Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev."

Transkript

1 Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne på SCIENCE fra og med studieåret 2015/16. Rammedokumentet gælder ikke for uddannelser under SDC eller kandidatuddannelser under Erasmus Mundus programmet 1. Uddannelsernes fagelementer Fakultetets uddannelser kan inden for de nedenfor beskrevne strukturelle rammer opbygges af følgende typer af fagelementer: Obligatorisk - Fagelementer som alle studerende skal have fuldført for at kunne bestå uddannelsen/specialiseringen. Begrænset valgfri - Fagelementer som kan vælges inden for en afgrænset gruppe. (Begrænset valgfrihed er altid afgrænset ved konkret angivne fagelementer, som definerer en særlig faglighed indenfor specialiseringen). Valgfri - Helt valgfri, dog på uddannelsens niveau. Fagelementer indplaceres på et af følgende faglige niveauer: Bachelorniveau - Fagelementer udbudt til bacheloruddannelser Kandidatniveau - Fagelementer udbudt til kandidatuddannelser 1 ECTS-point efter European Credit Transfer and Accumulation System svarer til 27,5 arbejdstimer for den studerende. 2. Overordnet struktur for bacheloruddannelser En samlet bacheloruddannelse (grundforløb + specialisering(er)) består af: Obligatoriske fagelementer på mindst 90 ECTS-point. Eventuelt begrænset valgfri fagelementer. Et bachelorprojekt på 15 ECTS-point. En valgfri del på ECTS-point. 2.1 Bacheloruddannelsers opbygning Model 1-6: Opbygges af et grundforløb samt 1 eller 2 valgtærskler, der definerer et eller flere specialiseringsforløb. Model 1-6: Starter med et grundforløb på 60, 90, 120 eller 150 ECTS-point, som alene indeholder obligatoriske fagelementer. Model 1-6: Bacheloruddannelsens valgfri fagelementer placeres altid i uddannelsens sidste specialisering. Side 1 af 8

2 Model 7: Opbygges af et forløb på 180 ECTS-point som er fælles for alle studerende. Der er ingen valgtærskler eller mulighed for specialiseringer. Model 7: Bacheloruddannelsens første år skal bestå af 60 ECTS-point obligatoriske fagelementer. Valgfri fagelementer skal altid ligge på uddannelsens sidste 1½ år, i sammenhængende blokke og indenfor et semester, for bedst muligt at sikre et mobilitetsvindue. Bachelorprojektet placeres altid i den sidste specialisering, og skal ligge på uddannelsens 3. år. 2.2 Mulige modeller for bacheloruddannelser 1 Grundforløb 60 ECTS-point Specialisering 30 ECTS-point Specialisering 90 ECTS-point 2 Grundforløb 60 ECTS-point Specialisering 60 ECTS-point Specialisering 60 ECTS-point 3 Grundforløb 60 ECTS-point Specialisering 120 ECTS-point 4 Grundforløb 90 ECTS-point Specialisering 90 ECTS-point 5 Grundforløb 120 ECTS-point Specialisering 60 ECTS-point 6 Grundforløb 150 ECTS-point Specialisering 30 ECTS-point 7 Fællesforløb 180 ECTS-point (ingen specialiseringer) Vælges model 1-3 skal den første specialisering indeholde mindst 30 ECTS-point obligatoriske fagelementer. Model 6 og 7 kan ikke benyttes af uddannelser med mulighed for gymnasierettet tilvalg. Det kan i studieordningen fastsættes, at der på den valgfri del af bacheloruddannelsen, ud over rene bachelorkurser, kan indgå op til 30 ECTS-point fagelementer på kandidatniveau. Undtaget herfra er fagelementer der indgår som obligatoriske på et fællesforløb eller en specialisering på den SCIENCE kandidatuddannelse som bacheloruddannelsen giver retskrav til at blive optaget på. Fakultetets bacheloruddannelser skal indeholde mulighed for at de studerende kan lave projekter uden for kursusregi, i et nærmere fastsat omfang. Fakultetets bacheloruddannelser skal indeholde mulighed for at de studerende kan lave et virksomhedsprojekt. Indeholder uddannelsen 15 22,5 ECTS-point valgfri fagelementer, skal det være muligt at skrive et virksomhedsprojekt på 15 ECTS-point. Indeholder uddannelsen 30 ECTS-point valgfri fagelementer, skal det være muligt at skrive et virksomhedsprojekt på 30 ECTS-point eller 2 virksomhedsprojekter på 15 ECTS-point. En gruppe af begrænset valgfri kurser må maksimalt bestå af 25 kurser. 2.3 Førsteårsprøve Bacheloruddannelsen har en førsteårsprøve, som omfatter 45 ECTS-point ud af de 60 ECTSpoint obligatoriske fagelementer som er placeret på uddannelsens første år. I blok 5 afholdes reeksamen for alle fagelementer placeret på bacheloruddannelsens første år. For fagelementer i blok 4 er dette den normale reeksamen for fagelementet. For fagelementer i blok 1-3 er der tale om en tredje eksamensmulighed inden for første studieår. Side 2 af 8

3 2.4 Studiestartsprøve Bacheloruddannelsen kan endvidere indeholde en studiestartsprøve, som skal bestås som forudsætning for at fortsætte på uddannelsen. Fakultetets bacheloruddannelser skal alle følge samme model for prøvens udformning. 2.5 Mobilitetsvindue Alle bacheloruddannelser skal sikre, at den studerende har mulighed for at benytte 2 på hinanden følgende blokke (enten blok 1+2 eller 3+4) til at følge fagelementer uden for fakultetet. 3. Gymnasierettet specialisering på bacheloruddannelser For bacheloruddannelser med mulighed for gymnasierettet tilvalg udbydes en eller flere specialiseringer. Specialiseringerne skal sikre overholdelse af at den samlede bacheloruddannelse (grundforløb + specialisering) indeholder: Obligatoriske fagelementer på mindst 90 ECTS-point. Evt. begrænset valgfri fagelementer. Et bachelorprojekt på 15 ECTS-point placeret på 3. studieår. Gymnasierettet tilvalg på 45 ECTS-point Specialiseringer kan udbydes efter følgende modeller: Model 1 eller 4: Gymnasierettet specialisering på 90 ECTS-point indeholdende bachelorprojekt på 3. studieår og 45 ECTS-point fra tilvalget. Model 2 eller 5: Gymnasierettet specialisering på 60 ECTS-point indeholdende alene et bachelorprojekt på 3. studieår og 45 ECTS-point fra tilvalget. Model 3: Gymnasierettet specialisering på 120 ECTS-point indeholdende bachelorprojekt på 3. studieår og 45 ECTS-point fra tilvalget. 1 Grundforløb 60 ECTS-point Specialisering 30 ECTS-point Gymnasierettet specialisering 90 ECTS-point inkl. et bachelorprojekt og 45 ECTS-point gymnasierettet tilvalg 2 Grundforløb 60 ECTS-point Specialisering 60 ECTS-point Gymnasierettet specialisering 60 ECTS-point indeholder et bachelorprojekt og 45 ECTSpoint gymnasierettet tilvalg 3 Grundforløb 60 ECTS-point Gymnasierettet specialisering 120 ECTS-point inkl. et bachelorprojekt og 45 ECTS- point gymnasierettet tilvalg 4 Grundforløb 90 ECTS-point Gymnasierettet specialisering 90 ECTS-point inkl. et bachelorprojekt og 45 ECTS-point gymnasierettet tilvalg 5 Grundforløb 120 ECTS-point Gymnasierettet specialisering 60 ECTS-point indeholder et bachelorprojekt og 45 ECTSpoint gymnasierettet tilvalg En gruppe af begrænset valgfri kurser må maksimalt bestå af 25 kurser. 4. Overordnet struktur for kandidatuddannelser En samlet kandidatuddannelse (fællesforløb og/eller specialisering) består af: Obligatoriske fagelementer på mindst 7,5 ECTS-point. Begrænset valgfri fagelementer på 0-67,5 ECTS-point. Et kandidatspeciale på 30, 45 eller 60 ECTS-point. Valgfri fagelementer på 15 ECTS-point. Side 3 af 8

4 4.1 Kandidatuddannelsers opbygning En kandidatuddannelse kan opbygges på en af følgende måder: Et fællesforløb på 120 ECTS-point. En specialisering på 120 ECTS-point (Den studerende har valgmulighed mellem det som svarer til forskellige 120 ECTS-point fællesforløb), som vælges ved ansøgning om optagelse. Et fællesforløb på 60 ECTS-point, i kombination med en specialisering på 60 ECTSpoint. En specialisering på 60 ECTS-point, som vælges ved ansøgning om optagelse, i kombination med en specialisering på 60 ECTS-point. Et fællesforløb på 30 ECTS-point, i kombination med en specialisering på 90 ECTSpoint. En specialisering på 30 ECTS-point, som vælges ved ansøgning om optagelse, i kombination med en specialisering på 90 ECTS-point. Et fællesforløb på 15 ECTS-point, i kombination med en specialisering på 105 ECTSpoint. En specialisering på 15 ECTS-point (som vælges ved ansøgning om optagelse) i kombination med en specialisering på 105 ECTS-point. Uanset valg af model indeholder fællesforløbet eller den første specialisering som minimum et obligatorisk fagelement, som placeres i blok 1. Et fællesforløb eller en specialisering kan herudover indeholde obligatoriske, begrænset valgfri og valgfri fagelementer Kandidatuddannelsens valgfri fagelementer skal ligge indenfor samme semester for bedst muligt at sikre et mobilitetsvindue. En gruppe af begrænset valgfri kurser må maksimalt bestå af 25 kurser. 4.2 Mulige modeller for kandidatuddannelser 1 Fællesforløb 120 ECTS-point (specialestørrelse fastlagt på forhånd) 2 Specialisering 120 ECTS-point (specialestørrelse fastlagt på forhånd) 3 Fællesforløb 60 ECTS-point Specialisering 60 ECTS-point (specialestørrelse og placering fastlagt på forhånd) 4 Specialisering 60 ECTS-point Specialisering 60 ECTS-point (specialestørrelse og placering fastlagt på forhånd) 5 Fællesforløb 30 ECTS-point Specialisering 90 ECTS-point (specialestørrelse og placering fastlagt på forhånd) 6 Specialisering 30 ECTS-point Specialisering 90 ECTS-point (specialestørrelse og placering fastlagt på forhånd) 7 Fællesforløb Specialisering 105 ECTS-point (specialestørrelse og placering fastlagt på 15 ECTS-point 8 Specialisering 15 ECTS-point forhånd) Specialisering 105 ECTS-point (specialestørrelse og placering fastlagt på forhånd) Vælges model 1 eller 2, skal specialets størrelse være fastsat på forhånd og ens for alle studerende på uddannelsen. Vælges model 3-8 skal specialet placeres i den sidste specialisering og specialets størrelse skal fremgå af specialiseringen. Side 4 af 8

5 Det skal i studieordningen fastsættes, at der på den valgfri del af kandidatuddannelsen ud over rene kandidatkurser, kan indgå 7,5 eller 15 ECTS-point fagelementer på bachelorniveau. I den uddannelsesspecifikke kandidatstudieordning kan det yderligere angives, at op til 15 ECTS-point fagelementer fra en udspecificeret liste af konkret afgrænsede bachelorkurser kan indgå i uddannelsens begrænset valgfrie del. Der gælder særlige regler for gymnasierettede sidefagsspecialiseringer (se nedenfor). Fakultetets kandidatuddannelser skal indeholde mulighed for at de studerende kan lave projekter uden for kursusregi, i et nærmere fastsat omfang. Fakultetets kandidatuddannelser skal indeholde mulighed for, at de studerende kan lave et virksomhedsprojekt på enten 15 eller 30 ECTS-point. Et virksomhedsprojekt på 30 ECTS-point kan ikke indgå i en specialisering som samtidig indeholder et speciale på 60 ECTS-point. Virksomhedsprojekt på 30 ECTS-point kan kun indgå på uddannelser hvor virksomhedsprojektet kan tælle som begrænset valgfrit. 4.3 Specialet Fakultetets kandidatuddannelser skal indeholde et speciale på 30, 45 eller 60 ECTS-point afhængig af specialets eksperimentelle karakter. Studieordningen fastsætter, hvilke specialestørrelser der kan indgå i uddannelsen. I alle tilfælde, skal specialets størrelse være entydigt fastsat i specialiseringen, eller fællesforløbet, hvis der ikke findes specialiseringer. Senest ved den studerendes valg af den sidste specialisering skal det således fremgå hvilken størrelse speciale den studerende skal skrive. Ligeledes skal det altid fremgå af specialiseringen om specialet skrives på fuld tid (stående), eller sideløbende med andre fagelementer (liggende). 4.4 Mobilitetsvindue Alle kandidatuddannelser skal sikre, at den studerende har mulighed for at benytte 2 på hinanden følgende blokke (enten blok 1+2 eller 3+4) til at følge fagelementer uden for fakultetet. 5. Gymnasierettet sidefagspecialisering på kandidatuddannelser Kandidatuddannelser som kan tages i kombination med et gymnasierettet sidefag skal udbyde en gymnasierettet specialisering på 75 ECTS-point som i kombination med sidefaget udgør en samlet kandidatuddannelse. En gymnasierettet specialisering består af: Obligatoriske fagelementer på 7,5-45 ECTS-point. Begrænset valgfri fagelementer på 0-37,5 ECTS-point. Et kandidatspeciale på 30 ECTS-point. Gymnasierettet sidefag på 45 eller 75 ECTS-point. (Sidefag på 75 ECTS-point er gældende når sidefaget er idræt, eller tages på et andet fakultet.) En gruppe af begrænset valgfri kurser må maksimalt bestå af 30 kurser. 1 Gymnasierettet specialisering 120 ECTS-point Inkl. 45 ECTS-point gymnasierettet sidefag (specialets placering fastlagt på forhånd) Eventuel udvidelse 30 ECTS-point Side 5 af 8

6 I den uddannelsesspecifikke sidefagsspecialisering kan det angives, at op til 15 ECTS-point fra en udspecificeret liste af fagelementer på bachelorniveau fra gymnasiefagpakken kan indgå i uddannelsens begrænset valgfrie del. Studerende indskrevet på kandidatuddannelser med sidefag, kan uden dispensation tage de kurser på bachelorniveau som indgår i deres sidefag. 5.1 Specialet Fakultetets kandidatuddannelser med sidefag skal indeholde et speciale på 30 ECTS-point. Det skal altid fremgå af specialiseringen om specialet skrives på fuld tid (stående), eller sideløbende med andre fagelementer (liggende). 5.2 Mobilitetsvindue På kandidatuddannelser med sidefag er mobilitetsvinduet dækket via kurserne på sidefaget. 6. Maksimal studietid Den samlede studietid for en bacheloruddannelse kan ikke overstige 5 år (60 måneder). Den samlede studietid for en bacheloruddannelse, hvori der indgår praktik, som forlænger bacheloruddannelsens normering med 6 måneder, kan ikke overstige 5½ år (66 måneder). Den samlede studietid for en kandidatuddannelse kan ikke overstige 3 år (36 måneder). Den samlede studietid for en kandidatuddannelse, hvori der indgår et sidefag, som forlænger kandidatuddannelsens normering med 6 måneder, kan ikke overstige 3½ år (42 måneder). Den samlede studietid for en kandidatuddannelse, hvori der indgår praktik, som forlænger kandidatuddannelsens normering med 6 måneder, kan ikke overstige 3½ år (42 måneder). 7. Årsstruktur Kurser udbudt på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet skal afholdes inden for blokstrukturen i KU s indre marked, inkluderende blok 5 i sommerperioden. Efter godkendelse fra studienævn og dekan kan der udbydes fagelementer, som ikke passer i blokstrukturen, herunder fx semesterkurser eller obligatoriske sommerkurser. 8. Størrelse af udbudte fagelementer Fagelementer udbudt på fakultetet har (bortset fra specialer og virksomhedsprojekter) en størrelse på 7,5 eller 15 ECTS-point. Sommerkurser udbudt i blok 5 kan fravige de normale størrelser, men skal udbydes i størrelser delelige med 2,5 ECTS-point. For studerende der kommer til at mangle højest 5 ECTS-point for at færdiggøre deres uddannelse, kan der udbydes et projekt uden for kursusregi på 2,5, 5, 10 eller 12,5 ECTSpoint. 9. Tilmeldingskrav Fakultetets studieordninger skal sikre, at den studerende på uddannelsen bliver tilmeldt mindst 30 ECTS-point fagelementer pr. semester. Side 6 af 8

7 Det skal af fakultetets studieordninger fremgå, at den studerende i hvert semester skal være tilmeldt mindst 30 ECTS-point. Er den studerende ved udløbet af tilmeldingsfristen før et semesters påbegyndelse ikke tilmeldt mindst 30 ECTS-point, kan den studerende administrativt tilmeldes op til 30 ECTSpoint fagelementer. Regler om hvilke konkrete kurser den studerende tilmeldes, fastsættes i den uddannelsesspecifikke studieordning. 10. Udbud af fagelementer Alle fagelementer udbudt på fakultetet skal forankres i et studienævn, og kvalitetssikres og godkendes af dette. 11. Censurform og bedømmelsesform Fakultetets studieordninger skal sikre, at mindst 1/3 af uddannelsens ECTS-point bedømmes med eksterne prøver. Fakultetets studieordninger skal sikre, at højest 1/3 af uddannelsens ECTS-point bedømmes med bestået/ikke bestået. 12. Timekrav til uddannelser Fakultetets bacheloruddannelser skal have mindst 12 ugentlige undervisningstimer for studerende, som følger en normeret studieplan. Perioder afsat til at skrive bachelorprojekt, virksomhedsprojekt eller projekter uden for kursusregi er undtaget herfra. Fakultetets kandidatuddannelser skal have mindst 8 ugentlige undervisningstimer for studerende, som følger en normeret studieplan. Perioder afsat til at skrive speciale, virksomhedsprojekt eller projekter uden for kursusregi er undtaget herfra. Kandidatkurser udbudt på SCIENCE skal overholde nedenstående mindstekrav til antallet af undervisningstimer: 28 undervisningstimer for kurser på 7,5 ECTS-point 56 undervisningstimer for kurser på 15 ECTS-point 13. Meritpolitik Fakultetets studieordninger må ikke indeholde begrænsninger for omfanget af de studerendes mulighed for at få meritoverført fagelementer, der er bestået ved andre fakulteter eller universiteter. 14. Uddannelsernes sprog Fakultetets kandidatuddannelser udbydes på engelsk. Fakultetets bacheloruddannelser udbydes på dansk. Dekanen kan tillade afvigelser fra ovenstående regler. På fakultetets engelsksprogede uddannelser gælder følgende: Alle obligatoriske, og begrænset valgfri fagelementer der indgår i uddannelsen, udbydes på engelsk Det skal sikres, at hele uddannelsen kan gennemføres på engelsk. På fakultetets dansksprogede uddannelser gælder følgende: Obligatoriske, og begrænset valgfri fagelementer der indgår i uddannelsen skal som udgangspunkt udbydes på dansk. Side 7 af 8

8 Der kan dog udbydes obligatoriske og begrænset valgfri fagelementer på engelsk i et omfang af op til 30 ECTS-point. Bachelorprojekt og speciale regnes ikke med i disse 30 ECTS-point. På dansksprogede bacheloruddannelser skal obligatoriske fagelementer dog udbydes på dansk i blok 1 og 2 på 1. studieår. Dele af undervisning og undervisningsmateriale på danske fagelementer kan være på engelsk jf. nedenfor. 15. Fagelementers sprog 15.1 Udbudssprog Fagelementer på fakultetet udbydes enten på dansk eller på engelsk. På dansksprogede fagelementer forefindes kursusbeskrivelsen kun på dansk, og på engelsksprogede fagelementer forefindes kursusbeskrivelsen kun på engelsk Sprog i undervisningsmaterialer På engelsksprogede fagelementer skal sproget i undervisningen og alt undervisningsmateriale være på engelsk. På dansksproget fagelementer kan der benyttes dansk, engelsk, svensk eller norsk undervisningsmateriale Sprog i undervisningen Sproget i undervisningen skal følge det sprog fagelementet er udbudt på. På dansksprogede fagelementer skal sproget i undervisningen være dansk eller engelsk. På de engelsksprogede fagelementer på engelsksprogede uddannelser skal sproget i undervisningen være på engelsk. På de engelsksprogede fagelementer på dansksprogede uddannelser kan sproget i undervisningen forekomme på dansk, hvis der kun er dansktalende studerende til stede og hvis alle tilstedeværende studerende er indforstået hermed Sprog til eksamen På både dansk- og engelsksprogede fagelementer skal alle skriftlige afleveringer i forbindelse med undervisningen udarbejdes på fagelementets sprog. Sproget ved eksamen skal altid følge fagelementets sprog. Den studerende kan, efter aftale med den kursusansvarlige, i stedet for dansk benytte sig af svensk eller norsk i skrift og tale, både i undervisningen og ved eksamen. 16. Dispensationsmuligheder Dette rammedokument fastsætter rammene for fakultetets studieordninger. Dekanen kan dispensere fra reglerne i rammedokumentet. Side 8 af 8

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Justering af fremdriftsreformen Nye regler for studiefremdrift på vej Dias 1 Nye regler for studiefremdrift på KU Folketinget vedtog 3. maj ændring

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2013 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitetskrav... 4 3 Uddannelsernes struktur... 4 3.1 Bacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 13

Indhold. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET Indhold: 1. Uddannelsens omfang og forudsætninger 2. Uddannelsernes indhold 3. Generelle eksamensbestemmelser 4. Andre bestemmelser

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET KANDIDAT ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 17.15-18.00-3. års studerende Bachelorprojekt Kandidatopbygning Kandidatprogram Speciale Kandidatoptag SU Dimensionering Fremdriftsreform

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011)

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

2014 -studieordning for kandidatuddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

2014 -studieordning for kandidatuddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet 2014 -studieordning for kandidatuddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2014 og finder anvendelse i forhold

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Indhold. Side 1 af 12

Indhold. Side 1 af 12 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016)

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanfysiologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016) 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2017)

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2017)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2017) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2017-18 (September 2017) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2016)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2016) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2016-17 (September 2016) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69 Dato: 10. december 2014 REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl. 10.15 i lokale U69 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (FKF), lektor Thomas J. D. Jørgensen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordningernes fælles del for bachelor- og kandidatuddannelserne på Frederiksberg Campus 2012-13.

Studieordningernes fælles del for bachelor- og kandidatuddannelserne på Frederiksberg Campus 2012-13. Studieordningernes fælles del for bachelor- og kandidatuddannelserne på Frederiksberg Campus 2012-13. Indhold Studieordningernes fælles del 2012-13... 1 Kapitel 4 Undervisningens tilrettelæggelse... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere