Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar Kl Mødested: Kursuscenter Højgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården"

Transkript

1 Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar Kl Mødested: Kursuscenter Højgården Provstiudvalget har drøftet de indkomne synsrapporter og har flg. generelle bemærkninger: Synsrapporter indsendes på de blanketter, der er udarbejdet til formålet. De kan findes på DAP i 'Blanketsamling til menighedsråd' eller på vores hjemmeside Der bør ikke i synsrapporterne forekomme gamle mangler, der uden særlig grund er mere end 4 år gamle. 'Ej budgetsat' er ikke nogen særlig grund. Mødepunkt 1 Referat Sag: (729) Referatet godkendt og underskrevet. Referat 2 Referat vedr. kirkesyn ved Understed og Karup kirker 27. maj 2013 Sag: Karup kirke (740) - Karup Referat vedr. kirkesyn ved Understed og Karup kirker 27. maj Referat vedr. kirkesyn ved Understed og Karup kirker 27. maj 2013 Sag: Understed kirke (739) - Understed Referat vedr. kirkesyn ved Understed og Karup kirker 27. maj Bangsbostrand kirke ES Sag: Bangsbostrand kirke og sydfløjen (742) - Bangsbostrand Bangsbostrand kirke ES Hånbækkirken ES Sag: Hånbækkirken (741) - Bangsbostrand Hånbækkirken ES Referat, Side: 1

2 6 Skovbrynet 2 ES Sag: Skovbrynet 2 (743) - Bangsbostrand Skovbrynet 2 ES M.J. Knudstrups Vej 5 - ES Sag: M.J. Knudstrups Vej 5 (753) - Bangsbostrand M.J. Knudstrups Vej 5 - ES Synsforretning-Kirke og ehus Sag: Frederikshavn Kirke og ehus (757) - Frederikshavn Synsforretning-Kirke og ehus 9 Havlund - ES Sag: Havlund (755) - Frederikshavn Havlund - ES Koktvedvej - ES Sag: Koktvedvej (754) - Frederikshavn Koktvedvej - ES Glentevej - ES Sag: Glentevej (756) - Frederikshavn Glentevej - ES Extra synsreferat Sag: Fugtproblemer i Skæve præstegård (736) - Skæve Taget til efterretning Extra synsreferat Referat, Side: 2

3 13 Ny kirkeklokke til Gærum kirke Sag: Automatisk klokkeringning (605) - Gærum Ny kirkeklokke til Gærum kirke Fornyet ansøgning om automatik på den gamle klokke. Ansøgning om ekstrabevilling. Provstiudvalget fastholder sin beslutning om ikke at tillade automatisk ringning på den gamle klokke. Provstiudvalget afslog at bevilge yderligere op til kr via 5%-midlerne til projektet. Provstiudvalget forventer, at menighedsrådet udnytter muligheden for at reducere timeforbruget med 180 timer i forbindelse med installeringen af automatisk ringning. Gærum kirke - ny klokke STØ godkender erhvervelse af ny klokke til Gærum kirke samt etablering af automatisk klokkeringning. STØ kan dog ikke godkende, at der monteres automatisk klokkeringning på den gamle klokke. 14 Ansøgning Sag: Organist (762) - Bangsbostrand Udsat til næste møde, idet provstiudvalget har bedt om yderligere oplysninger. Ansøgning Ansøgning om ekstrabevilling til dækning af ubudgetterede udgifter til organist. Svar på ansøgning Provstens anmodning om yderligere oplysninger. Organiststilling - 5% ansøgning 15 Ansøgning til provstiudvalget Sag: Rejseprojekt Tanzania (758) - Abildgård Provstiudvalget ser positivt på ansøgningen. Provsten tager kontakt til 'Det mellemkirkelige stiftsudvalg'. Ansøgning til provstiudvalget Ansøgning om tilskud til rejseprojekt for 4 yngre mænd/kvinder i 3 uger fra det nordvestlige Tanzania. Anslået udgift i alt kr , hvoraf Abildgård menighedsråd bidrager med kr og Østervrå menighedsråd kr Det er således de resterende kr der søges tilskud til. Der er sendt en tilsvarende ansøgning til det Mellemkirkelige stiftsudvalg i Aalborg Stift. Referat, Side: 3

4 16 Omprioritering af anlægsmidler Sag: Omprioritering af anlægsmidler (764) - Sæby Provstiudvalget godkender den ansøgte omprioritering af de bevilgede anlægsmidler for Der tilføres ikke yderligere anlægsmidler. Omprioritering af anlægsmidler Sæby menighedsråd ønsker at omprioritere anlægsmidler bevilget i Ændring af fredningstiden for urner Sag: Ændring af fredningstiden for urner (752) - Gærum Sendt i høring hos embedslægeinstitutionen. Provstiudvalget har ikke nogen indvendinger imod den foreslåede nedsættelse af fredningstiden fra 15 år til 10 år for urner. Ændring af fredningstiden for urner 18 Ændring af fredningstiden for urner Sag: Ændring af fredningstiden for urner (751) - Flade Sendt i høring hos embedslægeinstitutionen. Provstiudvalget har ikke nogen indvendinger imod den foreslåede nedsættelse af fredningstiden fra 15 år til 10 år for urner. Ændring af fredningstiden for urner 19 Abildgård pastorat - forhøjelse af lån Sag: Opførelse af ny præstebolig - Abildhaven (594) - Abildgård Abildgård pastorat - forhøjelse af lån 20 Uforudsete udgifter Sag: Renovering af Elling præstebolig (586) - Elling Provstiudvalget anbefaler, at det tidligere bevilgede lån på kr til opførelse af ny præstebolig på Tage Mortensensvej 14 hæves midlertidigt med kr i henhold til ansøgning. Lånet hæves indtil salgssummen for Hans Tausensvej frigives. Provstiudvalget anbefaler, at det tidligere bevilgede lån på kr til renovering af præsteboligen i Elling hæves med kr Uforudsete udgifter Oversigt over uforudsete udgifter på i alt kr ,- Menighedsrådene anmoder om en forhøjelse af lånet på kr ,- 21 Allonge til samarbejdsaftale Sag: Kirkegårdsbestyrelsen (641) - Abildgård Godkendt. Allonge til samarbejdsaftale Referat, Side: 4

5 22 Revisionsprotokollat - kasseeftersyn, Revisionsprotokollat - ansvarsforhold mm Sag: PUK-kassen (595) Gennemgået og underskrevet. Revisionsprotokollat - kasseeftersyn, Revisionsprotokollat - ansvarsforhold mm 23 Provstidag Økonomisk ramme for provstidagen den 20. september Kurser foråret 2014 Sag: Kursusaktiviteter (767) Den økonomiske ramme for 'Provstidagen' blev drøftet. Der arbejdes videre med det fremlagte oplæg. Drøftet Kurser foråret 2014 Kursustilbud fra Landsforeningen af menighedsråd. 25 Mere kirke for pengene Sag: Mere kirke for pengene (768) Drøftet Mere kirke for pengene Landsforeningen af menighedsråd lancerer projektet 'Mere kirke for pengene'. Anmoder både menighedsråd og provstiudvalg om hjælp. 26 Provstens hjørne Bl.a. blev følgende emner drøftet: - Provstesyn 2014 er planlagt til den 22. og 23. april. - Heldagsskolen og dens udfordringer for konfirmandundervisningen. Et lille udvalg bestående af sognepræsterne Viggo Ernst Thomsen og Bodil Bolding og provsten følger udviklingen tæt i Frederikshavn. - Strukturen omkring Sæby. - Datalogger nu i næsten alle kirker. - Nyt embedslogo/embedssegl for Skæve. 27 Evt. Referat, Side: 5

6 Orientering 28 Tag på Fladstrand kirke Sag: Tag på Fladstrand kirke (737) - Abildgård Tag på Fladstrand kirke Dele af taget på Fladstrand kirke er flere gange i forbindelse med kragtig vind blæst af. Der er nu rejst tvivl om det nye tag er konstrueret rigtigt. Tag på Fladstrand kirke Sagen sendt til Aalborg Stift med henblik på at få en vurdering fra stiftets konsulenter. 29 Skæve kirke - demontering af bænk (1285/13) Sag: Flytning af kirkebænk (721) - Skæve Skæve kirke - demontering af bænk (1285/13) STØ godkender projektet til demontering af bænk i Skæve kirke. 30 Skærum kirke - ny klokke (1264/13) Sag: Automatisk ringeanlæg (642) - Skærum Skærum kirke - ny klokke (1264/13) STØ godkender erhvervelse af ny klokke med tilhørende automatisk ringeanlæg til ophængning i klokkestablen ved siden af den gamle klokke. Den gamle klokke håndringes fortsat. Når økonomien er på plads kan projektet sættes i gang. 31 Råbjerg kirke - udskiftning af altertavle m.v. (1060/13) Sag: Ændring af alterparti (658) - Råbjerg Råbjerg kirke - udskiftning af altertavle m.v. (1060/13) Stiftsøvrigheden godkender herved i princippet - at nedennævnte arbejde bringes til udførelse: Udskiftning af kirkens nuværende altertavle, et maleri udført af Anker Lund, med et nyudført skab udfyldt med de resterende figurer fra kirkens for længst nedtagne middelalderlige tavle. Referat, Side: 6

7 Orientering 32 Karup kirke - tag på våbenhus (1204/13) Sag: Udskiftning af tag på våbenhus (726) - Karup Karup kirke - tag på våbenhus (1204/13) STØ godkender - i princippet - at det pågældende arbejde bringes til udførelse. Yderligere tegningsmateriale fremsendes til STØ inden endelig godkendelse. 33 Frederikshavn kirkegård (Fladstrand kirkegård) - velfærdsfaciliteter (1296/13) Sag: Tilbygning til kantine på Fladstrand kirkegård (715) - Abildgård Frederikshavn kirkegård (Fladstrand kirkegård) - velfærdsfaciliteter (1296/13) Stiftsøvrigheden godkender herved i princippet - at nedennævnte arbejde bringes til udførelse: Etablering af velfærdsfaciliteter på kirkegården ved udførelse af en bygning mellem administrationsbygningen og værkstedet beliggende på kirkegården. Stiftsøvrigheden har forståelse for kirkegårdslederens ansøgning om etablering af tidssvarende velfærdsfaciliteter på kirkegården. Udformningen af det fremsendte forslag virker ikke overbevisende, og da tilbygningen har indflydelse på de nære kirkegårdsarealer og oplevelsen af bygningen set fra Gl. Skagensvej, skal stiftsøvrigheden anbefale, at bestyrelsen, kirkegårdslederen og arkitekten, nøje vurdere de fra konsulenterne gjorte bemærkninger til projektet. En nærmere redegørelse vedrørende projektet forventes, bilagt en egentlig finansieringsplan, fremsendt ad tjenstlig vej til stiftsøvrighedens godkendelse. 34 Købsaftale M J Knudstrups Vej 5 Sag: Salg af tjenestebolig M. J. Knudstrups Vej 5 (652) - Bangsbostrand Købsaftale M J Knudstrups Vej 5 Med provstens underskrift. 35 Tillæg til ansættelsesbrev Sag: Provstisekretær (613) Tillæg til ansættelsesbrev Referat, Side: 7

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere