BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK"

Transkript

1 BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1

2 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer ved fx at tilbyde hjælp og støtte til ansatte, der har et misbrugsproblem, men også stille krav og forventninger til god adfærd. Retningslinier Rusmiddelpolitikken gælder for ansatte i Odsherred Kommune. Hovedreglen er, at alkohol og andre rusmidler ikke hører sammen med det at gå på arbejde. Men i forbindelse med mærkedage og særlige arrangementer kan der efter forudgående aftale med institutionsledere og andre ledere med selvstændigt budget- og personaleansvar nydes alkohol. Når medarbejderne repræsenterer kommunen ved møder og arrangementer udenfor kommunen, følges de stedlige regler. Odsherred Kommune forventer, at medarbejdere omgås alkohol/rusmidler på en sådan måde, at det ikke belaster arbejdsindsatsen, sikkerheden og trivslen på arbejdspladsen. Hjælp og støtte Odsherred Kommune vil søge at hjælpe medarbejdere med misbrugsproblemer. Odsherred Kommune ser tillids- og sikkerhedsrepræsentanter som vigtige samarbejdspartnere, men det er den ansatte med misbrugsproblemet, som beslutter om disse skal involveres. Medarbejdere, der søger hjælp eller accepterer et tilbud om hjælp, kan forvente at beva-re ansættelse, hvis ikke andre forhold gør sig gældende. Ligeledes vil henvendelser om hjælp fra kolleger, familie eller dermed ligestillede om hjælp ikke få konsekvenser for pågældende medarbejder. Hvis lederen - via sikkerhedsgruppen, kolleger eller andre - har formodning om, at en ansat har misbrugsproblemer vedkommende ikke selv kan håndtere, skal lederen indkalde vedkommende til en omsorgssamtale herom. I denne samtale skal begrundelsen for formodningen fremgå, og den ansatte skal oplyses om, hvorledes arbejdsstedet/kommunen kan hjælpe, hvis der er et misbrugsproblem. Allerede her kan muligheden for hjælp og støtte bringes i anvendelse. 2

3 Behandling og rådgivning gives af Misbrugsteamet i Odsherred Kommune indenfor de lovgivningsmæssige rammer, se bilag 1. Der gives frihed med løn til ambulant rådgivning og bistand, når dette ikke kan foregå udenfor arbejdstiden. Ansatte med misbrugsproblemer, der af deres bopælskommune visiteres til ophold på døgnbehandlingsinstitutioner, ydes tjenestefrihed med løn i behandlingsperioden. Overtrædelse Det accepteres ikke, at medarbejdere er påvirkede i tjenesten. En medarbejder, der er påvirket, vil blive sendt hjem og senere indkaldt til tjenstlig samtale med lederen. I mødeindkaldelsen tilbydes det, at misbrugsteamet ud over anden bi-sidder - deltager. Formålet med mødet skal være at afklare om medarbejderen har behov for hjælp til at håndtere et misbrugsproblem. Herudover vil der blive givet en advarsel. Gentagelsestilfælde resulterer i afskedigelse. Beruselse m.v., der har bragt sikkerheden på arbejdspladsen og trafikken i fare, vil som udgangspunkt medføre bortvisning. Yderligere information og hjælp Medarbejdere, der ikke ønsker at inddrage arbejdspladsen, kan få hjælp og anonym rådgivning af Misbrugsteamet eller ved at henvende sig til deres bopælskommunes misbrugstilbud, hvis de ikke er bosiddende i Odsherred Kommune. Men det er vigtigt at arbejdspladsen inddrages, hvis der er behov for frihed til behandling. Hovedudvalget har godkendt Rusmiddelpolitikken 26. maj 2008 Bilag: Behandlings- og rådgivningstilbud i Misbrugsteamet (dok.nr ) 3

4 Bilag 1 Behandling i forhold til alkoholproblemer i Odsherred Alkoholbehandling ved Misbrugsteamet, er et gratis tilbud til alle borgere over 18 år, som har et alkoholproblem, har et større forbrug end ønsket, eller som er i familie med en person med alkoholproblemer. Alle kan henvende sig direkte uden henvisning også anonymt - og aftale en tid for den første samtale. Ved kontakt med telefonsvareren lægges et telefon nr., hvorefter man vil blive kontaktet med henblik på en samtale. Der er mulighed for at komme i kontakt med misbrugskonsulent Jens Peter Olsen uden forudgående aftale, hver mandag mellem kl og på værestedet Minerva, på adressen Holbækvej 25 i Vig. Ambulant behandling Ambulant behandling sker via kontakt til misbrugskonsulent Jens Peter Olsen og Jan Herforth, hvor der indgås en aftale om behandlingsforløb fx et samtaleforløb over seks uger for at afklare problematikkerne, og komme frem til det bedst mulige behandlingsforløb for den enkelte. Et behandlingsforløb kan indeholde følgende: Individuelle, par-, gruppe-, netværks- og pårørende samtaler Henvisning til anden behandling Antabus og abstinensbehandling og eller anden medicinsk behandling Deltagelse i hjælpegrupper der oprettes ad hoc. Eksempelvis børne/ familiegrupper, pårørendegrupper, m.fl. Støtte- og kontaktperson Henvisning til støttende foranstaltninger fx frivillige foreninger som Minerva, AA møder, Internettet, telefonrådgivninger m.v. Visitation til døgnbehandling kan ske i forlængelse af ambulant behandling 4

5 Dag- og døgnbehandling Her bruges bl.a. institutioner som dagbehandlingen i Slagelse, og døgnbehandlingsstederne: Bjæverskov, M20, Majorgården, Ringgården, Sydgården og Taarup. I Odsherred tilbydes børn og pårørende: Pårørendegruppe for alle over 18 år Børnegruppe for børn mellem 7 og 10 år Børnegruppe for børn mellem 10 og 13 år Teenagegruppe for børn mellem 13 og 18 år Anonymitet Anonymitet er af væsentligt betydning for mange, der enten selv har et alkoholforbrug som skaber problemer, eller som lever i nær tilknytning dertil. Ved at få anonymitet, som loven giver alle ret til, står man til gengæld næsten helt alene med ansvaret for alle behandlingsindsatser. Det kan blive en god forudsætning for et vellykket behandlingsforløb, at alle de personer og instanser som har været berørt af en persons alkoholforbrug bliver inddraget i behandlingsforløbet. På den måde kan alle omkring en person med alkoholproblemer være positivt med i ændringsprocesserne. Det er af afgørende betydning, at alle der henvender sig til Misbrugsteamet kan bevare fuld anonymitet i forhold til bl.a. andre kommunale myndigheder. Kun i de tilfælde en person ønsker at vi skal samarbejde med andre myndigheder og/eller enkeltpersoner, vil der blive udfærdiget en samtykkeerklæring til dette formål. Rådgivning Enhver borger har ret til anonym rådgivning i forhold til spørgsmål vedrørende alkohol- og stofmisbrugsforbrug. Målsætning for arbejdet i Misbrugsteamet Målsætningerne på misbrugsområdet er at skabe mulighed for, at den enkelte misbruger kan arbejde med at ændre sit misbrugsmønster med den hensigt at skabe bedre livskvalitet og livsmuligheder. 5

6 Visionen på misbrugsområdet At skabe en indsat på misbrugsområdet i Odsherred Kommune, som er tæt på borgeren, samtidig med at vi kan drage nytte af den mangesidige indsats af døgn- og dagforanstaltninger rundt om i Danmark. Synlighed i forhold til borgere og samarbejdspartnere. At indsatsen på misbrugsområdet fungerer i koordinering med øvrige aktører, så brugeren oplever en helhed i indsatsen. Misbrugsteamet på Sundhedscenter Odsherred Misbrugskonsulent Jens Peter Olsen mobil Mail Misbrugskonsulent Jan Herforth mobil Sundhedscenter Odsherred Sundhedsafdelingen Sygehusvej 5, Nykøbing Tlf.:

7 Egne notater: 7

8 HR OG PERSONALE ODSHERRED KOMMUNE Nyvej Højby Telefon: Fax: Oktober 2008 Dok Projekt og Intern Udvikling 8

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere