SAMYANG PROGRAMMET TIL "FISHEYE" KONVERTERING IrfanView version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMYANG PROGRAMMET TIL "FISHEYE" KONVERTERING IrfanView version"

Transkript

1 SAMYANG PROGRAMMET TIL "FISHEYE" KONVERTERING IrfanView version 1. Indledning Som navnet oplyser, er programmet oprindelig konstrueret til at udvide brugsmulighederne for det populære Samyang 8 mm f/3.5 "diagonal fisheye" objektiv. Hovedfunktionen er konvertering af fiskeøje billeder til cylindriske panoramaer - som dem, der kan laves med de ret sære "swing lens" panorama-kameraer. Brugeren kan vælge mellem 3 forskellige cylindriske projektioner. Det beskrives i afsnit 4. Hvis det ønskes, kan man beordre programmet til at lave mere almindelige vidvinkel-billeder med retlinet eller "akademisk" perspektiv. Programmet benytter det glimrende (gratis) billedprogram IrfanView til filtype-konvertering og visning af billedfiler. Hvis IrfanView ikke findes på computeren, kan programmet kun arbejde med BMP filer. Man kan konfigurere IrfanView til at bruge Samyang programmet som "ekstern editor", så et fiskeøje-billede kan beordres konverteret direkte fra IrfanView. Det beskrives i afsnit 6. Samyang programmet kan selv lave batch-kørsler, hvor et større antal billeder konverteres med en enkelt kommando. Det kræver dog en lidt større manuel indsats fra brugeren. Programmet skal bruge hele det originale billede. Undgå enhver form for beskæring eller transformation af billedet, inden der laves fiskeøje konvertering. Evt. beskæring laves senere. Brugere, som anvender et Samyang 8 mm objektiv kan springe de sidste afsnit (7-9) over. De er tilføjet for at hjælpe brugere, som prøver at få programmet til at fungere sammen med et fiskeøje af anden type. Afsnit 5 henvender sig især til den teoretisk interesserede bruger. Samyang programmet er skrevet i sproget Free Pascal og vil fungere på alle 32 og 64 bit Windows og Linux maskiner. Den nuværende version er beregnet til billeder med højst 12 megapixels, men kan let ændres til at arbejde med større pixel-antal. 2. Start af programmet Alle Windows versioner, også Windows 7, lader brugeren indtaste kommandoer. Foreløbig beskrives komandoerne, som man f.eks. kan indtaste dem i et DOS vindue eller i kommandofeltet i en nogenlunde avanceret "file manager". Vigtigt her er det, at IrfanView tillader brugeren at definere op til 3 forskellige kommandoer, som kan videresendes til en extern editor som f.eks. Samyang programmet. Det omtales mere detaljeret i afsnit 6. En kommando består af et programnavn, som regel efterfulgt af en eller flere parametre, der fortæller, hvad programmet skal gøre. Som eksempel antager vi, at filen DSC_1234.jpg skal behandles af Samyang programmet. Den simpleste kommando til start af opgaven er: samyang DSC_1234.jpg Programmet vil skabe en ny JPG fil med et cylindrisk panorama i samme mappe. I dette tilfælde får den ny fil navnet CY_DSC_1234.jpg. Hvis en fil med dette ret specielle navn allerede eksisterer, overskrives den uden varsel. Under udførelsen vil programmet bruge et lille tekstvindue til at fortælle, hvad der foregår. Afhængigt af, hvordan man har arrangeret arbejdsgangen på sin computer, kan det være nødvendigt at forsyne program- og filnavn med sti-information. Det håndteres simplest ved, at man lader IrfanView om at aktivere Samyang programmet! For at lave batch-kørsel skal man først have en tekstfil med en liste over de BMP filer, der skal behandles - et filnavn pr. linie. Linier (filnavne) længere end 64 tegn er ikke tilladt her. Hvis navnet på denne tekstfil f.eks. er myfilelist.txt, kan man bruge kommandoen:

2 oplyser, at resten af første parameter er navnet på en fil med en navneliste. Kan man udføre den gamle DOS kommando dir >dirlist.txt i den mappe, hvor man gemmer de filer, der skal konverteres, kan man bruge den resulterende fil dirlist.txt som navneliste. Samyang programmet vil automatisk redigere den og finde de nødvendige billed-filnavne. (Husk tegnet foran filnavnet i kommandoen). Adskillige andre parameter kan tilføjes efter filnavnet i kommandoen. De skal adskilles af mindst ét mellemrum. Vigtigt: alle filnavne og parametre, der selv indeholder mellemrum skal placeres mellem citationstegn som her: "mit bedste foto.jpg". Som beskrevet i afsnit 7, kan brugeren lave sin egen afbildningsfunktion for en anden fiskeøje-linse eller -forsats. Hvis en fil ved navn Samyang.ini findes i samme mappe som programmet Samyang.exe selv, vil programmet altid bruge data fra denne fil (se afsnit 7). Programmet vil altid producere billeder med samme antal vandrette og lodrette pixels, som originalen havde. Under beregningen af et cylindrisk panorama vil programmet få brug for nogle pixels, som ligger uden for originalbilledets kanter. Da disse pixels ikke eksisterer, bliver nogle pixels i panoramaets hjørner udefinerede. Programmet markerer dem som hvide. Hvis man lader programmet rotere billedet lidt (se næste afsnit), vil to af de hvide zoner vokse, mens de andre to bliver mindre. Dette er uundgåeligt og ikke et reelt problem. Når man arbejder med panoramaer klippes billedets top og bund som regel væk. Som altid ved billedbehandling: hvis billedet skal gøres skarpere, så gør det til sidst, når alle andre operationer er overstået. 3. Program-kontrol med parametre En kommando kan indeholde én eller flere ekstra parametre efter filnavnet. De bruges til mere detaljeret styring af programmets arbejde. Som regel skal man holde kameraet helt vandret under en panorama-optagelse. Faktisk er det ikke svært at holde objektivets optiske akse vandret, hvis man vælger et sigtepunkt i samme højde som kameraet. Da søgerbilledet er et fiskeøje billede, er det imidlertid noget sværere at få de lodrette linier helt lodrette, hvilket ellers kan være vigtigt for panoramaer. Derfor har Samyang programmet en nem mekanisme til rotation af originalbilledet omkring den optiske akse i forbindelse med konverteringen. Parametre, der begynder med + eller - er rotations-kommandoer. Plus-tegnet giver drejning med uret, mens minus-tegnet giver drejning mod uret. Et eksempel: samyang DSC_1234.jpg +2.5 I dette tilfælde bliver det resulterende panorama drejet 2,5 grader med uret. Bemærk: decimalpunktum, og ikke decimal-komma i kommandoer! Samyang 8 mm objektivet leveres til flere kamera-modeller. For at bruge programmet korrekt, skal man kende bredden af sit kameras billedsensor. Hvis den ikke er 23,6 mm (som for et Nikon DX kamera), skal programmet have det at vide. Denne kommando vil virke for Canons APS-C sensorer med "crop factor" 1,6 : samyang DSC_1234.jpg /w22.3 /w parameteren beordrer programmet til at glemme standardværdien og indlæse en ny sensorbredde, her 22,3 mm. Hvis man ønsker et billede med retlinet perspektiv, vil programmet lave det. Kvaliteten bliver ikke helt i top af den simple grund, at et fiskeøje producerer relativt få pixels i billedets udkant, hvorimod man netop skal bruge mange pixels her, hvis et normalt vidvinkel-billede skal være skarpt. Et billede, der tilsyneladende er optaget med et 12 mm "retlinet" objektiv, kan laves med

3 kommandoen: samyang DSC_1234.jpg /f12 Kommandoen skaber en fil ved navn RC_DSC_1234.jpg. Parameteren /f beordrer programmet til at skifte fra cylindrisk til retlinet operation og indlæse den simulerede brændvidde på 12 mm. Bruger man blot /f uden talværdi, antager programmet, at man ønsker at bruge fiskeøje-objektivets faktiske brændvidde. Alle de øvrige parametre beskrevet i dette afsnit fungerer også under retlinede operationer. Somme tider ønsker man at lægge de ny billeder i en anden mappe end den, der indeholder originalerne. Vil man have de ny billeder placeret i mappen C:\Fotos\Panorama, kan man bruge kommandoen: samyang DSC_1234.jpg //C:\Fotos\Panorama Nu laver programmet filen C:\Fotos\Panorama\CY_DSC_1234.jpg. Den dobbelte brøkstreg // beordrer omdirigering af programmets output. Den alternative mappe skal eksistere, inden man bruger omdirigering. En normal kørsel med slutter med, at programmet opfordrer brugeren til at lukke tekstvinduet ved at trykke på Enter-tasten. Hvis man ønsker at programmet automatisk skal lukke tekstvinduet og dermed stoppe helt, så snart arbejdet er gjort, kan man tilføje den ekstra "no wait" parameter /nw i kommandolinien. Når der ikke udføres batch-kørsel, acccepterer programmet parameteren /show, der bevirker, at det ny billede åbnes i IrfanView efter endt konvertering, så der straks kan arbejdes videre med det. Hvis denne parameter bruges, er /nw parameteren unødvendig. I nogen situationer er det en fordel, hvis programmet spørger om den ønskede konverteringstype efter, at det er startet. Dette opnås ved brug af parameteren /ask. Til mere detaljeret styring af programmets cylinderprojektion findes et par ekstra parametre, /mc og /eq som beskrives i slutningen af afsnit Cylinderprojektioner Man begyndte at lave fotos med cylindriske panoramaer omkring år Dengang brugte man en snedig kamerakonstruktion, hvor objektivet svingede omkring en lodret akse samtidig med, at billedet blev eksponeret på en cylinder-krummet film gennem en smal lodret spalte. Man kan stadig købe kameraer af denne type. I dag kan et computerprogram lave et cylindrisk panorama ud fra et digitalt foto taget med et fiskeøje objektiv, hvis programmet kender objektivets afbildningsfunktion. Projektionen af et cylindrisk panorama beskrives af to uafhængige funktioner. Der må indføres to vinkler, u og w: u w er vinklen mellem sigtelinien til genstandspunktet og vandret plan er vinklen mellem objektivets optiske akse og sigteliniens projektion på vandret plan Bruger vi det velkendte XY koordinatsystem i billedets plan med billedets centrum i (0,0), bliver afbildningen (med længden a som en skalafaktor, der bestemmer billedets størrelse): x = a w y = a tan(u) normal cylinderprojektion Som man ser, benyttes her "ækvidistant" afbildning i vandret retning og "retlinet" i lodret retning. (Se afsnit 5 om afbildningsfunktioner). Der kendes også cylindriske projektioner, hvor den lodrette dimension håndteres anderledes.

4 Programmet er i stand til at anvende to alternative typer, hvor x-afhængigheden stadig er som ovenfor, mens y-afhængigheden beskrives ved: y = a arctanh(sin(u)) y = a u Mercators projektion og ækvirektangulær projektion I praksis fungerer de tre projektioner ens ved små værdier af vinklen u. Til gengæld er forskellen klart synlig ved store værdier af u. Den normale cylinderprojektion overdriver alle afstande ved store værdier af u og er her hverken størrelses- eller formbevarende. Mercators projektion er den eneste cylinderprojektion, som er lokalt formbevarende ved alle vinkler. Det blev opdaget af den flamske kartograf Gerardus Mercator i Projektionen er ikke størrelses-bevarende, men vil overdrive afstande ved store vinkler omend ikke så kraftigt som den normale projektion. Den ækvirektangulære projektion er størrelsesbevarende ved alle vinkler, men ikke formbevarende ved store u-værdier. Sammenligner man billeder lavet med de 3 projektioner ses, at Mercators projektion fungerer som en mellemting, hvad angår håndtering af store u-værdier. Den normale projektion efterligner swing lens kameraets funktion, hvilket i første omgang fangede programmørens interesse for emnet. Samyang programmet benytter den normale cylinderprojektion som standard, men accepterer to parametre /mc og /eq, der beordrer hhv. Mercators projektion og ækvirektangulær projektion. Hvis en af disse to parametre bruges ved cylinder-konvertering af filen DSC_1234.jpg, får den resulterende fil navnet MC_DSC_1234.jpg eller EQ_DSC_1234.jpg. Det giver ikke mening at bruge mere end én af parametrene /mc, /eq, /f eller /ask i samme kommando. 5. Afbildningsfunktioner Et objektivs afbildningsfunktion beskriver, hvordan optikken vil bestemme dit kameras syn på verden. En mere nøjagtig beskrivelse kræver en smule matematik. Man skal bruge 3 geometriske størrelser, f, v og r: f v r er objektivets brændvidde er vinklen mellem objektivets optiske akse og sigtelinien til et genstandspunkt er afstanden fra billedets centrum til det resulterende billedpunkt Et ideelt standard-objektiv til normal fotografering bør have denne afbildningsfunktion: r = f tan(v) retlinet eller "akademisk" perspektiv Denne funktion går mod uendelig, når vinklen nærmer sig til pi/2 radianer (90 grader). Fiskeøje afbildning er "matematisk pæn" ved store vinkler. Idealiserede funktioner for de 4 hovedtyper er: r = f sin(v) r = 2 f sin(v/2) r = f v r = 2 f tan(v/2) ortografisk rumvinkel-tro ækvidistant stereografisk Ortografiske objektiver er egentlig uegnede til fotografering, fordi de meget brutalt komprimerer de yderste dele af billedet.

5 Rumvinkel-tro er bedre. De har en interessant egenskab: arealet af ethvert fladeelement i billedet er proportionalt med det tilsvarende rumvinkelelement i motivet: man kan tage et billede af himlen og finde graden af overskyethed" ved at tælle pixels. Ækvidistante objektiver gør det let at måle visse vinkler direkte på et foto. Til panorama-brug er de bedre end de to foregående. Et stereografisk objektiv er det bedste til formål, hvor man ikke behøver de specielle egenskaber hos de andre typer. Ved konvertering til andre billed-formater, hvor man behøver mange pixels i billedets udkant er stereografiske linser klart at foretrække. Disse afbildningsfunktioner for fiskeøje objektiver er vist på den følgende graf, som også viser data for Samyang 8 mm objektivet: Samyang programmet er justeret til at bruge afbildningsfunktionen for Samyangs 8 mm objektiv, som faktisk har brændvidden 8,5 mm og har en afbildning, som er en mellemting mellem den ækvidistante og den stereografiske type. Det er muligt at justere programmet til brug med andre fiskeøje objektiver. Dette kræver, at særlige test-fotos er til rådighed, så objektivets afbildningsfunktion kan bestemmes. Se afsnit Samyang programmet som ekstern editor i IrfanView Man skal vide, i hvilken mappe, programfilen Samyang.exe ligger. I de specielle tilfælde, hvor datafilen Samyang.ini er nødvendig (se afsnit 7), skal den ligge i samme mappe som programmet. Start IrfanView og indlæs en billedfil, som skal konverteres. (IrfanView's danske sprogpakke antages benyttet i det følgende). På tastaturet, tryk P. Et vindue mærket Egenskaber/Indstillinger dukker op. I den lille menu til venstre vælges Diverse. Nederst i feltet til højre kan man nu definere 3 eksterne editorer (eller den samme eksterne editor med 3 forskellige kommando-versioner, som i dette eksempel). Vi antager i

6 eksemplet, at Samyang programmet ligger i mappen C:\Util : C:\Util\Samyang.exe ""%1" /show" C:\Util\Samyang.exe ""%1" /mc /show" C:\Util\Samyang.exe ""%1" /ask /show" Det lille vindues Gennemse knapper kan benyttes, hvis man er nødt til at lede efter programmet eller vil slippe for at indtaste programmets placering. Symbolet %1 viser, hvor filnavnet skal indsættes i den kommando, som IrfanView vil sende til Samyang programmet, når ekstern editor beordres. Kommando-parametrene /show, /ask og /mc kendes fra afsnit 3 og 4. Andre lovlige parametre som /f eller /cc kan også bruges her. Bemærk brugen af citationstegn "". De er nødvendige for at sikre korrekt fortolkning i IrfanView. Klik på OK knappen, når opsætningen af kommandoerne er udført. Herefter har man direkte adgang til Samyang programmet fra IrfanView og kan beordre fiskeøjekonvertering ved brug af tastaturet eller IrfanViews fil-menu. Et tryk på en af tal-tasterne 1, 2 eller 3 samtidig med, at skifte-tasten holdes nede, vil aktivere en af de tre kommandoer, som er defineret ovenfor. Eksempelvis giver nr. 2 et cylindrisk panorama med Mercator projektion. Vil man kun definere en enkelt mulighed, er nr. 3 med /ask parameteren at foretrække. Her får brugeren helt frit valg af funktion, når Samyang programmet er startet. Parameteren /show sørger for, at det resulterende panorama åbnes i et nyt IrfanView vindue, hvor man kan arbejde videre med det. Kan man ikke huske, hvad de 3 numre betyder, er det nemt at bruge IrfanViews fil-menu og vælge punktet Åbn med eksternt editor-program. Så vises en oversigt, hvor man kan klikke på den ønskede kommando. 7. Bestemmelse af afbildningsfunktionen Hvis filen Samyang.ini, findes i samme mappe som programmet, vil programmet bruge data fra denne fil i stedet for de indbyggede data for objektiv og sensor m.v. Denne fil kan definere en ny afbildningsfunktion, som programmet skal bruge i stedet for den indbyggede funktion. I datafilen kan man angive en sensorbredde, så man ikke behøver parameteren /w i kommandolinien. Om nødvendigt kan filen indeholde parametre til brug ved korrektion af objektivets farvefejl. Datafilen er en simpel tekstfil, som typisk kan se sådan ud: #Nikon D300 sensor data: wsensor: 23.6 #Lens data: focallength: 8.53 formfactor: tweak2: -5.0 tweak4: 0 #redfactor: #bluefactor: lensname: Samyang 8 mm fisheye #IrfanView location: #irfanview: C:\Program Files (x86)\irfanview\i_view32.exe #end Programmet forstår 5 nøgleord, der definerer nødvendige talværdier: wsensor:, focallength:, formfactor:, tweak2: og tweak4:. Alle nøgleord skal indeholde et kolon som sidste tegn, De må ikke indeholde mellemrum og skal starte i kolonne 1 på en linie. Brug decimal-punktum i tallene aldrig decimal-komma. Rækkefølgen af linierne med nøgleord er ligegyldig. Alle linier, der ikke starter med et korrekt nøgleord, negligeres og kan bruges til kommentarer, som eksemplet viser. Filen skal slutte med en

7 tom linie eller en kommentar. Hvis en nøgleparameter ikke defineres i datafilen, bruges programmets indbyggede værdi. Til korrektion af farvefejl findes desuden to specielle nøgleord redfactor: og bluefactor:. I dette eksempel er de gemt i kommentarer, dvs. ubenyttede. De omtales nærmere i afsnit 8. Med lensname: parameteren kan man oplyse programmet om, hvilket objektiv, der bruges. Navnet sendes som en besked til brugeren ved programstart. Der skal være mellemrum mellem kolon og navn. Samyang programmet skal kunne finde IrfanView. Hvis IrfanView er blevet installeret på et usædvanligt sted, skal dette oplyses vha. irfanview: parameteren. Den første talværdi, som defineres i filen, wsensor, er sensorbredden. De næste 4 talværdier definerer afbildningsfunktionen. Problemet er at finde dem for et foreliggende objektiv. Det kræver optagelse af to helt forskellige prøvebilleder. Værdien focallength er objektivets brændvidde ( f-værdien fra afsnit 5). Man gør klogt i selv bestemme den. Objektiv-fabrikanter oplyser ofte et pænt helt tal, der i virkeligheden ikke stemmer godt nok. Samyangs 8 mm linse har brændvidden f = 8,53 mm. Det første prøvebillede bruges til bestemmelse af f. En mulig fremgangsmåde er som følger: Hæft et ark papir på væggen i et passende stort rum. Arkets bredde kaldes a. Anbring kameraet i adskillige meters afstand fra arket. Afstanden, som skal være meget større end a, kaldes L. Hold kameraets billedplan parallel med arket, sigt nøjagtigt på arkets midte og tag et billede. Brug et passende billedprogram til at finde antallet af pixels, der svarer til arkets bredde i billedet. Dette pixel-antal kaldes p. Hvis sensoren har N pixels i bredden, beregnes brændvidden af dette udtryk: focallength = (L/a) (p/n) wsensor Som forklaret i afsnit 9, er det først og fremmest nødvendigt, at man finder den korrekte værdi for forholdet mellem focallenght og wsensor, altså størrelsen (L/a) (p/n). Den anden vigtige størrelse kaldes formfactor i programmet. Dette dimensionsløse tal bestemmer i store træk afbildningsfunktionens form. (Se afsnit 5). Et objektiv af den ækvidistante type har formfactor = 1. Rumvinkel-tro objektiver har formfactor = 0,9003,mens stereografiske objektiver har formfactor = 1,2732. For de fleste fiskeøjer bør et første gæt nok ligge lige under 0,9. En finere justering af formfactor er altid nødvendig. Hertil bruges det andet prøvebillede. Et godt motiv kan være et lokale med helt flisebeklædte vægge, hvor fliserne adskilles af tynde, klart synlige fuger. Kameraet placeres helst, så det ser fliser overalt i hvert fald skal der være fliser fra midten af billedet og helt ud til en af siderne. Der skal også være en tydelig lodret fuge tæt ved en af billedets rande. Man tager et billede med kameraet holdt fuldstændig vandret. (I praksis tages en serie billeder, så man kan vælge det bedste). Mange andre motiver kan bruges, men det er et krav, at de indeholder et større antal lange og tydelige lodrette linier. Naturligvis kan man også vende kameraet på højkant og fotografere et flisegulv billedet skal dog vendes 90 grader før brugen. Nu indsættes de kendte værdier for sensorbredde og brændvidde i filen Samyang.ini sammen med en gættet sandsynlig værdi af formfactor. De to ekstra parametre tweak2 og tweak4 sættes i starten til nul. Med disse værdier lader man programmet lave et cylindrisk panorama af motivet. Det må normalt gentages adskillige gange, mens man justerer på formfactor sådan, at de yderste lodrette linier i billedet bliver så retlinede som muligt. (Vandrette linier er krumme i cylinderperspektiv). Ofte kan man få korrekt afbildning i billedets kant, når værdien af formfactor er ramt korrekt. Eksperimenter med den dimensionsløse parameter tweak4 kan hjælpe, hvis der stadig er problemer ved kanten. Afbildningen tæt ved billedets centrum er aldrig et problem. Det kan imidlertid ske, at de lodrette linier på mellemdistance krummer svagt den ene eller den anden vej. Her kan man prøve at justere på den anden dimensionsløse størrelse tweak2. Værdierne af de to tweakprocenter bør ikke være numerisk større end ca. 10%. Både positive og negative værdier er tilladt. Stiller man høje kvalitetskrav, kan det være nødvendigt at bruge en del tid på eksperimenter. De tre variable parametre giver en meget fleksibel model for afbildningsfunktionen. Der er altid en god

8 løsning, hvis forholdet mellem focallength og wsensor har den korrekte værdi. 8. Korrektion af farvefejl (kromatisk aberration) Brugere, som har et kamera, der automatisk korrigerer for objektivets kromatiske aberration (CA), har ikke brug for denne funktion. Men programmet kan korrigere for farvefejl i forbindelse med konverteringen. Det kræver dog, at man selv kan beskrive sit objektivs farvefejl vha. de to parametre redfactor og bluefactor i Samyang.ini filen (se afsnit 7). Programmet antager, at de røde, grønne og blå delbilleder evt. er dannet med brændvidder, der ikke er eksakt ens. Det betyder, at de tre billeder kan have en ganske lille størrelsesforskel, der naturligvis ses tydeligst i billedets udkant. Programmet bruger det grønne billede som reference. Parameteren redfactor betyder størrelsen af det røde billede målt (lineært) i forhold til det grønne. Definitionen af bluefactor er tilsvarende størrelsen af det blå billede målt (lineært) i forhold til det grønne. Det er naturligvis ikke nødvendigt at have en greenfactor - den er pr. definition 1. Hvis parametrene ikke defineres i Samyang.ini filen, sættes de automatisk til 1, dvs. programmet foretager da ingen farvekorrektion. Et egnet objekt til et test-foto kunne være en klar, lodret hvid stribe på sort baggrund ude i siden af billedet. Hvis f.eks. striben på det ukorrigerede billede viser rødt på ydersiden, skal redfactor være ganske lidt større end 1. Hvis striben modsat viser rødt på indersiden skal redfactor være lidt mindre end 1. Fremgangsmåden for bluefactor er helt tilsvarende. Hvis striben viser grønt på ydersiden, skal både redfactor og bluefactor nok være lidt mindre end 1. (Husk, at greenfactor altid er normeret til at være 1). Man kan bruge programmet til korrektion af farvefejl alene uden samtidig cylindrisk eller retlinet konvertering. Dette gøres ved brug af color correction parameteren /cc i kommandolinien. Programmet accepterer kun denne parameter, hvis både redfactor og bluefactor er defineret i datafilen Samyang.ini. Hvis fiskeøje billedet DSC_1234.jpg farve-korrigeres på denne måde, får den ny fil navnet CC_ DSC_1234.jpg. 9. Sensorbredde og længdeenheder Man har måske et glimrende digitalkamera med en god fiskeøje-adapter, men aner intet om kameraets sensorbredde. Samyang programmet kan stadig bruges, hvis man laver en Samyang.ini fil, som beskrevet i afsnit 7. Tricket er baseret på, at programmet grundlæggende arbejder med vinkler ikke med længder. Programmet finder vinkler ved at sammenligne længder, men det er ligegyldigt, om disse længder måles i millimeter, tommer eller sømil. Det eneste krav er, at alle længder måles i den samme enhed. Programmets indbyggede objektiv- og sensor-data er angivet i millimeter. Derfor skal man også bruge millimeter, hvis man anvender /f eller /w parametrene, når programmet kører uden en Samyang.ini fil. Imidlertid kan man bruge en hvilken som helst længdeenhed i Samyang.ini filen, blot man sørger for, at begge længder (wsensor og focallength) måles i samme enhed. Problemet med den ukendte sensorbredde forsvinder, hvis man indfører en ny længdeenhed, som er baseret på sensorbredden. Brændvidden kan jo udtrykkes direkte ved wsensor, som formlen for focallength i afsnit 7 viser. Man skal bare huske, at hvis /f parameteren bruges i kommandolinien, når programmet senere kører, skal den simulerede brændvidde angives i samme længdeenhed, som bruges i datafilen. Størrelserne formfactor, tweak2 og tweak4 er helt uafhængige af længdeenheden. Hvis man er vokset op med de klassiske kameraer, kan det måske være bekvemt at sætte wsensor til 36. Herved defineres 1/36 af kameraets (ukendte) sensorbredde som programmets længdeenhed. Det er ikke et problem. Og der kan være en lille fordel: nu vil f.eks. parameteren /f18 i kommandolinien give samme billedvinkel, som man ville få med et 18 mm vidvinkel objektiv på et kamera (i dette tilfælde 90 grader).

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel:

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Panoramateknik Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Billedet her er en sammenføjning af 5 billeder taget i portræt orientering og beskåret til 16:9 formatet.

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows. SDL startes normalt ved at klikke på SDL-ikonet i SDL-mappen.

Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows. SDL startes normalt ved at klikke på SDL-ikonet i SDL-mappen. Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows I det følgende gives en indføring i SDL-versionen tilwindows. Introduktionen er et supplement til SDL Brugervejledning. Program start SDL startes normalt

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE.

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling Opgaven Adidas har lanceret en farveopdatering af deres støvleklassiker Copa Mundial. Støvlen,

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC:

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC: Billeder på bibliotek.kk.dk Hent et billede og gem det på din PC: I dette eksempel henter vi et billede fra Google. Du kan også hente billeder i Flickr, Picasa etc. (NB! Husk at der er rettigheder knyttet

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Bølgeegenskaber vha. simuleringsprogram... 2 Forsøg med lys gennem glas... 3 Lysets brydning i et tresidet prisme... 4 Forsøg med lysets farvespredning... 5 Forsøg med lys gennem linser... 6 Langsynet

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere