SAMYANG PROGRAMMET TIL "FISHEYE" KONVERTERING IrfanView version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMYANG PROGRAMMET TIL "FISHEYE" KONVERTERING IrfanView version"

Transkript

1 SAMYANG PROGRAMMET TIL "FISHEYE" KONVERTERING IrfanView version 1. Indledning Som navnet oplyser, er programmet oprindelig konstrueret til at udvide brugsmulighederne for det populære Samyang 8 mm f/3.5 "diagonal fisheye" objektiv. Hovedfunktionen er konvertering af fiskeøje billeder til cylindriske panoramaer - som dem, der kan laves med de ret sære "swing lens" panorama-kameraer. Brugeren kan vælge mellem 3 forskellige cylindriske projektioner. Det beskrives i afsnit 4. Hvis det ønskes, kan man beordre programmet til at lave mere almindelige vidvinkel-billeder med retlinet eller "akademisk" perspektiv. Programmet benytter det glimrende (gratis) billedprogram IrfanView til filtype-konvertering og visning af billedfiler. Hvis IrfanView ikke findes på computeren, kan programmet kun arbejde med BMP filer. Man kan konfigurere IrfanView til at bruge Samyang programmet som "ekstern editor", så et fiskeøje-billede kan beordres konverteret direkte fra IrfanView. Det beskrives i afsnit 6. Samyang programmet kan selv lave batch-kørsler, hvor et større antal billeder konverteres med en enkelt kommando. Det kræver dog en lidt større manuel indsats fra brugeren. Programmet skal bruge hele det originale billede. Undgå enhver form for beskæring eller transformation af billedet, inden der laves fiskeøje konvertering. Evt. beskæring laves senere. Brugere, som anvender et Samyang 8 mm objektiv kan springe de sidste afsnit (7-9) over. De er tilføjet for at hjælpe brugere, som prøver at få programmet til at fungere sammen med et fiskeøje af anden type. Afsnit 5 henvender sig især til den teoretisk interesserede bruger. Samyang programmet er skrevet i sproget Free Pascal og vil fungere på alle 32 og 64 bit Windows og Linux maskiner. Den nuværende version er beregnet til billeder med højst 12 megapixels, men kan let ændres til at arbejde med større pixel-antal. 2. Start af programmet Alle Windows versioner, også Windows 7, lader brugeren indtaste kommandoer. Foreløbig beskrives komandoerne, som man f.eks. kan indtaste dem i et DOS vindue eller i kommandofeltet i en nogenlunde avanceret "file manager". Vigtigt her er det, at IrfanView tillader brugeren at definere op til 3 forskellige kommandoer, som kan videresendes til en extern editor som f.eks. Samyang programmet. Det omtales mere detaljeret i afsnit 6. En kommando består af et programnavn, som regel efterfulgt af en eller flere parametre, der fortæller, hvad programmet skal gøre. Som eksempel antager vi, at filen DSC_1234.jpg skal behandles af Samyang programmet. Den simpleste kommando til start af opgaven er: samyang DSC_1234.jpg Programmet vil skabe en ny JPG fil med et cylindrisk panorama i samme mappe. I dette tilfælde får den ny fil navnet CY_DSC_1234.jpg. Hvis en fil med dette ret specielle navn allerede eksisterer, overskrives den uden varsel. Under udførelsen vil programmet bruge et lille tekstvindue til at fortælle, hvad der foregår. Afhængigt af, hvordan man har arrangeret arbejdsgangen på sin computer, kan det være nødvendigt at forsyne program- og filnavn med sti-information. Det håndteres simplest ved, at man lader IrfanView om at aktivere Samyang programmet! For at lave batch-kørsel skal man først have en tekstfil med en liste over de BMP filer, der skal behandles - et filnavn pr. linie. Linier (filnavne) længere end 64 tegn er ikke tilladt her. Hvis navnet på denne tekstfil f.eks. er myfilelist.txt, kan man bruge kommandoen:

2 oplyser, at resten af første parameter er navnet på en fil med en navneliste. Kan man udføre den gamle DOS kommando dir >dirlist.txt i den mappe, hvor man gemmer de filer, der skal konverteres, kan man bruge den resulterende fil dirlist.txt som navneliste. Samyang programmet vil automatisk redigere den og finde de nødvendige billed-filnavne. (Husk tegnet foran filnavnet i kommandoen). Adskillige andre parameter kan tilføjes efter filnavnet i kommandoen. De skal adskilles af mindst ét mellemrum. Vigtigt: alle filnavne og parametre, der selv indeholder mellemrum skal placeres mellem citationstegn som her: "mit bedste foto.jpg". Som beskrevet i afsnit 7, kan brugeren lave sin egen afbildningsfunktion for en anden fiskeøje-linse eller -forsats. Hvis en fil ved navn Samyang.ini findes i samme mappe som programmet Samyang.exe selv, vil programmet altid bruge data fra denne fil (se afsnit 7). Programmet vil altid producere billeder med samme antal vandrette og lodrette pixels, som originalen havde. Under beregningen af et cylindrisk panorama vil programmet få brug for nogle pixels, som ligger uden for originalbilledets kanter. Da disse pixels ikke eksisterer, bliver nogle pixels i panoramaets hjørner udefinerede. Programmet markerer dem som hvide. Hvis man lader programmet rotere billedet lidt (se næste afsnit), vil to af de hvide zoner vokse, mens de andre to bliver mindre. Dette er uundgåeligt og ikke et reelt problem. Når man arbejder med panoramaer klippes billedets top og bund som regel væk. Som altid ved billedbehandling: hvis billedet skal gøres skarpere, så gør det til sidst, når alle andre operationer er overstået. 3. Program-kontrol med parametre En kommando kan indeholde én eller flere ekstra parametre efter filnavnet. De bruges til mere detaljeret styring af programmets arbejde. Som regel skal man holde kameraet helt vandret under en panorama-optagelse. Faktisk er det ikke svært at holde objektivets optiske akse vandret, hvis man vælger et sigtepunkt i samme højde som kameraet. Da søgerbilledet er et fiskeøje billede, er det imidlertid noget sværere at få de lodrette linier helt lodrette, hvilket ellers kan være vigtigt for panoramaer. Derfor har Samyang programmet en nem mekanisme til rotation af originalbilledet omkring den optiske akse i forbindelse med konverteringen. Parametre, der begynder med + eller - er rotations-kommandoer. Plus-tegnet giver drejning med uret, mens minus-tegnet giver drejning mod uret. Et eksempel: samyang DSC_1234.jpg +2.5 I dette tilfælde bliver det resulterende panorama drejet 2,5 grader med uret. Bemærk: decimalpunktum, og ikke decimal-komma i kommandoer! Samyang 8 mm objektivet leveres til flere kamera-modeller. For at bruge programmet korrekt, skal man kende bredden af sit kameras billedsensor. Hvis den ikke er 23,6 mm (som for et Nikon DX kamera), skal programmet have det at vide. Denne kommando vil virke for Canons APS-C sensorer med "crop factor" 1,6 : samyang DSC_1234.jpg /w22.3 /w parameteren beordrer programmet til at glemme standardværdien og indlæse en ny sensorbredde, her 22,3 mm. Hvis man ønsker et billede med retlinet perspektiv, vil programmet lave det. Kvaliteten bliver ikke helt i top af den simple grund, at et fiskeøje producerer relativt få pixels i billedets udkant, hvorimod man netop skal bruge mange pixels her, hvis et normalt vidvinkel-billede skal være skarpt. Et billede, der tilsyneladende er optaget med et 12 mm "retlinet" objektiv, kan laves med

3 kommandoen: samyang DSC_1234.jpg /f12 Kommandoen skaber en fil ved navn RC_DSC_1234.jpg. Parameteren /f beordrer programmet til at skifte fra cylindrisk til retlinet operation og indlæse den simulerede brændvidde på 12 mm. Bruger man blot /f uden talværdi, antager programmet, at man ønsker at bruge fiskeøje-objektivets faktiske brændvidde. Alle de øvrige parametre beskrevet i dette afsnit fungerer også under retlinede operationer. Somme tider ønsker man at lægge de ny billeder i en anden mappe end den, der indeholder originalerne. Vil man have de ny billeder placeret i mappen C:\Fotos\Panorama, kan man bruge kommandoen: samyang DSC_1234.jpg //C:\Fotos\Panorama Nu laver programmet filen C:\Fotos\Panorama\CY_DSC_1234.jpg. Den dobbelte brøkstreg // beordrer omdirigering af programmets output. Den alternative mappe skal eksistere, inden man bruger omdirigering. En normal kørsel med slutter med, at programmet opfordrer brugeren til at lukke tekstvinduet ved at trykke på Enter-tasten. Hvis man ønsker at programmet automatisk skal lukke tekstvinduet og dermed stoppe helt, så snart arbejdet er gjort, kan man tilføje den ekstra "no wait" parameter /nw i kommandolinien. Når der ikke udføres batch-kørsel, acccepterer programmet parameteren /show, der bevirker, at det ny billede åbnes i IrfanView efter endt konvertering, så der straks kan arbejdes videre med det. Hvis denne parameter bruges, er /nw parameteren unødvendig. I nogen situationer er det en fordel, hvis programmet spørger om den ønskede konverteringstype efter, at det er startet. Dette opnås ved brug af parameteren /ask. Til mere detaljeret styring af programmets cylinderprojektion findes et par ekstra parametre, /mc og /eq som beskrives i slutningen af afsnit Cylinderprojektioner Man begyndte at lave fotos med cylindriske panoramaer omkring år Dengang brugte man en snedig kamerakonstruktion, hvor objektivet svingede omkring en lodret akse samtidig med, at billedet blev eksponeret på en cylinder-krummet film gennem en smal lodret spalte. Man kan stadig købe kameraer af denne type. I dag kan et computerprogram lave et cylindrisk panorama ud fra et digitalt foto taget med et fiskeøje objektiv, hvis programmet kender objektivets afbildningsfunktion. Projektionen af et cylindrisk panorama beskrives af to uafhængige funktioner. Der må indføres to vinkler, u og w: u w er vinklen mellem sigtelinien til genstandspunktet og vandret plan er vinklen mellem objektivets optiske akse og sigteliniens projektion på vandret plan Bruger vi det velkendte XY koordinatsystem i billedets plan med billedets centrum i (0,0), bliver afbildningen (med længden a som en skalafaktor, der bestemmer billedets størrelse): x = a w y = a tan(u) normal cylinderprojektion Som man ser, benyttes her "ækvidistant" afbildning i vandret retning og "retlinet" i lodret retning. (Se afsnit 5 om afbildningsfunktioner). Der kendes også cylindriske projektioner, hvor den lodrette dimension håndteres anderledes.

4 Programmet er i stand til at anvende to alternative typer, hvor x-afhængigheden stadig er som ovenfor, mens y-afhængigheden beskrives ved: y = a arctanh(sin(u)) y = a u Mercators projektion og ækvirektangulær projektion I praksis fungerer de tre projektioner ens ved små værdier af vinklen u. Til gengæld er forskellen klart synlig ved store værdier af u. Den normale cylinderprojektion overdriver alle afstande ved store værdier af u og er her hverken størrelses- eller formbevarende. Mercators projektion er den eneste cylinderprojektion, som er lokalt formbevarende ved alle vinkler. Det blev opdaget af den flamske kartograf Gerardus Mercator i Projektionen er ikke størrelses-bevarende, men vil overdrive afstande ved store vinkler omend ikke så kraftigt som den normale projektion. Den ækvirektangulære projektion er størrelsesbevarende ved alle vinkler, men ikke formbevarende ved store u-værdier. Sammenligner man billeder lavet med de 3 projektioner ses, at Mercators projektion fungerer som en mellemting, hvad angår håndtering af store u-værdier. Den normale projektion efterligner swing lens kameraets funktion, hvilket i første omgang fangede programmørens interesse for emnet. Samyang programmet benytter den normale cylinderprojektion som standard, men accepterer to parametre /mc og /eq, der beordrer hhv. Mercators projektion og ækvirektangulær projektion. Hvis en af disse to parametre bruges ved cylinder-konvertering af filen DSC_1234.jpg, får den resulterende fil navnet MC_DSC_1234.jpg eller EQ_DSC_1234.jpg. Det giver ikke mening at bruge mere end én af parametrene /mc, /eq, /f eller /ask i samme kommando. 5. Afbildningsfunktioner Et objektivs afbildningsfunktion beskriver, hvordan optikken vil bestemme dit kameras syn på verden. En mere nøjagtig beskrivelse kræver en smule matematik. Man skal bruge 3 geometriske størrelser, f, v og r: f v r er objektivets brændvidde er vinklen mellem objektivets optiske akse og sigtelinien til et genstandspunkt er afstanden fra billedets centrum til det resulterende billedpunkt Et ideelt standard-objektiv til normal fotografering bør have denne afbildningsfunktion: r = f tan(v) retlinet eller "akademisk" perspektiv Denne funktion går mod uendelig, når vinklen nærmer sig til pi/2 radianer (90 grader). Fiskeøje afbildning er "matematisk pæn" ved store vinkler. Idealiserede funktioner for de 4 hovedtyper er: r = f sin(v) r = 2 f sin(v/2) r = f v r = 2 f tan(v/2) ortografisk rumvinkel-tro ækvidistant stereografisk Ortografiske objektiver er egentlig uegnede til fotografering, fordi de meget brutalt komprimerer de yderste dele af billedet.

5 Rumvinkel-tro er bedre. De har en interessant egenskab: arealet af ethvert fladeelement i billedet er proportionalt med det tilsvarende rumvinkelelement i motivet: man kan tage et billede af himlen og finde graden af overskyethed" ved at tælle pixels. Ækvidistante objektiver gør det let at måle visse vinkler direkte på et foto. Til panorama-brug er de bedre end de to foregående. Et stereografisk objektiv er det bedste til formål, hvor man ikke behøver de specielle egenskaber hos de andre typer. Ved konvertering til andre billed-formater, hvor man behøver mange pixels i billedets udkant er stereografiske linser klart at foretrække. Disse afbildningsfunktioner for fiskeøje objektiver er vist på den følgende graf, som også viser data for Samyang 8 mm objektivet: Samyang programmet er justeret til at bruge afbildningsfunktionen for Samyangs 8 mm objektiv, som faktisk har brændvidden 8,5 mm og har en afbildning, som er en mellemting mellem den ækvidistante og den stereografiske type. Det er muligt at justere programmet til brug med andre fiskeøje objektiver. Dette kræver, at særlige test-fotos er til rådighed, så objektivets afbildningsfunktion kan bestemmes. Se afsnit Samyang programmet som ekstern editor i IrfanView Man skal vide, i hvilken mappe, programfilen Samyang.exe ligger. I de specielle tilfælde, hvor datafilen Samyang.ini er nødvendig (se afsnit 7), skal den ligge i samme mappe som programmet. Start IrfanView og indlæs en billedfil, som skal konverteres. (IrfanView's danske sprogpakke antages benyttet i det følgende). På tastaturet, tryk P. Et vindue mærket Egenskaber/Indstillinger dukker op. I den lille menu til venstre vælges Diverse. Nederst i feltet til højre kan man nu definere 3 eksterne editorer (eller den samme eksterne editor med 3 forskellige kommando-versioner, som i dette eksempel). Vi antager i

6 eksemplet, at Samyang programmet ligger i mappen C:\Util : C:\Util\Samyang.exe ""%1" /show" C:\Util\Samyang.exe ""%1" /mc /show" C:\Util\Samyang.exe ""%1" /ask /show" Det lille vindues Gennemse knapper kan benyttes, hvis man er nødt til at lede efter programmet eller vil slippe for at indtaste programmets placering. Symbolet %1 viser, hvor filnavnet skal indsættes i den kommando, som IrfanView vil sende til Samyang programmet, når ekstern editor beordres. Kommando-parametrene /show, /ask og /mc kendes fra afsnit 3 og 4. Andre lovlige parametre som /f eller /cc kan også bruges her. Bemærk brugen af citationstegn "". De er nødvendige for at sikre korrekt fortolkning i IrfanView. Klik på OK knappen, når opsætningen af kommandoerne er udført. Herefter har man direkte adgang til Samyang programmet fra IrfanView og kan beordre fiskeøjekonvertering ved brug af tastaturet eller IrfanViews fil-menu. Et tryk på en af tal-tasterne 1, 2 eller 3 samtidig med, at skifte-tasten holdes nede, vil aktivere en af de tre kommandoer, som er defineret ovenfor. Eksempelvis giver nr. 2 et cylindrisk panorama med Mercator projektion. Vil man kun definere en enkelt mulighed, er nr. 3 med /ask parameteren at foretrække. Her får brugeren helt frit valg af funktion, når Samyang programmet er startet. Parameteren /show sørger for, at det resulterende panorama åbnes i et nyt IrfanView vindue, hvor man kan arbejde videre med det. Kan man ikke huske, hvad de 3 numre betyder, er det nemt at bruge IrfanViews fil-menu og vælge punktet Åbn med eksternt editor-program. Så vises en oversigt, hvor man kan klikke på den ønskede kommando. 7. Bestemmelse af afbildningsfunktionen Hvis filen Samyang.ini, findes i samme mappe som programmet, vil programmet bruge data fra denne fil i stedet for de indbyggede data for objektiv og sensor m.v. Denne fil kan definere en ny afbildningsfunktion, som programmet skal bruge i stedet for den indbyggede funktion. I datafilen kan man angive en sensorbredde, så man ikke behøver parameteren /w i kommandolinien. Om nødvendigt kan filen indeholde parametre til brug ved korrektion af objektivets farvefejl. Datafilen er en simpel tekstfil, som typisk kan se sådan ud: #Nikon D300 sensor data: wsensor: 23.6 #Lens data: focallength: 8.53 formfactor: tweak2: -5.0 tweak4: 0 #redfactor: #bluefactor: lensname: Samyang 8 mm fisheye #IrfanView location: #irfanview: C:\Program Files (x86)\irfanview\i_view32.exe #end Programmet forstår 5 nøgleord, der definerer nødvendige talværdier: wsensor:, focallength:, formfactor:, tweak2: og tweak4:. Alle nøgleord skal indeholde et kolon som sidste tegn, De må ikke indeholde mellemrum og skal starte i kolonne 1 på en linie. Brug decimal-punktum i tallene aldrig decimal-komma. Rækkefølgen af linierne med nøgleord er ligegyldig. Alle linier, der ikke starter med et korrekt nøgleord, negligeres og kan bruges til kommentarer, som eksemplet viser. Filen skal slutte med en

7 tom linie eller en kommentar. Hvis en nøgleparameter ikke defineres i datafilen, bruges programmets indbyggede værdi. Til korrektion af farvefejl findes desuden to specielle nøgleord redfactor: og bluefactor:. I dette eksempel er de gemt i kommentarer, dvs. ubenyttede. De omtales nærmere i afsnit 8. Med lensname: parameteren kan man oplyse programmet om, hvilket objektiv, der bruges. Navnet sendes som en besked til brugeren ved programstart. Der skal være mellemrum mellem kolon og navn. Samyang programmet skal kunne finde IrfanView. Hvis IrfanView er blevet installeret på et usædvanligt sted, skal dette oplyses vha. irfanview: parameteren. Den første talværdi, som defineres i filen, wsensor, er sensorbredden. De næste 4 talværdier definerer afbildningsfunktionen. Problemet er at finde dem for et foreliggende objektiv. Det kræver optagelse af to helt forskellige prøvebilleder. Værdien focallength er objektivets brændvidde ( f-værdien fra afsnit 5). Man gør klogt i selv bestemme den. Objektiv-fabrikanter oplyser ofte et pænt helt tal, der i virkeligheden ikke stemmer godt nok. Samyangs 8 mm linse har brændvidden f = 8,53 mm. Det første prøvebillede bruges til bestemmelse af f. En mulig fremgangsmåde er som følger: Hæft et ark papir på væggen i et passende stort rum. Arkets bredde kaldes a. Anbring kameraet i adskillige meters afstand fra arket. Afstanden, som skal være meget større end a, kaldes L. Hold kameraets billedplan parallel med arket, sigt nøjagtigt på arkets midte og tag et billede. Brug et passende billedprogram til at finde antallet af pixels, der svarer til arkets bredde i billedet. Dette pixel-antal kaldes p. Hvis sensoren har N pixels i bredden, beregnes brændvidden af dette udtryk: focallength = (L/a) (p/n) wsensor Som forklaret i afsnit 9, er det først og fremmest nødvendigt, at man finder den korrekte værdi for forholdet mellem focallenght og wsensor, altså størrelsen (L/a) (p/n). Den anden vigtige størrelse kaldes formfactor i programmet. Dette dimensionsløse tal bestemmer i store træk afbildningsfunktionens form. (Se afsnit 5). Et objektiv af den ækvidistante type har formfactor = 1. Rumvinkel-tro objektiver har formfactor = 0,9003,mens stereografiske objektiver har formfactor = 1,2732. For de fleste fiskeøjer bør et første gæt nok ligge lige under 0,9. En finere justering af formfactor er altid nødvendig. Hertil bruges det andet prøvebillede. Et godt motiv kan være et lokale med helt flisebeklædte vægge, hvor fliserne adskilles af tynde, klart synlige fuger. Kameraet placeres helst, så det ser fliser overalt i hvert fald skal der være fliser fra midten af billedet og helt ud til en af siderne. Der skal også være en tydelig lodret fuge tæt ved en af billedets rande. Man tager et billede med kameraet holdt fuldstændig vandret. (I praksis tages en serie billeder, så man kan vælge det bedste). Mange andre motiver kan bruges, men det er et krav, at de indeholder et større antal lange og tydelige lodrette linier. Naturligvis kan man også vende kameraet på højkant og fotografere et flisegulv billedet skal dog vendes 90 grader før brugen. Nu indsættes de kendte værdier for sensorbredde og brændvidde i filen Samyang.ini sammen med en gættet sandsynlig værdi af formfactor. De to ekstra parametre tweak2 og tweak4 sættes i starten til nul. Med disse værdier lader man programmet lave et cylindrisk panorama af motivet. Det må normalt gentages adskillige gange, mens man justerer på formfactor sådan, at de yderste lodrette linier i billedet bliver så retlinede som muligt. (Vandrette linier er krumme i cylinderperspektiv). Ofte kan man få korrekt afbildning i billedets kant, når værdien af formfactor er ramt korrekt. Eksperimenter med den dimensionsløse parameter tweak4 kan hjælpe, hvis der stadig er problemer ved kanten. Afbildningen tæt ved billedets centrum er aldrig et problem. Det kan imidlertid ske, at de lodrette linier på mellemdistance krummer svagt den ene eller den anden vej. Her kan man prøve at justere på den anden dimensionsløse størrelse tweak2. Værdierne af de to tweakprocenter bør ikke være numerisk større end ca. 10%. Både positive og negative værdier er tilladt. Stiller man høje kvalitetskrav, kan det være nødvendigt at bruge en del tid på eksperimenter. De tre variable parametre giver en meget fleksibel model for afbildningsfunktionen. Der er altid en god

8 løsning, hvis forholdet mellem focallength og wsensor har den korrekte værdi. 8. Korrektion af farvefejl (kromatisk aberration) Brugere, som har et kamera, der automatisk korrigerer for objektivets kromatiske aberration (CA), har ikke brug for denne funktion. Men programmet kan korrigere for farvefejl i forbindelse med konverteringen. Det kræver dog, at man selv kan beskrive sit objektivs farvefejl vha. de to parametre redfactor og bluefactor i Samyang.ini filen (se afsnit 7). Programmet antager, at de røde, grønne og blå delbilleder evt. er dannet med brændvidder, der ikke er eksakt ens. Det betyder, at de tre billeder kan have en ganske lille størrelsesforskel, der naturligvis ses tydeligst i billedets udkant. Programmet bruger det grønne billede som reference. Parameteren redfactor betyder størrelsen af det røde billede målt (lineært) i forhold til det grønne. Definitionen af bluefactor er tilsvarende størrelsen af det blå billede målt (lineært) i forhold til det grønne. Det er naturligvis ikke nødvendigt at have en greenfactor - den er pr. definition 1. Hvis parametrene ikke defineres i Samyang.ini filen, sættes de automatisk til 1, dvs. programmet foretager da ingen farvekorrektion. Et egnet objekt til et test-foto kunne være en klar, lodret hvid stribe på sort baggrund ude i siden af billedet. Hvis f.eks. striben på det ukorrigerede billede viser rødt på ydersiden, skal redfactor være ganske lidt større end 1. Hvis striben modsat viser rødt på indersiden skal redfactor være lidt mindre end 1. Fremgangsmåden for bluefactor er helt tilsvarende. Hvis striben viser grønt på ydersiden, skal både redfactor og bluefactor nok være lidt mindre end 1. (Husk, at greenfactor altid er normeret til at være 1). Man kan bruge programmet til korrektion af farvefejl alene uden samtidig cylindrisk eller retlinet konvertering. Dette gøres ved brug af color correction parameteren /cc i kommandolinien. Programmet accepterer kun denne parameter, hvis både redfactor og bluefactor er defineret i datafilen Samyang.ini. Hvis fiskeøje billedet DSC_1234.jpg farve-korrigeres på denne måde, får den ny fil navnet CC_ DSC_1234.jpg. 9. Sensorbredde og længdeenheder Man har måske et glimrende digitalkamera med en god fiskeøje-adapter, men aner intet om kameraets sensorbredde. Samyang programmet kan stadig bruges, hvis man laver en Samyang.ini fil, som beskrevet i afsnit 7. Tricket er baseret på, at programmet grundlæggende arbejder med vinkler ikke med længder. Programmet finder vinkler ved at sammenligne længder, men det er ligegyldigt, om disse længder måles i millimeter, tommer eller sømil. Det eneste krav er, at alle længder måles i den samme enhed. Programmets indbyggede objektiv- og sensor-data er angivet i millimeter. Derfor skal man også bruge millimeter, hvis man anvender /f eller /w parametrene, når programmet kører uden en Samyang.ini fil. Imidlertid kan man bruge en hvilken som helst længdeenhed i Samyang.ini filen, blot man sørger for, at begge længder (wsensor og focallength) måles i samme enhed. Problemet med den ukendte sensorbredde forsvinder, hvis man indfører en ny længdeenhed, som er baseret på sensorbredden. Brændvidden kan jo udtrykkes direkte ved wsensor, som formlen for focallength i afsnit 7 viser. Man skal bare huske, at hvis /f parameteren bruges i kommandolinien, når programmet senere kører, skal den simulerede brændvidde angives i samme længdeenhed, som bruges i datafilen. Størrelserne formfactor, tweak2 og tweak4 er helt uafhængige af længdeenheden. Hvis man er vokset op med de klassiske kameraer, kan det måske være bekvemt at sætte wsensor til 36. Herved defineres 1/36 af kameraets (ukendte) sensorbredde som programmets længdeenhed. Det er ikke et problem. Og der kan være en lille fordel: nu vil f.eks. parameteren /f18 i kommandolinien give samme billedvinkel, som man ville få med et 18 mm vidvinkel objektiv på et kamera (i dette tilfælde 90 grader).

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012 IrfanView Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5 Installer plugins...6

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Indsæt og opret et billede på én gang

Indsæt og opret et billede på én gang Indsæt og opret et billede på én gang Du kan nu oprette og indsætte billeder på forside og tekst-sider og felter i én arbejdsgang altså uden at først oprette dem i Mediearkivet. Billeder kan indsættes

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Fig. 1. Vi vender tilbage til de enkelte punkter efterhånden som vi får brug for dem. Indledning

Fig. 1. Vi vender tilbage til de enkelte punkter efterhånden som vi får brug for dem. Indledning %LOOHGEHKDQGOLQ PH,UIDQ9LHZ Fig. 1 Indledning IrfanView er et fremragende lille billedbehandlings program, der samtidig kan fungere som billedfremviser. IrfanView er et freeware program, som du kan hente

Læs mere

Arbejde med foto og video

Arbejde med foto og video Arbejde med foto og video Leif Smidt november 2015 Side 1 Kamera Fordi den er så lille og let og har en vældig god skærm, er ipaden ganske udmærket til at tage og vise billeder. Billederne kan du tage

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Der er flere muligheder for at flytte billeder fra kamera til computer. Hvilken du benytter, afhænger af temperament

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Introduktion til billedbehandling med IrfanView

Introduktion til billedbehandling med IrfanView Introduktion til billedbehandling med IrfanView I takt med at digitalkameraer bliver billigere og efterhånden snart er hvermands eje, stiger behovet også for at kunne behandle sine billeder på en nem,

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Størrelsen på printede billeder

Størrelsen på printede billeder Størrelsen på printede billeder Udskriftsstørrelse i forhold til antal pixels og dpi 72 dpi 100 dpi 200 dpi 300 dpi 600 dpi 9 13 cm 255 369 354 512 709 1024 1063 1535 2126 3071 10 15 cm 284 425 394 591

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder!

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Kom hurtigt i gang med FloorPlan 3D FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Formålet med denne guide, er at give et overblik over de grundlæggende funktioner i FloorPlan 3D og at få

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

En let måde at sammenligne objektivers brændvidde

En let måde at sammenligne objektivers brændvidde En let måde at sammenligne objektivers brændvidde Når du køber et ny kompaktkamera, spejlreflekskamera eller bare et nyt objektiv, er brændvidden af objektivet på dit aktuelle kamera en af de vigtigste

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Beskæring af et billede med Vegas Pro

Beskæring af et billede med Vegas Pro Beskæring af et billede med Vegas Pro Gary Rebholz Event Pan / Crop værktøj, som du finder på alle video begivenhed i dit projekt giver dig masser af power til at justere udseendet af din video. Du har

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows. SDL startes normalt ved at klikke på SDL-ikonet i SDL-mappen.

Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows. SDL startes normalt ved at klikke på SDL-ikonet i SDL-mappen. Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows I det følgende gives en indføring i SDL-versionen tilwindows. Introduktionen er et supplement til SDL Brugervejledning. Program start SDL startes normalt

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Opgaver Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Opgave 1... Åbne/Gemme/Størrelse... Side 3 Opgave 2... Autoniveauer... Side 4 Opgave 3... Manuelle justeringger...

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

supertips til IrfanView

supertips til IrfanView KOMPUTER FOR ALLES LÆSERE HAR TALT: 0 supertips til IrfanView Med det gode, gratis billedbehandlingsprogram IrfanView er det en smal sag at få det bedste ud af dine digitale billeder. Få overblikket, juster

Læs mere

Konverter og rip med FormatFactory

Konverter og rip med FormatFactory Konverter og rip med FormatFactory Side 1 Konverter og rip med FormatFactory http://www.formatoz.com/ FormatFactory er et fremragende lille gratisprogram der kan konvertere lyd og videoformater fra et

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE.

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling Opgaven Adidas har lanceret en farveopdatering af deres støvleklassiker Copa Mundial. Støvlen,

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydningsloven Når en bølge, fx en lysbølge, rammer en grænseflade mellem to stoffer, vil bølgen normalt blive spaltet i to: Noget af bølgen kastes tilbage (spejling), hvor udfaldsvinklen u

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

21-05-2008 Side 1 af 7

21-05-2008 Side 1 af 7 -05-008 Side af 7 Grundlæggende funktioner i billedbehandling. NB! Arbejd på en kopi af dit billede, så du altid har det oprindelige liggende, hvis noget skulle gå galt.. Ændring af billedstørrelse i IrfanView

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Sætte et nyhedsbrev eller julebrev op i Draw Hvor du også bruger Photofiltre 7 side 1

Sætte et nyhedsbrev eller julebrev op i Draw Hvor du også bruger Photofiltre 7 side 1 side 1 Denne vejledning skal vise hvordan man kan lave et julebrev - det kan også være et nyhedsbrev. Fremgangsmåden er den samme Opsætningen foregår i LibreOffice Draw Men hvor man også bruger Photofiltre

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

Matematik og dam. hvordan matematik kan give overraskende resultater om et velkendt spil. Jonas Lindstrøm Jensen

Matematik og dam. hvordan matematik kan give overraskende resultater om et velkendt spil. Jonas Lindstrøm Jensen Matematik og dam hvordan matematik kan give overraskende resultater om et velkendt spil Jonas Lindstrøm Jensen (jonas@imf.au.dk) March 200 Indledning Det klassiske spil dam spilles på et almindeligt skakbræt.

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere