H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. JESSEN JÜRGENSEN A/S"

Transkript

1 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Universal Infrarød Serie Brugsvejledning Denne vejledning er kun en delbeskrivelse baseret på standardmodeller (NTC og tryktransducer) for regulering af kølekompressorer og kondensatorblæsere. Ønskes yderligere oplysninger for anden anvendelse kan engelsk betjeningsvejledning rekvireres. 1. Introduktion til IR serien Styringerne i Univeral Infrarød serien er fremstillet specielt til styring af tryk, fugtighed og temperatur i luftkonditioneringsanlæg, køle- og varmeanlæg. 1.1 Hovedtræk Der er 41 modeller med forskellige udgange og forskellig strømforsyning for at imødekomme alle behov. Infrarød styringernes sikkerhed og kvalitet er i.h.t. ISO Desuden er de CE mærket. Universal regulator (Universal step controls) Trinkobler findes i 2 udførelser: - Panelmontage version (32) - DIN montage version (PR) og hver af disse udførelser leveres i følgende versioner: V: 1 relæudgang W: 2 relæudgange Z: 4 relæudgange Hver af disse versioner kan leveres med følgende indgange: 0: NTC føler (mulighed for 2 følerindgange) 1: PTC føler 2: Termoelementføler tpe J2K 3: 0-20 mamp 4-20 mamp (transducer) 4: Spændingssignal -5/ +1 Vdc. H. Jessen Jürgensen A/S lagerfører følgende: Panelmontage IR32Z trin 4-20 mamp varenr IR32Z trin NTC varenr

2 IR32W trin 4-20 mamp varenr IR32W trin NTC varenr DIN montage IRDRZ trin 4-20 mamp varenr IRDRZ trin NTC varenr. 59xxxx IRDRW trin 4-20 mamp varenr. 59xxxx IRDRW trin NTC varenr. 59xxxx 2. Anvendelse af Universal Infrarøde instrumenter Instrumenterne i den Infrarøde serie er meget alsidige og fleksible og har en god ydeevne. Der er 3 programmeringsparametre (1. set-punkt ; 2. type P parametre - d.v.s. ofte brugte parametre; 3. type C parametre - nyttige til en standard konfiguration af instrumentet). Følgelig kan IR bruges således: 1) Med fabriksindstillet konfiguration (se afsnit 4). Det er nok at kontrollere og om nødvendigt at ændre setpunkt og P parametre. Bemærk: Ved modellerne med strøm/spænding indgange eller termoelementer J kan det være nødvendigt at ændre nogle C parametre (se beskrivelse af parameter C13, C15, C16 og C19). 2) Instrumentet skal bruges til formål, der kræver forskellig konfiguration Først vælges egnet driftsmåde for IR ved at ændre C0 konfigurationsparametret. C0 kan have 9 forskellige værdier, hvilket svarer til 9 forskellige driftsmåder. Derefter og hvis nødvendigt ændres setpunkt og P parametre i.h.t. ønsker. 3. Specielle konfigurationer kan kræve ændring af nogle andre konfigurationsparametre. For eksempel kan driftsmåden på de digitale indgange (parameter C29 og C30) programmeres og indkobling af udgange kan indstilles (parameter C6, C7 og C9). Modeller med NTC indgange kan tilsluttes en anden føler for at styre instrumentet i et differensmode eller kompenseringsmode. Driftsmåden kan standardiseres (se C33) hvorved der skabes nye driftsmåder ud over de allerede foreliggende 9 i C0. I de fleste tilfælde er det foruden setpunkt og differens tilstrækkeligt kun at indstille P parametrene. Men først skal den valgte driftsmåde ( mode ) indstilles med parameter C0. Trykknap funktionerne: Se figur 1 for IR32 modeller og figur 2 for IRDR. Fig. 1 Fig. 2 For panelmontage For DIN montage 1. Display. Viser værdien målt af den tilsluttede føler eller transducer (indstilles på C15 og C16). I tilfælde af alarmtilstand vises skiftevis følerværdien og koderne på de aktiverede alarmer. Under programmering vises parameterkoderne og deres aktuelle værdi. 2. Komma foran decimalbrøk. Viser antallet af decimaler i det styrede parameter. 3. Lysdiode reverse. Blinker når mindst en komponent bliver aktiveret. Antallet af blink indikerer antal relæer (udgangssignal) som er aktiveret. Der er 2 sekunders pause mellem blinkene. 4. Lysdiode direct (direkte). Blinker når mindst en komponent bliver aktiveret. De øvrige funktioner, se reverse. Se næste afsnit vedrørende betydningen af reverse og direkte driftsmåde. 2

3 5. SEL knappen. For visning af/ eller valg af setpunkt. Ved tryk på denne knap over 5 sekunder sammen med knappen PRG-MUTE fås adgang til password og konfigurationsparametre (kode type CXX ). 6. PRG-MUTE knap Hold knappen nede i 5 sekunder for at få adgang til menuen med de parametre, der bruges ofte (kode type PXX ). I tilfælde af alarm slukker denne knap ligeledes buzzeren og nulstiller alarmsignalet, efter at årsagen til alarmen er forsvundet. Endvidere bruges knappen til at lagre de indstillede parameterværdier efter en programmering. 7. VP knap. Forøger setpunktsværdien eller andre værdier i forbindelse med det valgte parameter. 8. Down knap Reducerer setpunktsværdien eller andre værdier i forbindelse med de valgte parametre. (se NTC2 afsnit tilslutninger ). For NTC versionen med 2 følere vises værdien for føler nr. 2, sålænge down knappen holdes nede. 3. Driftsmåder For at vælge en af de mulige driftsmåder er det nok kun at ændre et parameter (C0), og styringen vil derefter automatisk indrette sig på den valgte driftsmåde. De 9 driftsmåder er som følger. Driftsmåde 1: Direkte. Hovedparametrene i denne funktion er setpunkt (St1) og differens (P1). Ved direkte driftsmåden modsætter styringen sig kun den kontrollerede mængde, hvis den overstiger setpunktsværdien. Hvor setpunktsværdien (St1) er fastsat, vil udgangene blive indkoblet en efter en, når parametret afviger fra St1. Som vist på skitsen er relæerne på modellerne med flere udgange fordelt ligeligt inden for hver differens. Når det kontrollerede parameter er lig med eller højere end St1 + P1 indkobles alle udgange. Omvendt hvis parametret, der starter med værdier højere end St1, begynder at falde, vil ethvert aktivt relæ blive afbrudt, når det nærmer sig St1. Når St1 værdien er nået, vil alle udgange blive udkoblet. Direkte lysdioden blinker periodisk, én gang for hver aktiveret udgang. Driftsmåde 2: Reverse. Styringen er fabriksindstillet til denne driftsmåde. Som vist på skitsen er hovedparametrene i denne funktion setpunkt (St1) og differens (P1). Til standardfunktionen, der svarer til reverse drift, indkobler styringen kun udgangene, hvis den kontrollerede mængde falder under setpunktsværdien. Når først setpunktet (St1) er fastsat, vil udgangene blive indkoblet en efter en, efterhånden som parametret afviger fra St1. Som vist på skitsen er aktiveringen af relæerne på modellerne med flere udgange fordelt inden for differensen. Når det kontrollerede parameter er lig med eller under St1 + P1 indkobles alle udgange. Omvendt, hvis parametret, der starter med værdier lavere end St1, begynder at stige, vil ethvert aktivt relæ blive afbrudt, når det nærmer sig St1. Når St1 værdien er nået, vil alle udgange blive udkoblet. Reverse lysdioden blinker med et antal impulser, der svarer til de aktiverede udgange. Driftsmåde 3: Neutral zone Hovedparametrene i denne funktion er setpunkt (St1), reverse mode differens (P1), direkte mode differens (P2) og neutral zone (P3). Formålet med styringen er at få det kontrollerede parameter begrænset til et område kaldet neutral zone, indstillet omkring setpunkt (St1). Som vist på skitsen afhænger værdien af den neutrale zone af værdien af parameter P3. Inden for den neutrale zone kræver instrumentet ikke indgriben af andre anordninger. 3

4 Uden for den neutrale zone arbejder instrumentet i direkte drift, når det kontrollerede parameter forøges, og i reverse drift, når det falder. Afhængig af den anvendte model kan et eller flere relæer være i direkte eller reverse drift. Førnævnte udgange aktiveres/afbrydes i henhold til procedurerne vist under driftsmåde 1 og 2 afhængig af værdierne af det kontrollerede parameter, St1, P1 og P2. Lysdioderne Direct og Reverse vil blinke som tidligere beskrevet. Advarsel: Hvis instrumentet kun har en relæudgang, vil det arbejde i reverse drift med neutral zone. Driftsmåde 4: PWM Hovedparametrene i denne funktion er setpunkt (St1), reverse mode differens (P1), direkte mode differens (P2) og neutral zone (P3). Reguleringslogikken ved denne funktion er den samme som under driftsmåde 3. Det er faktisk en funktion med neutral zone med den ekstra funktion, at relæerne aktiveres impulsivt i henhold til PWM proceduren (Pulse Width Modulation). I praksis vil det sige, at hver enkelt relæ i stedet for at blive aktiveret, når det overstiger differensen (eller dele af den) periodisk bliver aktiveret (i en 20 sekunders periode - kan ændres om ønsket) i 0.2 til 20 sekunder afhængig af strømmængden. Perioden relæet er tændt er proportionel med det kontrollerede parameters placering inden for differensen, som vist på skitsen. PWM driften giver derfor en proportionel styring, der kan forbedre reguleringen af det kontrollerede parameter. Imidlertid skal man tage hensyn til begrænsningerne ved denne drift. For eksempel tilrådes det ikke at bruge denne driftsmåde ved kompressorer eller andre aktuatorer, hvis stabilitet kan tage skade af de hurtige omskift. Man bør huske på, at for hurtige skift af relæerne kan forkorte levetiden (beregnet ved ca. 1 million aktiveringer). Ved PWM driften vil lysdioderne Direct/ Reverse blinke et antal gange svarende til antallet af aktive udgange. Når instrumentet kun har et relæ, vil det arbejde i reverse drift med neutral zone. Driftsmåde 5: Alarm Hovedparametrene i denne funktion er setpunkt (St1), reverse mode differens (P1), direkte mode differens (P2), neutral zone (P3), alarmindstilling for laveste grænse (P25), alarmindstilling for højeste grænse (P26), alarm differens (P27) og alarm tidsforsinkelse (P28). Ved denne funktion er 1 relæ (V og W udgave) eller 2 relæer (Z udgave) sat til at signalere en general alarm (afbrudt eller kortsluttet føler, unormal funktion af elektronikken) eller en højeste eller laveste alarmgrænse. I V og W udgaverne er det aktiverede relæ altid det samme. I Z udgaven er relæ 3 aktiveret ved generelle alarmer og ved laveste alarmgrænse, hvorimod relæ 4 er aktiveret ved generelle alarmer og højeste alarmgrænse. Aktiveringen af alarmrelæet føjes til de øvrige alarmsignaler, der er aktive ved andre driftsmåder, det vil sige alarmkode på display og akustisk signal (ved udgaver med buzzer). I W og Z udgaverne kan relæerne, der ikke bruges til alarmsignaler, bruges som under driftsmåde 3. Når alarmudgangen er aktiveret, vil den blive afbrudt, når årsagen til alarmen er fundet og fjernet (automatisk nulstilling fås ved en lav værdi for alarmdifferens P27) eller når PRG-MUTE knappen trykkes ned (ved manuel nulstilling skal der være valgt høje værdier for P27). Det er vigtigt at pointere, at hvis MUTE knappen trykkes ned, mens alarmen stadig er til stede, vil buzzeren blive slukket og alarmkoden fjernet, men alarmrelæet vil forblive aktivt. 4

5 Driftsmåde 6: Direkte/ reverse valg fra digital indlæsning Hovedparametrene i denne funktion er setpunkt (St1), direkte mode differens (P1), setpunkt (St2) og reverse mode differens (P2). Instrumentet vælger direkte eller reverse funktion (se driftsmåde 1 og 2) afhængig af om den digitale indlæsning 1 er åben eller lukket. For at sige det mere nøjagtigt vil man have: Direkte funktion når digital indlæsning 1 er åben, og reverse funktion når digital indlæsning 1 er lukket. Driftsmåde 7: Direkte funktion med ændring af setpunkt og differens fra digital indlæsning. Ved denne driftsmåde ændres driften (altid direkte) ikke, hvadenten den digitale indlæsning er åben eller lukket, men setpunkt og differens ændres. Hovedparametrene ved denne driftsmåde er aktiv indstilling (St1) og differens (P1) med åben digital indlæsning og aktiv indstilling (St2) og differens (P2) med lukket digital indlæsning. Driftsmåde 8: Reverse driftsmåde med ændring af setpunkt og differens fra digital indlæsning. Ved denne driftsmåde ændres driften (altid reverse ) ikke, hvadenten den digitale indlæsning er åben eller lukket, men setpunkt og differens ændres. Hovedparametrene ved denne driftsmåde er aktiv indstilling (St1) og differens (P1) med åben digital indlæsning og aktiv indstilling (St2) og differens (P2) med lukket digital indlæsning. 5

6 Driftsmåde 9: Funktion med 2 setpunkter - 1 i direkte og 1 i reverse Hovedpunkterne ved denne drift er setpunkt (St1), direkte mode differens (P1), setpunkt (St2) og reverse mode differens (P2). Denne funktion er ved W og Z udgaver og svarer til driftsmåde 3 (funktion med neutral zone) idet halvdelen af udgangene er aktive i direkte drift og halvdelen i reverse. Forskellen er, at der ikke er et enkelt fastsat setpunkt, så man kan arbejde som om to uafhængige instrumenter arbejder med den samme føler. Når opsætningen/ driftsmåden er valgt, skal styringen programmeres via parametre. Yderligere beskrivelse af driftsopsætning findes kun på engelsk - henvendelse til HJJ A/S. 6

7 Avanceret opsætning : Parametertabel Tabellen nedenfor viser alle standardparametrene på de infrarøde styringer (P og C modeller). For at komme ind i parameterområdet følges instruktionerne på side *** og password 77 bruges. For at se værdien af hvert parameter og ændre det, se anvisninger på side ***. Parameter Beskrivelse Min. Max. Fabriksindstilling St1 Setpunkt 1 min. føler max. føler 20 St2 Setpunkt 2 (driftsmåde 6,7,8,9) min. føler max. føler 40 C0 Driftsmåde Indstilling af differens P1 Differens for setpunkt 1 (absolut værdi) 0,1 99,9 2,0 P2 Differens for setpunkt 2 0,1 99,9 2,0 P3 Differens for neutral zone (driftsmåde 3,4,5) (absolut værdi) 0 99,9 2,0 C4 Autoritet. Kun NTC modeller med driftsmåde1 eller 2 og -2,0 2,0 0,5 C19=2, 3 el. 4 C5 Kontrol aktion: 0 = proportionel (P) 1 = Prop + Integreret (P+I) Udgange C6 Forsinkelse mellem indkobling af 2 forskellige udgange C7 Minimum tid mellem indkoblinger af samme udgange C8 Minimum udkoblingstid for samme udgang C9 Minimum indkoblingstid for samme udgang C10 Status for udgangene ved føleralarm: 0 = alle udgange 1 = alle udgange indkoblet 2 = udgange i direkte funktion indkoblet, øvrige udkoblet 3 = udgange i reverse funktion indkoblet, øvrige udkoblet C11 Rotation (kun driftsmåde 1,2,6,7,8) = ingen rotation 1 = standard rotation 2 = rotation (kompr. på udgang 1 og 3) 3 = rotation C12 Varighed af PWM cyklus 0, Føler C13 Følertype = 4-20, 1 = 0-20 m Amp NTC: hvis C13=1 viser instrumentet NTC2, men kontrollerer på NTC1. P14 Føler kalibrering eller offset ,9 0,0 C15 Min. værdi for indlæsning I og V -99 C16 0,0 C16 Max. værdi for indlæsning I og V C C17 Føler filter (støjfilter) C18 Temperatur enheder: 0 = C, 1 = F C19 Anden føler, kun NTC, driftsopsætning 1 eller = ingen ændring af standard opsætning 1 = forskelling opsætning (NTC1 - NTC2) 2 = sommer kompensation 3 = vinter kompensation 4 = aktiv kompensation ved neutral zone P2 Parameterindstilling C21 Minimum setpunkt 1 grænse -99 C22 min. føler C22 Maximum setpunkt 1 grænse C max. føler C23 Minimum setpunkt 1 grænse -99 C24 min. føler C24 Maximum setpunkt 1 grænse C max. føler 7

8 Parameter Beskrivelse Min. Max. Fabriksindstilling Alarmer P25 Lav temp. alarm setpunkt -99 P26 min. føler P26 Høj temp. alarm setpunkt P max. føler P27 Alarm differens (absolut værdi) -99,0 99,0 2,0 P28 Alarm forsinkelse (min. 0) C29 Konfiguration af digital indlæsning 1 (C0 afviger fra 6,7,8) I tilfælde af alarm afhænger status af relæerne af C31 0 = ingen aktiv indlæsning 1 = øjeblikkelig ydre alarm med automatisk nulstilling 2 = omgående ydre alarm med manuel nulstilling 3 = ydre forsinket alarm (P28) med manuel indstilling 4 = tilsluttet/ afbrudt afhængig af digital indlæsningsstatus C30 C31 Digital indlæsning 2 (kun IRDR) Se C Status af udgange i tilfælde af alarm fundet via digital indlæsning 0 = alle udgange afbrudt 1 = alle udgange tilsluttet 2 = alle udgange i reverse afbrudt, øvrige uændret 3 = alle udgange i direkte afbrudt, øvrige uændret Andre C32 Adressering af unit for serieforbindelse Specielle parametre C33 Speciel driftsmåde: 0 = nej, 1 = ja Før C33 ændres skal start driftsmåde C0 være indstillet og programmeret. Brug via fjernbetjening/ tastatur C50 Aktivering af tastatur (TS) og fjernbetjening (TC) = TS afbrudt, TC tilsluttet (kun type P parametre) 1 = TS tilsluttet, TC tilsluttet (kun type P parametre) 2 = TS afbrudt, TC afbrudt 3 = TS tilsluttet, TC afbrudt 4 = TS tilsluttet, TC tilsluttet (alle parametre) C51 Kode for aktivering af fjernbetjening = password indsat 8

9 4. Nem opsætning: Fabriksindstillet konfiguration. IR styringen leveres klar til brug i reverse driftsfunktion. Der er flere forskellig anvendelsesmuligheder, og de kan variere afhængig af hvilken type føler, der tilsluttes instrumentet. Fabriksindstillede værdier: Det er imidlertid altid muligt at ændre den fabriksindstillede konfiguration for at få instrumentet til at virke som ønsket. Parameter Kode Fabriksindstilling Område Setpunkt St1 2,0 føler grænse Differens P1 2,0 0,1/ 99,9 Føler kalibrering P14 0,0-99/+99 Laveste alarmgrænse P25 føler laveste grænse -99/ P26 Højeste alarmgrænse P26 føler højeste grænse P25/999 Alarmdifferens P27 2,0 0,1/99,9 Alarmforsinkelse P28 60 minutter 0/120 min. Ovennævnte P parametre og St (setpunkt) ændres og indstilles ved: 1. Tryk på PRG i ca. 5 sekunder. 2. Med eller knapperne skiftes imellem parametrene P1, P14, P25, P26, P27 og P28 (afhængigt af o opsætningen driftsmåde ). 3. Ud for det valgte parameter trykkes på SEL og værdien for det valgte parameter vises. 4. Parametrenes værdi ændres herefter med eller knapperne. 5. Tryk på PRG og den nye/ ønskede værdi indprogrammeres. 6. Afslut ved tryk på SEL. Ændring af opsætningen (driftsmåde) med C0 og de øvrige C parametre. - Tryk på SEL og PRG samtidigt i ca. 5 sek. til display viser 0. - Ved tryp på eller flyttes displayvisningen til 77 (password 77). - Tryk SEL for at bekræfte password er korrekt. - Parametret C0 vises herefter på display. - Tryk på SEL igen og den aktuelle driftsmåde vises. (Driftsmåde 2 vises med værdien 2 ). - Ændringen af opsætningen sker ved tryk på eller. - Når den ønskede opsætning (driftsmåde 1 som vises ved værdien 1 ) er valgt, indprogrammeres den ved tryk på PRG. - Der afsluttes ved tryk på SEL. Parametre som er interessante i forbindelse med køleanlæg Foruden ændring af parametrene C0 til driftsmåde 1 - direkte driftsmåde ændres herefter nedennævnte parametre efter samme procedure som ovenfor nævnt. C0: Mode 1 - direkte funktion (se skitse) St: Setpunkteks. -10 C sugetemperatur P1 Differenseks. 4 K C6: Forsinkelse mellem startindkoblingerne. C7: Minimum indkoblingstid af hvert trin. Dette bl.a. for at undgå pendlinger og overhedning af kompressor, idet antallet af indkoblinger pr. time reduceres. 9

10 C8: Minimum udkoblingstid. Dette parameter sikrer, at trykket udlignes inden kompressoren genstartes. C9: Minimum driftstid for kompressor/ ventilator ved hver indkobling sikrer eksempelvis, at kompressor ikke mister sin oliefyldning. C11: Rotation (først ind - først ud) C11 = 0 C11 = 1 C11 = 2 C11 = 3 ingen rotation standard rotation rotation på 4 relæer. Kapaciteten reguleres ved spændingsløs magnetventil rotation med 4 relæer. Kapaciteten reguleres ved spænding på magnetventil. P14: Kalibrering. I noge tilfælde skal regulatoren kalibreres således, at visningen er den samme som den målte aktuelle værdi. 5. Ved tryktransducer og aktiv føler. C15: Minimumværdi af indgangssignalet. C16: Maksimumværdi af indgangssignalet. For eksempel når der sammen med trinkobleren installeres en tryktransducer med arbejdsområde 0-30 bar/ 4-20 m Amp. Ønskes visningen i bar: Parameter C15 sættes til 0-4 m Amp Parameter C16 sættes til m Amp Ønskes visningen i temperatur: Parameter C15 sættes til den temperatur, der svarer til 0 bar for det pågældende kølemiddel. Parameter C16 sættes til den temperatur, der svarer til 30 bar for det pågældende kølemiddel. Det anbefales at bruge en tryktransducer eller aktiv føler med et så lille arbejdsområde som muligt, f.eks. vælges en tryktransducer SPK -0,5-7 bar til sugetrykregulering. Bemærk at nogle parametre i parameterlisten er inaktive eller ugyldige ved de forskellige driftsmåde opsætninger og/ eller ved valg af regulator med forskellige indgange f.eks. NTC/ 4-20 m Amp. 10

11 6. Fejlsøgning - nulstilling af styring og fjernbetjening. Tastatur/ fjernbetjening duer ikke/ ændrer ikke nogle parametre. - parameter C50 (via tastatur) Værdi skifter hele tiden. - mulig elektromagnetisk støj; kontroller følerkabel (brug afskærmet kabel). Sommetider er det praktisk at tilslutte omfletningen til den interne reference på instrumentet (vist med Com ). Omfletningen må aldrig have jordforbindelse i begge ender. - ændre parameter C17 (forøg værdien). - at følerkablerne og strømkablerne ikke er i den samme kanal. Høj/ lav alarm opdages ikke. - alarmforsinkelse igang eller forkert valg af tidsforsinkelse. - kontroller parametre P25, P26, P27, P28. Udgange indkobles ikke. - tidsforsinkelse på udgange; parameter C6, C7, C8. - setpunkter og deres differens. Udgange kobler til for ofte. Afhjælpning: - forøg værdien af differensen og/eller ændre tidsforsinkelser (parameter C6, C7, C8). Variablen når aldrig setpunktet. Afhjælpning: - Differens P1 eller P2 samt neutral zone P3 skal sættes ned. Den viste værdi svarer ikke til den aktuelle værdi. - placering af føler. For modeller med strøm, spænding eller J/K Tc indlæsning se afsnit ** på side *** (parametre C for termoelementer). Brug P14 for at rette den målte værdi. Alarmudgangene indkobles ikke, selv om afbrudt-normal betingelsen regelmæssigt påvises. - alarmudgangene er ikke ordentligt indstillet. - Mode (C0) og ved speciel driftsmåde det tilhørende parameter Dependence. Fjernbetjeningen virker ikke. - at batterier sidder ordentligt og er brugbare. - at der ikke er forhindringer mellem styring og fjernbetjening. - at der ikke er støv eller snavs på senderen i fjernbetjeningen og på styringens modtager. - afstanden mellem styringen og fjernbetjeningen må ikke være over 3 meter. - kontroller C50. 11

12 Alarmbetingelser, årsager og afhjælpning Besked Beskrivelse Årsag Indflydelse på Nulstilling Afhjælpning styringen Er0 følerfejl defekt føler afhænger af C10 R: automatisk kontroller tilslutninger V: manuel kontroller følersignal (f.eks. NTC= 10k 25 C) Er1 følerfejl NTC2 som Er0 hvis C19 = 1 og som Er0 som Er0 driftsmåde 1, 2 se Er0, omvendt styringen arbejder normalt Er2 fejl i spændings- standsning R: automatisk nulstil fabriksindstillede hukommelse fald under V: manuel værdier, afbryd styringen, programmering. tænd den igen og hold Hukommelse PRG nede. beskadiget af elektromagnetiske forstyrrelser. Er3 alarm via kontakten for- afhænger af C31 R: afhænger af kontroller C29, C30, C31 ekstern kon- bundet til den C29 og C30 og P28; kontroller takt på digital digitale ind- V: manuel ydre kontakt Er4. indlæsning læsning er åben Er4 HØJ temp. P26 er blevet styring kører R: automatisk kontroller P26, P27, P28 alarm overskredet i regelmæssigt V: manuel et tidsinterval > P28 uændret Er5 LAV temp. P25 har været styring kører R: automatisk kontroller P26, P27, P28 alarm under P28 i et regelmæssigt V: automatisk ( ) tidsinterval > P28 uændret R = Styring Nulstilling af instrumentet indebærer. at normale driftsbetingelser skal indsættes igen, efter årsagen til alarmen er forsvundet. V = Display Nulstilling af display indebærer, at normalt display med almindelige værdier indsættes. (*) = for at få en manuel nulstilling af alarm skal P27 (alarmdifferens) have en høj værdi. 12

13 Forbindelsesdiagram Nedenfor ses forbindelsesdiagram for de fleste komplette modeller, version med 4 relæer. Panelmonteret version: NTC føler Andre følere (ikke NTC) DIN skinnemontering version Mac, QXP; Carel universal infrarød serie;

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder.

IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder. IR32S LED (lysdiode) instrumenter til køling infrarød IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder. Instrumenterne

Læs mere

Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN

Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-tm.doc 09.2004 INTRODUKTION Microchiller er

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk kølecontroller TLZ12 Frontpanel: TLZ12 22.8. OUT DEF AL 4 3 U P * TLZ12 er en digital microprocessorstyret controller for kølekompressor med ON/ kontrol og afrimningsfunktion. Instrumentet

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 331T. Manual

Kapacitetsregulator EKC 331T. Manual Kapacitetsregulator EKC 331T Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer eller kondensatorer på mindre køleanlæg. Der kan reguleres med op til 4 ens kapacitetstrin.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING www.thermomax-group.com Inholdsfortegnelse Sektion 1 Introduktion....2 Sektion 2 Installation...... 3 2.1 RCX 100 enheden... 3 2.2 Følere......3

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1 Brugervejledning & instruktion SS 90 SM12RU / SM34RU SS90C35 Varenr. 572351 SM12RU Varenr.572358 SM34RU Varenr.572360 SS90/082003-1 INEKS 1.0 Installation Side 2 2.0 riftbeskrivelse Side 3 3.0 Kontrolparameter

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Dr.Kelvin /ph VEJLEDNING. TEMPERATURE - ph CONTROLLER. Version 1.14

Dr.Kelvin /ph VEJLEDNING. TEMPERATURE - ph CONTROLLER. Version 1.14 Dr.Kelvin /ph TEMPERATURE - ph CONTROLLER VEJLEDNING Version 1.14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Taster og display........................................... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt.........................

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MANUAL DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 981 001 180 Ver. 05 11-09-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE AF DISCOVERY... 5 3. BETJENINGSOVERSIGT...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere