UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO"

Transkript

1 UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Eksisterende forhold Buslinjer Trafikafvikling i morgenspidstime Busserne Bilister Bløde trafikanter Konstaterede problemer/udfordringer Placering af busstoppested R-net Buslinje 660R Anbefaling: Omlægning af linjeføring Alternativ: Stoppesteder på Chr. Richardtsvej vest Buslinje 661R (tidligere 663) Anbefaling: Stoppesteder ved gangtunnel Alternativ: Stoppesteder på Chr. Richardtsvej øst Placering af busstoppested alle busser Buslinje 640 og Buslinje 760E Forbedring af trafikale forhold Afsætning ved Iselingeskolen Krydsning ved Prins Jørgens Allé Oversigtsforhold ved Prins Jørgens Allé Anbefaling Side 2

3 1 Indledning Vordingborg Kommune ønsker at omlægge busserne på R-nettet (660R og 661R=nuværende 663), således at buslinjerne ikke længere benytter busstoppestedet på parkeringspladsen tilknyttet Vordingborg Gymnasium og HF (Uddannelsescentret). Årsagen til omlægningen er, at buslinjerne ved det kommende køreplanskift ikke længere har køreplantid til at køre ind på parkeringspladsen. Stoppestedet skal fortsat benyttes af buslinjerne 640, 664 og 760E i køreplanen for Det overvejes dog, om disse busser i fremtiden også bør benytte andre stoppesteder. Omlægningen og den nye placering af stoppesteder medfører, at skoleelever skal krydse Chr. Richardtsvej på et sted uden et veldefineret krydsningspunkt. Herudover udgør placeringen af stoppestederne på Chr. Richardtsvej muligvis et problem i forhold til trafikafviklingen på Chr. Richardtsvej i morgenspidstimen samt afsætning i tilknytning til skolerne. Vordingborg Kommune har på den baggrund anmodet Via Trafik om at analysere og vurdere de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser ved, at R-net busserne / alle busruterne anvender busstoppestederne på Chr. Richardtsvej, Prins Jørgens Alle eller Københavnsvej, særligt i forhold til trafikafviklingen i morgenspidstimen (tidspunktet hvor eleverne kommer til skolen) samt under hensyn til, at eleverne til og fra Iselingeskolen kan færdes sikkert i trafikken Nærværende notat indeholder resultatet af analysen. Side 3

4 2 Eksisterende forhold 2.1 Buslinjer Der er i dag fem buslinjer, der i morgenspidstimen stopper ved Uddannelsescentret. Det er linjerne 640, 660R, 663, 664 og 760E. 1 De fem buslinjer har primært ankomster til Uddannelsescentret i tidsrummet Herudover har buslinjerne stop ved Uddannelsescentret på afgange om eftermiddagen. Resten af dagen benyttes stoppestedet ikke. En illustration af buslinjernes nuværende ruter ses på figur 1. Figur 1: Buslinjernes ruter i køreplanen På figuren er buslinjerne 640, 660R, 663, 664 og 760E vist. På figur 1 ses, at for linjerne 640 og 660R er uddannelsescentret sidste stoppested på ruten. For linjerne 663 (kommende 661R) og 664 er stoppet på Uddannelsescentrets parkeringsplads en omvej, da ruterne fortsætter ad henholdsvis Prins Jørgens Allé og Chr. Richardtsvej. For linjen 760E er Uddannelsescentret både sidste stoppested på ruten samt første stoppested på den modsatte rute. Det betyder, at bussen bruger parkeringspladsen på Uddannelsescentret som vendeplads, for at den kan fortsætte ruten i modsatte retning. 1 Buslinjen 665 har sidste stop ved Uddannelsescentret på én enkelt afgang. Linjen er ikke yderligere bekrevet i dette notat. Side 4

5 2.2 Trafikafvikling i morgenspidstime Ved en besigtigelse i morgenspidstimen er der registreret, hvordan trafikken afvikles omkring Uddannelsescentret. Besigtigelsen er udført onsdag den 28. august 2013 i tidsrummet I det følgende er registreringerne fra besigtigelsen beskrevet. Beskrivelsen er opdelt på busser, bilister og bløde trafikanter Busserne Bustrafikken i morgenspidstimen er meget kompakt. I tidsrummet ankom 11 busser til området ved Uddannelsescentret. Busserne stopper primært på parkeringspladsen ved stoppestedet eller foran Uddannelsescentret. En enkelt bus benytter parkeringslommen på Chr. Richardtsvej til at sætte passagerer af. Busserne er i registreringerne omkring klokken 8.00 fyldte, og flere af passagererne har ikke siddepladser. Derfor tager det ofte 1-2 minutter, før at alle passagerene er kommet ud af bussen, og chaufføren kan køre videre. Passagerantallet varierer fra 1-75 personer i samme bus, men i ankomsterne tættest på klokken 8.00 er der flest med busserne. Alle registreringerne kan aflæses på tabel 1. Der er kun registreret to påstigninger (samme bus), efter at en bus har sat passagerer af om morgenen. Buslinje 640* 660R E Passagerer Tabel 1: Registreringer af buslinje og antal udstigninger ved parkeringspladsen ved Uddannelsescentret den Buslinjer med (*) betyder, at antal udstigninger ikke er registreret. Busserne ankommer forskudt til parkeringspladsen, men på grund af den lange afsætningstid holder der flere gange to busser samtidig. Da bussernes afsætningsområde er stort, betyder det ikke noget for afsætningen i dag. Passagererne går primært i retning mod Uddannelsescenteret. Det er få passagerer, der går fra parkeringspladsen mod Iselingeskolen. De passagerer, der går mod Iselingeskolen, er desuden ældre, og der er ikke registreret elever, der ligner indskolingselever. Venstresvingsmanøvren fra Chr. Richardtsvej til parkeringspladsen medfører ofte en mindre forsinkelse for busserne, idet de skal vige for modkørende trafik. Ligeledes opleves en mindre forsinkelse for busserne, når der skal køre ud fra parkeringspladsen Bilister Trafikbelastningen på Chr. Richardtsvej er i perioden fra præget af tæt kørsel, primært i retning mod Københavnsvej. Uden for tidsrummet er trafikbelastningen begrænset. Side 5

6 De bilister, der skal fra Chr. Richardtsvej og ind ad Prins Jørgens Allé, har svære oversigtsforhold. De skal være opmærksomme på modkørende trafik inden de svinger, cyklister på den dobbeltrettede cykelsti og krydsende fodgængere og cyklister. Desuden besværliggør beplantningen oversigten. Overkørslen ved Prins Jørgens Allé er vist på Figur 2. Det er kun få bilister, der kommer fra Prins Jørgens Allé, og skal ud på Chr. Richardtsvej. Figur 2: Bilister der drejer ad Prins Jørgens Allé skal være opmærksomme på modkørende bilister, den dobbeltrettede cykelsti samt cyklister og fodgængere, som skal til at krydse Chr. Richardtsvej. Eget foto. Ved indkørslen til Uddannelsescentret opstår en mindre kø på Chr. Richardtsvej, når de venstresvingende skal ind til parkeringspladsen. Dette kan ses på figur 3. Køen bliver dog hurtigt afviklet, og der bliver plads til de venstresvingende. Der er ikke registreret problemer med at komme ud fra parkeringspladsen ved Uddannelsescentret om morgenen. Det kan skyldes, at eleverne selv kører til Uddannelsescentret, parkerer deres bil og først kører ud fra området senere på dagen. Side 6

7 Figur 3: Der opstår en mindre kø ved indkørslen til Uddannelsescentret, når venstresvingende bilister skal vente på frit for at svinge ind på parkeringspladsen. Eget foto. Ved Iselingeskolen opstår samme situation, hvor det kan være svært at komme ind til parkeringspladsen for de venstresvingende. Samtidig kan det være svært at komme ud fra parkeringspladsen igen, når forældre har sat deres børn af. Dette kan ses på figur 4. Figur 4: Indkørsel til Iselingeskolen i morgenspidstimen. Bilister, der skal svinge til venstre for at komme ind til skolen, venter på at der bliver hul i trafikken. Det gør, at der opstår en lille kø på Chr. Richardtsvej. Eget foto. Foran Uddannelsescentret er der også en afsætningslomme, hvor afsætning og påstigning kun er tilladt. I afsætningslommen er der registreret op til tre Side 7

8 holdende biler på samme tid. Afsætningspladsen bliver ikke benyttet i særlig høj grad på registreringsdagen. Da registreringen er foretaget i august på en dag med varmt vejr og solskin, er det muligt, at antallet af afsætninger er højere om vinteren Bløde trafikanter Der er generelt mange bløde trafikanter i området ved Uddannelsescentret samt Iselingeskolen om morgenen. Der er observeret en større mængde af bløde trafikanter til Uddannelsescenteret, der krydser Chr. Richardtsvej ud for Prins Jørgens Allé. Dette gør sig gældende både for bløde trafikanter, der kommer ad Prins Jørgens Allé og ad den dobbeltrettede cykelsti. På modsatte side af Prins Jørgens Allé er der stiforbindelse videre til Uddannelsescenteret. I spidsperioden kan det være svært at krydse her, da der kommer mange biler fra begge retninger, og der kommer busser ud fra parkeringspladsen ved Uddannelsescentret. Der er observeret ventetider på 1-2 min, før det er muligt at krydse vejen. Størstedelen af elever, der skal til Iselingeskolen, krydser i det signalregulerede fodgængerfelt. Der er kun observeret få elever, der krydser uden for fodgængerfeltet. Den dobbeltrettede cykelsti langs Chr. Richardtsvej er benyttet af mange cyklister. 2.3 Konstaterede problemer/udfordringer Ved besigtigelse er følgende problemer/udfordringer konstateret: Mange elever i busserne Mange elever, der krydser Chr. Richardtsvej samtidig Svære oversigtsforhold for kørende, der drejer ind ad Prins Jørgens Allé Svært for bilister at komme ud fra parkeringspladsen ved Iselingeskolen Problemerne beskrives selvstændigt herunder. Mange elever i busserne Flere af busankomsterne om morgenen ved 8-tiden er helt fyldt. Det betyder, at der kommer rigtig mange elever ud af busserne samtidig. I dag er det ikke et problem, da eleverne sættes af ved fortovskanten ved parkeringspladsen. Herfra kan de (uden at skulle krydse nogle veje) gå til enten Uddannelsescentret eller Iselingeskolen. Fortovet er desuden bredt, så der er plads til den store mængde passagerer. Side 8

9 Hvis busserne skal standse andre steder, skal der tages højde for mængden af elever, der benytter busserne, samt at det tager 1-2 minutter, før alle passagerer er ude af busserne. Mange elever der krydser Chr. Richardtsvej samtidig En stor del af eleverne til Uddannelsescentret er fodgængere og cyklister. De krydser Chr. Richardtsvej ved Prins Jørgens Allé. Da eleverne ankommer omkring samme tidspunkt, giver det en høj koncentration af fodgængere og cyklister, der alle skal krydse samtidig. I samme tidsrum er der mange biler på Chr. Richardtsvej, hvilket gør krydsningerne vanskeligere. Svære oversigtsforhold for kørende, der drejer ind ad Prins Jørgens Allé Bilister, der skal ind ad Prins Jørgens Allé i morgenmyldretiden, skal både holde øje med modkørende bilister, cyklister på den dobbeltrettede cykelsti samt krydsende fodgængere, inden de svinger. Dette besværliggøres samtidig af beplantningen, der tager oversigten. Svært for bilister at komme ud fra parkeringspladsen ved Iselingeskolen Når forældrene kører ind på parkeringspladsen ved Iselingeskolen, er det for at aflevere deres børn og derefter forlade parkeringspladsen igen. På grund af den tætte trafik på Chr. Richardtsvej kan det være svært at komme ud fra parkeringspladsen. Side 9

10 3 Placering af busstoppested R-net Det skal understreges, at den nuværende løsning, hvor alle busser stopper på parkeringspladsen, er den mest trafiksikre. Andre placeringer af stoppestederne vil alt andet lige forringe trafiksikkerheden, idet det vil medføre øget antal af bløde trafikanter, der skal krydse Chr. Richardtsvej. Det anbefales derfor at genoverveje reduktionen af buslinjernes køreplantid, så det fortsat bliver muligt at stoppe på parkeringspladsen ved Uddannelsescenteret. Såfremt det ikke er muligt at fastholde stoppestedet, er der i det følgende anvist alternativer, hvorved uheldsrisikoen kan minimeres. På figur 5 er ruterne for alle fem buslinjer vist efter køreplanskiftet. Figur 5: Buslinjernes ruter i køreplanen På figuren er buslinjerne 640, 660R, 661R, 664 og 760E vist. 3.1 Buslinje 660R Linjeføringen for 660R medfører, at elever til Uddannelsescenteret om morgenen bliver tvunget til at krydse Chr. Richardtsvej, idet de vil blive sat af på den sydlige side af Chr. Richardtsvej - uanset placering af stoppesteder. Passagertællingen viser, at der kan forventes op mod 125 flere elever, der skal krydse Chr. Richardtsvej. Side 10

11 Det er Via Trafiks vurdering, at det ikke er forsvarligt at lade et øget antal elever krydse Chr. Richardtsvej uden at iværksætte tiltag for at øge trafiksikkerheden. Via Trafik anbefaler, at buslinjen omlægges, så det er muligt at etablere stoppesteder omkring gangtunnellen under Chr. Richardtsvej. Herved kan der opnås en sikker krydsning. Alternativt kan der etableres stoppesteder på Chr. Richardtsvej umiddelbart vest for Prins Jørgens Allé. I det tilfælde skal der etableres en krydsningshelle på Chr. Richardtsvej. I det følgende beskrives løsningsforslagene Anbefaling: Omlægning af linjeføring For at minimere uheldsrisikoen anbefales det at omlægge buslinjen, så den kører ad Chr. Richardtsvej til Københavnsvej i stedet for ad Prins Jørgens Allé. Herved er det muligt at etablere busstoppestederne i tilknytning til den eksisterende gangtunnel umiddelbart øst for adgangsvejen til Uddannelsescenteret. Dette vil give eleverne mulighed for at krydse Chr. Richardtsvej konfliktfrit. Af hensyn til trafikafviklingen anbefales det, at busstoppestederne etableres som buslommer. De mange passagerer i busserne medfører afsætningstider på 1-2 minutter, hvilket gør det uhensigtsmæssigt at lade busserne holde på vejen, hvor der er meget trafik. Mangel på buslommer kan give dårlig trafikafvikling og utålmodige bilister, som i værste tilfælde kan føre til uovervejede overhalinger. Figur 6-8 viser forslag til fremtidig placering af busstoppested for buslinje 660R. Tabel 2 viser fordele og ulemper ved løsningsforslaget. Side 11

12 Prins J. Allé Vordingborg Kommune Uddannelsescenter Chr. Richardtsvej Figur 6: Forslag til busstop ved gangtunnel på Chr. Richardtsvej. Kræver omlægning af linje 660R (stiplet). Figur 7: Princip for udformning af buslommer ved gangtunnel. Buslommerne bør dimensioneres, så der kan holde to busser på én gang skal afklares med den nye køreplan. Side 12

13 Figur 8: Idéskitse til stoppested på Chr. Richardtsvej for busser kørende mod øst. Her ledes passagererne ned via en trappe til tunnelen under Chr. Richardtsvej. Fordele Ulemper Sikker krydsning for elever Gangtunnel kan udgøre en omvej, hvilket kan øge risikoen for, at elever krydser Chr. Richardtsvej i niveau. Direkte forbindelse til stisystem til Relativ stor afstand for elever til Uddannelsescenteret Iselingeskolen. Kræver større anlægsarbejde. Omlægning af busrute. Tabel 2: Fordele og ulemper ved placering af stoppesteder ved gangtunnel Alternativ: Stoppesteder på Chr. Richardtsvej vest Såfremt linjeføringen fastholdes anbefales det at etablere stoppesteder i buslommer langs Chr. Richardtsvej. Stoppestederne placeres umiddelbart vest for Prins Jørgens Allé. Mellem stoppestederne etableres en krydsningshelle for at øge trafiksikkerheden. En krydsningshelle udgør et støttepunkt, således at der kun skal krydses én kørebane ad gangen. Dette øger trafiksikkerheden og lettere krydsningen. Ved at placere stoppestederne langs Chr. Richardtsvej minimeres mængden af elever, der skal krydse Chr. Richardtsvej i forhold til en placering af stoppestederne langs Prins Jørgens Allé. Via Trafik kan generelt ikke anbefale en placering af stoppestederne langs Prins Jørgens Allé, idet det vil medføre et øget behov for at krydse Chr. Side 13

14 Prins J. Allé Vordingborg Kommune Richardtsvej. Herudover er der ikke tilstrækkeligt areal til at etablere buslommer på Prins Jørgens Allé. Figur 9 viser forslag til fremtidig placering af busstoppested på Chr. Richardtsvej for buslinje 660R, mens figur 10 viser princip for udformning. Chr. Richardtsvej Figur 9. Forslag til busstop og krydsningshelle på Chr. Richardtsvej. Figur 10. Princip for udformning af buslommer og krydsningshelle på Chr. Richardtsvej. Etablering af buslommerne medfører, at stien på den nordlige side skal omlægges. Herudover medfører etableringen af krydsningshellen behov for en mindre vejudvidelse. Tabel 3 på næste side viser fordele og ulemper ved placeringen. Side 14

15 Fordele Direkte forbindelse fra det nordlige stoppested til stisystem til Uddannelsescenter Tæt på svømmehal Krydsningshellen kan anvendes af elever, der kommer på den dobbeltrettede cykelsti fra vest og skal videre til Uddannelsescenteret. Ulemper Stadig behov for, at elever krydser Chr. Richardtsvej. Krydsningshellen udgør en omvej for elever, der afsættes på det sydlige busstoppested, hvilket kan øge risikoen for, at elever vælger at krydse uden for hellen. Kræver omlægning af nordlig sti. Kræver lokal udvidelse af Chr. Richardtsvej. Tabel 3: Fordele og ulemper ved placering af stoppesteder på Chr. Richardtsvej. Side 15

16 3.2 Buslinje 661R (tidligere 663) Linjeføringen for 661R medfører, at elever fra Uddannelsescenteret bliver tvunget til at krydse Chr. Richardtsvej, idet de om eftermiddagen skal stå på bussen på den sydlige side af Chr. Richardtsvej - uanset placering af stoppesteder. Passagertællingen viser, at der kan forventes op mod 85 flere elever, der skal krydse Chr. Richardtsvej. Det er Via Trafiks vurdering, at det ikke er forsvarligt at lade et øget antal elever krydse Chr. Richardtsvej uden at iværksætte tiltag for at øge trafiksikkerheden. Via Trafik anbefaler, at der etableres stoppesteder omkring gangtunnellen under Chr. Richardtsvej. Herved kan der opnås en sikker krydsning. Alternativt kan der etableres stoppesteder på Chr. Richardtsvej umiddelbart øst for Prins Jørgens Allé. I det tilfælde skal der etableres en krydsningshelle på Chr. Richardtsvej. I det følgende beskrives løsningsforslagene Anbefaling: Stoppesteder ved gangtunnel Der henvises til beskrivelsen i afsnit Fordele og ulemper fremgår af Tabel 4. Fordele Sikker krydsning for elever Direkte forbindelse til stisystem til Uddannelsescenteret Ulemper Gangtunnel kan udgøre en omvej, hvilket kan øge risikoen for, at elever krydser Chr. Richardtsvej i niveau. Kræver større anlægsarbejde. Relativ stor afstand for elever til Iselingeskolen. Tabel 4: Fordele og ulemper ved placering af stoppesteder ved gangtunnel Alternativ: Stoppesteder på Chr. Richardtsvej øst Stoppestederne placeres umiddelbart øst for Prins Jørgens Allé. Det nordlige stoppested etableres i afsætningsbanen, mens det sydlige stoppested etableres som buslomme i rabatten. Mellem stoppestederne etableres en krydsningshelle for at øge trafiksikkerheden. En krydsningshelle udgør et støttepunkt, således at der kun skal krydses én kørebane ad gangen, hvilket øger trafiksikkerheden og lettere krydsningen. Det er Via Trafiks vurdering, at såfremt der ikke etableres stoppesteder på Chr. Richardtsvej og i stedet udelukkende henvises til stoppestederne på Københavnsvej, vil det være en væsentlig forringelse i forhold til dagens situation. Dette kan derfor ikke anbefales. Side 16

17 Prins J. Allé Vordingborg Kommune Figur 11 viser forslag til fremtidig placering af busstoppested på Chr. Richardtsvej for buslinje 660R, mens figur 12 viser princip for udformning. Uddannelsescenter Chr. Richardtsvej Figur 11: Forslag til busstoppesteder på Chr. Richardtsvej til linje 661R. Figur 12: Princip for udformning af buslommer og krydsningshelle på Chr. Richardtsvej. Etableringen af krydsningshellen medfører behov for en mindre vejudvidelse. Tabel 5 på næste side viser fordele og ulemper ved placeringen. Side 17

18 Fordele Ulemper Tæt på Uddannelsescenter Stadig behov for, at elever krydser Chr. Richardtsvej. Krydsningshellen kan anvendes af elever, der kommer på den dobbeltrettede cykelsti fra vest og skal videre til Uddannelsescenteret. Krydsningshellen udgør en omvej for elever, der afsættes på det sydlige busstoppested, hvilket kan øge risikoen for, at elever vælger at krydse uden for hellen. Kræver lokal udvidelse af Chr. Richardtsvej. Elever til Uddannelsescenteret skal krydse vejen ved parkeringspladsen Afsætningspladsen reduceres Tabel 5: Fordele og ulemper ved placering af stoppesteder på Chr. Richardtsvej. For at minimere ulemperne kan der arbejdes med at etableres et naturligt krydsningspunkt fra parkeringspladsen og ind til Uddannelsescentret. Figur 13 og figur 14 viser ideskitser til stoppesteder. Figur 13: Idéskitse til stoppested på Chr. Richardtsvej for busser i vestgående retning. Her skitseres en buslomme i afsætningspladsen samt et areal til at lede passagererne hen mod Uddannelsescentret og Iselingeskole. Side 18

19 Figur 14: Idéskitse til stoppested på Chr. Richardtsvej for busser i østgående retning. Her ledes passagererne bag bussen. I enden af buslommen gøres det besværligt for passagererne at gå foran bussen ved fx beplantning. Side 19

20 4 Placering af busstoppested alle busser I lighed med buslinjerne 660R og 661R anbefales det ikke at nedlægge stoppestedet på Uddannelsescenteret, da det alt andet lige vil forringe trafiksikkerheden. Såfremt stoppestedet nedlægges er der i det følgende angivet forslag til alternativ placering af stoppesteder for buslinjerne 640, 664 og 760E. 4.1 Buslinje 640 og 664 Buslinje 640 og 664 har rute ad Chr. Richardtsvej. Det anbefales, at busserne benytter samme stoppesteder som foreslået for buslinje 661R. Der henvises til beskrivelserne i afsnit og Buslinje 760E For buslinje 760E er Uddannelsescentret første og sidste stoppested. Derfor bliver parkeringspladsen brugt som vendeplads for bussen. Buslinjen har i dag tre minutters mellemtid, fra den ankommer til Uddannelsescentret som sidste stop, og før den kører videre med Uddannelsescentret som første stop. Da bussen stadig skal vende for at komme fra den ene retning til den anden, anbefales det, at stoppestedet på Uddannelsescentret bibeholdes til linje 760E. Såfremt det ikke er muligt at bibeholde stoppestedet anbefales det, at etablere stoppesteder umiddelbart vest for Prins Jørgens Alle, jf. beskrivelsen i afsnit Side 20

21 5 Forbedring af trafikale forhold På baggrund af besigtigelsen er der konstateret tre trafikale forhold, der med fordel kan forbedres: Afsætning ved Iselingeskolen Krydsning ved Prins Jørgens Allé Oversigtsforhold Prins Jørgens Allé 5.1 Afsætning ved Iselingeskolen Ved besigtigelsen er der konstateret, at det er svært for bilisterne at komme ud fra parkeringspladsen ved Iselingeskolen. Det er Via Trafiks vurdering, at presset på indkørslen til Iselingeskolen kan reduceres, såfremt der etableres afsætningsmuligheder langs Chr. Richardtsvej. Det vurderes, at det er muligt at etablere afsætningspladser til ca. 5-7 biler i den nordlige side og ca. 2-3 biler i den sydlige side af Chr. Richardtsvej, se Figur 15. Figur 15. Forslag til etablering af afsætningspladser langs Chr. Richardtsvej. Fra den nordlige afsætningsplads er der direkte forbindelse til stisystemet til skolen, mens børnene ved den sydlige afsætningsplads kan ledes gennem buskene og over den dobbeltrettede cykelsti. Eleverne kan derefter gå tilbage til den regulerede krydsning, hvor de kan krydse sikkert. Etableringen af afsætningspladserne kræver at den nordlige sti rykkes mod nord. Figur 16 viser en ideskitse af den sydlige afsætningsplads. Side 21

22 Figur 16: Areal til eventuel afsætningsplads til forældre med børn fra Iselingeskolen. Pilen viser, hvor elever der afsættes, skal ledes hen. Eget foto. 5.2 Krydsning ved Prins Jørgens Allé Ved besigtigelsen er der konstateret, at det er mange bløde trafikanter, der krydser Chr. Richardtsvej ved Prins Jørgens Allé. I perioder med tæt trafik er det svært at krydse vejen. Via Trafik anbefaler således, at der etableres en krydsningshelle umiddelbart vest for Prins Jørgens Allé for at forbedre krydsningsmulighederne og øge trafiksikkerheden. Figur 17: Princip for etablering af krydsningshelle. Side 22

23 Etableringen af krydsningshellen vil kræve en mindre vejudvidelse. Herudover skal krydsningshellen sammenpasses med den valgte placering af stoppesteder. 5.3 Oversigtsforhold ved Prins Jørgens Allé Ved besigtigelsen er der konstateret, at der er dårlige oversigtsforhold for bilister, der svinger fra Chr. Richardtsvej til Prins Jørgens Allé. Via Trafik anbefaler, at beplantningen beskæres og det gennem afmærkning understreges, at der er en dobbeltrettet cykelsti, evt. ved at markere cykelstien med en afvigende farve i krydset. Side 23

24 Prins J. Allé Vordingborg Kommune 6 Anbefaling Det er Via Trafiks overordnede anbefaling, at alle busser fortsat standser på parkeringspladsen ved Uddannelsescenteret. En omlægning vil alt andet lige forringe trafiksikkerheden, idet et større antal elever pålægges at krydse Chr. Richardtsvej. Såfremt omlægningen fastholdes anbefaler Via Trafik, at buslinje 660R omlægges fra Prins Jørgens Alle til Chr. Richardtsvej og der etableres busstoppesteder i form af buslommer ved den eksisterende gangtunnel. Dette vil reducere antallet elever, der krydser Chr. Richardtsvej mest muligt. Busstoppestedet vil kunne betjene alle buslinjerne på nær buslinje 760E, der skal vende på parkeringspladsen. Det anbefales, at buslinje 760E fortsat har stoppested på parkeringspladsen. Figur 18 viser forslag til ny stoppestedsstruktur. Uddannelsescenter Chr. Richardtsvej Figur 18: Forslag til ny stoppestedsstruktur. Kræver omlægning af linje 660R. Det kan ikke anbefales at etablere busstoppesteder på Prins Jørgens Allé, da det vil øge antallet af elever, der skal krydse Chr. Richardtsvej. Herudover vurderes det, at stoppestederne på Københavnsvej ikke er et reelt alternativ til stoppesteder på Chr. Richardtsvej, da det medfører en væsentlig større gangafstand end den nuværende situation. Det vil således være en forringelse af kvaliteten af den kollektive trafik, såfremt stoppestederne på Københavnsvej er eneste alternativ. Side 24

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER Notat Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 6. marts 2017 Projekt nr. 227174 Dokument nr. 1222929334 Version 2 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af RKLA Godkendt

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig.

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig. Daugård Elevtal: ca. 125. Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 5 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 patrulje Farligt krydsningspunkt på vej imellem Tryllefløjten

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter Notat C.F. MØLLER DANMARK A/S ALECTIA A/S RAMBØLL DANMARK A/S CUBO ARKITEKTER A/S SØREN JENSEN RÅDG. INGENIØRFIRMA A/S GEHL ARCHITECTS ApS Emne Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Oversigtskort Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr:

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013 Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk Den 12. april 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Børn og Unge Svar på 10-dages forespørgsel fra Anne Mette Villadsen, Det Konservative

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag TEKNISK NOTAT 15. december 2014 LBP/SSN Udarbejdet af Via Trafik for Københavns Kommune december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje.

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje. Notat 1. marts 2017 Sagsbeh.: PR J.nr.: 05.13.00-P20-4-15 Vej, Park og Miljø Anvendelse af trafiksikkerhedspuljen for 2017 I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed,

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Hillerød cyklistprøverute for 6. klasser

Hillerød cyklistprøverute for 6. klasser Hillerød cyklistprøverute for 6. klasser Start og mål Juni 2016 Partnerskab og Forebyggelse 1 Start og mål Juni 2016 Partnerskab og Forebyggelse 2 Højresving ind på kørebanens cykelbane Juni 2016 Partnerskab

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune NOTAT: Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune Letbane Ring 3. Glostrup Kommune har modtaget udbudsprojekt for letbanen i Ring 3. Derudover er modtaget trafiksikkerhedsrevision, trin 2-3, udarbejdet

Læs mere

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat Dato: 09.05.2015 Projekt nr.: 1003907-001 T: +45 2540 0097 E: lau@moe.dk Projekt: Emne: Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat nr.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Bernadotteskolen, Hellerup Skole, Maglegårdsskolen og Tranegårdskolen Cyklistprøve Rute 3 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne rundt

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL

UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Projektforslag for 9 lokaliteter... 3 1.1 Rampe i stedet

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade?

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Lars Weiss ifm. indstilling om Trafikplan Indre Nørrebro Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? Den 2. september 2015 mødtes

Læs mere

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling Bilag 9 Generelt De overordnede principper for trafikafviklingen fremgår af skitserne til højre. For yderligere detaljeringsgrad henvises til tegning nr. 21 - Trafikafviklingsplan. Der er følgende generelle

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere