FORSLAG TIL DAGSORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL DAGSORDEN"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget fr Andragender PETI_OJ(2011)202_1 FORSLAG TIL GSORDEN SEMINAR i samarbejde med KOMMISSIONEN - Retlige anliggender Trsdag den 6. ktber 2011 kl g kl Mødeværelse PHS P3C Vedtagelse af frslag til dagsrden ( 1 ) PE FdR SEMINAR OM BEHANDLING AF ANDRAGENDER OG KLAGER FOR BORGERNE OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OJ\ dc PE v01-00 Frenet i mangfldighed

2 Baggrund Siden Lissabn-traktaten g chartret m grundlæggende rettigheder trådte i kraft fr næsten t år siden, har Eurpa-Parlamentet g Kmmissinen behandlet en lang række andragender g klager vedrørende anvendelsen af chartret. Brgerne er meget interesseret i g har høje frventninger til gennemførelsen af chartret. Chartret finder imidlertid ikke anvendelse i alle tilfælde, hvr krænkelse af grundlæggende rettigheder gøres gældende i medlemsstaterne. Der er risik fr at brgerne verdrevne frventninger til chartrets anvendelsesmråde vender sig til skuffelse ver EU sm sådan. EU-institutinerne har ansvar fr at rette p på denne situatin. Det er derfr vigtigt, at de persner, sm mener, at deres grundlæggende rettigheder er blevet krænket, har adgang til praktiske plysninger m de juridiske g ikke-juridiske retsmidler, de har adgang til på EU- g natinalt plan. De skal sættes i stand til nemmere at identificere den institutin eller det rgan, sm har de bedste muligheder fr at hjælpe dem. Kmmissinens årsberetning m anvendelsen af EU's charter m grundlæggende rettigheder i 2010 indehlder en første evaluering af situatinen. Seminaret, der tilrettelægges af Kmmissinen g Eurpa-Parlamentets udvalg fr Andragender i fællesskab, sigter på at undersøge, hvrdan klager vedrørende grundlæggende rettigheder behandles i EU g på natinalt plan. Vi vil identificere bedste praksis på dette mråde g se på, hvrdan samarbejdet mellem de ansvarlige myndigheder g institutiner i EU g på natinalt plan kan frbedres. Viviane Reding, næstfrmand i Kmmissinen, g Erminia Mazzni, frmand fr Udvalget fr Andragender, vil lede seminaret i fællesskab g indlede drøftelserne. Seminaret vil samle ledende juridiske eksperter, sm vil redegøre fr anvendelsen af chartret set i frhld til de specifikke prblemer, der er indehldt i andragender g klager fra brgere. Medlemmer af Eurpa-Parlamentet g deltagerne vil blive pfrdret til at søge efter mulige juridiske g ikke-juridiske metder til imødekmmelse af brgernes anliggender. PE v /5 OJ\ dc

3 I. ABNING AF SEMINARET Viviane Reding, næstfrmand i Kmmissinen Erminia Mazzni, frmand fr Eurpa-Parlamentets Udvalg fr Andragender II. HVAD BETYDER CHARTRET OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER FOR EU-BORGERNE I PRAKSIS: HVORN KAN VI ORIENTERE BORGERNE OM, HVORNÅR CHARTRET FINDER ANVENDELSE Sigte: Drøftelsen skal kncentrere sig m frmidling af plysninger m, hvrnår chartret finder anvendelse g hvrnår det ikke gør. Drøftelsen vil bidrage til at identificere misfrståelser vedrørende anvendelsesmråde på grundlag af knkrete eksempler (45 minutters redegørelse g 45 minutter drøftelse). Diskussinsleder: Andragender Erminia Mazzni, frmand fr Eurpa-Parlamentets Udvalg fr Mnika Flašíkvá Beňvá, medlem af Eurpa-Parlamentets Udvalg m Brgernes Rettigheder g Retlige g Indre Anliggender (LIBE) g rdfører fr Eurpa- Parlamentets årsberetning m situatinen mkring de grundlæggende rettigheder i EU Prfessr Giuseppe Tesaur, frhenværende generaladvkat ved EU-Dmstlen, medlem af Italiens frfatningsdmstl Prfessr Sjef van Erp, universitetet i Maastricht Prfessr Elspeth Guild, frskningssenirlektr ved Center fr Eurpæiske Plitiske Studier Prfessr Jean-Paul Jacqué, Eurpakllegiet III. BEHANDLING AF KLAGER VEDRØRENDE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER: OVERSIGT OVER PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE Sigte: Udveksling af plysninger m behandlingen af klager vedrørende grundlæggende rettigheder i EU-medlemsstaterne. Identificering af bedste praksis herunder pfølgning af klager, sm ligger uden fr den pågældende myndigheds kmpetencemråde. Disse plysninger skal gså gøre det muligt at evaluere, hvr fte flk banker på den frkerte dør, når de søger prejsning fr krænkelser af deres grundlæggende rettigheder (45 minutter til frelæggelse g 45 minutter til drøftelse) Diskussinsleder: Paul Nemitz, Direktør fr grundlæggende rettigheder i Kmmissinens Generaldirektrat fr Retlige Anliggender Dminique Baudis, mbudsmand i Frankrig Manuel Aguilar Belda, vice-mbudsmand i Spanien Das Hgan, administrerende direktør fr den irske menneskerettighedskmmissin g frmand fr den juridiske arbejdsgruppe under Den Eurpæiske Sammenslutning af Natinale Menneskerettighedsrganisatiner Tamás Kádár, sekretariatet fr Det Eurpæiske Netværk af Ligestillingsrganer Peter Reading, Juridisk direktør i den britiske Ligestillings- g Menneskerettighedskmmissin Serge Lénard, juridisk knsulent fr den belgiske børnembudsmand (endnu ikke bekræftet) OJ\ dc 3/5 PE v01-00

4 Dr. Dr. Israel Butler, Agenturet fr Grundlæggende Rettigheder FROKOST - YEHUDI MENUHIN-OMRÅDET - 1. SAL I PAUL HENRI SPAAK-BYGNINGEN IV. BEHANDLING AF KLAGER VEDRØRENDE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER: OVERBLIK OVER SITUATIONEN PÅ EU-PLAN Sigte: Udveksling af plysninger m behandlingen af klager vedrørende grundlæggende rettigheder i EU-institutinerne. Identificering af bedste praksis herunder pfølgning af klager, sm ligger uden fr den pågældende myndigheds kmpetencemråde. Identificering af praksis i EU-institutinerne g Den Eurpæiske Menneskerettighedsdmstl med hensyn til rientering af brgerne m retsmidler, når de indgiver klager, sm ligger uden fr deres respektive kmpetencemråder (45 minutters frelæggelse g 45 minuttets drøftelse) Diskussinsleder: Emmanuel Crabit, kntrchef med ansvar fr grundlæggende rettigheder g børns rettigheder i Kmmissinens Generaldirektrat fr Retlige Anliggender David Lwe, sekretariatsleder i Eurpa-Parlamentets Udvalg fr Andragender Sabine Hackspiel, kntrchef i Frsknings- g Dkumentatinsdirektratet i EU- Dmstlen Victr Slveytchik, kntrchef i Den Eurpæiske Menneskerettighedsdmstl Givanni Buttarelli, assisterende eurpæisk databeskyttelsestilsynsførende (endnu ikke bekræftet) Margaret Tuite, vice-kntrchef med ansvar fr strafferet i Kmmissinens Generaldirektrat fr Retlige anliggender V. HJÆLP TIL BORGERNE MED AT FINDE RETSMIDLER I TILFÆLDE AF KRÆNKELSER AF GRUNDLÆGGTENDE RETTIGHEDER Sigte: Brgere, hvis grundlæggende rettigheder krænkes, skal have adgang til effektive retsmidler. Frmålet med denne del af seminaret er at undersøge, hvrdan samarbejdet mellem rganer/institutiner i frbindelse med behandling af klager vedrørende grundlæggende rettigheder kan frbedres, navnlig mellem EU-planet g det natinale plan (45 minutters frelæggelse g 45 minutters drøftelse). Diskussinsleder: Emmanuel Crabit, kntrchef med ansvar fr grundlæggende rettigheder g børns rettigheder i Kmmissinens Generaldirektrat fr Retlige Anliggender Ian Harden, generalsekretær fr Den Eurpæiske Ombundmand Snia Masini, frmand fr prvinsrådet i Reggi Emilia g første næstfrmand i Udvalget m Brgerskab, Regeringsførelse samt Institutinelle g Eksterne Anliggender i Reginsrådet Gabriele Bischff, leder af afdelingen fr EU-plitik i det tyske LO (DGB) g medlem af Det Eurpæiske Øknmiske g Sciale Udvalg Prfessr Alan Miller, frmand fr den sktske Menneskerettighedskmmissin g frmand fr Den Eurpæiske Sammenslutning af Natinale Menneskerettighedsinstitutiner PE v /5 OJ\ dc

5 OJ\ dc 5/5 PE v01-00

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere