VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus. Ventilationsapparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus. Ventilationsapparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 15."

Transkript

1 VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus Ventilationsapparat Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer

2 Indhold 1. Oversigt Særlige markeringer på apparatet Sikkerhedshenvisninger i brugsanvisningen Beskrivelse af apparatet Formål med anvendelsen Brugerens og ejerens kvalifikationer Funktionsbeskrivelse Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedsbestemmelser Kontraindikationer Bivirkninger Opstilling af apparatet Opstilling og tilslutning af apparatet Ventilationsadgange Tilslutning af ventilsystemet Tilslutning af lækagesystemet Tilslutning af åndeluftbefugteren Tilslutning af bakteriefilter Terapi med ilttilførsel Drift ved netsvigt Betjening Betjeningselementer Apparatet tages i brug Behandlingen af batterier Indkoblingsautomatikken aktiveres/ deaktiveres (kun lækagesystem) Alarmliste Indstilling af lysstyrken LIAM info Oversigt Befugter til slangesystemer med patientventil LIAM (Insufflation) Valg af program Efter brug Rejser med terapiapparatet Hygiejnisk behandling Intervaller Rengøring lækagesystem Rengøring af huset Rengøring af grovstøvfiltret/ udskiftning af finfiltret Rengøring af ventilatorfiltret Rengøring af tilbehøret Rengøring af SpO 2 module Desinfektion, sterilisation Patientskift Funktionskontrol Intervaller Gennemførelse Kalibrering af iltsensoren (kun ventilsystem) Energiforsyning Fejl og udbedring Fejl Alarmer Vedligeholdelse og STK Intervaller Batterier Filterskift Udskiftning af trykmåleslangen (kun lækagesystem) Sikkerhedsteknisk kontrol Bortskaffelse Leverancens omfang Standardleverancens omfang Tilbehør og reservedele Tekniske data Terapiapparat Systemmodstande Bakteriefilter WM og WM Iltsensor SpO 2 module Analogboks med terapiapparat Pneumatikskemaer Sikkerhedsafstande Garanti Overensstemmelsesattest DA Indhold

3 1. Oversigt Terapiapparat generelt 2 O 2 -kobling 5 Nettilslutningsledning 3 Betjeningsfelt og visninger 4 Bærehåndtag 6 Rum til udskiftningsbatteri, som kan købes som option 1 Apparatudgang 7 Udskiftningsbatteri (som option) 16 Husventilator 8 Kortlæser 9 Serielle interfaces 14 Typeskilt 15 Ilttilslutning 13 Nettilslutning 12 Sikringsbøjle 10 Filterrummets låg, luftindløb 11 Tilslutning Fjernalarm Oversigt DA 3

4 Signaturforklaring 1 Apparatudgang Herfra strømmer åndedrætsluften via slangesystemet og ventilationsadgangen til patienten. 2 O 2 -kobling Tjener som adapter til at tilslutte iltkilden til terapiapparatet. 3 Betjeningsfelt og visninger Tjener til styring og overvågning af terapiapparatet og det tilsluttede tilbehør. 4 Bærehåndtag Tjener til at transportere apparatet. 5 Nettilslutningsledning Tjener til at tilslutte terapiapparatet til netforsyningen. 6 Rum til udskiftningsbatteri, som kan købes som option Tjener til tilslutning af et udskiftningsbatteri, som kan købes som option. Hvis du ikke bruger udskiftningsbatteri, er rummet lukket med en blænde. 7 Udskiftningsbatteri (som option) Kan købes som tilbehør. Tjener til mobil energiforsyning af terapiapparatet. 8 Kortlæser Rack til et Weinmann-hukommelseskort. På hukommelseskortet gemmes terapidata, som lægen kan opkalde. 9 Serielle interfaces Tjener til tilslutning til apparater til visning og analyse af terapidata. 10 Filterrummets låg, luftindløb Tjener til at dække grov- og finstøvfiltret og til at sikre deres position. 11 Tilslutning Fjernalarm Tjener til at tilslutte sygehusets interne tilkaldesystem eller fjernalarmboks VENTIremote alarm til brug uden for klinikker. 12 Sikringsbøjle Forhindrer, at apparatet ved en fejltagelse skilles fra netforsyningen. 13 Nettilslutning Her tilsluttes nettilslutningsledningen på apparatsiden. 14 Typeskilt Giver informationer om apparatet, f.eks. serienummer og årgang. 15 Ilttilslutning Tjener til tilslutning af ilttilledningen, hvis der er ordineret ilttilførsel. 16 Husventilator Beskytter apparatet mod overophedning. 4 DA Oversigt

5 Terapiapparat med lækagesystem 17 Slangesystem 21 Låseprop (2x) 18 Adapter 19 Trykmåleslange 20 Foldeslange 22 Tørreadapter 24 Tilslutning ilt-sensor 23 Udåndingssystem Signaturforklaring 17 Slangesystem Luften strømmer til ventilationsadgangen via slangesystemet. Slangesystemet består af foldeslange, trykmåleslange og adapter. 18 Adapter Tjener til at tilslutte slangesystemet til apparatudgangen. 19 Trykmåleslange Tjener til at måle terapitrykket. 20 Foldeslange Transporterer åndeluft til patienten. 21 Låseprop (2x) Tjener til at lukke trykmåleslangen under rengøringen (kun ved lækagesystem). 22 Tørreadapter Skal bruges til tørring af slangesystemet ved hjælp af terapiapparatet og til funktionskontrol. 23 Udåndingssystem Her undslipper den kuldioxidholdige udåndingsluft under terapien. 24 Tilslutning ilt-sensor Tjener til tilslutning af en ilt-sensor, med hvilken iltkoncentrationen i åndeluften kan måles. Oversigt DA 5

6 Terapiapparat, enkeltslangesystem med patientventil 26 Tilslutning trykmåleslange (blåt markeret) 27 Kontroladapter 28 Tilslutning ventilstyreslange 25 Tilslutning ilt-sensor 29 Enkeltslangesystem 34 Tilslutning apparatudgang 30 Trykmåleslange (blåt markeret) 33 Tilslutning patient 31 Ventilstyreslange 32 Patientventil Signaturforklaring 25 Tilslutning ilt-sensor Tjener til tilslutning af en ilt-sensor, med hvilken iltkoncentrationen i åndeluften kan måles (kun ved slangesystemer med patientventil). 26 Tilslutning trykmåleslange (blåt markeret) Tjener til at tilslutte trykmåleslangen til apparatet. 27 Kontroladapter Er nødvendig ved funktionskontrollen af terapiapparatet. 28 Tilslutning ventilstyreslange Tjener til at tilslutte ventilstyreslangen til apparatet. 29 Enkeltslangesystem Transporterer åndeluft til patienten. 6 DA Oversigt

7 30 Trykmåleslange (blåt markeret) Tjener til at måle terapitrykket. 31 Ventilstyreslange Tjener til at styre (åbne og lukke) patientventilen. 32 Patientventil Tjener til at lede patientens udåndingsluft ud af slangesystemet. 33 Tilslutning patient Her tilsluttes ved ventilationsadgangen. 34 Tilslutning apparatudgang Her tilsluttes slangesystemet til terapiapparatets apparatudgang. Oversigt DA 7

8 Terapiapparat, dobbeltslangesystem med patientventil (kun VENTIlogic LS) 36 Tilslutning trykmåleslange (blåt markeret) 37 Kontroladapter 38 Tilslutning ventilstyreslange 35 Tilslutning O 2 -sensor 40 Åbning udåndingsluft 39 Apparattilslutning til patientventil 48 Trykmåleslange (blåt markeret) 47 Tilslutning apparatudgang 46 Ventilstyresla nge 41 Dobbeltslangesystem 42 Tilslutning patient 43 Y-adapter 45 Tilslutning apparatindgang 44 Patientventil 35 Tilslutning O 2 -sensor Tjener til tilslutning af en ilt-sensor, med hvilken iltkoncentrationen i åndeluften kan måles (kun ved slangesystemer med patientventil). 36 Tilslutning trykmåleslange (blåt markeret) Tjener til at tilslutte trykmåleslangen til apparatet. 37 Kontroladapter Er nødvendig ved funktionskontrollen af terapiapparatet. 38 Tilslutning ventilstyreslange Tjener til at tilslutte ventilstyreslangen til apparatet. 39 Apparattilslutning til patientventil Tjener til at tilslutte slangesystemet til terapiapparatets apparatudgang. 40 Åbning udåndingsluft Her ledes patientens udåndingsluft ud af apparatet. 8 DA Oversigt

9 41 Dobbeltslangesystem Transporterer åndeluft til patienten og fra patienten tilbage til apparatet. 42 Tilslutning patient Her tilsluttes ved ventilationsadgangen. 43 Y-adapter Fører ved brug af dobbeltslangesystemet ind- og udåndingsslangen sammen og tjener som adapter til tilslutning til ventilationsadgangen. 44 Patientventil Tjener til at lede patientens udåndingsluft ud af slangesystemet. 45 Tilslutning apparatindgang Her tilsluttes slangesystemet til terapiapparatets apparatindgang for patientventilen (kun ved dobbeltslangesystem med patientventil). 46 Ventilstyreslange Tjener til at styre (åbne og lukke) patientventilen. 47 Tilslutning apparatudgang Her tilsluttes slangesystemet til terapiapparatets apparatudgang. 48 Trykmåleslange (blåt markeret) Tjener til at måle terapitrykket. Oversigt DA 9

10 Ekstraudstyr 49 Udskiftningsbatteri WM Transporttaske WM Bakteriefilter WM (kun ventilsystem) 51 Bakteriefilter WM (kun lækagesystem) 54 Beskyttelsestaske WM Sæt O 2 -sensor WM Signaturforklaring 49 Udskiftningsbatteri WM Kan leveres som tilbehør, tjener til mobil strømforsyning af terapiapparatet. 50 Transporttaske WM Tjener til mobil brug af terapiapparatet. 51 Bakteriefilter WM (kun lækagesystem) og 52 Bakteriefilter WM (kun ventilsystem) Skal fungere som beskyttelse af apparatet mod kontamination, først og fremmest, når apparatet anvendes af flere patienter (patientskift). 53 Sæt O 2 -sensor WM Tjener til at måle iltkoncentrationen ved apparatudgangen. 54 Beskyttelsestaske WM Tjener til at beskytte terapiapparatet ved transport. 10 DA Oversigt

11 1.1 Særlige markeringer på apparatet Venstre side 1 2 Ilttilslutning: Maksimal fødning: 15 l/min. ved < 1000 hpa VENTIlogic LS: Åbning til udåndingsluft ved drift med dobbeltslangesystem med patientventil; åbningen må ikke lukkes eller blokeres på anden måde VENTIlogic plus: Åbningen bruges ikke ved VENTIlogic plus. Oversigt DA 11

12 Forside 3 4 VENTIlogic LS: Tilslutning udåndingsluft patient ved dobbeltslangesystem med patientventil VENTIlogic plus: Åbningen bruges ikke ved VENTIlogic plus. Bøsning: El-tilslutning til iltsensor; maks. 100 mv DC 5 6 P Tilslutning: Trykmåleslange (blåt markeret). Terapitryk 0-50 hpa (kun til slangesystem med patientventil) Tilslutning: Styreslange til patientventil 0-50hPa (kun til slangesystem med patientventil) 7 Apparatudgang: Udløb åndeluft med 0-45 hpa ved slangesystemer med patientventil, 0-40 hpa ved lækagesystem 8 Apparatudgang: Kun tilladt for slangesystemer med en diameter på Ø15 mm - 22 mm. Højre side 9 Tilslutning for valgfrit ekstraudstyr, fx Analogboks D/A; Maks. afgivet strøm ved 5 V: 50 ma 10 Tilslutning til indstilling af terapiparametrene via VENTIviews af faguddannet personale; maks. afgivet strøm ved 12 V: 50 ma Indstik til SD-kort Udskiftningsbatteri 13 ~ Bagside Stik netforsyningsindgang 115/230 V AC; 50/60 Hz 14 Tilslutning Fjernalarm: Tilslutning for tilkaldesystem og fjernalarmboks VENTIremote alarm. Koblingseffekt: 60 V DC / 2 A; 42 V AC / 2 A 15 Servicemærkat: Angiver, hvornår den næste service skal udføres 12 DA Oversigt

13 16 STK-mærkat: (kun i Forbundsrepublikken Tyskland) Markerer, hvornår den næste STK sikkerhedstekniske kontrol iht. 6 i brugerforordningen for medicinprodukter skal udføres. 17 Apparatindgang: Indløb af rumluft med omgivelsestemperatur. Typeskilt (bagside) Anvendelsesdel af type BF Beskyttelsesklasse II, beskyttelsesisolering Årgang Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! SN 100 V / 230 V ~, Hz Serienummer El-tilslutning CE 0197-markering: bekræfter, at produktet opfylder de gældende europæiske direktiver Apparatet må ikke udsættes for fugt Oversigt DA 13

14 Betjeningsfolie 1 LED netforsyning 2 LIAM (Insufflation) 3 Tænd/sluk-afbryder 9 O 2 -tast 8 Programtast Alarmkvitteringstast med lysdioder 5 Drejeknap 7 Menutast 6 Betjeningstaster Signaturforklaring 1 LED netforsyning Den grønne LED lyser, når der findes en netforsyning. 2 LIAM (Insufflation) Tjener til at udløse en hosteproces eller til ventilation ved suk. 3 Tænd/sluk-afbryder Tjener til at tænde og slukke for terapiapparatet. 4 Alarm-kvitteringstast med lysdioder Alarm-kvitteringstasten fungerer som midlertidig frakobling af lyden fra alarmer. Lysdioden fungerer som optisk visning af alarmer. 5 Drejeknap Centralt betjeningselement fra terapiapparatet, tjener til at navigere i menuen. 6 Betjeningstaster Tjener til hurtigt at blive indstillet af lægen, er spærret i patientmodus (Patient Mode). 7 Menutast Tjener til at skifte fra standardvisning til menuen og omvendt. 8 Programtast Tjener til manuelt at skifte til et af de tre på forhånd konfigurerede programmer. 9 O 2 -tast Starter O 2 -sensorens kalibrering. Har yderligere funktioner i klinikmenuen. 14 DA Oversigt

15 Standardvisning under terapien 2 Statuslinje 1 Aktiv åndedrætsmodus 13 Slangesystem 3 Alarmvisning 4 Aktivt program 5 Batteriets opladningstilstand internt batteri 6 Batteriets opladningstilstand udskiftningsbatteri (som option) 7 Symbol hukommelseskort 12 Åndedrætsp arametre 8 Visning åndedrætsfaseveksel 11 Iltkoncentration (som option) 10 Bargraf til trykvisning 9 Adgang til patientmenuen Signaturforklaring 1 Aktiv åndedrætsmodus På dette sted i statuslinjen vises den aktive åndemodus. 2 Statuslinje Her vises informationer om apparatets status, fx alarmtilstandsvisning, filterveksel eller nødvendige vedligeholdelser. 3 Alarmvisning Hvis en alarm er gjort stum, vises den derefter i 120 sekunder i statuslinjen. 4 Aktivt program Viser det aktuelt indstillede ventilationsprogram. 5 Batteriets opladningstilstand internt batteri Viser det interne batteris opladningstilstand. Når batteriet oplades, vises segmenter gennemgående. 6 Batteriets opladningstilstand udskiftningsbatteri (som option) Viser opladningstilstanden for udskiftningsbatteriet, som kan købes som option. Når batteriet oplades, vises segmenter gennemgående. 7 Symbol hukommelseskort Vises, når der findes et hukommelseskort, og der er gemt data på hukommelseskortet. 8 Visning åndedrætsfaseveksel Viser, om den aktuelle åndefaseveksel foregår spontant eller mandatorisk (spontant: S, mandatorisk: T), visningen skifter alt efter åndefase fra venstre (indånding) til højre (udånding); her mandatorisk indånding. Viser også, om indåndingstriggeren er blokeret af en aktiveret triggerspærretid ved begyndelsen af en udånding ( ). Oversigt DA 15

16 9 Adgang til patientmenuen Med den tast, som ligger ved siden af dette menupunkt, skifter De til patientmenuen og tilbage til standardvisningen igen. 10 Bargraf til trykvisning Fungerer som grafisk visning af terapitrykket. 11 Iltkoncentration (som option) Angiver iltkoncentrationen i åndeluften i procent. 12 Åndedrætsparametre Alt efter den aktive modus vises de tilsvarende aktuelle åndeparametre. 13 Slangesystem Afhængigt af det indstillede slangesystem vises den pågældende tekst i statuslinjen. 16 DA Oversigt

17 Symboler, som benyttes på displayet Symbol Betydning Statuslinje: Filterveksel nødvendig Vedligeholdelse nødvendig Alarmernes akustiske signal er gjort stum i 120 sekunder Alarmernes akustiske signal er slået fra Alle fysiologiske alarmer er blevet deaktiveret (undtagelse ved VENTIlogic LS: I modus VCV og avcv kan alarmerne Tryk høj og Tryk lav ikke deaktiveres) Blæser slukket (standby-drift) Batterivisning grøn (2-5 segmenter): Batterikapacitet over 25 % Batterivisning orange: Batterikapacitet under 25 % Batterivisning rød: Batterikapacitet under 10 % Segmenterne vises gennemgående: Apparat i netdrift, Akkuen oplades Et batteri findes ikke Batteriet er ikke parat til brug: Batteriet er defekt eller Batteriet er for koldt eller Batteri for varmt Batteriet er ikke fastslået som Weinmann-batteri. Udskift batteriet. Der skrives måleværdier på SD-kortet Oversigt DA 17

18 Symbol Betydning SD-kortet er skrivebeskyttet eller defekt. Der kan ikke optegnes data. Alarmvindue: Alarm med lav prioritet udløst Alarm med middel prioritet udløst Alarm med høj prioritet udløst Plateau-signal slået til Hovedvindue: Plateau-signal slået fra 18 DA Oversigt

19 Forkortelser, som benyttes på displayet S ST T CPAP PCV PSV apcv VCV avcv SIMV MPVp MPVv +V Symbol S-modus aktiv ST-modus aktiv T-modus aktiv CPAP-modus aktiv PCV-modus aktiv PSV-modus aktiv apcv-modus aktiv Betydning Statuslinje: VCV-modus aktiv (kun VENTIlogic LS) avcv-modus aktiv (kun VENTIlogic LS) SIMV-modus aktiv MPVp-modus aktiv MPVv-modus aktiv Volumenkompensation (Volume compensation) aktiveret (efter modus: fx PCV +V ) +A AirTrapControl aktiveret (efter modusen: fx ST +A ) +LIAM LIAM (Insufflation) frigivet: vises under den aktuelle modus, fx: PCV +LIAM LIAM Prog. IPAP EPAP / PEEP P SIMV LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver) aktiv Aktivt ventilationsprogram Indåndingstryk Udåndingstryk Hovedvindue (Monitor): Fastlægger det inspiratoriske trykniveau for backup-ventilationen (kun i SIMVmodus) hpa Angivelse i trykket i hektopascal; 1,01973 hpa svarer til 1 cm H 2 O. f Åndedrætsfrekvens Oversigt DA 19

20 Symbol S T B Ti/T VT VTi VTe Ti Te O 2 (21%) SpO 2 (%) Bpm Spontant udløst åndefaseveksel Mandatorisk udløst åndefaseveksel Indåndingstrigger blokeret under en udånding Andel af indåndingstid i en åndecyklus Tidalvolumen Indåndings-tidalvolumen Eksspiratorisk tidalvolumen Indåndingstid Udåndingstid Gennemsnitlig iltkoncentration Visning i parentes: Målecelle ikke kalibreret, gennemfør iltkalibrering Iltmætning Pulsslag pr. minut Betydning Markeringer på emballagen Symbol SN Apparatets serienummer Betydning Terapiapparat Tilladt temperatur ved opbevaring: -40 C til +70 C Tilladt luftfugtighed ved opbevaring: maks. 95 % relativ fugtighed. Emballagen må ikke udsættes for fugt. Lad ikke emballagen vælte eller falde 20 DA Oversigt

21 1.2 Sikkerhedshenvisninger i brugsanvisningen I denne brugsanvisning er sikkerhedshenvisningerne markeret på følgende måde: Advarsel! Advarer mod fare for kvæstelser og mod mulige materielle skader. Forsigtig! Advarer mod materielle skader og eventuelt forkerte terapiresultater. Henvisning: Indeholder nyttige råd. Oversigt DA 21

22 2. Beskrivelse af apparatet 2.1 Formål med anvendelsen VENTIlogic LS VENTIlogic LS tjener til livsbevarende, invasiv og ikke-invasiv inhalation iht. ISO samt ikke-livsbevarende ventilation med mundstykke i MPV-modus. Apparatet kan bruges stationært og mobilt, både hjemme og i kliniske omgivelser. Henvisning: VENTIlogic LS kan ikke anvendes som ventilationsapparat til intensiv behandling iht. ISO Apparatet kan bruges til afvænning (Weaning) fra den invasive inhalation og omstilling til maske-inhalation. Den bruges ved patienter med respiratorisk/ventilatorisk insufficiens og til indikation til inhalation, som har et tidalvolumen på mindst 50 ml og en kropsvægt på mindst 5 kg VENTIlogic plus VENTIlogic plus tjener til ikke-livsbevarende, invasiv og ikke-invasiv inhalation iht. ISO Apparatet kan bruges stationært og mobilt, både hjemme og i kliniske omgivelser. Henvisning: VENTIlogic plus kan ikke anvendes som ventilationsapparat til intensiv behandling iht. ISO Apparatet kan bruges til afvænning (Weaning) fra den invasive inhalation og omstilling til maske-inhalation. Den bruges ved patienter med respiratorisk/ventilatorisk insufficiens og til indikation til inhalation, som har et tidalvolumen på mindst 50 ml og en kropsvægt på mindst 5 kg. Indikation Dette svarer til følgende sygdomsbilleder: Obstruktive ventilationsforstyrrelser, fx COPD 22 DA Beskrivelse af apparatet

23 Restriktive ventilationsforstyrrelser, fx skolioser, thoraxdeformitet Neurologiske, muskulære og neuromuskulære forstyrrelser, som bl.a. muskeldystrofier, mellemgulvspareser osv. Centrale åndedrætsregulationsforstyrrelser Obesitas hypoventilations syndrom 2.2 Brugerens og ejerens kvalifikationer Som ejer eller bruger skal du være fortrolig med dette medicintekniske produkt. Overhold de lovmæssige bestemmelser vedrørende drift og anvendelse (i Tyskland især brugerforordningen for medicintekniske produkter). Generel anbefaling: Lad en af Weinmann autoriseret person instruere dig i det medicintekniske produkts korrekte håndtering, anvendelse og drift. 2.3 Funktionsbeskrivelse Klargøring af terapitrykket En elektronisk styret blæser indsuger omgivelsernes luft via et filter og transporterer den med terapitryk til apparatets udgang. Herfra strømmer luften til patienten via slangesystemet og ventilationsadgangen (nasalmasken, tracheostoma, tubus). Sensorer registrerer trykket ved ventilationsadgangen og i slangesystemet samt ved skift af åndedrætsfase. Tilsvarende stiller blæseren det åndedrætsvolumen og de IPAP- og EPAP / PEEP-tryk parat, som lægen har indstillet Display og betjening På displayet vises terapimodus samt, afhængigt af modus, de aktuelt indstillede værdier for CPAP eller IPAP og EPAP / PEEP, åndedrætsfrekvens (f) og volumen. Desuden vises det spontane eller maskinelle skift af åndedrætsfase og trykskiftet grafisk. Ventilationsparametrene kan indstilles i standby og i ventilationsdrift. Apparatet betjenes over flere taster, som tillader en direkte adgang til de vigtigste parametre som IPAP, EPAP / PEEP, frekvens, indåndingstid og volumen. Navigationen gennem menuen styres med en drejeknap. Parametrene vises med LC-visning. For at forhindre, at terapiværdiernes indstilling ændres, bruges en tastkode. Fastlåsningen af betjeningen vises på displayet i form af et låsesymbol. I klinikmenuen kan der - udover Beskrivelse af apparatet DA 23

24 terapiværdierne - også vises ventilationskurver som fx flowkurver og tryk-/volumen-loops (kun VENTIlogic LS) Driftstilstande Ved terapiapparatet er 3 driftstilstande mulige: Til, Fra og Standby. Er der tændt for apparatet, er terapien i gang. I standby er der slukket for blæseren, men apparatet er straks parat til brug med et kort tryk på tænd-/sluk-afbryderen, hvis slangesystemet er tilsluttet korrekt. Det er muligt at foretage indstillinger på apparatet i standby. Hvis der er slukket helt for apparatet, er der også slukket for displayet, og det er ikke muligt at foretage indstillinger på apparatet Lækagesystem Ved brug af et lækagesystem bliver den CO 2 -holdige udåndingsluft hele tiden skyllet ud via udåndingssystemet Ventilsystem Her styres udåndingen via patientventilen. Ved brug af enkeltslangesystemet med patientventil slipper patientens udåndingsluft ud i omgivelsen via patientventilen. Apparatet styrer patientventilen via ventilstyreslangen. Ved brug af dobbeltslangesystemet med patientventil (kun VENTIlogic LS) leder desuden en udåndingsslange udåndingsluften ud til omgivelsesluften gennem apparatet Terapimodi Terapiapparatet kan benyttes i følgende terapimodi: Lækagesystem: S, T, ST, CPAP, MPVp, MPVv Ventilsystem: PCV, apcv, PSV, VCV (kun VENTIlogic LS), avcv (kun VENTIlogic LS), SIMV, MPVp, MPVv Den modus, som er nødvendig for terapien, indstilles på apparatet af den behandlende læge. Lægen kan aktivere en volumenkompensation ved de trykstyrede modi S, T, ST, PCV, PSV og apcv. Dertil indstilles mindstevolumen og den maksimale trykstigning. Hvis mindstevolumen underskrides, forøger apparatet automatisk trykket konstant, indtil det indstillede maksimale tryk er nået (terapitryk plus maks. trykstigning). I de kontrollerede modi T, PCV og VCV (kun VENTIlogic LS) og i de assisteret-kontrollerede modi ST, PSV, apcv, avcv (kun VENTIlogic LS) kan lægen indstille åndedrætsfrekvensen inden for et område fra 5 til 45 åndedrag pr. minut og indåndingstiden i et område fra 15 % til 67 % af åndedrætsperioden. 24 DA Beskrivelse af apparatet

25 I modiene S, ST, PSV, apcv, avcv (kun VENTIlogic LS), SIMV, MPVp og MPVv kan lægen vælge mellem 8 triggertrin ved indånding og 14 triggertrin ved udånding (ikke apcv, avcv, MPVp og MPVv). I ST-modus kan den eksspiratoriske trigger deaktiveres. Omskiftningen til udånding tidsstyret. Ventilation med mundstykke kan udføres som volumenstyret MPVv-modus eller som trykstyret MPVp-modus. Hvis der i S-modus ikke åndes ind i apparatet, stilles terapitrykket automatisk til rådighed med en minimalfrekvens på 5 åndedrag pr. minut. CPAP-modus tilbyder ingen åndedrætsassistance. Terapiapparatet stiller i denne modus et konstant positivt terapitryk til rådighed. På displayet vises terapitrykket samt, afhængigt af modus, de aktuelle værdier for IPAP og EPAP / PEEP samt åndedrætsfrekvensen (f). Alt efter det benyttede slangesystem vises ved lækagesystemet tidalvolumen (VT) eller ved ventilsystemet indåndings-tidalvoluminet (VTi). Ved brug af enkeltslangesystemet kan kun indåndings-tidalvoluminet måles, ved dobbeltslangesystemet (kun VENTIlogic LS) kan det totale tidalvolumen måles. Desuden vises det spontane eller maskinelle skift af åndedrætsfase og trykskiftet grafisk SIMV-modus SIMV-modus (synkroniseret intermitterende mandatorisk ventilation) er en blanding af mandatorisk og assisteret ventilation. Hvis der ikke foreligger noget spontant åndedræt, leverer apparatet efter udløbet af perioden T apnø patienten åndedrættet mandatorisk med åndedrætsfrekvensen f backup, forholdet Ti/T ba (backup) og indåndings-trykniveauet P SIMV. Ved spontant åndedræt skifter apparatet til en assisteret ventilation med den indstillede IPAP-værdi. Så skifter trykniveauet cyklisk med frekvensen f SIMV og forholdet Ti/T ba til indåndingstrykniveauet P SIMV. Patienten bestemmer i så fald selv åndedrætsfrekvensen Ventilation med mundstykke (MPV) Ventilationsmodiene MPVp og MPVv er en tryk- og en volumenstyret modus til patienter, der har spontan vejrtrækning og ikke skal ventileres invasivt. Typisk anvendes MPVmodiene med et mundstykke. Patienten skal være i stand til at lukke læberne omkring mundstykket. MPV-modiene muliggør ventilation efter behov, og findes til lækagesystemet, enkeltslangeventilsystemet og dobbeltslangeventilsystemet. MPV-modiene har ingen baggrundsfrekvens. Et åndedrætsslag udløses kun, hvis patienten selv trigger indåndingen. Beskrivelse af apparatet DA 25

26 Triggersensitivitet, triggerspærretid og trykstigning kan indstilles individuelt. LIAM kan tilsluttes, og kan aktiveres med LIAM-knappen. Hvis patienten ønsker at foretage udåndingen i slangesystemet, skal der anvendes et slangesystem med aktiv udåndingsventil Tilkoblingsautomatik (kun lækagesystem) Apparatet har en indkoblingsautomatik. Hvis denne er aktiveret, kan der tændes for apparatet med et åndedrag ind i åndedrætsmasken. Der slukkes stadigvæk for apparatet med tænd-/sluk-afbryderen Nødstrømsforsyning På grund af et indbygget batteri kan apparatet bruges videre uden afbrydelse ved strømsvigt. Batteriets driftstid afhænger herved af den aktuelle belastning og den aktuelle driftstemperatur. Detaljerede angivelser vedrørende forskellige belastninger med den tilsvarende batteridriftstid er angivet i Kapitel 11. på side 106. Det interne batteri oplades automatisk respektive holdes i opladet tilstand, så længe apparatet forsynes med netspænding Mobil strømforsyning Desuden kan der foregå en mobil strømforsyning via et eller flere udskiftningsbatterier, som kan skiftes under den løbende drift. De kan købes som tilbehør LIAM (Insufflation) Med funktionen Lung Insufflation Assist Maneuver kan der gives patienten et højere volumen ved at trykke på den tilsvarende tast, så det dermed er nemmere at hoste igennem. Denne funktion skal frigives af den behandlende læge Tilkaldesystem og fjernalarm Som hjælp ved overvågningen af patient og apparat, især ved VENTIlogic LS livsbevarende inhalation, råder apparatet over en fjernalarm-tilslutning. Alle alarmer med høj eller middel prioritet samt alarmen Ingen strømforsyning ledes videre til denne tilslutning. Alle andre alarmer vises kun på apparatet. Via fjernalarm-tilslutningen kan apparatet også tilsluttes til fjernalarmboksen VENTIremote alarm. På klinikken kan apparatet forbindes direkte til det sygehusinterne alarmsystem. 26 DA Beskrivelse af apparatet

27 Optegnelse af terapidata I apparatet gemmes terapidata på et SD-kort, som kan tages ud. Med PC-softwaren VENTIviews kan terapidataene analyseres af en læge Analog udlæsning af terapidata Apparatet er udstyret med et interface til tilslutning af analogboksen WM Hermed kan terapidata som tryk, flow, lækager og volumina vises tidssynkront for eksempel på en PSG. Modusspecifikke data, såsom triggertidspunkter i S-modus, kan ligeledes visualiseres. Beskrivelse af apparatet DA 27

28 3. Sikkerhedshenvisninger 3.1 Sikkerhedsbestemmelser Læs denne brugsanvisning grundigt igennem. Den udgør en del af apparatet og skal altid være til rådighed. Benyt altid kun apparatet til det formål, som er beskrevet (se 2.1 Formål med anvendelsen på side 22). For din egen og for dine patienters sikkerheds skyld og i henhold til kravene i direktiv 93/ 42 EØF skal følgende punkter overholdes: Livsbevarende inhalation Fare! Svigt af alarmgivning ved øget modstand i slangesystemet! Hvis der tilsluttes tilbehør, kan modstanden i slangesystemet blive forøget. Alt efter indstilling bliver livsvigtige alarmer i så fald ikke udløst. Hvis fx alarmen Afbrydelse svigter, udgør det en fare for patienten. Kontroller ubetinget, at alarmerne VT lav og VT høj er aktiveret. Indstil alarmerne VT lav og VT høj fornuftigt. Kontroller, at alarmerne bliver udløst. Gennemfør kontrollen af alarmen, hver gang tilbehøret udskiftes. Advarsel! Apparatsvigt ved brug af forkerte slangesystemer! Ved brug af slangesystemer med mindre diameter end Ø 15 mm kan apparatet blive overophedet. Brug altid kun slangesystemer med en diameter på Ø 15 mm eller mere. Vær opmærksom på, at den tilladte totale modstand også kan være overskredet ved slangesystemer med Ø 15 mm i forbindelse med bakteriefiltre. 28 DA Sikkerhedshenvisninger

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR Information Guide Dansk Du skal læse velkomst- og oplysningsvejledningerne helt igennem, inden du tager VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (herefter

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

MQKOMNN. uflp=rp_. _êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå. a~åëâ

MQKOMNN. uflp=rp_. _êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå. a~åëâ = MQKOMNN uflp=rp êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå a~åëâ Sirona Dental Systems GmbH 2 D 3495.201.01.08.13 04.2011 Sirona Dental Systems GmbH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Kære kunde... 6 1.1 Dokumentets

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. VPAP ST med ivaps NONINVASIV VENTILATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer VPAP ST er indiceret til at tilvejebringe

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev.

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev. Brugsanvisning ASTOTHERM plus Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S Best.nr.0450.7200.23, Rev. 1 10/2011 STIHLER ELECTRONIC GmbH D-70597 Stuttgart Tyskland Skal udfyldes

Læs mere