Vejen til en ægte innovation er ikke en lige linje.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til en ægte innovation er ikke en lige linje."

Transkript

1 ITERATIV ZIG ZAG Vejen til en ægte innovation er ikke en lige linje. Behov Indsigt Tankesættet må hele tiden skifte mellem forskellige definitioner af udfordringer, uopdagede ønsker og løsninger indtil en Indsigt (Eureka øjeblik) opstår. Fokus bevæger sig konstant mellem nye måder at definere uopdagede ønsker og nye løsninger. Indsigt opstår når problem og løsning samudvikles. Det er faktisk en rodet affære! Sådan en iterativ zig-zag tænkning er helt I modstrid med det vante tankemæssige mønster vi er opfostret med. Vi har lært at identificere et veldefineret problem og systematisk anvende velafprøvede metoder og værktøjer til løsningen. Innovativ tænkning starter med at bryde båndene fra vores vanetænkning. Hver side af præsenterer en ny referenceramme for udviklende tænkning. INNOVATION Innovation handler om, at skille eksisterende løsninger ad, analysere delene og sætte dem sammen på nye måder med et mål af kreativitet, så ny værdi opstår. Eksempel på løsningerne vi kan innovere i AMU. Det kan være måden vi tilrettelægger undervisningen. Måden vi deler viden blandt undervisere på. Måden vi etablerer virksomhedskontakter på osv. intro Innovation handler således ikke om at få idéer faktisk kan idéer være direkte ødelæggende når der skal skabes innovation! Innovation handler om at se de uopdagede ønsker og herefter udtænke geniale løsninger ved at bruge mange idéer der sikrer, at de uopdagede ønsker kan omsættes til innovative løsninger der virker i praksis. Eksempel på et uopdaget ønske kunne være: At kursisterne har brug for støtte at omsætte de nye færdigheder til praksis hjemme i egen virksomhed.

2 INNOVATIONCUBE BAGGRUND AMU udfordres til aktivt at understøtte innovative tankegange og bidrage med innovative værktøjer til gavn for både medarbejdere og virksomheder. For at styrke AMU s position skal AMU kvalificeres til at understøtte innovative processer på arbejdspladsniveau. Initiativet har sit primære sigte mod skolerne og dernæst fokus mod arbejdspladserne. Udgangspunktet for innovative værktøjer til AMU er. intro VÆRKTØJ TIL INNOVATION : FORMÅL Formålet med at arbejde med innovation på AMU-uddannelserne er at skabe innovation i forhold til både egenskole og på arbejdspladserne. Træningen har to hovedformål: dels at deltagerne kan anvende de udviklede værktøjer i praksis og dels at de lærer at forholde sig innovativt til egen praksis. En bærende idé er, at AMU s målrettede arbejde med innovative processer på arbejdspladsniveau må og skal have betydning dels for skolernes faglighed og for måden deltagerne undervises på. Værktøjskassen understøtter innovative tankegange og ved anvende værktøjerne omsætter du innovation til praksis. intro

3 HÅNDTAG 1 Udsigt til masser af nye muligheder! en "linse" der spotter nye muligheder! peger på hvordan man bliver ubestridt markedsleder og gør konkurrence irrelevant! hjælper os til at indse, at vi ikke skaber nye, innovative løsninger ved at gentage fortidens mønstre. Der skal nyt til, før vi bevæger sig ind på områder, hvor vi kan identificere det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Som i Theory U handler det om ''presencing' viser hvordan man gør det i praksis. RESULTATERNE KOMMER - NÅR MAN ANVENDER DE RIGTIGE METODER 1. Downloading 2. Seeing Innovations- CUBE: Analyse og nedbrydning af eksisterende løsninger Innovations- CUBE: Udvikling og opbygning af køreklarer idéer til radikal innovation 7. Performing 6. Prototyping 3. Sensing InnovationsCUBE: Uhæmmet brug af kreativitet i idéudvikling 5. Crystallizing 4. Presensing

4 HÅNDTAG 2 Nye ideer der bryder grænser og går på tværs gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect. Det handler om, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige kulturer Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. HÅNDTAG 3 Hurtige læringscyklusser I "The Toyota Way understreges, at en succes skabes ved at se på flere "løsningssæt" snarere end at fokusere på et. Tilgangen kræver hurtige læringscyklusser til at generere mange løsninger hurtigt og derefter nedkoge dem så man står tilbage med de bedste til sidst. hjælper os med at udvinde dette ekstrakt.

5 HÅNDTAG 4 Reduktion af risici fra start Risiko er innovationens naturlige følgesvend. hjælper os med at minimere elementer der skaber risiko - enten ved helt fjerne dem eller reducere dem. hjælper os med at spotte, hvad Clayton Christensen i sin bog kalder "The Innovator's Dilemma" - udfordringer fra forstyrrende strategier og konkurrenter. giver os mulighed for at identificere disse trusler tidligt nok til at modvirke dem. HÅNDTAG 5 Involvering af interessenter. skaber en "fælles fodslag" og fælles sprog mellem alle berørte parter. Interessenterne lærer at arbejde med først at definere og derefter bidrage til løsning af et givet problem. engagerer alle ved at "bringe fremtiden til stede". gør det muligt for alle interessenter at blive involveret efterhånden som det nye koncept udvikler sig.

6 HÅNDTAG 6 K r y s t a l k u g l e m å l i n g e r giver os mulighed for at bruge målinger til at forudsige mulige resultater. hjælper med kvantitative analyser i alle udviklingsfaserne. THE DIFFUSION OF INNOVATIONS!! Rogers!skitserer!hvordan!spredningen!af!en!innova2on!eller!en!trend!sker!blandt! individer.!! Ifølge!Rogers!sker!spredningen!over!2d!gennem!en!række!kanaler!blandt! medlemmer!af!et!socialt!system.!rogers!betragter!en!innova2on!som!et!objekt,!en! trend!eller!en!ide,!der!opfa>es!som!ny!af!en!målgruppe.!! Det!væsentlige!for!Rogers!er!at!se!på,!hvad!det!er!der!bestemmer,!at!ét!produkt! anvendes!af!en!gruppe!brugere!frem!for!et!andet,!der!2lfredss2ller!samme!behov.! Diffusionsteorien!søger!at!beskrive!adop2onsmønsteret!og!hvordan!og!hvorfor!en! innova2on!bliver!succesfuld.!!! Rogers!påstår!at!vi!kan!lære!af!de!oprindelige!diffusionsteorier!inden!for!sociologien.!!! Pointen!er,!at!man!må!fokusere!på!netværk,!sociale!systemer!og! kommunika2onsstrukturers!betydning!for!spredningen!af!innova2oner.!!! Diffusionsteoriens!sigte!er,!at!målgruppen!skal!skabe!og!dele!informa2on!med! hinanden!og!herigennem!opnå!en!fælles!forståelse!for!innova2onens!muligheder.!!!!!!!

7 ADOPTION LIFE CYCLE The tipping point De!fem!modtagergrupper!! Rogers!inddeler!individerne!i!fem!segmenter,!som!adskiller!sig!ved!forskellige!måder!at!tage!en!trend!eller! innova2on!2l!sig.!rogers!placerer!modtagerne!alt!eeer,!hvor!påvirkelige!de!er!i!distribu2onen!af!en!innova2on!! det!vil!sige,!alt!eeer!hvor!hur2ge!de!er!2l!at!adoptere!en!innova2on.!de!fem!segmenter!er:!!! Nyskaberne!(Innovators),!De!2dlige!2lslu>ere!(Early!Adopters),!Det!2dlige!flertal!(Early!Majority),!Det!sene!flertal! (Late!Majority)!,!Smølerne!(Laggards)!!!! INNOVATION CUBEREGLER FOR INNOVATION

8 IG INDIVIDUELT => GRUPPE Individuel opgaveløsning først typisk 5 min. For hvert input producerer du 3-15 NOTE- ITs. Skriv mere end blot stikord skriv mere uddybende og med blokbogstaver I gruppen. En efter en ligger I egne input frem en idé/et input af gangen byg videre sorter når NOTE-IT rammer bordpladen Herefter finder I mønstre og samler I op medens I konkretiserer og dokumenterer SØG ENKELHED IKKE KOMPLEKSITET Henry Ford søgte konstant enkelheden. Kompleksitet er fjenden. Han sagde at stort set alt hvad vi gør er mere komplekst end det behøver at være. Fakta: Succes med innovation ankommer altid på vingerne af enkelhed.

9 SE DET STORE BILLEDE FØR I GÅR NED I PIXELS Innovation starter med tænkning i store helheder og overordnede sammenhænge. Vi skal kunne se det store billede inden vi går i detaljer. Fundamentalt betyder det: Du må tænke i store helheder også mens du arbejder i detaljen på den måde sikrer du at alt bevæger sig i den rigtige retning. BYG PÅ ET FUNDAMENT AF ENIGHED Spild ikke egen og andres tid på endeløse argumenter i starten af jeres projekt. Byg et fundament af enighed. Find ud af hvad I er enige om og sæt så i gang. Fakta: Mange uenigheder vil forsvinde efterhånden som du følger CUBEN side for side. Lad ikke det du ikke kan gøre forstyrre det du kan gøre.

10 SØG OG DYRK FORSKELLIGHED Opmuntr til forskellige perspektiver særligt i starten af jeres projekt. Få så mange idéer og problemer på så tidligt som muligt. Særligt fra interessenter som senere vil blive væsentlige støtter for jer. TIP: Vær ikke bekymret for for mange deltagere fra start af. I kan altid reducere senere. Byg med de mange et bredt ejerskab til innovationen helt fra start. SÆT ET HØJT TEMPO Innovation kræver at vi flytter os hurtigt. En krop der hviler, ender med til sidst at falde i søvn! Innovation er at eksperimentere jo flere eksperimenter jo større chance for gennembrud. Fakta: Bevægelse fremad skaber agilitet ingen bevægelse skaber stilstand (prøv at parkere en bil der holder stille!)

11 HOLD FOKUS 1. Repeter metoden sikr at alle har en forståelse 2. Planlæg arbejdsprocessen med tid og delmål jf. trin for trin guiden 3. Gå i gang løs opgaven 4. Evaluer resultaterne 5. Evaluer metoden spektrumanalyse + lærepunkter. Spektrumanalyse: " Hvad fungerede godt? " Mindre godt? " Idéer og forslag til forbedringer? CUBEREGLERNE

12 VÆRKTØJ TIL INNOVATION : KRITISKE SUCCESFAKTORER 1. Villighed til at være i strækzonen 2. Dedikerede og engagerede deltagere og trænere på forløbet. Alle skal ville det og være villige til også at gøre en aktiv indsats mellem samlingerne 3. Klare og enkle definitioner på begreber og enkle visuelle vejledninger og målrettede værktøjer 4. Massiv brug af elektroniske medier (Skype, Youtube mv.) i før-, under- og efterfasen 5. Øvelser og opgaver fra praksis målrettet hele VEU-området 6. Eksempler hentet fra dagligdagen 7. Involverende og anerkendende pædagogik. intro VIRKEMIDLER Coatede A5 kort Korte videoklip til hvert værktøj A0 posters + + Hver af CUBENS 6 sider samles i samme videosekvens.

13 INTRODUKTION INNOVATIONCUBE Se de forskellige slides præsenteret på INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Udsigt til masser af nye muligheder. CUBEN giver os en "linse" der spotter nye muligheder, samtidig med at den afslører problemer og dårligdomme med de løsninger vi har i dag. Indsigt. CUBEN hjælper os til at indse, at fundamentale problemer ikke kan løses med tankegange, der hører fortiden til. Vi skaber ikke nye, innovative løsninger ved blot at gentage fortidens mønstre. CUBEN hjælper os til at identificerer det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Det som C. Otto Scharmer kalder ''presencing'' i bogen, Theory U - Leading from the Future as it Emerges. Nye ideer der bryder grænser og går på tværs. CUBEN gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect" der viser, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige "kulturer." Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. CUBEN indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. intro

14 INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Udsigt til masser af nye muligheder. CUBEN giver os en "linse" der spotter nye muligheder, samtidig med at den afslører problemer og dårligdomme med de løsninger vi har i dag. Indsigt. CUBEN hjælper os til at indse, at fundamentale problemer ikke kan løses med tankegange, der hører fortiden til. Vi skaber ikke nye, innovative løsninger ved blot at gentage fortidens mønstre. CUBEN hjælper os til at identificerer det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Det som C. Otto Scharmer kalder ''presencing'' i bogen, Theory U - Leading from the Future as it Emerges. Nye ideer der bryder grænser og går på tværs. CUBEN gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect" der viser, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige "kulturer." Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. CUBEN indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. intro INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Udsigt til masser af nye muligheder. CUBEN giver os en "linse" der spotter nye muligheder, samtidig med at den afslører problemer og dårligdomme med de løsninger vi har i dag. Indsigt. CUBEN hjælper os til at indse, at fundamentale problemer ikke kan løses med tankegange, der hører fortiden til. Vi skaber ikke nye, innovative løsninger ved blot at gentage fortidens mønstre. CUBEN hjælper os til at identificerer det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Det som C. Otto Scharmer kalder ''presencing'' i bogen, Theory U - Leading from the Future as it Emerges. Nye ideer der bryder grænser og går på tværs. CUBEN gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect" der viser, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige "kulturer." Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. CUBEN indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. intro

15 INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Udsigt til masser af nye muligheder. CUBEN giver os en "linse" der spotter nye muligheder, samtidig med at den afslører problemer og dårligdomme med de løsninger vi har i dag. Indsigt. CUBEN hjælper os til at indse, at fundamentale problemer ikke kan løses med tankegange, der hører fortiden til. Vi skaber ikke nye, innovative løsninger ved blot at gentage fortidens mønstre. CUBEN hjælper os til at identificerer det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Det som C. Otto Scharmer kalder ''presencing'' i bogen, Theory U - Leading from the Future as it Emerges. Nye ideer der bryder grænser og går på tværs. CUBEN gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect" der viser, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige "kulturer." Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. CUBEN indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. intro INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Hurtige læringscyklusser. Iagttagere af Toyota såsom Jeffrey Likér siger i sin bog "The Toyota Way", at succes skabes ved at se på flere "løsning sæt" snarere end at fokusere på en. Det kræver hurtige læringscyklusser til at generere mange løsninger og herefter nedkoge dem så man står tilbage med de bedste til sidst. CUBEN hjælper os med at udvinde dette ekstrakt. Reduktion af risici fra start. Risici er innovationens naturlige følgesvend. CUBEN hjælper os med at minimere de elementer der skaber risiko - enten ved helt fjerne dem eller reducere dem betragteligt. CUBEN hjælper os med at spotte det som Clayton Christensen i sin bog kalder "The Innovator's Dilemma" udfordringer fra forstyrrende strategier og virksomheder. giver os mulighed for at identificere disse trusler tidligt nok til at modvirke dem. Involvering af interessenter. CUBEN skaber "fælles fodslag" og fælles sprog mellem alle parter. Interessenterne lærer at arbejde med først at definere og derefter bidrage til løsning af et givet problem. intro

16 I innovationskrydset skabes EUREKA når et uopdaget ønske finder en løsning Uopdagede ønsker Løsninger Der findes to typer af ønsker: INNOVATIONCUBE HOVEDIDÉEN Indsigt 1) De kendte ønsker. Den synlige del af isbjerget der kan ses og høres af alle 2) De uopdagede ønsker. Skjult under isbjerget. De største muligheder ligger i at udforske og afkode dem før andre! Uopdagede ønsker er huller eller mangler i de ønsker der allerede tilgodeses. Eureka er græsk og betyder: Jeg har fundet det! og kan henføres til Archimedes, som siges at have råbt Eureka! Eureka! idet han pludselig opdager en metode til at finde ud af hvor meget af guldet i Kong Hiero s kongekrone der er blevet legeret. I dag bruger vi udtrykket når et uopdaget ønske gennem indsigt finder en løsningsmodel. Tre sæt af viden Indsigt Nye Løsninger /Ting gør os I stand til at bevæge os ind I de tre dimensioner af viden der er nødvendige for at skabe en ny forretningsmodel, product, service eller strategi. Siderne 2 & 3 sætter os I stand til at finde de uopdagede ønsker Siderne 4 & 5 hjælper os med at afdække de bedste llsninger eller Ting, hvis vi skal dække ønskerne. Siderne 1 & 6 gør os I stand til at tilføre indsigt og målinger så vi kan træffe de bedste beslutninger Uopdagede Ønsker INNOVATION

17 Side 1 Overblik Afklaring af fokus, nuværende model, mål, brune og gule bananer, udfordringer, hajkort INNOVATIONCUBE Side 2 Værdi Side 6 Måling 1 AS-IS Side 4 Idéer Side 6 Måling 2 TO-BE Grønne bananer og uopdagede ønsker årsager til spild Udgangspunktet: Måling af værdi og spild i nuværende model Søg mange idéer gennem udsyn og kombiner idéer Resultatet måling af værdi og spild i den fremtidige model Hver af de 6 sider i er en slags linse der giver ny synsvinkler eller nye måder at tænke på. Sammen udgør de 6 sider innovationsprocessen. Side 3 Spild Side 5 Løsninger Prototyping Side 1 Overblik INNOVATIONCUBE Side 4 Idéer Side 3 Spild Indsigt Side 6 Måling Ting Løsninger Hver af de 6 sider i er en slags linse der giver ny synsvinkler eller nye måder at tænke på. Sammen udgør de 6 sider innovationsprocessen. Side 2 Værdi Side 5 Løsninger

18 Side 1 Overblik Afklaring af fokus, nuværende model, mål, brune og gule bananer, udfordringer, hajkort INNOVATIONCUBE Side 2 Værdi Side 6 Måling 1 AS-IS Side 4 Idéer Side 6 Måling 2 TO-BE Grønne bananer og uopdagede ønsker årsager til spild Udgangspunktet: Måling af værdi og spild i nuværende model Søg mange idéer gennem udsyn og kombiner idéer Resultatet måling af værdi og spild i den fremtidige model Hver af de 6 sider i er en slags linse der giver ny synsvinkler eller nye måder at tænke på. Sammen udgør de 6 sider innovationsprocessen. Side 3 Spild Side 5 Løsninger Prototyping INNOVATIONCUBE BESKRIVELSE AF SIDERNE Side! Indhold! Opstart!af!innova1onsprocessen.!Det!handler!om!at!indramme!og!konkre1sere!den! 1! Overblik! løsning!i!har!valgt!at!innovere.!gennem!fælles!billeddannelse,!udpegning!af!udfordringer,! afdækning!af!hajkort!og!målformuleringer!skabes!grundlaget!for!innova1on! 2! Uopdagede! ønsker! Vi!skal!i!vores!innova1onsarbejde!ikke!fokusere!på!virksomheders!eller!deltageres!behov!! de!kender!ikke!alle!de!mange!muligheder,!det!gør!vi.!vi!!finder!de!uopdagede!ønsker!som! giver!os!succes.! Allerede!før!vi!går!i!gang!med!skabe!innova1on!ved!vi!at!følgesvenden!oGe!er!nyt!og!mere! 3! Spild! spild.!vi!skal!forsøger!stoppe!spildet,!før!det!starter!!vi!afdækker!årsager!1l!spild!og!sikre! at!vi!i!vores!frem1dige!løsninger!imødegår!spild.! 4! Udsyn! Al!innova1on!kræver!en!eller!anden!grad!af!Udsyn.!Jo!mere!vi!kommer!udenfor!vores! skal!i!forsøget!på!at!udforske!og!udvikle,!jo!hur1gere!vil!vi!få!nye!ideer,!der!skaber! innova*ve,løsninger.,vi!opfinder!ikke!nye!løsninger,!vi!låner!idéer!1l!innova1ve!løsninger.! 5! Løsninger! Når!vi!designer!nye!løsninger!bevæger!vi!os!væk!fra!tradi1onel!"brainstorming.!Det!gode! spørgsmål!er! Kan!vi?!Nye!løsninger!opstår!ved!at!kombinere!både!gamle!og!nye!ideer.! Vi!!kombinerer!systema1sk!forskellige!ideer!for!at!skabe!nye!løsninger?!! 6! Måling! Vi!skal!måle!for!at!lære!og!ikke!for!at!bevise.!Gennem!målinger!opbygger!vi!et!system!der! hjælper!os!1l!at!finde!de!bedste!løsninger.!!det!handler!om!hvordan!man!måler!det,!der!er! meningsfyldt!og!ikke!blot!det,!der!er!let!at!måle!når!det!handler!om!innova1on.!!

19 INNOVATIONCUBE OVERBLIK VÆRKTØJER 1! Side! Værktøjer! Overblik! Fælles!billede! Udfordringer! Hajkort! Målet! 2! Uopdagede! ønsker! Grønne!bananer! 3! Spild! Spild!i!dag! Fjern!årsager! 1l!spild! 4! Udsyn! Søg!eGer!nye! idéer! Kombiner! idéer! 5! Løsninger! Rugekassen! Første! prototype! 6! Måling! Lære!gennem! måling! INNOVATIONCUBE SIDE 1, OVERBLIK 1! Side! Værktøjer! Overblik! Fælles!billede! Udfordringer! Hajkort! Målet! Se de forskellige slides præsenteret på

20 SIDE 1 : FÆLLES BILLEDE For at kunne innovere starter I med at skabe et fælles billede af hvordan I forstår og oplever den løsning I har valgt at innovere, fungerer i dag. Det fælles billede hjælper efterfølgende til et perspektivskifte da I når I kigger ned på jeres poster pludselig ser verden fra oven helt som en ballonskipper. Trin for trin guide: 1. Tegn på et stort stykke A0-papir jeres fælles billede. Illustrer hovedelementerne, aktører mv. i den nuværende løsning det kan være virksomhederne, deltagerens arbejdsplads skolens faciliteter, undervisere mv. 2. Vis dernæst flowet i det fælles billede eksempelvis at deltagerne tilmelder sig, deltager på tre moduler og afslutter på den måde bliver det fælles billede en slags storyboard 3. I en boks nederst til højre i det fælles billede skrives de behov løsningen i dag dækker 4. Marker med trafiklys i hvilket omfang I synes behovene dækkes tilfredsstillende. SIDE 1 : FÆLLES BILLEDE

21 SIDE 1 : FÆLLES BILLEDE SIDE 1 : UDFORDRINGER Værktøjet UDFORDRINGER sikrer at innovationen også kommer til at handle om at løse de grundlæggende udfordringer der er i den nuværende løsning. Hvis udfordringerne identificeres tidligt, er der bedre tid til at løse dem og til at få interessenterne knyttet sammen og få forberedt innovationsrejsen. Trin for trin guide: 1. Hver deltager udpeger individuelt de udfordringer vedkommende ser i den nuværende løsning som input til det fælles billede. Svar på Hvad er de største udfordringer? 2. Deltagerne sætter deres post-it på flip-over. Deltagerne drøfter input. Uenighed parkeres for senere håndtering 3. De 5 7 største udfordringer flyttes fra flip-over til det fælles billede ved at udpege det sted hvor udfordringen er (markeret med rød cirkel) og med blokbogstaver skrive udfordringens navn. Arbejdet med udfordringer har til formål at skærpe fokus på behovene for innovation.

22 SIDE 1 : UDFORDRINGER Demotiverede deltagere Taber gejsten Mislykket planlægning SIDE 1 : HAJKORT Vi kan ikke forudsige fremtiden, men vi kan forudsige effekten af de tre kræfter der skaber fremtiden. De tre hajer. Hajkortet er vores bud på hvordan hajerne vil svømme rundt om vores fremtidige innovative løsning. OS De tre hajer Hajen på Markedspladsen. Intet marked står stille forbrugerne forandrer sig hele tiden Teknologi Hajen. Teknologiske fremskridt stopper aldrig Konkurrence Hajen. Den mest ondskabsfulde af de tre hajer - andre der stjæler fra os og/eller kopierer os. Vi må til enhver tid vide hvor disse hajer svømmer ligesom det er vigtigt at vide hvor de vil være i morgen. At svømme med hajerne. Alle løsninger, uanset hvor ideelle de er når de undfanges, blot er overgangsfænomener. De tre forandringens hajer sørger konstant for at skiftende markeder, nye teknologier og ændringer i konkurrencebilledet vil ændre det oprindelige formål og mulighederne. Så alle innovationer vil med stor sandsynlighed skulle ændres igen på et senere tidspunkt.

23 SIDE 1 : HAJKORT Opgaven er at beskrive de tre trusler i tre tidsdimensioner for at forstå de fremtidige omgivelser. OS Skridt er nutid. Hink er næste generation og Spring er fremtid. Tænkningen tvinger os til at bevæge os mentalt ud af nutiden og begynde at forestille os hvordan omgivelserne vil se ud i fremtiden. Opgaven er alene at vi forholder os til hvordan de fremtidige omgivelser kommer til at se ud og ikke om hvordan man overlever og tilpasser sig udviklingen. Trin for trin guide: 1. Alle skriver i stikord på post-it deres scenarier for fremtiden, for så vidt angår de tre forandringens hajer. 2. Deltager sætter deres post-it på flip-over. Deltagerne drøfter input. Uenighed parkeres for senere håndtering 3. Deling af synspunkter. Afsløre spørgsmål der må bearbejdes. 4. Undgå at forudsige jeres egen strategi. Fokuser på at forholde dig til hvordan I tror omgivelserne vil udvikle sig. Regel om Hajer. Følg med i bevægelsen af forandringens hajer for at undgå at blive overrasket af dem. SIDE 1 : HAJKORT HAJ SKRIDT HINK SPRING Hajen på markedspladsen Teknologihajen Konkurrencehajen

24 SIDE 1 : MÅLET Innovation kræver induktiv tænkning (baglæns tænkning). Det er omvendt af hvad vi normalt tænker. Vi bruger normalt deduktiv tænkning når vi bevæger os fra nu situationen og til fremtid. Fordi vi ser på vore nuværende ressourcer og tænker indenfor kendte rammer. Innovativ tænkning vender dette på hovedet! Når vi skal innovere starter vi med slutmålet og bevæger os tilbage til udgangspunktet. Ved at arbejde os baglæns finder vi l nye veje udenfor de velafstukne stier af vanetænkning og erfaring. Innovativ tænkning handler om ikke den gå de klassiske vej fra middel til mål. Induktiv tænkning handler om at gå fra mål til middel. Vi må forestille os at vi starter på bjergtoppen, vi vil bestige og at vi derefter arbejde os nedefter for at finde den bedste vej op. SIDE 1 : MÅLET Med slutmålet i sigte. Innovation starter med intentionen om, at vi vil noget særligt derfor er slutmålet vigtigt. Trin for trin guide: 1. Start med at synkronisere teamets forståelse af slutmålene. Forsøg at opnå alles tilsagn til det fælles formål. 2. Lad hver deltager individuelt udforme egne svar på Hvad, Hvorfor & Hvornår og undgå Hvordan. 3. Deltagerne sætter deres post-it på flip-over. Deltagerne drøfter input. Uenighed parkeres for senere håndtering 4. Arbejdet med slutmål har til formål at afdække uoverensstemmelser mellem deltagerne og rejse nye spørgsmål om formålet. Undgå dyk ænder, dvs. situationer hvor man borer sig ned I tekniske detaljer og krav. Husk: Individuel overvejelse først! Dernæst gruppediskussion.

25 SIDE 1 : MÅLET Hvad? Hvorfor? Hvornår?

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden Toyota Kata Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Vej- og Trafiknetværket Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Kreativitet = Uhæmmet anvendelse af viden Kommunikation og samarbejde er bevidste og ubevidste vaner Adfærd

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Large-Scale Change Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Hvad handlede dagen om? Gå-hjem-møde om Large-Scale forandringsprocesser Den 21. august inviterede Spark netværket til at udforske, hvad Large-Scale

Læs mere

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar 2012 17. august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO mette@argo.dk 2616 0032 Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev Navnet ARGO ARGO

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Program. Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse. April 10 / 1

Program. Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse. April 10 / 1 Program Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse April 10 / 1 Formål Inspiration: Hvorfor bør vi praktisere positiv psykologi i APV- arbejdet

Læs mere

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk Horse in Harmony Uddannelse Hvorfor denne uddannelse? Denne uddannelse er blevet udviklet i harmoni med min vision om at gøre verden til et bedre sted at være for heste og deres mennesker. Jeg ønsker at

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder Samskabende godmorgen øvelse Siden sidst Seminar 1 Seminariet hvor mindset var i fokus Seminariet hvor samskabende proces var

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Sommeruniversitet 2014

Sommeruniversitet 2014 Sommeruniversitet 2014 - for medarbejdere Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2014! I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Drøm om fremtiden og kom i 1sid0er MÅL Styrk dit liv med Chris MacDonald Drøm om fremtiden og kom i mål Vi er de eneste levende

Læs mere

og skabe rammer for nytænkning.

og skabe rammer for nytænkning. VEJLEDNING Brug værktøjet til at skabe rammer. Innovation opstår, når vi kombinerer alle de gode ideer til, hvordan vi bedst muligt løser arbejdspladsens kerneopgave. Kom godt fra start ved i fællesskab

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier.

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier. af bogen: De nye vinderstrategier. Sådan skaber man blå oceaner. Markedsbetingelserne indenfor de fleste forretningsområder har gradvist udviklet sig så udbud overstiger efterspørgslen. Accelereret teknologisk

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1 Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 2 1 Rammeprogram Tid Tema 09.00 Velkomst til det fælles udviklingsarbejde

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Et udfordrende vækstforløb for indehavere med flair for selverkendelse

Et udfordrende vækstforløb for indehavere med flair for selverkendelse verskud Udvikling Engagerede medarbejdere Bedre bundlinie Overskud Glæde Daglig ledelse med fokus på forandring Et udfordrende vækstforløb for indehavere med flair for selverkendelse Stress Medarbejderproblemer

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere