Servicekvalitet 9.2.7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicekvalitet 9.2.7"

Transkript

1 Servicekvalitet Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme en holdning til alkohol og etablere konkrete initiativer, der begrænser det generelle alkoholforbrug blandt borgere og ansatte. Tidlig opsporing, identifikation og indsats Skabe åbenhed omkring alkohol så det er naturligt at tale om brug og storforbrug af alkohol og om, at alkohol ikke er en privatsag, når det går ud over andres trivsel. Sænke alkoholindtagelsen. Hæve de unges alkohol-debutalder. Sikre sammenhæng og fortsat udvikling mellem den forebyggende, opsporende og behandlende alkoholindsats. Kriterier for ydelser og omfang. Holbæk Kommune nedsætter et alkoholforum, der på tværs af den kommunale organisation skal understøtte alkoholforebyggelse i kommunen og sikre udmøntning af konkrete initiativer. Indsatsområder. Forebyggende: Fremme information om alkohol i lokale medier med fokus på motivation og fakta være målgruppeorienteret og gerne med humor. Skoler, institutioner, klubber og foreninger arbejder med at indføre lokale alkoholpolitikker. Sundheds- og forebyggelsesperspektivet skal inddrages i 1

2 arbejdet med udarbejdelse af bevillinger. Igangsætte initiativer, der understøtter gældende lovgivning om udskænkning og salg af alkohol. Private virksomheder motiveres og støttes til at indføre en alkoholpolitik, som indeholder en handlevejledning. Opsporende: Uddannelse af nøglepersoner, som har viden om tidlig identifikation, rådgivning, vejledning og som skal turde vise bekymring. Tidlig opsporing af borgere og ansatte, der har et forbrug af alkohol, der påvirker egen og andres trivsel i hverdagen. Behandlende: Synlige, tilgængelige og tilstrækkelige rådgivnings- og behandlingstilbud til borgere og medarbejdere. Kvalitetssikring og udvikling af nye behandlingstilbud på alkoholområdet, der er målrettet både storforbrugere, afhængige og familien. Den konkrete afgørelse om tildeling af ydelse til borgeren Alkoholforums sammensætning i Holbæk kommune: 1 Politiker fra voksenudvalget 1 Repræsentant fra Politiet 1 Ledelsesrepræsentant fra jobcentret 1 Ledelsesrepræsentant fra myndighedsenheden for voksne. 1 Ledelsesrepræsentant fra Center for misbrug og forsorg. 1 Repræsentant fra Hoved - Med 1 Repræsentant fra kultur- og fritidsområdet 1 Ledelsesrepræsentant fra daginstitutions- og skoleområdet 1 Repræsentant for Sportsklubber / DGI en fra et af de tre samråd Lederen af sundhedsplejen 1 Repræsentant fra detailhandlen udpeget af Handelsstandsforeningen 1 Repræsentant for restauranter og cafeer Holbæk kommunes alkoholkoordinater Der holdes møder i forummet mindst 2-4 gange årligt. Alkoholkoordinatoren er sekretariat og ansvarlig for forummet. En gang årligt aflægger det kommunale alkoholforum en beretning for dets arbejde. Beretningen forelægges relevante politiske udvalg til orientering. 2

3 Levering af ydelsen Aktiviteter (specificering af ydelsen) Alkoholkoordinator og Alkoholforum. Herudover: Institutioner i Holbæk Kommune: Center for Misbrug og Forsorg, daginstitutioner, skoler, aktivitetscentre, Bo- og servicecentret, Socialpsykiatrisk Center og institutioner for handicappede børn osv. i Holbæk Kommune. Personaleafdelingen. Formålet med alkoholforummet: Sikre en tværfaglig organisering af det forebyggende arbejde på alkoholområdet. Samle fagligt input som danner baggrunden for den kommunale alkoholpolitik. Udvikle et fælles grundlag for en kommunal alkoholpolitisk handleplan. At være et koordinerende organ ifht. forskellige tiltag og indsatser på området. At inddrage eksisterende tiltage på alkoholområdet i ovenstående arbejde. Alkoholforummets ansvar og opgaver: Undersøge og beskrive lokale alkoholproblemer. Udvikle forslag til politikker og handleplaner omkring alkoholforebyggelse i kommunen, der efterfølgende kan vedtages politisk. Fremadrettet være med til at fastsætte fokusområder på alkoholområdet. Sikre løbende information til interessenter (ledere, politikere og relevante fagpersoner) i kommunen. Forummet kan nedsætte faste eller ad hoc arbejdsgrupper. Alkoholforummet skal arbejde med følgende 5 fokusområder: 1. Tilgængelighed og ansvarlig udskænkning (udbudsreducerende indsatser). Alkoholforum skal i dialog med bevillingsmyndigheden. I den dialog skal der tænkes sundhedskonsekvenser og forebyggelse ind som vigtige parametre ved behandling af bevillinger. Alkoholforum skal endvidere i dialog med detailhandlen i forhold til skiltning, reklamer, slagtilbud og overholdelse af gældende lovgivning omkring salg. I samarbejde med Sundhedsstyrelsen udvikles og 3

4 implementeres et koncept, der skal medvirke til: ansvarlig servering på serveringssteder og ved lejlighedsbevillinger (enkeltstående begivenheder). at nedsætte alkoholbetinget vold og skader. et trygt natteliv, herunder at skabe fornuftige rammer for unges færden i nattelivet. 2. Handlevejledninger for ansatte med borgerkontakt (f.eks. sagsbehandlere, sundhedspleje). Alkoholnøglepersoner skal være med til at udarbejde borgervendte handlevejledninger i forhold til den professionelle sammenhæng borgeren mødes i. Vejledningerne skal vægte åbenhed omkring alkohol og fokus på tidlig opsporing. 3. Rådgivning og behandling. Kendskabet til den kommunale alkoholrådgivning og behandling i Center for misbrug og forsorg skal udbredes, og eksisterende og nye tilbud skal udvikles. Der skal vedtages en standard for alkoholbehandling og være let tilgængelig adgang til Center for misbrug og forsorg. Der skal sikres udvikling af tilbud om rådgivning og vejledning til nye målgrupper, der dækker storforbrug, misbrug og familien. 4. Lokalforebyggelse og alkoholpolitik (f.eks. skoler, væresteder, sportshaller). Alkoholkoordinator udarbejder og udsender en skabelon til de kommunale institutioner og de frivillige organisationer for en lokal alkoholpolitik primo Center for Misbrug og Forsorg, daginstitutioner, skoler, aktivitetscentre, Bo- og servicecentret, Socialpsykiatrisk Center og institutioner for handicappede børn osv. i Holbæk Kommune, skal pr have en nedskrevet lokal alkoholpolitik, der er i overensstemmelse med den overordnede kommunale alkoholpolitik. Gennem de kommunale samråd opfordres de frivillige organisationer, som modtager kommunalt tilskud fra Holbæk Kommune til at udarbejde en alkoholpolitik for organisationen. 5. Holbæk Kommunes personalepolitik. Misbrugspolitikken for Holbæks kommunale arbejdspladser skal revideres og videreudvikles løbende, så den lever op til 4

5 et nutidigt syn på alkohol og evidens på området. Holbæk Kommunes Alkoholpolitik og personalepolitik skal være i overensstemmelse med hinanden. Der skal uddannes alkohol-nøglepersoner blandt kommunens sikkerhedsgrupper i De skal være en del af arbejdspladserne og synlige, aktive, opsporende, samt støttende og vejledende overfor den enkelte medarbejder med et for stort forbrug af alkohol i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dette netværk skal løbende udbygges og vedligeholdes På baggrund af erfaringerne med alkohol-nøglepersoner former Alkoholkoordinator/Alkoholforum et tilbud til kommunens private virksomheder. Økonomi Service og kvalitetskrav - leverandørens og borgerens forpligtigelser Opfølgning på ydelsen Klage- og ankemuligheder Der er projektmidler til uddannelse af alkohol-nøglepersoner i såvel Børn og familieområdet som på den kommunale arbejdsplads. Center for Misbrug og Forsorg, daginstitutioner, skoler, aktivitetscentre, Bo- og servicecentret, Socialpsykiatrisk Center og institutioner for handicappede børn osv. i Holbæk Kommune skal pr have en nedskrevet lokal alkoholpolitik, der er i overensstemmelse med den overordnede kommunale alkoholpolitik. Projektet evalueres af Sundhedsstyrelsen i en rapport. Herefter udarbejder Alkoholforum en årlig statusrapport. Ingen. Lovgrundlag Sundhedsloven 119 Kontaktinformation Alkoholforum kan kontaktes via: Holbæk Kommunes Social- og sundhedscenter Adresse: Kanalstræde Holbæk Telefon: Fax: E-post: Telefontid: Mandag til torsdag kl , fredag kl Hjemmeside: 5

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere