D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006"

Transkript

1 D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e Nummer 97 maj 2006

2 Danske Flerskrogssejlere Stiftet 1974 Æresmedlem Paul Elvström. Bestyrelsen efter generalforsamlingen FORMAND : Per Mørch, Juulsvej 45, 4720 Præstø NÆSTFORMAND:Ole Winterskov Godrumvej 14, 7190 Billund SEKRETÆR : Povl Schmidt, Stokholmsvej 53 A, 3060 Espergærde KASSERER : Bjarne Jensen, Andantevej 4, 3650 Ølstykke BEST. MEDLEM :Povl Schmidt, Stockholmsvej 53 A, 3060 Esperg Henrik Hilligsøe, Kongebakken 16 st.tv.,4000 Roskilde Jørgen Skov Hansen, Blæsbjerggade 12, 6000 Kolding John Andersen, Præstegårdsgyden 10, 5600 Fåborg SUPPLEANT : Nils Haaber Christiansen, Sct.Jørgenspark 25 2.th ØVRIGE POSTER REDAKTØR : Jørn Jensen, Kolding Landevej 101, 7000 Fredericia REVISOR : Ole Freitag, Rughøjvej 72, 5250 Odense SV REV. SUPPLEANT:Jørn Ellegård Møllevang Bjert KAPSEJLADS & MÅLING: MÅLEKOORD.:Dan Roy Andersen, Savmøllevej 5, 3751 Østermarie MÅLERE: Jørgen Skov Hansen, Blæsbjerggade 12, 6000 Kolding Povl Schmidt, Stockholmsvej 53 A, 3060 Espergærde Jørgen Eriksen, Froensevej 15, 4863 Eskildstrup Jan Andersen, Fåborgvej 104, 5762 Vester Skerninge WEBMASTER: Jørgen Skov Hansen, Blæsbjerggade 12, 6000 Kol Messeudvalg vest for Storebælt: FORMAND: Mads Holst, Sandbakken 1, 7000 Fredericia Mette Andersen, Kolding Ldv. 101, 7000 Fredericia Steen John Nielsen Lunghøjvej 20, 5560 Aarup OBS OBS : Adresseændringer og oplysninger til medlemslisten og bådlisten: Bjarne Jensen, Andantevej 4, 3650 Ølstykke DF s adresse: DF s hjemmeside : 2 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Bestyrelsen efter generalforsamlingen Fra Formandens cockpit /...5 Referat fra Generalforsamlingen D.18/3...7 ØMM d.7-8-9/7...8 Fra Hobie Cat til Dragonfly...9 Flakforttræf d.26-27/ Medlemslisten...11 Regnskab 2005 for Danske Flerskrogssejlere...12 Budget 2006 for DF...13 Havnebarometeret...13 Quorning Quality...14 Havkat God ide til badestige...19 At købe en 25 år gammel katamaran ubeset på Mallorca - og få den hjem Pinse-træf...26 Visens Skib Vi faldt for Prout Snowgoose Køb og Salg...33 Forside: Bagside: Værftsbesøget ved Qourning Boats ifm. generalforsamlingen. Foto ved Mette Andersen Som forsiden. Kære medlemmer Vi sidder I en helt ny situation, idet vi har fået så meget stof, at det hele ikke kommer med i dette nummer, men at der også er stof til de følgende numre. DET ER RIGTIG DEJLIGT, BLIV ENDELIG VED AT SENDE STOF TIL OS, TAK. Der har været afholdt generalforsamling, hvor der er kommet en ny kasserer i bestyrelsen. Vi har også fået ny webmaster. Den nye kasserer gør opmærksom på, at der er kommet ny mailadresse se den nye adresse inde I bladet. Alt vedr. adresseændringer, skift af båd, mailadresser osv. skal sendes til kassererens adresse. Kassereren har en side inde I bladet, som I bør se nærmere på, da vi skal have opdateret vores medlemsog bådliste. Vi vil gerne opfordre Jer til at deltage i de forskellige træf for at bibeholde det gode sociale samvær, som vi også oplevede på dagen hvor generalforsamlingen blev afholdt. Hvis I endnu ikke har oplevet Visens skib skulle I tage ind og høre dem I et af de nævnte havne. Til næste blad glæder os til at modtage artikler fra sommerens forskellige kapsejladser, her tænkes på skippers beretning om hvordan han vandt konkurrencen samt resultatliste. Vi håber bådene er forårsklargjorte el. ligger i vandet når dette store blad udkommer, så I har tid til at læse i det. Redaktionen ønsker jer alle en rigtig god sommer med masser af godt sejlvejr. Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

4 DF priser 2006 : Kontingent ,- kr. Nye medlemmer efter 1. juli ,- kr. Pensionister og efterlønnere og ægtefæller ,- kr. Komplet ter din samling af DF-blade à... 15,- kr. Stander med DF-bomærke... 50,- kr. Per Mørch s "Catamaraner"... 20,- kr. T Shirt med logo 80,- kr. Sweat-shirt med logo.. 150,- kr. Caps med logo.. 40,- kr. PRISER MÅLING: Komplet måling ,- kr. - ydes kun én gang pr. år pr. medlemsskab af DF. Udgifter til evt. kran, vægt og målers rejseudgifter afholdes af bådens ejer. Ændring af målebrev ,- kr. - ydes kun én gang pr. år, ellers er taksten som for en komplet måling. Kapsejladsreglerne købes hos Dansk Sejlunion Ønsker du din båd ny/ommålt, så kontakt i god tid målekoordinator Dan Roy Andersen( ), der fremsender 1) instruktion vedr. målingen, 2) bådejererklæringen samt 3) girokort til betaling. Tildeling af evt. nyt sejlnummer foregår samme sted. Udgiften til målernes transport samt evt. kranudgift fordeles ligeligt mellem de målte både og skal afregnes kontant af de enkelte bådejere ved målingen. Måleudvalget arrangerer hvert år 2 "måletræf" på centrale steder i landet, hvorved ovenstående priser stadig kan holdes på et rimeligt niveau. Måling udenfor disse træf kan kun undtagelsesvis foregå, og det koster yderligere kr. 500,- (til DF s målekonto), jf. generalforsamlingsbeslutning. Målebrevet er gyldigt i 4 år og ved ommålinger kan vejning undgås, hvis båden i "vejetrim" af målerne kan vurderes til ikke at være blevet lettere. ANNONCEPRISER: Hel side ,- kr. Halv side ,- kr. Kvart side ,- kr. Bagsiden ,- kr. Annoncer under "Køb & Salg" er gratis for medlemmer. Dette gælder ikke firmaannoncer. Ikke-medlemmer betaler annoncepriser under "Køb & Salg" Løbende annoncering - aftales med redaktøren. Ved annoncering modtages 1 eksemplar af bladet sammen med girokortet. Danske Flerskrogssejlere - GIRO-NR DEADLINE TIL NÆSTE BLAD: Lørdag den 30. september i redaktørens mailboks / postkasse. 4 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

5 Fra Formandens cockpit / Årsberetning 2005 Året 2005 har ikke sat sig de store spor i min hukommelse hvad angår flerskogsbådenes verden og dog fik jeg, som man måske nok kunne fornemme i beskrivelsen i sidste blad, af mit besøg på Fountaine Pajot sidste år, en ordentlig oplevelse. Den oplevelse har gjort meget indtryk på mig. Det vil jeg prøve at uddybe. Når man kommer et sted hen og ser så mange flerskrogsbåde samlet et sted som i La Rochelle. Når man hører hvordan der i Frankrig kan produceres så mange både, som også bliver solgt, lige så hurtigt som de bliver lavet, ja, så må man lige stoppe op og spørge sig selv. Hvorfor fanden sker der ikke noget her i Danmark. Ja, hvorfor ikke? Jeg talte tilfældigvis med en kølbådsfamilie en dag. De sejlede i en af de lange hurtige smalle både som har en vis udbredelse. Vi kom til at tale om, hvor man sejlede. De kunne godt følge sejlerenden ind til Præstø, men kunne absolut ikke afvige fra den på grund af dybgangen på små 2 meter. Man kunne ikke gå ind i dejlige Nyord havn på grund af dybgangen. Man måtte være meget agtpågivende når man sejlede gennem Bøgestrømmen og så videre I kan selv gætte hvor jeg vil hen. Mor og de to børn på 2 og 12 måtte klamre sig til et eller andet når båden krængede og tyggede godt der ud af med farmand ved roret. Den lille baby var jo nem nok at surre fast et eller andet sted. Mor syntes at båden ikke skulle krænge for meget. Jeg spurgte hvorfor de ikke købte en flerskrogsbåd af indlysende grunde. Men fars mening var jo at en rigtig båd skulle krænge. Jeg kan blot sige: HØØØH, hvorfor fanden skal den det? Mandschauvinist gammeldags vås. Nu har min fars båd krænget, min farfars båd krænget og min oldefars båd krænget så skal min båd også krænge. Det ser også meget bedre ud når båden rigtigt smider til og tonser af sted med 6,3 knob. Ja, det er nogle fordomme og gamle vaner vi spiller op imod. For øvrigt spurgte jeg samme familie som netop havde været på Bådudstilling i Bella om de havde set den pragtfulde Dragonfly 920 Extreme der stod i midterhallen. Nej, den havde de ikke lige bemærket. Hvor blind kan man være for de smukke ting der placerer sig lige foran ens nethinde? Foreningens virke: Kasserer Gunnar Thomsen 2005 var desværre året hvor Gunnar Thomsen vores utroligt gode, pålidelige og ordentlige kasserer igennem mange, mange år valgte at proklamere at han ville pensionere sig selv ved generalforsamlingen Vi får svært ved at måtte undvære ham, da han har sørget for den solide og gode økonomi vi har i foreningen i dag. Men samtidigt kan jeg dog godt forstå Gunnar. Det er flere år siden han solgte sin båd og han har også mange andre interesser han skal varetage, så, ja. I hvert fald skal der herfra lyde et: Tusind, tusind tak for dit store og gode arbejde for foreningen. Tak Gunnar. Webmaster: Kim Vibholm Ligeledes har vores gode Webmaster gennem mange år Kim Vibholm valg at stoppe sin virke i foreningen da hans store rejseaktivitet i forbindelse med arbejdet gør det svært at nå det hele. Kim har sat vores hjemmeside i gang og bestyret vores Webforum som er godt besøgt. Der har man mulighed for hurtig kommunikation, spørgsmål, svar kommentarer etc. Kim vil også være meget savnet og vi er ham stor tak skyldig: Tusind, tusind tak Kim Internationalt: IMM IMM afholdtes for første gang i Letland i Riga. Letterne havde igennem mange år trofast fulgt og deltaget i alle de IMMér der havde været afholdt og de havde bedt om de kunne få lov til at afholde det denne gang. Det var der enighed om at de kunne. Det blev en meget stor succes og alt fungerede meget fint. Tilstedeværende repræsentanter for Norge, Sverige og Tyskland har givet udtryk for at Letland nu er Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

6 med. Dette har jeg dog ikke hørt fra respektive landes formænd. I hver fald er det nu næste gang Norge i 2007 og Danmark i 2009 så vi kan jo så småt godt begynde at tænke i de baner. Redaktionen & Bladet: Jørn og Mette har utrætteligt igennem mange år sørget for at vi alle kan få historier, beretninger, info og alskens andet godt tilsendt i bladet 4 gange årligt. Mette er der hver gang og holder en i ørene fordi hun tror man måske har glemt deadline (hvad man måske også har) og jeg har sagt til hende at hun sikkert kunne blive en glimrende skolefrøken, men jeg tror nu nok hun er for klog til at blive det, men hvad jeg ville sige er, I skal også, traditionen tro, have et tusind tak for det kæmpe stykke arbejde I laver. Mette skal især have ekstra megen ros(bare hun nu ikke bliver indbildsk) for den geniale idé hun kom med. Hun foreslog nemlig en hyggelig aften i forbindelse med vores generalforsamling. Quorning Boats: 2005 var også året hvor vi på et bestyrelsesmøde fik den idé at lægge vores generalforsamling på QuorningBoats værftet. Ud fra følgende betragtning. Vi giver deltagerne i generalforsamlingen en enestående mulighed for at se værftet og høre lidt om Quornings dejlige trimaraner og får fokus på en af de helt store båd succeser i Danmark. Vi giver på den måde os alle en forhåbentlig dejlig dag i flerskrogsbådenes tegn. Tusind tak til Quorning Boats fordi de gider være med til denne idé- Tusind tak! Gryende optimisme! Med denne lange smøre hvori jeg har vist min undren håber jeg også at jeg samtidigt har vist at jeg inderst inde tror. Jeg tror på at der er en fremtid for disse de sande. Med sejlerhilsen Per Mørch Formand Danske Flerskrogsejlere West System epoxy - Løsningen på reparation & nybygning * Epoxy Kulfiber UD glas Biaxial glas Lamineringsepoxy Udlejning af Gelcoat høvl & Vacum anlæg * West System epoxy er yderst velegnet til osmose behandlinger Prøv vores langtidsholdbare bundmaling Copperbot 2000 der holder i 8-10 år * West System epoxy kan også bruges til fastgørelse, forstærkninger, kølreparationer, lægning af teakdæk osv. Ring eller skriv efter vores brochure med masser af gode råd omkring reparationer og vedligeholdelse af din båd. * Henvisning til nærmeste forhandler- eller vi kan sende din ordre fra dag til dag. H F Industri & Marine Tlf Fax Gotlandsvej 6, 5700 Svendborg 6 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

7 Referat fra Generalforsamlingen D.18/3 1. Ole Fritag blev valgt som dirigent af forsamlingen, og han noteret sig at generalforsamlingen var lovlig indkald. 2. Formanden Per Mørch har en beretning som er lang og god, om hvor godt han og vi andre har haft det i 2005, det står der om et andet sted i bladet. 3. Kassernes beretning ja, foreningen havde kasse, det jo godt nok, men der er nok nogle, der vil undre sig over der var en del penge i den, og der var også nogle, der bemærket det, og Gunnar havde da også en forklaring på det, det er fordi, at vi skal have et IMM i år 2009, så der skal være nogle penge at jonglere med, tallene står et andet sted i bladet. 4. I år er kontingentet uændret. 5. Dan ( målekordinator) Texel målreglen, der enlig blev aftalt nede i Wismar IMM 2003, at Norge, Tyskland, Sverige og Danmark skule have den samme målregel og, at man skulle gå hjem og tale om det, det er næsten på plads. Målerseminar bliver til noget, men man kunne ikke, nå det før april mdr. Når Målerne måler bådene vil der komme et IOMR og et Texelmålerbrev, da man måler til begge måleregler, men kun i overgangsfasen dvs. 3-4 år. Dan har haft og har problemer med pc er, den gør knuder, og det er en gammel en, så det blev forslået, at man købte en ny og bærbar pc, som man kunne have den nye Texelregel på, så, når målerne var ude at måle kunne man sætte tallene ind med det samme og evt. fortælle bådejerne om det kunne betale sig med det ene eller andet sejl, Texel er en målregel, der hele tiden er i forandring og bliver set efter i sømmene af Nico Boon nede i Holland. IOMR regelen er ikke til at hugge eller stikke i, da den kun kan bruges på er gammel stationær pc er, og ikke er tidssvarende. Forsamlingen gav Gunnar og Dan mulighed for at investere i sådant et instrument. Dan fortalte også om vigtigheden i, at fortælle om adresseændringer, når målerbrevet skal ud, en anden ting var at det er Dan der holder styr på sejlnumrene og kun Dan. Der var nogle der spurgte, om man kunne sejle kapsejlads hjemme i klubberne sammen med blysvingerne, hvem kan man evt. måle sig med, altså af blysvingerne, og Dan kom med nogle eksempler, det ene var Trident kunne sejle mod BB10 meter og lign. På kort bane ville man sejle godt, hvis man kom i mål samtidigt, men på lang bane skulle man sejle fra dem. Jens mente, at lystallene var for lave, og det var der flere der gav ham ret i. Der bliver en måling i Øresund men ikke i Jylland, dertil har ikke meldt sig nogle endnu. Der blev diskuteret lidt, Kenny fortalte, at der ikke var blevet noget Landsstævne i 2005, da han var eneste båd, men håber at man vil støtte op om det i år. Per fortalte, at letterne gerne ville være med i IMM ringen, der består af Sverige, Norge, Tyskland og Danmark, men i Wismar fik de lov til at holde et IMM og ikke mere, men de kunne lave en ring bestående af Polen, Finland og de baltiske lande. Letterne for talte os i Riga, at der ikke var nogen forening i de andre lande og hvis de skulle bestemme ville de helst være i vores ring. Jeg var i Riga og vi holdte et lille møde om det og blev enige om at tage hjem og spørge vores medlemmer, det er så her med gjort, og der var for og i mod men man blev enige om at vente med at afgøre det. 6. Der var genvalg over hele linien Per Mørch, Klap, Povl Schmidt, Klap, Henrik Hilligsøe, Klap, Ja så var der jo det med Gunnar, han havde jo for længe siden sagt, at han ville stoppe, men var der en afløser? nej. Vi tog os lige en kaffe pause på 5 min og så var der jo alligevel en, som hav- Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

8 de det store held, som han ikke, viste han havde før han tog til generalforsamling. Bjarne Jensen fra Ølstykke. Han har været medlem af klubben siden 1980, ja er det ikke herligt, Bjarne vil gerne tage en tørn i klubben, så her er et stort velkommen og selvfølgelig skal vi nok støtte dig i kassererjobbet. Jørgen Skov Hansen blev valgt som Webmaster. Gunnar fik en herre tale af Formand Per og Povl kom med gave og vin, ja det ville næsten ikke nogle ende tage, nå men Gunnar har jo osse været kasserer i mange år. Vores eller klubbens Webmaster Kim Vibholm som egentlig opfandt DFweb eller næsten, stopper efter 7 år, også det var noget med for meget at lave, og må vælge noget fra. Der må jeg sige, der kom Formand Per også med en herre tale og noget vin. 7. Kenny havde et forslag til videreudvikling af Webber og det var der en del diskussion om, men den nye Webmaster Jørgen Skov Hansen fik sig vist en fornuftig snak og webben så der kommer nok noget mere på webben i fremtiden, men den tid den glæde. 9. Formand Per var ligesom ikke til at slå ned, han ville tale hele tiden, ja hvem gjorde ikke det den dag, nå, men der kom et forslag fra, ja, jeg tror egentlig, det var Børge der kom med det, at Foreningen skal måske have et andet navn, da, der ikke er en kæft, der ved, hvad Danske Flerssejlere er, vi skal være lidt mere nutidige, så formand Per udskrev lige på stedet en konkurrence om klubbens navn, så det er hermed gjort. Og så måtte man ned i Skærbæk Bådelklub og forsætte snakken. 24/ Povl Schmidt ØMM d.7-8-9/7 Til Landskronatræf plejer vi at komme fredag aften, så vi kan starte kl med at nedgøre sin egen båd. Ja du hørte rigtigt, for det gælder nemlig om at få sin båd så langt ned i lystal som muligt. Her er de dårlige undskyldningers holdeplads, så de andre får ondt af dig og giver dig et lavt lys. Kapsejladsen foregår som regel rundt om Ven, men man ved ikke hvordan det kommer til at foregå, - det bestemmer Peter Malmberg Helt alene. Når man kommer ind står havnefogeden og griller pølser, og så er der øl og vand og pølser med brød og snak, om hvor dårlige de andre er, eller var. Om aften er der muslinger og rejer - så meget du kan spise, og hyyyygeligt samvær og måske Flakfortsangbogen, ja hvem ved. Alt har en pris og det har ØMM også - pr. båd 250 sek. kr. Det er for sejlads, pølser, øl, vand og havneafgift. Om aften koster det pr person 150 sek. kr. og der bliver vinderen afsløret og der kommer nok nogle præmier på bordet. Vi vil gerne have I lige slår på tråden eller mailer til os, men I er selvfølgelig også velkomne alligevel. Vi ses Povl og Peter 8 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

9 Fra Hobie Cat til Dragonfly Vi har sejlet HobieCat i 5 år og er blevet bidt af flerskrogssejlads, men nu savnede vi en kahyt til tursejlads. Derfor har vi nu investeret i en Dragonfly, som vi venter os meget af. Og vi må sige at samværet med alle jer entusiaster kun har gjort vores forventninger endnu større. Da vi fortalte John Leadbetter om vores indkøb, fortalte han om arrangementer i Skærbæk den 18. marts. Og som de foreningsmennesker vi er, så meldte vi os straks ind i foreningen og tilmeldte os arrangementet Generalforsamlingen Som nye medlemmer i en forening er det altid spændende at møde op til den første generalforsamling. Hvad er det for nogle medlemmer, hvordan tager de imod os, hvad mon der rør sig og forstår jeg hvad de snakker om? Med disse tanker mødte Flemming og jeg op til Danske Flerskrogssejleres generalforsamling. Vi kendte kun John Leadbetter og værten Jens Quorning, så i starten gik vi lidt afventende rundt. Da generalforsamlingen gik i gang, forsøgte vi at følge med. Der var en god stemning og især de forskellige systemer til måling af bådenes indbyrdes konkurrenceevne (f.eks. lystal og Texel) samt hjemmesiden og Letlands deltagelse i IMM-ringen blev drøftet. Det med måling var lidt teknisk, men problemstillingerne var forståelige nok. Og vi forstod da, at der ikke altid er et klart svar på, hvilket mål en katamaran eller trimaran har. Vi forstod også alt om hjemmesiden. Et emne, der vel er oppe i alle foreninger for tiden. Kan vi undvære papirudgaven af klubbladet: konklusionen blev et rungende NEJ. Kan vi modernisere hjemmesiden: konklusionen blev, at det skal der arbejdes på! Jørgen S. Hansen, der har sin egen flotte hjemmeside om sejladsen med sin Formula 40 (se link på blev valgt til ny web-master. Der kom masser af ideer til hjemmesiden, som Jørgen kan tage fat på. Det tredje emne var det med IMM-ringen. Det stod ikke helt tydeligt, hvad det var for noget eller hvilke grunde, der kunne tale for eller imod Letlands optagelse. Vi stoler blindt på de udsagn, der kom, og at bestyrelsen nok skal træffe den rigtige beslutning. Dirigenten bad alle talere om at sige deres navn først. Det blev fulgt selv af dem, der nok har været kendte af 98% af flokken. Tak for det, for det gjorde at vi med denne præsentation sammen med medlemslisten i det seneste blad fik koblet mange navne, bådtyper og ansigter sammen! Den eneste gang jeg tog ordet, var mit pip om at få flere til at skrive i bladet ved, at vi alle opfordrer andre til at fortælle om deres oplevelser. Sådan et indlæg forpligter! Alt i alt en generalforsamling præget af ro og god stemning med gaver til de afgående folk (Gunnar Thomsen og Kim Vibholm). Quornings både Da generalforsamlingen var slut, kom der kaffe og kage på bordet. Jens og Lene Quorning havde gjort et stort arbejde med at dække op til ca. 50 mennesker samt servere kaffe, te og kage. Det gav en god anledning til at få snakket med hinanden. Mange havde tydeligvis kendt hinanden i mange år og nød at se hinanden, men der var også plads til at lukke os nye ind. Jens fortalte meget levende om værftets historie og aktuelle status. Jeg hørte for anden gang, at værftet producerer en Dragonfly 920 for hver 11 arbejdsdag. Imponerende! Det var sjovt at møde Børge Quorning, som vi har læst og hørt så meget om. Alle fik lov at gå rundt i hallerne og op i alle bådene. Dragonfly en er en meget flot og gennemtænkt båd, og det bliver spændende at se den nye DF 35 færdig. Indtil da nød vi, at se vores nyindkøbte Dragonfly 800 SW, der ligger i Quornings vinterhal og venter på, at vi skal sejle den hjem til april. Mad, rødvin og flerskrogs-snak Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

10 Selvom det var svært at løsrive sig fra de spændende både, så trak maden. Vi kørte ned til Skærbæk sejlklub for at spise middag. Der var dækket fint op, og maden var sat frem. Vi nød den dejlige mad og igen nød vi den imødekommenhed, vi mødte. Verden er altså også lille. Vi faldt i snak med Ole Freitag, der sejler Hobie Cat 21 i Middelfart. Det viste sig, at vi har mange fælles bekendte i Middelfart Hobie-Fleet og Ole har købt sin Hobie 21 af Troels Feld, som vi har købt vores Hobie Cat FX-one af. Formanden nævnte under middagens snak, at han også er medlem af en motorcykelforening, og vi har beskæftiget os med motorcykelløb i 25 år. Vi sad sammen med Tom og Annemarie under middagen, og det gav os rigtig mange gode fiduser til Dragonfly 800-sejlads. Vi var også nødt til at høre mere om den Formula 40, som Jørgen har og som John Leadbetter sejler med på. Om søndagen var vi nede og se den på Kolding Havn, og vi kan bare sige Nej, hvor er den stor. Det må være en fantastisk fornemmelse at give den fuld hammer også selvom jeg kan forstå, at der ikke er noget med at stå i trapez. Det kunne ellers se blæret ud med 4 mand/k i trapez jeg skulle gerne være en af dem! Maden var god, og det var perfekt, at der også var tænkt på kaffe og lidt til den søde tand. Der var faktisk tænkt på alt, selv det kvindelige shoppe-gen blev stimuleret. Mette havde taget et udvalg af fine hjemmeproducerede filtsmykker og flotte kort med, og jeg kom hjem med 3 flotte kort, som jeg glæder mig til at bruge. Alt i alt var det en fantastisk dag, der kombinerede den mere seriøse del med ny viden og inspiration samt almindelig hyggeligt samvær, hvor historierne fik lov at florere. Endnu engang tak til bestyrelsen, Jens og Lene Qourning samt til Mette og tøserne som alle sammen var grundlaget for at arrangementet var muligt. Tak for jeres åbne arme og for den store interesse I viste os og vores ny indkøbte Dragonfly. - af Karen Fischer-Nielsen, Leifi, Dragonfly 800, Lynæs Flakforttræf d.26-27/8 Så er det tid igen. I har forhåbentlig haft alle tiders sommertur, og går bare og venter på at tage på Flakforttræf selvfølgelig, og vejret er bestilt, det bliver som det plejer, skidegodt i tager selv godt humør og mad og drikke med, og jeg sørger for grillkul. Sidste år var vi 6 både og 4 blysvingere og havde en mægtig hyyygelig tur. H-H Peter havde lavet mægtig flot Flakfortsangbog, flot, Peter den skal du have tak for, jeg tager den med i år også, så det bliver en fast tradition. Peter Malmberg indstiftede en pris i 2005, som jeg blev den heldige låner af, som jeg nu er den heldige giver af Hvis der er andre ideer er I velkommen til at ringe til mig på telefon : Vi ses Povl og Peter 10 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

11 Medlemslisten. På den fantastisk hyggelige generalforsamling hos Quorning Boats lørdag d. 18. marts, blev jeg valgt ind i DF s bestyrelse. Jeg hedder Bjarne Jensen, og jeg bor i Ølstykke. Jeg har tidligere med stor fornøjelse sejlet Trident 27. Nu hygger jeg mig med et par mindre flerskrogsbåde. Jeg har været medlem af DF siden Min første opgave er, at ajourføre medlemslisten. Nu er det jo sådan, at denne liste er 100 % afhængig af de input, som medlemmerne kommer med. Jeg kan se, at der mangler vi noget. Vi undersøger muligheden for, at hvert enkelt medlem selv direkte kan opdatere sine data. Indtil vi får dette afklaret vil jeg påtage mig indtastning, baseret på de data I sender mig. Jeg beder om, at du hjælper med og gør følgende: Check dine data i medlemslisten. Den står i DF klubbladet nr. 96, februar Er der noget, der skal ændres, kan du give besked til: Bjarne Jensen, Andantevej 4, 3650 Ølstykke. Telefon: Til information kan jeg oplyse, at kun 37% af DF s medlemmer har oplyst adresse. Hvis alt er ok, vil jeg gerne vide det, for at holde styr på hvem der mangler at blive ajourført. Husk at kvaliteten af medlemslisten afhænger af dig. På denne skabelon kan du kan se, hvilke data vi behøver: Medlem nr. Fornavn Efternavn Adresse Post nr. By Land Telefon nr. Mobil nr. VHF nr. Bådnavn Længde cm Vægt Kg. Byggeår Bådtype Bredde cm Sejl nr. Havn Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

12 Regnskab 2005 for Danske Flerskrogssejlere Indtægter: Udgifter: Kapsejlads (målerbreve) 600, ,00 Salg af annoncer m.m. 1000,00 750,00 Salg af blade m.m. 0,00 32,50 Salg af T-shirts 2900,00 0,00 Knudshoved ,00 908,67 Kontingent 51500, , , , Bladet 20836, ,20 Kapsejlads (møder,tlf) 3853,15 962,00 Kapsejlads (måling, grej) 0,00 0,00 Administration, møder 7672, ,35 DF-Homepage 1312,50 900,00 Gaver 400,00 0,00 Messer 3217,38 382,13 Flag 8093, ,43 0, , Resultat ordinær drift 10614, ,49 Øvrige konti: Renter, udbytte.. 332,38 332,38 231,39 231, Årets resultat 10946, ,88 Aktiver: Bankbog 67173, ,70 Checkhæfte 988, ,80 Giro 5024, ,44 Kassebeholdning -1533, ,01 233, , Passiver: Aktiver primo 59806, ,18 Årets resultat 10946, ,88 For meget betalt kontingent 900, ,01 0, , Balance: 0,00 0,00 Diverse: Værdi af aktier, ultimo 7628, ,55 Antal standere på lager: Antal sweatshirts på lager Antal T-shirts på lager Antal caps på lager _ Dato Gunnar Thomsen, kasserer Dato Ole Freitag, revisor 12 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

13 Budget 2006 for DF Indtægter: Målerbreve Annoncer Blade T-shirts Stævner Kontingent Udgifter: Bladet Kapsejlads (møder,tlf) Kapsejlads (måling,grej) Administration, møder DF-Homepage Gaver Messer Flag Øvrige konti: Renter, udbytte Årets resultat Aktiver primo Aktiver ultimo Havnebarometeret På har vi lavet et HAVNEBAROMETER, hvor fritidssejlere kan videregive deres erfaringer fra gæstebesøg i danske havne, til deres skipper-kolleger. Vi er trætte af, at de fleste informationer man finder på internettet om danske havne, er skrevet af folk, der ikke er helt upartiske, f.eks. turistkontorer og annoncesælgere. Alle der vil være med til, at give dette projekt et flyvende start, kan bidrage med deres viden på under HAVNEBAROMETERET. Mange sejlerhilsner Foreningen DUELIGHEDSKLUBBEN Benjamin Kristensen. Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

14 Quorning Quality. Som barn elskede jeg at fange sommerfugle, se på dem, og så slippe dem løs igen. Jeg kunne dog blive helt tryllebundet, når jeg så en Dragonfly (guldsmed) komme susende lavt hen over græsset for i farten at snuppe et andet flyvende insekt en hveps, en flue eller en sommerfugl for hastigt at fortære den og så flyve videre. Jeg prøvede ofte at fange en Dragonfly, for den er vildt fascinerende. Men den var bare alt for hurtig. Endnu engang er jeg blevet fascineret, tryllebundet af dette smukke insekt med de sølvglinsende vinger. Denne gang var det da jeg trådte ind i hallen på Quorning Boats værftet i Skærbæk lørdag den 18 marts, hvor Danske Flerskrogsejlere havde inviteret sig selv på værftsbesøg. Jens Quorning tog imod os og havde dækket op til ca 50 mennesker der havde meldt sig til. Jens fortalte hvordan hans far Børge Quorning engang som ung havde været i USA, der havde han fået idéen til at bygge Trimaraner. Heldigt for det! I halvfjerdserne begyndt så byggeriet af Tridenterne, der nok må siges at være den første store succes. Mange familier har haft ufattelig megen sejlglæde i disse både, der nok må siges at være for ud for deres tid. Desværre satte energikrisen i begyndelsen af firserne en brat stopper for alle bådværfter i Danmark. Således også Quorning Boats. På et tidspunkt var kun Børge og Jens tilbage i firmaet, og det var op ad bakke. En kraftpræstation ud over det sædvanlige, at få det til at køre, at tro på det at satse alt. Det gjorde de to. Heldigvis. De satsede stort og satte produktionen af Dragonfly i gang, den blev en kæmpe succes. Den startede som Mrk. 1 med faste bomme. Så kom den med svingsværd, og så endelig med Swing-Wing systemet, der var den helt store nyhed, der virkelig blev en sællert. I alt hen ved 300 Dragonflies er bygget og solgt indtil nu. Næste satsning var Dragonfly 1000 som var Dragonfly s svar på en 10 meter. Af dem byggedes der 42. En rigtig god nyhed i 96 var Dragonfly 920 som blev rigtigt godt modtaget, Den havde også Swing- Wing systemet og var en rigtig god afløser for den voksende familie, der lige havde brug for lidt ekstra plads. Modellen fik en variant, der hedder 920 Extreme. Denne båd er som navnet siger baseret på ekstremt gode sejlegenskaber (bedre sejlegenskaber, for 920 Touring er absolut ikke nogen gigtplaget snegl, men har lystal svarende til Luffe, BB10 meter etc.) Når jeg nævner lystal skal dog siges, at man ikke kan regne med dem for når det blæser, kan Dragonfly 920 Touring og Extreme sejle fra alle kølbåde i samme størrelse og større. Dragonfly 920 T. er 9.20 lang, 6.80 bred udfoldet og 3.10 foldet. 14 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj Den vejer 1900 kg alt incl. har en meter høj mast med 37kvm. stor, 22.5 kvm. genua (rulle). Dragonfly Extreme afviger fra Touring ved at være 1 meter bredere, have 1,5 meter højere mast med 7 kvm. mere stor og 2,5 kvm. mere genua. Vi taler om en båd der kan nå farter på 25 knob og snildt kan holde et godt snit på knob over en dags sejlads. Netop da vi var på besøg var man i gang med at fremstille en 920 Hybrid. En 920 med Extreme båd og Touring rig. Denne båd skulle sejle i den engelske kanal

15 hvor man ved der generelt er højere vindstyrker. Af 920 er der bygget 132. Næste udviklingstrin var Dragonfly 1200 en superlækker, stor, hurtig Trimaran der kan rumme 8 i salonen rundt om det lækre bord. Sovepladser er der 6 af. Båden er 11,96 lang, 8,60 bred. Vægt 5500 kg. Mast 17,20 m. med 59 kvm stor og 35 kvm genua (standard) Båden er meget smuk og virker utroligt velindrettet med en meget fin træaptering. Der er indtil nu bygget 18 Dragonfly Den nyeste satsning, der samtidig er skelsættende på mange måder er Dragonfly 35. Den er skelsættende fordi den fremstilles efter helt nye principper. Selve pluggen sættes ikke op som på gammeldag vis, hvor der sættes en masse skotter, der efter at være belagt med lister beklædes med plader, som så beklædes med væv og polyester. Nej her laves en 3D tegning på computeren. Denne tegning sendes til en megastor fræser der fræser en 1:1 model ud af en kæmpestor flamingolignende blok. Denne model overtrækkes med et lag polyester vædet væv. Så har man en indvendig form. Så er det bare at støbe. Jens fortalte, at det var lidt vemodigt at denne metode definitivt gjorde en ende på det håndværk han havde været mange år om at lære som bådebygger. Men samtidigt, var han dog meget taknemmelig over, at det skar ca. 1,5 år af den tid det tog fra idé til den endelige båd var færdig. Metoden er absolut ikke billigere, men da tid er penge, ja, så alligevel! Båden er som udgangspunkt tænkt som en meget rummelig komfortabel båd og har gjort op med myten om at der ikke er så meget plads i forhold til udvendigt areal. Man har lavet en yderst velindrettet kahyt med en skøn dobbelt kahyt under cockpittet, der er fuld ståhøjde igennem hele båden 1,9 m. Der er alt tænkeligt udstyr. I salonen er der i styrbord side en lang pantry sektion med ovn og køleskab i bagbord en sofa sektion formet som et langt u. Denne sofa sektion kan omdannes til en dobbeltkøje. Fra salonen går man frem gennem toilet sektionen, der kan lukkes helt og omdannes til brusekabine. Foran toilet sektionen er der en stor dobbelt kahyt med en stor v formet dobbeltkøje, masser af gulvplads og ståhøjde. Ude i cockpittet er der også tænkt meget over designet og velværet for sejlerne. Et kæmpestort cockpit med en genial bøjle der går rundt agterst i hele cockpittets bredde. Denne bøjle fungerer som ryglæn for rorsmanden og kan slås op for lettere adgang til hækken. Bøjlen indgår samtidig et det superdejlige cockpittelt der kan sættes op. Under cockpittet helt agterst ligger en stor 30 hk. Diesel motor. Denne kan let nås via en stor luge og der vil være badeplatform. Selve badestigen vil være på en af sideskrogene for at man ikke skal komme for nær skruen, der vil være helt agter. Dragonfly 35 data: lgd m, max bredde 8,20 m, foldet 3,80 m. Dybgang 1,80 m. Vægt 3700 kg. Mast Touring 15 m. Store 44 kvm, Rullegenua 28 kvm. Asymmetrisk spiler 90 kvm. Mast Ultimate 16,5 m. Store 51 kvm, Rullegenua 32 kvm, asymmetrisk spiler 120 kvm. Alle argumenter for ikke at vælge en trimaran, når man skal købe båd, er nu pist væk. Denne båd er ideel, hvad angår størrelse og komfort. Den gør op med myten om, at der ikke er nok plads, for den har med sin nye konstruktion med det højtliggende cockpit, der jo samtidig giver en fremragende overskuelighed, givet så meget plads nede i båden at den er fuldt på højde med en tilsvarende størrelse kølbåd, OG- OGja, så kommer vi til gørelsen efter at have talt om størrelsen. For man behøver ikke at være et geni for at regne ud hvordan denne Dragonfly 35 sejler i forhold til en tilsvarende kølbåd. Der er en verden til forskel. Nu er det kølbådssejleren der netop overhalet af Dragonfly 35 tænker: Oh, blot jeg dog kunne fange den Dragonfly. Jeg var så glad da jeg har været på værftsbesøg på Quorning Boats, dels fordi jeg havde fået så god en behandling, dels fordi jeg havde set de smukke både og dels fordi jeg havde været vidne til en succes, der er så velfortjent efter det lange seje træk de har haft på værftet. Kæmpe ordrebog, 25 både om året, 25 ansatte. BRAVO. Jeg kørte med familien Kristensen fra Præstø. Anne Marie, Jacob og Tom Kristensen der har købt Poul Elstrøms Dragonfly 800 Swing- Wing med ekstra høj rig. De fortalte også at det at have en Quorning båd var næsten som at være i famile med Quorning, fordi de altid havde oplevet den højeste form for interesse og service fra værftets side for at familien skulle føle sig tilfredse med båden. That s Quorning Qualitystor respekt. Med sejlerhilsen Per Mørch Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

16 Havkat juli 2006 Lise og jeg har i efteråret 2002 købt Havkat 36 formene af Bent Erik Hansen. Dels fordi vi selv kunne tænke os en større båd, og dels fordi vi i årets løb har haft en del henvendelser på netop denne båd. Den Havkat 33, som jeg tegner for at opfylde det, som jeg troede, der var det mest udbredte behov for (fast midterkahyt m.v.); den har der ikke været nær så mange henvendelser på. Mit princip er ellers at tegne det, kunderne ønsker, men ofte kræver det mange timer og megen oplysning af kunderne, som dels ikke ved nok om flerskrogsbåde til at definere, hvad de ønsker, og dels har de helt urealistiske tanker om, hvad der kan lade sig gøre. Som Dick Newick sagde for mange år siden: Du kan vælge 2, men kun 2 af følgende 3 egenskaber på en båd: 1) En komfortabel båd, 2) en hurtig båd eller 3) en billig båd. Vil du have en komfortabel og hurtig båd bliver den dyr, vil du have en billig og hurtig båd bliver den ukomfortabel, vil du have en billig og komfortabel båd bliver den langsom! Havkat 36 blev tegnet i 1981, for 25 år siden, og siden er der tegnet mange andre catamaraner, som ligner den til forveksling i opbygning og indretning, (køjer på brodækket, men salon og ståhøjde i skrogene, telt/kaleshe som dæksalon), det er jeg lidt stolt af. Hensigten er en hurtig turbåd for 2 til 5 personer, men med mere tryk på hurtig end de fleste lægger. Vist kan man få en turbåd til 4 personer, som er billigere (og kortere), men ikke samtidig så komfortabelt sejlende og så hurtig. Jeg ved, at båden er hurtig, for jeg har sejlet kapsejlads med H36 nr 2 i Stockholms Skærgård, og trods 2 indenbordsmotorer sejlede den op til sit IOMR-mål på over 0,92, var altså lige så hurtig som min My-cat LILLE MY og som Havkat 31 SHAMOO. For nogen tid siden præsenterede John Shuttleworth i Multihull International en ny eller snarere opdateret 50 catamaran på samme koncept som Havkat 36. Han gennemgår mange detaljer ved konstruktionen og nogle af hans overvejelser er virkelig værd at bemærke: Han forsøger at få bådens vindfang endnu mindre ved at lave overbygningen lavere, mere strømlinet og mindre kantet. For selv på en båd, der er så racerpræget som denne, er vindmodstanden større end begge skrogs modstand i vandet! Shuttleworth indrømmer også, at 2 stiksværd er nødvendige tidligere har han kun sat 1 sværd i den slags både. Min erfaring er, at hvis man krydser med kun eet stiksværd nede, så taber man mellem 10 og 20% på kryds, når sværdet sidder i luv skrog, ikke kun 2% som JS skriver. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at hvis/når vi skal ha en større og mere komfortabel båd end SHAMOO, så skal det være med længere og rummeligere skrog, ikke med større kahyt på en lille båd. Og selvfølgelig vil jeg ikke ha en langsommere båd, så gammel synes jeg ikke, at jeg er endnu. Lises første sejlads i en større sejlbåd var fra Stockholm til Middelfart i maj måned i Nu har vi sejlet sammen i SHAMOO i 8 år og har fået så meget rutine, at vi mener, vi kan tumle en større båd efter samme koncept. Men til en komfortabel båd hører også, at den skal være let at betjene, og det er på det punkt jeg har haft mine tvivl m.h.t. Havkat 36 indtil vi mødtes med ejeren af Havkat 36 nr 1: Niels Overgård Christensen og så Lazy Cat igen efter 20 år. Selv om Lazy Cat er tungere end jeg bryder mig om (over 1000 kg tungere end Havkat 36 eren i Stockholm), så ser hun 16 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

17 godt ud, og vigtigst af alt: ejerne er meget glade for båden, og sejler den selv på lange ture til Norge og Sverige. Niels bekræfter, at den 49 m 2 store genua er meget hård at hale hjem selv med 3 gears skødespil med power ratio 1:55. Vi synes selv at SHAMOOs genua på 35 m 2 kan være et problem, specielt når vi har kølbådsgaster ombord de har simpelt hen ikke kræfter i arme og skuldre til at hale genuaen ind med SHA- MOOs 1:40 spil. Så riggen skal være i stil med SHAMOOs, men større, så genua kun er noget, man har brug for i meget let vejr. Storsejlet skal tage det meste af sejlpresset, og i jævn og frisk vind sejles der med storsejl og selvslående fok. Derfor bliver masten flyttet 20 cm frem og lavet 3 m højere. Der er mange andre både, som er beregnet til at sejle på denne måde, men de har alle alt for lidt sejl, så i praksis sejler de med genua eller motor i stedet. Jeg vil stadig ikke ha storsejl med meget stor kappe. Jeg vil ha faste agterstag til toppen af masten, som kappen kan svinge under. Derved bliver hele riggen sikrere, og bommen kan slækkes helt ud på læns. Skrogfacon: Hvorfor starter jeg ikke helt forfra med et blankt stykke papir (Skærm), tegner nye skrog m.v.? Fordi: selv om der er sket meget i de forløbne år, så har de basale hydro- og areodynamiske forhold ikke ændret sig. Det eneste, der har ændret sig, er min egen opfattelse af hvilke bølge- og vindforhold, jeg mest sejler i. Jeg er klar over, at jeg oftere og oftere sejler i svag vind og store dønninger, og det kræver anden skrogfacon, end hvis man sejler i frisk vind på fladt vand. Fra gammel tid har der været 2 skoler m.h.t. skroglinier for flerskrogsbåde, den engelske og den californiske: Herover ses skroglinierne af Golden Miller tegnet af Michael Henderson. Det er en typisk engelsk catamaranfacon, med dybt skarpt forskib, og bredt fladt agterskib. Faconen lægger vægt på lav modstand i den kritiske fartzone, d.v.s. der hvor en tung kølbåd af samme længde har sin tophastighed. Faconen er god til frisk halvvind og meget små bølger. Men i let vejr og bølger vipper agterspejlet ned i vandet og gør båden meget langsom, nogle gange får det ligefrem båden til at bakke. Sådan et skrog er bedre til høj fart for motor, end til sejl i svag vind. Nogle tror, at den store afstand mellem vandliniearealets tyngdepunkt og bådens opdriftscentrum dæmper nik- Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

18 kebevægelserne men det passer ikke, det får bare nikkebevæglsernes omdrejningsakse til at rykke agterud. Til venstre ses skroglinierne til Hugo Myers Eunike. Det er et typisk letvejrsskrog beregnet til oceansejlads, men også til en relativt meget lettere båd end Golden Miller. Eunikes agterspejl er meget små og hævet langt ud af vandet (det er agterenden til venstre!). Desuden trykkes læ stævn ikke væsentlig mere ned en læ hæk, når båden skal bære hele vægten på læ skrog. Golden Miller derimod - vil have tendens til at stå på næsen i blæsevejr. Begge både er fra midten af 1960-erne, og alle catamaran-konstruktører ved i dag (burde vide), at en sejlcatamarans skrogfacon skal ligge imellem disse 2 extremer, - afhængig af hvilke sejlegenskabe man ønsker at fremhæve. Ikke engang en motorsejler bør dog have så store agterspejl som Golden Miller, og ingen ren sejlcatamaran bør have så smalle og dybe skrog som Eunike. Man kan ikke bruge helt de samme betragtinger på trimaraners skrog, her hæves hovedskroget kun ud af vandet, når båden krænger, og det langskibs trim ved krængning kan man styre ved at flytte sideskroget frem i forhold til hovedskroget, men specielt for en trimarans sideskrog gælder det samme som for catamaranskrog. De første Havkatte (18, 27 m.v.), som jeg tegnede i 70 erne, lå efter min mening nu for tæt på Golden Miller. I 1980 lavede jeg sammen med Bent Erik Hansen den første Puma 14, hvor agterspejlene var væsentlig mindre og linierne i agterskibet var meget mere krumme end den engelske skole foreskriver. Faconen var sejladsmæssigt en succes, det gik ikke ud over farten i blæsevejr, men i let vind kunne den sejle hurtigere end potientielt hurtigere både. (Hobiecats i forskellig størrelse.) Derfor var jeg ikke bange for at bruge skroglinier i samme stil til Havkat 36, som blev tegnet året efter, og nu 25 år senere er der ikke noget jeg ville ændre på linierne - undtagen: Vi sejler mere i næsten vindstille og gammel sø, end jeg nogensinde har forestillet mig. Derfor vil jeg godt have agterspejlet endnu mindre og hævet endnu længere over vandlinien. Så vi planlægger at forlænge Havkat 36 skroget med ca 40 cm agter. Det giver ikke umiddelbart længere vandlinie, forlængelsen har til hensigt at forbedre farten på kryds i meget svag vind og gammel sø. Det er vigtigere at kunne sætte farten op fra 2 til 3 knob i let vind på kryds end at kunne sejle 18 i stedet for 16 i blæsevejr på halvvind. Havkat 36 spanterids inden forlængelsen til 37. Lars Oudrup Fortsættes.. 18 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

19 God ide til badestige Et eksempel som vi vil kopiere på næste båd: Den forreste del af Catwalken er hængslet agterude, forsynet med søgelænder og kan med talje eller spilerfald sænkes ned i vandet, så man har en god bade/redningsstige. Man kan nærmest skovle overbordfaldne gaster (eller hunde) op af vandet. Foto fra Fountaine Pajot cat på Mauritius. Lars & Lise T-SHIRTS MED LOGO Priser er på: T-shirt 80,00 kr. Sweat-shirt, med krave 150,00 kr. Caps 45,00 kr. forsendelse/porto 20,00 kr. T-shirts og Sweatshirts findes i størrelse medium til XXX large. Betaling skal foregå på giro, så pengene skal sendes til: DF. v/gunnar Thomsen, Østergade 30, 6000 Kolding - på GIRO NR: Bestillingen på, hvad I skal have sendes til: Povl Schmidt, Stokholmsvej 53a, 3060 Espergærde Eller pr. tlf Eller pr. Det øverste logo, som her er vist, er på ryggen af t-shirten. Den nederste er på forsiden af begge bluser i diskret størrelse. Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

20 At købe en 25 år gammel katamaran ubeset på Mallorca - og få den hjem. Denne beretning beskriver nogle af de tanker og oplevelser, vi har haft i forbindelse med køb og hjemtur med en Iroquois, men først en præsentation af os. Familien består af Bodil og mig, Kaj, og vores sønner Ole og Jacob. Vi har sejlet siden 1972 i kølbåde, langt overvejende på den vestlige del af Limfjorden med en enkelt afstikker til Kattegat, men aldrig noget, der smager af havsejlads. Vores både var på 22 og 24 fod. De små bådes mangel på komfort var årsag til, at Bodil og Jacob ikke var særligt ivrige sejlere og især ikke til længere ture. Og selv i Limfjorden kan ophold under dæk på kryds være noget af en prøvelse i den størrelse kølbåde. Ole og jeg har derimod ivrigt deltaget i de ugentlige klubsejladser og i Limfjordskredsens 24-timers sejladser så længe, de kunne samle deltagere. Disse aktiviteter er desværre ikke så populære mere, selv om de er noget af det bedste til at lære bådhåndtering. Forhistorien. Forhistorien begynder omkring Sankt Hans i 1999 da en englænder, Peter Wynn, og hans datter, Sam, på vej fra Estland til Irland ankrede op neden for vores hus på Thyholm for at vente på brugbare vejrudsigter til turen over Nordsøen. Båden, de sejlede i, var en hjemmebygget katamaran på 40 fod. Dette projekt fra midten af 70 erne har Peter beskrevet i en bog: Foam Sandwich Boatbuilding: A Practical Guide to Home Construction. Interesserede kan sikkert skaffe den på biblioteket. Da vejret var drilagtigt, blev opholdet på et par uger, og vi faldt i snak. Det blev faktisk til megen snak, og da han efter at have afleveret Sam i Irland var tilbage i sin flodmunding i Nordspanien, hvor han bor i sin katamaran, fortsatte vi kommunikationen pr. brev, især med Bodil som skribent. To år senere var Peter sejlet til Cadiz på Sydspaniens Atlanterhavskyst, og han inviterede os til at besøge sig der. Det tilbud kunne vi ikke stå for, så vi besøgte ham i et par uger. Vi sejlede selvfølgelig nogle ture ud fra hans ankerplads og sluttede besøget med at følge ham lidt på vej hjem i form af en tur til den Portugisiske grænse på små 100 sm. Disse ture på Atlanterhavets bølger og dønninger overbeviste Bodil om, at vi skulle skifte bådtype, for her var der ingen behov for at klamre sig til inventaret under vendinger, og vi kunne spise ganske normalt ved bordet, selv i bidevind. Opholdet i Limfjorden blev for Peter begyndelsen til at holde en del engelskkurser i Struer. Under et af disse kurser, hvor han boede hos os, kom vi i efteråret 2001 ind på Bodils ide om bådskift, og da Peter i sine yngre dage havde bygget Tornadoer på værftet Sail Craft i Brightlingsea nordøst for London, kendte han ganske godt katamarantypen Iroquios, som blev bygget på samme værft, og han mente, at den lige ville være båden for os. Nu ville vi gerne se sådan en båd, men det vrimler jo ikke med dem i Danmark. Vi fandt frem til, at der lå en i Præstø med en ejer ved navn Per Mørch, og vi kontaktede Per for at spørge, om vi kunne se hans Iroquois. Det kunne vi sandelig godt. Vi kunne endda bare tage noget sengetøj med og overnatte i båden. Der er jo langt fra Nordvestjylland til Sydøstsjælland, så hvis vi også skulle have den prøvetur, Per tilbød, var det den rigtige løsning. Peter, Bodil og jeg startede en morgenstund og samlede Ole op i Århus, for han og hans kone, Kate, var også interesserede. Beslutningen Det blev en overbevisende udflugt for os, både hvad angår plads i båden en våd efterårsaften og en frisk tur i Bøgestrømmen dagen efter, så vi var allerede solgt for ideen på hjemturen, selv om der unægtelig er forskel på en 30 fods og en 40 fods båd. Men så kom problemet med at finde en Iroquois, der var til salg. Vi fandt ingen i Danmark, men via Internet og søgning i telefonbøger fandt jeg frem til en mand i Berlin, der havde en Iroquois til salg, men der var den hage ved det, at den stod på land på Mallorca. Men med en mand i Spanien, der endda kendte 20 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E DF priser 2006...4 Boatshow 2007...5 Fra Formandens cockpit &...6 Årsberetning 2006...6 Referat fra generalforsamling i Danske Flerskrogssejlere...7 Team VX40 Denmark...10

Læs mere

D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 111 juni 2011

D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 111 juni 2011 D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e Nummer 111 juni 2011 DF- BESTYRELSE Stiftet 1974 Æresmedlem Paul Elvstrøm. Formand: Per Mørch, Juulsvej 45, 4720 Præstø 5599 3279 per.moerch@mail.dk Næstform.:

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os?

årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os? Vallensbæk Sejlklub den aktive klub www.vallensbaek-sejlklub.dk årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os? Stort VSK-tema: Kvinder i sejlsporten Sejlerskolen: 18 instruktører står

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Klassisk. Sylvig i Skotland. Klassisk skønhed fra England. Nr. 122 December 2014

Klassisk. Sylvig i Skotland. Klassisk skønhed fra England. Nr. 122 December 2014 Klassisk Nr. 122 December 2014 Sylvig i Skotland Klassisk skønhed fra England 1 Bestyrelsen og kontakt Lokale initiativer Nr. 122, december 2014 Udgives af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / Marts 2012. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / Marts 2012. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / Marts 2012 www.koldingbaadelaug.dk Mangler du hjælp til det grafiske så læg det ud til mig! Jeg tager mig af det grafiske arbejde for både små og store

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

ET DANSK LYSTFARTØJ. Spækhuggeren 1970-2010 SPÆKHUGGERKLUBBEN

ET DANSK LYSTFARTØJ. Spækhuggeren 1970-2010 SPÆKHUGGERKLUBBEN ET DANSK LYSTFARTØJ Spækhuggeren 1970-2010 SPÆKHUGGERKLUBBEN ET DANSK LYSTFARTØJ Spækhuggeren 1970-2010 SPÆKHUGGERKLUBBEN 1 Redaktion: Henrik Nepper-Christensen Hans Erik Ortving Ib Schneider Grafisk

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DFÆL bladet. 3 mand i en båd. Skotland forude. Nr. 108 maj 2011

DFÆL bladet. 3 mand i en båd. Skotland forude. Nr. 108 maj 2011 DFÆL bladet Nr. 108 maj 2011 3 mand i en båd Skotland forude 1 Bestyrelsen og kontakt Lokale initiativer Nr. 108, maj 2011 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt. Redaktion: Stig

Læs mere

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 December 2011 20. årgang Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 55 89 44 77 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Nr. 97 september 2008 Sommerstævnet i Assens en stor oplevelse Trille gennemrenoveret»med søsters hånd«hjælp, båden skal skiftes

Nr. 97 september 2008 Sommerstævnet i Assens en stor oplevelse Trille gennemrenoveret»med søsters hånd«hjælp, båden skal skiftes DFÆL bladet Medlemsblad for Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Nr. 97 september 2008 Sommerstævnet i Assens en stor oplevelse Trille gennemrenoveret»med søsters hånd«hjælp, båden skal skiftes 1 Nr.

Læs mere