Årsrapport 2013 RehabiliteringsCenter Dallund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 RehabiliteringsCenter Dallund"

Transkript

1 Årsrapport 2013 RehabiliteringsCenter Dallund Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 1

2 Årsrapport 2013 Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej Søndersø Forfattere Tina Broby Mikkelsen Karin B. Dieperink Lisbeth Bøilerehauge Fotograf Ann Madsen samt private foto Udgivelsesår 2014 Layout RehabiliteringsCenter Dallund Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 2

3 År 2013 Velkommen til RehabiliteringsCenter Dallunds (RcDallund) årsrapport for RcDallund er Danmarks eneste rehabiliteringscenter, hvor kræftramte fra hele landet tilbydes et rehabiliteringsforløb på 5 dages internatophold sammen med andre kræftramte. På RcDallund kaldes de kræftramte ikke patienter men deltagere, idet de aktivt deltager i egen rehabilitering. I 2013 har der været 681 deltagere på RcDallund og vi har måtte afvise 87 ansøgere. Siden 2001 har der således været ca deltagere på et rehabiliteringsophold på RcDallund. Der er været 40 fagprofessionelle på kursus på RcDallund i Vi har tilstræbt et rehabiliteringsforløb, målrettet diagnosegruppe og/eller rettet mod specifikke problemstillinger efter kræftdiagnose og behandling. På baggrund af deltagernes behov og tilbagemeldinger har vi løbende justeret og udviklet indholdet. Enkelte grupper har fået tilbudt et opfølgende ophold tre måneder efter det første ophold og de har haft stor gavn af dette. Dette er især kvinder med brystkræft med fokus på vægtreduktion. Også i 2013 har RcDallund bidraget til en imponerende forskningsaktivitet, hvilket kan ses på den omfattende publikationsliste bagest i rapporten. RcDallund har fra 2001 til 2012 været en del af Kræftens Bekæmpelses tilbud om patientstøtte. Fra 2012 har RcDallund været på Finansloven, og fra 1. januar 2013 blev RcDallund overdraget til Region Syddanmark og er nu organisatorisk forankret hos Onkologisk afdeling R, Odense Universitets Hospital, og vil på sigt udgøre forsknings og udviklingsfunktionen i Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Dette i et samarbejde med de kliniske forskningsmiljøer samt Syddansk Universitet. Som led i etablering af Videnscenter for Rehabilitering og Palliation er RcDallund i 2013 påbegyndt en række pilotprojekter, hvor vi med målrettet rekruttering og systematisk dataindsamling ønsker at bidrage med ny viden om rehabilitering af kræftpatienter. Pilotprojekterne omhandler f.eks. kræftramte behandlet for mund/hals kræft med spiseproblemer, kvinder med brystkræft med BMI > 30, par, hvor manden er behandlet for prostatakræft, og kvinder med livmoderhalskræft. Organiseringen af det nye Videnscenter afventer Styregruppens beslutning om, hvad der skal ske i fremtiden. Februar 2014 Karin B. Dieperink Centerchef RehabiliteringsCenter Dallund Onkologisk afdeling R Odense Universitets Hospital Region Syddanmark Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 3

4 Beskrivelse af RcDallund RcDallund er det første og eneste sted i landet, hvor kræftramte fra hele landet tilbydes et rehabiliteringsophold i samvær med andre kræftpatienter. Der er i rehabiliteringsindsatsen fokus på psykosocial støtte, fysisk aktivitet, at komme tilbage i arbejde og ikke mindst at kunne mestre at komme tilbage til hverdagslivet. I 2001 blev RcDallund etableret som et fem års projekt under Kræftens Bekæmpelse. Formålet var at indsamle viden og dokumentation om de fysiske, psykiske, sociale og arbejdsmæssige følger af en kræftsygdom og dens behandling. Formålet var at få rehabilitering integreret som en naturlig del af patientforløbet for kræftpatienter i Danmark på lige fod med diagnosticering og behandling, hvilket er anbefalet i Kræftplan II og III. Kræftens Bekæmpelse ønskede med RcDallund som eksperimentarium at udvikle et tværfagligt og helhedsorienteret rehabiliteringstilbud, hvor der var fokus på den enkelte kræftpatients behov. Nogle af disse resultater kan læses i rapporten 10 års forskning og udvikling på RehabiliteringsCenter Dallund, som ligger på hjemmesiden Projektperioden blev i 2005 forlænget til udgangen af RcDallund var således et fyrtårn for kræftrehabiliteringen og fik sat kræftrehabilitering på den politiske dagsorden. Det er nu en realitet, at RcDallund er på finansloven fra RcDallund blev pr. 1/ virksomhedsoverdraget til Onkologisk afdeling R, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark. Målsætning På RcDallund tilbyder vi tværfaglig koordineret kræftrehabilitering til mennesker ramt af kræft. Personalet er tværfagligt sammensat primært inden for det sundheds - og socialfaglige felt. Kombinationen af de forskellige kompetencer organiseret i tværfaglige teams, er en klar styrke og øger den faglige kvalitet i afdækning af rehabiliteringsbehov samt tilrettelæggelse af rehabiliteringsindsatsen. Formålet med et rehabiliteringsophold på RcDallund er, at deltagerne udvikler en højere grad af erkendelse og afklaring af egen situation, får livsglæde, håb og tro på fremtiden og mening med livet. Målet er, at deltagerne ud fra deres givne livsbetingelser i højere grad kommer til at opleve sig som herrer over deres egen situation. At de oplever et øget råderum og flere handlemuligheder og derigennem opnår det bedst mulige funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt. Der lægges vægt på, at forløbet er tilpasset den enkelte deltagers ønsker og behov. RcDallund forsøger at skabe et rummeligt miljø, hvor der er åbenhed og tryghed, så deltagerne kan føle sig set, hørt og forstået. Jeg syntes, at en af de rigtig gode ting på Dallund er at alle de faggrupper, vi har brug for, er samlet på et sted, det giver god mening og sammenhæng. For mig var hjælp fra fysioterapeuten og psykologen specielt godt. Så er omgivelser, personale og maden helt enestående, jeg havde høje forventninger, som blev indfriet + lidt ekstra. Kvinde, 44 år Økonomi RcDallund s udgifter har i 2013 været finansieret via Finansloven. Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 4

5 Henvisning til RcDallund og visitation i 2013 For at komme på et rehabiliteringsophold på RcDallund skal den kræftramte henvises af den behandlende sygehusafdeling eller af egen læge. Henvisningsskema hentes på eller ved henvendelse til centret. Det udfyldte skema sendes til direkte til RcDallund, hvor en intern visitering finder sted. Der visiteres ud fra følgende kriterier: Den kræftramte skal have behov for rehabilitering. Ud fra en faglig vurdering skal patienten kunne opnå en væsentlig bedring, således at patienten kan leve et aktivt liv efter rehabiliteringsopholdet. Den kræftramte skal have afsluttet sin primære behandling eller recidiv behandling med i.v. kemoterapi eller strålebehandling. Den kræftramte skal kunne deltage aktivt i centrets aktiviteter, der omfatter oplæg i plenum, gruppediskussioner, individuel vejledning og en vis fysisk aktivitet. Den kræftramte skal være indforstået med at bidrage til centrets forskningsprojekter og erfaringsopsamling med oplysninger om behov og erfaringer. Deltagernes tilfredshed med opholdet I 2013 foreligger evalueringer fra 92% af deltagerne. Generelt vurderes RcDallunds aktiviteter, miljø og faciliteter meget højt (score 4 eller 5 ud af fem mulige). I evalueringen bliver deltagerne bl.a. bedt om at angive, hvordan de alt i alt har været tilfredse med opholdet. Tallene viser, at vi har opnået et af vore mål om at opretholde en alt i alt tilfredshed på 95%. Når vi sammenlægger meget tilfreds og tilfreds, har vi en deltagertilfredshed i 2013 på i alt 97%. Der var 2%, der ikke besvarede spørgsmålet. Jeg kan ikke få sagt tydeligt nok, at I skaber nogle rammer, der gør det muligt faktisk at arbejde med sig selv i den svære situation. I er en flok utrolig professionelle og meget engagerede undervisere, omgivelserne er etisk smukke og rolige, maden er indbydende, ugeskemaet er velovervejet og godt tilrettelagt. Det er dét, der gør det muligt, at den gode stemning og åbenheden opstår mellem os kursister. Kvinde, 47 år Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 5

6 Nøgletal Der har i 2013 været 681 kræftramte på ugeophold fordelt på 39 uger. Der var 607 kvinder (89%) og 74 mænd (11%). Derudover blev der gennemført fem opfølgningsophold á 3 dage. Deltagerne kom fra alle regioner, flest fra Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Fordelingen i procent i forhold til indbyggertal er vist i figur 1. Der var flere deltagere fra Region Syddanmark og færre fra Region hovedstaden end befolkningsgrundlaget. Figur 1. Den procentvise fordeling af deltagere på RcDallund i 2013 og den procentvise fordeling af indbyggere i Danmark i Antallet af deltagere fra de 5 regioner over tid. For at kunne sammenligne over tid, er antal deltagere fra amterne fra før 2007 lagt sammen i de nuværende regioner. Figur 2. Antal deltagere på RcDallund over tid *Til og med år 2012 selvbetalere, sygeforsikring mm., efter 2012 projekter. Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 6

7 Fagprofessionelle RcDallund tilbyder kursusforløb til ansatte i kommuner, på sygehuse eller andre, som ønsker en faglig opdatering og kvalificering i forbindelse med rehabilitering af kræftramte borgere. Kurset tilbydes både som tre og fem dages ophold på RcDallund, hvor den fagprofessioneller følger rehabiliteringen som observatør. Der tilbydes desuden en samtale med en relevant fagperson på RcDallund. Formålet med kurserne på RcDallund er at give inspiration til rehabiliteringsforløb i kommunerne, på sygehuse mm., for borgere som er behandlet for kræft. De fleste kommuner har allerede erfaringer med fysisk genoptræning, kostvejledning og rygeafvænning, men mangler erfaring indenfor det psykosociale felt. Det får man på RcDallund. Vi oplever, at vores kurser mindsker de fagprofessionelles usikkerhed i forhold til det psykosociale felt og giver inspiration til, hvordan de skal tage hul på opgaven. Af hensyn til RcDallunds deltagere kan højst 2 fagprofessionelle deltage pr uge. Der har været 40 fagprofessionelle på RcDallund i De fagprofessionelle kom fra både regioner og kommuner. Mange fra kommuner der selv står overfor at starte rehabiliteringsindsatser. Jeg har fået en helt unik oplevelse. Jeg har været så tæt på, at mærke/indse, hvordan livet med en kræftsygdom kan være, som man kan uden selv at have haft kræft. Ingen fagbøger, rapporter, enkeltstående fortællinger har givet mig så stor indsigt/forståelse. Sygeplejerske I figur 3 ses antal af fagpersoner der deltog i et rehabiliteringsforløb for hvert år siden RcDallund begyndte at udbyde forløb i august Der er flest deltagere i 2007 og 2008, og det skyldes bl.a. at Sundhedscenter for Kræftramte i København åbnede og i den forbindelse havde deres fagpersoner på RcDallund. I 2013 er der en tendens til at flere fagpersoner fra kommuner søger på Dallund, når de skal starte rehabilitering for borgere med kræft i deres kommune. I 2008 havde RcDallund et kursusprogram for kommunalt ansatte med 67 deltagere, men det var vanskeligt at rekruttere deltagere idet mange kommuner ikke var i gang med kræftrehabilitering. Figur 3. Antal fagpersoner der deltog i rehabiliteringskursus i 2006 til 2013 Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 7

8 Diagnoser I lighed med tidligere år var den hyppigste diagnose brystkræft. Fordelingen er vist i figur 4. Figur 4. Deltagernes kræftdiagnoser i 2013 De brystkræftramte oplever et stort behov for rehabilitering, hvorfor RcDallund modtager mange henvisninger fra denne gruppe. Det samme ses i kræftrådgivningerne og i andre kræftrehabiliteringstilbud i Danmark. Figur 5. Nye kræfttilfælde i Danmark i 2012 Kilde: Tal og Analyse: Cancerregisteret 2012, Kræftincidens i 2012 Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 8

9 Aldersfordelingen blandt kræftramte i Danmark i 2012 og på RcDallund i 2013 Gennemsnitsalderen blandt de kræftramte var 55 år (21-89 år). Kvinderne var yngre (54 år) end mændene (61 år). I figur 6 vises aldersfordelingen blandt deltagere på RcDallund og aldersfordelingen blandt kræftramte i Danmark. Figuren viser, at kræftramte under 60 år er overrepræsenterede på RcDallund, især årige. De ældre aldersgrupper er underrepræsenterede. Figur 6. Aldersfordelingen blandt deltagerne på RcDallund i 2013 Afslag Der er afgivet 87 afslag til ansøgere i 2013, hvilket primært skyldes pladsmangel eller skønnet for lille rehabiliteringsbehov. Deltagere, som tidligere har fået et ophold, tilbydes generelt ikke et nyt ophold. Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 9

10 Formidling af kostområdet via undervisning og servering På RcDallund formidles den nyeste viden indenfor kostområdet i ord og servering på en måde, så det er overskueligt for alle og direkte brugbart, når deltageren kommer hjem. Gennem vores servering af de seks daglige måltider formidler vi i praksis en kost, som lever op til de gældende 10 kostråd: opfylde målet om 6 stykker frugt/grønt om dagen servere fed fisk i forskellige udgaver nedsætte mængden af mættet fedt i for eksempel mælkeprodukter, ost og kød nedsætte mængden af rødt kød sørge for at få fibre nok Køkkenet tilgodeser tillige småt spisende og andre deltagere med krav til specielkost/diæter. Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 10

11 Særlige aktiviteter i 2013 Udover den almindelige drift, har RcDallund i 2013, som led i at være et videnscenter, valgt at planlægge og etablere pilotprojekter, hvor deltagerne bl.a. målrettet er rekrutteret i samarbejde med Onkologisk Afdeling R, Odense Universitets Hospital, og hvor vi med systematisk dataindsamling indhenter viden om de nævnte gruppers rehabiliteringsbehov og målretter interventionen mod disse behov. I det følgende beskrives de pilotprojekter, som blev etableret i Pilotprojekt for kvinder med brystkræft og BMI > 30 Formål: At arbejde rehabiliterende med de problemer som måtte være opstået efter behandlingen med særligt fokus på overvægt. Inklusion: Kvinder behandlet for brystkræft med et BMI > 30 og motiveret for et vægttab. Intervention: 5 dages internat og efter 3 måneder 2 dages opfølgning. Interventionen tog udgangspunkt i at arbejde med motivation til at ændre vaner, inspireret af redskaber fra kognitiv terapi, og give en mulighed for at arbejde med egen vægthistorie. Der blev sat fokus på vanens magt. Der var guidet fysisk aktivitet hver morgen samt forskellige typer af fysisk aktivitet flere gange i løbet af ugen. Kosten var helt naturligt i fokus med oplysning om ny viden, kostsammensætning og mængder. Introduktion til mindfulness meditation og mindful spisning var ligeledes en del af opholdet. Første del sluttede med udarbejdelse af en fremtidsplan. Planen blev drøftet igen ved opfølgningen. Dataindsamling: Vægt målt på RcDallund og spørgeskemaer. Konklusion: Data er endnu ikke gjort op, da RcDallund i foråret 2014 tilbyder en lignende projektuge for at udvide det samlede deltagerantal og derved validere resultaterne. Citater sagt i løbet af ugen: Igennem mit ophold på Dallund er jeg blevet afklaret med, hvad jeg vil. Jeg har taget ansvar i forhold til kost og mit job. Mødet med socialrådgiver, psykolog, kostvejleder og fysioterapeut var topklasse! og jeg tager herfra topmotiveret til at gå i gang med mit nye liv Tak Tak Tak Tak Tak Tak. Kvinde, 50 år. Formidling: Resultaterne vil blive søgt formidlet i et internationalt peer-reviewet tidsskrift. Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 11

12 Pilotprojekt til kræftramte behandlet for kræft i hals/mundhule Formål: At arbejde rehabiliterende med de problemer som måtte være opstået efter behandlingen med særligt fokus på spiseproblemer og ernæringstilstand. Inklusion: Patienter med spise- eller ernæringsproblemer, behandlet for kræft i hals eller mundhule indenfor de seneste 2-12 måneder. Problemerne relateret til spisning/ernæring kan være af både fysisk, psykisk eller sociale art. Intervention: 5 dages internat og efter 3 måneder 3 dages opfølgning. Interventionen tog udgangspunkt i de problemstillinger, som var aktuelle for deltagerne. Typiske emner var tyggefunktion, synkefunktion, mundtørhed, smag, konsistens, smerter og svie, vægttab, samt de psykiske og sociale problemer, der kan opstå, når man har spiseproblemer. Herudover var der i forløbet guidet fysisk aktivitet, og der var tilbud om individuelle samtaler om emner, som var relevante for den enkelte. Endelig var der gruppesamtaler om senfølger, psykiske reaktioner og problemstillinger i forhold til arbejdssituationen. Første del sluttede med udarbejdelse af en fremtidsplan. Planen blev drøftet igen ved opfølgningen. Dataindsamling: Vægt målt på RcDallund, spørgeskemaer og fokusgruppe interviews. Konklusion: Data er endnu ikke gjort op, da RcDallund i foråret 2014 tilbyder en lignende projektuge for at udvide det samlede deltagerantal og derved validere resultaterne. Formidling: Resultaterne vil blive søgt formidlet i et internationalt peer-reviewet tidsskrift. Citater sagt i løbet af ugen: Råd om at det at spise og udfordre sig selv madmæssigt er træning for halsen. Det vil jeg huske for altid. Jeg har fået lyst til at ændre ting i mit liv Ved jeg har/kan se muligheder i mit videre liv. Jeg tror på livet igen. Kvinde, 52 år Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 12

13 Erfaring med målrettet rekruttering Rekrutteringen til pilotprojektet til kræftramte behandlet for kræft i hals/mundhule er primært foregået i et samarbejde med Onkologisk Afdeling R, Odense Universitets Hospital. Der har været nogle både positive og krævende udfordringer i dette samarbejde. For at få deltagere som har samme grundvilkår med specifikke problemstillinger, har vi haft nogle inklusionskriterier i hals/ mundhule ugen som viste sig at være for snævre. Vi måtte derfor i planlægningsfasen udvide inklusionskriterierne. En klinisk afdeling som Onkologisk Afdeling har mange opgaver og et stort personale. Selvom der blev holdt informationsmøder, viste det sig nødvendigt, at RcDallund overtog nogle af opgaverne i forbindelse med rekrutteringen, for at få nok deltagere. Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 13

14 Publikationer og rapporter 2013 Artikler med personale fra RcDallund som forfattere: Tina Broby Mikkelsen, Lene Laursen, Karen Mark, Susanne Juul & Hanne Svendsen. Tværfaglig rehabilitering kan motivere overvægtige brystkræftoverlevere til vægtreducering. Ugeskrift for læger, in press Artikler, der omhandler kursister fra RcDallund, men uden personale fra RcDallund som forfattere Zøllner, L.: Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt kræftpatienter. Center for Selvmordsforskning, 2013 Hvidt, E. A., Raun Iversen, H. & Hansen, H. P. Someone to hold the hand over me : The significance of transpersonal attachment relationships of Danish cancer survivors. European Journal of Cancer Care. jul 2013 I: 22, s Johannessen-Henry CT, Deltour I, Bidstrup PE, Dalton SO and Johansen C. Associations between faith, distress and mental adjustment a Danish survivorship study. Acta Oncologica, 2013; 52: Ledderer L, la Cour K, Mogensen O, Jakobsen E, Depont Christensen R, Kragstrup J, Hansen HP. Feasibility of a Psychosocial Rehabilitation Intervention to Enhance the Involvement of Relatives in Cancer Rehabilitation: Pilot Study for a Randomized Controlled Trial. Patient Jul 3. [(2013):6: ] Tjørnhøj-Thomsen T, Hansen HP. The ritualization of rehabilitation. Med Anthropol. 2013;32 (3): Bøger Hvidt, E. A. Exploring spiritual orientations among Danish (secular) cancer patients in rehabilitation: Combining empeiria and teoria I Spirituality in the 21st century. Conversations. L. Hochheimer, J. & Fernandez-Goldborough, J. (red.). Oxford, United Kingdom 2013: Inter- Disciplinary Press, Kap. 8, s Tina Broby Mikkelsen & Susanne Juul. Erfaringer fra RcDallund i Christoffer Johansen. Kræft - senfølger og rehabilitering. Hans Reitzels forlag Ph.d. projekter med dataindsamling på RcDallund Elisabeth Assing Hvidt. Existental meaning orientations a humanistic-qualitative investigation of Danish people in cancer rehabilitation. Institute of public health. Faculty of Health Sciences. University of Southern Denmark Johannessen-Henry, CT. Hverdagens polydoksi: En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i cancerrejsens kontekst. Ph.D. thesis, Det Teologiske Fakultet, København Publikationer fra Det Teologiske Fakultet, nr. 45. Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 14

15 Årsrapport 2013 Region Syddanmark RehabiliteringsCenter Dallund Side 15

Årsrapport RehabiliteringsCenter Dallund. Årsrapport 2010 Kræftens Bekæmpelse RehabiliteringsCenter Dallund

Årsrapport RehabiliteringsCenter Dallund. Årsrapport 2010 Kræftens Bekæmpelse RehabiliteringsCenter Dallund Årsrapport 2010 RehabiliteringsCenter Dallund Årsrapport 2010 Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø Forfattere Tina Broby Mikkelsen Susanne Juul Lisbeth Bøilerehauge Udgivelsesår

Læs mere

Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010. Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø

Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010. Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010 Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010 Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø Forfattere

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Ydelser og patientens vurdering

Ydelser og patientens vurdering Evaluering af rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte 2007-2009 Kræftrehabilitering i kommunerne Ydelser og patientens vurdering Nyborg Strand 17.marts 2010 Centerchef Jette Vibe-Petersen Sygeplejerske

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Centerchef Jette Vibe-Petersen, Sundhedscenter for Kræftramte, Københavns Kommune Årsmøde DSKS, 9. januar 2009 1 Hvad er kræftrehabilitering? Formålet

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv.

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Kræftrehabilitering Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Titel på projektet: Patienten i fokus: Sammenhængende kræftrehabilitering fra sygehus til kommunalt regi. (Kræftrehabiliteringscoach

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Fordi: det kan give alle kræftpatienter et sammenhængende og relevant tilbud, som tager afsæt i de aktiviteter,

Læs mere

Årsrapport RehabiliteringsCenter Dallund (rcd)

Årsrapport RehabiliteringsCenter Dallund (rcd) Årsrapport 2006 RehabiliteringsCenter Dallund (rcd) Kræftens Bekæmpelse Juni 2007 Sammenfatning - Årsrapport for Rehabiliteringscenter Dallund Velkommen til Rehabiliteringscenter Dallunds(rcD) årsrapport

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi.

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Socialudvalget i Nordfyns kommune ønsker dette projekt til behandling. Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Når vinden blæser går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Sygeplejerske Karin Birtø 1, sygeplejerske Anne Friis 2 og centerchef Jette Vibe-Petersen

Læs mere

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse VI SAMLER KRÆFTERNE Overordnet indsatsbeskrivelse 1 Overordnet indsatsbeskrivelse 1. Titel Overordnet indsatsbeskrivelse for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med

Læs mere

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet RehabiliteringsRAMBLA 2016 Odense, 14. september Dorte Gilså Hansen Lektor, centerleder,

Læs mere

Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3) koordination og sammenhængende forløb

Læs mere

kbossen@cancer.dk Almen praksis og rehabilitering efter kræft perspektiver og udfordringer

kbossen@cancer.dk Almen praksis og rehabilitering efter kræft perspektiver og udfordringer Almen praksis og rehabilitering efter kræft perspektiver og udfordringer kbossen@cancer.dk Susanne Oksbjerg Dalton Livet efter Kræft Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter Fokus på rehabilitering efter

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Kortlægning af kræftrehabilitering på danske sygehuse Brystkræft. Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer:

Kortlægning af kræftrehabilitering på danske sygehuse Brystkræft. Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: Kortlægning af kræftrehabilitering på danske sygehuse 2016 Brystkræft Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale

Læs mere

Erfaringer fra praksis. v/ Tanja Schøller Nord Heidi Birkemose Lise Holm Wichmann

Erfaringer fra praksis. v/ Tanja Schøller Nord Heidi Birkemose Lise Holm Wichmann Erfaringer fra praksis v/ Tanja Schøller Nord Heidi Birkemose Lise Holm Wichmann Vi samler kræfterne Herlev Kommune og 5 andre kommuner er gået sammen om kræftrehabilitering. Der er oprettet diagnosespecifikke

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Livtag med kræft. Gladsaxe Kommune. www.gladsaxe.dk/kraeftehabilitering

Livtag med kræft. Gladsaxe Kommune. www.gladsaxe.dk/kraeftehabilitering Livtag med kræft Gladsaxe Kommune Erfaringer fra Gladsaxe kommune Gladsaxe Kommune har en størrelse på ca. 65.000 indbyggere Ifølge cancer.dk vil en kommune på denne størrelse have ca. 390 borgere som

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter?

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Arbejdssituation Jeg har dage hvor jeg faktisk ikke kan gå, og må blive hjemme fra arbejde. Jeg arbejder stadig på nedsat

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT. Rehabilitering til kræftramte i Solrød Kommune. Sundhedsgruppen. Dato: 1. november 2012

SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT. Rehabilitering til kræftramte i Solrød Kommune. Sundhedsgruppen. Dato: 1. november 2012 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Rehabilitering til kræftramte i Solrød Kommune Sundhedsgruppen Dato: 1. november 2012 Sagsbeh.: Tina Asmussen og Rita Bonke Sagsnr.: Rehabilitering Følger

Læs mere

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3)

Læs mere

Kræftrehabilitering i Billund Kommune. Evaluering efterår Indledning. Formål. Målgruppe

Kræftrehabilitering i Billund Kommune. Evaluering efterår Indledning. Formål. Målgruppe Kræftrehabilitering i Billund Kommune. Evaluering efterår 2014 Indledning Med baggrund i Kræftplan III og Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft har

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Rehabiliteringsbehov hos ægtefæller og partnere til kræftramte

Rehabiliteringsbehov hos ægtefæller og partnere til kræftramte Rehabiliteringsbehov hos ægtefæller og partnere til kræftramte Maleri fra Krop og kunst Ekstern rapport vedrørende rehabilitering af pårørende, Dallund juni 2010 Indhold RESUME... 3 MÅLET FOR PROJEKTUGEN...

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Metode. Periode. Dataindsamling. Univers. Svarprocent. Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012

Metode. Periode. Dataindsamling. Univers. Svarprocent. Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012 Metode Periode Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012 Dataindsamling Indsamlingen er foregået via webpanel, som er repræsentativt i forhold til den danske befolkning Der

Læs mere

Kræftrehabilitering.

Kræftrehabilitering. Kræftrehabilitering Lektor, læge, ph.d. Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering Forskningsenheden for Almen Praksis Syddansk Universitet dgilsaa@health.sdu.dk Fem forskningsgrupper Rehabilitering

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Stinne Holm Bergholdt 1

Stinne Holm Bergholdt 1 Baggrund Lige adgang til kræftrehabilitering -hvordan takler vi forskellige behov, socioøkonomi og komorbiditet? Læge, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Syddansk Universitet Flere nye

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Samtidig skal sundhedscenteret hjælpe patienten til en bedre forståelse af den proces, man som kræftpatient gennemgår.

Samtidig skal sundhedscenteret hjælpe patienten til en bedre forståelse af den proces, man som kræftpatient gennemgår. Sundhedsforvaltningen Sundhedsstaben NOTAT 9. februar 2006 Sagsnr.: 294591 Dok.nr.: 1765613 Bilag 3 Sundhedscenter for kræftpatienter (under etablering) Flere og flere kræftpatienter overlever deres sygdom.

Læs mere

Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling, Onkologisk behandling: Strålebehandling, kemoterapi, lindrende behandling og pleje samt kontrolforløb. Vi har centerfunktion i regionen og landsfunktion ved visse sygdomme Ca. 7.500

Læs mere

Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010; 10(3) Rehabilitering efter

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Kommunal kræftrehabilitering Danish Cancer Society. Kommunal kræftrehabilitering. - Opgørelse af kommunal kræftrehabilitering december 2013

Kommunal kræftrehabilitering Danish Cancer Society. Kommunal kræftrehabilitering. - Opgørelse af kommunal kræftrehabilitering december 2013 Kommunal kræftrehabilitering Danish Cancer Society Kommunal kræftrehabilitering - Opgørelse af kommunal kræftrehabilitering december 2013 Patientstøtte & Lokal Indsats Dokumentation og udvikling Februar

Læs mere

Rapport Kræftens Bekæmpelse. 10 års forskning og udvikling på RehabiliteringsCenter Dallund

Rapport Kræftens Bekæmpelse. 10 års forskning og udvikling på RehabiliteringsCenter Dallund Rapport Kræftens Bekæmpelse 10 års forskning og udvikling på RehabiliteringsCenter Dallund 10 års forskning og udvikling på RehabiliteringsCenter Dallund Udgiver Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabilitering af patienter med prostatakræft Baggrund og formål Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet ifølge undersøgelsen At være pårørende til en kræftpatient Line Lund, Ph.D., cand.scient.san.publ. Mogens

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Birgitte Goldschmidt Mertz Niels Kroman Brystkirurgisk Sektion, Rigshospitalet Pernille Envold Bidstrup

Læs mere

Erfaringer fra CPOP-I

Erfaringer fra CPOP-I Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum Sørensen projektergoterapeut Baggrund for CPOP-I

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Børn og unge som pårørende

Børn og unge som pårørende Børn og unge som pårørende Konsensuskonference ved DMCG-PAL årsmøde 5. marts 2014 Gruppens medlemmer Herdis Hansen, Hospicechef og medlem af Koordinationsgruppen Dorte Mathisen, fysioterapeut og medlem

Læs mere

Kortlægning af tilbud til kronisk syge i Fredensborg Kommune, januar 2017.

Kortlægning af tilbud til kronisk syge i Fredensborg Kommune, januar 2017. Kortlægning af tilbud til kronisk syge i Fredensborg Kommune, januar 2017. 1 Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 77 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk Baggrund Forebyggelsesrådet i Fredensborg

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Forløbspartner koordinering og sammenhæng ng for borgere med kræft. et projekt mellem Svendborg og Langeland kommuner

Forløbspartner koordinering og sammenhæng ng for borgere med kræft. et projekt mellem Svendborg og Langeland kommuner Forløbspartner koordinering og sammenhæng ng for borgere med kræft et projekt mellem Svendborg og Langeland kommuner 2007-2009 Program Rammer for forløbskoordinationen det tværkommunale projekt Erfaringer

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune PROJEKT VINDMØLLEN REVIDERET OPLÆG 2009 Dato 24.10.2009 Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune - redigeret oplæg 2009- Når vinden blæser, går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen giver

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

Palliative faser Hvornår? Hvor dør danskerne? ( og af hvilke årsager?)

Palliative faser Hvornår? Hvor dør danskerne? ( og af hvilke årsager?) Palliative faser Hvornår? Hvor dør danskerne? ( og af hvilke årsager?) KLs konference: Ældre plads til forskellighed Hotel Comwell, Kolding, Mandag d. 26 september 2016 26-09-2016 Lene Jarlbæk, overlæge,

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Hospitalsmodelprojekt

Hospitalsmodelprojekt Hospitalsmodelprojekt Udvikling af den palliative indsats i onkologisk sengeafsnit vha behovsvurderingsredskabet EORTC QLQ C-30 Onkologisk sengeafsnit D1 og D3 Aalborg Sygehus 2012/2013 Baggrund Patient

Læs mere

Systematisk hjerterehabilitering

Systematisk hjerterehabilitering PROJEKTBESKRIVELSE Skrevet af: Svend Juul Jørgensen, Ulla Axelsen og Michael Daugbjerg Systematisk hjerterehabilitering Baggrund... 2 Formål... 3 Projektmål... 3 Succeskriterier... 3 Strategiske overvejelser...

Læs mere

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft Patientstøtte og Lokal indsats Kræftens Bekæmpelse Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft Rapport fra en national arbejdsgruppe Sammenfatning Kræftens Bekæmpelse Februar

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Strategisk oplæg om kræftrehabilitering

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Strategisk oplæg om kræftrehabilitering Strategisk oplæg om kræftrehabilitering Oktober 2010 Forord Rehabilitering efter kræft har været omtalt som et vigtigt indsatsområde i de seneste 10 års kræftplaner. Det skyldes, at der er mere og mere

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver - Baggrund og perspektiver Dansk Radiologisk Selskabs 11. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Dansk Ultralyddiagnostisk

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere