Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76."

Transkript

1 ss Laura. N R D G, :nt. - 1, Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer Stk. 79 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: ' 1 Slaglængde: 24" 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 corrugerede Kanaler. Risteflade 4o Kvadratfod. Hedeflade I.300 Kvadratfod. Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. Kedler og Maskine fra Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 21 Fod. Brodæk 59 Fod. Poop 22 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 237 Tons Forpeaktank 39 - Agterpeaktank ,2 x 3o,7 x 16,2 Fod. 63 / dw. 787 brutto 443 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. l82/19o9 dat. 12/3 19o9 er- Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Vesterhavet, Esbjerg. Indregistreret 27/3 19o9- Ifølge,Anmeldelse Kr. 394/1918 dat. 16/ er Skibet den 29/ opbragt af tyske Orlogsskibe og erklæret for god Prise. Skibets Værdi Kr. l.ooo.ooo.- Udslettet af Register 24/ Udsiettelsesprotoko" Nr. 5 - II - Registreringsprotokol M r Lloyd Sylt - Ernst Russ, Hamborg Reederei V/endenhof G.m.b.H., Wismar Empire Continent - M. o. T., London Master Nicolas - A. G. Tsaoliris Ltd., London Soussana II - ingen Ejer anført Giorgios Matsas - Loucas G. Matsas, Pireus Joaquin Davila & Cia., Panama Sur - Dabaco & Co., Ltd., Panama. I965 solgt til spanske Ophuggere i Santander og afgik fra Vigo til Santander 16/ / paa Rejse fra København til Danzig maatte Skibet returnere til København for Reparation af Maskinskade.

2 .HANDELS- OG SØFARTSMUSEET --, rt'bqr 7 Lauy^. d * /seé ey e* / 7<^^/ru IL* ^'7/T?I/CA C*. S^Xru,-, ' Ty y( - 7>y WZ/ - f H-k _ y fy-ff (fh-lz- /fh-x fføyy >?Sk FfFf/i Fih-}2_ (fp.ih. YY Yk^

3 - OXKi Ykla ara Y7&n, A yoyyrx 7 t/ cj_ ^j^-gorsz. _. (yy # ~~ji yz s -ir >.r«/x-xf...^f7fyjy^ x.: 0 *YuF.YY.zrYrYYs^.Fx^ r/y^d/r^y?*.x^-yyyyt ' / iyy_y.y...y>y>.y^^'^:y / s$r r/ /2o' - <& /- yyr^^-^ljz^ y<z- iyy~^/7 js^y^- --^<^fy r/y, /t/y-ta^iir " 7~^yy 7-r tf/"c cy AA 7/ '^* y ^x Y $,y.r &Y,7y u.fl^^syyt^^y^ " Y_c.o_ jf {,! f6 e tfc ^^yyåylx 0/ :^, tf^y^u^ A ru. / 7

4 PA KRONBORG ss Laura. N R D G. V Billeder: Negativer: Litteratur: Sem Breezes 3/1955 Pag 164: Bjergning af Fuldskib "Sophie? af Larvik, der ; drev i den engelske Kanal 9/4 191o. \ Sea Breezes II/I965 Pag 792: Commentary med : Foto.

5 ss Laura Dan ex Rocha ex Laura. 0 X K H. \ III Berlingske Tidende 2o. Juni 1946: Dampskibsselskabet Vesterhavets Damper "Laura Dan" har paa en Rejse fra Boston til Julianehaab paa Grønland med Kul i April d. A. i Nærheden af Cape Race mødt saa svær Skrueis, at Damperen efter at have kæmpet med denne i et Par Dage fik flere Huller i Boven baade under og over Vandlinien. Det lykkedes at faa tætnet Lækagerne nogenlunde, hvorefter man søgte ind til St. John paa New Foundland som Nødhavn for at faa repareret Skaden. Medens Skibet laa i Tørdok her forsvandt en norsk Matros ved Navn E. Haveland. Han var sidst set Søndag den 21. April Kl. 21 i Sømandsklubben, hvor Matros J* G. Andersen havde talt med ham. Eaveland var da noget paavirket af Spiritus og talte om, at han vilde hen paa en anden Kafé, men siden har ingen set ham. Kaptajnen betegnede den anden som en god Sømand, den bedste han havde ombord. Alle ansaa Selvmord for udelukket, da Haveland glædede sig til at komme hjem til sin Familie i Norge, som han ikke havde set i mange Aar. Rederiets Agenter paa Stedet er anmodet om at meddele, hvad der mulig senere erfares om den forsvundne. Nationaltidende 9. November 1952 Rederiet J. Lauritzens Damper "Laura Dan", der i Aftes skulde til København for at bunkre paa en Rejse med Træmasse fra Finland til England, grundstødte ved 18-Tiden ud for Saltholm. Svitzers "Bien" tilkaldtes, og Arbejdet med at faa Skibet fri var ikke vanskeligt. Under gunstige Vind- og Strømforhold vilde Fartøjet have klaret sig fri ved egen Hjælp.

6 *2* y, H /z. fy O étzyr HANDELS- OG SØFARTSMUSEET % % * - Y it O &-S&-C-V /ÉgyyT/y&ty % x It, 73, Æ> fy '/ SJ, 4% /*?<*** S" ys*l*u*ykf(l {/iy&zr&it -a-»' yw^ é$r y fftv AJ&e^.* 'Crz*ty% y 1 -^"" 'Ky-^yt y ' / /yéy^^>%*f/zø PsY^. f&ysyre-r -<y '7 % / + /%#, Z* istyyy. Y 7/ r^.l Piry / - Et 4 r - / s 7/pYsf^c^?<.44rt. r f y-s / /r y / y / S S yy^^crcy^/ 2* /'vyfxy«, yy^ fc4'o*/ s^ '/Y~~4, <'t r& /Y '^ry':kyy y& r&-~r/ - /L &Y^dy^f x.y*. --.-^Vi* < éy> y r S* -VÅ-C-^JOS^/

7 5 (i ^A\ S \$ Vi ^) Lx r : "*Yk.$ <*' ^, s$ 7 A Å 4 AV N^._ 4 r^ T «,* -4 \. 4,."5 fj ^ ">*

8 /-,PÅ KROMSORG / f y.^^ oxtrff Æ *>// Y^- ^ yyy l^ ^ % ~ - r&tt^c < Cw yft-o-^c fohur 6^u^ hr - Z^^xy-'Y- " tt - Ychu tøj 6**Z*h-( -, (&r<r+^)

9 I / u ^ ^n: ^ «Af Irl $ I* Stiy.0 ^ ^ ^.tf M -i? -ir* ^: > ^ 1 i. i ' i f i Oo v^ SS *0 ^ ^ fb * ig * o.»,1. 1 I > J I \ I o v?._? s; i i < -j ^ ^ p; ^ ^ Y n? < i i i TI) hh i!. X~7S$ s IA,1 -e ^ ^ MT fjinj^k*.-1*^4.«i i *$&$&&& 4 ' 'S i i t i 4 ' li

10 PA KRONBORG IT ss Lau ra Dan ex Lai ira. 0 X K H. 29/12 6/1 13/1 13/1 26/1 1/2 10/2 16/2 23/ afg. afg. ank. afg. ank. pass. afg. ank. ank. Sousse til Sfas Cartagena til Liverpool Liverpool Glasgow til Spanien Valencia Gibraltar til Liverpool Liverpool til Dublin Hue Iva Kings Lynn

11 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE! / ttxf 77 7 > //_ r^rk. Tyy^r/tcrr '/ SkrCy i/ i«>. y :<yixxt éu X 27, *$*%t yszg&tø a^r'qr&s fø?r 2 4/ i erht^, jy^-x ry s 'C^zX^^^^ixy y ' /- /r Ix-f; i?y. '% j 0>y%/f r;, Ty Y^>**^lY~~&9» j 14, y^^,,u,. &yz~&_rr &< &* 'yyc- $y^ ynrz S& Y^y r ty 77 /y-, i-e&>ft - i y~&<&^y / y / ÆJ&s-is-Brt&i 2s ' "OSs^-s-c-; y*y y x^^ ia^-trtrfigtø^trfauc^f. mxy^fx's' /«^-"^ i /, m Sx t

12 PA KRONBORG ss Laura Mærsk (I) ex Laura. N S F T,

13 SS Laura Mærsk (i) ex Laura. N S F 1 Int. - 1, Bygget Irwines Shipbuilding & Dry Dock Co-, Wes' Hartlenool. Byggenummer lo3-1 Stk. 26? NHK oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 42" 2 Stk. skotske Kedler hver med 3 riflede Kanaler. Risteflade 89 Kvadratfod. Hedeflade 4.o3o Kvadratfod, Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra T. Richardson & Sons Ltd., West Hartlepool. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master, k Luger. Bak 33 Fod. Brodæk 160 Fod. Poop 9 Fod. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 6?5 Tons Agterpeaktank kl - 32o,7 x 46,o x 24,o Fod. 279 / dw brutto 1.8o4 netto. Som ss "Laura" bygget til: Pyman Steam Ship Co., Ltd. (C. Pyman S- Co.), W. Hartlepool, Ifølge Anmeldelse N r. 62/1913 dat. 19/ er Skibet indkøbt fra ovennævnte Rederi af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og omdøbt til "Laura Mærsk" (i). Indregistreret 21/ Ifølge Anmeldelse Nr. 652/1917 dat. 6/ er Skibet solgt til: Hordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem, for Kr. 4.loo og omdøbt til "Knut Jarl". Udslettet af Register 6/ Udslettelsesprotokol Nr Registreringsprotokol Nr solgt til Dampskibs A/S. Notos (V. Skogland), Haugesund, og omdøbt til "Notos". Findes ikke i Lloyds Register efter 1948.

14 BDR. ss Laura Mærsk (i) ex Laura. N S F T. Int Bygget Irwines Shipbuilding & Dry Dock Co., West Hartlepool. Byggenummer lo3-1 Stk. 267 NHK oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 42" 2 Stk. skotske Kedler hver med 3 riflede Kanaler* Risteflade 89 Kvadratfod. Hedeflade 4.o3o Kvadratfod. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattorame«, 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra T. Richardson & Sons Ltd., West Hartlepool. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 33 Fod. Overbygning 160 Fod. Poop 9 Fod. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 675 Tons Agterpeaktank 47-32o,7 x k6,o x 24,o Fod. 279 / dw brutto 1.8o4 netto. Oprindelig bygget som ss "Laura" til: Pyman Steam Ship Co. Ltd. (G. Pyman & Co.), West Hartlepool solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og omdøbt til "Laura Mærsk" (I). 6/ anmeldt solgt til: Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem. for Kr. 4.loo og omdøbt til "Knut Jarl". Udslettet af dansk Register 6/ Udslettelsesprotokol Nr ~ Registreringsprotokol Nr solgt til Dampskibs A/S. Notos (V. Skogland), Haugesund, og omdøbt til "Notos". (Findes ikke i Ll&yd efter 1948.

15 ss Laura Mærsk (I) ex Laura. N S F T. V. - 1, billeder: Arkiv Negativer: Litteratur

16 ss Laura Mærsk es Belgien. NQHG-. / O U I P

17 BDR, ss Laura Mærsk (II) ex Belgien. NQHG. / 0 U J F. Int Bygget 19o7 - Howaldtswerke, Kiel. Byggenummer 48o. 1 Stk. 96 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 16 3/4-26 9/ /8" Slaglængde: 291" Fabrikat: Howaldtswerke, Kiel. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Well Deck. Bak 29 Fod. Overbygning midtskibs lo5 Fod. Halvdæk 73 Fod. Poop 12 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 465 Tons. 241,2 x 36,1 x 19,7 Fod. 236 / 2.3o2 dw brutto 873 netto. Oprindelig bygget som ss "Belgien" til: A/S. Dampskibsselskabet Europa, København. 7/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, for Kr o/ anmeldt omdøbt til "Laura Mærsk" (II). 8/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet af 1937, København, og omdøbt til "Rikke". 6/ anmeldt omdøbt til "Rikke Skou". Paa Rejse fra Blyth til Aabenraa med Kul sank Skibet den 6/I0 195^ under Storm i Nordsøen.

18 ss Laura Mærsk (II) ex Belgien. N Q H G. / 0 U J F. Int. - 1, Bygget 19o7 - Howaldtswerke, Kiel. Byggenummer 48o. ; 1 Stk. 96 NHK. - 65o IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l6-26 9/ /8" Slaglængde: 29r" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 29 Fod. Brodæk lor Fod. Halvdæk 73 Fod. Poop 12 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast 465 Tons. 241,2 x 36,1 x 19,7 Fod. 236 / 2.3o2 dw brutto 87^ Netto. Ifølge Anmeldelse ^r. 364/l9o7 dat. 12/6 19o7 er Skibet som ss "Belgien" bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Europa, København. Indregistreret 12/6 19o?. Ifølge Anmeldelse Mr. 471/1915 dat. 7/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, for Kr Registreret 3/H 1915* Ifølge Anmeldelse Nr. 172/1919 dat. 2o/ bar Skibet forandret Navn til "Laura Mærsk" (II). Registreret 31/ til: Ifølge Anmeldelse dat. 8/ er Skibet solgt A/S. Dampskibsselskabet af 1937, København, og omdøbt til "Rikke", (s.d.)

19 . ss Laura Mærsk (II) ex Belgien. N Q H G. / 0 U J F. III Shipbuilding & Shipping Record 9/2 1928: At the Liverpool Police Court on Friday, February 3, Johan Christian Lindberg, a Danish shipmaster, was fined 25 Pound Sterling, and ten guineas costs were allowed, for carrying on board the steamer "Laura Mærsk" to the Mersey as deck cargo pit props in an uncovered spare on deck, which space was not included in the cubical contents forming the registered tonnage in convention of the provisions of the Merchant Shipping Aet, 19o6. The defence was that when the vessel reached Copenhagen, the master was taken ill, and Lindberg took over the vessel in the condition in which she was loaded at Windau. The Stipendiary, in imposing the fine, stated that as cubic feet were loaded in contravention of the Shipping Aet, the owner was liable to a fine of 125 Pound Sterling. He regarded the regulations as important.

20 - 2 PA KRONBORG ss Laura Mærsk ex Belgien. NQHG./OUIF. I i i I 1922.! I Forbrug af almindeligt Maskinstores ifl. Maskinrapporter.! Soda: Krystal: 37,7 kg. Calsineret: 4l6,2 kg. Kedelstensmiddel: 1 kg. H. T. Pakning - Metalindlæg: Damp: 6 kg. Vand: 6,3 kg. Asbestpakning: 3,2 kg. Bomulds- og Sejldugspakning: o? 5 kg. Kedeldørspakning: 7j2 kg. Eampepakning: 8,88 kg. Vandstandspakning: 54 Stk. Flangepakning: 2,5 kg. Gummipakning og Klapper: 11,5 kg. Asbestplade: o kg. Gunrmiplade: 2,2 kg. Fiberpakning og Klapper: o kg. Dampkit: 3*2 kg. Graphit: o,7 kg. Fyrriste: Hovedkedler: 6o Stk. Spilkedler: o Stk. Kedelzink: 19 Stk. 152 kg. Hvidtmetal: 9 kg. Blyplade: 3 kg. Flettet Asbest: o,77 kg. Messing: i Sorter: 3->5 kg. i Plade: 14,7 kg. Jern: i Sorter: 93 kg. i Plade: 45 kg. Værktøjsstaal: 1 kg. Sæbe: 62 kg. Malerolie: 3k kg. Lak - Tørrelse og Terpentin: 13 kg. Rusthindrende Maling: 37 kg. Bly og Zinkhvidt: 95,6 kg. Betumastik: 26 kg. Andre Sorter Maling: 11,3 kg.

21 ] - 1. '! ss Laura Mærsk ex Belgien. NQHG. / O U I F Forbruget af Kul - Maskin- og Cylinderolie - Petroleum og Tgp_st ifl. Maskinrapporterne. x. : større Forbrug end andre samme Størrelse Skibe eller Maskiner. xx«: forøget Forbrug i Forhold til tidligere Aar. Maskinrapport Nr.: 1-6. Ført: 27/ / Dage. Sejlet Kvartmil: «Sejlet Timer: Sejlet Døgn: 121,37- Fart i Knob: 6,77. Kul: Forbrug under Fart: 1325,44 Tons. " pr. Døgn: lo,92 Tons. x.-xx. " pr. Kvartmil: 15o,46 Ibs. Opfyring og Ventetid: lo6 Timer. Konstant: 0,06-0,05. 31,93 Tons. Manøvrer: 99i Timer. 19,95 Tons. Konstant: o,2o. Bakfyr: 333i Timer. 24,75 Tons. Konstant: 0,07. Ladning og Losning: Hovedkedler: 26l6 Timer. Spilkedler: o. Konstant: o,o6l Tons. Styremaskine: 2922 Timer. 3o,12 Tons. Konstant: o,ol. Dynamomaskine: o. Kabys og Ovne: 48,25 Tons. Begyndelsesbeholdning: 116,16 Tons. Købt: 1157 s 5o Tons. Forbrugt: 1639*24 Tons. Restbeholdning: 3k,k2 Tons. Maskinolie: Forbrugt: 7o3»95 kg. Til Dæk: 125 kg. Til Stævnrør: 72,3o kg. Til Maskinerne: 578,95 kg. Pr. Døgn: 4,77 kg. Cylinderolie: 7^s3^ kg. Pr. Døgn: o,6ls kg. Lampeolie-Vaclite: 48,7 kg. Pr. Døgn: o,13 kg< Petroleum: 912,8 kg. Pr. Døgn: 2,43 kg. Tvist: 69,7 kg. Pr. Døgn: o,19 kg.

22 ss Laura Mærsk (II) ex Belgien. N Q H G. / O U J F. - 3, Maskinrapport Nr fra 3o/ / / / /12 28 til 1/ / / / /1 3o. Dage o Sejlet: Sømil 26.4oo ^ Timer 3.665I 2.773i ^ 3.22o I f XX Døgn 152 ^?5 115^ ^ 192^ 21 lg3^ 5Q 13g^?? Fart i Knob: lastet 6,96 6,68 6,99 7,16" 6,98 tom 7,91 7,96 8,35 8,56 8,36 Beregnet Dybgang 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 Kulforbrug: x xxx xxxx i Fart Tons 1.612, , , , ,61 pr. Døgn - lo,49 9,91 9,92 lo 5 o3 12,28 Sømil Ibs. 135,92 128,5^ 129,^5 125,34 131,73 Total Tons 1.938,13 1.^, ,7o 1.967, ,83 x incl. 5o Timer Issejlads xx - 12o - xxx - 48,99 Tons i Issejlads xxxx - 44,o Timer.

23 ms Laura Mærsk (III) ex Day Star ex Laura Mærsk. 0 2 A K, i 1.3 '

24 ms Laura Mærsk (III) ex Day Star ex Laura Mærsk. Int Z A K. Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 74. Gudmoder 3/ : Frøken Jane Mc. Kinney Møller. 2 Stk. 7-cyl. Firetakts-enkeltvirkende Dieselmotorer IHK. Fart paa Last 15T-16 Knob. Cylinderdiameter: 24 13/16" Slaglængde: 51 3/16" 2 Stk. Donkeykedler med loo Pund Arbejdstryk. Kedler og Motorer fra A/S. Burmeister & Wain, København. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Shelter Deck. 3 Master. 8 Samsonposter. 5 Luger. Krydserhæk. Bak 52 Fod. 7 v a ndtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke Tons Dybtank for I.76I - agter Forpeaktank Agterpeaktank Brændselsolie kan transporteres i Forpeaktank og Dybtanke, der ogsaa kan transportere Melasse eller Glycerin. Agterpeaktank kan anvendes til vegetabilsk Olie. ^55,9 x 59,1 x 27,3 Fod. Dybgang paa Last 26,9T Fod. 9.loo dw brutto netto. Kølelast Kubikfod. Aptering for 12 Passagerer. Bygget til Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S, København. Byggepris Kr Skibet var uden for Spærrezonen den 9. April 194o og blev Aaret efter overtaget af den amerikanske Regering i Manila og overdraget til American President Line og sejlede under Navnet "Day Star" til 1946, da det blev frigivet og igen overdraget de danske Ejere og fik sit oprindelige Navn. 17/ anmeldt solgt til:

25 ms Laura Mærsk (III) ex Day Star ex Laura Mærsk. Int Z A K. Transfruit Shipping Co. Ltd., Piræus, og omdøbt til "Aeolian". Udslettet af dansk Register 17/ solgt til: Transrodopi S. A., Haiti, og omdøbt til "Transrodopi II" 1968 solgt til: Navigatione Maritime Bulgare, - det bulgarske Statsrederi - og omdøbt til "Adhara". 197o solgt til: " Ja. ~ X x Paphos Compania Navigazione S. A., Cypern, og omdøbt til "Kanaris".

26 Ufj <A ØLdrtnZi.. f^^-c r 7 ^y-s^s y 'y~r*r*'r Car y ixy^>-. 'c X&i' tkr^-'x' / *-?/= ~^j r 4. ay^s. ic v^-a-i> Hf yy? &4 / sic <A, étøx %xy^.- t-5> iv-s-o-w- (SI^WC-CÆ/'' i*k Z '#- ^ t<i'/"? -*-*-: Æ- S^t/ fe S^^-AÆS*^ % y" /i** 4& ; Yux^yy l iy x-<y,y-.. HrlX y rh^-y^tyj ssssc s y.^vs -(ycf??z*\s t&i! Ætu«Y ^o>«. /4? f,. tjq?*.../.

27 SS-? * Ws I Æ % Si i,x4 y B,> jf y$~-' > * ^

28 ^ o, N AA vj6 i ' ' i i i i, 3.> * J. A ^ >?>?? * ^ ^> v*,\' J» W O ^ ^ v$> * ** A] I 1 ' l VK x Y Y &4 > '. * \ ^ <* N*J ^ rt r* v v > ^ ^ > i v r i j -i j r ^ i *

29 1 vj J 4J 1 v>, I I i I V ^ a^ '+- "** øy t t = ^ if ^ ^ ^^ ^ * j ^. \» - i i i t i \ ' ' ' ' i sr ^ ^ N ^ JV ^ ^, v ^ ^ ^ ^ p O ^ «> i? ^ U ^t»» i. i 4 OU t ; i $ M i N > 3 < 4 4^^ JI > i T ^. -ij^j^j^jsj^1 ' J *f J #

30 ms Laura Mærsk (III) ex Day Star ex Laura Mærsk, ; V. - l. 0 Z A K. Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur: Vikingen 5/1939 og 9/1939.

31 ms Laura Mærsk. (IV). 0 W J D. Int Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 177. Gudmoder 7/3 1966: Fru Grethe Bronton Jensen. 1 Stk. 6-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor. 15.2oo IHK. Fart paa Last 16 Knob. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. Dæk. 1 Mast. 7 Luger. Maskine agter. Spejlgattet. Bulbstævn. vandtætte Skodder. Vandballast: x x x dw ,57 brutto ,12 netto Bygget til Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S-, København.

32 ms Laura Mærsk. (IV) S 0 W J D. V Billeder: Mærsk Post April 1966 (Søsætning) - - November Negativer Litteratur: Mærsk Post April 1966 (Beskrivelse)

33 ms Laust Mærsk. (I). 0 W W U, 5 o - Y - - * <

34 ms Laust Mærsk. (I). 0 W W TJ. Int Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer l4l. Gudmoder 7/5 1957: Fru Overretssagfører Stakemann. 1 Stk. 8-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor. 11.llo IHK. Cylinderdiameter: 74o mm Slaglængde: I.600 mm. Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. 1 Dæk og Shelter Deck. 2 Master. 1 Lademast- 8 Samsonposter. Krydserhæk. 5 Luger. vandtætte Skodder. Vandballast: 497,2 x 63,11 x 31,71: Fod. 9.69o dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse dat. 2/ er Skibet bygget til Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 3/ / sunken i Tokio Bugten efter Kollision med amerikansk ss "Alcoa Pioneer". 3 Mand af Besætningen omkom.

35 ms Laust Mærsk. (I). 0 W W TJ. V Billeder: Arkiv Søfart Nr. 2/1958 Negativer: Litteratur;

36 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 ms Laust Mærsk. (II). 0 X V Y..^ \ "*" Xr OC

37 ms Laust Mærsk. (II). 0 Y V Y. Int Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer Gudmoder 2o/8 I965: Fru Else Brøchner-Mortensen. 1 Stk. 6-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor. 13.9oo IHK. Fart paa Last 16 Knob. Cylinderdiameter: 84o mm. Slaglængde: Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. 1 Dæk. Ingen Master. 7 Luger. Spejlgattet. Maskine agter, vandtætte Skodder. Vandballast: 666,0 x 93,6 x 53,7 Fod. Dybgang paa Last 37,1 Fod. 42.o5o dw. 27.o42,2o brutto ,73 netto. Ifølge Anmeldelse dat. 3/ er Skibet bygget til et Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S-, København. Indregistreret 23/H I965. til: Ifølge Anmeldelse dat. 2/ er Skibet solgt, Monrovia Udslettet af dansk Register 2/

38 ms Laust Mærsk. (II). 0 Y V Y. V Billeder: Arkiv Mærsk Post - Oktober I965 (Søsætning) Januar 1966 (Prøvetur) Negativer Litteratur: Mærsk Post - Oktober 1965 (kort Beskrivelse) Januar I966 ( - -, endvidere Oplysning om Navnets Oprindelse.)

39 PÅ KR0N30RG ms Leda Mærsk. (I). 0 W E C. Int Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 138. Gudmoder 13/lo 1956: Mrs. H. W. L. Frowein. 1 Stk. 8-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor, lo.55o IHK. Cylinderdiameter: 74o mm. Slaglængde: I.600 mm. 2 Stk. Donkeykedler med loo Pund Arbejdstryk. Motorfabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. 2 Dæk og Shelter Deck. 2 Master. 1 Lademast. 8 Samsonposter. 5 Luger. Krydserhæk. vandtætte Skodder. Vandballast: 497,3 x 63,11 x 27,5 Fod. 9.69o dw. 5.42o brutto 3.59o netto. Ifølge Anmeldelse dat. 25/ er Skibet bygget til et Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 19&2 A/S., København. Indregistreret 28/

40 ms Leda Mærsk. (I). O W E C. V Billeder: Søfart 3/1957* Negativer: Litteratur

41 ss Leena Dan. 0 U I I. HANDELS- OG SØFARTSMUSEE"!

42 ,.. PÅ KRONSORG y / ^ ^ *. FyS^-ryy /Ffy^Sy/Y-: Fr-cX'f?F~^ n t^ 7-^^ Fy : ^y o C /r*, f. / Af / I 1 - W-r-'fuf-L t. 4^r^4 t^f k^^yy, // é //f/x 'tr f-6**r*&4. ** t^f^x ~ /<y a - tr "hr^j ~ f s y c fiyi^y, YaYxx(^) ~tmmanm/ 'V ku^^zr,syt U^4 m-sj - Torade cy y - fa*/«4 t^, Y fr**~*«,ft U - &^*k* 1 Y. yty^^..-y^^ L/LU s^-pi' *'%? F^Jc-fT* y^y- tuet-1 ^U* u*rrtz^ ^ 4-c^^^r, ^ ^ 4 ^ Y-cny&f <uf'4^b*^. /r /?/$? ø Y*, LF^^^^F^ ^7 i,7u^^ -T^^y '^ufycfy*} < y^ Lt*t Y«-^m- X/U) 'W^^ trt-f-c-j^

43 V /' ) _, - - PA KRONBORG Å.#É%^-v ''. -W L-'6 ; / _' Ac< /G^«_*^- /^, T/r ^ 4 *^<^ V7 - A^ / f^*f-i4u Z/g - ^*-f fcv ^/Vf /**- f»7/* - ''/. 0 - 'V.o - 27 / 0 ~ V* - 7/ " ~ <f fa«frr$ /f/ fzr - #-<W _ r e * ~ '/? - <?

44 V d SS ^ i > i ' i i, i \ I ' 2. i i ^rm^f^^m^wc^^ t * i 11 i, I \ \ o j. J J f ^ >?. A S N- * * ^ ^ -f ^ o ^

45 ss Leena Dan. 0 U I I. III - 1, Dansk Søfarts Tidende 25. Februar 1949: Aalborg Skibsværft kunde den 16. Februar sende Rederiet J. Lauritzens sidste Nyerhvervelse, ss "Leena Dan" ud paa en vellykket Prøvetur. ss "Leena Dan" er en moderne Stykgodsbaad med følgende Data: Længde mellem p.p. 360,11 Fod, Bredde paa Spant 5o s o Fod, Dybgang, fuldt lastet, som aaben Shelterdækker 21,4 Fod, tilsvarende d.w. ca Tons, Dybgang, fuldt lastet som lukket Shelterdækker 23,3i Fod, tilsvarende d.w. ca Tons. Maskinkraften er IHK., og Farten vil som lukket Shelterdækker blive ca. 14,2 Knob. Lastrummenes Kubikkapacitet er 315» o ebft. grain. Skibet er bygget til højeste Klasse i British Lloyd loo A 1. Skibet har 5 Luger, hvoraf den største er 55 Fod lang, og Bredden af Lugerne er 2o Fod. Der findes 2 Master og Samsonposter mellem 2 og 3 Lugen samt paa For- og Agterkant af Midtskibsopbygning. Der er ialt 14 S^k. 5 Tons Bomme med tilhørende Spil samt 2 Stk. Sværgodsbomme, 1 for 15 Tons og 1 for 25 Tons Løfteevne. Der findes Spilhuse ved begge Master. Lossespil, Ankerspil og Forhalingsspil er dampdrevne, hvorimod Styremaskinen er elektrisk-hydraulistk Konstruktion. Skibet er forsynet med Gyro, Gyro-Selvstyrer, Projektor Magnetkompas, Radar, Radiopejler, Ekkolod samt Radiostation af nyeste Type. - Foruden den almindelige Log med elektrisk Log findes en Bundlog. Maskinanlæget bestaar af 3 Vandrørskedler, 16 Atm. Overtryk, Kedlerne er oliefyrede, og Brændselsolien findes dels i Bundtanke og dels i Højtanke agten for Maskinrum. Kedlerne arbejder med kunstig Træk og har Røgrørsoverheder, Economiser og Rør-Luftforvarmer. Hovedmaskinen bestaar af en dobbelt Compound Lentz Ventilmaskine, Størrelse LES 11, sammenbygget med en Bauer-Wach Spildedampturbine. Den samlede Ydelse er 3.l6o IHK. ved 95 Omdrejninger pr. Minut. Apteringen ombord er for alle Kategoriers Vedkommende tip-top moderne med store Eenmands- og Tomandskamre udstyret efter Rederiets kendte høje Standard.

46 ss leena Dan. 0 U I I. 24/ afg. Hew York for sydgaaende 31/12 7/1 12/1 22/1 28/1 5/2 pass ank. ank. afg. afg. Panama Kanalen Guayaquil for sydgaaende Oallao for sydgaaende Antofagasta til Talparaiso Talcahuano for nordgaaende afg. Tocopilla for nordgaaende 10/2 afg. Chimbote 23/2 afg. Horfolk til H&w York

47 ' r* V i e&c*& ^^^ y l y,,! y%. Cf< y-^cn^ r$>f <?yr^*r&yrz? kn j s s ir&yc*0!se?x&;r; ^/ fj<n 7 V^ Tr^yr- ^ zyy, tf yysyyy y^rxy?. zu ir ' -- - ssu & - * Xs^ y<sr. y. y '&4-a«i S&<. u yr A" / <&..fe«^ ^w w ^ ^ é^&yy~syæ^., r ssl/. 7 åy/t/r, <*v XtYW y, tfl %^t tf. y&< cz^^/ff tr. re '! f y^, r y^ X' -~- X' " fxxyty; ki y% yf^^c^xy f 77 x 7 y ' r&y X, zy.i-y-~^..~x-'y.', /QTiy f/p Æa^.f. i^y u c-s. s yy*-'o f/& l y&! t..jy ' A. 7 -*" Æ.^- ' U/y. te** YrY

48 ss Leif. NQGD. / 0 X J A. Int Bygget 19o7 - Sunderland Shipbuilding Company, Ltd. 1 Stk. 237 NHK oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 22-36^-60" Slaglængde: 39" 2 Stk. skotske Kedler hver med 3 corrugerede Kanaler. Risteflade 96 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Engine Co., Ltd, Sunderland. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 29 Fod. Brodæk 78 Fod. Poop 24 Fod. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 599 Tons Forpeaktank 72 - Agterpeaktank ,6 x 43,6 x 22,7 Fod. 196 / 3.^5^ dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 326/l9o7 dat. 21/5 19o7 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Viking, København. Byggepris Kr Indregistreret 21/5 19o7- Ifølge Anmeldelse Nr. 17/1914 dat. l4/l 1914 er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Valkyrien, København, for Kr. 4oo.ooo.- og omdøbt til "Brynhild". s.d. Registreret 16/ I6/3 19o9 grundstødt ved Hornbæk Plantage.

49 ms Leise Mærsk. (I). N C W P. / O Y U C.

50 ms Leise Mærsk. (I). N C W P. / 0 Y U C. i Int. - 1, Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 7- Gudmoder 12/2 1921: Frøken Eleonore Mærsk Møller. 1 Stk. 6-cyl. Firetakts, enkeltvirkende Dieselmotor. 355 NHK. - I.500 IHK. Fart paa Last lo,5 Knob. Cylinderdiameter: 24 1 l/l6" Slaglængde: 51 3/16" 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedel og Motor fra A/S. Burmeister & Wain, København. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Shelter Deck. 2 Master. 1 Samsonpost. 5 Luger, Bak 32 Fod paa Shelter Deck. 5 vandtætte Skodder- Vandballast: Dobbeltbundtanke 619 Tons Forpeaktank 51 - Agterpeaktank 60-3o2,2 x 44,2 x 26,2 Fod. Dybgang paa Last 22,2 Fod. 4-57o dw brutto netto. Byggepris Kr Bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg. 23/11 19^0 torpederet i Atlanterhavet under engelsk Flag, disponeret af Burnett & Co., Newcastle. Skibet sejlede i Konvoj paa 33 Skibe, hvoraf 14 blev sænket, og var paa R e jse fra Nova Scotia til Clyde med Hvede. 15 Mand af Besætningen omkom- 26/ udslettet af Register. 3/ under Orkan strandet paa Alligator Reef ved Jacksonville. Skibet, der fik en Del Bundskader og blev afmastet, blev slæbt til New- York for Reparation. 2o/ indkommen til Quebec med Skade paa Bagbords Laaring efter Kollision paa St. Lawrence Floden. 14/ paa Rejse fra Rosario til New York grundstødt' p.aa La Plata. Ubeskadiget.

51 ms Leise Mærsk. (I). N C W P. / 0 Y U C. } II - Søforklaring i Newcastle upon Tyne 16/12 194c. Forlisanmeldelse dat. København 26/2 1941, Søforhør i København 12/3 1946: Paa R e jse fra Nova Scotia til Clydefloden med Hvede torpederet og forlist den 23/11 19^0 I Atlanterhavet. 15 Omkomne. Kl. ca. 5»oo, da "Leise Mærsk", der sejlede i Konvoj og befandt sig paa 55,3o N. Br. 11,oo V- Lgd., ramtes Skibet af en Torpedo i Bagbords Side midtskibs, hvorved der opstod et stort Hul i Skibssiden, og Redningsbaade og Flaader og Bagbords Side af Broen bortsprængtes. De overlevende af Besætningen sprang i Vandet og reddede sig op paa en Redningsflaade. "Leise Mærsk" sank i Løbet af 4 Minutter. Den 24/11 Kl. 13.oo blev de overlevende fra Redningsflaaden bjerget af en hollandsk Bjergningsdamper. De omkomne var: Skibsfører P. Mortensen, København 1- Styrmand Aage Petersen, Svendborg 2. Styrmand Pauli Lind, Vejle 1. Maskinmester Kai Hansen, Svendborg Assistent Herluf Andersen, Bindslev Hovmester Svend Hansen, Svendborg Kok Niels Eldrup, København Matros Josef Birk, København Henry Christensen, Aalborg Eyvind Jacobsen, Valby Letmatros Søren Dyhr, Fur Svend Aage Lagoni, Skjærbæk : Oluf Jensen, Riis Skov Villiam Simonsen, Sæby Smører Laurits Christensen, Odense-

52 ms Leise Mærsk (I). N C W P. / O Y U C. III - 1. Skibsbygning Nr. 2 - Februar 1921: Blandt de Skibe, der bygges paa Odense Staalskibsværft findes ogsaa Skibe forsynede med Dieselmotor. Den 12/ søsattes det første, Værftets Byggenummer 7, af Frøken E. Mærsk døbt "Leise Mærsk". Skibet, der byg- : ges til A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, har følgende Hoveddimensioner: Længde overalt 315,3 Fod - mellem Perpendikulærer 3ol,o Bredde udvendig paa Spant 44,o - Dybde i Rids til Hoveddæk 21,11 - i - - Shelterdeck 28,11 - Højde af Dækshuse 7,o Højde af Bak ' 7,0 - : Skibet bygges til højeste Klasse i British Lloyds som lukket Shelterdækker og faar derved et Dybgaaende af 22,o Fod paa Sommerfribord. Paa Shelterdæk midtskibs findes et Dækshus med Salon^ 2 Passagerlukafer, Sygelukaf, Steward og Lodslukafer samt Pantry, Bad og WC, over dette, paa Brodæk, findes : et Dækshus med Lukafer for Kaptajn og Radiotelegrafist, og over dette igen paa "flying bridge" er Bestikhus med * Navigeringsrum og Telegrafrum. Paa Siderne af Maskincashingen findes Apteringen for Skibets Dæks- og Maskinofficerer, Messe for disse, Lukafer for Kok og Drenge samt Pantry, Bad og WC. Under Shelterdækket agter er indrettet Apteringen for Mandskabet, med Lukafer indrettet som 2 og 3 Mands Rum. Over samme findes et Dækshus med Messe for Matroser og Messe for Motormænd, WC. og Bad samt Nedgang til Luk-, aferne. Skibet er forsynet med 2 Master med Udrigger samt en Samsonpost, det har ialt 7 Bomme og 5 Lasteluger. Dæksmaskineriet er elektrisk og bestaar af Ankerspil, 7 Stk. 3 Tons Spil, leveret af Thomas B. Thrige, samt en elektrisk-hydraulisk Styremaskine anbragt i Hækken med Reservestyreapparat paa Toppen af agterste Dæks-, hus. Skibet er forsynet med elektrisk Lys overalt og traadløs Telegraf. Kubikindholdet af Lastrummene er paa ; ca. 21o.2oo cbf. bales og ca. 23o.ooo cbf. grain. Forog Agterpeaken indrettes til Vandballast, ialt 135 Tons/ og Dobbeltbunden til Brændselsolie eller Vand, ialt ca. = 5 o Tons Olie eller 636 Tons Vand. Motoren, der leveres af A/S. Burmeister & Wain, København, er en Dieselmotor, 6-cyl-, 4-Takts af Kr^ds- hoved-langslags Typen. Cylinderdiameter er 630 mm., Slaglængde 1.3oo mm. og Motoren skal ved 85 Omdrejning- j er pr. Minut udvikle I.500 IHK. og give Skibet en Fart af ca. lo Knob i lastet Stand. Skruen er udført af Man- : ganbronce med 4 faste Blade. I Motorrummet findes endvidere 3 Stk. 4-Takts enkeltvirkende Hjælpedieæelmotorer med 295 ram* Cylinderdiameter og 35o mm. Slaglængde, hver direkte tilkoblet en Dynamo. Størrelsen af disse Hjælpemotorer er bestemt : saaledes, at naar 2 af dem holdes i Drift under daglig

53 ms Leise Mærsk. (i). N C W P. / 0 Y U C. III - 2. Skibsbygning Nr. 2 - Februar 1921 (fortsat): Gang i Søen, vil den ene af dem være i Stand til for et kortere Tidsrum at tage Belastningen, saafremt den anden pludselig svigter. 2 Stk. daglige Brændselsoliebeholdere, hver stor nok til at rumme Olie for 12 Timers Drift af Hoved- og Hjælpemotorer. Desuden findes en Manøvreluftbeholder, Kølepumper, Smøreoliepumper, Brændselsoliepumper, Lænse- og Sanitetspumper, Ballastpumpe m. v. samt 3 Dynamoer og 1 Stk. Varmekedel af Crosstube System, indrettet til Oliefyring. Den 2/ Prøvetur i Øresund. Farten kom op paa lo,5 Knob. Med denne Motor har Burmeister & Wain fremstillet en helt ny Motortype. Denne er specielt bygget for Enkeltskruedrift og kan derfor med Fordel anvendes i Skibe af Størrelse mellem 2 og Tons. Shipbuilding and Shipping Record 22/9 1921: ms "Leise Mærsk". Bygget til højeste Klasse i Llloyds Register. Skroget bygget af Odense Staalskibsværft og Maskinen bygget og installeret af Burmeister & Wain. Type: Lukket Shelter Deck. Længde P.P. Bredde Dybde til Shelterdeck - - øverste Dæk Dybgang paa Last Deplacement lastet dw. brutto ca. Kubikindhold ca. Brændselsolie Vandballast i Peaktanks Ferskvand Stipuleret Fart Dagligt Olieforbrug Maskintype: BW Diesel 6-cyl. 4 Takts Langslags Type. Cylinderdiameter Slaglængde Omdrejninger pr. Minut: IHK: I.500. BHK: I.I ,6 Fod 44,o 28,11 21,11 22,5 6.35o Tons 4.4oo - 3.ol5-21o.2oo cbf. bales 580 Tons 135» 2o - lo,5 Knob 5 Tons 630 mm 1.3oo mm S5 Resultaterne af Prøvetur i Sundet 2/9 1921: Dybgang: 8,2i Fod. Deplacement 2.2o4 Tons. IHK.: I.665. Omdrejninger pr- Minut: 91,9* Fart: 11,71 Knob. Maksimum IHK. over 1 Sømil: I.7I0 Omdrejninger pr. Minut: 92 Fart: 12,6 Knob. Under Forbrugsprøven forbrugtes Hovedmotoren ved 1565 IHK. med 88,9 Omdrejninger 0,1265 kg- pr. IHK. Time. Prøveturen viste et meget lavt Olieforbrug, betydeligt lavere end stipuleret, ca. 4,5 Tons mod 5 Tons pr. Døgn-

54 ms Leise Mærsk. (I). N C W P. / 0 Y U C..III - 3, Shipbuilding and Shipping Record 22/ (fortsat) Olieforbruget under Prøveturen omfattede ogsaa Hjælpemaskineriet og Styremaskinen. Skønt bygget som almindeligt Lastskib, er det forsynet med 2 komfortable Passagerkamre og 1 Lodskammer. Der findes 5 Lastluger, 7 Stk- 3-Tons Bomme, hver forsynet med et 3 Tons Spil. Alle Spil, Styremaskine og Ankerspil er elektrisk drevne efter B. & W.s System. Det agterste Spil er indrettet som Varpespil. Hovedmaskine: Første Motor bygget som Langslags Maskine af B. & W., som gør det muligt med god Virkning at udnytte Skruekraften med et lavt Omdrejningstal- Maskinen er af lukket tryksmurt Type. Vandkølingen og Tryksmøringen sker ved elektrisk drevne Pumper. Kompressoren, der giver den nødvendige Luft, 60 Atmosfærer, til Brændselsolieindsprøjtningen er direkte koblet til Skrueakslen og sammenbygget med Hovedmaskinen. Til at forhindre, at Maskinen tager Rous i haardt Vejr er en Regulator af BW. Typen paamonteret og den standser øjeblikkelig Olietilførslen, saasnart Omdrejningshastigheden kommer over det stipulerede- Hjælpemaskineri: Elektrisk Strøm, 22o Volt, faas fra 3 Generatorer direkte koblede til 3 Dieselmotorer af en saadan Størrelse, at 1 Enhed er tilstrækkelig til at give den nødvendige Strøm til normalt Arbejde i Søen, medens ved Brug af Manøvre Kompressor og Spil 2 eller alle 3 Motorer maa tages i Brug. Hjælpemotorerne leverer ogsaa Strøm til Belysning. Damp til Opvarmning faas fra en lille ollefyret Kedel med 55 Kvadratfod Hedeflade. Vægten af Maskineriet er 332 Tons, heri er includeret Hovedmaskine med Aksel og Skrue, alt Hjælpemaskineri, Dørkplader, Lejdere, Ledstødsrør, Lyddæmpere og Værkstedsmaskiner. Til Sammenligning tjener, at Maskininstallationen i ss "St. Thomas" vejer 337 Tons. Denne Maskine er af nøjagtig samme Størrelse som "Leise Mærsk"s Motor, 1.15o BHK-. ved 80 Omdrejninger. Maskinen bestaar af en Tregangsmaskine og 2 skotske Kedler og i Vægten er indbefattet Hovedmaskine med Aksel og Skrue, Kedler, alt Hjælpemaskineri, Dørkplader, Lejde-. re, Rør, Røgopføring, Skorsten og Værkstedsmaskiner- "Leise Mærsk"s Maskinrum er 42 Fod langt, "St. Thomas" 44 Fod, hertil kommer Bunkerrum med 14 Fod. Dieselskibet behøver altsaa 16 Fod mindre Plads. Maskinpersonalet i "Leise Mærsk" bestaar af 4 Mestre og 3 Smørere, medens det i "St. Thomas" er paa 15 Mand.

55 ms. Leise Mærsk. N C W P. / 0 Y U C. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET I Forbruget af Kul - Maskin- og Cylinderolie - Petroleum og Tvist ifl. Maskinrapporterne. x* : større Forbrug end andre samme Størrelse Skib< eller Maskiner. xx B : forøget Forbrug i Forhold til tidligere Aar. Maskinrapport Nr.: 1-4. Ført: 9/1-22/ Dage. Sejlet Kvartmil: Sejlet Timer: Sejlet Døgn: 222,33- Fart i Knob: 9,o3- Dieselolie: Forbrug under Fart: 969,413 Tons. " pr. Døgn: 4,36 Tons- " pr. Kvartmil: 2o,24 kg. Opfyring og Ventetid: 4> - 29 Timer. Manøvrer: 75i Timer. Bakfyr: k29x Timer. Konstant: o,ol. o,74 Tons. 5,95 Tons. Konstant: o,o8. 4,3o Tons. Konstant: o,ol. Ladning og Losning: Hjælpemotorer: 1747 Timer. Konstant: o, ,47 Tons. Styremaskine: 5114 Timer. 5,H3 Tons. Konstant: o s ool- Dynamomaskine: 49oo Timer. 2,449 Tons. Konstant: o,ooo5, Kabys og Ovne: ca. 17,o Tons. Begyndelsesbeholdning: 251,2 Tons. Købt': 948,46 Tons. Forbrugt: loo6,71 Tons. Restbeholdning: 192,95 Tons. Maskinolie: Forbrugt: 5o77 kg. Hjælpemotorer: 227 kg. Til Maskinerne: 485o kg- Pr- Døgn: 21,8 kg. Cylinderolie: 8ol kg. Hjælpemotorer: lo6 kg- Pr. Døgn: 3,6 Lampeolie-Vaclite: o. Petroleum: 357 kg- Pr. Døgn: l,o2 kg- Tvist: 177,8 kg. Pr. Døgn: o,51 kg. xx.

56 tø M bo CO -4- H U OJ o -tf -p cd H c/j. o Fk H fl OJ *-> bo.m ON OJ H (d ni p co co r-j -P J-. LA OJ OJ H OJ,Q CO bo M co ra H rh O SH OJ H cd tø M r-i a rh fl <U p, J-H a> bo o QJ CO H a> JH E-H Al tø LA bo - A{ o -4* ON - H tø H fl H r-t * CU Ti fl <y xi fl H fl -P CO fl ru to -p Ti H O -fl u H -H N -P CO bd få o g fl x, +> H cu rq PQ tø M IA H tø fl H H -P ti O tu u Ti fl oj i UJ UJ w 3. O u. m co o (9 v O ~J UJ o < o M O CM i3 ty (0 H (1) f-3 cg OJ ON H u O PH PH få U fl H M CO få H H LO QJ JH O -p CO EJ H AI CO få tø H H 4) TS fl H S H cd <H cd ho,q (H O &4 c tø Jd O " -p O) u <u fl H CO H ni O to OO OJ OJ bo H * <D H -3 -P -H w g!=^ to fi o -p ca.. H cd o ti xs o o W W bd tj fl få > «tø *i c/j bo H få -P O -p Ti H > tø o CL> Ti få H PH >> H bo ta ol -p ta <u CO -p CU +i -P a> H to bo M LA bd ^ M O H y OJ O) -P u o CO bo fl rt 10 CO Ti få s!

57 PA KROMBORG ms Leise Mærsk. (I). N C W P. / 0 X U C , Maskinrapport Nr. fra til Sejlet: Sømil Timer Døgn Rapportdage Knob: lastet ballastet Dybgang - Fod Olieforbrug: i Fart - Tons pr. Døgn Sømil - kg. Total - Tons 1-4 9/1-,,"2/1 22/12 31/12 48l? , o3 _ 969,413 4,36 2o.24 loo6, o , å , /1? 5 8/1 27 4o i 186, ,6 X 84o, ,331 4, , o,93S > 935,5^ /1 26/ o4,ol 352 9*o4 lo ,6 937,llo ^, lo28,ol /li 7 19/12 5o U 220, lo.2o 15,6 lo68,38 4, ?? / / I 278,19 37o 9.42 lo.o4 15,6 135^,28 4, ,o7 x incl«, 11,873 Tons Bundrensning xx - 6,62 Overskud.

58 PA KRONBORG ms Leise Mærsk. (i). N C W P. / 0 X U C. V Billeder: Arkiv Burmeister & Wain /125 The Progress of the B. & W. Marine Diesel Engine 6/1927. Shipbuilding and Shipping Record 22/9 1921: General Arrangements (Tegning) Prøvetur (fot. Haurslev) Hovedmotor Top af Hovedmotor Hjælpedieselmotor. Negativer: Litteratur

59 HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ms Leise Mærsk (II) ex Leise Mærsk II. 0 W I J,» u *K JgslH t

60 ELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROM30RG ms Leise Mærsk (II) ex Leise Mærsk II. 0 W I X. Int. - 1, Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 9o. Gudmoder 24/lo 1942: ikke døbt. I 1 Stk. 9-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor. 935 NHK oo IHK. Cylinderdiameter: 24 7/l6" Slaglængde: 4l 5/l6" \ Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. \ Z Sf-k. Donkeykedler med loo Pund Arbejdstryk. j Bygget af Staal. Skroget helsvejst. ; 1 Dæk og Shelter Deck. 2 Master. 4 Samsonposter. 3 Luger. j Krydserhæk. Bak 41 Fod. i 8 vandtætte Skodder. Vandballast: I.563 Tons. 421,6 x 36,1 x 29,8 Fod. Dybgang paa Last 25,5i Fod. 8.95o dw. 5»17o brutto netto. 7/ anmeldt bygget som ms "Leise Mærsk II" til Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 12/ / anmeldt omdøbt til "Leise Mærsk" (II). 28/ anmeldt solgt til: Brigantine Transport Corporation, Monrovia, og omdøbt til "Brigantine". Udslettet af dansk Register 28/ solgt til: Compania Naviera Sparto S. A*, Panama, og omdøbt til "Mitera Irene". I969 omdøbt til "Camina Bay" uden Ejerskifte.

61 *J A,A l $ i l V-. *-Auc <i A ^ ^ A, i i i i i r^r JS* ^ V^ ^o,s» -x J, ^ lij UJ < O LL Cd CO o og,< to ~ J tu Q z. < X ^ x-o ; v^ N*J *s,a & ^ A^ U 4 (^ SJ y\ 'XJA1 -J >--i «-A-l ^ M A, *o

62 o! ^

63 . '*"'< y 'Y y y iv i -c~*y få* (^z^y bo-^~j - &^&y <h! F^7U W Æc,fc A.^^ rcy^k.0 ychyricjx-^-^. -?. 2y/ 7 - 'V/y - ru_ yyct y^c i/utjlflrj* y/j - f-wwv'j/^ V^ 4'!y^Y< { ' i'z^j IfrxZ ^ - **ot, - / tis - ' l(syh^ *> - ^<yy '>. - HU-, ha. ^ ^ A ^ _ v -^f - XÆ v 7h&*" *-> i-^-t> Tee" " % cy.(c <byty <UQXX % b-t^yz^nyy Y^Juzr«, JCL-r Ct<?**^~ d -r.lrhl '% V; - ">! - z$j tt. '//'* - < ^ - ^i^^^i-^r^ 2 H - %, - ; - ^/ ' / ^< - <yu t "r Z-Zf$- V*~sfwf- i'<uf? ytf-% - l/y - tå-t*. ftit*t.4_.'-j-0^c, "T^L-c-^'&v

64 PA KRONBORG ms Leise Mærsk (II) ex Leise Mærsk II. 0 W I X. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer. Litteratur:

65 ms Leise Mærsk. (III). 0 V 0 F. -'"" r miir',

66 ELS- OG SØFARTSMUSEET ms Leise Mærsk. (III). 0 V 0 F. Int Bygget Lindøværftet. Byggenummer 17. Gudmoder 2/6 19&7: Fru Inger Arnth-Jensen. 1 Stk. 9-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor IHK. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: Sulaer Bros. Ltd., Winterthur. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. 1 Dæk. Ingen Master. 8 Luger. Maskine agter. Spejlgattet. vandtætte Skodder, Vandballast: 839,o x lo7,o x 46,o Fod dw. 44.9o5,45 brutto ,26 netto. Ifølge Anmeldelse dat. 16/5 19&7 er Skibet bygget til et Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 9/6" 1967-

67 ms Leise Mærsk. (III). 0 V 0 F. V Billeder: Mærsk Post - Juli 19&7 Arkiv Negativer: Litteratur: Mærsk Post - Juli 1967 (Beskrivelse)

68 ms Leise Mærsk II. 0 W I Y". Int Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 9o. Gudmoder 24/lo 1942: ikke døbt. 1 Stk. 9-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor. 933 KHK oo IHK. Cylinderdiameter: 24 7/16" Slaglængde: 4l 5/16" Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. 2 Stk. Donkeykedler med loo Pund Arbejdstryk. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. 1 Dæk og Shelter Deck. 2 Master. 4 Samsonposter. 5 Luger. Krydeerhæk. Bak 41 Fod. 8 vandtætte Skodder. Vandballast: Tons. 421,6 x 56,1 x 29,8 Fod. Dybgang paa Last 25,5i Fod dw. 5.17o brutto netto. Ifølge Anmeldelse dat. 7/ bygget til Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 12/ / anmeldt omdøbt til "Leise Mærsk" (II). (se dette Skib).

69 s s Lejre ex Patria ex Oceanic. N K R H. Int. - 1, Bygget C- S. Swan & Hunter, Newcastle, Byggenummer Stk. 248 NHK. - l.loo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: I" Slaglængde: 39" 2 Stk. skotske Kedler, hver med 3 glatte Kanaler. Risteflade I08 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Co. Ltd., Newcastle. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og partielt Awning Deck. 2 Master. 4 Luger. Bak 3o Fod. Hævet Fordæk 38 Fod. Bro 126 Fod. Poop 24 Fod. 6 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 64o Tons. 311,o x 41,o x 23,8 Fod. 2o4 / dw brutto I.834 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 523/1399 dat. 6/ indkøbt som ss "Oceanic" fra Brittanic Steam Shipping Co. Ltd., Sunderland, til hvilket Rederi Skibet var bygget, af: A/S. Dampskibsselskabet Østersøen, København, for Pund Sterling og omdøbt til "Patria". Registrering foretaget 8/11 I899. 7/11 191o anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Atlantic, København, for Kr og omdøbt til "Lejre". 17/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Dannebrog, København, for Kr. 275.ooo.- Samme Navn.

70 ss Lejre ex Patria ex Oceanic. N K R H. Int, 21/ anmeldt solgt til: j Skibsreder A. P. Møller, København, for Kr o5.- Samme Navn. 18/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Gylfe, København, for Kr. 2.2oo,ooo.- og den 15/8 1916" anmeldt omdøbt til "Aggersund". 27/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Halla, København, uden Navneændring. lo/ll 1927 anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Hafnia (III), København, for Kr. loo Samme Navn. 26/ sunken I Atlanterhavet paa Rejse fra Grangemouth til Boston med Kul, efter at Mandskabet var reddet af ms "Blankaholm" af Gøteborg. Skibet blev overmandet af Søen.

71 ELS- OG SØFARTSMUSEET ss Lejre ex Patria ex Oceanic. N K P H. Int. Bygget C. S. Swan & Hunter, Newcastle. Bygge Nr Stk. 248 NHK. - l.loo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 2o-38-6l" Slaglængde: 39" 2 Stk. skotske Kedler, hver med 3 glatte Kanaler. Risteflade I08 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 160 Pund pr. Kvadrattomme. 1 S f k. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Co., Ltd., Newcastle Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og partielt Awning Deck. 2 Master. 4 Luger. Bak 3o' Hævet Fordæk 38' Bro 126' Poop 24' 6 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 64o Tons. 311,o x 4l,o x 23,8' 2o4 / dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 523/1899 dat. 6/ indkøbt som ss "Oceanic" fra Brittanic Steam Shipping Co. Ltd. Sunderland, til hvilket Rederi Skibet var bygget, af: A/S. Dampskibsselskabet Østersøen, København, for Pund Sterling og omdøbt til "Patria" (s.d.) Registrering foretaget 8/ /11 191o anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Atlantic, København, for Kr. 3oo,ooo.- og omdøbt til t! Lejre". 17/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Dannebrog, København, for Kr Samme Navn. 21/ anmeldt solgt til: Skibsreder A. P. Møller, København, for Kr o5.- Samme Navn. 18/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Gylfe. København

72 ss Lejre ex Patria ex Oceanic. N K R H. Int for Kr og den 15/ anmeldt omdøbt til "Aggersund", s. d.

73 . ss Lejre ex Patria ex Oceanic. N K R H, Int. - 3, Til Korrigering af Blad Int. - 1: Ifølge Anmeldelse Nr. 459/l91o dat. 2l/lo 191o er A/S. Dampskibsselskabet Østersøen, København, traadt i Likvidation. Registreret 22/lo 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. 492/l91o dat. 8/11 191o har Likvidationsboet solgt Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet Atlantic, København. Registreret 9/11 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. 526/I9I0 dat. 23/11 191o har Skibet forandret Navn til "Lejre". Registreret 24/11 191o. Ifølge Anmeldelse N r. 268/1912 dat. 17/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Dannebrog, Københavnfor Kr. 275.ooo.- Intet Navneskifte. Registreret 19/ Ifølge Anmeldelse Nr. 449/1916 dat. 21/ er Skibet solgt til: Skibsreder Arnold Peter Møller, København, for Kr o5.- Intet Navneskifte. Registreret 22/ Ifølge Anmeldelse N r. 557/1916 dat. 18/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Gylfe, København, for Kr. 2.2oo.ooo.- Registreret 31/ Ifølge Anmeldelse Nr. 631/1916 dat. 15/ har Skibet forandret Navn til "Aggersund", (s.d.) Registreret 25/

74 ss Lejre ex Patria ex Oceanic. N K R H. V Billeder: Arkiv (som ss "Aggersund".) Negativer: Litteratur: Vikingen Nr. 4/1932: Tekst og Billeder fra Skibets Forlis som ss "Aggersund",

75 III - ms Lemnos. 0 U H M. B.T. Predag Morgen 5. i'ebruar fortsat: Skaden paa "Lemnos" har man endnu ikke naaet at fastslaa endelig, men indviede mener, at den maa sættes til omkring 2 Millioner Kroner. Desuden er der sket Skade paa en 10el af Ladningen ved at nogle Tønder med Alkohol, der stod paa Dækket, eksploderede og kom i Brand, hvorefter denne bredte sig, saa Skib ets Maskine gik i Staa. Hvor stor Skade, der blev anrettet paa Ladningen, har man heller ikke kunnet opgøre endnu, og hvis man skal medregne Tidstabet for Skibet under dets Separation, vil man komme op paa et Eab af endnu flere Millioner Kroner. "lemnos" havde, da Kollisionen skete, 12 Passagerer med om Bore, men ingen, hverken af Besætningen; eller Passagererne, kom noget til, skønt Situationen : flere i>ange frembød ikke ringe ]?are for alle ombord-- værende. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 13. April 1954: Motorskibet "Lemnos", der tilhører D.F.D.S.s Middelhavsflaade, afgaar i Morgen paa Prøvetur fra Aalborg Skibs værft efter en større Reparation. Det var "Lemnos", der Juleaftensdag kolliderede ved Terneuzen med et tysk Skib. "Lemnos" bugseredes efter endt! Losning i Midten af Januar til Reparation paa Aalborg Skibs' værft. Berlingske Tidende Torsdag Morgen 15. April 1954 Hamborg, Onsdag: Den 24, December i Fjor skete der paa Scheide en Kollision mellem det danske Motorskib "Lemnos" og det tyske Motorskib "Babitonga", hvorved begge Skibe blev betydeligt beskadigede, ligesom der udbrød Brand ombord i dem begge. Ved den herværende Søret blev det i Dag fastslaaet, at Føreren af "Babitonga" ikke var Skyld i Sammenstødet. Efter Sammenstødet blev "Lemnos" sat paa Grund i synkende Tilstand.

76 ms Jjemnos. 0 u H M HANDELS- OG SØFARTSMUSEET f I I I - PA KRONSORG! Berlingske lidende Torsdag Morgen 14. Januar 1954 s ' i Det Forenedes Motorskib "Lemnos", der Juleaftens ; Dag ved Terneuøen paa Scheldefloden havde et Sammen-r stød med det tyske Skib "Babitonga" har nu udlosset! sin Last i" Antverpen, og dets Skader er samtidigt ; blevet midlertidigt udbedrede, saa Skibet er klar J til at bugseres hjem til Danmark. Rejsen vil begyn-j de paa Lørdag. ; Der er indhentet 'Tilbud paa Reparation saavel I fra belgiske, hollandske, tyske som danske Værfter, j og Tilbudet fra Aalborg Skibsværft, der var det bil-jligste, er antaget. "Lemnos" Dugseres hjem af det samme Bugsersel- i skab, "United Towing Co", Hull, og de samme Bugser- baade, "Seaman" og "Superman", som slæbte ms "Kron-j prins Frederik" fra Parkeston Quay til Helsingør. "Lemnos" ventes til Aalborg i Begyndelsen af næste Uge, og Beparationen vil tage ca. 2 l/2 Maa- J.J. ec. r Berlingske Tidende Fredag Morgen 5. Februar 1954: I Sø- og Handelsretten blev i G-aar afholdt Søforhør i Anledning af, at DBS' Motorskib "Lemnos"! den 24. December paa Hejse fra Antverpen i nedre j Schelde i Nær&edenaf Perneuzen havde en meget alvorlig Kollision med Motorskibet "Babitonga" af Hamborg. ; Por DPDS mødte Skibsinspektør, Kaptejn R. C-eis- ; ler og HRSagfører Gert Jessen, for Assuran.ce-Com- ; pagniet Baltica Kaptejn Lorentzen og for Jjlrmaet i Theo Koch & Co. paa det andet Skibs Vegne Lands- ; retssagfører Strøyer. i Der oplæstes en Beretning, som Besætningen har afgivet paa Generalkonsulatet i Antverpen. Det frem; gik heraf, at "Lemnos"' Pører, Kaptejn S. Johnsen, i var af den Mening, at der ikke var begaaet Pejl el-j ler Forsømmelser ved de af ms "Lemnos" udførte Ma- j nøvrer. Kaptejnen og de øvrige mødte Medlemmer af Besæt-; ningen bekræftede i Sø- og Handelsretten denne Por-> klaring og Kaptejnen tilføjede, at han havde regnet 1 med, at Passagen af "Babitonga" vilde blive let, idet han gik ud fra, at det andet Skib vilde se^le. forskriftsmæssigt, men pludselig hørte han to Stød I i Fløjten fra "Babitonga", og han gav derefter haardt Styrbords Kor og gentog et Stød i Fløjten, og for at gøre Drejningen mere effektiv gav han ; fuld Kraft frem. Dette skete El. 7,22. Han hørte ikke flere Signaler fra det andet Skib, og han var ved Manøvren kommet endnu længere om i Styrbords Side af Sejlløbet. "Lemnos" havde drejet, som Skibet skulde, der blev givet Ordre til Bakning, og Kaptejnen regnede med, at "Lemnos" havde bakket ca.; 1/2 Minut, da Kollisionen skete. Han havde paa Skib ets Rystelser kunnet mærke, at Bakmanøvren var kommet i G-ang.

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

Hoveddata: MRD 3. Hovedstruktur er glasfiberforstærket polyester opbygget på begge sider af en kerne af PVCskum.

Hoveddata: MRD 3. Hovedstruktur er glasfiberforstærket polyester opbygget på begge sider af en kerne af PVCskum. Hoveddata: MRD 3 Skibstype: MRD 3 Skrognummer Kendingssignal Byggeværft: DANYARD AALBORG A/S Nybygningsnummer: 2272 Søsat: 15. September 1995 Længde overalt: 18,25 meter Længde VL: 16,90 meter Bredde midtskibs:

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND KINGFISHER ARCTIC båden er konstrueret til kyst fiskeri og jagt i arktiske farvande med en høj fart. Skroget har særdeles gode egenskaber med hensyn til sødygtighed,

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

SELANDIA 1972. I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free

SELANDIA 1972. I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free SELANDIA 1972 I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free Sådan sang Rod Steward i 1972, i det samme år som Østasiatisk Kompagnis store

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

VIGTIG TRAFIKINFORMATION

VIGTIG TRAFIKINFORMATION f pf p I é I I É é I y W w p y Æ f p I ü I y pp p II p f f f W p É y c I é É ü C ff f f f É y Æ p f é É Y Y y IX C f I y Y y p Y I I Æ Æ p p I y C p f p cp f y f f f y y w é p p p f@p f 35 26 69 00 f f,

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S" T R L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Foreningen ex Elgina* S" T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEE1-1. ss Foreningen ex Elgina. I I Registreringsprotokoller: X-251* 1-119«Københavns Skibsregister II - 389- Registreringsdato:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig 8 En konvojs undergang En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig En papirkopi af et billede fra en gammel glasplade, som ganske vist ikke var

Læs mere

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

MILJØANSØGNING. for. KatExpress 3. Til sejlads på ruterne. Aarhus Sj. Odde. Ebeltoft Sj. Odde

MILJØANSØGNING. for. KatExpress 3. Til sejlads på ruterne. Aarhus Sj. Odde. Ebeltoft Sj. Odde MILJØANSØGNING for KatExpress 3 Til sejlads på ruterne Aarhus Sj. Odde og Ebeltoft Sj. Odde Indsendt til Søfartsstyrelsen d. 06.01.2017 af Thomas Bisgaard Jensen, ISM Designated Person INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk

Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Faaborg Værft A/S er Danmarks førende glasfiberværft når, det drejer sig om såvel nybygninger

Læs mere

Bilagsmappe til projektet

Bilagsmappe til projektet Bilagsmappe til projektet 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Data på fremdriftsmaskineriet/dieselgeneratorer... 2 Bilag 2 Skibets elektriske kedel... 3 Bilag 3 Tabel over timetal på motorer hos Stril Mariner

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nauticat 38 1983 byggenummer 158. Den nye type, med højere master, dybere køl, vinduer i agterspejl. (Kendes også på fri propelaksel med støtteleje)

Nauticat 38 1983 byggenummer 158. Den nye type, med højere master, dybere køl, vinduer i agterspejl. (Kendes også på fri propelaksel med støtteleje) Nauticat 38 1983 byggenummer 158 Den nye type, med højere master, dybere køl, vinduer i agterspejl. (Kendes også på fri propelaksel med støtteleje) bovspryd, med indfæld bar stige. Længe fra bov spryd

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Nyt fra Søværnet: Stern launching.

Nyt fra Søværnet: Stern launching. Nyt fra Søværnet:. Ingen erfaring i SVN inden for sternlaunching nedsættelse af arbejdsgruppe. 3 principper: VESTKYSTEN HAVØRNEN DAMEN Redningsskibet VESTKYSTEN Fiskeriinspektionsskibet HAVØRNEN DAMEN

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i UJ IJI (0 '.li (6 r - 05 O r/j 0) O 1 itj Q < (5 A ti. td I PH 1 1 W I t s 1 tf i ti ^ i va a> ri H F» h> w rø i i 1 i i i i i 1 i n, rw HANDEL ss Julie Lynn. N R F H. :Int Bygget 19o9 - Dundee Shipbuilding

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere