D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006"

Transkript

1 D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e Nummer 97 maj 2006

2 Danske Flerskrogssejlere Stiftet 1974 Æresmedlem Paul Elvström. Bestyrelsen efter generalforsamlingen FORMAND : Per Mørch, Juulsvej 45, 4720 Præstø NÆSTFORMAND:Ole Winterskov Godrumvej 14, 7190 Billund SEKRETÆR : Povl Schmidt, Stokholmsvej 53 A, 3060 Espergærde KASSERER : Bjarne Jensen, Andantevej 4, 3650 Ølstykke BEST. MEDLEM :Povl Schmidt, Stockholmsvej 53 A, 3060 Esperg Henrik Hilligsøe, Kongebakken 16 st.tv.,4000 Roskilde Jørgen Skov Hansen, Blæsbjerggade 12, 6000 Kolding John Andersen, Præstegårdsgyden 10, 5600 Fåborg SUPPLEANT : Nils Haaber Christiansen, Sct.Jørgenspark 25 2.th ØVRIGE POSTER REDAKTØR : Jørn Jensen, Kolding Landevej 101, 7000 Fredericia REVISOR : Ole Freitag, Rughøjvej 72, 5250 Odense SV REV. SUPPLEANT:Jørn Ellegård Møllevang Bjert KAPSEJLADS & MÅLING: MÅLEKOORD.:Dan Roy Andersen, Savmøllevej 5, 3751 Østermarie MÅLERE: Jørgen Skov Hansen, Blæsbjerggade 12, 6000 Kolding Povl Schmidt, Stockholmsvej 53 A, 3060 Espergærde Jørgen Eriksen, Froensevej 15, 4863 Eskildstrup Jan Andersen, Fåborgvej 104, 5762 Vester Skerninge WEBMASTER: Jørgen Skov Hansen, Blæsbjerggade 12, 6000 Kol Messeudvalg vest for Storebælt: FORMAND: Mads Holst, Sandbakken 1, 7000 Fredericia Mette Andersen, Kolding Ldv. 101, 7000 Fredericia Steen John Nielsen Lunghøjvej 20, 5560 Aarup OBS OBS : Adresseændringer og oplysninger til medlemslisten og bådlisten: Bjarne Jensen, Andantevej 4, 3650 Ølstykke DF s adresse: DF s hjemmeside : 2 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Bestyrelsen efter generalforsamlingen Fra Formandens cockpit /...5 Referat fra Generalforsamlingen D.18/3...7 ØMM d.7-8-9/7...8 Fra Hobie Cat til Dragonfly...9 Flakforttræf d.26-27/ Medlemslisten...11 Regnskab 2005 for Danske Flerskrogssejlere...12 Budget 2006 for DF...13 Havnebarometeret...13 Quorning Quality...14 Havkat God ide til badestige...19 At købe en 25 år gammel katamaran ubeset på Mallorca - og få den hjem Pinse-træf...26 Visens Skib Vi faldt for Prout Snowgoose Køb og Salg...33 Forside: Bagside: Værftsbesøget ved Qourning Boats ifm. generalforsamlingen. Foto ved Mette Andersen Som forsiden. Kære medlemmer Vi sidder I en helt ny situation, idet vi har fået så meget stof, at det hele ikke kommer med i dette nummer, men at der også er stof til de følgende numre. DET ER RIGTIG DEJLIGT, BLIV ENDELIG VED AT SENDE STOF TIL OS, TAK. Der har været afholdt generalforsamling, hvor der er kommet en ny kasserer i bestyrelsen. Vi har også fået ny webmaster. Den nye kasserer gør opmærksom på, at der er kommet ny mailadresse se den nye adresse inde I bladet. Alt vedr. adresseændringer, skift af båd, mailadresser osv. skal sendes til kassererens adresse. Kassereren har en side inde I bladet, som I bør se nærmere på, da vi skal have opdateret vores medlemsog bådliste. Vi vil gerne opfordre Jer til at deltage i de forskellige træf for at bibeholde det gode sociale samvær, som vi også oplevede på dagen hvor generalforsamlingen blev afholdt. Hvis I endnu ikke har oplevet Visens skib skulle I tage ind og høre dem I et af de nævnte havne. Til næste blad glæder os til at modtage artikler fra sommerens forskellige kapsejladser, her tænkes på skippers beretning om hvordan han vandt konkurrencen samt resultatliste. Vi håber bådene er forårsklargjorte el. ligger i vandet når dette store blad udkommer, så I har tid til at læse i det. Redaktionen ønsker jer alle en rigtig god sommer med masser af godt sejlvejr. Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

4 DF priser 2006 : Kontingent ,- kr. Nye medlemmer efter 1. juli ,- kr. Pensionister og efterlønnere og ægtefæller ,- kr. Komplet ter din samling af DF-blade à... 15,- kr. Stander med DF-bomærke... 50,- kr. Per Mørch s "Catamaraner"... 20,- kr. T Shirt med logo 80,- kr. Sweat-shirt med logo.. 150,- kr. Caps med logo.. 40,- kr. PRISER MÅLING: Komplet måling ,- kr. - ydes kun én gang pr. år pr. medlemsskab af DF. Udgifter til evt. kran, vægt og målers rejseudgifter afholdes af bådens ejer. Ændring af målebrev ,- kr. - ydes kun én gang pr. år, ellers er taksten som for en komplet måling. Kapsejladsreglerne købes hos Dansk Sejlunion Ønsker du din båd ny/ommålt, så kontakt i god tid målekoordinator Dan Roy Andersen( ), der fremsender 1) instruktion vedr. målingen, 2) bådejererklæringen samt 3) girokort til betaling. Tildeling af evt. nyt sejlnummer foregår samme sted. Udgiften til målernes transport samt evt. kranudgift fordeles ligeligt mellem de målte både og skal afregnes kontant af de enkelte bådejere ved målingen. Måleudvalget arrangerer hvert år 2 "måletræf" på centrale steder i landet, hvorved ovenstående priser stadig kan holdes på et rimeligt niveau. Måling udenfor disse træf kan kun undtagelsesvis foregå, og det koster yderligere kr. 500,- (til DF s målekonto), jf. generalforsamlingsbeslutning. Målebrevet er gyldigt i 4 år og ved ommålinger kan vejning undgås, hvis båden i "vejetrim" af målerne kan vurderes til ikke at være blevet lettere. ANNONCEPRISER: Hel side ,- kr. Halv side ,- kr. Kvart side ,- kr. Bagsiden ,- kr. Annoncer under "Køb & Salg" er gratis for medlemmer. Dette gælder ikke firmaannoncer. Ikke-medlemmer betaler annoncepriser under "Køb & Salg" Løbende annoncering - aftales med redaktøren. Ved annoncering modtages 1 eksemplar af bladet sammen med girokortet. Danske Flerskrogssejlere - GIRO-NR DEADLINE TIL NÆSTE BLAD: Lørdag den 30. september i redaktørens mailboks / postkasse. 4 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

5 Fra Formandens cockpit / Årsberetning 2005 Året 2005 har ikke sat sig de store spor i min hukommelse hvad angår flerskogsbådenes verden og dog fik jeg, som man måske nok kunne fornemme i beskrivelsen i sidste blad, af mit besøg på Fountaine Pajot sidste år, en ordentlig oplevelse. Den oplevelse har gjort meget indtryk på mig. Det vil jeg prøve at uddybe. Når man kommer et sted hen og ser så mange flerskrogsbåde samlet et sted som i La Rochelle. Når man hører hvordan der i Frankrig kan produceres så mange både, som også bliver solgt, lige så hurtigt som de bliver lavet, ja, så må man lige stoppe op og spørge sig selv. Hvorfor fanden sker der ikke noget her i Danmark. Ja, hvorfor ikke? Jeg talte tilfældigvis med en kølbådsfamilie en dag. De sejlede i en af de lange hurtige smalle både som har en vis udbredelse. Vi kom til at tale om, hvor man sejlede. De kunne godt følge sejlerenden ind til Præstø, men kunne absolut ikke afvige fra den på grund af dybgangen på små 2 meter. Man kunne ikke gå ind i dejlige Nyord havn på grund af dybgangen. Man måtte være meget agtpågivende når man sejlede gennem Bøgestrømmen og så videre I kan selv gætte hvor jeg vil hen. Mor og de to børn på 2 og 12 måtte klamre sig til et eller andet når båden krængede og tyggede godt der ud af med farmand ved roret. Den lille baby var jo nem nok at surre fast et eller andet sted. Mor syntes at båden ikke skulle krænge for meget. Jeg spurgte hvorfor de ikke købte en flerskrogsbåd af indlysende grunde. Men fars mening var jo at en rigtig båd skulle krænge. Jeg kan blot sige: HØØØH, hvorfor fanden skal den det? Mandschauvinist gammeldags vås. Nu har min fars båd krænget, min farfars båd krænget og min oldefars båd krænget så skal min båd også krænge. Det ser også meget bedre ud når båden rigtigt smider til og tonser af sted med 6,3 knob. Ja, det er nogle fordomme og gamle vaner vi spiller op imod. For øvrigt spurgte jeg samme familie som netop havde været på Bådudstilling i Bella om de havde set den pragtfulde Dragonfly 920 Extreme der stod i midterhallen. Nej, den havde de ikke lige bemærket. Hvor blind kan man være for de smukke ting der placerer sig lige foran ens nethinde? Foreningens virke: Kasserer Gunnar Thomsen 2005 var desværre året hvor Gunnar Thomsen vores utroligt gode, pålidelige og ordentlige kasserer igennem mange, mange år valgte at proklamere at han ville pensionere sig selv ved generalforsamlingen Vi får svært ved at måtte undvære ham, da han har sørget for den solide og gode økonomi vi har i foreningen i dag. Men samtidigt kan jeg dog godt forstå Gunnar. Det er flere år siden han solgte sin båd og han har også mange andre interesser han skal varetage, så, ja. I hvert fald skal der herfra lyde et: Tusind, tusind tak for dit store og gode arbejde for foreningen. Tak Gunnar. Webmaster: Kim Vibholm Ligeledes har vores gode Webmaster gennem mange år Kim Vibholm valg at stoppe sin virke i foreningen da hans store rejseaktivitet i forbindelse med arbejdet gør det svært at nå det hele. Kim har sat vores hjemmeside i gang og bestyret vores Webforum som er godt besøgt. Der har man mulighed for hurtig kommunikation, spørgsmål, svar kommentarer etc. Kim vil også være meget savnet og vi er ham stor tak skyldig: Tusind, tusind tak Kim Internationalt: IMM IMM afholdtes for første gang i Letland i Riga. Letterne havde igennem mange år trofast fulgt og deltaget i alle de IMMér der havde været afholdt og de havde bedt om de kunne få lov til at afholde det denne gang. Det var der enighed om at de kunne. Det blev en meget stor succes og alt fungerede meget fint. Tilstedeværende repræsentanter for Norge, Sverige og Tyskland har givet udtryk for at Letland nu er Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

6 med. Dette har jeg dog ikke hørt fra respektive landes formænd. I hver fald er det nu næste gang Norge i 2007 og Danmark i 2009 så vi kan jo så småt godt begynde at tænke i de baner. Redaktionen & Bladet: Jørn og Mette har utrætteligt igennem mange år sørget for at vi alle kan få historier, beretninger, info og alskens andet godt tilsendt i bladet 4 gange årligt. Mette er der hver gang og holder en i ørene fordi hun tror man måske har glemt deadline (hvad man måske også har) og jeg har sagt til hende at hun sikkert kunne blive en glimrende skolefrøken, men jeg tror nu nok hun er for klog til at blive det, men hvad jeg ville sige er, I skal også, traditionen tro, have et tusind tak for det kæmpe stykke arbejde I laver. Mette skal især have ekstra megen ros(bare hun nu ikke bliver indbildsk) for den geniale idé hun kom med. Hun foreslog nemlig en hyggelig aften i forbindelse med vores generalforsamling. Quorning Boats: 2005 var også året hvor vi på et bestyrelsesmøde fik den idé at lægge vores generalforsamling på QuorningBoats værftet. Ud fra følgende betragtning. Vi giver deltagerne i generalforsamlingen en enestående mulighed for at se værftet og høre lidt om Quornings dejlige trimaraner og får fokus på en af de helt store båd succeser i Danmark. Vi giver på den måde os alle en forhåbentlig dejlig dag i flerskrogsbådenes tegn. Tusind tak til Quorning Boats fordi de gider være med til denne idé- Tusind tak! Gryende optimisme! Med denne lange smøre hvori jeg har vist min undren håber jeg også at jeg samtidigt har vist at jeg inderst inde tror. Jeg tror på at der er en fremtid for disse de sande. Med sejlerhilsen Per Mørch Formand Danske Flerskrogsejlere West System epoxy - Løsningen på reparation & nybygning * Epoxy Kulfiber UD glas Biaxial glas Lamineringsepoxy Udlejning af Gelcoat høvl & Vacum anlæg * West System epoxy er yderst velegnet til osmose behandlinger Prøv vores langtidsholdbare bundmaling Copperbot 2000 der holder i 8-10 år * West System epoxy kan også bruges til fastgørelse, forstærkninger, kølreparationer, lægning af teakdæk osv. Ring eller skriv efter vores brochure med masser af gode råd omkring reparationer og vedligeholdelse af din båd. * Henvisning til nærmeste forhandler- eller vi kan sende din ordre fra dag til dag. H F Industri & Marine Tlf Fax Gotlandsvej 6, 5700 Svendborg 6 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

7 Referat fra Generalforsamlingen D.18/3 1. Ole Fritag blev valgt som dirigent af forsamlingen, og han noteret sig at generalforsamlingen var lovlig indkald. 2. Formanden Per Mørch har en beretning som er lang og god, om hvor godt han og vi andre har haft det i 2005, det står der om et andet sted i bladet. 3. Kassernes beretning ja, foreningen havde kasse, det jo godt nok, men der er nok nogle, der vil undre sig over der var en del penge i den, og der var også nogle, der bemærket det, og Gunnar havde da også en forklaring på det, det er fordi, at vi skal have et IMM i år 2009, så der skal være nogle penge at jonglere med, tallene står et andet sted i bladet. 4. I år er kontingentet uændret. 5. Dan ( målekordinator) Texel målreglen, der enlig blev aftalt nede i Wismar IMM 2003, at Norge, Tyskland, Sverige og Danmark skule have den samme målregel og, at man skulle gå hjem og tale om det, det er næsten på plads. Målerseminar bliver til noget, men man kunne ikke, nå det før april mdr. Når Målerne måler bådene vil der komme et IOMR og et Texelmålerbrev, da man måler til begge måleregler, men kun i overgangsfasen dvs. 3-4 år. Dan har haft og har problemer med pc er, den gør knuder, og det er en gammel en, så det blev forslået, at man købte en ny og bærbar pc, som man kunne have den nye Texelregel på, så, når målerne var ude at måle kunne man sætte tallene ind med det samme og evt. fortælle bådejerne om det kunne betale sig med det ene eller andet sejl, Texel er en målregel, der hele tiden er i forandring og bliver set efter i sømmene af Nico Boon nede i Holland. IOMR regelen er ikke til at hugge eller stikke i, da den kun kan bruges på er gammel stationær pc er, og ikke er tidssvarende. Forsamlingen gav Gunnar og Dan mulighed for at investere i sådant et instrument. Dan fortalte også om vigtigheden i, at fortælle om adresseændringer, når målerbrevet skal ud, en anden ting var at det er Dan der holder styr på sejlnumrene og kun Dan. Der var nogle der spurgte, om man kunne sejle kapsejlads hjemme i klubberne sammen med blysvingerne, hvem kan man evt. måle sig med, altså af blysvingerne, og Dan kom med nogle eksempler, det ene var Trident kunne sejle mod BB10 meter og lign. På kort bane ville man sejle godt, hvis man kom i mål samtidigt, men på lang bane skulle man sejle fra dem. Jens mente, at lystallene var for lave, og det var der flere der gav ham ret i. Der bliver en måling i Øresund men ikke i Jylland, dertil har ikke meldt sig nogle endnu. Der blev diskuteret lidt, Kenny fortalte, at der ikke var blevet noget Landsstævne i 2005, da han var eneste båd, men håber at man vil støtte op om det i år. Per fortalte, at letterne gerne ville være med i IMM ringen, der består af Sverige, Norge, Tyskland og Danmark, men i Wismar fik de lov til at holde et IMM og ikke mere, men de kunne lave en ring bestående af Polen, Finland og de baltiske lande. Letterne for talte os i Riga, at der ikke var nogen forening i de andre lande og hvis de skulle bestemme ville de helst være i vores ring. Jeg var i Riga og vi holdte et lille møde om det og blev enige om at tage hjem og spørge vores medlemmer, det er så her med gjort, og der var for og i mod men man blev enige om at vente med at afgøre det. 6. Der var genvalg over hele linien Per Mørch, Klap, Povl Schmidt, Klap, Henrik Hilligsøe, Klap, Ja så var der jo det med Gunnar, han havde jo for længe siden sagt, at han ville stoppe, men var der en afløser? nej. Vi tog os lige en kaffe pause på 5 min og så var der jo alligevel en, som hav- Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

8 de det store held, som han ikke, viste han havde før han tog til generalforsamling. Bjarne Jensen fra Ølstykke. Han har været medlem af klubben siden 1980, ja er det ikke herligt, Bjarne vil gerne tage en tørn i klubben, så her er et stort velkommen og selvfølgelig skal vi nok støtte dig i kassererjobbet. Jørgen Skov Hansen blev valgt som Webmaster. Gunnar fik en herre tale af Formand Per og Povl kom med gave og vin, ja det ville næsten ikke nogle ende tage, nå men Gunnar har jo osse været kasserer i mange år. Vores eller klubbens Webmaster Kim Vibholm som egentlig opfandt DFweb eller næsten, stopper efter 7 år, også det var noget med for meget at lave, og må vælge noget fra. Der må jeg sige, der kom Formand Per også med en herre tale og noget vin. 7. Kenny havde et forslag til videreudvikling af Webber og det var der en del diskussion om, men den nye Webmaster Jørgen Skov Hansen fik sig vist en fornuftig snak og webben så der kommer nok noget mere på webben i fremtiden, men den tid den glæde. 9. Formand Per var ligesom ikke til at slå ned, han ville tale hele tiden, ja hvem gjorde ikke det den dag, nå, men der kom et forslag fra, ja, jeg tror egentlig, det var Børge der kom med det, at Foreningen skal måske have et andet navn, da, der ikke er en kæft, der ved, hvad Danske Flerssejlere er, vi skal være lidt mere nutidige, så formand Per udskrev lige på stedet en konkurrence om klubbens navn, så det er hermed gjort. Og så måtte man ned i Skærbæk Bådelklub og forsætte snakken. 24/ Povl Schmidt ØMM d.7-8-9/7 Til Landskronatræf plejer vi at komme fredag aften, så vi kan starte kl med at nedgøre sin egen båd. Ja du hørte rigtigt, for det gælder nemlig om at få sin båd så langt ned i lystal som muligt. Her er de dårlige undskyldningers holdeplads, så de andre får ondt af dig og giver dig et lavt lys. Kapsejladsen foregår som regel rundt om Ven, men man ved ikke hvordan det kommer til at foregå, - det bestemmer Peter Malmberg Helt alene. Når man kommer ind står havnefogeden og griller pølser, og så er der øl og vand og pølser med brød og snak, om hvor dårlige de andre er, eller var. Om aften er der muslinger og rejer - så meget du kan spise, og hyyyygeligt samvær og måske Flakfortsangbogen, ja hvem ved. Alt har en pris og det har ØMM også - pr. båd 250 sek. kr. Det er for sejlads, pølser, øl, vand og havneafgift. Om aften koster det pr person 150 sek. kr. og der bliver vinderen afsløret og der kommer nok nogle præmier på bordet. Vi vil gerne have I lige slår på tråden eller mailer til os, men I er selvfølgelig også velkomne alligevel. Vi ses Povl og Peter 8 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

9 Fra Hobie Cat til Dragonfly Vi har sejlet HobieCat i 5 år og er blevet bidt af flerskrogssejlads, men nu savnede vi en kahyt til tursejlads. Derfor har vi nu investeret i en Dragonfly, som vi venter os meget af. Og vi må sige at samværet med alle jer entusiaster kun har gjort vores forventninger endnu større. Da vi fortalte John Leadbetter om vores indkøb, fortalte han om arrangementer i Skærbæk den 18. marts. Og som de foreningsmennesker vi er, så meldte vi os straks ind i foreningen og tilmeldte os arrangementet Generalforsamlingen Som nye medlemmer i en forening er det altid spændende at møde op til den første generalforsamling. Hvad er det for nogle medlemmer, hvordan tager de imod os, hvad mon der rør sig og forstår jeg hvad de snakker om? Med disse tanker mødte Flemming og jeg op til Danske Flerskrogssejleres generalforsamling. Vi kendte kun John Leadbetter og værten Jens Quorning, så i starten gik vi lidt afventende rundt. Da generalforsamlingen gik i gang, forsøgte vi at følge med. Der var en god stemning og især de forskellige systemer til måling af bådenes indbyrdes konkurrenceevne (f.eks. lystal og Texel) samt hjemmesiden og Letlands deltagelse i IMM-ringen blev drøftet. Det med måling var lidt teknisk, men problemstillingerne var forståelige nok. Og vi forstod da, at der ikke altid er et klart svar på, hvilket mål en katamaran eller trimaran har. Vi forstod også alt om hjemmesiden. Et emne, der vel er oppe i alle foreninger for tiden. Kan vi undvære papirudgaven af klubbladet: konklusionen blev et rungende NEJ. Kan vi modernisere hjemmesiden: konklusionen blev, at det skal der arbejdes på! Jørgen S. Hansen, der har sin egen flotte hjemmeside om sejladsen med sin Formula 40 (se link på blev valgt til ny web-master. Der kom masser af ideer til hjemmesiden, som Jørgen kan tage fat på. Det tredje emne var det med IMM-ringen. Det stod ikke helt tydeligt, hvad det var for noget eller hvilke grunde, der kunne tale for eller imod Letlands optagelse. Vi stoler blindt på de udsagn, der kom, og at bestyrelsen nok skal træffe den rigtige beslutning. Dirigenten bad alle talere om at sige deres navn først. Det blev fulgt selv af dem, der nok har været kendte af 98% af flokken. Tak for det, for det gjorde at vi med denne præsentation sammen med medlemslisten i det seneste blad fik koblet mange navne, bådtyper og ansigter sammen! Den eneste gang jeg tog ordet, var mit pip om at få flere til at skrive i bladet ved, at vi alle opfordrer andre til at fortælle om deres oplevelser. Sådan et indlæg forpligter! Alt i alt en generalforsamling præget af ro og god stemning med gaver til de afgående folk (Gunnar Thomsen og Kim Vibholm). Quornings både Da generalforsamlingen var slut, kom der kaffe og kage på bordet. Jens og Lene Quorning havde gjort et stort arbejde med at dække op til ca. 50 mennesker samt servere kaffe, te og kage. Det gav en god anledning til at få snakket med hinanden. Mange havde tydeligvis kendt hinanden i mange år og nød at se hinanden, men der var også plads til at lukke os nye ind. Jens fortalte meget levende om værftets historie og aktuelle status. Jeg hørte for anden gang, at værftet producerer en Dragonfly 920 for hver 11 arbejdsdag. Imponerende! Det var sjovt at møde Børge Quorning, som vi har læst og hørt så meget om. Alle fik lov at gå rundt i hallerne og op i alle bådene. Dragonfly en er en meget flot og gennemtænkt båd, og det bliver spændende at se den nye DF 35 færdig. Indtil da nød vi, at se vores nyindkøbte Dragonfly 800 SW, der ligger i Quornings vinterhal og venter på, at vi skal sejle den hjem til april. Mad, rødvin og flerskrogs-snak Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

10 Selvom det var svært at løsrive sig fra de spændende både, så trak maden. Vi kørte ned til Skærbæk sejlklub for at spise middag. Der var dækket fint op, og maden var sat frem. Vi nød den dejlige mad og igen nød vi den imødekommenhed, vi mødte. Verden er altså også lille. Vi faldt i snak med Ole Freitag, der sejler Hobie Cat 21 i Middelfart. Det viste sig, at vi har mange fælles bekendte i Middelfart Hobie-Fleet og Ole har købt sin Hobie 21 af Troels Feld, som vi har købt vores Hobie Cat FX-one af. Formanden nævnte under middagens snak, at han også er medlem af en motorcykelforening, og vi har beskæftiget os med motorcykelløb i 25 år. Vi sad sammen med Tom og Annemarie under middagen, og det gav os rigtig mange gode fiduser til Dragonfly 800-sejlads. Vi var også nødt til at høre mere om den Formula 40, som Jørgen har og som John Leadbetter sejler med på. Om søndagen var vi nede og se den på Kolding Havn, og vi kan bare sige Nej, hvor er den stor. Det må være en fantastisk fornemmelse at give den fuld hammer også selvom jeg kan forstå, at der ikke er noget med at stå i trapez. Det kunne ellers se blæret ud med 4 mand/k i trapez jeg skulle gerne være en af dem! Maden var god, og det var perfekt, at der også var tænkt på kaffe og lidt til den søde tand. Der var faktisk tænkt på alt, selv det kvindelige shoppe-gen blev stimuleret. Mette havde taget et udvalg af fine hjemmeproducerede filtsmykker og flotte kort med, og jeg kom hjem med 3 flotte kort, som jeg glæder mig til at bruge. Alt i alt var det en fantastisk dag, der kombinerede den mere seriøse del med ny viden og inspiration samt almindelig hyggeligt samvær, hvor historierne fik lov at florere. Endnu engang tak til bestyrelsen, Jens og Lene Qourning samt til Mette og tøserne som alle sammen var grundlaget for at arrangementet var muligt. Tak for jeres åbne arme og for den store interesse I viste os og vores ny indkøbte Dragonfly. - af Karen Fischer-Nielsen, Leifi, Dragonfly 800, Lynæs Flakforttræf d.26-27/8 Så er det tid igen. I har forhåbentlig haft alle tiders sommertur, og går bare og venter på at tage på Flakforttræf selvfølgelig, og vejret er bestilt, det bliver som det plejer, skidegodt i tager selv godt humør og mad og drikke med, og jeg sørger for grillkul. Sidste år var vi 6 både og 4 blysvingere og havde en mægtig hyyygelig tur. H-H Peter havde lavet mægtig flot Flakfortsangbog, flot, Peter den skal du have tak for, jeg tager den med i år også, så det bliver en fast tradition. Peter Malmberg indstiftede en pris i 2005, som jeg blev den heldige låner af, som jeg nu er den heldige giver af Hvis der er andre ideer er I velkommen til at ringe til mig på telefon : Vi ses Povl og Peter 10 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

11 Medlemslisten. På den fantastisk hyggelige generalforsamling hos Quorning Boats lørdag d. 18. marts, blev jeg valgt ind i DF s bestyrelse. Jeg hedder Bjarne Jensen, og jeg bor i Ølstykke. Jeg har tidligere med stor fornøjelse sejlet Trident 27. Nu hygger jeg mig med et par mindre flerskrogsbåde. Jeg har været medlem af DF siden Min første opgave er, at ajourføre medlemslisten. Nu er det jo sådan, at denne liste er 100 % afhængig af de input, som medlemmerne kommer med. Jeg kan se, at der mangler vi noget. Vi undersøger muligheden for, at hvert enkelt medlem selv direkte kan opdatere sine data. Indtil vi får dette afklaret vil jeg påtage mig indtastning, baseret på de data I sender mig. Jeg beder om, at du hjælper med og gør følgende: Check dine data i medlemslisten. Den står i DF klubbladet nr. 96, februar Er der noget, der skal ændres, kan du give besked til: Bjarne Jensen, Andantevej 4, 3650 Ølstykke. Telefon: Til information kan jeg oplyse, at kun 37% af DF s medlemmer har oplyst adresse. Hvis alt er ok, vil jeg gerne vide det, for at holde styr på hvem der mangler at blive ajourført. Husk at kvaliteten af medlemslisten afhænger af dig. På denne skabelon kan du kan se, hvilke data vi behøver: Medlem nr. Fornavn Efternavn Adresse Post nr. By Land Telefon nr. Mobil nr. VHF nr. Bådnavn Længde cm Vægt Kg. Byggeår Bådtype Bredde cm Sejl nr. Havn Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

12 Regnskab 2005 for Danske Flerskrogssejlere Indtægter: Udgifter: Kapsejlads (målerbreve) 600, ,00 Salg af annoncer m.m. 1000,00 750,00 Salg af blade m.m. 0,00 32,50 Salg af T-shirts 2900,00 0,00 Knudshoved ,00 908,67 Kontingent 51500, , , , Bladet 20836, ,20 Kapsejlads (møder,tlf) 3853,15 962,00 Kapsejlads (måling, grej) 0,00 0,00 Administration, møder 7672, ,35 DF-Homepage 1312,50 900,00 Gaver 400,00 0,00 Messer 3217,38 382,13 Flag 8093, ,43 0, , Resultat ordinær drift 10614, ,49 Øvrige konti: Renter, udbytte.. 332,38 332,38 231,39 231, Årets resultat 10946, ,88 Aktiver: Bankbog 67173, ,70 Checkhæfte 988, ,80 Giro 5024, ,44 Kassebeholdning -1533, ,01 233, , Passiver: Aktiver primo 59806, ,18 Årets resultat 10946, ,88 For meget betalt kontingent 900, ,01 0, , Balance: 0,00 0,00 Diverse: Værdi af aktier, ultimo 7628, ,55 Antal standere på lager: Antal sweatshirts på lager Antal T-shirts på lager Antal caps på lager _ Dato Gunnar Thomsen, kasserer Dato Ole Freitag, revisor 12 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

13 Budget 2006 for DF Indtægter: Målerbreve Annoncer Blade T-shirts Stævner Kontingent Udgifter: Bladet Kapsejlads (møder,tlf) Kapsejlads (måling,grej) Administration, møder DF-Homepage Gaver Messer Flag Øvrige konti: Renter, udbytte Årets resultat Aktiver primo Aktiver ultimo Havnebarometeret På har vi lavet et HAVNEBAROMETER, hvor fritidssejlere kan videregive deres erfaringer fra gæstebesøg i danske havne, til deres skipper-kolleger. Vi er trætte af, at de fleste informationer man finder på internettet om danske havne, er skrevet af folk, der ikke er helt upartiske, f.eks. turistkontorer og annoncesælgere. Alle der vil være med til, at give dette projekt et flyvende start, kan bidrage med deres viden på under HAVNEBAROMETERET. Mange sejlerhilsner Foreningen DUELIGHEDSKLUBBEN Benjamin Kristensen. Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

14 Quorning Quality. Som barn elskede jeg at fange sommerfugle, se på dem, og så slippe dem løs igen. Jeg kunne dog blive helt tryllebundet, når jeg så en Dragonfly (guldsmed) komme susende lavt hen over græsset for i farten at snuppe et andet flyvende insekt en hveps, en flue eller en sommerfugl for hastigt at fortære den og så flyve videre. Jeg prøvede ofte at fange en Dragonfly, for den er vildt fascinerende. Men den var bare alt for hurtig. Endnu engang er jeg blevet fascineret, tryllebundet af dette smukke insekt med de sølvglinsende vinger. Denne gang var det da jeg trådte ind i hallen på Quorning Boats værftet i Skærbæk lørdag den 18 marts, hvor Danske Flerskrogsejlere havde inviteret sig selv på værftsbesøg. Jens Quorning tog imod os og havde dækket op til ca 50 mennesker der havde meldt sig til. Jens fortalte hvordan hans far Børge Quorning engang som ung havde været i USA, der havde han fået idéen til at bygge Trimaraner. Heldigt for det! I halvfjerdserne begyndt så byggeriet af Tridenterne, der nok må siges at være den første store succes. Mange familier har haft ufattelig megen sejlglæde i disse både, der nok må siges at være for ud for deres tid. Desværre satte energikrisen i begyndelsen af firserne en brat stopper for alle bådværfter i Danmark. Således også Quorning Boats. På et tidspunkt var kun Børge og Jens tilbage i firmaet, og det var op ad bakke. En kraftpræstation ud over det sædvanlige, at få det til at køre, at tro på det at satse alt. Det gjorde de to. Heldigvis. De satsede stort og satte produktionen af Dragonfly i gang, den blev en kæmpe succes. Den startede som Mrk. 1 med faste bomme. Så kom den med svingsværd, og så endelig med Swing-Wing systemet, der var den helt store nyhed, der virkelig blev en sællert. I alt hen ved 300 Dragonflies er bygget og solgt indtil nu. Næste satsning var Dragonfly 1000 som var Dragonfly s svar på en 10 meter. Af dem byggedes der 42. En rigtig god nyhed i 96 var Dragonfly 920 som blev rigtigt godt modtaget, Den havde også Swing- Wing systemet og var en rigtig god afløser for den voksende familie, der lige havde brug for lidt ekstra plads. Modellen fik en variant, der hedder 920 Extreme. Denne båd er som navnet siger baseret på ekstremt gode sejlegenskaber (bedre sejlegenskaber, for 920 Touring er absolut ikke nogen gigtplaget snegl, men har lystal svarende til Luffe, BB10 meter etc.) Når jeg nævner lystal skal dog siges, at man ikke kan regne med dem for når det blæser, kan Dragonfly 920 Touring og Extreme sejle fra alle kølbåde i samme størrelse og større. Dragonfly 920 T. er 9.20 lang, 6.80 bred udfoldet og 3.10 foldet. 14 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj Den vejer 1900 kg alt incl. har en meter høj mast med 37kvm. stor, 22.5 kvm. genua (rulle). Dragonfly Extreme afviger fra Touring ved at være 1 meter bredere, have 1,5 meter højere mast med 7 kvm. mere stor og 2,5 kvm. mere genua. Vi taler om en båd der kan nå farter på 25 knob og snildt kan holde et godt snit på knob over en dags sejlads. Netop da vi var på besøg var man i gang med at fremstille en 920 Hybrid. En 920 med Extreme båd og Touring rig. Denne båd skulle sejle i den engelske kanal

15 hvor man ved der generelt er højere vindstyrker. Af 920 er der bygget 132. Næste udviklingstrin var Dragonfly 1200 en superlækker, stor, hurtig Trimaran der kan rumme 8 i salonen rundt om det lækre bord. Sovepladser er der 6 af. Båden er 11,96 lang, 8,60 bred. Vægt 5500 kg. Mast 17,20 m. med 59 kvm stor og 35 kvm genua (standard) Båden er meget smuk og virker utroligt velindrettet med en meget fin træaptering. Der er indtil nu bygget 18 Dragonfly Den nyeste satsning, der samtidig er skelsættende på mange måder er Dragonfly 35. Den er skelsættende fordi den fremstilles efter helt nye principper. Selve pluggen sættes ikke op som på gammeldag vis, hvor der sættes en masse skotter, der efter at være belagt med lister beklædes med plader, som så beklædes med væv og polyester. Nej her laves en 3D tegning på computeren. Denne tegning sendes til en megastor fræser der fræser en 1:1 model ud af en kæmpestor flamingolignende blok. Denne model overtrækkes med et lag polyester vædet væv. Så har man en indvendig form. Så er det bare at støbe. Jens fortalte, at det var lidt vemodigt at denne metode definitivt gjorde en ende på det håndværk han havde været mange år om at lære som bådebygger. Men samtidigt, var han dog meget taknemmelig over, at det skar ca. 1,5 år af den tid det tog fra idé til den endelige båd var færdig. Metoden er absolut ikke billigere, men da tid er penge, ja, så alligevel! Båden er som udgangspunkt tænkt som en meget rummelig komfortabel båd og har gjort op med myten om at der ikke er så meget plads i forhold til udvendigt areal. Man har lavet en yderst velindrettet kahyt med en skøn dobbelt kahyt under cockpittet, der er fuld ståhøjde igennem hele båden 1,9 m. Der er alt tænkeligt udstyr. I salonen er der i styrbord side en lang pantry sektion med ovn og køleskab i bagbord en sofa sektion formet som et langt u. Denne sofa sektion kan omdannes til en dobbeltkøje. Fra salonen går man frem gennem toilet sektionen, der kan lukkes helt og omdannes til brusekabine. Foran toilet sektionen er der en stor dobbelt kahyt med en stor v formet dobbeltkøje, masser af gulvplads og ståhøjde. Ude i cockpittet er der også tænkt meget over designet og velværet for sejlerne. Et kæmpestort cockpit med en genial bøjle der går rundt agterst i hele cockpittets bredde. Denne bøjle fungerer som ryglæn for rorsmanden og kan slås op for lettere adgang til hækken. Bøjlen indgår samtidig et det superdejlige cockpittelt der kan sættes op. Under cockpittet helt agterst ligger en stor 30 hk. Diesel motor. Denne kan let nås via en stor luge og der vil være badeplatform. Selve badestigen vil være på en af sideskrogene for at man ikke skal komme for nær skruen, der vil være helt agter. Dragonfly 35 data: lgd m, max bredde 8,20 m, foldet 3,80 m. Dybgang 1,80 m. Vægt 3700 kg. Mast Touring 15 m. Store 44 kvm, Rullegenua 28 kvm. Asymmetrisk spiler 90 kvm. Mast Ultimate 16,5 m. Store 51 kvm, Rullegenua 32 kvm, asymmetrisk spiler 120 kvm. Alle argumenter for ikke at vælge en trimaran, når man skal købe båd, er nu pist væk. Denne båd er ideel, hvad angår størrelse og komfort. Den gør op med myten om, at der ikke er nok plads, for den har med sin nye konstruktion med det højtliggende cockpit, der jo samtidig giver en fremragende overskuelighed, givet så meget plads nede i båden at den er fuldt på højde med en tilsvarende størrelse kølbåd, OG- OGja, så kommer vi til gørelsen efter at have talt om størrelsen. For man behøver ikke at være et geni for at regne ud hvordan denne Dragonfly 35 sejler i forhold til en tilsvarende kølbåd. Der er en verden til forskel. Nu er det kølbådssejleren der netop overhalet af Dragonfly 35 tænker: Oh, blot jeg dog kunne fange den Dragonfly. Jeg var så glad da jeg har været på værftsbesøg på Quorning Boats, dels fordi jeg havde fået så god en behandling, dels fordi jeg havde set de smukke både og dels fordi jeg havde været vidne til en succes, der er så velfortjent efter det lange seje træk de har haft på værftet. Kæmpe ordrebog, 25 både om året, 25 ansatte. BRAVO. Jeg kørte med familien Kristensen fra Præstø. Anne Marie, Jacob og Tom Kristensen der har købt Poul Elstrøms Dragonfly 800 Swing- Wing med ekstra høj rig. De fortalte også at det at have en Quorning båd var næsten som at være i famile med Quorning, fordi de altid havde oplevet den højeste form for interesse og service fra værftets side for at familien skulle føle sig tilfredse med båden. That s Quorning Qualitystor respekt. Med sejlerhilsen Per Mørch Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

16 Havkat juli 2006 Lise og jeg har i efteråret 2002 købt Havkat 36 formene af Bent Erik Hansen. Dels fordi vi selv kunne tænke os en større båd, og dels fordi vi i årets løb har haft en del henvendelser på netop denne båd. Den Havkat 33, som jeg tegner for at opfylde det, som jeg troede, der var det mest udbredte behov for (fast midterkahyt m.v.); den har der ikke været nær så mange henvendelser på. Mit princip er ellers at tegne det, kunderne ønsker, men ofte kræver det mange timer og megen oplysning af kunderne, som dels ikke ved nok om flerskrogsbåde til at definere, hvad de ønsker, og dels har de helt urealistiske tanker om, hvad der kan lade sig gøre. Som Dick Newick sagde for mange år siden: Du kan vælge 2, men kun 2 af følgende 3 egenskaber på en båd: 1) En komfortabel båd, 2) en hurtig båd eller 3) en billig båd. Vil du have en komfortabel og hurtig båd bliver den dyr, vil du have en billig og hurtig båd bliver den ukomfortabel, vil du have en billig og komfortabel båd bliver den langsom! Havkat 36 blev tegnet i 1981, for 25 år siden, og siden er der tegnet mange andre catamaraner, som ligner den til forveksling i opbygning og indretning, (køjer på brodækket, men salon og ståhøjde i skrogene, telt/kaleshe som dæksalon), det er jeg lidt stolt af. Hensigten er en hurtig turbåd for 2 til 5 personer, men med mere tryk på hurtig end de fleste lægger. Vist kan man få en turbåd til 4 personer, som er billigere (og kortere), men ikke samtidig så komfortabelt sejlende og så hurtig. Jeg ved, at båden er hurtig, for jeg har sejlet kapsejlads med H36 nr 2 i Stockholms Skærgård, og trods 2 indenbordsmotorer sejlede den op til sit IOMR-mål på over 0,92, var altså lige så hurtig som min My-cat LILLE MY og som Havkat 31 SHAMOO. For nogen tid siden præsenterede John Shuttleworth i Multihull International en ny eller snarere opdateret 50 catamaran på samme koncept som Havkat 36. Han gennemgår mange detaljer ved konstruktionen og nogle af hans overvejelser er virkelig værd at bemærke: Han forsøger at få bådens vindfang endnu mindre ved at lave overbygningen lavere, mere strømlinet og mindre kantet. For selv på en båd, der er så racerpræget som denne, er vindmodstanden større end begge skrogs modstand i vandet! Shuttleworth indrømmer også, at 2 stiksværd er nødvendige tidligere har han kun sat 1 sværd i den slags både. Min erfaring er, at hvis man krydser med kun eet stiksværd nede, så taber man mellem 10 og 20% på kryds, når sværdet sidder i luv skrog, ikke kun 2% som JS skriver. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at hvis/når vi skal ha en større og mere komfortabel båd end SHAMOO, så skal det være med længere og rummeligere skrog, ikke med større kahyt på en lille båd. Og selvfølgelig vil jeg ikke ha en langsommere båd, så gammel synes jeg ikke, at jeg er endnu. Lises første sejlads i en større sejlbåd var fra Stockholm til Middelfart i maj måned i Nu har vi sejlet sammen i SHAMOO i 8 år og har fået så meget rutine, at vi mener, vi kan tumle en større båd efter samme koncept. Men til en komfortabel båd hører også, at den skal være let at betjene, og det er på det punkt jeg har haft mine tvivl m.h.t. Havkat 36 indtil vi mødtes med ejeren af Havkat 36 nr 1: Niels Overgård Christensen og så Lazy Cat igen efter 20 år. Selv om Lazy Cat er tungere end jeg bryder mig om (over 1000 kg tungere end Havkat 36 eren i Stockholm), så ser hun 16 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

17 godt ud, og vigtigst af alt: ejerne er meget glade for båden, og sejler den selv på lange ture til Norge og Sverige. Niels bekræfter, at den 49 m 2 store genua er meget hård at hale hjem selv med 3 gears skødespil med power ratio 1:55. Vi synes selv at SHAMOOs genua på 35 m 2 kan være et problem, specielt når vi har kølbådsgaster ombord de har simpelt hen ikke kræfter i arme og skuldre til at hale genuaen ind med SHA- MOOs 1:40 spil. Så riggen skal være i stil med SHAMOOs, men større, så genua kun er noget, man har brug for i meget let vejr. Storsejlet skal tage det meste af sejlpresset, og i jævn og frisk vind sejles der med storsejl og selvslående fok. Derfor bliver masten flyttet 20 cm frem og lavet 3 m højere. Der er mange andre både, som er beregnet til at sejle på denne måde, men de har alle alt for lidt sejl, så i praksis sejler de med genua eller motor i stedet. Jeg vil stadig ikke ha storsejl med meget stor kappe. Jeg vil ha faste agterstag til toppen af masten, som kappen kan svinge under. Derved bliver hele riggen sikrere, og bommen kan slækkes helt ud på læns. Skrogfacon: Hvorfor starter jeg ikke helt forfra med et blankt stykke papir (Skærm), tegner nye skrog m.v.? Fordi: selv om der er sket meget i de forløbne år, så har de basale hydro- og areodynamiske forhold ikke ændret sig. Det eneste, der har ændret sig, er min egen opfattelse af hvilke bølge- og vindforhold, jeg mest sejler i. Jeg er klar over, at jeg oftere og oftere sejler i svag vind og store dønninger, og det kræver anden skrogfacon, end hvis man sejler i frisk vind på fladt vand. Fra gammel tid har der været 2 skoler m.h.t. skroglinier for flerskrogsbåde, den engelske og den californiske: Herover ses skroglinierne af Golden Miller tegnet af Michael Henderson. Det er en typisk engelsk catamaranfacon, med dybt skarpt forskib, og bredt fladt agterskib. Faconen lægger vægt på lav modstand i den kritiske fartzone, d.v.s. der hvor en tung kølbåd af samme længde har sin tophastighed. Faconen er god til frisk halvvind og meget små bølger. Men i let vejr og bølger vipper agterspejlet ned i vandet og gør båden meget langsom, nogle gange får det ligefrem båden til at bakke. Sådan et skrog er bedre til høj fart for motor, end til sejl i svag vind. Nogle tror, at den store afstand mellem vandliniearealets tyngdepunkt og bådens opdriftscentrum dæmper nik- Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

18 kebevægelserne men det passer ikke, det får bare nikkebevæglsernes omdrejningsakse til at rykke agterud. Til venstre ses skroglinierne til Hugo Myers Eunike. Det er et typisk letvejrsskrog beregnet til oceansejlads, men også til en relativt meget lettere båd end Golden Miller. Eunikes agterspejl er meget små og hævet langt ud af vandet (det er agterenden til venstre!). Desuden trykkes læ stævn ikke væsentlig mere ned en læ hæk, når båden skal bære hele vægten på læ skrog. Golden Miller derimod - vil have tendens til at stå på næsen i blæsevejr. Begge både er fra midten af 1960-erne, og alle catamaran-konstruktører ved i dag (burde vide), at en sejlcatamarans skrogfacon skal ligge imellem disse 2 extremer, - afhængig af hvilke sejlegenskabe man ønsker at fremhæve. Ikke engang en motorsejler bør dog have så store agterspejl som Golden Miller, og ingen ren sejlcatamaran bør have så smalle og dybe skrog som Eunike. Man kan ikke bruge helt de samme betragtinger på trimaraners skrog, her hæves hovedskroget kun ud af vandet, når båden krænger, og det langskibs trim ved krængning kan man styre ved at flytte sideskroget frem i forhold til hovedskroget, men specielt for en trimarans sideskrog gælder det samme som for catamaranskrog. De første Havkatte (18, 27 m.v.), som jeg tegnede i 70 erne, lå efter min mening nu for tæt på Golden Miller. I 1980 lavede jeg sammen med Bent Erik Hansen den første Puma 14, hvor agterspejlene var væsentlig mindre og linierne i agterskibet var meget mere krumme end den engelske skole foreskriver. Faconen var sejladsmæssigt en succes, det gik ikke ud over farten i blæsevejr, men i let vind kunne den sejle hurtigere end potientielt hurtigere både. (Hobiecats i forskellig størrelse.) Derfor var jeg ikke bange for at bruge skroglinier i samme stil til Havkat 36, som blev tegnet året efter, og nu 25 år senere er der ikke noget jeg ville ændre på linierne - undtagen: Vi sejler mere i næsten vindstille og gammel sø, end jeg nogensinde har forestillet mig. Derfor vil jeg godt have agterspejlet endnu mindre og hævet endnu længere over vandlinien. Så vi planlægger at forlænge Havkat 36 skroget med ca 40 cm agter. Det giver ikke umiddelbart længere vandlinie, forlængelsen har til hensigt at forbedre farten på kryds i meget svag vind og gammel sø. Det er vigtigere at kunne sætte farten op fra 2 til 3 knob i let vind på kryds end at kunne sejle 18 i stedet for 16 i blæsevejr på halvvind. Havkat 36 spanterids inden forlængelsen til 37. Lars Oudrup Fortsættes.. 18 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

19 God ide til badestige Et eksempel som vi vil kopiere på næste båd: Den forreste del af Catwalken er hængslet agterude, forsynet med søgelænder og kan med talje eller spilerfald sænkes ned i vandet, så man har en god bade/redningsstige. Man kan nærmest skovle overbordfaldne gaster (eller hunde) op af vandet. Foto fra Fountaine Pajot cat på Mauritius. Lars & Lise T-SHIRTS MED LOGO Priser er på: T-shirt 80,00 kr. Sweat-shirt, med krave 150,00 kr. Caps 45,00 kr. forsendelse/porto 20,00 kr. T-shirts og Sweatshirts findes i størrelse medium til XXX large. Betaling skal foregå på giro, så pengene skal sendes til: DF. v/gunnar Thomsen, Østergade 30, 6000 Kolding - på GIRO NR: Bestillingen på, hvad I skal have sendes til: Povl Schmidt, Stokholmsvej 53a, 3060 Espergærde Eller pr. tlf Eller pr. Det øverste logo, som her er vist, er på ryggen af t-shirten. Den nederste er på forsiden af begge bluser i diskret størrelse. Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj

20 At købe en 25 år gammel katamaran ubeset på Mallorca - og få den hjem. Denne beretning beskriver nogle af de tanker og oplevelser, vi har haft i forbindelse med køb og hjemtur med en Iroquois, men først en præsentation af os. Familien består af Bodil og mig, Kaj, og vores sønner Ole og Jacob. Vi har sejlet siden 1972 i kølbåde, langt overvejende på den vestlige del af Limfjorden med en enkelt afstikker til Kattegat, men aldrig noget, der smager af havsejlads. Vores både var på 22 og 24 fod. De små bådes mangel på komfort var årsag til, at Bodil og Jacob ikke var særligt ivrige sejlere og især ikke til længere ture. Og selv i Limfjorden kan ophold under dæk på kryds være noget af en prøvelse i den størrelse kølbåde. Ole og jeg har derimod ivrigt deltaget i de ugentlige klubsejladser og i Limfjordskredsens 24-timers sejladser så længe, de kunne samle deltagere. Disse aktiviteter er desværre ikke så populære mere, selv om de er noget af det bedste til at lære bådhåndtering. Forhistorien. Forhistorien begynder omkring Sankt Hans i 1999 da en englænder, Peter Wynn, og hans datter, Sam, på vej fra Estland til Irland ankrede op neden for vores hus på Thyholm for at vente på brugbare vejrudsigter til turen over Nordsøen. Båden, de sejlede i, var en hjemmebygget katamaran på 40 fod. Dette projekt fra midten af 70 erne har Peter beskrevet i en bog: Foam Sandwich Boatbuilding: A Practical Guide to Home Construction. Interesserede kan sikkert skaffe den på biblioteket. Da vejret var drilagtigt, blev opholdet på et par uger, og vi faldt i snak. Det blev faktisk til megen snak, og da han efter at have afleveret Sam i Irland var tilbage i sin flodmunding i Nordspanien, hvor han bor i sin katamaran, fortsatte vi kommunikationen pr. brev, især med Bodil som skribent. To år senere var Peter sejlet til Cadiz på Sydspaniens Atlanterhavskyst, og han inviterede os til at besøge sig der. Det tilbud kunne vi ikke stå for, så vi besøgte ham i et par uger. Vi sejlede selvfølgelig nogle ture ud fra hans ankerplads og sluttede besøget med at følge ham lidt på vej hjem i form af en tur til den Portugisiske grænse på små 100 sm. Disse ture på Atlanterhavets bølger og dønninger overbeviste Bodil om, at vi skulle skifte bådtype, for her var der ingen behov for at klamre sig til inventaret under vendinger, og vi kunne spise ganske normalt ved bordet, selv i bidevind. Opholdet i Limfjorden blev for Peter begyndelsen til at holde en del engelskkurser i Struer. Under et af disse kurser, hvor han boede hos os, kom vi i efteråret 2001 ind på Bodils ide om bådskift, og da Peter i sine yngre dage havde bygget Tornadoer på værftet Sail Craft i Brightlingsea nordøst for London, kendte han ganske godt katamarantypen Iroquios, som blev bygget på samme værft, og han mente, at den lige ville være båden for os. Nu ville vi gerne se sådan en båd, men det vrimler jo ikke med dem i Danmark. Vi fandt frem til, at der lå en i Præstø med en ejer ved navn Per Mørch, og vi kontaktede Per for at spørge, om vi kunne se hans Iroquois. Det kunne vi sandelig godt. Vi kunne endda bare tage noget sengetøj med og overnatte i båden. Der er jo langt fra Nordvestjylland til Sydøstsjælland, så hvis vi også skulle have den prøvetur, Per tilbød, var det den rigtige løsning. Peter, Bodil og jeg startede en morgenstund og samlede Ole op i Århus, for han og hans kone, Kate, var også interesserede. Beslutningen Det blev en overbevisende udflugt for os, både hvad angår plads i båden en våd efterårsaften og en frisk tur i Bøgestrømmen dagen efter, så vi var allerede solgt for ideen på hjemturen, selv om der unægtelig er forskel på en 30 fods og en 40 fods båd. Men så kom problemet med at finde en Iroquois, der var til salg. Vi fandt ingen i Danmark, men via Internet og søgning i telefonbøger fandt jeg frem til en mand i Berlin, der havde en Iroquois til salg, men der var den hage ved det, at den stod på land på Mallorca. Men med en mand i Spanien, der endda kendte 20 Danske Flerskrogssejlere nr. 97 Maj 2006.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN TEKST JAKOB JOHANNSEN FOTO PER HEEGAARD 20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN bygget på SammE måde Som En trækajak og med En drejelig kulfibermast adskiller trimaranen barracuda, Sig fra de fleste andre fartøjer.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 2 1 28 BÅDMAGASINET SEJL 4 1 Thurø 33 skulle være en smuk båd og en hurtig båd. Nyd selv linjerne. 2 Tidløs, enkel design, som stadig fungerer i 2009. Læg mærke til det tilbagetrukne,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig

Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig kildeangivelse. Artikler og billeder i Bådnyt kan ikke uden forlagets

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Tre både i prøvesejlads

Tre både i prøvesejlads Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 9/97. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Artikler og billeder i Bådnyt må ikke benyttes ved salgsvirksomhed. Der er ikke her tale om salgsvirksomhed. Betingelsen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere