Spil på bibliotekerne en spådom af Jimmy Caspersen, Kandidatspeciale, Forår 2009, Danmarks Biblioteksskole, Vejleder: Tove Roed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spil på bibliotekerne en spådom af Jimmy Caspersen, Kandidatspeciale, Forår 2009, Danmarks Biblioteksskole, Vejleder: Tove Roed"

Transkript

1 ABSTRACT Opgaven beskæftiger sig med spillenes fremtid på de danske biblioteker. Spilbranchen og fildelere og de danske biblioteker bliver analyseret ud fra institutionsteori, integrations og polariseringsteori, sammenlignende symbolsk multiagent-analyse og brancheanalyse. Der spørges specifikt til piratkopierings indflydelse på bibliotekernes udlån af spil i fremtiden, indflydelsen af kopisikring og der spørges om løsnings strategier vedrørende spil på biblioteket i den nære og fjerne fremtid. Det konkluderes at på længere sigt vil piraternes indflydelse påvirke omstændighederne omkring udlån af spil i en positiv retning, uddannelse af bibliotekarer inden for spil, spilkultur, spilgenrer og spillertyper vil kunne føre til en imødegåelse af lånernes behov, Spil aktiviteter bør optrappes i takt med at spil bliver mainstream, spil med restriktiv kopibeskyttelse, bør substitueres med alternativer, fra uafhængige udviklere, og siden med teknologisk udviklede videnssystemer. 1

2 Indhold ABSTRACT... 1 INDLEDNING... 3 Problemformulering... 4 Metode og teori Institutionsteori... 5 Multi agent analyse:... 7 Integration, Indgrupper/udgruppe og Polarisering -Analyse af Afvigelser og konflikt... 9 Integration, Indgrupper/udgruppe og Polarisering Afvigelse og konflikt Branche analyse: Porters five forces: Analyse Introduktion af analyseobjekterne Institutionalisering, tendenser og spiludbydere Multi agent analyse: Part (Rolle) Manuskift (Script) Performance (Behavior constraints and degree of variance) Play (scenarie) Director (Controllers/Supervisors) Audience (Observers/ Targets) Integration, Indgrupper/udgruppe og Polarisering Afviglse i konformiteten Afvigelser i Innovation Afvigelser i Ritualisme Afvigelse ved tilbagetrækning Afvigelse ved oprør Opsummering og Polariseringstendenser Branche analyse: Krydspriselasticitet, Homogenitet/Heterogenitet og Geografi Porters five forces: Konkurrencesituationen for organisationen Nye udbydere Udbydere af substituerende produkter Købere (forbrugere) Leverandører Opsummering Diskussion og afsluttende bemærkninger Konklusion Litteraturliste Bøger Artikler Internet resourcer: Referater:

3 INDLEDNING Der er en rivende udvikling på spilområdet i disse år, og det kan være svært at se hvordan denne nye kultur passer ind i bibliotek regi. Der stilles ikke spørgsmål til om spil skal være på biblioteket, det antages tacit som en naturlighed 1. Hvad skyldes dette? Og hvorfor er der ikke større forandring på bibliotekerne i forhold til spil, når der konstant forskes inden for dette felt? Samtidigt med at der kommer nye og spændende genrer, subkulturer og nicher inden for spil, stiger antallet af mennesker der piratkopierer og fildeler. Der er sket en opblomstring i spil, udviklet af små excentriske firmaer, og disse nichetitler er ikke at finde på biblioteket. Samtidigt beklages det på bibliotekernes spilkonference at vi endnu ikke har en dedikeret spilportal 2. Idealet om kulturel udbredelse og æstetisk uddannelse lever stadig på bibliotekerne. Spil har noget som andre medier ikke kan, besidder unikke kvaliteter og er i konstant forandring. Hvordan et sådant ungt, men hastigt ændrende medie skal håndteres er værd at undersøge. Men hvad er spil? Spil defineres som værende interaktiv elektronisk underholdning 3 og der vil i denne opgave fokuseres på pc spil og konsol spil. Der vil i opgaven skelnes mellem store spilproducenter og mindre indie udviklere. Store producenter er traditionelle udviklere så som Activision, Electronic Arts (EA), Microsoft og THQ. Udviklere, producenter og udgivere vil bruges mere eller mindre synonymt i opgaven. I alle tilfælde hentyder det entiteter der skriver og sælger spil. Da opgaven har fokus på spil og biblioteker, vil ord som brugere, lånere, spillere og gamere også bruges synonymt igennem opgaven. Her hentydes til personer der spiller spil, købte, lånte eller piratkopierede, ud fra konteksten. Pirater er ligeledes synonymt med uploadere og fildelere. Der er med andre ord ikke tale om videresalg af ophavsbeskyttet materiale, men om gratis deling af filer over internettet. 1 Neiburger, Eli Gamers... in the Library?! : The Why, What, and How of Videogame Tournaments for All Ages S Referat : Spilkonferencen Sæt biblioteket på Spil Kulturøen, Middelfart. 28. Januar, Mark J.P. Wolf The video game theory reader S. 4 3

4 Problemformulering Denne opgave beskæftiger sig med spillenes fremtid på de danske biblioteker. I den forbindelse vil spilbranchen og fildelere og de danske biblioteker blive analyseret ud fra institutionsteori, integrations og polariseringsteori, sammenlignende symbolsk multiagent analyse og brancheanalyse. De spørgsmål der specifikt ønskes besvaret er: Hvilken indflydelse har fremgangen i piratkopiering på bibliotekernes udlån af spil i fremtiden? Hvad betyder det for bibliotekerne at kopisikring af spil bliver stadig mere restriktiv? Med henblik på de nuværende tendenser på spilmarkedet, hvordan bør bibliotekernes spil strategi se ud for at imødegå den nære og langsigtede fremtid? 4

5 Metode og teori. Institutionsteori Ifølge Mary Jo Hauch 4, er der basalt to måder som omverdenen kan påvirke en organisation. Den ene er igennem tekniske og økonomiske krav som kan stilles af omverdenen til organisationen. Dette kan eksempelvis være markedet der kræver en hvis teknisk standard af organisationen, så som at den besidder en telefon, eller det kan være samfundet der kræver at organisationen betaler skat og besidder en hvis egenkapital. Den anden måde som omverdenen kan påvirke en institution er gennem, hvad Hatch kalder sociale og kulturelle krav 5. Disse krav kan eksempelvis være at organisationen varetager visse interesser eller opretholder et bestemt image. Disse to omverdener, eller miljøer, påvirker organisationen forskelligt; Environments dominated by technical or economic demands reward organizations for efficiently and effectively supplying the environment with goods and services. Environments dominated by social demands reward organizations for conforming to the values, norms rules and beliefs of society. 6 Disse miljøpåvirkninger er alle med til at institutionalisere organisationer. Ved at blive dømt legitim, både socialt, økonomisk, teknisk og legalt, af omverdenen (miljøet), sikrer organisationer sin ret til at overleve. 7 For at bedømme hvordan, og i hvor høj grad, organisationer er institutioner, eller er ved at blive institutionaliserede, må man se nærmere på disse påvirkninger og hvordan organisationerne håndterer dem. Hver påvirkning må først identificeres som en sådan, og derefter analyseres. Til dette kan man anvende denne matrice fra York University 8 : 4 Mary Jo Hatch Organization Theory S Mary Jo Hatch Organization Theory S.83 6 Mary Jo Hatch Organization Theory S.83 7 Mary Jo Hatch Organization Theory S.85 8 York University Theories used in IS research; Institutional Theory 5

6 Illustration 1: Institutionsteoretisk analyseskema Specifikke påvirkninger, og sager fra medierne, kan holdes op mod ovenstående skema som kan hjælpe med at forklare institutionaliserings processen. Efter ar have brugt ovenstående metode til at identificere institutioner og/eller institutionalisering af organisationer, er næste skridt at finde et mere snævert fokus for en analyse. Mary Joe Hatch nævner at der findes fire metaforer, og dermed fire fortolkningssyn, som man kan anskue en organisation med. Disse fire er; Det klassiske syn, det moderne syn, det symbolik fortolkende syn og det postmoderne syn. 9 For at konkreti sere denne opgave, er det symbolf ortolken de perspek tiv valgt som analyse perspek tiv. Ved at se Illustration 2: Organization Theory s.52 objekter, artefakter og ikke mindst personer, med et symbolsk perspektiv, kan enkelte handlinger og udtalelser ses som værende symboler for hele organisationens optræden i stedet for tilhørende de enkelte fragmenter der udfører disse handlinger. 9 Mary Jo Hatch Organization Theory S.52 6

7 Multi agent analyse: Efter at have identificeret organisations typer der udgør dele af en given institution, kan man se nærmere på hvad disse organisations typer består af. Anvendes det ovennævnte symbolske perspektiv, argumenterer Mary Jo Hatch for at enhver organisation består af grupper af mennesker. 10 Ved at betragte udvalgte agenter, der kan betragtes som en indflydelse på den gældende institution, som symboler på den institution de tilhører, har man et simpelt og relativt afgrænset objekt at fokusere sin analyse på. En sådan metode beskrives i Odel, Parunak & Fleischers' The Role of Roles in Designing Effective Agent Organisations. Metoden sammenligner en given agent med hans rolle, og anvender teater metaforer for at beskrive en agents indflydelses-sfære. 11 En organisation kaldes her et Multi agent system og metoden kan anvendes til at identificere såkaldte nøgle agenter. Disse er agenter der har en særlig indflydelse på det system de tilhører, og besidder mere frihed til at handle en andre agenter i systemet. 12 Som nævnt, trækker metoden på metaforer fra teatret for at opstille en række punkter til analyse. Ved at holde disse punkter op imod de institutioner vi ønsker at analysere, kan vi anvende dem til at finde frem til en såkaldt fri agent med en effektiv indflydelses-sfære. Metodens opfordrer til at man anskuer analyse objektet ud fra følgende punkter (kopieret direkte fra artiklen): Actor - The individual assigned to play a part, or role. In a MAS, an actor is an agent. Part - In ancient Greece and Rome, the parts of theatrical characters were literally read from rolls of parchment. When translated into French, the term roll becomes role [13]. Since the sixteenth century, role has been an English synonym for a part that one plays or assumes in society or life [14]. Employing the notion of role for multiagent systems is in keeping with centuries of accepted usage. Script In a multiagent system, the social script may be as constraining as that of a traditional play, or it may permit the agent actor some degree of improvisation that is consistent with the role. In other words, role behavior can be strictly or loosely defined. However, even in rote-based scripts a degree of latitude always exists. Here, actors can at least employ their own style and interpretation as well as exercise some degree of variance in terms of appearance, movement, and so on. Performance The player acts the part. Actors can at least employ their own style and interpretation of a script (even in a verbatim performance). They can also ex- 10 Mary Jo Hatch Organization Theory S Odel, Parunak & Fleischers' The Role of Roles in Designing Effective Agent Organisations S Odel, Parunak & Fleischers' The Role of Roles in Designing Effective Agent Organisations S. 9Odel, Parunak & Fleischers' The Role of Roles in Designing Effective Agent Organisations 7

8 ercise some degree of variance in terms of appearance, movement, and so on. In society, role performance is determined by social norms; in agent-based systems, performance can be determined by sets of constraints that govern both the behavior of each role and the behavior of all agents in a society, independent of the role. Play In the theater, a play is a literary composition in the form of dialogue assigned to specific roles adapted for staged performance. In society, this is present in certain situations or contexts where scripts and role performances are required or expected. For example, a marriage ceremony has well defined roles and a verbatim-style script. In contrast, driving a car involves roles that have no predefined verbal dialogue. Instead, the dialogue of the Driver role involves signals and hand gestures along with driving behavior that is expected to conform to certain social and legal norms. In agent-based systems, the analog of a play would be a system, application, or scenario. For example, a scenario for a British auction has a well defined interaction protocol involving agents playing the roles of bidder, seller, and auctioneer. Director In a play, the director supervises and controls its production; he or she determines how the roles are to be filled and how the parts should be interpreted. Supervisors, assembly line coordinators, parents, coaches, and police are examples of those who govern individuals and roles in human societies. Agent societies, too, can require supervision and control by agents that have been given authority known as distinguished agents. Distinguished agents can come in either human form (e.g., an agent designer, system architect, or operator) or automated form (a central controller or another agent with the appropriate power). Directors are not always a required element. The directors could be free to determine for themselves how the script is played out. The end result may or may not be as good as having a knowledgeable director to refine the movement of the actors. Yet, improvisational plays are probably best performed without central control. Audience The viewers of a play both observe the performance and react to the actors role playing. An agent system could be similarly observed for several reasons. The primary mechanism would be by monitoring the system and recording its progress and status. Er den udvalgte agent ikke en ledende skuespiller i stykket, for at anvende metaforen, og passer ind med de ovenstående punkter, kan han ikke anvendes som symbol for den organisation der ønskes analyseret. Metaforen skulle gerne give et indblik i den verden som skuespillet foregår i, samt afsløre kritiske forskelle organisationer imellem. Muligvis kan fremtidige drama punkter og konflikter identificeres, så man kan få et indblik i hvilke problemer der vil eskalere i fremtiden. Man kan udvælge en agent på flere niveauer, så længe at denne er en del af det større system. Et program er en agent i et computersystem, på samme måde som en ansat kan være en agent i en organisation, og en organisation kan være en agent i en klynge af organisationer. At analysere ned på enkeltperson niveau vil være for specifikt og de lignelser man ville kunne trække vil være for snævre. Den agent type der vil fokuseres på er en enkelt organisation, inden for en organisations type. 8

9 Integration, Indgrupper/udgruppe og Polarisering -Analyse af Afvigelser og konflikt Integration, Indgrupper/udgruppe og Polarisering. En måde at analysere mennesker og deres grupperinger på, er ud fra de sociologiske teorier omkring integration og desintegration. Ifølge sociologisk teori, er sociale forbindelser til andre mennesker et væsentligt træk ved menneskeheden 13. En tilknytning eller indlemmelse i en social gruppering kaldes integration, mens udskillelse fra en social gruppe, eller nedbrydning af et individs sociale bånd og tilknytninger, kaldes desintegration. Disintegration ses som en fare for individet og helheden. Hvad der ikke integreres i ens sociale sfære (og dermed betragtes som asocialt) ses som truende og farligt. Dette gælder ikke kun individer i forhold til sociale grupperinger, men også sociale grupperinger i forhold til andre sociale grupperinger. Sociale grupper forstærker deres interne integration ved hjælp af ritualer og riter: Ved Socialitetens grænser er der derfor efter al sandsynlighed en tilbøjelighed til særligt integrerende adfærd eller handling, såkaldte riter. Ved fødslen er menneskebarnet dyrisk og ikke socialt. Netop derfor understreges dets indtræden i samfundet ved, at de voksne samles for at hilse de den nyankomne velkommen, idet de voksnes integration til en helhed stilles i forgrunden. Det fælles ved deres tilværelse fremhæves ved den nyfødtes dåb eller tilsvarende indvieselsriter. 14 En måde at identificere kendetegn ved sociale grupperinger på er altså ved at se på deres riter og ritualer. Ud over ritualer, adskiller sociale grupper sig også fra hinanden i form af forskellige normer. Integration af andre grupper er ofte synonymt med en ensrettelse, af riter og normer, grupperne imellem. Det modsatte kan også finde sted: En differentiering opstår mellem os, vigruppen eller indgruppen, og alle andre, andregrupperne eller udgrupperne. Mellem dem der er i en vigruppe, består der ro, lov og orden, øvrighed og flid. Deres forhold til alle udenforstående eller andregrupper er konflikt, krig og plyndring, såfremt der ikke er indgået særlige aftaler. 15 Etnocentrisme er fagtermen for en sådan anskuelsesmåde hvor ens egen gruppe er midtpunkt for alting og andre grupper rangeres og vurderes ud fra den 16 Den udvikling af indgruppe/udgruppeforhold (som beskrives her), betegnes gerne som polarisering 17 For at udlede sociale gruppers bevidste, eller ubevidste, motiver, kan man kigge på integrerende tiltag, handlinger der kan tolkes som værende symbolske (riter), konflikter og polarisering. 13 Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s. 31 9

10 Afvigelse og konflikt Afvigelser er en sociologisk fællesbetegnelse for brud på normer, regler, ritualer, love, kotumer osv. Man kan afvige i forhold til en gruppe og man kan afvige i forhold til samfundet. 18 Der kan opstilles fem punkter hvorpå der kan afviges. Enhver afvigelse på hvert af disse punkter vil skabe konflikt med den omkringliggende gruppe er det omsluttende samfund (eller begge dele). De fem punkter er: Konformitet, Innovation, Ritualisme, Tilbagetrækning og Oprør. Hvert af disse punkter kan anskues ud fra om de er afviger fra Enten ved at afvige fra de kulturelt opstillede målsætninger eller ved at afvige fra de normativt (instituerede) bestemte midler eller omvendt eller begge dele 19 Dette kan indføres i skemaform: Tabel 1: Afvigelses punkter, Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s. 95 Afvigelsespunkt Kulturelt foreskrevne mål Instituerede midler Konformitet + + Innovation + - Ritualisme - + Tilbagetrækning - - Oprør +/- Disse fem typer skal forstås som rolleadfærd af et individ eller en gruppe, og ikke som personlighedstræk. At afvige fra konformiteten i en given gruppe eller i et samfund, er noget som misbilliges af både de kulturelle målsætninger i en gruppe/samfund og af instituerede midler. At der er dem der ikke konformerer til deres samfund er noget som både kulturen og det instituerede system forsøger at modvirke. At afvige ved ikke at innovere, er i strid med et samfunds kulturel foreskrevne mål. Uden innovation vil et samfund/gruppe stagnerer og være truet. De instituerede midler ser dog ud til at direkte at modsætte sig innovation. Set med institutions systematiske øjne er det vigtigere at nye tiltag underkaster sig de gældende regler, love og normer, end at de beriger gruppen/samfundet. 20 Ritualisme består i, at man følger de normativt foreskrevne veje, anvender de forventede midler, samtidigt med at man tager afstand fra eller har opgivet målet 21 At man tomt følger regler og normer uden at tilføje samfundet/gruppen noget af værdi, er ikke et kulturelt mål, men er ikke i konflikt med de instituerede midler. 18 Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s

11 Tilbagetrækning er afvisning af såvel midler som mål, og dette skaber drop-outs af forskellige slags: sindsyge, pariaer, omstrejfere, narkomaner osv. 22 At man melder sig helt ud af gruppen/samfundet billiges ikke af nogen parter, og det prøves ofte at blive forhindret. Oprøret er en forkastelse af foreliggende mål og midler på vegne af nye mål og midler 23 Oprør er hverken en positiv eller negativ ting inden for en kulturs mål. Der er tale om at de mål der stræbes mod bliver erstattet af nogle nye. Den omkringliggende struktur og institutioner kan være positivt eller negativt stillede. En erstatning af en regering ved folkevalg i et demokrati vil anses som positivt, mens et væbnet kup vil anses som værende negativt og afvigende i et demokrati. Har man identificeret en gruppes normer og kultur, og set å hvilken institutialiseringer der gør sig gældende, kan man analysere disse grupper ud fra de fem ovenstående punkter og ud fra teorierne om integration og polarisering. En sådan analyse skulle gerne kunne afsløre hvad disse grupper ser som afvigende, som konflikt skabende og som farligt. Dette burde kunne et indblik i disse gruppers kort- og langsigtede mål, samt deres motiver og begrundelser for deres handlinger. 22 Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s

12 Branche analyse: Peter Lotz skriver i Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri om forskellige definitioner af begrebet branche ; en daglig tale definition og en økonomisk definition., Daglig talen defineres således: Som fælledestræk defineres en branche altid dog altid som en erhvervsgren, eller blot som et erhverv. 24 For at være i samme branche skal man være i samme erhverv, eller tilhøre samme erhvervsgren. Men hvordan skal erhverv tolkes? Nudansk ordbog sidestiller det med beskæftigelse og næringsvej, hvilket peger på at en branche er en samling af organisationer der beskæftiger sig med nogenlunde det samme. En mere præcis definition er Lotz's økonomiske definition af begrebet branche: En branche er en gruppe af virksomheder der udbyder substituerende produkter 25. Virksomhed defineres i nudansk ordbog som en aktiv organisation, mens at Lotz definerer substituerende således: At to produkter er substitutter betyder, at forbrugerne anser de to produkter for at kunne opfylde samme behov. 26 Der er altså i hvor høj grad de udbudte produkter kan substituere hinanden der afgør hvordan en branche afgrænses. Lotz definerer dette således: Når man skal afgrænse brancher, skal man lede efter huller i kæden af substitutter 27 Man skal med andre ord se på hvor de udbudte produkter ikke overlapper på de behov de opfylder. Lotz beskriver tre dimensioner hvor substitutter varierer og kan afgrænse en branche. Disse tre er krydspriselasticitet, homogenitet og heterogenitet og geografisk afgrænsning. 28 Med krydspriselasticitet skal forstås i hvor høj grad prisen på et produkt påvirker efterspørgselen, da forbrugerne køber et andet produkt. Ved høj krydspriselasticitet, påvirker pris efterspørgselen i høj grad. Dette skyldes at der er substituerende produkter til en relativt lavere pris, som forbrugere vil søge hen imod i stedet for. Krydspriselasticitet bliver således et mål for substituerbarhed: hvor meget skal prisen på oksekød stige før at folk vælger svinekød i stedet ved køledisken? Ved produkt homogenitet eller heterogenitet forstås ensartethed. Lotz kommer med eksemplerne sukker, mel, letmælk og tændstikker som produkter der er meget ensartede, selv om de produceres af forskellige virksomheder. 29 Det man ser på her er produktdifferencering, inden for samme behovsdækkelse. Mens at sukker er sukker, er salt ikke længere salt, da man kan købe middelhavs salt, gourmet salt og krystal salt. Mens at salt her dækker det samme behov, er de mere heterogene da de adskiller sig i deres fabrikation og marketing. Den sidste parameter som Lotz fremhæver, er geografi. Her kommer der fokus på transporttid og transport omkostninger. Eksemplet Lotz fremhæver er betonfliser. Mens at betonfliser er utroligt 24 Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s.5 25 Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s.6 26 Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s.6 27 Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s.9 28 Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s.12 12

13 homogene og koster næsten det samme, er de kun substitutter inden for en begrænset radius af hvor de skal anvendes, da transporttid og transportomkostningerne her er store. Således kan hullet i kæden af substitutter findes geografisk. Ved at se på i hvor høj grad disse tre dimensioner gør sig gældende kan man analysere hvilke organisationer der er i samme branche og hvor de er ens eller adskiller sig. Denne analyse skal ifølge Lotz holdes op imod et såkaldt koncentrationsmål. 30 Dette er en vurdering af hvor den gældende branche befinder sig imellem fuldstændig fri konkurrence, og monopol. Ved monopol ligende tilstande, er der lidt eller ingen konkurrence, mens der ved fuldkommen konkurrence er stort udbud at vælge imellem. Dette påvirker de tre førnævnte faktorer i hvorledes de skal tolkes. Begrænser man sig til at se på ganske få substitutter, vil ens optik komme nærmere på monopol. Mange laver kaffe, få laver java kaffe og kun en laver sydafrikansk lavlandskaffe. Ens optik afgør således antallet af substitutter (og alle tre beskrevne faktorer) og den gældende konkurrencesituation. Når man således har afgrænset og beskrevet hvem og hvad der udgør en given branche, har man allerede en række oplysninger og afsløringer der gør sig gældende. Iøjefaldende punkter kan diskuteres, mens dybere analyse af hvad den beskrevne branchestruktur betyder, kræver et andet analyse værktøj. Lotz anbefaler at man anvender teorien Porter's five forces 30 Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s.16 13

14 Porters five forces: Porters five forces er en velkendt erhvervsøkonomisk model, der beskriver et markeds konkurrenceog magtforhold og det omgivende miljø. Jørgen H.K. Jepsen og Anne Schoubye forklarer i Afsætningsøkonomisk modelsamling at denne model anvendes på en branche på et udvalgt marked eller for en konkret virksomhed for dens nuværende konkurrencesituation. 31 Modellen skulle gerne kunne analysere den nuværende markedssituation med henblik på et fremtidigt strategivalg. 32 Illustration 3: Porter's five forces model. Billede taget fra wikipedia.org - Hvad der analyseres er samspillet imellem fem kræfter inden for den analyserede branche, navnlig: Konkurrencesituationen for virksomheden, nye udbydere, udbydere af substituerende produkter, købere (forbrugere) og leverandører. Hvert af disse punkter kan analyseres ved at svare på en række underspørgsmål der definerer 31 Jepsen og Schoubye : Afsætningsøkonomisk modelsamling s Jepsen og Schoubye : Afsætningsøkonomisk modelsamling s.12 14

15 situationen inden for de fem punkter. Når et sådant overblik er blevet dannet, ses der på dynamikken og spændingsfeltet imellem disse fem punkter. Relevante spørgsmål er : Konkurrencesituationen for virksomheden Hvordan er kundernes/forbrugernes adfærd? Hvilke parametre konkurreres der på? Hvad er konkurenternes strategi? Hvad er konkurrenceformen? Nye udbydere Hvem er nye indtrængere? Hvem er potentielt nye indtrængere? Hvad er der af adgangsbarriere? Udbydere af substituerende produkter Købere (forbrugere) Leverandører. Hvilke produkter/virksomheder kan tænkes at trænge organisationens produkt(er) ud i den nære og langsigtede fremtid? Hvordan defineres kunderne? Hvordan er de strukturerede? Hvordan er deres forhandlingssituation? Er de leverede produkter standardiserede eller differentierede? Hvordan defineres leverandørerne? Hvor stærk er deres forhandlingssituation? Kan de integreres med organisationen? Svares der på disse spørgsmål vil man kunne tolke præcist hvor en given organisation befinder sig i forhold til sit markedsmiljø, og hvilke kritiske relationer der gør sig gældende. En samlet tolkning af alle de nævnte metoder i dette afsnit vil forhåbentligt afdække hvordan den valgte organisation, branche og produkt interagere med sin omverden, og hvilke fremtidige strategier der bør anvendes. 15

16 Analyse Introduktion af analyseobjekterne Ønsker man at spille et spil, er der fem muligheder, som defineret af Solveig Singleton i artiklen Copy Protection and Games: Lessons for DRM Debates and Development 33 Disse er: at købe et spil, at låne et spil af en ven, at låne et spil på biblioteket, leje et spil eller pirat kopiere et spil. Ser man bort fra muligheden at låne et spil af en ven, er der fire institutioner der stiller spil til rådighed: Nogle spilproducenter har deres spil til køb online. Enten gennem download på deres hjemmeside, eller ved bestilling og fragt over internettet. 34 Dette gør sig nu gældende både for de moderne konsolspilsystemer og ved PC spil. Andre spilproducenter distribuere salgsopgaven til fysiske spil butikker og onlinebutikker. De fleste større spilproducenter gør dog begge dele. Der er dog en tendens til at man oftere kan få spil til download på pc, end på konsollerne, hvis spil traditionelt stadig skal købes i en butik, online eller fysisk. 35 De online og fysiske butikker er i dette henseende ikke spændende, da de kan betragtes som en distributionskanal, tilhørende spilproducent institutionen. Udlejning kan betragtes som at tilhøre butiksområdet, og vil også blive betragtet som en distributions kanal og ikke som en selvstændig organisation. På samme måde vil gratis spil der er til fri download ikke blive medtaget i analysen. Indie udviklere, det vil sige små selvstændige spiludviklere der oftest udvikler niche spil, vil af og til nævnes når det er relevant, men hoved fokus vil være på normale spiludviklere. Den største forkskel på indie udviklere og traditionelle udviklere er deres størrelse i ansatte, udgivelser og indtjening. Som spilformidler er biblioteket i stærk vækst. En analyse af spils udlånstal, foretaget af biblioteksleder Esben Fjord, i forbindelse med konferencen Sæt biblioteket på spil (Middelfart, Januar 2009) viser at ; Groft sagt betyder det, at mens der er omkring 2 udlån pr. bog, er der 10 udlån pr. multimedie hvilket mere end antyder at spil har en betydelig berettigelse i bibliotekets samling. Samtidig koster de nærmest det samme hvis man fordeler prisen på antal udlån 36 Bibliotekerne vil sålledes blive betragtet som en organisation der er relevant inden for spilformidling. Piratkopiering er en mulighed for at anskaffe spil. Som sådan kan de hjemmesider og fildelere der står bag, betragtes som en form for spilformidlere. Om der eksisterer en institution i klassisk 33 Solveig Singleton, Copy Protection and Games: Lessons for DRM Debates and Development S PS3 news : Publishers Unhappy with Policy Shift & PSN Download Charges Online/publishers-unhappy-with-policy-shift-psn-download-charges/ 35 Cnet: OnLive could threaten Xbox, PS3 and Wii 36 Referat : Spilkonferencen Sæt biblioteket på Spil Kulturøen, Middelfart. 28. Januar,

17 forstand, er ikke helt åbenlyst. Der eksisterer organisationer der beskæftiger sig med at facilitere piratkopeiring. Et kendt eksempel er the pirate bay, der har opnået massiv mediedækning. Og som organisere en såkaldt torrent server hvor de fleste nye spil frit kan downloades. 37 Mens der findes utallige lignende hjemmesider 38 der tilbyder gratis download af kommercielle spil, kan disse ikke betragtes som en organisation, men flere selvstændige organisationer. Der er dog lighedspunkter nok imellem disse organisationer, at de kan beskrives og behandles som værende af samme type, på samme måde som at der ikke vil fokuseres på enkelte biblioteker eller på enkelte spiludgivere. Det er med andre ord ikke de specifikke organisationer der er interessante i sig selv, men den organisationstype som de tilhører der er interessant. Disse tre organisationstyper er således; biblioteker, spiludgivere og pirat organisatioener. Institutionalisering, tendenser og spiludbydere. Som tidligere nævnt i metode afsnitet, er der generelt to kræfter fra omverdenen der kan påvirke en organisation, tekniske/økonomiske kræfter og sociale/normative kræfter. Hvilke kræfter der gør sig gældende i hvilke situationer, skulle gerne kunne afsløre eventuelle institutioneringstendenser der vil kunne give en ide om den enkelte organisations fremtidige udvikling. Samtidigt vil metoden forhåbentligt give et præcist billede af organisationtypens nuværende struktur. Illustration 4: Instutitioinsteoretisk analyseskema Diskuterer man de tre organisationstyper ud fra det institutionsteoretiske analyseskema, Er følgende spørgsmål vigtigt: Hvad ligger til grund for organisationens indvilgelse/mangel på indvilgelse med de regulative, normative og kognative kulturelle krav? Der vil blive set på nogle nogle tiltag, handlinger og holdninger, der vil blive set som symbolske for den type organisation, som pr. det symbol fortolkende perspektiv nævnt tidliger. Spiludgiveres basis for at indvilge i omverdenens regulative krav, er at det er lettere at indvillige, end at modstå. Omverdens regulative myndigheder kan gøre det dyrt og besværligt for en virksomhed der ikke følger disse krav. I sidste ende kan mangel på konformitet til de regulative krav for omverdenen føre til legale vanskeligheder. Basis for at følge de normative og kognitive krav som stilles af omverdenen til spiludgivere, er i 37 Dan Simmons: The views from The Pirate Bay 38 Ernesto : The 5 Most Popular BitTorrent Trackers / 17

18 sidste ende også bundet i profit, og dermed virksomhedens overlevelse. Et eksempel er når en større spiludgiver nægter at udbetale overarbejdsbetaling til deres programøre, og derved bliver boykottet af deres kunder. 39 Et andet eksempel er debatten over DRM (Digital Rights Management) i spil. Her er forbrugerne af spil enten imod den stramme kopieringsbeskyttelse på deres spil, der ofte medfører at spillets spilbarhed bliver kompromitteret. Andre forbrugere er ikke opmærksomme på disse restriktioner, før at de fører til problemer for den individuelle spiller. 40 Der er således visse normer som spiludgivere må leve op til, eller se deres indtægter dale. De kognitive krav til en organisation, stilles både internt og eksternt og følges af spiludviklere, på baggrund af virksomhedens eksterne kultur, samt den kultur den befinder sig i. Der stilles ikke spørgsmåltegn ved forretningsmodellen, så længe den er succesfuld. Så længe taken for granted, og culturally supported delene af skemaet er sande, er der ingen grund til at ændre sin kognitive vurdering. Hverken eksterne observatører eller individer tilhørende organisationen vil se nogen grund til at bryde med de ortodokse normer. Stod spiludviklere som de eneste udbydere ville denne kognitive status ikke ændre sig. Piratorganisationerne ser ikke ud til at følge alt for mange af omverdenens regulative krav. Tværtimod bryder disse organisationer omverdenens regulative regler og love, hvilket senest er blevet set i forbindelse med retssagen mod the pirate bay i Sverige 41. Grunden til dette brud, er ikke forankret i andre, modstridende regler, men skal findes i andre normer, idealer og kognitive opfattelser. Den regulative kategori falder således lidt udenfor, når man ser på piratorganisationerne, da de ikke følger omverdens regulative krav, på trods af eventuelle sanktioner. Dette skyldes formentlig den omstændighed at disse organisationer i høj grad består af a) utroligt mange mennesker der fildeler (og antallet af fildelere er stigende 42 ) og b) individerne i disse organisationer optræder anonymt. Disse to faktorer kan være medvirkende til at de regulative krav brydes, da man kan føle sig sikker som en anonym i mængden. De normative og kognitive krav som omverdenen stiller til piratorganisationerne afviger internt i det opstillede skema. Der er ingen Appropriateness til den logik der validerer normerne, men samtidigt er der en form for moralsk legitimitet. Denne legitimitet stammer fra en anden opfattelse af normerne omkring pirat kopiering. Udtryk som det er ikke moralsk forkert at dele kultur, Jeg er bare en blandt mange og Det burde være lovligt 43 er at finde i på forskellige fildelings fora. At disse holdninger kan ses som værende mere end blot studenter der vil have noget gratis, og ses som legitime etiske og moralske overvejelser, er stadig til debat. Et skæringspunkt i debatten om fildeling af spil (og musik, film og bøger) er moralsk forsvarligt, er om der er monetære interesse involveret i udbydernes facilitering af fildelingen. 44 Tilbyder man spil til download ulovligt men gratis, anses handlingen som værende deling af kultur på trods af hårde og urimelige copyright regler. Tilbyder man spil til download (eller salg) ulovligt, og tager sig betalt for det, tjener man penge på andres arbejde. Der kan dog også findes eksempler på fildelere der anser fildeling som værende moralsk forkert, men gør det alligevel Julie Tamaki EA to Pay $15.6 Million to Settle Overtime Case 40 Solveig Singleton Copy Protection and Games: Lessons for DRM Debates and Development s Rune Pedersen Pirat-forsvar kræver ny retssag: Dommer var inhabil 42 Stan J. Liebowitz File Sharing: Creative Destruction or Just Plain Destruction? S David L. Langel STUDENTS, MUSIC AND THE NET: A COMMENT ON PEER-TO-PEER FILE SHARING 45 Stim - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå Pirates, file-sharers and music users; A survey of the 18

19 Bibliotekerne er om noget under større pres end spiludbyderene fra de regulative krav som omverdenen stiller. Da vi har at gøre med en offentlig organisation, er det kun naturligt at der er høje regulative krav. Der er opstillet lovgivning der skal styre og regulere disse institutioner, og følges de ikke er selve organisationens eksistens truet. Kravet om alsidighed kræver at elektronisk underholdning er en del af bibliotekernes katalog. Det er altså et regulatorisk krav at bibliotekerne har spil til rådighed. 46 Normativt og kognitivt er de krav der stilles til bibliotekerne som organisation i god overenstemmelse med skemaet. Der er bred kulturel støtte omkring bibliotekernes formidling af spil og moralsk er bevarings og oplysnings aspekterne af spil kultur taget for givet. Det er yderst sjældent at man hører stemmer der taler for færre spil på bibliotekerne, og når det sker er det oftest i forbindelse med at der ønskes at pengene bruges anderledes, eksempelvis på bøger. 47 Internt i bibliotekerne blev det slet ikke diskuteret om man skal have spil på bibliotekerne i løbet af konferencen Sæt biblioteket på spil i januar i Middelfart. Der blev kun diskuteret hvordan spil skal formidles og hvordan fremtiden muligvis ser ud. Opsumering Ud fra det ovenstående kan man sammenligne hvor langt henne i institutionaliseringprocessen de tre organisationstyper er. Mest institutionaliseret er bibliotekerne. At de eksisterer og udbyder spil er ikke blot accepteret normativt og kognitivt, men er påkrævet regulativt. At bibliotekerne er højt institutionaliserede er ingen overraskelse, da de jo er en offentlig institution med tilknyttet uddannelse og offentlig uddannelses/oplysnings opgave. Biblioteket er såldes meget stærkt adapteret til de institutionelle krav og besidder høj legitimitet i den institutionelle kontekst. 48 Spiludgiverne er i mindre grad institutionaliserede og har flere konflikter med de institutionspres som de udsættes end bibliotekerne. Mens de er styret i en hvis grad af regulatoriske regler, er det i mindre grad end i offentlige institutioner. Brud med regulatoriske krav kan føre til legale vanskeligheder hvis eventuelle overtrædelser bliver opdaget. Men for at organisationens overlevelse bliver truet, skal disse være ret alvorlige. Profitmotivet og en kapitalistisk verdensfortåelse er den kognitive basis der ligger som motiv for organisationenerne. Dette motiv er en accepteret norm, og der har været få eksempler på brud med forventede normer. Disse finder dog sted, og den feedback som omgivelserne kommer med, bliver der reageret på så organisationen udvikler sig. Mindst institutionaliserede er pirat organisationerne. Her følges de regualtive krav ikke, da fildeling af kopi beskyttet materiale er ulovligt i de fleste samfund. De normative krav som organisationen udsættes for, bliver også her kun til delt opfyldt. Mens der er dem der tager det som en selvfølge at disse organisationer eksisterer, ser den fremherskende norm ud til at være at deres eksistens er umoralsk. Mindre (næsten ingen) formalitet og manglen på kodificerede regler, peger på at disse organisationer er meget lidt institutionaliserede. conditions for new music services on the Internet 46 Thomas Angermann Kvalitet, alsidighed og aktualitet 47 Carsten Anderse Biblioteker får færre bøger 48 Mary Jo Hatch Organization Theory S

20 Hvis graden af institutionalisering afspejler en organisations fleksibilitet, villighed til at forandre sig, forudsigelighed, interne orden og tendens til moralsk anonymitet 49, er det tydeligt at der er stor forskel på de tre organisationer i hvor hurtigt de ændrer og tilpasser sig omverdenen. På trods af konferencer og debat er der ikke sket en hastig udvikling af spils rolle på bibliotekerne 50. Samtidigt har spiludviklere været forholdsvist længe om at tilpasse det skiftende marked, både hvad angår kopibeskyttelse og download udgivelser (især på konsoller) 51. Ændringer blev dog foretaget og er nu standard at man kan hente sine spil ved download på pc, og nogle af sine spil til konsol. De faktorer der fører til en institutionalisering må nædvendigvis ændrer sig, hvis man ænsker at ændre de forhold som denne medfører. Ønsker man eksempelvis at forene sig med omverdenes regulative krav, kan man eksempelvis ændre på sin forudsigelighed og interne orden. Ønsker man omvendt at være mere fleksibel, kan man forsøge at ændre de eksterne normative og regulative krav. At vide hvilke variable man muligvis kan påvirke er givtigt for den videre analyse. Multi agent analyse: At udvælge en organisation til at repræsentere en organisationtype kan aldrig være en præcis videnskab. Udvælgelsen må nødvendigvis være af en organisation der udtaler sig offentligt, så man har noget at basere sin analyse på. I udvælgelsen af denne agent giver det mening at starte fra toppen i en given organisation type. Samtidigt skal det være en nøgle organisation der har en holdning til emnet og som har et indflydelse på spil markdet. De udvalgte agenter er spilfirmaet EA, The Pirate Bay. Disse to er valgt da de er de største inden for deres organisations type (pirat hjemmeside/torrent tracker og spiludgiver/udvikler). Det er sværere at finde en organisation der kan optræde som agent for organisations typen biblioteker. De enkelte biblioteker har ikke skrevet alverden på deres hjemmesider om holdninger og meninger til spil. På konferencer og i debat indlæg florerer analyserbar diskussion dog. En brugbar agent er således Danske biblioteker, set som en symbolsk repræsentant for organisations typen biblioteker. Men da internationale biblioteker ikke er videre nævnt i opgaven, virker dette måske sært. Opgaven vil dog abstrahere fra dette og se konceptet danske biblioteker som en symbolsk agent/enhed. Dette gør fremfindelse af artikler og materiale omkring agenten lettere, og kan retfærdiggøres ud fra en betragtning om at Danmark er blandt verdens førende IT nationer 52 hvilket indirekte kan pege på at danske biblioteker er langt fremme når det gælder viden om, og udlån af, spil. 49 Babson College Faculty: Institutional Explanations for the Emergence of Organizational Forms 50 Referat : Spilkonferencen Sæt biblioteket på Spil Kulturøen, Middelfart. 28. Januar, Harold L. Vogel Playing the Game: The Economics of the Computer Game Industry 52 Jesper Kildebogaard Danmark kåret til verdens førende it-nation 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Virtuel projektledelse

Virtuel projektledelse Inspirationsmøde 24 APR 2009 Jan Pries-Heje Slide no.: 1 Virtuel hvad er det? Existing in essence or effect though not in actual fact http://wordnetweb.princeton.edu/ In the context of computing, not concrete

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Agenda: Traffic Shaping

Agenda: Traffic Shaping Value Added Distributør Agenda: Traffic Shaping Hvad er båndbreddestyring/applikationskontrol egentlig? Herunder; Traffic shaping vs. QoS Højere kvalitet samt mulighed for flere services på samme båndbredde

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Persondataretlige aspekter ved cloud computing

Persondataretlige aspekter ved cloud computing Persondataretlige aspekter ved cloud computing Anne Ermose, advokat, Microsoft Danmark Michael Hopp, partner, Plesner Dansk Forum for IT-ret, 28. november 2012 1 28 November 2012 Oversigt 1. Introduktion

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5 Kommunikation/IT Samfundsfag Frederik Adamsen, 3.5 Contents Problemanalyse... 3 Projektmål og produktmål... 3 Diskussion og valg af løsning... 3 Platform... 4 Udformning... 4 Skitser... 6 Typografi og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Digital formidling i det fysiske rum

Digital formidling i det fysiske rum Digital formidling i det fysiske rum lyt! leg! se! læs! smug-kig! Marianne Krogbæk, ITK - Jannik Mulvad, Aarhus Hovedbibliotek KONCEPT_INTERAKTIV BOGREOL Hvem er vi? Hovedbiblioteket i Aarhus Urban Mediaspace

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb.

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi Helena Skyt Nielsen Viden (skelne, genkende, gengive) Forståelse (demonstrere, forklare med egne ord, fortolke) Anvendelse (afprøve, bruge) Analyse (se system/struktur,

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere