Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune"

Transkript

1 ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

2 ørneudvalget = ndstillingsret = eslutningsret yrådet Lov om social service Generelt Kommunens sammenhængende børnepolitik, 19, stk. 2 Kommunens beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge, 19, stk.4 Tilbagebetaling af fejlagtige udbetalinger til personer, 164 Fastsættelse af takst for kommunale tilbud, 174 Overførsel af regionale tilbud beliggende i kommunen, 186 Overtagelse af regionale og andre kommuners tilbud, 186 a, stk. 1 og 3, og 187 Udarbejdelse af årlig rammeredegørelse til Sekretariatet for Rammeaftaler i Region Sjælland for kommunens behov for og forventede brug af tilbud, 6, stk. 2 Godkendelse af rammeaftale mellem Regionsrådet og kommunerne i Regionen, 6, stk. 1 Særlige dagtilbud Etablering, godkendelse, væsentlig ændring, nedlæggelse og opsigelse af selvejende/kommunale dagtilbud, 32, stk. 3 Optagelse af lån i bygninger tilhørende selvejende/ikke kommunale særlige dagtilbud Optagelse i særlige dagtilbud, 32, stk. 1 Fritidstilbud Etablering, godkendelse, væsentlig ændring, nedlæggelse og opsigelse af selvejende/ikke kommunale særlige klubtilbud, 36, stk. 1 Optagelse af lån i bygninger tilhørende selvejende/ikke kommunale særlige klubtilbud Døgntilbud Oprettelse, væsentlig ændring og nedlæggelse af egne døgninstitutioner, 67 Etablering, godkendelse, væsentlig ændring, nedlæggelse og opsigelse af selvejende/ikke kommunale døgninstitutioner, 67 Visitation til døgninstitutioner, 52 2

3 ørneudvalget = ndstillingsret = eslutningsret yrådet Anbringelsessteder mv. Godkendelse og tilbagetrækning af godkendelse af konkret godkendte plejefamilier og netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder, 66 a, stk. 1, nr. 2, stk. 2 og stk. 5 Godkendelse af plejefamilier som generelt egnede og som konkret egnet i forhold til et bestemt barn eller en bestemt ung, 66a Godkendelse af døgnophold i privat døgnpleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder for børn under 14 år, 78, stk. 1 Oprettelse og drift uden offentlige midler af private døgnplejehjem for børn og unge under 18 år, 78, stk. 7 Takstfastsættelse for det driftsorienterede tilsyn, 149 Økonomiske tilskud Tilskud til forældre med børnepasningsorlov, 39 Retningslinier for opsparing af timer af tilbudt ledsagelse som følge af nedsat funktionsevne, 45, stk. 4 Forebyggende arbejde Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, 11, stk. 4 Kriterier for økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, 11, stk. 6 Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, 11, stk. 6 Foranstaltninger Valg af støtteforanstaltninger, 52 Foranstaltninger under graviditet hvis det anses af væsentlig betydning for barnets behov efter fødslen, 52, stk. 4 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren af hensyn til barnet eller den unges særlige behov for støtte, 52a Støtte til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet, 54, stk. 2 Fastsættelse af plan for støtte til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet, 54, stk. 2 Meddelelse af forældrepålæg, 57a, stk. 1 værksættelse af foranstaltninger ved forældrepålæg, 57a, stk. 4 ortfald af forældrepålæg, 57a, stk. 8 Meddelelse af ungepålæg, 57 b 3

4 ørneudvalget = ndstillingsret = eslutningsret yrådet værksættelse af foranstaltninger ved ungepålæg, 57b, stk. 4 Handleplan mv. for kriminalitetstruede børn og unge, 57c, stk. 2 Adgang til forældremyndighedens bolig uden retskendelse, 64, stk. 3 Ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser, 68 Valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med handleplanen, 68b Kommunens opgaver i forbindelse med anbringelse, 69 og 70 Fastsættelse af omfang og udøvelse samt vilkår og kontakt under anbringelse, 71, stk. 2 Tilbud til unge fra 18 til 22 år Udpegning eller opretholdelse af fast kontaktperson efter det 18. år, 76, stk. 2 Opretholde døgnophold, udpege fast kontaktperson eller etablere udslusningsordning eller andre former for støtte umiddelbart inden det 18. år, 76, stk. 3 Tildeling eller genetablering af støtte indtil det 23. år, 76, stk. 4 Opretholdelse af døgntilbud inden det 18. år, 76a, stk. 2 Magtanvendelse Rammer og vilkår ved anbringelse på lukkede institutioner og delvis lukkede afdelinger, 123b, stk. 4 Afgørelse efter ansøgning om anvendelse af alarm- og pejlesystemer i særlige tilfælde i særlige tilfælde, 123d, stk. 1 Magtanvendelse på institutioner og opholdssteder uden efterfølgende påtale Magtanvendelse på institutioner og opholdssteder med efterfølgende påtale Kontrol af registrerede foranstaltninger Underretning Vurdering af barnet eller den unges sundhed eller udvikling og derfor om der er behov for akutte foranstaltninger, 155, stk. 2 Genvurdering ved underretning om et barn eller en ung med allerede iværksatte foranstaltninger, 155a, stk. 1 4

5 ørneudvalget = ndstillingsret = eslutningsret yrådet Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge Mål og rammer Fastsættelse af mål og rammer for dag-, fritids- og klubtilbud mv, 3, stk. 2 Fastsættelse af rammerne for tilsynet med dag-, fritids- og klubtilbud, 5, stk. 2 Pædagogisk læreplan Godkendelse af de pædagogiske læreplaner, 10, stk. 1 Drøftelse af de pædagogiske læreplaner, 10, stk. 2 Sprogvurdering og sprogevaluering Plan for mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering, 11 Standsning af børneydelse, hvis forældre undlader at lade deres barn deltage i sprogvurdering og sprogstimulering, 12, stk. 2 Forældrebestyrelse Stemmeret til medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og dagpleje, 14. stk. 1 Mål og rammer for daginstitutioners budgetramme, 15, stk. 1 Mål og rammer for dagplejens budgetramme, 15, stk. 2 Mål og rammer for opgaver på dagtilbudsområdet, 15, stk. 4 Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud, 16, stk. 1 Vedtægt for styrelsen af selvejende daginstitutioner, 16, stk. 2 Vedtægt for styrelsen af udliciterede daginstitutioner, 16, stk. 3 Frokost i daginstitutioner Sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, 16a, stk. 2 Fritagelse fra et sundt frokostmåltid efter ansøgning, 16a, stk. 3 Fritagelse fra et sundt frokostmåltid for i kommunale, selvejende og udliciterede skovbørnehaver og lign., 16a, stk. 4 Retningslinier for forældrenes fravalg af sundt frokostmåltid, 16b, stk. 7 Afskæring af fravalg af sundt frokostmåltid i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, 16b, stk. 8 5

6 ørneudvalget = ndstillingsret = eslutningsret yrådet Forældrearrangerede frokost- og madordninger Maksimumbeløb for forældrebetaling til madordninger, 17, stk. 2 Rammer for forældrearrangerede frokost- og madordninger i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, 17, stk. 4 Ansættelse af køkkenpersonale til forældrearrangerede frokosteller madordninger, 17, stk. 5 Ansættelse af køkkenpersonale til forældrearrangerede frokost- og madordninger, 17, stk. 5 Økonomisk tilskud til nedsættelse af forældrebetaling for forældrearrangerede frokost- og madordninger, 17, stk. 10 Etablering og drift af dagtilbud Etablering og drift af kommunale daginstitutioner, 19, stk. 2 Driftsoverenskomst med selvejende daginstitutioner, 19, stk. 3 Vedtægter og ændring af vedtægter i selvejende dagtilbud Optagelse af lån i bygninger tilhørende selvejende institutioner Etablering og drift af udliciterede daginstitutioner, 19, stk. 4 Aftale om drift af privatinstitution, 19, stk. 5 og 20, stk. 1 Kriterier for godkendelse af privatinstitution, 20, stk. 2 Krav om driftsgaranti for privatinstitution, 20, stk. 2 Tilbagekaldelse af godkendelse af privatinstitution, 20, stk. 3 Depositum ved ansøgning om godkendelse af privatinstitution, 20, stk. 4 Aftale om drift af privat dagpleje, 21, stk. 3 rug af lokaliteter til dagpleje, 22, stk. 1 Modtagelse i dagpleje af op til 10 børn, 22, stk. 2 ndregning af dagplejens egne børn i dagplejens børnetal, 22, stk. 3 Optagelse, pasningsgaranti, plads i anden kommune og opsigelse Retningslinier for optagelse i et dagtilbud, 27, stk. 1 Optagelse i dagtilbud, 26, stk. 1 Selvejende og udliciterede daginstitutioner og private dagplejeres mulighed for helt eller delvist selv at træffe afgørelse om optagelse i tilbuddet, 26, stk. 2 Lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner, 28, stk. 2 6

7 ørneudvalget = ndstillingsret = eslutningsret Retningslinier for udmeldelse af børn i dagtilbud, 29, stk. 3 yrådet Tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling Tilskud til kommunale og selvejende dagtilbud, 31 Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling til et sundt frokostmåltid, 32a, stk. 2 Tilskud til privat dagpleje, 34, stk. 2 Fastsættelse af administrationsbidrag til selvejende daginstitutioner, 35 Driftstilskud pr. barn, der optages i privatinstitution, 36, stk. 1 Administrationstilskud pr. barn, der optages i privatinstitution, 38, stk. 1 Søskendetilskud og fripladstilskud Søskendetilskud, økonomisk, behandlingsmæssigt eller socialpædagogisk fripladstilskud, sprogstimuleringstilskud, 43, stk. 1 Fritidshjem til børn i skolealderen Stemmeret for medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelse i kommunale fritidshjem, 48, stk. 1 Mål og rammer for fritidshjem, 49, stk. 1 og 2 Vedtægter for styrelsen af kommunale fritidshjem, 50, stk. 1 U Godkendelse af vedtægter for selvejende fritidshjem, 50, stk. 2 U Godkendelse af vedtægt for udliciterede fritidshjem, 50, stk. 3 U Madordninger i fritidshjem, 51, stk. 1 Maksimumbeløb for forældrenes betaling til madordninger, 51, stk. 4 ndregning af forældrenes betaling af lønudgifter, der medgår til madordninger, 51, stk. 4 Tilskud til forældrebetalte madordninger i kommunale, selvejende og private fritidshjem, 51, stk. 6 Etablering og drift af kommunale fritidshjem, 52, stk. 2 Aftale om drift af selvejende fritidshjem, 52, stk. 3 Aftale om drift af udliciterede fritidshjem, 52, stk. 4 Aftale om drift af private fritidshjem, 52, stk. 5 Optagelse, plads i anden kommune og opsigelse Optagelse i fritidshjem, 53, stk. 1 Selvejende og udliciterede fritidshjems mulighed for selv at træffe afgørelse om optagelse i fritidshjemmet, 53, stk. 2 7

8 ørneudvalget = ndstillingsret = eslutningsret Retningslinier for optagelse af børn i kommunale og selvejende fritidshjem, 54, stk. 1 Digital ansøgning ved delegeret optagelseskompetence, 54a, stk. 1 Ansøgning på anden måde end digitalt, 54a, stk. 2 Ud fra en samlet økonomisk vurdering at undlade at afvise en ikke digital ansøgning om indskrivning af børn om optagelse i et fritidshjem, 54a, stk. 3 Lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner, 55, stk. 2 Retningslinier for udmeldelse af børn i dagtilbud, 56, stk. 3 yrådet Tilskud til fritidshjem og forældrebetaling Tilskud pr. barn på kommunale og selvejende fritidshjem, 57, stk. 1 Fastsættelse af administrationsbidrag for selvejende fritidshjem, 59 Tilskud til private fritidshjem, 60, stk. 2 Ekstra tilskud til institutionskommunen ved valg af fritidshjem i anden kommune, 62 Søskendetilskud og fripladstilskud Søskendetilskud, økonomisk, behandlingsmæssigt eller socialpædagogisk fripladstilskud, sprogstimuleringstilskud, 63, stk. 1 Ansøgning på anden måde end digitalt, 63a, stk. 2 Ud fra en samlet økonomisk vurdering at undlade at afvise en ikke digital ansøgning om økonomisk fripladstilskud, 63a, stk. 3 Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Retningslinier for børn og unges indflydelse på indholdet af det enkelte tilbud, 65, stk. 5 Anvendelse af freglerne om forældrebestyrelser på visse tilbud, 65, stk. 5 Etablering og drift af kommunale klubtilbud, 66, stk. 2 Drift af selvejende klubtilbud, 66, stk. 3 Drift af udliciterede klubtilbud, 66, stk. 4 Drift af private klubtilbud, 66, stk. 5 Optagelse, plads i anden kommune og opsigelse Optagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, 67, stk. 1 8

9 ørneudvalget = ndstillingsret = eslutningsret Selvejende, udliciterede og private klubtilbuds mulighed for selv at træffe afgørelse om optagelse i klubtilbuddet, 67, stk. 2 Retningslinier for optagelse af børn i klubtilbud, 68, stk. 1 Lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner i klubtilbud, 69, Stk. 2 Udmeldelse af et klubtilbud, 70, stk. 2 Selvejende, udliciterede og private klubtilbuds mulighed for selv at træffe afgørelse om udmeldelse af klubtilbuddet, 70, stk. 3 Retningslinier for udmeldelse af børn og unge af et klubtilbud, 70, stk. 4 yrådet Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge og forældrenes egenbetaling Tilskud til forældre pr. barn i kommunale og selvejende klubtilbud mfl., 71, stk. 1 Tilskud til materialer og forplejning, 71, stk. 3 Tilskud og egenbetaling, 71, stk. 4 Tilskud til private klubtilbud, 73, stk. 2 Ekstra tilskud til institutionskommune ved valg af klubtilbud mv. i anden kommune, 75, stk. 1 Fripladstilskud og søskenderabat Søskendetilskud ved mere end et barn i et dagtilbud, fritidshjem, SFO, klubtilbud mv. eller privat pasning, 76, stk. 2 Private pasningsordninger Etablering og drift af private pasningsordninger til flere ende to børn, 78, stk. 1 Tilladelse til pasning af op til 5 børn i private hjem, 79, stk. 1 Tilladelse til pasning af op til 10 børn i private hjem, 79, stk. 2 Tilskud til pasning af børn alene i en bestemt del af aldersgruppen, 80, stk. 2 Tilskud til pasning af børn under 24 uger, 80, stk. 3 Tilskud til privat pasning af barn ved kombination med et dagtilbud, 80, stk. 4 Godkendelse af aftale om privat pasning, 81, stk. 1 Retningslinier for optagelse i dagtilbud, når tilskud til privat pasning bortfalder, 81, stk. 3 Fastsættelse af tilskud til privat pasning, 83, stk. 1 Afvisning af tilskud til privat pasning, hvis det skønnes nødvendigt med optagelse i dagtilbud, 84, stk. 1 9

10 ørneudvalget = ndstillingsret = eslutningsret yrådet Tilskud til privat pasning samtidig med modtagelse af barselsdagpenge eller orlovsydelse, 84, stk. 3 Søskendetilskud efter ansøgning, 85 Pasning af egne børn Mulighed for økonomisk tilskud til pasning af egne børn, 86, stk. 1 Tilskud til pasning af egne børn alene i en bestemt aldersgruppe, 86, stk. 2 Fastsættelse af minimums- og maksimumsperiode for tilskud til pasning af egne børn, 88, stk. 3 Tilskud til pasning af egne børn, 89, stk. 1 Afvisning af tilskud til pasning af egne børn, hvis det skønnes nødvendigt med optagelse i dagtilbud, 91 Puljeordninger Aftale om højere tilskud end lovfastsat minimum, 101, stk. 2 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Kommunens opgaver Frister for sagsbehandlingen, 3, stk. 2 Tilsyn med hvordan de sociale opgaver løses, 16 Tilsyn med personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne som i henhold til afgørelse efter straffeloven skal undergives tilsyn af de sociale myndigheder, 16a Nedsættelse af børn og unge-udvalg, 18 Valg af medlemmer til børn og unge-udvalg, 19 Lov om folkeskolen (i ft. daginstitutioner) Godkendelse af fælles ledelse af folkeskole, evt. SFO og kommunalt dagtilbud, 24a, stk. 1 10

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget... 1 Lovområder administreret af center for ørn og Voksne...2 Lov om

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Delegation af beslutningskompetence

Delegation af beslutningskompetence Delegation af beslutningskompetence 2016 Kompetencefordeling for ørne- og Uddannelsesudvalget Direktørområdet Velfærd juli 2016 Sags id: 16/10352 ndledning en i Assens Kommune er udarbejdet med henblik

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune. August 2015

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune. August 2015 Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune August 2015 Revideret oktober 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kommunal dagpleje... 3 Kommunal daginstitution...

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 Indhold Indledning... 3 Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Delegations- og kompetenceplan for Børne- og Familieudvalgets område. Delegations- og kompetenceplan for Børne- og Familieudvalgets område

Delegations- og kompetenceplan for Børne- og Familieudvalgets område. Delegations- og kompetenceplan for Børne- og Familieudvalgets område Delegations- og kompetenceplan for Børne- og Familieudvalgets område Delegations- og kompetenceplan for Børne- og Familieudvalgets område Lov om Social Service Denne plan vedrører Lov om Sociale Service

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge BEK nr 868 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3876 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2016 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2010/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-976 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Generelle bestemmelser. Delegationsplan for Køge Kommune

Generelle bestemmelser. Delegationsplan for Køge Kommune Generelle bestemmelser Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse ehandling af personoplysninger... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 2 Aktindsigt... 2 Forvaltningsloven og lov om offentlighed

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Tillæg august 2014 til lovbogen Dagtilbud til børn og unge Februar 2014

Tillæg august 2014 til lovbogen Dagtilbud til børn og unge Februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Tillæg august 2014 til lovbogen Dagtilbud til børn og unge Februar 2014 Bekendtgørelser Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4)

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) 20/10/2008 Baggrund 1. oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner i kraft. (Dagtilbudslovens 19 stk.

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Side 1 af 30 3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Døgnophold i anbringelsessteder fra det 18. år Klik på siden for PRINT af de udfyldte skemasider Identifikation (kan ikke ændres):? Indberettende kommune

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009 Børn og Kultur Retningslinjer for pladsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 ANCIENNITET:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune.

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE LOVGIVNING OG STANDARDER PÅ OMRÅDET... 4 Kommunale politikker for daginstitutionsområdet... 4 OPGAVER...

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere