VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus. Ventilationsapparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus. Ventilationsapparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 15."

Transkript

1 VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus Ventilationsapparat Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer

2 Indhold 1. Oversigt Særlige markeringer på apparatet Sikkerhedshenvisninger i brugsanvisningen Beskrivelse af apparatet Formål med anvendelsen Brugerens og ejerens kvalifikationer Funktionsbeskrivelse Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedsbestemmelser Kontraindikationer Bivirkninger Opstilling af apparatet Opstilling og tilslutning af apparatet Ventilationsadgange Tilslutning af ventilsystemet Tilslutning af lækagesystemet Tilslutning af åndeluftbefugteren Tilslutning af bakteriefilter Terapi med ilttilførsel Drift ved netsvigt Betjening Betjeningselementer Apparatet tages i brug Behandlingen af batterier Indkoblingsautomatikken aktiveres/ deaktiveres (kun lækagesystem) Alarmliste Indstilling af lysstyrken LIAM info Oversigt Befugter til slangesystemer med patientventil LIAM (Insufflation) Valg af program Efter brug Rejser med terapiapparatet Hygiejnisk behandling Intervaller Rengøring lækagesystem Rengøring af huset Rengøring af grovstøvfiltret/ udskiftning af finfiltret Rengøring af ventilatorfiltret Rengøring af tilbehøret Rengøring af SpO 2 module Desinfektion, sterilisation Patientskift Funktionskontrol Intervaller Gennemførelse Kalibrering af iltsensoren (kun ventilsystem) Energiforsyning Fejl og udbedring Fejl Alarmer Vedligeholdelse og STK Intervaller Batterier Filterskift Udskiftning af trykmåleslangen (kun lækagesystem) Sikkerhedsteknisk kontrol Bortskaffelse Leverancens omfang Standardleverancens omfang Tilbehør og reservedele Tekniske data Terapiapparat Systemmodstande Bakteriefilter WM og WM Iltsensor SpO 2 module Analogboks med terapiapparat Pneumatikskemaer Sikkerhedsafstande Garanti Overensstemmelsesattest DA Indhold

3 1. Oversigt Terapiapparat generelt 2 O 2 -kobling 5 Nettilslutningsledning 3 Betjeningsfelt og visninger 4 Bærehåndtag 6 Rum til udskiftningsbatteri, som kan købes som option 1 Apparatudgang 7 Udskiftningsbatteri (som option) 16 Husventilator 8 Kortlæser 9 Serielle interfaces 14 Typeskilt 15 Ilttilslutning 13 Nettilslutning 12 Sikringsbøjle 10 Filterrummets låg, luftindløb 11 Tilslutning Fjernalarm Oversigt DA 3

4 Signaturforklaring 1 Apparatudgang Herfra strømmer åndedrætsluften via slangesystemet og ventilationsadgangen til patienten. 2 O 2 -kobling Tjener som adapter til at tilslutte iltkilden til terapiapparatet. 3 Betjeningsfelt og visninger Tjener til styring og overvågning af terapiapparatet og det tilsluttede tilbehør. 4 Bærehåndtag Tjener til at transportere apparatet. 5 Nettilslutningsledning Tjener til at tilslutte terapiapparatet til netforsyningen. 6 Rum til udskiftningsbatteri, som kan købes som option Tjener til tilslutning af et udskiftningsbatteri, som kan købes som option. Hvis du ikke bruger udskiftningsbatteri, er rummet lukket med en blænde. 7 Udskiftningsbatteri (som option) Kan købes som tilbehør. Tjener til mobil energiforsyning af terapiapparatet. 8 Kortlæser Rack til et Weinmann-hukommelseskort. På hukommelseskortet gemmes terapidata, som lægen kan opkalde. 9 Serielle interfaces Tjener til tilslutning til apparater til visning og analyse af terapidata. 10 Filterrummets låg, luftindløb Tjener til at dække grov- og finstøvfiltret og til at sikre deres position. 11 Tilslutning Fjernalarm Tjener til at tilslutte sygehusets interne tilkaldesystem eller fjernalarmboks VENTIremote alarm til brug uden for klinikker. 12 Sikringsbøjle Forhindrer, at apparatet ved en fejltagelse skilles fra netforsyningen. 13 Nettilslutning Her tilsluttes nettilslutningsledningen på apparatsiden. 14 Typeskilt Giver informationer om apparatet, f.eks. serienummer og årgang. 15 Ilttilslutning Tjener til tilslutning af ilttilledningen, hvis der er ordineret ilttilførsel. 16 Husventilator Beskytter apparatet mod overophedning. 4 DA Oversigt

5 Terapiapparat med lækagesystem 17 Slangesystem 21 Låseprop (2x) 18 Adapter 19 Trykmåleslange 20 Foldeslange 22 Tørreadapter 24 Tilslutning ilt-sensor 23 Udåndingssystem Signaturforklaring 17 Slangesystem Luften strømmer til ventilationsadgangen via slangesystemet. Slangesystemet består af foldeslange, trykmåleslange og adapter. 18 Adapter Tjener til at tilslutte slangesystemet til apparatudgangen. 19 Trykmåleslange Tjener til at måle terapitrykket. 20 Foldeslange Transporterer åndeluft til patienten. 21 Låseprop (2x) Tjener til at lukke trykmåleslangen under rengøringen (kun ved lækagesystem). 22 Tørreadapter Skal bruges til tørring af slangesystemet ved hjælp af terapiapparatet og til funktionskontrol. 23 Udåndingssystem Her undslipper den kuldioxidholdige udåndingsluft under terapien. 24 Tilslutning ilt-sensor Tjener til tilslutning af en ilt-sensor, med hvilken iltkoncentrationen i åndeluften kan måles. Oversigt DA 5

6 Terapiapparat, enkeltslangesystem med patientventil 26 Tilslutning trykmåleslange (blåt markeret) 27 Kontroladapter 28 Tilslutning ventilstyreslange 25 Tilslutning ilt-sensor 29 Enkeltslangesystem 34 Tilslutning apparatudgang 30 Trykmåleslange (blåt markeret) 33 Tilslutning patient 31 Ventilstyreslange 32 Patientventil Signaturforklaring 25 Tilslutning ilt-sensor Tjener til tilslutning af en ilt-sensor, med hvilken iltkoncentrationen i åndeluften kan måles (kun ved slangesystemer med patientventil). 26 Tilslutning trykmåleslange (blåt markeret) Tjener til at tilslutte trykmåleslangen til apparatet. 27 Kontroladapter Er nødvendig ved funktionskontrollen af terapiapparatet. 28 Tilslutning ventilstyreslange Tjener til at tilslutte ventilstyreslangen til apparatet. 29 Enkeltslangesystem Transporterer åndeluft til patienten. 6 DA Oversigt

7 30 Trykmåleslange (blåt markeret) Tjener til at måle terapitrykket. 31 Ventilstyreslange Tjener til at styre (åbne og lukke) patientventilen. 32 Patientventil Tjener til at lede patientens udåndingsluft ud af slangesystemet. 33 Tilslutning patient Her tilsluttes ved ventilationsadgangen. 34 Tilslutning apparatudgang Her tilsluttes slangesystemet til terapiapparatets apparatudgang. Oversigt DA 7

8 Terapiapparat, dobbeltslangesystem med patientventil (kun VENTIlogic LS) 36 Tilslutning trykmåleslange (blåt markeret) 37 Kontroladapter 38 Tilslutning ventilstyreslange 35 Tilslutning O 2 -sensor 40 Åbning udåndingsluft 39 Apparattilslutning til patientventil 48 Trykmåleslange (blåt markeret) 47 Tilslutning apparatudgang 46 Ventilstyresla nge 41 Dobbeltslangesystem 42 Tilslutning patient 43 Y-adapter 45 Tilslutning apparatindgang 44 Patientventil 35 Tilslutning O 2 -sensor Tjener til tilslutning af en ilt-sensor, med hvilken iltkoncentrationen i åndeluften kan måles (kun ved slangesystemer med patientventil). 36 Tilslutning trykmåleslange (blåt markeret) Tjener til at tilslutte trykmåleslangen til apparatet. 37 Kontroladapter Er nødvendig ved funktionskontrollen af terapiapparatet. 38 Tilslutning ventilstyreslange Tjener til at tilslutte ventilstyreslangen til apparatet. 39 Apparattilslutning til patientventil Tjener til at tilslutte slangesystemet til terapiapparatets apparatudgang. 40 Åbning udåndingsluft Her ledes patientens udåndingsluft ud af apparatet. 8 DA Oversigt

9 41 Dobbeltslangesystem Transporterer åndeluft til patienten og fra patienten tilbage til apparatet. 42 Tilslutning patient Her tilsluttes ved ventilationsadgangen. 43 Y-adapter Fører ved brug af dobbeltslangesystemet ind- og udåndingsslangen sammen og tjener som adapter til tilslutning til ventilationsadgangen. 44 Patientventil Tjener til at lede patientens udåndingsluft ud af slangesystemet. 45 Tilslutning apparatindgang Her tilsluttes slangesystemet til terapiapparatets apparatindgang for patientventilen (kun ved dobbeltslangesystem med patientventil). 46 Ventilstyreslange Tjener til at styre (åbne og lukke) patientventilen. 47 Tilslutning apparatudgang Her tilsluttes slangesystemet til terapiapparatets apparatudgang. 48 Trykmåleslange (blåt markeret) Tjener til at måle terapitrykket. Oversigt DA 9

10 Ekstraudstyr 49 Udskiftningsbatteri WM Transporttaske WM Bakteriefilter WM (kun ventilsystem) 51 Bakteriefilter WM (kun lækagesystem) 54 Beskyttelsestaske WM Sæt O 2 -sensor WM Signaturforklaring 49 Udskiftningsbatteri WM Kan leveres som tilbehør, tjener til mobil strømforsyning af terapiapparatet. 50 Transporttaske WM Tjener til mobil brug af terapiapparatet. 51 Bakteriefilter WM (kun lækagesystem) og 52 Bakteriefilter WM (kun ventilsystem) Skal fungere som beskyttelse af apparatet mod kontamination, først og fremmest, når apparatet anvendes af flere patienter (patientskift). 53 Sæt O 2 -sensor WM Tjener til at måle iltkoncentrationen ved apparatudgangen. 54 Beskyttelsestaske WM Tjener til at beskytte terapiapparatet ved transport. 10 DA Oversigt

11 1.1 Særlige markeringer på apparatet Venstre side 1 2 Ilttilslutning: Maksimal fødning: 15 l/min. ved < 1000 hpa VENTIlogic LS: Åbning til udåndingsluft ved drift med dobbeltslangesystem med patientventil; åbningen må ikke lukkes eller blokeres på anden måde VENTIlogic plus: Åbningen bruges ikke ved VENTIlogic plus. Oversigt DA 11

12 Forside 3 4 VENTIlogic LS: Tilslutning udåndingsluft patient ved dobbeltslangesystem med patientventil VENTIlogic plus: Åbningen bruges ikke ved VENTIlogic plus. Bøsning: El-tilslutning til iltsensor; maks. 100 mv DC 5 6 P Tilslutning: Trykmåleslange (blåt markeret). Terapitryk 0-50 hpa (kun til slangesystem med patientventil) Tilslutning: Styreslange til patientventil 0-50hPa (kun til slangesystem med patientventil) 7 Apparatudgang: Udløb åndeluft med 0-45 hpa ved slangesystemer med patientventil, 0-40 hpa ved lækagesystem 8 Apparatudgang: Kun tilladt for slangesystemer med en diameter på Ø15 mm - 22 mm. Højre side 9 Tilslutning for valgfrit ekstraudstyr, fx Analogboks D/A; Maks. afgivet strøm ved 5 V: 50 ma 10 Tilslutning til indstilling af terapiparametrene via VENTIviews af faguddannet personale; maks. afgivet strøm ved 12 V: 50 ma Indstik til SD-kort Udskiftningsbatteri 13 ~ Bagside Stik netforsyningsindgang 115/230 V AC; 50/60 Hz 14 Tilslutning Fjernalarm: Tilslutning for tilkaldesystem og fjernalarmboks VENTIremote alarm. Koblingseffekt: 60 V DC / 2 A; 42 V AC / 2 A 15 Servicemærkat: Angiver, hvornår den næste service skal udføres 12 DA Oversigt

13 16 STK-mærkat: (kun i Forbundsrepublikken Tyskland) Markerer, hvornår den næste STK sikkerhedstekniske kontrol iht. 6 i brugerforordningen for medicinprodukter skal udføres. 17 Apparatindgang: Indløb af rumluft med omgivelsestemperatur. Typeskilt (bagside) Anvendelsesdel af type BF Beskyttelsesklasse II, beskyttelsesisolering Årgang Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! SN 100 V / 230 V ~, Hz Serienummer El-tilslutning CE 0197-markering: bekræfter, at produktet opfylder de gældende europæiske direktiver Apparatet må ikke udsættes for fugt Oversigt DA 13

14 Betjeningsfolie 1 LED netforsyning 2 LIAM (Insufflation) 3 Tænd/sluk-afbryder 9 O 2 -tast 8 Programtast Alarmkvitteringstast med lysdioder 5 Drejeknap 7 Menutast 6 Betjeningstaster Signaturforklaring 1 LED netforsyning Den grønne LED lyser, når der findes en netforsyning. 2 LIAM (Insufflation) Tjener til at udløse en hosteproces eller til ventilation ved suk. 3 Tænd/sluk-afbryder Tjener til at tænde og slukke for terapiapparatet. 4 Alarm-kvitteringstast med lysdioder Alarm-kvitteringstasten fungerer som midlertidig frakobling af lyden fra alarmer. Lysdioden fungerer som optisk visning af alarmer. 5 Drejeknap Centralt betjeningselement fra terapiapparatet, tjener til at navigere i menuen. 6 Betjeningstaster Tjener til hurtigt at blive indstillet af lægen, er spærret i patientmodus (Patient Mode). 7 Menutast Tjener til at skifte fra standardvisning til menuen og omvendt. 8 Programtast Tjener til manuelt at skifte til et af de tre på forhånd konfigurerede programmer. 9 O 2 -tast Starter O 2 -sensorens kalibrering. Har yderligere funktioner i klinikmenuen. 14 DA Oversigt

15 Standardvisning under terapien 2 Statuslinje 1 Aktiv åndedrætsmodus 13 Slangesystem 3 Alarmvisning 4 Aktivt program 5 Batteriets opladningstilstand internt batteri 6 Batteriets opladningstilstand udskiftningsbatteri (som option) 7 Symbol hukommelseskort 12 Åndedrætsp arametre 8 Visning åndedrætsfaseveksel 11 Iltkoncentration (som option) 10 Bargraf til trykvisning 9 Adgang til patientmenuen Signaturforklaring 1 Aktiv åndedrætsmodus På dette sted i statuslinjen vises den aktive åndemodus. 2 Statuslinje Her vises informationer om apparatets status, fx alarmtilstandsvisning, filterveksel eller nødvendige vedligeholdelser. 3 Alarmvisning Hvis en alarm er gjort stum, vises den derefter i 120 sekunder i statuslinjen. 4 Aktivt program Viser det aktuelt indstillede ventilationsprogram. 5 Batteriets opladningstilstand internt batteri Viser det interne batteris opladningstilstand. Når batteriet oplades, vises segmenter gennemgående. 6 Batteriets opladningstilstand udskiftningsbatteri (som option) Viser opladningstilstanden for udskiftningsbatteriet, som kan købes som option. Når batteriet oplades, vises segmenter gennemgående. 7 Symbol hukommelseskort Vises, når der findes et hukommelseskort, og der er gemt data på hukommelseskortet. 8 Visning åndedrætsfaseveksel Viser, om den aktuelle åndefaseveksel foregår spontant eller mandatorisk (spontant: S, mandatorisk: T), visningen skifter alt efter åndefase fra venstre (indånding) til højre (udånding); her mandatorisk indånding. Viser også, om indåndingstriggeren er blokeret af en aktiveret triggerspærretid ved begyndelsen af en udånding ( ). Oversigt DA 15

16 9 Adgang til patientmenuen Med den tast, som ligger ved siden af dette menupunkt, skifter De til patientmenuen og tilbage til standardvisningen igen. 10 Bargraf til trykvisning Fungerer som grafisk visning af terapitrykket. 11 Iltkoncentration (som option) Angiver iltkoncentrationen i åndeluften i procent. 12 Åndedrætsparametre Alt efter den aktive modus vises de tilsvarende aktuelle åndeparametre. 13 Slangesystem Afhængigt af det indstillede slangesystem vises den pågældende tekst i statuslinjen. 16 DA Oversigt

17 Symboler, som benyttes på displayet Symbol Betydning Statuslinje: Filterveksel nødvendig Vedligeholdelse nødvendig Alarmernes akustiske signal er gjort stum i 120 sekunder Alarmernes akustiske signal er slået fra Alle fysiologiske alarmer er blevet deaktiveret (undtagelse ved VENTIlogic LS: I modus VCV og avcv kan alarmerne Tryk høj og Tryk lav ikke deaktiveres) Blæser slukket (standby-drift) Batterivisning grøn (2-5 segmenter): Batterikapacitet over 25 % Batterivisning orange: Batterikapacitet under 25 % Batterivisning rød: Batterikapacitet under 10 % Segmenterne vises gennemgående: Apparat i netdrift, Akkuen oplades Et batteri findes ikke Batteriet er ikke parat til brug: Batteriet er defekt eller Batteriet er for koldt eller Batteri for varmt Batteriet er ikke fastslået som Weinmann-batteri. Udskift batteriet. Der skrives måleværdier på SD-kortet Oversigt DA 17

18 Symbol Betydning SD-kortet er skrivebeskyttet eller defekt. Der kan ikke optegnes data. Alarmvindue: Alarm med lav prioritet udløst Alarm med middel prioritet udløst Alarm med høj prioritet udløst Plateau-signal slået til Hovedvindue: Plateau-signal slået fra 18 DA Oversigt

19 Forkortelser, som benyttes på displayet S ST T CPAP PCV PSV apcv VCV avcv SIMV MPVp MPVv +V Symbol S-modus aktiv ST-modus aktiv T-modus aktiv CPAP-modus aktiv PCV-modus aktiv PSV-modus aktiv apcv-modus aktiv Betydning Statuslinje: VCV-modus aktiv (kun VENTIlogic LS) avcv-modus aktiv (kun VENTIlogic LS) SIMV-modus aktiv MPVp-modus aktiv MPVv-modus aktiv Volumenkompensation (Volume compensation) aktiveret (efter modus: fx PCV +V ) +A AirTrapControl aktiveret (efter modusen: fx ST +A ) +LIAM LIAM (Insufflation) frigivet: vises under den aktuelle modus, fx: PCV +LIAM LIAM Prog. IPAP EPAP / PEEP P SIMV LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver) aktiv Aktivt ventilationsprogram Indåndingstryk Udåndingstryk Hovedvindue (Monitor): Fastlægger det inspiratoriske trykniveau for backup-ventilationen (kun i SIMVmodus) hpa Angivelse i trykket i hektopascal; 1,01973 hpa svarer til 1 cm H 2 O. f Åndedrætsfrekvens Oversigt DA 19

20 Symbol S T B Ti/T VT VTi VTe Ti Te O 2 (21%) SpO 2 (%) Bpm Spontant udløst åndefaseveksel Mandatorisk udløst åndefaseveksel Indåndingstrigger blokeret under en udånding Andel af indåndingstid i en åndecyklus Tidalvolumen Indåndings-tidalvolumen Eksspiratorisk tidalvolumen Indåndingstid Udåndingstid Gennemsnitlig iltkoncentration Visning i parentes: Målecelle ikke kalibreret, gennemfør iltkalibrering Iltmætning Pulsslag pr. minut Betydning Markeringer på emballagen Symbol SN Apparatets serienummer Betydning Terapiapparat Tilladt temperatur ved opbevaring: -40 C til +70 C Tilladt luftfugtighed ved opbevaring: maks. 95 % relativ fugtighed. Emballagen må ikke udsættes for fugt. Lad ikke emballagen vælte eller falde 20 DA Oversigt

21 1.2 Sikkerhedshenvisninger i brugsanvisningen I denne brugsanvisning er sikkerhedshenvisningerne markeret på følgende måde: Advarsel! Advarer mod fare for kvæstelser og mod mulige materielle skader. Forsigtig! Advarer mod materielle skader og eventuelt forkerte terapiresultater. Henvisning: Indeholder nyttige råd. Oversigt DA 21

22 2. Beskrivelse af apparatet 2.1 Formål med anvendelsen VENTIlogic LS VENTIlogic LS tjener til livsbevarende, invasiv og ikke-invasiv inhalation iht. ISO samt ikke-livsbevarende ventilation med mundstykke i MPV-modus. Apparatet kan bruges stationært og mobilt, både hjemme og i kliniske omgivelser. Henvisning: VENTIlogic LS kan ikke anvendes som ventilationsapparat til intensiv behandling iht. ISO Apparatet kan bruges til afvænning (Weaning) fra den invasive inhalation og omstilling til maske-inhalation. Den bruges ved patienter med respiratorisk/ventilatorisk insufficiens og til indikation til inhalation, som har et tidalvolumen på mindst 50 ml og en kropsvægt på mindst 5 kg VENTIlogic plus VENTIlogic plus tjener til ikke-livsbevarende, invasiv og ikke-invasiv inhalation iht. ISO Apparatet kan bruges stationært og mobilt, både hjemme og i kliniske omgivelser. Henvisning: VENTIlogic plus kan ikke anvendes som ventilationsapparat til intensiv behandling iht. ISO Apparatet kan bruges til afvænning (Weaning) fra den invasive inhalation og omstilling til maske-inhalation. Den bruges ved patienter med respiratorisk/ventilatorisk insufficiens og til indikation til inhalation, som har et tidalvolumen på mindst 50 ml og en kropsvægt på mindst 5 kg. Indikation Dette svarer til følgende sygdomsbilleder: Obstruktive ventilationsforstyrrelser, fx COPD 22 DA Beskrivelse af apparatet

23 Restriktive ventilationsforstyrrelser, fx skolioser, thoraxdeformitet Neurologiske, muskulære og neuromuskulære forstyrrelser, som bl.a. muskeldystrofier, mellemgulvspareser osv. Centrale åndedrætsregulationsforstyrrelser Obesitas hypoventilations syndrom 2.2 Brugerens og ejerens kvalifikationer Som ejer eller bruger skal du være fortrolig med dette medicintekniske produkt. Overhold de lovmæssige bestemmelser vedrørende drift og anvendelse (i Tyskland især brugerforordningen for medicintekniske produkter). Generel anbefaling: Lad en af Weinmann autoriseret person instruere dig i det medicintekniske produkts korrekte håndtering, anvendelse og drift. 2.3 Funktionsbeskrivelse Klargøring af terapitrykket En elektronisk styret blæser indsuger omgivelsernes luft via et filter og transporterer den med terapitryk til apparatets udgang. Herfra strømmer luften til patienten via slangesystemet og ventilationsadgangen (nasalmasken, tracheostoma, tubus). Sensorer registrerer trykket ved ventilationsadgangen og i slangesystemet samt ved skift af åndedrætsfase. Tilsvarende stiller blæseren det åndedrætsvolumen og de IPAP- og EPAP / PEEP-tryk parat, som lægen har indstillet Display og betjening På displayet vises terapimodus samt, afhængigt af modus, de aktuelt indstillede værdier for CPAP eller IPAP og EPAP / PEEP, åndedrætsfrekvens (f) og volumen. Desuden vises det spontane eller maskinelle skift af åndedrætsfase og trykskiftet grafisk. Ventilationsparametrene kan indstilles i standby og i ventilationsdrift. Apparatet betjenes over flere taster, som tillader en direkte adgang til de vigtigste parametre som IPAP, EPAP / PEEP, frekvens, indåndingstid og volumen. Navigationen gennem menuen styres med en drejeknap. Parametrene vises med LC-visning. For at forhindre, at terapiværdiernes indstilling ændres, bruges en tastkode. Fastlåsningen af betjeningen vises på displayet i form af et låsesymbol. I klinikmenuen kan der - udover Beskrivelse af apparatet DA 23

24 terapiværdierne - også vises ventilationskurver som fx flowkurver og tryk-/volumen-loops (kun VENTIlogic LS) Driftstilstande Ved terapiapparatet er 3 driftstilstande mulige: Til, Fra og Standby. Er der tændt for apparatet, er terapien i gang. I standby er der slukket for blæseren, men apparatet er straks parat til brug med et kort tryk på tænd-/sluk-afbryderen, hvis slangesystemet er tilsluttet korrekt. Det er muligt at foretage indstillinger på apparatet i standby. Hvis der er slukket helt for apparatet, er der også slukket for displayet, og det er ikke muligt at foretage indstillinger på apparatet Lækagesystem Ved brug af et lækagesystem bliver den CO 2 -holdige udåndingsluft hele tiden skyllet ud via udåndingssystemet Ventilsystem Her styres udåndingen via patientventilen. Ved brug af enkeltslangesystemet med patientventil slipper patientens udåndingsluft ud i omgivelsen via patientventilen. Apparatet styrer patientventilen via ventilstyreslangen. Ved brug af dobbeltslangesystemet med patientventil (kun VENTIlogic LS) leder desuden en udåndingsslange udåndingsluften ud til omgivelsesluften gennem apparatet Terapimodi Terapiapparatet kan benyttes i følgende terapimodi: Lækagesystem: S, T, ST, CPAP, MPVp, MPVv Ventilsystem: PCV, apcv, PSV, VCV (kun VENTIlogic LS), avcv (kun VENTIlogic LS), SIMV, MPVp, MPVv Den modus, som er nødvendig for terapien, indstilles på apparatet af den behandlende læge. Lægen kan aktivere en volumenkompensation ved de trykstyrede modi S, T, ST, PCV, PSV og apcv. Dertil indstilles mindstevolumen og den maksimale trykstigning. Hvis mindstevolumen underskrides, forøger apparatet automatisk trykket konstant, indtil det indstillede maksimale tryk er nået (terapitryk plus maks. trykstigning). I de kontrollerede modi T, PCV og VCV (kun VENTIlogic LS) og i de assisteret-kontrollerede modi ST, PSV, apcv, avcv (kun VENTIlogic LS) kan lægen indstille åndedrætsfrekvensen inden for et område fra 5 til 45 åndedrag pr. minut og indåndingstiden i et område fra 15 % til 67 % af åndedrætsperioden. 24 DA Beskrivelse af apparatet

25 I modiene S, ST, PSV, apcv, avcv (kun VENTIlogic LS), SIMV, MPVp og MPVv kan lægen vælge mellem 8 triggertrin ved indånding og 14 triggertrin ved udånding (ikke apcv, avcv, MPVp og MPVv). I ST-modus kan den eksspiratoriske trigger deaktiveres. Omskiftningen til udånding tidsstyret. Ventilation med mundstykke kan udføres som volumenstyret MPVv-modus eller som trykstyret MPVp-modus. Hvis der i S-modus ikke åndes ind i apparatet, stilles terapitrykket automatisk til rådighed med en minimalfrekvens på 5 åndedrag pr. minut. CPAP-modus tilbyder ingen åndedrætsassistance. Terapiapparatet stiller i denne modus et konstant positivt terapitryk til rådighed. På displayet vises terapitrykket samt, afhængigt af modus, de aktuelle værdier for IPAP og EPAP / PEEP samt åndedrætsfrekvensen (f). Alt efter det benyttede slangesystem vises ved lækagesystemet tidalvolumen (VT) eller ved ventilsystemet indåndings-tidalvoluminet (VTi). Ved brug af enkeltslangesystemet kan kun indåndings-tidalvoluminet måles, ved dobbeltslangesystemet (kun VENTIlogic LS) kan det totale tidalvolumen måles. Desuden vises det spontane eller maskinelle skift af åndedrætsfase og trykskiftet grafisk SIMV-modus SIMV-modus (synkroniseret intermitterende mandatorisk ventilation) er en blanding af mandatorisk og assisteret ventilation. Hvis der ikke foreligger noget spontant åndedræt, leverer apparatet efter udløbet af perioden T apnø patienten åndedrættet mandatorisk med åndedrætsfrekvensen f backup, forholdet Ti/T ba (backup) og indåndings-trykniveauet P SIMV. Ved spontant åndedræt skifter apparatet til en assisteret ventilation med den indstillede IPAP-værdi. Så skifter trykniveauet cyklisk med frekvensen f SIMV og forholdet Ti/T ba til indåndingstrykniveauet P SIMV. Patienten bestemmer i så fald selv åndedrætsfrekvensen Ventilation med mundstykke (MPV) Ventilationsmodiene MPVp og MPVv er en tryk- og en volumenstyret modus til patienter, der har spontan vejrtrækning og ikke skal ventileres invasivt. Typisk anvendes MPVmodiene med et mundstykke. Patienten skal være i stand til at lukke læberne omkring mundstykket. MPV-modiene muliggør ventilation efter behov, og findes til lækagesystemet, enkeltslangeventilsystemet og dobbeltslangeventilsystemet. MPV-modiene har ingen baggrundsfrekvens. Et åndedrætsslag udløses kun, hvis patienten selv trigger indåndingen. Beskrivelse af apparatet DA 25

26 Triggersensitivitet, triggerspærretid og trykstigning kan indstilles individuelt. LIAM kan tilsluttes, og kan aktiveres med LIAM-knappen. Hvis patienten ønsker at foretage udåndingen i slangesystemet, skal der anvendes et slangesystem med aktiv udåndingsventil Tilkoblingsautomatik (kun lækagesystem) Apparatet har en indkoblingsautomatik. Hvis denne er aktiveret, kan der tændes for apparatet med et åndedrag ind i åndedrætsmasken. Der slukkes stadigvæk for apparatet med tænd-/sluk-afbryderen Nødstrømsforsyning På grund af et indbygget batteri kan apparatet bruges videre uden afbrydelse ved strømsvigt. Batteriets driftstid afhænger herved af den aktuelle belastning og den aktuelle driftstemperatur. Detaljerede angivelser vedrørende forskellige belastninger med den tilsvarende batteridriftstid er angivet i Kapitel 11. på side 106. Det interne batteri oplades automatisk respektive holdes i opladet tilstand, så længe apparatet forsynes med netspænding Mobil strømforsyning Desuden kan der foregå en mobil strømforsyning via et eller flere udskiftningsbatterier, som kan skiftes under den løbende drift. De kan købes som tilbehør LIAM (Insufflation) Med funktionen Lung Insufflation Assist Maneuver kan der gives patienten et højere volumen ved at trykke på den tilsvarende tast, så det dermed er nemmere at hoste igennem. Denne funktion skal frigives af den behandlende læge Tilkaldesystem og fjernalarm Som hjælp ved overvågningen af patient og apparat, især ved VENTIlogic LS livsbevarende inhalation, råder apparatet over en fjernalarm-tilslutning. Alle alarmer med høj eller middel prioritet samt alarmen Ingen strømforsyning ledes videre til denne tilslutning. Alle andre alarmer vises kun på apparatet. Via fjernalarm-tilslutningen kan apparatet også tilsluttes til fjernalarmboksen VENTIremote alarm. På klinikken kan apparatet forbindes direkte til det sygehusinterne alarmsystem. 26 DA Beskrivelse af apparatet

27 Optegnelse af terapidata I apparatet gemmes terapidata på et SD-kort, som kan tages ud. Med PC-softwaren VENTIviews kan terapidataene analyseres af en læge Analog udlæsning af terapidata Apparatet er udstyret med et interface til tilslutning af analogboksen WM Hermed kan terapidata som tryk, flow, lækager og volumina vises tidssynkront for eksempel på en PSG. Modusspecifikke data, såsom triggertidspunkter i S-modus, kan ligeledes visualiseres. Beskrivelse af apparatet DA 27

28 3. Sikkerhedshenvisninger 3.1 Sikkerhedsbestemmelser Læs denne brugsanvisning grundigt igennem. Den udgør en del af apparatet og skal altid være til rådighed. Benyt altid kun apparatet til det formål, som er beskrevet (se 2.1 Formål med anvendelsen på side 22). For din egen og for dine patienters sikkerheds skyld og i henhold til kravene i direktiv 93/ 42 EØF skal følgende punkter overholdes: Livsbevarende inhalation Fare! Svigt af alarmgivning ved øget modstand i slangesystemet! Hvis der tilsluttes tilbehør, kan modstanden i slangesystemet blive forøget. Alt efter indstilling bliver livsvigtige alarmer i så fald ikke udløst. Hvis fx alarmen Afbrydelse svigter, udgør det en fare for patienten. Kontroller ubetinget, at alarmerne VT lav og VT høj er aktiveret. Indstil alarmerne VT lav og VT høj fornuftigt. Kontroller, at alarmerne bliver udløst. Gennemfør kontrollen af alarmen, hver gang tilbehøret udskiftes. Advarsel! Apparatsvigt ved brug af forkerte slangesystemer! Ved brug af slangesystemer med mindre diameter end Ø 15 mm kan apparatet blive overophedet. Brug altid kun slangesystemer med en diameter på Ø 15 mm eller mere. Vær opmærksom på, at den tilladte totale modstand også kan være overskredet ved slangesystemer med Ø 15 mm i forbindelse med bakteriefiltre. 28 DA Sikkerhedshenvisninger

SOMNObalance e. autocpap-apparat. SOMNObalance e med SOMNOaqua. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning

SOMNObalance e. autocpap-apparat. SOMNObalance e med SOMNOaqua. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning SOMNObalance e autocpap-apparat SOMNObalance e SOMNObalance e med SOMNOaqua Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning WM 27420 WM 27460 Oversigt SOMNObalance e 1 Bakteriefilter 12 Hovedbånd 11 Åndedrætsmaske

Læs mere

VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus

VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus Ventilationsapparat Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 20.000 Indhold 1. Oversigt...................... 4 1.1 Særlige markeringer

Læs mere

SOMNObalance (e) SOMNOsoft 2 (e) autocpap-apparat med udåndingshjælp fra SN 65000. CPAP-apparat med udåndingshjælp fra SN 65000.

SOMNObalance (e) SOMNOsoft 2 (e) autocpap-apparat med udåndingshjælp fra SN 65000. CPAP-apparat med udåndingshjælp fra SN 65000. SOMNObalance (e) autocpap-apparat med udåndingshjælp fra SN 65000 SOMNOsoft 2 (e) CPAP-apparat med udåndingshjælp fra SN 65000 Brugsanvisning Indhold Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Brug i overensstemmelse

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

CPAP 20e CLICK 2. CPAP-apparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning til apparater fra SN 65000

CPAP 20e CLICK 2. CPAP-apparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning til apparater fra SN 65000 CPAP 20e CLICK 2 CPAP-apparat Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning til apparater fra SN 65000 Indhold 1. Beskrivelse af apparatet........ 9 1.1 Brug i overensstemmelse med formålet af CPAP 20e........

Læs mere

VENTIlogic LS/VENTIlogic plus

VENTIlogic LS/VENTIlogic plus VENTIlogic LS/VENTIlogic plus VENTIlogic LS med lækagesystem VENTIlogic LS enkeltslangesystem med patientventil VENTIlogic LS dobbeltslangesystem med patientventil VENTIlogic plus med lækagesystem VENTIlogic

Læs mere

CPAP 20 e CLICK 2. CPAP-apparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning

CPAP 20 e CLICK 2. CPAP-apparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning CPAP 20 e CLICK 2 CPAP-apparat Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning Indhold 1. Beskrivelse af apparatet........ 6 1.1 Formålet med anvendelsen af CPAP 20e................. 6 1.2 Anvendelsesformål

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus. Ventilationsapparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 10.

VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus. Ventilationsapparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 10. VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus Ventilationsapparat Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 10.000 Indhold 1. Oversigt...................... 3 1.1 Særlige markeringer

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12. Bruse-fugter WM 13730 WM 13790. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning

16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12. Bruse-fugter WM 13730 WM 13790. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning 16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12 Bruse-fugter WM 13730 WM 13790 Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning 16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12 Inhoud 1. Beskrivelse

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Evita Infinity V500. Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care

Evita Infinity V500. Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care Workstation Critical Care kan bestå af følgende enheder: - infinity C500

Læs mere

Søvnterapiapparat. Brugsanvisning til apparater af typen WM 100 TD og typen WM 100 TH

Søvnterapiapparat. Brugsanvisning til apparater af typen WM 100 TD og typen WM 100 TH prisma20c prisma20a prismacr prisma25s prisma30st prisma25s-c prisma25st prismalab prismaaqua prisma30st-c Søvnterapiapparat Brugsanvisning til apparater af typen WM 100 TD og typen WM 100 TH Indhold Indhold

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 2012 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D2022-A-07/12 1 2 da Brugsanvisning Til hjemmebrug 1 VIGTIG INFORMATION Læs hele denne brugsanvisning.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk Brugervejledning Bærbar Helios system www.medical.dk Flydende ilt til stationær og bærbar Helios-systemet består af en stationær beholder, der kan benyttes i hjemmet, og en tilhørende bærbar beholder,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Genbrugssamlebeholder

Genbrugssamlebeholder Beskrivelse af apparatet og brugsanvisningen Genbrugssamlebeholder Omstillingssæt genbrugs-samlebeholder til ACCUVAC WM 15261 Inhoud 1. Beskrivelse............................. 2 1.1 Anvendelsesformål...................

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk Ventilatorer for voksne og børn Lynopsætningsvejledning Dansk Opsætning Noninvasiv brug Netledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 H4i varmtvandsfugter Netledning Låseklemme til netledning Invasiv brug

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Tillæg til vejledningen: Puritan Bennett 560 og Puritan Bennett 520. et ekstra niveau for inspiratorisk triggerfølsomhed til pædiatriske patienter

Tillæg til vejledningen: Puritan Bennett 560 og Puritan Bennett 520. et ekstra niveau for inspiratorisk triggerfølsomhed til pædiatriske patienter Puritan Bennett Tillæg til vejledningen: Puritan Bennett 560 og Puritan Bennett 520 1.1 Oversigt Dette tillæg til brugervejledningen og lægens håndbog beskriver produktforbedringer i LX010101-, LX010102-

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger NIV (børn over 10 kg) Udstyr I BRITA findes forskellige

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Åndedrætsapparat Brugsanvisning til apparater fra firmwareversion 5.1

Åndedrætsapparat Brugsanvisning til apparater fra firmwareversion 5.1 MEDUMAT Transport Åndedrætsapparat Brugsanvisning til apparater fra firmwareversion 5.1 Indhold 1. Oversigt....................... 4 2. Produktbeskrivelse............. 17 2.1 Anvendelse efter formålet.......

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning

Læs mere