Beskæftigelsesplan Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan Oktober 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2014 Oktober 2013

2 Indhold Indledning...3 Beskæftigelsesministerens mål for Resultatmål for Rudersdal Kommune...5 Strategi og mål for indsatsen...6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse...7 Mål 2: Færre personer på førtidspension...8 Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes...9 Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder...10 Bilag 1: Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...11 Bilag 2: Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Rudersdal...16 Billedet på forsiden viser Rudersdal Kommunes straksaktivering på en opgave i Rude Skov Fotograf: Brian Berg 2

3 Indledning Beskæftigelsesplanen for 2014 beskriver de vigtigste udfordringer for det kommende år og sætter mål for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret i Rudersdal Kommune. Beskæftigelsesministeren har fastholdt de beskæftigelsespolitiske mål for 2013 i 2014 med henvisning til, at målene fortsat er aktuelle i forhold til de områder i beskæftigelsespolitikken, hvor der er behov for en styrket indsats i de kommende år. Videreførelsen af målene skal endvidere sikre kontinuitet og fokus i jobcenterets indsats og dermed en bedre indsats for borgere og virksomheder. De fire udmeldte ministermål skal understøtte, at beskæftigelsesindsatsen sætter fokus på, at flest muligt får en plads på arbejdsmarkedet og sættes i stand til at forsørge sig selv. Det er samtidigt afgørende, at jobcentrene har den bedst mulige kontakt til virksomhederne og arbejdsgiverne. Beskæftigelsesindsatsen skal gavne både borgerne og erhvervslivet. De fire udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2014 er: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder I Beskæftigelsesplanen skal de udmeldte ministermål omsættes til konkrete mål, der understøtter de forventede udfordringer i netop Rudersdal Kommune. Det skal ske indenfor den beskæftigelsespolitiske ramme, der er sat i kommunen i form af Rudersdal Kommunes beskæftigelsespolitik, aktiveringsstrategi og strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. I 2014 forventes en reform af kontanthjælpsområdet at træde i kraft og på dagpengeområdet indføres en ny ydelse for de ledige der opbruger deres dagpengeret. Der forventes samtidig en finansieringsreform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. De nye regler og reformer vil formentlig betyde ændringer i aktiveringsstrategien og vil medføre nye initiativer i jobcenteret, der ikke kan tages fuldt højde for på det foreliggende grundlag. 3

4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire mål for beskæftigelsesindsatsen for Målene er videreført fra Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension - Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. 4

5 Resultatmål for Rudersdal Kommune Flere unge skal have en uddannelse Uddannelsesgraden for unge ledige uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 26,3 pct. svarende til en stigning på 4 procentpoint fra december 2012 til december Færre personer på førtidspension Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 60 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 32 pct. fra december 2012 til december Langtidsledigheden skal bekæmpes Andelen af langtidsledige - dvs- ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 265 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 18,8 pct. fra december 2012 til december En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Der gennemføres 300 virksomhedsbesøg i 2014 på lokale virksomheder indenfor relevante brancher. 5

6 Strategi og mål for indsatsen Rudersdal Kommune har på baggrund af den aktuelle situation og den forventede udvikling på arbejdsmarkedet fastsat konkrete mål for de fire ministermål. Målene tager udgangspunkt i kommunens udvikling på områderne de senere år og i målfastsættelsen indregnes effekten af de forventede initiativer på områderne. Målfastsættelsen baserer sig på rammevilkårene i det aktuelle beskæftigelsessystem, eksempelvis dagpengeperiodens længde. En ændring af dagpengeperiodens længde vil få betydning for opgørelsen af eksempelvis antallet af langtidsledige. Strategien og de konkrete initiativer vil formentlig ændre sig i forbindelse med den forventede reform af kontanthjælpssystemet, de nye regler på dagpengeområdet og den forventede reform af refusionssystemet. De overordnede mål vil imidlertid ikke ændre sig, da det altid vil være hovedformålet for jobcenteret, at flest muligt får en plads på arbejdsmarkedet og sættes i stand til at forsørge sig selv. I det følgende beskrives målene og strategierne, der skal føre til indfrielsen af målene. 6

7 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Flere unge skal have en uddannelse Ungeteam Uddannelsespålæg Tværfagligt samarbejde Resultatmål i Rudersdal Kommune Uddannelsesgraden for unge ledige uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 26,3 pct. svarende til en stigning på 4 procentpoint fra december 2012 til december 2014 Nedenfor beskrives de vigtigste strategier og indsatsområder: Ungeteam i jobcenteret Jobcenteret har etableret ungeteam, der er specialiseret i arbejdet med de unge. Ungeteamet arbejder målrettet på, at unge ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse begynder på en uddannelse så hurtigt som muligt. Hvis der er behov for opkvalificerende forløb gennemføres disse. Der kan også være andre problemer end ledighed, eksempelvis misbrugsproblemer, der håndteres inden studiestarten. Hvis unge kontanthjælpsmodtagere ikke har andre problemer end ledighed vil de blive henvist til straksaktivering i perioden frem til studiestart. Uddannelsespålæg Jobcenteret giver unge under 25 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse, et uddannelsespålæg ved 1. samtale. Det betyder, at den unge kun kan modtage offentlig forsørgelse, hvis den unge vælger en kompetencegivende uddannelse med et forsørgelsesgrundlag, fx SU og begynder på uddannelsen på det tidspunkt, der aftales med jobkonsulenten. Tværfagligt samarbejde Ungeteamet i jobcenteret arbejder sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ung i Rudersdal for at sikre en tidlig, helhedsorienteret og tværfaglig indsats for de unge i målgruppen. Jobcenteret har i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning særlig fokus på de unge der vurderes ikke at være uddannelsesparate, idet jobcenteret kan tilbyde de unge særlige forløb, der styrker deres muligheder for at blive uddannelsesparate. Jobcenteret har desuden et samarbejde med Skole og Familieområdet i kommunen omkring de unge, fra de er 16 ½ år gamle, med henblik på at sikre en god overgang fra Skole og Familie til jobcenteret, når de bliver 18 år. Jobcenteret deltager i Ungeforum, hvor ungeindsatsen i kommunen koordineres og udvikles. 7

8 Mål 2: Færre personer på førtidspension Færre personer på førtidspension Ressourceforløb Fleksjobambassadører Tværfagligt samarbejde Resultatmål i Rudersdal Kommune Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 60 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 32 pct. fra december 2012 til december Nedenfor beskrives de vigtigste strategier og indsatsområder: Ressourceforløb Den 1.januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjobområdet i kraft. Reformen betyder, at borgere under 40 år og i vid udstrækning også borgere over 40 år skal tilbydes et ressourceforløb, der skal sikre en tidlig, tværfaglig og sammenhængende indsats for den enkelte borger. Ressourceforløbene skal understøtte en udvikling af arbejdsevnen og kompetencerne hos den enkelte, således at borgeren kan få en plads på arbejdsmarkedet og dermed undgå førtidspension. Fleksjobambassadører Rudersdal Kommune har i foråret 2013 ansat to fleksjobambassadører, der skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobvisiterede personer. Ambassadørerne skal via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, får ansættelse og fastholdes i fleksjob. Tværfagligt samarbejde Rudersdal Kommune har pr. 1. januar 2013, i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob, etableret et tværfagligt rehabiliteringsteam, der behandler sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Udgangspunktet for arbejdet i rehabiliteringsteamet og arbejdet omkring teamet er en rehabiliterende indsats med afsæt i recovery-orientering. 8

9 Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledigheden skal bekæmpes Tidlig indsats Virksomhedsrettet indsats Særlig indsats for udfaldstruede ledige Resultatmål i Rudersdal Kommune Andelen af langtidsledige dvs.- ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 265 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 18,8 pct. fra december 2012 til december Nedenfor beskrives de vigtigste strategier og indsatsområder: Tidlig indsats Det er afgørende med en tidlig indsats, hvis langtidsledigheden skal falde. Med den kortere dagpengeperiode skærpes kravene til beskæftigelsesindsatsen, da der er kortere tid til at lykkes med indsatsen. Jobcenteret vil derfor arbejde med en tidlig screening af de ledige, så de ledige der er i risikogruppen for langtidsledighed, får en forebyggende, individuel indsats med vægten på personlig jobformidling. Virksomhedsrettet indsats Jobcenteret har altid virksomhedsrettet aktivering som førsteprioritet, herunder den kommunale løntilskudskvote. Virksomhedsrettet aktivering giver den ledige nye kompetencer, erfaringer og et netværk, der kan hjælpe den ledige videre i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Jobcenteret vil øge den konkrete jobformidling i samarbejde med a-kasserne og dermed facilitere matchet ml ledige og arbejdsgivere. Særlig indsats for udfaldstruede ledige Langtidsledige kan have andre udfordringer i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet end nyledige og derfor er indsatsen overfor langtidsledige og udfaldstruede tilrettelagt, så de imødekommer deres behov. De langtidsledige og udfaldstruede har brug for en mere håndholdt indsats, der støtter den ledige i at tænke i nye muligheder og de langtidsledige tilbydes derfor et personligt jobformidlingsforløb eller ordinær jobformidling. 9

10 Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Virksomhedsbesøg Virksomhedsrettet aktivering Service overfor virksomheder Resultatmål i Rudersdal Kommune: Der gennemføres 300 virksomhedsbesøg i 2014 på lokale virksomheder indenfor relevante brancher. Nedenfor beskrives de vigtigste strategier og indsatsområder: Virksomhedsbesøg Jobcenterets virksomhedskonsulenter skal besøge en større andel af kommunens virksomheder for at skabe gode kontakter og åbne muligheder for ordinære jobs eller løntilskudsansættelser. Virksomhedskonsulenterne skal kende virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så indsatsen kan målrettes hertil det gælder også uddannelsesindsatsen. Der afholdes to jobcamps, hvor virksomheder og ledige kan mødes og etablere kontakt omkring mulige jobåbninger. Virksomhedsrettet aktivering Jobcenterets virksomhedskonsulenter skal øge dialogen med virksomhederne i Rudersdal Kommune, så endnu flere virksomheder inddrages i arbejdet med virksomhedsrettet aktivering. Det gælder både private og offentlige virksomheder. Service overfor virksomheder Jobcenteret skal levere professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at indsatsen er virksomhedsfokuseret, at det er nemt at samarbejde med jobcenteret og at de får god service og hjælp i samspillet med jobcenteret. Den tættere kontakt og styrkede dialog med de lokale virksomheder skal samtænkes med kommunens arbejde i forhold til erhvervsservice. 10

11 Bilag 1: Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer Rudersdal Kommune er kendetegnet ved mere gunstige rammevilkår end Østdanmark generelt. Der er flere borgere med mellemlang og lang videregående uddannelse, flere i beskæftigelse, lavere ledighedsprocent og generelt lavere andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end i Østdanmark generelt 1. I Rudersdal Kommune er der flere borgere end i sammenlignelige kommuner, der arbejder med vidensservice og indenfor medico eller kemisk industri. Der er også en høj andel af borgerne, der pendler dagligt ud af deres kommune til arbejde i nabokommunerne og i København. Set over hele lavkonjunkturen fra ultimo 2007 har kommunerne i Østdanmark haft et fald i borgernes beskæftigelse og det gælder også Rudersdal Kommune. Antallet af lokale arbejdsplader er faldet med 8-10 pct. under krisen. Ledigheden i Rudersdal Kommune er steget under krisen ligesom i de fleste østdanske kommuner. De senere år er der tale om moderate stigninger og Økonomi og Indenrigsministeriet forventer et fald i ledigheden Østdanmark på 9 pct. fra 6,2 pct. ultimo 2012 til 5,6 pct. ultimo Der skabes løbende jobåbninger på arbejdsmarkedet og der er derfor en ret høj rotation på arbejdsmarkedet omkring en tredjedel af de ledige finder beskæftigelse inden for tre måneder. Borgerne i Nordsjælland har adgang til et stort og mangfoldigt arbejdsmarked inden for kort geografisk afstand. I de nordsjællandske kommuner opstår der nye jobåbninger om året og det storkøbenhavnske område er der adgang til jobåbninger om året I det følgende beskrives de beskæftigelsespolitiske udfordringer inden for de fire ministermål. Flere unge i uddannelse Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget under krisen også i Rudersdal Kommune. Andelen af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Rudersdal Kommune, er på 7 pct., hvilket er den laveste andel i denne del af Østdanmark. I Rudersdal Kommune var uddannelsesgraden på 18,2 pct. i 2011, dvs. den tid hvor unge på kontanthjælp eller dagpenge var på uddannelse i løbet af et år. Det er under gennemsnittet for Østdanmark. En del unge gennemfører ikke deres uddannelse og frafaldsandelen er størst blandt unge der kommer fra offentlig forsørgelse. I Rudersdal Kommune er det 14 pct. af de unge ufaglærte kontanthjælps- og dagpengemodtagere, der frafalder deres uddannelse inden for et år. Andelen er den laveste i Østdanmark. En del af forklaringen på frafaldet er unge, der efter basisuddannelsen ikke kan få en praktikplads. Virksomhedskontakten i jobcenteret kan derfor med fordel også vedrøre praktikpladser til unge, der ikke selv kan finde en plads. 1 Det følgende baserer sig på Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands rapport om de Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 3, april Jobcenternetværk 3 består af Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal. 11

12 Figur 1. Andelen af unge der modtager offentlig forsørgelse i december 2012 Procent ,4 15,3 4,5 13,9 14,4 12,9 3,4 11,6 11,6 3,7 4,2 3,4 9,3 9,4 10,1 11,4 2,7 2,9 2,5 7,0 3,2 2,6 3,5 3,8 4,4 4,6 7,1 6,9 7,6 7,7 7,7 9,2 10,8 1,9 6,3 5,2 1,3 1,6 2,2 1,4 1,9 1,8 2,0 2,6 2,5 2,7 3,0 2,7 Rudersdal Hørsholm Egedal Allerød Furesø Fredensborg Hillerød Helsingør Gribskov Frederikssund Halsnæs Østdanmark Øvrige ydelser Kontanthjælp Dagpenge Procent Figur 2. Uddannelsesgraden blandt unge under 30 år på dagpenge og kontanthjælp i 2011 Procent Procent 25 23, ,3 17,4 18,0 18,2 18,4 18,8 19,8 20,4 20,7 21,4 20, Halsnæs Egedal Furesø Helsingør Rudersdal Frederikssund Hillerød Fredensborg Hørsholm Gribskov Allerød Østdanmark 12

13 Figur 3. Andelen af unge ufaglærte kontanthjælps- og dagpengemodtagere, der frafalder deres uddannelse inden for et år Procent Procent Rudersdal Fredensborg Furesø Egedal Hørsholm Gribskov Frederikssund Hillerød Helsingør Halsnæs Allerød Østdanmark Færre på førtidspension I de senere år er antallet af personer på førtidspension faldet i de fleste østdanske kommuner også i Rudersdal Kommune. Tilgangen til førtidspension er generelt faldet i de fleste kommuner og mange førtidspensionister overgår til folkepension. I Rudersdal Kommune har tilgangen været svingende over årene, fra et højt niveau i 2004 til et lavt niveau i 2008 og nu tilbage på et højere niveau. Det samlede antal for førtidspension er uændret i 2011 og Vejen til førtidspension går næsten altid via forløb på andre offentlige ydelser, hvilket giver kommunerne mulighed for at iværksætte en forebyggende indsats. De nye ressourceforløb har netop til formål at forhindre, at langvarig sygdom eller kontanthjælp skal ende med en førtidspension. Tabel 1. Antal forløb på førtidspension Antal forløb primo perioden Antal forløb påbegyndt i perioden Antal forløb afsluttet i perioden Antal forløb ultimo perioden Rudersdal

14 Antal forløb primo perioden Antal forløb påbegyndt i perioden Antal forløb afsluttet i perioden Antal forløb ultimo perioden Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledigheden er steget kraftigt i alle kommuner i Østdanmark. På trods af at Rudersdal Kommune har oplevet en meget høj stigning i langtidsledigheden ligger langtidsledigheden fortsat lavere i Rudersdal Kommune og andre nordsjællandske kommuner end i Østdanmark generelt. De langtidsledige i Rudersdal Kommune mødes med et intensivt kontaktforløb, hvor hyppigheden af jobsamtalerne er væsentligt højere end i Østdanmark generelt. Til gengæld er kommunens aktiveringsgrad for langtidsledige relativt lav. Langtidsledigheden i Rudersdal Kommune udgjorde i marts personer, hvilket er på niveau med januar Der er sket et fald i andelen af dagpengemodtagere og en stigning i andelen af kontanthjælpsmodtagere, hvilket forventes at kunne tilskrives den kortere dagpengeperiode. Figur 4. Antallet af langtidsledige i Rudersdal Kommune fra januar 2007 til marts Rudersdal Ydelsesgrupper i alt Rudersdal A-dagpenge Rudersdal Kontanthjælp (jobklar) 0 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 Antal langtidsledige personer (ministermål) 14

15 Styrkelse af virksomhedsindsatsen I de senere år har samarbejdet med virksomhederne spillet en stigende rolle i beskæftigelsesindsatsen, og der er øget fokus på, at virksomhederne og jobcentrene skal samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. Rudersdal Kommune har en relativ lavt samarbejde med virksomhederne i kommunen, da samarbejdsgraden med virksomhederne og andelen af virksomhedsrettet aktivering ligger under gennemsnittet for jobcentrene i Østdanmark. Der er således et stort potentiale for at udvide samarbejdet med virksomhederne. En øget dialog med virksomhederne kan medvirke til at synliggøre de løbende jobåbninger på arbejdsmarkedet samtidig med at det vil styrke jobcentrenes muligheder for at imødekomme virksomhedernes behov via jobformidling, vejledning af ledige over i gode jobområder og via målrettet opkvalificering af de ledige. Tabel 2. Samarbejdsgraden (ift.aktiveringsindsatsen) med de lokale virksomheder fordelt efter størrelse og sektor Antal arbejdssteder 2-9 ansatte Samarbejdsgrad - størrelse ansatte ansatte +99 ansatte Samarbejdsgrad sektor Privat Offentlig I alt Allerød % 32% 50% 75% 20% 40% 24% Egedal % 44% 61% 73% 23% 50% 26% Rudersdal % 23% 45% 64% 16% 24% 17% Furesø % 42% 52% 75% 21% 42% 26% Hørsholm 640 9% 44% 70% 56% 14% 41% 20% Hillerød % 38% 57% 68% 22% 46% 27% Fredensborg % 42% 85% 85% 20% 51% 26% Frederikssund % 46% 57% 50% 21% 42% 25% Gribskov % 45% 83% 71% 24% 49% 28% Helsingør % 49% 71% 77% 29% 52% 33% Halsnæs % 48% 81% 57% 26% 57% 32% Hele landet % 45% 66% 74% 26% 52% 31% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Anm.: Opgjort for Arbejdssteder med uoplyst branche indgår ikke i branchefordelingen. Faktiske tal er afrundede procenter er udregnet pba. ikke-afrundede tal. 15

16 Bilag 2: Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Rudersdal Den aktive beskæftigelsesindsats 2014 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Bu dge t mio. kr. * Bu dge t Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Driftsudgifter ved aktivering i alt på Udgifter (konto , gruppering ) xxx xxx Driftsudgifter ved ressourceforløb (inkl. mentor) Udgifter (konto plus ny mentorgruppering vedr. ressourceforløb) xxx xxx Driftsudgifter vedr. modtagere af særlig uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse Udgifter (konto eller NY 5.xx.xxx.00x) xxx xxx mio. kr. * Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp i alt Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (inkl. forrevalidering) Ressourceforløb (minus driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter) NY Revalidering Udgifter (konto samt og ) xxx xxx Udgifter (konto ) xxx xxx Udgifter (konto minus driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter) xxx xxx Udgifter (konto ) xxx xxx 16

17 Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Udgifter (konto ) xxx xxx Sygedagpenge Udgifter (konto ) xxx xxx Mentorordning for alle målgrupper (minus ved ressourceforløb) Udgifter (konto og 017) xxx xxx Integrationsprogram for udlændinge NY Udgifter på gruppering xxx xxx Medfinansiering af dagpenge m.v. til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) xxx xxx Dagpenge i aktive perioder og under selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) xxx xxx Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) xxx xxx Befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, 50 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (konto , gruppering 005) xxx xxx Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i alt ** NY Udgifter (konto 5.xx.xx, gruppering 00x) xxx Antal helårspersoner xx Enhedsomkostning xx Forsikrede ledige m.v. Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere Løntilskud forsikrede ledige - kommunale arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering ) xxx xxx Udgifter (konto , gruppering 106) xxx xxx Løntilskud vedr. ledige, der ellers er på særlig udd.ydelse eller arbejdsmarkedsydelse NY Udgifter (konto x og 5.xx.xxx.00x) xxx xxx 17

18 Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) Udgifter (konto , gruppering ) xxx xxx Jobrotation Udgifter (konto , gruppering tilsagn) xxx xxx Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede Driftsudgifter (konto , gruppering 006) xxx xxx Personlig assistance til handicappede Udgifter (konto , gruppering ) xxx xxx Særlig uddannelsesydelse Udgifter (konto , gruppering 001- NY 002) xxx xxx Hovedkonto 6. Administration mv. Administrationsudgifter vedrørende jobcentre Bu dge t mio. kr. * Bu dge t mio. kr. * Udgifter (konto ) xxx xxx 18

19

Beskæftigelsesplan Juni 2014

Beskæftigelsesplan Juni 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Juni 2014 Indhold Indledning...3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014...4 Resultatmål for Rudersdal Kommune...5 Strategi og mål for indsatsen...6 Mål 1: Flere unge skal have en

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 29. august 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume af målene for 2013... 5 Beskæftigelsesministerens mål og lokalt mål for 2013... 6 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 (version 4. november 2013)

Beskæftigelsesplan 2014 (version 4. november 2013) Beskæftigelsesplan 2014 (version 4. november 2013) Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Beskæftigelsesministerens mål... 1 3 Arbejdsmarkedet i Hørsholm... 2 3.1.1 Den demografiske struktur... 2 3.1.2

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 3

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 3 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 3 Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal April 2013 Forord Dette oplæg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse 1.2 Færre personer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Næstved Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Næstved Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Næstved Kommune 1 - Beskæftigelsesplan 2015 for Næstved Kommune Mål for beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune 2015 Flere unge skal have en uddannelse Langvarige modtagere af

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Gladsaxe Kommune vil medvirke til, at borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. For at bidrage

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere