Budget 2013 INDTÆGTER 970, OMKOSTNINGER 987, Sidst modificeret: Postering Beløb Bemærkninger. 1. Kontingent 920,000.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 INDTÆGTER 970,000.00 OMKOSTNINGER 987,662.00. Sidst modificeret: 13.02.2013. Postering Beløb Bemærkninger. 1. Kontingent 920,000."

Transkript

1 Budget 2013 "-" betyder nul, tal i parentes er negative, fed skrift antyder en sum; noter findes på tredje side Sidst modificeret: Postering Beløb Bemærkninger INDTÆGTER 970, Kontingent 920, Seniorkontingent 900, Juniorkontingent 15, Månedsmedlemskab 5, Sikringskort - 2. Øvrige indtægter 50, Gæstebetaling 50, Udlejning af skabe - Kommunal tilskud - Sponsorater - Øvrige arrangementer - 3. Fest og caféudvalg - Salg café - Festudvalgets arrangementer - OMKOSTNINGER 987, I. Drifts- og administrationsomkostninger 662, Administration 116, Medlemskort 20, Kontingenter [DIF, DKlaF, Idrætssamvirket] 20, Kontor omkostninger 10, Conventus 6, Gebyrer og differencer 5, Revisor 55, Fælles annoncer - 2. Drift 50, Dankort automat 15, Renovation 10, Rengøringsartikler 5, Reparation og vedligeholdelse 15, Internet og hjemmeside 5, Lønomkostninger 145, Rengøring 60, Rutebyg/grebvask 25, Se note 1. Sekretariat 60, Dørvagter - 4. Bestyrelsen 20, , Sikkerhedsbeløb til uforudsete udgifter 15, Renteudgifter og afbetaling af DGI- og DIF-lån 102, Renter af kassekrediten 32, Ekstra renter af kassekrediten ifm. udvalgskonti 20, Afbetaling af DGI lån 25, Afbetaling af DIF lån 25, Afskrivninger 191, Bygningssikkerhed 37, Alarm, nøgleadgang, brand 35, Førstehjælpskasse 2,500.00

2 II. Uddannelse og ansøgningspuljer 91, Ansøgningspuljer 40, OBS Nogle af uddannelsesomkostninger forventes refunderet af kommunen. Anerkendelse 25, Inkl. klubtrøjer til frivillige og en VIP-fest. Udvidelse [nye hold, udvalg, aktiviteter] 15, Uddannelse 51, Træner 1 24, x T1 Træner 2 20, x T2 Vægklatreinstruktør 2, x VKI KKI 5, x KKI Andre uddannelser - coaching, styrketræning, andet trænerrelateret uddannelse III. Udvalg 234, Se note 3. for regler angående brug af udvalgsbudgetter, samt udspecificering af udvalgsbudgetter på side 3. 1 Alpingruppen 10, Arkitektgruppen 1, Bygningssikkerhed Cafeudvalg - 5 Festudvalg - 6 Forsætterhold 1, Uden udskiftning af madras og etablering af ovenlys, idet disse anses for ekstraordinære investeringer; Indkøb af dørmåtter anslåes til 7 Husudvalg 30, ,-. 8 Instruktører 5, Junior elite 15, Uden uddannelse, der medregnes i uddannelsesomkostninger. 10 Juniorhold 12, Uden uddannelse, der medregnes i uddannelsesomkostninger. 11 KDK 4, Konkurrenceudvalg 10, Nøglevagtgruppen 1, Sikkerhedsudvalg 35, Sponsorudvalg - 16 Trænere 13, Vægudvalg 82, Anslået 60000,- til grebindkøb, se note 4; slynger, karabiner og andet klatreudstyr tilfælder sikkerhedsudvalget; Udbygning af boulderfaciliteter tilfælder ekstraordinære investeringer. 18 Webgruppen 8, Bibliotek 3, Midtbybouldergruppen 2, Etablering af faciliteten tilfælder ekstraordinære investeringer. RESULTAT (17,662.00) Ekstrordinære investeringer 251, Ny hjemmeside 50, Hensat fra sidste års budget. PC til mødelokalet, elektronisk dørskilt 8, Udbygning af boulder 30, Se note 2. Ovenlysvinduer 90, ,- hensat fra sidste års budget Etablering af midtbyboulder 23, Udskiftning af madrasser 50, Resultat efter ekstraordinære investeringer (268,662.00)

3 1 Noter: Der skal arbejdes på en holdbar ordning for udskiftning af ruter i klubben. Opgaven skal så vidt muligt løses frivilligt. Bestyrelsen foreslår, at der arrangeres grebvaskedage med fælles spisning, samt workshops for rutebygning. Bestyrelsen foreslår at der søges råd hos festudvalget om afholdelse af fællesarrangementer. Det afsatte beløb er tænkt som eventuelt supplering til det frivillige arbejde i form af aflønning af grebvaskere eller en proffessionel rutebygger. Denne ordning skal der arbejdes videre med mellem bestyrelsen og vægudvalget. 2 Grundet omfanget af arbejde ved de foreslåede udbygninger af boulderfaciliteter, skønner bestyrelsen, at forslag om at den gule boulder udvides med et tag er mest realistisk, og beviliger derfor beløbet til det ene projekt til at begynde med. 3 Udvalgsformænd styrer selv deres budgetter i henhold til bemærkninger i dette budget og de nyeste "Retningslinjer for Udvalg", hvilke vedtages af Ledergruppen. Dog skal væsentlige budgetændringer altid godkendes af bestyrelsen. 4 Der skal skabes plads til alle greb, også de beskidte. Eventuelt skal nedslidte greb frasorteres. Greb må ikke opbevares i mødelokalet. Udvalgsbudgetter En udspecificering af hvad de enkelte udvalgsbudgetter indeholder. 1 Alpingruppen Greb Vedligeholdelse af dry-tool væggen Udvidelse af grejbank Fællesarrangementer, workshop Diverse uforudsete 2 Arkitektgruppen 3 Bygningssikkerhed 4 Cafeudvalg 5 Festudvalg 6 Forsætterhold Udstyr og undervisningsmateriale 7 Husudvalg Indkøb af værktøj Indkøb af rukolåse til værktøj Indkøb af værktøjsskab Nye møbler til caféen Forbedring af lysforholdene Indkøb af dørmåtter mm. Opdatering af køkken, sokkel mm. Diverse vedligehold, trailerleje, maskinleje mm. Oprettelse af spotify-konto, årskontingent 8 Instruktører Forplejning til instruktører ved K1 9 Junior elite Deltagergodtgørelse for DM-deltagere Godtgørelse for trænere ifm. ture 10 Juniorhold Fællesarrangementer Fællesture Udstyrindkøb

4 11 KDK Fællesarrangementer T-shirts til trænere 12 Konkurrenceudvalg Deltagergodtgørelse for DM-deltagere Afholdelse af boulderkonkurrencer 13 Nøglevagtgruppen 14 Sikkerhedsudvalg Udskiftning af karabiner Indkøb af reb Udbedring af væg-konstruktionen Uforudsete udstyrsindkøb 15 Sponsorudvalg 16 Trænere Ophæng af I-pad Træningsmateriale og træningsredskaber Afholdelse af workshops 17 Vægudvalg Indkøb af greb Vedligeholdelse af autobelay Indkøb af højtryksrenser Indkøb af diverse bolte, skruer mm. 18 Webgruppen Løbende udskiftning af hardware i klubben 19 Bibliotek Indkøb af bøger til udlån Abonnamenter 20 Midtbybouldergruppen OBS følgende indeholder også udgifter ifm. etablering af midtby-boulderen, under ekstraordinære udgifter. Indkøb af værktøj Indkøb af greb Indkøb af diverse bolte, skruer mm. Afholdelse af indvigelsesarrangement Vedligeholdelse af faciliteten

5 Omkostningsfordeling, alle omkostninger inkl. ekstraordinære investeringer Omkostningsgruppe Andel Beløb Bemærkninger Administration og drift 53% kr 662, Ekstraordinære investeringer 20% kr 251, Driftsudvalg 12% kr 147, Uddannelse/anerkendelse 7% kr 91, Udvalgspulje 7% kr 87, Administration, drift, renteomkostninger, afskrivninger, afdrag, bestyrelsens omkostninger, uforudsete udgifter Hus-, Sikkerheds-, og Vægudvalg Uddannelse, anerkendelse, udvidelse OBS Nogle af uddannelsesomkostninger forventes refunderet af kommunen Alle udvalg undtagen driftsudvalg I alt kr 1,238, (#$ (#$ )*+,-,./0123-$34$*0,5$ '%#$ %&#$!"#$ 67./0130*,-809$,-:9./90,-490$ ;0,5.<*:1=4$ >**1--9=.9? *9=.9$

6 Omkostningsfordeling, udvalgsomkostninger inkl. uddannelse Udvalgsgruppe Beløb Andel Bemærkninger Driftsudvalg kr 117, Væg- og sikkerhedsudvalg, 41% bygningssikkerhed (forplejning) Hus kr 50, husudvalg, bibliotek, arkitektgruppen, 18% webgruppen, instruktørerne, nøglevagter Trænernes uddannelsesomkostninger kr 49, OBS Nogle af uddannelsesomkostninger 17% forventes refunderet af kommunen Juniorer kr 27, % juniorhold, junior elite Andre kr 22, midtby-boulderudvalg, konkurrenceudvalg, 8% alpingruppen Trænere kr 19, % trænerudvalg, fortsætterhold, KDK i alt kr 285, C#$ (#$ ;0,5.<*:1=4$ E<.$ D#$ B'#$ F $ <**1--9= /-,-490$ G<-,3090$ '(#$ )-*09$ F08-909$ 'C#$

Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013

Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013 Emne: Århus klatreklub Ekstra ordinær Generalforsamling 2013 Side: 1 Deltagere 33 medlemmer. Afbud fra: Gæster: Referent/Dato: Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013 1. Velkomst. Formanden bød velkommen og

Læs mere

ÅRHUS KLATREKLUB i GELLERUP SVØMMEBAD

ÅRHUS KLATREKLUB i GELLERUP SVØMMEBAD ÅRHUS KLATREKLUB i GELLERUP SVØMMEBAD INDTÆGTER: 2007 Kontingenter 420.000 a) Kontingenter, juniorer 18.000 b) Gæster 15.000 Kommunale tilskud 45.000 Andre indtægter 2.500 I ALT 500.500 Husleje Kochs 75.000

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007 Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for 2006 3. Behandling

Læs mere

!" #$( !" #$ % & !" # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! #$( ! #$ % & ! # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !" #$!" #$ % &!" # '()!" #$( *!+($,-,.-!,-% /''!+($ 012.%3 4$!+($ 5$++- 67$! $! -'' 8 9-7 & 6:!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! " # $ %&'(%'% %)*!+ %&& $ ',& -./! %&'( 0#. 1. / 2 2! /!

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 2012 Resultat, 2013 Resultat & 2014 Budget (Ikke fuldt sammenlignelige da regnskabets opstilling har været ændret i perioden) Indtægter 2012 Resultat 2013 Resultat

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Generalforsamling i NJK d.6.3 2001

Generalforsamling i NJK d.6.3 2001 Generalforsamling i NJK d.6.3 2001 Generalforsamlingen blev afholdt i Abekatten. Tilstede var: Lennart, Mads, Martin C, Morten T, Staun, Allan L, Per R, Fønss, Rasmus, Lisbeth, Annemarie, Asger, Mark,

Læs mere

Visioner for. NJK s børnehold

Visioner for. NJK s børnehold Visioner for NJK s børnehold til udgangen af 2007 3. marts 2006 1 af 17 Revision 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oplevelser...4 Gode klatreoplevelser...4 Fysiske oplevelser...4 Naturoplevelser...4

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2014 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2014. Foreningens regnskabsår er 1.1. 31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale

Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale 1. Valg af dirigent Lisbeth blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere