Vejen til en ægte innovation er ikke en lige linje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til en ægte innovation er ikke en lige linje."

Transkript

1 ITERATIV ZIG ZAG Vejen til en ægte innovation er ikke en lige linje. Behov Indsigt Tankesættet må hele tiden skifte mellem forskellige definitioner af udfordringer, uopdagede ønsker og løsninger indtil en Indsigt (Eureka øjeblik) opstår. Fokus bevæger sig konstant mellem nye måder at definere uopdagede ønsker og nye løsninger. Indsigt opstår når problem og løsning samudvikles. Det er faktisk en rodet affære! Sådan en iterativ zig-zag tænkning er helt I modstrid med det vante tankemæssige mønster vi er opfostret med. Vi har lært at identificere et veldefineret problem og systematisk anvende velafprøvede metoder og værktøjer til løsningen. Innovativ tænkning starter med at bryde båndene fra vores vanetænkning. Hver side af præsenterer en ny referenceramme for udviklende tænkning. INNOVATION Innovation handler om, at skille eksisterende løsninger ad, analysere delene og sætte dem sammen på nye måder med et mål af kreativitet, så ny værdi opstår. Eksempel på løsningerne vi kan innovere i AMU. Det kan være måden vi tilrettelægger undervisningen. Måden vi deler viden blandt undervisere på. Måden vi etablerer virksomhedskontakter på osv. intro Innovation handler således ikke om at få idéer faktisk kan idéer være direkte ødelæggende når der skal skabes innovation! Innovation handler om at se de uopdagede ønsker og herefter udtænke geniale løsninger ved at bruge mange idéer der sikrer, at de uopdagede ønsker kan omsættes til innovative løsninger der virker i praksis. Eksempel på et uopdaget ønske kunne være: At kursisterne har brug for støtte at omsætte de nye færdigheder til praksis hjemme i egen virksomhed.

2 INNOVATIONCUBE BAGGRUND AMU udfordres til aktivt at understøtte innovative tankegange og bidrage med innovative værktøjer til gavn for både medarbejdere og virksomheder. For at styrke AMU s position skal AMU kvalificeres til at understøtte innovative processer på arbejdspladsniveau. Initiativet har sit primære sigte mod skolerne og dernæst fokus mod arbejdspladserne. Udgangspunktet for innovative værktøjer til AMU er. intro VÆRKTØJ TIL INNOVATION : FORMÅL Formålet med at arbejde med innovation på AMU-uddannelserne er at skabe innovation i forhold til både egenskole og på arbejdspladserne. Træningen har to hovedformål: dels at deltagerne kan anvende de udviklede værktøjer i praksis og dels at de lærer at forholde sig innovativt til egen praksis. En bærende idé er, at AMU s målrettede arbejde med innovative processer på arbejdspladsniveau må og skal have betydning dels for skolernes faglighed og for måden deltagerne undervises på. Værktøjskassen understøtter innovative tankegange og ved anvende værktøjerne omsætter du innovation til praksis. intro

3 HÅNDTAG 1 Udsigt til masser af nye muligheder! en "linse" der spotter nye muligheder! peger på hvordan man bliver ubestridt markedsleder og gør konkurrence irrelevant! hjælper os til at indse, at vi ikke skaber nye, innovative løsninger ved at gentage fortidens mønstre. Der skal nyt til, før vi bevæger sig ind på områder, hvor vi kan identificere det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Som i Theory U handler det om ''presencing' viser hvordan man gør det i praksis. RESULTATERNE KOMMER - NÅR MAN ANVENDER DE RIGTIGE METODER 1. Downloading 2. Seeing Innovations- CUBE: Analyse og nedbrydning af eksisterende løsninger Innovations- CUBE: Udvikling og opbygning af køreklarer idéer til radikal innovation 7. Performing 6. Prototyping 3. Sensing InnovationsCUBE: Uhæmmet brug af kreativitet i idéudvikling 5. Crystallizing 4. Presensing

4 HÅNDTAG 2 Nye ideer der bryder grænser og går på tværs gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect. Det handler om, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige kulturer Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. HÅNDTAG 3 Hurtige læringscyklusser I "The Toyota Way understreges, at en succes skabes ved at se på flere "løsningssæt" snarere end at fokusere på et. Tilgangen kræver hurtige læringscyklusser til at generere mange løsninger hurtigt og derefter nedkoge dem så man står tilbage med de bedste til sidst. hjælper os med at udvinde dette ekstrakt.

5 HÅNDTAG 4 Reduktion af risici fra start Risiko er innovationens naturlige følgesvend. hjælper os med at minimere elementer der skaber risiko - enten ved helt fjerne dem eller reducere dem. hjælper os med at spotte, hvad Clayton Christensen i sin bog kalder "The Innovator's Dilemma" - udfordringer fra forstyrrende strategier og konkurrenter. giver os mulighed for at identificere disse trusler tidligt nok til at modvirke dem. HÅNDTAG 5 Involvering af interessenter. skaber en "fælles fodslag" og fælles sprog mellem alle berørte parter. Interessenterne lærer at arbejde med først at definere og derefter bidrage til løsning af et givet problem. engagerer alle ved at "bringe fremtiden til stede". gør det muligt for alle interessenter at blive involveret efterhånden som det nye koncept udvikler sig.

6 HÅNDTAG 6 K r y s t a l k u g l e m å l i n g e r giver os mulighed for at bruge målinger til at forudsige mulige resultater. hjælper med kvantitative analyser i alle udviklingsfaserne. THE DIFFUSION OF INNOVATIONS!! Rogers!skitserer!hvordan!spredningen!af!en!innova2on!eller!en!trend!sker!blandt! individer.!! Ifølge!Rogers!sker!spredningen!over!2d!gennem!en!række!kanaler!blandt! medlemmer!af!et!socialt!system.!rogers!betragter!en!innova2on!som!et!objekt,!en! trend!eller!en!ide,!der!opfa>es!som!ny!af!en!målgruppe.!! Det!væsentlige!for!Rogers!er!at!se!på,!hvad!det!er!der!bestemmer,!at!ét!produkt! anvendes!af!en!gruppe!brugere!frem!for!et!andet,!der!2lfredss2ller!samme!behov.! Diffusionsteorien!søger!at!beskrive!adop2onsmønsteret!og!hvordan!og!hvorfor!en! innova2on!bliver!succesfuld.!!! Rogers!påstår!at!vi!kan!lære!af!de!oprindelige!diffusionsteorier!inden!for!sociologien.!!! Pointen!er,!at!man!må!fokusere!på!netværk,!sociale!systemer!og! kommunika2onsstrukturers!betydning!for!spredningen!af!innova2oner.!!! Diffusionsteoriens!sigte!er,!at!målgruppen!skal!skabe!og!dele!informa2on!med! hinanden!og!herigennem!opnå!en!fælles!forståelse!for!innova2onens!muligheder.!!!!!!!

7 ADOPTION LIFE CYCLE The tipping point De!fem!modtagergrupper!! Rogers!inddeler!individerne!i!fem!segmenter,!som!adskiller!sig!ved!forskellige!måder!at!tage!en!trend!eller! innova2on!2l!sig.!rogers!placerer!modtagerne!alt!eeer,!hvor!påvirkelige!de!er!i!distribu2onen!af!en!innova2on!! det!vil!sige,!alt!eeer!hvor!hur2ge!de!er!2l!at!adoptere!en!innova2on.!de!fem!segmenter!er:!!! Nyskaberne!(Innovators),!De!2dlige!2lslu>ere!(Early!Adopters),!Det!2dlige!flertal!(Early!Majority),!Det!sene!flertal! (Late!Majority)!,!Smølerne!(Laggards)!!!! INNOVATION CUBEREGLER FOR INNOVATION

8 IG INDIVIDUELT => GRUPPE Individuel opgaveløsning først typisk 5 min. For hvert input producerer du 3-15 NOTE- ITs. Skriv mere end blot stikord skriv mere uddybende og med blokbogstaver I gruppen. En efter en ligger I egne input frem en idé/et input af gangen byg videre sorter når NOTE-IT rammer bordpladen Herefter finder I mønstre og samler I op medens I konkretiserer og dokumenterer SØG ENKELHED IKKE KOMPLEKSITET Henry Ford søgte konstant enkelheden. Kompleksitet er fjenden. Han sagde at stort set alt hvad vi gør er mere komplekst end det behøver at være. Fakta: Succes med innovation ankommer altid på vingerne af enkelhed.

9 SE DET STORE BILLEDE FØR I GÅR NED I PIXELS Innovation starter med tænkning i store helheder og overordnede sammenhænge. Vi skal kunne se det store billede inden vi går i detaljer. Fundamentalt betyder det: Du må tænke i store helheder også mens du arbejder i detaljen på den måde sikrer du at alt bevæger sig i den rigtige retning. BYG PÅ ET FUNDAMENT AF ENIGHED Spild ikke egen og andres tid på endeløse argumenter i starten af jeres projekt. Byg et fundament af enighed. Find ud af hvad I er enige om og sæt så i gang. Fakta: Mange uenigheder vil forsvinde efterhånden som du følger CUBEN side for side. Lad ikke det du ikke kan gøre forstyrre det du kan gøre.

10 SØG OG DYRK FORSKELLIGHED Opmuntr til forskellige perspektiver særligt i starten af jeres projekt. Få så mange idéer og problemer på så tidligt som muligt. Særligt fra interessenter som senere vil blive væsentlige støtter for jer. TIP: Vær ikke bekymret for for mange deltagere fra start af. I kan altid reducere senere. Byg med de mange et bredt ejerskab til innovationen helt fra start. SÆT ET HØJT TEMPO Innovation kræver at vi flytter os hurtigt. En krop der hviler, ender med til sidst at falde i søvn! Innovation er at eksperimentere jo flere eksperimenter jo større chance for gennembrud. Fakta: Bevægelse fremad skaber agilitet ingen bevægelse skaber stilstand (prøv at parkere en bil der holder stille!)

11 HOLD FOKUS 1. Repeter metoden sikr at alle har en forståelse 2. Planlæg arbejdsprocessen med tid og delmål jf. trin for trin guiden 3. Gå i gang løs opgaven 4. Evaluer resultaterne 5. Evaluer metoden spektrumanalyse + lærepunkter. Spektrumanalyse: " Hvad fungerede godt? " Mindre godt? " Idéer og forslag til forbedringer? CUBEREGLERNE

12 VÆRKTØJ TIL INNOVATION : KRITISKE SUCCESFAKTORER 1. Villighed til at være i strækzonen 2. Dedikerede og engagerede deltagere og trænere på forløbet. Alle skal ville det og være villige til også at gøre en aktiv indsats mellem samlingerne 3. Klare og enkle definitioner på begreber og enkle visuelle vejledninger og målrettede værktøjer 4. Massiv brug af elektroniske medier (Skype, Youtube mv.) i før-, under- og efterfasen 5. Øvelser og opgaver fra praksis målrettet hele VEU-området 6. Eksempler hentet fra dagligdagen 7. Involverende og anerkendende pædagogik. intro VIRKEMIDLER Coatede A5 kort Korte videoklip til hvert værktøj A0 posters + + Hver af CUBENS 6 sider samles i samme videosekvens.

13 INTRODUKTION INNOVATIONCUBE Se de forskellige slides præsenteret på INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Udsigt til masser af nye muligheder. CUBEN giver os en "linse" der spotter nye muligheder, samtidig med at den afslører problemer og dårligdomme med de løsninger vi har i dag. Indsigt. CUBEN hjælper os til at indse, at fundamentale problemer ikke kan løses med tankegange, der hører fortiden til. Vi skaber ikke nye, innovative løsninger ved blot at gentage fortidens mønstre. CUBEN hjælper os til at identificerer det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Det som C. Otto Scharmer kalder ''presencing'' i bogen, Theory U - Leading from the Future as it Emerges. Nye ideer der bryder grænser og går på tværs. CUBEN gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect" der viser, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige "kulturer." Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. CUBEN indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. intro

14 INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Udsigt til masser af nye muligheder. CUBEN giver os en "linse" der spotter nye muligheder, samtidig med at den afslører problemer og dårligdomme med de løsninger vi har i dag. Indsigt. CUBEN hjælper os til at indse, at fundamentale problemer ikke kan løses med tankegange, der hører fortiden til. Vi skaber ikke nye, innovative løsninger ved blot at gentage fortidens mønstre. CUBEN hjælper os til at identificerer det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Det som C. Otto Scharmer kalder ''presencing'' i bogen, Theory U - Leading from the Future as it Emerges. Nye ideer der bryder grænser og går på tværs. CUBEN gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect" der viser, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige "kulturer." Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. CUBEN indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. intro INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Udsigt til masser af nye muligheder. CUBEN giver os en "linse" der spotter nye muligheder, samtidig med at den afslører problemer og dårligdomme med de løsninger vi har i dag. Indsigt. CUBEN hjælper os til at indse, at fundamentale problemer ikke kan løses med tankegange, der hører fortiden til. Vi skaber ikke nye, innovative løsninger ved blot at gentage fortidens mønstre. CUBEN hjælper os til at identificerer det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Det som C. Otto Scharmer kalder ''presencing'' i bogen, Theory U - Leading from the Future as it Emerges. Nye ideer der bryder grænser og går på tværs. CUBEN gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect" der viser, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige "kulturer." Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. CUBEN indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. intro

15 INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Udsigt til masser af nye muligheder. CUBEN giver os en "linse" der spotter nye muligheder, samtidig med at den afslører problemer og dårligdomme med de løsninger vi har i dag. Indsigt. CUBEN hjælper os til at indse, at fundamentale problemer ikke kan løses med tankegange, der hører fortiden til. Vi skaber ikke nye, innovative løsninger ved blot at gentage fortidens mønstre. CUBEN hjælper os til at identificerer det, der holder os fast i forældede tanke- og handlingsmønstre. Det som C. Otto Scharmer kalder ''presencing'' i bogen, Theory U - Leading from the Future as it Emerges. Nye ideer der bryder grænser og går på tværs. CUBEN gør, hvad der bliver kaldt "The Medici Effect" der viser, at banebrydende indsigter opstår i samspillet mellem forskellige idéer fra forskellige "kulturer." Innovation kræver nye idéer fra lande dvs. organisationer der ligger uden for vores normale tankegang. CUBEN indeholder en systematik til at skabe disse indsigter. intro INNOVATIONCUBE GIVER OS.. Hurtige læringscyklusser. Iagttagere af Toyota såsom Jeffrey Likér siger i sin bog "The Toyota Way", at succes skabes ved at se på flere "løsning sæt" snarere end at fokusere på en. Det kræver hurtige læringscyklusser til at generere mange løsninger og herefter nedkoge dem så man står tilbage med de bedste til sidst. CUBEN hjælper os med at udvinde dette ekstrakt. Reduktion af risici fra start. Risici er innovationens naturlige følgesvend. CUBEN hjælper os med at minimere de elementer der skaber risiko - enten ved helt fjerne dem eller reducere dem betragteligt. CUBEN hjælper os med at spotte det som Clayton Christensen i sin bog kalder "The Innovator's Dilemma" udfordringer fra forstyrrende strategier og virksomheder. giver os mulighed for at identificere disse trusler tidligt nok til at modvirke dem. Involvering af interessenter. CUBEN skaber "fælles fodslag" og fælles sprog mellem alle parter. Interessenterne lærer at arbejde med først at definere og derefter bidrage til løsning af et givet problem. intro

16 I innovationskrydset skabes EUREKA når et uopdaget ønske finder en løsning Uopdagede ønsker Løsninger Der findes to typer af ønsker: INNOVATIONCUBE HOVEDIDÉEN Indsigt 1) De kendte ønsker. Den synlige del af isbjerget der kan ses og høres af alle 2) De uopdagede ønsker. Skjult under isbjerget. De største muligheder ligger i at udforske og afkode dem før andre! Uopdagede ønsker er huller eller mangler i de ønsker der allerede tilgodeses. Eureka er græsk og betyder: Jeg har fundet det! og kan henføres til Archimedes, som siges at have råbt Eureka! Eureka! idet han pludselig opdager en metode til at finde ud af hvor meget af guldet i Kong Hiero s kongekrone der er blevet legeret. I dag bruger vi udtrykket når et uopdaget ønske gennem indsigt finder en løsningsmodel. Tre sæt af viden Indsigt Nye Løsninger /Ting gør os I stand til at bevæge os ind I de tre dimensioner af viden der er nødvendige for at skabe en ny forretningsmodel, product, service eller strategi. Siderne 2 & 3 sætter os I stand til at finde de uopdagede ønsker Siderne 4 & 5 hjælper os med at afdække de bedste llsninger eller Ting, hvis vi skal dække ønskerne. Siderne 1 & 6 gør os I stand til at tilføre indsigt og målinger så vi kan træffe de bedste beslutninger Uopdagede Ønsker INNOVATION

17 Side 1 Overblik Afklaring af fokus, nuværende model, mål, brune og gule bananer, udfordringer, hajkort INNOVATIONCUBE Side 2 Værdi Side 6 Måling 1 AS-IS Side 4 Idéer Side 6 Måling 2 TO-BE Grønne bananer og uopdagede ønsker årsager til spild Udgangspunktet: Måling af værdi og spild i nuværende model Søg mange idéer gennem udsyn og kombiner idéer Resultatet måling af værdi og spild i den fremtidige model Hver af de 6 sider i er en slags linse der giver ny synsvinkler eller nye måder at tænke på. Sammen udgør de 6 sider innovationsprocessen. Side 3 Spild Side 5 Løsninger Prototyping Side 1 Overblik INNOVATIONCUBE Side 4 Idéer Side 3 Spild Indsigt Side 6 Måling Ting Løsninger Hver af de 6 sider i er en slags linse der giver ny synsvinkler eller nye måder at tænke på. Sammen udgør de 6 sider innovationsprocessen. Side 2 Værdi Side 5 Løsninger

18 Side 1 Overblik Afklaring af fokus, nuværende model, mål, brune og gule bananer, udfordringer, hajkort INNOVATIONCUBE Side 2 Værdi Side 6 Måling 1 AS-IS Side 4 Idéer Side 6 Måling 2 TO-BE Grønne bananer og uopdagede ønsker årsager til spild Udgangspunktet: Måling af værdi og spild i nuværende model Søg mange idéer gennem udsyn og kombiner idéer Resultatet måling af værdi og spild i den fremtidige model Hver af de 6 sider i er en slags linse der giver ny synsvinkler eller nye måder at tænke på. Sammen udgør de 6 sider innovationsprocessen. Side 3 Spild Side 5 Løsninger Prototyping INNOVATIONCUBE BESKRIVELSE AF SIDERNE Side! Indhold! Opstart!af!innova1onsprocessen.!Det!handler!om!at!indramme!og!konkre1sere!den! 1! Overblik! løsning!i!har!valgt!at!innovere.!gennem!fælles!billeddannelse,!udpegning!af!udfordringer,! afdækning!af!hajkort!og!målformuleringer!skabes!grundlaget!for!innova1on! 2! Uopdagede! ønsker! Vi!skal!i!vores!innova1onsarbejde!ikke!fokusere!på!virksomheders!eller!deltageres!behov!! de!kender!ikke!alle!de!mange!muligheder,!det!gør!vi.!vi!!finder!de!uopdagede!ønsker!som! giver!os!succes.! Allerede!før!vi!går!i!gang!med!skabe!innova1on!ved!vi!at!følgesvenden!oGe!er!nyt!og!mere! 3! Spild! spild.!vi!skal!forsøger!stoppe!spildet,!før!det!starter!!vi!afdækker!årsager!1l!spild!og!sikre! at!vi!i!vores!frem1dige!løsninger!imødegår!spild.! 4! Udsyn! Al!innova1on!kræver!en!eller!anden!grad!af!Udsyn.!Jo!mere!vi!kommer!udenfor!vores! skal!i!forsøget!på!at!udforske!og!udvikle,!jo!hur1gere!vil!vi!få!nye!ideer,!der!skaber! innova*ve,løsninger.,vi!opfinder!ikke!nye!løsninger,!vi!låner!idéer!1l!innova1ve!løsninger.! 5! Løsninger! Når!vi!designer!nye!løsninger!bevæger!vi!os!væk!fra!tradi1onel!"brainstorming.!Det!gode! spørgsmål!er! Kan!vi?!Nye!løsninger!opstår!ved!at!kombinere!både!gamle!og!nye!ideer.! Vi!!kombinerer!systema1sk!forskellige!ideer!for!at!skabe!nye!løsninger?!! 6! Måling! Vi!skal!måle!for!at!lære!og!ikke!for!at!bevise.!Gennem!målinger!opbygger!vi!et!system!der! hjælper!os!1l!at!finde!de!bedste!løsninger.!!det!handler!om!hvordan!man!måler!det,!der!er! meningsfyldt!og!ikke!blot!det,!der!er!let!at!måle!når!det!handler!om!innova1on.!!

19 INNOVATIONCUBE OVERBLIK VÆRKTØJER 1! Side! Værktøjer! Overblik! Fælles!billede! Udfordringer! Hajkort! Målet! 2! Uopdagede! ønsker! Grønne!bananer! 3! Spild! Spild!i!dag! Fjern!årsager! 1l!spild! 4! Udsyn! Søg!eGer!nye! idéer! Kombiner! idéer! 5! Løsninger! Rugekassen! Første! prototype! 6! Måling! Lære!gennem! måling! INNOVATIONCUBE SIDE 1, OVERBLIK 1! Side! Værktøjer! Overblik! Fælles!billede! Udfordringer! Hajkort! Målet! Se de forskellige slides præsenteret på

20 SIDE 1 : FÆLLES BILLEDE For at kunne innovere starter I med at skabe et fælles billede af hvordan I forstår og oplever den løsning I har valgt at innovere, fungerer i dag. Det fælles billede hjælper efterfølgende til et perspektivskifte da I når I kigger ned på jeres poster pludselig ser verden fra oven helt som en ballonskipper. Trin for trin guide: 1. Tegn på et stort stykke A0-papir jeres fælles billede. Illustrer hovedelementerne, aktører mv. i den nuværende løsning det kan være virksomhederne, deltagerens arbejdsplads skolens faciliteter, undervisere mv. 2. Vis dernæst flowet i det fælles billede eksempelvis at deltagerne tilmelder sig, deltager på tre moduler og afslutter på den måde bliver det fælles billede en slags storyboard 3. I en boks nederst til højre i det fælles billede skrives de behov løsningen i dag dækker 4. Marker med trafiklys i hvilket omfang I synes behovene dækkes tilfredsstillende. SIDE 1 : FÆLLES BILLEDE

21 SIDE 1 : FÆLLES BILLEDE SIDE 1 : UDFORDRINGER Værktøjet UDFORDRINGER sikrer at innovationen også kommer til at handle om at løse de grundlæggende udfordringer der er i den nuværende løsning. Hvis udfordringerne identificeres tidligt, er der bedre tid til at løse dem og til at få interessenterne knyttet sammen og få forberedt innovationsrejsen. Trin for trin guide: 1. Hver deltager udpeger individuelt de udfordringer vedkommende ser i den nuværende løsning som input til det fælles billede. Svar på Hvad er de største udfordringer? 2. Deltagerne sætter deres post-it på flip-over. Deltagerne drøfter input. Uenighed parkeres for senere håndtering 3. De 5 7 største udfordringer flyttes fra flip-over til det fælles billede ved at udpege det sted hvor udfordringen er (markeret med rød cirkel) og med blokbogstaver skrive udfordringens navn. Arbejdet med udfordringer har til formål at skærpe fokus på behovene for innovation.

22 SIDE 1 : UDFORDRINGER Demotiverede deltagere Taber gejsten Mislykket planlægning SIDE 1 : HAJKORT Vi kan ikke forudsige fremtiden, men vi kan forudsige effekten af de tre kræfter der skaber fremtiden. De tre hajer. Hajkortet er vores bud på hvordan hajerne vil svømme rundt om vores fremtidige innovative løsning. OS De tre hajer Hajen på Markedspladsen. Intet marked står stille forbrugerne forandrer sig hele tiden Teknologi Hajen. Teknologiske fremskridt stopper aldrig Konkurrence Hajen. Den mest ondskabsfulde af de tre hajer - andre der stjæler fra os og/eller kopierer os. Vi må til enhver tid vide hvor disse hajer svømmer ligesom det er vigtigt at vide hvor de vil være i morgen. At svømme med hajerne. Alle løsninger, uanset hvor ideelle de er når de undfanges, blot er overgangsfænomener. De tre forandringens hajer sørger konstant for at skiftende markeder, nye teknologier og ændringer i konkurrencebilledet vil ændre det oprindelige formål og mulighederne. Så alle innovationer vil med stor sandsynlighed skulle ændres igen på et senere tidspunkt.

23 SIDE 1 : HAJKORT Opgaven er at beskrive de tre trusler i tre tidsdimensioner for at forstå de fremtidige omgivelser. OS Skridt er nutid. Hink er næste generation og Spring er fremtid. Tænkningen tvinger os til at bevæge os mentalt ud af nutiden og begynde at forestille os hvordan omgivelserne vil se ud i fremtiden. Opgaven er alene at vi forholder os til hvordan de fremtidige omgivelser kommer til at se ud og ikke om hvordan man overlever og tilpasser sig udviklingen. Trin for trin guide: 1. Alle skriver i stikord på post-it deres scenarier for fremtiden, for så vidt angår de tre forandringens hajer. 2. Deltager sætter deres post-it på flip-over. Deltagerne drøfter input. Uenighed parkeres for senere håndtering 3. Deling af synspunkter. Afsløre spørgsmål der må bearbejdes. 4. Undgå at forudsige jeres egen strategi. Fokuser på at forholde dig til hvordan I tror omgivelserne vil udvikle sig. Regel om Hajer. Følg med i bevægelsen af forandringens hajer for at undgå at blive overrasket af dem. SIDE 1 : HAJKORT HAJ SKRIDT HINK SPRING Hajen på markedspladsen Teknologihajen Konkurrencehajen

24 SIDE 1 : MÅLET Innovation kræver induktiv tænkning (baglæns tænkning). Det er omvendt af hvad vi normalt tænker. Vi bruger normalt deduktiv tænkning når vi bevæger os fra nu situationen og til fremtid. Fordi vi ser på vore nuværende ressourcer og tænker indenfor kendte rammer. Innovativ tænkning vender dette på hovedet! Når vi skal innovere starter vi med slutmålet og bevæger os tilbage til udgangspunktet. Ved at arbejde os baglæns finder vi l nye veje udenfor de velafstukne stier af vanetænkning og erfaring. Innovativ tænkning handler om ikke den gå de klassiske vej fra middel til mål. Induktiv tænkning handler om at gå fra mål til middel. Vi må forestille os at vi starter på bjergtoppen, vi vil bestige og at vi derefter arbejde os nedefter for at finde den bedste vej op. SIDE 1 : MÅLET Med slutmålet i sigte. Innovation starter med intentionen om, at vi vil noget særligt derfor er slutmålet vigtigt. Trin for trin guide: 1. Start med at synkronisere teamets forståelse af slutmålene. Forsøg at opnå alles tilsagn til det fælles formål. 2. Lad hver deltager individuelt udforme egne svar på Hvad, Hvorfor & Hvornår og undgå Hvordan. 3. Deltagerne sætter deres post-it på flip-over. Deltagerne drøfter input. Uenighed parkeres for senere håndtering 4. Arbejdet med slutmål har til formål at afdække uoverensstemmelser mellem deltagerne og rejse nye spørgsmål om formålet. Undgå dyk ænder, dvs. situationer hvor man borer sig ned I tekniske detaljer og krav. Husk: Individuel overvejelse først! Dernæst gruppediskussion.

25 SIDE 1 : MÅLET Hvad? Hvorfor? Hvornår?

Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE SIDE 1 : FÆLLES BILLEDE For at kunne innovere starter I med at skabe et fælles billede af hvordan I forstår og oplever den løsning I har valgt at innovere, fungerer i dag. Det fælles billede hjælper efterfølgende

Læs mere

InnovationCUBE Side 4 bringer os det første skridt til løsninger. Vi går fra problem definition til løsninger.

InnovationCUBE Side 4 bringer os det første skridt til løsninger. Vi går fra problem definition til løsninger. SIDE 4 : UDSYN Side 4 bringer os det første skridt til løsninger. Vi går fra problem definition til løsninger. Den største udfordring ikke at finde nye ideer, men at slippe af med de gamle. Side 4 udfordrer

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Drop vanetænkning - Og giv plads til nyskabende handlinger Foreningsfællesskabet LIGEVÆRD, 11.nov. 2011 PROGRAM Oplæg om at løse nutidens problemer

Læs mere

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden Toyota Kata Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

og skabe rammer for nytænkning.

og skabe rammer for nytænkning. VEJLEDNING Brug værktøjet til at skabe rammer. Innovation opstår, når vi kombinerer alle de gode ideer til, hvordan vi bedst muligt løser arbejdspladsens kerneopgave. Kom godt fra start ved i fællesskab

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer.

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. v/ Paul Natorp og David Storkholm, KaosPiloterne 2011 Hvad er innovation? Innovation er processen, der frembringer nye idéer og gør dem værdiskabende for samfundet.

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet Ulrik Merrild Medarbejderens guide til profitabel kreativitet INNOVATION SÅDAN! Ulrik Merrild INNOVATION SÅDAN! INNOVATION SÅDAN! Medarbejderens guide til profitabel kreativitet 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

INNOVATØR. Vejle. London. Fyn. Lokalt. Roskilde UDDANNELSEN II. 16. november. 1. - 3. december. 11. januar. 2. februar. 3. marts

INNOVATØR. Vejle. London. Fyn. Lokalt. Roskilde UDDANNELSEN II. 16. november. 1. - 3. december. 11. januar. 2. februar. 3. marts INNOVATØR UDDANNELSEN II Vejle 16. november London 1. - 3. december Fyn 11. januar Lokalt 2. februar Roskilde 3. marts 1. MODUL - VEJLE Tirsdag den 16. november 2010. Kl. 10.00-17.00. Deltagerne præsenteres

Læs mere

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Vej- og Trafiknetværket Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Kreativitet = Uhæmmet anvendelse af viden Kommunikation og samarbejde er bevidste og ubevidste vaner Adfærd

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y Pressalit Sports Academy Pressalit Sports Academy 2006-2008 Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 Foråret 2008 Efteråret 2008 Målsætning hvad vil jeg? Målsætning træningskvalitet Målsætning - strategier

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling Kan Teori U anvendes i vandselskaberne? Hvad er meningen? DANVA lederforum, 5. december 2012 Váslav Havel om tidens udfordringer: Jeg mener, der er

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning [ Pædagogisk vejledning Juni 2013 TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Sådan bruger du vejledningen!... 4 1.

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Hvor langt er du kommet med løbende forbedringer? Lav en selvtest - via internettet

Hvor langt er du kommet med løbende forbedringer? Lav en selvtest - via internettet Hvor langt er du kommet med løbende forbedringer? Få svaret Lav en selvtest - via internettet Løbende forbedringer handler om at aktivere de mange uudnyttede potentialer hos dine medarbejdere. Der ligger

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN AMU mål serviceagent i postbranchen 1 dag Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde i post 2 9248 Kvalitetsarbejde i post 3 9249

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

2. partnerskabsmøde fredag d. 29. november

2. partnerskabsmøde fredag d. 29. november 1 Rammeprogram Tid Tema 10.00 Velkomst til 2. møde i partnerskabet for Projekt Månegris, v. enhedschef Anders Klöcker, NaturErhvervstyrelsen. Hvad er der sket siden sidste partnerskabsmøde, hvor er vi

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne.

Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne. Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne. Hvor brugerdrevet innovation er forholdsvis nyt begreb for erhvervsskolerne, så er det noget danske virksomheder har benyttet sig af gennem længere tid. Et godt

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter

Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter Baggrund Der er et muligheds-vindue i forlængelse af det fokus på offentlig ledelse og styring, som

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Toyota Kata. Baggrunden. Tankegangen. Forbedrings Kata. Coaching Kata. Kom godt i gang

Toyota Kata. Baggrunden. Tankegangen. Forbedrings Kata. Coaching Kata. Kom godt i gang Toyota Kata Baggrunden Tankegangen Forbedrings Kata Coaching Kata Kom godt i gang Historien Mike Rother, Professor på University of Michigan. ForfaBer Cl Learning to see og Toyota Kata Bogen; Toyota Kata,

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

TOPI. - erfaringer med understøttelse af fælles sprog på tværs af fagligheder og roller

TOPI. - erfaringer med understøttelse af fælles sprog på tværs af fagligheder og roller TOPI - erfaringer med understøttelse af fælles sprog på tværs af fagligheder og roller Syv opsporingsmetoder 1. Regelmæssig ekstern sparring og supervision af alle frontmedarbejdere som led i en løbende

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Morgenmøde om teamkultur - Styrk samarbejdet i dit projektteam. Ledernes kompetencecenter 28. April 2017 Elisabeth Plum

Morgenmøde om teamkultur - Styrk samarbejdet i dit projektteam. Ledernes kompetencecenter 28. April 2017 Elisabeth Plum Morgenmøde om teamkultur - Styrk samarbejdet i dit projektteam Ledernes kompetencecenter 28. April 2017 Elisabeth Plum Disse to timer 1. Ny opmærksomhed om kulturens påvirkning af projekt-teamets resultater

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017

INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017 INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017 MAGNUS RIISAGER HANSEN NYBORG GYMNASIUM HVORFOR ARBEJDE MED INNOVATION I PSYKOLOGI? UDOVER

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø

Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø Dr. C. Otto Scharmer Seniorlektor ved MIT Stifter af Presencing Institute www.ottoscharmer.com Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og Studieleder

Læs mere

Vinderstrategi! Når et menneske ser mening" Hvad skal der til at skabe en kultur der ikke spænder ben for væksten i virksomheden?

Vinderstrategi! Når et menneske ser mening Hvad skal der til at skabe en kultur der ikke spænder ben for væksten i virksomheden? Vinderstrategi! Når et menneske ser mening" Hvad skal der til at skabe en kultur der ikke spænder ben for væksten i virksomheden? Drop værdierne! Sæt talenterne i spil Hvad skal der til at skabe en kultur

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Introduktion. Arbejde med indstilling

Introduktion. Arbejde med indstilling Introduktion Arbejde med indstilling Vertikal tænkning Hvis jeg havde spurgt mine kunder hvad de ønskede sig, ville de have bedt om en hurtigere hest. Henry Ford Hvad sker der i hjernen når man får en

Læs mere

Skole med vilje - En højtpræsterende og skabende skole. Onsdag den 29.august 2012 - En håndsrækning til K&K grupperne

Skole med vilje - En højtpræsterende og skabende skole. Onsdag den 29.august 2012 - En håndsrækning til K&K grupperne Skole med vilje - En højtpræsterende og skabende skole Onsdag den 29.august 2012 - En håndsrækning til K&K grupperne Formål med dagen At skabe en fælles referenceramme for skolens visionsproces forankring

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere