Fra serien : Set Nedefra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra serien : Set Nedefra"

Transkript

1 Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, AT SPISE EFTER BLODTYPE. Indholdsfortegnelse : Udvikling Evolution : side 1-2 Det videre forløb : side 2-4 De fire blodtyper : side Blodtype 0 : side Blodtype A : side Blodtype B : side Blodtype AB : side Udvikling --- Evolution Det handler om os mennesker. Homo er med udgangspunkt i det latinske et ord for menneske. Vi mennesker er et produkt af en meget lang udvikling fra millioner af år tilbage. Der findes mange teorier om udviklingsforløbet, nogle med meget lige forløb, andre med forgreninger. Med stor antagelse i udviklingsforløbet er det første menneskelignende væsen det der benævnes Homo Habillis, der har levet for omkring ½ til 1 million år siden. Det må antages at være den første opretgående abeart. -- For vi har udviklet os fra en abeart. Det antages at Homo Erectus har været det videre forløb. Det kan have været i direkte linie, eller måske mere sandsynligt som led i en forgrening i udviklingen. For omkring til år tilbage levede det led der benævnes Homo Sapiens Neanderthalensis. Igen et spørgsmål om direkte linie eller som en forgrening der er uden forbindelse med os i dag. Fra zoologisk side har man imidlertid føjet ordet sapiens på denne art. Sapiens betyder tænkende. Det mest antagelige er dog, at den mere direkte linie går via Cro-Magnon mennesket, som efter udgravninger har vist at ligne os mest. Vi nulevende mennesker, har den zoologiske betegnelse Homo Sapiens Sapiens, eller blot Homo Sapiens. Det der i særlig grad er kendetegnende for udviklingsforløbet, frem til det tænkende menneske er, at hjernen voksede gennem dette forløb, voksede frem til den største hjerne noget levende væsen har, vel at mærke i intellekt. Udgangspunktet for udviklingen hævdes at være foregået i Østafrika. Det omtales sådan, at det begyndte med at en bjergkæde voksede op ned gennem Afrika. Det var såvel fra undergrunden som via de mange vulkaner der opstod i bjergkæden. Det største og mest kendte bjerg er Kilimanjaro, der nu en udslukt vulkan. Der er fortsat en del vulkaner og desuden en del søer med ferskvand, hvoraf Victoriasøen er den største og mest kendte. Det hævdes at denne bjergkæde ændrede livsvilkårene på den østlige side. Der blev dannet servanna med store dyreflokke, og den abeart der danner udgangspunktet ændrede livsform og føde. De begynde at vandre. Det er aber ellers ikke særlig egnede til. Det betød en udvikling i et opretgående væsen, idet denne art måtte vandre ud i savannen og finde føde, som mere og mere blev til ådsler af dyr rovdyrene havde dræbt og efterladt resterne af. Senere blev det til at Homo-væsnerne fandt ud af selv at dræbe savannens dyr med våben, bl.a. spyd, senere bue og pil, og således blev de jægere og i udtalt grad kødspisende. Føden blev således en helt anden end aberne på den vestlige side af bjergkæden, hvor klimaet og livsvilkår forblev uændret.

2 Side 2. To elementer udvikler sig herfra. Føden udvikler gennem årtusinder et levende væsens blodtype. Blodet tilpasser sig langsomt til netop den føde arten lever af. Blodtypen der stammer fra den kødspisende Homo, kendes stadig som blodtype 0. Det næste var at hjernen begynte at vokse. Der er tilsyneladende ingen videnskabelig forklaring herpå, men det er blevet nævnt som en sandsynlighed, at der fra ferskvandssøerne kan have levet en bakterieart, samtidig med at der i dette ferskvand, præget af vulkanske udbrud, kan have forekommet mineraler, der kan være en årsagssammenhæng. --- Men intet videnskabeligt grundlag herfor. --- Det videre forløb. Homo-arterne udviklede sig og var gode til at overleve og de formerede sig. Det antages desuden, at klimatiske forhold på savannen sammen med øget tilvækst af arterne, på et tidspunkt gjorde det vanskeligere at skaffe føde. Der begyndte derfor at foregå en vandring. Det blev op gennem mellemøsten og videre mod vest, nord og øst. Arterne udviklede sig på forskellig vis, således også vor menneske-art Homo Sapiens. De forskellige menneskeracer udviklede sig i de isolerede områder hen over tusinder af år. Oprindelig var vi mørke i huden som det stadig kendes i Afrika, men andre klimatiske forhold, bl.a. op i Europa, hvor sollyset ikke havde den samme stærke påvirkning, gled den brune farve mere og mere bort, og kendes nu mest ved at være solbrændt om sommeren, hvor solen påvirker huden mest. Med en oprindelse som jægere, men uden fornødne jagtmuligheder, forandrede føden sig. Fra mellemøsten fordelte udviklingen sig med arter der vandrede videre ind i det sydlige Europa og videre op nordpå. Deres føde ændrede sig til udtalt planteføde. Blodtypen forandrede sig og har fået betegnelsen A for agerbrugere. --- Andre grupper vandrede fra mellemøsten videre mod nord og øst til Asien og Mongoliet. En gren heraf op i det østlige Europa, og derfra ind i Vesteuropa. Grundlaget for deres eksistens hvorudfra blodtype B udviklede sig, var væsentligst som nomader. Denne blodtype er fortsat udtalt i Asien. Men blodtypen er således også kommet til det østlige Europa, og frem til vore breddegrader. Dog kun med en mindre andel her hos os. Men i Østeuropa, Østrig og Tyskland, er den en mere udbredt blodtype. Men Homo Sapiens har jo gennem tiden og som i vor tid, blandet sig på forskellig vis fra land til land. Det betyder, at der i vor del af verden i dag finde såvel blodtype 0, blodtyperne A og B, samt den yngste udvikling af blodtyper, nemlig AB, der er seneste udvikling og er mindre end tusinde år. Type AB har stærke relationer til såvel A som B blodtyperne, og i virkeligheden er velegnet til samme føde som disse to blodtyper. Således en sammensmeltning heraf, som har fået tilnavnet den gådefulde. --- Men blodtyperne er forskellige, og i lægeverdenen ved man, at har en person den ene blodtype, skal man ikke give blodtransfusion med en anden, for så vil mennesket dø. Det handler om blodtypernes koder og antistoffer. Den ene blodtype vil ikke kendes ved den anden. Det vil blive oplevet som et fremmedlegeme. --- Så i lægeverdenen og den lægelige behandling af mennesker ved opperationer og blodtransfusioner etc., er der stor opmærsonhed herpå. På samme måde er det med den føde der er anderledes, end den føde der gennem tiden dannede grundlag for blodtypens tilpasning til det den blev. Det der er anderledes kan meget let blive oplevet som fremmedlegeme i blodbanen, og forårsage reaktioner. Når en blodtype ikke rigtig vil kendes ved en fremmedartet føde, kan blodcellerne klumpe sig sammen, og af andre blodlegemer blive oplevet som fremmedlegemer og dermed blive opslugt i samme blodsystem. Allerede her tegner sig et billedet af immunsystemets reaktion, der således kan give sygdomsreaktioner. Desuden kan sammenklumpede blodceller direkte danne blodpropper. Opmærksomheden bør således rettes mod den teori og forskning der danner grundlag for alt dette. Således med opmærksomhed på at spise efter blodtype, eller være opmærksom på, om visse reaktioner i kroppen, f.eks. allergi og meget andet, evt. kan være i sammenhæng med en føde som ens egen blodtype reagere på.

3 Side 3. Men når det handler om at spise efter sin blodtype, for at leve bedst muligt og at have det godt, så tager vor lægeverden ikke dette alvorligt, men hævder der ikke er nogen videnskabelig grundlag for de betragtninger, jeg her vil trække frem i forenklet og overordnet sammenhæng. Gennem flere år har jeg lyttet til betragtninger om at spise efter blodtype. Jeg har lyttet til en dansk læge Knut Flytie, Vejle, der netop bl.a. behandler ud fra blodtype, og ikke mindst ud fra et særdeles velbearbejdet grundlag i en bog af Dr. Peter D Adamo, med titlen Kend din blodtype, udgivet at forlaget Lindhardt og Ringhof. Indholdet forekommer meget videnskabeligt i sin bearbejdelse, men har altså ikke den officielle videnskabelig accept på nuværende tidspunkt. --- Jeg ser imidlertid nogle særdeles antagelige betragtninger heri, hvorfor jeg netop ønsker at bidrage til at fremme kendskabet og dermed bidrage til en udvikling af emnet, her via min serien set nedefra. I omtalte bog af Dr. Peter D Adamos, findes desuden opskrifter til diætmad, for at rette op på en ubalance i kroppen og blodets tilstand. Desuden opskrifter til almindelig daglig kost og motionsprogrammer. Og ikke mindst en uddybende teoretisk og praktisk analyse. Meget forenklet kan de fire blodtyper opstilles med følgende hovedlinier i føde og adfærd : Blodtype 0 -- Jægeren I Danmark har 43 % blodtype 0 * Spis kød * Undgå hvede og de fleste andre kornsorter * Dyrk hård og krævende motion * Forkert kost giver øget risiko for mavesår og betændelsessygdomme som gigt etc. Blodtype A --- Agerbrugeren I Danmark har 42 % blodtype A * Spis vegetarkost * Dyrk blid motion * Håndter stress gennem meditation * Forkert kost giver øget risiko for kræft og hjerte-kar-sygdomme. Blodtype B --- Nomaden I Danmark har 11 % blodtype B * Spis varieret * Sørg for at få både kød og mejeriprodukter * Dyrk moderat motion * Forkert kost giver øget risiko for virussygdomme Blodtype AB --- Den Gådefulde I Danmark har 4 % blodtype AB * Spis som A og B * Slap af gennem afspædingsøvelser * Glæd dig over dit stærke immunsystem Blodtypen 0 og blodtypen A er at betragte som modsætninger. -- Blodtype B er mere at betragte som en direkte videreudvikling af blodtype Blodtype AB er at betragte som en sammenkædning af typerne A og B. -- Vi udfordre til stadighed vore blodtyper med den brede sammensatte føde vi indtager. Det giver sundhedsproblemer for nogle mennesker, medens andre måske helt eller delvis undgår alvorlige reaktioner heraf. Så om yderligere nogle hundrede år eller mere, vil vi sikkert kunne finde yderligere blodtyper ud fra de fire vi i dag kender. Men enhver udfordring der bryder ind i grundlaget for den blodtype man har, vil give problemer af den ene eller anden art.

4 Side 4. Det betyder, at mange lidelser vil opstå, således ikke mindst i vor kultur, hvor mennesket nok aldring har levet med en så mangfoldig fødemængde og arter som netop nu. Derfor er der brug for større opmærksomhed på dette forhold. Blodtyperne har haft lang tid om udvikling til det de er p.t., og den videre udvikling, som alt andet omkring menneskets tilpasning, kræver en langsom udvikling. Udviklingen til det vi er i dag, har jo netop været mange hundrede eller endda mange tusinde år. -- Blodtypen er nøglen til mysteriet om at have det godt. Om sundhed, sygdom, fysisk form og psykisk styrke. Blodtyperne har hver især deres svagheder og styrke i disse sammenhæng. Derfor er det vigtigt at kende sådanne sider af de enkelte typer. For at trække lidt teori frem om det der sker i kroppen og i blodet, vil jeg omtale det der hedder lektiner. Det er et bindestof der findes i alle fødevare, og som danner en biokemisk reaktion i kroppen. Hver fødeart har sine lektiner. Lektiner er proteiner med evne til at binde sig på forskellig vis. Det handler således netop om de rette lektiner i føden. Netop de typer lektiner blodtypen er programmeret til at forholde sig til, eller man kan sige er udviklet til. Ca 95 % af de lektiner der optages i kroppen udskilles dog igen, hvoraf visse dog kan sætte sig i tarmsystemet og give smerter og betændelse eller fordøjelsesproblemer, medens 5 % bliver forbundet til blodet. Herfra kan nogle lektiner forbinde sig med indre organer og forårsage sygdomme. Sådanne lektiner som blodtypen ikke er udviklet til, og som opleves af blodet som fremmedlegemer kan forårsage sammenklæbning af røde blodlegemer, med en række konsekvenser til følge. Det omtales, at hvis man ser på vor dråbe blod i et såkaldt mørkefeldtmikroskop efter et måltid, vil man kunne se om der er spist blodtyperigtig mad. I visse tilfælde kan den føde man bør undgå, være medvirkende til dannelse af blodpropper, og mange andre sygdomme, bl.a. allergi, ved at de røde blodlegemer reagere med de uønskede lektiner. --- Og sådan er der så meget. -- Allerede for ca år siden udtalte den græske læge Hippokrates følgende: Lad din medicin være din føde og din føde din medicin. -- Lad det også være vor tids læring. Dog er det ofte sådan, at hvis man er god iagttager af sin egen krops reaktioner, kan man ofte selv opleve, hvad der er godt og mindre godt at spise. Det kræver åbenhed og interesse og en evne til at registrere. --- Så længe vi ikke har den officielle danske videnskabs anerkendelse af Dr. P. D Adamos og flere andres teorier om at spise efter blodtype, så må vi arbejde videre ud herfra og ud fra egne iagttagelser. Det handler også om erfaring. Jeg vil uddrage et par eksempler på lidelser, der meget let kan være i relation til uheldig kost. En person havde fået tyktarmen opereret væk stykke for stykke gennem flere år, p.gr. af betændelse i tarmen. Hverken han ellers hans inddragede læger, havde gjort sig tanken om lektinernes indflydelse på tarmsystemet, ud fra en madintolerance. Sandsynligheden fik ikke nogen chance i behandlingen. Et andet tilfælde handler det om en midaldrende mand, der gennem mange år havde spist marinerede sild hver dag, men nu pludselig ikke kunne tåle dem længere. Men en læge med blodtype opmærksomhed reagerede herpå, ved at spørge om mandens blodtype. Det var en type A. Hertil kunne lægen svare, at med den blodtype burde han Undgå marinerede sild. Selvom han havde spist det i mange år, og det således ikke havde forvoldt direkte problemer, så havde immunsystemet altså kunnet klare det fra dag til dg. Han fik det råd, at hvis han fortsat gerne ville spise marinerede sild, så skulle han under alle omstændigheder give kroppen fred og ro fra den kost i mindst en 3 til 4 ugers periode. Så kunne det være at immunsystemet igen kunne klare de marinerede sild. Lad det være en indgang til de anvisninger Dr. Peter D Adamo m.fl. er nået frem til i deres private forskning om hvad der er Meget gavnlig, Neutral, og hvad man bør Undgå ud fra de enkelt fire blodtyper. --- De fire blodtyper.

5 Side typen --- Jægeren Kødspiser --- Hårdfin mave-tarm-kanal --- Overaktivt immunsystem --- Ringe tilpasningsevne til ændringer i kost og miljø --- Reagere bedst på stress med intens fysisk aktivitet --- Kan kun holde sig slank og i vigør med et effektivt stofskifte. Om kost : Kød og Fjerkræ : Meget gavnlig : Okse, Vildt, Lever, Lam, Kalv, Hjerte, Får Neutral : Agerhøne, And, Fasan, Kalkun, Kanin, Kylling, Vagtel Undgå : Gås og Svin Fisk og Skaldyr : Meget gavnlig : Laks, Aborre, Gedde, Makral, Tunger, Sardin, Sild, Stør, Torsk m.fl. Neutral : Blåmuslinger, havaborre, Havtaske, Ørred, Hummer, Hvidtun, Kammuslinger, Karpe, Krabber, Kuller, Rejer, Rødspætte, Østers, Ål m.fl. Undgå : Kaviar, Havkat, Røget Laks, Blæksprutter, marineret Sild m.fl. Mælkeprodukter og Æg : Meget gavnlig : Ingen mælkeprodukter er gavnlige, i nogle tilfælde det samme med æg. Neutral : Fetaost, Friskost, Gedeost, Mozzarella, Smør, Soyamælk, Soyaost Undgå : Blåskimmelost, Brie, Camembert, Flødeis, Flødeost, Gedemælk, Hytteost, Kefir, Kærnemælk, Letmælk, Sødmælk, Skummetmælk, Valle, Yoghurt. Olie og Fedtstof : Meget gavnlig : Hørfrøolie, Olivenolie Neutral : Rapsolie, Sesamolie, Torskelevertran Undgå : Bomuldsfrøolie, Majsolie, Tidselolie, Jordnøddeolie. Nødder og Frø : Meget gavnlig : Græskarfrø, Valnødder Neutral : Hasselnødder, Mandel Pinjekerner, Sesamfrø, Solsikkefrø og -smør, Valnødder Undgå : Birkes, Jordnødder og -smør, Paranødder, Pistacienødder. Bønner og Bælgfrugter : Meget gavnlig : Adzukibønner, Pintobønner, Gule Ærter. Neutral : Bønne i bred forstand, bl.a. Hestebønne, Limabønne, Snitbønne, Sojabønne etc., Grøn Ært,, Ærtebælge, Undgå : Hvidfrøede Bønner, Linse, Tamarindebønne. Kornprodukter : Meget gavnlig : Ingen kornprodukter er specielt gavnlig. Slet ikke hvede. Neutral : Byg, Boghvede, Hirse, Ris, Spelt. Undgå : Cornflakes, Fiberkost, Havregryn, alle former for Hvede, Majs, Syvkornsblandinger. Brød og Boller : Meget gavnlig : Essæerbrød, Ezekielbrød Neutral : Brød (gluten fri), Fladbrød, Hirsebrød, Knækbrød, Riskager, Rugbrød, Rugkiks, Sojamelsbrød, Speltbrød. Undgå : Durumhvedebrød, Flerkornsbrød, Fuldkornhvedebrød, Havreklidboller, Alt med Hvede, Majsboller, Matza Hvede, Proteinbrød, Pumpernikkel, Scones.

6 Side 6. Gryn og Pasta : Meget gavnlig : Ingen Gryn og Pastatyper er klassificeret som meget gavnlige. Neutral : Boghvede, Bygmel, Kasha, Pasta m. Jordskok, Ris, Rismel, Rugmel, Speltmel. Undgå : Durumhvedebrød, Glutenmel, Grahamsmel, Alt med Hvede, Pasta m. semulje og spinat, Sopa Grøntsager : Meget gavnlig : Artiskok, Beder, Broccoli, Græskar, Grønkål, Hvidløg, Jordskok, Roer, Mælkebøtte, Peberrod, Persille, Porre, Rødbeder, Rødløg, Salatløg, Kartofler, Sølvbeder, Tang. Neutral : Agurk, Asparges, Dild, Gulerod, Hovedsalat, Icebergsalat, Ingefær, Kommen, Kørvel, Løg, Oliven, Radise, Rødbeder, Selleri, Skalotteløg, Tomat, Ærter, Østershat. Undgå : Blomkål, Champignon, Hvidkål, hvide og røde Kartofler, Kinakål, Majs, Oliven, Rosenkål, m.fl. Frugter : Meget gavnlig : Blomme, Figen, Svesker. Neutrale : Abrikos, Ananas, Banan, Blåbær, Boysenbær, Citron, Grapefrugt, Hindbær, Hyldebær, Kirsebær, Limefrugt, Melon, Pærer, Ribs, Rosiner, Solbær, Stikkelsbær, Vindruer, Æbler. Undgå : Appelsin, Brombær, Jordbær, Kokosnød, Mandarin, Melon, Rabarber. Frugt- og Grøntsagssaft : Meget gavnlig : Ananas, Kirsebær, Sveske. Neutrale : Abrikos, Agurk, Grapefrugt, Grøntsagssaft af ovenstående grøntsager, Gulerod, Papaya, Selleri, Tomat m. citron, Tranebær, Vindrue. Undgå : Appelsin, Hvidkål, Æble, Æblemost Krydderier : Meget gavnlig : Blæretang, Cayennepeber, Gurkemeje, Johannesbrød, Karry,Persille, Rødalge, Neutrale : Agar, Allehånde, Basilikum, Bygmalt, Chiliflage, Chokolade, Dild, Estragon, Farin, Gelatine, Honning, Hvidløg, Kardemomme Koriander, Nellike, Kørvel, Laurbærblade, Mandelessens, Melis, Merian, Mynte, Sirup, Paprika, Pebermynte, Peberrod, Purløg, Rosmarin, Safran, Salt, Sojasauce, Timian, Undgå : Eddike, Kanel, Kapers, Majsprodukter, Muskatnød, Peber, Vanille. Smagsstoffer: Meget gavnlig : Ingen meget gavnlige smagsstoffer Neutrale : Apple butter, Gele og marmelade af acceptable frugter, Majonæse, Salatdressing af acceptable ingredienser og fedtfattig, Sennep Undgå : Agurk syltet, Chutney, Ketchup, Syltevare syre og søde. Urtete : Meget gavnlig : Cayennepeber, Fuglegræs, Elm, Humle, Hyben, Ingefær, Lind, Morbær, Mælkebøtte, Pebermynte, Persille. Neutral : Baldrian, Ginseng, Hyldeblomst, Jernurt, Kamille, Katteurt, Lakridsrod, Mynte, Røllike, Salvie, Timian, grøn Te. Tjørn. Undgå : Aloe vera, Burre, Følfod, Hyrdetaske, Jorbærblade, Lucerne, Majssilke, Perikum, Rabarber, Rødkløver, Skræppe, Solhat. Andre drikkevarer : Meget gavnlig : Mineralvand, kulsyreholdigt vand. Neutral : Grøn te, Vin (rød og hvid), Øl Undgå : Kaffe med og uden koffein, Sodavand, Spiritus, Sort te.

7 Side 7. A - typen --- Agerbrugeren Den første vegetar --- Høster hvad han sår --- Sart mave-tarm-kanal --- Tolerant immunsystem --- God tilpasningsevne til de ernæringsmæssige og miljømæssige faktorer i et fastboende miljø --- Håndterer stres mest effektivt gennem beroligende handling --- Har behov for en vegetarbaseret kost for at holde sig slank og i vigør. Om kost : Kød og Fjerkræ : Meget gavnlig : Vegetarkost Neutral : Høne, Kalkun, Kylling, Undgå : Agerhøne, And, Fasan, Får, Gås, Hjerte, Kalv, Kanin, Lam, Lever, Okse, Svin, Vagtel, Vildt Fisk og Skaldyr : Meget gavnlig : Laks, Aborre, Havtaske, Helt, Makrel, Regnbueørred, Sardin, Snegl, Torsk Neutral : Gedde, Haj, Havaborre, Stør, Sværdfisk m.fl. Undgå : Ansjos, Blæksprutte, Blåmusling, Havkat, Helleflynder, Hummer, Kammusling, Kaviar, Krabbe, Kuller, Kulmule, Røget Laks, Rejer, Rødspætte, Rødtunge, Sandmuslinger, Fersk Sild, Marineret Sild, Skildpadde, Skrubber, Tunger, Østers, Ål. Mælkeprodukter og Æg : Meget gavnlig : Ingen mælkeprodukter er gavnlige, men Soyamælk og Soyaost Neutral : Fetaost, Friskost, Gedemælk, Gedeost, Kefir, Mozzarella, Ricotta, Yoghurt, Undgå : Blåskimmelost, Brie, Camembert, Flødeis, Flødeost, Hytteost, Kærnemælk, Parmesan, Schweizerost, Letmælk, Sødmælk, Skummetmælk, Smør, Valle, Olie og Fedtstof : Meget gavnlig : Hørfrøolie, Olivenolie Neutral : Rapsolie, Torskelevertran Undgå : Bomuldsfrøolie, Majsolie, Sesamolie, Tidselolie, Jordnøddeolie Nødder og Frø : Meget gavnlig : Græskarfrø, Jordnødde, Jordnøddesmør Neutral : Birkes, Hasselnødder, Kastanje, Mandler, Sesamfrø, Solsikkefrø og -smør, Valnød. Undgå : Paranød, Pistacienød Bønner og Bælgfrugter : Meget gavnlig : Bønne, Linser, Pintobønne, Sojabønner (rød), Ært (gul) Neutral : Hestebønne, Snitbønne, Ært (grøn), Ærtebælg Undgå : Bønne (rød), Kikærter, Kidneybønne, Limabønne, Tamarinbønne Kornprodukter : Meget gavnlig : Amarant, Boghvede, Kasha Neutral : Byg, Cornflakes, Havregryn, Havreklid, Hirsefrø, Kamut, Majsmel, Ris, Risbudding, Risklid, Spelt Undgå : Fiberkost, Hvedebudding, Hvedeflage, Hvedeklid, Kornstivelse, Mysli, Syvkornsblanding Brød og Boller : Meget gavnlig : Essærbrød, Ezekielbrød, Riskage, Sojamelsbrød Neutral : Hvede-bagels, Majsbolle,, Knækbrød, Glutenfri brød, Fladbrød, Hirsebrød, Havreklidbrød, Rudbrød, Rugkiks, Speltbrøb Undgå : Durumhvedebrød, Flerkornsbrød, Fuldkornsbrød, Hvedeklidboller, Pumpernikkel, Scones.

8 Side 8. Gryn og Pasta : Meget gavnlig : Boghvede, Havremel, Pasta med Jordskok, Rismel, Rugmel, Neutral : Bulgurhvedemel, Bygmel, Durumhvedemel, Glutenmel, Grahamsmel, Ris, Speltmel Undgå : Hvedemel (grov og sigtet), Pasta med semulje, Pasta med spinat. Grøntsager : Meget gavnlig : Artiskok, Beder, Broccoli, Græskar, Grønkål, Gulerod, Hvidløg, Jordskok, Kålrabi, Mælkebøtte, Pastinak, Peberrod, Persille, Porre, Rødløg, Salatløg, Spinat, Sølvbeder Neutral : Agurk, Asparges, Avokado, Blomkål, Brøndkarse, Fennikel, Majs, Hovedsalat, Icebergsalat, Kommen, Koriander, Kørvel, Kålroe, Oliven (grøn), Radise, Rosenkål, Rødbede, Selleri, Skalotteløg, Squash, Tang, Østershat. Undgå : Champignon, Hvidkål, Chili, Kartoffel (hvid og rød), Kinakål, Limabønne, Oliven, Peberfrugt, Rødkål, Tomat, Yams. Frugter : Meget gavnlig : Abrikos, Ananas, Blomme, Blåbær, Boysenbær, Brombær, Citron, Figen, Grapefrugt, Kirsebær, Rosin, Sveske, Tranebær. Neutrale : Dadel, Fersken, Granatæble, Hindbær, Hyldebær, Jordbær, Kakifrugt, Kiwi, Limefrugt, Melon, Nektarin, Pærer, Ribs, Solbær, Stikkelsbær, Vindruer, Æbler. Undgå : Appelsin, Banan, Honningmelon, Kokosnød, Mandarin, Mango, Papaya, Rabarber. Frugt- og Grøntsagssaft : Meget gavnlig : Abrikos, Ananas, Grapefrugt, Gulerod, Kirsebær, Selleri, Sveske, Vand m. citron. Neutrale : Agurk, Hvidkål, Tranebær, Vindruer, Æble, Æblecider. Undgå : Appelsin, Papaya, Tomat. Krydderier : Meget gavnlig : Bygmalt, Hvidløg, Ingefær, Mørk sirup, Sojasauce, Neutrale : Agar, Ahornsirup, Allehånde, Basilikum, Bergamot, Blæretang, Chokolade, Dild, Estragon, Farin, Grøn mynte, Gurkemeje, Honning, Johannesbrød, Kardemomme, Karry, Koriander, Kørvel, Laurbærblade, Majssirup, Majsstivelse, Melis, Merian, Muskatnød, Mynte, Oregano, Paprika, Pebermynte, Peberrod, Purløg, Rissirup, Rødalge, Rosmarin, Safran, Salt, Salvie, Timian, Vanille. Undgå : Cayennepeber, Eddike, Gelatine, Kapers, Peber. Smagsstoffer : Meget gavnlig : Sennep som det eneste p. gr. af dets immunstyrkende egenskab for A-typen Neutral : Agurk syltet, Gele og Marmelade af acceptable frugter, Salatdressing af acceptable ingredienser og fedtfattig, Syltevare sure og søde. Undgå : Ketchup, Majonæse, Worcestersauce. Urtete : Meget gavnlig : Aloe, Baldrian, Ginseng, Grøn Te, Hyben, Ingefær, Kamille, Lucerne, Perikum, Solhat, Tjørn. Neutral : Fuglegræs, Følfod, Hindbærblade, Humle, Hvidbirk, Hyld, Hyrdetaske, Jernurt, Jordbærblade, Kransburre, Lakridsrod, Lind, Morbær, Mynte, Mælkebøtte. Pebermynte, Persille, Røllike, Salvie, Sennes, Skjolddrager, Timian, Undgå : Cayennepeber, Katteurt, Majssilke, Rabarber, Rødkløver, Skræppe. Andre drikkevarer : Meget gavnlig : Kaffe (alm. og koffeinfri), Grøn Te, Vin (rød) Neutral : Hvidvin Undgå : Kulsyreholdigt vand, Mineralvand, Sodavand, Spiritus, Sort Te, Øl

9 Side 9. B - typen --- Nomaden Afbalanceret --- Stærkt Immunsystem --- Tolerant mave-tarm-kanal --- Tåler en fleksibel kost --- Ynder mælkeprodukter --- Håndtere stress mest effektivt gennem kreativ handling --- Har behov for en balance mellem fysisk og mentalt aktivitet for at holde sig slank og i vigør. Om kost : Kød og Fjerkræ : Meget gavnlig : Får, Kanin, Lam, Vildt Neutral : Bøffel, Fasan, Kalkun, Kalv, Lever, Okse. Undgå : Agerhøne, And, Gås, Hjerte, Høne, Kylling, Svin, Vagtel. Fisk og Skaldyr : Meget gavnlig : Gedde, Havtaske, Havørred, Helleflynder, Kaviar, Kuller, Laks, Makrel, Rødspætte, Rødtunge, Sardin, Skrubbe, Stør, Torsk. Neutral : Aborre, Blæksprutter (tiarmet), Haj, Havaborre. Helt, Kammusling, Karpe, Malle, Regnbueørred, Sild, fersk og marinerede, Smelt, Snappe, Sværdfisk, Tun. Undgå : Ansjos, Blæksprutte (ottearmet), Blåmusling, Hummer, Konkylier, Krabbe, Krebs, Røget Laks, Rejer, Sandmusling, Skildpadde, Snegl, Østers, Ål. Mælkeprodukter og Æg : Meget gavnlig : Fetaost, Friskost, Gedemælk, Gedeost, Hytteost, Kefir, Letmælk, Mozzarella, Ricotta, Skummetmælk, Yoghurt med og uden frugt. Neutral : Brie, Camembert, Emmentaler, Gauda, Jarlsberg, Kærnemælk, Kasein, Parmesan, Schweizerost, Sødmælk, Sorbet, Soyamælk, Valle. Undgå : Blåskimmelost, Flødeis, Tyrkisk ost. Olie og Fedtstof : Meget gavnlig : Olivenolie Neutral : Hørfrøolie, Torskelevertran Undgå : Bomuldsfrøolie, Jordnøddeolie, Majsolie, Rapsolie, Sesamolie, Solsikkeolie, Tidselolie. Nødder og Frø : Meget gavnlig : De fleste nødder og frø kan ikke anbefales. Neutral : Kastanje, Mandel og Mandelsmør, Paranød, Pekannød, Valnød. Undgå : Birkes, Græskarfrø, Hasselnød, Jordnød og -smør, Sesamfrø, Solsikkefrø og -smør. Bønner og Bælgfrugter : Meget gavnlig : Bønne (hvidfrøede), Kidneybønner, Limabønner, Sojabønner (røde) Neutral : Bønne (flere typer), Hestebønne, Jamsbønne, Snitbønne, Tamarindeb, Ært (grøn), Ærtebælg. Undgå : Bønne (sort), Kikærter, Linse, Pintobønne, Ært (gul). Kornprodukter : Meget gavnlig : Havregryn, Havreklid, Hirse, Ris, Risklid, Spelt. Neutral : Fiberkost, Kornstivelse, Mysli, Risbudding. Undgå : Boghvede, Byg, Cornflakes, Hvedebudding, Hvedeprodukter, Kamut durum, Kasha, Majsmel, Rug, Syvkornsblanding Brød og Boller : Meget gavnlig : Essærbrød, Ezekielbrød, Hirse, Knækbrød, Riskage, Brunt Risbrød. Neutral : Fladbrød, Glutenfrit brød, Havreklidbrød, Pumpernikkel, Soyamelsbrød, Speltbrød. Undgå : Durumhvedebrød, Flerkornsbrød, Fuldkornsbrød, Hvedebagels, Hvedeklidboller, Majsboller, Rugbrød, Rugkiks, Rugknækbrød.

10 Side 10. Gryn og Pasta : Meget gavnlig : Havremel, Rismel, Neutral : Grahamsmel, Hvedemel (sigtet), Pasta m. semulje og spinat, Ris, Speltmel Undgå : Boghvede, Bygmel, Durumhvedemel, Glutenmel, Hvedemel, Pasta m. jordskok, Rugmel. Grøntsager : Meget gavnlig : Aubergine, Beder, Bedetop, Bladbede, Blomkål, Broccoli, Grønkål, Gulerod, Hvidkål, Chili, Kinakål, Limabønne, Pastinak, Peberfrugt, Persille, Rosenkål, Rødkål, Sennepskål, Shitake-svampe, Sødkartofler (batater), Yams. Neutral : Agurk, Asparges, Bambusskud, Brøndkarse, Champignon, Dild, Fennikel, Frisesalat, Hovedsalat, Hvidløg, Icebergsalat, Ingefær, Julesalat, Kartoffel, hvid og rød, Kinaradise, Kørvel, Kålrabi, Kålroe, Lucernespire, Løg, Majroe, Mælkebøtte, Peberrod, Romainesalat, Rødløg, Salatløg, Selleri, Skalotteløg, Sølvbede, Spinat, Squash, Tang, Vandkastanie, Østershat. Undgå : Artiskok, Avokado, Græskar, Jordskok, Majs, Oliven, Radise, Sojabønne, Tomat. Frugter : Meget gavnlig : Ananas, Banan, Blomme, Concorddrue, Papaya, Tranebær, Vindrue (blå, grøn, rød) Neutrale : Abrikos, Appelsin, Blåbær, Boysenbær, Brombær, Melon, Citron, Dadel, Fersken, Figen,, Grapefrugt, Hindbær, Hyldebær, Jordbær, Kirsebær, Kiwi, Limefrugt, Loganbær, Mandarin, Mango, Nektarin, Pære, Ribs, Rosin, Solbær, Stikkelsbær, Sveske, Æble. Undgå : Carambole, Kaktusfigen, Granatæble, Kakifrugt, Kokosnød, Rabarber. Frugt- og Grøntsagssaft : Meget gavnlig : Ananas, Hvidkål, Papaya, Tranebær, Vindrue. Neutrale : Abrikos, Agurk, Appelsin, Grapefrugt, Grøntsagssaft af ovennævnte grøntsager, Gulerod, Selleri, Kirsebær, Sveske, Vand m. citron, Æble, Æblecider. Undgå : Tomat. Krydderier : Meget gavnlig : Cayennepeber, Ingefær, Karry, Peberrod, Persille. Neutrale : Agar, Ahornsirup, Anis, Basilikum, Bergamot, Blæretang, Chiliflager, Chokolade, Edike i forskellige sammenhænge, Dild, Estragon, Grøn mynte, Gurkemeje, Honning, Hvidløg, Johannesbrød, Kapers, Kardemomme, Kommen, Koriander, Kørvel, Laurbærblade, Marantastivelse, Melis, Merian, Muskatnød, Mynte, Oregano, Paprika, Pebermynte, Purløg, Rissirup, Rødalge, Rosmarin, Safran, Salt, Salvie, Sennepspulver, Sirup mørk, Sojasause, Spidskommen, Tamarinde, Timian, Vanille, Vinsten. Undgå : Allehånde, Bygmalt, Gelatine, Kanel, Majssirup, Majsstivelse, Mandelessens, Peber (hvid, sort, stødt). Smagsstoffer : Meget gavnlig : Kan tåle stort set alle smagsstoffer bort set fra Ketchup. Neutral : Agurk syltet, Apple butter, Gele og Marmelade af acceptable frugter, Majonæse, Salatdressing af acceptable ingredienser og fedtfattig, Sennep, Syltevare sure og søde, Worcestersauce. Undgå : Ketchup Urtete : Meget gavnlig : Ginseng, Hindbær blade, Hyben, Ingefær, Lakrids, Pebermynte, Persille, Salvie. Neutral : Angelik, Baldrian, Cayennepeber, Fuglegræs, Glat Burre, Elm, Hvidbirk, Hyld, Jernurt, Jordbærblade, Kamille, Katteurt, Kransburre, Lakridsrod, Lucerne, Morbær, Mynte, Mælkebøtte, Perikum, Røllike, Sarsaparil, Skræppe, Solhat, Grøn Te, Timian, Tjørn. Undgå : Aloe vera, Bukkehorn, Ensian, Filtbladet kongelys, Følfod, Humle, Hyrdetaske, Lind, Majssilke, Rabarber, Rødkløver, Sennes, Skjolddrager. Andre drikkevarer : Meget gavnlig : Grøn Te. Neutral : Kaffe med og uden koffein, Te (sort). Vin (Hvid og rød), Øl. Undgå : Kulsyreholdigt vand, Mineralvand, Sodavand, Spiritus.

11 Side 11. AB - typen --- Den Gådefulde Nylig sammensmeltning af A og B --- Reagere som en Kamæleon på miljømæssige og kostmæssige omvæltninger --- Sart mave-tarm-kanal --- Alt for tolerant immunsystem --- Håndterer stress mest effektivt gennem åndelig aktivitet, fysisk kraft og kreativ energi --- Et evolutionært mysterium. Om kost : Kød og Fjerkræ : Meget gavnlig : Får, Kalkun, Kanin, Lam. Neutral : Fasan, Lever. Undgå : Agerhøne, And, Bøffel, Gås, Hjerte, Høne, Kalv, Kylling, Okse, Svin, Vagtel, Vildt. Fisk og Skaldyr : Meget gavnlig : Gedde, Havaborre, Havtaske, Havørred, Helleflynder, Kulmule, Laks, Makrel, Regnbueørred, Sardin, Snegl. Stør, Torsk Tun. Neutral : Abelone (Søøre), Blæksprutter (tiarmet), Haj, Havaborre. Havkat, Helt, Kammusling, Karpe, Kaviar, Rødtunge, Sild (fersk), Smelt, Snappe, Sværfisk, Undgå : Ansjos, Barracuda, Blæksprutte (ottearmet), Frøer, Havbars, Havaborre, Hummer, Konkylier, Krabbe, Krebs, Røget Laks, Rejer, Sandmusling, Sild (marinerede), Skildpadde, Skrubbe, Tunge, Østers, Ål. Mælkeprodukter og Æg : Meget gavnlig : Cremefraiche, Fetaost, Friskost, Gedemælk, Hedeost, Hytteost, Kefir, Mozzarella, Ricotta, Yoghurt. Neutral : Cheddar, Colby, Emmentaler, Gauda, Jarlsberg, Kasein, Letmælk, Munster, Schweizerost, Skummetmælk, Soyamælk, Soyaost, Valle. Undgå : Blåskimmelost, Brie, Camembert, Flødeis, Kærnemælk, Parmesan, Smør, Sorbet, Sødmælk. Olie og Fedtstof : Meget gavnlig : Olivenolie Neutral : Hørfrøolie, Jordnøddeolie, Rapsolie, Torskelevertran Undgå : Bomuldsfrøolie, Majsolie, Sesamolie, Solsikkeolie, Tidselolie. Nødder og Frø : Meget gavnlig : Kastanie, Jordnød, Jordnøddesmør, Valnød. Neutral : Cashewnød, Macadamianød, Mandel og Mandelsmør, Paranød, Pinjekerner, Pistacienød, Undgå : Birkes, Græskarfrø, Hasselnød, Sesamfrø, Solsikkefrø og -smør. Bønner og Bælgfrugter : Meget gavnlig : Bønne (hvidfrøede), Linse grøn, Pintobønne, Sojabønner (røde) Neutral : Bønne (flere typer), Hestebønne, Jamsbønne, Linse brun/rød, Snitbønne, Tamarindeb, Ært (grøn), Ærtebælg. Undgå : Bønne (sort), Kidneybønne, Kikærter, Limabønne, Ært (gul). Kornprodukter : Meget gavnlig : Havregryn, Havreklid, Hirse, Ris, Risklid, Spelt. Neutral : Amarant, Byg, Fiberkost, Hvedebudding, Hvedeflage, Hvedekim, Hvedeklid, Kornstivelse, Mysli, Risbudding, Sojaflage, Sojagryn, Syvkornsblanding. Undgå : Boghvede, Cornflakes, Kamut durum, Kasha, Majsmel.

12 Side 12. Brød og Boller : Meget gavnlig : Essærbrød, Ezekielbrød, Hirse, Hvedekim spirede, Knækbrød, Riskager, Brunt Risbrød, Rugbrød, Rugkiks, Rugknækbrød, Sojamelsbrød. Neutral : Brød glutenfri, Durumhvedebrød, Fladbrød, Havreklidbrød, Hvedeklid-bagelse, Matza, Proteinbrød, Pumpernikkel, Speltbrød. Undgå : Majsboller. Gryn og Pasta : Meget gavnlig : Havremel, Mel af spirede Hvedekim, Rismel, Rugmel. Neutral : Bulgurhvede, Bygmel, Durumhvedemel, Glutenmel, Grahamsmel, Hvedemel (groft og sigtet), Pasta m. semulje og spinat, Quinoa, Speltmel Undgå : Boghvede, Pasta m. jordskok, Soba (boghvedenudler). Grøntsager : Meget gavnlig : Agurk, Aubergine, Beder, Bedetop, Bladbede, Blomkål, Broccoli, Grønkål, Hvidløg, Jams, Lucernespire, Mælkebøtte, Pastinak, Persille, Selleri, Semmepskål, Sødkartofler (batater), Tofu (sojabønneost). Neutral : Asparges, Bambusskud, Brøndkarse, Champignon, Fennikel, Frisesalat, Græskar, Gulerod, Hovedsalat, Hvidløg, Icebergsalat, Ingefær, Julesalat, Kartoffel, hvid og rød, Kinakål, Kinaradise, Koriander, Kørvel, Kålrabi, Kålroe, Løg, Majroe, Oliven, Okra, Peberrod, Pibeløg, Porre, Romainesalat, Rosenkål, Rødkål, Rødløg, Salatløg, Skalotteløg, Sølvbede, Spinat, Squash, Tang, Tomat, Vandkastanie, Østershat. Undgå : Artiskok, Avokado, Jordskok, Limabønner, Majs, Mung-bønnespire, Oliven sort, Peberfrugt, Radise, Radisespire. Frugter : Meget gavnlig : Ananas, Blomme, Citron, Concorddrue, Figen, Grapefrugt, Kirsebær, Kiwi, Loganbær, Stikkelsbær, Tranebær, Vindrue (blå, grøn, rød) Neutrale : Abrikos, Blåbær, Boysenbær, Brombær, Melon, Dadel, Fersken, Hindbær, Hyldebær, Jordbær, Limefrugt, Mandarin, Nektarin, Papaya, Pære, Ribs, Rosin, Solbær, Sveske, Æble. Undgå : Appelsin, Banan, Carambole (stjernefrugt), Granatæble, Guava, Kakifrugt, Kokosnød, Mango, Rabarber. Frugt- og Grøntsagssaft : Meget gavnlig : Druer, Gulerod, Hvidkål, Kirsebær, Papaya, Selleri, Tranebær. Neutrale : Abrikos, Agurk, Ananas, Grapefrugt, Grøntsagssaft af ovennævnte grøntsager, Gulerod, Sveske, Vand m. citron, Æble, Æblecider. Undgå : Appelsin. Krydderier : Meget gavnlig : Hvidløg, Karry, Peberrod, Persille. Neutrale : Agar, Ahornsirup, Basilikum, Bergamot, Blæretang, Chokolade, Dild, Estragon, Farin, Gurgemaje, Honning, Johannesbrød, Kanel, Kardemomme, Koriander, Kryddernellike, Kørvel, Laurbærblad, Marantastivelse, Melis, Merian, Muskatnød, Mynte, Paprika, Pebermynte, Purløg, Rissirup, Rødalge, Rosmarin, Safran, Salt, Salvie, Sar, Sennepspulver, Sirup mørk, Sojasause, Spidskommen, Tamarinde, Timian, Vanille, Vinsten,. Undgå : Allehånde, Anis, Bygmalt, Cyennepeber, Ciliflage, Eddike i forskellige sammenhænge, Gelatine, Kapers, Majssirup, Majsstivelse, Mandelessens, Peber (hvid, sort). Smagsstoffer : Meget gavnlig : AB-typen er risikogruppe for mavekræft og bør undgå syltevarer, samt ketchup der indeholder Eddike. Neutral : Gele og Marmelade af acceptable frugter, Majonæse, Salatdressing af acceptable ingredienser og fedtfattig, Sennep. Undgå : Agurk syltet, Chutney, Ketchup, Syltevare, sur og sød, Worcestersauce.

13 Side 13. Urtete : Meget gavnlig : Ginseng, Hyben, Ingefær, Jordbærblade, Kamille, Lakridsrod, Lucerne, Solhat, Te grøn, Tjørn. Neutral : Angelik, Baldrian, Cayennepeber, Fuglegræs, Glatbladet Elm, Grøn Mynte, Hindbærblade, Hvidbirk, Hyld, Jernurt, Katteurt, Morbær, Mælkebøtte, Pebermynte, Perikum, Persille, Røllike, Salvie, Skræppe, Timian. Undgå : Aloe vera, Bukkehorn, Ensian, Filtbladet kongelys, Følfod, Humle, Hyrdetaske, Lind, Majssilke, Rabarber, Rødkløver, Sennep, Skjolddrager. Andre drikkevarer : Meget gavnlig : Kaffe (med og uden koffein), Grøn Te. Neutral : Mineralvand, Kulsyreholdigt vand, Vin (hvid og rød), Øl. Undgå : Sodavand, Spiritus. Te sort Jørgen Olsen (2011)

Lotus Health Care.dk

Lotus Health Care.dk Blodtype A Indledning Mange tror, at den mad, de spiser, er sund, men erfaringer med blodtypediæten fortæller noget andet. Blodtypediæten blev i første omgang baseret på biopat Peter J. D Adamos observationer

Læs mere

NIKKELALLERGI OG MAD

NIKKELALLERGI OG MAD NIKKELALLERGI OG MAD 2 03 // Nikkel i maden giver ikke allergi 03 // De første 1-2 måneder med nikkelfattig kost 06 // Hvis du fortsat skal spise nikkelfattigt 07 // Spørgsmål og svar 09 // Eksempler på

Læs mere

NIKKELALLERGI OG MAD

NIKKELALLERGI OG MAD NIKKELALLERGI OG MAD 2 03 // Nikkel i maden giver ikke allergi 03 // De første 1-2 måneder med nikkelfattig kost 06 // Hvis du fortsat skal spise nikkelfattigt 07 // Spørgsmål og svar 09 // Eksempler på

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Mr.Test Side 1 IgG antistoffer detektion af 28-02-2013 ID nummer : 85406 Resultat Prøve Antal af fødevarer Enheder Detektion af IgG-antistoffer 0 240 < 7.5 µg/ml 1 11 fra 7.5 µg/ml

Læs mere

Suhr's Diæthåndbog. Udarbejdet af: Per Brændgaard Mikkelsen og Louise Lindstrøm. 1. udgave, august 2005

Suhr's Diæthåndbog. Udarbejdet af: Per Brændgaard Mikkelsen og Louise Lindstrøm. 1. udgave, august 2005 Suhr's Diæthåndbog Udarbejdet af: Per Brændgaard Mikkelsen og Louise Lindstrøm 1. udgave, august 2005 Suhr's 2005 Indhold Introduktion Side 5 Suhr's Diæt Side 6 Princippet om de tre slags mad Side 6 Spis

Læs mere

Lene Hanssons Turbokuren 4 ugers kostplan med fokus på syre/base dage, stivelsesfri dage og energidage.

Lene Hanssons Turbokuren 4 ugers kostplan med fokus på syre/base dage, stivelsesfri dage og energidage. Lene Hanssons Turbokuren 4 ugers kostplan med fokus på syre/base dage, stivelsesfri dage og energidage. Alle opskrifterne er beregnet til 2 personer Første skridt syre/base balancen De fleste slankekure

Læs mere

Mad under stævner og træning

Mad under stævner og træning Mad under stævner og træning Mad, og selvfølgelig af den rigtige slags, er utrolig vigtigt under træning og stævner, og ja, bare på en ganske almindelig dag også. Denne seddel er primært til forældrene,

Læs mere

Guiden er udgivet i samarbejde mellem Berlingske og Forlaget Turbulenz. H H H. 10 kr. 10 kr. 10 kr. UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE. 10 kr. 10 kr. 10 kr.

Guiden er udgivet i samarbejde mellem Berlingske og Forlaget Turbulenz. H H H. 10 kr. 10 kr. 10 kr. UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE. 10 kr. 10 kr. 10 kr. PLUS logo PLUS logo med header UGENS EDSTE UGENS EDSTE 10 kr. 10 kr. PLUS knap 10 kr. 10 kr. 10 kr. 10 kr. PLUS hjørnemakering til billeder 10 kr. Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed old 10

Læs mere

KROPPENSSYRE-/BASEBALANCE

KROPPENSSYRE-/BASEBALANCE KROPPENSSYRE-/BASEBALANCE TEORI Syre- basebalancen er nødvendig for vores krop, hvis vi skal forblive i en helbredsmæssig optimal tilstand og undgå livsstilssygdomme. Sundhedstilstanden hos mennesker er

Læs mere

T R Æ N I N G S P R I N C I P P E R

T R Æ N I N G S P R I N C I P P E R C O M 2 M E. D K 2 0 1 5 T R Æ N I N G S P R I N C I P P E R I D E T T E N U M M E R : T R Æ N I N G S P R I N - C I P P E R K R O P S T Y P E R 3 T R Æ N I N G S P R O - G R A M M E R S P E C I A L P

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den lille levnedsmiddeltabel

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den lille levnedsmiddeltabel Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den lille levnedsmiddeltabel Den lille levnedsmiddeltabel 3. reviderede udgave Udarbejdet af Erling Saxholt Sisse Fagt Anders Møller

Læs mere

Asparges - Broccoli - Chili - Peberfrugt - Corugette/Zucchini. Mælkebøtte - Sukkerærter - Grønne bønner - Spinat

Asparges - Broccoli - Chili - Peberfrugt - Corugette/Zucchini. Mælkebøtte - Sukkerærter - Grønne bønner - Spinat Kosten: Syredannende Kød, fisk, ost, olie, fedt, cashew nødder. smør, sukker, kaffe, te, boghvede, Kakao, alkohol, tobak, brød, sesamfrø, kornprodukter, ris, tørrede: ærter, bønner og linser, hasselnødder,

Læs mere

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks.

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks. Fase 2 - Uge 5-8 Nu er vi nået til fase 2. Indtil nu har du fået ryddet godt op i dine måltidsmønstre, spisevaner og sukkertrangen skulle gerne være aftaget meget. Nu er det tid til at sætte sund kost

Læs mere

KOMMER DU I GANG SÅDAN RAWFOOD GUIDE. Af Louise Koch

KOMMER DU I GANG SÅDAN RAWFOOD GUIDE. Af Louise Koch SÅDAN KOMMER DU I GANG RAWFOOD GUIDE Af Louise Koch INDHOLD INTRODUKTION TIL RAWFOOD s. 4 SÅDAN GØR DU... s. 6 HVAD KAN JEG SPISE? s. 8 HVAD ER 80-10-10? s. 12 OPSKRIFTER s. 15 GRØNNE SMOOTHIES s. 20 FORSLAG

Læs mere

Lise Faurschou Hastrup. Klimavenlig økologisk mad

Lise Faurschou Hastrup. Klimavenlig økologisk mad Lise Faurschou Hastrup Klimavenlig økologisk mad Information og inspiration Marts 2009 Klima-facts vidste du overordnet set - Danmark er blandt de lande i verden, der udleder mest CO2 pr indbygger? - udledningen

Læs mere

GoCook 100% din ret bogen til madkundskab

GoCook 100% din ret bogen til madkundskab eksperimenter GoCook 100% din ret bogen til madkundskab Redaktion: Malene Østergaard Loft, Birthe Kyhn og Bente Svane Nielsen Layout og illustrationer: Ole Steen Pedersen, Pedersen & Pedersen, Aarhus Printet

Læs mere

Talentvejens Madunivers

Talentvejens Madunivers Talentvejens Madunivers Sæt krydderi på grundforløbet Talentvejens Madunivers Sæt krydderi på grundforløbet TALENTVEJENS MADUNIVERS Udgivelseår 2014 Udgiver Selandia Forlag Forfattere Susanne Nygaard

Læs mere

Krudtuglens første mad

Krudtuglens første mad Krudtuglens første mad fra 4 måneder til 1 år Hvad, hvornår og hvorfor økologisk... 2 3 Kære læser 4 Al begyndelse behøver ikke at være svær 6 Grød 8 Frugt 10 Grøntsager 12 Brød, ris & pasta 14 Kød, fisk

Læs mere

KAREN NØRBY SUNDHEDSGUIDE

KAREN NØRBY SUNDHEDSGUIDE KAREN NØRBY SUNDHEDSGUIDE Depression ADHD Stress Gigt Knogler Hvorfor leve sundt? Fedt-junglen Hvidløg Økologi Sukker Kræsne børn Madpakker Immunforsvar Fordøjelsen Allergi 40 ARTIKLER OM SUNDHED, SYGDOMME

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Spis godt. Når kræft er en del af hverdagen

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Spis godt. Når kræft er en del af hverdagen Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Spis godt Når kræft er en del af hverdagen Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Opskrifter: Louisa Lorang Smoothies side 20-2: Jens Jepson Ernæringsfaglige kilder:

Læs mere

Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Håndbog om sunde skolekantiner et tiltag i Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik Håndbogen om sunde skolekantiner er forankret i Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik, hvor

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

Diagnosticeringsværktøjer til ubalancer

Diagnosticeringsværktøjer til ubalancer Diagnosticeringsværktøjer til ubalancer 2 E-bog Symptom Detektiven Indholdsside 1:3 3 1. Forside 2. Værktøjer i billeder 3. E-bogs indholdsfortegnelse 1:3 4. E-bogs indholdsfortegnelse 2:3 5. E-bogs indholdsfortegnelse

Læs mere

Trin 3 (uge 5+6) Spis proteiner til de 3 hovedmåltider

Trin 3 (uge 5+6) Spis proteiner til de 3 hovedmåltider Trin 3 (uge 5+6) Indtil nu har du fået ryddet godt op i dine måltidsmønstre, spisevaner og sukkertrangen skulle gerne være aftaget meget. Nu er det tid til at sætte sund kost på programmet. Husk at du

Læs mere

Mere frugt og grønt hver dag

Mere frugt og grønt hver dag Mere frugt og grønt hver dag I Danmark er vi blevet bedre til at spise frugt og grønt. Fra 1995 og frem til 2001 spiste vi 40 procent mere frugt og grønt, men den udvikling er nu stoppet. I dag spiser

Læs mere

MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN. fra skemad til familiemad

MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN. fra skemad til familiemad MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN fra skemad til familiemad 2015 MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN fra skemad til familiemad 2015 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 16. udgave, 1. oplag, 2015 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

moveyou Personlig Træning, Holistisk Kost & Llivsstil Coach Henrik Thinggaard kontakt@moveyou.dk www.moveyou.dk

moveyou Personlig Træning, Holistisk Kost & Llivsstil Coach Henrik Thinggaard kontakt@moveyou.dk www.moveyou.dk 1 Vigtig information De anbefalinger og kostråd, jeg giver i denne plan, er baseret på mere end 10 års studie, personlig og klient erfaring, samt mine uddannelser til Personlig Træner, CHEK Hollistic Livsstils

Læs mere

Kan tages ud så du kan have den med dig!

Kan tages ud så du kan have den med dig! Den store BRIKliste Kan tages ud så du kan have den med dig! Sådan bruger du briksystemet Briksystemet gør Nupokuren lettere at holde. Samtidig lærer systemet dig, hvad mad og drikke koster i kalorier,

Læs mere

Mad til spædbørn & småbørn. fra skemad til familiemad

Mad til spædbørn & småbørn. fra skemad til familiemad Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 2009 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 2009 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 10. udgave, 1. oplag, 2009 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forslag til morgenmad... 16 Morgenmadspakken:... 17 Tips... 17 Mellemmåltider... 19 Tips... 19 Frugt og grønt... 19 Mælkeprodukter... 19 Brød...

Forslag til morgenmad... 16 Morgenmadspakken:... 17 Tips... 17 Mellemmåltider... 19 Tips... 19 Frugt og grønt... 19 Mælkeprodukter... 19 Brød... Indholdsfortegnelse Forord... 5 Hvornår er man for tyk?... 6 Vægt... 6 Kropsmasseindeks 'BMI'... 6 Hvornår skal man tabe sig?... 8 Hvornår skal man ikke tabe sig?... 8 Tal med lægen hvis... 8 Kur eller

Læs mere