Vejledning til den undersøgende læge, 3 sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til den undersøgende læge, 3 sider"

Transkript

1 November 2001 jr/adm. Vejledning til den undersøgende læge, 3 sider Vores internationale union, Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) kræver, at alle kørere, der skal have udstedt et Internationalt- eller Mesterskabslicens, skal gennemgå en lægeundersøgelse, der godtgør, at pågældende kører er egnet til at deltage i motorcykel sports arrangementer. Den udfyldte Helbredsattest skal vedlægges ansøgningen om licens. Formålet med undersøgelsen er at fastslå, om ansøgeren fysisk og mentalt er egnet til at beherske en motorcykel for at sikre sikkerheden for andre kørere, officials og publikum, under hensyntagen til den type af løb, køreren ansøger om licens til. Følgende grundlag bedes anvendt: Visse legemlige skavanker udelukker muligheden for at udstede det ønskede licens. Lemmer Ansøgeren skal have tilstrækkelig brug af sine lemmer til fuldt ud at kunne beherske sin motorcykel under løb. En ansøger med organisk eller funktionel tab af et lem eller dele af et lem, bør muligvis henvises til en specialist på området. Syn Afstandssyn bør ikke være under 6/6 (1.0 eller 10/10) på hvert øje (med briller/linser, hvis ansøgeren bruger sådanne). Ansøgere med svagt eller intet syn på et øje og som har haft denne defekt i mindst et år, kan deltage i konkurrencer i Trial. I dette tilfælde skal synet på det gode øje være mindst 6/6 (1.0 eller 10/10) uden briller eller linser og køreren må have en tilfredsstillende afstandsbedømmelse. Hvis kørerens ansøgning om licens godkendes, skal han bære dobbelt beskyttelse på det gode øje, når han deltager i løb. Hvis der er tvivl om at køreren kan skelne farver, skal køreren i alle tilfælde, Trial undtaget, klart kunne skelne mellem farverne på røde, grønne, blå, gule, sorte og hvide flag. Det anbefales her at udføre en enkel praktisk test under forhold, der svarer til et løb. Døvhed Komplet døvhed på begge ører vil forhindre køreren i at kunne få udstedt licens, Trial undtaget...2 Danmarks Motor Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Telefon: Telefax:

2 Vejledning til den undersøgende læge Sukkersyge Generelt kan det ikke anbefales, at personer der lider af diabetes, deltager i motorcykel sports arrangementer. En diabetiker med velreguleret diabetes, som ikke forårsager hypo- eller hyperglykæmiske anfald, og som ikke har komplikationer i form af neuropati eller nogen form for opthalmoskopiske tegn på vaskulære komplikationer, kan godkendes som egnet til at deltage. Hjerte og kredsløb Et hjertetilfælde eller alvorlige hjerte kredsløbs sygdomme vil normalt udelukke en kører fra motorsport. Speciel opmærksomhed henledes på uregelmæssigt blodtryk og hjerterytme. I sådanne tilfælde skal en hjertespecialist udstede en attest, der indeholder resultatet af de tests, denne har fundet relevante at udføre. Denne attest skal vedlægges Helbredsattesten som bilag. For kørere over 50 år skal der laves et arbejds-ekg, udvisende et gunstigt resultat. Neurologiske og psykiatriske forstyrrelser Generelt vil ansøgere med alvorlige neurologiske og psykiatriske forstyrrelser ikke få udstedt licens. Besvimelsesanfald eller uforklarlige anfald med tab af bevidsthed til følge Der vil ikke kunne udstedes licens, hvis ansøgeren er epileptiker, har lidt af et enkelt epileptisk anfald eller har lidt af et uforklarligt, pludseligt tab af bevidsthed. Afhængighed af alkohol og narkotika Ansøgere, der er afhængige af alkohol eller narkotika, vil ikke få udstedt licens. Procedure hvis lægen er i tvivl om kørerens helbredsmæssige egnethed Lægen, der udfører undersøgelsen, kan føle sig ude af stand til at godkende kørerens egnethed. I dette tilfælde bedes lægen udfylde formularen, sætte sit kryds i den relevante boks og sætte sit stempel og underskrift på. Herefter sendes formularen til Danmarks Motor Union, Idrættens Hus, 2605 Brøndby sammen med sine observationer inkl. forhistorie. Finder den undersøgende læge det nødvendigt, kan hun eller han foreslå at få ansøgeren undersøgt af en læge udpeget af DMU...3 Danmarks Motor Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Telefon: Telefax:

3 Vejledning til den undersøgende læge Undersøgelsens omkostninger Licensansøgeren afholder selv omkostningerne i forbindelse med helbredsundersøgelsen, samt eventuelle omkostninger forbundet med udfyldelsen af skemaet. Helbredsundersøgelsens gyldighedsperiode Helbredsundersøgelsen gælder 1 år. I forbindelse med ansøgning om licens i et nyt licens år, skal der foretages en ny undersøgelse. Hvis en kører i forbindelse med en ulykke er kommet alvorligt til skade, skal der foretages en ny undersøgelse. Danmarks Motor Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Telefon: Telefax:

4 MEDICINSK HISTORIE MEDICAL HISTORY 2 sider / pages Personlige oplysninger / personal dat a : FMN: DMU Efternavn Last name Fornavn First name Adresse Address Post nr. Zip code eller hovedpine Loss of consciousness for any reason, dizziness or headache Epilepsi eller krampetilfælde Epilepsy or convulsions By Town CPR nr. Køn: Mand Kvinde Date of birth Sex: Male Female Skemaet bedes udfyldt af ansøgeren eller forældre/værge, hvis ansøgeren er mindreårig. Medical History (to be completed by applicant or responsible parent/guardian if applicant is a minor) Nej / no Ja / yes Detaljer / details Har du nogensinde været bevidstløs (uanset årsag), lidt af svimmelhed Problemer med synet, bortset fra brugen af briller Eye problems (except glasses) Lider du af astma Asthma Har du allergi overfor nogen former for medicin eller andre medikamenter Allergy to medicines or drugs Lider du af sukkersyge Diabetes Lider du af hjertesygdomme eller har du haft problemer med hjertet Heart problems Unormalt blodtryk Blood pressure disorder Maveproblemer (mavesår og lignende) Stomach problems (ulcer, etc.) Problemer med urinveje / kønsorganer Uro-genital problems Bilag A Appendix A

5 MEDICINSK HISTORIE MEDICAL HISTORY Nej / no Ja / yes Detaljer / details Sindssygdom eller nervelidelser Mental or nervous disorder Lidelser i arme eller ben, inkl. muskelkramper og stivhed i led Problems with arms or legs, incl. muscle cramp or joint stiffness Blodlidelser med blødningstendens Blood disorder with tendency to bleedings Har du gennemgået operationer Operations Tager du dagligt medicin eller andre medikamenter Do you take medicine or drugs regularly Lider du af andre sygdomme Other illnesses Bilag A Appendix A Side / page 2 a b c d e Jeg er ikke på et midicinsk grundlag blevet udelukket fra at deltage i nogen former for sport I have not been banned, on medical grounds, from taking part in any other sport Jeg tager ingen medicin og misbruger ikke alkohol I do not take drugs and do not abuse alcohol I tilfælde af en ulykke giver jeg enhver kompetent person lov til at give mig den nødvendige behandling, medicinsk og/eller kirurgisk, inklusive tilførsel af blod eller blodprodukter. Jeg giver også lov til, at oplysninger om min medicinske tilstand af Stævnelægen må gives til Stævnelederen og til min egen læge og familie. In case of emergency, I authorise any qualified person to administer the necessary treatment, medical and/or surgical, including the administration of blood or blood products. I also agree to information concerning my medical condition being given by the Doctor in Charge to the Clerk of the Course, and to my own doctor and relatives. Jeg erklærer hermed, at de oplysninger, jeg har givet, er sandheden. I declare that the information that I have given is the truth Jeg giver lov til, at de oplysninger i skemaet 'Helbredsundersøgelse' må sendes til min Nationale Motorcykelsports Union (DMU), hvor disse vil blive behandlet fortroligt. I agree to the information on the Medical Examination Form being sent to my FMN, where same will be treated as confidential material. Dato Date Ansøgerens underskrift (eller forældre/værge, hvis ansøgeren er mindreårig Signature of applicant (or responsible Parent or Guardian if a minor)

6 Helbredsundersøgelse MEDICAL EXAMINATION Personlige oplysninger / personal data : Efternavn Last name Fornavn First name Adresse Address Post nr. Zip code CPR nr. Date of birth By Town FMN: Køn: Mand Kvinde Sex: Male Female Bilag B Appendix B 2 sider / pages DMU Skemaet bedes udfyldt af ansøgeren læge. The Form to be completed by the applicants doctor. Hjerte og kredsløb Cardio-vascular system Unormal Abnormal Detaljer (hvis unormal) Details (if abnormal) Blodtryk / blood pressure Puls / Pulse Luftveje / Respiratory system Nervesystemet / Nervous system Kranienerver / Head Perifere nerver / Peripheral Ører, næse og svælg, specielt balanceorganerne i øret Ear, nose and throat, in particular vestibulocochlear apparatus Højre / right Venstre / left Bevægeevne i / Locomotorsystem Højre arm / Right arm Venstre arm / Left arm Højre ben / Right leg Venstre ben / Left Leg Ryggrad / Spine

7 Helbredsundersøgelse MEDICAL EXAMINATION Bilag B Appendix B Mave-tarmsystem, mavemuskler (brok) Abdomen (hernia) Urinprøve / Urine Protein / Albumen Sukker / Glucose Øjne / Eyes Afstandssyn, uden briller/linser Distant vision without correction Højre / right Venstre / left Afstandssyn, med briller/linser hvis sådanne bruges Distant vision with correction Højre / right Venstre / left Kommentarer i øvrigt Any other comments Unormal Abnormal Detaljer (hvis unormal) Details (if abnormal) Side / page 2 Undertegnede bekræfter, at denne person er egnet til at deltage i motorcykel sports arrangementer I, the undersigned, certify that this person is fit to take part in motorcycle events Undertegnede bekræfter, at denne person er IKKE EGNET til at deltage i motorcykel sports arrangementer I, the undersigned, certify that this person is NOT FIT fit to take part in motorcycle events Jeg anbefaler, at denne person bliver undersøgt af en af Danmarks Motor Union udpeget læge I recommend that this person be examined by a doctor appointed by Danmarks Motor Union. Dato Date Lægens underskrift og stempel Signature and stamp of the Doctor

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet I medfør af 2, stk. 2, 6, stk. 5, 21 h, stk. 2, 22, stk. 6, og 24 c, stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Livsforsikring for Medlemmer af Diabetesforeningen Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Aftalen om gruppelivsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as, som agent

Læs mere

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 1 ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK 1. National lovgivning... 2 1.1. Gennemførelse [artikel 18]... 2 1.2. Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2]...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Side 1 af 17 VEJ nr 9606 af 12/12/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-12-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den fulde tekst Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET Ansøgerens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By.: Formålet med helbredsattesten er at anskueliggøre, om du lider af en sygdom, som kan have betydning for arbejdet

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

1 Lider eller har forsikringssøgende lidt af: Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger, se ovenfor.

1 Lider eller har forsikringssøgende lidt af: Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger, se ovenfor. Navn: CPR-nr.: - Stilling: Aftalenr.: Adresse: Postnr.: By: Du skal henvende dig til egen læge for at få attesten udfyldt. Hvert af lægens spørgsmål skal besvares. Gennemlæs svarene og underskriv herefter

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

HELBREDSSKEMA FOR PERSONER OVER 75 ÅR

HELBREDSSKEMA FOR PERSONER OVER 75 ÅR Personer, der er fyldt 75 år på afrejsetidspunktet eller fylder 75 år på rejsen, skal indsende medicinske oplysninger inden hver rejse. Selskabets lægekonsulenter afgør, om der kan udstedes forhåndstilsagn

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende.

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende. Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

DVBF Transferinformation

DVBF Transferinformation Sekretariatet Turnering/cap August 2014 DVBF Transferinformation Til klubber med hold i VolleyLigaen og 1. division Denne information er delt ind i 6 afsnit. 1. Danske myndigheder - arbejds- og opholdstilladelse

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

TRANSPERSONAL TRAINING INTRODUKTIONSMATERIALE TIL UDDANNELSEN I HOLOTROPISK ÅNDEDRÆTSTERAPI & TRANSPERSONLIG PSYKOLOGI

TRANSPERSONAL TRAINING INTRODUKTIONSMATERIALE TIL UDDANNELSEN I HOLOTROPISK ÅNDEDRÆTSTERAPI & TRANSPERSONLIG PSYKOLOGI TRANSPERSONAL TRAINING INTRODUKTIONSMATERIALE TIL UDDANNELSEN I HOLOTROPISK ÅNDEDRÆTSTERAPI & TRANSPERSONLIG PSYKOLOGI HOLOWORLD CONSULT & ID ACADEMY 2015 2 ID Academy Slimmingevej 34 4100 Ringsted Tlf:

Læs mere

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs reviderede udkast til en Design Law Treaty i høring.

Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs reviderede udkast til en Design Law Treaty i høring. Til Patent- og Varemærkestyrelsens høringskreds Vores ref.: 11/133 21. august 2012 Din ref.: Høring vedrørende revideret udkast til Design Law Treaty - DLT Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs

Læs mere

DN042_ MALE OR FEMALE OBSERVATION Interviewer:BESTEM RESPONDENTENS KØN UD FRA EGEN OBSERVATION (SPØRG HVIS DU ER I TVIVL) 1. Mand 2.

DN042_ MALE OR FEMALE OBSERVATION Interviewer:BESTEM RESPONDENTENS KØN UD FRA EGEN OBSERVATION (SPØRG HVIS DU ER I TVIVL) 1. Mand 2. Share w2 Questionnaire version 2.7 2006-09-27 IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent CM003_ CHOICE RESPONDENT FINANCE Senere i løbet

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere