Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved"

Transkript

1 Seneste revision Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1

2 Hvad er arvelig hæmokromatose? Historie Jernoptagelsen fra kosten Arvegang Hvordan viser sygdommen sig? Hæmokromatose er hyppig Hvordan stilles diagnosen? Bliver alle med genmutationen syge? Behandling Familieundersøgelse Forebyggelse - kontrol Hvad er arvelig hæmokromatose? Hæmokromatose er en sygdom i jernstofskiftet. Personer med hæmokromatose optager mere jern fra kosten, end kroppen har brug for. Jernet ophobes i kroppens organer, bl.a. i lever, led, bugspytkirtel, hjerte og hypofyse. Hvis jernoverskuddet med tiden bliver meget stort, kan der komme skader på organerne, fx med skrumpelever (levercirrose), sukkersyge (diabetes mellitus), gigtsmerter og hjertesvigt. Hæmokromatose har været kendt i 100 år! Hæmokromatose blev i 1889 navngivet af den tyske læge von Recklinghausen og har således været kendt i mere end 100 år. De første patienter, der blev beskrevet, havde fuldt udviklet svær sygdom med brunfarvning af huden og sukkersyge. Dette sygdomsbillede fik betegnelsen bronzediabetes. Gennem de sidste 5 år har man fået et udvidet kendskab om årsagen til denne arvelige sygdom, og kan nu tilbyde både en effektiv forebyggelse og behandling. 2

3 Der optages for meget jern fra kosten Jern er nødvendigt for dannelsen af hæmoglobin i de røde blodlegemer og indgår i mange livsvigtige enzymer. Kroppens jernbalance skal være i orden, både for lidt og for meget jern er skadeligt. Normalt optages der hver dag i tarmen 1-2 mg jern fra kosten. Jernoptagelsen er nøje reguleret efter kroppens behov. Hvis man optager for lidt jern i forhold til sit jernbehov, udvikles der jernmangel og jernmangelanæmi (lav hæmoglobin, blodmangel eller lav blodprocent ). Kroppen er sparsommelig med det jern, der nu engang er blevet optaget derfor bruges det samme jern igen og igen. Til gengæld har kroppen ingen mulighed for at skaffe sig af med overskudsjern. Hvis man optager for meget jern, ophobes det i kroppen, det kan ikke udskilles og kan udøve skadelige virkninger. Ved hæmokromatose er optagelsen af jern fra kosten kraftig øget, op til 3-6 mg daglig, så kroppen får tilført langt mere jern, end den har behov for. Med årene vil dette overskudsjern aflejres i bl.a. lever, led, bugspytkirtel, hjerte og hypofyse, hvor det kan medføre celleskadre og organsvigt i form af levercirrose, sukkersyge, gigtsmerter, potensproblemer hos mænd eller hjertesvigt. Hæmokromatose er arvelig Man har igennem de sidste 30 år vidst, at sygdommen er arvelig, men først i 1996 lykkedes det amerikanske forskere at finde det HFE-gen, der forårsager hæmokromatose. HFE-genet ligger på kromosom nummer 6. En bestemt ændring i genet, det man kalder en mutation, dvs. ændring i et arveanlæg, medfører en øget jernoptagelse i tarmen og dermed risiko for sygdom. Mennesket har i hver celle to sæt kromosomer, ét sæt fra moderen og ét sæt kromosomer fra faderen. Arvegangen ved hæmokromatose kaldes autosomal recessiv, dvs. at man for at udvikle sygdommen, skal have to arveanlæg (mutationer), ét fra sin mor og ét fra sin far, som vist på figuren (Figur 1). Har man kun ét 3

4 arveanlæg, enten fra sin mor eller sin far, kan man få let øgede jerndepoter, men udvikler ikke selve hæmokromatose sygdommen. Der findes flere mutationer på HFE-genet. I. Den vigtigste mutation, dvs. den der kan udløse sygdom, hedder Cys282Tyr eller C 282Y eller HFE 845G A mutationen. Har man mutationen på begge sine to kromosomer nr. 6, er man homozygot. Homozygote er i høj risiko for at udvikle sygdom. I Danmark er 98% af hæmokromatose tilfældene forårsaget af denne mutation. Har man kun mutationen på ét af de to kromosomer nr. 6 er man heterozygot. Heterozygote kan have let øgede jerndepoter i kroppen, men udvikler ikke eller kun yderst sjældent selve hæmokromatose sygdommen. Heterozygote kan dog give arveanlægget videre til deres børn. I Danmark er omkring 0,35% af befolkningen homozygote og 10% heterozygote for C282Y mutationen. II. Den næstvigtigste mutation kaldes His63Asp eller H63D eller HFE 187 C G. I Danmark er omkring 2,2% af befolkningen homozygote og 21% heterozygote for H63D mutationen. Vor nuværende viden viser, at heterozygote ikke udvikler selve hæmokromatose sygdommen og at den ses meget sjældent hos homozygote. III. Personer, der har C282Y mutationen på det ene kromosom nr. 6 og H63D mutationen på det andet kromosom nr. 6 kaldes kombineret heterozygote (compound heterozygote); 1-2% af disse personer kan udvikle hæmokromatose sygdommen. IV. Der findes flere andre former for arvelig hæmokromatose, som specielt ses hos patienter i mellem- og sydeuropæiske lande. De er meget sjældne og endnu ikke påvist hos danskere. 4

5 Hvordan viser hæmokromatose sygdommen sig? Kroppens normale jerndepoter er hos mænd omkring milligram (mg), hos menstruerende kvinder omkring 300 mg. Hvis man har to C282Y arveanlæg for hæmokromatose, vil den øgede jernoptagelse fra kosten med årene medføre en gradvis stigning i jerndepoterne. Først når kroppens jernoverskud er steget til omkring mg, begynder organskaderne at vise sig. Det tager hos de fleste personer mange år at oparbejde et så stort jernoverskud. Derfor giver sygdommen sædvanligvis først symptomer efter 30 års alderen hos mænd og efter 50 års alderen hos kvinder, dvs. efter at menstruationerne er ophørt. Den høje debutalder hos kvinder skyldes, at de til en vis grad er beskyttet mod sygdommen pga. jerntabet ved menstruationer og graviditeter. Ved fuldt udviklet hæmokromatose, hvor jernoverskuddet er af størrelsesordenen mg, ses et broget symptombillede. Det kan fx være træthed og gigtsymptomer med ledsmerter. Mænd kan tabe lysten til sex og få problemer med potensen. En del patienter udvikler brunfarvning (pigmentering) af huden, som kan forveksles med solbrændthed. Størstedelen af patienterne har forhøjede leverenzymer i blodet. Hvis man tager en vævsprøve fra leveren og undersøger den i mikroskop, ser man aflejring af store mængder jern (Figur 2). Hos mange patienter ses desuden begyndende bindevævsdannelse i leveren, som senere kan udvikle sig til levercirrose (skrumpelever). Over halvdelen af patienterne får sukkersyge, fordi de insulindannende celller i bugspytkirtlen bliver ødelagt af jernaflejringerne. Sukkersygen kan i starten behandles med diæt eller tabletter. Hvis hæmokromatose sygdommen ikke behandles, vil sukkersygen senere forværres og blive insulinkrævende. Nogle patienter får hjertesvigt pga. store mængder jern i hjertemuskulaturen. Fund og symptomer ved hæmokromatose 5

6 Blodprøver Forhøjet plasma transferrinmætning (jernmætning) i gentagne blodprøver Forhøjet plasma ferritin i gentagne blodprøver Forhøjede leverenzymer (ASAT eller ALAT) Symptomer Træthed Nedsat lyst til sex (mænd) Nedsat potens (mænd) Gigtsmerter i leddene, både store og små led Pigmentering af huden (abnorm solbrændthed ) Sukkersyge Hjertesvigt Leversvigt, levercirrose Hæmokromatose er hyppig Hæmokromatose er faktisk den hyppigste arvelige sygdom, vi kender. DNA-analyser viser, at ca. 0,35% af danskere har to C282Y arveanlæg for sygdommen (er homozygote). Det betyder, at der i Danmark findes omkring personer, som har anlæg for hæmokromatose og er i risiko for at udvikle sygdom. Omkring 10% af danskere, dvs personer, har ét C282Y arveanlæg for hæmokromatose (er heterozygote), som de har fået enten fra deres mor eller fra deres far. Disse personer kan få let øgede jerndepoter, men bliver som sagt ikke eller yderst sjældent syge. Hvordan stilles diagnosen hæmokromatose? Diagnosen kan hos de fleste personer stilles på en almindelig blodprøve. 6

7 1. Transferrinmætning: Personer, der er disponerede for sygdommen, har forhøjet jernmætning i blodets plasma (kaldes plasma transferrinmætning). Hvis transferrinmætningen ved gentagne undersøgelser er 60% eller mere hos mænd og 50% eller mere hos kvinder, er der stærk mistanke om hæmokromatose. 2. Ferritin er et jernbindende protein, der dannes i de jernbindende celler i lever, milt og knoglemarv og herfra trænger ud i blodet. Koncentrationen af ferritin i blodets plasma (plasma ferritin) måles i mikrogram per liter (μg/l). Plasma ferritin koncentrationen viser hvor meget jern, der er i kroppen. Det betyder, at man på en almindelig blodprøve direkte kan måle størrelsen af jernoverskuddet. Hvis ferritin fx er 1000 μg/l, er jerndepoterne omkring mg. 3. HFE-genotype: Hvis der findes forhøjet transferrinmætning eller forhøjet ferritin udføres DNA-analyse på en blodprøve, for at afklare om personen har arveanlæg for hæmokromatose. Det kaldes at bestemme personens HFEgenotype. 4. Måling af leverens jernindhold med MR-skanning eller SQUID-magnetometer I dag er det mulig at foretage måling af jernindholdet i leveren ved hjælp af MR-skanning (magnetskanning), som udføres på nogle få røntgenafdelinger her i landet. En anden god metode er måling af jernindholdet med et superledende magnetometer (SQUID magnetometer), som desværre ikke findes her i landet, men kan udføres på jerncenteret i Hamborg. 5. Vævsprøve af leveren Hos enkelte personer kan det blive nødvendigt at udtage en vævsprøve af leveren (leverbiopsi) for at måle jernindholdet og undersøge om der foreligger leversygdom som fx skrumpelever. Det gøres under ultralydskanning i lokalbedøvelse med en tynd nål og kræver hospitalsindlæggelse i nogle timer. 7

8 Ferritin kan være forhøjet af andre årsager end hæmokromatose Plasma ferritin er et godt mål for størrelsen af kroppens jerndepoter hos personer, der kun har jernmangel og jernoverskud men ikke andre sygdomme. Men hos patienter med leversygdom, fx som følge af et stort alkoholforbrug, hos patienter med cancersygdom, bindevævssygdom, gigtsygdom (fx leddegigt), nedsat nyrefunktion eller akutte og kroniske infektioner kan ferritin være højere, end hvad der svarer til jerndepoternes størrelse. Det er vigtigt at være klar over, når man skal vurdere resultatet af en ferritin måling. Ikke alle der har HFE-mutationen bliver syge! Der er stadig uafklarede forhold omkring hæmokromatose. En mutations evne til at forårsage sygdom kalder man mutationens gennemslagskraft (eller mutationens penetrans). Hvis penetransen er høj, vil alle personer, der har mutationen, udvikle sygdom. Hvis penetransen er lav, vil kun nogle få af de personer, der har mutationen, udvikle sygdom. Penetransen af C282Y mutationen er ikke 100%, dvs. at ikke alle der har mutationen i homozygot form udvikler hæmokromatose sygdommen. Man regner med, at omkring 50%-75% af de mænd, der er homozygote for C282Y mutationen, udvikler sygdommen. En dansk undersøgelse har vist at omkring 75% af mænd der er homozygote for C282Y mutationen, udvikler jernoverskud i moderat til svær grad. Hos kvinder, både hos de der har menstruationer og hos de hvor menstruationerne er stoppet, er det formentlig mindre end 50% der udvikler sygdommen. At der ikke er 100% gennemslagskraft af mutationen skyldes blandt andet, at den også afhænger af ydre faktorer. Blandt andet hvor meget jern man indtager med kosten, fx om man er vegetarianer eller kødspiser. Desuden om man tager jerntabletter eller vitamin-mineraltabletter med jern. Et stort alkoholforbrug vil også øge jernoptagelsen. Ydermere er penetransen afhængig af hvor meget jern, der mistes 8

9 ved menstruationer og graviditeter. Personer der er bloddonorer og bliver tappet regelmæssigt, er også beskyttet mod at udvikle hæmokromatose sygdommen. Tidlig behandling forebygger sygdom og gør patienten rask Behandling af hæmokromatose sker ved, at man fjerner jernoverskuddet ved blodtapning, enten én gang om ugen eller én gang hver 2. uge. Ved tapning af 500 milliliter (ml) blod fjernes omkring 250 mg jern. Blodtapningerne styres efter plasma ferritin koncentrationen. Ved fuldt udviklet hæmokromatose, fx med serum ferritin på μg/l, er jernoverskuddet på ca mg, svarende til indholdet i 84 portioner blod á 500 ml. Med én ugentlig tapning skal patienten derfor tappes i mindst 1½ år før jernoverskuddet er fjernet. Man må altså indstille sig på, at behandlingen kan blive langvarig. Når serum ferritin er faldet til μg/l, er jernoverskuddet fjernet. Man går herefter over til vedligeholdelsestapninger 2-4 gange om året for at hindre, at jernoverskuddet stiger igen. Selv ved fuldt udviklet hæmokromatose sygdom med organskade, fx levercirrose og sukkersyge, kan det betale sig at fjerne jernoverskuddet ved blodtapninger. Det viser sig nemlig, at patienter der har fået en effektiv behandling lever længere end ubehandlede patienter, uanset hvor syge de er, når diagnosen bliver stillet. Opdages hæmokromatose på et tidligt tidspunkt, hvor kroppens jerndepoter kun er let øgede og der endnu ikke er sket nogen skade på organerne, anbefales forebyggende blodtapning 2-4 gange om året under kontrol af plasma ferritin. Hvis jerndepoterne holdes nede på et normalt niveau, bliver disse personer bliver ikke syge og lever lige så længe som normale raske mennesker. Kan man forebygge hæmokromatose med speciel kost? Nej, det er ikke muligt at hindre eller behandle sygdommen med jernfattig kost. Man skal spise normal, varieret kost. Dog indeholder oksekød, svinekød og fjerkræ særligt 9

10 meget jern og indtagelsen bør derfor begrænses til 2-3 gange om ugen. Man skal naturligvis undgå enhver form for jerntabletter og jerntilskud, og tage vitaminmineraltabletter uden jern. Det er stadig almindeligt at tage jerntabletter mod træthed. Jerntabletter kan dog være direkte skadelige for personer med C282Y arveanlæg for hæmokromatose. For eksempel havde en 55-årig kvinde gennem 6 år daglig taget jerntabletter mod træthed, uden i forvejen at få undersøgt sin jernstatus. Blodprøverne viste forhøjede leverenzymer, en høj transferrinmætning og et højt ferritin, dvs. et stort jernoverskud. Ved DNA-analyse havde patienten to C282Y arveanlæg for hæmokromatose og var således homozygot. Sygdommen blev opdaget i tide, jernoverskuddet blev fjernet ved blodtapninger og patienten blev fuldstændig rask. Det skal understreges, at patienter med hæmokromatose sædvanligvis har normal hæmoglobin og godt tåler at blive tappet én gang om ugen uden at udvikle anæmi (lav hæmoglobin) Man skal kun tage jerntabletter, hvis blodprøverne viser, at man har jernmangel. Anæmi kan ses ved en lang række sygdomme. Mange personer tager jerntabletter pga. lidt lav hæmoglobin. Tabletterne virker kun, hvis den lave hæmoglobin skyldes jernmangel eller jernmangelanæmi. Man bør derfor undersøge på en blodprøve, om der foreligger jernmangel, inden man starter behandling med jerntabletter. Familieundersøgelse er vigtig! Når en person har fået påvist hæmokromatose, skal patientens nærmeste familie undersøges for arveanlæg for sygdommen. Den nærmeste familie omfatter forældrene, hvis de er i live, samt ægtefællen og børnene. Det nemmeste er at udføre en DNA-test med HFE-genotype. Det udføres på flere Klinisk Biokemiske Afdelinger her i landet. Hvis patientens ægtefælle er anlægsbærer for én af de to mutationer (C282Y og/eller H63D), skal børnene også undersøges. Har patientens ægtefælle ingen arveanlæg for sygdommen, er det ikke absolut nødvendigt at undersøge børnene - under alle omstændigheder kan det vente 10

11 til de er blevet år. Anlægsbærere skal desuden have målt transferrinmætning og ferritin. Ingen grund til unødig bekymring Personer, der har fået påvist ét arveanlæg for hæmokromatose udvikler som anført ikke eller yders sjældent sygdom og har ingen grund til uro. Man kan dog overveje, om ægtefællen i denne situation skal undersøges for arveanlæg for hæmokromatose. Det er med henblik på at afklare, om ét eller flere af børnene kunne have fået to C282Y arveanlæg dvs. være homozygote. Hvis et barn får påvist to arveanlæg, skal man heller ikke være unødigt bekymret. Måling af plasma ferritin fx én gang hvert år eller hvert andet år viser, hvor hurtigt jerndepoterne stiger. Der er altså god tid til at starte behandling, inden sygdommen eventuelt kommer til udvikling. Har en voksen fået påvist to arveanlæg, skal man huske på, at det kun er omkring halvdelen, der udvikler behandlingskrævende sygdom. Man skal også holde sig for øje, at en velgennemført behandling er effektiv og at langt de fleste personer bliver helt raske. Skal danskerne screenes for hæmokromatose? På grund af hæmokromatose sygdommens hyppighed og muligheden for forebyggende behandling er det naturligt at overveje at tilbyde screening til voksne. På Klinisk Biokemisk Afdeling på Næstved Sygehus har vi undersøgt mænd i alderen år for hæmokromatose med HFE-genotype. Alle deltagere med arveanlæg for hæmokromatose blev indkaldt til måling af transferrinmætning og ferritin for at vurdere kroppens jerndepoter. Blandt de 21 C282Y homozygote mænd, som ikke var behandlet med blodtapning havde 88% forhøjet transferrinmætning, 94% havde moderat forhøjet ferritin over 300 μg/l og 44% havde kraftig forhøjet ferritin over 11

12 over 800 μg/l. Denne undersøgelse viser således en høj penetrans blandt danske mænd og taler for screening af denne befolkningsgruppe. Indtil videre er det vigtigt at lægerne tænker på hæmokromatose når patienten har symptomer som er forenelige med sygdommen og sørger for at få taget transferrinmætning og ferritin. Hæmokromatose patientforeninger I mange europæiske lande findes der foreninger for patienter med hæmokromatose, som varetager patienternes interesser og støtter forskning på området. Der er taget initiativ til at oprette en patientforening i Danmark. På internettet findes links til patientforeninger og til information om hæmokromatose sygdommen blandt andet hos Norsk Hemokromatoseforbund og European Federation of Associations for Patients with Hemochromatosis 12

13 Figur 1. Arvegangen ved hæmokromatose. Den røde farve angiver arveanlægget (C282Y mutationen) for sygdommen (A) Hvis begge forældre hver har ét arveanlæg, får en fjerdedel af børnene to arveanlæg og dermed risiko for sygdom. (B) Hvis én af forældrene har to arveanlæg og den anden ét arveanlæg, får halvdelen af børnene to arveanlæg og dermed risiko for sygdom. Denne type arvegang kaldes autosomal recessiv 13

14 Figur 2. Jernaflejring i leveren (farvet blåt) hos en 35 årig mand med arvelig hæmokromatose. Levervævet er i øvrigt normalt. Jernet blev efterfølgende fjernet ved blodtapning 14

15 Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved DK-4700 Næstved Privatadresse: Lindevangen 87B, DK-2830 Virum Telefon

Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet

Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet Kost til gravide Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet Kost til gravide Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet. En rapport fra Ernæringsrådet

Læs mere

Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres?

Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? FødevareRapport 2002:18 1. udgave, 1. oplag, juli 2002 Copyright: Fødevaredirektoratet Oplag:

Læs mere

5 Styr på stikkerne dbio og FADL har indgået aftale om lægestuderendes vagter i laboratoriet.

5 Styr på stikkerne dbio og FADL har indgået aftale om lægestuderendes vagter i laboratoriet. 06/09 Er du konstant træt? hæmokromatose den hyppigste arvelige lidelse i Danmark SLUT med Skænderier, hvisken og brok i krogene Klinisk Fysiologisk afdeling i Holbæk Nej til fagbladets ansøgning om aktindsigt

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende. Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033. www.vhl-danmark.dk

Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende. Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033. www.vhl-danmark.dk Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033 www.vhl-danmark.dk Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Om kromosomer og gener... 7 Hvilke symptomer

Læs mere

Immun Trombocytopeni (ITP)

Immun Trombocytopeni (ITP) Immun Trombocytopeni (ITP) - en håndbog for patienter og pårørende Danmarks Bløderforening Immun Trombocytopeni (ITP) en håndbog for patienter og pårørende ISBN: 978-87-90861-19-3 ISBN: 978-87-90861-20-9

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Livsstil og frugtbarhed

Livsstil og frugtbarhed Merck Serono is a Livsstil og frugtbarhed Hvad kan jeg selv gøre for at øge min graviditetschance? division of Merck Fertilitet og livsstil A5 0113 FINAL.indd 1 18/01/13 13.14 Er der noget vi selv kan

Læs mere

Indhold. Forord... 4. Information om Cystisk Fibrose-Foreningen... 34 Information om forældregrupper... 34. Afsnit I Diagnosen cystisk fibrose (CF)

Indhold. Forord... 4. Information om Cystisk Fibrose-Foreningen... 34 Information om forældregrupper... 34. Afsnit I Diagnosen cystisk fibrose (CF) Indhold Forord.................................................. 4 Afsnit I Diagnosen cystisk fibrose (CF) Hvordan har dit barn fået cystisk fibrose?........................ 5 Hvad er cystisk fibrose?.....................................

Læs mere

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura - en håndbog for patienter og pårørende IDIOPATISK TROMBOCYTOPENISK PURPURA en håndbog for patienter og pårørende ISBN 87-90861-12-4 Manuskript og layout Danmarks Bløderforening

Læs mere

Informationshæfte Morbus Crohn

Informationshæfte Morbus Crohn Informationshæfte Morbus Crohn Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Crohn's sygdom (morbus Crohn)...4 Hvad er Crohn's sygdom?...5 Hvor sidder sygdommen?...5 Hvad gør tyndtarmen?...5 Hvad

Læs mere

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling DIABETES OG NYRER 1 FORORD Regelmæssig kontrol og effektiv behandling er afgørende for at undgå udvikling og forværring af diabetisk nyresygdom. Denne pjece handler om, hvordan du bedst passer på dine

Læs mere

Informationshæfte Colitis ulcerosa

Informationshæfte Colitis ulcerosa Informationshæfte Colitis ulcerosa Indholdsfortegnelse Forord...3 Colitis ulcerosa...4 Hvad er colitis ulcerosa?...4 Hvad er colon og dens funktion?...5 Ændres colons funktion ved colitis ulcerosa?...5

Læs mere

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen 11. Arv og kræft Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen Dette kapitel fortæller, at man kan være arveligt disponeret for at udvikle kræft at nedarvede mutationer kan øge risikoen for brystkræft at

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Information om fosterdiagnostik

Information om fosterdiagnostik Klinisk vejledning Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering Misdannelsesskanning Dansk selskab for almen medicin - 2005 Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

Hvor mange rammes af nyrekræft om året?

Hvor mange rammes af nyrekræft om året? Nyrekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på nyrekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvis sygdommen har spredt sig 15 Er der andre

Læs mere

FRA L E V E RFORE NINGE N

FRA L E V E RFORE NINGE N OPLYSNING OM LEVERCIRROSE FRA L E V E RFORE NINGE N Leverforeningen Landsforeningen for levertransplanterede og andre med sjældne leversygdomme. Leverforeningen er en patientforening, der blev startet

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

Bliv klogere på diabetes

Bliv klogere på diabetes Bliv klogere på diabetes Hvordan måler jeg mit blodsukker? Hvad må jeg spise, hvis jeg har diabetes, og hvad kan være farligt? Hvordan undgår jeg fodsår og hvilke følgesygdomme skal jeg passe på? Hvordan

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

nr. 114 marts 2015 LØB FOR LIVET Bloddonorer og motion Per Larsen: Havde ikke overlevet uden bloddonorer Får du jern nok?

nr. 114 marts 2015 LØB FOR LIVET Bloddonorer og motion Per Larsen: Havde ikke overlevet uden bloddonorer Får du jern nok? nr. 114 marts 2015 LØB FOR LIVET Bloddonorer og motion Per Larsen: Havde ikke overlevet uden bloddonorer Får du jern nok? Vidste du med Don og Nora Nora: Don, kan en bloddonor egentlig give blod, hvis

Læs mere

Cystisk fibrose center vest

Cystisk fibrose center vest Patientinformation Cystisk fibrose center vest Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Hvad er cystisk fibrose? Cystisk fibrose er en medfødt arvelig sygdom, som især rammer lungerne og fordøjelsessystemet.

Læs mere