Vejen til en ægte innovation er ikke en lige linje.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til en ægte innovation er ikke en lige linje."

Transkript

1 ITERATIV ZIG ZAG Vejen til en ægte innovation er ikke en lige linje. Behov Indsigt Tankesættet må hele tiden skifte mellem forskellige definitioner af udfordringer, uopdagede ønsker og løsninger indtil en Indsigt (Eureka øjeblik) opstår. Fokus bevæger sig konstant mellem nye måder at definere uopdagede ønsker og nye løsninger. Indsigt opstår når problem og løsning samudvikles. Det er faktisk en rodet affære! Sådan en iterativ zig-zag tænkning er helt I modstrid med det vante tankemæssige mønster vi er opfostret med. Vi har lært at identificere et veldefineret problem og systematisk anvende velafprøvede metoder og værktøjer til løsningen. Innovativ tænkning starter med at bryde båndene fra vores vanetænkning. Hver side af præsenterer en ny referenceramme for udviklende tænkning. INNOVATION Innovation handler om, at skille eksisterende løsninger ad, analysere delene og sætte dem sammen på nye måder med et mål af kreativitet, så ny værdi opstår. Eksempel på løsningerne vi kan innovere i AMU. Det kan være måden vi tilrettelægger undervisningen. Måden vi deler viden blandt undervisere på. Måden vi etablerer virksomhedskontakter på osv. intro Innovation handler således ikke om at få idéer faktisk kan idéer være direkte ødelæggende når der skal skabes innovation! Innovation handler om at se de uopdagede ønsker og herefter udtænke geniale løsninger ved at bruge mange idéer der sikrer, at de uopdagede ønsker kan omsættes til innovative løsninger der virker i praksis. Eksempel på et uopdaget ønske kunne være: At kursisterne har brug for støtte at omsætte de nye færdigheder til praksis hjemme i egen virksomhed.

2 INNOVATIONCUBE BAGGRUND AMU udfordres til aktivt at understøtte innovative tankegange og bidrage med innovative værktøjer til gavn for både medarbejdere og virksomheder. For at styrke AMU s position skal AMU kvalificeres til at understøtte innovative processer på arbejdspladsniveau. Initiativet har sit primære sigte mod skolerne og dernæst fokus mod arbejdspladserne. Udgangspunktet for innovative værktøjer til AMU er. intro VÆRKTØJ TIL INNOVATION : FORMÅL Formålet med at arbejde med innovation på AMU-uddannelserne er at skabe innovation i forhold til både egenskole og på arbejdspladserne. Træningen har to hovedformål: dels at deltagerne kan anvende de udviklede værktøjer i praksis og dels at de lærer at forholde sig innovativt til egen praksis. En bærende idé er, at AMU s målrettede arbejde med innovative processer på arbejdspladsniveau må og skal have betydning dels for skolernes faglighed og for måden deltagerne undervises på. Værktøjskassen understøtter innovative tankegange og ved anvende værktøjerne omsætter du innovation til praksis. intro

3 HÅNDTAG 1 Udsigt til masser af nye muligheder! en "linse" der spotter nye muligheder! peger på hvordan man bliver ubestridt markedsleder og gør konkurrence irrelevant! hjælper os til at indse, at vi ikke skaber nye, innovative løsninger ved at gentage fortidens mønstre. Der skal nyt til, før vi bevæger sig ind på områder, hvor vi kan identificere det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Som i Theory U handler det om ''presencing' viser hvordan man gør det i praksis. RESULTATERNE KOMMER - NÅR MAN ANVENDER DE RIGTIGE METODER 1. Downloading 2. Seeing Innovations- CUBE: Analyse og nedbrydning af eksisterende løsninger Innovations- CUBE: Udvikling og opbygning af køreklarer idéer til radikal innovation 7. Performing 6. Prototyping 3. Sensing InnovationsCUBE: Uhæmmet brug af kreativitet i idéudvikling 5. Crystallizing 4. Presensing

4 HÅNDTAG 2 Nye ideer der bryder grænser og går på tværs gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect. Det handler om, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige kulturer Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. HÅNDTAG 3 Hurtige læringscyklusser I "The Toyota Way understreges, at en succes skabes ved at se på flere "løsningssæt" snarere end at fokusere på et. Tilgangen kræver hurtige læringscyklusser til at generere mange løsninger hurtigt og derefter nedkoge dem så man står tilbage med de bedste til sidst. hjælper os med at udvinde dette ekstrakt.

5 HÅNDTAG 4 Reduktion af risici fra start Risiko er innovationens naturlige følgesvend. hjælper os med at minimere elementer der skaber risiko - enten ved helt fjerne dem eller reducere dem. hjælper os med at spotte, hvad Clayton Christensen i sin bog kalder "The Innovator's Dilemma" - udfordringer fra forstyrrende strategier og konkurrenter. giver os mulighed for at identificere disse trusler tidligt nok til at modvirke dem. HÅNDTAG 5 Involvering af interessenter. skaber en "fælles fodslag" og fælles sprog mellem alle berørte parter. Interessenterne lærer at arbejde med først at definere og derefter bidrage til løsning af et givet problem. engagerer alle ved at "bringe fremtiden til stede". gør det muligt for alle interessenter at blive involveret efterhånden som det nye koncept udvikler sig.

6 HÅNDTAG 6 K r y s t a l k u g l e m å l i n g e r giver os mulighed for at bruge målinger til at forudsige mulige resultater. hjælper med kvantitative analyser i alle udviklingsfaserne. THE DIFFUSION OF INNOVATIONS!! Rogers!skitserer!hvordan!spredningen!af!en!innova2on!eller!en!trend!sker!blandt! individer.!! Ifølge!Rogers!sker!spredningen!over!2d!gennem!en!række!kanaler!blandt! medlemmer!af!et!socialt!system.!rogers!betragter!en!innova2on!som!et!objekt,!en! trend!eller!en!ide,!der!opfa>es!som!ny!af!en!målgruppe.!! Det!væsentlige!for!Rogers!er!at!se!på,!hvad!det!er!der!bestemmer,!at!ét!produkt! anvendes!af!en!gruppe!brugere!frem!for!et!andet,!der!2lfredss2ller!samme!behov.! Diffusionsteorien!søger!at!beskrive!adop2onsmønsteret!og!hvordan!og!hvorfor!en! innova2on!bliver!succesfuld.!!! Rogers!påstår!at!vi!kan!lære!af!de!oprindelige!diffusionsteorier!inden!for!sociologien.!!! Pointen!er,!at!man!må!fokusere!på!netværk,!sociale!systemer!og! kommunika2onsstrukturers!betydning!for!spredningen!af!innova2oner.!!! Diffusionsteoriens!sigte!er,!at!målgruppen!skal!skabe!og!dele!informa2on!med! hinanden!og!herigennem!opnå!en!fælles!forståelse!for!innova2onens!muligheder.!!!!!!!

7 ADOPTION LIFE CYCLE The tipping point De!fem!modtagergrupper!! Rogers!inddeler!individerne!i!fem!segmenter,!som!adskiller!sig!ved!forskellige!måder!at!tage!en!trend!eller! innova2on!2l!sig.!rogers!placerer!modtagerne!alt!eeer,!hvor!påvirkelige!de!er!i!distribu2onen!af!en!innova2on!! det!vil!sige,!alt!eeer!hvor!hur2ge!de!er!2l!at!adoptere!en!innova2on.!de!fem!segmenter!er:!!! Nyskaberne!(Innovators),!De!2dlige!2lslu>ere!(Early!Adopters),!Det!2dlige!flertal!(Early!Majority),!Det!sene!flertal! (Late!Majority)!,!Smølerne!(Laggards)!!!! INNOVATION CUBEREGLER FOR INNOVATION

8 IG INDIVIDUELT => GRUPPE Individuel opgaveløsning først typisk 5 min. For hvert input producerer du 3-15 NOTE- ITs. Skriv mere end blot stikord skriv mere uddybende og med blokbogstaver I gruppen. En efter en ligger I egne input frem en idé/et input af gangen byg videre sorter når NOTE-IT rammer bordpladen Herefter finder I mønstre og samler I op medens I konkretiserer og dokumenterer SØG ENKELHED IKKE KOMPLEKSITET Henry Ford søgte konstant enkelheden. Kompleksitet er fjenden. Han sagde at stort set alt hvad vi gør er mere komplekst end det behøver at være. Fakta: Succes med innovation ankommer altid på vingerne af enkelhed.

9 SE DET STORE BILLEDE FØR I GÅR NED I PIXELS Innovation starter med tænkning i store helheder og overordnede sammenhænge. Vi skal kunne se det store billede inden vi går i detaljer. Fundamentalt betyder det: Du må tænke i store helheder også mens du arbejder i detaljen på den måde sikrer du at alt bevæger sig i den rigtige retning. BYG PÅ ET FUNDAMENT AF ENIGHED Spild ikke egen og andres tid på endeløse argumenter i starten af jeres projekt. Byg et fundament af enighed. Find ud af hvad I er enige om og sæt så i gang. Fakta: Mange uenigheder vil forsvinde efterhånden som du følger CUBEN side for side. Lad ikke det du ikke kan gøre forstyrre det du kan gøre.

10 SØG OG DYRK FORSKELLIGHED Opmuntr til forskellige perspektiver særligt i starten af jeres projekt. Få så mange idéer og problemer på så tidligt som muligt. Særligt fra interessenter som senere vil blive væsentlige støtter for jer. TIP: Vær ikke bekymret for for mange deltagere fra start af. I kan altid reducere senere. Byg med de mange et bredt ejerskab til innovationen helt fra start. SÆT ET HØJT TEMPO Innovation kræver at vi flytter os hurtigt. En krop der hviler, ender med til sidst at falde i søvn! Innovation er at eksperimentere jo flere eksperimenter jo større chance for gennembrud. Fakta: Bevægelse fremad skaber agilitet ingen bevægelse skaber stilstand (prøv at parkere en bil der holder stille!)

11 HOLD FOKUS 1. Repeter metoden sikr at alle har en forståelse 2. Planlæg arbejdsprocessen med tid og delmål jf. trin for trin guiden 3. Gå i gang løs opgaven 4. Evaluer resultaterne 5. Evaluer metoden spektrumanalyse + lærepunkter. Spektrumanalyse: " Hvad fungerede godt? " Mindre godt? " Idéer og forslag til forbedringer? CUBEREGLERNE

12 VÆRKTØJ TIL INNOVATION : KRITISKE SUCCESFAKTORER 1. Villighed til at være i strækzonen 2. Dedikerede og engagerede deltagere og trænere på forløbet. Alle skal ville det og være villige til også at gøre en aktiv indsats mellem samlingerne 3. Klare og enkle definitioner på begreber og enkle visuelle vejledninger og målrettede værktøjer 4. Massiv brug af elektroniske medier (Skype, Youtube mv.) i før-, under- og efterfasen 5. Øvelser og opgaver fra praksis målrettet hele VEU-området 6. Eksempler hentet fra dagligdagen 7. Involverende og anerkendende pædagogik. intro VIRKEMIDLER Coatede A5 kort Korte videoklip til hvert værktøj A0 posters + + Hver af CUBENS 6 sider samles i samme videosekvens.

13 INTRODUKTION INNOVATIONCUBE Se de forskellige slides præsenteret på INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Udsigt til masser af nye muligheder. CUBEN giver os en "linse" der spotter nye muligheder, samtidig med at den afslører problemer og dårligdomme med de løsninger vi har i dag. Indsigt. CUBEN hjælper os til at indse, at fundamentale problemer ikke kan løses med tankegange, der hører fortiden til. Vi skaber ikke nye, innovative løsninger ved blot at gentage fortidens mønstre. CUBEN hjælper os til at identificerer det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Det som C. Otto Scharmer kalder ''presencing'' i bogen, Theory U - Leading from the Future as it Emerges. Nye ideer der bryder grænser og går på tværs. CUBEN gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect" der viser, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige "kulturer." Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. CUBEN indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. intro

14 INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Udsigt til masser af nye muligheder. CUBEN giver os en "linse" der spotter nye muligheder, samtidig med at den afslører problemer og dårligdomme med de løsninger vi har i dag. Indsigt. CUBEN hjælper os til at indse, at fundamentale problemer ikke kan løses med tankegange, der hører fortiden til. Vi skaber ikke nye, innovative løsninger ved blot at gentage fortidens mønstre. CUBEN hjælper os til at identificerer det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Det som C. Otto Scharmer kalder ''presencing'' i bogen, Theory U - Leading from the Future as it Emerges. Nye ideer der bryder grænser og går på tværs. CUBEN gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect" der viser, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige "kulturer." Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. CUBEN indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. intro INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Udsigt til masser af nye muligheder. CUBEN giver os en "linse" der spotter nye muligheder, samtidig med at den afslører problemer og dårligdomme med de løsninger vi har i dag. Indsigt. CUBEN hjælper os til at indse, at fundamentale problemer ikke kan løses med tankegange, der hører fortiden til. Vi skaber ikke nye, innovative løsninger ved blot at gentage fortidens mønstre. CUBEN hjælper os til at identificerer det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Det som C. Otto Scharmer kalder ''presencing'' i bogen, Theory U - Leading from the Future as it Emerges. Nye ideer der bryder grænser og går på tværs. CUBEN gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect" der viser, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige "kulturer." Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. CUBEN indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. intro

15 INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Udsigt til masser af nye muligheder. CUBEN giver os en "linse" der spotter nye muligheder, samtidig med at den afslører problemer og dårligdomme med de løsninger vi har i dag. Indsigt. CUBEN hjælper os til at indse, at fundamentale problemer ikke kan løses med tankegange, der hører fortiden til. Vi skaber ikke nye, innovative løsninger ved blot at gentage fortidens mønstre. CUBEN hjælper os til at identificerer det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Det som C. Otto Scharmer kalder ''presencing'' i bogen, Theory U - Leading from the Future as it Emerges. Nye ideer der bryder grænser og går på tværs. CUBEN gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect" der viser, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige "kulturer." Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. CUBEN indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. intro INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Hurtige læringscyklusser. Iagttagere af Toyota såsom Jeffrey Likér siger i sin bog "The Toyota Way", at succes skabes ved at se på flere "løsning sæt" snarere end at fokusere på en. Det kræver hurtige læringscyklusser til at generere mange løsninger og herefter nedkoge dem så man står tilbage med de bedste til sidst. CUBEN hjælper os med at udvinde dette ekstrakt. Reduktion af risici fra start. Risici er innovationens naturlige følgesvend. CUBEN hjælper os med at minimere de elementer der skaber risiko - enten ved helt fjerne dem eller reducere dem betragteligt. CUBEN hjælper os med at spotte det som Clayton Christensen i sin bog kalder "The Innovator's Dilemma" udfordringer fra forstyrrende strategier og virksomheder. giver os mulighed for at identificere disse trusler tidligt nok til at modvirke dem. Involvering af interessenter. CUBEN skaber "fælles fodslag" og fælles sprog mellem alle parter. Interessenterne lærer at arbejde med først at definere og derefter bidrage til løsning af et givet problem. intro

16 I innovationskrydset skabes EUREKA når et uopdaget ønske finder en løsning Uopdagede ønsker Løsninger Der findes to typer af ønsker: INNOVATIONCUBE HOVEDIDÉEN Indsigt 1) De kendte ønsker. Den synlige del af isbjerget der kan ses og høres af alle 2) De uopdagede ønsker. Skjult under isbjerget. De største muligheder ligger i at udforske og afkode dem før andre! Uopdagede ønsker er huller eller mangler i de ønsker der allerede tilgodeses. Eureka er græsk og betyder: Jeg har fundet det! og kan henføres til Archimedes, som siges at have råbt Eureka! Eureka! idet han pludselig opdager en metode til at finde ud af hvor meget af guldet i Kong Hiero s kongekrone der er blevet legeret. I dag bruger vi udtrykket når et uopdaget ønske gennem indsigt finder en løsningsmodel. Tre sæt af viden Indsigt Nye Løsninger /Ting gør os I stand til at bevæge os ind I de tre dimensioner af viden der er nødvendige for at skabe en ny forretningsmodel, product, service eller strategi. Siderne 2 & 3 sætter os I stand til at finde de uopdagede ønsker Siderne 4 & 5 hjælper os med at afdække de bedste llsninger eller Ting, hvis vi skal dække ønskerne. Siderne 1 & 6 gør os I stand til at tilføre indsigt og målinger så vi kan træffe de bedste beslutninger Uopdagede Ønsker INNOVATION

17 Side 1 Overblik Afklaring af fokus, nuværende model, mål, brune og gule bananer, udfordringer, hajkort INNOVATIONCUBE Side 2 Værdi Side 6 Måling 1 AS-IS Side 4 Idéer Side 6 Måling 2 TO-BE Grønne bananer og uopdagede ønsker årsager til spild Udgangspunktet: Måling af værdi og spild i nuværende model Søg mange idéer gennem udsyn og kombiner idéer Resultatet måling af værdi og spild i den fremtidige model Hver af de 6 sider i er en slags linse der giver ny synsvinkler eller nye måder at tænke på. Sammen udgør de 6 sider innovationsprocessen. Side 3 Spild Side 5 Løsninger Prototyping Side 1 Overblik INNOVATIONCUBE Side 4 Idéer Side 3 Spild Indsigt Side 6 Måling Ting Løsninger Hver af de 6 sider i er en slags linse der giver ny synsvinkler eller nye måder at tænke på. Sammen udgør de 6 sider innovationsprocessen. Side 2 Værdi Side 5 Løsninger

18 Side 1 Overblik Afklaring af fokus, nuværende model, mål, brune og gule bananer, udfordringer, hajkort INNOVATIONCUBE Side 2 Værdi Side 6 Måling 1 AS-IS Side 4 Idéer Side 6 Måling 2 TO-BE Grønne bananer og uopdagede ønsker årsager til spild Udgangspunktet: Måling af værdi og spild i nuværende model Søg mange idéer gennem udsyn og kombiner idéer Resultatet måling af værdi og spild i den fremtidige model Hver af de 6 sider i er en slags linse der giver ny synsvinkler eller nye måder at tænke på. Sammen udgør de 6 sider innovationsprocessen. Side 3 Spild Side 5 Løsninger Prototyping INNOVATIONCUBE BESKRIVELSE AF SIDERNE Side! Indhold! Opstart!af!innova1onsprocessen.!Det!handler!om!at!indramme!og!konkre1sere!den! 1! Overblik! løsning!i!har!valgt!at!innovere.!gennem!fælles!billeddannelse,!udpegning!af!udfordringer,! afdækning!af!hajkort!og!målformuleringer!skabes!grundlaget!for!innova1on! 2! Uopdagede! ønsker! Vi!skal!i!vores!innova1onsarbejde!ikke!fokusere!på!virksomheders!eller!deltageres!behov!! de!kender!ikke!alle!de!mange!muligheder,!det!gør!vi.!vi!!finder!de!uopdagede!ønsker!som! giver!os!succes.! Allerede!før!vi!går!i!gang!med!skabe!innova1on!ved!vi!at!følgesvenden!oGe!er!nyt!og!mere! 3! Spild! spild.!vi!skal!forsøger!stoppe!spildet,!før!det!starter!!vi!afdækker!årsager!1l!spild!og!sikre! at!vi!i!vores!frem1dige!løsninger!imødegår!spild.! 4! Udsyn! Al!innova1on!kræver!en!eller!anden!grad!af!Udsyn.!Jo!mere!vi!kommer!udenfor!vores! skal!i!forsøget!på!at!udforske!og!udvikle,!jo!hur1gere!vil!vi!få!nye!ideer,!der!skaber! innova*ve,løsninger.,vi!opfinder!ikke!nye!løsninger,!vi!låner!idéer!1l!innova1ve!løsninger.! 5! Løsninger! Når!vi!designer!nye!løsninger!bevæger!vi!os!væk!fra!tradi1onel!"brainstorming.!Det!gode! spørgsmål!er! Kan!vi?!Nye!løsninger!opstår!ved!at!kombinere!både!gamle!og!nye!ideer.! Vi!!kombinerer!systema1sk!forskellige!ideer!for!at!skabe!nye!løsninger?!! 6! Måling! Vi!skal!måle!for!at!lære!og!ikke!for!at!bevise.!Gennem!målinger!opbygger!vi!et!system!der! hjælper!os!1l!at!finde!de!bedste!løsninger.!!det!handler!om!hvordan!man!måler!det,!der!er! meningsfyldt!og!ikke!blot!det,!der!er!let!at!måle!når!det!handler!om!innova1on.!!

19 INNOVATIONCUBE OVERBLIK VÆRKTØJER 1! Side! Værktøjer! Overblik! Fælles!billede! Udfordringer! Hajkort! Målet! 2! Uopdagede! ønsker! Grønne!bananer! 3! Spild! Spild!i!dag! Fjern!årsager! 1l!spild! 4! Udsyn! Søg!eGer!nye! idéer! Kombiner! idéer! 5! Løsninger! Rugekassen! Første! prototype! 6! Måling! Lære!gennem! måling! INNOVATIONCUBE SIDE 1, OVERBLIK 1! Side! Værktøjer! Overblik! Fælles!billede! Udfordringer! Hajkort! Målet! Se de forskellige slides præsenteret på

20 SIDE 1 : FÆLLES BILLEDE For at kunne innovere starter I med at skabe et fælles billede af hvordan I forstår og oplever den løsning I har valgt at innovere, fungerer i dag. Det fælles billede hjælper efterfølgende til et perspektivskifte da I når I kigger ned på jeres poster pludselig ser verden fra oven helt som en ballonskipper. Trin for trin guide: 1. Tegn på et stort stykke A0-papir jeres fælles billede. Illustrer hovedelementerne, aktører mv. i den nuværende løsning det kan være virksomhederne, deltagerens arbejdsplads skolens faciliteter, undervisere mv. 2. Vis dernæst flowet i det fælles billede eksempelvis at deltagerne tilmelder sig, deltager på tre moduler og afslutter på den måde bliver det fælles billede en slags storyboard 3. I en boks nederst til højre i det fælles billede skrives de behov løsningen i dag dækker 4. Marker med trafiklys i hvilket omfang I synes behovene dækkes tilfredsstillende. SIDE 1 : FÆLLES BILLEDE

21 SIDE 1 : FÆLLES BILLEDE SIDE 1 : UDFORDRINGER Værktøjet UDFORDRINGER sikrer at innovationen også kommer til at handle om at løse de grundlæggende udfordringer der er i den nuværende løsning. Hvis udfordringerne identificeres tidligt, er der bedre tid til at løse dem og til at få interessenterne knyttet sammen og få forberedt innovationsrejsen. Trin for trin guide: 1. Hver deltager udpeger individuelt de udfordringer vedkommende ser i den nuværende løsning som input til det fælles billede. Svar på Hvad er de største udfordringer? 2. Deltagerne sætter deres post-it på flip-over. Deltagerne drøfter input. Uenighed parkeres for senere håndtering 3. De 5 7 største udfordringer flyttes fra flip-over til det fælles billede ved at udpege det sted hvor udfordringen er (markeret med rød cirkel) og med blokbogstaver skrive udfordringens navn. Arbejdet med udfordringer har til formål at skærpe fokus på behovene for innovation.

22 SIDE 1 : UDFORDRINGER Demotiverede deltagere Taber gejsten Mislykket planlægning SIDE 1 : HAJKORT Vi kan ikke forudsige fremtiden, men vi kan forudsige effekten af de tre kræfter der skaber fremtiden. De tre hajer. Hajkortet er vores bud på hvordan hajerne vil svømme rundt om vores fremtidige innovative løsning. OS De tre hajer Hajen på Markedspladsen. Intet marked står stille forbrugerne forandrer sig hele tiden Teknologi Hajen. Teknologiske fremskridt stopper aldrig Konkurrence Hajen. Den mest ondskabsfulde af de tre hajer - andre der stjæler fra os og/eller kopierer os. Vi må til enhver tid vide hvor disse hajer svømmer ligesom det er vigtigt at vide hvor de vil være i morgen. At svømme med hajerne. Alle løsninger, uanset hvor ideelle de er når de undfanges, blot er overgangsfænomener. De tre forandringens hajer sørger konstant for at skiftende markeder, nye teknologier og ændringer i konkurrencebilledet vil ændre det oprindelige formål og mulighederne. Så alle innovationer vil med stor sandsynlighed skulle ændres igen på et senere tidspunkt.

23 SIDE 1 : HAJKORT Opgaven er at beskrive de tre trusler i tre tidsdimensioner for at forstå de fremtidige omgivelser. OS Skridt er nutid. Hink er næste generation og Spring er fremtid. Tænkningen tvinger os til at bevæge os mentalt ud af nutiden og begynde at forestille os hvordan omgivelserne vil se ud i fremtiden. Opgaven er alene at vi forholder os til hvordan de fremtidige omgivelser kommer til at se ud og ikke om hvordan man overlever og tilpasser sig udviklingen. Trin for trin guide: 1. Alle skriver i stikord på post-it deres scenarier for fremtiden, for så vidt angår de tre forandringens hajer. 2. Deltager sætter deres post-it på flip-over. Deltagerne drøfter input. Uenighed parkeres for senere håndtering 3. Deling af synspunkter. Afsløre spørgsmål der må bearbejdes. 4. Undgå at forudsige jeres egen strategi. Fokuser på at forholde dig til hvordan I tror omgivelserne vil udvikle sig. Regel om Hajer. Følg med i bevægelsen af forandringens hajer for at undgå at blive overrasket af dem. SIDE 1 : HAJKORT HAJ SKRIDT HINK SPRING Hajen på markedspladsen Teknologihajen Konkurrencehajen

24 SIDE 1 : MÅLET Innovation kræver induktiv tænkning (baglæns tænkning). Det er omvendt af hvad vi normalt tænker. Vi bruger normalt deduktiv tænkning når vi bevæger os fra nu situationen og til fremtid. Fordi vi ser på vore nuværende ressourcer og tænker indenfor kendte rammer. Innovativ tænkning vender dette på hovedet! Når vi skal innovere starter vi med slutmålet og bevæger os tilbage til udgangspunktet. Ved at arbejde os baglæns finder vi l nye veje udenfor de velafstukne stier af vanetænkning og erfaring. Innovativ tænkning handler om ikke den gå de klassiske vej fra middel til mål. Induktiv tænkning handler om at gå fra mål til middel. Vi må forestille os at vi starter på bjergtoppen, vi vil bestige og at vi derefter arbejde os nedefter for at finde den bedste vej op. SIDE 1 : MÅLET Med slutmålet i sigte. Innovation starter med intentionen om, at vi vil noget særligt derfor er slutmålet vigtigt. Trin for trin guide: 1. Start med at synkronisere teamets forståelse af slutmålene. Forsøg at opnå alles tilsagn til det fælles formål. 2. Lad hver deltager individuelt udforme egne svar på Hvad, Hvorfor & Hvornår og undgå Hvordan. 3. Deltagerne sætter deres post-it på flip-over. Deltagerne drøfter input. Uenighed parkeres for senere håndtering 4. Arbejdet med slutmål har til formål at afdække uoverensstemmelser mellem deltagerne og rejse nye spørgsmål om formålet. Undgå dyk ænder, dvs. situationer hvor man borer sig ned I tekniske detaljer og krav. Husk: Individuel overvejelse først! Dernæst gruppediskussion.

25 SIDE 1 : MÅLET Hvad? Hvorfor? Hvornår?

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Ledelse på attraktive arbejdspladser 1 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Indhold 3 Kære leder 4 Attraktiv arbejdsplads 6 Dine

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere