ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING"

Transkript

1 Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien udnyttes effektivt. Begrebet energiledelse har været anvendt i en del år. Det er udviklet med udgangspunkt i energistyringsbegrebet, der traditionelt har fokuseret på tekniske forhold. Energistyring udgør stadig en væsentlig del af energiledelse, som imidlertid også omfatter andre forhold, der har indflydelse på energiforbruget,fx organisatoriske forhold, som det kendes fra andre ledelsessystemer, især ISO Standarder for energiledelse (der kan certificeres): - Dansk Standard for energiledelse, DS 2403:2001, der gælder i Danmark. - Europæiske energiledelsesstandard DS/ EN16001:2009, der gælder i Europa. Energiledelse betyder, at der skal arbejdes med følgende elementer i virksomheden: Organisering, kortlægning, mål, handlingsplan og energistyring. 2) Energiledelse light (2010): Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Standard udarbejdet en vejledning i Energiledelse Light, der henvender sig til ledelse og energiansvarlige i virksomheder og institutioner med interesse i at få bedre kontrol over energiforbruget. I vejledningen til Energiledelse Light findes blandt andet en udførlig liste over følgende indsatsområder, som der kan arbejdes videre med f.eks.: Belysning, pumper, køling, IT- og kontorudstyr, procesudstyr, trykluft og vakuumanlæg, centralvarmeanlæg, klimaskærm og transport. 1. udgaven er især rettet til virksomhedernes konsulenter, vejledere, sparringsparter, brancheorganisationer og selvfølgelig til virksomheder, hvor energiforbruget har en væsentlig betydning. 3) Energistyring: Virksomheden/ledelsen etablerer en systematik, så energiforbruget måles og vurderes regelmæssigt og sammenlignes med nøgletal. Energistyring skal således ses som en del af egentlig energiledelse med særlig fokus på kortlægning mm. Af energiforbrug. Internetbaseret værktøjer specifikt målrettet energistyring er beskrevet i et andet faktaark. 4) Ydelser i forbindelse med energiledelse/ energistyring Mange elselskaber mm. tilbyder ydelser i forbindelse med energistyring på virksomheder og institutioner. Her oplistes nogle målrettede produkter:

2 Nrgi: NRGi Rådgivning leverer flere forskellige energistyringsprodukter. Fælles for disse produkter er, at der sker en indberetning af ejendommens energidata, som vi indarbejder i en månedlig forbrugsrapport. I denne rapport sammenlignes det faktiske forbrug med det budgetterede forbrug, og NRGi Rådgivning vurderer eventuelle afvigelser: Med Energistyring alt inklusiv får ejendommen et månedligt besøg af NRGi Rådgivning s egen varmemester, hvor der føres tilsyn med varme, vand, elektricitet, temperaturer og tryk i relevante tekniske anlæg. Samtidig budgetterer vi ejendommens forbrug, registrerer data en gang om måneden, udarbejder rapport over forbrug samt kommenterer eventuelle afvigelser. Rapporten fremsendes efterfølgende. Med Energistyring manuel er det ejendommen, der registrerer data en gang om måneden på et tilsendt dataskema. Herefter bearbejder vi de registrerede data, og den udarbejdede rapport fremsendes. Ved denne ydelse fører ejendommen selv tilsyn med de tekniske anlæg. Grøntmiljø, Grontmij / Carl Bro: Aktiv energiledelse: Aktiv energiledelse henvender sig primært til boligselskaber og forvaltninger med administrationsansvar for en større bygningsmasse. Grontmij Carl Bro s projektkoordinator fungerer i den forbindelse som fagekspertise og bindeled mellem ledelsen og de enkelte ejendommes driftspersonale. For driftspersonalet betyder aktiv energiledelse, at der ydes teknisk assistance ved driftsproblemer i det daglige, og at der gives tilbagemeldinger i form af månedlige energistyringsrapporter. Over for ledelsen betyder aktiv energiledelse, at der årligt udarbejdes et oplæg til nye budgetter vedr. ressourceforbrug på baggrund af registrerede forbrug og aktuelle priser. Samtidig udarbejdes der en prioriteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger på basis af parametre som vedligeholdelsestilstand og tilbagebetalingstider. Med Energistyring tast selv er det ejendommen, der registrerer energidata en gang om måneden samt indberetter disse data online. Herefter bearbejder vi det registrerede data, og den udarbejdede rapport fremsendes. Ved denne ydelse fører ejendommen selv tilsyn med de tekniske anlæg. Med Energistyring på egen hånd får ejendommen adgang til onlineenergistyring via energistyringssystemet Webenergi. NRGi Rådgivning stiller system samt hotline til besvarelse af systemtekniske spørgsmål til rådighed. Intelligent Forbrugsstyring: er et IT-system, der sikrer effektiv, enkel styring og optimering af ressourceforbruget i virksomheder, institutioner og boligadministrationer. Systemet giver de implicerede - fra de daglige brugere til ledelsen, bestyrelsen og beslutningstagerne - et fælles udgangspunkt for at vurdere forbruget: * Elektronisk import af registreringer * Validering af forbrug * Alarmrapporter for overforbrug side 2

3 Lean og energistyring: Kombination af lean og energistyring Leanergi, Manconsult: Green Lean, NRGI: Green Lean er Lean med fokus på energiforbrug. Green Lean udnytter de værktøjer, der allerede er kendte fra arbejdet med Lean. Resultatet er en løbende og effektiv energioptimeringskultur, hvor det bliver en naturlig del af hverdagen at være energibevidst. Potentialet for besparelser er stort med Green Lean. Elementer i Green Lean er: Ikke blot en udskiftning af teknologi, men en revurdering af selve processerne Systematik for løbende energioptimering Fra dansk standards pjece om energiledelse: faktaark/documents/energiledelse.pdf Udnyttelse af medarbejdernes viden om de enkelte processer Måling og visualisering af energiforbruget Bevidsthed om energiforbrug gennem undervisning Grønnere virksomhedsprofil Brochure energistyring: R%C3%A5dgivning/Filer%20(Illustrationer)/ Produktblade/Energistyring%20EMO%20 (Frederiksberg.pdf Hvor ligger ansvaret i kommunen (Forvaltning) Alternativ 1: Overordnet beslutning i kommunen, at der skal indføres energiledelse eller energistyring i kommunens bygninger Alternativ 2: I de enkelte forvaltninger, som beslutter at deres område skal indføre energiledelse eller energistyring Alternativ 3 (i mindre grad): Enkelte institutionsledere, som vil kunne tage initiativ til at indarbejde energistyring i institutionen. Evt. Med støtte kommunen, med et enkelt værktøj, erfagrupper mm. Mere på frivillig basis. side 3

4 kwh kroner Potentiale (energibesparelse) kwh Energiledelse light: Energistyrelsen og Dansk Standard udgiver vejledning i energiledelse til små og mellemstore virksomheder. Potentiale besparelse i kr. Kan være svært at anslå, afhænger af mange ting. Og skal nok bindes tæt op på en case-historie hvis det skal give rigtig mening. Det kan spare 15-30% af energiforbruget Energiledelse DS/EN 16001, i Fredensborg kommune: En besparelse på 10 % på energiregningen uden investeringer i millionklassen. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men er ikke desto mindre det mål, Fredensborg Kommune har sat sig for at nå inden Ifølge Thomas Rysgaard Jacobsen, der leder projektet, ligger løsningen i, at brugerne får skabt en kobling mellem at bruge energi og betale for den. Lykkes den kobling, vil kommunen kunne reducere det spild på ca. 10 %, man vurderer finder sted. elsegiverluft%c3%b8konomien.aspx Generelt må det antages at indførelse af energiledelse alt andet lige giver en større potentiel energibesparelse end ved kun at arbejde med energistyring. Energiledelse giver en større grad af spredning til hele organisationen, der er så at sige en større sikkerhed for at alle i organisationen er inddraget og med i energiarbejdet. Samtidig vil certificeret energiledelse oplagt være mere effektivt og energibesparende end en ikke certificeret model, idet der jo er eksterne øjne med inde over og desuden en fast audit som kvalitetstjek af arbejdet. Personalebehov / ressourcer Meget svært at vurdere. Institutioner: Indførelse af egentlig energiledelse vil være meget ressourcekrævende og vil kræve en indsats fra flere i institutionen igennem længere tid, svarende til indførsel af andre ledelsessystemer. Mens energistyring vil kræve mindre arbejde og ressourcer fra de enkelte institutioner både i opstarten og løbende efterfølgende. Kommunen: Både energiledelse og energistyring vil kræve en del ressourcer fra en eller flere kommunepersoner i særdeleshed under opstarten, men også løbende i forbindelse med udvikling af systemet, ændringer, udvidelser og almindelig drift, spørgsmål mm. Dog skal det også pointeres, at der ved indførelse af energiledelse/energistyring i kommunen vil være ressourcemæssige besparelser og synergier - eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af grønne regnskaber, hvor indsamling af data ellers (uden brug af energistyring) ofte vil være meget ressource krævende. side 4

5 Lovgivning Ikke direkte lovkrav, men skal ses i sammenhæng med indsatsen for at energieffektivisere virksomheder og bygninger. Case, eksempel på hvordan det kan gøres Ved lysstyring er der et meget stort sparepotentiale Fredensborg kommune - Energiledelse DS/EN i kommuner: Fredensborg Kommune har sat sig for at reducere kommunens energiforbrug med 10 % i løbet af fem år. I samarbejde med Dansk Standard tilrettelægger de besparelser ved at gøre standarden for energiledelse DS/EN brugbar for kommuner. elsegiverluft%c3%b8konomien.aspx Kontaktpersoner Energiledelse DS/EN 16001, i Fredensborg kommune: Thomas Rysgaard Jacobsen, Fredensborg Kommune Lene Kuszon, Seniorkonsulent Dansk Standard, tlf , Energistyringsprodukter: Carl Bro, Energiledelse/energistyring: Svend Åge Carlsen, Afdelingschef, tlf webbaserede energistyringssystem kan gøre for din virksomhed. Ring EnergiMidt: Lean og energistyrig: Man consult: Poul H. Nielsen, Teknisk direktør, NRGi Rådgivning A/S, København, Tlf,: side 5

6 Kommune-erfa projektet Potentialet for energibesparelser i det offentlige er stort, vurderet af SBi til 40% af det nuværende forbrug. Mens der er krav til statslige institutioner om at gennemføre rentable energibesparelser med udgangspunkt i energimærkningen, er det stadig frivilligt for kommunerne. Derfor er det vigtigt, at gøre handling let for kommunerne både gennem erfaringsudveksling og gennem udbredelse af konkret gennemførte projekter, hvor investering, besparelsespotentiale og løsninger beskrives konkret. Kommune-erfa projektet bestod af en møderække ud fra hvilken der af Energitjenesten er udarbejdet en række faktaark med beskrivelse af konkrete projekter, med udgangspunkt i kommunernes gennemførte projekter. Faktaarkene udbredes til alle interesserede kommunerne, ligesom de bliver tilgængelige for alle via Energitjenestens hjemmeside. Kommune-erfa projektet er kommet i stand med midler fra Energistyrelsen. Arbejder du i en kommune og ønsker du at høre mere om Kommune-erfa, så kontakt Kirsten Sander, Energitjenesten: tlf.: Energiledelse - energistyring: Referencer, links Energistyrelsens pjece om energiledelse, herunder energiledelse light: Energiledelse.pdf Energiledelse, energiwiki: energiwiki.dk/index.php/energiledelse EnergiMidt: Beskrivelse af energiledelse light kampagnen: Pr%C3%A6sentation_energiledelselight_ ppt Kommune-erfa faktaark: Nr. 1 - Beregningsprogrammer Nr. 2 - BR10 Nr. 3 - Ventilation Nr. 4 - Ventilation - kommunale bygninger Nr. 5 - Ventilation - institutioner Nr. 6 - ESCO Nr. 7 - Energiledelse - energistyring Nr, 8 - Energistyring Nr. 9 - Serverrum Nr Vedvarende energi Nr Belysning Nr Lavenergibyggeri Nr Varmeplaner Kommune-erfa faktaark nr. 7 Energiledelse - energistyring Udarbejdet af Energitjenesten / Det Grønne Hus. Yderligere oplysninger Kirsten Sander, tlf.: Marts 2011

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER eksempel ERFA-GRUPPER EN GENVEJ TIL En genvej til energiledelse Projekt Værktøjskassens ERFAgrupper er en genvej for virksomheder, der ønsker at indføre energiledelse og derigennem

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger AlmenVejledning Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger - 4 forsøg med synliggørelse

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Udvikling af ESCO. DS Håndværk & Industri. som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder

Udvikling af ESCO. DS Håndværk & Industri. som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder Udvikling af ESCO som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder Elforsk projekt nr. 341-006 Projektleder: Ove Folmer Jensen DS Håndværk & Industri Resume:

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 1 BAGGRUND Handlingsprogram 2014-15 omfatter primært den del af strategien, der omhandler Sikker og ordentlig drift, men der er også handlingspunkter på de strategiske

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere