Halvårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2012 01.01.2012-30.06.2012"

Transkript

1 Halvårsrapport

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side 5 Ledelsesberetning...side 6 Ledelsespåtegning og Den uafhængige revisors erklæring om review...side 17 Resultatopgørelse side 18 Balance pr side 19 Egenkapitalopgørelse pr side 20 Kapitalforhold og solvens...side 21 Noter...side 22 Organisationsdiagram...side 43 Side 2

3 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut: Adresse Borgergade Grindsted CVR-nr Hjemstedskommune Billund Telefon Telefax Internet Direktion Adm. direktør Claus E. Petersen, Vejlevej 76, Hørup, 7300 Jelling Bestyrelse Titel og navn Adresse Fødselsdato Valgt i formand Gårdejer Sejer Mortensen Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring næstformand Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Poppelvej 6, 7441 Bording Gartner Erik Bendixen Hygumvej 62, Hygum, 7300 Jelling Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Rønshovedvej 60, 7100 Vejle * Landmand Knud-Ove Hansen Ravsted Tværgade 5, 6372 Bylderup Bov Kunderådgiver Karsten Westergård Hansen Tjørnevej 6, 7200 Grindsted * Fuldmægtig Otto Jørgensen Gl. Søndergade 4, 6392 Bolderslev Borgmester Ib Kristensen Dalsvinget 38, 7200 Grindsted Kunderådgiver Preben Nørgaard Larsen Hjorth Nielsens Vej 31, 8600 Silkeborg * Kunderådgiver Steen Louie Vangeager 6, 7120 Vejle Øst * Advokat Bjarne L. Petersen Tingkærvej 5, Limskov, 7183 Randbøl Elinstallatør Søren Øgaard Kærgårdsvej 7, 9640 Farsø ** * Valgt af medarbejderne ** Indtrådt i bestyrelsen i forbindelse med sammenlægning med Sparekassen Farsø Risiko- og revisionsudvalg Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen (formand) Gårdejer Sejer Mortensen Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Advokat Bjarne L. Petersen Vederlagsudvalg Gårdejer Sejer Mortensen (formand) Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Halvårsrapport 2012 Side 3

4 Velkomst fra direktionen Adm. direktør i Claus E. Petersen s stærke kapitalbase har muliggjort deltagelse i sektor konsolideringen Stærkt halvårsresultat Sparekassen er kommet godt fra start og kan realisere et overskud på 96,2 mio. kr. før skat. Et højt aktivitetsniveau og udvidelsen af markedsområdet spiller positivt ind på tallene, selvom nedskrivningerne stadig er på et relativt højt niveau. Halvåret fusion og køb Gennem fusionen med Sparekassen Farsø og købet af Spar Salling har været en aktiv deltager i den konsolidering, der fandt sted i sektoren i første halvår Ved aflæggelse af årsregnskabet for 2011 manglede en del af ligningen, idet havde foretaget relativt store nedskrivninger, bl.a. som følge af Finanstilsynets julebrev med generelle opstramninger overfor sektoren i sin helhed. Det vi ikke kunne oplyse var, at disse også var begrundet i en kapitaltilførsel på 350 mio. kr. ved fusionen med Sparekassen Farsø i marts måned og var et krav fra professionelle investorers side af. Senere i april fulgte så over en weekend købet af Spar Salling, hvor det desværre ikke var muligt at redde garanternes indskud og statens hybride lån. Alternativet, en Bankpakke 3 eller 4 løsning, ville have været værre, da dele af kundernes indlån i så fald også kunne have været tabt. Erfaringerne fra tidligere fusioner kommer nu sparekassen til gode, og det praktiske arbejde med selve integrationen af de to sparekasser forløber planmæssigt og med udgangspunkt i de samme fundamentale værdier. Konjunktur og nedskrivninger Vi er ligesom alle andre virksomheder afhængige af konjunkturudviklingen. Går det fremad for vores kunder, kan det direkte afspejles i sparekassens resultater. Med det realiserede halvårsresultat kunne man foranlediges til at tro, at krisen er afblæst, og væksten igen buldrer fremad. Beklageligvis viser de makro økonomiske nøgletal endnu ikke tegn herpå. I forhold til samme periode sidste år er nedskrivninger formindsket, men er med 125 mio. kr. stadig på et forholdsvist højt niveau. Baggrunden herfor er primært to faktorer. For det første arbejder dansk erhvervsliv fortsat under vanskelige økonomiske forhold. For det andet blev nye og skærpede regler på nedskrivningsområdet lanceret den 1. april i år. Derfor reserverer sparekassen flere penge til fremtidige tab. Imidlertid er nedskrivninger ikke lig med tab i forholdet én-til-én. Det vil fremtiden afgøre. Forventninger til andet halvår 2012 Mange faktorer i omverdenen, har indflydelse på resultat for andet halvår Derfor er vi ydmyge med hensyn til at spå om resultatet for andet halvår. Vi forventer et lavere niveau end for første halvår, men vi forventer også, at andet halvår bidrager med et positivt driftsresultat. Side 4

5 Glimt fra det forløbne halvår 20 års fødselsdag i Vejle I februar kunne Vejle filialen fejre de første 20 år i byen. Det blev markeret med konkurrencer i Radio VLR hver morgen i løbet af fødselsdagsugen. Filialen inviterede alle kunder til fødselsdag med kagemand. Her kunne de yngste kunder hygge sig til en optræden med tryllekunstneren Magisto, som efter showet lavede ballonfigurer til stor glæde for de fremmødte tilskuere. De øvrige kunder kunne nyde musik med Søren Krogh, der spillede Åkjærs viser. Seglkoncert med Jette Torp og Claus Pilgaard Årets Segl arrangement blev i år indledt med irsk- og dansk folkemusik krydret med jysk lune. Hefter kunne knap 500 forventningsfulde Segl medlemmer nyde et fantastisk show med Jette Torp, som havde medbragt sit eget husorkester i skikkelse af sin mand i rollen som Klaus Wunderhits. Mens Jette Torp bød på sange af blandt andre Judy Garland, Anne Linnet og Poul Henningsen, var Klaus Wunderhits klar til at akkompagnere på både klaver, harmonika og savklinge. Årets garantmøder Cirka garanter mødte op til årets 6 møder, der blev afholdt i Grindsted, Vejle, Løgumkloster, Ikast og Farsø. Traditionen tro bød programmet først på en beretning om årets gang i sparekassen og en gennemgang af regnskabet. Herefter gik underholdningen på scenen, og den blev i år leveret af en perlerække af kendte danske kunstnere. Kandis, Stig Rossen og Vennerne, Lars Lilholt, Simon Kvamm og Sigurd Barrett sørgede for en god afslutning på hvert et garantmøde. Energiaftener Henover foråret blev der afholdt energiarrangementer i fililalerne i Billund, Jelling, Ikast og Horsens. Her blev kunderne inviteret til en aften, hvor de kunne høre indlæg om mulighederne for at reducere deres energiudgifter gennem energiforbedringer og alternative energiløsninger - og samtidig øge værdien på deres bolig. I den forbindelse præsenterede sparekassen et godt tilbud i form af et nyt energilån. Der var stor tilslutning til alle arrangementerne. Navneskifte i Farsø og Salling I slutningen af henholdsvis maj og juni kunne de tidligere filialer i Sparekassen Farsø og Spar Salling officielt slå dørene op som. I den forbindelse kørte sparekassen en kampagne med budskabet selvom vi har skiftet navn, har vi stadig rødderne solidt plantet i den jyske muld i lokale radioer og aviser. Formålet var at fortælle kunderne, at de fortsat kan gå ned i deres filial og få professionel rådgivning med lokale rødder - af de samme velkendte rådgivere. Sommeraktiviteter I lægger vi vægt på at være en synlig og aktiv del af de lokalområder, hvor vi er repræsenteret med filialer. Derfor deltager sparekassen i forskellige sommeraktiviteter rundt om i markedsområdet. Til Late Night i Farsø den 4. juni deltog filialen blandt andet med sparekassens specialdesignede neongrønne bil som blikfang. Til Ølgod Festuge, Idrætsuge i Hornum, Engsø Løbet og Rødekro Ringridning var sparekassen også repræsenteret, og i løbet sommeren fulgte flere aktiviteter. Halvårsrapport 2012 Side 5

6 Ledelsesberetning Halvåret der gik Overblik har realiseret et overskud på 96,2 mio. kr. før skat for første halvår af 2012, sammenlignet med et underskud på 60,8 mio. kr. før skat ved halvåret Resultatet er påvirket af et fortsat højt niveau for nedskrivninger, blandt andet forårsaget af en stramning af nedskrivningsreglerne. Udvidelsen af markedsområdet, i forbindelse med sammenlægningerne med Sparekassen Farsø og Spar Salling, gør det vanskeligt at sammenligne tallene tilbage i tid. Netto rente- og gebyrindtægter på 344,7 mio. kr. er på et tilfredsstillende niveau, og der er tale om en stigning på 34,6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Uden markedsudvidelsen ville nettorente- og gebyrindtægter være på 292,2 mio. kr. og en stigning på 14,1 pct. Udviklingen skyldes hovedsagligt et højt aktivitetsniveau. Udgifterne til personale og administration er steget med 21,4 pct. til 187,3 mio. kr. Uden markedsudvidelsen ville udgifterne være på 156,1 mio. kr. og en stigning på 1,1 pct. Udviklingen skyldes derfor stort set alene udvidelsen af markedsområdet. Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i sparekassen er som konsekvens af udvidelsen af markedsområdet øget med 67 personer til 383 personer. Ansatte fra Sparekassen Farsø er indregnet for perioden 15. marts til 30. juni 2012 og ansatte fra Spar Salling er indregnet for perioden 11. maj til 30. juni Pr. 30. juni 2012 udgør antal ansatte i sparekassen omregnet til heltidsbeskæftigede ca. 455 personer. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør i alt 125,0 mio. kr. mod 142,0 mio. kr. for halvåret Uden markedsudvidelsen ville nedskrivninger være på 90,5 mio. kr. Det er væsentligt at pointere, at nedskrivninger ikke er lig med tab. Sparekassens kernekapital- og solvensprocent blev henholdsvis 12,5 og 14,2 mod 14,9 og 16,1 ved halvåret En konservativ fondspolitik medførte kursreguleringer på 32,1 mio. kr. mod 11,0 mio. kr. ved halvåret Sparekassens balance er på 17,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 41,0 pct. i forhold til halvåret 2011, og altovervejende med baggrund i et større markedsområde. Egenkapitalen er steget med 8,5 pct. til 1.695,2 mio. kr., primært som følge af tilgang af garantkapital ved sammenlægningen med Sparekassen Farsø samt resultatet for 1. halvår. Sparekassens garantkapital er på 663,3 mio. kr. svarende til en stigning på 12,1 pct. siden ultimo Vi har garanter. Fusionen med Sparekassen Farsø påvirker tallet positivt med 103,2 mio. kr. Vi har reserveret 13,1 mio. kr. til vores garanter i rente. Efter sammenlægningerne har vi nu kunder mod ultimo Den ombrudte resultatopgørelse viser sparekassens primære indtjening i forhold til de øvrige poster, der indgår i periodens resultat. Ombrudt resultatopgørelse kr kr. Netto renteindtægter Gebyrer og udbytteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale, administration og afskrivninger Primær indtjening Kursregulering Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Andre poster (netto indtægt 1. halvår 2012) Resultat før skat Skat Periodens resultat Nøgletal Solvensprocent... 14,2 16,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,2 127,8 Summen af store engagementer... 10,4 42,7 Halvårets nedskrivningsprocent... 0,7 1,2 Resultatopgørelsen Første halvår af 2012 har været præget af usikkerhed på de finansielle markeder i Europa, selvom væksten i Danmark er forbedret i forhold til afslutningen af Samtidig har de forskellige politiske lempelser fået privatforbruget i Danmark til at stige. Det ændrer ikke ved det faktum, at dansk økonomi fortsat kæmper for at slippe ud af krisen, hvilket kan tage nogen tid endnu. Mens der i både 3. og 4. kvartal i 2011 var tilbagegang i BNP, så ser det ud til, at Danmark nu er trådt ud af recessionen. Det er dog en lav og skrøbelig vækst i kombination med, at den europæiske gældskrise stadig har godt fat, hvilket kan trække dansk økonomi i den forkerte retning, hvis gældskrisen spidser yderligere til. Vi befinder os i, hvad der kan kaldes en ny tilstand, hvor vækst skal ske i modvind. Prisen for råvarer og risiko er steget og stiger fortsat, og pengeinstitutterne hæver derfor renten, uagtet at Nationalbanken nedsætter sine officielle satser. Det er nødvendigt for pengeinstitutterne at gøre klar til de lovgivningskrav der stilles fra EU s side. Gennemgangen af resultatopgørelsen er påvirket af, at fusionen med Sparekassen Farsø tæller med fra 15. marts, og tilsvarende tæller Spar Salling med fra 11. maj. Det påvirker sammenligning af tallene tilbage i tid. Den primære indtjening, jf. tabellen ovenfor, udgør 149,7 mio. kr. Indtjeningen har udviklet sig bedre end forventet, hvilket blandt andet kan henføres til et højt aktivitetsniveau i alle sparekassens enheder. Købet af Spar Salling påvirker tallet under andre driftsindtægter, hvor resultatet af overtagne aktiver og forpligtelser er bogført, jf. note 23. Sparekassens primære indtjening vurderes som værende tilfredsstillende, og holder den positive trend fra tidligere år. Nettorente- og gebyrindtægter stiger i første halvår med 34,6 pct., mens udgifterne til personale og administration er steget 21,4 pct. Ser vi på de seneste fem år, har sparekassen formået at få nettorente- og gebyrindtægterne til at stige, hvilket er vigtigt for den fremtidige drift. Side 6

7 Ledelsesberetning Mio. kr. 30/ / / / / Netto rente og gebyrindtægter 345 (292*) Index 162 (137*) Udg. til personale og adm. 187 (156*) Index 132 (110*) * For uden påvirkning af markedsudvidelsen Netto rente- og gebyrindtægter 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter 2. halvår / Adm. omk. mv. 1. halvår Adm. omk. mv. 2. halvår 2008 Netto rente- og gebyrindtægter er i alt steget 88,6 mio. kr. til 344,7 mio. kr. Uden markedsudvidelsen ville nettorente- og gebyrindtægter være på 292,2 mio. kr. og en stigning på 14,1 pct. Udviklingen skyldes hovedsagligt et højt aktivitetsniveau. Udgifter til personale og administration er i alt er steget 33,0 mio. kr. til 187,3 mio. kr. Uden markedsudvidelsen ville udgifterne være på 156,1 mio. kr. og en stigning på 1,1 pct. Udviklingen skyldes derfor, stort set, alene udvidelsen af markedsområdet. Stigningen i nettorente- og gebyrindtægter kan henføres til udvidelsen af markedsområdet og et højt aktivitetsniveau, mens stigningen i udgifter til personale og administration stort set kun kan henføres til udvidelsen af markedsområdet. Det er positivt, at første halvårs udvikling har medført en øget positiv afstand mellem nettorente- og gebyrindtægter og udgifter til personale og administration. Med en konservativ fondspolitik er det lykkedes at opnå 32,1 mio. kr. i kursregulering. mod 11,0 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. På nedskrivningssiden var målet et fald i forhold til Nedskrivningerne er faldet, og faktisk endnu mere end tallet viser, da der nu er tale om en større udlånsmasse. Vi har stadig relativt høje nedskrivninger, blandt andet forårsaget af nye regler fra Finanstilsynet, hvor landbrug og ejendomme påvirkes. Nedskrivninger løb op i 125,0 mio. kr. i første halvår mod 142,0 mio. kr. ved halvåret 2011, svarende til et fald på 11,9 pct. Uden markedsudvidelsen ville nedskrivninger være på 90,5 mio. kr. og et fald på 36,2 pct. Det er væsentligt at pointere, at nedskrivninger ikke er lig med tab. På årsbassis forventes fortsat et relativt højt nedskrivningsniveau begrundet i den nuværende konjunktursituation og nye og strammere regelsæt på området. Nedskrivninger uddybes i afsnittet vedrørende risikostyring på side 37. Vi har i 2012 fået 587 nye kunder, udover kunderne fra Sparekassen Farsø og Spar Salling. Vores garanter har i 2012 optjent 13,1 mio. kr. i rente. Renten udbetales efter repræsentantskabets godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i marts Udviklingen i kundeantal og garanter kan ses på side 16. Balancen s balance udgør pr. 30. juni ,9 mio. kr. Udlånssiden er steget med 39,4 pct. fra 8.660,6 mio. kr. ultimo 2011 til ,0 mio. kr. ved halvåret. Heraf udgør sammenlægning 3.555,0 mio. kr., således er den reelle stigning på -1,7 pct. Indlån er steget med 50,0 pct. fra 8.557,5 mio. kr. til ,1 mio. kr. Heraf udgør sammenlægning 3.675,4 mio. kr., således er den reelle stigning på 6,7 pct., og optagne seniorlån udgør 1.232,4 mio. kr. Udviklingen sker med baggrund i udvidelsen af markedsområdet, og nettoudviklingen på såvel udlåns- som indlånssiden er tilfredsstillende. Garantkapitalen er steget fra 591,7 mio. kr. ultimo 2011 til 663,3 mio. kr. ved halvåret. Egenkapitalen er øget med 133,5 mio. kr. eller 8,5 pct. til 1.695,25 mio. kr. primært som følge af tilgang af garantkapital ved sammenlægningen med Sparekassen Farsø samt resultatet for 1. halvår. Udviklingen i garantkapital og egenkapital kan ses på side 20. Ren egenkapital (CET1; Common Equity Tier 1) ligger på 10,8 pct. mod 12,2 pct. ved årets begyndelse. Kernekapital (Tier 1) er på 12,5 pct. mod 13,8 pct. ved årets begyndelse. Solvensprocent er 14,2 (lovens krav er 8,0) mod 15,1 pct. ved årets begyndelse. Halvårsrapport 2012 Side 7

8 Ledelsesberetning En investering i udvidelsen af markedsområdet afspejles ved et mindre fald i vores solvens- og kernekapitalprocent her og nu, men det opvejes af et øget indtjeningspotentiale fremadrettet og ændrer ikke ved den kendsgerning, at sparekassen økonomisk fortsat står stærkt. Kernekapitalens andel af den samlede basiskapital udgør nu 88,2 pct. Den likviditetsmæssige overdækning er på 110,2 pct., hvilket er tilfredsstillende. Se yderligere beskrivelse på side 9 til 10. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til udlån. I arbejder vi løbende med forbedringer af metoder til indregning og måling heraf,og vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der ikke er af væsentlig betydning i forhold til halvårsrapporten. Fusion og overtagelse har i løbet af foråret deltaget i konsolideringen i sektoren. Først ved fusionen med Sparekassen Farsø i marts, og i maj fulgte købet af Spar Salling. Det er s solide fundament, der muliggør deltagelsen i konsolideringen; vi har kræfterne både økonomisk og organisatorisk, samtidig har et ønske om at udvide sit markedsområde. I forbindelse med opbygningen af den fremtidige kapitalstruktur har vi oplevet en positiv interesse for sparekassen. Kapitalgrundlaget blev, i forbindelse med fusionen med Sparekassen Farsø, styrket med 350 mio. kr., også fra investorer udenfor vores sektor. Dette bekræfter kun, ikke mindst overfor vores kunder, at vi er bundsolide. Det understreger styrken af vores forretningsmodel at investorerne, efter grundige undersøgelser, vurderer os som et pengeinstitut med et stabilt fundament og en realistisk forretningsplan for fremtiden. I forbindelse med årsrapporten for 2011 manglede en vigtig brik, da det ikke på daværende tidspunkt kunne offentliggøres at nedskrivninger var en kombination af to forhold. Finanstilsynets julebrev (som vi omtalte i årsrapporten for 2011) og efterlevelse af en såkaldt due diligence rapport gennemført i forbindelse med kapitalfremskaffelsen ved fusionen med Sparekassen Farsø. En due diligence er de undersøgelser, der gennemføres i forbindelse med en fusion og virksomhedsovertagelse. I denne sammenhæng en analyse af sparekassens udlån, hvor værdien af disse bliver vurderet. Til opgaven var hyret eksterne eksperter fra Nykredit. Eksperterne havde et konservativt syn på sektoren, hvilket medførte øgede nedskrivninger på nogle engagementer. Erfaring med tidligere fusioner fusionerede i starten af 2007 med Jelling Sparekasse og i februar 2009 med Sparekassen Løgumkloster. Begge fusioner har taget udgangspunkt i nærheden til lokalsamfundet. Vi har lært af fusionerne og oplevet, at det kan lykkes på en god måde, når man bygger på de samme fundamentale værdier. Vi kan allerede nu se, at dette også kommer til at gøre sig gældende i forhold til Sparekassen Farsø og Spar Salling. Farsø Efter repræsentantskabets formelle godkendelse af fusionen 15. marts, er Sparekassen Farsøs tidligere virkeområde nu en selvstændig driftsenhed i. Den 21. maj blev facadeskiltene skiftet på de 5 filialer. Den tidligere direktør, Mogens Jensen har efter 27 år i Spa- Side 8

9 Ledelsesberetning rekassen Farsø valgt at gå på pension og har givet stafetten videre til det nye hold. Farsøs organisatoriske opbygning er tilrettet til og ledelsen i driftsenhed Farsø består af områdedirektør Brian Otte, erhvervskundechef Kirsten Heisz, privatkundechef Kim Nyby og kundegruppechef Hanne S. Madsen. I forbindelse med den strukturelle tilretning ved fusionen har det været nødvendigt at foretage organisatoriske ændringer. Mange af de hovedkontorsfunktioner, der har været varetaget i Farsø, er nu samlet på s hovedkontor i Grindsted. Det har bevirket, at vi har sagt farvel til 11 gode kolleger i Farsø. De pågældende er alle tilbudt forskellige afbødeforanstaltninger. Driftsenhed Farsø har fået et medlem i s bestyrelse. Denne plads varetages af tidligere formand for Sparekassen Farsø, el-installatør Søren Øgaard. Som et led i sammenlægningsaftalen med Sparekassen Farsø blev der i forbindelse med garantmødet i Farsø den 23. maj afholdt valg af 15 medlemmer til s repræsentantskab. Det samlede repræsentantskab er herefter på 95 medlemmer og kan ses på sparekassens hjemmeside Ved fusionen er der oprettet en uafhængig fond på 25 millioner kroner, der skal yde støtte til velgørende og almennyttige formål i den tidligere Sparekassen Farsøs oprindelige virkeområde i Vesthimmerlands Kommune samt i særlige tilfælde udenfor det oprindelige virkeområde, men afgrænset til Vesthimmerlands Kommune. Salling Weekenden den april bar præg af, at Sparekassen Østjylland og Spar Salling blev afviklet. Sparekassen Østjylland blev afviklet efter Bankpakke 4. For Spar Salling blev der fundet en ny løsning uden om bankpakkerne, hvor købte hele Spar Salling på nær garantkapital og statslig gæld (hybrid kernekapital), som er overgået til konkursboet. Det er beklageligt, at der ikke kunne findes en løsning for garanterne inden Finanstilsynets frist udløb fredag den 20. april For kunderne betød det i praksis ingen ændringer. Det var de samme kendte ansigter de mødte i den lokale filial, og alle indgåede aftaler med Spar Salling fortsatte uændret i Den Jyske Sparekasse. Spar Sallings tidligere virkeområde er nu en selvstændig driftsenhed i. Dette blev en realitet efter repræsentantskabets og relevante myndigheders formelle godkendelse af købet 11. maj. Den 2. juli blev facadeskiltene skiftet på de 8 filialer. Sallings organisatoriske opbygning er tilrettet til og ledelsen i driftsenhed Salling består af den tidligere direktør, Bent Jensen som områdedirektør, erhvervskundechef Lars Nielsen og privatkundechef Dorte Smedemark. Mange af de tidligere hovedkontorsfunktioner i Salling er nu samlet på hovedkontoret i Grindsted. Det har bevirket, at vi har sagt farvel til 4 gode kolleger i Salling. De pågældende er alle tilbudt forskellige afbødeforanstaltninger. I tråd med ønsket om at udnytte sparekassens ressourcer bedst muligt, vil der pr. 1. september ske ændringer i åbningstiden for enkelte filialer i Salling, så disse bliver deltidsåbne. Filialerne i Thise, Lihme og Ramsing vil have åbent 2-3 dage om ugen og filialerne i Lem, Skive, Vinderup, Rødding og Selde vil fortsat være fuldtidsåbne. Grundet de særlige forhold der gør sig gældende ved sammenlægningen med Spar Salling, er det besluttet at tilbyde seks observationspladser i sparekassens repræsentantskab indtil det formelle valg i efteråret Det har været et spændende og begivenhedsrigt forår for Den Jyske Sparekasse, og ikke mindst for de to nye områder i Farsø og Salling. Vi er vokset som pengeinstitut og føler os klar til at matche fremtidens udfordringer som et professionelt og attraktivt pengeinstitut til gavn for kunderne. Likviditet og kapital Balancen mellem ind- og udlån I sparekassen har vi i de seneste år gået efter balance mellem ind- og udlån. Pr. 30. juni udgør udlån ,0 mio. kr., mens indlån udgør ,1 mio. kr. I indlån er medregnet seniorlån på mio. kr. Med seniorlånene har vi 736,1 mio. kr. mere i indlån end udlån, hvilket er positivt. Målet er at være tæt på balance uden at seniorlån medregnes, da de bortfalder indenfor det kommende år. Den nogenlunde ligevægt er et resultat af øget fokus og kundernes lyst til at spare op. Samtidig påvirkede købet af Spar Salling positivt, da Spar Salling havde et indlånsoverskud. Balancen mellem ind- og udlån er vigtig for fremtiden, da det giver et mere robust forretningsgrundlag. De nuværende lånemuligheder gør det dyrere at skaffe likviditet, hvorfor finansiering via indlån giver mulighed for at tilbyde kunderne skarpe priser. Likviditet Forlængelse af statsgarantirammen Ved fusionen med Sparekassen Farsø fik forlænget statsgarantirammen via Finansiel Stabilitet for et beløb på op til mio. kr.. Dette beløb er efterfølgende nedskrevet, således at beløbet er op til mio. kr., som forfalder med 2/3 i 2015 og med 1/3 i I første omgang udløb fristen for hjemtagelse af rammen pr , men fristen er blevet forlænget af EU til Det har den fordel, at vi ikke skal betale garantiprovision af rammen, før den hjemtages. Når lånet hjemtages, vil garantiprovisionen være 2,00 pct. det første år, 2,10 pct. det næste år og 2,25 pct. det tredje år og frem. Med denne løsning har styr på den såkaldte 2013-problematik / Likviditetsprocent Likviditetsprocenten Politisk blev der ved vedtagelsen af Bankpakke 1 midlertidigt åbnet op for at benytte, og medregne, en ekstra lånemulighed i Nationalbanken, så likviditetsprocenten kunne forhøjes. Denne mulighed ophørte 26. februar 2011, og det har betydet en tilbagevenden til mere normale markedsforhold. Uagtet dette er sparekassens likviditetsprocent på nu 110,2 pct. bedre end før krisen (2007). Halvårsrapport 2012 Side 9

10 Ledelsesberetning Sparekassen har siden årsskiftet med baggrund i en god likviditetsituation og udsigten til rentebesparelser været i stand til at foretage førtidsindfrielse af likviditetslån. Derfor er den forlængede statsgarantiramme nedsat tilsvarende, jf. ovenfor. Liquidity Coverage Ratio og Net Stable Funding Ratio På likviditetsområdet implementeres i løbet af nogle år to nye nøgletal, som over tid vil erstatte den traditionelle likviditetsprocent. Fra januar 2015 indføres Liquidity Coverage Ratio (LCR). For at leve op til kravet skal sparekassens beholdning af likvide aktiver af høj kvalitet, der kan konverteres til kontanter indenfor en 30-dages tidshorisont, være over 100 pct. af hvad stresstests viser, at der må forventes mistet ved en akut likviditetskrise. Vi har fokus på nøgletallet, og er allerede langt med beregningerne. Fra 2019 indføres det andet nøgletal Net Stable Funding Ratio (NSFR), som skal sikre, at sparekassens likviditetsprofil er passende stabil over en et-årig tidshorisont. Det er endnu ikke fastlagt i hvilken form, denne skal indfases. Stabil funding i Tilsynsdiamanten er i realiteten en forsimplet udgave af Net Stable Funding Ratio, og her ligger vi sikkert indenfor grænseværdien (se afsnit Tilsynsdiamanten side 11). Kapital Fremtidens kapitalkrav Ifølge Nationalbankens publikation Finansiel stabilitet 2012 (6. juni 2012) viser tests, at de danske pengeinstitutter skal skaffe 39 mia. kr. i ren egenkapital, hvis de danske pengeinstitutter skal leve op til de kommende EU myndighedskrav fra 2013 og have luft til grænsen. I er der lagt en plan for dette, og som oplyst i årsrapporten for 2011, ligger sparekassen komfortabelt i forhold til de kommende kapitalkrav, der som minimum kommer til at gælde for alle pengeinstitutter i Europa. I tabellen nedenfor er opbygningen og kravene til de forskellige kapitalelementer vist, herunder hvor er placeret pr. 30. juni Efter tabellen er der en gennemgang af de forskellige fagudtryk. DJS Krav til alle pengeinstitutter Kapitalkrav i % 30/ Ren egenkapital 10,8 2,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Kernekapital 12,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Samlet kapitalniveau = solvens 14,2 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kapitalbevaringsbuffer 0,625 1,250 1,875 2,500 Modcyklisk kapitalbuffer 0,625 1,250 1,875 2,500 De kommende krav formodes at være tæt på de endelige gældende, baseret på CRD IV-udkastet pr. 14. maj Ren egenkapital (CET1; Common Equity Tier 1) er den bedste kapitalkvalitet, som der fremover vil være stor fokus på. Kravet vil stige over de kommende år fra de nuværende 2,0 pct. til det endelige minimumskrav på 4,5 pct. Sparekassen ligger på 10,8 pct. Kernekapital (Tier 1) har været opgjort i flere år, og med de nye regler vil kravet hertil stige fra de nuværende 4,0 pct. til det endelige krav 6,0 pct. Sparekassen ligger allerede på 12,5 pct. Samlet kapitalniveau = solvens er hidtil opgjort som basiskapital eller solvensprocent. Kravet er her et minimum på 8,0 pct., hvilket er uændret i forhold til i dag. I Danmark benyttes imidlertid begrebet solvensbehov, som altid skal være på minimum 8 pct.,og oplyser minimumskravet til kapitalniveauet for det enkelte pengeinstitut. Sparekassens solvensbehov er på 10,4 pct., og er sparekassens minimumskrav til det samlede kapitalniveau, hvilket er det samme som solvensen. Finanstilsynet har tilkendegivet, at de vil ændre i vejledningen om solvensbehov fra I dag benyttes sandsynlighedsmodellen, fra årsskiftet forventes den såkaldte 8+ metode (kreditreservationsmodel) benyttet. Det er sparekassens foreløbige vurdering, at solvensbehovet, som en ren matematisk konsekvens af indførelsen af den nye model, vil øges med ca. 0,5 pct. point i forhold til den nuværende model. Sparekassen samlede kapitalniveau (solvensen) ligger p.t. på 14,2 pct., hvorfor vi også for dette krav har en solid buffer på 3,8 pct. (forskellen mellem det samlede kapitalniveau og solvensbehovet). Kapitalbevaringsbuffer er et tillæg, der fra 2016 gradvist vil blive lagt oveni de eksisterende kapitalkrav. Det forventes i form af en buffer, formentlig som ren egenkapital på op til 2,5 pct., som indfases fra og skal lægges oveni det samlede kapitalniveau = solvens, og vil samtidig udvide kravet til ren egenkapital. Modcyklisk kapitalbuffer er en nyskabelse, der fra 2016 gradvist vil blive lagt oveni kapitalkravene. Kravene er endnu ikke endelige, men det forventes i form af en yderligere buffer (formentlig som ren egenkapital) på op til 2,5 pct. som indfases fra , og skal lægges oveni det samlede kapitalniveau = solvens og vil samtidig udvide kravet til ren egenkapital. Formålet er at modvirke systemiske risici (for alle pengeinstitutter), fx i en periode med høj vækst og dermed stigende udlån. Medregnes Kapitalbevaringsbuffer og Modcyklisk kapitalbuffer, lægges der op til, at ren egenkapital bør ligge minimum på 9,5 pct., mens kernekapitalen og den samlede kapital bør være over henholdsvis 11 pct. og 13 pct. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at sparekassen allerede nu opfylder de nye krav fra 2019 til kapitalgrundlaget og -sammensætningen DJS 2012 Ren egenkapital Kernekapital Modcyklisk kapitalbuffer Samlet kapital niveau Kapitalbevaringsbuffer Forslaget indeholder desuden en såkaldt systemisk risikobuffer, som er en yderligere kapitalbuffer oveni de allerede nævnte. Denne kan indføres med baggrund i specifikke makroøkonomiske ricisi i det enkelte land. De nye buffere vil teknisk kunne indføres fra 1. januar 2013, men formodes først indfaset senere, jf. ovenfor. Ansvarlig kapital Ved fusionen med Sparekassen Farsø fik sparekassen, som tidligere nævnt, tilført 350 mio. kr. i ny ansvarlig kapital. Det giver plads til indfrielse af ansvarlige lån af ældre dato. Det er s intention at indfri lån, hvor der er rente step-up (forhøjelse). Ultimo marts 2012 indfriede Den Jyske Sparekasse ansvarlig kapital for ialt 227 mio. kr. Side 10

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. Soliditet 2012 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud

6 fakta om Sparekassens. Soliditet 2012 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud 6 fakta om Sparekassens Soliditet 2012 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 30. juni 2012 2 Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og engagement

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsrapport 2012 01.01.2012-31.12.2012

Årsrapport 2012 01.01.2012-31.12.2012 Årsrapport 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 er fremtiden...side 5 Glimt

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Soliditet Årsrapport. 6 fakta om Sparekassens. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud

Soliditet Årsrapport. 6 fakta om Sparekassens. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Årsrapport 2010 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud 6 fakta om Sparekassens Soliditet 2011 Baseret på tal pr. den 31. december 2010 2 Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31.

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31. 6 fakta om Sparekassens soliditet 2014 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 31. december 2013 02 // Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Lokale Pengeinstitutters. Årsmøde Ulrik Nødgaard 26. maj 2011

Lokale Pengeinstitutters. Årsmøde Ulrik Nødgaard 26. maj 2011 Lokale Pengeinstitutters Årsmøde 2011 Ulrik Nødgaard 26. maj 2011 Indfasning af nye krav til kapitalgrundlag og -struktur, 2013-19 14 % af RWA 12 Konjunkturbuffer Bevaringsbuffer +1,875% +2,5% 10 8 +0,625%

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere