0-takst på Svendborgbanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0-takst på Svendborgbanen"

Transkript

1 Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni 2004

2 Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni 2004 Dokument nr.: Udarbejdet: LM/PBA TetraPlan A/S Kronprinsessegade 46 E 1306 København K Telefon Telefax Homepage: SE:

3 0-takst på Svendborgbanen Sammenfatning Baggrund I januar 2004 var det gratis at benytte Svendborgbanen. DSB s baggrund for dette initiativ var, at kompensere de mange gener kunderne havde oplevet under og efter Svendborgbanens modernisering i 2003 og om muligt at genvinde frafaldne passagerer. Derudover håbede DSB på, at personer der ellers ikke benytter banen ville prøve den, og på den måde tiltrække nye kunder. Gratismåneden kom umiddelbart efter en større driftsudvidelse i december 2003 på ca. 30% flere udbudte togkilometer. Trafikministeriet og DSB besluttede at gennemføre en undersøgelse af de passagermæssige effekter af at gøre det gratis at benytte tog. Der er meget lille erfaring med effekterne af gratis transport med tog og bus. Derfor var det en unik mulighed for at få noget at vide om, hvordan både nuværende, frafaldne og potentielle kunder reagerer, når der tilbydes gratis kollektiv transport. Selv om tilbuddet kun skulle gælde i en kortere periode, en måned, blev det vurderet til at være tilstrækkelig lang tid til at få et indblik i de passagermæssige effekter. Der blev gennemført en interviewanalyse i slutningen af januar måned Cirka 2500 kunder svarede på et spørgeskema. Interviewundersøgelsen blev suppleret med passagertællinger. I midten af marts 2004 blev der gennemført en opfølgende spørgeundersøgelse, hvor 10% af dem der havde udfyldt spørgeskema i januar samt oplyst deres adresse besvarede et internetbaseret spørgeskema. Effekter Passagermæssige effekter i gratismåneden Der var påstigninger på Svendborgbanen i januar Det er mere end en fordobling i forhold til, hvad man skulle forvente under normale omstændigheder. Passagererne kan opdeles i to grupper: o Prøvebrugerne der ikke ville være rejst med tog, hvis det ikke var gratis. De tegner sig for af påstigningerne. Det skønnes at prøvebrugerne i gennemsnit foretog fire ture. Der er således ca personer, som har benyttet anledningen til en togtur. Det svarer til at 8% af Fyns befolkning har taget mod tilbuddet om at køre gratis med tog.

4 2 o De loyale brugere der ville være rejst med tog under alle omstændigheder. De tegner sig for af påstigningerne. Det skønnes, at de i gennemsnit foretog 6 ture. Der er således ca personer, som under alle omstændigheder ville have benyttet toget, også selvom det ikke var gratis. For mere end en tredjedel af prøvebrugerne var gratismåneden en anledning til at foretage en rejse, der alternativt slet ikke ville være blevet foretaget: på indkøb, en bytur, opsøge kultur eller på udflugt. For mange var togturen et udflugtsmål i sig selv. En anden tredjedel af prøvebrugerne benyttede anledningen til at erstatte en biltur med en togtur. Heraf benytter en fjerdedel toget til arbejde eller uddannelse, og resten til fritidsformål. Den sidste tredjedel af prøvebrugerne er en blandet gruppe f.eks. af tidligere busbrugere og cyklister. Blandt disse er arbejde og uddannelse de dominerende rejsemål. I denne gruppe finder man formentlig en del som har haft toget midlertidigt fravalgt i 2003 pga. uregelmæssigheder i driften. Blandt de loyale brugere er arbejde og uddannelse dominerende rejsemål, som man finder for mere end halvdelen af de påstigninger der foretages. De loyale brugere er ikke grundlæggende påvirket i deres transportmiddelvalg af, at det er gratis, men helt upåvirkede er de heller ikke. En fjerdel angiver i spørgeskemaet, at de har benyttes gratismåneden til at rejse lidt oftere med Svendborgbanen, end de ellers ville have gjort. Passagermæssig effekt umiddelbart efter gratismåneden I februar måned 2004, hvor taksterne igen var normale, var der 25% flere påstigere på Svendborgbanen end året før og 15% flere end to år tidligere. På baggrund af disse tal samt besvarelser i spørgeundersøgelsen vurderes at: o o Der er sket en stigning i passagertallet på 5% helt eller delvis som følge af gratismåneden Der er sket en stigning i passagertallene på mindst 10% pga., at togudbuddet er forbedret med flere afgange og bedre regularitet Gratismåneden har hjulpet nogle på vej i en beslutningsproces om at ændre transportadfærd. Halvdelen af dem som prøvede tog i januar og som fortsat anvender det i marts måned tillægger selv gratismåneden en betydning for, at de har ændret adfærd. Mange af de nye brugere er fortsat afprøvende, hvilket afspejles i en noget lavere hyppighed i anvendelse af toget end blandt de loyale brugere. Den udvidede og forbedrede togdrift har især betydning for at tidligere passagerer genvindes. Cykel, knallert, bus og for enkelte bil har været alternative transportformer i en periode. Nu vender disse personer tilbage til toget. Længerevarende passagermæssig effekt I betragtning af hvor mange der var ude at prøve toget i januar måned er de passagermæssige effekter umiddelbart efter begrænsede. Det kan i vidt omfang forklares med, at mange som var ude at prøve toget i januar ganske enkelt ikke har behov for at rejse mellem de byer, som Svendborgbanen betjener. 80% af prøve-

5 3 brugerne oplyser, at de sjældenere end én gang om ugen rejser i de relationer banen betjener. Effekterne af gratismåneden kan imidlertid vise sig på endnu længere sigt. Der sker konstant en udskiftning blandt togbrugere: nogle kommer til og andre forlader togene. I de fleste tilfælde sker det som følge af ændrede livsvilkår: nyt arbejde, ny bolig, anskaffelse eller afskaffelse af bil mm. Der vil blandt prøvebrugerne, der som nævnt omfatter ca. 8% af indbyggerne på Fyn, være folk som på et senere tidspunkt får behov for transport mellem byerne på Svendborgbanen. For dem kan det at have prøvet banen bidrage til, at den positivt tages ind i overvejelser, når der senere skal tages stilling til opfyldelse af ændrede transportbehov. Effekt på kundernes tilfredshed Togene var godt fyldte i januar Blandt de loyale kunder var kritik af, at pladsforholdene var forringede. En del skrev skriftlige kommentarer på spørgeskemaet om, at de fandt det generende med så mange passagerer i togene. På trods af denne kritik var de loyale brugere alligevel godt tilfredse i gratismåneden. I januarundersøgelsen blev tilfredsheden målt på spørgsmål om rejsen alt i alt, rettidighed, rejsetid, togets standard og forhold på afrejsestation. Hovedresultatet var: o De loyale brugere har på alle tilfredshedsspørgsmål en højere tilfredshedsscore, end man finder i tilsvarende målinger af tilfredshed i 2003 o Prøvebrugerne har på alle tilfredshedsspørgsmål en større tilfredshedsscore end de loyale brugere. I den opfølgende undersøgelse i marts måned blev også stillet spørgsmål om tilfredshed. Her finder man, at de nye togbrugere (der i januar var prøvebrugere) generelt har en højere tilfredshed end de loyale brugere på spørgsmål om: Vurderingen af rejsen alt i alt, overholdelse af køreplanen, rejsetiden og togenes generelle standard. De nye brugere er i en fase, hvor det at bruge tog endnu ikke er en vanebunden adfærd, og derfor styres adfærden formentlig i højere grad af holdninger end blandt de vanebundne brugere. Det kan være medvirkende til at forklare den højere tilfredshed. I spørgsmålet om antallet af afgange spores en større utilfredshed blandt de nye brugere end blandt loyale brugere, hvilket kan have en sammenhæng med, at det alternativ der sammenlignes med for nogles vedkommende er bilen. Øvrige effekter DSB vurderer at gratismåneden har betydet et indtægtstab på ca. én million kroner. DSB vurderer, at dette indtægtstab er tjent hjem på tre måneder, hvis passagerstigningen på 25% flere i februar 2004 i forhold til året før kan holdes. Udover den økonomiske effekt, hvis passagertilgangen holder, har gratismåneden en imagemæssig betydning for DSB. Gratismåneden fik megen pressemæssig omtale også i de landsdækkende medier. Mange vil formentlig opfatte gratismåneden som en måde at tage ansvar for tidligere problemer, og hermed bidrager forsøget til en mere positiv opfattelse af DSB som virksomhed. Måske kan det igen bidrage til, at flere overvejer at benytte tog - også andre steder end på Svendborgbanen.

6 4 I januar måned angav 18% af passagererne, at de ville have taget bilen, hvis det ikke var gratis at rejse med tog. Et stort antal rejsende har altså ladet bilen stå og er hoppet på toget i stedet. Vejdirektoratet konstaterede et mindre fald i biltrafikken på motorvejen Odense-Svendborg op til og i weekender i gratismåneden. Det er i overensstemmelse med, at mange netop benyttede weekenden til at tage en udflugtstur med Svendborgbanen. Overflytningen fra bil til tog efter gratismånedens ophør er begrænset og vurderes ikke at have nogen mærkbar miljømæssig effekt. Prisfølsomhed ifølge passagererne selv Den gratis kørsel på Svendborgbanen i januar 2004 var i første række tænkt som en form for kompensation til de trofaste togbrugere, der havde oplevet en række store driftsforstyrrelser i Men samtidig blev det også et fuldskalaforsøg med at gøre det gratis at køre kollektivt, om end det var begrænset til en enkelt togstrækning i en enkelt måned. Anledningen blev bl.a. benyttet til at stille togbrugere spørgsmål om deres egen vurdering af betydningen af pris for brug af tog. Det er ikke sikkert, at de adfærdsmæssige reaktioner reelt ville være de samme, som respondenterne giver udtryk for. Men eftersom alle har prøvet gratiskørsel, sker besvarelsen på et erfaringsbaseret grundlag, hvilket anses for tættere på reel adfærd, end svar afgivet på en hypotetisk baggrund. I interviewundersøgelsen i januar blev de rejsende spurgt om: Prisens betydning for at de rejser med tog, de ville rejse mere med tog hvis det altid var gratis og hvis det kostede det halve. Der viser sig her at være forskel på prøvebrugerne og de loyale brugere: o o Blandt de prøvebrugere som ikke ville være rejst med tog eller ville have taget bilen angiver 60% at prisen har en betydning for, at de normalt fravælger toget. Ca. 90% angiver at de ville benytte tog mere, hvis det altid var gratis. Lidt over 80% angiver at de ville bruge toget mere, hvis det kostede det halve. Blandt de loyale togbrugere angiver ca. 40% at prisen har en betydning for at de bruger tog. Ca. 70% angiver at de ville rejse mere med tog, hvis det var gratis. En tilsvarende andel ville også rejse mere med tog, hvis det kostede det halve. Prøvebrugere, der som alternativ ikke ville være rejst eller som ville have taget bilen, giver udtryk for en meget stor prisfølsomhed. Prisen for at benytte tog har for en stor dels vedkommende betydning for fravalg af toget. Mange giver udtryk for at ville bruge tog mere, hvis det var gratis eller hvis det kostede det halve. Det skal bemærkes at prøvebrugere med bilrådighed ikke udgør et repræsentativt udsnit af fynske bilister, alene af den grund de har demonstreret en større prisfølsomhed i deres adfærd end de bilister, der ikke har benyttet toget. Både blandt loyale brugere og prøvebrugere er der næsten lige så mange der giver udtryk for at ville rejse mere med tog, hvis det er gratis som, hvis det koster det halve. Der er stort set tale om de samme personer, der vil rejse mere, uanset om

7 5 det bliver gratis eller koster det halve. Det er imidlertid ikke sikkert, de ville rejse i samme omfang, hvis det var gratis, som hvis det kostede det halve. En anden interessant ting at observere er, at næsten hver fjerde af de loyale togbrugere ikke vil blive påvirket i deres brug af tog, uanset om det bliver gratis eller kommer til at koste det halve. Det er især de regelmæssige brugere på pendlerkort og brugere, der får betalt deres skole og uddannelseskort. Disse brugere rejser så meget med tog i forvejen, som de har behov for.

8 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Formål Metode De deltagende parter Rapportens indhold Dataindsamling I gratismåneden januar Påstigertællinger Interview Stikprøve Gennemførelse Databehandling Efter gratismåneden marts Interview Stikprøven Gennemførelse og databehandling Passagerer på Svendborgbanen Driften Passagerer i januar Passagerudviklingen Resultater fra interview i gratismåneden Segmenter Ville have rejst med tog under alle omstændigheder Ville ikke have rejst Ville have rejst men brugt bil Ville have rejst men brugt bus, cykel eller knallert Øvrige resultater Hvem benyttede Svendborgbanen og hvor kom de fra? Karakteristika ved togrejsen Tilfredshed Udsagn om tog Svendborgbanen generelt Fra påstigere til personer Resultater fra interview i marts Segmenter Nye brugere Loyale brugere Prøvebrugere Frafaldne brugere...43

9 7 Bilagsrapport Bilag A: Påstigertælleskema Bilag B: Opregning af tællinger Bilag C: Spørgeskema januar 2004 Bilag D: Døgnprofil Vesttælling 2002 Bilag E: Interviewerinstruktion Bilag F: Internetinterview marts 2004 Bilag G: Deskriptiv statistik januarundersøgelse Bilag H: Deskriptiv statistik martsundersøgelse

10 8 1. Indledning 1.1 Baggrund DSB besluttede i efteråret 2003 at lade alle køre gratis mellem Odense og Svendborg i hele januar måned Baggrunden for beslutningen var de mange gener, kunderne havde oplevet under og efter Svendborgbanens modernisering tidligere på året DSB s initiativ havde til formål, at: 1. kompensere de trofaste kunder for den dårlige service og kvalitet de havde måttet leve med i gennem en længere periode. 2. få så mange som muligt af de frafaldne passagerer til at vende tilbage til togene. DSB håbede derudover at personer, der ikke tidligere har benyttet toget, ville blive opmærksomme på Svendborgbanen, dens muligheder og kvaliteter og benytte tilbuddet om gratis kørsel til en tur med toget. Ved at give de nye kunder en positiv oplevelse, vil man måske kunne opnå at nogle også fremover vil benytte toget. Der er meget lille erfaring med gratis transport med tog eller bus. Den gratis kørsel med tog på Svendborgbanen i januar måned var derfor en unik mulighed for at få noget at vide om, hvordan både nuværende, frafaldne og potentielle kunder reagerer, når det gøres gratis at tage toget. Tidligere har man været henvist til at spørge kunderne, hvordan de kunne tænkes at agere, hvis det blev gratis at køre, bl.a. gennem de såkaldte stated preference analyser. Her var chancen for at måle og analysere, hvordan kunderne rent faktisk reagerer (revealed preference), når det bliver gratis. Selv om tilbuddet kun skulle gælde i en kortere periode, en måned, blev det vurderet til at være tilstrækkelig lang tid til at få et billede af ændringer i kundernes adfærd som følge af den gratis kørsel. DSB vil gennem analysen få svar på, om det at gøre det gratis at køre med tog i en periode er en god idé som kan bruges i andre sammenhænge. Forskningsmæssigt er perspektivet at få svar på en række spørgsmål om prisfølsomheden blandt de rejsende.

11 9 1.2 Formål Det overordnede formål med at gennemføre en analyse af kundernes adfærd i gratisperioden på Svendborgbanen, var at måle: 1. Den umiddelbare effekt af at gøre det gratis at køre med tog. I hvor høj grad vil: - allerede eksisterende kunder benytte lejligheden til at foretage ekstra rejser med tog - frafaldne kunder vende tilbage til toget - kunder, som ikke tidligere har benyttet toget, finde vej ind i toget Hvem er disse kunder, hvad er deres rejseformål og for de to sidste gruppers vedkommende: Ville de overhovedet have rejst og med hvilke transportmidler, hvis toget ikke var gratis? 2. Den langsigtede effekt efter at det ikke længere er gratis at køre med toget I hvor høj grad vil de frafaldne og nye kunder fortsætte med at tage toget. Hvem er de og hvor mange? Hvad er deres bevæggrunde og erfaringer ved at rejse med tog? 1.3 Metode Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse i gratisperioden. Spørgeskemaerne er uddelt og indsamlet på et repræsentativt udsnit af togturene. Der er indsamlet ca brugbare interview. Det er sket i perioden 16. januar til 25. januar. Samtidig er der talt påstigere på et endnu større udsnit af alle togture for at kunne estimere det samlede antal passagerer i gratismåneden. Påstigertællinger er foretaget således, at passagertal kan beregnes for hver enkelt station på strækningen. Der er talt passagerer i ca. 500 tog svarende til ca. 1/6 af alle tog i januar. Tællingerne er foretaget i perioden 17. januar til 31. januar. På spørgeskemaerne kunne respondenterne angive om de måtte genkontaktes. Alle der har opgivet blev kontaktet i marts måned med et opfølgende interview. Der er opnået ca. 250 interview på denne måde. 1.4 De deltagende parter Trafikministeriet og DSB har betalt for analysens gennemførelse. DSB har desuden, med hjælp af analysefirmaet Wilke, stået for tællinger, uddeling og indsamling af spørgeskemaer i togene samt gennemførelse af internetbaseret opfølgningsinterview. Konsulentfirmaet TetraPlan A/S har stået for tilrettelæggelsen af analysen samt behandling af de indsamlede data.

12 10 Der har til arbejdet været tilknyttet en projektgruppe med følgende deltagere: Tine Lund Jensen, Trafikministeriet Jan Albrecht, DSB Janne Nielsen, DSB Goran Vuk, Danmarks TransportForskning Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S, projektleder Lykke Magelund, TetraPlan A/S 1.5 Rapportens indhold I kapitel 2 beskrives den gennemførte dataindsamling. I kapitel 3 estimeres det samlede passagertal i gratismåneden og der sammenlignes med tal for perioden inden og efter. I kapitel 4 beskrives gennemførelse, behandling og resultater fra spørgeskemaundersøgelsen der blev gennemført i togene i januar Kapitel 5 rummer beskrivelse og resultater fra den internetbaserede opfølgningsundersøgelse. For en samlet beskrivelse henvises til rapportens indledende sammenfatning. Rapportens bilagsmateriale er forholdsvis omfattende og derfor samlet i et selvstændigt bilagsnotet.

13 11 2. Dataindsamling 2.1 I gratismåneden januar 2004 I januar 2004 blev der gennemført to dataindsamlinger: Påstigertællinger og spørgeskemaundersøgelse. Uddeling og indsamling af spørgeskemaer blev foretaget af et interviewerkorps, der samtidig talte påstigere. Det skete på udvalgte afgange i perioden januar. Dertil kom at DSB personalet talte påstigere på en række yderligere afgange. Det skete i perioden januar Påstigertællinger Skemaet som interviewerne anvendte til påstigertælling er vist i bilag A. Skemaet var påtrykt en kuvert, der også blev benyttet til at samle de udfyldte spørgeskemaer fra den pågældende tur. På de tælleskemaer, som togførerne benyttede, var indberetningen begrænset til tognummer og tælling af påstigere på hver station. På baggrund af tognummer og afgangsstation er afgangstidspunktet efterfølgende indsat. Interviewerne har bemandet og talt på i alt 148 ture og DSB personalet har talt på i alt 381 ture. På en uge i januar var samlet set 691 togafgange på banen. I bilag B fremgår hvor mange afgange der er blevet talt på, samt hvilke dagtyper og tidsrum de ligger i Interview Det benyttede spørgeskema er vist i bilag C. Hvert skema har et unikt nummer i øverste højre hjørne. De er udleveret i sammenhængende serier på hver enkelt tur, således at det er muligt at henføre specifikke skemaer til specifikke ture. Skemaet blev pilottestet i begyndelsen af januar på ca. 30 respondenter. Pilottesten førte til justeringer. Interviewene herfra er ikke er anvendt i den endelige stikprøve. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om: Den aktuelle tur: OD, til- og frabringertransportmiddel, rejseformål, alternativer til tog, billettype (hvis det ikke var gratis), spørgsmål om rejsen ville være foretaget hvis det ikke var gratis, tilfredshed med forskellige forhold på rejsen

14 12 Transport generelt: transportmidler der benyttes til arbejde/udannelse, transportmidler der benyttes til fritidsformål Svendborgbanen generelt: spørgsmål om den uregelmæssige periode i 2003 fik respondenten til at anvende andre transportformer, rejser respondenten oftere fordi det er gratis, enighed/uenighed med forskellige udsagn om at bruge tog, tilfredshed med banen for tiden, vigtige forhold på Svendborgbanen, forventninger til brug fremover Socioøkonomiske forhold: beskæftigelse, alder, køn, husstand, bilrådighed, indkomst, postnummer for bopæl Kontaktoplysninger: hvis respondenten må kontaktes, eventuelle kommentarer Stikprøve Det måtte forventes at passagersammensætningen, især hvad angår rejseformål, ville være forskellig på hverdage og i weekender. Desuden måtte der forventes forskelle på forskellige tidspunkter af dagen. Som hovedstrata er anvendt: Hverdage, mandag - torsdag samt fredag indtil kl Fredag efter kl Weekend Årsagen til at give fredag eftermiddage sit eget strata, var at passagersammensætningen her er en blanding af hverdagsrejsende og af weekendrejsende. I databehandlingen er fredagssegmentet i flere tilfælde dog sammenlagt med hverdagssegmentet. Der er udtaget en stikprøve af togture, som dækker ca. halvdelen af alle ture på én hverdag, én fredag eftermiddag og en weekenddag (både lørdag og søndag). Herved er opnået et tilstrækkeligt stort materiale til at kunne nedbryde analyserne til de enkelte dagtyper. Stikprøven er imidlertid ikke repræsentativ, idet hverdagssegmentet er underrepræsenteret. Det er håndteret ved at beregne og anvende vægte, således at det opregnede materiale er repræsentativt for en hel uge. Der er desuden foretaget en stratificering efter tidsbånd på de forskellige dagtyper. Ved fastlæggelsen af disse tidsbånd er skelet til døgnprofilen for antallet af passagerer. I bilag D er en sådan vist fra Vesttællingen i Indenfor hver af de tre dagtype- og tidsbåndstrata er ture udvalgt forholdsmæssigt efter køreplanlagte ture. Tabel 2.1 viser hvor mange køreplanlagte ture, og hvor mange udvalgte ture der er i de forskellige strata.

15 13 Køreplanlagte afgange på en uge Mandag- Fredag kl Fredag Weekend Før Efter I alt Ture udvalgt til interview Mandag- Fredag kl Fredag Weekend I alt Tabel 2.1. Antal køreplanlagte ture på en uge. Antal ture udvalgt til interview Stikprøven for interview blev styrende for, hvilke påstigertællinger interviewerpersonalet kunne foretage. For togførertællingerne blev det besluttet, at der skulle opnåes så mange som muligt, og efterfølgende foretages en korrektion for eventuelle skævheder i denne stikprøve Gennemførelse Der er udarbejdet en vagtplan, således at hver interviewer har haft en helt fast plan at følge. Derudover er udarbejdet en skriftlig instruktion se bilag E. Vagtplanen dækker gennemførelse i perioden fredag d. 16. januar til søndag d. 25. januar. Interviewene blev gennemført efter planen. Enkelte afgange, hvor der opstod uregelmæssigheder, er flyttet til en efterfølgende afgang. Samlet set er der opnået dækning af alle de ønskede 148 ture. På nogle afgange med to togsæt og mange passagerer viste det sig ikke muligt at registrere alle påstigere. På disse ture var instruktionen at registrerer ét togsæt, hvilket var tilfældet på 33 ture. Der er efterfølgende foretaget en opregning. Togførerne har registreret påstigere i perioden lørdag d. 17. januar til lørdag d. 31 januar. Togførerne har talt påstigere på i alt 381 ture.

16 Databehandling Der er i alt indsamlet brugbare interview. Disse er tastet og indlagt i en SPSS database. Påstigertællinger er ligeledes tastet og indlagt i SPSS databaser: én for interviewertællinger og én for togførertællinger. Oplysninger fra påstigertællinger er påført interview. Det gælder f.eks. oplysninger om interviewdag og -tidspunkt. Der er foretaget en opregning af påstigertællingerne til en gennemsnitsuge i januar se bilag B. Indenfor hvert tidsbånd- og dagtypestrata er beregnet en opregningsfaktor fra talte ture til totalt antal ture. På de talte ture er påstigere fra interviewer og togførerregistreringer sammenlagt. Interviewertællingerne er korrigeret for de 33 ture, hvor der kun er talt passagerer i et af to togsæt. Der er beregnet vægte til interviewene, idet antallet af interview er sat i forhold til påstigertal indenfor hver dagtype- og tidsbåndstrata. 2.2 Efter gratismåneden marts Interview Der er i marts 2004 foretaget opfølgende interview. De personer som i januar udfyldte et spørgeskema og opgav en adresse er kontaktet. Hovedinteressen i disse opfølgende interview var at se, om nogle af dem som var ude og prøve toget i januar måned fortsat benyttede tog. Da DSB samtidig havde et ønske om at benytte undersøgelsen som rekrutteringsgrundlag for deres faste kundepanel, er det valgt at designe internetspørgeskemaet således at alle former for brugere fra januar kontaktes, dvs. såvel brugere der under alle omstændigheder ville have rejst med tog (i det følgende kaldt loyale brugere) som brugere der ikke ville have rejst, hvis det ikke var gratis. Der er således defineret fire segmenter, der er blevet interviewet med i princippet fire forskellige spørgeskemaer: Nye togbrugere Prøvede i januar og benytter fortsat i marts Prøvebrugere: Prøvede i januar og benytter ikke i marts Loyale togbrugere Ville under alle omstændigheder have benyttet banen i januar og benytter fortsat i marts Frafaldne togbrugere Ville under alle omstændigheder have benyttet banen i januar, men benytter ikke i marts Spørgeskemaet er vist i bilag F. Indledningsvis identificeres om respondenten har benyttet banen i marts måned. Hvis det er tilfældet stilles en række spørgsmål om

17 15 hvor ofte og til hvilke formål. Desuden stilles spørgsmål om tilfredshed med en række forhold på banen. For de loyale togbrugere afsluttes interviewet herefter idet der dog, som for alle de andre segmenter, stilles spørgsmål om køn, alder og beskæftigelse. De nye togbrugere stilles spørgsmål om årsager til, at de er nu benytter tog, hvilket de jo kun gjorde i januar fordi det var gratis. De bliver bedt om at prioriterer mellem disse årsager. Endvidere bliver de spurgt om, hvorvidt det har haft en betydning for deres nuværende adfærd, at det var gratis i januar. De frafaldne togbrugere bliver spurgt om hvilke årsager de har til ikke længere at benytte banen. Desuden bliver de bedt om at prioriterer mellem disse årsager, ved at udpege den væsentligste. Prøvebrugerne, der kun benyttede banen fordi det var gratis, og som ikke har en adfærdsændring i form af at bruge banen fortsat, er spurgt om hvor ofte de har behov for at rejse mellem de byer Svendborgbanen betjener, og i givet fald med hvilke transportmidler. En indlysende grund til ikke længere at benytte banen kan jo være et manglende behov. Derudover er spurgt om hvilke forhold, der kan få dem til igen at benytte Svendborgbanen Stikprøven Blandt dem der har opgivet kontaktoplysninger i januarundersøgelsen, har de fleste også opgivet en adresse. Der er i alt 555 personer, som har oplyst brugbare adresser. De er alle blevet kontaktet. Heraf har 236 besvaret det internetbaserede spørgeskema. Der er en aldersskævhed i hvem, der kan kontaktes pr. . Næsten alle unge har og benytter , hvorimod flere ældre ikke er på nettet. Blandt DSB kunder er der imidlertid relativt mange unge, og dermed er denne aldersbias knap så problematisk. I tabel 2.2 er vist middelværdi og median for respondenternes alder i januarundersøgelsen, bruttostikprøven til undersøgelsen samt de opnåede besvarelser i undersøgelsen. Som forventet ser man, at respondenter som har oplyst adresser er yngre end gennemsnittet i januarundersøgelsen. Dette kompenseres imidlertid næsten helt af, at de yngre ikke er så flittige til at svare på spørgeskemaet som de ældre. Stikprøven i martsundersøgelsen er hvad alder angår næsten ens med januarundersøgelsen. Der er dog en klar forskel på mænd og kvinder, som det også fremgår af tabel 2.2. Det er i særlig grad de ældre mænd og de yngre kvinder der har besvaret undersøgelsen. Der er ikke gjort forsøg på at korrigere for dette. januar i alt svar middel middel middel værdi median værdi median værdi median Mand kvinde Alle Tabel 2.2 Alder for respondenter i spørgeskemaundersøgelse i januar, stikprøve med adresser samt besvarede interview

18 16 I tabel 2.3 er frafald vist fordelt på spørgsmålet stillet i januarundersøgelsen om, og i givet fald hvordan, den aktuelle tur ville være blevet foretaget, hvis det ikke var gratis. Man ser at frafaldet er mindst blandt de faste kunder, der i højere grad har kunnet motiveres til at svare på det opfølgende interview. Frafaldet er større blandt dem der i januar var ude for at prøve toget. Der er ikke gjort forsøg på at korrigere for dette, men resultaterne skal tolkes i lyset af denne skævhed. Januar i alt svar Antal Ja, jeg ville være rejst under alle omstændigheder 48% 56% 60% Nej, jeg ville slet ikke have rejst 18% 12% 12% Nej, jeg ville have kørt i bil i stedet 18% 15% 8% Nej, andet 10% 13% 16% Ved ikke 6% 4% 4% 100% 100% 100% Tabel 2.3 Formål med den tur, hvor respondenten modtog spørgeskema i januar. Fordeling på stikprøven i januar, andel som har oplyst adresse og andel som har besvaret interview Gennemførelse og databehandling Analysebureauet Wilke gennemførte interviewene. Alle med en brugbar e- mail adresse blev kontaktet medio marts måned. Der blev efter en uges tid udsendt en rykker til de respondenter der ikke havde svaret. Der kom i alt 236 besvarelser ud af 555 mulige, hvilket må betegnes som en pæn svarprocent. Data er implementeret i en SPSS database og oplysninger fra førundersøgelsen er blevet påført.

19 17 3. Passagerer på Svendborgbanen 3.1 Driften Gratisperioden for Svendborgbanen begrænsede sig til januar måned Køreplanen var som vist i figur 3.1. Der er på strækningen tre linievarianter: A. Odense Ringe, med stop på alle stationer B. Odense Svendborg, uden stop Odense-Ringe C. Odense Svendborg, med stop ved de største stationer Linievariant A og B kører hele ugen, hvorimod C kun kører i dagtimer på hverdage samt formiddag og tidlig eftermiddag om lørdagen. Denne køreplan blev introduceret i december 2003, hvor der skete en udvidelse af driften i størrelsesordenen en tredjedel af det hidtidige udbud af togkilometer. 3.2 Passagerer i januar 2004 Det er beregnet, at der samlet set var ca påstigere på Svendborgbanen i januar 2004 se bilag B. I tabel 3.1 er de opregnede påstigertal vist, opdelt på hverdage (mandag-fredag) og weekend samt opdelt på tidsbånd. Ca benyttede på en uge i januar 2004 tog mellem Odense og Svendborg. 75% benyttede togene på ugens fem hverdage og 25% på weekendens to dage. Selvom mange valgte at prøvekøre togene i weekenden var der samlet set fortsat flere passagerer på en hverdag end på en weekenddag. Påstigerne fordeler sig nogenlunde ligeligt på de definerede tidsbånd, hvilket dækker over, at der indenfor enkelte tidsbånd har været udsving med lokale myldretider. Påstigere i alt på en uge Fordeling af påstigere Hverdag Weekend Hverdag Weekend Før % 0% % 4% % 24% % 22% % 29% % 16% efter % 5% I alt % 100% 75% 25% Tabel 3.1. Påstigere på en uge i januar 2004

20 Figur3.1. Køreplan for Svendborgbanen januar

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 104 Offentligt Halvtimesdrift 2 tog i timen på Transport- og Bygningsministeriet har anmodet DSB om et oplæg på ½-times drift på Formålet er at

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Status for busbetjeningen

Status for busbetjeningen Status for busbetjeningen Indholdsfortegnelse 0 SAMMENFATNING...1 1 INDLEDNING...5 2 TILGÆNGELIGHED...6 2.1 DEN KOLLEKTIVE TRANSPORT I HORSENS...6 2.2 AFSTAND SOM MÅL FOR TILGÆNGELIGHED...7 2.3 TILGÆNGELIGHED

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold i en indtægtsfordelingsmodel. I et integreret

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik

Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik Jane Ildensborg-Hansen TetraPlan A/S Kronprinsessegade 46 E 1306 København K Tlf. 33 73 71 00, Fax: 33 73 71 01 E-mail: jih@tetraplan.dk Homepage:

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Billetundersøgelse 2007

Billetundersøgelse 2007 Movia Vest Billetundersøgelse 2007 Rapport November 2007 Movia Vest Billetundersøgelse 2007 Rapport November 2007 Dokument nr 64754-01 Revision nr 0 Udgivelsesdato 12 novembet 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog)

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Sommer 2016 (April til september 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Nye danske tidsværdier

Nye danske tidsværdier Nye danske Katrine Hjorth Danmarks TransportForskning, DTU Trafikdage 2007 Outline 1 2 3 4 Det danske tidsværdistudie har bestået af tre faser: Fase 0 Forstudie til at fastlægge metode vedr. dataindsamling

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Vinter 2016 (Januar til marts 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741 E-mail:

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN?

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Skole og Samfunds undersøgelse af Skolebestyrelsesvalget 2006 Indsamlingen af data er afsluttet pr. 4. april 2006. 1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Antallet af skoleledere,

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år.

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 08 Cykelmedtagning i busserne Indstilling: Administrationen indstiller, At muligheden for cykelmedtagning fra køreplanskiftet

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere