ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune"

Transkript

1 ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune Alex Røge Hermansen Ingeniør, Teamleder for kommunens interne bygherrerådgivningsfunktion Team Kommunale Bygninger Case Energirenovering af Bjergbyhallen

2 Hjørring Kommune har store ambitioner i forhold til energirenovering Handlingsplan for bæredygtighed: Nybyggeri passivstandard (i praksis omsat til 2020 krav) Renoveringer og ombygninger passivstandard om teknisk og økonomisk muligt

3 Borgmesteren ønsker at afprøve ESCO i praksis! Bjergbyhallen udpeges som pilotprojekt; tidstypisk bygning, middelmådigt vedligeholdt, stort efterslæb, forventeligt pænt energibesparelsespotentiale. Administrationen igangsætter i samarbejde med lokal rådgiver forarbejde i forbindelse med udbud af ESCO-projekt for hallen. Meget omfattende proces fastlæggelse af baseline og sikring af at projektets intentioner blev indskrevet i udbuddet.

4 Ambitioner og intentioner for udbuddet Sats på klimaskærmen førend teknik og styring fordi: Høstes de lavthængende frugter først, er der ikke noget til senere at betale de dybe renoveringstiltag i klimaskærmen. Renoveres installationer og teknik først, så står man med et overdimensioneret og for dyrt anlæg, eks. ventilation og varme, når der senere skal efterisoleres. Udnyt den udvidede låneadgang til indhentning af efterslæb på klimaskærmen og til sikring af bedre driftsøkonomi, trivsel og indeklima. Anvend garanti og incitamentsmodel til at sikre gode løsninger. Anvend totalentreprise for at få det bedste ud af såvel rådgiver som entreprenører. Herunder en god arkitekturløsning!

5 Forudsætninger: Baseline fastlagt vha. data 3 år bagud graddagkorrigeret forbrug, ny tilbygning, anvendelse af hallen, forudsætninger for temperaturer i drift, +/- 15 % ændring af aktiviteter acceptabelt uden ændring af baseline. 5,5 % årlig energiprisstigning i aftaleperioden med følsomhedsbetragtninger Egenfinansiering - med option på ekstern finansiering (af ESCO) Bod og bonus 5 års aftaleperiode - over-/underpræstation kapitaliseres i år 5 for hele tilbagebetalingstiden. (deling) Sædvanlig ABT93 garanti + anfordringsgaranti ift. præstation

6 Udbuddet Totalentreprise projektforslag øk. mest fordelagtige tilbud: A. Økonomi max 200 point B. Arkitektur max. 100 point C. Tekniske løsninger og materialer max. 60 point D. Proces og løsningsbeskrivelse max 40 point Suppleret med meget veldefinerede underkriterier = entydig og reel tildeling af forhandlingsretten omkring fase 1 - analysefasen. Resultatet altså ikke et klassisk performanceorienteret ESCO-projekt, men i stedet en fusion af totalentreprise med fokus på arkitektur og design, men i høj grad også med fokus på drift og energibesparelser som finansieringskilde = totaløkonomiske betragtninger.

7 Jan Totalentrepriseudbud (begrænset indbudt) Begrænset indbudt licitation (for kort tidsfrist) 5 større og mindre aktører på markedet anmodet om at afgive bud 2 sprang fra (gav mulighed for 2 nye aktører) 1 konsortium anført af Mariendalgruppen endte med at afgive bud.

8 Tilbuddet Reduktion af energiforbrug til el og varme = 95 % Garanteret årlig energibesparelse på ca kr. Opnået gennem: Isolering til passiv standard Svarende til energimærke A1 Nyt tag, selvbærende stål/pur-elementer (pga. vægt af solceller) Ny pudset facade og udvendig efterisolering Nyt efterisoleret sportsgulv Renoverede omklædningsrum, efterisolerede gulve, vandbesparende sanitet m.v.

9 Tilbuddet 9,6 mio. kr. Ingen gamle installationer indbygget i bygningen Ud med gas - Ind med jord- og strålevarme frem for ventilationsbåret varme Nyt afpasset ventilationsanlæg CTS-styring til overvågning og regulering af adfærd Ind med solceller til at producere el til opvarmning, lys m.v. (selvforsyning varme og el med knap Kwh og loft over energiprisstigninger) Stort set = TOTALRENOVERING

10 Låneadgang en sidebemærkning! Entreprenørens ansvar at sikre opnåelse heraf ved udarbejdelse af anerkendt energimærke omfattende samtlige arbejder. 100 % låneadgang til anlægssummen sikret gennem overholdelse af lånebekendtgørelsens 2 stk.1 nr. 2 litra a og ved udarbejdelse af allonge til energimærket. " 2. En kommunes adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån, jf. 3, svarer til summen af følgende kommunale udgifter: ) Udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører kommunen eller en institution, hvis låntagning henføres til kommunen, jf. 3, stk. 1, nr. 3 og 4. Ved energibesparende foranstaltninger forstås: a) sådanne foranstaltninger, vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger"

11 Låneadgang en sidebemærkning! Men hvad er egentligt omfattet af låneadgangen? Hvad er følgearbejder og er de omfattet? Kan/skal/bør man skille det ad i almindeligt vedligehold og i energibesparende foranstaltninger? Vil der eksempelvis være låneadgang til udskiftning af tag, hvis det skal efterisoleres eller er der kun adgang til lånoptag til selve efterisoleringen? Intentionen med loven er ikke at sikre kommunerne låneadgang til renovering af bygninger, men til at sikre energibesparelser. Meget forskellig praksis i kommunerne!

12 Finansiering: Servicering af et fastforrentet 25 års lån på 9,6 mio. = kr./år Likviditetsmæssig udfordring kr. = kr. år 0

13 Her standser vi reelt projektet på trods af: At vi har et totalrenoveringsforslag der sikrer hallen en markant forlænget levetid. At ud af i alt 9,6 mio. kr. kan energibesparelsen alene finansiere ca. 3,4 mio. kr. uden energiprisfremskrivning overhovedet. At det altså reelt kun koster 6,2 mio. kr. at totalrenovere hallen og gøre denne uafhængig af fremtidige energiprisstigninger, hvis det var en engangsinvestering At man via låneadgang kunne håndtere udgiften hertil i driftsbudgettet ved evt. omprioritering med servicering af lån på kr. p.a. At der ikke er indregnet de driftsbesparelser der ville være ved at renovere bygningen (376 tkr p.a. for at bevare status quo, men reelt kun afsat ca. 107 tkr i budgettet) At der uden gennemførelse af projektet henstår en tikkende økonomisk bombe i form af nyt tag, nye installationer, nyt halgulv (realiseres faktisk i år) m.v.

14 Operationen var en succes men desværre overlevede patienten ikke! Hvorfor egentlig? Timing - Kommunens generelle økonomiske situation. Bottom up - Ikke en blomst der er groet i vores have! Manglende politisk/administrativ vilje til at gennemføre projektet udvis forsigtighed med prisfremskrivninger! Uhensigtsmæssig kassetænkning ift. drift og anlæg udhulning af drift/ engangsbevillinger = Organisatorisk læring!

15 Operationen var en succes men desværre overlevede patienten ikke! Erfaringer vedr. ESCO Totalentrepriseformen og selve udbuddet var en virkelig god metode til at sikre korrekt fokus og forhandlingsvilje i hele forløbet. Det er muligt at gennemføre selv meget ambitiøse energirenoveringsprojekter hvis man har det rigtige setup og hvis man kan pulje drifts- og anlægsmidler på den rette måde. Påstand - Der vil altid være en negativ likviditetsmæssig virkning af et ESCO-projekt af denne karakter og det har afgørende betydning for om projektet kan realiseres. Viden belaster. Vi stiller spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse af hvad der er låneberettiget eller ej. Næste gang vi starter noget lignende op er vi meget klogere!

D3.4 Documentation of Training no. 1 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK

D3.4 Documentation of Training no. 1 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK D3.4 Documentation of Training no. 1 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

ESCO. Udbudsvejledning

ESCO. Udbudsvejledning ESCO Udbudsvejledning Forord Indhold Denne ESCO-udbudsvejledning er udarbejdet af Dansk Erhverv, Brancheforeningen for Bygningsautomation, for at give offentlige bygherrer en guideline i, hvordan ESCO-projekter

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Juni 2014 Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Baggrund Der er ofte store økonomiske besparelser at hente ved energioptimering af erhvervsbygninger. Ved at foretage en engangsinvestering,

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere