Følger opbygningen i Henrik Lund Andersens: Øjensygdomme basisbog.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følger opbygningen i Henrik Lund Andersens: Øjensygdomme basisbog."

Transkript

1 Oftalmologi kompendium Følger opbygningen i Henrik Lund Andersens: Øjensygdomme basisbog. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og også et par forståelsesmæssige fejl, som ikke er rettet. Men forhåbentligt kan kompendiet anvendes som skelet for eget noteapparat. God læselyst, Peter Kofoed manan.dk - Side 1 af 15 -

2 Oftalmologi Anatomi og fysiologi Øjenmusklerne m. rectus lat. - n. abducens (vi) m. rectus med. \ m. rectus sup.! n. oculomototius (iii) m. rectus inf.! m. obliquus inf. / m. obliquus sup. - n. trochlearis (iv) Bevæhelighed: H-bevægelse m. pencillygte: temporalt rectus sup. obliquus inf. nasalt!! rectus lat.! ! rectis med.!! rectus inf. obliquus sup. Corpus ciliare (strålelegemet) epitel som vender ind mod linsen m. ciliaris: parasympatisk, kontraktion zonulatråde slappes linse mere konveks øget brydning Karforsyning a. centralis retina (a. oftalmica a. carotis int.): forsyner nethindens glaslegemenære del, coroidea (a. ciliares longi et brevi a. oftalmica): nethindens coroideanære del og synsnervepapillen, macula lutea: forsynes kun af coroidea ingen kar for at optimere de optiske forhold) trykforhold øjet udspændes ved et mindre intraokulært overtryk (10-20 mmhg), genereres af kammervæskeproduktion, udløb: trabekelnetværket Schlemms kanal venesystemet intraokulært tryk: forhold ml. produktion og adløbsmodstand: har betydning for synsnervens blodforsyning ved dens indtræden i øjet (papillen), da det intravaskulære kapillærtryk på papillen = øjets tryk, forhøjet øjentryk vil kompromittere papillens blodforsyning (glaukom). Autoregulation a. centralis-systemets arterier/ arterioler kontraherer/ dillaterer for at bevare det samme tryk i kapillærerne, hvis blodtrykket ændres Barrieresystem 1. blod-kammervandsbarrieren: epitelet i corpus ciliare og endotelet i iris kar, 2. blod-nethindebarrieren: det retinale systems endotelbeklædning og pigmentepitelet ml. årehinden og nethinden organismens immunapparat adskilt fra øjets potentielle antigener corpus ciliare + iris: svageste sted i barrieresystem: hyppigst immunologiske okulære reaktioner (iridocyclit), Synsstyrke: Emmetropi [emmetros = rigtig størrelse, ops = øje] Hypermetropi [hyper = over, metron = mål, ops = øje] Myopi [myein = lukke] Presbyopi [gammel-øje] Astigmatisme [ikke, stigmus = punkt] Den objektive undersøgelse visus externa, stilling, lejring, bevægelse, conjunctiva, cornea, camara anterior, palpatorisk tension, iris + pupil, lens, corpus vitreum, retina, n. opticus, chiasma + tractus opticus + synscortex. farvesyn manan.dk - Side 2 af 15 -

3 Øjenlågets sygdomme Blepharitis betændelse [blefaron = øjenlåg] årsag: bakterier, allergi, mekanisk irritation symp: svie, kløe, tåreflåd, obj: hævelse, rødme, tynde øjenhår som falder ud beh: rengøring, evt. steroidkur, evt. antibiotikakur forløb: ofte langvarigt (flere år), kompliceres af bygkorn Hordeolum - bygkorn ydre bygkorn: betændelse i ciliernes hårsække og talgkirtler indre bygkorn: betændelse i de Meibomske kirtler årsag: blepharitis, bakterier, m.v. symp: varme, smerte, rødme, hævelse beh: antibiotisk beh, incision Chalazion haglkorn [chalaza = hagl] mere kronisk betændelse i den Meibomske kirtel årsag: ubehandlet indre bygkorn, evt. spontant symp: hård, fast hævelse i øjenlåg, beskedne subjektive symptomer beh: evt. spontan remisison, evt. steroid og antibiotika, evt. kirurgisk fjernelse Øjenlågsanomalier Entropion [ind-vending] øjenlågskant drejer indad, øjenhår ved blinkning berører cornea og conjunctiva årsag: især hos ældre, hvor tarsus er slapt, nederste øjenlåg symp: irritation, tåreflåd, cilierække ofte vædet m. tårer og sekret, beh: kirurgi: både tarsus, muskler og hud. inden kirurgi: plaster på øjenlåg forløb: godartet Ectropion [ud-vending] øjenlågskant drejer væk fra øjet årsag: som entropien slapt støtteapparat i øjenlåg, facialisparese, cikatricer symp: manglende beskyttelse, irritation, tåreflåd, udadrettet cilierække, beh: kirurgi. inden kirurgi: salve for at beskytte øje, evt. tarsorafi (øjenlågsammensyning), antibiotisk salve, forløb: godartet Lagoftalmus åbentstående øje [lagos = hare (som man troede sov m. åbne øjne] årsag: ectropion, facialisparese, exoftalmus - dårlig Bells fænomen reflex beh: antibiotisk beh, evt. urglasforbinding, evt. tarsorafi [-rafe = sammensy] Ptose [fald] øvre øjenlåg hænger længere ned end normalt årsag: medfødt (sjælden) risiko for amblyopiudvikling ældre: slapt muskel/ seneapparat symp: kosmetisk generende, synsgener, muskelspændinger (forsøg på øjenlågsløftning) beh: kirurgisk forkort af m. levator palpebra sup. Blepharochalisis for meget løs hud på øjenlåget symp: kosmetisk generende, tungt øjenlåg som synker ned, beh: kirurgisk fjernelse af overskydende hud manan.dk - Side 3 af 15 -

4 Tåreapparatet Tårevejsstenose obstruktion af tårevejenes afløb årsag: hyppigst tilstopning af de små kanaler: canaliculus sup./ inf./ com. symp: tåreflåd, sekundært: infektion dacryocystitis: tåresækinfektion undersøgelse: gennemskylning m. lille kanyle, evt. kontraststof: dacryocystorhinografi, beh: genskabe passage: lille metalsonde el. kirurgisk indgreb, antibiotika, sekrettømning ved dacryocystitis, forløb: recidivrisiko Keratoconjunctivitis sicca [keras- = hornhinde] insufficient tåreproduktion symp: tørt øje, obj: dårlig tårefilm v. flouroscensfarvning, tåreproduktion, conjuntival + corneal ødelæggelse (Rose Bengal) beh: kunstig tårevæske kronisk forløb, hyppig konjunktivalirritaion Sjögrens sygdom karatoconjuctivitis sicca, mundtørhed (% spytkirtelproduktion), slimhinder. led, cns især ældre Tårepunkterne kan vende forkert, være tilstoppede, mangle symp: tåreflåd beh: kirurgi Orbita - øjenhulen Rumopfyldendeprocesser inflammation, infektion, tumor, blødning, - indvækst fra sinus, exoftalmus: v. rumopfyldende processer enoftalmus: knoglebrud symp: dobbeltsyn, smerter (n. trigeminus), dårlig syn (n. opticus tryk, dårlig cornea v. exoftalmus) Blow-out fraktur brud på lamina orbitalis (papyricae) efter slag/ kontusion årsag: orbitaindhold, incl m. rectus inf. synker ned i sinus maxillaris symp: dobbeltsyn, enoftalmus, bevægindskrænkning diag: CT forløb: invaliderende dobbeltsyn, god prognose v. behandling beh: kirurgisk genopretning Strabismus - skelen tilstand hvor synsakser ikke er rette mod samme punkt definitorisk kan man kun skele på et øje Amblyopi [amblys = sløv, ops = øje] svagtsynet øje pga. manglende stimulation af macula lutea, årsag: hyppigst ukorrigere refraktionsanomali udvikles op til 7-8 års alder Samsyn begge øjne ser og videresender samme signal til hjernen, to billeder sammensmeltes, rumlig perception (simultan perception, fusion, stereopsis) Dobbeltsyn en genstand opfattes som to pga. strabismus stærkt generende for hjernen, som søger at rette dårlig øje ind manan.dk - Side 4 af 15 -

5 Skelen årsager: 1. neuromuskulær dysfunktion a. ikke paralytisk skelen b. paralytisk skelen 2. Dårlig billeddannelse a. refraktionsanomalier b. egentlige øjensygdomme Ikke-paralytisk skelen årsag: neuromuskulær dysfunktion i øjenæble, øjenmuskler, hjernestamme, synsbearbejdnings- og samsynscentre oftest medfødt hjernen kan ikke rette dobbeltsynet op 1. amblyopi 2. skiftevis anvendelse af de to øjne (altenerende skelen) Paralytisk skelen årsag: neuromuskulære lammelser oftest voksne udvikles ikke amblyopi, invaliderende dobbeltsyn, beh: evt. afblænding af øje Refraktionsanomali + øjensygdomme hypermetropi hos børn akkomodationsreflex for at stille skarpt øjenkonvergensreflex esotropi (strabismus convergens) amblyopi beh: korrekt brille samme princip ses ved andre bygningsfejl og øjensygdomme, bla. retinoblastom Skeleretning: esotropi strabismus convergens exotropi, hypertropi hypotropi Tidsmæssig optræden manifest skelen: altid til stede altererende skelen: skiftevis skelen ml. de to øjne latent skelen: optræder ved træthed og øjets position kan ikke opretholdes Undersøgelse manifest/alterende skelen: belysning - overdækning af raske øje - indretning? latent skelen: belysning dækning af et øje fjernelse af afdækning indretning? - tildækningsprøve - afdækningsprøve Behandling korrektion for bygningsfejl esotropi pga. hypermetropi: refrektionskorrektion Amblyopi: træning af øjet indtil 7-8 års alder blænding af det gode øje anvender det amblyope øje nb: samsyn vil aldrig dannes Kirurgisk: ophævelse/ mindskelse af skelevinkel ved afkortning af øjenmuskler ved amblyopt øje: kun kosmetisk betydning samsyn vil aldrig dannes Nystagmus Okulært betinget: dårligst syn øjeskanning af omgivelserne i forsøg på fokusering manan.dk - Side 5 af 15 -

6 Conjunctivas sygdomme Conjunctivitis infektions- inflammationstilstand i øjets slimhinde årsag: bakterier, virus, svampe. allergi, mekanisk symp: konjuntioval injektion: hyperæmi lokaliseret til hele slimhinde mest udtalt i fornix inf., tåresekretion, sekret, pus, purulent: bakteriel infektion, vandig: virus el. allergi, subj: konjunktival irritation: overfladisk, svie, kløe, irritation, sand/grusfornemmelse i conjunctiva, tørhed, øjenlågsammenklistren, beh: bredspektret antibiotika, Conjunctivitis hos nyfødte clamydia og gonokokker alvorlig og synstruende tilstand: akut behandling Trakoma [ru] = ægyptisk øjensygdom endemisk i udviklingslande langvarig infektion karnydannelse hornhindeinvasion blindhed Hornhinden avaskulær, lagdelt struktur epiteloverflade, beskyttes af tårefilm: vand, fedt, mucin klar gennemsigtig underhydreret stroma, endotel, aktiv udpumpning af Na + og H 2 O infektion dannelse af gullig-hvid infiltrat eller absces limbale karnet og corpus ciliare kar aktiveres smertende spasmer i m. ciliare karspredning ind i cornea uklar cornea Keratitis [keras = hornhinde] infektions- inflammationstilstand i hornhinden årsag: bakterier, virus, svampe, allergi, mekanisk symp: ciliær injektion: hyperæmi lokaliseret til området omkring limbus [rand] cornea., subj: ciliær smerte: kraftige smerter lokaliseret dybt i øjet, kan ståle ud i tinding, pande og kæbe, irritation, lysskyhed, nedsat syn flourescein farvning: trænger ind i epiteldefekt grønfarvning beh: kausale årsag, atropin: symptomatisk behandling af m. ciliare spasme forløb: afh. af grad, risiko for infiltrater makulering (uklare ar under opheling) Bakteriel keratitis ofte voldsom infektion, årsag: karatitis, entropien, ectropion, lagoftalmus, tårevejsinfektioner, kontaktlinser, etc. beh: bredspektret antibiotika Virus karatitis som regel overfladisk infektion HSV: karakteristsik grenformation ved flourescein, beh: aciclovir forløb: ubehandlet dyb alvorlig infektion Hornhindetranplantation lille risiko for afstødning, da karløs struktur fastsyning af ny hornhinde indenfor limbus manan.dk - Side 6 af 15 -

7 Årehinden Uveitis årehindebetændelse [uvea = drue (udprepareret årehinde ligner en drueskal] uvea: fælles for choroidea, iris, corpus ciliare iritis: lokaliseret til iris cyclitis: lokaliseret til corpus ciliare uveitis posterior: bagest del af årehinden uveitis anterior: iritis el. iridocyclit Inflammatoriske uveitter årsag: autoimmunt, anden systemsygdom, eks: sarkoidose, reumatoid artrit iris og corpus ciliare et svagt sted i øjets barrieresystem, patologi ikke klarlagt Uveitis anterior subj.: ciliære smerter, lysskyhed, sløret syn (som ved karatitis) obj.: ciliær injektion, miosis, let nedsat syn, spaltelampe: leukocytter, proteiner, fibrin i forreste kammer, aflejringer (præcipitater) på cornea endotel, hypopion [under-pus] pusansamling i bunden af kammer ved kraftig reaktion diff. diagnose: akut snævervinklet glaukom, beh: lokalt steroid, pupildillatorer (atropin, skopolamin): hindre synekier sammenvoksning ml. iris og linse forløb: godartet, hvis behandling komplikation: - inflammationsprodukter højt okulært tryk - pupil-linse sammenvoksning ingen kammervandsafløb akut glaukom (iris bombé) Uveitis posterior symp: synsnedsættelse, pga. ekssudation i glaslegemet og nethindepåvirkning. ingen smerter oftalmoskopi: slør i glaslegemet, gullig-hvide nethindeinfiltrater beh: som uveitis ant. Sympatisk oftalmi udvikling af uveitis i et øje, efter penetrerende traume i det andet. formentligt autoimmun ætiologi Infektiøse uveitter årsag: - traume agens ind i uvea - via blodbanen til uvea, ex: toxoplasmose-uveitis, hiv, anden svækket immuntilstand beh: specifikke antibiotiske midler, ellers som inflammatorisk uveitis Linsen avaskulært organ, ernæres kun af kammervæsken, mindre ændringer i ernæringssituationen linseuklarheder, årsag: traumer, perforationer, metaboliske forstyrrelser (hyper/hypocalcæmi, hyper/hypoglykæmi) aldersbetinget katarakt: almindelig aldringsproces svækker linsens energiforsyning Katarakt grå stær [kataractes vandfald] uklarhed i linsen, årsag: uklare linseproteiner pga. ernæringsforskydning, linsekapsel forbliver klar symp: gradafhængigt: let slør stærkt nedsat syn evt. monokulært dobbeltsyn pga. forkert lysbrydning i linsen, beh: kirurgisk fjernelse af linsekerne, indsættelse af plastik linse m/ indbygget refraktionsanomalikorrektion, efterfølgende steroidbehnadling (mod inflammatorisk reaktion), og antibiotisk profylakse, Efterstær sekundær katarakt uklarhed i bageste linsekapsel hos kataraktopererede, hos ¼ beh: YAG-laser: skyde centralt hul i den fortættede kapsel, uden at åbne øje Linsedisplacering displacering pga. zonulatrådbeskadigelse årsag: medfødt eller pga. traume alvorligt hos børn pga. amblyopi risiko manan.dk - Side 7 af 15 -

8 Glaukom Grøn stær [glaukos = blågrøn] øjets tryk er forhøjet synsnervekapillærer kompromitteres blodforsyning ophører synsenerveatrofi, normalt øjetryk: ca. 15 mmhg normalt kapillærtryk: ca. 25 mmhg øjetryk > 25 mmhg eller kapillærtryk < 15 mmhg (ateriosklerose) komprommiteret blodforsyning til papil, Åbentvinklet glaukom årsag: årelang proces: langsom tilstopning af trabelnetværkets porer intraokulær trykøgning nervetrådeødelæggelse skotomer [skotos = mørke] skotom dannelse: først arcuate (bueformede) svt. retinale nervebaner tiltagende synsdefekter diag: tryk, synsfelt, synsnerve beh: øjetryk : beta-blokkere: sænker kammervandsproduktion acetazolamid (kulsyreanhydrasehæmmer): sænker kammervandsproduktion prostaglandinanaloger: øge væskepassage evt. pilocarpin (ach-agonist): pupilkontraktion mere plads ved trabelnetværket laser: åbne trabekelnetværk operation: hul til forreste kammer, dækkes af conjuctiva: kammervandafløb Lavtryksglaukom: beh. hjælper ikke pga. dårlig blodforsyning Snævertvinklet glaukom typisk små hypermetrope øjne m. anatomisk kort afstand ml. trabekelnetværk-iris og smalt forreste kammer årsag: linse vokser hele livet kontakt ml. iris-linse kammervand skubber iris frem trabekelaflukning få timers trykstigning: mmhg symp: blodforsyning til synsnerve/ nethinde stopper helt, synet aftager helt, tåreflåd, kraftige ciliære smerter til pande/tinding obj: corneaødem, ciliær injektion, middeldilateret pupil, forhøjet tryk, smalt forreste kammer (vurder raskt øje) diff. diag: akut iridocyklit beh: Hurtig nedsættelse af øjets tryk: glycerin pr. os eller mannitol i.v.: trækker osmotisk vand ud af glaslegeme betablokkere, acetazolamid, pilocarpin, Iridotomi: lille hul i iris, laser eller kirurgisk, evt. kirurgi som ved åbentvinklet glaukom Latent snævervinklet glaukom personer med snæver kammervinkel og latent risiko for at få glaukom ses mindre kortvarige trykstigninger, som udløses når pupil bliver for stor, fx. i mørke, i biograf. ved trykstigning væske presses ud i cornea (corneaødem) lysbrydning i regnbuefarver symp: regnbuesyn, sløret syn pga. corneaødemet, ensidige ciliære smerter - glaukom prodromalsymptomer, obj: snævert forreste kammer beh: pilicarbin, evt. iridotomi Sekundært glaukom trykstigning, sekundært til andre øjenbeskadigelser hypæma/ hypopyon trabekelværk tilstopning trykstigning vinkellukningsglaukom: iritis pupil klistrer til linsen iris presses frem lukning akut trykstigning, beh: pupildilaterended stof v. iritis Glaslegemet gennemsigtig gel, bestående af proteiner og vand, omgivet af gennemsigtig membran, holder nethinden på plads Glaslegemesammenfald glaslegemets gelstruktur synker sammen årsag: struktur svækkes med alderen: 1. midten bliver mere flydende, 2. opstår øget antal uklarheder, 3. periferi synker sammen, 4. større/ permanente uklarheder nethindehul: nethinde-glaslegeme kan være vokset sammen nethindeløsning, beh: glaslegemekirurgi Blødning og betændelse betændelse/ blødning i nethinde, årehinde, corpus ciliare materiale ud i glaslegeme sekundær uklarhed beh: primærlidelsen, evt. glaslegemekirurgi manan.dk - Side 8 af 15 -

9 Vitrektomi glaslegemekirurgi kirurgisk fjernelse af glaslegeme incl membran, siliconeolie indsprøjtes, efterfølgende refraktionskorrektion, indikation: 1. glaslegeme fyldt med blod/ betændelse, 2. bindevæv som trækker i nethinden, 3. glaslegemeskrumpning forvrænget syn, Nethinden nethinde, pigmentepitel, årehinde ligger tæt sammen ofte samtidigt involveret i sygelige processer, normalt er nethinde tilhæftet pigmentepitel ved indfletning af stave og tappe i pigmentepitelets villi, Nethindeløsning tilstand hvor nethinden løsnes fra pigmentepitel årsag: stave og tappe løsnes fra pigmentepitel pga.: 1. hul i nethinde vand gn hul dissikerer sig ned ml. nethinde og pigmentepitel 2. glaslegeme hæfter fast i nethinden, ved glaslegemesammenfald aftrækkes nethinden nethindehul dannes pga.: 1. glaslegemesammenfald 2. degenereret nethinde symp: - mouches volantes (flyvende myg, sod partikler), - lynglimt - elektriske impulser fra hulområdet, - sløret syn pga. lædering af lille retinalt kar glaslegemeblødning også prodromalsymptomer for nethindeløsning når macula lutea affekteres alvorlig synsnedsættelse beh: - kun hul: lasersvejsning, - større afløsning: operativt: nethindeløsning udtømmes, nethinde presses på plads ved luftindblæsning, forstærkende plombe og siliconebånd lægges over hullet, Træk på nethinden Især diabetespatienter: glaslegeme bredt hæftet til retina skrumpning nethinde rives af uden huldannelse, beh: vintrektomi Diabetisk retinopati diabetes højt blodsukker blodkar- og blodforsyning affektion, retinale komplikationer efter 5-10 års diabetes: 1. dårlig blodforsyning i retinas periferi 2. nedbrydning af blod-nethindebarrieren nær macula lutea Dårlig blodforsyning forløb: mikroaneurismer og småblødning okklusion af blodkar, især i nethindens periferi små infarkter (bløde ekssudater) karstimulerende faktorer afgives proliferationer af nye blodkar blødning ud i glaslegeme bindevævsdannelse ml. glaslegeme og nethinde nethinde aftrækkes ved bindevævskrumpning, beh: - proliferativ retinopati: tidlig laserbehandling standser proliferation - glaslegeblødning og bindevæv: glaslegemekirurgi Nedbrydning af blod-nethindebarrieren maculapati: utæt blod-nethindebarriere udfældninger (hårde ekssudater) og ødemdannelse (maculaødem) synsnedsættelse (på sigt) beh: tidlig laserbehandling (før symptomer) er synsbevarende Screening diabetes pt. screenes ml hvert ½-2 år, Senil maculadegeneration område omkring macula lutea degenererer pga. aldersprocesser årsager: pigmentepiteldegeneration, lipid/proteinudfældning på nethinde, nydannede årehindekar nethindehævelse symp: skarpe syn aftager langsomt, perifere orienteringssyn intakt, metamorfopsier pga. nethindehævelser, beh: kun laserbeh af nye kar under nethinden manan.dk - Side 9 af 15 -

10 Retinitis pigmentosa række degenerative lidelser m. fælles retinalt udseende, ætiologi ukendt, især hos yngre symp: 1. perifært orienteringssyn aftager, 2. mørkesyn forsvinder 3. resterer kun lille synsfelt (kikkertsyn) som til sidst forsvinder Okklusion af a. centralis retinae årsag: oftest embulus, evt. trombe symp: pludseligt synstab blindhed oftalmoskopi: bleg iskæmisk nethinde, kun macula lutea (årehindeforsyning) er rød diagnose: oftalmoskopi, evt. flourescensangiografi beh: ingen Okklusion af v. centralis retinae årsag: trombe blodophobning i den retinale vaskulatur nethinde- og papilødem mange blødninger, da blod ikke kan komme væk symp: betydelig synsnedsættelse diagnose: oftalmoskopi beh: laserbehandling kan forsøges, prognose dårlig Synsnerven og synsbanen Vaskulære tilstande Papilødem: okklusion af arteriesystemet, specielt aa. ciliares, Stasepapil: papilødem som skyldes forhøjet intrakranialt tryk. Oftest dobbeltsidig, (tumor/ kraftig arteriel hypertension) symp: tiltagende langsom synsnedsættelse, uger -mdr. beh: grundlidelse: (hypertension, lipoæmi, DM, embolikilder, arteriitis temporalis) prognose: dårlig Inflammatoriske tilstande opticus neurit årsag: lokale/ generelleinflammeatoriske CNS-tilstande: dissemineret sklerose, solitært, Papilødem: hvis inflammation nær papillen, symp: synsnedsættelse, hurtigt indsættende, evt. paracentralt skoton, evt. smerter beh: beskedent, måske steroider? Papilatrofi: årsag: lang tids papilødem, arvelige metaboliske sygdomme, tumorer, glaukom, Chiasmalidelser: årsag: midtlinie (hypofyse) tumorer: heteronym hemianopsi, endokronologiske symptomer Tractus opticus: årsag: oftest vaskulært (trombose, embolus, hæmoragi), evt. tumor: homonyme henianopsier Medicinske lidelsers udtryk i øjet Diabetes Refraktionsproblemer ofte refraktiosnsvingninger, da blodsukkeret ændrer linsens brydningsforhold. evt. 2 par briller presbyopi: starter tidligere Hornhinden lidt sartere, abrasio/ erosio opstår nemmere og heler over længere tid Grå stær lidt hyppigere Grøn stær neovaskulært glaukom: karnydannelser i kammervinklen, diabetikere predisponerede, årsag: nethindeiskæmi karstumilerende faktorer karnydannelser beh: laserbeh. af nethinde prognose: dårlig hvis kar er opstået, evt. øjefjernelse pga. tryksmerter, Diabetisk retinopati Iskæmisk form perifært, karprolifirationer glaslegemeblødninger bindevævsdannelse nethindeløsning Ødematøst blod-nethindebarriere brydning ødemdannelse lipid/protein udfældning (hårde eksudater) symptomløs begyndelse, screening vigtig manan.dk - Side 10 af 15 -

11 Onkologi primærtumor: melanom sekundærtumor: fra mamma, lunger Vaskulært Arteriel hypertension arteriel hypertension afspejles i retinas blodkar pga. autoregulationen fundus hypertonicus opdeling: [fundus=bund, øjenbaggrund v. oftalkmoskopi] FH I: afsmalning af arterier og kalibervekslen (arterier trukket sammen) FH II: FH I + krydsningsfænomener (afklemning af vener, hvor arterier/ vener krydses) FH III: FH II + infarkter og blod-nethindebarriere nedbrydning FH IV: FH III + papilødem FH III+IV: aktid alvorlige tilstande, FH I alvorligt hos gravide og unge Arteriel okklusion Amaurosis fugax [blindhed flygtig] forbigående blindhed pga. karokklusion, øvrige cns-affektioner, karotidstenosering, a. centralis retinae okklusion: irreversibelt synstab aa. cilieares okklusion: evt. iskæmisk papilbeskadigelse Arteriosklerose dårligst systemisk perfusionstryk synsnervepapil vulnerabel for tryksænkning glaukom Reumatiske sygdomme Mb. Sjögren, Arteriitis temporalis over >60 år alder, rammer større arterier som fører blod til hjerne/øjne, incl. a. temporalis inflammation i lamina elastica karokklusion funktionsudfald symp: smerter i temporalregionen, ømhed v. a. temporalis palpation, evt. stærkt reduceret syn diag: almen og lokalsymptomer, a. temporalis-biopsi, serologi-målinger beh: steroidterapi undgår synstab Neurologiske lidelser Papilødem, Stasepapil, opticus neurit, dobbeltsyn (øjenmuskelpareser), hovedpine synsfeltdefekter n. opticus: monokulær anopsi chisma opticus: heteronym hemianopsi tractus opticus/ synscortex: (kontralaterale) homonyme hemianopsier Thyroidea oftalmopati tyreotoksikose 1. øjenlågssymptomer årsag øget sympatikus von Graefes tegn: tilbage-opad-trækning af øvre øjenlåg v. nedad kigning insuff. horhinde beskyttelse 2. Infiltrativ oftalmopati årsag: reaktion og ødem i orbitas fedt, muskel, bindevæv, evt. autoimmunt betinget symp: dobbeltsyn, exoftalmus, evt. lagoftalmus konjunktival hyperæmi, n. opticus kompression, indskrænkede øjenbevægelser malign exoftalmus: tilstand med truet syn beh: intern medicinsk, corneabeskyttelse manan.dk - Side 11 af 15 -

12 Symptomorienteret oftalmologi Det røde øje Konjuntival injektion: konjunktival rødme og irritation årsag: infektion, inflammation, irritation, Ciliær injektion: ciliær rødme og smerte alvorlig tilstand årsag: irodocyklitis, glaukom, keratitis Subkonjunktival hæmoragi: def.: fladeformet udbredt hæmoragi, under conjuntiva, sædvanlige blodkar svære at se, årsag: ikke kendt, evt. beskadigelse af lille sart kar symp: ingen beh: kun hvis traumatisk anamnese: fremmedlegeme, evt. bagest perforation Episkleral rødme dybtliggende, mørkerød, ses sjældent årsag: inflammatorisk bindevævslidelse eller sekundær til anden infektion (tuberkulose) beskedne smerter: evt. både konjuntival og ciliær karakter, Injektionstype Synsnedsættelsens hastighed langsomt hurtigt intermitterende Konjunktival kroniske irritationstilstande. konjunktivitis allergisk /toksisk (infektiøs, allergisk, toksisk) ciliær kronisk iridocyklit. akut glaukom. akut iridocyclit. keratit. prodrom v. glaukom. recidiverende iritis. blegt, ikke injiceret refraktionsændringer. katarakt. diabetisk retinopati. senil maculadegeneration. åbentvinklet glaukom. glaslegemesammenfald. glaslegemeblødning. nethindeløsning. a. centralis retinae okklusion. v. centralis retinae okklusion. opticus neurit. Laserbehandling Argon-laser synligt grønt lys behandling: vaskulære nethindesygdomme: diabetisk retinopati, nethindehuller åbentvinklet grøn stær: kan åbne trabekelnetværket YAG-laser usynlige infrarøde stråler m. stor energi behandling: efterstær: skyde huller i linsemembran snævertvinklet grøn stær: skyde huller i iris (iridotomi) Excimer-laser ultraviolet lys, absorberes i hornhinden behandling: refraktionsanomalier amaurosis fugax. manan.dk - Side 12 af 15 -

13 Øjenskader Ætsning baseætsning farligste: trænger i dybden og denaturerer vævet symp: blandingsinjektion, betydelige smerter, mat horhinde (uklar lysreflex), abrasio: epiteldefekt m. flouresceinfarvning, beh: hurtigstartende effektiv skylning (sprøjte/ skyllesæt) indtil ph-neutral fornix inferior, antibiotisk salve, speciallæge Forbrænding lukkedefekt pga. externa beskadigelse, varig cornea ødelæggelse synstab beh: øjensalve, urglasforbinding UV-stråling solexponering, sneblindhed, svejseøjne symp: småblærer som brister på cornea, smertende (karatoconjunctivitis fotoelectrica) beh: antibiotisk salve, skopolamin (hvis iritis), lokalanastætika, antiinflammatorika Abrasio/ erosio cornea [afskrabning/ afgnavning] mekanisk/ kemisk påvirkning epitel løsnes /ødelægges symp: betydelige konjunktivale og ciliære smerter diag: fluorsceinfarvning beh: antibiotisk profylakse, skopolamin pga. ciliære smerter, øjenforbinding, opheling: 1-2 dage, Fremmedlegeme /ikke perforerende lokalisering: conjuntiva, øjenlåg, sclera eller cornea, symp: conjunktival irritation eller ciliære smerter, afh. af lokalisation, beh: fjerne fremmedlegeme: vatpind, øjenvending, hulmejsel, bor, skylning skopolamin: v. corneale fremmedlegemer for at dæmpe ciliær reaktion Fremmedlegeme /perforerende perforation i forreste afsnit fladt forreste kammer, pupil trukket mod perforation, hyphæma perforation i bageste afsnit nedsat syn pga. blødning fra corpus ciliare, årehinde, nethinde, evt. subconjuntival hæmoragi Kontusion zygomafraktur, brillehæmatom: blod samles i øjenregion v. basis cranii fraktur uden sclerabristning: blow-out fraktur trykbølge af sættes i bulbus: kontusion af cornea, iris, linse (løsrives), glaslegeme, retina, macula lutea (Berlins ødem) hyphæma med sclerabristning perforeret øje, meget reduceret syn beh: specialkirurgi Oftalmopædiatri Conjunctivitis hos spædbørn: gonoré, klamydia Skelen Kongenit ptose: amblyopifare Tårevejsstenose: tåreflåd, infektionsrisiko, evt. operation eller afventning på tandfrembrud Kongenit katarakt: ifb. rubella, virusinfektion Glaukom: pga. manglende trabelværk udvikling alvorlig hornhinde + synsnerveskade, hurtig indgriben Retinoblastom: malign nethindetumor (delvist arvelig), symp: skelen, oftalmoskopi: hvid retinal tumor, 8/år, Retinopathy of prematurity (ROP) dårlig perifær nethindeudvikling pga. for meget ilt til præmature, kar- bindevævsproliferation glaslegeme fyldes med bindevæv nethinde aftrækkes især < 1500 g, 10/år, diagnose v. oftalmoskopi, beh: laserkirurgi manan.dk - Side 13 af 15 -

14 Cases Diagnose: Kongenit glaukom. Der ses uklar cornea som følge af epitelialt ødem, endvidere buftalmi, (øget diameter af cornea). Der er op til 4-5 tilfælde om året i Danmark. Behandling: Kirurgisk, og hurtigst muligt for at forhindre varigt synstab. Diagnose: Bakteriel keratit. Der ses ciliær injektion, konjunktival rødme og uklar cornea. Der er pusdannelse. Behandling: Podning, dyrkning og resistensbestemmelse er vigtig. Der behandles initialt med bredspektret antibiotikum, når podningssvar foreligger anvendes smalspektret. For at smertelindre dryppes med mydriatikum. Differentialdiagnostisk: Svampekeratit bør overvejes. Diagnose: Efter podning og resistensbestemmelse behandles med et adækvat antimykotika. Behandlingen er langvarig. Der dryppes desuden med mydriaticum for at give ro i øjet og for at undgå synekier. Differentialdiagnostisk: Bakteriel keratit bør overvejes, hvorfor podning er vigtig. Diagnose: Bakteriel keratit med hypopyon. Behandling: Podning samt adækvat antibiotikum og steroid. Hypopyon er en ansamling af leukocytter og fibrin i forreste øjenkammer. Diagnose: Phlegmone orbitae. Kollateralt ødem ved sinuitis. Behandling: Behandling af sinuiten. Ved pusansamling i orbitae; udtømning. Adækvat antibiotisk behandling. Differentialdiagnose: Der bør overvejes traume og dakryocystit. Diagnose: Tyreotoksikose med exophthalmus. Behandling: Kortikosteroider kan forsøges. I sjældne tilfælde strålebehandling evt. kirurgisk behandling. Herudover symptomatisk behandling med viskøse øjendråber for at undgå evt. udtørring af cornea. På CTscanningsbilledet ses hypertrofi af m. rectus medialis, hvilket er et led i grundmorbus. Diagnose: Senil katarakt. Der skelnes mellem primær- og sekundær katarakt. Primær katarakt er aldersbetinget og findes i 3 typer: Nukleær katarakt. Kortikal katarakt (billede) Posterior subkapsulær katarakt. Sekundær katarakt opstår sekundært til f.eks. irit, diabetes mellitus samt ved traumer og længerevarende steroid behandling. Behandling: Operativ fjernelse af linse; oftest med indsættelse af kunstig linse (pseudophakos). Sygehistorie 22: 70-årig kvinde, der gennem det sidste døgn har fået akut synstab, tiltagende smerter i og omkring venstre øje, synet. Har endvidere hovedpine og kvalme med opkastninger. Diagnose: Akut snævervinklet glaukom. Tilstanden kræver hurtig behandling, da der kan opstå varige skader på n. opticus i løbet af få timer. Skaderne skyldes, at det intraokulære tryk overstiger perfusionstrykket, hvorved perfusionen kompromitteres. Behandling: Karboanhydrasehæmmer (Acetazolamid) per os, evt. i.v. Man kan evt. supplere med Glycerol per os (hyperosmolært). Der gives også samtidigt tryknedsættende dråber (betablokkere og pilokarpin). Når cornea er klar foretages iridektomi - husk også det andet øje. Differentialdiagnostisk: Det er vigtigt at kunne skelne mellem akut glaukom og iridocyklitis (= iritis, = forreste uveit) netop fordi synet er akut truet ved akut glaukom. Ved irit er pupillen kontraheret, og der er ikke nødvendigvis smerter og ingen almen utilpashed. manan.dk - Side 14 af 15 -

15 Diagnose: Abrasio corneae. Det er en meget smertefuld tilstand. Prognosen afhænger af, hvor dybt ætsningen går ned i cornea. Overfladiske ætsninger kan hele på få dage, men ved dybe ætsninger kan der ske henfald af cornea og cornea må transplanteres. Behandling: Æts regime: Skylning med vand til neutral ph (7-8). Mydriatikum der afslapper m. ciliaris, hvilket fører til smertelindring. Der behandles lokalt med antibiotikum profylaktisk. OBS! Lokal analgetika er epiteltoksisk, og disse bør ikke anvendes, da de vil hindre opheling. Diagnose: Perforatio corneae. Der ses ciliær injektion og hyphaema. Behandling: Profylaktisk antibiotika lokalt, mydriatikum for at undgå synekier, som smerterlindrer. Ved mistanke om perforation skal patienten skannes. Operation med suturering af perforationen. OBS! CAVE: MR-skanner ved patient. Fundusfoto af venstre øje viser flammeformede hæmoragier omgivende papillen, som er ødematøs, desuden staseprægede vener og retinalt ødem. Diagnose: Occlusio venae centralis retinae. Behandling: Det er vigtigt at udelukke kardiovaskulære sygdomme, f.eks. hypertension som er hyppig baggrundsrisikofaktor for centralveneokklusioner. Ca. 3/4 af patienterne har relativ god prognose med restitution af visus. Den resterende del af patienterne har dårlig prognose pga. iskæmi af nethinden og risiko for senere udvikling af neovaskulært glaukom. Sygehistorie 35: 87-årig kvinde klager over pludseligt synstab på venstre øje til lyssans. Patienten har haft ømhed af skulderåget de senere måneder og har desuden tindingehovedpine. Diagnose: Okklusion af arteria centralis retinae. Pga. patientens øvrige symptomer må man mistænke arteritis temporalis. Behandling: Der skal tages akut sænkning og iværksættes Prednisolonbehandling med mg dagligt, indtil diagnosen er afklaret for at forhindre tilsvarende attak på højre øje. Sygehistorie 37: 25-årig mand med diabetes gennem 9 år. Patientens diabetes har ikke været nem at regulere. Patienten har ingen øjenklager. Billedet viser højre øjengrund med en velafgrænset normal papil. Venerne er lidt mørke, men øvrige karforhold upåfaldende. Der ses omgivende macula, talrige retinale hæmoragier, mikroaneurismer, enkelte hårde ekssudater. Diagnose: Svær nonproliferativ retinopati, tydende på udtalt retinal iskæmi, formentlig som følge af dårlig diabetes regulation gennem adskillige år. Behandling: Optimering af den metaboliske regulation, regelmæssig screening for behandlingskrævende diabetisk retinopati. Sygehistorie 40: 27-årig mand med Type 1 diabetes gennem 15 år. Han har bemærket let aftagende læsesyn gennem det sidste års tid, og der har været fornemmelse af fluer for øjet, enkelte gange gennem de sidste måneder Fotografiet viser venstre øjes nethinde med papillen i nedre venstre hjørne. Der er store præretinale proliferationer sv.t. øvre temporale kvadrant. Talrige retinale hæmoragier og mange hårde ekssudater. Et enkelt cotton-wool spot under øvre karbue og desuden anes makulært ødem. Diagnose: Retinopathia diabetica proliferativa. Det drejer sig om svær retinal iskæmi med proliferative forandringer. De proliferative kar er abnormt svage og kan give anledning til mindre og større blødning i glaslegemet. Patientens symptomer skyldes formentlig mindre glaslegemeblødning og det makulære ødem. Behandling: Panretinal og fokal fotokoagulationsbehandling. Optimering af metabolisk kontrol og blodtryk. manan.dk - Side 15 af 15 -

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

Information om grøn stær

Information om grøn stær Information om grøn stær Glaukom Indholdsfortegnelse Hvad er glaukom? 1 Symptomer på glaukom 3 Årsag til glaukom 5 Øjentrykket 5 Forskellige former for glaukom 7 Kronisk åbenvinklet glaukom 7 Lukketvinklet

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

Transducere H1. 2012 Lkaa

Transducere H1. 2012 Lkaa Transducere H1 2012 Lkaa Øjet følsomhed Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Elektromagnetiske spektrum Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 3 Øjets opbygning 1. Glaslegemet 2. Ora serrata 3. Akkomodationsmusklen

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted Øjenskader Indhold 4 4 9 11 20 Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor Forsideillustration:

Læs mere

Københavns Universitet. Oftalmologi. www.asmabashir.com

Københavns Universitet. Oftalmologi. www.asmabashir.com Oftalmologi Kilder: Praktisk oftalmologi, 2. udgave Hovedets, halsens og de indre organers anatomi Sentralnervesystemet opbygning og funksjon SLIDES fra Absalon LEO Temabøger Øjets opbygning og funktion

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Tekst: Hvad er (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet To former

Læs mere

Hyppigt forekommende tilstande i forreste segment Del 1 2. del bringes i næste nummer

Hyppigt forekommende tilstande i forreste segment Del 1 2. del bringes i næste nummer 6 Hyppigt forekommende tilstande i forreste segment Del 1 2. del bringes i næste nummer AF AMOND ADSERSEN M.SC.(OPTOM) S paltelampen er et ofte overset værktøj i klinikken. Vi bruger den ved nytilpasninger

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Hvad er grøn stær (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles grøn stær? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? 7 7 8 8 9 11 12 Hvis du vil

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Uvea og Uveit. Uvea (tunica vasculosa bulbi) Iris/regnbuehinden Strålelegement/corpus ciliare Pars plicata Pars plana Årehinden/choroidea

Uvea og Uveit. Uvea (tunica vasculosa bulbi) Iris/regnbuehinden Strålelegement/corpus ciliare Pars plicata Pars plana Årehinden/choroidea Uvea og Uveit Dyrlæge Thomas Evans www.oejenklinikfordyr.dk Uvea (tunica vasculosa bulbi) Iris/regnbuehinden Strålelegement/corpus ciliare Pars plicata Pars plana Årehinden/choroidea Anatomi Uvea Drue

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

AniCura. Ophthalmology Quiz FEBRUARI 2015

AniCura. Ophthalmology Quiz FEBRUARI 2015 AniCura Ophthalmology Quiz FEBRUARI 2015 1 AniCuras faggrupp i Oftalmologi er glad for at præsentere en serie kasuistikker omhandlende øjensygdomme som en del af AniCuras videndeling. Kausistikkerne præsenteres

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Nørrebrogade 8000 Aarhus C Tlf. 8949 3247 www.sundhed.dk OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 1/2011-0527 patientinformation ØJENAFDELING

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

Se skarpt. på både kort og lang afstand

Se skarpt. på både kort og lang afstand Se skarpt på både kort og lang afstand Indholdsfortegnelse Et klart overblik Alderssyn presbyopi...4 Årsager...5 Behandlingsmuligheder...7 Multifokallinsen...8 Brillen i øjet...10 LenSx linsebehandling

Læs mere

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn Se skarpt på både kort og lang afstand Korrektion af alderssyn 2 Alderssyn Presbyopi Alderssyn (Presbyopi) gør sig som regel gældende omkring 40-50-års-alderen. Bogstaver fremstår utydelige og bliver svære

Læs mere

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2sid0er Sådan forebygger du øjensygdomme 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Test dig selv De skjulte øjensygdomme INDHOLD I

Læs mere

AMD. Alderspletter på nethinden

AMD. Alderspletter på nethinden AMD Alderspletter på nethinden Indhold 4 6 7 8 9 10 Hvad er AMD? Symptomer ved AMD Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling af AMD Der er anden hjælp at hente Hvad skal jeg gøre, hvis mit

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE

ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE 2 Aarhus Universitetshospital patientinformation OM BRILLER, KONTAKTLINSER OG OPERATION FOR

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger

Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger Af Mette Warburg og Ruth Riise Videncenter for Synshandicap 1 Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger Af Mette

Læs mere

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes Diabetesforeningen, 2004 1. oplag, april 2004 :: 8.000 stk. Udgivet af Diabetesforeningen Rytterkasernen 1, 5000

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Information om brystreduktion

Information om brystreduktion Information om brystreduktion Hvem henvender en brystreduktion til? I Danmark skelnes imellem medicinsk og kosmetisk brystreduktion. Medicinsk brystreduktion I det offentlige sundhedsvæsen, tilbydes brystreduktion

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Indhold. Forsideillustration: Vivi Barsted. Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor. Illustrationer: Mediafarm. Layout: Appetizer.

Indhold. Forsideillustration: Vivi Barsted. Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor. Illustrationer: Mediafarm. Layout: Appetizer. Indhold 4 6 8 9 11 12 14 16 Øjenkatar (slimhindekatar) Allergisk slimhindebetændelse Tårefilmen Rindende øjne Tørre øjne Fedtlagets stabilitet og produktion Betændelse i øjenlågskanter Tekst: Carsten Edmund

Læs mere

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE)

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE) Dokumentegenskaber: udkast 2014 ver.2 Gældende for Udarbejdet af Opdateringsdato Faglig ansvarlig Nøgleord Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Dansk Rhinologisk Selskab Dansk Selskab

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes.

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes. Aalborg Aarhus Herning Esbjerg København Øjnene i fokus Danmark Tyskland Kina Se skarpt uden briller eller kontaktlinser Vi glæder os til at høre fra dig 7027 4553 www.euroeyes.dk www.euroeyes.dk Velkommen

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Sclerose Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Hvad er MS? Multipel sclerose (MS) er en sygdom, som angriber centralnervesystemet,

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 28299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1

Læs mere

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Dansk Oftalmologisk Selskab Dansk Oftalmologisk Selskab nedsatte 11. oktober 2007 et udvalg med følgende opgaver: 1. At beskrive afgrænsningen af refraktionskirurgi

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret Patientvejledning Hul på trommehinde Operation i mellemøret Det anslås at ca. hver 10. dansker har et behandlingskrævende høretab. Nedsat hørelse påvirker taleforståelsen og evnen til at opfatte andre

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

SYNSNEDSÆTTELSE HOS UDVIKLINGSHÆMMEDE

SYNSNEDSÆTTELSE HOS UDVIKLINGSHÆMMEDE METTE WARBURG OG TINA PENSDORF SYNSNEDSÆTTELSE HOS UDVIKLINGSHÆMMEDE ÅRSAGER OG VIRKNINGER I Dette hefte henvender sig til mennesker, der arbejder pædagogisk med udviklingshæmmede personer. Heftet er et

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Corneale perforationer i relation til lokal steroidbehandling

Corneale perforationer i relation til lokal steroidbehandling Maria Hovlykke Jesper Hjortdal Anders Ivarsen Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital Corneale perforationer i relation til lokal steroidbehandling Lokale steroider anvendes i behandlingen af et bredt

Læs mere

AMD. Alderspletter på nethinden

AMD. Alderspletter på nethinden Alderspletter på nethinden Indhold 4 6 7 8 9 10 10 12 14 14 17 18 Hvad er? Det normale øje Maculas tidlige aldersforandringer Symptomer ved Undersøgelse hos øjenlægen Udvikling af Tør Våd Forebyggelse

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALDERSBETINGET GRÅ STÆR

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALDERSBETINGET GRÅ STÆR NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALDERSBETINGET GRÅ STÆR 2013 National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Kliniske retningslinjer for diabetisk øjensygdom retningslinier for screening, forebyggelse og behandling

Kliniske retningslinjer for diabetisk øjensygdom retningslinier for screening, forebyggelse og behandling Kliniske retningslinjer for diabetisk øjensygdom retningslinier for screening, forebyggelse og behandling Rapportgruppe Dansk Oftalmologisk Selskab Sven Sparholt, sven@sparholt.dk Caroline Schmidt Laugesen,

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Principper for sårbehandling og bandagevalg

Principper for sårbehandling og bandagevalg Principper for sårbehandling og bandagevalg Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling af såret Lokal

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Kliniske retningslinier for diabetisk øjensygdom retningslinier for screening, forebyggelse og behandling

Kliniske retningslinier for diabetisk øjensygdom retningslinier for screening, forebyggelse og behandling Kliniske retningslinier for diabetisk øjensygdom retningslinier for screening, forebyggelse og behandling Rapportgruppe Dansk Oftalmologisk Selskab Sven Sparholt, sven@sparholt.dk Caroline Schmidt Laugesen,

Læs mere

Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer

Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer Oversat forkortet udgave af: The International Classification of Headache

Læs mere

Information om maveplastik

Information om maveplastik Information om maveplastik Hvem kan have glæde af en maveplastik? Der findes fire væsentlige årsager til slaphed af huden på maven: Alder Med alderen mister huden sine elastiske egenskaber. Dette sker

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Sårbehandling med kvalitet

Sårbehandling med kvalitet Sårbehandling med kvalitet Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Hvad giver kvalitet i sårbehandlingen? Diagnose primær behandling God kompression Primær behandling af sår Akutte

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Patientvejledning. Kronisk bihulebetændelse

Patientvejledning. Kronisk bihulebetændelse Patientvejledning Kronisk bihulebetændelse Bihulebetændelse ses oftest hos voksne og større børn, men meget sjældent hos mindre børn. Betændelsestilstande kan opstå i en eller flere af bihulerne, når afløbskanalen

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden)

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden) AMD Vitaminer og mineraler mod (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 7 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineral-behandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden)

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden) Vitaminer og mineraler mod AMD (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineralbehandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER. for dit syn

OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER. for dit syn OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER for dit syn 1 Øjenlaser 18-45 år 5 Behandlingsmetoder 6 Trin for trin 8 Hyppige spørgsmål 10 Risici og bivirkninger 11 Linseudskiftning (RLE) fra 45 år 13 Behandlingsmetode

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Trafiksyn Indhold 3 3 5 7 7 9 11 12 14 16 17 18 Synet og trafiksikkerhed Synskrav og kørekort Kørekortes gyldighed Synskrav til kørekort Synsstyrken Test din synsstyrke Synsfeltet Dobbeltsyn Kontrast og

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Sutur af hudsår med instrumenter

Sutur af hudsår med instrumenter Sutur af hudsår med instrumenter INDIKATION Når såret ikke er potentielt kontamineret (ikke svært forurenede sår, bidsår o.lign), skal det sutureres inden 6 timer fra skadestidspunktet. Dette kaldes primær

Læs mere

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013 Henrik Holton Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra Synscentralen Javel, men hvor dårligt skal synet være? 10 En undersøgelse fra Synscentralen i Vordingborg viser, at blandt ældre

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor Patientvejledning Fjernelse af modermærke Hudforandring hudtumor Modermærker eller hudforandringer er heldigvis oftest godartede, men hudkræft og modermærkekræft er stigende i Danmark, formentlig grundet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere