H/F SOMMERVIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H/F SOMMERVIRKE www.hfsommervirke.dk"

Transkript

1 Beretning for perioden Bestyrelsen konstituerede sig efter den ordinære generalforsamling: Formand: Ove Møller Larsen Have 37 Kasserer: Maibritt Kristensen Have 147 Næstformand: Karina Wiingaard Have 65 Bestyrelsesmedlem: Ib Low Have 93 Bestyrelsesmedlem: Henrik D. Jensen Have 119 Bestyrelsesmedlem: Preben Johansen Have 153 Bestyrelsesmedlem: Abdelkader Graini Have 52 Bestyrelsessuppleant: Camilla Lorentzen Have 31 Karina udgik af bestyrelsen i juni måned, hvorefter Camilla indtrådte som næstformand. Bestyrelsens arbejde: I haveforeningens vedtægter er det bestemt at formand og kassere er på valg med et års mellemrum, men da begge valgte at trække sig ved generalforsamlingen 2014, gjorde det ikke opstarten for den nyetablerede bestyrelse nem. Netop af denne årsag skabtes mottoet Glem fortiden, kig fremad og løs opgaverne i den nødvendige rækkefølge, på det første møde den nye bestyrelse havde. Og den har vi siden ageret efter dette. Pligtarbejdet: Bestyrelsen arrangerede fælles morgenbord kl. 08:30 09:00 på hver pligtarbejdsdag for de der havde lyst til at mødes inden arbejdet gik i gang. På pligtarbejdet blev der udført følgende: - Fælleshuset: Tag repareret. Hus olieret. Nyt opslagsskab. Træværk omkring terrasse malet. - Kontor: Tag repareret. Hus malet. Nye opslagsskabe. Etablering af toilet i forkontor. Nyindretning af kontor. 1

2 - Værksted: Tag repareret. Hus malet. - Legeplads: Træværk omkring legepladsen malet. Råddent træ fjernet. - Vejbump: Forsynet med refleksstriber. Sten ved bump malet. - Stiovergange over åen mellem Øst og Vest: Markeringspæle opsat (ansøgning om etablering af gangbro sendt til kommunen og tilladelse er nu på plads). - Opgaver fra sæson 2014, der sættes i gang eller færdiggøres i sæson 2015: Tag i forkontor repareres grundet utæthed. Legepladsen genetableres. Haveoversigts-skilte opsættes ved indkørslerne til Øst og Vest (de er lavet). Gelænderbrædder opsættes på markeringspælene på stiovergangene. Gangbro opsættes. Der bygges ny toiletbygning. Husbyg/vurdering: Vore 3 nabohaveforeninger i området tillader og vurderer henholdsvis 60m 2, m 2 og m 2. Efter et møde med de andre haveforeningsformænd i området, tog bestyrelsen en snak med Tårnby Kommune og vi enedes om følgende: Fra den 1. januar 2015 vurderer vi i H/F Sommervirke 60+10m 2. 2

3 Vores Elnet: Fordelingstavlerne langs vejene er i en elendig forfatning og kablerne i jorden er fortidslevn og fra en tid, hvor kolonihaver havde væsentligt mindre forbrug end i dag. Samtidig regnes vi for en åben haveforening, hvor bl.a. børnehaver har fri offentlig adgang til veje og legeområder. Hverken Kolonihaveforbundet, DONG eller Tårnby Kommune mente, det var deres problem trods det faktum, at alt var etableret, da vi for 26 år siden rykkede ind på lejet grund. Vi skulle selv betale for udskiftningen. Det lød ikke rigtigt og vi tog en snak med DONG. De var fornuftige og sammen fandt vi en løsning: DONG overtager foreningens såkaldte private net og kommer i begyndelsen af sæsonen og lægger nye, opgraderede kabler i jorden, samt etablerer nye fordelingsskabe langs vejene. Vi skal så selv sørge for tilslutningen til skabene. DONG er i øjeblikket sammen med Tårnby Kommune i gang med en tinglysning af nettet. Vi kan fortsat vælge præcis den el-leverandør, vi hver især ønsker. Dræn: I august måned var der endelig arbejdspenge i kassen og vi kunne komme i gang med de mere omkostningstunge arbejdsopgaver. Vi har fået spulet og gennemfotograferet vores dræn både øst og vest for åen og vi véd præcis hvor problemerne er. Vi nåede at lægge en foring i drænet ved kontoret, så vi undgår hvert år at skulle fjerne rødder fra piletræerne. Vi blev desværre nødt til at reetablere to forkert anlagte brønde på Skovvej. De virkede som sivebrønde og oversvømmede vejen. Det kostede både tid og penge og betød, at vi måtte udsætte drænarbejdet øst for åen til sæson Når både el og dræn er ordnet i Sommervirke Øst (de lige numre), går vi i gang med vejene, som er i en meget dårlig forfatning. 3

4 Afvandingspumpen: Den store pumpe ved værkstedet flækkede og ødelagde samtidig reservepumpen. Det skete grundet manglende eftersyn og vedligeholdelse og forbrugte en mængde strøm. Den af Tårnby kommune krævede vedligeholdelse gennem f.eks. Flygt Pumper var ikke blevet fornyet. Det blev en halvdyr omgang. Tårnby Kommune - som betaler en god bid af strømforbruget på den omtalte pumpe - var på deres side storsindet og betalte deres andel af strømforbruget, men pumperne måtte vi naturligvis selv erstatte. Nye pumper er købt og der er indgået en ny vedligeholdelsesaftale med Flygt Pumper. Nye tiltag: Efter aftale med Tårnby Kommune forlænges køkkencontainer-sæsonen til og med efterårsferien (d. 18/10) og containeren hjemtages herefter. Bestyrelsen har besluttet, at vandåbning- og lukning følger frosten og ikke sommer- og vintertid som hidtil. Alle vil blive orienteret i god tid om, hvordan de skal forholde sig, når de forlader deres huse ved sæsonens ophør via opslagsskabet ved kontoret og vores hjemmeside. Vi har foreslået Tårnby Kommune, at de prøver at finde en pris på tømning af vores private spildevandstanke, som kan konkurrere med de eksisterende firmaer, i stedet for at sende mindre pæne breve ud til foreningens medlemmer. Bestyrelsen har besluttet kun at offentliggøre vurderingspriserne på de huse, der er solgt i årets løb og derfor ikke vurderingspriser der er foretaget på andre grundlag. Huse til salg adviseres i opslagsskabet ved kontoret og på hjemmesiden. Nyt administrationsselskab: Bestyrelsen opsagde aftalen med det eksisterende selskab. Der skete for mange fejl, vi betalte for høj en pris og vi havde brug for at sætte vores eget hold. Vi havde fundet frem til DATEA, som ydelsesmæssigt og prismæssigt levede op til vores behov og krav. Vi sparer omkring kroner om året. Årsregnskabet 2014 er udført af vores gamle administrator. 4

5 Hjemmesiden: Vores hjemmeside vil i den kommende sæson blive grundigt gennemgået og udviklet i samarbejde med webmaster og det bestyrelsesmedlem, der får dét ansvar. Vi ønsker at øge informationsmængden i foreningen, så alle kan følge med i, hvad der sker omkring dem. Et forslag kunne være en form for et månedsopslag både på hjemmesiden, men også i det nye opslagsskabe. Fælleshuset: Fælleshuset har været brugt af klubberne og til udlejning. Strømafbrydelse: Ved strømafbrydelse/kortslutning skal man selv rekvirere elektriker, og melde det til sin forsikring, som så vil dække udgifterne. Chikaner på vejene: Vi er nu færdige med at lave bump på vejene. De fungerer forhåbentlig efter hensigten. Altså stille kørsel. Henvendelse til bestyrelsen: Al henvendelse til bestyrelsen skal ske i kontortiden, dette gælder både ved personlig fremmøde samt ved telefonopkald. Evt. klager skal foreligge skriftligt, da de ellers ikke vil blive behandlet. Prøv altid først selv at løse evt. konflikter. Forsikring, adresseoplysninger, telefonnumre m.m.: Forhåbentlig har alle fået forsikret sig således som det er besluttet af generalforsamlingen. Vi har stadig ikke alle havemedlemmers rigtige adresser. Det ville være rart (og det er lovpligtigt) at skrive en mail til os. På denne måde får vi samtidig jeres mailadresse. Parkering: Parkeringsreglerne fremgår af vores ordensregler, som alle skal overholde. Især skal vi gøre opmærksom på, at man hverken må køre eller parkere på græsarealerne. Pligtarbejde: Pligtarbejde er 9 timer i løbet af en sæson, eller tre søndag formiddage fra kl , med mindre man er på et af de faste hold. Det er på disse dage at vi i fællesskab skal vedligeholde vores store fællesarealer, bygninger m.m. Det er vigtigt at du husker at blive afkrydset, ligesom du skal huske at melde, hvis du er på et fast hold. 5

6 Tinglysning: Hvis man har tinglysning i sit hus, skal man huske at afmelde dette, når gælden er betalt. Lån i kolonihavehuset: Har man optaget lån i sit haveforeningshus, er det yderst nødvendigt med en tinglysningsattest ved salg. Der skal af en advokat skrives ret skøde. Når lånet er betalt ud skal man selv sørge for aflysning på tinglysningskontoret. Dette gøres i dag over nettet. Vinterbeboelse: Vi gør opmærksom på, at det stadig ikke er lovligt at bo i haven udenfor sæsonen. Og det er heller ikke tilladt at tilmelde sig til folkeregistret, hverken sommer eller vinter. Postkasser: Al post fra bestyrelsen til medlemmerne bliver i perioden lagt i medlemmernes postkasse i haveforeningen. Det er medlemmernes pligt at tømme postkassen i havesæsonen. Post til bestyrelsen skal lægges i haveforeningens postkasse og ikke i bestyrelsesmedlemmernes private postkasser. Adresseændring skal meldes til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker alle en god sommer! 6

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere