Halvårsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2012 01.01.2012-30.06.2012"

Transkript

1 Halvårsrapport

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side 5 Ledelsesberetning...side 6 Ledelsespåtegning og Den uafhængige revisors erklæring om review...side 17 Resultatopgørelse side 18 Balance pr side 19 Egenkapitalopgørelse pr side 20 Kapitalforhold og solvens...side 21 Noter...side 22 Organisationsdiagram...side 43 Side 2

3 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut: Adresse Borgergade Grindsted CVR-nr Hjemstedskommune Billund Telefon Telefax Internet Direktion Adm. direktør Claus E. Petersen, Vejlevej 76, Hørup, 7300 Jelling Bestyrelse Titel og navn Adresse Fødselsdato Valgt i formand Gårdejer Sejer Mortensen Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring næstformand Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Poppelvej 6, 7441 Bording Gartner Erik Bendixen Hygumvej 62, Hygum, 7300 Jelling Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Rønshovedvej 60, 7100 Vejle * Landmand Knud-Ove Hansen Ravsted Tværgade 5, 6372 Bylderup Bov Kunderådgiver Karsten Westergård Hansen Tjørnevej 6, 7200 Grindsted * Fuldmægtig Otto Jørgensen Gl. Søndergade 4, 6392 Bolderslev Borgmester Ib Kristensen Dalsvinget 38, 7200 Grindsted Kunderådgiver Preben Nørgaard Larsen Hjorth Nielsens Vej 31, 8600 Silkeborg * Kunderådgiver Steen Louie Vangeager 6, 7120 Vejle Øst * Advokat Bjarne L. Petersen Tingkærvej 5, Limskov, 7183 Randbøl Elinstallatør Søren Øgaard Kærgårdsvej 7, 9640 Farsø ** * Valgt af medarbejderne ** Indtrådt i bestyrelsen i forbindelse med sammenlægning med Sparekassen Farsø Risiko- og revisionsudvalg Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen (formand) Gårdejer Sejer Mortensen Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Advokat Bjarne L. Petersen Vederlagsudvalg Gårdejer Sejer Mortensen (formand) Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Halvårsrapport 2012 Side 3

4 Velkomst fra direktionen Adm. direktør i Claus E. Petersen s stærke kapitalbase har muliggjort deltagelse i sektor konsolideringen Stærkt halvårsresultat Sparekassen er kommet godt fra start og kan realisere et overskud på 96,2 mio. kr. før skat. Et højt aktivitetsniveau og udvidelsen af markedsområdet spiller positivt ind på tallene, selvom nedskrivningerne stadig er på et relativt højt niveau. Halvåret fusion og køb Gennem fusionen med Sparekassen Farsø og købet af Spar Salling har været en aktiv deltager i den konsolidering, der fandt sted i sektoren i første halvår Ved aflæggelse af årsregnskabet for 2011 manglede en del af ligningen, idet havde foretaget relativt store nedskrivninger, bl.a. som følge af Finanstilsynets julebrev med generelle opstramninger overfor sektoren i sin helhed. Det vi ikke kunne oplyse var, at disse også var begrundet i en kapitaltilførsel på 350 mio. kr. ved fusionen med Sparekassen Farsø i marts måned og var et krav fra professionelle investorers side af. Senere i april fulgte så over en weekend købet af Spar Salling, hvor det desværre ikke var muligt at redde garanternes indskud og statens hybride lån. Alternativet, en Bankpakke 3 eller 4 løsning, ville have været værre, da dele af kundernes indlån i så fald også kunne have været tabt. Erfaringerne fra tidligere fusioner kommer nu sparekassen til gode, og det praktiske arbejde med selve integrationen af de to sparekasser forløber planmæssigt og med udgangspunkt i de samme fundamentale værdier. Konjunktur og nedskrivninger Vi er ligesom alle andre virksomheder afhængige af konjunkturudviklingen. Går det fremad for vores kunder, kan det direkte afspejles i sparekassens resultater. Med det realiserede halvårsresultat kunne man foranlediges til at tro, at krisen er afblæst, og væksten igen buldrer fremad. Beklageligvis viser de makro økonomiske nøgletal endnu ikke tegn herpå. I forhold til samme periode sidste år er nedskrivninger formindsket, men er med 125 mio. kr. stadig på et forholdsvist højt niveau. Baggrunden herfor er primært to faktorer. For det første arbejder dansk erhvervsliv fortsat under vanskelige økonomiske forhold. For det andet blev nye og skærpede regler på nedskrivningsområdet lanceret den 1. april i år. Derfor reserverer sparekassen flere penge til fremtidige tab. Imidlertid er nedskrivninger ikke lig med tab i forholdet én-til-én. Det vil fremtiden afgøre. Forventninger til andet halvår 2012 Mange faktorer i omverdenen, har indflydelse på resultat for andet halvår Derfor er vi ydmyge med hensyn til at spå om resultatet for andet halvår. Vi forventer et lavere niveau end for første halvår, men vi forventer også, at andet halvår bidrager med et positivt driftsresultat. Side 4

5 Glimt fra det forløbne halvår 20 års fødselsdag i Vejle I februar kunne Vejle filialen fejre de første 20 år i byen. Det blev markeret med konkurrencer i Radio VLR hver morgen i løbet af fødselsdagsugen. Filialen inviterede alle kunder til fødselsdag med kagemand. Her kunne de yngste kunder hygge sig til en optræden med tryllekunstneren Magisto, som efter showet lavede ballonfigurer til stor glæde for de fremmødte tilskuere. De øvrige kunder kunne nyde musik med Søren Krogh, der spillede Åkjærs viser. Seglkoncert med Jette Torp og Claus Pilgaard Årets Segl arrangement blev i år indledt med irsk- og dansk folkemusik krydret med jysk lune. Hefter kunne knap 500 forventningsfulde Segl medlemmer nyde et fantastisk show med Jette Torp, som havde medbragt sit eget husorkester i skikkelse af sin mand i rollen som Klaus Wunderhits. Mens Jette Torp bød på sange af blandt andre Judy Garland, Anne Linnet og Poul Henningsen, var Klaus Wunderhits klar til at akkompagnere på både klaver, harmonika og savklinge. Årets garantmøder Cirka garanter mødte op til årets 6 møder, der blev afholdt i Grindsted, Vejle, Løgumkloster, Ikast og Farsø. Traditionen tro bød programmet først på en beretning om årets gang i sparekassen og en gennemgang af regnskabet. Herefter gik underholdningen på scenen, og den blev i år leveret af en perlerække af kendte danske kunstnere. Kandis, Stig Rossen og Vennerne, Lars Lilholt, Simon Kvamm og Sigurd Barrett sørgede for en god afslutning på hvert et garantmøde. Energiaftener Henover foråret blev der afholdt energiarrangementer i fililalerne i Billund, Jelling, Ikast og Horsens. Her blev kunderne inviteret til en aften, hvor de kunne høre indlæg om mulighederne for at reducere deres energiudgifter gennem energiforbedringer og alternative energiløsninger - og samtidig øge værdien på deres bolig. I den forbindelse præsenterede sparekassen et godt tilbud i form af et nyt energilån. Der var stor tilslutning til alle arrangementerne. Navneskifte i Farsø og Salling I slutningen af henholdsvis maj og juni kunne de tidligere filialer i Sparekassen Farsø og Spar Salling officielt slå dørene op som. I den forbindelse kørte sparekassen en kampagne med budskabet selvom vi har skiftet navn, har vi stadig rødderne solidt plantet i den jyske muld i lokale radioer og aviser. Formålet var at fortælle kunderne, at de fortsat kan gå ned i deres filial og få professionel rådgivning med lokale rødder - af de samme velkendte rådgivere. Sommeraktiviteter I lægger vi vægt på at være en synlig og aktiv del af de lokalområder, hvor vi er repræsenteret med filialer. Derfor deltager sparekassen i forskellige sommeraktiviteter rundt om i markedsområdet. Til Late Night i Farsø den 4. juni deltog filialen blandt andet med sparekassens specialdesignede neongrønne bil som blikfang. Til Ølgod Festuge, Idrætsuge i Hornum, Engsø Løbet og Rødekro Ringridning var sparekassen også repræsenteret, og i løbet sommeren fulgte flere aktiviteter. Halvårsrapport 2012 Side 5

6 Ledelsesberetning Halvåret der gik Overblik har realiseret et overskud på 96,2 mio. kr. før skat for første halvår af 2012, sammenlignet med et underskud på 60,8 mio. kr. før skat ved halvåret Resultatet er påvirket af et fortsat højt niveau for nedskrivninger, blandt andet forårsaget af en stramning af nedskrivningsreglerne. Udvidelsen af markedsområdet, i forbindelse med sammenlægningerne med Sparekassen Farsø og Spar Salling, gør det vanskeligt at sammenligne tallene tilbage i tid. Netto rente- og gebyrindtægter på 344,7 mio. kr. er på et tilfredsstillende niveau, og der er tale om en stigning på 34,6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Uden markedsudvidelsen ville nettorente- og gebyrindtægter være på 292,2 mio. kr. og en stigning på 14,1 pct. Udviklingen skyldes hovedsagligt et højt aktivitetsniveau. Udgifterne til personale og administration er steget med 21,4 pct. til 187,3 mio. kr. Uden markedsudvidelsen ville udgifterne være på 156,1 mio. kr. og en stigning på 1,1 pct. Udviklingen skyldes derfor stort set alene udvidelsen af markedsområdet. Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i sparekassen er som konsekvens af udvidelsen af markedsområdet øget med 67 personer til 383 personer. Ansatte fra Sparekassen Farsø er indregnet for perioden 15. marts til 30. juni 2012 og ansatte fra Spar Salling er indregnet for perioden 11. maj til 30. juni Pr. 30. juni 2012 udgør antal ansatte i sparekassen omregnet til heltidsbeskæftigede ca. 455 personer. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør i alt 125,0 mio. kr. mod 142,0 mio. kr. for halvåret Uden markedsudvidelsen ville nedskrivninger være på 90,5 mio. kr. Det er væsentligt at pointere, at nedskrivninger ikke er lig med tab. Sparekassens kernekapital- og solvensprocent blev henholdsvis 12,5 og 14,2 mod 14,9 og 16,1 ved halvåret En konservativ fondspolitik medførte kursreguleringer på 32,1 mio. kr. mod 11,0 mio. kr. ved halvåret Sparekassens balance er på 17,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 41,0 pct. i forhold til halvåret 2011, og altovervejende med baggrund i et større markedsområde. Egenkapitalen er steget med 8,5 pct. til 1.695,2 mio. kr., primært som følge af tilgang af garantkapital ved sammenlægningen med Sparekassen Farsø samt resultatet for 1. halvår. Sparekassens garantkapital er på 663,3 mio. kr. svarende til en stigning på 12,1 pct. siden ultimo Vi har garanter. Fusionen med Sparekassen Farsø påvirker tallet positivt med 103,2 mio. kr. Vi har reserveret 13,1 mio. kr. til vores garanter i rente. Efter sammenlægningerne har vi nu kunder mod ultimo Den ombrudte resultatopgørelse viser sparekassens primære indtjening i forhold til de øvrige poster, der indgår i periodens resultat. Ombrudt resultatopgørelse kr kr. Netto renteindtægter Gebyrer og udbytteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale, administration og afskrivninger Primær indtjening Kursregulering Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Andre poster (netto indtægt 1. halvår 2012) Resultat før skat Skat Periodens resultat Nøgletal Solvensprocent... 14,2 16,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,2 127,8 Summen af store engagementer... 10,4 42,7 Halvårets nedskrivningsprocent... 0,7 1,2 Resultatopgørelsen Første halvår af 2012 har været præget af usikkerhed på de finansielle markeder i Europa, selvom væksten i Danmark er forbedret i forhold til afslutningen af Samtidig har de forskellige politiske lempelser fået privatforbruget i Danmark til at stige. Det ændrer ikke ved det faktum, at dansk økonomi fortsat kæmper for at slippe ud af krisen, hvilket kan tage nogen tid endnu. Mens der i både 3. og 4. kvartal i 2011 var tilbagegang i BNP, så ser det ud til, at Danmark nu er trådt ud af recessionen. Det er dog en lav og skrøbelig vækst i kombination med, at den europæiske gældskrise stadig har godt fat, hvilket kan trække dansk økonomi i den forkerte retning, hvis gældskrisen spidser yderligere til. Vi befinder os i, hvad der kan kaldes en ny tilstand, hvor vækst skal ske i modvind. Prisen for råvarer og risiko er steget og stiger fortsat, og pengeinstitutterne hæver derfor renten, uagtet at Nationalbanken nedsætter sine officielle satser. Det er nødvendigt for pengeinstitutterne at gøre klar til de lovgivningskrav der stilles fra EU s side. Gennemgangen af resultatopgørelsen er påvirket af, at fusionen med Sparekassen Farsø tæller med fra 15. marts, og tilsvarende tæller Spar Salling med fra 11. maj. Det påvirker sammenligning af tallene tilbage i tid. Den primære indtjening, jf. tabellen ovenfor, udgør 149,7 mio. kr. Indtjeningen har udviklet sig bedre end forventet, hvilket blandt andet kan henføres til et højt aktivitetsniveau i alle sparekassens enheder. Købet af Spar Salling påvirker tallet under andre driftsindtægter, hvor resultatet af overtagne aktiver og forpligtelser er bogført, jf. note 23. Sparekassens primære indtjening vurderes som værende tilfredsstillende, og holder den positive trend fra tidligere år. Nettorente- og gebyrindtægter stiger i første halvår med 34,6 pct., mens udgifterne til personale og administration er steget 21,4 pct. Ser vi på de seneste fem år, har sparekassen formået at få nettorente- og gebyrindtægterne til at stige, hvilket er vigtigt for den fremtidige drift. Side 6

7 Ledelsesberetning Mio. kr. 30/ / / / / Netto rente og gebyrindtægter 345 (292*) Index 162 (137*) Udg. til personale og adm. 187 (156*) Index 132 (110*) * For uden påvirkning af markedsudvidelsen Netto rente- og gebyrindtægter 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter 2. halvår / Adm. omk. mv. 1. halvår Adm. omk. mv. 2. halvår 2008 Netto rente- og gebyrindtægter er i alt steget 88,6 mio. kr. til 344,7 mio. kr. Uden markedsudvidelsen ville nettorente- og gebyrindtægter være på 292,2 mio. kr. og en stigning på 14,1 pct. Udviklingen skyldes hovedsagligt et højt aktivitetsniveau. Udgifter til personale og administration er i alt er steget 33,0 mio. kr. til 187,3 mio. kr. Uden markedsudvidelsen ville udgifterne være på 156,1 mio. kr. og en stigning på 1,1 pct. Udviklingen skyldes derfor, stort set, alene udvidelsen af markedsområdet. Stigningen i nettorente- og gebyrindtægter kan henføres til udvidelsen af markedsområdet og et højt aktivitetsniveau, mens stigningen i udgifter til personale og administration stort set kun kan henføres til udvidelsen af markedsområdet. Det er positivt, at første halvårs udvikling har medført en øget positiv afstand mellem nettorente- og gebyrindtægter og udgifter til personale og administration. Med en konservativ fondspolitik er det lykkedes at opnå 32,1 mio. kr. i kursregulering. mod 11,0 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. På nedskrivningssiden var målet et fald i forhold til Nedskrivningerne er faldet, og faktisk endnu mere end tallet viser, da der nu er tale om en større udlånsmasse. Vi har stadig relativt høje nedskrivninger, blandt andet forårsaget af nye regler fra Finanstilsynet, hvor landbrug og ejendomme påvirkes. Nedskrivninger løb op i 125,0 mio. kr. i første halvår mod 142,0 mio. kr. ved halvåret 2011, svarende til et fald på 11,9 pct. Uden markedsudvidelsen ville nedskrivninger være på 90,5 mio. kr. og et fald på 36,2 pct. Det er væsentligt at pointere, at nedskrivninger ikke er lig med tab. På årsbassis forventes fortsat et relativt højt nedskrivningsniveau begrundet i den nuværende konjunktursituation og nye og strammere regelsæt på området. Nedskrivninger uddybes i afsnittet vedrørende risikostyring på side 37. Vi har i 2012 fået 587 nye kunder, udover kunderne fra Sparekassen Farsø og Spar Salling. Vores garanter har i 2012 optjent 13,1 mio. kr. i rente. Renten udbetales efter repræsentantskabets godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i marts Udviklingen i kundeantal og garanter kan ses på side 16. Balancen s balance udgør pr. 30. juni ,9 mio. kr. Udlånssiden er steget med 39,4 pct. fra 8.660,6 mio. kr. ultimo 2011 til ,0 mio. kr. ved halvåret. Heraf udgør sammenlægning 3.555,0 mio. kr., således er den reelle stigning på -1,7 pct. Indlån er steget med 50,0 pct. fra 8.557,5 mio. kr. til ,1 mio. kr. Heraf udgør sammenlægning 3.675,4 mio. kr., således er den reelle stigning på 6,7 pct., og optagne seniorlån udgør 1.232,4 mio. kr. Udviklingen sker med baggrund i udvidelsen af markedsområdet, og nettoudviklingen på såvel udlåns- som indlånssiden er tilfredsstillende. Garantkapitalen er steget fra 591,7 mio. kr. ultimo 2011 til 663,3 mio. kr. ved halvåret. Egenkapitalen er øget med 133,5 mio. kr. eller 8,5 pct. til 1.695,25 mio. kr. primært som følge af tilgang af garantkapital ved sammenlægningen med Sparekassen Farsø samt resultatet for 1. halvår. Udviklingen i garantkapital og egenkapital kan ses på side 20. Ren egenkapital (CET1; Common Equity Tier 1) ligger på 10,8 pct. mod 12,2 pct. ved årets begyndelse. Kernekapital (Tier 1) er på 12,5 pct. mod 13,8 pct. ved årets begyndelse. Solvensprocent er 14,2 (lovens krav er 8,0) mod 15,1 pct. ved årets begyndelse. Halvårsrapport 2012 Side 7

8 Ledelsesberetning En investering i udvidelsen af markedsområdet afspejles ved et mindre fald i vores solvens- og kernekapitalprocent her og nu, men det opvejes af et øget indtjeningspotentiale fremadrettet og ændrer ikke ved den kendsgerning, at sparekassen økonomisk fortsat står stærkt. Kernekapitalens andel af den samlede basiskapital udgør nu 88,2 pct. Den likviditetsmæssige overdækning er på 110,2 pct., hvilket er tilfredsstillende. Se yderligere beskrivelse på side 9 til 10. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til udlån. I arbejder vi løbende med forbedringer af metoder til indregning og måling heraf,og vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der ikke er af væsentlig betydning i forhold til halvårsrapporten. Fusion og overtagelse har i løbet af foråret deltaget i konsolideringen i sektoren. Først ved fusionen med Sparekassen Farsø i marts, og i maj fulgte købet af Spar Salling. Det er s solide fundament, der muliggør deltagelsen i konsolideringen; vi har kræfterne både økonomisk og organisatorisk, samtidig har et ønske om at udvide sit markedsområde. I forbindelse med opbygningen af den fremtidige kapitalstruktur har vi oplevet en positiv interesse for sparekassen. Kapitalgrundlaget blev, i forbindelse med fusionen med Sparekassen Farsø, styrket med 350 mio. kr., også fra investorer udenfor vores sektor. Dette bekræfter kun, ikke mindst overfor vores kunder, at vi er bundsolide. Det understreger styrken af vores forretningsmodel at investorerne, efter grundige undersøgelser, vurderer os som et pengeinstitut med et stabilt fundament og en realistisk forretningsplan for fremtiden. I forbindelse med årsrapporten for 2011 manglede en vigtig brik, da det ikke på daværende tidspunkt kunne offentliggøres at nedskrivninger var en kombination af to forhold. Finanstilsynets julebrev (som vi omtalte i årsrapporten for 2011) og efterlevelse af en såkaldt due diligence rapport gennemført i forbindelse med kapitalfremskaffelsen ved fusionen med Sparekassen Farsø. En due diligence er de undersøgelser, der gennemføres i forbindelse med en fusion og virksomhedsovertagelse. I denne sammenhæng en analyse af sparekassens udlån, hvor værdien af disse bliver vurderet. Til opgaven var hyret eksterne eksperter fra Nykredit. Eksperterne havde et konservativt syn på sektoren, hvilket medførte øgede nedskrivninger på nogle engagementer. Erfaring med tidligere fusioner fusionerede i starten af 2007 med Jelling Sparekasse og i februar 2009 med Sparekassen Løgumkloster. Begge fusioner har taget udgangspunkt i nærheden til lokalsamfundet. Vi har lært af fusionerne og oplevet, at det kan lykkes på en god måde, når man bygger på de samme fundamentale værdier. Vi kan allerede nu se, at dette også kommer til at gøre sig gældende i forhold til Sparekassen Farsø og Spar Salling. Farsø Efter repræsentantskabets formelle godkendelse af fusionen 15. marts, er Sparekassen Farsøs tidligere virkeområde nu en selvstændig driftsenhed i. Den 21. maj blev facadeskiltene skiftet på de 5 filialer. Den tidligere direktør, Mogens Jensen har efter 27 år i Spa- Side 8

9 Ledelsesberetning rekassen Farsø valgt at gå på pension og har givet stafetten videre til det nye hold. Farsøs organisatoriske opbygning er tilrettet til og ledelsen i driftsenhed Farsø består af områdedirektør Brian Otte, erhvervskundechef Kirsten Heisz, privatkundechef Kim Nyby og kundegruppechef Hanne S. Madsen. I forbindelse med den strukturelle tilretning ved fusionen har det været nødvendigt at foretage organisatoriske ændringer. Mange af de hovedkontorsfunktioner, der har været varetaget i Farsø, er nu samlet på s hovedkontor i Grindsted. Det har bevirket, at vi har sagt farvel til 11 gode kolleger i Farsø. De pågældende er alle tilbudt forskellige afbødeforanstaltninger. Driftsenhed Farsø har fået et medlem i s bestyrelse. Denne plads varetages af tidligere formand for Sparekassen Farsø, el-installatør Søren Øgaard. Som et led i sammenlægningsaftalen med Sparekassen Farsø blev der i forbindelse med garantmødet i Farsø den 23. maj afholdt valg af 15 medlemmer til s repræsentantskab. Det samlede repræsentantskab er herefter på 95 medlemmer og kan ses på sparekassens hjemmeside Ved fusionen er der oprettet en uafhængig fond på 25 millioner kroner, der skal yde støtte til velgørende og almennyttige formål i den tidligere Sparekassen Farsøs oprindelige virkeområde i Vesthimmerlands Kommune samt i særlige tilfælde udenfor det oprindelige virkeområde, men afgrænset til Vesthimmerlands Kommune. Salling Weekenden den april bar præg af, at Sparekassen Østjylland og Spar Salling blev afviklet. Sparekassen Østjylland blev afviklet efter Bankpakke 4. For Spar Salling blev der fundet en ny løsning uden om bankpakkerne, hvor købte hele Spar Salling på nær garantkapital og statslig gæld (hybrid kernekapital), som er overgået til konkursboet. Det er beklageligt, at der ikke kunne findes en løsning for garanterne inden Finanstilsynets frist udløb fredag den 20. april For kunderne betød det i praksis ingen ændringer. Det var de samme kendte ansigter de mødte i den lokale filial, og alle indgåede aftaler med Spar Salling fortsatte uændret i Den Jyske Sparekasse. Spar Sallings tidligere virkeområde er nu en selvstændig driftsenhed i. Dette blev en realitet efter repræsentantskabets og relevante myndigheders formelle godkendelse af købet 11. maj. Den 2. juli blev facadeskiltene skiftet på de 8 filialer. Sallings organisatoriske opbygning er tilrettet til og ledelsen i driftsenhed Salling består af den tidligere direktør, Bent Jensen som områdedirektør, erhvervskundechef Lars Nielsen og privatkundechef Dorte Smedemark. Mange af de tidligere hovedkontorsfunktioner i Salling er nu samlet på hovedkontoret i Grindsted. Det har bevirket, at vi har sagt farvel til 4 gode kolleger i Salling. De pågældende er alle tilbudt forskellige afbødeforanstaltninger. I tråd med ønsket om at udnytte sparekassens ressourcer bedst muligt, vil der pr. 1. september ske ændringer i åbningstiden for enkelte filialer i Salling, så disse bliver deltidsåbne. Filialerne i Thise, Lihme og Ramsing vil have åbent 2-3 dage om ugen og filialerne i Lem, Skive, Vinderup, Rødding og Selde vil fortsat være fuldtidsåbne. Grundet de særlige forhold der gør sig gældende ved sammenlægningen med Spar Salling, er det besluttet at tilbyde seks observationspladser i sparekassens repræsentantskab indtil det formelle valg i efteråret Det har været et spændende og begivenhedsrigt forår for Den Jyske Sparekasse, og ikke mindst for de to nye områder i Farsø og Salling. Vi er vokset som pengeinstitut og føler os klar til at matche fremtidens udfordringer som et professionelt og attraktivt pengeinstitut til gavn for kunderne. Likviditet og kapital Balancen mellem ind- og udlån I sparekassen har vi i de seneste år gået efter balance mellem ind- og udlån. Pr. 30. juni udgør udlån ,0 mio. kr., mens indlån udgør ,1 mio. kr. I indlån er medregnet seniorlån på mio. kr. Med seniorlånene har vi 736,1 mio. kr. mere i indlån end udlån, hvilket er positivt. Målet er at være tæt på balance uden at seniorlån medregnes, da de bortfalder indenfor det kommende år. Den nogenlunde ligevægt er et resultat af øget fokus og kundernes lyst til at spare op. Samtidig påvirkede købet af Spar Salling positivt, da Spar Salling havde et indlånsoverskud. Balancen mellem ind- og udlån er vigtig for fremtiden, da det giver et mere robust forretningsgrundlag. De nuværende lånemuligheder gør det dyrere at skaffe likviditet, hvorfor finansiering via indlån giver mulighed for at tilbyde kunderne skarpe priser. Likviditet Forlængelse af statsgarantirammen Ved fusionen med Sparekassen Farsø fik forlænget statsgarantirammen via Finansiel Stabilitet for et beløb på op til mio. kr.. Dette beløb er efterfølgende nedskrevet, således at beløbet er op til mio. kr., som forfalder med 2/3 i 2015 og med 1/3 i I første omgang udløb fristen for hjemtagelse af rammen pr , men fristen er blevet forlænget af EU til Det har den fordel, at vi ikke skal betale garantiprovision af rammen, før den hjemtages. Når lånet hjemtages, vil garantiprovisionen være 2,00 pct. det første år, 2,10 pct. det næste år og 2,25 pct. det tredje år og frem. Med denne løsning har styr på den såkaldte 2013-problematik / Likviditetsprocent Likviditetsprocenten Politisk blev der ved vedtagelsen af Bankpakke 1 midlertidigt åbnet op for at benytte, og medregne, en ekstra lånemulighed i Nationalbanken, så likviditetsprocenten kunne forhøjes. Denne mulighed ophørte 26. februar 2011, og det har betydet en tilbagevenden til mere normale markedsforhold. Uagtet dette er sparekassens likviditetsprocent på nu 110,2 pct. bedre end før krisen (2007). Halvårsrapport 2012 Side 9

10 Ledelsesberetning Sparekassen har siden årsskiftet med baggrund i en god likviditetsituation og udsigten til rentebesparelser været i stand til at foretage førtidsindfrielse af likviditetslån. Derfor er den forlængede statsgarantiramme nedsat tilsvarende, jf. ovenfor. Liquidity Coverage Ratio og Net Stable Funding Ratio På likviditetsområdet implementeres i løbet af nogle år to nye nøgletal, som over tid vil erstatte den traditionelle likviditetsprocent. Fra januar 2015 indføres Liquidity Coverage Ratio (LCR). For at leve op til kravet skal sparekassens beholdning af likvide aktiver af høj kvalitet, der kan konverteres til kontanter indenfor en 30-dages tidshorisont, være over 100 pct. af hvad stresstests viser, at der må forventes mistet ved en akut likviditetskrise. Vi har fokus på nøgletallet, og er allerede langt med beregningerne. Fra 2019 indføres det andet nøgletal Net Stable Funding Ratio (NSFR), som skal sikre, at sparekassens likviditetsprofil er passende stabil over en et-årig tidshorisont. Det er endnu ikke fastlagt i hvilken form, denne skal indfases. Stabil funding i Tilsynsdiamanten er i realiteten en forsimplet udgave af Net Stable Funding Ratio, og her ligger vi sikkert indenfor grænseværdien (se afsnit Tilsynsdiamanten side 11). Kapital Fremtidens kapitalkrav Ifølge Nationalbankens publikation Finansiel stabilitet 2012 (6. juni 2012) viser tests, at de danske pengeinstitutter skal skaffe 39 mia. kr. i ren egenkapital, hvis de danske pengeinstitutter skal leve op til de kommende EU myndighedskrav fra 2013 og have luft til grænsen. I er der lagt en plan for dette, og som oplyst i årsrapporten for 2011, ligger sparekassen komfortabelt i forhold til de kommende kapitalkrav, der som minimum kommer til at gælde for alle pengeinstitutter i Europa. I tabellen nedenfor er opbygningen og kravene til de forskellige kapitalelementer vist, herunder hvor er placeret pr. 30. juni Efter tabellen er der en gennemgang af de forskellige fagudtryk. DJS Krav til alle pengeinstitutter Kapitalkrav i % 30/ Ren egenkapital 10,8 2,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Kernekapital 12,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Samlet kapitalniveau = solvens 14,2 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kapitalbevaringsbuffer 0,625 1,250 1,875 2,500 Modcyklisk kapitalbuffer 0,625 1,250 1,875 2,500 De kommende krav formodes at være tæt på de endelige gældende, baseret på CRD IV-udkastet pr. 14. maj Ren egenkapital (CET1; Common Equity Tier 1) er den bedste kapitalkvalitet, som der fremover vil være stor fokus på. Kravet vil stige over de kommende år fra de nuværende 2,0 pct. til det endelige minimumskrav på 4,5 pct. Sparekassen ligger på 10,8 pct. Kernekapital (Tier 1) har været opgjort i flere år, og med de nye regler vil kravet hertil stige fra de nuværende 4,0 pct. til det endelige krav 6,0 pct. Sparekassen ligger allerede på 12,5 pct. Samlet kapitalniveau = solvens er hidtil opgjort som basiskapital eller solvensprocent. Kravet er her et minimum på 8,0 pct., hvilket er uændret i forhold til i dag. I Danmark benyttes imidlertid begrebet solvensbehov, som altid skal være på minimum 8 pct.,og oplyser minimumskravet til kapitalniveauet for det enkelte pengeinstitut. Sparekassens solvensbehov er på 10,4 pct., og er sparekassens minimumskrav til det samlede kapitalniveau, hvilket er det samme som solvensen. Finanstilsynet har tilkendegivet, at de vil ændre i vejledningen om solvensbehov fra I dag benyttes sandsynlighedsmodellen, fra årsskiftet forventes den såkaldte 8+ metode (kreditreservationsmodel) benyttet. Det er sparekassens foreløbige vurdering, at solvensbehovet, som en ren matematisk konsekvens af indførelsen af den nye model, vil øges med ca. 0,5 pct. point i forhold til den nuværende model. Sparekassen samlede kapitalniveau (solvensen) ligger p.t. på 14,2 pct., hvorfor vi også for dette krav har en solid buffer på 3,8 pct. (forskellen mellem det samlede kapitalniveau og solvensbehovet). Kapitalbevaringsbuffer er et tillæg, der fra 2016 gradvist vil blive lagt oveni de eksisterende kapitalkrav. Det forventes i form af en buffer, formentlig som ren egenkapital på op til 2,5 pct., som indfases fra og skal lægges oveni det samlede kapitalniveau = solvens, og vil samtidig udvide kravet til ren egenkapital. Modcyklisk kapitalbuffer er en nyskabelse, der fra 2016 gradvist vil blive lagt oveni kapitalkravene. Kravene er endnu ikke endelige, men det forventes i form af en yderligere buffer (formentlig som ren egenkapital) på op til 2,5 pct. som indfases fra , og skal lægges oveni det samlede kapitalniveau = solvens og vil samtidig udvide kravet til ren egenkapital. Formålet er at modvirke systemiske risici (for alle pengeinstitutter), fx i en periode med høj vækst og dermed stigende udlån. Medregnes Kapitalbevaringsbuffer og Modcyklisk kapitalbuffer, lægges der op til, at ren egenkapital bør ligge minimum på 9,5 pct., mens kernekapitalen og den samlede kapital bør være over henholdsvis 11 pct. og 13 pct. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at sparekassen allerede nu opfylder de nye krav fra 2019 til kapitalgrundlaget og -sammensætningen DJS 2012 Ren egenkapital Kernekapital Modcyklisk kapitalbuffer Samlet kapital niveau Kapitalbevaringsbuffer Forslaget indeholder desuden en såkaldt systemisk risikobuffer, som er en yderligere kapitalbuffer oveni de allerede nævnte. Denne kan indføres med baggrund i specifikke makroøkonomiske ricisi i det enkelte land. De nye buffere vil teknisk kunne indføres fra 1. januar 2013, men formodes først indfaset senere, jf. ovenfor. Ansvarlig kapital Ved fusionen med Sparekassen Farsø fik sparekassen, som tidligere nævnt, tilført 350 mio. kr. i ny ansvarlig kapital. Det giver plads til indfrielse af ansvarlige lån af ældre dato. Det er s intention at indfri lån, hvor der er rente step-up (forhøjelse). Ultimo marts 2012 indfriede Den Jyske Sparekasse ansvarlig kapital for ialt 227 mio. kr. Side 10

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 64 85 54 17

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 64 85 54 17 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Præsentation af bestyrelse og direktion 05 Hvidbjerg Bank i 100 år 08 5 års hovedtal og nøgletal 10

Læs mere

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35 Årsrapport 2011 1912-2012 Fredag den 1. juni 2012 er det 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op for kunderne. Det skete i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen

Læs mere

Årsrapport 2013 side 2

Årsrapport 2013 side 2 Årsrapport 2013 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2013 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal // 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938 Kursreguleringer

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00.

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00. Vinderup Bank Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 4 Ledelsesberetning 2011... 6 Årsregnskabet 2011... 20 Anvendt regnskabspraksis... 20 Resultat- og Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere