lidt smertefuldt kan grad III og IV+ anvendes. Extension: PT rygliggende. TP står ved PT s H side med front mod PT. TP s H hånd fatter omkring PT s H håndled. V hånds tommel/pegefinger placeres rundt om PT s H albue. Håndleddet holdes strakt så hele TP s og PT s underarme er i forlængelse af hinanden. TP s lår kan danne stop for bevægelsen, eller TP kan bytte sine hænder om, så H hånd griber om olecranon fra dorsalsiden og underarmen kan danne stop for bevægelsen. TP bevæger PT s underarm frem og tilbage mod sit år (eller underarm) i den ønskede grad. Rytmen skal være jævn. Extension: PT rygliggende. TP holder om PT s albue med begge hænder med tommelfingrene placeret anteriort, pegefingrene posteriort for olecranon og de øvrige fingre distalt for olecranon. PT s hånd og underarm fixeres ind til TP s krop. PT s albue mobiliseres i den ønskede grad ved at TP F/E sine egne albuer.

9 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 B Flexion: PT rygliggende med H albue ud til kanten. TP står ved PT s H albue med front mod plinten. TP s H hånd fatter om PT s H hånd og bøjer albuen til det punkt hvor stoppet ønskes. TP placerer nu sin knytnæve i plinten ud for den mediale epicondyl. Håndleddet holdes strakt, så hele underarmen kan danne stop for bevægelsen. Den laterale epicondyl hviler mod TP s lår. TP bevæger PT s underarm frem og tilbage mod sin egen underarm i den ønskede grad. Rytmen skal være jævn. Flexion: PT rygliggende. TP står distalt for PT s albue. TP s V hånd fixerer PT s H overarm posteriort. TP s H hånd fatter om PT s let supinerede håndled. Oscillerende bevægelser udføres i den ønskede fleksionsgrad.

10 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 C Supination: PT rygliggende. TP står distalt for PT s albue. TP s H hånd fixerer PT s overarm posteriort. TP s V hånd fatter om PT s supinerede håndled. Fingrene spredes ud på forsiden af PT s håndled og tommelfingeren på bagsiden. TP s H hånd udfører supinationsbevægelsen i den ønskede grad. Supination: PT rygliggende. TP står distalt for PT s albue, som er flekteret og fuldt supineret. TP fatter med H hånd distalt på ulna og V hånd distalt på radius. TP s underarme i forlængelse af hinanden som vist på billedet. TP holder sine underarme i forlængelse og supinerer PT s underarm 2-3 ved at overføre en rotationsbevægelse fra egen krop til PT s underarm. Ekstension/adduktion: PT rygliggende med abduktion i skulderen og albuen lige udenfor plinten. TP står ved PT s H side med front mod fodenden og hviler sin V arm på forsiden af PT s skulder, der fixeres i medialroteret stilling. TP s H hånd fatter PT s håndled der holdes supineret. Humerus fixeres, mens der udføres en halvcirklende og gravende bevægelse med underarmen.

11 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 D Ekstension / abduktion: PT rygliggende med abduktion i skulderen og albuen lige udenfor plinten. TP står ved PT s H side med front mod hovedgærdet, hvilende sin H arm på PT s skulder, der fixeres i lateralroteret stilling. TP holder PT s supinerede hånd over håndleddet. Humerus fixeres, mens der udføres en halvcirklende og gravende bevægelse med underarmen. TP kan bruge sit lår som omdrejningspunkt. Fleksion / adduktion: PT rygliggende. TP står lidt distalt for PT s H albue og fixerer PT s H overarm i lateralroteret stilling med sin H hånd. TP s V hånd fatter om PT s håndled og pronerer underarmen og flekterer albuen næsten maksimalt. PT s hånd føres i retning af hagen med en halvcirklende og gravende bevægelse, mens humerus fastholdes i lateralrotation. Fleksion / abduktion: PT rygliggende i afslappet stilling. TP fatter omkring PT s overarm, så lateralrotation i skulderled kan undgås. Med H hånd flekteres PT s albue og underarmen proneres. PT s hånd føres ud lateralt for skulderen i en halvcirklende og gravende bevægelse, mens humerus fastholdes i medial rotation.

12 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 E Specifik ledmobilisering i art. Radiohumerale: PT rygliggende med den ene arm ud over kanten på plinten. TP holder PT s arm fikseret mellem sin krop og V arm. V hånd fatter omkring radialsiden af albuen, således at PT s caput radii holdes mellem tommel og pegefinger. TP s H hånd fatter omkring ulnarsiden af PT s albueled, lige distalt for epicondylus medialis humeri. H hånds 3. finger lægges an mod caput radii. TP roterer en smule væk fra plinten, så der opstår en let traktion i PT s radiohumeralled. Samtidig presser TP (H) hånd i anterolateral retning. TP kan ændre de forskellige bevægekomponenter samt graden af fleksion i albuen. Obs: Kan anvendes som thrust teknik. Pronationsmobilisering art.radioulnare: PT rygliggende. TP fatter med den distale hånd omkring radialsiden af PT s håndled. Den proksimale hånd fatter om caput radii med tommelfingeren på ventralsiden. TP pronerer PT s underarm med den distale hånd. Samtidig presses caput radii i AP retning for at fremme dorsalglidningen i radioulnarleddet. Obs: Pas på n. radialis. Supinationsmobilisering art.radioulnare: TP fatter med den distale hånd omkring ulnarsiden af PT s håndled. Den proksimale hånd fatter om caput radii med tommelfingeren på dorsalsiden. TP supinerer PT s underarm med den distale hånd. Samtidig presses caput radii i PA retning for at fremme ventralglidningen i radioulnarleddet.

13 Behandlingsforslag: Albuen 4,34 F Generel mobilisering af art. cubiti: PT rygliggende med den ene arm ud over plinten. TP holder PT s underarm fast mellem sine lår. TP fatter med begge hænder omkring PT s albueled. TP mobiliserer PT s albueled i alle retninger fra forskellige grader af fleksion. Separation art. cubiti. PT rygliggende med det ene albueled flekteret 90. TP fatter med den distale hånd omkring ulnarsiden af PT s underarm lige distalt for albueleddet. PT s hånd støttes af TP s skulder. TP fikserer PT s overarm med den proksimale hånd. TP læner sig tilbage, samtidig med at PT s overarm holdes fikseret. Derved opstår en separation af art. cubiti. Obs: Kan udføres fra forskellige grader af fleksion.

14 Hånden 4,40 A Højre hånd set fra dorsalsiden

15 Undersøgelse - hånden 4,41 A 1. Anamnese: (side 4,00A) 2. Siddende: Funktionel demonstration: om muligt. a) PT viser en bevægelse eller stilling, der fremprovokerer hans symptomer. b) Differentiering af bevægelsen. Inspektion: vola, dorsum fejlstillinger, trofik, hævelse, kulør, negle Funktion: Håndtryk: fuldt, 3-, 2- og 1 finger el. dynamometer Aktive bevægelser: Bevæg til P1 eller til L. NB: OP (IV - III ++) a) DF, VF, Abd, Add, (R.dev., U.dev.) b) Pro, Sup c) Tommel: F, E, Abd, Add, opposition. d) Fingre: F, E, Abd, Add. Isometriske test. Finkelsteins test. (side 4,41B) Phalen s test. (side 4,41B) Tinel s tegn (side 4,41B) Allen s test (side 4,41B) Cx (side 4,01A) Neurologisk Us: (side 1,08B) Neurodynamisk Us: SLUMP 3. Rygliggende: Passive bev.: noter: bev.udslag, modstand, smerte, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. NB. OP (IV - III++) Hele Hånden: 1) F/E 2) Ab/Ad (R.dev./U.dev.) 3) Sup/Pro 4) s ceph/caud 5) HF/HE Neurodyn.us.: ULNT1, ULNT2, ULNT3 (side 4,01I,J+K) Differentierings test: Afhængigt af fund og ± SIN til P1/EOR Bite. Palpation: (side 4,42A) 4. Efter undersøgelsen og evt. Rx: Check noter og evt. rtg-beskrivelse. Fremhæv væsentlige punkter C * Advar om evt. forværring. Anmod om at rapportere effekt.

16 Nogle undersøgelser med relation til håndens led 4,41 B Finkelstein: PT: Flekterer tommelfingeren og knytter de øvrige fingre om den. TP: Ulnar devierer PT s hånd. Hvis der udløses smerter svarende til 1. kulisse, kan det tyde på en tenosynovit (De Quervain s disease) heri. (m.abduktor pollicis longus og m.extensor pollicis brevis). Differentialdiagn.: neurodynamisk dysf. - n.musculocutaneus og n.radialis. Tinel: Ved percussion af lig. carpi transversum føler patienten prikken og stikken i de fingre, der innerveres af n. medianus. Phalen: Ved max. VF eller DF af håndleddet i 1/2-1 minut forøges eller reproduceres patientens symptomer. Allen: Test af blodgennemstrømningen i a.radialis og a. ulnaris. 1. Kompression af a.radialis og a.ulnaris 2. Patienten pumper til blodtomt. 3. Slip kompression af a. radialis. Hvis der kommer rødme, er gennemstrømningen i a.radialis normal. 4. Gentag punkt 1-2, slip derefter kompressionen af a.ulnaris. Hvis der kommer rødme, er gennemstrømningen i a.ulnaris normal. Sammenligning mellem rheumatoid arthrit og arthrosis. Rheumatoid arthrit Arthrosis Håndled + sjældent Carpometacarp. I sjældent + Metac./ Phal I sjældent + Metac./ Phal II-V + sjældent PIP + DIP +

17 Palpation - hånden 4,42 A 1. Bløddele: a. Hud: sved, temperatur, binding, hævelse, ar. b. Fascier: aponeurosis palmaris c. Muskulatur: m.abd.pol.long., m.ex.pol.br., m.ex.carp.rad.long. et brev., m.ex.pol.long., m.ex.dig.com., m.ex.indicis, m.ex.dig.min., m.ex.carp.uln., m.fl.carp.uln., m.palm.long., m.fl.dig.sup., m.fl.dig.prof., m.fl.pol.long., m.fl.carp.rad., m.abd.pol.brev. m.opp.pol., m.fl.pol.br., m.abd.dig.v., m.opp.dig., m.fl.dig.v., lumbricaler og interosser d. Kapsler/ligamenter: lig.transversum e. Nervevæv: n.medianus, n.radialis, n.ulnaris, n.musculocutaneus f. Pulsation: a.radialis og a.ulnaris. g. Bursae: manus 2. Ossøse relationer: styloideus radii, tub.radii, styloideus ulnae os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme, os hamatum, os capitatum, os trapeziodeum, os trapezium, discus triangularis, ossa metacarpalia og phalanges sammenlign V / H 3. Specifikke ledtest: noter: bevæge udslag, stivhed, spasme og adfærd heraf. PPM = passive physiologiske movements. (side 4,41 A) PAM = passive accessoriske movements (glidebevægelser): R/U inf. e, a ± compr., EOR Sup, EOR Pro. Discus Triangularis. ± compr. int. carpal e, a ± compr. og i forskellige vinkler. Pisiforme ± compr. carp / metacarp. e, a ± compr. og i forskellige vinkler. metacarp / phal. e, a, p, q, s ceph., s cran., A, B. PIP og DIP e, a, p, q, s ceph., s cran., A, B, Revurdering Tidligt - Midt - Sent Husk på: S. I. N. Stadfæst C pt.: Hvordan føles dette cf. dette? Gør det ondt hver gang jeg presser? Hvor? De for dig kendte smerter/symptomer?

18 Diagnostiske overvejelser for behandling af Håndens led 4,43 A Indskrænket passiv bevægelse + kapsulært mønster 1. Arthrosis: a. inaktivitet b. hyperaktivitet 2. Arthritis: a. rheumatoid artrit b. metaboliske arthritter - psoriasis arthrit - arthritis urica - pyrofosfat arthrit c. reaktive artritter: 1. bakteriel - 2. virus - yersenia d. mb. Reiter - gonorrhoisk e. mb. Bechterew - gigtfeber f. Enteroartritter 3. Heberdenske noduli Indskrænket passiv bevægelse - kapsulært mønster 1. Luxationer: fx. a. os capitatum b. os lunatum 2. Subluxationer 3. Frakturer: fx. a. os scaphoideum b. Bennetts fractur c. Colles fract. 4. Ligamentlæsioner: fx. a. lig. collaterale ulnare b. lig. collaterale ulnare MCP I c. lig. volare 5. Bursitis: fx. bursa manus 6. Tumores 7. Dupuytren s kontraktur 8. Columna 9. Neurodynamisk dysfunktion ± Fuld passiv bevægelse + smerte ved isometrisk kontraktion 1. Tendinitis: fx. m. interossei 2. Tenosynovitis: fx. DeQuervain 3. Tendovaginitis: fx. m abduktor pollicis longus 4. Partiel ruptur: sene/muskel 5. Stress 6. Claudicatio: a. subclavian steal syndrome b. Volkman s ischaemiske kontraktur 7. Triggerpunkter Fuld passiv bevægelse + en eller flere svage muskler 1. Rodtryk: fx. C6, C7, C8, T1. 2. Perifert nervetryk 3. Neurodynamisk dysfunktion 4. Neuritis: a. toxiske: 1. blyforgiftning af C7. b. tryk: 1. n. medianus 2. n. ulnaris 5. Ledluxationsfølger 3. n. radialis 6. Total ruptur sene/muskel 7. Muskulær dysbalance

19 Hypotesegrupper for smerter i håndens led 4,43 B Perifere smertetyper Smertemekanismer Strukturer Somatisk lokal: Primær Hyperalgesi: Led: (intra-/ extraarticulært.) Nociception: Mekanisk Inflammation R/U dist., Carpus Metacarpus Fingrenes led Discus triangularis Mekanisk Inflammation Ischæmi Inflammation Myofascielt: Extensorer (hånd) Flexorer (hånd) Thenar, Hypothenar Interosser Lumbricaler Bursae: Somatisk meddelt: Primær hyperalgesi Led: (intra-/ extraart.) Nociception: Mekanisk Inflammation Ischæmi C5/6, C6/7, C7/T1 Skulder, albue Sekundær hyperalgesi Myotom Sclerotom Dermatom Myofascielt: Niveau muskler Knogler: Hud: Visceralt meddelt: Projiceret: Neurogen smerte: Radiculopathi Neuropathi Perifer neurogen n. Radialis n. Ulnaris n. Medianus n. Musculocutaneus Central neurogen Medulla, Hjernen Reflex: Sympatical Maintained Pain (SMP) Led: T1 - T6 (7)

20 Test og behandlingsforslag: Hånden 4,44 A Radiocarpal flexion: PT rygliggende med underarmen supineret. TP holder med begge sine tommelfingre anteriort over proksimale række af carpalknogler og med pegefingrene posteriort over samme række. PT s hånd holdes i et fast og præcist greb. TP bevæger PT s håndled i flexion med tommelfingrene som omdrejningspunkt i den ønskede grad. Teknikken anvendes ligeledes til intercarpale- og carpo-metacarpale led. Radiocarpal extension: PT rygliggende med underarmen proneret. TP holder med begge sine tommelfingre på dorsum af hånden over proksimale række af carpalknogler og med pegefingre volart over samme række. De øvrige fingre fixerer inde i palma manus. PT s hånd holdes i et fast og præcist greb. TP bevæger PT s håndled i extension med tommelfingrene som omdrejningspunkt. Radiocarpal ulnar deviation (test): PT rygliggende med 90 fleksion i albuen. TP s V hånd stabiliserer PT s H underarm ved at fatte om distale del af radius og ulna. I midtstillingen mellem supination og pronation griber TP s hånd om PT s hånd i goddag - greb. PT s hånd ulnardevieres med TP s H hånd i den valgte grad, indtil smerteprovokation opnås eller leddet frikendes.

21 Test og behandlingsforslag: Hånden 4,44 B Radiocarpal ulnar deviation (behandling): PT rygliggende med H OE indadroteret, så ulnarsiden af hånden vender opad. TP fatter PT s H hånd med sin egen H hånd på dorsum og V hånd palmart. Herved kan begge TP s tommelfingre centreres mod os triquetrum. Der udføres oscillerende bevægelser i ulnar deviation med tommelfingrene som omdrejningspunkt. Bevægelsen kan evt. kombineres med dorsal fleksion. Radiocarpal radial deviation (test): PT rygliggende med 90 F i albuen. TP s V hånd stabiliserer PT s H underarm ved at fatte om distale del af radius og ulna. TP s V hånd griber om hele ulnarsiden af PT s hånd. Hånden radialflekteres med TP s V hånd i den valgte grad indtil smerteprovokation opnås eller leddet frikendes. Radiocarpal radial deviation (behandling): PT rygliggende. TP griber om PT s H hånd med sin egen V hånd dorsalt og H hånd palmart. Herved kan begge TP s tommelfingre centreres mod os trapezium og os scaphoideum. Der udføres oscillerende bevægelser i radial deviation med tommelfingrene som omdrejningspunkt. Bevægelsen kan kombineres med dorsalfleksion i den valgte grad.

22 Test og behandlingsforslag: Hånden 4,44 C Carpal supination: PT rygliggende med 90 F i albue. TP stabiliserer PT s underarm ved at gribe omkring distale del af ulna og radius. TP s H hånd griber fat om dorsalsiden af PT s hånd over metacarpalknoglerne, således at tommel og indexfinger hager sig omkring basis af metacarpalknoglerne. TP supinerer PT s hånd med sin egen H hånd og mobiliserer med oscillerende bevægelser i den ønskede grad. Denne teknik kan anvendes til specifikt at teste og behandle den enkelte carpalrække ved at TP flytter sin H hånd mere proksimalt eller distalt i carpalrækkerne. Teknikken kan udføres i forskellige grader af supination eller pronation i PT s underarm. Carpal pronation: PT rygliggende med 90 F i H albue. TP stabiliserer PT s underarm ved at gribe omkring distale del af ulna og radius med H hånd. TP s V hånd griber fat om dorsalsiden af PT s hånd over metacarpalknoglerne, således at tommel og indexfinger hager sig omkring basis af metacarpalknoglerne. TP supinerer PT s hånd med sin egen V hånd og mobiliserer med oscillerende bevægelser i den ønskede grad. Intercarpal horizontal extension: PT rygliggende med H albue i 90 F og underarmen supineret. TP holder PT s hånd med sine tommelfingre posteriort over centrum for carpalknoglerne og de øvrige fingre omkring pisiforme medialt og omkring CMC I lateralt. De oscillerende bevægelser udføres ved at TP presser posteriort med sine tomler og trækker anteriort medialt og lateralt med sine fingre. Bevægelserne faciliteres ved at skubbe PT s hånd væk fra TP. Teknikken kan udføres som generel teknik for carpal- og metacarpal-knogler eller gøres specifik på en af knoglerne. Billedet viser en alternativ udførelse med albue extension og armen i pronation.

23 Test og behandlingsforslag: Hånden 4,44 D Mobilisering af os capitatum: TP fatter om PT s hånd med fingrene omkring hhv. thenar og hypothenar. TP s tommelfingre placeres ovenpå hinanden på dorsalsiden af PT s os capitatum. TP pronerer begge hænder, så PT s sulcus carpi åbnes. Samtidig mobiliserer TP vha. tommelfingrene os capitatum i palmar retning. Obs: Samme greb kan bruges til at mobilisere de øvrige håndrodsknogler. Mobilisering af art. radiocarpea: TP fatter med den proksimale hånd omkring den distale ende af radius og ulna tæt ved radiocarpalleddets ledlinie. Den distale hånd fatter om PT s carpus så tæt ved den anden hånd, at der opstår traction i leddet, når TP lukker sit greb. TP lukker sit greb, hvorved der opstår en let traktion i radiocarpalleddet. Den proksimale hånd fikserer radius og ulna. Den distale hånd mobiliserer carpus i palmar-dorsal retning. Obs: Kan udføres med modsat fikspunkt, dvs. den distale hånd fikserer og den proksimale mobiliserer. Radial-/dorsalmobilisering af os trapezium: TP fatter med den proksimale hånd om PT s håndled med spidsen af 1.finger på os scaphoideum. Den distale hånd fatter om PT s os metacarpale I og os trapezium. TP fikserer os scaphoideum med 1. finger og mobiliserer os trapezium i radial- /dorsalfleksion. Obs: Grebet kan flyttes et segment distalt til art. carpometacarpale 1, hvor det så bliver en ekstensionsmobilisering.

Anamnese - Columna Thoracalis

Anamnese - Columna Thoracalis Anamnese - Columna Thoracalis 3,01 3,00 B A 1. Data: alder erhverv, fritidsinteresser, sport. (begrænsninger i disse pga. smerter?) 2. Symptomområder: (indtegn på personkort) a. lokalisation: angiv - dyb/superficiel,

Læs mere

Palpation columna cervicalis

Palpation columna cervicalis Palpation 4,02 G Extension: PT rygliggende. TP står ved hovedgærdet og fatter med begge hænder omkring PT s os occipitale, så processus articulares i Cx kan palperes med radialsiden af pegefingrene. TP

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN Månedens muskel er skrevet af fysioterapeut, David Petersen. Månedens muskel er et fast indslag i nyhedsbrevet fra Anatomic SITT. Nyhedsbrevet udkommer

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Plan: Overekstremiteten Resumé fra sidst OE knogler (fokus: fremspring) OE led (skulder + albue) Palpation af knoglefremspring

Læs mere

Behandlingsforslag Hoften

Behandlingsforslag Hoften Hoften 2,24 D Ekstensionsmobilisering, sideliggende: a PT sideliggende. TP står bagved PT og fatter med den caudale hånd om PT s øverste ben. Den craniale hånd placeres på PT s trochanter major. TP drejer

Læs mere

Undersøgelse cervico-thoracale overgang

Undersøgelse cervico-thoracale overgang Undersøgelse cervico-thoracale overgang 3,01 C Differentiering mellem Cx og Tx (1): PT siddende. TP står ved siden af PT og fatter omkring PT s hoved med begge hænder. TP roterer PT s hoved til EOR med

Læs mere

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand.

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand. ALBUE-HÅND Lateral humerusepikondylit tendinit lokaliseret til håndledsextensorernes udspring på laterale humerusepikondyl, særligt m. extensor carpi radialis brevis. Bliver også kaldt tennis albue, selvom

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Opsummering Dias 2 Plan: Overekstremiteten OE knogler OE led (skulder + albue) Palpation OE muskler - elevpræsentationer

Læs mere

Hånd Neurovaskulært OE

Hånd Neurovaskulært OE Hånd Neurovaskulært OE Orthopaedic Research Unit Dept. of Orthopaedic Surgery and Traumatology Inst. of Clinical Research University of Southern Denmark www.sdu.dk/ki/orto Objektiv undersøgelse Inspektion

Læs mere

Anamnese - Columna Cervicalis

Anamnese - Columna Cervicalis Anamnese - Columna Cervicalis 4,00 A 1. Data: alder, erhverv, fritidsinteresser, sport. (begrænsninger i disse pga. smerter?) 2. Symptomområder: (indtegn på personkort) a. lokalisation: angiv - dyb/superficiel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Afsnit 0: Etiske regler 0,00 Kursernes formål og MT-konceptet 0,01-0,07 Afsnit 1: Generelle sider 1,00-1,09

Indholdsfortegnelse Afsnit 0: Etiske regler 0,00 Kursernes formål og MT-konceptet 0,01-0,07 Afsnit 1: Generelle sider 1,00-1,09 1 Afsnit 0: Etiske regler 0,00 Kursernes formål og MT-konceptet 0,01-0,07 Afsnit 1: Generelle sider 1,00-1,09 Afsnit 2: Lumbal columna 2,00-2,04 Pelvis 2,11-2,14 Hoften 2,21-2,24 Knæet 2,31-2,34 Foden

Læs mere

Klassifikation af håndfunktion, ifølge MACS

Klassifikation af håndfunktion, ifølge MACS Klassifikation af håndfunktion, ifølge MACS Formålet med MACS Manual Ability Classification System for børn med cerebral parese 4-18 år MACS er udviklet til at klassificere, hvordanbørn med cerebral parese

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Neurodynamisk undersøgelse SLUMP

Neurodynamisk undersøgelse SLUMP Neurodynamisk undersøgelse SLUMP 2,01 J 1 2 1 3 2 4 5 6 SLUMP PT: sidder helt tilbage på lejet, (knæhaser mod lejet), knæene skal være samlet. Hænder på ryggen TP: står på siden af lejet. PT synker sammen,

Læs mere

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula Program Skulder og overekstremiteten Anatomi og massagecases Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Skulderbæltet 2 x claviculae, sternum, 2 x scapulae Funktion: Hæfter

Læs mere

Vurdering af ledbevægelighed

Vurdering af ledbevægelighed Vurdering af ledbevægelighed Ledbevægelighed Passiv ledbevægelighed (PROM) beskriver den bevægelse, som personen kan udføre i afslappet tilstand med assistance fra en anden person, fra sig selv eller genstand

Læs mere

!INFEKTION 1. Infektionsrisiko 2. Feber. !ØVRIGE 1. Ledsagesymptomer

!INFEKTION 1. Infektionsrisiko 2. Feber. !ØVRIGE 1. Ledsagesymptomer TRAUME /IKKE-TRAUME SMERTEANAMNESE 1. Lokalisation 1. Debut 2. Varighed 3. Udvikling 4. Traumekansime 5. Lav/høj energi traume 6. VAS 7. Støtte 8. Lindrende/forværrende 9. Smertestillende 10. RICE 11.

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

ffi S--------udspring ---*tilheftning og den proximale del af m. brachialis m- brachialis

ffi S--------udspring ---*tilheftning og den proximale del af m. brachialis m- brachialis 1 Skitse af humerus (overarmsknoglen) Øverste det-åi@leben og albueben og den proximale del af nærmest albueleddet)- radius og ulna (den Indtegning af. udspring og tilheftning m usi kl er. f or m.brachialis

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

Armen. Kapitel 14, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 Bevægeapparatets anatomi, 2. udgave

Armen. Kapitel 14, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 Bevægeapparatets anatomi, 2. udgave Armen Kapitel 14, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 Bevægeapparatets anatomi, 2. udgave Armen Armen Knoglerne i armen omfatter følgende: Skulderblad, scapula Kravebenet, clavicula Overarmsben, humerus Albueben,

Læs mere

Laser akupunktur. SKANLAB LASER CW 500F 500 mw 808 nm

Laser akupunktur. SKANLAB LASER CW 500F 500 mw 808 nm Laser akupunktur SKANLAB LASER CW 500F 500 mw 808 nm Af: AKUPUNKTURKLINIKKEN I SKALBORG v/ Tandlæge Aase Brøndum-Nielsen Jacob Paludans vej 22 9200 Aalborg SV Tlf.: 9818 1484 - Mobil: 2539 4322 www.a ku-skalborg.dk

Læs mere

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58. Repetetion af 1. semester. bevægeapparatet del 3. Stud.med. MP, AU 07

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58. Repetetion af 1. semester. bevægeapparatet del 3. Stud.med. MP, AU 07 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58 Repetetion af 1. semester bevægeapparatet del 3 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 2 af 58 Armen 14.1 Hvorledes afgrænses armen topografisk,

Læs mere

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Overekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch Skulderbæltet Skulderbæltet Art. sternoclavicularis Art. acromioclavicularis Art. humeri Scapula Clavicula Clavicula (1) (2) Optagelse (1) er foretaget kraniokaudalt

Læs mere

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København Fysioterapi ved forskellige skulderproblemer v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut Her er idrætsudøveren skadet FFI Screening før sæsonen Forebyggelse

Læs mere

Anamnese - Columna Lumbalis

Anamnese - Columna Lumbalis Anamnese - Columna Lumbalis 2,00 A 1. Data: Alder, erhverv, fritidsinteresser, sport. (begrænsninger i disse pga. smerter?) 2. Symptomområder: (indtegn på kropsskema) a. Lokalisation: angiv - dyb/superficiel,

Læs mere

Fremstilling af Kleinertstræk (2.-5. finger)

Fremstilling af Kleinertstræk (2.-5. finger) Fremstilling af Kleinertstræk (2.-5. finger) Bilag 1 Forberedelse Der kan anvendes: Skråkile, stofble, skiftesæt, saltvand, handsker og bandageringsmaterialer (Adaptic eller Mepitel, gaze og Pehahaft eller

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den løftede fedtpude

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den løftede fedtpude Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

Frakturer og luxationer i albuen

Frakturer og luxationer i albuen Frakturer og luxationer i albuen 1 Albuen forfra normalt billede Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 2 Albuen fra siden normalt billede Olecranon

Læs mere

Den segmentære rodirritationsdiagnose

Den segmentære rodirritationsdiagnose Den segmentære rodirritationsdiagnose Undersøgelse af L3- L4 roden L5 roden S1 roden Motorisk udfald Quadricepsparese Test om pt. kan sætte sig på hug og rejse sig igen Test hælgang med løftet forfod Dorsalfleksionsparese

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal Patientjournal Navn: Adresse: Alder: Stilling: Telefonnr: Ryger/Ryger ikke Fritidsaktiviteter: Medicin: Højde: Vægt: Er der ting/ sygdomme jeg skal tage hensyn til: Patientens problem: Tilbagevendende

Læs mere

MOTOR ASSESSMENT SCALE

MOTOR ASSESSMENT SCALE MOTOR ASSESSMENT SCALE af: Janet Carr & Roberta Shepherd School of Physiotherapy Faculty of Health Sciences The University of Sydney Dansk version ved Christina Andersen Af revideret udgave af 1994 Oprindelig

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter Dekompression, AC-resektion, Bursektomi og artroskopi 0-12 uger

Træningsprogram. Træningsprogram efter Dekompression, AC-resektion, Bursektomi og artroskopi 0-12 uger Træningsprogram Program titel: Træningsprogram efter Dekompression, AC-resektion, Bursektomi og artroskopi 0- uger Lavet af: Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital Fracture dislocation of the elbow Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course Middelfart 11-14. april 2016 Fracture dislocation of the elbow Albue

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

www.furesoe-reumatologerne.dk

www.furesoe-reumatologerne.dk COLUMNA CERVICALIS Rygsmerter er hyppigt forekommende i den vestlige verden. 19-43% af befolkningen har klager over rygbesvær indenfor 14 dage til 4 mdr. Årsagen er et komplekst samspil af mange faktorer:

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 4. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kraveben og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement)

Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kraveben og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement) Patientinformation Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kraveben og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement) www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Anatomi, Embryologi & Neurofysiologi

Anatomi, Embryologi & Neurofysiologi Look // See // Do Studieteknik Anatomi, Embryologi & Neurofysiologi 3. Semester Medicin ved KU Indledning Dette kompendium er en samling af noter fra en række forskellige kilder. Værdien ligger alene I

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Fig. 22.11. M.transversus abdominis træning i rygliggende. Tænd og sluk m.transversus abdominis. Palper musklen lige over SIAS. Hold muskelspændingen i 5 sekunder. Gentag 3x25. Fig. 22.12. m.transversus

Læs mere

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Temaaften om Skulderproblematikker Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Program: Proximale Humerus Frakturer Frossen Skulder/ release Subacromiel Smerte syndrom: Rotator cuff ruptur Impingement Scapula

Læs mere

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter v/per Kjær, ph.d Inge Ris, DipMT, MR, ph.d-stud Heidi Eirikstoft, fys Dip MDT Udredning og klassificering - Praktiske

Læs mere

Frakturer og luksationer. September 16

Frakturer og luksationer. September 16 Frakturer og luksationer. September 16 Radiolog rolle Gode henvisninger med oplysning om: 1: traumemekanisme og traume alder. 2:Symptomer 3: Punktum maximum, hvis muligt. Smerter. Obs svigt af osteosyntesemateriale..

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

Antebrachium frakturer. Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011

Antebrachium frakturer. Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011 Antebrachium frakturer Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011 AO/OTA-klassifikation Simple 2 2 Wedge Complex A B C Type A Simpel fraktur A-1 ulna # A-2

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Gennemgang af metoder og redskaber til undersøgelse af sensibilitet med udgangspunkt i sensibilitetsskema

Gennemgang af metoder og redskaber til undersøgelse af sensibilitet med udgangspunkt i sensibilitetsskema Gennemgang af metoder og redskaber til undersøgelse af sensibilitet med udgangspunkt i sensibilitetsskema Tilrettet og oversat af Kirsten C. Pedersen, ergoterapeut, med udgangspunkt i: Undersökning af

Læs mere

Tapening bruges derudover til biomekanisk korrektion:

Tapening bruges derudover til biomekanisk korrektion: aggrund for tapening: Tapening betyder at man ved hjælp af special-tape (ofte kaldt: sportstape ) påklistret huden forsøger at aflaste skadede strukturer. Tapening har en udbredt anvendelse indenfor idrætten,

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Årsager til nakkesmerter - og udstrålende smerter til skulder og arm

Årsager til nakkesmerter - og udstrålende smerter til skulder og arm Smerter Nakkesmerter og udstråling af smerter fra nakken til skulder og arm er hyppige symptomer i almen praksis. Artiklen gennemgår systematisk årsager og faldgruber. Dansk Selskab for Muskuloskeletal

Læs mere

Thorax - PA. Lejring:

Thorax - PA. Lejring: Thorax - PA Bemærkninger: Stående med brystet mod filmen. Håndryggen mod hofterne - Albuerne skydes fremad. Skuldrene skal være afslappet og presses frem mod filmen. Alternativt tages udenom thorax-stativet

Læs mere

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Genoptræning Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Din skulder har været gået af led, og er nu sat på plads.

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit:

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit: SKULDEREN Rotatorcuff tendinit: Formentlig den hyppigste årsag til smerte og bevægeindskrækning i skulderen. Hos de yngre (< 40 år) opstår syndromet som regel som en følge af overbelastning. Hos de ældre

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

KNUD SKYTTE BIRKEFELDT Klaverteknik på anatomisk basis

KNUD SKYTTE BIRKEFELDT Klaverteknik på anatomisk basis KNUD SKYTTE BIRKEFELDT Klaverteknik på anatomisk basis Indledning Som gribeinstrument skal hånden kunne udvikle en udpræget stabilitet for at kunne fastholde især tungere genstande. Til at kunne udøve

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Træningsprogram. Tilhører: Regionshospitalet Horsens. Terapien. Tlf Revideret af Fysioterapeut Michael Rasmussen. D

Træningsprogram. Tilhører: Regionshospitalet Horsens. Terapien. Tlf Revideret af Fysioterapeut Michael Rasmussen. D Træningsprogram Programtitel: passive skulderøvelser Tilhører: Regionshospitalet Horsens. Terapien. Tlf 79274700 Revideret af Fysioterapeut Michael Rasmussen. D. 18.09.08 Bemærkninger: Formål: At vedligeholde

Læs mere

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol 1.5.2011-1 -

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol 1.5.2011-1 - Manual Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol 1.5.2011-1 - Indhold Dominerende neurologisk symptom...3 Klassifikation af håndfunktion iflg. MACS I-V...4 Manual Ability Classification

Læs mere

Tommelfinger fleksion/ekstension side 16. 2.-5. finger fleksion/ekstension MCP-led side 17. 2.-5. finger fleksion/ekstension PIP-led side 18

Tommelfinger fleksion/ekstension side 16. 2.-5. finger fleksion/ekstension MCP-led side 17. 2.-5. finger fleksion/ekstension PIP-led side 18 Indholdsfortegnelse Introduktion side 3 Måling af ledbevægelighed side 4 Albue fleksion/ekstension side 7 Underarm supination side 8 Underarm pronation side 9 Håndled fleksion/ekstension side 10 Håndled

Læs mere

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse.

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Anamnese Funktionsundersøgelse Delundersøgelse Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen

Læs mere

Tyndtarm. Anne Me-e K. Friis & Jan Lasota

Tyndtarm. Anne Me-e K. Friis & Jan Lasota Tyndtarm Anne Me-e K. Friis & Jan Lasota Tyndtarmen / TY Tyndtarmen er beliggende i bughulen. Tyndtarmen er fu- og yang- organ. Tyndtarmen er koblet?l elementet ild. Tyndtarmens makkermeridian er hjertet.

Læs mere

Øvelsesprogram til den kirurgiske patient

Øvelsesprogram til den kirurgiske patient Indledning Dette hæfte er til dig, der er opereret i maven. Du vil blive instrueret i hvilke øvelser du skal lave. Fysioterapeuten vil angive hvilke øvelser samt hvor mange gentagelser du skal lave. Er

Læs mere

Bevægeapparatet del 3

Bevægeapparatet del 3 del 3 Cindy Maria Ballhorn Jensen 1 Dagens program: over- og underarm hånden (manus) brystkassen (thorax) hoften, abdomen, underekstremiteter (uden fod) Cindy Maria Ballhorn Jensen 2 overarmen - brachium

Læs mere

Til patienter og pårørende. Skulderøvelser. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Skulderøvelser. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Skulderøvelser Træningsprogram Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Skulderøvelser UDLEVERET AF: Tlf.nr.: 79 97 61 63 Formålet med øvelserne er: At øge bevægeligheden

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik 26.04 2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol 1.5.2010 (1)

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol 1.5.2010 (1) Manual Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol 1.5.2010 (1) Indhold Dominerende neurologisk symptom...3 Klassifikation af håndfunktion iflg. MACS I-V...4 Manual Ability Classification

Læs mere

Hoften. Henvendelses årsag: ONDT. Hvad kan jeg. Anamnese. og det vil I så høre om. Hvad er karakteristisk for de patienter jeg ser

Hoften. Henvendelses årsag: ONDT. Hvad kan jeg. Anamnese. og det vil I så høre om. Hvad er karakteristisk for de patienter jeg ser Hvad er karakteristisk for de patienter jeg ser Hoften -Sådan gør jeg -Med udgangspunkt i de patienter jeg ser Set af egen læge Behandlet hos FT Behandlet hos kiropraktor Set af speciallæge Diverse alternative

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Pause. Huskeregler. Gennemgang af greb. Gennemgang af greb. Foldninger. Forskydninger 7/7/14

Pause. Huskeregler. Gennemgang af greb. Gennemgang af greb. Foldninger. Forskydninger 7/7/14 Dagsorden Hel- og halvkropsmassage samt grundlæggende massagegreb Massageopbygning Delkropsmassage Helkropsmassage Huskeregler Københavns Massageuddannelse Repetition af massagegreb Praktisk massage Massageopbygning

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Skulderøvelser Træningsprogram

Skulderøvelser Træningsprogram Patientinformation Skulderøvelser Træningsprogram Kvalitet Døgnet Rundt Terapiafdelingen Skulderøvelser Udleveret til: Dato: Udleveret af: Tlf.: Du må påbegynde træningen med det samme Du må påbegynde

Læs mere

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Tekst: Maj Bruun Wahl, fysioterapeut Foto: Lars Bahl 2 TRÆN DERHJEMME Øvelser til whiplashskadede I dette hæfte præsenteres du for en række lette øvelser, du

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Patientinformation. Skulderøvelser. Træningsprogram

Patientinformation. Skulderøvelser. Træningsprogram Patientinformation Skulderøvelser Træningsprogram Kvalitet Døgnet Rundt Terapiafdelingen Skulderøvelser UDLEVERET TIL: UDLEVERET AF: Tlf.nr.: 88 83 42 31 Formålet med øvelserne er: At øge bevægeligheden

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016 Emne Dato Lektion Nr. Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016 Lokale Underviser 21.11 1-2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

Den rygkirurgiske anamnese og undersøgelse. Annette Bennedsgaard Jespersen, Læge, Kiropraktor og Ph.D stud.

Den rygkirurgiske anamnese og undersøgelse. Annette Bennedsgaard Jespersen, Læge, Kiropraktor og Ph.D stud. Den rygkirurgiske anamnese og undersøgelse Annette Bennedsgaard Jespersen, Læge, Kiropraktor og Ph.D stud. Målsætning Genkende symptomer og undersøgelsesfund, der tyder påen nedre motor neuron læsion,

Læs mere

Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg

Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg Indledning Når begynderen i starten benytter en let bue, behøver opvarmning ikke nødvendigvis at indgå i træningsprogrammet,

Læs mere

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Du har fået en pladsgørende operation i skulderleddet. Nu skal du begynde at træne skulderen, så du holder skulderens bevægelighed og styrke

Læs mere

DYSTONI Torticollis og skrivekrampe En vejledning til hjemmetræning

DYSTONI Torticollis og skrivekrampe En vejledning til hjemmetræning DYSTONI Torticollis og skrivekrampe En vejledning til hjemmetræning Etableret 1992 Dansk Dystoniforening Hvad er dystoni Dystoni er en lidelse som er kendt helt tilbage til Kejser Claudius af romerriget,

Læs mere

Introduktion til Ultralydsscanning. Introduktion til ultralydsscanning i praksis

Introduktion til Ultralydsscanning. Introduktion til ultralydsscanning i praksis Introduktion til Ultralydsscanning Introduktion til ultralydsscanning i praksis Ultralydsscanning 3D OPFATTELSE AF 2D BILLEDER Ultralydsscanning KOMBINERE DET TRANSVERSELLE OG LONGITUDINELLE I BILLEDFORSTÅELSEN

Læs mere

Dagsorden. Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion. Anamnese. Persondata. Ønsker/forventninger

Dagsorden. Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion. Anamnese. Persondata. Ønsker/forventninger Dagsorden Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion Københavns Massageuddannelse Anamneseoptagelse Journalføring og samtykke PAUSE Gennemgang af muskler i bryst- og

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Bevægelighedstræning af knæ Fig. 25.30. Træning af fleksion Bøj og stræk knæet ledet aktivt. Foden glider på tæppeflise. Bevægelighedstræning af knæ A B C Fig. 25.31. Træning af fuld passiv fleksion i

Læs mere

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL FODEN

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL FODEN EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL FODEN 1 En samling af de bragte månedens muskel FODEN Månedens muskel er skrevet af fysioterapeut, David Petersen. Månedens muskel er et fast indslag i nyhedsbrevet

Læs mere

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut)

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) KIROPRAKTIK 2014 Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) RODPÅVIRKNINGER, HVORNÅR SER VI DEM? Stenose på degenerativ basis

Læs mere

Knogler & Muskler. Mellem bådben og Os cuneiforme I-III laterale kileben

Knogler & Muskler. Mellem bådben og Os cuneiforme I-III laterale kileben Knogler: Navn (det danske) og beliggenhed på følgende knogler er pensum (på nær kursiv) Dansk navn Latinsk navn Beliggenhed Kranium Pandebenet Os frontale Danner kraniets forvæg Issebenet Os parietale

Læs mere

hoftemusklerne kommentar lændemusklen + sædemusklerne skal nok vægtes højest ved en præsentation, sekundært de små udadrotatorer hvis tiden tillader.

hoftemusklerne kommentar lændemusklen + sædemusklerne skal nok vægtes højest ved en præsentation, sekundært de små udadrotatorer hvis tiden tillader. hoftemusklerne kommentar lændemusklen + sædemusklerne skal nok vægtes højest ved en præsentation, sekundært de små udadrotatorer hvis tiden tillader. lændemusklen navn placering fra til led funktion øvrige

Læs mere

Øvelsesprogram til skulderopererede - Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis

Øvelsesprogram til skulderopererede - Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis Patientinformation Øvelsesprogram til skulderopererede - Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der har fået

Læs mere