Følger opbygningen i Henrik Lund Andersens: Øjensygdomme basisbog.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følger opbygningen i Henrik Lund Andersens: Øjensygdomme basisbog."

Transkript

1 Oftalmologi kompendium Følger opbygningen i Henrik Lund Andersens: Øjensygdomme basisbog. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og også et par forståelsesmæssige fejl, som ikke er rettet. Men forhåbentligt kan kompendiet anvendes som skelet for eget noteapparat. God læselyst, Peter Kofoed manan.dk - Side 1 af 15 -

2 Oftalmologi Anatomi og fysiologi Øjenmusklerne m. rectus lat. - n. abducens (vi) m. rectus med. \ m. rectus sup.! n. oculomototius (iii) m. rectus inf.! m. obliquus inf. / m. obliquus sup. - n. trochlearis (iv) Bevæhelighed: H-bevægelse m. pencillygte: temporalt rectus sup. obliquus inf. nasalt!! rectus lat.! ! rectis med.!! rectus inf. obliquus sup. Corpus ciliare (strålelegemet) epitel som vender ind mod linsen m. ciliaris: parasympatisk, kontraktion zonulatråde slappes linse mere konveks øget brydning Karforsyning a. centralis retina (a. oftalmica a. carotis int.): forsyner nethindens glaslegemenære del, coroidea (a. ciliares longi et brevi a. oftalmica): nethindens coroideanære del og synsnervepapillen, macula lutea: forsynes kun af coroidea ingen kar for at optimere de optiske forhold) trykforhold øjet udspændes ved et mindre intraokulært overtryk (10-20 mmhg), genereres af kammervæskeproduktion, udløb: trabekelnetværket Schlemms kanal venesystemet intraokulært tryk: forhold ml. produktion og adløbsmodstand: har betydning for synsnervens blodforsyning ved dens indtræden i øjet (papillen), da det intravaskulære kapillærtryk på papillen = øjets tryk, forhøjet øjentryk vil kompromittere papillens blodforsyning (glaukom). Autoregulation a. centralis-systemets arterier/ arterioler kontraherer/ dillaterer for at bevare det samme tryk i kapillærerne, hvis blodtrykket ændres Barrieresystem 1. blod-kammervandsbarrieren: epitelet i corpus ciliare og endotelet i iris kar, 2. blod-nethindebarrieren: det retinale systems endotelbeklædning og pigmentepitelet ml. årehinden og nethinden organismens immunapparat adskilt fra øjets potentielle antigener corpus ciliare + iris: svageste sted i barrieresystem: hyppigst immunologiske okulære reaktioner (iridocyclit), Synsstyrke: Emmetropi [emmetros = rigtig størrelse, ops = øje] Hypermetropi [hyper = over, metron = mål, ops = øje] Myopi [myein = lukke] Presbyopi [gammel-øje] Astigmatisme [ikke, stigmus = punkt] Den objektive undersøgelse visus externa, stilling, lejring, bevægelse, conjunctiva, cornea, camara anterior, palpatorisk tension, iris + pupil, lens, corpus vitreum, retina, n. opticus, chiasma + tractus opticus + synscortex. farvesyn manan.dk - Side 2 af 15 -

3 Øjenlågets sygdomme Blepharitis betændelse [blefaron = øjenlåg] årsag: bakterier, allergi, mekanisk irritation symp: svie, kløe, tåreflåd, obj: hævelse, rødme, tynde øjenhår som falder ud beh: rengøring, evt. steroidkur, evt. antibiotikakur forløb: ofte langvarigt (flere år), kompliceres af bygkorn Hordeolum - bygkorn ydre bygkorn: betændelse i ciliernes hårsække og talgkirtler indre bygkorn: betændelse i de Meibomske kirtler årsag: blepharitis, bakterier, m.v. symp: varme, smerte, rødme, hævelse beh: antibiotisk beh, incision Chalazion haglkorn [chalaza = hagl] mere kronisk betændelse i den Meibomske kirtel årsag: ubehandlet indre bygkorn, evt. spontant symp: hård, fast hævelse i øjenlåg, beskedne subjektive symptomer beh: evt. spontan remisison, evt. steroid og antibiotika, evt. kirurgisk fjernelse Øjenlågsanomalier Entropion [ind-vending] øjenlågskant drejer indad, øjenhår ved blinkning berører cornea og conjunctiva årsag: især hos ældre, hvor tarsus er slapt, nederste øjenlåg symp: irritation, tåreflåd, cilierække ofte vædet m. tårer og sekret, beh: kirurgi: både tarsus, muskler og hud. inden kirurgi: plaster på øjenlåg forløb: godartet Ectropion [ud-vending] øjenlågskant drejer væk fra øjet årsag: som entropien slapt støtteapparat i øjenlåg, facialisparese, cikatricer symp: manglende beskyttelse, irritation, tåreflåd, udadrettet cilierække, beh: kirurgi. inden kirurgi: salve for at beskytte øje, evt. tarsorafi (øjenlågsammensyning), antibiotisk salve, forløb: godartet Lagoftalmus åbentstående øje [lagos = hare (som man troede sov m. åbne øjne] årsag: ectropion, facialisparese, exoftalmus - dårlig Bells fænomen reflex beh: antibiotisk beh, evt. urglasforbinding, evt. tarsorafi [-rafe = sammensy] Ptose [fald] øvre øjenlåg hænger længere ned end normalt årsag: medfødt (sjælden) risiko for amblyopiudvikling ældre: slapt muskel/ seneapparat symp: kosmetisk generende, synsgener, muskelspændinger (forsøg på øjenlågsløftning) beh: kirurgisk forkort af m. levator palpebra sup. Blepharochalisis for meget løs hud på øjenlåget symp: kosmetisk generende, tungt øjenlåg som synker ned, beh: kirurgisk fjernelse af overskydende hud manan.dk - Side 3 af 15 -

4 Tåreapparatet Tårevejsstenose obstruktion af tårevejenes afløb årsag: hyppigst tilstopning af de små kanaler: canaliculus sup./ inf./ com. symp: tåreflåd, sekundært: infektion dacryocystitis: tåresækinfektion undersøgelse: gennemskylning m. lille kanyle, evt. kontraststof: dacryocystorhinografi, beh: genskabe passage: lille metalsonde el. kirurgisk indgreb, antibiotika, sekrettømning ved dacryocystitis, forløb: recidivrisiko Keratoconjunctivitis sicca [keras- = hornhinde] insufficient tåreproduktion symp: tørt øje, obj: dårlig tårefilm v. flouroscensfarvning, tåreproduktion, conjuntival + corneal ødelæggelse (Rose Bengal) beh: kunstig tårevæske kronisk forløb, hyppig konjunktivalirritaion Sjögrens sygdom karatoconjuctivitis sicca, mundtørhed (% spytkirtelproduktion), slimhinder. led, cns især ældre Tårepunkterne kan vende forkert, være tilstoppede, mangle symp: tåreflåd beh: kirurgi Orbita - øjenhulen Rumopfyldendeprocesser inflammation, infektion, tumor, blødning, - indvækst fra sinus, exoftalmus: v. rumopfyldende processer enoftalmus: knoglebrud symp: dobbeltsyn, smerter (n. trigeminus), dårlig syn (n. opticus tryk, dårlig cornea v. exoftalmus) Blow-out fraktur brud på lamina orbitalis (papyricae) efter slag/ kontusion årsag: orbitaindhold, incl m. rectus inf. synker ned i sinus maxillaris symp: dobbeltsyn, enoftalmus, bevægindskrænkning diag: CT forløb: invaliderende dobbeltsyn, god prognose v. behandling beh: kirurgisk genopretning Strabismus - skelen tilstand hvor synsakser ikke er rette mod samme punkt definitorisk kan man kun skele på et øje Amblyopi [amblys = sløv, ops = øje] svagtsynet øje pga. manglende stimulation af macula lutea, årsag: hyppigst ukorrigere refraktionsanomali udvikles op til 7-8 års alder Samsyn begge øjne ser og videresender samme signal til hjernen, to billeder sammensmeltes, rumlig perception (simultan perception, fusion, stereopsis) Dobbeltsyn en genstand opfattes som to pga. strabismus stærkt generende for hjernen, som søger at rette dårlig øje ind manan.dk - Side 4 af 15 -

5 Skelen årsager: 1. neuromuskulær dysfunktion a. ikke paralytisk skelen b. paralytisk skelen 2. Dårlig billeddannelse a. refraktionsanomalier b. egentlige øjensygdomme Ikke-paralytisk skelen årsag: neuromuskulær dysfunktion i øjenæble, øjenmuskler, hjernestamme, synsbearbejdnings- og samsynscentre oftest medfødt hjernen kan ikke rette dobbeltsynet op 1. amblyopi 2. skiftevis anvendelse af de to øjne (altenerende skelen) Paralytisk skelen årsag: neuromuskulære lammelser oftest voksne udvikles ikke amblyopi, invaliderende dobbeltsyn, beh: evt. afblænding af øje Refraktionsanomali + øjensygdomme hypermetropi hos børn akkomodationsreflex for at stille skarpt øjenkonvergensreflex esotropi (strabismus convergens) amblyopi beh: korrekt brille samme princip ses ved andre bygningsfejl og øjensygdomme, bla. retinoblastom Skeleretning: esotropi strabismus convergens exotropi, hypertropi hypotropi Tidsmæssig optræden manifest skelen: altid til stede altererende skelen: skiftevis skelen ml. de to øjne latent skelen: optræder ved træthed og øjets position kan ikke opretholdes Undersøgelse manifest/alterende skelen: belysning - overdækning af raske øje - indretning? latent skelen: belysning dækning af et øje fjernelse af afdækning indretning? - tildækningsprøve - afdækningsprøve Behandling korrektion for bygningsfejl esotropi pga. hypermetropi: refrektionskorrektion Amblyopi: træning af øjet indtil 7-8 års alder blænding af det gode øje anvender det amblyope øje nb: samsyn vil aldrig dannes Kirurgisk: ophævelse/ mindskelse af skelevinkel ved afkortning af øjenmuskler ved amblyopt øje: kun kosmetisk betydning samsyn vil aldrig dannes Nystagmus Okulært betinget: dårligst syn øjeskanning af omgivelserne i forsøg på fokusering manan.dk - Side 5 af 15 -

6 Conjunctivas sygdomme Conjunctivitis infektions- inflammationstilstand i øjets slimhinde årsag: bakterier, virus, svampe. allergi, mekanisk symp: konjuntioval injektion: hyperæmi lokaliseret til hele slimhinde mest udtalt i fornix inf., tåresekretion, sekret, pus, purulent: bakteriel infektion, vandig: virus el. allergi, subj: konjunktival irritation: overfladisk, svie, kløe, irritation, sand/grusfornemmelse i conjunctiva, tørhed, øjenlågsammenklistren, beh: bredspektret antibiotika, Conjunctivitis hos nyfødte clamydia og gonokokker alvorlig og synstruende tilstand: akut behandling Trakoma [ru] = ægyptisk øjensygdom endemisk i udviklingslande langvarig infektion karnydannelse hornhindeinvasion blindhed Hornhinden avaskulær, lagdelt struktur epiteloverflade, beskyttes af tårefilm: vand, fedt, mucin klar gennemsigtig underhydreret stroma, endotel, aktiv udpumpning af Na + og H 2 O infektion dannelse af gullig-hvid infiltrat eller absces limbale karnet og corpus ciliare kar aktiveres smertende spasmer i m. ciliare karspredning ind i cornea uklar cornea Keratitis [keras = hornhinde] infektions- inflammationstilstand i hornhinden årsag: bakterier, virus, svampe, allergi, mekanisk symp: ciliær injektion: hyperæmi lokaliseret til området omkring limbus [rand] cornea., subj: ciliær smerte: kraftige smerter lokaliseret dybt i øjet, kan ståle ud i tinding, pande og kæbe, irritation, lysskyhed, nedsat syn flourescein farvning: trænger ind i epiteldefekt grønfarvning beh: kausale årsag, atropin: symptomatisk behandling af m. ciliare spasme forløb: afh. af grad, risiko for infiltrater makulering (uklare ar under opheling) Bakteriel keratitis ofte voldsom infektion, årsag: karatitis, entropien, ectropion, lagoftalmus, tårevejsinfektioner, kontaktlinser, etc. beh: bredspektret antibiotika Virus karatitis som regel overfladisk infektion HSV: karakteristsik grenformation ved flourescein, beh: aciclovir forløb: ubehandlet dyb alvorlig infektion Hornhindetranplantation lille risiko for afstødning, da karløs struktur fastsyning af ny hornhinde indenfor limbus manan.dk - Side 6 af 15 -

7 Årehinden Uveitis årehindebetændelse [uvea = drue (udprepareret årehinde ligner en drueskal] uvea: fælles for choroidea, iris, corpus ciliare iritis: lokaliseret til iris cyclitis: lokaliseret til corpus ciliare uveitis posterior: bagest del af årehinden uveitis anterior: iritis el. iridocyclit Inflammatoriske uveitter årsag: autoimmunt, anden systemsygdom, eks: sarkoidose, reumatoid artrit iris og corpus ciliare et svagt sted i øjets barrieresystem, patologi ikke klarlagt Uveitis anterior subj.: ciliære smerter, lysskyhed, sløret syn (som ved karatitis) obj.: ciliær injektion, miosis, let nedsat syn, spaltelampe: leukocytter, proteiner, fibrin i forreste kammer, aflejringer (præcipitater) på cornea endotel, hypopion [under-pus] pusansamling i bunden af kammer ved kraftig reaktion diff. diagnose: akut snævervinklet glaukom, beh: lokalt steroid, pupildillatorer (atropin, skopolamin): hindre synekier sammenvoksning ml. iris og linse forløb: godartet, hvis behandling komplikation: - inflammationsprodukter højt okulært tryk - pupil-linse sammenvoksning ingen kammervandsafløb akut glaukom (iris bombé) Uveitis posterior symp: synsnedsættelse, pga. ekssudation i glaslegemet og nethindepåvirkning. ingen smerter oftalmoskopi: slør i glaslegemet, gullig-hvide nethindeinfiltrater beh: som uveitis ant. Sympatisk oftalmi udvikling af uveitis i et øje, efter penetrerende traume i det andet. formentligt autoimmun ætiologi Infektiøse uveitter årsag: - traume agens ind i uvea - via blodbanen til uvea, ex: toxoplasmose-uveitis, hiv, anden svækket immuntilstand beh: specifikke antibiotiske midler, ellers som inflammatorisk uveitis Linsen avaskulært organ, ernæres kun af kammervæsken, mindre ændringer i ernæringssituationen linseuklarheder, årsag: traumer, perforationer, metaboliske forstyrrelser (hyper/hypocalcæmi, hyper/hypoglykæmi) aldersbetinget katarakt: almindelig aldringsproces svækker linsens energiforsyning Katarakt grå stær [kataractes vandfald] uklarhed i linsen, årsag: uklare linseproteiner pga. ernæringsforskydning, linsekapsel forbliver klar symp: gradafhængigt: let slør stærkt nedsat syn evt. monokulært dobbeltsyn pga. forkert lysbrydning i linsen, beh: kirurgisk fjernelse af linsekerne, indsættelse af plastik linse m/ indbygget refraktionsanomalikorrektion, efterfølgende steroidbehnadling (mod inflammatorisk reaktion), og antibiotisk profylakse, Efterstær sekundær katarakt uklarhed i bageste linsekapsel hos kataraktopererede, hos ¼ beh: YAG-laser: skyde centralt hul i den fortættede kapsel, uden at åbne øje Linsedisplacering displacering pga. zonulatrådbeskadigelse årsag: medfødt eller pga. traume alvorligt hos børn pga. amblyopi risiko manan.dk - Side 7 af 15 -

8 Glaukom Grøn stær [glaukos = blågrøn] øjets tryk er forhøjet synsnervekapillærer kompromitteres blodforsyning ophører synsenerveatrofi, normalt øjetryk: ca. 15 mmhg normalt kapillærtryk: ca. 25 mmhg øjetryk > 25 mmhg eller kapillærtryk < 15 mmhg (ateriosklerose) komprommiteret blodforsyning til papil, Åbentvinklet glaukom årsag: årelang proces: langsom tilstopning af trabelnetværkets porer intraokulær trykøgning nervetrådeødelæggelse skotomer [skotos = mørke] skotom dannelse: først arcuate (bueformede) svt. retinale nervebaner tiltagende synsdefekter diag: tryk, synsfelt, synsnerve beh: øjetryk : beta-blokkere: sænker kammervandsproduktion acetazolamid (kulsyreanhydrasehæmmer): sænker kammervandsproduktion prostaglandinanaloger: øge væskepassage evt. pilocarpin (ach-agonist): pupilkontraktion mere plads ved trabelnetværket laser: åbne trabekelnetværk operation: hul til forreste kammer, dækkes af conjuctiva: kammervandafløb Lavtryksglaukom: beh. hjælper ikke pga. dårlig blodforsyning Snævertvinklet glaukom typisk små hypermetrope øjne m. anatomisk kort afstand ml. trabekelnetværk-iris og smalt forreste kammer årsag: linse vokser hele livet kontakt ml. iris-linse kammervand skubber iris frem trabekelaflukning få timers trykstigning: mmhg symp: blodforsyning til synsnerve/ nethinde stopper helt, synet aftager helt, tåreflåd, kraftige ciliære smerter til pande/tinding obj: corneaødem, ciliær injektion, middeldilateret pupil, forhøjet tryk, smalt forreste kammer (vurder raskt øje) diff. diag: akut iridocyklit beh: Hurtig nedsættelse af øjets tryk: glycerin pr. os eller mannitol i.v.: trækker osmotisk vand ud af glaslegeme betablokkere, acetazolamid, pilocarpin, Iridotomi: lille hul i iris, laser eller kirurgisk, evt. kirurgi som ved åbentvinklet glaukom Latent snævervinklet glaukom personer med snæver kammervinkel og latent risiko for at få glaukom ses mindre kortvarige trykstigninger, som udløses når pupil bliver for stor, fx. i mørke, i biograf. ved trykstigning væske presses ud i cornea (corneaødem) lysbrydning i regnbuefarver symp: regnbuesyn, sløret syn pga. corneaødemet, ensidige ciliære smerter - glaukom prodromalsymptomer, obj: snævert forreste kammer beh: pilicarbin, evt. iridotomi Sekundært glaukom trykstigning, sekundært til andre øjenbeskadigelser hypæma/ hypopyon trabekelværk tilstopning trykstigning vinkellukningsglaukom: iritis pupil klistrer til linsen iris presses frem lukning akut trykstigning, beh: pupildilaterended stof v. iritis Glaslegemet gennemsigtig gel, bestående af proteiner og vand, omgivet af gennemsigtig membran, holder nethinden på plads Glaslegemesammenfald glaslegemets gelstruktur synker sammen årsag: struktur svækkes med alderen: 1. midten bliver mere flydende, 2. opstår øget antal uklarheder, 3. periferi synker sammen, 4. større/ permanente uklarheder nethindehul: nethinde-glaslegeme kan være vokset sammen nethindeløsning, beh: glaslegemekirurgi Blødning og betændelse betændelse/ blødning i nethinde, årehinde, corpus ciliare materiale ud i glaslegeme sekundær uklarhed beh: primærlidelsen, evt. glaslegemekirurgi manan.dk - Side 8 af 15 -

9 Vitrektomi glaslegemekirurgi kirurgisk fjernelse af glaslegeme incl membran, siliconeolie indsprøjtes, efterfølgende refraktionskorrektion, indikation: 1. glaslegeme fyldt med blod/ betændelse, 2. bindevæv som trækker i nethinden, 3. glaslegemeskrumpning forvrænget syn, Nethinden nethinde, pigmentepitel, årehinde ligger tæt sammen ofte samtidigt involveret i sygelige processer, normalt er nethinde tilhæftet pigmentepitel ved indfletning af stave og tappe i pigmentepitelets villi, Nethindeløsning tilstand hvor nethinden løsnes fra pigmentepitel årsag: stave og tappe løsnes fra pigmentepitel pga.: 1. hul i nethinde vand gn hul dissikerer sig ned ml. nethinde og pigmentepitel 2. glaslegeme hæfter fast i nethinden, ved glaslegemesammenfald aftrækkes nethinden nethindehul dannes pga.: 1. glaslegemesammenfald 2. degenereret nethinde symp: - mouches volantes (flyvende myg, sod partikler), - lynglimt - elektriske impulser fra hulområdet, - sløret syn pga. lædering af lille retinalt kar glaslegemeblødning også prodromalsymptomer for nethindeløsning når macula lutea affekteres alvorlig synsnedsættelse beh: - kun hul: lasersvejsning, - større afløsning: operativt: nethindeløsning udtømmes, nethinde presses på plads ved luftindblæsning, forstærkende plombe og siliconebånd lægges over hullet, Træk på nethinden Især diabetespatienter: glaslegeme bredt hæftet til retina skrumpning nethinde rives af uden huldannelse, beh: vintrektomi Diabetisk retinopati diabetes højt blodsukker blodkar- og blodforsyning affektion, retinale komplikationer efter 5-10 års diabetes: 1. dårlig blodforsyning i retinas periferi 2. nedbrydning af blod-nethindebarrieren nær macula lutea Dårlig blodforsyning forløb: mikroaneurismer og småblødning okklusion af blodkar, især i nethindens periferi små infarkter (bløde ekssudater) karstimulerende faktorer afgives proliferationer af nye blodkar blødning ud i glaslegeme bindevævsdannelse ml. glaslegeme og nethinde nethinde aftrækkes ved bindevævskrumpning, beh: - proliferativ retinopati: tidlig laserbehandling standser proliferation - glaslegeblødning og bindevæv: glaslegemekirurgi Nedbrydning af blod-nethindebarrieren maculapati: utæt blod-nethindebarriere udfældninger (hårde ekssudater) og ødemdannelse (maculaødem) synsnedsættelse (på sigt) beh: tidlig laserbehandling (før symptomer) er synsbevarende Screening diabetes pt. screenes ml hvert ½-2 år, Senil maculadegeneration område omkring macula lutea degenererer pga. aldersprocesser årsager: pigmentepiteldegeneration, lipid/proteinudfældning på nethinde, nydannede årehindekar nethindehævelse symp: skarpe syn aftager langsomt, perifere orienteringssyn intakt, metamorfopsier pga. nethindehævelser, beh: kun laserbeh af nye kar under nethinden manan.dk - Side 9 af 15 -

10 Retinitis pigmentosa række degenerative lidelser m. fælles retinalt udseende, ætiologi ukendt, især hos yngre symp: 1. perifært orienteringssyn aftager, 2. mørkesyn forsvinder 3. resterer kun lille synsfelt (kikkertsyn) som til sidst forsvinder Okklusion af a. centralis retinae årsag: oftest embulus, evt. trombe symp: pludseligt synstab blindhed oftalmoskopi: bleg iskæmisk nethinde, kun macula lutea (årehindeforsyning) er rød diagnose: oftalmoskopi, evt. flourescensangiografi beh: ingen Okklusion af v. centralis retinae årsag: trombe blodophobning i den retinale vaskulatur nethinde- og papilødem mange blødninger, da blod ikke kan komme væk symp: betydelig synsnedsættelse diagnose: oftalmoskopi beh: laserbehandling kan forsøges, prognose dårlig Synsnerven og synsbanen Vaskulære tilstande Papilødem: okklusion af arteriesystemet, specielt aa. ciliares, Stasepapil: papilødem som skyldes forhøjet intrakranialt tryk. Oftest dobbeltsidig, (tumor/ kraftig arteriel hypertension) symp: tiltagende langsom synsnedsættelse, uger -mdr. beh: grundlidelse: (hypertension, lipoæmi, DM, embolikilder, arteriitis temporalis) prognose: dårlig Inflammatoriske tilstande opticus neurit årsag: lokale/ generelleinflammeatoriske CNS-tilstande: dissemineret sklerose, solitært, Papilødem: hvis inflammation nær papillen, symp: synsnedsættelse, hurtigt indsættende, evt. paracentralt skoton, evt. smerter beh: beskedent, måske steroider? Papilatrofi: årsag: lang tids papilødem, arvelige metaboliske sygdomme, tumorer, glaukom, Chiasmalidelser: årsag: midtlinie (hypofyse) tumorer: heteronym hemianopsi, endokronologiske symptomer Tractus opticus: årsag: oftest vaskulært (trombose, embolus, hæmoragi), evt. tumor: homonyme henianopsier Medicinske lidelsers udtryk i øjet Diabetes Refraktionsproblemer ofte refraktiosnsvingninger, da blodsukkeret ændrer linsens brydningsforhold. evt. 2 par briller presbyopi: starter tidligere Hornhinden lidt sartere, abrasio/ erosio opstår nemmere og heler over længere tid Grå stær lidt hyppigere Grøn stær neovaskulært glaukom: karnydannelser i kammervinklen, diabetikere predisponerede, årsag: nethindeiskæmi karstumilerende faktorer karnydannelser beh: laserbeh. af nethinde prognose: dårlig hvis kar er opstået, evt. øjefjernelse pga. tryksmerter, Diabetisk retinopati Iskæmisk form perifært, karprolifirationer glaslegemeblødninger bindevævsdannelse nethindeløsning Ødematøst blod-nethindebarriere brydning ødemdannelse lipid/protein udfældning (hårde eksudater) symptomløs begyndelse, screening vigtig manan.dk - Side 10 af 15 -

11 Onkologi primærtumor: melanom sekundærtumor: fra mamma, lunger Vaskulært Arteriel hypertension arteriel hypertension afspejles i retinas blodkar pga. autoregulationen fundus hypertonicus opdeling: [fundus=bund, øjenbaggrund v. oftalkmoskopi] FH I: afsmalning af arterier og kalibervekslen (arterier trukket sammen) FH II: FH I + krydsningsfænomener (afklemning af vener, hvor arterier/ vener krydses) FH III: FH II + infarkter og blod-nethindebarriere nedbrydning FH IV: FH III + papilødem FH III+IV: aktid alvorlige tilstande, FH I alvorligt hos gravide og unge Arteriel okklusion Amaurosis fugax [blindhed flygtig] forbigående blindhed pga. karokklusion, øvrige cns-affektioner, karotidstenosering, a. centralis retinae okklusion: irreversibelt synstab aa. cilieares okklusion: evt. iskæmisk papilbeskadigelse Arteriosklerose dårligst systemisk perfusionstryk synsnervepapil vulnerabel for tryksænkning glaukom Reumatiske sygdomme Mb. Sjögren, Arteriitis temporalis over >60 år alder, rammer større arterier som fører blod til hjerne/øjne, incl. a. temporalis inflammation i lamina elastica karokklusion funktionsudfald symp: smerter i temporalregionen, ømhed v. a. temporalis palpation, evt. stærkt reduceret syn diag: almen og lokalsymptomer, a. temporalis-biopsi, serologi-målinger beh: steroidterapi undgår synstab Neurologiske lidelser Papilødem, Stasepapil, opticus neurit, dobbeltsyn (øjenmuskelpareser), hovedpine synsfeltdefekter n. opticus: monokulær anopsi chisma opticus: heteronym hemianopsi tractus opticus/ synscortex: (kontralaterale) homonyme hemianopsier Thyroidea oftalmopati tyreotoksikose 1. øjenlågssymptomer årsag øget sympatikus von Graefes tegn: tilbage-opad-trækning af øvre øjenlåg v. nedad kigning insuff. horhinde beskyttelse 2. Infiltrativ oftalmopati årsag: reaktion og ødem i orbitas fedt, muskel, bindevæv, evt. autoimmunt betinget symp: dobbeltsyn, exoftalmus, evt. lagoftalmus konjunktival hyperæmi, n. opticus kompression, indskrænkede øjenbevægelser malign exoftalmus: tilstand med truet syn beh: intern medicinsk, corneabeskyttelse manan.dk - Side 11 af 15 -

12 Symptomorienteret oftalmologi Det røde øje Konjuntival injektion: konjunktival rødme og irritation årsag: infektion, inflammation, irritation, Ciliær injektion: ciliær rødme og smerte alvorlig tilstand årsag: irodocyklitis, glaukom, keratitis Subkonjunktival hæmoragi: def.: fladeformet udbredt hæmoragi, under conjuntiva, sædvanlige blodkar svære at se, årsag: ikke kendt, evt. beskadigelse af lille sart kar symp: ingen beh: kun hvis traumatisk anamnese: fremmedlegeme, evt. bagest perforation Episkleral rødme dybtliggende, mørkerød, ses sjældent årsag: inflammatorisk bindevævslidelse eller sekundær til anden infektion (tuberkulose) beskedne smerter: evt. både konjuntival og ciliær karakter, Injektionstype Synsnedsættelsens hastighed langsomt hurtigt intermitterende Konjunktival kroniske irritationstilstande. konjunktivitis allergisk /toksisk (infektiøs, allergisk, toksisk) ciliær kronisk iridocyklit. akut glaukom. akut iridocyclit. keratit. prodrom v. glaukom. recidiverende iritis. blegt, ikke injiceret refraktionsændringer. katarakt. diabetisk retinopati. senil maculadegeneration. åbentvinklet glaukom. glaslegemesammenfald. glaslegemeblødning. nethindeløsning. a. centralis retinae okklusion. v. centralis retinae okklusion. opticus neurit. Laserbehandling Argon-laser synligt grønt lys behandling: vaskulære nethindesygdomme: diabetisk retinopati, nethindehuller åbentvinklet grøn stær: kan åbne trabekelnetværket YAG-laser usynlige infrarøde stråler m. stor energi behandling: efterstær: skyde huller i linsemembran snævertvinklet grøn stær: skyde huller i iris (iridotomi) Excimer-laser ultraviolet lys, absorberes i hornhinden behandling: refraktionsanomalier amaurosis fugax. manan.dk - Side 12 af 15 -

13 Øjenskader Ætsning baseætsning farligste: trænger i dybden og denaturerer vævet symp: blandingsinjektion, betydelige smerter, mat horhinde (uklar lysreflex), abrasio: epiteldefekt m. flouresceinfarvning, beh: hurtigstartende effektiv skylning (sprøjte/ skyllesæt) indtil ph-neutral fornix inferior, antibiotisk salve, speciallæge Forbrænding lukkedefekt pga. externa beskadigelse, varig cornea ødelæggelse synstab beh: øjensalve, urglasforbinding UV-stråling solexponering, sneblindhed, svejseøjne symp: småblærer som brister på cornea, smertende (karatoconjunctivitis fotoelectrica) beh: antibiotisk salve, skopolamin (hvis iritis), lokalanastætika, antiinflammatorika Abrasio/ erosio cornea [afskrabning/ afgnavning] mekanisk/ kemisk påvirkning epitel løsnes /ødelægges symp: betydelige konjunktivale og ciliære smerter diag: fluorsceinfarvning beh: antibiotisk profylakse, skopolamin pga. ciliære smerter, øjenforbinding, opheling: 1-2 dage, Fremmedlegeme /ikke perforerende lokalisering: conjuntiva, øjenlåg, sclera eller cornea, symp: conjunktival irritation eller ciliære smerter, afh. af lokalisation, beh: fjerne fremmedlegeme: vatpind, øjenvending, hulmejsel, bor, skylning skopolamin: v. corneale fremmedlegemer for at dæmpe ciliær reaktion Fremmedlegeme /perforerende perforation i forreste afsnit fladt forreste kammer, pupil trukket mod perforation, hyphæma perforation i bageste afsnit nedsat syn pga. blødning fra corpus ciliare, årehinde, nethinde, evt. subconjuntival hæmoragi Kontusion zygomafraktur, brillehæmatom: blod samles i øjenregion v. basis cranii fraktur uden sclerabristning: blow-out fraktur trykbølge af sættes i bulbus: kontusion af cornea, iris, linse (løsrives), glaslegeme, retina, macula lutea (Berlins ødem) hyphæma med sclerabristning perforeret øje, meget reduceret syn beh: specialkirurgi Oftalmopædiatri Conjunctivitis hos spædbørn: gonoré, klamydia Skelen Kongenit ptose: amblyopifare Tårevejsstenose: tåreflåd, infektionsrisiko, evt. operation eller afventning på tandfrembrud Kongenit katarakt: ifb. rubella, virusinfektion Glaukom: pga. manglende trabelværk udvikling alvorlig hornhinde + synsnerveskade, hurtig indgriben Retinoblastom: malign nethindetumor (delvist arvelig), symp: skelen, oftalmoskopi: hvid retinal tumor, 8/år, Retinopathy of prematurity (ROP) dårlig perifær nethindeudvikling pga. for meget ilt til præmature, kar- bindevævsproliferation glaslegeme fyldes med bindevæv nethinde aftrækkes især < 1500 g, 10/år, diagnose v. oftalmoskopi, beh: laserkirurgi manan.dk - Side 13 af 15 -

14 Cases Diagnose: Kongenit glaukom. Der ses uklar cornea som følge af epitelialt ødem, endvidere buftalmi, (øget diameter af cornea). Der er op til 4-5 tilfælde om året i Danmark. Behandling: Kirurgisk, og hurtigst muligt for at forhindre varigt synstab. Diagnose: Bakteriel keratit. Der ses ciliær injektion, konjunktival rødme og uklar cornea. Der er pusdannelse. Behandling: Podning, dyrkning og resistensbestemmelse er vigtig. Der behandles initialt med bredspektret antibiotikum, når podningssvar foreligger anvendes smalspektret. For at smertelindre dryppes med mydriatikum. Differentialdiagnostisk: Svampekeratit bør overvejes. Diagnose: Efter podning og resistensbestemmelse behandles med et adækvat antimykotika. Behandlingen er langvarig. Der dryppes desuden med mydriaticum for at give ro i øjet og for at undgå synekier. Differentialdiagnostisk: Bakteriel keratit bør overvejes, hvorfor podning er vigtig. Diagnose: Bakteriel keratit med hypopyon. Behandling: Podning samt adækvat antibiotikum og steroid. Hypopyon er en ansamling af leukocytter og fibrin i forreste øjenkammer. Diagnose: Phlegmone orbitae. Kollateralt ødem ved sinuitis. Behandling: Behandling af sinuiten. Ved pusansamling i orbitae; udtømning. Adækvat antibiotisk behandling. Differentialdiagnose: Der bør overvejes traume og dakryocystit. Diagnose: Tyreotoksikose med exophthalmus. Behandling: Kortikosteroider kan forsøges. I sjældne tilfælde strålebehandling evt. kirurgisk behandling. Herudover symptomatisk behandling med viskøse øjendråber for at undgå evt. udtørring af cornea. På CTscanningsbilledet ses hypertrofi af m. rectus medialis, hvilket er et led i grundmorbus. Diagnose: Senil katarakt. Der skelnes mellem primær- og sekundær katarakt. Primær katarakt er aldersbetinget og findes i 3 typer: Nukleær katarakt. Kortikal katarakt (billede) Posterior subkapsulær katarakt. Sekundær katarakt opstår sekundært til f.eks. irit, diabetes mellitus samt ved traumer og længerevarende steroid behandling. Behandling: Operativ fjernelse af linse; oftest med indsættelse af kunstig linse (pseudophakos). Sygehistorie 22: 70-årig kvinde, der gennem det sidste døgn har fået akut synstab, tiltagende smerter i og omkring venstre øje, synet. Har endvidere hovedpine og kvalme med opkastninger. Diagnose: Akut snævervinklet glaukom. Tilstanden kræver hurtig behandling, da der kan opstå varige skader på n. opticus i løbet af få timer. Skaderne skyldes, at det intraokulære tryk overstiger perfusionstrykket, hvorved perfusionen kompromitteres. Behandling: Karboanhydrasehæmmer (Acetazolamid) per os, evt. i.v. Man kan evt. supplere med Glycerol per os (hyperosmolært). Der gives også samtidigt tryknedsættende dråber (betablokkere og pilokarpin). Når cornea er klar foretages iridektomi - husk også det andet øje. Differentialdiagnostisk: Det er vigtigt at kunne skelne mellem akut glaukom og iridocyklitis (= iritis, = forreste uveit) netop fordi synet er akut truet ved akut glaukom. Ved irit er pupillen kontraheret, og der er ikke nødvendigvis smerter og ingen almen utilpashed. manan.dk - Side 14 af 15 -

15 Diagnose: Abrasio corneae. Det er en meget smertefuld tilstand. Prognosen afhænger af, hvor dybt ætsningen går ned i cornea. Overfladiske ætsninger kan hele på få dage, men ved dybe ætsninger kan der ske henfald af cornea og cornea må transplanteres. Behandling: Æts regime: Skylning med vand til neutral ph (7-8). Mydriatikum der afslapper m. ciliaris, hvilket fører til smertelindring. Der behandles lokalt med antibiotikum profylaktisk. OBS! Lokal analgetika er epiteltoksisk, og disse bør ikke anvendes, da de vil hindre opheling. Diagnose: Perforatio corneae. Der ses ciliær injektion og hyphaema. Behandling: Profylaktisk antibiotika lokalt, mydriatikum for at undgå synekier, som smerterlindrer. Ved mistanke om perforation skal patienten skannes. Operation med suturering af perforationen. OBS! CAVE: MR-skanner ved patient. Fundusfoto af venstre øje viser flammeformede hæmoragier omgivende papillen, som er ødematøs, desuden staseprægede vener og retinalt ødem. Diagnose: Occlusio venae centralis retinae. Behandling: Det er vigtigt at udelukke kardiovaskulære sygdomme, f.eks. hypertension som er hyppig baggrundsrisikofaktor for centralveneokklusioner. Ca. 3/4 af patienterne har relativ god prognose med restitution af visus. Den resterende del af patienterne har dårlig prognose pga. iskæmi af nethinden og risiko for senere udvikling af neovaskulært glaukom. Sygehistorie 35: 87-årig kvinde klager over pludseligt synstab på venstre øje til lyssans. Patienten har haft ømhed af skulderåget de senere måneder og har desuden tindingehovedpine. Diagnose: Okklusion af arteria centralis retinae. Pga. patientens øvrige symptomer må man mistænke arteritis temporalis. Behandling: Der skal tages akut sænkning og iværksættes Prednisolonbehandling med mg dagligt, indtil diagnosen er afklaret for at forhindre tilsvarende attak på højre øje. Sygehistorie 37: 25-årig mand med diabetes gennem 9 år. Patientens diabetes har ikke været nem at regulere. Patienten har ingen øjenklager. Billedet viser højre øjengrund med en velafgrænset normal papil. Venerne er lidt mørke, men øvrige karforhold upåfaldende. Der ses omgivende macula, talrige retinale hæmoragier, mikroaneurismer, enkelte hårde ekssudater. Diagnose: Svær nonproliferativ retinopati, tydende på udtalt retinal iskæmi, formentlig som følge af dårlig diabetes regulation gennem adskillige år. Behandling: Optimering af den metaboliske regulation, regelmæssig screening for behandlingskrævende diabetisk retinopati. Sygehistorie 40: 27-årig mand med Type 1 diabetes gennem 15 år. Han har bemærket let aftagende læsesyn gennem det sidste års tid, og der har været fornemmelse af fluer for øjet, enkelte gange gennem de sidste måneder Fotografiet viser venstre øjes nethinde med papillen i nedre venstre hjørne. Der er store præretinale proliferationer sv.t. øvre temporale kvadrant. Talrige retinale hæmoragier og mange hårde ekssudater. Et enkelt cotton-wool spot under øvre karbue og desuden anes makulært ødem. Diagnose: Retinopathia diabetica proliferativa. Det drejer sig om svær retinal iskæmi med proliferative forandringer. De proliferative kar er abnormt svage og kan give anledning til mindre og større blødning i glaslegemet. Patientens symptomer skyldes formentlig mindre glaslegemeblødning og det makulære ødem. Behandling: Panretinal og fokal fotokoagulationsbehandling. Optimering af metabolisk kontrol og blodtryk. manan.dk - Side 15 af 15 -

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted Øjenskader Indhold 4 4 9 11 20 Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor Forsideillustration:

Læs mere

Øre, næse, hals kompendie

Øre, næse, hals kompendie Øre, næse, hals kompendie Indholdsfortegnelse: 1 1. Øret...2 2. Perifer facialisparese... 18 3. Næse, bihuler, ansigt... 20 4. Mundhulen og spytkirtlerne... 28 5. Pharynx... 35 6. Larynx... 39 7. Trachea

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Hvad er grøn stær (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles grøn stær? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Den lille Neurokirurg

Den lille Neurokirurg KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille Neurokirurg Af Asma Bashir, læge 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk Kompendium Kittelbog: s. 113-141 Basisbog

Læs mere

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes Diabetesforeningen, 2004 1. oplag, april 2004 :: 8.000 stk. Udgivet af Diabetesforeningen Rytterkasernen 1, 5000

Læs mere

Peter Kofoeds Patologi kompendium

Peter Kofoeds Patologi kompendium Opdateret af Manan: 16. januar 2004 PATOLOGI KOMPENDIE Følger opbygningen i E. Rubin Essential Pathology third edition. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske

Læs mere

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Nørrebrogade 8000 Aarhus C Tlf. 8949 3247 www.sundhed.dk OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 1/2011-0527 patientinformation ØJENAFDELING

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE

ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE 2 Aarhus Universitetshospital patientinformation OM BRILLER, KONTAKTLINSER OG OPERATION FOR

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? 7 7 8 8 9 11 12 Hvis du vil

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

Optikeren ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM nu komplet fra 0 180

Optikeren ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM nu komplet fra 0 180 Danmarks Optikerforening maj 2014 03 Optikeren ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM nu komplet fra 0 180 Partnerskab med os kan gøre enhver misundelig Timingen og mulighederne har aldrig været bedre end nu i forhold

Læs mere

Fakta om type 1-diabetes

Fakta om type 1-diabetes Fakta om Fakta om type 1-diabetes 1 type 1 Fakta om type 1-diabetes Baggrundsviden For at du skal kunne forstå sygdommen type 1-diabetes, vil jeg kort introducere hormonbegrebet for dig. Når det er vigtigt

Læs mere

OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER. for dit syn

OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER. for dit syn OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER for dit syn 1 Øjenlaser 18-45 år 5 Behandlingsmetoder 6 Trin for trin 8 Hyppige spørgsmål 10 Risici og bivirkninger 11 Linseudskiftning (RLE) fra 45 år 13 Behandlingsmetode

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord

Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord 1. Indledning Oftalmologi er det lægelige speciale, som beskæftiger sig medicinsk og kirurgisk med sygdomme i øjne og synsbaner herunder bestemmelse af brille- og

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET DINE ØJNE

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET DINE ØJNE Aldersforkalkning Forskning skaber nye behandlingsmetoder DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Regelmæssige tjek Øjensygdomme opdages i tide med eftersyn Hjælpemidler Der findes nye teknologiske

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING

SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING OUH SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING 5. UDGAVE Januar 2014. Michael Brix Jytte Kristiansen Morten Schultz Larsen 1 Indholdsfortegnelse Overekstremiteten voksne... 8 F. Claviculae DS 42.0...8

Læs mere