Fra serien : Set Nedefra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra serien : Set Nedefra"

Transkript

1 Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, AT SPISE EFTER BLODTYPE. Indholdsfortegnelse : Udvikling Evolution : side 1-2 Det videre forløb : side 2-4 De fire blodtyper : side Blodtype 0 : side Blodtype A : side Blodtype B : side Blodtype AB : side Udvikling --- Evolution Det handler om os mennesker. Homo er med udgangspunkt i det latinske et ord for menneske. Vi mennesker er et produkt af en meget lang udvikling fra millioner af år tilbage. Der findes mange teorier om udviklingsforløbet, nogle med meget lige forløb, andre med forgreninger. Med stor antagelse i udviklingsforløbet er det første menneskelignende væsen det der benævnes Homo Habillis, der har levet for omkring ½ til 1 million år siden. Det må antages at være den første opretgående abeart. -- For vi har udviklet os fra en abeart. Det antages at Homo Erectus har været det videre forløb. Det kan have været i direkte linie, eller måske mere sandsynligt som led i en forgrening i udviklingen. For omkring til år tilbage levede det led der benævnes Homo Sapiens Neanderthalensis. Igen et spørgsmål om direkte linie eller som en forgrening der er uden forbindelse med os i dag. Fra zoologisk side har man imidlertid føjet ordet sapiens på denne art. Sapiens betyder tænkende. Det mest antagelige er dog, at den mere direkte linie går via Cro-Magnon mennesket, som efter udgravninger har vist at ligne os mest. Vi nulevende mennesker, har den zoologiske betegnelse Homo Sapiens Sapiens, eller blot Homo Sapiens. Det der i særlig grad er kendetegnende for udviklingsforløbet, frem til det tænkende menneske er, at hjernen voksede gennem dette forløb, voksede frem til den største hjerne noget levende væsen har, vel at mærke i intellekt. Udgangspunktet for udviklingen hævdes at være foregået i Østafrika. Det omtales sådan, at det begyndte med at en bjergkæde voksede op ned gennem Afrika. Det var såvel fra undergrunden som via de mange vulkaner der opstod i bjergkæden. Det største og mest kendte bjerg er Kilimanjaro, der nu en udslukt vulkan. Der er fortsat en del vulkaner og desuden en del søer med ferskvand, hvoraf Victoriasøen er den største og mest kendte. Det hævdes at denne bjergkæde ændrede livsvilkårene på den østlige side. Der blev dannet servanna med store dyreflokke, og den abeart der danner udgangspunktet ændrede livsform og føde. De begynde at vandre. Det er aber ellers ikke særlig egnede til. Det betød en udvikling i et opretgående væsen, idet denne art måtte vandre ud i savannen og finde føde, som mere og mere blev til ådsler af dyr rovdyrene havde dræbt og efterladt resterne af. Senere blev det til at Homo-væsnerne fandt ud af selv at dræbe savannens dyr med våben, bl.a. spyd, senere bue og pil, og således blev de jægere og i udtalt grad kødspisende. Føden blev således en helt anden end aberne på den vestlige side af bjergkæden, hvor klimaet og livsvilkår forblev uændret.

2 Side 2. To elementer udvikler sig herfra. Føden udvikler gennem årtusinder et levende væsens blodtype. Blodet tilpasser sig langsomt til netop den føde arten lever af. Blodtypen der stammer fra den kødspisende Homo, kendes stadig som blodtype 0. Det næste var at hjernen begynte at vokse. Der er tilsyneladende ingen videnskabelig forklaring herpå, men det er blevet nævnt som en sandsynlighed, at der fra ferskvandssøerne kan have levet en bakterieart, samtidig med at der i dette ferskvand, præget af vulkanske udbrud, kan have forekommet mineraler, der kan være en årsagssammenhæng. --- Men intet videnskabeligt grundlag herfor. --- Det videre forløb. Homo-arterne udviklede sig og var gode til at overleve og de formerede sig. Det antages desuden, at klimatiske forhold på savannen sammen med øget tilvækst af arterne, på et tidspunkt gjorde det vanskeligere at skaffe føde. Der begyndte derfor at foregå en vandring. Det blev op gennem mellemøsten og videre mod vest, nord og øst. Arterne udviklede sig på forskellig vis, således også vor menneske-art Homo Sapiens. De forskellige menneskeracer udviklede sig i de isolerede områder hen over tusinder af år. Oprindelig var vi mørke i huden som det stadig kendes i Afrika, men andre klimatiske forhold, bl.a. op i Europa, hvor sollyset ikke havde den samme stærke påvirkning, gled den brune farve mere og mere bort, og kendes nu mest ved at være solbrændt om sommeren, hvor solen påvirker huden mest. Med en oprindelse som jægere, men uden fornødne jagtmuligheder, forandrede føden sig. Fra mellemøsten fordelte udviklingen sig med arter der vandrede videre ind i det sydlige Europa og videre op nordpå. Deres føde ændrede sig til udtalt planteføde. Blodtypen forandrede sig og har fået betegnelsen A for agerbrugere. --- Andre grupper vandrede fra mellemøsten videre mod nord og øst til Asien og Mongoliet. En gren heraf op i det østlige Europa, og derfra ind i Vesteuropa. Grundlaget for deres eksistens hvorudfra blodtype B udviklede sig, var væsentligst som nomader. Denne blodtype er fortsat udtalt i Asien. Men blodtypen er således også kommet til det østlige Europa, og frem til vore breddegrader. Dog kun med en mindre andel her hos os. Men i Østeuropa, Østrig og Tyskland, er den en mere udbredt blodtype. Men Homo Sapiens har jo gennem tiden og som i vor tid, blandet sig på forskellig vis fra land til land. Det betyder, at der i vor del af verden i dag finde såvel blodtype 0, blodtyperne A og B, samt den yngste udvikling af blodtyper, nemlig AB, der er seneste udvikling og er mindre end tusinde år. Type AB har stærke relationer til såvel A som B blodtyperne, og i virkeligheden er velegnet til samme føde som disse to blodtyper. Således en sammensmeltning heraf, som har fået tilnavnet den gådefulde. --- Men blodtyperne er forskellige, og i lægeverdenen ved man, at har en person den ene blodtype, skal man ikke give blodtransfusion med en anden, for så vil mennesket dø. Det handler om blodtypernes koder og antistoffer. Den ene blodtype vil ikke kendes ved den anden. Det vil blive oplevet som et fremmedlegeme. --- Så i lægeverdenen og den lægelige behandling af mennesker ved opperationer og blodtransfusioner etc., er der stor opmærsonhed herpå. På samme måde er det med den føde der er anderledes, end den føde der gennem tiden dannede grundlag for blodtypens tilpasning til det den blev. Det der er anderledes kan meget let blive oplevet som fremmedlegeme i blodbanen, og forårsage reaktioner. Når en blodtype ikke rigtig vil kendes ved en fremmedartet føde, kan blodcellerne klumpe sig sammen, og af andre blodlegemer blive oplevet som fremmedlegemer og dermed blive opslugt i samme blodsystem. Allerede her tegner sig et billedet af immunsystemets reaktion, der således kan give sygdomsreaktioner. Desuden kan sammenklumpede blodceller direkte danne blodpropper. Opmærksomheden bør således rettes mod den teori og forskning der danner grundlag for alt dette. Således med opmærksomhed på at spise efter blodtype, eller være opmærksom på, om visse reaktioner i kroppen, f.eks. allergi og meget andet, evt. kan være i sammenhæng med en føde som ens egen blodtype reagere på.

3 Side 3. Men når det handler om at spise efter sin blodtype, for at leve bedst muligt og at have det godt, så tager vor lægeverden ikke dette alvorligt, men hævder der ikke er nogen videnskabelig grundlag for de betragtninger, jeg her vil trække frem i forenklet og overordnet sammenhæng. Gennem flere år har jeg lyttet til betragtninger om at spise efter blodtype. Jeg har lyttet til en dansk læge Knut Flytie, Vejle, der netop bl.a. behandler ud fra blodtype, og ikke mindst ud fra et særdeles velbearbejdet grundlag i en bog af Dr. Peter D Adamo, med titlen Kend din blodtype, udgivet at forlaget Lindhardt og Ringhof. Indholdet forekommer meget videnskabeligt i sin bearbejdelse, men har altså ikke den officielle videnskabelig accept på nuværende tidspunkt. --- Jeg ser imidlertid nogle særdeles antagelige betragtninger heri, hvorfor jeg netop ønsker at bidrage til at fremme kendskabet og dermed bidrage til en udvikling af emnet, her via min serien set nedefra. I omtalte bog af Dr. Peter D Adamos, findes desuden opskrifter til diætmad, for at rette op på en ubalance i kroppen og blodets tilstand. Desuden opskrifter til almindelig daglig kost og motionsprogrammer. Og ikke mindst en uddybende teoretisk og praktisk analyse. Meget forenklet kan de fire blodtyper opstilles med følgende hovedlinier i føde og adfærd : Blodtype 0 -- Jægeren I Danmark har 43 % blodtype 0 * Spis kød * Undgå hvede og de fleste andre kornsorter * Dyrk hård og krævende motion * Forkert kost giver øget risiko for mavesår og betændelsessygdomme som gigt etc. Blodtype A --- Agerbrugeren I Danmark har 42 % blodtype A * Spis vegetarkost * Dyrk blid motion * Håndter stress gennem meditation * Forkert kost giver øget risiko for kræft og hjerte-kar-sygdomme. Blodtype B --- Nomaden I Danmark har 11 % blodtype B * Spis varieret * Sørg for at få både kød og mejeriprodukter * Dyrk moderat motion * Forkert kost giver øget risiko for virussygdomme Blodtype AB --- Den Gådefulde I Danmark har 4 % blodtype AB * Spis som A og B * Slap af gennem afspædingsøvelser * Glæd dig over dit stærke immunsystem Blodtypen 0 og blodtypen A er at betragte som modsætninger. -- Blodtype B er mere at betragte som en direkte videreudvikling af blodtype Blodtype AB er at betragte som en sammenkædning af typerne A og B. -- Vi udfordre til stadighed vore blodtyper med den brede sammensatte føde vi indtager. Det giver sundhedsproblemer for nogle mennesker, medens andre måske helt eller delvis undgår alvorlige reaktioner heraf. Så om yderligere nogle hundrede år eller mere, vil vi sikkert kunne finde yderligere blodtyper ud fra de fire vi i dag kender. Men enhver udfordring der bryder ind i grundlaget for den blodtype man har, vil give problemer af den ene eller anden art.

4 Side 4. Det betyder, at mange lidelser vil opstå, således ikke mindst i vor kultur, hvor mennesket nok aldring har levet med en så mangfoldig fødemængde og arter som netop nu. Derfor er der brug for større opmærksomhed på dette forhold. Blodtyperne har haft lang tid om udvikling til det de er p.t., og den videre udvikling, som alt andet omkring menneskets tilpasning, kræver en langsom udvikling. Udviklingen til det vi er i dag, har jo netop været mange hundrede eller endda mange tusinde år. -- Blodtypen er nøglen til mysteriet om at have det godt. Om sundhed, sygdom, fysisk form og psykisk styrke. Blodtyperne har hver især deres svagheder og styrke i disse sammenhæng. Derfor er det vigtigt at kende sådanne sider af de enkelte typer. For at trække lidt teori frem om det der sker i kroppen og i blodet, vil jeg omtale det der hedder lektiner. Det er et bindestof der findes i alle fødevare, og som danner en biokemisk reaktion i kroppen. Hver fødeart har sine lektiner. Lektiner er proteiner med evne til at binde sig på forskellig vis. Det handler således netop om de rette lektiner i føden. Netop de typer lektiner blodtypen er programmeret til at forholde sig til, eller man kan sige er udviklet til. Ca 95 % af de lektiner der optages i kroppen udskilles dog igen, hvoraf visse dog kan sætte sig i tarmsystemet og give smerter og betændelse eller fordøjelsesproblemer, medens 5 % bliver forbundet til blodet. Herfra kan nogle lektiner forbinde sig med indre organer og forårsage sygdomme. Sådanne lektiner som blodtypen ikke er udviklet til, og som opleves af blodet som fremmedlegemer kan forårsage sammenklæbning af røde blodlegemer, med en række konsekvenser til følge. Det omtales, at hvis man ser på vor dråbe blod i et såkaldt mørkefeldtmikroskop efter et måltid, vil man kunne se om der er spist blodtyperigtig mad. I visse tilfælde kan den føde man bør undgå, være medvirkende til dannelse af blodpropper, og mange andre sygdomme, bl.a. allergi, ved at de røde blodlegemer reagere med de uønskede lektiner. --- Og sådan er der så meget. -- Allerede for ca år siden udtalte den græske læge Hippokrates følgende: Lad din medicin være din føde og din føde din medicin. -- Lad det også være vor tids læring. Dog er det ofte sådan, at hvis man er god iagttager af sin egen krops reaktioner, kan man ofte selv opleve, hvad der er godt og mindre godt at spise. Det kræver åbenhed og interesse og en evne til at registrere. --- Så længe vi ikke har den officielle danske videnskabs anerkendelse af Dr. P. D Adamos og flere andres teorier om at spise efter blodtype, så må vi arbejde videre ud herfra og ud fra egne iagttagelser. Det handler også om erfaring. Jeg vil uddrage et par eksempler på lidelser, der meget let kan være i relation til uheldig kost. En person havde fået tyktarmen opereret væk stykke for stykke gennem flere år, p.gr. af betændelse i tarmen. Hverken han ellers hans inddragede læger, havde gjort sig tanken om lektinernes indflydelse på tarmsystemet, ud fra en madintolerance. Sandsynligheden fik ikke nogen chance i behandlingen. Et andet tilfælde handler det om en midaldrende mand, der gennem mange år havde spist marinerede sild hver dag, men nu pludselig ikke kunne tåle dem længere. Men en læge med blodtype opmærksomhed reagerede herpå, ved at spørge om mandens blodtype. Det var en type A. Hertil kunne lægen svare, at med den blodtype burde han Undgå marinerede sild. Selvom han havde spist det i mange år, og det således ikke havde forvoldt direkte problemer, så havde immunsystemet altså kunnet klare det fra dag til dg. Han fik det råd, at hvis han fortsat gerne ville spise marinerede sild, så skulle han under alle omstændigheder give kroppen fred og ro fra den kost i mindst en 3 til 4 ugers periode. Så kunne det være at immunsystemet igen kunne klare de marinerede sild. Lad det være en indgang til de anvisninger Dr. Peter D Adamo m.fl. er nået frem til i deres private forskning om hvad der er Meget gavnlig, Neutral, og hvad man bør Undgå ud fra de enkelt fire blodtyper. --- De fire blodtyper.

5 Side typen --- Jægeren Kødspiser --- Hårdfin mave-tarm-kanal --- Overaktivt immunsystem --- Ringe tilpasningsevne til ændringer i kost og miljø --- Reagere bedst på stress med intens fysisk aktivitet --- Kan kun holde sig slank og i vigør med et effektivt stofskifte. Om kost : Kød og Fjerkræ : Meget gavnlig : Okse, Vildt, Lever, Lam, Kalv, Hjerte, Får Neutral : Agerhøne, And, Fasan, Kalkun, Kanin, Kylling, Vagtel Undgå : Gås og Svin Fisk og Skaldyr : Meget gavnlig : Laks, Aborre, Gedde, Makral, Tunger, Sardin, Sild, Stør, Torsk m.fl. Neutral : Blåmuslinger, havaborre, Havtaske, Ørred, Hummer, Hvidtun, Kammuslinger, Karpe, Krabber, Kuller, Rejer, Rødspætte, Østers, Ål m.fl. Undgå : Kaviar, Havkat, Røget Laks, Blæksprutter, marineret Sild m.fl. Mælkeprodukter og Æg : Meget gavnlig : Ingen mælkeprodukter er gavnlige, i nogle tilfælde det samme med æg. Neutral : Fetaost, Friskost, Gedeost, Mozzarella, Smør, Soyamælk, Soyaost Undgå : Blåskimmelost, Brie, Camembert, Flødeis, Flødeost, Gedemælk, Hytteost, Kefir, Kærnemælk, Letmælk, Sødmælk, Skummetmælk, Valle, Yoghurt. Olie og Fedtstof : Meget gavnlig : Hørfrøolie, Olivenolie Neutral : Rapsolie, Sesamolie, Torskelevertran Undgå : Bomuldsfrøolie, Majsolie, Tidselolie, Jordnøddeolie. Nødder og Frø : Meget gavnlig : Græskarfrø, Valnødder Neutral : Hasselnødder, Mandel Pinjekerner, Sesamfrø, Solsikkefrø og -smør, Valnødder Undgå : Birkes, Jordnødder og -smør, Paranødder, Pistacienødder. Bønner og Bælgfrugter : Meget gavnlig : Adzukibønner, Pintobønner, Gule Ærter. Neutral : Bønne i bred forstand, bl.a. Hestebønne, Limabønne, Snitbønne, Sojabønne etc., Grøn Ært,, Ærtebælge, Undgå : Hvidfrøede Bønner, Linse, Tamarindebønne. Kornprodukter : Meget gavnlig : Ingen kornprodukter er specielt gavnlig. Slet ikke hvede. Neutral : Byg, Boghvede, Hirse, Ris, Spelt. Undgå : Cornflakes, Fiberkost, Havregryn, alle former for Hvede, Majs, Syvkornsblandinger. Brød og Boller : Meget gavnlig : Essæerbrød, Ezekielbrød Neutral : Brød (gluten fri), Fladbrød, Hirsebrød, Knækbrød, Riskager, Rugbrød, Rugkiks, Sojamelsbrød, Speltbrød. Undgå : Durumhvedebrød, Flerkornsbrød, Fuldkornhvedebrød, Havreklidboller, Alt med Hvede, Majsboller, Matza Hvede, Proteinbrød, Pumpernikkel, Scones.

6 Side 6. Gryn og Pasta : Meget gavnlig : Ingen Gryn og Pastatyper er klassificeret som meget gavnlige. Neutral : Boghvede, Bygmel, Kasha, Pasta m. Jordskok, Ris, Rismel, Rugmel, Speltmel. Undgå : Durumhvedebrød, Glutenmel, Grahamsmel, Alt med Hvede, Pasta m. semulje og spinat, Sopa Grøntsager : Meget gavnlig : Artiskok, Beder, Broccoli, Græskar, Grønkål, Hvidløg, Jordskok, Roer, Mælkebøtte, Peberrod, Persille, Porre, Rødbeder, Rødløg, Salatløg, Kartofler, Sølvbeder, Tang. Neutral : Agurk, Asparges, Dild, Gulerod, Hovedsalat, Icebergsalat, Ingefær, Kommen, Kørvel, Løg, Oliven, Radise, Rødbeder, Selleri, Skalotteløg, Tomat, Ærter, Østershat. Undgå : Blomkål, Champignon, Hvidkål, hvide og røde Kartofler, Kinakål, Majs, Oliven, Rosenkål, m.fl. Frugter : Meget gavnlig : Blomme, Figen, Svesker. Neutrale : Abrikos, Ananas, Banan, Blåbær, Boysenbær, Citron, Grapefrugt, Hindbær, Hyldebær, Kirsebær, Limefrugt, Melon, Pærer, Ribs, Rosiner, Solbær, Stikkelsbær, Vindruer, Æbler. Undgå : Appelsin, Brombær, Jordbær, Kokosnød, Mandarin, Melon, Rabarber. Frugt- og Grøntsagssaft : Meget gavnlig : Ananas, Kirsebær, Sveske. Neutrale : Abrikos, Agurk, Grapefrugt, Grøntsagssaft af ovenstående grøntsager, Gulerod, Papaya, Selleri, Tomat m. citron, Tranebær, Vindrue. Undgå : Appelsin, Hvidkål, Æble, Æblemost Krydderier : Meget gavnlig : Blæretang, Cayennepeber, Gurkemeje, Johannesbrød, Karry,Persille, Rødalge, Neutrale : Agar, Allehånde, Basilikum, Bygmalt, Chiliflage, Chokolade, Dild, Estragon, Farin, Gelatine, Honning, Hvidløg, Kardemomme Koriander, Nellike, Kørvel, Laurbærblade, Mandelessens, Melis, Merian, Mynte, Sirup, Paprika, Pebermynte, Peberrod, Purløg, Rosmarin, Safran, Salt, Sojasauce, Timian, Undgå : Eddike, Kanel, Kapers, Majsprodukter, Muskatnød, Peber, Vanille. Smagsstoffer: Meget gavnlig : Ingen meget gavnlige smagsstoffer Neutrale : Apple butter, Gele og marmelade af acceptable frugter, Majonæse, Salatdressing af acceptable ingredienser og fedtfattig, Sennep Undgå : Agurk syltet, Chutney, Ketchup, Syltevare syre og søde. Urtete : Meget gavnlig : Cayennepeber, Fuglegræs, Elm, Humle, Hyben, Ingefær, Lind, Morbær, Mælkebøtte, Pebermynte, Persille. Neutral : Baldrian, Ginseng, Hyldeblomst, Jernurt, Kamille, Katteurt, Lakridsrod, Mynte, Røllike, Salvie, Timian, grøn Te. Tjørn. Undgå : Aloe vera, Burre, Følfod, Hyrdetaske, Jorbærblade, Lucerne, Majssilke, Perikum, Rabarber, Rødkløver, Skræppe, Solhat. Andre drikkevarer : Meget gavnlig : Mineralvand, kulsyreholdigt vand. Neutral : Grøn te, Vin (rød og hvid), Øl Undgå : Kaffe med og uden koffein, Sodavand, Spiritus, Sort te.

7 Side 7. A - typen --- Agerbrugeren Den første vegetar --- Høster hvad han sår --- Sart mave-tarm-kanal --- Tolerant immunsystem --- God tilpasningsevne til de ernæringsmæssige og miljømæssige faktorer i et fastboende miljø --- Håndterer stres mest effektivt gennem beroligende handling --- Har behov for en vegetarbaseret kost for at holde sig slank og i vigør. Om kost : Kød og Fjerkræ : Meget gavnlig : Vegetarkost Neutral : Høne, Kalkun, Kylling, Undgå : Agerhøne, And, Fasan, Får, Gås, Hjerte, Kalv, Kanin, Lam, Lever, Okse, Svin, Vagtel, Vildt Fisk og Skaldyr : Meget gavnlig : Laks, Aborre, Havtaske, Helt, Makrel, Regnbueørred, Sardin, Snegl, Torsk Neutral : Gedde, Haj, Havaborre, Stør, Sværdfisk m.fl. Undgå : Ansjos, Blæksprutte, Blåmusling, Havkat, Helleflynder, Hummer, Kammusling, Kaviar, Krabbe, Kuller, Kulmule, Røget Laks, Rejer, Rødspætte, Rødtunge, Sandmuslinger, Fersk Sild, Marineret Sild, Skildpadde, Skrubber, Tunger, Østers, Ål. Mælkeprodukter og Æg : Meget gavnlig : Ingen mælkeprodukter er gavnlige, men Soyamælk og Soyaost Neutral : Fetaost, Friskost, Gedemælk, Gedeost, Kefir, Mozzarella, Ricotta, Yoghurt, Undgå : Blåskimmelost, Brie, Camembert, Flødeis, Flødeost, Hytteost, Kærnemælk, Parmesan, Schweizerost, Letmælk, Sødmælk, Skummetmælk, Smør, Valle, Olie og Fedtstof : Meget gavnlig : Hørfrøolie, Olivenolie Neutral : Rapsolie, Torskelevertran Undgå : Bomuldsfrøolie, Majsolie, Sesamolie, Tidselolie, Jordnøddeolie Nødder og Frø : Meget gavnlig : Græskarfrø, Jordnødde, Jordnøddesmør Neutral : Birkes, Hasselnødder, Kastanje, Mandler, Sesamfrø, Solsikkefrø og -smør, Valnød. Undgå : Paranød, Pistacienød Bønner og Bælgfrugter : Meget gavnlig : Bønne, Linser, Pintobønne, Sojabønner (rød), Ært (gul) Neutral : Hestebønne, Snitbønne, Ært (grøn), Ærtebælg Undgå : Bønne (rød), Kikærter, Kidneybønne, Limabønne, Tamarinbønne Kornprodukter : Meget gavnlig : Amarant, Boghvede, Kasha Neutral : Byg, Cornflakes, Havregryn, Havreklid, Hirsefrø, Kamut, Majsmel, Ris, Risbudding, Risklid, Spelt Undgå : Fiberkost, Hvedebudding, Hvedeflage, Hvedeklid, Kornstivelse, Mysli, Syvkornsblanding Brød og Boller : Meget gavnlig : Essærbrød, Ezekielbrød, Riskage, Sojamelsbrød Neutral : Hvede-bagels, Majsbolle,, Knækbrød, Glutenfri brød, Fladbrød, Hirsebrød, Havreklidbrød, Rudbrød, Rugkiks, Speltbrøb Undgå : Durumhvedebrød, Flerkornsbrød, Fuldkornsbrød, Hvedeklidboller, Pumpernikkel, Scones.

8 Side 8. Gryn og Pasta : Meget gavnlig : Boghvede, Havremel, Pasta med Jordskok, Rismel, Rugmel, Neutral : Bulgurhvedemel, Bygmel, Durumhvedemel, Glutenmel, Grahamsmel, Ris, Speltmel Undgå : Hvedemel (grov og sigtet), Pasta med semulje, Pasta med spinat. Grøntsager : Meget gavnlig : Artiskok, Beder, Broccoli, Græskar, Grønkål, Gulerod, Hvidløg, Jordskok, Kålrabi, Mælkebøtte, Pastinak, Peberrod, Persille, Porre, Rødløg, Salatløg, Spinat, Sølvbeder Neutral : Agurk, Asparges, Avokado, Blomkål, Brøndkarse, Fennikel, Majs, Hovedsalat, Icebergsalat, Kommen, Koriander, Kørvel, Kålroe, Oliven (grøn), Radise, Rosenkål, Rødbede, Selleri, Skalotteløg, Squash, Tang, Østershat. Undgå : Champignon, Hvidkål, Chili, Kartoffel (hvid og rød), Kinakål, Limabønne, Oliven, Peberfrugt, Rødkål, Tomat, Yams. Frugter : Meget gavnlig : Abrikos, Ananas, Blomme, Blåbær, Boysenbær, Brombær, Citron, Figen, Grapefrugt, Kirsebær, Rosin, Sveske, Tranebær. Neutrale : Dadel, Fersken, Granatæble, Hindbær, Hyldebær, Jordbær, Kakifrugt, Kiwi, Limefrugt, Melon, Nektarin, Pærer, Ribs, Solbær, Stikkelsbær, Vindruer, Æbler. Undgå : Appelsin, Banan, Honningmelon, Kokosnød, Mandarin, Mango, Papaya, Rabarber. Frugt- og Grøntsagssaft : Meget gavnlig : Abrikos, Ananas, Grapefrugt, Gulerod, Kirsebær, Selleri, Sveske, Vand m. citron. Neutrale : Agurk, Hvidkål, Tranebær, Vindruer, Æble, Æblecider. Undgå : Appelsin, Papaya, Tomat. Krydderier : Meget gavnlig : Bygmalt, Hvidløg, Ingefær, Mørk sirup, Sojasauce, Neutrale : Agar, Ahornsirup, Allehånde, Basilikum, Bergamot, Blæretang, Chokolade, Dild, Estragon, Farin, Grøn mynte, Gurkemeje, Honning, Johannesbrød, Kardemomme, Karry, Koriander, Kørvel, Laurbærblade, Majssirup, Majsstivelse, Melis, Merian, Muskatnød, Mynte, Oregano, Paprika, Pebermynte, Peberrod, Purløg, Rissirup, Rødalge, Rosmarin, Safran, Salt, Salvie, Timian, Vanille. Undgå : Cayennepeber, Eddike, Gelatine, Kapers, Peber. Smagsstoffer : Meget gavnlig : Sennep som det eneste p. gr. af dets immunstyrkende egenskab for A-typen Neutral : Agurk syltet, Gele og Marmelade af acceptable frugter, Salatdressing af acceptable ingredienser og fedtfattig, Syltevare sure og søde. Undgå : Ketchup, Majonæse, Worcestersauce. Urtete : Meget gavnlig : Aloe, Baldrian, Ginseng, Grøn Te, Hyben, Ingefær, Kamille, Lucerne, Perikum, Solhat, Tjørn. Neutral : Fuglegræs, Følfod, Hindbærblade, Humle, Hvidbirk, Hyld, Hyrdetaske, Jernurt, Jordbærblade, Kransburre, Lakridsrod, Lind, Morbær, Mynte, Mælkebøtte. Pebermynte, Persille, Røllike, Salvie, Sennes, Skjolddrager, Timian, Undgå : Cayennepeber, Katteurt, Majssilke, Rabarber, Rødkløver, Skræppe. Andre drikkevarer : Meget gavnlig : Kaffe (alm. og koffeinfri), Grøn Te, Vin (rød) Neutral : Hvidvin Undgå : Kulsyreholdigt vand, Mineralvand, Sodavand, Spiritus, Sort Te, Øl

9 Side 9. B - typen --- Nomaden Afbalanceret --- Stærkt Immunsystem --- Tolerant mave-tarm-kanal --- Tåler en fleksibel kost --- Ynder mælkeprodukter --- Håndtere stress mest effektivt gennem kreativ handling --- Har behov for en balance mellem fysisk og mentalt aktivitet for at holde sig slank og i vigør. Om kost : Kød og Fjerkræ : Meget gavnlig : Får, Kanin, Lam, Vildt Neutral : Bøffel, Fasan, Kalkun, Kalv, Lever, Okse. Undgå : Agerhøne, And, Gås, Hjerte, Høne, Kylling, Svin, Vagtel. Fisk og Skaldyr : Meget gavnlig : Gedde, Havtaske, Havørred, Helleflynder, Kaviar, Kuller, Laks, Makrel, Rødspætte, Rødtunge, Sardin, Skrubbe, Stør, Torsk. Neutral : Aborre, Blæksprutter (tiarmet), Haj, Havaborre. Helt, Kammusling, Karpe, Malle, Regnbueørred, Sild, fersk og marinerede, Smelt, Snappe, Sværdfisk, Tun. Undgå : Ansjos, Blæksprutte (ottearmet), Blåmusling, Hummer, Konkylier, Krabbe, Krebs, Røget Laks, Rejer, Sandmusling, Skildpadde, Snegl, Østers, Ål. Mælkeprodukter og Æg : Meget gavnlig : Fetaost, Friskost, Gedemælk, Gedeost, Hytteost, Kefir, Letmælk, Mozzarella, Ricotta, Skummetmælk, Yoghurt med og uden frugt. Neutral : Brie, Camembert, Emmentaler, Gauda, Jarlsberg, Kærnemælk, Kasein, Parmesan, Schweizerost, Sødmælk, Sorbet, Soyamælk, Valle. Undgå : Blåskimmelost, Flødeis, Tyrkisk ost. Olie og Fedtstof : Meget gavnlig : Olivenolie Neutral : Hørfrøolie, Torskelevertran Undgå : Bomuldsfrøolie, Jordnøddeolie, Majsolie, Rapsolie, Sesamolie, Solsikkeolie, Tidselolie. Nødder og Frø : Meget gavnlig : De fleste nødder og frø kan ikke anbefales. Neutral : Kastanje, Mandel og Mandelsmør, Paranød, Pekannød, Valnød. Undgå : Birkes, Græskarfrø, Hasselnød, Jordnød og -smør, Sesamfrø, Solsikkefrø og -smør. Bønner og Bælgfrugter : Meget gavnlig : Bønne (hvidfrøede), Kidneybønner, Limabønner, Sojabønner (røde) Neutral : Bønne (flere typer), Hestebønne, Jamsbønne, Snitbønne, Tamarindeb, Ært (grøn), Ærtebælg. Undgå : Bønne (sort), Kikærter, Linse, Pintobønne, Ært (gul). Kornprodukter : Meget gavnlig : Havregryn, Havreklid, Hirse, Ris, Risklid, Spelt. Neutral : Fiberkost, Kornstivelse, Mysli, Risbudding. Undgå : Boghvede, Byg, Cornflakes, Hvedebudding, Hvedeprodukter, Kamut durum, Kasha, Majsmel, Rug, Syvkornsblanding Brød og Boller : Meget gavnlig : Essærbrød, Ezekielbrød, Hirse, Knækbrød, Riskage, Brunt Risbrød. Neutral : Fladbrød, Glutenfrit brød, Havreklidbrød, Pumpernikkel, Soyamelsbrød, Speltbrød. Undgå : Durumhvedebrød, Flerkornsbrød, Fuldkornsbrød, Hvedebagels, Hvedeklidboller, Majsboller, Rugbrød, Rugkiks, Rugknækbrød.

10 Side 10. Gryn og Pasta : Meget gavnlig : Havremel, Rismel, Neutral : Grahamsmel, Hvedemel (sigtet), Pasta m. semulje og spinat, Ris, Speltmel Undgå : Boghvede, Bygmel, Durumhvedemel, Glutenmel, Hvedemel, Pasta m. jordskok, Rugmel. Grøntsager : Meget gavnlig : Aubergine, Beder, Bedetop, Bladbede, Blomkål, Broccoli, Grønkål, Gulerod, Hvidkål, Chili, Kinakål, Limabønne, Pastinak, Peberfrugt, Persille, Rosenkål, Rødkål, Sennepskål, Shitake-svampe, Sødkartofler (batater), Yams. Neutral : Agurk, Asparges, Bambusskud, Brøndkarse, Champignon, Dild, Fennikel, Frisesalat, Hovedsalat, Hvidløg, Icebergsalat, Ingefær, Julesalat, Kartoffel, hvid og rød, Kinaradise, Kørvel, Kålrabi, Kålroe, Lucernespire, Løg, Majroe, Mælkebøtte, Peberrod, Romainesalat, Rødløg, Salatløg, Selleri, Skalotteløg, Sølvbede, Spinat, Squash, Tang, Vandkastanie, Østershat. Undgå : Artiskok, Avokado, Græskar, Jordskok, Majs, Oliven, Radise, Sojabønne, Tomat. Frugter : Meget gavnlig : Ananas, Banan, Blomme, Concorddrue, Papaya, Tranebær, Vindrue (blå, grøn, rød) Neutrale : Abrikos, Appelsin, Blåbær, Boysenbær, Brombær, Melon, Citron, Dadel, Fersken, Figen,, Grapefrugt, Hindbær, Hyldebær, Jordbær, Kirsebær, Kiwi, Limefrugt, Loganbær, Mandarin, Mango, Nektarin, Pære, Ribs, Rosin, Solbær, Stikkelsbær, Sveske, Æble. Undgå : Carambole, Kaktusfigen, Granatæble, Kakifrugt, Kokosnød, Rabarber. Frugt- og Grøntsagssaft : Meget gavnlig : Ananas, Hvidkål, Papaya, Tranebær, Vindrue. Neutrale : Abrikos, Agurk, Appelsin, Grapefrugt, Grøntsagssaft af ovennævnte grøntsager, Gulerod, Selleri, Kirsebær, Sveske, Vand m. citron, Æble, Æblecider. Undgå : Tomat. Krydderier : Meget gavnlig : Cayennepeber, Ingefær, Karry, Peberrod, Persille. Neutrale : Agar, Ahornsirup, Anis, Basilikum, Bergamot, Blæretang, Chiliflager, Chokolade, Edike i forskellige sammenhænge, Dild, Estragon, Grøn mynte, Gurkemeje, Honning, Hvidløg, Johannesbrød, Kapers, Kardemomme, Kommen, Koriander, Kørvel, Laurbærblade, Marantastivelse, Melis, Merian, Muskatnød, Mynte, Oregano, Paprika, Pebermynte, Purløg, Rissirup, Rødalge, Rosmarin, Safran, Salt, Salvie, Sennepspulver, Sirup mørk, Sojasause, Spidskommen, Tamarinde, Timian, Vanille, Vinsten. Undgå : Allehånde, Bygmalt, Gelatine, Kanel, Majssirup, Majsstivelse, Mandelessens, Peber (hvid, sort, stødt). Smagsstoffer : Meget gavnlig : Kan tåle stort set alle smagsstoffer bort set fra Ketchup. Neutral : Agurk syltet, Apple butter, Gele og Marmelade af acceptable frugter, Majonæse, Salatdressing af acceptable ingredienser og fedtfattig, Sennep, Syltevare sure og søde, Worcestersauce. Undgå : Ketchup Urtete : Meget gavnlig : Ginseng, Hindbær blade, Hyben, Ingefær, Lakrids, Pebermynte, Persille, Salvie. Neutral : Angelik, Baldrian, Cayennepeber, Fuglegræs, Glat Burre, Elm, Hvidbirk, Hyld, Jernurt, Jordbærblade, Kamille, Katteurt, Kransburre, Lakridsrod, Lucerne, Morbær, Mynte, Mælkebøtte, Perikum, Røllike, Sarsaparil, Skræppe, Solhat, Grøn Te, Timian, Tjørn. Undgå : Aloe vera, Bukkehorn, Ensian, Filtbladet kongelys, Følfod, Humle, Hyrdetaske, Lind, Majssilke, Rabarber, Rødkløver, Sennes, Skjolddrager. Andre drikkevarer : Meget gavnlig : Grøn Te. Neutral : Kaffe med og uden koffein, Te (sort). Vin (Hvid og rød), Øl. Undgå : Kulsyreholdigt vand, Mineralvand, Sodavand, Spiritus.

11 Side 11. AB - typen --- Den Gådefulde Nylig sammensmeltning af A og B --- Reagere som en Kamæleon på miljømæssige og kostmæssige omvæltninger --- Sart mave-tarm-kanal --- Alt for tolerant immunsystem --- Håndterer stress mest effektivt gennem åndelig aktivitet, fysisk kraft og kreativ energi --- Et evolutionært mysterium. Om kost : Kød og Fjerkræ : Meget gavnlig : Får, Kalkun, Kanin, Lam. Neutral : Fasan, Lever. Undgå : Agerhøne, And, Bøffel, Gås, Hjerte, Høne, Kalv, Kylling, Okse, Svin, Vagtel, Vildt. Fisk og Skaldyr : Meget gavnlig : Gedde, Havaborre, Havtaske, Havørred, Helleflynder, Kulmule, Laks, Makrel, Regnbueørred, Sardin, Snegl. Stør, Torsk Tun. Neutral : Abelone (Søøre), Blæksprutter (tiarmet), Haj, Havaborre. Havkat, Helt, Kammusling, Karpe, Kaviar, Rødtunge, Sild (fersk), Smelt, Snappe, Sværfisk, Undgå : Ansjos, Barracuda, Blæksprutte (ottearmet), Frøer, Havbars, Havaborre, Hummer, Konkylier, Krabbe, Krebs, Røget Laks, Rejer, Sandmusling, Sild (marinerede), Skildpadde, Skrubbe, Tunge, Østers, Ål. Mælkeprodukter og Æg : Meget gavnlig : Cremefraiche, Fetaost, Friskost, Gedemælk, Hedeost, Hytteost, Kefir, Mozzarella, Ricotta, Yoghurt. Neutral : Cheddar, Colby, Emmentaler, Gauda, Jarlsberg, Kasein, Letmælk, Munster, Schweizerost, Skummetmælk, Soyamælk, Soyaost, Valle. Undgå : Blåskimmelost, Brie, Camembert, Flødeis, Kærnemælk, Parmesan, Smør, Sorbet, Sødmælk. Olie og Fedtstof : Meget gavnlig : Olivenolie Neutral : Hørfrøolie, Jordnøddeolie, Rapsolie, Torskelevertran Undgå : Bomuldsfrøolie, Majsolie, Sesamolie, Solsikkeolie, Tidselolie. Nødder og Frø : Meget gavnlig : Kastanie, Jordnød, Jordnøddesmør, Valnød. Neutral : Cashewnød, Macadamianød, Mandel og Mandelsmør, Paranød, Pinjekerner, Pistacienød, Undgå : Birkes, Græskarfrø, Hasselnød, Sesamfrø, Solsikkefrø og -smør. Bønner og Bælgfrugter : Meget gavnlig : Bønne (hvidfrøede), Linse grøn, Pintobønne, Sojabønner (røde) Neutral : Bønne (flere typer), Hestebønne, Jamsbønne, Linse brun/rød, Snitbønne, Tamarindeb, Ært (grøn), Ærtebælg. Undgå : Bønne (sort), Kidneybønne, Kikærter, Limabønne, Ært (gul). Kornprodukter : Meget gavnlig : Havregryn, Havreklid, Hirse, Ris, Risklid, Spelt. Neutral : Amarant, Byg, Fiberkost, Hvedebudding, Hvedeflage, Hvedekim, Hvedeklid, Kornstivelse, Mysli, Risbudding, Sojaflage, Sojagryn, Syvkornsblanding. Undgå : Boghvede, Cornflakes, Kamut durum, Kasha, Majsmel.

12 Side 12. Brød og Boller : Meget gavnlig : Essærbrød, Ezekielbrød, Hirse, Hvedekim spirede, Knækbrød, Riskager, Brunt Risbrød, Rugbrød, Rugkiks, Rugknækbrød, Sojamelsbrød. Neutral : Brød glutenfri, Durumhvedebrød, Fladbrød, Havreklidbrød, Hvedeklid-bagelse, Matza, Proteinbrød, Pumpernikkel, Speltbrød. Undgå : Majsboller. Gryn og Pasta : Meget gavnlig : Havremel, Mel af spirede Hvedekim, Rismel, Rugmel. Neutral : Bulgurhvede, Bygmel, Durumhvedemel, Glutenmel, Grahamsmel, Hvedemel (groft og sigtet), Pasta m. semulje og spinat, Quinoa, Speltmel Undgå : Boghvede, Pasta m. jordskok, Soba (boghvedenudler). Grøntsager : Meget gavnlig : Agurk, Aubergine, Beder, Bedetop, Bladbede, Blomkål, Broccoli, Grønkål, Hvidløg, Jams, Lucernespire, Mælkebøtte, Pastinak, Persille, Selleri, Semmepskål, Sødkartofler (batater), Tofu (sojabønneost). Neutral : Asparges, Bambusskud, Brøndkarse, Champignon, Fennikel, Frisesalat, Græskar, Gulerod, Hovedsalat, Hvidløg, Icebergsalat, Ingefær, Julesalat, Kartoffel, hvid og rød, Kinakål, Kinaradise, Koriander, Kørvel, Kålrabi, Kålroe, Løg, Majroe, Oliven, Okra, Peberrod, Pibeløg, Porre, Romainesalat, Rosenkål, Rødkål, Rødløg, Salatløg, Skalotteløg, Sølvbede, Spinat, Squash, Tang, Tomat, Vandkastanie, Østershat. Undgå : Artiskok, Avokado, Jordskok, Limabønner, Majs, Mung-bønnespire, Oliven sort, Peberfrugt, Radise, Radisespire. Frugter : Meget gavnlig : Ananas, Blomme, Citron, Concorddrue, Figen, Grapefrugt, Kirsebær, Kiwi, Loganbær, Stikkelsbær, Tranebær, Vindrue (blå, grøn, rød) Neutrale : Abrikos, Blåbær, Boysenbær, Brombær, Melon, Dadel, Fersken, Hindbær, Hyldebær, Jordbær, Limefrugt, Mandarin, Nektarin, Papaya, Pære, Ribs, Rosin, Solbær, Sveske, Æble. Undgå : Appelsin, Banan, Carambole (stjernefrugt), Granatæble, Guava, Kakifrugt, Kokosnød, Mango, Rabarber. Frugt- og Grøntsagssaft : Meget gavnlig : Druer, Gulerod, Hvidkål, Kirsebær, Papaya, Selleri, Tranebær. Neutrale : Abrikos, Agurk, Ananas, Grapefrugt, Grøntsagssaft af ovennævnte grøntsager, Gulerod, Sveske, Vand m. citron, Æble, Æblecider. Undgå : Appelsin. Krydderier : Meget gavnlig : Hvidløg, Karry, Peberrod, Persille. Neutrale : Agar, Ahornsirup, Basilikum, Bergamot, Blæretang, Chokolade, Dild, Estragon, Farin, Gurgemaje, Honning, Johannesbrød, Kanel, Kardemomme, Koriander, Kryddernellike, Kørvel, Laurbærblad, Marantastivelse, Melis, Merian, Muskatnød, Mynte, Paprika, Pebermynte, Purløg, Rissirup, Rødalge, Rosmarin, Safran, Salt, Salvie, Sar, Sennepspulver, Sirup mørk, Sojasause, Spidskommen, Tamarinde, Timian, Vanille, Vinsten,. Undgå : Allehånde, Anis, Bygmalt, Cyennepeber, Ciliflage, Eddike i forskellige sammenhænge, Gelatine, Kapers, Majssirup, Majsstivelse, Mandelessens, Peber (hvid, sort). Smagsstoffer : Meget gavnlig : AB-typen er risikogruppe for mavekræft og bør undgå syltevarer, samt ketchup der indeholder Eddike. Neutral : Gele og Marmelade af acceptable frugter, Majonæse, Salatdressing af acceptable ingredienser og fedtfattig, Sennep. Undgå : Agurk syltet, Chutney, Ketchup, Syltevare, sur og sød, Worcestersauce.

13 Side 13. Urtete : Meget gavnlig : Ginseng, Hyben, Ingefær, Jordbærblade, Kamille, Lakridsrod, Lucerne, Solhat, Te grøn, Tjørn. Neutral : Angelik, Baldrian, Cayennepeber, Fuglegræs, Glatbladet Elm, Grøn Mynte, Hindbærblade, Hvidbirk, Hyld, Jernurt, Katteurt, Morbær, Mælkebøtte, Pebermynte, Perikum, Persille, Røllike, Salvie, Skræppe, Timian. Undgå : Aloe vera, Bukkehorn, Ensian, Filtbladet kongelys, Følfod, Humle, Hyrdetaske, Lind, Majssilke, Rabarber, Rødkløver, Sennep, Skjolddrager. Andre drikkevarer : Meget gavnlig : Kaffe (med og uden koffein), Grøn Te. Neutral : Mineralvand, Kulsyreholdigt vand, Vin (hvid og rød), Øl. Undgå : Sodavand, Spiritus. Te sort Jørgen Olsen (2011)

Lotus Health Care.dk

Lotus Health Care.dk Blodtype AB Indledning Mange tror, at den mad, de spiser, er sund, men erfaringer med blodtypediæten fortæller noget andet. Blodtypediæten blev i første omgang baseret på biopat Peter J. D Adamos observationer

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Syre/basetabel Tilføjet af Birgitte Harms søndag 02. november 2008 Sidst opdateret mandag 24. august 2009 For meget syre i kroppen kan give ubehagelige symptomer af flere slags. Gentagne infektioner, ledsmerter,

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Lotus Health Care.dk

Lotus Health Care.dk Blodtype B Indledning Mange tror, at den mad, de spiser, er sund, men erfaringer med blodtypediæten fortæller noget andet. Blodtypediæten blev i første omgang baseret på biopat Peter J. D Adamos observationer

Læs mere

Lotus Health Care.dk

Lotus Health Care.dk Blodtype A Indledning Mange tror, at den mad, de spiser, er sund, men erfaringer med blodtypediæten fortæller noget andet. Blodtypediæten blev i første omgang baseret på biopat Peter J. D Adamos observationer

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

Lotus Health Care.dk

Lotus Health Care.dk Blodtype O Indledning Mange tror, at den mad, de spiser, er sund, men erfaringer med blodtypediæten fortæller noget andet. Blodtypediæten blev i første omgang baseret på biopat Peter J. D Adamos observationer

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Mrs. Test Fødselsdag: 31-08-1996 Dato: 12-02-2013 IgG antistoffer detektion af 07-02-2013 ID nummer : eh20643 Resultat Prøve Antal af fødevarer Enheder Detektion af IgG-antistoffer

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Attila Hanko Fødselsdag: 28-01-1941 Dato: 20-01-2014 IgG antistoffer detektion af 15-01-2014 Prøvemateriale: menenske kapillærblod ID nummer : eh26231 Prøve Antal af fødevarer

Læs mere

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne Patientvejledning Oligosakkarider Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne En stor del af den energi vi indtager dagligt, kommer fra kulhydrater. Kulhydrater er sukkerstoffer. Der findes

Læs mere

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1 Side 1 0001 Abrikos, tørret 0000 Energi kj 1159 1244 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig g 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0014 A-vitamin RE 199 398 0001 Abrikos, tørret 0061 Jern, Fe mg 6.00

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få.

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Nødder og frø: Cashewnødder. Cedernødder. Chiafrø. Hasselnødder. Hirsefrø/kolber. Hørfrø.

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Mr.Test Side 1 IgG antistoffer detektion af 28-02-2013 ID nummer : 85406 Resultat Prøve Antal af fødevarer Enheder Detektion af IgG-antistoffer 0 240 < 7.5 µg/ml 1 11 fra 7.5 µg/ml

Læs mere

Kostplan. Fisker Performance CVR:

Kostplan. Fisker Performance CVR: Kostplan Fisker Performance CVR: 34235295 Indholdsfortegnelse KOSTPLAN OVERSIGT... 3 MORGENMAD TALLERKEN... 4 ANYTIME TALLERKEN... 5 EFTER TRÆNING TALLERKEN... 6 FØDEVARETABELLER... 7 FØDEVARETABELLER...

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2015 Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Gode Råd til kost & eksempler på måltider

Gode Råd til kost & eksempler på måltider Gode råd (l kost & eksempler på mål(der 2016 Gode Råd til kost & eksempler på måltider Udarbejdet af: Prof. Bachelor i ernæring & sundhed & personlig træner & Pia Skovhøj personlig træner Indhold: Hvad

Læs mere

26. februar 2009 Ændringer > 5% i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af ændret beregning (samme kilde), Ialt 6664 datalinjer

26. februar 2009 Ændringer > 5% i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af ændret beregning (samme kilde), Ialt 6664 datalinjer side 1 0001 Abrikos, tørret 4 mættede fedtsyrer 0.14 0.1 050 050 0001 Abrikos, tørret 5 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.6 050 050 0001 Abrikos, tørret 6 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.6 050 050 0001 Abrikos,

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2016 Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Lidt let til frokost og aften

Lidt let til frokost og aften Lidt let til frokost og aften Menu 1 Kyllingebrystsalat m/ persilledressing anrettet på salat melon og bønnesalat m/ røget laks lun kalveculotte små lune smørristede kartofler grillede grøntsager m/ krydderurtesmør

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 202 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark GRØNTSAGER Alle varer er økologiske Citrongræs 20,00 kr pr. 100 g Uganda Gurkemejerod 15,00 kr pr. 100 g Peru Ingefær 10,00 kr pr. 100 g Peru Peberrod 20,00 kr pr. 100 g Danmark BLADGRØNTSAGER Bladselleri

Læs mere

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få.

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Nødder og frø: Amarant Cashewnødder Cedernødder Chiafrø Hasselnødder Hirsefrø/kolber Hørfrø

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2011 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør en sundhedsmæssig

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2013 Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 38 Mandag Soya og hvidløgs marineret svinefilet, stegt med solsikke crumble og krydderurter Cremede hvedekerner med fløde parmesan, porrer, squash og bagte peberfrugter Fransk landpostej

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 203 Pesticider i kosten 4. kvartal 203 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten.

Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten. Selskabsmenuer Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten. Uanset lejligheden, så kan vi skræddersy et arrangement der dækker præcis Deres behov. Vi har kapacitet

Læs mere

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks.

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks. Fase 2 - Uge 5-8 Nu er vi nået til fase 2. Indtil nu har du fået ryddet godt op i dine måltidsmønstre, spisevaner og sukkertrangen skulle gerne være aftaget meget. Nu er det tid til at sætte sund kost

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2013 Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter.

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter. Kostplan 0 6 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder Modermælk eller modermælkserstatning. D-vitamin dråber fra 14 dage til 2 år. www.sundhedstjenesten-egedal.dk www.altomkost.dk www.sst.dk Mad til spædbørn &

Læs mere

restaurant - Menukort

restaurant - Menukort restaurant - Menukort INDISK SPECIALISTER Restaurant & Take Away VELKOMMEN TIL Taj Mahal Hos Taj Mahal får du den bedste service og altid kvalitetsmad. BESØG OS PÅ www.tajmahal-kolding.dk info@tajmahal-kolding.dk

Læs mere

Varekendskab. Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter

Varekendskab. Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter Varekendskab Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter Majs Grøntsager: Grøntsager kan inddeles i følgende kategorier:

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

JULEMENU 1. Menu. Varm gløgg, Økologisk *** Hjemmelavede æbleskiver serveret med syltetøj og flormelis. Økologisk ***

JULEMENU 1. Menu. Varm gløgg, Økologisk *** Hjemmelavede æbleskiver serveret med syltetøj og flormelis. Økologisk *** JULEMENU 1 Indled Jeres julefrokost og ønsk Jeres kunder og kolleger glædelig jul på en eventyrlig måde. Ved Jeres domicil bydes I velkommen med hornets tuden fra Grisehandler Larsens bil og I bydes varm

Læs mere

Æg fyldt m/ tun kapers creme Filoruller m/ feta persille

Æg fyldt m/ tun kapers creme Filoruller m/ feta persille Menu 1 Kyllingebrystsalat m/ persilledressing anrettet på salat melon og bønnesalat m/ røget laks lun kalveculotte små lune smørristede kartofler grillede grøntsager m/ krydderurtesmør grøn blandet salat

Læs mere

NIKKEN-OPSKRIFTER, UGE 1

NIKKEN-OPSKRIFTER, UGE 1 NIKKEN-OPSKRIFTER, UGE 1 De følgende lækre opskrifter er udviklet til at hjælpe dig med dit vægttab. Disse opskrifter kan som supplement til Complete Balance -shakeprogrammet til erstatning for måltider

Læs mere

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen.

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen. Grøntliste Tekst markeret med rødt er ting jeg fraråder da de er/kan være giftige for marsvin/kaniner. Listen kan bruges både til at fodre marsvin men også kaniner efter. Med alt grønt gælder at man vænner

Læs mere

Minestronesuppe Februar side 9. Funky bede-, grønkåls-, gulerodssalat m. peberrod & appelsin Marts side 1

Minestronesuppe Februar side 9. Funky bede-, grønkåls-, gulerodssalat m. peberrod & appelsin Marts side 1 Indholdsfortegnelse over opskrifter Alle mulige grøntsager i retten Funky bede-, grønkåls-, gulerodssalat m. peberrod & appelsin Marts side 1 Det store, rå knasefad med rygeostcreme Juni side 1 Fryseoprydning

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt frisk- frisk- + økolisk, Frokostmenu A uge 46 Mandag til brødet Øl marineret svinefilet Varmt kartoffelfad med tomater, kartoffelskiver krydderurter krydret tomat vinaigrette Skiver af Vegetarisk pate

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 51 Mandag Tirsdag Onsdag Suppe Torsdag Tapas Fredag Dessert Let saltet kalkuncuvette med vin, tomat og urter Stegte kartofler, rodfrugter, porrer, squash og løg vendt i vores egen pesto

Læs mere

UGE 34. MANDAG Frokost Wrap med oksemørbrad, grøntsager med dip

UGE 34. MANDAG Frokost Wrap med oksemørbrad, grøntsager med dip tallerken Æg, kalkunbacon, bolle,, syltetøj, kyllingepålæg, purløg, ananas, blåbær UGE 34 Wrap med oksemørbrad, grøntsager med dip Pikantost, dijonsennep, purløg, agurk, oksemørbrad, tortillas, salat Hakkebøf

Læs mere

Go kur uge 4 MANDAG. Morgenmad. Æggepandekage med skinke og ost. Formiddag. Mandler og broccoli. Frokost. Rejesalat med appelsin

Go kur uge 4 MANDAG. Morgenmad. Æggepandekage med skinke og ost. Formiddag. Mandler og broccoli. Frokost. Rejesalat med appelsin Go kur uge 4 MANDAG Morgenmad Æggepandekage med skinke og ost 2-3 hele friske æg ½ peberfrugt, skåret i strimler 2 spsk reven ost 2 skiver skinke Lidt salt og peber Vindruekerneolie Varm panden op og tilsæt

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk Patientinformation om mad og kosttilskud, som lindrer og helbreder Interstitiel

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2016 Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 43 Mandag Farsbrød lavet på oksekød med fetaost, peberfrugt og chili Salt bagte små kartofler med rosmarin og olivenolie Waldorfsalat a la Frokost+ med romaine og frisee salat, blå druer,

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2017 Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Imu Pro. ImuPro300. Kroniske symptomer og fødevareintolerance. www.imupro.dk

Imu Pro. ImuPro300. Kroniske symptomer og fødevareintolerance. www.imupro.dk Imu Pro ImuPro300 Kroniske symptomer og fødevareintolerance www.imupro.dk Et nyt syn på kroniske lidelser Lyder dette bekendt for dig? Du kan ikke komme af med dine mavetarm-problemer så som tarmluft,

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

Patientvejledning. Kostplan. 1200 kcal

Patientvejledning. Kostplan. 1200 kcal Patientvejledning Kostplan 1200 kcal Kostplan på 1200 kcal/ 5000 kj Morgen Formiddag ½ skive (25 g) rugbrød ½ skive groft franskbrød skrabet minarine 1 skive ost 30+/18% 150 ml skummetmælk Se forslag ½

Læs mere

Årstidens Smag. Mad ud af huset. Forår, sommer, efterår og vinter

Årstidens Smag. Mad ud af huset. Forår, sommer, efterår og vinter Årstidens Smag Mad ud af huset Forår, sommer, efterår og vinter Årstidens Smag Gæstemad når det er bedst Menuerne er gældende fra juni 2014 t.o.m. april 2015. mad med mere har sammensat Et lækkert måltid

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag madplan uge 4 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ruggrød med revet æble, hasselnød og skyr Tykmælk med hasselnødder og ahornsirup Rugbrød med ost og spejlæg Knækbrød med ost og marmelade

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte rodfrugter

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. KOSTPLAN - UgE 11 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt broccoli gulerod champignon hvidløg Øvrig frugt og grønt skalotteløg babyspinat

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 41 Mandag Tapas Chili/vanilje stegt skinkesteg med bouillon braiserede rodfugter og små ovnstegte kartofler Grissini serveret med crudite af gule gulerødder samt aubergine creme Hvedekerne

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 48 Mandag Tapas Tirsdag Onsdag Suppe Torsdag Fredag Fredagssødt Appelsin glaseret hamburgerryg med bagte gulerødder Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

GUIDE TIL FORÆLDRE OPFØLGNING AF EN KOSTUNDERSØGELSE BLANDT AUTISTISKE BØRN OG DERES SØSKENDE

GUIDE TIL FORÆLDRE OPFØLGNING AF EN KOSTUNDERSØGELSE BLANDT AUTISTISKE BØRN OG DERES SØSKENDE GUIDE TIL FORÆLDRE OPFØLGNING AF EN KOSTUNDERSØGELSE BLANDT AUTISTISKE BØRN OG DERES SØSKENDE Udarbejdet af Suzanne Runstedt, Stud. Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed I N S T I T U T F O R O P T

Læs mere

SPRED SMAGEN UD MED PHILADELPHIA

SPRED SMAGEN UD MED PHILADELPHIA SPRED SMAGEN UD MED PHILADELPHIA DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER Den rigtige spread er afgørende for en god sandwichoplevelse! Selvom spreaden ikke er den mest synlige del af sandwichen,

Læs mere

Asparges - Broccoli - Chili - Peberfrugt - Corugette/Zucchini. Mælkebøtte - Sukkerærter - Grønne bønner - Spinat

Asparges - Broccoli - Chili - Peberfrugt - Corugette/Zucchini. Mælkebøtte - Sukkerærter - Grønne bønner - Spinat Kosten: Syredannende Kød, fisk, ost, olie, fedt, cashew nødder. smør, sukker, kaffe, te, boghvede, Kakao, alkohol, tobak, brød, sesamfrø, kornprodukter, ris, tørrede: ærter, bønner og linser, hasselnødder,

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 40 Mandag Tapas Ragout af skært oksekød i krydret sur/sød sauce med Thai grønt, citrongræs og ingefær Gurkemeje ris med krydderurter Italiensk skinke med melon og gode oliven Havesalat

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) er et system der beskriver, hvorledes forskellige madvarer påvirker dit blodsukker. Dette koncept kan hjælpe mod sukkersyge eller til vægttab

Læs mere

Blodtype - B. B-blodtype plan

Blodtype - B. B-blodtype plan B-blodtype plan Meget af den mad du spiser hver dag, tror du måske er sund, men blodtypediæten siger noget andet. Det handler om lektiner i fødevarerne. Skadelige lektiner klistrer sig til blodcellerne

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips Frokostmenu A uge 45 Mandag Koteletter bagt med tomat panade, parmesan og rasp Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter Røget makrel med æggestand og salater Puy Linsesalat med

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 26 Mandag Tirsdag Onsdag Koldskål Torsdag Fredag Fredagssødt Pestomarineret kylling bryst anrettet på sommergrønt vendt med vinaigrette (1 stk. pr. prs.) Pasta penne vendt med grov pesto,

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

2 Pollenallergi og mad

2 Pollenallergi og mad 2 Pollenallergi og mad Pollenallergi 3 Pollenkalender 4 Krydsreaktioner 5 Symptomer 6 Allergitest 7 Kan allergien være farlig? 7 Mad, der kan give symptomer 8 På indkøb 11 I køkkenet 14 Latexallergi 15

Læs mere

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk HØFEBER Naturlige strategier til din pollenallergi Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk 1 Høfeber er den mest almindelige overfølsomhedssygdom i Danmark og det estimeres

Læs mere

Nøglehulsretter. Frokostretter. Nøglehulsmærkede. Udviklet til REMA 1000 af Diætisterne på Frederiksberg

Nøglehulsretter. Frokostretter. Nøglehulsmærkede. Udviklet til REMA 1000 af Diætisterne på Frederiksberg 3 Nøglehulsretter Nøglehulsmærkede Frokostretter Udviklet til REMA 1000 af Diætisterne på Frederiksberg Amagermad med æggesalat Nøglehulsopskrift - 12. november 2014 Amagermad med æggesalat Det skal du

Læs mere

Hver dag. Frokostmenu A uge 36 EN RET GO FROKOST. leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, madbrød og baguette/ naturbrød

Hver dag. Frokostmenu A uge 36 EN RET GO FROKOST. leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, madbrød og baguette/ naturbrød Frokostmenu A uge 36 Mandag Kryddermarineret nakkesteg med rodfrugter Kartofler stegt i citron olie med timian Kyllingbryst anrettet med spæde salater, karrydressing, bagte oliven og strimler af soltørret

Læs mere

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun Der er skåret ned for kalorierne og op for smagen i Louise Bruuns retter på de næste sider. Du kan faktisk spise det hele og samtidig være på fastekur. Af Louise Bruun FOTO XX Jerk W. Langer og Louise

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker A e og Anne lbrechts n Stine Jung lbrechtsen Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker e A Inspiration til sunde madpakker og mellemmåltider P muusmann forlag 01 Fisk Danskerne spiser generelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fra www.foedevareallergi.dk

Indholdsfortegnelse. Fra www.foedevareallergi.dk Indholdsfortegnelse Pollenallergi og mad Side 2 Symptomer og allergitest Side 3 Allergi over for frugt, grønt og krydderier Side 4 Pollenkalender Side 7 Side 1 af 7 Pollenallergi og mad Symptomerne på

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

Smagens Dag 2011. Navn: Klasse:

Smagens Dag 2011. Navn: Klasse: Smagens Dag 2011 Smag på sæsonen Navn: Klasse: Intro Smag på fødevarer i sæson På Smagens Dag skal du opleve smagens 5 grundsmage: Sødt, surt, salt, bittert og umami. Du skal smage på forskellige råvarer

Læs mere

kostplan - UgE 18 7 dage - 7 måltider Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson

kostplan - UgE 18 7 dage - 7 måltider Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson kostplan - UgE 18 7 dage - 7 måltider Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson BASISVARER DU ALTID HAR I DIT KØKKEN Agavesirup Brune ris eller fuldkornsris Chili (frisk og tørret) Citroner

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Menuforklaring aften

Menuforklaring aften Menuforklaring aften Små retter Caprese Bøftomat, mozzeralla kugler mandler, basilikum og rød havesyre på toppen Gratineret Blomkål Blomkål blancheret i andefedt og så gratineret med estragon/citron smør

Læs mere

Kostplan - uge 40. 7 dage - 7 måltider. Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson

Kostplan - uge 40. 7 dage - 7 måltider. Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson Kostplan - uge 40 7 dage - 7 måltider Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson BASISVARER DU ALTID HAR I DIT KØKKEN Agavesirup Brune ris eller fuldkornsris Chili (frisk og tørret) Citroner

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.5.2002 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 134/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/42/EF af 17. maj 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse

Læs mere

Frugt & grønt. sortiment

Frugt & grønt. sortiment Frugt & grønt sortiment Grønt Bananer 96179 Bananer 10stk stk 10 stk Inco F&G Grønt Bananer 215960 Bananer grøn stk stk 1 stk Inco F&G Grønt Bananer 112816 Bananer grønne 18kg stk 18 kg Inco F&G Grønt

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 15 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt tomat peberfrugt majs løg Andet frugt og grønt Rødløg Ruccola Rosenkål Champignoner

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen?

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 4 1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 4 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3. Synes du, at der er for meget larm når

Læs mere