Referat af. 27. marts 2007 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af. 27. marts 2007 kl. 19.30"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsen Afdeling /04/07 Referat af bestyrelsesmødet 27. marts 2007 kl Til stede: John, Jon, Preben, Ejvind, Jes og Jan. Der var afbud fra Sanne og Anders. Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent. Jon blev valgt som ordstyrer og Jan som referent. Ad dagsordenens pkt. 2: dagsorden. Godkendelse af indkaldelse og Indkaldelse og dagsorden godkendt uden kommentarer. Ad dagsordenens pkt. 3: d Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt uden kommentarer. Ad dagsordenens pkt. 4: Meddelelser. 4.1 Den årlige markvandring er som tidligere meddelt indkaldt til d. 28. marts kl Fra LB-København deltager driftsleder Claus Gerdes fra afdelingen deltager Jon, Sanne, Jan og Preben. Markvandringen er det møde, hvor afdelingen sammen med driftslederen fra LB-København gennemgår ejendommens vedligeholdelsesstandard og sørger for at de forskellige vedligeholdelsesopgaver bliver medtaget på de rullende 10 års budgetter. 4.2 Sanne har meddelt at det årlige loppemarked finder sted d. 10. juni. Følg med på hjemmesiden om den nærmere planlægning. Flere oplysninger i forbindelse med de næste bestyrelsesmødereferater. 4.3 LB-København afholder temaaften for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, inspektører og varmemestre d. 18 april kl i Islands Brygge Kulturhus. Emnet er afdelingernes drift specielt i forhold til kt. 115 og 116 (de to vedligeholdelseskonti). Blandt andet skal også Ref doc side 1 af 6

2 drøftes et udkast til beboermappe, der i detaljer beskriver de enkelte afdelingers forhold samt en servicebeskrivelse, der er ment som et specifikt værktøj for ejendomskontorerne blandt andet i debatten mellem ejendomskontoret og de enkelte beboere om, hvad der er ejendommens vedligeholdelsesforpligtigelse, og hvad der er beboerens forpligtigelse. Mange sådanne diskussioner har skabt behov for en afklaring, der også skal hjælpe til med, at alle behandles lige og efter samme regler. 4.4 Jan har aftalt med Ove Knudsen, Trangravens Marina om, at denne stiller en flydebro til rådighed for afdelingen. Afdelingen kan indtil videre låne flydebroen gratis og uden nogen form for betingelser. Det er en enestående chance for at afprøve mulighederne med en flydebro, inden afdelingen eventuelt selv køber en. Anvendelsen for flydebroen er specielt tænkt som anlæg for mindre både d.v.s. joller, kajakker og lignende. Afdelingen sørger for adgangsforhold til broen samt for at etablere det nødvendige redningsudstyr. Broen placeres i sidekanalen foran blok I. Det skal understreges at beboere, der ønsker at bruge broen til joller eller kajakker skal indhente tilladelse hos afdelingsbestyrelsen, da der skal betales vandarealleje til Københavns Havn, såfremt der henlægges både ved broen. 4.5 Fra nogle beboere er der modtaget anmodning om, at der skabes mulighed for opsætning af parasoller langs kajen. Der var enighed om primært at løse problemet ved at etablere et antal rør på strategiske steder. Denne mulighed skaber færrest mulige forhindringer i forbindelse med rengøring af arealet, græsslåning etc. og forhindrer yderligere, at parasolfødder fjernes fra arealet eller smides i havnen af lystige svende, der af og til passerer havnepromenaden. 4.6 Jes meddeler, at han efter sommerferien bliver udstationeret fra sit nuværende job til Bruxelles i antageligt 2-3 år. Ejvind træder så indtil næste afdelingsmøde ind i bestyrelsen som ordinært medlem. Ad dagsordenens pkt. 5: Nyt fra varmemesteren. 5.1 De udsendte konti-oversigter fra det nye VM/ITT system, der skulle give bestyrelsen bedre overblik over afdelingens forbrug og dermed forbedrede budgetstyringsmuligheder, viser sig i sin Ref doc side 2 af 6

3 nuværende form at være i bedste fald kun en meget lille forbedring og i værste fald værdiløst. Jan har allerede bedt om, at problemet bliver drøftet på et af de førstkommende organisationsbestyrelsesmøder i LB-København. 5.2 Den månedlige ØKO 2000 rapport er sendt til alle i bestyrelsen og viser som sædvanligt gode takter. 5.3 De nye borde langs kajen trænger specielt til afrensning af alger efter vinterens megen regn og varme. Ejendomskontoret sørger for det fornødne samtidigt med, at et antal af de gamle borde udskiftes. 5.4 Der er ikke kommet nye beboere siden sidste bestyrelsesmøde. Ad dagsordenens pkt. 6: Nyt fra arbejdsgrupperne. 6.1 Udearealudvalget: Der har været afholdt møde med landskabsarkitekt Lone van Deurs (LvD) d. 20.marts kl i bestyrelseslokalet. Der er efter forhandling med brandmyndighederne ændret i adgangsforholdene til blok III d.v.s at der skal være adgang for brandkøretøjer langs blok III ud mod havnen. Ellers ingen ændringer. Der var enighed om, at planerne, for at kunne tiltrække diverse fondes opmærksomhed, skal fremlægges meget spektakulært, d.v.s. visionerne skal opprioriteres for eksempel ved at indarbejde ændringer af bolværksopbygningen med fremskudte og nedsænkede bolværker, bølgeværn m.v., ligesom der skal lægges vægt på hele områdets sammenhængskraft med de omliggende nuværende og fremtidige bebyggelser f.eks. Gammel Dok og den kommende bebyggelse på Krøyers Plads. Der er lavet en plan for, hvilke fonde der i første række skal kontaktes. 6.2 Hjemmesiden: Hjemmesiden er nu godt i gang, men under stadig udbygning. Brug den!. Der er til stadighed mange nyttige oplysninger og nyheder. Ref doc side 3 af 6

4 6.3 Rengøring: Udvalget har holdt møde med rengøringsselskabet d. 13. marts kl i bestyrelseslokalet. Det oprindelige møde d. 6 marts blev udskudt. Der var på mødet enighed om, at der trænges til en opstramning. Rengøringsselskabet har opsagt den ene af de faste medarbejdere og ansat en ny. Desuden har man lovet skærpet opsyn med rengøringsstandarden. Dette bliver desuden fulgt op her fra afdelingen. Der er aftalt nyt møde allerede d Kajen. Mellem 50 og 60 beboere og gæster var mødt frem til vores lille sammenkomst på kajen lørdag d. 24. ds. kl Anledningen var som bekendt at fejre afslutningen på 30 års udlejning af brugsretten til kajen. Der var lidt mundgodt i form af vin af forskellig farve, snacks m.v. og en lille tale fra formanden. Ellers forløb alt godt med god snak med naboer og venner i strålende solskin. En stor dag for afdelingen. Efterfølgende var der formel afleveringsforretning med Wilders Plads Ejendomme A/S. I mødet deltog fra WP side direktør Niels G. Barfred, havnefoged Gorm Haraldsted samt advokat Ib Thyregod Fra afdelingen mødte Jan Hyttel samt advokat Flemming Kragh Hansen. Efter de sædvanlige små indledende skærmydsler enedes man om, at begge parter skriftligt erklærer, at lejemålet er ophørt, og at ingen af parterne har noget krav mod hinanden. Efterfølgende er en sådan erklæring modtaget fra WP s advokat, og sagen er herefter henlagt, idet det dog bemærkes, at der fortsat er et udestående omkring en mulig forlejeret ved genudlejning af brugsretten til kajen i erhvervsmæssig sammenhæng. Ad dagsordenens pkt. 7: Opfølgning på planlagte vedligeholdelsesopgaver i Maling af opgange. I budgetterne er afsat kr i indeværende år samt i hvert af de 2 følgende budgetår altså i alt kr Nogle af bestyrelsens medlemmer har besigtiget en reference på et kollegium i Frankrigsgade. Andre muligheder /designs undersøges eventuelt i samarbejde med byggeriets oprindelige arkitekt Jens Fredslund. Ref doc side 4 af 6

5 Eventuel merudgift på grund af fejlbudgettering medtages til markvandring og budgetmøde. 7.2 Gulv i fælleslokale mellem nr. 65 og 67. Jon har indhentet tilbud på ny gulvbelægning i fællesrummet mellem nr. 65 og 67. Tilbudspris kr. 60,000 inkl. moms. Beløbet medtaget i fremtidigt budget. 7.3 Der er indhentet tilbud på nye TV/IT kabler. De gamle er udslidte, og der er mange klager over signalkvaliteten. Der ønskes tillige et system, der giver mulighed for IT muligheder samt IP telefoni. Tilbudspris ca. 525,000 alt inklusive. Beløbet medtages til markvandring og efterfølgende budgetmøde. Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt. 8.1 På baggrund af diverse samtaler med brugere af festlokalet skal følgende klargøres: a) Fælleslokalerne administreres af beboere på frivillig basis. b) Det er op til de beboere, der bruger/lejer fælleslokalerne selv at sørge for at lokalerne er i brugbar d.v.s. rengjort og ordentlig stand såvel mens de bruges som ved afleveringen til den næste bruger/lejer. c) Man kan ikke regne med, at de der (frivilligt) administrerer udlejningen kontroller, at alt er efterladt i ordentlig stand efter endt brug. d) Betalingen for lokalerne går til ren omkostningsdækning. El, vand og 1 gang månedlig rengøring. Der udbetales ingen form for honorarer eller godtgørelse til de, som administrerer ordningen. Derfor: Det er dig, der som bruger af det tilbud som fælleslokalerne jo er, må tage ansvar for, at lokalet efterlades i rengjort og pæn stand efter brug, samt sørge for at eventuelle mangler efter den forrige bruger bringes i orden. Der er ikke andre til at gøre det end dig, så det er altså et fælles ansvar. 8.2 Der er nogen i afdelingen, der synes, at måger og andre fugle skal fodres med alskens madrester, brød, ris, tomater, bønner etc. etc. I flg. husordenen skal fodring af fugle, hvis det overhovedet skal foregå, alene ske ud over kajen altså ud i vandet. Ref doc side 5 af 6

6 Hvorfor nu det? Jo, madrester på kajen eller på græsarealerne, tiltrækker udover måger også rotter. Begge dele er ulækkert, fordi de laver et forfærdeligt svineri, men de udgør også en potentiel smittefare for alskens sygdomme, hvilket især er farligt for vores børn, der jo tilbringer en del tid med at lege på området ofte i nærkontakt med f.eks. sandet på legepladsen. Kort sagt: Hold op med at sprede madaffald på området. Benyt i stedet affaldsskakterne. Alt andet er noget miljøsvineri, vi helst er fri for. Mødet hævet kl Næste møde er kl i bestyrelseslokalet. Referat udfærdiget d Jan Hyttel Ref doc side 6 af 6

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Tilstede: 28 haver deltog i generalforsamlingen og 7 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011. Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl.

Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011. Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl. Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011 Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl. Tilstede: Lars Christian Pedersen (administrator), Flemming Skaarup, Martin Egemark Clausen, Mathilde Hostrup, Palle Hostrup,

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere