Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål."

Transkript

1 Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer skal der helst være enighed om resultaterne. Mange af opgaverne er problembaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den argumentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende som dette løsningsforslag eller mere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre parametre end dem jeg bruger. Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Opgave 1: Spørgsmål 1.1: Vis grafisk det område inden for hvilket produktionen kan variere. Løsningen er vist i bilag 1. Følgende oplysninger er brugt til opstilling af grafen: Bukser (B) min/stk Jakker (J) min/stk Kapaitet timer min Salgspris Variable gennemsnitsomkostninger DB (stk eller par) Maskine A Maskine B B + 10J J 0,4B og 8B + 6J J B Brian Nielsen Side 1 af 7

2 Omprøve 1997 Løsningsforslag Samt ISO-DB-linien: 50B + 85J = maks J = B + x = B + x hvor x er det maksimale skæringspunkt med J-linien (y-aksen) Spørgsmål 1.2: Bestem den optimale produktionssammensætning og beregn dækningsbidraget. Ud fra grafen ses det, at den optimale produktionssammensætning er ved skæringspunktet mellem begrænsningslinien for maskine A og maskine B. Da punktet ikke kan aflæses med særlig stor sikkerhed beregnes det her J = -0,4B og J = -(4/3)B ,4B = -(4/3)B /5B = -4/3B /3B 2/5B = (20/15)B (6/15)B = B = 6.720*15/14 = J = -0,4* = = Det vil sige, at den optimale sammensætning er par bukser og jakker. Dette giver følgende dækningsbidrag: Omsætning: Bukser: * 160 = Jakker: * 225 = Variable omkostninger: Bukser: * 110 = Jakker: * 140 = Dækningsbidrag i alt: Brian Nielsen Side 2 af 7

3 Omprøve 1997 Løsningsforslag Spørgsmål 1.3: Bestem inden for hvilke grænser salgsprisen på bukser kan variere, uden at den optimale produktionssammensætning ændres. Så længe hældningen på ISO-DB-linien ligger mellem hældningerne for de to begrænsningslinier, så fastholdes den optimale produktionssammensætning: db 0,4 db B dbb 0, DB J B PB 223,33 Det vil sige, at prisen på bukserne kan svinge mellem 144 kr. og 223,33 kr. uden at optimum ændres. Opgave 2: Spørgsmål 2.1: Bestem den optimale pris/mængde kombination. p = -(1/32)m groms = -(1/16)m gromk = 125 (m<=5000) Beregning af groms for mængder mellem og 8.000: hældningskoeffiienten bliver således: 25/3.000 eller 1/ Skæringspunktet med y-aksen (prisaksen) bliver så /120 = 83 1/3, så gromk = 83 1/3 + 1/120 m (5.000< m <= 8.000) Brian Nielsen Side 3 af 7

4 Omprøve 1997 Løsningsforslag Først sættes groms = gromk ved at sætte: -(1/16)m = 125 m = ( )*16 = (m < og dermed i det lovlige interval) p = -(4000/32) = 250 kr/stk. Man bør altså afsætte stk á kr Spørgsmål 2.2: Beregn dækningsbidraget og priselastiiteten i optimalsituationen. Omsætning: * 250 = Variable omkostninger: * 125 = Dækningsbidrag: Priselastiitet: dm 1 e = m 4000 p = = 2 dp 1/ 32 p 250 eller med formlen på side 251: p 250 e p = = = 2 p b Spørgsmål 2.3: Beregn hvilken salgspris der er den absolut laveste, man kan aeptere for denne ordre: Hvis man vil sælge stk. til en varehuskæde, så er der kun ( stk. = ) stk. tilbage til det normale marked. Hvis man vælger at sælge de stk. så er det endda disse stk, der skal bære grænseomkostningen af den sidst produerede enhed. p (3.000) = -(3000/32) = 281,25 groms (3.000) = -(3000/16) = 187,50 kr. Da groms ved en produktion på stk. overstiger den maksimale gromk på 150 kr. skal der produeres indtil kapaitetsgrænsen. Dette giver følgende: Dækningsbidrag ordinært marked: Omsætning: * 281,25 = Brian Nielsen Side 4 af 7

5 Omprøve 1997 Løsningsforslag Variable omkostninger: * ( )/2 = Tabt dækningsbidrag fra 2.2: Tab på ordinært marked: Varen skal så dække de variable omkostninger og det mistede dækningbidrag: 125 kr /5000 = 138,75 kr./stk. De variable omkostninger skal selvfølgeligt trækkes fra omsætningen som helhed uden at man kan fordele tabet ved forering ud på den ene eller anden ordre. Spørgsmål 2.4: Hvilke afsætningsstrategiske overvejelser mener du virksomheden bør gøre, inden den går i forhandling med varehuskæden? Spørgsmålet ligger uden for det nuværende pensum, men: Det normale markeds reaktion på udbudsbegrænsningen finder man substituerende produkter? Sikkerheden i supermarkedskædens ordre har den en levetid ud over det første år? Presses prisen fra supermarkedskæden efter det første år? Hvad bliver dækningsbidraget rent faktisk? Er supermarkedskæden i forvejen et marked vi sælger på? Vil der kunne ske overførsel mellem de to markeder, så vi mister db på det normale marked? Og sikkert mange andre. Opgave 3: Spørgsmål 3.1: Beregn de gennemsnitlige årlige omkostninger ved det nye anlæg. A = Levetid: 8 år S = I = 10% Årlige reparations- og vedligeholdelsesomkostninger: kr. Kapitaltjeneste (rente og afskrivninger): *α % = , *s % = , ,17 Årlige reparations- og vedligeholdelsesomkostninger: ,00 Gennemsnitlige årlige omkostninger (samlede) ,17 Brian Nielsen Side 5 af 7

6 Omprøve 1997 Løsningsforslag Spørgsmål 3.2: Beregn hvornår virksomheden bør skifte det gamle anlæg ud: År Srapværdi Afskrivning Rente VO+rep+vedl GROMK Gnsn ny < > > > Det ses, at der bør skiftes efter det første år. Spørgsmål 3.3: Giv en redegørelse for hvilke organisatoriske forhold man bør være opmærksom på i forbindelse med et eventuelt skifte mellem de to anlæg. Spørgsmålet falder uden for det nuværende pensum, men man bør være opmærksom på følgende forhold: Større miljøvenlighed medfører mere tilfredse medarbejdere Et mere servievenligt anlæg er en fordel for medarbejderne Et mindre serviekrævende anlæg medfører måske mindre behov for arbejdskraft Medarbejderne skifter måske karakter fra at skulle smørre til at skulle overvåge med deraf følgende kvalifikationskrav Og mange andre. Opgave 4: Spørgsmål 4.1: Lav gerne i punktform en oversigt over hvilke informationer du vil indsamle for at udarbejde oplægget. Økonomiske: Besparelse i variable omkostninger Kvalitetsomkostninger kan være stigende Stigende kapaitetsomkostninger til overvågning m.v. Eventuel påvirkning på pris-afsætningsfunktion Markedsføringsmæssige Køb dansk falder bort Støtter ikke dansk arbejdskraft Brian Nielsen Side 6 af 7

7 Omprøve 1997 Løsningsforslag Kvalitet Organisatoriske: Vidensmedarbejdere i DK Overvågning af produktion og logistik Kontakt med udenlandske produenter Og sikkert mange andre. De to sidste dele (markedsføring og organisation) er uden for pensum på 1. år i dette semester. Brian Nielsen Side 7 af 7

8 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Omprøve 8. august 2002 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer skal der helst være enighed om resultaterne. Mange af opgaverne er problembaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den argumentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende som dette løsningsforslag eller mere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre parametre end de her anvendte. Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Bestem den optimale produktion af de to produkter, illustrer løsningen grafisk og beregn dækningsbidraget. Oversigtsskema XAL I YNG II Kapaitet Svejsning Samling Pris Variable enh.omk Dækningsbidrag Begrænsningsliniernes ligning: Svejsning Samling Ikke negativitetsligninger: X => 0 Y => 0 10 X + 5Y <= Y <= -2X X + 10Y <= Y <= -0,5X Støttepunkter til indtegning af begrænsningslinier: Svejsning Samling X Y

9 Begrænsningsliniernes skæringspunkter: Beregning af DB: -2 X = -0,5X ,5X = X = Y= DB - skæring X: * 50 = ,00 Y: * 40 = ,00 Samlet DB ,00 ISO-DB-liniens hældning: -1,25 Støttepunkter Første eksempel Optimal ISO-DB X Y stk YNG II Svejsning ISO-DB = ISO-DB = Samling stk XAL I Figur 1

10 Spørgsmål 1.2: Foretag en sådan følsomhedsanalyse for YNG II. Følsomhedsanalyse Følsomhedsanalysen undersøger hvor meget dækningsbidraget på det ene produkt kan ændre sig inden der sker en forrykkelse af optimum. Dækningsbidragsændringen kan dekomponeres til en undersøgelse af hvor meget salgsprisen eller de variable omkostninger på den ene vare kan ændre sig uden at forrykke optimum. Så længe hældningen på ISO-DB-linien ikke passerer hældningen på en af begrænsningslinierne sker der ingen forrykkelse. Vi ved at følgende er gældende (med numeriske værdier): α Anlæg A > α ISO-DB > α Anlæg B 2> 1,25 > 0,5 2> DBX/DBY > 0,5 2> P X -VE X /P Y -VE Y > 0,5 Ud fra disse oplysninger kan vi bestemme udsvingsgrænserne for: Prisen for produkt YNG II 75< P Y < 150 Det vil sige, at så længe prisen for YNG II holder sig i et udsvingsområde mellem 75 og 150 kr. vil der ikke ske nogen ændringer af den optimale produktionssammensætning. Opgave 2 Spørgsmål 2.1: Beregn den optimale pris og mængde og det dertil svarende økonomiske resultat. p = GROMS = og m m

11 500 m GROMK = < m Heraf får vi: GROMS = GROMK 1 50 m = 500 GROMS = GROMK m = 750 m = ( )*50 = m = ( )*50 = Løsningen forkastes, da den ikke ligger i det Løsningen forkastes, da den ikke ligger i det tilladte interval tilladte interval. Da GROMS ved er 750 og GROMK er 500 vælges mængden stk: m = Resultatet bliver så: p = = Mængde Pris Omsætning * 875 = Variable omkostninger * 500 = Dækningsbidrag Kontante kapaitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Kapitaltjeneste - Resultat Spørgsmål 2.2: Illustrer løsningen grafisk.

12 1000 Kr/stk P=-(1/100)*m GROMS GROMK Ventiler stk Spørgsmål 2.3: Giv en kort redegørelse for, hvad der var galt med direktørens og økonomihefens anvendelse af monopolprisformlen, og dokumenter, at den pris, du beregnede i 2.1., er optimal i henhold til monopolprisformlen. Både direktøren og økonomihefen glemmer, at priselastiiteten ændrer sig ned ad prisafsætningsfunktionen. Dette kan illustrerers ved at beregne priselastiiteten ved en pris på hhv. 850 og 875 kr./stk. p e 5 2 p = = = = = = og p b p e p = = = = 7 p b

13 Direktøren bruger herudover en gennemsnitspris, hvilket giver et helt forkert resultat. Økonomidirektøren bruger korrekt grænseomkostningen, men en forkert priselastiitet. Grænseomkostningen er kostprisen for den næste enhed og meromkostningen ved at produere enhed nr er kr. 750, hvorfor det er denne grænseomkostning, der tages udgangspunkt i. Indsat i monopolprisformlen: * e 7 p = GROMK = 750* = 875 kr./stk, e e = e p Spørgsmål 2.4: Beregn den optimale pris og mængde samt dækningsbidraget, såfremt det nye anlæg anskaffes. P=-(1/100)*m eller

14 GROMS = GROMK 1 50 m = 400 m = ( )*50 = p = = Dette giver et dækningsbidrag, der ser således ud: (da jeg skal bruge årets resultat i 2.5, så beregnes det også) Mængde Pris Omsætning * 700 = Variable omkostninger * 400 = Dækningsbidrag Kontante kapaitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Kapitaltjeneste Note Resultat Note 1: Kapitaltjeneste = ( )* α % = kr. Spørgsmål 2.5: Beregn ligeledes, om det på det foreliggende grundlag vil være fordelagtigt at udskifte det gamle anlæg med det nye. Hvis man medtager kapitaltjenesten på det gamle anlæg i resultatopgørelsen, så får man: Mængde Pris Omsætning * 875 = Variable omkostninger * 500 = Dækningsbidrag Kontante kapaitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Kapitaltjeneste Note Resultat Note 2: Kapitaltjeneste = * α % = kr. Ud fra dette kan det betale sig at udskifte det gamle anlæg med det nye.

15 Spørgsmål 2.6: Beregn, hvorledes man handler optimalt, såfremt det gamle anlæg er afhændet, og man således disponerer over det nye anlæg med en kapaitet på stk. Først undersøges det hvor mange enheder, der så skal sælges på det oprindelige marked: GROMS = GROMK 1 50 m = 650 m = ( )*50 = p = = eller grafisk: P=-(1/100)*m GROMS

16 Dette giver følgende resultat: Mængde Pris Omsætning - Oprindeligt marked * 825 = Amerikansk importfirma * 650 = Variable omkostninger * 400 = Dækningsbidrag Kontante kapaitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Kapitaltjeneste Note 1 - under Resultat Eller et mer-resultat på kr. Spørgsmål 2.7: Beregn, hvorledes virksomheden handler optimalt såfremt man disponerer over såvel det nye som det gamle anlæg. Redegør ligeledes for, om du vil anbefale, at man beholder det gamle anlæg, idet du præiserer evt. Forudsætninger for din konklusion.

17 P=-(1/100)*m GROMS Dette giver følgende økonomiske resultat: Mængde Pris Omsætning - Oprindeligt marked * 825 = Amerikansk importfirma * 650 = Variable omkostninger -Gammelt anlæg * 500 = Nyt anlæg * 400 = Dækningsbidrag Kontante kapaitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Kapitaltjeneste Gammelt anlæg Note Fabrikshal Nyt anlæg Note Resultat

18 Note 3: Kapitaltjeneste = * α og Kapitaltjeneste = * α % % = kr. = kr. Svarende til et mer-resultat på kr kr. eller kr. mere end ved at sælge det gamle anlæg. Det kræver så her, at salget kan bibeholdes i mindst 10 år, da det gamle anlæg har en levetid på 10 år. Da fabrikshallen afskrives over 40 år skal der være aktivitet i hallen de næste 40 år, der mindst giver et indtjeningsbidrag på kr, for at det er fordelagtigt. Opgave 3 Spørgsmål 3.1: Beregn den optimale seriestørrelse. Forudsætninger: T Totale omkostninger pr. tidsenhed Kr/TE D Efterspørgsel pr. tidsenhed Me/Te ,00 P Produktion pr tidsenhed Me/Te ,00 Q Seriestørrelse Me/serie S Serieomkostninger Kr/serie 5.000,00 C Kostpris pr. enhed Kr/Me 500,00 H Lageromkostning i % af C %/Te 10% h Lageromkostning i kroner Kr/Me/Te 50,00 Q 0 Optimal seriestørrelse Me/serie Ordrestørrelse Antal ordrer pr år Gennemsnitlig lagerværdi Serieomkostninger Lageromkostninger Stk Kr. Kr/år Kr/år Kr/år Q N 0 - Omkostninger i alt Q/2*((P- D)/P)*C Q/2*((P-D)/P)*C*H N*S T , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Q 0 = 2* D* S P * C* H P D = 2*40.000* * = 500*0, Spørgsmål 3.2: Du bedes beregne, hvornår det vil være optimalt at udskifte det gamle anlæg med det nye. Først beregnes kapitaltjenesten for det nye anlæg: 1 Kapitaltjeneste = * α = kr. 1010% Herefter kan vi opstille en oversigt: Nyt anlæg Gl. anlæg År Kapitaltjeneste Rep. og vedl. Årlige omk. Besparelse i logistikomk. Årlig "nettoomk." Rep og vedl >

20 > > < < Det ses her, at det kan betale sig at beholde det gamle anlæg i 3 år. Når serieomkostningen (stop og genstart) går mod nul, så bliver serien 1 stk, og logistikomkostningerne falder så væk. Opgave 4 Spørgsmål 4.1: Du bedes i et lille notat analysere fordele og ulemper ved den beskrevne leasing sammenlignet med eje. Køb: År Udbetaling Afskrivningssaldo Afskrivning Skat Nettoudbetaling (22.500) (16.875) (12.656) 4 ( ) (73.438) (22.031) ( ) Kapitalværdi Nettoudgift pr. år (kr ,91) Leasing År Udbetaling Afskrivningssaldo Afskrivning Skat Nettoudbetaling Kapitalværdi Nettoudgift pr. år (kr ,00) Leasing er normalt forudbetalt og derfor bliver leasingen en anelse dyrere end at eje selv og foretage skattemæssige afskrivninger. Hvis man har en løbende udskiftning af andre driftsmidler vil der heller ikke ske nogen genbeskatning i ophørsåret.

21 Ud over dette er eventuelle renteudgifter ved at låne til købet også fradragsberettigede. Omvendt vil renten skulle indgå i kalkulen. Når mange alligevel vælger at lease, så kan det hænge sammen med en besparelse i likviditet.

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard Color profile: Generic CMYK printer profile Composite 150 lpi at 45 degrees Virksomhedsformer Målsætninger Balanced Scorecard Produktions- og omkostningsteori Markedsformer Optimering Logistik og supply

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK.

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK. Opgavesamling 1 Opgavesamling Opgaver til Kapitel 2 2.1. Råolie transporteres fra oliekilden til lagertanke eller udskibningssteder i rørledninger. Output af en rørledning er den mængde olie, ledningen

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER 3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER Interessen for omkostninger udspringer af virksomhedens ønske om at nå de fastsatte mål med mindst muligt forbrug af produktionsfaktorer, jf. afsnit 2.1.2. Dette mål kan være

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 2013 Grøn energi Hold nr. B1 AAU Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Problemstilling... 4 2.1 Problemformulering... 4 2.2 Metodeovervejelse og afgrænsning... 4 2.3 Kildekritik...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT Støttet af: SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT NOTAT NR. 1406 Fremstillingsomkostningerne kan sænkes med 21 øre pr. kg slagtevægt leveret ved at samle en integreret bedrift på tre

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere