Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen"

Transkript

1 Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen På grund af kreditkrisen i den finansielle sektor, nedturen på det danske og internationale boligmarked, stigende olie- og råvarepriser og udsigt til en fortsat global afmatning, har vi i AktieUgebrevets modelporteføljer det seneste halve år været generelt negative overfor cykliske (altså konjunkturfølsomme) aktier. Af flere grund er vi nu parate til at trække dem op ad posen igen og lade dem indgå positivt i vores investeringsovervejelser. For det første forventer vi, at lavere renter og olie- og energipriser vil understøtte den økonomiske vækst de næste kvartaler og presse inflationen ned. For det andet tyder meget nu på, at handlen med virksomheder (M&Atransaktioner) igen er på vej op (se artikel side 10). En ny opkøbsbølge vil antageligt lægge en solid hånd under aktiemarkederne, fordi køberne typisk betaler en præmie på 30-50% oven i den aktuelle børskurs. I et langsigtet perspektiv er virksomhederne nu historisk billige, og mange opkøbende selskaber har stærke finansielle balancer til at finansiere opkøb. Der skal ikke så meget til, før vi igen betragter eksempelvis udvalgte banker, forsikringsselskaber, ejendomsselskaber/ejendomsudviklere, softwareselskaber og byggemateriale-relatede selskaber som interessante købsmuligheder. Vi har delt selskaberne, som vi ser mere positivt på, op i tre grupper: Gode konjunkturfølsomme aktier med lave værdiansættelser: En række aktier er ved at blive så billige, at der er taget højde for et ret negativt scenarie. Yderligere kursfald eller bedre økonomiske nøgletal i Tyskland eller USA betyder, at tiden er ved at være inde. Kandidater er de store bankaktier, Topdanmark, TrygVesta, Rockwool, H+H International, NKT, A. P. Møller - Mærsk, Columbus IT, Maconomy, TK Development og Sjælsø Gruppen. M&A-opkøbsaktier: Især økonomisk pressede brancher indenfor entreprenører, byggemateriale, ejendomme, banker og informationsteknologi kan blive ramt af opkøbsbølgen. Der er brug for konsolidering i de mest pressede brancher, og timingen er god til at købe sig til stordriftsfordele og øgede markedsandele gennem konsolidering. Kandidater er typisk selskaber med vækstpotentiale og ingen dominerende hovedaktionær: Simcorp, Danisco, Turn around aktier: Visse turn around aktier kan blive tvunget til at genoverveje ejerstruktur og ledelsesforhold, fordi de presses hårdt økonomisk. I denne gruppe er RTX Telecom og Netop Solutions. Andre turn around aktier mangler blot at implementere en ny strategi eller udarbejde en ny strategi, som skal være overbevisende, eller vise, at en ny strategi virker. Til denne gruppe hører SAS, GN Store Nord og Bang & Olufsen. Endelig er der de langsigtede vindere, herunder industriledere, med et varigt højt afkast og eksponeret med væksttemaer indenfor globalisering, urbanisering, naturressourcer og bæredygtighed, samt stærke finansielle balancer. De er sandsynligvis mere aktive købere fremadrettet. Samtidig har kapitalfondene historisk store kapitalophobninger, som skal sættes i arbejde, og værdiansættelserne er meget attraktive. MWL Læs i AktieUgebrevet nr. 30/2008 Side 2 - Ugens Aktie Endnu en nedjustering fra Sanistål Side 3 - Copenhagen Benchmark Ugens første dage bliver meget vigtige Side C20-aktierne Nordea er et godt køb på trods af bankkrise Side 6 - Regnskabskommentar Topdanmark var immun overfor nedjustering Side 7 - Basismodelporteføljen Thrane & Thrane fordobler overskuddet Side 8 - Aktiekommentar Styrken af Genmabs leukæmidata overvurderes Side 9 - Aktiekommentar A. P. Møller Mærsk overraskede positivt Side 10 - Aktiestrategianalyse M&A aktivitet kan løfte aktiemarkeder Side 11 - AU Professionel Greentech har flere tilbud på mellemfinansiering Side 12 - Udvidet analyse Sydbank fortsætter nedad Side 13 - Spekulationsmodelporteføljen Dicentia står på kanten af ansvarssager

2 Danske aktier Ugens Aktie 2 Endnu en nedjustering fra Sanistål Saniståls rentebærende gæld er nu oppe på 2,7 mia. kr., og finansudgifterne begynder at blive en belastning. Vi frygter, at problemerne ikke er slut med den femte nedjustering på 1½ år. Aktien bør p.t. handles som en højrisikoaktie med en stor rabat. Børskurs på analysetidspunktet: 351,00 AktieUgebrevets fair value (6 mdr): 251,00 Udover den anden nedjustering i år og den femte på 1½ år indeholder Saniståls halvårsregnskab flere ting, som kan gøre det vanskeligt at gennemskue. Eksempelvis ændrer man nu regnskabspraksis for omkostningerne til etablering af det nye centrale lager i Taulov. Hidtil har man udgiftsført omkostningerne i det regnskabsår, de er afholdt, men fremover aktiveres de. For første halvår betyder det en forbedring af bundlinieresultatet på 10,2 mio. kr. Dette er ikke Saniståls påfund, men skyldes en regelændring, som selskabet er forpligtet til at følge. Det ændrer dog ikke ved, at ændringen p.g.a. ren regnskabsteknik får bundlinieresultatet efter 1. halvår til at se bedre ud, end det ellers ville have gjort. Et andet punkt, som springer i øjnene, er værdiansættelsen af selskabets beholdning af Brdr. A & O Johansenaktier. Sanistål erhvervede 39,1% af aktierne i Brdr. A & O Johansen til en gennemsnitlig anskaffelseskurs på Senere forsøgte man at sælge dem igen, men salget blev standset af konkurrencemyndighederne, hvilket fik aktiekursen til at falde dramatisk. At Brdr. A & O Johansen derefter blev ramt af den generelle økonomiske afmatning hjalp heller ikke på aktiekursen, som i dag er 825. Altså 60% lavere end den kurs, som Sanistål værdiansætter aktien til. I den forbindelse oplyses i halvårsregnskabet, at man har foretaget en vurdering af aktiernes værdiforringelse siden købet (en impairment test ), og er kommet frem til, at der ikke har været nogen værdiforringelse. Vi betvivler ikke lovligheden af denne vurdering, men som investor bør man bemærke, at Saniståls egenkapital ville være 268 mio. kr. mindre, hvis Brdr. A & O Johansen-aktierne blev værdiansat til markedskursen. Hvis vi ser på pengestrømsopgørelsen - også kaldet selskabets Cash Flow - så sender den heller ikke noget særlig positivt signal til læseren. Pengestrømsopgørelsen fortæller, hvordan kontanterne bevæger sig, og hos Sanistål har de bevæget sig ud af selskabet. Pengestrømmen fra driften i 1. halvår var negativ med 42 mio. kr., og den frie pengestrøm var negativ med næsten en kvart milliard kroner. Den frie pengestrøm er de penge, som bl.a. skal bruges til at betale afdrag på lån, og når den er negativ, må man låne flere penge. Konsekvensen har da også været, at Sanistål har været nødt til at trække over 200 mio. kr. på driftskreditten, så den rentebærende gæld nu er oppe på 2,7 mia. kr. Det kan aflæses på de finansielle poster, hvor man allerede efter seks måneder har et minus på 45,7 mio. kr. i forhold til et minus på 57,6 mio. kr. for hele Herom siger Saniståls Økonomidirektør Henning Vilslev til AktieUgebrevet: Årsagen til, at de frie pengestrømme i 1. halvår 2008 er negativ med 224,2 mio. kr. kan i al væsentlighed henføres til aktivitetsbestemte stigninger i lagre og debitorer og til investering af 176,5 mio. kr. i det nye centrallager i Taulov. Den samlede investering i Taulov på 475 mio. kr. er i første omgang finansieret over driftskreditterne, men vi forventer at denne investering i betydeligt omfang vil blive finansieret langsigtet. Vi har de seneste 2½ år investeret 738 mio. kr. i bygninger og andre anlæg, men dette investeringsniveau forventes fra 2009 at falde til et normaliseret investeringsomfang i niveauet 50 mio. kr. pr. år. M.h.t. den rentebærende gæld, så forventer vi, at den vil falde som følge af reducerede varebeholdninger på de centrale lagre, salget af de overflødiggjorte ejendomme samt forbedrede driftsresultater. Økonomidirektør Henning Vilslev oplyser også, at Forventningerne til en normaliseret indtjening i 2009 og fremover er baseret på, at der realiseres betydelige rationaliseringseffekter, når omlægningen af logistikstrukturen er afsluttet primo De negative elementer i vurderingen af Saniståls situation er imidlertid hårde kendsgerninger i form af en rentebærende gæld på 2,7 mia. kr., en nettofinansudgift som nærmer sig 100 mio. kr. og en organisk vækst, som midtvejs gennem 2008 er den laveste i fem år. På den baggrund bør Sanistål betragtes som en aktie med en risiko væsentligt højere end markedets gennemsnit, og bør derfor handles med en betydelig rabat. BJ Sanistål B

3 Danske aktier Copenhagen Benchmark 3 Ugens første dage bliver meget vigtige Copenhagen Benchmark, MA(20) A. P. Møller - Mærsk aflagde halvårsregnskab i den forløbne uge, og det vakte i almindelighed jubel hos analytikere og investorer. Eftersom APM er en af de tungeste aktier både i C20-indekset og på børsen i almindelighed fik kursstigningen i denne ene aktie en væsentlig betydning for aktiemarkedets retning i almindelighed. Det giver imidlertid anledning til at løfte en advarende pegefinger. Ganske vist er APM en vigtig virksomhed og APM-aktien en af de mest omsatte aktier. Men når man forsøger at finde den overordnede retning i markedet kan det være mere vild- end vejledende, når en enkelt tung aktie på denne måde skiller sig ud fra flokken. Derfor bør man fokusere på de såkaldte Cappedindeks. Et Capped-indeks betyder, at der er defineret nogle vægte, som hver enkelt aktie indgår i gennemsnitsberegningen med, og denne vægt kan maximalt være 10%. Dermed forhindrer man, at en enkelt aktie kommer til at skævvride det overordnede billede af aktiemarkedet. Vi benytter os af Copenhagen Benchmark (CB), som er sådan et capped-indeks, og det giver et meget interessant signal i denne uge. Som det fremgår af figurerne nederst på siden, er den overordnede stemning ikke ligeså euforisk, som det var tilfældet for APM-aktien. Faktisk ligner det en sidelæns bevægelse på niveau med både 20 og 50 dages glidende gennemsnit, men stadig under 200 dages glidende gennemsnit. RSI14 balancerer også omkring den neutrale 50-linie. Når en god stemning i en af de tunge aktier på børsen ikke formår at skabe nogen nævneværdig bevægelse i det overordnede billede, så fortæller det om en underliggende negativ stemning, som på kort sigt blev annulleret af stigningen i en enkelt aktie. Det er ikke holdbart på længere sigt. Bemærk også, at RSI14-grafens svingninger omkring 50 ikke har bragt grafen op til toppen fra midten af august. Det kan ændre sig i løbet af den kommende uges første dage, men hvis ikke mandag eller tirsdag byder på pæne stigninger, bør man være på vagt. I så fald kan vi nemlig stå ved indledningen til et kursfald på 5-6%, inden markedet igen skal tage stilling til den fremtidige retning. BJ Copenhagen Benchmark, MA(50) Copenhagen Benchmark, MA(200) Copenhagen Benchmark, RSI(14) Note: Denne analyse vedrører kun det danske marked, hvor udviklingen, p.g.a. det danske markeds defensive karakter, kan afvige betydeligt fra udviklingen på de internationale markeder. Copenhagen Benchmark hedder officielt OMXCBCAPGI og består af de største aktier noteret på OMX Den Nordiske Børs København ( Københavns Fondsbørs )

4 Danske aktier C20-aktierne 4 Nordea er et godt køb på trods af bankkrise Her præsenterer vi hver uge kommentarer til alle C20- aktierne. Kommentarerne er primært baseret på teknisk analyse, og formålet med denne gennemgang er, at give læserne et overblik over den helt aktuelle status hos de vigtige C20-aktier. Vi stræber efter at ramme de gode investeringsmuligheder som markedet tilbyder på kort sigt, og at advare mod de eventuelle fælder, som markedet også indeholder. For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at disse to sider skal betragtes som aktuelle kommentarer med en tidshorisont på et par uger og ikke som dybdegående selskabsanalyser. A. P. Møller- Mærsk A Aktuel kurs: APM A kommenteres ikke, da kursen følger APM B. A. P. Møller - Mærsk B Aktuel kurs: 57000,00 APM s halvårsregnskab blev modtaget med begejstring, og aktiekursen eksploderede nærmest. Vi advarer dog imod for uhæmmet begejstring, da kursen endnu ikke er nået tilbage til niveauet fra maj/juni. Det niveau blev også nået efter en lodret stigning, men viste sig efterfølgende at være toppen inden et næsten lige så kraftigt fald. Den forsigtige investor afventer derfor en markant stigning forbi kurs før et køb overvejes. Carlsberg B Aktuel kurs: 451,50 Carlsberg er sivet tilbage efter den kraftige stigning fra 376 til 464. Kursen holder sig dog stadig over 50 dages glidende gennemsnit i 437 og bevarer dermed sin mellemlange optrend. D/S Norden Aktuel kurs: 482,00 D/S Norden svinger omkring kurs 460. Dermed fastholder aktien den sidelæns bevægelse, som har varet i mere end et år. D/S Norden kan benyttes til kortvarige spekulationer i denne svingning mellem kurs 400 og 600, men for den langsigtede investor er aktien ikke interessant i øjeblikket. Danisco Aktuel kurs: 341,50 Danisco holder sig omkring kurs 340 under en særdeles lav omsætning. Det tyder på, at markedet ikke rigtig kan beslutte sig for, hvad det skal mene. Nogle af de store aktionærer satte på generalforsamlingen tommelskruerne på ledelsen for at skabe et bedre afkast end de utilfredsstillende resultater de seneste 5-10 år har budt på. Vi tror budskabet er trængt igennem. BJ ejer privat aktier i Danisco. Danske Bank Aktuel kurs: 143,25 Danske Bank forsøger at stabilisere sig omkring kurs 140. I bedste fald kan det indtil videre fortolkes som en sidelæns bevægelse, og det er i sig selv ikke noget godt udgangspunkt for et køb. Så selvom man bør holde godt øje med Danske Bank, er tidspunktet for køb endnu ikke inde. DSV Aktuel kurs: 98,50 DSV holder sig midt i intervallet , og giver ikke anledning til yderligere kommentarer i denne uge. FLSmidth & Co Aktuel kurs: 409,00 FLSmidth har tilsyneladende mistet markedets tillid. Kursen er nu tilbage ved bundniveauet fra januar, og den grænse er vigtig. Fortsætter kursen ned under 400 vil det være et budskab om, at FLSmidth ikke længere betragtes som interessant, og så kan resultatet være en større udsalgsbølge. Genmab Aktuel kurs: 328,50 Genmab har stabiliseret sig omkring kurs 320, men det er sket under en meget lav omsætning. Den højeste omsætning i tre uger fik vi under stigningerne torsdag og fredag, så måske var det signalet om, at Genmab er parat til næste skridt opad. H. Lundbeck Aktuel kurs: 118,00 H. Lundbeck bevæger sig sidelæns og giver ikke anledning til yderligere kommentarer i denne uge. Jyske Bank Aktuel kurs: 284,50 Jyske Banks overordnede retning er nedad, og det ligner i øjeblikket et nyt fald til niveauet fra midten af juli. D.v.s. et fald på op imod 10%. Det understreges af, at det aktuelle kursfald sker under en væsentligt højere omsætning end normalt. NKT Aktuel kurs: 289,50 NKT kom ikke gennem modstanden ved kurs 330, og

5 Danske aktier C20-aktierne fortsat 5 Nordea er et godt køb på trods af bankkrise måske skyldtes det, at nogen havde lugtet lunten omkring halvårsregnskabet. Det skuffede, og dermed fortsatte det kursfald, som foreløbig har sat NKT s aktiekurs næsten tre år tilbage. Så længe kursen ligger under både 20 og 50 dages glidende gennemsnit (kurs 307 og 325) er aktien i nedtrend og bør ikke købes. Nordea Aktuel kurs: 67,75 Nordeas kursfald standsede ret nøjagtigt ved støttelinien i 66. Mens den danske banksektor i øjeblikket rammes af en dyb mistillid og deraf følgende kursfald anser vi Nordea for at være et af de sikre holdepunkter i finanssektoren. Da den nuværende kurs tidligere har vist sig at være et godt købstidspunkt, anser vi Nordea for et af de bedre køb netop nu. På trods af den skræmte stemning i finanssektoren som det aktuelle sammenbrud for Roskilde Bank har medført. Novo Nordisk B Aktuel kurs: 286,50 Hvis Novo skal følge sin tradition gennem de seneste adskillige måneder, så er kursen nu på vej mod en stigning på 5-6%. Inden det igen går nedad. Det kan den kortsigtede investor spekulere i, mens den lidt mere langsigtede holder sig på afstand. Novozymes B Aktuel kurs: 511,00 Novozymes ser ud til igen at blive standset lige under modstanden ved kurs 530. Men så længe kursbundene ligger højere og højere, er der ikke grund til panik. Faktisk lægges der stadig op til et gennembrud af denne modstand. Den risikovillige investor kan købe på et tilbagefald mod støttelinien i 480, mens den forsigtige afventer et eventuelt gennembrud af kurs 530. Sydbank Aktuel kurs: 165,75 Sydbanks kurs faldt ned gennem bunden i den vimpel, som vi skrev om for et par uger siden, og konsekvensen var et kursfald, som nu har sendt Sydbank tilbage til niveauet fra marts måned. Læs en udvidet analyse af Sydbank på side 12. Topdanmark Aktuel kurs: 751,00 Topdanmark har en meget stærk støtte omkring kurs 700, som ikke engang en stor nedjustering i forbindelse med halvårsregnskabet kunne bryde. Tværtimod er kursen nu igen på vej opad. Den risikovillige kan satse på, at kursen fortsætter op til modstandslinien ved 800. Læs mere om Topdanmark på side 6. TrygVesta Aktuel kurs: 345,00 TrygVesta forsøger at komme fri af modstanden ved 340, men indtil videre er det ikke rigtig lykkedes. Kursen ligger på niveau med 50 dages glidende gennemsnit i 343, men under 20 dages glidende gennemsnit i kurs 354, så ud fra en teknisk synsvinkel er der endnu ingen købssignaler i aktien. Vestas Wind Systems Aktuel kurs: 692,00 Vestas højeste kurs nogensinde var 692 den 17. juni, og lige nøjagtig den kurs lukkede Vestas i fredag aften. Eftersom stigningen i øjeblikket kun sker under en moderat omsætning, bør man dog afvente en markant stigning forbi den psykologisk vigtige grænse ved 700, før man overvejer et køb. William Demant Holding Aktuel kurs: 246,00 En kort kursstigning efter det dybe fald fra 312 til 235 bør ikke fortolkes som en vending for WDH. Kursen ligger stadig under både 20 og 50 dages glidende gennemsnit (kurs 265 og 281), og så længe det er tilfældet, bør man holde sig på sidelinien. BJ Ugens stigninger og fald 1. A. P. Møller - Mærsk A 8,3% 2. A. P. Møller - Mærsk B 8,2% 3. Topdanmark 7,9% 4. TrygVesta 4,5% 5. Vestas Wind Systems 3,1% 6. Genmab 2,7% 7. Danske Bank 2,1% 8. Danisco 1,9% 9. H. Lundbeck 1,3% 10. DSV 1,0% 11. Nordea Bank 0,4% 12. D/S Norden -0,1% 13. Novozymes B -0,8% 14. Carlsberg B -1,0% 15. William Demant Holding -2,4% 16. Sydbank -2,5% 17. Novo Nordisk B -2,7% 18. FLSmidth & Co. -2,7% 19. NKT Holding -3,7% 20. Jyske Bank -5,2%

6 Danske aktier Regnskabskommentar 6 Topdanmark var immun overfor nedjustering Topdanmarks halvårsregnskab indeholdt en stor nedjustering på ikke mindre end 300 mio. kr., så man nu forventer et resultat efter skat på mio. kr. efter skat. Sådan en kraftig reduktion af forventningerne kunne man godt tro ville medføre et kraftigt kursdyk. Men det blev ikke tilfældet, og årsagen hertil ligger to steder. For det første er forsikringsselskabernes nedjusteringer p.g.a. et væsentligt ringere afkast af deres investeringer end i fjor ikke længere nogen nyhed. Alle vidste på forhånd, at det også ville blive tilfældet hos Topdanmark. Så selvom en nedjustering af den størrelse isoleret set er en voldsom begivenhed, havde den i praksis ikke nogen betydning, da den var ventet og allerede indregnet i kursen. For det andet betragtes Topdanmark generelt som en undervurderet aktie. Det ses også af diverse finanshuses kursmål efter halvårsregnskabet. Den mest negative reaktion kom fra Morgan Stanley, som nedjusterede Topdanmarks kursmål med 15%. Men stadig til en kurs (803), som er væsentligt højere end den aktuelle markedskurs omkring 700. Udover en tilfredsstillende udvikling i forsikringsdivisionen er en anden årsag til den positive holdning til Topdanmark selskabets værdipapirbeholdning. Det lyder måske overraskende, da det netop er tab på værdipapirer, som er baggrunden for den seneste nedjustering. Men selskabet vurderer, at en del af det aktuelle kursfald på eksempelvis de såkaldte CDO-papirer skyldes en overreaktion i markedet. Derfor forventer man på et tidspunkt at kunne tilbageføre en del af de ikkerealiserede tab, som bl.a. trak bundlinieresultatet i det netop aflagte halvårsregnskab ned. På trods af den kraftige nedjustering fastholdt Topdanmark sin position omkring kurs 700, og det understreger markedets store tiltro til selskabet. Topdanmark er en god mulighed for en langsigtet kapitalplacering indenfor den kriseramte finanssektor. Fremgang for Ambu på alle markeder Sæsonen for halvårsregnskaber har budt på en række nedjusteringer af årets forventede resultater, men enkelte selskaber har skilt sig ud fra mængden. Bl.a. Ambu, som p.g.a. et forskudt regnskabsår allerede er nået til tredie kvartalsregnskab for regnskabsåret 2007/08. Det blev offentliggjort i onsdag og indeholdt en opjustering af både omsætning og indtjening. Ambu er en interessant aktie, idet selskabets salg er forholdsvis upåvirket af konjunktursvingninger. De første tre kvartaler af regnskabsåret 2007/08 har da også vist, at det går forrygende for Ambu. Selvom der endnu mangler et kvartal af regnskabsåret, har man nu realiseret et resultat før skat på næsten nøjagtigt samme niveau som for hele 2006/07. Fremgangen er bemærkelsesværdig, da omsætningen kun er 8,8% højere end på samme tidspunkt i fjor. Forklaringen ligger to steder. Dels har man med en lavere vækst i produktionsomkostningerne øget bruttoresultatet med 12%, og dels har man formået at holde væksten i de øvrige omkostninger på 4,3%. Dermed bidrager både omsætnings- og omkostningssiden i fællesskab til en flot fremgang på bundlinien. Det skal bemærkes, at fremgangen på bundlinien er opnået selvom Ambu p.g.a. en langvarig retssag vedrørende patentrettigheder i regnskabsårets første tre kvartaler har afholdt ekstraordinære advokatomkostninger på 2,8 mio. kr. Fremgangen i omsætning skyldes ikke et enkeltstårende produkt eller marked, men er generel. I de to forretningsområder, som tilsammen står for 76% af koncernomsætningen, er fremgangen i lokal valuta henholdsvis 15% og 28%. Geografisk har fremgangen i henholdsvis USA og Europa været på 23% og 17% målt i lokal valuta. Med en øget markedsandel på stort set alle markeder kombineret med en højere bruttoavance har Ambu vendt en udvikling, som på et tidspunkt kørte i den forkerte retning. På den baggrund anser vi nu Ambu for at være en god langsigtet investering til den aktuelle aktiekurs. BJ Topdanmark

7 Danske aktier Basismodelporteføljen 7 Thrane & Thrane fordobler overskuddet Modelporteføljen pr. 31/ Købt Navn Antal Kurs Købskurs Udbytte +/- +/ Danisco ,50 321, ,3% Thrane & Thrane ,00 288, ,8% Carlsberg B ,50 648, ,5% Nordea Bank ,75 83, ,8% Gevinst/tab på seneste fem solgte aktier H+H International B , , ,6% Alm. Brand ,50 291, ,4% Danske Bank ,25 134, ,8% Rockwool International B ,00 573, ,3% A. P. Møller - Mærsk B , , ,1% Startkapital pr. 10/ Resultat 2008 I alt + realiseret gevinst Basisporteføljen -5,0% 195,9% + urealiseret gevinst Copenhagen Benchmark -13,2% 163,4% = kapital Investeringsgrad 43,7 Første kvartalsregnskaber er sjældent særligt interessante, men Thrane & Thranes første kvartalsregnskab for regnskabsåret 2008/09 var en undtagelse. Det konstateres nemlig, at et øget salg til bl.a. nye markeder som Rusland og Kina har været medvirkende til en omsætningsfremgang på 18% i forhold til den samme periode i fjor. Når det er en vigtig information, så skyldes det, at netop en indtrængen på disse to nye markeder kan være vejen til en meget markant omsætningsvækst i de kommende år. Et andet væsentligt punkt er et fald i distributionsomkostningerne fra 35 mio. kr. til 27 mio. kr. Faldet på 8 mio. kr. kommer på trods af en vækst i omsætningen, som man ellers kunne forvente ville have øget distributionsomkostningerne. Denne besparelse følger af lukningen af Thrane & Thrane Norge, og dermed er man nu i gang med at realisere de gevinster, som integrationen af det tilkøbte Nera SatCom (Thrane & Thrane Norge) forventes at give. De samlede synergieffekter af denne overtagelse forventes efter 2009/10 at være på 140 mio. kr. om året. På trods af at resultatet af den primære drift var dobbelt så højt som i første kvartal 2007/08 og tre gange så højt som samme periode i 2006/07, fastholder Thrane & Thrane forventningerne til resten af året, som forventes at blive lidt dårligere end i fjor. P.g.a. de traditionelt store udsving i omsætningen fra kvartal til kvartal er det sikkert en fornuftig disposition. Første kvartalsregnskab bekræfter os dog i overbevisningen om, at Thrane & Thrane er en virksomhed med store perspektiver de kommende år. Da aktiekursen endnu ikke indregner disse perspektiver fuldt ud, anser vi fortsat aktien for at være et attraktivt køb både på kort og lang sigt. BJ BJ ejer privat aktier i Danisco. Basisporteføljen er en fiktiv portefølje, som er AktieUgebrevets bud på, hvordan en privat portefølje kan administreres. De oplyste kurser var gældende på tidspunktet for handlerne, og da kursen på en konkret aktie straks påvirkes af nye købs- og salgsordrer, kan en handel ikke nødvendigvis kopieres til samme kurs. Vi anbefaler derfor, at modelporteføljen anvendes som inspiration og ikke til kopiering. Ved alle handler beregnes kurtageomkostninger på 0,125%. Dog minimum 65kr.

8 Danske aktier Aktiekommentar 8 Styrken af Genmabs leukæmidata overvurderes I denne analyse skriver Peter Aabo fra BiotekAnalyse.dk blandt andet, at han er skeptisk overfor Genmabs netop offentliggjorde leukæmi-resultater. Genmab er antageligt selv begyndt at tvivle på resultaternes styrke. Det kan udledes af, at man nu dels spænder den økonomiske livrem ind, og dels at man nu tilsyneladende ikke længere har indregnet en Humax-CD20 registrerings-milepæl (BLAfiling) i USA i 2008-budgettet, skriver Peter Aabo. I Genmabs regnskab for 1. halvår 2008 var interessen rettet mod ledelsens årsforventning, samt den efterfølgende telefonkonference. Selskabet opjusterede 2008-forventningerne til et driftsunderskud omkring mio. kr. mod tidligere udmeldte mio. Bemærk at forventningerne til GSK-milepælsbetalinger relateret til HuMax-CD20 programmet reduceres med DKK mio., hvorved opjusteringen kan henføres til betydelige besparelser indenfor forskning og udvikling. Det indebærer, at Genmab nu ikke længere forventer at starte nye studier med HuMax-CD4 i år tre nye studier var ellers planlagt. Samtidig oplyses det, at man ikke vil starte yderligere studier med HuMax-EGFr, udover de seks studier som allerede er iværksat. På Telefonkonferencen oplyste adm. dir. Lisa Drakeman, at man har modtaget en status fra en uafhængig datakomité, der overvåger fase 3 studiet med HuMax- EGFr i patienter med kemo-behandlingsresistent hoved/ hals kræft. Oplysningerne indikerer, at patienterne som helhed lever længere end forventet, hvorfor Genmab nu først forventer foreløbige data fra studiet tidligst i februar eller marts Den foreløbige data-analyse gennemføres nemlig først i det øjeblik, at 116 dødfald er indtruffet. At patienterne overlever længere er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at HuMax-EGFr virker, i og med at 1/3 af patienterne ikke modtager antistoffet, men blot anden smertelindrende behandling. I stedet kan man udlede, at enten er patienterne ikke så syge som antaget, da de blev optaget i studiet, hvorfor den gennemsnitlige overlevelsestid selvsagt også vil være længere, eller også er det Humax-EGFr, der forårsager at 2/3 af patienterne lever længere, hvorfor det tager længere tid at nå op på de 116 dødsfald. Vi hælder til en kombination af de to ting; Optagelseskravene i studiet er forholdsvis milde, i og med at patienterne forinden blot skal have fejlet én omgang med standard kemoterapi-behandling - Altså er her ikke tale om patienter, som har afprøvet og fejlet alle tilgængelige behandlingsmetoder herunder andre EGFr-antistoffer og/eller small molecule EGFr-hæmmere. Men vi har også en grundlæggende tro på, at Humax-EGFr rent faktisk virker, hvilket understøttes af, at Imclones delvist muse-baserede EGFr-antistof Erbitux har udvist de bedste resultater i netop hoved/halscancer, herunder i patienter, der er resistente over for behandling med kemoterapi. Teoretisk set bør Humax-EGFr i kraft af at være et fuldt humant antistof være Erbitux overlegen, og det er da også hvad de prækliniske resultater har påvist, når de to antistoffer sammenlignes head-to-head. Men alt andet lige er der langt fra studier i mus til studier i mennesker, og selvom fase 3 studiet med Humax-EGFr nu tegner lovende, er der ingen garantier for, at resultaterne vil være positive, når de fremlægges i løbet af 1.halvår Vi sætter en 75% sandsynlighed for positive data og udpeger disse resultater som den formentlig største positive kurstrigger i Genmab-aktien i 1.halvår Vi er mere skeptiske, når det gælder de netop offentliggjorde leukæmiresultater som blev fremlagt i slutningen af juli måned. Godt nok viste data en responsrate i omegnen af 47% i patienter med behandlingsresistent kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Men selve kvaliteten af respons er ikke imponerende. Af de 64 partielle tumorrespons man observerede, var blot ét enkelt et fuldstændigt respons. Altså var Humax-CD20 antistoffet ikke i stand til at eliminere cancercellerne fuldstændigt i 137 af de 138 patienter i studiet. Når cancercellerne ikke er udryddet effektivt, vil det medføre, at patienterne relativt hurtigt vil få et cancertilbagefald ligeså snart behandlingen ophører, altså bliver mediantiden for et respons meget kort. Genmab har oplyst, at medianvarigheden af responset har oversteget fire måneder, men vi er bekymrede for, at det desværre ikke er med særlig stor margin. Herudover savner vi fortsat data, der understøtter, at Humax- CD20 er i stand til at skabe et respons i en signifikant del af de CLL-patienter som tidligere er blevet behandlet med det konkurrerende CD20-antistof Rituxan. Som udgangspunkt forventer vi en betydelig lavere responsrate i disse patienter, hvilket selv med en markedsgodkendelse i hånden vil gøre det svært for Humax-CD20 at opnå en betydelig markedsandel på CLL-markedet, som i forvejen er forholdsvist begrænset i størrelse. At Genmab også selv begynder at tvivle på resultaternes styrke kan udledes af, at man nu dels spænder den økonomiske livrem ind, og dels at man nu tilsyneladende ikke længere har indregnet en Humax-CD20 registreringsmilepæl (BLA-filing) i USA i 2008-budgettet. Vi forventer, at de fulde Humax-CD20 CLL resultater vil blive præsenteret på den store blodcancerkonference ASH december og anbefaler, at man som investor holder sig på sidelinjen, indtil der er større klarhed over Humax-CD20 s reelle potentiale i CLL. Peter Aabo vil fremover skrive om biotek i AktieUgebrevet.

9 Danske aktier Aktiekommentar 9 A. P. Møller Mærsk overraskede positivt Igen var det kriseramte Maersk Line som kom i fokus ved aflæggelsen af halvårsregnskabet i torsdags. Men denne gang med et overraskende godt resultat. Gruppens samlede overskud steg med 58% til USD 2,456 mia., og Nils Smedegaard kom med en reel opjustering af helårsresultat for 2008 fra USD 3,6-4,0 til 4,0-4,6 mia. USD. Opjusteringen blev af markedet opfattet positivt af investorerne. Aktien er siden i onsdags steget fra kurs til kurs Alle forretningsområder leverede pæne resultater dog er Maersk Line stadig i krise. Men trods krisen var halvårsresultatet langt bedre end ventet for det kriseramte containerrederi. Omsætningen steg med 15% og bruttofortjenesten steg med 17% i forhold til Men udsigterne er absolut ikke gode. Maersk Line er stadig det dominerende forretningsområde, og udviklingen for dette område har en altafgørende indflydelse på hele gruppens resultat og dermed aktiekursen. De mørke skyer er stadig overkapacitet, høje bunkeromkostninger og en nedgang i den globale økonomi, og det vil utvivlsomt lægge yderligere voldsomt pres på raterne. Maersk Line har begrænset indflydelse på udviklingen i containersegmentet. De altafgørende faktorer og de problematiske udsigter til en lavere global vækst og ny tonnage med deraf følgende overkapacitet gør udsigterne problematiske. For Nils Smedegård og Eivind Kolding handler det om at få effektiviseringsprojektet Steamline til at slå fuldt igennem, med nye forretningsgange, mere fokus på kunderne og en reducering af omkostningerne. Handlemulighederne er få Der findes ikke nogen mirakelkur handlemulighederne er begrænsede, så fokus kommer til at være på mange små tiltag og finjusteringer, der alle skal gøre deres til at reducere omkostningerne. August, september og oktober er normal højsæson med fuld kapacitetsudnyttelse indenfor container på grund af import af kinesiske julegaver til Europa og USA. Normalt vil der komme tillæg til fragtraterne, men ellers ser vi i øjeblikket fragtraterne falde som følge af, at udbuddet af tonnage stiger mere end efterspørgslen. Det er heller ikke lykkedes containerrederierne at få kunderne til at betale de fulde stigninger i brændstofpriserne. Justeres der for udgifterne til brændstof er fragtraterne de laveste siden rædselsåret 2002, og der er ikke umiddelbart tegn på, at det vil blive anderledes. Containerrederierne med Maersk Line i spidsen har sænket farten på de store oceangående containerskibe fra 25 til 20 knob, og det giver ikke alene enorme brændstofbesparelser men er også med til at sikre en bedre balance i udbud og efterspørgsel, så raterne ikke eroderes yderligere. Maersk Line burde alene på grund af sin størrelse kunne tilbyde både services med nedsat fart og ekspresruter med 25 knob, og på den måde kunne optimere flåden. Men der skal også tages drastiske midler i brug, hvis følgerne af overkapacitet skal begrænses. Containerkapaciteten estimeres til at vokse med knap 12% i 2008 efter scrapping af gammel tonnage. Efterspørgslen vil næppe stige mere end 5%. Der vil således fortsat være et kraftigt pres på raterne. Konkurrenter bløder Konkurrencen på de store øst-vestgående containerruter: Asien-Europa, Asien-USA og USA-Europa er benhård, så det er næppe her Maersk Line vil opnå de største gevinster. De nord-sydgående ruter, hvoraf en stor del er ruter med stor reefer-kapacitet, vil bidrage relativt meget på bundlinen for Maersk Line. Det er her, Maersk Lines markedsandel er så stor, at de kan optræde som prissætter. Kinesiske COSCO kom ligesom Maersk Line med et halvårs resultat som overraskede positivt. Men samtidigt med aflæggelsen af det fine resultat advarer COSCO om stigende omkostninger og overkapacitet. Singapore-baserede Neptune Orient Line reducerer sine ekspansionsplaner til det halve, og rederiet er negativ i sine forventninger til helårsresultatet. Det taiwanesiske containerrederi Evergreen, som er verdens fjerdestørste er i krise, halvårsregnskabet viser et fald i omsætningen med 21% og et deraf afledt fald i overskuddet med hele 35%. På trods af de dårlige udsigter for Maersk Line, bliver det alligevel det som Nils Smedegård og hele resten af gruppen bliver målt på. Analytikerne og investorerne er godt klar over, at Nils Smedegård og Eivind Kolding har begrænsede muligheder. Derfor er det interessant at holde øje med, hvordan Maersk Line klarer sig i forhold til konkurrenterne. AktieUgebrevet tror ikke på, at der bliver foretaget nogen kvantespring, men at de mange små justeringer vil give optimisme og bedre resultater end konkurrenterne. Det bør aktiemarkedet belønne yderligere. LB

10 Internationalt Aktiestrategianalyse 10 M&A aktivitet kan løfte aktiemarkeder Efter en længere periode med meget lav aktivitet indenfor handel med virksomheder og fusioner (M&A) på grund af faldende aktiemarkeder og kreditkrise, er aktiviteten nu igen på vej op. I en omfattende analyse fra Goldman Sachs med overskriften What now? If corporates are buying, should investors be too? lyder konklusionen, at der i august 2008 var stort set dobbelt så mange deals i Europa som i gennemsnit for de seneste syv måneder. Finanshuset har beregnet, at aktiemarkedet nu handles til den laveste pris i 23 år, målt på værdiansættelser i forhold til overskud (p/e-værdier). Finanshuset skriver, at der i august var 33 større aktierelaterede selskabshandler. Dette aktivitetsniveau udgør a significant turning point for the market. Videre hedder det, at We believe that the recent pick-up in M&A activity is a positive signal: it draws a line in the sand for asset valuations, shows the management are confident that asset prices are reasonable, implies some willingness among banks to lend as many deals are debt-financed and makes the risk/reward for shorting stocks less attractive. Herhjemme har vi den seneste måned set Topsil Semiconductors overtage en mellemstor polsk konkurrent. Og A. P. Møller Mærsk offentliggjorde forleden et købstilbud på det svenske børsnoterede rederi indenfor tank, Broström AB. Og der kan hurtigt komme flere handler både herhjemme og internationalt, og det vil være med til at lægge en hånd under kurserne. Lave overtagelsespriser I analysen lægges vægt på, at de fleste langsigtede investorer, d.v.s. industrielle købere, familiefirmaer og private equity, i dag har mulighed for at købe til priser, som ligger langt under den gennemsnitlige langsigtede værdiansættelse af virksomhederne. Vurderingen er også, at selvom den globale økonomiske afmatning fortsat vil lægge pres på erhvervslivets overskud, så vil stigende M&A aktivitet fremadrettet lægge en hånd under værdiansættelserne. Den stigende M&A-aktivitet kan have været medvirkende til, at aktiemarkederne har holdt pænt stand den seneste måned på trods af vigende konjunkturer. Det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks har svinget indenfor et interval mellem 1260 og Og et brud op gennem ca eller ned gennem ca vil antageligt sætte retningen fremad. Markedet har fortsat meget svært ved at vælge retning. Efter en stærk torsdag, hvor S&P 500 indeks blev ført op lige under 1300-pejlemærket, blev aktierne sendt lige så hurtigt nedad fredag. De kraftige kursudsving afspejler den store usikkerhed og nervøsitet, som fortsat præger markederne. Som begrundelse for fredagens nedtur blev angivet Dells nedjustering og frygt for effekten af orkanen Gustav på oliepriserne. AktieUgebrevet forventer fortsat et positivt scenarie, understøttet af faldende inflation som følge af de faldende olie- og råvarepriser. Samtidig kom der i denne uge en række rimeligt pæne økonomiske nøgletal fra USA: BNP vækst i 2. kvartal blev 3,3% godt hjulpet af skattechecken til de amerikanske forbrugere, forbrugertilliden fra Conference Board steg mere end forventet, salget af eksisterende boliger blev også større end forventet. Og endelig viste data for ordreindgangen efter varige goder, at forbrugerne fortsat er solide aftagere af større, varige forbrugsgoder som TV, køleskabe o.s.v. Endnu mere positivt var det imidlertid, at ordreindgangen efter kapitalgoder (som er en indikator for erhvervslivets erhvervsinvesteringer) gik pænt fremad for anden måned i træk. Endelig skal fremhæves, at vore vigtige indikatorer for boligmarkedet (ishares Dow Jones Real Estate) og kreditmarkedet (itraxx Crossover) fortsat udvikler sig stabilt fremad. Som et meget positivt signal faldt de amerikanske bankaktier ikke fredag sammen med det øvrige marked. Det kunne tyde på, at alle de negative nyheder efterhånden er afspejlet i bankaktierne, og de nu samler styrke til at tage det næste skridt opad. Samlet set giver det grobund for en vis optimisme for aktiemarkederne, selvom den generelle økonomi, erhvervslivets overskud og det private forbrug vil være under pres de kommende kvartaler. Vi forventer fortsat, at der er god mulighed for, at aktiemarkederne kan køre fremad hen mod regnskaberne for 3. kvartal i oktobernovember. MWL S&P 500 Stock Index

11 AU Professionel 11 Greentech har flere tilbud på mellemfinansiering Regnskabet for Greentech indeholdt både positive og negative meldinger. I første omgang lagde markedet mest vægt på, at problemet med mellemfinansiering af Monte Grighine på 99 MW er tæt på at falde på plads. Som bekendt kan selskabet ikke trække på den aftalte projektfinansiering, fordi en ankesag har skabt usikkerhed om projektet. I regnskabet hedder det: Greentech har modtaget en række tilbud på denne midlertidige finansiering. Der er udvalgt et af disse tilbud med henblik på at afslutte forhandlingerne om en mellemfinansiering i størrelsesordenen EUR 75,0 mio. Det forventes, at disse forhandlinger kan være afsluttet i september Efter sagen blev kendt dykkede aktien kraftigt, og vi købte aktien til Spekulationsportefølje til kurs 61. Efter regnskabet fredag steg aktien 4% til 67,5 under pæn stor omsætning. Umiddelbart var det en skuffende lille kursstigning, som kan begrundes med andre negative knaster i regnskabet: For det første blev driftsoverskuddet i 2. kvartal skuffende 1 mio. kr. mod 9 mio. kr. i 1. kvartal. Og her var den italienske vindmøllepark endda kun i funktion én måned. På det grundlag havde vi forventet et årsoverskud på mio. kr. mod ledelsens aktuelle forventning på mio. kr. Vores årsforventning er nu reduceret til mio. kr. hvilket på den korte bane er en klar skuffelse. For det andet melder regnskabet om en række nye usikkerheder, dels tidsmæssige forsinkelser på flere konkrete projekter, dels usikkerhed som følge af nye procedurer for godkendelse af vindmølleprojekter i flere italienske regioner. I eksempelvis Minerva Messina projektet på 48 MW er levering af vindmøller udskudt fra juni til september 2008, og tilslutning til elnettet forventes i slutningen af året. Cagliari II og III projekterne er også forsinket, idet produktionsstart var forventet ved udgangen af året, men nu udskudt til 2. kvartal. Endelig indeholder regnskabet en lang udredning om de ændrede procedurer for myndighedsgodkendelser, og mellem linier lugter det af yderligere forsinkelser på igangværende udviklingsprojekter. Vores bundlinie er, at vi sandsynligvis snart hjemtager en kortsigtet gevinst på Greentech. Aktuelt er kursgevinsten ca. 10%, og vi forventer, at meddelelse om endelig aftale om mellemfinansiering i løbet af september vil være en kortsigtet kurstrigger. Vi vil sandsynligvis hjemtage gevinst omkring op mod 72-75, men måske tidligere. MWL Abonnement på AktieUgebrevets analyseredskab AU Professionel tegnes på Nuværende abonnenter skal logge ind på den personlige side først. Læs detaljeret brugerguide her: Prøv NfB GRATIS i en måned NfB henvender sig til bestyrelser, direktører og deres rådgivere og omhandler: Corporate Governance Investor relations Månedens bestyrelsesformand Praktisk bestyrelsesarbejde Bestyrelsesansvar Oprettelse af rådgiverprofil på Bestyrelsen.dk NfB udkommer hver anden fredag kl. 12. Tilmeld dig på

12 Udvidet analyse 12 Sydbank fortsætter nedad Nogen gange er det nemt at aflæse en akties retning. Hvis både kurstoppe og -bunde ligger højere og højere, har man fundet en aktie, som er på vej opad. Og hvis kurstoppe og -bunde ligger lavere og lavere, er kursen på vej nedad. Men hvad nu hvis kurstoppene bliver lavere og lavere, mens kurstoppene bliver højere og højere? Sådan en udvikling virker måske ret usandsynlig, men det er den faktisk ikke. Figuren i højre spalte viser os, at Sydbank fra C20-indekset afsluttede en lang nedtur med dannelsen af sådan en vimpel. Når kursen er faldet i lang tid, vil det være naturligt at tillægge det en positiv betydning, at kursbundene ikke bliver ved med at ligge lavere. Men her skal man være forsigtig. Når kurstoppene fortsætter deres fald, fortæller det os nemlig, at markedet måske så småt begynder at checke, om bunden er ved at være nået. Men når kurstoppene samtidig fortsætter med at falde, afslører det, at mistilliden til aktien stadig er intakt. Salgssiden er med andre ord stadig stærk. Det kan bestemt ikke afvises, at købersiden vinder en sådan kamp mod sælgerne, og i så fald vil der være lagt op til en kraftig kursstigning. Starten på en sådan kursstigning skydes i gang ved, at kursen passerer loftet i den vimpel, som vi har tegnet med rødt nedenfor. Men traditionelt afsluttes en kursvimpel med at kursen fortsætter i samme retning, som den kom fra. For Sydbanks vedkommende vil det sige nedad. Som det ses af figuren fulgte Sydbank traditionen og fortsatte sit fald efter en kort pause. BJ Sydbank

13 Spekulationsportefølje 13 Dicentia står på kanten af ansvarssager Modelporteføljen pr. 31/ Købt Navn Antal Kurs Købskurs Udbytte +/- +/ Greentech ,50 61, ,3% Topsil ,45 1, ,8% Konv. Obligation Dicentia ,00 5, ,3% FLSmidth ,00 511, ,2% LifeCycle Pharma ,40 34, ,1% Dicentia ,25 23, ,5% Gevinst/tab på seneste fem solgte aktier Xact Bear ,30 43, ,3% FLSmidth ,00 511, ,2% Novozymes ,00 434, ,0% Novozymes ,00 434, ,3% Vestas Wind Systems ,00 571, ,6% Startkapital pr. 04/ Resultat 2008 I alt + realiseret gevinst Modelporteføljen 9,3% 165,2% + urealiseret gevinst Investeringsgrad 94,8 = kapital Med en nedjustering af årsforventningen til driftsoverskud før afskrivninger (EBITA) fra plus 10 mio. kr. til her har ledelsen spillet hasard med aktionærernes penge Derfor er produktionsstart nu udsat på ubestemt tid, og minus 10 mio. kr. vurderer AktieUgebrevet, at Dicentias bestyrelse og ledelse står på kanten af en række være ansvarspådragende. og indtil videre tabt. Vi vurderer, at denne handling kan ansvarssager, hvor aktiekøb og tegning af konvertible Det er muligt, at Dicentia dagen efter emissionen var obligationer for nogle måneder siden muligvis er sket overstået, har fået markedsvilkårene markant mod sig. på et vildledende grundlag. Men det bør bestyrelsen så oplyse om klart og tydeligt, I et særskilt regnskab for januar-april 2008 op til emissionen fremgik det, at selskabet særskilt i april havde rable udvikling. Det værste er således ikke, at selskabet samt anvise hvad man gør for at rette op på den mise- præsteret et driftsoverskud på 1,3 mio. kr. efter et minus nedjusterer, men at ledelsen forsøger at feje tingene ind på 6,3 mio. kr. i 1. kvartal. Efter emissionen i maj og under gulvtæppet. Oplysningerne lever efter vores vurdering ikke op til Fondsbørsens oplysningsforpligtelser. juni - er det tilsyneladende gået helt galt. Her voksede driftsunderskuddet (EBITA) dramatisk til minus 9,5 mio. Med det aflagte regnskab for 2. kvartal vil AktieUgebrevet arbejder for følgende: For det første undersøge kr. i de to måneder. I regnskabet oplyses kun, at nedjusteringen bl.a. et eventuelt bestyrelses- og ledelsesansvar med henblik på erstatningskrav. For det andet undersøge mu- skyldes sen opstart af den tilkøbte fabrik i Tyskland. Det kan imidlertid undre, da den nye fabrik skulle øge lighederne for at få indsat en ny bestyrelse og især ny salg og forbedre lønsomhed, og samtidig skulle den efter planen først tages i brug i juni, altså i slutningen af diderer p.t. til titlen som Fondsbørsens mest talentløse bestyrelsesformand hurtigst muligt. Jan Frøshaug kan- kvartalet. Den manglende/tynde forklaring på nedjusteringen giver ledelsen, herunder bestyrelsesformand Jan en børsmeddelelse kan rette op på dette. bestyrelsesformand. Og kun en hurtig god forklaring i Frøshaug, et kolossalt troværdighedsproblem og tilliden Ufrivilligt beholder vi aktierne i Spekulationsporteføljen, dels fordi værdiansættelsen allerede afspejler et til selskabets ledelse må nu være på frysepunktet. Hertil kommer, at Dicentia tilsyneladende har overtaget den tyske fabrik uden først at få de nødvendige tiltes på grund af svag likviditet. konkursscenarie, og dels fordi aktierne ikke kan afsætladelser fra rettighedshavere til produktionsteknologien. MWL Note: Der er tale om en fiktiv portefølje. Ved alle handler beregnes kurtageomkostninger på 0,15%, dog minimum 75kr

14 Om AktieUgebrevet 14 Oplysninger om AktieUgebrevet AktieUgebrevet udgives af AktieUgebrevet ApS og udkommer ugentligt hver søndag aften i alt 44 uger om året. Ugebrevet udsendes kun pr. og ikke med almindelig brevpost. Tilmelding til abonnement sker på ved betaling med Dankort. Her kan også bestilles adgang til elektronisk artikelarkiv og SMS-tjeneste med handelsbeskeder. 3 mdr abonnement PDF-dokument via 500,- inkl. moms. 12 mdr abonnement PDF-dokument via ,- inkl. moms. Redaktion Morten W. Langer. Journalist, Cand. Polit. Har de seneste femten år arbejdet som erhvervsjournalist på Børsens Nyhedsmagasin, Økonomisk Ugebrev og Ugebrevet Mandag Morgen. Bruno Japp. Cand. Merc. Aud. Har handlet med aktier i mere end 25 år, og har således mange års personlig erfaring med både de gode og de dårlige sider af aktiemarkedet. Lars Bjørnvik. Analytiker, Cand. Merc. og MBA in Shipping and Logistics fra CBS (Copenhagen Business School). Lars Wismann. Cand. merc., stats. aut. ejd. mgl. & valuar MDE. Har igennem en årrække arbejdet som projektchef med udvikling af investeringsejendomme. Adresse AktieUgebrevet ApS c/o Huset Mandag Morgen Valkendorfsgade 13, Postboks København K Telefon: Fax.: Salg og Marketing Salgschef Kasper Lyng Jørgensen Telefon: Mobil: Bogholderi Huset Mandag Morgen Valkendorfsgade 13, Postboks København K Jørgen Olsen Telefon: Bank Danske Bank Reg.nr Kontonr Giro: Iban code: dk Swift code: dabadkkk Annoncer Treu Media Jan Treu Pilestræde 52, 3. sal - Box 182, 1005 København K Telefon Fax Forbehold Informationerne i AktieUgebrevet stammer fra kilder, som anses for at være pålidelige. Vi påtager os intet ansvar for materialets fuldkommenhed eller for rigtigheden af informationerne. Vi opfordrer ikke til at købe eller sælge værdipapirer, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle følgevirkninger af beslutninger, der træffes med udgangspunkt i informationerne i AktieUgebrevet. Læserne opfordres til at søge supplerende og uddybende information vedr. udstederne af værdipapirerne og den seneste udvikling på børsmarkederne. Kort om AktieUgebrevet AktieUgebrevet henvender sig især til private investorer med en investeringshorisont på 2-3 uger op til 2-3 år. Investeringsuniverset er danske aktier på Københavns Fondsbørs samt enkelte udenlandske papirer. Flagskibet i AktieUgebrevet er Basismodelporteføljen og Spekulationsmodelporteføljen for henholdsvis solide danske aktier og mere spekulative aktier. Modelporteføljerne afspejler redaktionens syn på tidens bedste investeringsmuligheder. Investeringsstrategien er rimelig forsigtig. Vigtigst er det at undgå tab og bevare kapitalen intakt. Dernæst kommer målsætningen om at skabe det højest mulige afkast. I korte perioder med stor usikkerhed på finansmarkederne kan man komme ud for, at hovedparten af kapitalen i modelporteføljerne er placeret i kontanter. Som hovedregel vil mellem 30 og 80 procent af kapitalen dog være investeret.

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 24-02-2012 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har igen været en god uge for aktierne. Trods ugens opgang er kun C20 overkøbt, mens de øvrige indeks alle er i en position til

Læs mere

A.P. Møller B Indlæg købsordre

A.P. Møller B Indlæg købsordre Opdateret den 09-12-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det tyske DAX-indeks er i denne uge steget med hele 7 %. Optimismen er generelt meget stor, og alle indeks bortset fra det danske ligger

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson.

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson. Opdateret den 05-04-2013 Indledning til denne uges tekniske analyser: Helligdagene er ovre og der er nu igen fuld fart på aktierne. De amerikanske indeks ligger alle godt med klare tekniske købssignaler.

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok.

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok. Teknisk analyse for de fundamentalt orienterede investorer. Langt hovedparten af de investorer der har en merkantil uddannelse, benytter sig hovedsagligt eller udelukkende af fundamental analyse. De splitter

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

AktieUgebrevet. ALK-Abelló oplagt salgskandidat. ALK-Abello B NR. 15/2006 23. APRIL 2006. - for den private aktieinvestor

AktieUgebrevet. ALK-Abelló oplagt salgskandidat. ALK-Abello B NR. 15/2006 23. APRIL 2006. - for den private aktieinvestor - for den private aktieinvestor NR. 15/2006 23. APRIL 2006 Redaktion: Morten W. Langer og Bruno Japp ALK-Abelló oplagt salgskandidat Allergiselskabet ALK-Abelló er en oplagt salgskandidat. Men det er tvivlsomt

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/NH K E N D E L S E afsagt den 17. december 2003 KLAGER: INDKLAGEDE: Nordea Invest v/advokat Henrik Lind KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Cemtralbankchef Ben Bernankes højre hånd Janet Yellen har signalerer, at nulrentepolitikken i USA kan være ved til slutningen

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012 Sojaskrå Efterår 2012 Minus US $ 8,40 pr. Short ton Vinter 2012/13 Minus US $ 7,30

Læs mere