Halvårsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2012 01.01.2012-30.06.2012"

Transkript

1 Halvårsrapport

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side 5 Ledelsesberetning...side 6 Ledelsespåtegning og Den uafhængige revisors erklæring om review...side 17 Resultatopgørelse side 18 Balance pr side 19 Egenkapitalopgørelse pr side 20 Kapitalforhold og solvens...side 21 Noter...side 22 Organisationsdiagram...side 43 Side 2

3 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut: Adresse Borgergade Grindsted CVR-nr Hjemstedskommune Billund Telefon Telefax Internet Direktion Adm. direktør Claus E. Petersen, Vejlevej 76, Hørup, 7300 Jelling Bestyrelse Titel og navn Adresse Fødselsdato Valgt i formand Gårdejer Sejer Mortensen Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring næstformand Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Poppelvej 6, 7441 Bording Gartner Erik Bendixen Hygumvej 62, Hygum, 7300 Jelling Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Rønshovedvej 60, 7100 Vejle * Landmand Knud-Ove Hansen Ravsted Tværgade 5, 6372 Bylderup Bov Kunderådgiver Karsten Westergård Hansen Tjørnevej 6, 7200 Grindsted * Fuldmægtig Otto Jørgensen Gl. Søndergade 4, 6392 Bolderslev Borgmester Ib Kristensen Dalsvinget 38, 7200 Grindsted Kunderådgiver Preben Nørgaard Larsen Hjorth Nielsens Vej 31, 8600 Silkeborg * Kunderådgiver Steen Louie Vangeager 6, 7120 Vejle Øst * Advokat Bjarne L. Petersen Tingkærvej 5, Limskov, 7183 Randbøl Elinstallatør Søren Øgaard Kærgårdsvej 7, 9640 Farsø ** * Valgt af medarbejderne ** Indtrådt i bestyrelsen i forbindelse med sammenlægning med Sparekassen Farsø Risiko- og revisionsudvalg Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen (formand) Gårdejer Sejer Mortensen Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Advokat Bjarne L. Petersen Vederlagsudvalg Gårdejer Sejer Mortensen (formand) Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Halvårsrapport 2012 Side 3

4 Velkomst fra direktionen Adm. direktør i Claus E. Petersen s stærke kapitalbase har muliggjort deltagelse i sektor konsolideringen Stærkt halvårsresultat Sparekassen er kommet godt fra start og kan realisere et overskud på 96,2 mio. kr. før skat. Et højt aktivitetsniveau og udvidelsen af markedsområdet spiller positivt ind på tallene, selvom nedskrivningerne stadig er på et relativt højt niveau. Halvåret fusion og køb Gennem fusionen med Sparekassen Farsø og købet af Spar Salling har været en aktiv deltager i den konsolidering, der fandt sted i sektoren i første halvår Ved aflæggelse af årsregnskabet for 2011 manglede en del af ligningen, idet havde foretaget relativt store nedskrivninger, bl.a. som følge af Finanstilsynets julebrev med generelle opstramninger overfor sektoren i sin helhed. Det vi ikke kunne oplyse var, at disse også var begrundet i en kapitaltilførsel på 350 mio. kr. ved fusionen med Sparekassen Farsø i marts måned og var et krav fra professionelle investorers side af. Senere i april fulgte så over en weekend købet af Spar Salling, hvor det desværre ikke var muligt at redde garanternes indskud og statens hybride lån. Alternativet, en Bankpakke 3 eller 4 løsning, ville have været værre, da dele af kundernes indlån i så fald også kunne have været tabt. Erfaringerne fra tidligere fusioner kommer nu sparekassen til gode, og det praktiske arbejde med selve integrationen af de to sparekasser forløber planmæssigt og med udgangspunkt i de samme fundamentale værdier. Konjunktur og nedskrivninger Vi er ligesom alle andre virksomheder afhængige af konjunkturudviklingen. Går det fremad for vores kunder, kan det direkte afspejles i sparekassens resultater. Med det realiserede halvårsresultat kunne man foranlediges til at tro, at krisen er afblæst, og væksten igen buldrer fremad. Beklageligvis viser de makro økonomiske nøgletal endnu ikke tegn herpå. I forhold til samme periode sidste år er nedskrivninger formindsket, men er med 125 mio. kr. stadig på et forholdsvist højt niveau. Baggrunden herfor er primært to faktorer. For det første arbejder dansk erhvervsliv fortsat under vanskelige økonomiske forhold. For det andet blev nye og skærpede regler på nedskrivningsområdet lanceret den 1. april i år. Derfor reserverer sparekassen flere penge til fremtidige tab. Imidlertid er nedskrivninger ikke lig med tab i forholdet én-til-én. Det vil fremtiden afgøre. Forventninger til andet halvår 2012 Mange faktorer i omverdenen, har indflydelse på resultat for andet halvår Derfor er vi ydmyge med hensyn til at spå om resultatet for andet halvår. Vi forventer et lavere niveau end for første halvår, men vi forventer også, at andet halvår bidrager med et positivt driftsresultat. Side 4

5 Glimt fra det forløbne halvår 20 års fødselsdag i Vejle I februar kunne Vejle filialen fejre de første 20 år i byen. Det blev markeret med konkurrencer i Radio VLR hver morgen i løbet af fødselsdagsugen. Filialen inviterede alle kunder til fødselsdag med kagemand. Her kunne de yngste kunder hygge sig til en optræden med tryllekunstneren Magisto, som efter showet lavede ballonfigurer til stor glæde for de fremmødte tilskuere. De øvrige kunder kunne nyde musik med Søren Krogh, der spillede Åkjærs viser. Seglkoncert med Jette Torp og Claus Pilgaard Årets Segl arrangement blev i år indledt med irsk- og dansk folkemusik krydret med jysk lune. Hefter kunne knap 500 forventningsfulde Segl medlemmer nyde et fantastisk show med Jette Torp, som havde medbragt sit eget husorkester i skikkelse af sin mand i rollen som Klaus Wunderhits. Mens Jette Torp bød på sange af blandt andre Judy Garland, Anne Linnet og Poul Henningsen, var Klaus Wunderhits klar til at akkompagnere på både klaver, harmonika og savklinge. Årets garantmøder Cirka garanter mødte op til årets 6 møder, der blev afholdt i Grindsted, Vejle, Løgumkloster, Ikast og Farsø. Traditionen tro bød programmet først på en beretning om årets gang i sparekassen og en gennemgang af regnskabet. Herefter gik underholdningen på scenen, og den blev i år leveret af en perlerække af kendte danske kunstnere. Kandis, Stig Rossen og Vennerne, Lars Lilholt, Simon Kvamm og Sigurd Barrett sørgede for en god afslutning på hvert et garantmøde. Energiaftener Henover foråret blev der afholdt energiarrangementer i fililalerne i Billund, Jelling, Ikast og Horsens. Her blev kunderne inviteret til en aften, hvor de kunne høre indlæg om mulighederne for at reducere deres energiudgifter gennem energiforbedringer og alternative energiløsninger - og samtidig øge værdien på deres bolig. I den forbindelse præsenterede sparekassen et godt tilbud i form af et nyt energilån. Der var stor tilslutning til alle arrangementerne. Navneskifte i Farsø og Salling I slutningen af henholdsvis maj og juni kunne de tidligere filialer i Sparekassen Farsø og Spar Salling officielt slå dørene op som. I den forbindelse kørte sparekassen en kampagne med budskabet selvom vi har skiftet navn, har vi stadig rødderne solidt plantet i den jyske muld i lokale radioer og aviser. Formålet var at fortælle kunderne, at de fortsat kan gå ned i deres filial og få professionel rådgivning med lokale rødder - af de samme velkendte rådgivere. Sommeraktiviteter I lægger vi vægt på at være en synlig og aktiv del af de lokalområder, hvor vi er repræsenteret med filialer. Derfor deltager sparekassen i forskellige sommeraktiviteter rundt om i markedsområdet. Til Late Night i Farsø den 4. juni deltog filialen blandt andet med sparekassens specialdesignede neongrønne bil som blikfang. Til Ølgod Festuge, Idrætsuge i Hornum, Engsø Løbet og Rødekro Ringridning var sparekassen også repræsenteret, og i løbet sommeren fulgte flere aktiviteter. Halvårsrapport 2012 Side 5

6 Ledelsesberetning Halvåret der gik Overblik har realiseret et overskud på 96,2 mio. kr. før skat for første halvår af 2012, sammenlignet med et underskud på 60,8 mio. kr. før skat ved halvåret Resultatet er påvirket af et fortsat højt niveau for nedskrivninger, blandt andet forårsaget af en stramning af nedskrivningsreglerne. Udvidelsen af markedsområdet, i forbindelse med sammenlægningerne med Sparekassen Farsø og Spar Salling, gør det vanskeligt at sammenligne tallene tilbage i tid. Netto rente- og gebyrindtægter på 344,7 mio. kr. er på et tilfredsstillende niveau, og der er tale om en stigning på 34,6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Uden markedsudvidelsen ville nettorente- og gebyrindtægter være på 292,2 mio. kr. og en stigning på 14,1 pct. Udviklingen skyldes hovedsagligt et højt aktivitetsniveau. Udgifterne til personale og administration er steget med 21,4 pct. til 187,3 mio. kr. Uden markedsudvidelsen ville udgifterne være på 156,1 mio. kr. og en stigning på 1,1 pct. Udviklingen skyldes derfor stort set alene udvidelsen af markedsområdet. Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i sparekassen er som konsekvens af udvidelsen af markedsområdet øget med 67 personer til 383 personer. Ansatte fra Sparekassen Farsø er indregnet for perioden 15. marts til 30. juni 2012 og ansatte fra Spar Salling er indregnet for perioden 11. maj til 30. juni Pr. 30. juni 2012 udgør antal ansatte i sparekassen omregnet til heltidsbeskæftigede ca. 455 personer. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør i alt 125,0 mio. kr. mod 142,0 mio. kr. for halvåret Uden markedsudvidelsen ville nedskrivninger være på 90,5 mio. kr. Det er væsentligt at pointere, at nedskrivninger ikke er lig med tab. Sparekassens kernekapital- og solvensprocent blev henholdsvis 12,5 og 14,2 mod 14,9 og 16,1 ved halvåret En konservativ fondspolitik medførte kursreguleringer på 32,1 mio. kr. mod 11,0 mio. kr. ved halvåret Sparekassens balance er på 17,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 41,0 pct. i forhold til halvåret 2011, og altovervejende med baggrund i et større markedsområde. Egenkapitalen er steget med 8,5 pct. til 1.695,2 mio. kr., primært som følge af tilgang af garantkapital ved sammenlægningen med Sparekassen Farsø samt resultatet for 1. halvår. Sparekassens garantkapital er på 663,3 mio. kr. svarende til en stigning på 12,1 pct. siden ultimo Vi har garanter. Fusionen med Sparekassen Farsø påvirker tallet positivt med 103,2 mio. kr. Vi har reserveret 13,1 mio. kr. til vores garanter i rente. Efter sammenlægningerne har vi nu kunder mod ultimo Den ombrudte resultatopgørelse viser sparekassens primære indtjening i forhold til de øvrige poster, der indgår i periodens resultat. Ombrudt resultatopgørelse kr kr. Netto renteindtægter Gebyrer og udbytteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale, administration og afskrivninger Primær indtjening Kursregulering Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Andre poster (netto indtægt 1. halvår 2012) Resultat før skat Skat Periodens resultat Nøgletal Solvensprocent... 14,2 16,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,2 127,8 Summen af store engagementer... 10,4 42,7 Halvårets nedskrivningsprocent... 0,7 1,2 Resultatopgørelsen Første halvår af 2012 har været præget af usikkerhed på de finansielle markeder i Europa, selvom væksten i Danmark er forbedret i forhold til afslutningen af Samtidig har de forskellige politiske lempelser fået privatforbruget i Danmark til at stige. Det ændrer ikke ved det faktum, at dansk økonomi fortsat kæmper for at slippe ud af krisen, hvilket kan tage nogen tid endnu. Mens der i både 3. og 4. kvartal i 2011 var tilbagegang i BNP, så ser det ud til, at Danmark nu er trådt ud af recessionen. Det er dog en lav og skrøbelig vækst i kombination med, at den europæiske gældskrise stadig har godt fat, hvilket kan trække dansk økonomi i den forkerte retning, hvis gældskrisen spidser yderligere til. Vi befinder os i, hvad der kan kaldes en ny tilstand, hvor vækst skal ske i modvind. Prisen for råvarer og risiko er steget og stiger fortsat, og pengeinstitutterne hæver derfor renten, uagtet at Nationalbanken nedsætter sine officielle satser. Det er nødvendigt for pengeinstitutterne at gøre klar til de lovgivningskrav der stilles fra EU s side. Gennemgangen af resultatopgørelsen er påvirket af, at fusionen med Sparekassen Farsø tæller med fra 15. marts, og tilsvarende tæller Spar Salling med fra 11. maj. Det påvirker sammenligning af tallene tilbage i tid. Den primære indtjening, jf. tabellen ovenfor, udgør 149,7 mio. kr. Indtjeningen har udviklet sig bedre end forventet, hvilket blandt andet kan henføres til et højt aktivitetsniveau i alle sparekassens enheder. Købet af Spar Salling påvirker tallet under andre driftsindtægter, hvor resultatet af overtagne aktiver og forpligtelser er bogført, jf. note 23. Sparekassens primære indtjening vurderes som værende tilfredsstillende, og holder den positive trend fra tidligere år. Nettorente- og gebyrindtægter stiger i første halvår med 34,6 pct., mens udgifterne til personale og administration er steget 21,4 pct. Ser vi på de seneste fem år, har sparekassen formået at få nettorente- og gebyrindtægterne til at stige, hvilket er vigtigt for den fremtidige drift. Side 6

7 Ledelsesberetning Mio. kr. 30/ / / / / Netto rente og gebyrindtægter 345 (292*) Index 162 (137*) Udg. til personale og adm. 187 (156*) Index 132 (110*) * For uden påvirkning af markedsudvidelsen Netto rente- og gebyrindtægter 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter 2. halvår / Adm. omk. mv. 1. halvår Adm. omk. mv. 2. halvår 2008 Netto rente- og gebyrindtægter er i alt steget 88,6 mio. kr. til 344,7 mio. kr. Uden markedsudvidelsen ville nettorente- og gebyrindtægter være på 292,2 mio. kr. og en stigning på 14,1 pct. Udviklingen skyldes hovedsagligt et højt aktivitetsniveau. Udgifter til personale og administration er i alt er steget 33,0 mio. kr. til 187,3 mio. kr. Uden markedsudvidelsen ville udgifterne være på 156,1 mio. kr. og en stigning på 1,1 pct. Udviklingen skyldes derfor, stort set, alene udvidelsen af markedsområdet. Stigningen i nettorente- og gebyrindtægter kan henføres til udvidelsen af markedsområdet og et højt aktivitetsniveau, mens stigningen i udgifter til personale og administration stort set kun kan henføres til udvidelsen af markedsområdet. Det er positivt, at første halvårs udvikling har medført en øget positiv afstand mellem nettorente- og gebyrindtægter og udgifter til personale og administration. Med en konservativ fondspolitik er det lykkedes at opnå 32,1 mio. kr. i kursregulering. mod 11,0 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. På nedskrivningssiden var målet et fald i forhold til Nedskrivningerne er faldet, og faktisk endnu mere end tallet viser, da der nu er tale om en større udlånsmasse. Vi har stadig relativt høje nedskrivninger, blandt andet forårsaget af nye regler fra Finanstilsynet, hvor landbrug og ejendomme påvirkes. Nedskrivninger løb op i 125,0 mio. kr. i første halvår mod 142,0 mio. kr. ved halvåret 2011, svarende til et fald på 11,9 pct. Uden markedsudvidelsen ville nedskrivninger være på 90,5 mio. kr. og et fald på 36,2 pct. Det er væsentligt at pointere, at nedskrivninger ikke er lig med tab. På årsbassis forventes fortsat et relativt højt nedskrivningsniveau begrundet i den nuværende konjunktursituation og nye og strammere regelsæt på området. Nedskrivninger uddybes i afsnittet vedrørende risikostyring på side 37. Vi har i 2012 fået 587 nye kunder, udover kunderne fra Sparekassen Farsø og Spar Salling. Vores garanter har i 2012 optjent 13,1 mio. kr. i rente. Renten udbetales efter repræsentantskabets godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i marts Udviklingen i kundeantal og garanter kan ses på side 16. Balancen s balance udgør pr. 30. juni ,9 mio. kr. Udlånssiden er steget med 39,4 pct. fra 8.660,6 mio. kr. ultimo 2011 til ,0 mio. kr. ved halvåret. Heraf udgør sammenlægning 3.555,0 mio. kr., således er den reelle stigning på -1,7 pct. Indlån er steget med 50,0 pct. fra 8.557,5 mio. kr. til ,1 mio. kr. Heraf udgør sammenlægning 3.675,4 mio. kr., således er den reelle stigning på 6,7 pct., og optagne seniorlån udgør 1.232,4 mio. kr. Udviklingen sker med baggrund i udvidelsen af markedsområdet, og nettoudviklingen på såvel udlåns- som indlånssiden er tilfredsstillende. Garantkapitalen er steget fra 591,7 mio. kr. ultimo 2011 til 663,3 mio. kr. ved halvåret. Egenkapitalen er øget med 133,5 mio. kr. eller 8,5 pct. til 1.695,25 mio. kr. primært som følge af tilgang af garantkapital ved sammenlægningen med Sparekassen Farsø samt resultatet for 1. halvår. Udviklingen i garantkapital og egenkapital kan ses på side 20. Ren egenkapital (CET1; Common Equity Tier 1) ligger på 10,8 pct. mod 12,2 pct. ved årets begyndelse. Kernekapital (Tier 1) er på 12,5 pct. mod 13,8 pct. ved årets begyndelse. Solvensprocent er 14,2 (lovens krav er 8,0) mod 15,1 pct. ved årets begyndelse. Halvårsrapport 2012 Side 7

8 Ledelsesberetning En investering i udvidelsen af markedsområdet afspejles ved et mindre fald i vores solvens- og kernekapitalprocent her og nu, men det opvejes af et øget indtjeningspotentiale fremadrettet og ændrer ikke ved den kendsgerning, at sparekassen økonomisk fortsat står stærkt. Kernekapitalens andel af den samlede basiskapital udgør nu 88,2 pct. Den likviditetsmæssige overdækning er på 110,2 pct., hvilket er tilfredsstillende. Se yderligere beskrivelse på side 9 til 10. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til udlån. I arbejder vi løbende med forbedringer af metoder til indregning og måling heraf,og vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der ikke er af væsentlig betydning i forhold til halvårsrapporten. Fusion og overtagelse har i løbet af foråret deltaget i konsolideringen i sektoren. Først ved fusionen med Sparekassen Farsø i marts, og i maj fulgte købet af Spar Salling. Det er s solide fundament, der muliggør deltagelsen i konsolideringen; vi har kræfterne både økonomisk og organisatorisk, samtidig har et ønske om at udvide sit markedsområde. I forbindelse med opbygningen af den fremtidige kapitalstruktur har vi oplevet en positiv interesse for sparekassen. Kapitalgrundlaget blev, i forbindelse med fusionen med Sparekassen Farsø, styrket med 350 mio. kr., også fra investorer udenfor vores sektor. Dette bekræfter kun, ikke mindst overfor vores kunder, at vi er bundsolide. Det understreger styrken af vores forretningsmodel at investorerne, efter grundige undersøgelser, vurderer os som et pengeinstitut med et stabilt fundament og en realistisk forretningsplan for fremtiden. I forbindelse med årsrapporten for 2011 manglede en vigtig brik, da det ikke på daværende tidspunkt kunne offentliggøres at nedskrivninger var en kombination af to forhold. Finanstilsynets julebrev (som vi omtalte i årsrapporten for 2011) og efterlevelse af en såkaldt due diligence rapport gennemført i forbindelse med kapitalfremskaffelsen ved fusionen med Sparekassen Farsø. En due diligence er de undersøgelser, der gennemføres i forbindelse med en fusion og virksomhedsovertagelse. I denne sammenhæng en analyse af sparekassens udlån, hvor værdien af disse bliver vurderet. Til opgaven var hyret eksterne eksperter fra Nykredit. Eksperterne havde et konservativt syn på sektoren, hvilket medførte øgede nedskrivninger på nogle engagementer. Erfaring med tidligere fusioner fusionerede i starten af 2007 med Jelling Sparekasse og i februar 2009 med Sparekassen Løgumkloster. Begge fusioner har taget udgangspunkt i nærheden til lokalsamfundet. Vi har lært af fusionerne og oplevet, at det kan lykkes på en god måde, når man bygger på de samme fundamentale værdier. Vi kan allerede nu se, at dette også kommer til at gøre sig gældende i forhold til Sparekassen Farsø og Spar Salling. Farsø Efter repræsentantskabets formelle godkendelse af fusionen 15. marts, er Sparekassen Farsøs tidligere virkeområde nu en selvstændig driftsenhed i. Den 21. maj blev facadeskiltene skiftet på de 5 filialer. Den tidligere direktør, Mogens Jensen har efter 27 år i Spa- Side 8

9 Ledelsesberetning rekassen Farsø valgt at gå på pension og har givet stafetten videre til det nye hold. Farsøs organisatoriske opbygning er tilrettet til og ledelsen i driftsenhed Farsø består af områdedirektør Brian Otte, erhvervskundechef Kirsten Heisz, privatkundechef Kim Nyby og kundegruppechef Hanne S. Madsen. I forbindelse med den strukturelle tilretning ved fusionen har det været nødvendigt at foretage organisatoriske ændringer. Mange af de hovedkontorsfunktioner, der har været varetaget i Farsø, er nu samlet på s hovedkontor i Grindsted. Det har bevirket, at vi har sagt farvel til 11 gode kolleger i Farsø. De pågældende er alle tilbudt forskellige afbødeforanstaltninger. Driftsenhed Farsø har fået et medlem i s bestyrelse. Denne plads varetages af tidligere formand for Sparekassen Farsø, el-installatør Søren Øgaard. Som et led i sammenlægningsaftalen med Sparekassen Farsø blev der i forbindelse med garantmødet i Farsø den 23. maj afholdt valg af 15 medlemmer til s repræsentantskab. Det samlede repræsentantskab er herefter på 95 medlemmer og kan ses på sparekassens hjemmeside Ved fusionen er der oprettet en uafhængig fond på 25 millioner kroner, der skal yde støtte til velgørende og almennyttige formål i den tidligere Sparekassen Farsøs oprindelige virkeområde i Vesthimmerlands Kommune samt i særlige tilfælde udenfor det oprindelige virkeområde, men afgrænset til Vesthimmerlands Kommune. Salling Weekenden den april bar præg af, at Sparekassen Østjylland og Spar Salling blev afviklet. Sparekassen Østjylland blev afviklet efter Bankpakke 4. For Spar Salling blev der fundet en ny løsning uden om bankpakkerne, hvor købte hele Spar Salling på nær garantkapital og statslig gæld (hybrid kernekapital), som er overgået til konkursboet. Det er beklageligt, at der ikke kunne findes en løsning for garanterne inden Finanstilsynets frist udløb fredag den 20. april For kunderne betød det i praksis ingen ændringer. Det var de samme kendte ansigter de mødte i den lokale filial, og alle indgåede aftaler med Spar Salling fortsatte uændret i Den Jyske Sparekasse. Spar Sallings tidligere virkeområde er nu en selvstændig driftsenhed i. Dette blev en realitet efter repræsentantskabets og relevante myndigheders formelle godkendelse af købet 11. maj. Den 2. juli blev facadeskiltene skiftet på de 8 filialer. Sallings organisatoriske opbygning er tilrettet til og ledelsen i driftsenhed Salling består af den tidligere direktør, Bent Jensen som områdedirektør, erhvervskundechef Lars Nielsen og privatkundechef Dorte Smedemark. Mange af de tidligere hovedkontorsfunktioner i Salling er nu samlet på hovedkontoret i Grindsted. Det har bevirket, at vi har sagt farvel til 4 gode kolleger i Salling. De pågældende er alle tilbudt forskellige afbødeforanstaltninger. I tråd med ønsket om at udnytte sparekassens ressourcer bedst muligt, vil der pr. 1. september ske ændringer i åbningstiden for enkelte filialer i Salling, så disse bliver deltidsåbne. Filialerne i Thise, Lihme og Ramsing vil have åbent 2-3 dage om ugen og filialerne i Lem, Skive, Vinderup, Rødding og Selde vil fortsat være fuldtidsåbne. Grundet de særlige forhold der gør sig gældende ved sammenlægningen med Spar Salling, er det besluttet at tilbyde seks observationspladser i sparekassens repræsentantskab indtil det formelle valg i efteråret Det har været et spændende og begivenhedsrigt forår for Den Jyske Sparekasse, og ikke mindst for de to nye områder i Farsø og Salling. Vi er vokset som pengeinstitut og føler os klar til at matche fremtidens udfordringer som et professionelt og attraktivt pengeinstitut til gavn for kunderne. Likviditet og kapital Balancen mellem ind- og udlån I sparekassen har vi i de seneste år gået efter balance mellem ind- og udlån. Pr. 30. juni udgør udlån ,0 mio. kr., mens indlån udgør ,1 mio. kr. I indlån er medregnet seniorlån på mio. kr. Med seniorlånene har vi 736,1 mio. kr. mere i indlån end udlån, hvilket er positivt. Målet er at være tæt på balance uden at seniorlån medregnes, da de bortfalder indenfor det kommende år. Den nogenlunde ligevægt er et resultat af øget fokus og kundernes lyst til at spare op. Samtidig påvirkede købet af Spar Salling positivt, da Spar Salling havde et indlånsoverskud. Balancen mellem ind- og udlån er vigtig for fremtiden, da det giver et mere robust forretningsgrundlag. De nuværende lånemuligheder gør det dyrere at skaffe likviditet, hvorfor finansiering via indlån giver mulighed for at tilbyde kunderne skarpe priser. Likviditet Forlængelse af statsgarantirammen Ved fusionen med Sparekassen Farsø fik forlænget statsgarantirammen via Finansiel Stabilitet for et beløb på op til mio. kr.. Dette beløb er efterfølgende nedskrevet, således at beløbet er op til mio. kr., som forfalder med 2/3 i 2015 og med 1/3 i I første omgang udløb fristen for hjemtagelse af rammen pr , men fristen er blevet forlænget af EU til Det har den fordel, at vi ikke skal betale garantiprovision af rammen, før den hjemtages. Når lånet hjemtages, vil garantiprovisionen være 2,00 pct. det første år, 2,10 pct. det næste år og 2,25 pct. det tredje år og frem. Med denne løsning har styr på den såkaldte 2013-problematik / Likviditetsprocent Likviditetsprocenten Politisk blev der ved vedtagelsen af Bankpakke 1 midlertidigt åbnet op for at benytte, og medregne, en ekstra lånemulighed i Nationalbanken, så likviditetsprocenten kunne forhøjes. Denne mulighed ophørte 26. februar 2011, og det har betydet en tilbagevenden til mere normale markedsforhold. Uagtet dette er sparekassens likviditetsprocent på nu 110,2 pct. bedre end før krisen (2007). Halvårsrapport 2012 Side 9

10 Ledelsesberetning Sparekassen har siden årsskiftet med baggrund i en god likviditetsituation og udsigten til rentebesparelser været i stand til at foretage førtidsindfrielse af likviditetslån. Derfor er den forlængede statsgarantiramme nedsat tilsvarende, jf. ovenfor. Liquidity Coverage Ratio og Net Stable Funding Ratio På likviditetsområdet implementeres i løbet af nogle år to nye nøgletal, som over tid vil erstatte den traditionelle likviditetsprocent. Fra januar 2015 indføres Liquidity Coverage Ratio (LCR). For at leve op til kravet skal sparekassens beholdning af likvide aktiver af høj kvalitet, der kan konverteres til kontanter indenfor en 30-dages tidshorisont, være over 100 pct. af hvad stresstests viser, at der må forventes mistet ved en akut likviditetskrise. Vi har fokus på nøgletallet, og er allerede langt med beregningerne. Fra 2019 indføres det andet nøgletal Net Stable Funding Ratio (NSFR), som skal sikre, at sparekassens likviditetsprofil er passende stabil over en et-årig tidshorisont. Det er endnu ikke fastlagt i hvilken form, denne skal indfases. Stabil funding i Tilsynsdiamanten er i realiteten en forsimplet udgave af Net Stable Funding Ratio, og her ligger vi sikkert indenfor grænseværdien (se afsnit Tilsynsdiamanten side 11). Kapital Fremtidens kapitalkrav Ifølge Nationalbankens publikation Finansiel stabilitet 2012 (6. juni 2012) viser tests, at de danske pengeinstitutter skal skaffe 39 mia. kr. i ren egenkapital, hvis de danske pengeinstitutter skal leve op til de kommende EU myndighedskrav fra 2013 og have luft til grænsen. I er der lagt en plan for dette, og som oplyst i årsrapporten for 2011, ligger sparekassen komfortabelt i forhold til de kommende kapitalkrav, der som minimum kommer til at gælde for alle pengeinstitutter i Europa. I tabellen nedenfor er opbygningen og kravene til de forskellige kapitalelementer vist, herunder hvor er placeret pr. 30. juni Efter tabellen er der en gennemgang af de forskellige fagudtryk. DJS Krav til alle pengeinstitutter Kapitalkrav i % 30/ Ren egenkapital 10,8 2,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Kernekapital 12,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Samlet kapitalniveau = solvens 14,2 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kapitalbevaringsbuffer 0,625 1,250 1,875 2,500 Modcyklisk kapitalbuffer 0,625 1,250 1,875 2,500 De kommende krav formodes at være tæt på de endelige gældende, baseret på CRD IV-udkastet pr. 14. maj Ren egenkapital (CET1; Common Equity Tier 1) er den bedste kapitalkvalitet, som der fremover vil være stor fokus på. Kravet vil stige over de kommende år fra de nuværende 2,0 pct. til det endelige minimumskrav på 4,5 pct. Sparekassen ligger på 10,8 pct. Kernekapital (Tier 1) har været opgjort i flere år, og med de nye regler vil kravet hertil stige fra de nuværende 4,0 pct. til det endelige krav 6,0 pct. Sparekassen ligger allerede på 12,5 pct. Samlet kapitalniveau = solvens er hidtil opgjort som basiskapital eller solvensprocent. Kravet er her et minimum på 8,0 pct., hvilket er uændret i forhold til i dag. I Danmark benyttes imidlertid begrebet solvensbehov, som altid skal være på minimum 8 pct.,og oplyser minimumskravet til kapitalniveauet for det enkelte pengeinstitut. Sparekassens solvensbehov er på 10,4 pct., og er sparekassens minimumskrav til det samlede kapitalniveau, hvilket er det samme som solvensen. Finanstilsynet har tilkendegivet, at de vil ændre i vejledningen om solvensbehov fra I dag benyttes sandsynlighedsmodellen, fra årsskiftet forventes den såkaldte 8+ metode (kreditreservationsmodel) benyttet. Det er sparekassens foreløbige vurdering, at solvensbehovet, som en ren matematisk konsekvens af indførelsen af den nye model, vil øges med ca. 0,5 pct. point i forhold til den nuværende model. Sparekassen samlede kapitalniveau (solvensen) ligger p.t. på 14,2 pct., hvorfor vi også for dette krav har en solid buffer på 3,8 pct. (forskellen mellem det samlede kapitalniveau og solvensbehovet). Kapitalbevaringsbuffer er et tillæg, der fra 2016 gradvist vil blive lagt oveni de eksisterende kapitalkrav. Det forventes i form af en buffer, formentlig som ren egenkapital på op til 2,5 pct., som indfases fra og skal lægges oveni det samlede kapitalniveau = solvens, og vil samtidig udvide kravet til ren egenkapital. Modcyklisk kapitalbuffer er en nyskabelse, der fra 2016 gradvist vil blive lagt oveni kapitalkravene. Kravene er endnu ikke endelige, men det forventes i form af en yderligere buffer (formentlig som ren egenkapital) på op til 2,5 pct. som indfases fra , og skal lægges oveni det samlede kapitalniveau = solvens og vil samtidig udvide kravet til ren egenkapital. Formålet er at modvirke systemiske risici (for alle pengeinstitutter), fx i en periode med høj vækst og dermed stigende udlån. Medregnes Kapitalbevaringsbuffer og Modcyklisk kapitalbuffer, lægges der op til, at ren egenkapital bør ligge minimum på 9,5 pct., mens kernekapitalen og den samlede kapital bør være over henholdsvis 11 pct. og 13 pct. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at sparekassen allerede nu opfylder de nye krav fra 2019 til kapitalgrundlaget og -sammensætningen DJS 2012 Ren egenkapital Kernekapital Modcyklisk kapitalbuffer Samlet kapital niveau Kapitalbevaringsbuffer Forslaget indeholder desuden en såkaldt systemisk risikobuffer, som er en yderligere kapitalbuffer oveni de allerede nævnte. Denne kan indføres med baggrund i specifikke makroøkonomiske ricisi i det enkelte land. De nye buffere vil teknisk kunne indføres fra 1. januar 2013, men formodes først indfaset senere, jf. ovenfor. Ansvarlig kapital Ved fusionen med Sparekassen Farsø fik sparekassen, som tidligere nævnt, tilført 350 mio. kr. i ny ansvarlig kapital. Det giver plads til indfrielse af ansvarlige lån af ældre dato. Det er s intention at indfri lån, hvor der er rente step-up (forhøjelse). Ultimo marts 2012 indfriede Den Jyske Sparekasse ansvarlig kapital for ialt 227 mio. kr. Side 10

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 1 Finansrådets anbefaling Sparekassen følger/følger ikke Kommentarer Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse.

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2014 Den lovpligtige redegørelse Finansrådets ledelseskodeks om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank A/S 1. Finansrådet ledelseskodeks i Danske

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere