Optimal klimastyring til svineproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimal klimastyring til svineproduktion"

Transkript

1 Optimal klimastyring til svineproduktion

2 DOL 234F sætter standarden I en moderne svineproduktion er det afgørende, at dyrene har de bedste vilkår for at kunne producere optimalt. SKOV har udviklet staldcomputeren DOL 234F, som sikrer dyrene optimale klimaforhold. Klimacomputeren kan regulere klimaet i næsten alle typer af stalde og er modulopbygget, så den kan tilpasses den enkelte producents behov. Brugervenlig og individuel Staldcomputeren betjenes let ved hjælp af en drejeknap og har et grafisk display, hvor teksten suppleres af ikoner, og grafer kan vise holdkurver og trendkurver. Opsætningen tilpasses den enkelte producents besætning, og displayet er opbygget, så menuer, der anvendes dagligt, er hurtige at tilgå med en drejeknap. Det er naturligvis muligt at ændre alle detaljer i opsætningen, så klimaet i stalden reguleres efter de værdier, som producenten har erfaret at opnå de bedste resultater med. Sikkerhed Staldcomputerens funktioner ligger på tre adgangsniveauer, som alle kan beskyttes med en adgangskode. Dermed sikrer man, at kun medarbejdere med den nødvendige kompetence kan ændre indstillingerne på det enkelte niveau. Præcis klimastyring Staldcomputeren regulerer efter en Med Dynamic Air måles den trinløse ydelse vha. af en sensor i luftudtaget, og herved fås et præcist udtryk for ventilationsanlæggets ydelse. PID-styring, som gør det muligt at opnå et meget præcist temperatur- og fugtniveau i stalden. PID-styringen anvendes til såvel regulering af ventilation, varme, gulvvarme som befugtning og køling. DOL 234Fs funktioner giver producenten mulighed for at tilpasse klimaet med den udbyggede kurvestyring, så klimaet løbende tilpasses dyrenes alder og behov. Desuden styrer staldcomputeren højtrykskøling og overbrusning, som er effektive redskaber til at holde en bestemt temperatur ved høje udetemperaturer. Overbrusning kan reguleres efter temperatur og tid og kan desuden indstilles, så den virker adfærdsregulerende fx ved at forbedre dyrenes fordeling i stalden. I oversigtsmenuen kan du aflæse for begge stalde i en to-staldscomputer. Trendkurver giver dig et billede af klimaet det seneste døgn. Trendkurver gør det f.eks. muligt at sammenholde data og at analysere, hvor stabilt staldens klima er. 2 OPTIMAL KLIMASTYRING TIL SVINEPRODUKTION

3 DOL 234F funktioner PID-reguleringsteknik MultiStep og Dynamic MultiStep Luftydelsesstyring med Dynamic Air Separat styring af to aktuatorer Vinterkompensering af undertryk Regulering efter udetemperatur Komfortkontrol Nattemperatursænkning Varmestyring af flere varmekilder Fugtstyring med/uden varme Udbygget kurvestyring (temperatur, varme, fugt, gulvvarme, minimumog maksimumventilation Styring af højtrykskøling Styring af gulvudsug Styring af gulvvarme Sekventiel/parallel styring af gulvudsug Styring af overbrusning Ekstra ventilation Trendkurver Pausefunktion (iblødsætning/vask/ tørring) Frostsikring af tom stald Adgangskoder Omfattende alarmfunktioner Drifts- og alarmlog Alarm for uregelsmæssigt vandforbrug Nattemperatursænkning

4 OPTIMALT KLIMA OG LAVT ENERGIFORBRUG SKOV har fokus på at udvikle produkter, som udover at skabe optimale betingelser for dyrene også forbruger mindst mulig energi. Vi har flere produkter, som sænker energiforbruget markant ligesom de alle er udviklet og optimeret i forhold til det samlede system, så SKOVs kunder er sikret et velfungerende og energibesparende ventilationsanlæg. Store besparelser på elregningen Optimalt klima for dyrene i stalden Mindre støj i stalden Kort tilbagebetalingstid 4 OPTIMAL KLIMASTYRING TIL SVINEPRODUKTION

5 6-10 kwh Med Dynamic MultiStep er det muligt at regulere energiforbruget i en slagtesvineproduktion ned til mellem 6 og 10 kwh pr. stiplads årligt Staldcomputeren DOL 234F styrer luftindtaget ved hjælp af SKOVs to reguleringsprincipper: MultiStep og Dynamic MultiStep, der udover at sikre et optimalt staldklima også sænker energiforbruget markant. Forskellen på reguleringsprincipperne er, at MultiStep regulerer én ventilator trinløst fra %, hvorimod Dynamic MultiStep kobler flere trinløse ventilatorer ind efter behov. MultiStep eller Dynamic Multistep? Der er forskellige faktorer, der spiller ind, når man skal vælge reguleringsprincip, herunder fx : Klimaforhold Nuværende ventilationsløsning Investeringsprofil Dynamic MultiStep er det reguleringsprincip, som giver den største energibesparelse faktisk kan energiforbruget i en slagtesvineproduktion reduceres til kun 6-10 kwh pr. stiplads årligt. Det er meget individuelt, hvilket reguleringsprincip der er den bedste investering, og vi vil selvfølgelig give råd og vejledning om, hvilket princip der egner sig bedst til de enkelte projekter. OPTIMAL KLIMASTYRING TIL SVINEPRODUKTION 5

6 SKOV Alarm og nødopluk I mekanisk ventilerede stalde er der stor risiko for, at dyrene lider alvorlig overlast, hvis ventilationen svigter og ikke genetableres hurtigst muligt. Luftens iltindhold formindskes, luftfugtigheden stiger, og dyrene kan ikke komme af med deres overskudsvarme. En hurtig og effektiv reaktion er nødvendig. SKOVs alarmanlæg og nødopluk er enkle, funktionssikre, stabile og særdeles effektive. DOL 2200 alarmanlæg DOL 2200 er en serie af alarmer, der via lokal alarmmelder - fx sirene eller blinklys - eller via telefon giver alarm ved uregelmæssigheder. Alarmen har et indbygget modul for fastnet eller GSM og kan overvåge temperaturen i 10 afsnit. Alternativt kan hver indgang vælges ON/OFF, så den kan anvendes til at alarmere ved tom silo, fastkørte snegle, fejl på oliefyr m.m. Er der behov for flere alarmindgange, kan udvidelsesmodul købes. DOL 2200 er udstyret med et stort grafisk display, der viser temperaturen samt alarmstatus for hver indgang. Hvis DOL 2200 er tilsluttet en telefonlinje, kan alarmeringen foretages til flere telefoner samtidig eller i en bestemt rækkefølge. Opkald kan kvitteres, hvorved alarmeringen stopper. Alle funktioner kan fjernbetjenes pr. telefon. DOL 2100 alarmanlæg DOL 2100 har samme funktionalitet som DOL 2200, men er uden grafisk display. Der kræves en ekstern termostatenhed ved tilslutning af temperaturfølere. DOL 2200 har en talecomputer installeret. der ved alarm giver melding i klar tale. 6 OPTIMAL KLIMASTYRING TIL SVINEPRODUKTION

7 DOL 278 nødopluk - ON/OFF I svineproduktioner anvendes der ofte et ON/OFF nødopluk, der sammen med SKOVs klimacomputer fungerer som et nødopluk, der ved strømsvigt eller tekniksvigt åbner ventilationsanlægget helt. Selve nødoplukket ligger i klimacomputeren, blot hentes energien til åbning af ventilationsanlægget fra DOL 278. Ved strømsvigt tvangsåbnes de tilsluttede luftindtag og luftudtag helt. Temperaturstyret nødopluk I områder, hvor der kan forekomme lave temperaturer, anvendes der et temperaturstyret nødopluk i fare- og smågrisesektioner. DOL 278T udgør sammen med SKOVs klimacomputer et uafhængigt nødopluksystem, der ved tekniksvigt, strømsvigt eller betjeningsfejl åbner ventilationssystemet. Nødoplukket ligger i DOL 278 og aktiveres, når staldtemperaturen overskrider den indstillede temperatur på DOL 278. Åbningen er afhængig af temperaturoverskridelsen og sker gradvist. DOL 278 er udstyret med en separat temperaturføler og er således ikke afhængig af klimacomputerens målinger. DOL 278 er udstyret med kompensering for høj udetemperatur, dvs. at udetemperaturføleren overstyrer/udsætter nødoplukket, såfremt det er varmt ude. OPTIMAL KLIMASTYRING TIL SVINEPRODUKTION 7

8 Dynamic Air Dynamic Air er et måleprincip, der sikrer svineproducenten en korrekt minimumventilation samt et optimeret varmeforbrug ved hjælp af præcise, konstante målinger af luftydelsen i skorstenen. Høj velfærd - lav varmeregning En præcis måling af ydelsen i skorstenen er speciel vigtig i perioder, hvor ventilationsbehovet er lavt. Korrekt minimumventilation er afgørende for en optimal produktion og for varmeudgifterne. For lav ventilationsgrad kan medføre at dyrene får luftvejslidelser og en dårligere produktivitet, hvorimod for høj ventilationsgrad betyder unødvendigt høje varmeudgifter. Målingerne i skorstenen sikrer at styringen kompenserer for en eventuel vindpåvirkning, hvilket betyder at ventilatoren kan reguleres mere præcist til det aktuelle behov, end det ellers er tilfældet. Dynamic Air er et økonomisk attraktivt produkt, hvor der ikke anvendes mekaniske og bevægelige komponenter til målingerne og er dermed en driftssikker og og stabil løsning. Dynamic Air til kanaludsug Dynamic Air kan også anvendes i stalde med kanaludsug, som der blandt andet er tradition for i mange lande. En tryksensor i hvert luftudtag i de enkelte sektioner sikrer, at dyrene i stalden får den nødvendige mængde luft uanset trykket i kanalen. Målinger sammenholdt med informationer om trykket i kanalen gør, at ventilationen tilpasses præcist det aktuelle behov i hver enkelt sektion i stalden, og derved undgås unødvendig ventilation, og dermed kan producentens udgifter til varme og strøm optimeres. Forbedret minimumventilation Optimeret energiforbrug Reduceret varmeforbrug Ingen mekaniske svagheder Leveres også til stalde med kanaludsug Optimalt klima på trods af kraftig vind 8 OPTIMAL KLIMASTYRING TIL SVINEPRODUKTION

9 En tryksensor i hvert luftudtag i de enkelte sektioner sikrer, at dyrene får den nødvendige mængde luft uanset trykket i kanalen. OPTIMAL KLIMASTYRING TIL SVINEPRODUKTION 9

10 En hurtig og effektiv reaktion er altafgørende, hvis der er problemer i stalden. Med SKOVs FarmOnline app kan du overvåge staldene fra din smartphone og hurtigt reagere på alarmer. 10 OPTIMAL KLIMASTYRING TIL SVINEPRODUKTION

11 FarmOnline til svineproduktion SKOV har udviklet managementsystemet FarmOnline, der bruges i de stadig større svinebedrifter. FarmOnline giver svineproducenten en lang række muligheder for, på trods af en eventuel stor geografisk spredning, at overvåge og styre sine farme. Med FarmOnline får man blandt andet mulighed for at regulere klimaet i de enkelte stalde, at modtage alarmer og at udveksle strategier mellem de enkelte huse og modtage rådgivning fra SKOV eller konsulenter. Data direkte fra stalden Svineproducenten kan med et FarmOnline system udtrække en lang række klimadata fra de enkelte staldcomputere og på baggrund af disse data udarbejde analyser og produktionsoptimerende tiltag. Det betyder en højere datavaliditet, som giver et bedre beslutningsgrundlag og mere tid til at passe dyrene i stalden. Hurtig og kvalificeret handling Producenten kan reagere på alarmer med det samme ved for eksempel at ændre på opsætningen i staldcomputeren via FarmOnline. Svineproducenten har mulighed for hurtig og kvalificeret handling, når der kommer en alarm. Hurtig indgriben kan sikre dyrenes velfærd, og økonomiske tab kan reduceres eller helt undgås. Brugervenlig og genkendelig FarmOnline kan importere producentens egne fotos og tegninger af gård og sektioner, hvilket giver en stor grafisk genkendelighed i programmet. Tryg med FarmWatch FarmWatch anvendes til produktion af slagtesvin og giver mulighed for kontinuerlig overvågning af vandforbruget i slagtesvinestalde. FarmWatch registrerer vandforbruget hver time, og afvigelser fra det normale forbrug varsles med sms og alarmvisning i FarmOnline. En hurtig indgreben betyder, at dyrene hurtigere kan komme i behandling, og ofte betyder det, at sygdomme kan indkredses og bekæmpes med en mindre indsats. Opsyn med stalden via smartphone Hold øje med stalden fra smartphonen En internetadgang er alt, hvad der kræves, for at man med SKOVs FarmOnline app til smartphones kan få adgang til alle sine staldcomputere ligegyldigt hvor i verden de er placeret. Producenten har således mulighed for at se klimadata og alarmer, og dermed minimere risikoen for tab i tilfælde af systemnedbrud. SKOVs mobilapp kan downloades til Android, iphone og Windows Phone. Ikoner og grafiske elementer giver brugeren et hurtigt overblik over det aktuelle skærmbillede. Tabeloversigter med udvalgte nøgletal OPTIMAL KLIMASTYRING TIL SVINEPRODUKTION 11

12 DA SKOV A/S Hedelund 4 DK-7870 Roslev T: (+45) Forhandler SKOV Asia Ltd. PB Tower TH Bangkok T: (+66) Climate for Growth

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren

Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren Bygningsautomatik kan reducere energiudgifterne i bygninger i sundhedssektoren. I dette dokument beskrives teknologier, som bidrager til at mindske

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere for boligejere at opleve den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere