Spil på bibliotekerne en spådom af Jimmy Caspersen, Kandidatspeciale, Forår 2009, Danmarks Biblioteksskole, Vejleder: Tove Roed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spil på bibliotekerne en spådom af Jimmy Caspersen, Kandidatspeciale, Forår 2009, Danmarks Biblioteksskole, Vejleder: Tove Roed"

Transkript

1 ABSTRACT Opgaven beskæftiger sig med spillenes fremtid på de danske biblioteker. Spilbranchen og fildelere og de danske biblioteker bliver analyseret ud fra institutionsteori, integrations og polariseringsteori, sammenlignende symbolsk multiagent-analyse og brancheanalyse. Der spørges specifikt til piratkopierings indflydelse på bibliotekernes udlån af spil i fremtiden, indflydelsen af kopisikring og der spørges om løsnings strategier vedrørende spil på biblioteket i den nære og fjerne fremtid. Det konkluderes at på længere sigt vil piraternes indflydelse påvirke omstændighederne omkring udlån af spil i en positiv retning, uddannelse af bibliotekarer inden for spil, spilkultur, spilgenrer og spillertyper vil kunne føre til en imødegåelse af lånernes behov, Spil aktiviteter bør optrappes i takt med at spil bliver mainstream, spil med restriktiv kopibeskyttelse, bør substitueres med alternativer, fra uafhængige udviklere, og siden med teknologisk udviklede videnssystemer. 1

2 Indhold ABSTRACT... 1 INDLEDNING... 3 Problemformulering... 4 Metode og teori Institutionsteori... 5 Multi agent analyse:... 7 Integration, Indgrupper/udgruppe og Polarisering -Analyse af Afvigelser og konflikt... 9 Integration, Indgrupper/udgruppe og Polarisering Afvigelse og konflikt Branche analyse: Porters five forces: Analyse Introduktion af analyseobjekterne Institutionalisering, tendenser og spiludbydere Multi agent analyse: Part (Rolle) Manuskift (Script) Performance (Behavior constraints and degree of variance) Play (scenarie) Director (Controllers/Supervisors) Audience (Observers/ Targets) Integration, Indgrupper/udgruppe og Polarisering Afviglse i konformiteten Afvigelser i Innovation Afvigelser i Ritualisme Afvigelse ved tilbagetrækning Afvigelse ved oprør Opsummering og Polariseringstendenser Branche analyse: Krydspriselasticitet, Homogenitet/Heterogenitet og Geografi Porters five forces: Konkurrencesituationen for organisationen Nye udbydere Udbydere af substituerende produkter Købere (forbrugere) Leverandører Opsummering Diskussion og afsluttende bemærkninger Konklusion Litteraturliste Bøger Artikler Internet resourcer: Referater:

3 INDLEDNING Der er en rivende udvikling på spilområdet i disse år, og det kan være svært at se hvordan denne nye kultur passer ind i bibliotek regi. Der stilles ikke spørgsmål til om spil skal være på biblioteket, det antages tacit som en naturlighed 1. Hvad skyldes dette? Og hvorfor er der ikke større forandring på bibliotekerne i forhold til spil, når der konstant forskes inden for dette felt? Samtidigt med at der kommer nye og spændende genrer, subkulturer og nicher inden for spil, stiger antallet af mennesker der piratkopierer og fildeler. Der er sket en opblomstring i spil, udviklet af små excentriske firmaer, og disse nichetitler er ikke at finde på biblioteket. Samtidigt beklages det på bibliotekernes spilkonference at vi endnu ikke har en dedikeret spilportal 2. Idealet om kulturel udbredelse og æstetisk uddannelse lever stadig på bibliotekerne. Spil har noget som andre medier ikke kan, besidder unikke kvaliteter og er i konstant forandring. Hvordan et sådant ungt, men hastigt ændrende medie skal håndteres er værd at undersøge. Men hvad er spil? Spil defineres som værende interaktiv elektronisk underholdning 3 og der vil i denne opgave fokuseres på pc spil og konsol spil. Der vil i opgaven skelnes mellem store spilproducenter og mindre indie udviklere. Store producenter er traditionelle udviklere så som Activision, Electronic Arts (EA), Microsoft og THQ. Udviklere, producenter og udgivere vil bruges mere eller mindre synonymt i opgaven. I alle tilfælde hentyder det entiteter der skriver og sælger spil. Da opgaven har fokus på spil og biblioteker, vil ord som brugere, lånere, spillere og gamere også bruges synonymt igennem opgaven. Her hentydes til personer der spiller spil, købte, lånte eller piratkopierede, ud fra konteksten. Pirater er ligeledes synonymt med uploadere og fildelere. Der er med andre ord ikke tale om videresalg af ophavsbeskyttet materiale, men om gratis deling af filer over internettet. 1 Neiburger, Eli Gamers... in the Library?! : The Why, What, and How of Videogame Tournaments for All Ages S Referat : Spilkonferencen Sæt biblioteket på Spil Kulturøen, Middelfart. 28. Januar, Mark J.P. Wolf The video game theory reader S. 4 3

4 Problemformulering Denne opgave beskæftiger sig med spillenes fremtid på de danske biblioteker. I den forbindelse vil spilbranchen og fildelere og de danske biblioteker blive analyseret ud fra institutionsteori, integrations og polariseringsteori, sammenlignende symbolsk multiagent analyse og brancheanalyse. De spørgsmål der specifikt ønskes besvaret er: Hvilken indflydelse har fremgangen i piratkopiering på bibliotekernes udlån af spil i fremtiden? Hvad betyder det for bibliotekerne at kopisikring af spil bliver stadig mere restriktiv? Med henblik på de nuværende tendenser på spilmarkedet, hvordan bør bibliotekernes spil strategi se ud for at imødegå den nære og langsigtede fremtid? 4

5 Metode og teori. Institutionsteori Ifølge Mary Jo Hauch 4, er der basalt to måder som omverdenen kan påvirke en organisation. Den ene er igennem tekniske og økonomiske krav som kan stilles af omverdenen til organisationen. Dette kan eksempelvis være markedet der kræver en hvis teknisk standard af organisationen, så som at den besidder en telefon, eller det kan være samfundet der kræver at organisationen betaler skat og besidder en hvis egenkapital. Den anden måde som omverdenen kan påvirke en institution er gennem, hvad Hatch kalder sociale og kulturelle krav 5. Disse krav kan eksempelvis være at organisationen varetager visse interesser eller opretholder et bestemt image. Disse to omverdener, eller miljøer, påvirker organisationen forskelligt; Environments dominated by technical or economic demands reward organizations for efficiently and effectively supplying the environment with goods and services. Environments dominated by social demands reward organizations for conforming to the values, norms rules and beliefs of society. 6 Disse miljøpåvirkninger er alle med til at institutionalisere organisationer. Ved at blive dømt legitim, både socialt, økonomisk, teknisk og legalt, af omverdenen (miljøet), sikrer organisationer sin ret til at overleve. 7 For at bedømme hvordan, og i hvor høj grad, organisationer er institutioner, eller er ved at blive institutionaliserede, må man se nærmere på disse påvirkninger og hvordan organisationerne håndterer dem. Hver påvirkning må først identificeres som en sådan, og derefter analyseres. Til dette kan man anvende denne matrice fra York University 8 : 4 Mary Jo Hatch Organization Theory S Mary Jo Hatch Organization Theory S.83 6 Mary Jo Hatch Organization Theory S.83 7 Mary Jo Hatch Organization Theory S.85 8 York University Theories used in IS research; Institutional Theory 5

6 Illustration 1: Institutionsteoretisk analyseskema Specifikke påvirkninger, og sager fra medierne, kan holdes op mod ovenstående skema som kan hjælpe med at forklare institutionaliserings processen. Efter ar have brugt ovenstående metode til at identificere institutioner og/eller institutionalisering af organisationer, er næste skridt at finde et mere snævert fokus for en analyse. Mary Joe Hatch nævner at der findes fire metaforer, og dermed fire fortolkningssyn, som man kan anskue en organisation med. Disse fire er; Det klassiske syn, det moderne syn, det symbolik fortolkende syn og det postmoderne syn. 9 For at konkreti sere denne opgave, er det symbolf ortolken de perspek tiv valgt som analyse perspek tiv. Ved at se Illustration 2: Organization Theory s.52 objekter, artefakter og ikke mindst personer, med et symbolsk perspektiv, kan enkelte handlinger og udtalelser ses som værende symboler for hele organisationens optræden i stedet for tilhørende de enkelte fragmenter der udfører disse handlinger. 9 Mary Jo Hatch Organization Theory S.52 6

7 Multi agent analyse: Efter at have identificeret organisations typer der udgør dele af en given institution, kan man se nærmere på hvad disse organisations typer består af. Anvendes det ovennævnte symbolske perspektiv, argumenterer Mary Jo Hatch for at enhver organisation består af grupper af mennesker. 10 Ved at betragte udvalgte agenter, der kan betragtes som en indflydelse på den gældende institution, som symboler på den institution de tilhører, har man et simpelt og relativt afgrænset objekt at fokusere sin analyse på. En sådan metode beskrives i Odel, Parunak & Fleischers' The Role of Roles in Designing Effective Agent Organisations. Metoden sammenligner en given agent med hans rolle, og anvender teater metaforer for at beskrive en agents indflydelses-sfære. 11 En organisation kaldes her et Multi agent system og metoden kan anvendes til at identificere såkaldte nøgle agenter. Disse er agenter der har en særlig indflydelse på det system de tilhører, og besidder mere frihed til at handle en andre agenter i systemet. 12 Som nævnt, trækker metoden på metaforer fra teatret for at opstille en række punkter til analyse. Ved at holde disse punkter op imod de institutioner vi ønsker at analysere, kan vi anvende dem til at finde frem til en såkaldt fri agent med en effektiv indflydelses-sfære. Metodens opfordrer til at man anskuer analyse objektet ud fra følgende punkter (kopieret direkte fra artiklen): Actor - The individual assigned to play a part, or role. In a MAS, an actor is an agent. Part - In ancient Greece and Rome, the parts of theatrical characters were literally read from rolls of parchment. When translated into French, the term roll becomes role [13]. Since the sixteenth century, role has been an English synonym for a part that one plays or assumes in society or life [14]. Employing the notion of role for multiagent systems is in keeping with centuries of accepted usage. Script In a multiagent system, the social script may be as constraining as that of a traditional play, or it may permit the agent actor some degree of improvisation that is consistent with the role. In other words, role behavior can be strictly or loosely defined. However, even in rote-based scripts a degree of latitude always exists. Here, actors can at least employ their own style and interpretation as well as exercise some degree of variance in terms of appearance, movement, and so on. Performance The player acts the part. Actors can at least employ their own style and interpretation of a script (even in a verbatim performance). They can also ex- 10 Mary Jo Hatch Organization Theory S Odel, Parunak & Fleischers' The Role of Roles in Designing Effective Agent Organisations S Odel, Parunak & Fleischers' The Role of Roles in Designing Effective Agent Organisations S. 9Odel, Parunak & Fleischers' The Role of Roles in Designing Effective Agent Organisations 7

8 ercise some degree of variance in terms of appearance, movement, and so on. In society, role performance is determined by social norms; in agent-based systems, performance can be determined by sets of constraints that govern both the behavior of each role and the behavior of all agents in a society, independent of the role. Play In the theater, a play is a literary composition in the form of dialogue assigned to specific roles adapted for staged performance. In society, this is present in certain situations or contexts where scripts and role performances are required or expected. For example, a marriage ceremony has well defined roles and a verbatim-style script. In contrast, driving a car involves roles that have no predefined verbal dialogue. Instead, the dialogue of the Driver role involves signals and hand gestures along with driving behavior that is expected to conform to certain social and legal norms. In agent-based systems, the analog of a play would be a system, application, or scenario. For example, a scenario for a British auction has a well defined interaction protocol involving agents playing the roles of bidder, seller, and auctioneer. Director In a play, the director supervises and controls its production; he or she determines how the roles are to be filled and how the parts should be interpreted. Supervisors, assembly line coordinators, parents, coaches, and police are examples of those who govern individuals and roles in human societies. Agent societies, too, can require supervision and control by agents that have been given authority known as distinguished agents. Distinguished agents can come in either human form (e.g., an agent designer, system architect, or operator) or automated form (a central controller or another agent with the appropriate power). Directors are not always a required element. The directors could be free to determine for themselves how the script is played out. The end result may or may not be as good as having a knowledgeable director to refine the movement of the actors. Yet, improvisational plays are probably best performed without central control. Audience The viewers of a play both observe the performance and react to the actors role playing. An agent system could be similarly observed for several reasons. The primary mechanism would be by monitoring the system and recording its progress and status. Er den udvalgte agent ikke en ledende skuespiller i stykket, for at anvende metaforen, og passer ind med de ovenstående punkter, kan han ikke anvendes som symbol for den organisation der ønskes analyseret. Metaforen skulle gerne give et indblik i den verden som skuespillet foregår i, samt afsløre kritiske forskelle organisationer imellem. Muligvis kan fremtidige drama punkter og konflikter identificeres, så man kan få et indblik i hvilke problemer der vil eskalere i fremtiden. Man kan udvælge en agent på flere niveauer, så længe at denne er en del af det større system. Et program er en agent i et computersystem, på samme måde som en ansat kan være en agent i en organisation, og en organisation kan være en agent i en klynge af organisationer. At analysere ned på enkeltperson niveau vil være for specifikt og de lignelser man ville kunne trække vil være for snævre. Den agent type der vil fokuseres på er en enkelt organisation, inden for en organisations type. 8

9 Integration, Indgrupper/udgruppe og Polarisering -Analyse af Afvigelser og konflikt Integration, Indgrupper/udgruppe og Polarisering. En måde at analysere mennesker og deres grupperinger på, er ud fra de sociologiske teorier omkring integration og desintegration. Ifølge sociologisk teori, er sociale forbindelser til andre mennesker et væsentligt træk ved menneskeheden 13. En tilknytning eller indlemmelse i en social gruppering kaldes integration, mens udskillelse fra en social gruppe, eller nedbrydning af et individs sociale bånd og tilknytninger, kaldes desintegration. Disintegration ses som en fare for individet og helheden. Hvad der ikke integreres i ens sociale sfære (og dermed betragtes som asocialt) ses som truende og farligt. Dette gælder ikke kun individer i forhold til sociale grupperinger, men også sociale grupperinger i forhold til andre sociale grupperinger. Sociale grupper forstærker deres interne integration ved hjælp af ritualer og riter: Ved Socialitetens grænser er der derfor efter al sandsynlighed en tilbøjelighed til særligt integrerende adfærd eller handling, såkaldte riter. Ved fødslen er menneskebarnet dyrisk og ikke socialt. Netop derfor understreges dets indtræden i samfundet ved, at de voksne samles for at hilse de den nyankomne velkommen, idet de voksnes integration til en helhed stilles i forgrunden. Det fælles ved deres tilværelse fremhæves ved den nyfødtes dåb eller tilsvarende indvieselsriter. 14 En måde at identificere kendetegn ved sociale grupperinger på er altså ved at se på deres riter og ritualer. Ud over ritualer, adskiller sociale grupper sig også fra hinanden i form af forskellige normer. Integration af andre grupper er ofte synonymt med en ensrettelse, af riter og normer, grupperne imellem. Det modsatte kan også finde sted: En differentiering opstår mellem os, vigruppen eller indgruppen, og alle andre, andregrupperne eller udgrupperne. Mellem dem der er i en vigruppe, består der ro, lov og orden, øvrighed og flid. Deres forhold til alle udenforstående eller andregrupper er konflikt, krig og plyndring, såfremt der ikke er indgået særlige aftaler. 15 Etnocentrisme er fagtermen for en sådan anskuelsesmåde hvor ens egen gruppe er midtpunkt for alting og andre grupper rangeres og vurderes ud fra den 16 Den udvikling af indgruppe/udgruppeforhold (som beskrives her), betegnes gerne som polarisering 17 For at udlede sociale gruppers bevidste, eller ubevidste, motiver, kan man kigge på integrerende tiltag, handlinger der kan tolkes som værende symbolske (riter), konflikter og polarisering. 13 Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s. 31 9

10 Afvigelse og konflikt Afvigelser er en sociologisk fællesbetegnelse for brud på normer, regler, ritualer, love, kotumer osv. Man kan afvige i forhold til en gruppe og man kan afvige i forhold til samfundet. 18 Der kan opstilles fem punkter hvorpå der kan afviges. Enhver afvigelse på hvert af disse punkter vil skabe konflikt med den omkringliggende gruppe er det omsluttende samfund (eller begge dele). De fem punkter er: Konformitet, Innovation, Ritualisme, Tilbagetrækning og Oprør. Hvert af disse punkter kan anskues ud fra om de er afviger fra Enten ved at afvige fra de kulturelt opstillede målsætninger eller ved at afvige fra de normativt (instituerede) bestemte midler eller omvendt eller begge dele 19 Dette kan indføres i skemaform: Tabel 1: Afvigelses punkter, Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s. 95 Afvigelsespunkt Kulturelt foreskrevne mål Instituerede midler Konformitet + + Innovation + - Ritualisme - + Tilbagetrækning - - Oprør +/- Disse fem typer skal forstås som rolleadfærd af et individ eller en gruppe, og ikke som personlighedstræk. At afvige fra konformiteten i en given gruppe eller i et samfund, er noget som misbilliges af både de kulturelle målsætninger i en gruppe/samfund og af instituerede midler. At der er dem der ikke konformerer til deres samfund er noget som både kulturen og det instituerede system forsøger at modvirke. At afvige ved ikke at innovere, er i strid med et samfunds kulturel foreskrevne mål. Uden innovation vil et samfund/gruppe stagnerer og være truet. De instituerede midler ser dog ud til at direkte at modsætte sig innovation. Set med institutions systematiske øjne er det vigtigere at nye tiltag underkaster sig de gældende regler, love og normer, end at de beriger gruppen/samfundet. 20 Ritualisme består i, at man følger de normativt foreskrevne veje, anvender de forventede midler, samtidigt med at man tager afstand fra eller har opgivet målet 21 At man tomt følger regler og normer uden at tilføje samfundet/gruppen noget af værdi, er ikke et kulturelt mål, men er ikke i konflikt med de instituerede midler. 18 Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s

11 Tilbagetrækning er afvisning af såvel midler som mål, og dette skaber drop-outs af forskellige slags: sindsyge, pariaer, omstrejfere, narkomaner osv. 22 At man melder sig helt ud af gruppen/samfundet billiges ikke af nogen parter, og det prøves ofte at blive forhindret. Oprøret er en forkastelse af foreliggende mål og midler på vegne af nye mål og midler 23 Oprør er hverken en positiv eller negativ ting inden for en kulturs mål. Der er tale om at de mål der stræbes mod bliver erstattet af nogle nye. Den omkringliggende struktur og institutioner kan være positivt eller negativt stillede. En erstatning af en regering ved folkevalg i et demokrati vil anses som positivt, mens et væbnet kup vil anses som værende negativt og afvigende i et demokrati. Har man identificeret en gruppes normer og kultur, og set å hvilken institutialiseringer der gør sig gældende, kan man analysere disse grupper ud fra de fem ovenstående punkter og ud fra teorierne om integration og polarisering. En sådan analyse skulle gerne kunne afsløre hvad disse grupper ser som afvigende, som konflikt skabende og som farligt. Dette burde kunne et indblik i disse gruppers kort- og langsigtede mål, samt deres motiver og begrundelser for deres handlinger. 22 Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s Dag Østerberg; Sociologiske Nøglebegreber s

12 Branche analyse: Peter Lotz skriver i Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri om forskellige definitioner af begrebet branche ; en daglig tale definition og en økonomisk definition., Daglig talen defineres således: Som fælledestræk defineres en branche altid dog altid som en erhvervsgren, eller blot som et erhverv. 24 For at være i samme branche skal man være i samme erhverv, eller tilhøre samme erhvervsgren. Men hvordan skal erhverv tolkes? Nudansk ordbog sidestiller det med beskæftigelse og næringsvej, hvilket peger på at en branche er en samling af organisationer der beskæftiger sig med nogenlunde det samme. En mere præcis definition er Lotz's økonomiske definition af begrebet branche: En branche er en gruppe af virksomheder der udbyder substituerende produkter 25. Virksomhed defineres i nudansk ordbog som en aktiv organisation, mens at Lotz definerer substituerende således: At to produkter er substitutter betyder, at forbrugerne anser de to produkter for at kunne opfylde samme behov. 26 Der er altså i hvor høj grad de udbudte produkter kan substituere hinanden der afgør hvordan en branche afgrænses. Lotz definerer dette således: Når man skal afgrænse brancher, skal man lede efter huller i kæden af substitutter 27 Man skal med andre ord se på hvor de udbudte produkter ikke overlapper på de behov de opfylder. Lotz beskriver tre dimensioner hvor substitutter varierer og kan afgrænse en branche. Disse tre er krydspriselasticitet, homogenitet og heterogenitet og geografisk afgrænsning. 28 Med krydspriselasticitet skal forstås i hvor høj grad prisen på et produkt påvirker efterspørgselen, da forbrugerne køber et andet produkt. Ved høj krydspriselasticitet, påvirker pris efterspørgselen i høj grad. Dette skyldes at der er substituerende produkter til en relativt lavere pris, som forbrugere vil søge hen imod i stedet for. Krydspriselasticitet bliver således et mål for substituerbarhed: hvor meget skal prisen på oksekød stige før at folk vælger svinekød i stedet ved køledisken? Ved produkt homogenitet eller heterogenitet forstås ensartethed. Lotz kommer med eksemplerne sukker, mel, letmælk og tændstikker som produkter der er meget ensartede, selv om de produceres af forskellige virksomheder. 29 Det man ser på her er produktdifferencering, inden for samme behovsdækkelse. Mens at sukker er sukker, er salt ikke længere salt, da man kan købe middelhavs salt, gourmet salt og krystal salt. Mens at salt her dækker det samme behov, er de mere heterogene da de adskiller sig i deres fabrikation og marketing. Den sidste parameter som Lotz fremhæver, er geografi. Her kommer der fokus på transporttid og transport omkostninger. Eksemplet Lotz fremhæver er betonfliser. Mens at betonfliser er utroligt 24 Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s.5 25 Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s.6 26 Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s.6 27 Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s.9 28 Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s.12 12

13 homogene og koster næsten det samme, er de kun substitutter inden for en begrænset radius af hvor de skal anvendes, da transporttid og transportomkostningerne her er store. Således kan hullet i kæden af substitutter findes geografisk. Ved at se på i hvor høj grad disse tre dimensioner gør sig gældende kan man analysere hvilke organisationer der er i samme branche og hvor de er ens eller adskiller sig. Denne analyse skal ifølge Lotz holdes op imod et såkaldt koncentrationsmål. 30 Dette er en vurdering af hvor den gældende branche befinder sig imellem fuldstændig fri konkurrence, og monopol. Ved monopol ligende tilstande, er der lidt eller ingen konkurrence, mens der ved fuldkommen konkurrence er stort udbud at vælge imellem. Dette påvirker de tre førnævnte faktorer i hvorledes de skal tolkes. Begrænser man sig til at se på ganske få substitutter, vil ens optik komme nærmere på monopol. Mange laver kaffe, få laver java kaffe og kun en laver sydafrikansk lavlandskaffe. Ens optik afgør således antallet af substitutter (og alle tre beskrevne faktorer) og den gældende konkurrencesituation. Når man således har afgrænset og beskrevet hvem og hvad der udgør en given branche, har man allerede en række oplysninger og afsløringer der gør sig gældende. Iøjefaldende punkter kan diskuteres, mens dybere analyse af hvad den beskrevne branchestruktur betyder, kræver et andet analyse værktøj. Lotz anbefaler at man anvender teorien Porter's five forces 30 Lotz; Brancheanalyse ; Begreber og dansk empiri s.16 13

14 Porters five forces: Porters five forces er en velkendt erhvervsøkonomisk model, der beskriver et markeds konkurrenceog magtforhold og det omgivende miljø. Jørgen H.K. Jepsen og Anne Schoubye forklarer i Afsætningsøkonomisk modelsamling at denne model anvendes på en branche på et udvalgt marked eller for en konkret virksomhed for dens nuværende konkurrencesituation. 31 Modellen skulle gerne kunne analysere den nuværende markedssituation med henblik på et fremtidigt strategivalg. 32 Illustration 3: Porter's five forces model. Billede taget fra wikipedia.org - Hvad der analyseres er samspillet imellem fem kræfter inden for den analyserede branche, navnlig: Konkurrencesituationen for virksomheden, nye udbydere, udbydere af substituerende produkter, købere (forbrugere) og leverandører. Hvert af disse punkter kan analyseres ved at svare på en række underspørgsmål der definerer 31 Jepsen og Schoubye : Afsætningsøkonomisk modelsamling s Jepsen og Schoubye : Afsætningsøkonomisk modelsamling s.12 14

15 situationen inden for de fem punkter. Når et sådant overblik er blevet dannet, ses der på dynamikken og spændingsfeltet imellem disse fem punkter. Relevante spørgsmål er : Konkurrencesituationen for virksomheden Hvordan er kundernes/forbrugernes adfærd? Hvilke parametre konkurreres der på? Hvad er konkurenternes strategi? Hvad er konkurrenceformen? Nye udbydere Hvem er nye indtrængere? Hvem er potentielt nye indtrængere? Hvad er der af adgangsbarriere? Udbydere af substituerende produkter Købere (forbrugere) Leverandører. Hvilke produkter/virksomheder kan tænkes at trænge organisationens produkt(er) ud i den nære og langsigtede fremtid? Hvordan defineres kunderne? Hvordan er de strukturerede? Hvordan er deres forhandlingssituation? Er de leverede produkter standardiserede eller differentierede? Hvordan defineres leverandørerne? Hvor stærk er deres forhandlingssituation? Kan de integreres med organisationen? Svares der på disse spørgsmål vil man kunne tolke præcist hvor en given organisation befinder sig i forhold til sit markedsmiljø, og hvilke kritiske relationer der gør sig gældende. En samlet tolkning af alle de nævnte metoder i dette afsnit vil forhåbentligt afdække hvordan den valgte organisation, branche og produkt interagere med sin omverden, og hvilke fremtidige strategier der bør anvendes. 15

16 Analyse Introduktion af analyseobjekterne Ønsker man at spille et spil, er der fem muligheder, som defineret af Solveig Singleton i artiklen Copy Protection and Games: Lessons for DRM Debates and Development 33 Disse er: at købe et spil, at låne et spil af en ven, at låne et spil på biblioteket, leje et spil eller pirat kopiere et spil. Ser man bort fra muligheden at låne et spil af en ven, er der fire institutioner der stiller spil til rådighed: Nogle spilproducenter har deres spil til køb online. Enten gennem download på deres hjemmeside, eller ved bestilling og fragt over internettet. 34 Dette gør sig nu gældende både for de moderne konsolspilsystemer og ved PC spil. Andre spilproducenter distribuere salgsopgaven til fysiske spil butikker og onlinebutikker. De fleste større spilproducenter gør dog begge dele. Der er dog en tendens til at man oftere kan få spil til download på pc, end på konsollerne, hvis spil traditionelt stadig skal købes i en butik, online eller fysisk. 35 De online og fysiske butikker er i dette henseende ikke spændende, da de kan betragtes som en distributionskanal, tilhørende spilproducent institutionen. Udlejning kan betragtes som at tilhøre butiksområdet, og vil også blive betragtet som en distributions kanal og ikke som en selvstændig organisation. På samme måde vil gratis spil der er til fri download ikke blive medtaget i analysen. Indie udviklere, det vil sige små selvstændige spiludviklere der oftest udvikler niche spil, vil af og til nævnes når det er relevant, men hoved fokus vil være på normale spiludviklere. Den største forkskel på indie udviklere og traditionelle udviklere er deres størrelse i ansatte, udgivelser og indtjening. Som spilformidler er biblioteket i stærk vækst. En analyse af spils udlånstal, foretaget af biblioteksleder Esben Fjord, i forbindelse med konferencen Sæt biblioteket på spil (Middelfart, Januar 2009) viser at ; Groft sagt betyder det, at mens der er omkring 2 udlån pr. bog, er der 10 udlån pr. multimedie hvilket mere end antyder at spil har en betydelig berettigelse i bibliotekets samling. Samtidig koster de nærmest det samme hvis man fordeler prisen på antal udlån 36 Bibliotekerne vil sålledes blive betragtet som en organisation der er relevant inden for spilformidling. Piratkopiering er en mulighed for at anskaffe spil. Som sådan kan de hjemmesider og fildelere der står bag, betragtes som en form for spilformidlere. Om der eksisterer en institution i klassisk 33 Solveig Singleton, Copy Protection and Games: Lessons for DRM Debates and Development S PS3 news : Publishers Unhappy with Policy Shift & PSN Download Charges Online/publishers-unhappy-with-policy-shift-psn-download-charges/ 35 Cnet: OnLive could threaten Xbox, PS3 and Wii 36 Referat : Spilkonferencen Sæt biblioteket på Spil Kulturøen, Middelfart. 28. Januar,

Holdning til piratkopiering

Holdning til piratkopiering 1 Forbrugernes værdiopfattelser - Hvilke tiltag kan udledes til en ny forretningsmodel der både øger folks Jeg har ingen holdning til emnet 7% Okay -Har selv gjort det 10% Forkert -Har aldrig rørt det

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Videospil folkebiblioteket. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. Bacheloropgave. 24-05-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Videospil folkebiblioteket. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. Bacheloropgave. 24-05-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Videospil folkebiblioteket fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil.

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006 Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. Michal Strzyz, cpr. 061282-2433 Kristoffer Hartwig, cpr. 020180-2415

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Apple Inside: Tre strategiske paradigmer anvendt på en virksomhed

Apple Inside: Tre strategiske paradigmer anvendt på en virksomhed Apple Inside: Tre strategiske paradigmer anvendt på en virksomhed i forandring Engelsk titel: Apple Inside: Three Strategic Paradigms applied to a Company in change Kandidatafhandling af: Martin Ahm Nielsen

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

Relationsmarkedsføring på BtC-markedet. Styrker og svagheder i teori og praksis

Relationsmarkedsføring på BtC-markedet. Styrker og svagheder i teori og praksis Relationsmarkedsføring på BtC-markedet Styrker og svagheder i teori og praksis Relationship marketing on the BtC market Strengths and weaknesses in theory and practice Februar 2011 Kandidatafhandling Cand.merc.EMF,

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

På vej mod en konceptuel forståelse af den

På vej mod en konceptuel forståelse af den ISSN 0908-1666 På vej mod en konceptuel forståelse af den 2 ANDRE TYPER AF WWW-STEDER...3 UDBREDELSEN AF DEN INTERNETBASEREDE VIRKSOMHED...6 OMKOSTNINGER SKUBBES FRA SÆLGER TIL KØBER...9 WWW - ET GLOBALT

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 20.1 Projekttitel: Tv-overvågning i udsatte boligområder Projektvejleder: Esben Holm Nielsen Gruppenr.: 6 Studerende (fulde

Læs mere

Aalborg Universitet. Titel: SmartCity. Fag: Innovation and Entrepreneurship. Gruppenummer: 24. Morten Christensen. Morten Bengtsen

Aalborg Universitet. Titel: SmartCity. Fag: Innovation and Entrepreneurship. Gruppenummer: 24. Morten Christensen. Morten Bengtsen Aalborg Universitet Titel: SmartCity Fag: Innovation and Entrepreneurship Gruppenummer: 24 Morten Bengtsen Vejleder: Allan Grutt Hansen Antal anslag: 122.979 1 Indholdsfortegnelse Summary... 4 Indledning...

Læs mere

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kasper Fly Aalborg Universitet Humanistisk Informatik, 10. semester, Kommunikation Speciale Afleveringsdato: 31. maj 2012 Vejleder: Thessa Jensen Omfang:

Læs mere

INDHOLD DEL 1 INDLEDNING 3 DEL 2 OM BRANDING OG BRANDINGENS RATIONALE 8

INDHOLD DEL 1 INDLEDNING 3 DEL 2 OM BRANDING OG BRANDINGENS RATIONALE 8 INDHOLD DEL 1 INDLEDNING 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Metode og opbygning af speciale 5 DEL 2 OM BRANDING OG BRANDINGENS RATIONALE 8 2.1 Brandhistorie 9 2.1.1 Fem tilgange til branding 10 2.1.2 Klassisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET... INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 1.1 KOMMUNIKATION UDEN GRÆNSER... 3 1.2 PROBLEMFELT... 4 1.3 LÆSEVEJLEDNING... 5 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 2.1 ABDUKTIV VIDENSKAB...

Læs mere

Indledning... 3. Resume... 3. Motivation... 4. Problemfelt... 5. Problemformulering... 7. Begrebsafklaring:... 7. Afgrænsning... 8. Metode...

Indledning... 3. Resume... 3. Motivation... 4. Problemfelt... 5. Problemformulering... 7. Begrebsafklaring:... 7. Afgrænsning... 8. Metode... Indhold Indledning... 3 Resume... 3 Motivation... 4 Problemfelt... 5 Problemformulering... 7 Begrebsafklaring:... 7 Afgrænsning... 8 Metode... 9 Interviewmetode... 9 Udvælgelse af informanter... 9 Critical

Læs mere

Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor. Projektbeskrivelse:

Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor. Projektbeskrivelse: 1 2 Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor Projektbeskrivelse: I dette projekt undersøger vi en nyopstået konkurrence imellem Roskilde Universitet (RUC)

Læs mere

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil HUM-TEK Afhængighed af online computerspil Adriana Zak, Evelina Komarova, Anita Steffensen, Thomas Ege, Jonas Bjørn Høj & Trine Bentkjær 21. december 2009 Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Cand.merc. marketing Kandidatafhandling AAU, 2008

Cand.merc. marketing Kandidatafhandling AAU, 2008 Executive Summary The purpose with this thesis is to study how a business carries through changing from corporate branding to experience economy seen in a commercial perspective. The commercial perspective

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere