CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft"

Transkript

1 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter byfornyelsen blot i nye størrelser Antal beboere I alt 42 voksne + børn Fordeling beboertyper Primært unge/yngre familie under 40 år 2.0 EJENDOMMENS TILSTAND & OMBYGNINGENS KARAKTER 2.01 Ejendommens tilstand 2.02 Ombygningens karakter Eksisterende forhold Tilstandsvurdering Forelå der en Handlingsplan eller Driftsog vedligeholdelsesplan? Kvarterløft Lejlighedssammenlægning Nyt tag Facaderenovering Badeværelser Altaner Gårdrenovering Gadeprojekt IT netværk OK stand.. Nyere vinduer / 15 år Nyere varmeanlæg / 6-7 år Dårligt tag og ingen badeværelser 50% af lejlighederne havde wc udenfor lejligheden, hvilket er et kondemnabelt forhold Udført af arkitekt og ingeniørfirma fra partneringssamarbejdet. Nej Se nedenfor, men kun mod gård, muligvis to på et af karréens hjørner, hvor der tidligere har været altan (afventer beslutning fra kommunen) Midler fra det lokale kvarterløftsprojekt Midler fra det lokale kvarterløftsprojekt, tele, TV og internet 1/5

2 3.0 STRUKTUR OG PROCES FOR BYGGESAGENS GENNEMFØRELSE 3.01 Planlægning 3.02 Beboersamarbejde Hvem Hvordan Generalforsamling Kommunikationsværktøjer Niveau for indflydelse Initiativer til motivation og engagement Evt. spilleregler for den enkelte beboers råderet Projektet begyndte oprindelig via en henvendelse fra et byfornyelsesselskab, der søgte en ejendom til et forsøgsprojekt om partnering. Foreningens administrator konsulent sluttede i sin stilling, og andelsforeningens bestyrelsesformand har været meget aktiv og positivt styrende gennem hele forløbet og har kørt projektet med løbende godkendelser fra bestyrelse og generalforsamling (GF). Beboerne var positivt stemt for at deltage og godkendte deltagelse på GF ad flere omgange Der blev brugt 1 (et) år på at finde ud af, hvem der skulle genhuses, idet 17 boliger skulle sløjfes. Det var en lang proces, men gennem bestyrelsesformandens individuelle samtaler med alle beboere blev de 15 fundet de sidste to blev fundet ved lodtrækning. Men eftersom planlægningsforløbet har strakt sig over ca. 3,5 år har to andelshavere fundet nye boliger, og nu har alle, der oprindeligt ønskede at blive boende i foreningen, fået mulighed for det. Personlige samtale med hver enkelt andelshaver. Det har bl.a. været nødvendigt at finde så mange frivillige til den permanente genhusning som muligt. Løbende beboermøder med orientering. Hyppige GF er hvor beslutninger er blevet truffet. Kommunikation gennem nyhedsbreve fra byfornyelsesselskabet. Møde med beboerne i hver opgang, med orientering og præsentation af tegninger og materialer m.v. om hvilke arbejder, der skal udføres. Mødereferater herfra til alle gav stor følelse af at være orienteret; især fordi det er sket med udgangspunkt i den konkrete ejendom. Interne breve fra bestyrelse og formand, nu hvor beboere er genhuset De tilbageblevne beboere har haft meget stor indflydelse, og har kunnet få diverse tilvalg, hvis de betalte arbejderne/udgifterne selv. I øvrigt var alle, der umiddelbart var lidt forbeholdne, blevet overtalt især gennem de personlige samtaler med foreningens formand. En beboer ønskede ikke bad, men hendes eksisterende bad var ulovligt, så hun blev overtalt. To beboere ville ikke midlertidigt genhuses, men blev også overtalt grundet besværligheder ved at bo på en byggeplads, når vand og el etc. bliver afbrudt 2/5

3 4.0 ANSVARSFORDELING I ADMINISTRATION AF BYGGESAGEN 4.01 Internt i foreningen 4.02 Administrators rolle 4.03 Byggeudvalgs rolle 4.04 Bygherrerådgivers rolle 4.05 Mellem bygherre (foreningens rep.) og rådgivere 4.06 Myndighedskontakt Generalforsamling Bestyrelsen Andelsforeningens bestyrelsesformand har stået for det hele bortset fra opgaver, der er relateret til IT løsningerne; dvs. tele, TV + internet Der har løbende været orienterende møder og GF med beslutninger Den første konsulent i administrationsfirmaet skiftede job meget tidligt i forløbet, så andelsforeningens bestyrelsesformand overtog hvervet, og var i en periode ene mand på opgaven. Senere blev en ny konsulent tilknyttet, og han har stået for alle transaktioner i forbindelse med salg af de andele, der skulle lægges til andre lejligheder etc. Det var en stor og kompleks opgave, men foreningen havde udstukket rammer og betingelser for det arbejde. Den nye konsulent styrer også økonomien i byggesagen 3 personer fra bestyrelsen sidder med i byggeudvalget, der deltager i koordineringsmøder, hvor også kommunen er med Helt fine og kompetente. Men der var ikke tilstrækkelig erfaring med håndteringen af problemer omkring hvem, og hvordan man genhuser folk permanent. Den primære kontakt er mellem bygherrerådgiveren og teknikere herefter orienteres og godkender andelsforeningens bestyrelsesformand og byggeudvalget gennem referater etc. Dvs. bygherrerådgiver og teknikere har kontakten til myndigheder 3/5

4 5.0 ØKONOMI OG FINANSIERINGSFORHOLD 5.01 Foreningens økonomiske udgangspunkt 5.02 Støtteforhold 5.03 Finansieringsmodeller Regnskab/budget (overordnet) Samspil ml. ejendomsvurdering og andelsværdi Hensættelsespolitik Forsikringsforhold Modtager foreningen støtte til ombygningen, hvis ja hvilken Overordnet finansieringsmodel Låneformer Foreningen havde en friværdi som muliggjorde at den kunne optage et lån på i alt 10 mio. kr. Andelskronen blev fastlåst i forhold til ejendomsvurderingen bl.a. for at sikre at de andelshavere, der skulle sælge pga. sammenlægninger fik den reelle værdi Der var løbende hensat penge. Og foreningen havde udført en hel del vedligeholdelsesarbejder. Foreningen var fuldt forsikret inden byggesagen gik i gang inkl. råd og svamp, så de eventuelle udgifter til skader af den type afholdes over denne forsikring. Der er tildelt særlige forsøgsmidler over byfornyelsesloven til selve byggeprojektet samt midler fra det lokale kvarterløftsprojekt til gårdog gadearbejderne Offentlig støtte samt egenfinansiering gennem realkreditlån i andelsforeningen Realkreditlån. Dvs. 2/3 rentetilpasningslån og 1/3 fastforrentet efter afslutningen ender det med halvt af hver 6.0 PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG ENTREPRISEFORMER 6.01 Valg af tekniske rådgivere 6.02 Rådgivningsform 6.03 Ydelser 6.04 Entrepriseform 6.05 Udbudsform Hvordan valgte I rådgivere? Hvilke faggrupper? Hvilken rådgivningsform er indgået? Hvilke ydelser aftaltes? Totalentreprise Licitation Det var et forsøgsprojekt, hvor samtlige involverede; dvs. såvel teknikere som udførende parter/entreprenører, var valgt på forhånd Arkitekt og ingeniør Det er et særligt forsøgsprojekt, der omhandler afprøvning af partnering modellen i byfornyelsen Den valgte entreprenør er også totalentreprenør Intet valg, det er et forsøgsprojekt 4/5

5 7.0 BYGGESAGENS FORLØB I FORHOLD TIL: 7.01 Bygningsopgaven Hvordan svarer resultatet overens med udgangspunktet? Byggeprojektet er først sat i gang den 1. juli 2005, så det er endnu ikke muligt at vurdere resultater 7.02 Procesforløb Positive / negative erfaringer Umiddelbart positivt 7.03 Samarbejde Beboere, Rådgivere, Håndværkere, Myndigheder Der afholdes månedlige bygherremøder, og det fungerer godt 7.04 Økonomi Resultatopgørelse Ikke muligt pt. Konsekvenser / husleje Der er varslet forhøjelser, men selv om projektet er blevet ca. 2 mio. kr. dyrere end oprindeligt forventet, så holder den varslede stigning, fordi lånene og renten er så fordelagtige for foreningen 7.05 Støtteforhold Ved offentlig støtte Da der er tale om et forsøgsprojekt, er der en vis grad af offentlig styring af projektet 8.0 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 8.01 Planlæg økonomien i tide; dvs. vær fornuftig og hensæt penge, udfør eventuelt overkommelige vedligeholdelsesarbejder selv i arbejdsweekender og lignende. Formål: Hvis foreningen har en friværdi er mulighederne og betingelserne for at låne penge langt bedre, end hvis der ikke er et råderum 8.02 Tag nøje hånd om genhusningen, især den nødvendige permanente genhusning det er MEGET vigtigt, at den opgave planlægges ordentligt. Formål: At sikre at beboerne ikke bliver utrygge og derfor evt. obstruerer projektet. Hvis den opgave ikke er løst i tide, kan det få en opsættende virkning på forløbet og byggesagens tidsplan 5/5

FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN

FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN På den ekstraordinære generalforsamling d. 28. oktober 2013 besluttede vi at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med håndtering af forskelle

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet vejledning for udlejere og lejere 1 Drømmen om en moderne bolig med eget bad og toilet 5 Ta en snak 7 Sådan får du plads 9 Fem klassiske eksempler 10

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere