Kronisk obstipation og betydning af livsstilsfaktorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kronisk obstipation og betydning af livsstilsfaktorer"

Transkript

1 2 Kronisk obstipation og betydning af livsstilsfaktorer Mette Borre 1, Niels Qvist 2, Dennis Raahave 3, Jonas Worsøe 4, Jørgen Peter Ærthøj 5, Peter Christensen 4 & Klaus Krogh 1 STATUSARTIKEL 1) Medicinsk Hepatologisk og Gastroenterologisk Afdeling, Aarhus 2) Kirurgisk Afdeling A, Odense 3) Kirurgisk Afdeling, Tarmlaboratoriet, Nordsjællands Hospital Hillerød 4) Pelvic Floor Unit, Kirurgisk Afdeling P, Aarhus 5) Lægerne i Svendstrup Ugeskr Læger 2015;177:V Kronisk obstipation er blandt de hyppigste gastroenterologiske lidelser. Prævalensen afhænger af, hvilken definition der anvendes, men varierer globalt mellem 2% og 27%. Behandlingen af kronisk obstipation varetages oftest af patienten selv eller i samråd med egen læge, mens kun en lille andel henvises til et hospital. Efter udelukkelse af advarselssymptomer for kolorektal cancer, og hvis der ikke findes en grundliggende årsag, vil den initiale behandling være ændring af livsstilsfaktorer. I de fleste guidelines er diætmodifikation, øget væskeindtagelse, motion og rådgivning om hensigtsmæssige toiletvaner basisbehandling af kronisk obstipation, men evidensen herfor er varierende. Råd om livsstilsændringer bør være konkrete og tage udgangspunkt i den enkeltes situation for at sikre, at de er praktisk anvendelige. Formålet med denne artikel er at give en kortfattet, klinisk orienteret gennemgang af baggrunden for at anbefale livsstilsændringer som behandling af kronisk obstipation samt at give praktiske behandlingsforslag. KOSTFIBRE Klassifikation af kostfibre Definition af kostfibre dækker polysakkarider, resistente oligosakkarider og lignin, der ikke nedbrydes i tyndtarmen og passerer ufordøjede til colon. Kostfibre fermenteres af bakterier i colon, hvorved der dannes kortkædede fedtsyrer, kuldioxid, hydrogen og metan. Fibres evne til fermentering og opløselighed er relateret til deres kemiske sammensætning bl.a. tilstedeværelsen af cellulose, hemicellulose, pektin, gums, resistent stivelse og lignin. Kostfibre kan inddeles i: 1) vandopløselige, viskøse, 2) vandopløselige, nonviskøse og 3) vanduopløselige fibre (Tabel 1). Kostfibre kan desuden opdeles i kort- og langkædede samt efter deres evne til fermentering. Ingen fødevarer undtagen fibertilskud indeholder»rene«fibertyper. I rugbrød indgår der for eksempel både opløselige og uopløselige fibre [1-3]. Kostfibres generelle effekt på tarmfunktionen Kostfibre øger indholdet af væske i fæces og dermed volumen. Derved reduceres passagetiden gennem colon, og afføringens konsistens ændres. Der er forskel på effekten af forskellige fibertyper (Tabel 1). Vanduopløselige og moderat opløselige kostfibre reducerer transittiden. Korte vandopløselige kulhydrater/ fibre, f.eks. oligosakkarider, fermenteres meget let, hvorved der dannes kortkædede fedtsyrer og gasser, hvilket kan give bivirkninger i form af borborygmi, meteorisme og flatulens. Moderat opløselige, langkædede fibre, som f.eks. ispagula har god vandbindende effekt, hvorved de blødgør fæces ved obstipation [2]. Fiberrige fødevarer som behandling af kronisk idiopatisk (primær) obstipation Epidemiologiske data har vist en sammenhæng mellem obstipation og lav indtagelse af fibre [4]. I de se- Tabel 1 Fysiologiske effekter af naturligt forekommende fibertyper [2]. Denne tabel er en simplificeret oversigt, der opsummerer fysiologiske effekter af forskellige fibertyper og illustrerer, at f.eks. rug indeholder forskellige fibertyper. Kulhydrat/fibertype Kædelængde Kilde Opløselige, meget fermenterbare oligosakkarider (inkl. FOS, GOS) Kort Bælgfrugter, linser, nødder, frø, hvede, rug, løg, hvidløg, artiskokker Forkortet tarmpassagetid Nej Gasudvikling Kraftig Opløselige, meget fermenterbare (pektin, guar gum og inulin) Lang Bælgfrugter, linser, rug, jordskokker Nej Moderat Moderat-/mellemopløselige, fermenterbare (ispagula og havre) Lang Frø fra planten Plantago ovata (ispagula), havre Ja Moderat Uopløselige, langsomt fermenterbare (hvedeklid, lignin, hørfrø, frugt og grøntsager) Lang Visse frugter og grøntsager, hvedeklid, fuldkornscerealier, rug, fuldkornsris, quinoa, hørfrø Ja Moderat-kraftig (for hvedeklid, men ikke for hørfrø) Uopløselige, ikkefermenterbare (cellulose, methylcellulose) Lang Fuldkorn med højt fiberindhold, nødder, frø, Ja Beskeden skind fra frugt og grøntsager FOS = fruktooligosakkarider; GOS = galaktooligosakkarider.

2 3 neste ti år er danskernes indtag af fuldkorn, frugt og grøntsager steget. Der indtages i dag gennemsnitligt 60 g fuldkorn/10 MJ pr. dag mod kun 36 g i 2004, og det gennemsnitlige indtag af kostfibre er nu 21 g pr. dag. Dette er dog stadig lavere end de officielt anbefalede g pr. dag [3, 5, 6]. Der findes kun få studier, hvor fiberrige fødevarer har været anvendt mod kronisk obstipation. I et studie blev 29 obstiperede patienter randomiseret til tre ugers intervention med rugbrød eller fiberfattigt toastbrød. Sammenlignet med toastbrød reducerede rugbrød signifikant transittiden gennem colon, øgede afføringsfrekvensen, gav blødere afføring og subjektivt mindre besværet defækation, men også bivirkninger i form af mavesmerter, meteorisme og flatulens [7]. Den indtagne mængde rugbrød på 320 g pr. dag svarer til seks hele skiver, hvilket for mange vil være urealistisk som længerevarende behandling. Et andet randomiseret studie med 20 ældre obstiperede patienter viste, at havregrød tilsat havreklid, hørfrø og tørret frugt blev tålt godt og signifikant reducerede behovet for laksantia. Således havde 76% i interventionsgruppen mod kun 23% i kontrolgruppen daglig afføring uden brug af laksantia [8]. I få studier har man sammenlignet fødevarer, der indeholder fibre, med regulært fibertilskud. I et randomiseret overkrydsningsstudie med 40 yngre patienter, der havde mild til moderat obstipation, sammenlignede man otte ugers behandling med henholdsvis svesker (50 g to gange dagligt) og ispagula (11 g to gange dagligt). Begge behandlinger forbedrede afføringens konsistens og øgede hyppigheden. De obstipationsrelaterede symptomer reduceredes hos 70% af dem, der fik svesker, og hos 50% af dem, der fik ispagula [9]. For de fleste vil en daglig indtagelse af 100 g svesker (ca. 24 stk. pr. dag) være urealistisk. Effekten af svesker skyldes ikke alene indholdet af fibre, men formentlig også det høje indhold af sorbitol (14,7 g/100 g). Svesker, blomkål, løg, tørrede bælgfrugter og rugbrød indeholder til forskel fra»rene«fibertilskud også andre stoffer inklusive ikkeabsorberbare sukkerarter (polyoler), fruktooligosakkarider og galaktooligosakkarider), der i sig selv kan give bivirkninger [2]. Kostfibertilskud som behandling af kronisk idiopatisk obstipation I et systematisk review fandt man, at vandopløselige fibre (inulin eller ispagula) øgede fæcesvolumen, fæcesvægt og defækationsfrekvensen [10]. I hovedparten af studierne havde man kun inkluderet få deltagere, og der var kort interventionsperiode. Graden af bivirkninger og komplians samt deltagernes kostfiber indtagelse gennem den øvrige kost oplystes oftest ikke. Faktaboks Kronisk obstipation er en hyppig gastroenterologisk lidelse. Ændring af livsstil, dvs. kost, motion og væskeindtag, vil være den initiale behandling. Evidensen for ændring af livsstilsfaktorer er dog varierende. Hovedparten af personer med kronisk obstipation finder ikke, at ændring af livsstilsfaktorer forbedrer deres livskvalitet. Hvis der ved øget fiberindtagelse opstår mavesmerter, meteorisme og flatulens, reduceres indtagelsen af luftudviklende fødevarer. Af fibertilskud anbefales ispagula eller hørfrø. Effekten af fibertilskud er bedst ved en væskeindtagelse på 2 l pr. dag. Laksantia og/eller motilitetsfremmende midler vil i mange tilfælde fortsat være indiceret. Ispagula er en moderat opløselig, moderat fermenterbar fiber. I et randomiseret, placebokontrolleret studie med 200 obstiperede patienter og to ugers intervention havde ispagula (3,6 g tre gange dagligt) signifikant bedre effekt end placebo. Således øgede ispagula afføringsfrekvensen (fra 2,3 til syv afføringer pr. uge mod 4,5 i kontrolgruppen), forbedrede afføringskonsistensen samt reducerede abdominalsmerter og ubehag signifikant bedre end placebo [11]. I et andet randomiseret, placebokontrolleret overkrydsningsstudie med 22 deltagere og otte ugers intervention havde ispagula (5 g to gange dagligt) signifikant positiv effekt på afføringskonsistensen og reducerede smerterne ved defækation. Der blev ikke observeret nogen effekt på passagetiden gennem colon, og 18% havde mavesmerter under aktiv behandling, hvilket ingen havde med placebo [12]. Hørfrø indeholder uopløselige, opløselige og langsomt fermenterbare fibre. Der er evidens for, at to spiseskefulde hørfrø pr. dag reducerer symptomerne ved kronisk obstipation. Der synes ikke at være bivirkninger ved en moderat indtagelse af hørfrø. I et randomiseret studie med 55 patienter med obstipationsdominant colon irritabile sammenlignede man tre måneders behandling med enten ispagula eller hørfrø (6 g fire gange dagligt med gradvis øgning af dosis). Hørfrø havde signifikant bedst effekt på obstipation og på obstipationsrelaterede symptomer i form af oppustethed og smerter [13]. Der mangler evidens for effekten af vanduopløselige fibertilskud som f.eks. hvedeklid [10]. I et placebokontrolleret, overkrydsningsstudie med 24 deltagere, der i gennemsnit havde en fiberindtagelse på 15 g/dag, gav otte ugers intervention med hvedeklid (20 g/dag svarende til 12 g fibre) ingen signifikant forskel i forhold til placebo på det primære endepunkt, som var graden af besværet defækation [14].

3 4 Tabel 2 Fiberindholdet i udvalgte fødevarer. Fødevare Fiberindhold, g/100 g Brød Franskbrød, almindeligt 4 Franskbrød, groft 4,6 Knækbrød, lyst 5 Knækbrød, groft 9,5 Knækbrød, rug 16 Rugbrød, mørkt og fuldkorns 8 Gryn, ris, pasta og lignende (rå vægt) Bulgur 7,7 Byggryn 9,5 Cornflakes 4 Havregryn 10 Hirseflager, boghvede 2 Hvedeklid 40 Hørfrø 18 Loppefrøskaller 72 Mysli 8,6 Pasta 3,2 Pasta, fuldkorns 9,6 Ris, fuldkorn (brune ris) 2,4 Ris, polererede/parboiled 0,7 Grøntsager og rodfrugter Agurk 1 Broccoli 4 Bønner, grønne 3 Bønner, tørrede 17,8 Gulerod 3 Kartofler 1,5 Kål (hvidkål, rødkål, blomkål) 2,3 Løg 2 Majs 2,2 Peberfrugt 2 Tomater 2 Ærter 6 Frugt Appelsin, æble, pære 2 Blomme, jordbær 2 Mandler 14 Melon 1 Pære 3,2 Rosiner 3,6 Svesker 8 Valnød 5,6 Kostfibre som behandling af sekundær obstipation Der mangler evidens for anvendelse af kostfibre til de fleste grupper af patienter, der har obstipation sekundært til andre tilstande. I et studie med kun syv patienter, der havde Parkinsons sygdom og obstipation, øgede otte ugers behandling med ispagula den gennemsnitlige afføringsfrekvens fra 3,5 til 5,7 gange pr. uge, men der blev ikke fundet nogen effekt på colontransittiden [15]. Et studie med 11 patienter, der havde obstipation efter rygmarvsskader, fandt man derimod, at intervention med hvedeklid forlængede passagetiden gennem colon signifikant [16]. Et åbent studie med patienter med obstrueret defækation viste, at hele 63% ikke responderede på fibertilskud (30 g pr. dag) [17]. VÆSKEINDTAGELSE Der er i litteraturen modstridende fund vedrørende øget væskeindtagelse som behandling af obstipation. Hos raske havde øget væskeindtagelse ingen effekt på mængden af afføring [18]. Blandt plejehjemsbeboere var lav væskeindtagelse en af flere faktorer, der var associeret til udvikling af obstipation [19]. Modsat fandt man i en interviewundersøgelse med 883 ældre, at væskeindtagelsen ikke havde sammenhæng med hyppigheden af obstipation [20]. Et andet studie har vist, at øget væskeindtagelse i sig selv ikke bedrede obstipationssymptomer, medmindre patienterne i forvejen var dehydrerede [21]. Effekten af fibertilskud er bedst, hvis der samtidig sikres en væskeindtagelse på to liter pr. dag. Dette er dokumenteret i et randomiseret studie med 117 deltagere, der i otte uger fik en kost med et fiberindhold på 25 g pr. dag samt enten væske ad libitum (i gennemsnit 1,1 liter vand) eller fast to liter vand. I begge grupper øgedes afføringshyppigheden og laksantiaforbruget reduceredes, men effekten var størst hos dem, der havde et væskeindtagelse på to liter pr. Tabel 3 Eksempel på en daglig kost med fiberindhold fra udvalgte fødevarer som i Tabel 2. Fiberindhold, Fødevare g pr. portion 1 dl (35 g) havregryn 3,0 (35 g fuldkorn) 1½ skive (75 g) rugbrød 6,0 (45 g fuldkorn) 1 lille (120 g) appelsin 2,0 1 lille (80 g) banan 1,3 1 mellemstort (110 g) æble 2,0 30 g blandede nødder og mandler 2,5 2 mellemstore (150 g) gulerødder 4,0 1 mellemstor (75 g) tomat 1,4 125 g blandet grønt (broccoli, bønner) 3,7 2½ (140 g) kartoffel 1,5 30 g ris, fuldkorn, rå vægt 0,8 30 g pasta, fuldkorn, rå vægt 3,0 I alt 28

4 5 døgn [22]. Øget væskeindtag kan ikke tilrådes som isoleret behandling af obstipation, men som supplement til øget fiberindtagelse. MOTION Oftest anbefales personer med obstipation at motionere, men evidensen for dette er meget begrænset. Motion og fysisk aktivitet stimulerer den gastrointestinale motilitet, og hos raske reducerer fysisk aktivitet colontransittiden [23]. Flere tværsnitsstudier har vist en association mellem lav fysisk aktivitet og obstipation [24, 25], men der foreligger få interventionsstudier. I et randomiseret studie med 45 midaldrende patienter med kronisk obstipation fandt man, at 30 minutters daglig gang i hurtigt tempo efterfulgt af 11 minutters træning reduceredes colontransittiden fra 79 til 58 timer, afføringen blev mindre hård, og tarmtømningen blev lettere [26]. I et andet studie med otte ældre, der havde obstipation, havde øget fysisk aktivitet i form af en times gang fem gange om ugen ingen effekt [27]. TOILETVANER Regelmæssighed, begrænset tidsforbrug og undgåelse af kraftig pressen er sædvanlige råd om»god defækationspraksis«, men evidensen er også her sparsom. Under danske forhold praktiseres defækation siddende opret, mens den mest almindelige stilling på verdensplan er siddende på hug, hvorved puborectalismusklen afslappes, og den anorektale vinkel udrettes. I et studie fandt man således, at den rektale tømning var signifikant bedre ved hugsiddende end ved opretsiddende stilling [28]. Tabel 4 Eksempler på fødevarer, der pga. indhold af hurtigt fermenterbare kostfibre (galaktooligosakkarider og fruktooligosakkarider) eller sukkeralkoholer (f.eks. mannitol og sorbitol) kan bevirke øget dannelse af luft samt alternativer uden samme bivirkning. Kilder: [2, 29]. Fødevaretype Frugt Grøntsager Bønner og linser Korn, cerealier Nødder, frø Fødevarer, der kan medføre øget luftdannelse Abrikos Avocado Blomme Dadel Fersken Figen, tørret Pære Sveske Vandmelon Æble Artiskok Blomkål Cikorie Hvidløg Jordskokker Løg Porre Svampe Baked beans Kidney beans Linser Sojabønner Bran flakes Byg Hvede Rug Cashewnød Pistacienød PRAKTISKE RÅD Øget fiberindtag er en fornuftig initial behandling af kronisk idiopatisk obstipation. Indtagelsen kan gradvist øges til g pr. dag. Hos nogle kan dette udelukkende være fra fødevarer, mens andre må supplere med fibertilskud. Patienterne vil derved ofte kunne øge defækationsfrekvensen og få blødere afføringskonsistens. Fiberindholdet i udvalgte fødevaret er vist i Tabel 2, og et eksempel på en daglig kost med ovennævnte fiberindhold er givet i Tabel 3. Hvis der herved opstår mavesmerter, meteorisme og flatulens, reduceres indtagelsen af de luftudviklende fødevarer (bl.a. korte, hurtigt fermenterbare kulhydrater) og fødevarer med et højt indhold af inulin, polyoler, fruktooligosakkarider og galaktooligosakkarider (Tabel 4). I stedet anbefales gulerødder, grønne bønner, knoldsellerier, tomater, kartofler, bananer, appelsiner og bær [2, 29]. Øget væskeindtag har næppe nogen virkning alene, men øger effekten af fibrene. Derfor tilrådes det at drikke to liter væske (overvejende vand) dagligt. Det daglige fysiske aktivitetsniveau tilrådes øget med en halv times daglig motion af let til moderat intensitet. God defækationspraksis indbefatter også regelmæssighed, undgåelse af kraftig pressen og ændring af siddestilling i retning af hugsiddende. Hovedparten af patienterne med kronisk obstipation finder ikke, at ændring af livsstilsfaktorer forbedrer deres livskvalitet [30], hvorfor laksantia og/eller motilitetsfremmende midler i mange tilfælde fortsat vil være indiceret. Alternativer, der normalt ikke øger dannelsen af luft Ananas Appelsin Banan Cantaloupmelon Clementin Jordbær Kiwi Papaja Rarbarber Vindrue Aubergine Grønne bønner Grønkål Gulerod Kartofler Knoldselleri Pastinak Tomat Havre i moderat mængde Havreklid Spelt Majs- og rismel Ris, fuldkornsris Valnød Hørfrø Peanuts Diverse Frugtstænger Myslibarer, slankekostprodukter (f.eks. shakes eller barer) Sukkerfri past Sukkerfrit tyggegummi Drikkevarer Frugtjuice Vand, te, kaffe, sodavand med og uden sukker (dvs. også light sodavand)

5 6 Summary Mette Borre, Niels Qvist, Dennis Raahave, Jonas Worsøe, Jørgen Peter Ærthøj, Peter Christensen & Klaus Krogh: The effect of lifestyle modification on chronic constipation Ugeskr Læger 2015;177:V First-line treatment of constipation includes dietary fibre, fluid and exercise. The evidence for these recommendations is, however, scarce. Increased intake of fibre will reduce colonic transit time and improve the frequency and consistency of stools in 50% of patients. Bloating and flatulence are common side effects to highly fermentable fibres. Daily intake of 2 l of water enhances the positive effects of fibre and 30 min. exercise per day also alleviates symptoms. Conservative treatment is usually insufficient and should be supplemented with laxatives or motility enhancing drugs. fect of high-fiber diet on stool freqenzy and laxative consumption in adult patients with functional constipation. Hepato Gastroenterol 1998;45: Oettlé GJ. Effect of moderate exercise on bowel habits. Gut 1991;32: Huang R, Sai-Yin H, Wing-Sze L et al. Physical activity and constipation in Hong Kong adolescents. PLoS One 2014;9: Donald I, Smith R, Cruickshan J et al. A study of constipation in the elderly living at home. Gerontology 1985;31: De Schryver A, Keulemans Y, Peters H et al. Effects of regular physical activity on defecation patterns in middle-aged patients complaining of chronic constipation. Scand J Gastroenterol 2005;40: Meshkinpour H, Selod S, Movahedi H et al. Effects of regular exercise in management of chronic idiopathic constipation. Dig Dis Sci 1998;43: Sikirov D. Comparison of straining during defecation in three positions: results and implications for human health. Dig Dis Sci 2003;48: Halmos E, Power V, Shepherd S et al. A diet low in FODMAPS reduces symptoms of irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2014;146: Johanson JF, Kralstein J. Chronic constipation: a survey of the patient perspective. Aliment Pharmacol Ther 2006;25: Korrespondance: Mette Borre, Medicinsk Hepatologisk og Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus. Antaget: 27. januar 2015 Publiceret på Ugeskriftet.dk: 6. april 2015 Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk LITTERATUR 1. Mann J, Cummings JH, Englyst HN et al. FAO/WHO scientific update on carbohydrates in human nutrition: conclusions. Eur J Clin Nutr 2007;61(suppl 1): S132-S Eswaran S, Muir J, Chey WD. Fiber and functional gastrointestinal disorders. Am J Gastroenterol 2013;108: Nordic Nutrition. Recommendations Integrating Nutrition and physical activity, 5th edition. Nordisk Ministerråd, Dukas L, Walther C, Willett M et al. Association between physical activity, fiberintake and other lifestyle variables and constipation in a study of women. Am J Gastroenterol 2003;98: Mejbom H, Ygil K, Fagt S et al. Danskernes fuldkornsindtag Lyngby: Afdelingen for Ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, Pedersen A, Fagt S, Groth M et al. Danskernes kostvaner Lyngby: Afdelingen for Ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, Hongisto A, Paajanen L, Saxelin M et al. A combination of fiber-rich rye bread and yoghurt containing Lactobacillus GG improves bowel function in women self-reported constipation. Eur J Clin Nutr 2006;60: Wisten A, Messner T. Fruit and fibre (Pajala porridge) in the prevention of constipation. Scand J Caring Sci 2005;19: Attaluri R. Donahoe J, Valestin K et al. Randomised clinical trial: dried plums (prunes) vs. psyllium for constipation. Aliment Pharmacol Therap 2011;33: Suares N, Ford A. Systematic review: the effect of fibre in the management of chronic idiopathic constipation. Aliment Pharmacol Ther 2011;22: Fenn G, Wilkinson P, Lee C et al. A general practice study of the efficacy of regulan in functional constipation. Br J Clin Pract 1986;40: Ashraf W, Park F, Lof J et al. Effects of psyllium therapy on stool characteristics, colon transit and anorectal function in chronic idiopathic constipation. Aliment Pharmacol Ther 1995;9: Tarpila S, Tarpila A, Gröhn P et al. Efficacy of ground flaxseed on constipation in patients with irritable bowel syndrome. Nutrition Genom Funct Foods 2003; 1: Badiali D, Corazziari E, Habib F et al. Effect of wheat bran in treatment of chronic nonorganic constipation. Dig Dis Sci 1995;40: Ashraf W, Pfeiffer R, Park F et al. Constipation in Parkinson s disease: objective assessment and response to psyllium. Mov Disord 1997;12: Cameron K, Nyulasi I, Collier G et al. Assessment of the effect of increases dietary fiber intake on bowel function in patients with spinal cord injury. Spinal Cord 1996;34: Voderholzer WS, Schatke W, Muhldorfer B et al. Clinical response to dietary fiber treatment of chronic constipation. Am J Gastroenterol 1997;92: Chung BD, Parekh U, Sellin JH. Effect of increased fluid intake on stool output in normal healthy volunteers. J Clin Gastroenterol 1999;28: Robson KM, Kiely DK, Lembo T. Development of constipation in nursing home residents. Dis Colon Rectum 2000;43: Lindeman R, Romero L, Liang H et al. Do elderly persons need to be encouraged to drink more fluids? J Gerontol Ser A Biol Sci Med Sci 2000;55:M Muller-Lissner SA, Kamm MA, Scarpignato C et al. Myths and misconceptions about chronic constipation. Am J Gastroenterol 2005;100: Anti M, Lamazza A, Pignataro G et al. Water supplementation enhances the ef-

Guide. Kostråd. Forstoppelse. sider 8 SIMPLE RÅD: SLIP FOR MAVESMERTER. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Kostråd. Forstoppelse. sider 8 SIMPLE RÅD: SLIP FOR MAVESMERTER. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider 8 SIMPLE RÅD: SLIP FOR MAVESMERTER Kostråd Forstoppelse INDHOLD: Slip for mavesmerter Slip for mavesmerter...4

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Kostvejledning til ileostomipatienter

Kostvejledning til ileostomipatienter Kostvejledning til ileostomipatienter 2 Forord I denne pjece kan du læse en vejledning om mad og drikke, så du kan tage hensyn til, at du har fået en ileostomi. Desuden kan du bruge denne pjece som inspiration

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Kostvejledning til ileostomipatienter

Kostvejledning til ileostomipatienter Kostvejledning til ileostomipatienter Pjecen er udarbejdet i oktober 2005 af danske stomisygeplejersker tilhørende det Faglige Selskab for sygeplejersker i stomiplejen www.dsr.dk/msite/fs22. Redigeret

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Hvad betyder FODMAP? FODMAP F D A P Hvad er kulhydrater?

Hvad betyder FODMAP? FODMAP F D A P Hvad er kulhydrater? 27 Low FODMAP diet er udviklet i Australien og har vist lovende resultater på symptomer som oppustethed, udspilethed, mavesmerter, maverumlen og luftudvikling i tarmen. Diæten kan være vanskelig at overholde,

Læs mere

Vejledning om ernæring for patienter med sklerodermi Klinisk diætist Mette Borre og professor Klaus Krogh

Vejledning om ernæring for patienter med sklerodermi Klinisk diætist Mette Borre og professor Klaus Krogh Vejledning om ernæring for patienter med sklerodermi Klinisk diætist Mette Borre og professor Klaus Krogh Afdeling for Medicinske Lever og Mave-Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital 1 Vejledning om

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan

Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan Sådan tilbereder du en shake 1. trin Tilsæt -pulver. 2. trin Tilsæt din personlige

Læs mere

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) er et system der beskriver, hvorledes forskellige madvarer påvirker dit blodsukker. Dette koncept kan hjælpe mod sukkersyge eller til vægttab

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

Hvad kan du spise, når du har en ileostomi?

Hvad kan du spise, når du har en ileostomi? Hvad kan du spise, når du har en ileostomi? Hvordan virker tarmen efter operationen Når tarmen begynder at fungere, kan der komme op til 2 liter afføring i døgnet fra ileostomien. Det er individuelt hvor

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Guide. Sådan lever du med irriteret tyktarm. sider. Forslag til måltider Majas historie: Kuren hjalp mig

Guide. Sådan lever du med irriteret tyktarm. sider. Forslag til måltider Majas historie: Kuren hjalp mig Foto: Scanpix Guide Marts 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Sådan lever du med irriteret tyktarm Forslag til måltider Majas historie: Kuren hjalp mig Irriteret tyktarm: Sådan skal

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Undgå mavesmerter med denne. superkur. sider

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Undgå mavesmerter med denne. superkur. sider Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Undgå mavesmerter med denne 36 sider superkur Undgå mavesmerter INDHOLD: Superkur mod mavesmerter...4 Oversigt: Denne mad giver

Læs mere

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Du bliver hvad du spiser....nej du bliver hvad du fordøjer.. Fordøjelses-besvær Ca. 1,5 mio danskere har symptomer fra deres fordøjelsessystem i løbet af 1 år Mere end ½ mio.

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Løberens kost og ernæring

Løberens kost og ernæring Løberens kost og ernæring Hvem er jeg? Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning Diætist STOTT pilates instruktør Personlig træner med speciale i udholdenhedsidræt, skader og kropsholdning Camilla.birkebaek@mail.dk

Læs mere

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Spis sundt med madpyramiden Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Din sundhed begynder, når du køber ind I FDB bruger vi madpyramiden til at inspirere den danske

Læs mere

K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN

K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN ØVELSE K4 KØDKVALITET DENATURERING AF PROTEINER OG HÆM-JERN VED VARMEBEHANDLING SIDE 1 AF 1 K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN På de følgende sider findes en række færdigberegnede kostregistreringer

Læs mere

En medlemsside for dig med IBS

En medlemsside for dig med IBS En medlemsside for dig med IBS Hvem er vi? Ditte Stine Ida Stine Junge Albrechtsen Uddannet klinisk diætist (prof.bach klinisk ernæring) Privatpraktiserende med speciale i mave/ tarmsygdomme Forfatter

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Nogle har brug for at spise mere end andre. Selv når du er helt stille, har du brug for energi for at kunne: tænke

Nogle har brug for at spise mere end andre. Selv når du er helt stille, har du brug for energi for at kunne: tænke HVORFOR SPISE OG DRIKKE? Du skal spise og drikke for at leve. Du har brug for mad for at vokse og få energi. Jo mere du bevæger dig, jo mere energi har du brug for, og jo mere mad skal du spise Det er

Læs mere

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol Motion Kostfibre Fuldkorn Fisk Fedtstoffer Frugt & grønt Kost & hjertesundhed Taljemål Måltider Alkohol Rygning Mad der smager Problemstillinger Overvægtige Sukkersyge (type-2) For højt kolesterol For

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

guide IRRITABEL PRØV DEN NYE SUPERKUR sider Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide IRRITABEL PRØV DEN NYE SUPERKUR sider Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 40 sider IRRITABEL TYKTARM PRØV DEN NYE SUPERKUR Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUPERKUR TIL DIN MAVE INDHOLD SIDE 4 Low fodmap-diæten har i danske hospitalsforsøg vist

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks.

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks. Fase 2 - Uge 5-8 Nu er vi nået til fase 2. Indtil nu har du fået ryddet godt op i dine måltidsmønstre, spisevaner og sukkertrangen skulle gerne være aftaget meget. Nu er det tid til at sætte sund kost

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Fyr op for din forbrænding. Sådan holder du dig frisk og sund hver dag

Fyr op for din forbrænding. Sådan holder du dig frisk og sund hver dag Sådan holder du dig frisk og sund hver dag Selv om kalorieindtaget er det samme, er det bestemt ikke ligegyldigt, hvordan du sammensætter din (slanke)kost Det er svært ikke at være misundelig på dem, der

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kost og træning Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kulhydrat Vigtigste bestanddel i forb. med træning Letteste tilgængelig Hurtig optagelig 5-10 minutter Skal indtages regelmæssigt Opfyldning

Læs mere

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL En sund livsstil omfatter en lang række næringsstoffer og opnås bedst ved indtagelse af mange forskellige slags fødevarer. RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL Et godt helbred er rodfæstet i en god fordøjelse.

Læs mere

Behandling af kronisk obstipation hos voksne

Behandling af kronisk obstipation hos voksne Behandling af kronisk obstipation hos voksne Forfattere og korrespondance Peter Christensen (tovholder)(1), Niels Qvist (2); Dennis Raahave (3), Jonas Worsøe (4), Jørgen Peter Ærthøj (5), Mette Borre (6),

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle og Tue Christensen Afdeling for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde

Læs mere

BASIS KURSUS SPORTSERNÆRING

BASIS KURSUS SPORTSERNÆRING TEAM DANMARK BASIS KURSUS SPORTSERNÆRING DHF: Dame Y, Hobro30. juni 2008 TD S ERNÆRINGSTEAM KØBENHAVN: ÅRHUS: ANNA OTTSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: AO@TEAMDANMARK.DK BIRTHE STENBÆK HANSEN KLINISK DIÆTIST

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Fodboldspillerens kosthåndbog

Fodboldspillerens kosthåndbog Fodboldspillerens kosthåndbog Indholdsfortegnelse Basiskost til fodboldspilleren... 3 Protein... 3 Kulhydrater... 3 Fedt... 4 Vitaminer og mineraler... 4 Væske... 5 Glykæmisk indeks Et redskab til måltidsplanlægning...

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Rune Toft. Rune du er allerede det du søger. Det hele er en erkendelsesproces smid kortene på bordet og gå all in Tiden er inde! Frederik Machholdt

Rune Toft. Rune du er allerede det du søger. Det hele er en erkendelsesproces smid kortene på bordet og gå all in Tiden er inde! Frederik Machholdt Rune Toft Rune du er allerede det du søger. Det hele er en erkendelsesproces smid kortene på bordet og gå all in Tiden er inde! KOSTPLANEN Hvad består kosten af? Uge-skema Kostplanen består af sundt, smagsfuldt

Læs mere

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Løberens kost og ernæring v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Kontaktoplysninger Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning, pb. Ernæring og sundhed Personlig træner og Diætist Jernbanegade

Læs mere

KOST OG TRÆNING 24. JUNI 2010 LENE BUNDGAARD KLINISK DIÆTIST

KOST OG TRÆNING 24. JUNI 2010 LENE BUNDGAARD KLINISK DIÆTIST KOST OG TRÆNING 24. JUNI 2010 LENE BUNDGAARD KLINISK DIÆTIST HVAD FÅR I BL.A. SVAR PÅ? HVORDAN PÅVIRKER KOSTEN PRÆSTATIONSEVNEN? ER DET OK AT SPISE HVIDT BRØD? HVORDAN SKAL DER SPISES OG DRIKKES I FORBINDELSE

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen Stomi & kemoterapi 2 Forord Denne pjece er en information til dig, som har stomi, og skal starte behandling med kemoterapi. I denne pjece finder du råd og vejledning til at løse eventuelle problemer med

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

S T E G E Børnehave. God og nærende kost giver børnene de bedste forudsætninger for at trives i dagligdagen.

S T E G E Børnehave. God og nærende kost giver børnene de bedste forudsætninger for at trives i dagligdagen. S T E G E Børnehave God og nærende kost giver børnene de bedste forudsætninger for at trives i dagligdagen. Kostguide & Kostpolitik Kostpolitik Udarbejdet af kostudvalget og forældrebestyrelsen. Det er

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen.

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen. Grøntliste Tekst markeret med rødt er ting jeg fraråder da de er/kan være giftige for marsvin/kaniner. Listen kan bruges både til at fodre marsvin men også kaniner efter. Med alt grønt gælder at man vænner

Læs mere

1. Hvad er sundhed? Fysisk

1. Hvad er sundhed? Fysisk Kost og sundhed Program 1. Hvad er sundhed? 2. Konsekvenser af mangelfuld kost 3. Energi 4. De officielle kostråd 5. Vigtige vitaminer og mineraler 6. Væske 7. Mad før, under og efter træning - Hvad og

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Smagens Dag 2011. Navn: Klasse:

Smagens Dag 2011. Navn: Klasse: Smagens Dag 2011 Smag på sæsonen Navn: Klasse: Intro Smag på fødevarer i sæson På Smagens Dag skal du opleve smagens 5 grundsmage: Sødt, surt, salt, bittert og umami. Du skal smage på forskellige råvarer

Læs mere

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring af jannie johansen V0_Våben_Rød 2 Mad til muskler og hjerne Mad til muskler og hjerne 3 Denne folder er udviklet med inspiration fra

Læs mere

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED MED SPECIALE I ERNÆRING & FYSISK AKTIVITET (2005-2009) MASTER IN HUMAN NUTRITION,

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

K L I N I S K D I Æ T I S T A L I C E A P E L H A R T V I G K O S T - K L I N I K K E N I M M A N U E L F R K. S K R U M P

K L I N I S K D I Æ T I S T A L I C E A P E L H A R T V I G K O S T - K L I N I K K E N I M M A N U E L F R K. S K R U M P Seniorlivet energi og overskud, slank og sund. 1 K L I N I S K D I Æ T I S T A L I C E A P E L H A R T V I G K O S T - K L I N I K K E N I M M A N U E L F R K. S K R U M P Kost-Klinikken Immanuel står

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

1 Fri for sukker Kom din sukkertrang til livs Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Fri for sukker Kom din sukkertrang til livs Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Fri for sukker Kom din sukkertrang til livs Sukkerafvænning for alle Bogen her er skrevet for at hjælpe dig med at slippe af med din trang til sukker og give dig en sukkerafvænning. Bogen er ikke skrevet

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Sunde & sjove mellemmåltider

Sunde & sjove mellemmåltider Sunde & sjove mellemmåltider Mor, jeg er sulten! Rig på fibre UDEN tilsat sukker ingen konser veringsmidler Børn har brug for mange små måltider i løbet af dagen for at få energi nok til både at lege,

Læs mere

Kostpolitik for Sorø Dagpleje

Kostpolitik for Sorø Dagpleje Kostpolitik for Sorø Dagpleje Forældrebestyrelsen ønsker med kostpolitikken at synliggøre de principper som vi finder vigtigst i forhold til kosten i dagplejen. Disse principper omhandler blandt andet

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

FANTASTISK FEDTFORBRÆNDING. And it burns, burns, burns

FANTASTISK FEDTFORBRÆNDING. And it burns, burns, burns FANTASTISK FEDTFORBRÆNDING And it burns, burns, burns Institut for Human Ernæring Det kommer bl.a. til at handle om den her Og lidt om dem her Og om det her! Tre skridt til øget performance 1. Dæmp inflammationen

Læs mere

Energi til hele skidagen

Energi til hele skidagen Energi Til Hele Skidagen - 1 - Energi til hele skidagen En rapport fra skifitness.dk af Anja Bolbjerg De fleste kender fornemmelsen af at gassen går ud af ballonen op ad skidagen. Den sædvanlige kost på

Læs mere

Sport og type 1 diabetes

Sport og type 1 diabetes e-mergency 06877 Sport og type 1 diabetes DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Praktiske råd om mad og drikke DIABETESFORENINGEN Sport og type 1 diabetes Diabetesforeningen, 2003 2. oplag, februar

Læs mere

BASAL SPORTSERNÆRINGS- KURSUS

BASAL SPORTSERNÆRINGS- KURSUS TEAM DANMARK BASAL SPORTSERNÆRINGS- KURSUS 1. DEL TD S ERNÆRINGSTEAM KØBENHAVN: ÅRHUS: ANNA OTTSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: AO@TEAMDANMARK.DK BIRTHE STENBÆK HANSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: BSH@TEAMDANMARK.DK

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3

Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3 Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3 Hovedret: Fars til kødboller / frikadeller / forloren hare / farseret porre (Fra Omtanke i store gryder) Tilbehør: kartofler efter eget valg Salat / grøntsager: den

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 38 Mandag Soya og hvidløgs marineret svinefilet, stegt med solsikke crumble og krydderurter Cremede hvedekerner med fløde parmesan, porrer, squash og bagte peberfrugter Fransk landpostej

Læs mere