Følger opbygningen i Henrik Lund Andersens: Øjensygdomme basisbog.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følger opbygningen i Henrik Lund Andersens: Øjensygdomme basisbog."

Transkript

1 Oftalmologi kompendium Følger opbygningen i Henrik Lund Andersens: Øjensygdomme basisbog. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og også et par forståelsesmæssige fejl, som ikke er rettet. Men forhåbentligt kan kompendiet anvendes som skelet for eget noteapparat. God læselyst, Peter Kofoed manan.dk - Side 1 af 15 -

2 Oftalmologi Anatomi og fysiologi Øjenmusklerne m. rectus lat. - n. abducens (vi) m. rectus med. \ m. rectus sup.! n. oculomototius (iii) m. rectus inf.! m. obliquus inf. / m. obliquus sup. - n. trochlearis (iv) Bevæhelighed: H-bevægelse m. pencillygte: temporalt rectus sup. obliquus inf. nasalt!! rectus lat.! ! rectis med.!! rectus inf. obliquus sup. Corpus ciliare (strålelegemet) epitel som vender ind mod linsen m. ciliaris: parasympatisk, kontraktion zonulatråde slappes linse mere konveks øget brydning Karforsyning a. centralis retina (a. oftalmica a. carotis int.): forsyner nethindens glaslegemenære del, coroidea (a. ciliares longi et brevi a. oftalmica): nethindens coroideanære del og synsnervepapillen, macula lutea: forsynes kun af coroidea ingen kar for at optimere de optiske forhold) trykforhold øjet udspændes ved et mindre intraokulært overtryk (10-20 mmhg), genereres af kammervæskeproduktion, udløb: trabekelnetværket Schlemms kanal venesystemet intraokulært tryk: forhold ml. produktion og adløbsmodstand: har betydning for synsnervens blodforsyning ved dens indtræden i øjet (papillen), da det intravaskulære kapillærtryk på papillen = øjets tryk, forhøjet øjentryk vil kompromittere papillens blodforsyning (glaukom). Autoregulation a. centralis-systemets arterier/ arterioler kontraherer/ dillaterer for at bevare det samme tryk i kapillærerne, hvis blodtrykket ændres Barrieresystem 1. blod-kammervandsbarrieren: epitelet i corpus ciliare og endotelet i iris kar, 2. blod-nethindebarrieren: det retinale systems endotelbeklædning og pigmentepitelet ml. årehinden og nethinden organismens immunapparat adskilt fra øjets potentielle antigener corpus ciliare + iris: svageste sted i barrieresystem: hyppigst immunologiske okulære reaktioner (iridocyclit), Synsstyrke: Emmetropi [emmetros = rigtig størrelse, ops = øje] Hypermetropi [hyper = over, metron = mål, ops = øje] Myopi [myein = lukke] Presbyopi [gammel-øje] Astigmatisme [ikke, stigmus = punkt] Den objektive undersøgelse visus externa, stilling, lejring, bevægelse, conjunctiva, cornea, camara anterior, palpatorisk tension, iris + pupil, lens, corpus vitreum, retina, n. opticus, chiasma + tractus opticus + synscortex. farvesyn manan.dk - Side 2 af 15 -

3 Øjenlågets sygdomme Blepharitis betændelse [blefaron = øjenlåg] årsag: bakterier, allergi, mekanisk irritation symp: svie, kløe, tåreflåd, obj: hævelse, rødme, tynde øjenhår som falder ud beh: rengøring, evt. steroidkur, evt. antibiotikakur forløb: ofte langvarigt (flere år), kompliceres af bygkorn Hordeolum - bygkorn ydre bygkorn: betændelse i ciliernes hårsække og talgkirtler indre bygkorn: betændelse i de Meibomske kirtler årsag: blepharitis, bakterier, m.v. symp: varme, smerte, rødme, hævelse beh: antibiotisk beh, incision Chalazion haglkorn [chalaza = hagl] mere kronisk betændelse i den Meibomske kirtel årsag: ubehandlet indre bygkorn, evt. spontant symp: hård, fast hævelse i øjenlåg, beskedne subjektive symptomer beh: evt. spontan remisison, evt. steroid og antibiotika, evt. kirurgisk fjernelse Øjenlågsanomalier Entropion [ind-vending] øjenlågskant drejer indad, øjenhår ved blinkning berører cornea og conjunctiva årsag: især hos ældre, hvor tarsus er slapt, nederste øjenlåg symp: irritation, tåreflåd, cilierække ofte vædet m. tårer og sekret, beh: kirurgi: både tarsus, muskler og hud. inden kirurgi: plaster på øjenlåg forløb: godartet Ectropion [ud-vending] øjenlågskant drejer væk fra øjet årsag: som entropien slapt støtteapparat i øjenlåg, facialisparese, cikatricer symp: manglende beskyttelse, irritation, tåreflåd, udadrettet cilierække, beh: kirurgi. inden kirurgi: salve for at beskytte øje, evt. tarsorafi (øjenlågsammensyning), antibiotisk salve, forløb: godartet Lagoftalmus åbentstående øje [lagos = hare (som man troede sov m. åbne øjne] årsag: ectropion, facialisparese, exoftalmus - dårlig Bells fænomen reflex beh: antibiotisk beh, evt. urglasforbinding, evt. tarsorafi [-rafe = sammensy] Ptose [fald] øvre øjenlåg hænger længere ned end normalt årsag: medfødt (sjælden) risiko for amblyopiudvikling ældre: slapt muskel/ seneapparat symp: kosmetisk generende, synsgener, muskelspændinger (forsøg på øjenlågsløftning) beh: kirurgisk forkort af m. levator palpebra sup. Blepharochalisis for meget løs hud på øjenlåget symp: kosmetisk generende, tungt øjenlåg som synker ned, beh: kirurgisk fjernelse af overskydende hud manan.dk - Side 3 af 15 -

4 Tåreapparatet Tårevejsstenose obstruktion af tårevejenes afløb årsag: hyppigst tilstopning af de små kanaler: canaliculus sup./ inf./ com. symp: tåreflåd, sekundært: infektion dacryocystitis: tåresækinfektion undersøgelse: gennemskylning m. lille kanyle, evt. kontraststof: dacryocystorhinografi, beh: genskabe passage: lille metalsonde el. kirurgisk indgreb, antibiotika, sekrettømning ved dacryocystitis, forløb: recidivrisiko Keratoconjunctivitis sicca [keras- = hornhinde] insufficient tåreproduktion symp: tørt øje, obj: dårlig tårefilm v. flouroscensfarvning, tåreproduktion, conjuntival + corneal ødelæggelse (Rose Bengal) beh: kunstig tårevæske kronisk forløb, hyppig konjunktivalirritaion Sjögrens sygdom karatoconjuctivitis sicca, mundtørhed (% spytkirtelproduktion), slimhinder. led, cns især ældre Tårepunkterne kan vende forkert, være tilstoppede, mangle symp: tåreflåd beh: kirurgi Orbita - øjenhulen Rumopfyldendeprocesser inflammation, infektion, tumor, blødning, - indvækst fra sinus, exoftalmus: v. rumopfyldende processer enoftalmus: knoglebrud symp: dobbeltsyn, smerter (n. trigeminus), dårlig syn (n. opticus tryk, dårlig cornea v. exoftalmus) Blow-out fraktur brud på lamina orbitalis (papyricae) efter slag/ kontusion årsag: orbitaindhold, incl m. rectus inf. synker ned i sinus maxillaris symp: dobbeltsyn, enoftalmus, bevægindskrænkning diag: CT forløb: invaliderende dobbeltsyn, god prognose v. behandling beh: kirurgisk genopretning Strabismus - skelen tilstand hvor synsakser ikke er rette mod samme punkt definitorisk kan man kun skele på et øje Amblyopi [amblys = sløv, ops = øje] svagtsynet øje pga. manglende stimulation af macula lutea, årsag: hyppigst ukorrigere refraktionsanomali udvikles op til 7-8 års alder Samsyn begge øjne ser og videresender samme signal til hjernen, to billeder sammensmeltes, rumlig perception (simultan perception, fusion, stereopsis) Dobbeltsyn en genstand opfattes som to pga. strabismus stærkt generende for hjernen, som søger at rette dårlig øje ind manan.dk - Side 4 af 15 -

5 Skelen årsager: 1. neuromuskulær dysfunktion a. ikke paralytisk skelen b. paralytisk skelen 2. Dårlig billeddannelse a. refraktionsanomalier b. egentlige øjensygdomme Ikke-paralytisk skelen årsag: neuromuskulær dysfunktion i øjenæble, øjenmuskler, hjernestamme, synsbearbejdnings- og samsynscentre oftest medfødt hjernen kan ikke rette dobbeltsynet op 1. amblyopi 2. skiftevis anvendelse af de to øjne (altenerende skelen) Paralytisk skelen årsag: neuromuskulære lammelser oftest voksne udvikles ikke amblyopi, invaliderende dobbeltsyn, beh: evt. afblænding af øje Refraktionsanomali + øjensygdomme hypermetropi hos børn akkomodationsreflex for at stille skarpt øjenkonvergensreflex esotropi (strabismus convergens) amblyopi beh: korrekt brille samme princip ses ved andre bygningsfejl og øjensygdomme, bla. retinoblastom Skeleretning: esotropi strabismus convergens exotropi, hypertropi hypotropi Tidsmæssig optræden manifest skelen: altid til stede altererende skelen: skiftevis skelen ml. de to øjne latent skelen: optræder ved træthed og øjets position kan ikke opretholdes Undersøgelse manifest/alterende skelen: belysning - overdækning af raske øje - indretning? latent skelen: belysning dækning af et øje fjernelse af afdækning indretning? - tildækningsprøve - afdækningsprøve Behandling korrektion for bygningsfejl esotropi pga. hypermetropi: refrektionskorrektion Amblyopi: træning af øjet indtil 7-8 års alder blænding af det gode øje anvender det amblyope øje nb: samsyn vil aldrig dannes Kirurgisk: ophævelse/ mindskelse af skelevinkel ved afkortning af øjenmuskler ved amblyopt øje: kun kosmetisk betydning samsyn vil aldrig dannes Nystagmus Okulært betinget: dårligst syn øjeskanning af omgivelserne i forsøg på fokusering manan.dk - Side 5 af 15 -

6 Conjunctivas sygdomme Conjunctivitis infektions- inflammationstilstand i øjets slimhinde årsag: bakterier, virus, svampe. allergi, mekanisk symp: konjuntioval injektion: hyperæmi lokaliseret til hele slimhinde mest udtalt i fornix inf., tåresekretion, sekret, pus, purulent: bakteriel infektion, vandig: virus el. allergi, subj: konjunktival irritation: overfladisk, svie, kløe, irritation, sand/grusfornemmelse i conjunctiva, tørhed, øjenlågsammenklistren, beh: bredspektret antibiotika, Conjunctivitis hos nyfødte clamydia og gonokokker alvorlig og synstruende tilstand: akut behandling Trakoma [ru] = ægyptisk øjensygdom endemisk i udviklingslande langvarig infektion karnydannelse hornhindeinvasion blindhed Hornhinden avaskulær, lagdelt struktur epiteloverflade, beskyttes af tårefilm: vand, fedt, mucin klar gennemsigtig underhydreret stroma, endotel, aktiv udpumpning af Na + og H 2 O infektion dannelse af gullig-hvid infiltrat eller absces limbale karnet og corpus ciliare kar aktiveres smertende spasmer i m. ciliare karspredning ind i cornea uklar cornea Keratitis [keras = hornhinde] infektions- inflammationstilstand i hornhinden årsag: bakterier, virus, svampe, allergi, mekanisk symp: ciliær injektion: hyperæmi lokaliseret til området omkring limbus [rand] cornea., subj: ciliær smerte: kraftige smerter lokaliseret dybt i øjet, kan ståle ud i tinding, pande og kæbe, irritation, lysskyhed, nedsat syn flourescein farvning: trænger ind i epiteldefekt grønfarvning beh: kausale årsag, atropin: symptomatisk behandling af m. ciliare spasme forløb: afh. af grad, risiko for infiltrater makulering (uklare ar under opheling) Bakteriel keratitis ofte voldsom infektion, årsag: karatitis, entropien, ectropion, lagoftalmus, tårevejsinfektioner, kontaktlinser, etc. beh: bredspektret antibiotika Virus karatitis som regel overfladisk infektion HSV: karakteristsik grenformation ved flourescein, beh: aciclovir forløb: ubehandlet dyb alvorlig infektion Hornhindetranplantation lille risiko for afstødning, da karløs struktur fastsyning af ny hornhinde indenfor limbus manan.dk - Side 6 af 15 -

7 Årehinden Uveitis årehindebetændelse [uvea = drue (udprepareret årehinde ligner en drueskal] uvea: fælles for choroidea, iris, corpus ciliare iritis: lokaliseret til iris cyclitis: lokaliseret til corpus ciliare uveitis posterior: bagest del af årehinden uveitis anterior: iritis el. iridocyclit Inflammatoriske uveitter årsag: autoimmunt, anden systemsygdom, eks: sarkoidose, reumatoid artrit iris og corpus ciliare et svagt sted i øjets barrieresystem, patologi ikke klarlagt Uveitis anterior subj.: ciliære smerter, lysskyhed, sløret syn (som ved karatitis) obj.: ciliær injektion, miosis, let nedsat syn, spaltelampe: leukocytter, proteiner, fibrin i forreste kammer, aflejringer (præcipitater) på cornea endotel, hypopion [under-pus] pusansamling i bunden af kammer ved kraftig reaktion diff. diagnose: akut snævervinklet glaukom, beh: lokalt steroid, pupildillatorer (atropin, skopolamin): hindre synekier sammenvoksning ml. iris og linse forløb: godartet, hvis behandling komplikation: - inflammationsprodukter højt okulært tryk - pupil-linse sammenvoksning ingen kammervandsafløb akut glaukom (iris bombé) Uveitis posterior symp: synsnedsættelse, pga. ekssudation i glaslegemet og nethindepåvirkning. ingen smerter oftalmoskopi: slør i glaslegemet, gullig-hvide nethindeinfiltrater beh: som uveitis ant. Sympatisk oftalmi udvikling af uveitis i et øje, efter penetrerende traume i det andet. formentligt autoimmun ætiologi Infektiøse uveitter årsag: - traume agens ind i uvea - via blodbanen til uvea, ex: toxoplasmose-uveitis, hiv, anden svækket immuntilstand beh: specifikke antibiotiske midler, ellers som inflammatorisk uveitis Linsen avaskulært organ, ernæres kun af kammervæsken, mindre ændringer i ernæringssituationen linseuklarheder, årsag: traumer, perforationer, metaboliske forstyrrelser (hyper/hypocalcæmi, hyper/hypoglykæmi) aldersbetinget katarakt: almindelig aldringsproces svækker linsens energiforsyning Katarakt grå stær [kataractes vandfald] uklarhed i linsen, årsag: uklare linseproteiner pga. ernæringsforskydning, linsekapsel forbliver klar symp: gradafhængigt: let slør stærkt nedsat syn evt. monokulært dobbeltsyn pga. forkert lysbrydning i linsen, beh: kirurgisk fjernelse af linsekerne, indsættelse af plastik linse m/ indbygget refraktionsanomalikorrektion, efterfølgende steroidbehnadling (mod inflammatorisk reaktion), og antibiotisk profylakse, Efterstær sekundær katarakt uklarhed i bageste linsekapsel hos kataraktopererede, hos ¼ beh: YAG-laser: skyde centralt hul i den fortættede kapsel, uden at åbne øje Linsedisplacering displacering pga. zonulatrådbeskadigelse årsag: medfødt eller pga. traume alvorligt hos børn pga. amblyopi risiko manan.dk - Side 7 af 15 -

8 Glaukom Grøn stær [glaukos = blågrøn] øjets tryk er forhøjet synsnervekapillærer kompromitteres blodforsyning ophører synsenerveatrofi, normalt øjetryk: ca. 15 mmhg normalt kapillærtryk: ca. 25 mmhg øjetryk > 25 mmhg eller kapillærtryk < 15 mmhg (ateriosklerose) komprommiteret blodforsyning til papil, Åbentvinklet glaukom årsag: årelang proces: langsom tilstopning af trabelnetværkets porer intraokulær trykøgning nervetrådeødelæggelse skotomer [skotos = mørke] skotom dannelse: først arcuate (bueformede) svt. retinale nervebaner tiltagende synsdefekter diag: tryk, synsfelt, synsnerve beh: øjetryk : beta-blokkere: sænker kammervandsproduktion acetazolamid (kulsyreanhydrasehæmmer): sænker kammervandsproduktion prostaglandinanaloger: øge væskepassage evt. pilocarpin (ach-agonist): pupilkontraktion mere plads ved trabelnetværket laser: åbne trabekelnetværk operation: hul til forreste kammer, dækkes af conjuctiva: kammervandafløb Lavtryksglaukom: beh. hjælper ikke pga. dårlig blodforsyning Snævertvinklet glaukom typisk små hypermetrope øjne m. anatomisk kort afstand ml. trabekelnetværk-iris og smalt forreste kammer årsag: linse vokser hele livet kontakt ml. iris-linse kammervand skubber iris frem trabekelaflukning få timers trykstigning: mmhg symp: blodforsyning til synsnerve/ nethinde stopper helt, synet aftager helt, tåreflåd, kraftige ciliære smerter til pande/tinding obj: corneaødem, ciliær injektion, middeldilateret pupil, forhøjet tryk, smalt forreste kammer (vurder raskt øje) diff. diag: akut iridocyklit beh: Hurtig nedsættelse af øjets tryk: glycerin pr. os eller mannitol i.v.: trækker osmotisk vand ud af glaslegeme betablokkere, acetazolamid, pilocarpin, Iridotomi: lille hul i iris, laser eller kirurgisk, evt. kirurgi som ved åbentvinklet glaukom Latent snævervinklet glaukom personer med snæver kammervinkel og latent risiko for at få glaukom ses mindre kortvarige trykstigninger, som udløses når pupil bliver for stor, fx. i mørke, i biograf. ved trykstigning væske presses ud i cornea (corneaødem) lysbrydning i regnbuefarver symp: regnbuesyn, sløret syn pga. corneaødemet, ensidige ciliære smerter - glaukom prodromalsymptomer, obj: snævert forreste kammer beh: pilicarbin, evt. iridotomi Sekundært glaukom trykstigning, sekundært til andre øjenbeskadigelser hypæma/ hypopyon trabekelværk tilstopning trykstigning vinkellukningsglaukom: iritis pupil klistrer til linsen iris presses frem lukning akut trykstigning, beh: pupildilaterended stof v. iritis Glaslegemet gennemsigtig gel, bestående af proteiner og vand, omgivet af gennemsigtig membran, holder nethinden på plads Glaslegemesammenfald glaslegemets gelstruktur synker sammen årsag: struktur svækkes med alderen: 1. midten bliver mere flydende, 2. opstår øget antal uklarheder, 3. periferi synker sammen, 4. større/ permanente uklarheder nethindehul: nethinde-glaslegeme kan være vokset sammen nethindeløsning, beh: glaslegemekirurgi Blødning og betændelse betændelse/ blødning i nethinde, årehinde, corpus ciliare materiale ud i glaslegeme sekundær uklarhed beh: primærlidelsen, evt. glaslegemekirurgi manan.dk - Side 8 af 15 -

9 Vitrektomi glaslegemekirurgi kirurgisk fjernelse af glaslegeme incl membran, siliconeolie indsprøjtes, efterfølgende refraktionskorrektion, indikation: 1. glaslegeme fyldt med blod/ betændelse, 2. bindevæv som trækker i nethinden, 3. glaslegemeskrumpning forvrænget syn, Nethinden nethinde, pigmentepitel, årehinde ligger tæt sammen ofte samtidigt involveret i sygelige processer, normalt er nethinde tilhæftet pigmentepitel ved indfletning af stave og tappe i pigmentepitelets villi, Nethindeløsning tilstand hvor nethinden løsnes fra pigmentepitel årsag: stave og tappe løsnes fra pigmentepitel pga.: 1. hul i nethinde vand gn hul dissikerer sig ned ml. nethinde og pigmentepitel 2. glaslegeme hæfter fast i nethinden, ved glaslegemesammenfald aftrækkes nethinden nethindehul dannes pga.: 1. glaslegemesammenfald 2. degenereret nethinde symp: - mouches volantes (flyvende myg, sod partikler), - lynglimt - elektriske impulser fra hulområdet, - sløret syn pga. lædering af lille retinalt kar glaslegemeblødning også prodromalsymptomer for nethindeløsning når macula lutea affekteres alvorlig synsnedsættelse beh: - kun hul: lasersvejsning, - større afløsning: operativt: nethindeløsning udtømmes, nethinde presses på plads ved luftindblæsning, forstærkende plombe og siliconebånd lægges over hullet, Træk på nethinden Især diabetespatienter: glaslegeme bredt hæftet til retina skrumpning nethinde rives af uden huldannelse, beh: vintrektomi Diabetisk retinopati diabetes højt blodsukker blodkar- og blodforsyning affektion, retinale komplikationer efter 5-10 års diabetes: 1. dårlig blodforsyning i retinas periferi 2. nedbrydning af blod-nethindebarrieren nær macula lutea Dårlig blodforsyning forløb: mikroaneurismer og småblødning okklusion af blodkar, især i nethindens periferi små infarkter (bløde ekssudater) karstimulerende faktorer afgives proliferationer af nye blodkar blødning ud i glaslegeme bindevævsdannelse ml. glaslegeme og nethinde nethinde aftrækkes ved bindevævskrumpning, beh: - proliferativ retinopati: tidlig laserbehandling standser proliferation - glaslegeblødning og bindevæv: glaslegemekirurgi Nedbrydning af blod-nethindebarrieren maculapati: utæt blod-nethindebarriere udfældninger (hårde ekssudater) og ødemdannelse (maculaødem) synsnedsættelse (på sigt) beh: tidlig laserbehandling (før symptomer) er synsbevarende Screening diabetes pt. screenes ml hvert ½-2 år, Senil maculadegeneration område omkring macula lutea degenererer pga. aldersprocesser årsager: pigmentepiteldegeneration, lipid/proteinudfældning på nethinde, nydannede årehindekar nethindehævelse symp: skarpe syn aftager langsomt, perifere orienteringssyn intakt, metamorfopsier pga. nethindehævelser, beh: kun laserbeh af nye kar under nethinden manan.dk - Side 9 af 15 -

10 Retinitis pigmentosa række degenerative lidelser m. fælles retinalt udseende, ætiologi ukendt, især hos yngre symp: 1. perifært orienteringssyn aftager, 2. mørkesyn forsvinder 3. resterer kun lille synsfelt (kikkertsyn) som til sidst forsvinder Okklusion af a. centralis retinae årsag: oftest embulus, evt. trombe symp: pludseligt synstab blindhed oftalmoskopi: bleg iskæmisk nethinde, kun macula lutea (årehindeforsyning) er rød diagnose: oftalmoskopi, evt. flourescensangiografi beh: ingen Okklusion af v. centralis retinae årsag: trombe blodophobning i den retinale vaskulatur nethinde- og papilødem mange blødninger, da blod ikke kan komme væk symp: betydelig synsnedsættelse diagnose: oftalmoskopi beh: laserbehandling kan forsøges, prognose dårlig Synsnerven og synsbanen Vaskulære tilstande Papilødem: okklusion af arteriesystemet, specielt aa. ciliares, Stasepapil: papilødem som skyldes forhøjet intrakranialt tryk. Oftest dobbeltsidig, (tumor/ kraftig arteriel hypertension) symp: tiltagende langsom synsnedsættelse, uger -mdr. beh: grundlidelse: (hypertension, lipoæmi, DM, embolikilder, arteriitis temporalis) prognose: dårlig Inflammatoriske tilstande opticus neurit årsag: lokale/ generelleinflammeatoriske CNS-tilstande: dissemineret sklerose, solitært, Papilødem: hvis inflammation nær papillen, symp: synsnedsættelse, hurtigt indsættende, evt. paracentralt skoton, evt. smerter beh: beskedent, måske steroider? Papilatrofi: årsag: lang tids papilødem, arvelige metaboliske sygdomme, tumorer, glaukom, Chiasmalidelser: årsag: midtlinie (hypofyse) tumorer: heteronym hemianopsi, endokronologiske symptomer Tractus opticus: årsag: oftest vaskulært (trombose, embolus, hæmoragi), evt. tumor: homonyme henianopsier Medicinske lidelsers udtryk i øjet Diabetes Refraktionsproblemer ofte refraktiosnsvingninger, da blodsukkeret ændrer linsens brydningsforhold. evt. 2 par briller presbyopi: starter tidligere Hornhinden lidt sartere, abrasio/ erosio opstår nemmere og heler over længere tid Grå stær lidt hyppigere Grøn stær neovaskulært glaukom: karnydannelser i kammervinklen, diabetikere predisponerede, årsag: nethindeiskæmi karstumilerende faktorer karnydannelser beh: laserbeh. af nethinde prognose: dårlig hvis kar er opstået, evt. øjefjernelse pga. tryksmerter, Diabetisk retinopati Iskæmisk form perifært, karprolifirationer glaslegemeblødninger bindevævsdannelse nethindeløsning Ødematøst blod-nethindebarriere brydning ødemdannelse lipid/protein udfældning (hårde eksudater) symptomløs begyndelse, screening vigtig manan.dk - Side 10 af 15 -

11 Onkologi primærtumor: melanom sekundærtumor: fra mamma, lunger Vaskulært Arteriel hypertension arteriel hypertension afspejles i retinas blodkar pga. autoregulationen fundus hypertonicus opdeling: [fundus=bund, øjenbaggrund v. oftalkmoskopi] FH I: afsmalning af arterier og kalibervekslen (arterier trukket sammen) FH II: FH I + krydsningsfænomener (afklemning af vener, hvor arterier/ vener krydses) FH III: FH II + infarkter og blod-nethindebarriere nedbrydning FH IV: FH III + papilødem FH III+IV: aktid alvorlige tilstande, FH I alvorligt hos gravide og unge Arteriel okklusion Amaurosis fugax [blindhed flygtig] forbigående blindhed pga. karokklusion, øvrige cns-affektioner, karotidstenosering, a. centralis retinae okklusion: irreversibelt synstab aa. cilieares okklusion: evt. iskæmisk papilbeskadigelse Arteriosklerose dårligst systemisk perfusionstryk synsnervepapil vulnerabel for tryksænkning glaukom Reumatiske sygdomme Mb. Sjögren, Arteriitis temporalis over >60 år alder, rammer større arterier som fører blod til hjerne/øjne, incl. a. temporalis inflammation i lamina elastica karokklusion funktionsudfald symp: smerter i temporalregionen, ømhed v. a. temporalis palpation, evt. stærkt reduceret syn diag: almen og lokalsymptomer, a. temporalis-biopsi, serologi-målinger beh: steroidterapi undgår synstab Neurologiske lidelser Papilødem, Stasepapil, opticus neurit, dobbeltsyn (øjenmuskelpareser), hovedpine synsfeltdefekter n. opticus: monokulær anopsi chisma opticus: heteronym hemianopsi tractus opticus/ synscortex: (kontralaterale) homonyme hemianopsier Thyroidea oftalmopati tyreotoksikose 1. øjenlågssymptomer årsag øget sympatikus von Graefes tegn: tilbage-opad-trækning af øvre øjenlåg v. nedad kigning insuff. horhinde beskyttelse 2. Infiltrativ oftalmopati årsag: reaktion og ødem i orbitas fedt, muskel, bindevæv, evt. autoimmunt betinget symp: dobbeltsyn, exoftalmus, evt. lagoftalmus konjunktival hyperæmi, n. opticus kompression, indskrænkede øjenbevægelser malign exoftalmus: tilstand med truet syn beh: intern medicinsk, corneabeskyttelse manan.dk - Side 11 af 15 -

12 Symptomorienteret oftalmologi Det røde øje Konjuntival injektion: konjunktival rødme og irritation årsag: infektion, inflammation, irritation, Ciliær injektion: ciliær rødme og smerte alvorlig tilstand årsag: irodocyklitis, glaukom, keratitis Subkonjunktival hæmoragi: def.: fladeformet udbredt hæmoragi, under conjuntiva, sædvanlige blodkar svære at se, årsag: ikke kendt, evt. beskadigelse af lille sart kar symp: ingen beh: kun hvis traumatisk anamnese: fremmedlegeme, evt. bagest perforation Episkleral rødme dybtliggende, mørkerød, ses sjældent årsag: inflammatorisk bindevævslidelse eller sekundær til anden infektion (tuberkulose) beskedne smerter: evt. både konjuntival og ciliær karakter, Injektionstype Synsnedsættelsens hastighed langsomt hurtigt intermitterende Konjunktival kroniske irritationstilstande. konjunktivitis allergisk /toksisk (infektiøs, allergisk, toksisk) ciliær kronisk iridocyklit. akut glaukom. akut iridocyclit. keratit. prodrom v. glaukom. recidiverende iritis. blegt, ikke injiceret refraktionsændringer. katarakt. diabetisk retinopati. senil maculadegeneration. åbentvinklet glaukom. glaslegemesammenfald. glaslegemeblødning. nethindeløsning. a. centralis retinae okklusion. v. centralis retinae okklusion. opticus neurit. Laserbehandling Argon-laser synligt grønt lys behandling: vaskulære nethindesygdomme: diabetisk retinopati, nethindehuller åbentvinklet grøn stær: kan åbne trabekelnetværket YAG-laser usynlige infrarøde stråler m. stor energi behandling: efterstær: skyde huller i linsemembran snævertvinklet grøn stær: skyde huller i iris (iridotomi) Excimer-laser ultraviolet lys, absorberes i hornhinden behandling: refraktionsanomalier amaurosis fugax. manan.dk - Side 12 af 15 -

13 Øjenskader Ætsning baseætsning farligste: trænger i dybden og denaturerer vævet symp: blandingsinjektion, betydelige smerter, mat horhinde (uklar lysreflex), abrasio: epiteldefekt m. flouresceinfarvning, beh: hurtigstartende effektiv skylning (sprøjte/ skyllesæt) indtil ph-neutral fornix inferior, antibiotisk salve, speciallæge Forbrænding lukkedefekt pga. externa beskadigelse, varig cornea ødelæggelse synstab beh: øjensalve, urglasforbinding UV-stråling solexponering, sneblindhed, svejseøjne symp: småblærer som brister på cornea, smertende (karatoconjunctivitis fotoelectrica) beh: antibiotisk salve, skopolamin (hvis iritis), lokalanastætika, antiinflammatorika Abrasio/ erosio cornea [afskrabning/ afgnavning] mekanisk/ kemisk påvirkning epitel løsnes /ødelægges symp: betydelige konjunktivale og ciliære smerter diag: fluorsceinfarvning beh: antibiotisk profylakse, skopolamin pga. ciliære smerter, øjenforbinding, opheling: 1-2 dage, Fremmedlegeme /ikke perforerende lokalisering: conjuntiva, øjenlåg, sclera eller cornea, symp: conjunktival irritation eller ciliære smerter, afh. af lokalisation, beh: fjerne fremmedlegeme: vatpind, øjenvending, hulmejsel, bor, skylning skopolamin: v. corneale fremmedlegemer for at dæmpe ciliær reaktion Fremmedlegeme /perforerende perforation i forreste afsnit fladt forreste kammer, pupil trukket mod perforation, hyphæma perforation i bageste afsnit nedsat syn pga. blødning fra corpus ciliare, årehinde, nethinde, evt. subconjuntival hæmoragi Kontusion zygomafraktur, brillehæmatom: blod samles i øjenregion v. basis cranii fraktur uden sclerabristning: blow-out fraktur trykbølge af sættes i bulbus: kontusion af cornea, iris, linse (løsrives), glaslegeme, retina, macula lutea (Berlins ødem) hyphæma med sclerabristning perforeret øje, meget reduceret syn beh: specialkirurgi Oftalmopædiatri Conjunctivitis hos spædbørn: gonoré, klamydia Skelen Kongenit ptose: amblyopifare Tårevejsstenose: tåreflåd, infektionsrisiko, evt. operation eller afventning på tandfrembrud Kongenit katarakt: ifb. rubella, virusinfektion Glaukom: pga. manglende trabelværk udvikling alvorlig hornhinde + synsnerveskade, hurtig indgriben Retinoblastom: malign nethindetumor (delvist arvelig), symp: skelen, oftalmoskopi: hvid retinal tumor, 8/år, Retinopathy of prematurity (ROP) dårlig perifær nethindeudvikling pga. for meget ilt til præmature, kar- bindevævsproliferation glaslegeme fyldes med bindevæv nethinde aftrækkes især < 1500 g, 10/år, diagnose v. oftalmoskopi, beh: laserkirurgi manan.dk - Side 13 af 15 -

14 Cases Diagnose: Kongenit glaukom. Der ses uklar cornea som følge af epitelialt ødem, endvidere buftalmi, (øget diameter af cornea). Der er op til 4-5 tilfælde om året i Danmark. Behandling: Kirurgisk, og hurtigst muligt for at forhindre varigt synstab. Diagnose: Bakteriel keratit. Der ses ciliær injektion, konjunktival rødme og uklar cornea. Der er pusdannelse. Behandling: Podning, dyrkning og resistensbestemmelse er vigtig. Der behandles initialt med bredspektret antibiotikum, når podningssvar foreligger anvendes smalspektret. For at smertelindre dryppes med mydriatikum. Differentialdiagnostisk: Svampekeratit bør overvejes. Diagnose: Efter podning og resistensbestemmelse behandles med et adækvat antimykotika. Behandlingen er langvarig. Der dryppes desuden med mydriaticum for at give ro i øjet og for at undgå synekier. Differentialdiagnostisk: Bakteriel keratit bør overvejes, hvorfor podning er vigtig. Diagnose: Bakteriel keratit med hypopyon. Behandling: Podning samt adækvat antibiotikum og steroid. Hypopyon er en ansamling af leukocytter og fibrin i forreste øjenkammer. Diagnose: Phlegmone orbitae. Kollateralt ødem ved sinuitis. Behandling: Behandling af sinuiten. Ved pusansamling i orbitae; udtømning. Adækvat antibiotisk behandling. Differentialdiagnose: Der bør overvejes traume og dakryocystit. Diagnose: Tyreotoksikose med exophthalmus. Behandling: Kortikosteroider kan forsøges. I sjældne tilfælde strålebehandling evt. kirurgisk behandling. Herudover symptomatisk behandling med viskøse øjendråber for at undgå evt. udtørring af cornea. På CTscanningsbilledet ses hypertrofi af m. rectus medialis, hvilket er et led i grundmorbus. Diagnose: Senil katarakt. Der skelnes mellem primær- og sekundær katarakt. Primær katarakt er aldersbetinget og findes i 3 typer: Nukleær katarakt. Kortikal katarakt (billede) Posterior subkapsulær katarakt. Sekundær katarakt opstår sekundært til f.eks. irit, diabetes mellitus samt ved traumer og længerevarende steroid behandling. Behandling: Operativ fjernelse af linse; oftest med indsættelse af kunstig linse (pseudophakos). Sygehistorie 22: 70-årig kvinde, der gennem det sidste døgn har fået akut synstab, tiltagende smerter i og omkring venstre øje, synet. Har endvidere hovedpine og kvalme med opkastninger. Diagnose: Akut snævervinklet glaukom. Tilstanden kræver hurtig behandling, da der kan opstå varige skader på n. opticus i løbet af få timer. Skaderne skyldes, at det intraokulære tryk overstiger perfusionstrykket, hvorved perfusionen kompromitteres. Behandling: Karboanhydrasehæmmer (Acetazolamid) per os, evt. i.v. Man kan evt. supplere med Glycerol per os (hyperosmolært). Der gives også samtidigt tryknedsættende dråber (betablokkere og pilokarpin). Når cornea er klar foretages iridektomi - husk også det andet øje. Differentialdiagnostisk: Det er vigtigt at kunne skelne mellem akut glaukom og iridocyklitis (= iritis, = forreste uveit) netop fordi synet er akut truet ved akut glaukom. Ved irit er pupillen kontraheret, og der er ikke nødvendigvis smerter og ingen almen utilpashed. manan.dk - Side 14 af 15 -

15 Diagnose: Abrasio corneae. Det er en meget smertefuld tilstand. Prognosen afhænger af, hvor dybt ætsningen går ned i cornea. Overfladiske ætsninger kan hele på få dage, men ved dybe ætsninger kan der ske henfald af cornea og cornea må transplanteres. Behandling: Æts regime: Skylning med vand til neutral ph (7-8). Mydriatikum der afslapper m. ciliaris, hvilket fører til smertelindring. Der behandles lokalt med antibiotikum profylaktisk. OBS! Lokal analgetika er epiteltoksisk, og disse bør ikke anvendes, da de vil hindre opheling. Diagnose: Perforatio corneae. Der ses ciliær injektion og hyphaema. Behandling: Profylaktisk antibiotika lokalt, mydriatikum for at undgå synekier, som smerterlindrer. Ved mistanke om perforation skal patienten skannes. Operation med suturering af perforationen. OBS! CAVE: MR-skanner ved patient. Fundusfoto af venstre øje viser flammeformede hæmoragier omgivende papillen, som er ødematøs, desuden staseprægede vener og retinalt ødem. Diagnose: Occlusio venae centralis retinae. Behandling: Det er vigtigt at udelukke kardiovaskulære sygdomme, f.eks. hypertension som er hyppig baggrundsrisikofaktor for centralveneokklusioner. Ca. 3/4 af patienterne har relativ god prognose med restitution af visus. Den resterende del af patienterne har dårlig prognose pga. iskæmi af nethinden og risiko for senere udvikling af neovaskulært glaukom. Sygehistorie 35: 87-årig kvinde klager over pludseligt synstab på venstre øje til lyssans. Patienten har haft ømhed af skulderåget de senere måneder og har desuden tindingehovedpine. Diagnose: Okklusion af arteria centralis retinae. Pga. patientens øvrige symptomer må man mistænke arteritis temporalis. Behandling: Der skal tages akut sænkning og iværksættes Prednisolonbehandling med mg dagligt, indtil diagnosen er afklaret for at forhindre tilsvarende attak på højre øje. Sygehistorie 37: 25-årig mand med diabetes gennem 9 år. Patientens diabetes har ikke været nem at regulere. Patienten har ingen øjenklager. Billedet viser højre øjengrund med en velafgrænset normal papil. Venerne er lidt mørke, men øvrige karforhold upåfaldende. Der ses omgivende macula, talrige retinale hæmoragier, mikroaneurismer, enkelte hårde ekssudater. Diagnose: Svær nonproliferativ retinopati, tydende på udtalt retinal iskæmi, formentlig som følge af dårlig diabetes regulation gennem adskillige år. Behandling: Optimering af den metaboliske regulation, regelmæssig screening for behandlingskrævende diabetisk retinopati. Sygehistorie 40: 27-årig mand med Type 1 diabetes gennem 15 år. Han har bemærket let aftagende læsesyn gennem det sidste års tid, og der har været fornemmelse af fluer for øjet, enkelte gange gennem de sidste måneder Fotografiet viser venstre øjes nethinde med papillen i nedre venstre hjørne. Der er store præretinale proliferationer sv.t. øvre temporale kvadrant. Talrige retinale hæmoragier og mange hårde ekssudater. Et enkelt cotton-wool spot under øvre karbue og desuden anes makulært ødem. Diagnose: Retinopathia diabetica proliferativa. Det drejer sig om svær retinal iskæmi med proliferative forandringer. De proliferative kar er abnormt svage og kan give anledning til mindre og større blødning i glaslegemet. Patientens symptomer skyldes formentlig mindre glaslegemeblødning og det makulære ødem. Behandling: Panretinal og fokal fotokoagulationsbehandling. Optimering af metabolisk kontrol og blodtryk. manan.dk - Side 15 af 15 -

Forelæsning i Oftalmologi 2. Diplopi (skelen) hos børn. suppresion af synet på det ene øje

Forelæsning i Oftalmologi 2. Diplopi (skelen) hos børn. suppresion af synet på det ene øje Forelæsning i Oftalmologi 2 Diplopi (skelen) hos børn suppresion af synet på det ene øje Amblyoi på dette øje Husk: ubehandlet børneskelen medfører blindhed. Alle børn, der skeler efter en måned, skal

Læs mere

Symptombaseret oftalmologi

Symptombaseret oftalmologi O FTALMOLOGI 561 Symptombaseret oftalmologi Lars Loumann Knudsen Denne næstsidste artikel i serien om øjensygdomme giver en meget skematisk oversigt over de forskellige øjensymptomer og deres mulige årsager.

Læs mere

Det akutte røde øje. Akutte tilstande

Det akutte røde øje. Akutte tilstande Akutte tilstande Det akutte røde øje Af Kirsten Baggesen og Lars Loumann Knudsen Hvornår er det røde øje andet end ukompliceret øjenbetændelse eller allergi? Det kan det være, hvis patienten har smerter

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Pludseligt synstab. en højst ubehagelig oplevelse, som gør øjensygdom til en meget alvorlig realitet for de ramte

Pludseligt synstab. en højst ubehagelig oplevelse, som gør øjensygdom til en meget alvorlig realitet for de ramte Pludseligt synstab Carsten Edmund overlæge, dr.med. lektor Rigshospitalet, Øjenklinikken illustrationer: mediafarm en højst ubehagelig oplevelse, som gør øjensygdom til en meget alvorlig realitet for de

Læs mere

Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin. Dagens program

Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin. Dagens program Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin Dagens program Dagens program: Præsentation + opfølgning Det akutte røde r øje Praktisk oftalmoskopi Pause Øresmerter Praktisk otoskopi Praktisk tympanometri

Læs mere

Kendskabet til symptomerne på nethindeløsning kan redde synet

Kendskabet til symptomerne på nethindeløsning kan redde synet f i g u r 1 Glaslegeme Linse Hornhinde Nethinde Gule plet (macula) Årehinde (bagerste del af uvea) Kendskabet til symptomerne på nethindeløsning kan redde synet af overlæge, dr.med. JØrGen e. VillUMsen

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1.

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1. Figur 1 Nethinden B rterie Vene Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) Carsten Edmund Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Region Hovedstaden Formand for Øjenforeningen Behandling af diabetisk øjensygdom

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

Information om grøn stær

Information om grøn stær Information om grøn stær Glaukom Indholdsfortegnelse Hvad er glaukom? 1 Symptomer på glaukom 3 Årsag til glaukom 5 Øjentrykket 5 Forskellige former for glaukom 7 Kronisk åbenvinklet glaukom 7 Lukketvinklet

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Patientinformation Trabekulektomi Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1,

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

Transducere H1. 2012 Lkaa

Transducere H1. 2012 Lkaa Transducere H1 2012 Lkaa Øjet følsomhed Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Elektromagnetiske spektrum Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 3 Øjets opbygning 1. Glaslegemet 2. Ora serrata 3. Akkomodationsmusklen

Læs mere

Indsprøjtning af medicin i øjet

Indsprøjtning af medicin i øjet Indsprøjtning af medicin i øjet Inger Christine Munch Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen, Roskilde Sygehus Københavns Universitet er en skånsom behandling, som redder syn hos patienter med nethindesygdom

Læs mere

Information om glaukom. Af overlæge Ph.D. Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom. Af overlæge Ph.D. Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom Af overlæge Ph.D. Susanne Krag Øjenafdelingen Indholdsfortegnelse Hvad er glaukom? 1 Symptomer på glaukom 3 Årsag til glaukom 5 Øjentrykket 5 Forskellige former for glaukom 7 Kronisk

Læs mere

Synsfelt øje og hjerne

Synsfelt øje og hjerne 60 m 36 m 12 m f i G U R 1 f i G U R Kikkertsyn kun centrum af synsfeltet er bevaret Synsfelt øje og hjerne Computerstyret synsfeltundersøgelse gør det muligt for øjenlægen at opdage sygdomme i øje og

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

Glaslegeme. og Nethindeløsning

Glaslegeme. og Nethindeløsning Glaslegeme og Nethindeløsning Indhold 3 4 6 7 8 10 10 12 Hvad er glaslegemet? Hvad er nethinden? Glaslegemet forandrer sig med alderen Glaslegemet kan pludseligt falde sammen Nethindeløsning Hvem får nethindeløsning?

Læs mere

GLAUKOM BAGGRUND OG UNDERSØGELSER

GLAUKOM BAGGRUND OG UNDERSØGELSER Kursus for øjenlægepersonale, Kolding 30.-31.jan. 2015 Danske Øjenlægers Organisation GLAUKOM BAGGRUND OG UNDERSØGELSER Hvad er den hyppigste årsag til blindhed på verdensplan? Grå stær (Cataract) Hvad

Læs mere

Nethindens gule plet (macula)

Nethindens gule plet (macula) Nethindens gule plet (macula) Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) FIGUR Nethinden Type diabetes (ungdomsdiabetes) en alvorlig risiko for synet f Jakob Grauslund Læge, ph.d.-studerende Odense

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted Øjenskader Indhold 4 4 9 11 20 Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor Forsideillustration:

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Blodprop i øjet Indhold 3 4 6 8 8 10 12 14 16 16 18 18 20 Hvad er en blodprop? Hvad betyder en blodprop? Blodprop i øjet Nethindens blodforsyning Symptomer på Blodprop i grenvene Blodprop i centralvene

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er? Hvem får? Symptomer på Hvad skyldes? Hvornår skal man opereres? Operation for Efter operationen Efterstær Hvem opererer?

Læs mere

Øjensygdomme i forreste afsnit

Øjensygdomme i forreste afsnit 363 Øjensygdomme i forreste afsnit Jesper Skov I denne artikel i serien om øjensygdomme omtales sygdomme i øjets omgivelser og i konjunktiva. Det er lidelser, som ofte behandles i praksis. Dernæst er der

Læs mere

Sygdomme i hornhinden og behandling

Sygdomme i hornhinden og behandling Sygdomme i hornhinden og behandling OVERSIGT FOR PATIENTER OG PÅRØRENDE Øjet modtager konstant en masse signaler i form af lys, som skal forarbejdes, inden det kan omdannes til billeder i hjernen. Eksempelvis

Læs mere

Ny behandling af diabetisk øjensygdom

Ny behandling af diabetisk øjensygdom Nethinden b A Øjets opbygning Arterie c De små blodårer (kapillærer) Vene Figur 1 Ny behandling af diabetisk øjensygdom Carsten Edmund Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Region Hovedstaden Større undersøgelse

Læs mere

NANOS Patient Brochure Anterior Iskæmisk Opticusneuropati

NANOS Patient Brochure Anterior Iskæmisk Opticusneuropati NANOS Patient Brochure Anterior Iskæmisk Opticusneuropati Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without

Læs mere

Glaslegemesammenfald. nethindeløsning

Glaslegemesammenfald. nethindeløsning Glaslegemesammenfald og nethindeløsning Indhold 3 4 6 6 7 8 8 11 Hvad er glaslegemet? Hvad er nethinden? Glaslegemet forandrer sig med alderen Glaslegemet kan pludseligt falde sammen Nethindeløsning Hvem

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD. Nyt fra forskningsfronten

Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD. Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD Inger Christine Munch Afdelingslæge Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Illustrationer: Mediafarm Og dermed sikkert

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Børn og øjensygdom 1318 Ø JENSYGDOMME. Kirsten Baggesen & Lars Loumann Knudsen

Børn og øjensygdom 1318 Ø JENSYGDOMME. Kirsten Baggesen & Lars Loumann Knudsen 1318 Ø JENSYGDOMME Børn og øjensygdom Kirsten Baggesen & Lars Loumann Knudsen Næsten alle de øjensygdomme, der forekommer hos voksne, kan også ramme børn. Grunden til, at sygdommene får et sværere forløb

Læs mere

Københavns Universitet. Oftalmologi. www.asmabashir.com

Københavns Universitet. Oftalmologi. www.asmabashir.com Oftalmologi Kilder: Praktisk oftalmologi, 2. udgave Hovedets, halsens og de indre organers anatomi Sentralnervesystemet opbygning og funksjon SLIDES fra Absalon LEO Temabøger Øjets opbygning og funktion

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Hvad er grøn stær (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles grøn stær? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet

Læs mere

Indhold 2 VOS GRÅ STÆR. Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed undgås

Indhold 2 VOS GRÅ STÆR. Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed undgås Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Tekst: Hvad er (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet To former

Læs mere

Forløbsplan 2016 baseret på forløb med udgangspunkt i kerneområder Unit guide- beskrivelse til studerende

Forløbsplan 2016 baseret på forløb med udgangspunkt i kerneområder Unit guide- beskrivelse til studerende Forløbsplan 2016 baseret på forløb med udgangspunkt i kerneområder Unit guide- beskrivelse til studerende Kerneområde (Alle kerneområder/fag beskrives) Navn: Okulær patologi og farmakologi Placering Semester:

Læs mere

Det oftalmologiske speciale

Det oftalmologiske speciale 76 Ø JENSYGDOMME Det oftalmologiske speciale Lars Loumann Knudsen Dette er den afsluttende artikel i serien om øjensygdomme. Den omhandler kontakt- og sygdomsmønstret i speciallægepraksis og på sygehus.

Læs mere

Nethindeløsning. fører til markant synstab, hvis den gule plet er berørt FIGUR 1. Øjets opbygning. Glaslegeme. Lys. Gule plet (macula)

Nethindeløsning. fører til markant synstab, hvis den gule plet er berørt FIGUR 1. Øjets opbygning. Glaslegeme. Lys. Gule plet (macula) FIGUR 1 C Øjets opbygning A Lys Glaslegeme Affaldsstoffer Sanseceller Pigmentceller Næringsstoffer Membran Årehinde (fotoreceptorer) (RPE-celler) Gule plet (macula) B Øjets nethinde set gennem pupillen

Læs mere

Fra Bygkorn til Guldkorn. Bygkorn er en af de hyppigste betændelser i øjenregionen en irriterende lidelse, som det tager 1-2 uger at komme over

Fra Bygkorn til Guldkorn. Bygkorn er en af de hyppigste betændelser i øjenregionen en irriterende lidelse, som det tager 1-2 uger at komme over Figur 1 Bygkorn Fra Bygkorn til Guldkorn Bygkorn er en af de hyppigste betændelser i øjenregionen en irriterende lidelse, som det tager 1-2 uger at komme over Jørgen Bruun-Jensen Øjenlæge Illustrationer:

Læs mere

Hyppigt forekommende tilstande i forreste segment Del 1 2. del bringes i næste nummer

Hyppigt forekommende tilstande i forreste segment Del 1 2. del bringes i næste nummer 6 Hyppigt forekommende tilstande i forreste segment Del 1 2. del bringes i næste nummer AF AMOND ADSERSEN M.SC.(OPTOM) S paltelampen er et ofte overset værktøj i klinikken. Vi bruger den ved nytilpasninger

Læs mere

hornhinde En lidelse, som fratager mange ældre synet og som tilmed er smertefuld

hornhinde En lidelse, som fratager mange ældre synet og som tilmed er smertefuld Hanne Olsen Julian Overlæge, ph.d. Øjenafdelingen, team cornea, Glostrup Hospital Illustrationer: Mediafarm Uklar hornhinde En lidelse, som fratager mange ældre synet og som tilmed er smertefuld Den optimale

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Hvad er grøn stær (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles grøn stær? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet

Læs mere

Motilitetsundersøgelse

Motilitetsundersøgelse 6 FRA OPTIKERHØJSKOLEN Motilitetsundersøgelse AF UNDERVISERE PÅ OP- TIKERHØJSKOLEN: ULLA BAK, CAND. SCIENT. (BIOL.), MARIANNE LEDET MAAGAARD, CAND. SCIENT. (BIOL.) OG IVAN NISTED, OPTIKER, MPH. Mens skelen

Læs mere

MACULA: 5½ mm livskvalitet

MACULA: 5½ mm livskvalitet Linse Glaslegeme Gule plet/macula Hornhinde A Øjets rødlige bagvæg set gennem pupillen, hvor maculas placering er markeret (dybere rødt område). Macula har centralt en lille fordybning (centralgruben eller

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty

Læs mere

synets forandringer med alderen

synets forandringer med alderen scanpix synets forandringer Carsten edmund overlæge, dr.med. lektor rigshospitalet, Øjenklinikken illustrationer: mediafarm med alderen I alderen mellem 40 og 50 år erfarer stor set alle, at armene er

Læs mere

Information om operation for grå stær.

Information om operation for grå stær. Dr. med Ken Ninn-Pedersen, Speciallægeklinikken CENTRALEN, Roskildevej 296, 2610 Rødovre. (Hjemmeside: www.ninn-pedersen.dk) Information om operation for grå stær. (informationsvejledningen er udviklet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Tørre øjne. et irritationsmoment for mange ældre

Tørre øjne. et irritationsmoment for mange ældre Tårekirtel danner vandlag Bindehinde med slimlag Fedtkirtler danner fedtlag Tårefilmen Slimlag Vandlag Fedtlag /00 mm Øjets overflade samt de kirtler, der sikrer overfladens fugtighed Tørre øjne Sven Johansen

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

Henvisninger. Danmarks Optikerforening 2014 Steen Aalberg, Bo Lauenberg, Annette Slyngborg

Henvisninger. Danmarks Optikerforening 2014 Steen Aalberg, Bo Lauenberg, Annette Slyngborg Henvisninger Danmarks Optikerforening 2014 Steen Aalberg, Bo Lauenberg, Annette Slyngborg Henvisning, hvornår og hvordan KL. 19 Velkomst Kort intro om autorisationsloven Annette: Kontaktlinserelateret

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Grøn stær, blir man blind af det?

Grøn stær, blir man blind af det? Grøn stær, blir man blind af det? Af Miriam Kolko I mange tilfælde bliver grøn stær opdaget på et tidspunkt, hvor sygdommen er fremskreden. Selvom der desværre ikke findes en helbredende behandling af

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Rødt øje Indhold 3 3 5 7 13 16 17 18 Rødt øje Øjet forsvarer sig Hvorfor bliver øjet rødt? Rødt øje fra øjets overflade 7 Øjenbetændelse 9 Øjenallergi 10 Fremmedlegeme, afskrabning på øjet, UV-lys og kemi

Læs mere

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN 1 Nu véd jeg, at jeg altid kommer til at se godt, og at jeg aldrig behøver at være bekymret for grå stær! Karen Maria Olesen, statistiker, 58 år 2

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? 7 7 8 8 9 11 12 Hvis du vil

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Den Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase) Datadefinitioner

Den Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase) Datadefinitioner Den Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase) Datadefinitioner Version 1.0 November 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. DIAGNOSE-

Læs mere

NANOS Patient Brochure Thyreoidea Associeret Orbitopati

NANOS Patient Brochure Thyreoidea Associeret Orbitopati NANOS Patient Brochure Thyreoidea Associeret Orbitopati Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty

Læs mere

Information om hudforandringer

Information om hudforandringer Information om hudforandringer Pletter Forandring I en skønhedsplet kan være udtryk for celleforandringer og dermed forstadie til modermærkekræft. Hvis din egen læge, en hudlæge eller en plastikkirurg

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Til patienter og pårørende. Kenalog. Information om ambulant behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øjenklinikken

Til patienter og pårørende. Kenalog. Information om ambulant behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øjenklinikken Til patienter og pårørende Kenalog Information om ambulant behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øjenklinikken Navn CPR-nr. Din kontaktperson 2 Tværsnit gennem øjeæblet 3 Indsprøjtning med binyrebarkhormon

Læs mere

Basal Øjenundersøgelse

Basal Øjenundersøgelse Basal Øjenundersøgelse Dyrlæge Thomas Evans www.oejenklinikfordyr.dk Fotografi af øjne Basal Øjenundersøgelse 1. Synet. 2. Pupiller. 3. Flåd. 4. Smerte. 5. Tryk. Trin 1 Synet Nethindefunktion Det vigtigste

Læs mere

Uvea og Uveit. Uvea (tunica vasculosa bulbi) Iris/regnbuehinden Strålelegement/corpus ciliare Pars plicata Pars plana Årehinden/choroidea

Uvea og Uveit. Uvea (tunica vasculosa bulbi) Iris/regnbuehinden Strålelegement/corpus ciliare Pars plicata Pars plana Årehinden/choroidea Uvea og Uveit Dyrlæge Thomas Evans www.oejenklinikfordyr.dk Uvea (tunica vasculosa bulbi) Iris/regnbuehinden Strålelegement/corpus ciliare Pars plicata Pars plana Årehinden/choroidea Anatomi Uvea Drue

Læs mere

AniCura. Ophthalmology Quiz FEBRUARI 2015

AniCura. Ophthalmology Quiz FEBRUARI 2015 AniCura Ophthalmology Quiz FEBRUARI 2015 1 AniCuras faggrupp i Oftalmologi er glad for at præsentere en serie kasuistikker omhandlende øjensygdomme som en del af AniCuras videndeling. Kausistikkerne præsenteres

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 11 12 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? Hvis du vil

Læs mere

GRÅ STÆR PATIENTINFORMATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.

GRÅ STÆR PATIENTINFORMATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING. PATIENTINFORMATION GRÅ STÆR PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET SKØRPING!

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN FOTIL 5 mg/ml + 20 mg/ml Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Timolol/pilocarpinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN FOTIL 5 mg/ml + 20 mg/ml Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Timolol/pilocarpinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN FOTIL 5 mg/ml + 20 mg/ml Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Timolol/pilocarpinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Maxidex 1 mg/ml, øjendråber, suspension. dexamethason

Indlægsseddel: Information til brugeren. Maxidex 1 mg/ml, øjendråber, suspension. dexamethason Indlægsseddel: Information til brugeren Maxidex 1 mg/ml, øjendråber, suspension dexamethason Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information om mandlig brystudvikling

Information om mandlig brystudvikling Information om mandlig brystudvikling Hvem henvender en operation for mandlig brystudvikling sig til? Der skelnes imellem brystudvikling med en underliggende årsag, samt brystudvikling, hvor der ikke kan

Læs mere

retinoblastom Børnecancerfonden informerer

retinoblastom Børnecancerfonden informerer retinoblastom i retinoblastom 3 Sygdomstegn Retinoblastom opdages ofte tilfældigt ved, at man ser, at pupillen skinner hvidt i stedet for sort. Det skyldes svulstvæv i øjenbaggrunden. Det bliver tydeligt,

Læs mere

Indhold 2 VOS RØDT ØJE. Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed* undgås

Indhold 2 VOS RØDT ØJE. Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed* undgås Rødt øje Indhold 3 3 5 7 13 16 17 18 Rødt øje Øjet forsvarer sig Hvorfor bliver øjet rødt? Rødt øje fra øjets overflade 7 Øjenbetændelse 9 Øjenallergi 10 Fremmedlegeme, afskrabning på øjet, UV-lys og kemi

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg 3. udgave, 4.6.15 Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg Hængende øjenlåg er som regel et

Læs mere

Patientinformation. Information. om ambulant operation i øjets glaslegeme

Patientinformation. Information. om ambulant operation i øjets glaslegeme Patientinformation Information om ambulant operation i øjets glaslegeme Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1, Sønderborg Dato for

Læs mere

OPERATION FOR GRÅ STÆR

OPERATION FOR GRÅ STÆR OPERATION FOR GRÅ STÆR i Øjenklinikken Lone Tingsgaard Det er nu muligt at blive opereret for grå stær i Øjenklinikken Lone Tingsgaard. Vi vil gøre vores bedste for at give dig et smidigt operationsforløb

Læs mere

Type 2-diabetes og diabetisk retinopati

Type 2-diabetes og diabetisk retinopati 623 Type 2-diabetes og diabetisk retinopati Jette Kolding Kristensen & Toke Bek Blindhed og synshandikap som følge af diabetes kan oftest forebygges ved god regulering og screening for retinopati. I artiklen

Læs mere

Information om ørekorrektion

Information om ørekorrektion Information om ørekorrektion Stritører Udstående ører er medfødt. Der kan ikke sættes en bestemt grænse for, hvornår ører betragtes som udstående, men jeg fraråder generelt korrektion, hvis ørets frie

Læs mere

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Nørrebrogade 8000 Aarhus C Tlf. 8949 3247 www.sundhed.dk OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 1/2011-0527 patientinformation ØJENAFDELING

Læs mere

AMD. alderspletter på nethinden

AMD. alderspletter på nethinden AMD alderspletter på nethinden Indhold 4 6 7 8 9 10 Hvad er AMD? Symptomer ved AMD Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling af AMD Der er anden hjælp at hente Hvad skal jeg gøre, hvis mit

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Den Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase) Datadefinitioner

Den Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase) Datadefinitioner Den Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase) Datadefinitioner Version 1.1 November 2016 Gældende per 1. marts 2017 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Forelæsning: Epilepsi St.Aud.WP15 MJK. Forelæsning: Epilepsi St.Aud.WP15 MJK. Forelæsning: Neurofysiologi EEG og EP St.Aud.WP15.

Forelæsning: Epilepsi St.Aud.WP15 MJK. Forelæsning: Epilepsi St.Aud.WP15 MJK. Forelæsning: Neurofysiologi EEG og EP St.Aud.WP15. 10. semester Efterår 2013 Modul K 11 Sygdomme i nervesystemet og sensoriske organer. Uge 44 (3514501) 020913 MANDAG 28/10 TIRSDAG 29/10 ONSDAG 30/10 TORSDAG 31/10 FREDAG 1/11 8.15-9.00 Hovedpine. Demens

Læs mere

Nyt fra forskningsfronten

Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Astrid Rosenstand Lou læge, ph.d.-studerende Øjenklinikken, Rigshospitalet Hvad stiller hjernen op, når synet svækkes? A ldersrelaterede sygdomme - ikke mindst øjensygdomme -

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltabak, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltabak, øjendråber, opløsning 22. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltabak, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR. 27464 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltabak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diclofenacnatrium 1 mg/ml Hjælpestof: Polyoxyleret

Læs mere