VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus. Ventilationsapparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus. Ventilationsapparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 15."

Transkript

1 VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus Ventilationsapparat Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer

2 Indhold 1. Oversigt Særlige markeringer på apparatet Sikkerhedshenvisninger i brugsanvisningen Beskrivelse af apparatet Formål med anvendelsen Brugerens og ejerens kvalifikationer Funktionsbeskrivelse Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedsbestemmelser Kontraindikationer Bivirkninger Opstilling af apparatet Opstilling og tilslutning af apparatet Ventilationsadgange Tilslutning af ventilsystemet Tilslutning af lækagesystemet Tilslutning af åndeluftbefugteren Tilslutning af bakteriefilter Terapi med ilttilførsel Drift ved netsvigt Betjening Betjeningselementer Apparatet tages i brug Behandlingen af batterier Indkoblingsautomatikken aktiveres/ deaktiveres (kun lækagesystem) Alarmliste Indstilling af lysstyrken LIAM info Oversigt Befugter til slangesystemer med patientventil LIAM (Insufflation) Valg af program Efter brug Rejser med terapiapparatet Hygiejnisk behandling Intervaller Rengøring lækagesystem Rengøring af huset Rengøring af grovstøvfiltret/ udskiftning af finfiltret Rengøring af ventilatorfiltret Rengøring af tilbehøret Rengøring af SpO 2 module Desinfektion, sterilisation Patientskift Funktionskontrol Intervaller Gennemførelse Kalibrering af iltsensoren (kun ventilsystem) Energiforsyning Fejl og udbedring Fejl Alarmer Vedligeholdelse og STK Intervaller Batterier Filterskift Udskiftning af trykmåleslangen (kun lækagesystem) Sikkerhedsteknisk kontrol Bortskaffelse Leverancens omfang Standardleverancens omfang Tilbehør og reservedele Tekniske data Terapiapparat Systemmodstande Bakteriefilter WM og WM Iltsensor SpO 2 module Analogboks med terapiapparat Pneumatikskemaer Sikkerhedsafstande Garanti Overensstemmelsesattest DA Indhold

3 1. Oversigt Terapiapparat generelt 2 O 2 -kobling 5 Nettilslutningsledning 3 Betjeningsfelt og visninger 4 Bærehåndtag 6 Rum til udskiftningsbatteri, som kan købes som option 1 Apparatudgang 7 Udskiftningsbatteri (som option) 16 Husventilator 8 Kortlæser 9 Serielle interfaces 14 Typeskilt 15 Ilttilslutning 13 Nettilslutning 12 Sikringsbøjle 10 Filterrummets låg, luftindløb 11 Tilslutning Fjernalarm Oversigt DA 3

4 Signaturforklaring 1 Apparatudgang Herfra strømmer åndedrætsluften via slangesystemet og ventilationsadgangen til patienten. 2 O 2 -kobling Tjener som adapter til at tilslutte iltkilden til terapiapparatet. 3 Betjeningsfelt og visninger Tjener til styring og overvågning af terapiapparatet og det tilsluttede tilbehør. 4 Bærehåndtag Tjener til at transportere apparatet. 5 Nettilslutningsledning Tjener til at tilslutte terapiapparatet til netforsyningen. 6 Rum til udskiftningsbatteri, som kan købes som option Tjener til tilslutning af et udskiftningsbatteri, som kan købes som option. Hvis du ikke bruger udskiftningsbatteri, er rummet lukket med en blænde. 7 Udskiftningsbatteri (som option) Kan købes som tilbehør. Tjener til mobil energiforsyning af terapiapparatet. 8 Kortlæser Rack til et Weinmann-hukommelseskort. På hukommelseskortet gemmes terapidata, som lægen kan opkalde. 9 Serielle interfaces Tjener til tilslutning til apparater til visning og analyse af terapidata. 10 Filterrummets låg, luftindløb Tjener til at dække grov- og finstøvfiltret og til at sikre deres position. 11 Tilslutning Fjernalarm Tjener til at tilslutte sygehusets interne tilkaldesystem eller fjernalarmboks VENTIremote alarm til brug uden for klinikker. 12 Sikringsbøjle Forhindrer, at apparatet ved en fejltagelse skilles fra netforsyningen. 13 Nettilslutning Her tilsluttes nettilslutningsledningen på apparatsiden. 14 Typeskilt Giver informationer om apparatet, f.eks. serienummer og årgang. 15 Ilttilslutning Tjener til tilslutning af ilttilledningen, hvis der er ordineret ilttilførsel. 16 Husventilator Beskytter apparatet mod overophedning. 4 DA Oversigt

5 Terapiapparat med lækagesystem 17 Slangesystem 21 Låseprop (2x) 18 Adapter 19 Trykmåleslange 20 Foldeslange 22 Tørreadapter 24 Tilslutning ilt-sensor 23 Udåndingssystem Signaturforklaring 17 Slangesystem Luften strømmer til ventilationsadgangen via slangesystemet. Slangesystemet består af foldeslange, trykmåleslange og adapter. 18 Adapter Tjener til at tilslutte slangesystemet til apparatudgangen. 19 Trykmåleslange Tjener til at måle terapitrykket. 20 Foldeslange Transporterer åndeluft til patienten. 21 Låseprop (2x) Tjener til at lukke trykmåleslangen under rengøringen (kun ved lækagesystem). 22 Tørreadapter Skal bruges til tørring af slangesystemet ved hjælp af terapiapparatet og til funktionskontrol. 23 Udåndingssystem Her undslipper den kuldioxidholdige udåndingsluft under terapien. 24 Tilslutning ilt-sensor Tjener til tilslutning af en ilt-sensor, med hvilken iltkoncentrationen i åndeluften kan måles. Oversigt DA 5

6 Terapiapparat, enkeltslangesystem med patientventil 26 Tilslutning trykmåleslange (blåt markeret) 27 Kontroladapter 28 Tilslutning ventilstyreslange 25 Tilslutning ilt-sensor 29 Enkeltslangesystem 34 Tilslutning apparatudgang 30 Trykmåleslange (blåt markeret) 33 Tilslutning patient 31 Ventilstyreslange 32 Patientventil Signaturforklaring 25 Tilslutning ilt-sensor Tjener til tilslutning af en ilt-sensor, med hvilken iltkoncentrationen i åndeluften kan måles (kun ved slangesystemer med patientventil). 26 Tilslutning trykmåleslange (blåt markeret) Tjener til at tilslutte trykmåleslangen til apparatet. 27 Kontroladapter Er nødvendig ved funktionskontrollen af terapiapparatet. 28 Tilslutning ventilstyreslange Tjener til at tilslutte ventilstyreslangen til apparatet. 29 Enkeltslangesystem Transporterer åndeluft til patienten. 6 DA Oversigt

7 30 Trykmåleslange (blåt markeret) Tjener til at måle terapitrykket. 31 Ventilstyreslange Tjener til at styre (åbne og lukke) patientventilen. 32 Patientventil Tjener til at lede patientens udåndingsluft ud af slangesystemet. 33 Tilslutning patient Her tilsluttes ved ventilationsadgangen. 34 Tilslutning apparatudgang Her tilsluttes slangesystemet til terapiapparatets apparatudgang. Oversigt DA 7

8 Terapiapparat, dobbeltslangesystem med patientventil (kun VENTIlogic LS) 36 Tilslutning trykmåleslange (blåt markeret) 37 Kontroladapter 38 Tilslutning ventilstyreslange 35 Tilslutning O 2 -sensor 40 Åbning udåndingsluft 39 Apparattilslutning til patientventil 48 Trykmåleslange (blåt markeret) 47 Tilslutning apparatudgang 46 Ventilstyresla nge 41 Dobbeltslangesystem 42 Tilslutning patient 43 Y-adapter 45 Tilslutning apparatindgang 44 Patientventil 35 Tilslutning O 2 -sensor Tjener til tilslutning af en ilt-sensor, med hvilken iltkoncentrationen i åndeluften kan måles (kun ved slangesystemer med patientventil). 36 Tilslutning trykmåleslange (blåt markeret) Tjener til at tilslutte trykmåleslangen til apparatet. 37 Kontroladapter Er nødvendig ved funktionskontrollen af terapiapparatet. 38 Tilslutning ventilstyreslange Tjener til at tilslutte ventilstyreslangen til apparatet. 39 Apparattilslutning til patientventil Tjener til at tilslutte slangesystemet til terapiapparatets apparatudgang. 40 Åbning udåndingsluft Her ledes patientens udåndingsluft ud af apparatet. 8 DA Oversigt

9 41 Dobbeltslangesystem Transporterer åndeluft til patienten og fra patienten tilbage til apparatet. 42 Tilslutning patient Her tilsluttes ved ventilationsadgangen. 43 Y-adapter Fører ved brug af dobbeltslangesystemet ind- og udåndingsslangen sammen og tjener som adapter til tilslutning til ventilationsadgangen. 44 Patientventil Tjener til at lede patientens udåndingsluft ud af slangesystemet. 45 Tilslutning apparatindgang Her tilsluttes slangesystemet til terapiapparatets apparatindgang for patientventilen (kun ved dobbeltslangesystem med patientventil). 46 Ventilstyreslange Tjener til at styre (åbne og lukke) patientventilen. 47 Tilslutning apparatudgang Her tilsluttes slangesystemet til terapiapparatets apparatudgang. 48 Trykmåleslange (blåt markeret) Tjener til at måle terapitrykket. Oversigt DA 9

10 Ekstraudstyr 49 Udskiftningsbatteri WM Transporttaske WM Bakteriefilter WM (kun ventilsystem) 51 Bakteriefilter WM (kun lækagesystem) 54 Beskyttelsestaske WM Sæt O 2 -sensor WM Signaturforklaring 49 Udskiftningsbatteri WM Kan leveres som tilbehør, tjener til mobil strømforsyning af terapiapparatet. 50 Transporttaske WM Tjener til mobil brug af terapiapparatet. 51 Bakteriefilter WM (kun lækagesystem) og 52 Bakteriefilter WM (kun ventilsystem) Skal fungere som beskyttelse af apparatet mod kontamination, først og fremmest, når apparatet anvendes af flere patienter (patientskift). 53 Sæt O 2 -sensor WM Tjener til at måle iltkoncentrationen ved apparatudgangen. 54 Beskyttelsestaske WM Tjener til at beskytte terapiapparatet ved transport. 10 DA Oversigt

11 1.1 Særlige markeringer på apparatet Venstre side 1 2 Ilttilslutning: Maksimal fødning: 15 l/min. ved < 1000 hpa VENTIlogic LS: Åbning til udåndingsluft ved drift med dobbeltslangesystem med patientventil; åbningen må ikke lukkes eller blokeres på anden måde VENTIlogic plus: Åbningen bruges ikke ved VENTIlogic plus. Oversigt DA 11

12 Forside 3 4 VENTIlogic LS: Tilslutning udåndingsluft patient ved dobbeltslangesystem med patientventil VENTIlogic plus: Åbningen bruges ikke ved VENTIlogic plus. Bøsning: El-tilslutning til iltsensor; maks. 100 mv DC 5 6 P Tilslutning: Trykmåleslange (blåt markeret). Terapitryk 0-50 hpa (kun til slangesystem med patientventil) Tilslutning: Styreslange til patientventil 0-50hPa (kun til slangesystem med patientventil) 7 Apparatudgang: Udløb åndeluft med 0-45 hpa ved slangesystemer med patientventil, 0-40 hpa ved lækagesystem 8 Apparatudgang: Kun tilladt for slangesystemer med en diameter på Ø15 mm - 22 mm. Højre side 9 Tilslutning for valgfrit ekstraudstyr, fx Analogboks D/A; Maks. afgivet strøm ved 5 V: 50 ma 10 Tilslutning til indstilling af terapiparametrene via VENTIviews af faguddannet personale; maks. afgivet strøm ved 12 V: 50 ma Indstik til SD-kort Udskiftningsbatteri 13 ~ Bagside Stik netforsyningsindgang 115/230 V AC; 50/60 Hz 14 Tilslutning Fjernalarm: Tilslutning for tilkaldesystem og fjernalarmboks VENTIremote alarm. Koblingseffekt: 60 V DC / 2 A; 42 V AC / 2 A 15 Servicemærkat: Angiver, hvornår den næste service skal udføres 12 DA Oversigt

13 16 STK-mærkat: (kun i Forbundsrepublikken Tyskland) Markerer, hvornår den næste STK sikkerhedstekniske kontrol iht. 6 i brugerforordningen for medicinprodukter skal udføres. 17 Apparatindgang: Indløb af rumluft med omgivelsestemperatur. Typeskilt (bagside) Anvendelsesdel af type BF Beskyttelsesklasse II, beskyttelsesisolering Årgang Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! SN 100 V / 230 V ~, Hz Serienummer El-tilslutning CE 0197-markering: bekræfter, at produktet opfylder de gældende europæiske direktiver Apparatet må ikke udsættes for fugt Oversigt DA 13

14 Betjeningsfolie 1 LED netforsyning 2 LIAM (Insufflation) 3 Tænd/sluk-afbryder 9 O 2 -tast 8 Programtast Alarmkvitteringstast med lysdioder 5 Drejeknap 7 Menutast 6 Betjeningstaster Signaturforklaring 1 LED netforsyning Den grønne LED lyser, når der findes en netforsyning. 2 LIAM (Insufflation) Tjener til at udløse en hosteproces eller til ventilation ved suk. 3 Tænd/sluk-afbryder Tjener til at tænde og slukke for terapiapparatet. 4 Alarm-kvitteringstast med lysdioder Alarm-kvitteringstasten fungerer som midlertidig frakobling af lyden fra alarmer. Lysdioden fungerer som optisk visning af alarmer. 5 Drejeknap Centralt betjeningselement fra terapiapparatet, tjener til at navigere i menuen. 6 Betjeningstaster Tjener til hurtigt at blive indstillet af lægen, er spærret i patientmodus (Patient Mode). 7 Menutast Tjener til at skifte fra standardvisning til menuen og omvendt. 8 Programtast Tjener til manuelt at skifte til et af de tre på forhånd konfigurerede programmer. 9 O 2 -tast Starter O 2 -sensorens kalibrering. Har yderligere funktioner i klinikmenuen. 14 DA Oversigt

15 Standardvisning under terapien 2 Statuslinje 1 Aktiv åndedrætsmodus 13 Slangesystem 3 Alarmvisning 4 Aktivt program 5 Batteriets opladningstilstand internt batteri 6 Batteriets opladningstilstand udskiftningsbatteri (som option) 7 Symbol hukommelseskort 12 Åndedrætsp arametre 8 Visning åndedrætsfaseveksel 11 Iltkoncentration (som option) 10 Bargraf til trykvisning 9 Adgang til patientmenuen Signaturforklaring 1 Aktiv åndedrætsmodus På dette sted i statuslinjen vises den aktive åndemodus. 2 Statuslinje Her vises informationer om apparatets status, fx alarmtilstandsvisning, filterveksel eller nødvendige vedligeholdelser. 3 Alarmvisning Hvis en alarm er gjort stum, vises den derefter i 120 sekunder i statuslinjen. 4 Aktivt program Viser det aktuelt indstillede ventilationsprogram. 5 Batteriets opladningstilstand internt batteri Viser det interne batteris opladningstilstand. Når batteriet oplades, vises segmenter gennemgående. 6 Batteriets opladningstilstand udskiftningsbatteri (som option) Viser opladningstilstanden for udskiftningsbatteriet, som kan købes som option. Når batteriet oplades, vises segmenter gennemgående. 7 Symbol hukommelseskort Vises, når der findes et hukommelseskort, og der er gemt data på hukommelseskortet. 8 Visning åndedrætsfaseveksel Viser, om den aktuelle åndefaseveksel foregår spontant eller mandatorisk (spontant: S, mandatorisk: T), visningen skifter alt efter åndefase fra venstre (indånding) til højre (udånding); her mandatorisk indånding. Viser også, om indåndingstriggeren er blokeret af en aktiveret triggerspærretid ved begyndelsen af en udånding ( ). Oversigt DA 15

16 9 Adgang til patientmenuen Med den tast, som ligger ved siden af dette menupunkt, skifter De til patientmenuen og tilbage til standardvisningen igen. 10 Bargraf til trykvisning Fungerer som grafisk visning af terapitrykket. 11 Iltkoncentration (som option) Angiver iltkoncentrationen i åndeluften i procent. 12 Åndedrætsparametre Alt efter den aktive modus vises de tilsvarende aktuelle åndeparametre. 13 Slangesystem Afhængigt af det indstillede slangesystem vises den pågældende tekst i statuslinjen. 16 DA Oversigt

17 Symboler, som benyttes på displayet Symbol Betydning Statuslinje: Filterveksel nødvendig Vedligeholdelse nødvendig Alarmernes akustiske signal er gjort stum i 120 sekunder Alarmernes akustiske signal er slået fra Alle fysiologiske alarmer er blevet deaktiveret (undtagelse ved VENTIlogic LS: I modus VCV og avcv kan alarmerne Tryk høj og Tryk lav ikke deaktiveres) Blæser slukket (standby-drift) Batterivisning grøn (2-5 segmenter): Batterikapacitet over 25 % Batterivisning orange: Batterikapacitet under 25 % Batterivisning rød: Batterikapacitet under 10 % Segmenterne vises gennemgående: Apparat i netdrift, Akkuen oplades Et batteri findes ikke Batteriet er ikke parat til brug: Batteriet er defekt eller Batteriet er for koldt eller Batteri for varmt Batteriet er ikke fastslået som Weinmann-batteri. Udskift batteriet. Der skrives måleværdier på SD-kortet Oversigt DA 17

18 Symbol Betydning SD-kortet er skrivebeskyttet eller defekt. Der kan ikke optegnes data. Alarmvindue: Alarm med lav prioritet udløst Alarm med middel prioritet udløst Alarm med høj prioritet udløst Plateau-signal slået til Hovedvindue: Plateau-signal slået fra 18 DA Oversigt

19 Forkortelser, som benyttes på displayet S ST T CPAP PCV PSV apcv VCV avcv SIMV MPVp MPVv +V Symbol S-modus aktiv ST-modus aktiv T-modus aktiv CPAP-modus aktiv PCV-modus aktiv PSV-modus aktiv apcv-modus aktiv Betydning Statuslinje: VCV-modus aktiv (kun VENTIlogic LS) avcv-modus aktiv (kun VENTIlogic LS) SIMV-modus aktiv MPVp-modus aktiv MPVv-modus aktiv Volumenkompensation (Volume compensation) aktiveret (efter modus: fx PCV +V ) +A AirTrapControl aktiveret (efter modusen: fx ST +A ) +LIAM LIAM (Insufflation) frigivet: vises under den aktuelle modus, fx: PCV +LIAM LIAM Prog. IPAP EPAP / PEEP P SIMV LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver) aktiv Aktivt ventilationsprogram Indåndingstryk Udåndingstryk Hovedvindue (Monitor): Fastlægger det inspiratoriske trykniveau for backup-ventilationen (kun i SIMVmodus) hpa Angivelse i trykket i hektopascal; 1,01973 hpa svarer til 1 cm H 2 O. f Åndedrætsfrekvens Oversigt DA 19

20 Symbol S T B Ti/T VT VTi VTe Ti Te O 2 (21%) SpO 2 (%) Bpm Spontant udløst åndefaseveksel Mandatorisk udløst åndefaseveksel Indåndingstrigger blokeret under en udånding Andel af indåndingstid i en åndecyklus Tidalvolumen Indåndings-tidalvolumen Eksspiratorisk tidalvolumen Indåndingstid Udåndingstid Gennemsnitlig iltkoncentration Visning i parentes: Målecelle ikke kalibreret, gennemfør iltkalibrering Iltmætning Pulsslag pr. minut Betydning Markeringer på emballagen Symbol SN Apparatets serienummer Betydning Terapiapparat Tilladt temperatur ved opbevaring: -40 C til +70 C Tilladt luftfugtighed ved opbevaring: maks. 95 % relativ fugtighed. Emballagen må ikke udsættes for fugt. Lad ikke emballagen vælte eller falde 20 DA Oversigt

21 1.2 Sikkerhedshenvisninger i brugsanvisningen I denne brugsanvisning er sikkerhedshenvisningerne markeret på følgende måde: Advarsel! Advarer mod fare for kvæstelser og mod mulige materielle skader. Forsigtig! Advarer mod materielle skader og eventuelt forkerte terapiresultater. Henvisning: Indeholder nyttige råd. Oversigt DA 21

22 2. Beskrivelse af apparatet 2.1 Formål med anvendelsen VENTIlogic LS VENTIlogic LS tjener til livsbevarende, invasiv og ikke-invasiv inhalation iht. ISO samt ikke-livsbevarende ventilation med mundstykke i MPV-modus. Apparatet kan bruges stationært og mobilt, både hjemme og i kliniske omgivelser. Henvisning: VENTIlogic LS kan ikke anvendes som ventilationsapparat til intensiv behandling iht. ISO Apparatet kan bruges til afvænning (Weaning) fra den invasive inhalation og omstilling til maske-inhalation. Den bruges ved patienter med respiratorisk/ventilatorisk insufficiens og til indikation til inhalation, som har et tidalvolumen på mindst 50 ml og en kropsvægt på mindst 5 kg VENTIlogic plus VENTIlogic plus tjener til ikke-livsbevarende, invasiv og ikke-invasiv inhalation iht. ISO Apparatet kan bruges stationært og mobilt, både hjemme og i kliniske omgivelser. Henvisning: VENTIlogic plus kan ikke anvendes som ventilationsapparat til intensiv behandling iht. ISO Apparatet kan bruges til afvænning (Weaning) fra den invasive inhalation og omstilling til maske-inhalation. Den bruges ved patienter med respiratorisk/ventilatorisk insufficiens og til indikation til inhalation, som har et tidalvolumen på mindst 50 ml og en kropsvægt på mindst 5 kg. Indikation Dette svarer til følgende sygdomsbilleder: Obstruktive ventilationsforstyrrelser, fx COPD 22 DA Beskrivelse af apparatet

23 Restriktive ventilationsforstyrrelser, fx skolioser, thoraxdeformitet Neurologiske, muskulære og neuromuskulære forstyrrelser, som bl.a. muskeldystrofier, mellemgulvspareser osv. Centrale åndedrætsregulationsforstyrrelser Obesitas hypoventilations syndrom 2.2 Brugerens og ejerens kvalifikationer Som ejer eller bruger skal du være fortrolig med dette medicintekniske produkt. Overhold de lovmæssige bestemmelser vedrørende drift og anvendelse (i Tyskland især brugerforordningen for medicintekniske produkter). Generel anbefaling: Lad en af Weinmann autoriseret person instruere dig i det medicintekniske produkts korrekte håndtering, anvendelse og drift. 2.3 Funktionsbeskrivelse Klargøring af terapitrykket En elektronisk styret blæser indsuger omgivelsernes luft via et filter og transporterer den med terapitryk til apparatets udgang. Herfra strømmer luften til patienten via slangesystemet og ventilationsadgangen (nasalmasken, tracheostoma, tubus). Sensorer registrerer trykket ved ventilationsadgangen og i slangesystemet samt ved skift af åndedrætsfase. Tilsvarende stiller blæseren det åndedrætsvolumen og de IPAP- og EPAP / PEEP-tryk parat, som lægen har indstillet Display og betjening På displayet vises terapimodus samt, afhængigt af modus, de aktuelt indstillede værdier for CPAP eller IPAP og EPAP / PEEP, åndedrætsfrekvens (f) og volumen. Desuden vises det spontane eller maskinelle skift af åndedrætsfase og trykskiftet grafisk. Ventilationsparametrene kan indstilles i standby og i ventilationsdrift. Apparatet betjenes over flere taster, som tillader en direkte adgang til de vigtigste parametre som IPAP, EPAP / PEEP, frekvens, indåndingstid og volumen. Navigationen gennem menuen styres med en drejeknap. Parametrene vises med LC-visning. For at forhindre, at terapiværdiernes indstilling ændres, bruges en tastkode. Fastlåsningen af betjeningen vises på displayet i form af et låsesymbol. I klinikmenuen kan der - udover Beskrivelse af apparatet DA 23

24 terapiværdierne - også vises ventilationskurver som fx flowkurver og tryk-/volumen-loops (kun VENTIlogic LS) Driftstilstande Ved terapiapparatet er 3 driftstilstande mulige: Til, Fra og Standby. Er der tændt for apparatet, er terapien i gang. I standby er der slukket for blæseren, men apparatet er straks parat til brug med et kort tryk på tænd-/sluk-afbryderen, hvis slangesystemet er tilsluttet korrekt. Det er muligt at foretage indstillinger på apparatet i standby. Hvis der er slukket helt for apparatet, er der også slukket for displayet, og det er ikke muligt at foretage indstillinger på apparatet Lækagesystem Ved brug af et lækagesystem bliver den CO 2 -holdige udåndingsluft hele tiden skyllet ud via udåndingssystemet Ventilsystem Her styres udåndingen via patientventilen. Ved brug af enkeltslangesystemet med patientventil slipper patientens udåndingsluft ud i omgivelsen via patientventilen. Apparatet styrer patientventilen via ventilstyreslangen. Ved brug af dobbeltslangesystemet med patientventil (kun VENTIlogic LS) leder desuden en udåndingsslange udåndingsluften ud til omgivelsesluften gennem apparatet Terapimodi Terapiapparatet kan benyttes i følgende terapimodi: Lækagesystem: S, T, ST, CPAP, MPVp, MPVv Ventilsystem: PCV, apcv, PSV, VCV (kun VENTIlogic LS), avcv (kun VENTIlogic LS), SIMV, MPVp, MPVv Den modus, som er nødvendig for terapien, indstilles på apparatet af den behandlende læge. Lægen kan aktivere en volumenkompensation ved de trykstyrede modi S, T, ST, PCV, PSV og apcv. Dertil indstilles mindstevolumen og den maksimale trykstigning. Hvis mindstevolumen underskrides, forøger apparatet automatisk trykket konstant, indtil det indstillede maksimale tryk er nået (terapitryk plus maks. trykstigning). I de kontrollerede modi T, PCV og VCV (kun VENTIlogic LS) og i de assisteret-kontrollerede modi ST, PSV, apcv, avcv (kun VENTIlogic LS) kan lægen indstille åndedrætsfrekvensen inden for et område fra 5 til 45 åndedrag pr. minut og indåndingstiden i et område fra 15 % til 67 % af åndedrætsperioden. 24 DA Beskrivelse af apparatet

25 I modiene S, ST, PSV, apcv, avcv (kun VENTIlogic LS), SIMV, MPVp og MPVv kan lægen vælge mellem 8 triggertrin ved indånding og 14 triggertrin ved udånding (ikke apcv, avcv, MPVp og MPVv). I ST-modus kan den eksspiratoriske trigger deaktiveres. Omskiftningen til udånding tidsstyret. Ventilation med mundstykke kan udføres som volumenstyret MPVv-modus eller som trykstyret MPVp-modus. Hvis der i S-modus ikke åndes ind i apparatet, stilles terapitrykket automatisk til rådighed med en minimalfrekvens på 5 åndedrag pr. minut. CPAP-modus tilbyder ingen åndedrætsassistance. Terapiapparatet stiller i denne modus et konstant positivt terapitryk til rådighed. På displayet vises terapitrykket samt, afhængigt af modus, de aktuelle værdier for IPAP og EPAP / PEEP samt åndedrætsfrekvensen (f). Alt efter det benyttede slangesystem vises ved lækagesystemet tidalvolumen (VT) eller ved ventilsystemet indåndings-tidalvoluminet (VTi). Ved brug af enkeltslangesystemet kan kun indåndings-tidalvoluminet måles, ved dobbeltslangesystemet (kun VENTIlogic LS) kan det totale tidalvolumen måles. Desuden vises det spontane eller maskinelle skift af åndedrætsfase og trykskiftet grafisk SIMV-modus SIMV-modus (synkroniseret intermitterende mandatorisk ventilation) er en blanding af mandatorisk og assisteret ventilation. Hvis der ikke foreligger noget spontant åndedræt, leverer apparatet efter udløbet af perioden T apnø patienten åndedrættet mandatorisk med åndedrætsfrekvensen f backup, forholdet Ti/T ba (backup) og indåndings-trykniveauet P SIMV. Ved spontant åndedræt skifter apparatet til en assisteret ventilation med den indstillede IPAP-værdi. Så skifter trykniveauet cyklisk med frekvensen f SIMV og forholdet Ti/T ba til indåndingstrykniveauet P SIMV. Patienten bestemmer i så fald selv åndedrætsfrekvensen Ventilation med mundstykke (MPV) Ventilationsmodiene MPVp og MPVv er en tryk- og en volumenstyret modus til patienter, der har spontan vejrtrækning og ikke skal ventileres invasivt. Typisk anvendes MPVmodiene med et mundstykke. Patienten skal være i stand til at lukke læberne omkring mundstykket. MPV-modiene muliggør ventilation efter behov, og findes til lækagesystemet, enkeltslangeventilsystemet og dobbeltslangeventilsystemet. MPV-modiene har ingen baggrundsfrekvens. Et åndedrætsslag udløses kun, hvis patienten selv trigger indåndingen. Beskrivelse af apparatet DA 25

26 Triggersensitivitet, triggerspærretid og trykstigning kan indstilles individuelt. LIAM kan tilsluttes, og kan aktiveres med LIAM-knappen. Hvis patienten ønsker at foretage udåndingen i slangesystemet, skal der anvendes et slangesystem med aktiv udåndingsventil Tilkoblingsautomatik (kun lækagesystem) Apparatet har en indkoblingsautomatik. Hvis denne er aktiveret, kan der tændes for apparatet med et åndedrag ind i åndedrætsmasken. Der slukkes stadigvæk for apparatet med tænd-/sluk-afbryderen Nødstrømsforsyning På grund af et indbygget batteri kan apparatet bruges videre uden afbrydelse ved strømsvigt. Batteriets driftstid afhænger herved af den aktuelle belastning og den aktuelle driftstemperatur. Detaljerede angivelser vedrørende forskellige belastninger med den tilsvarende batteridriftstid er angivet i Kapitel 11. på side 106. Det interne batteri oplades automatisk respektive holdes i opladet tilstand, så længe apparatet forsynes med netspænding Mobil strømforsyning Desuden kan der foregå en mobil strømforsyning via et eller flere udskiftningsbatterier, som kan skiftes under den løbende drift. De kan købes som tilbehør LIAM (Insufflation) Med funktionen Lung Insufflation Assist Maneuver kan der gives patienten et højere volumen ved at trykke på den tilsvarende tast, så det dermed er nemmere at hoste igennem. Denne funktion skal frigives af den behandlende læge Tilkaldesystem og fjernalarm Som hjælp ved overvågningen af patient og apparat, især ved VENTIlogic LS livsbevarende inhalation, råder apparatet over en fjernalarm-tilslutning. Alle alarmer med høj eller middel prioritet samt alarmen Ingen strømforsyning ledes videre til denne tilslutning. Alle andre alarmer vises kun på apparatet. Via fjernalarm-tilslutningen kan apparatet også tilsluttes til fjernalarmboksen VENTIremote alarm. På klinikken kan apparatet forbindes direkte til det sygehusinterne alarmsystem. 26 DA Beskrivelse af apparatet

27 Optegnelse af terapidata I apparatet gemmes terapidata på et SD-kort, som kan tages ud. Med PC-softwaren VENTIviews kan terapidataene analyseres af en læge Analog udlæsning af terapidata Apparatet er udstyret med et interface til tilslutning af analogboksen WM Hermed kan terapidata som tryk, flow, lækager og volumina vises tidssynkront for eksempel på en PSG. Modusspecifikke data, såsom triggertidspunkter i S-modus, kan ligeledes visualiseres. Beskrivelse af apparatet DA 27

28 3. Sikkerhedshenvisninger 3.1 Sikkerhedsbestemmelser Læs denne brugsanvisning grundigt igennem. Den udgør en del af apparatet og skal altid være til rådighed. Benyt altid kun apparatet til det formål, som er beskrevet (se 2.1 Formål med anvendelsen på side 22). For din egen og for dine patienters sikkerheds skyld og i henhold til kravene i direktiv 93/ 42 EØF skal følgende punkter overholdes: Livsbevarende inhalation Fare! Svigt af alarmgivning ved øget modstand i slangesystemet! Hvis der tilsluttes tilbehør, kan modstanden i slangesystemet blive forøget. Alt efter indstilling bliver livsvigtige alarmer i så fald ikke udløst. Hvis fx alarmen Afbrydelse svigter, udgør det en fare for patienten. Kontroller ubetinget, at alarmerne VT lav og VT høj er aktiveret. Indstil alarmerne VT lav og VT høj fornuftigt. Kontroller, at alarmerne bliver udløst. Gennemfør kontrollen af alarmen, hver gang tilbehøret udskiftes. Advarsel! Apparatsvigt ved brug af forkerte slangesystemer! Ved brug af slangesystemer med mindre diameter end Ø 15 mm kan apparatet blive overophedet. Brug altid kun slangesystemer med en diameter på Ø 15 mm eller mere. Vær opmærksom på, at den tilladte totale modstand også kan være overskredet ved slangesystemer med Ø 15 mm i forbindelse med bakteriefiltre. 28 DA Sikkerhedshenvisninger

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger NIV (børn over 10 kg) Udstyr I BRITA findes forskellige

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Dräger Alcotest 3000 Alkometer

Dräger Alcotest 3000 Alkometer Dräger Alcotest 3000 Alkometer Brugsanvisning ST-14138-2008_sw.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Anvendelsesformål.................................... 4 Hvad er hvad?........................................

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE 365 dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere