INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING ENDNU ET ÅR MED FREMGANG FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL RESUMÉ PANDORAS FORRETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING ENDNU ET ÅR MED FREMGANG FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL RESUMÉ PANDORAS FORRETNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING ENDNU ET ÅR MED FREMGANG FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL RESUMÉ PANDORAS FORRETNING RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROL VIDENKAPITAL SAMFUNDSANSVAR (CSR) GOD SELSKABSLEDELSE BESTYRELSE LEDELSE AKTIONÆRINFORMATION REGNSKABSBERETNING ÅRSREGNSKAB PANDORA-KONCERNEN MODERSELSKAB LEDELSESPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER LEDELSESBERETNING 1

5 ENDNU ET ÅR MED FREMGANG Efter gennemførsel af forandringer og forbedringer af vores virksomhed blev der i 2013 lanceret en række nye initiativer, som omfattede et øget fokus på produktudvikling og implementering af en ny go-to-market-strategi. Dette banede vejen for en rekordhøj omsætning på DKK 9,0 mia. med en EBITDA-margin på 32% og en positiv udvikling i PANDORAs aktiekurs var det første hele år med syv produktlanceringer, fremfor tidligere to, og vi har modtaget positiv feedback fra vore forhandlere. Vores nye go-to-market- strategi, som sikrer fornyelse i alle butikker året rundt, kombineret med en portefølje af kommercielle produkter gav en positiv udvikling i det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne på alle fire hovedmarkeder i samtlige kvartaler i Væksten i 2013 blev understøttet af PANDORAs strategiske vækstsøjler. Først og fremmest giver vores fokus på at øge andelen af omsætning fra PANDORA-brandede butikker fortsat gode resultater, og vi opnåede den højeste omsætningsandel af branded salg nogensinde. I oktober nåede vi en vigtig milepæl med åbningen af konceptbutik nr i Paris, Frankrig. Derudover fortsatte vi med at ekspandere på nye markeder og i nye geografiske områder, og vi oplevede i årets løb stor fremgang på markeder som f.eks. Italien, Frankrig og Rusland. Vores onlineforretning fik for alvor fodfæste i Vores estore i Storbritannien kunne fejre et års fødselsdag i november måned og estores i Østrig og Tyskland blev tilføjet i løbet af året. Vores produktion i Thailand håndterede salgsvæksten på fremragende vis og producerede 79 millioner smykker i en ny rekord. I 2014 planlægger vi at udvide produktionskapaciteten med en ottende produktionsbygning. Et vigtigt element i PANDORAs strategi er at tilbyde kunderne et bredt udvalg af produkter. For første gang siden lanceringen af det originale Moments-armbånd, udvidede vi i 2013 vores portefølje af armbånd og lancerede et nyt koncept inden for charms-armbånd, PANDORA ESSENCE COLLECTION, som tager udgangspunkt i indre værdier så som passion, visdom og kærlighed. Konceptet er stadig nyt, men det har fået en lovende start med positive tilbagemeldinger fra kvinder rundt om i verden. Ringe, som er vores anden kernekategori, bidrog i 2013 med den højeste omsætning nogensinde. Vi takker vores medarbejdere for den store arbejdsindsats i 2013 uden dem kunne vi ikke have leveret et så stærkt resultat. På baggrund af fremgangen i 2013 har vi et godt udgangspunkt for yderligere positiv udvikling i Marcello Bottoli Formand Allan Leighton Chief Executive Officer 2 PANDORA ÅRSRAPPORT 2013

6

7 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL DKK mio Resultatopgørelse for koncernen Omsætning Bruttoresultat Resultatet før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance for koncernen Aktiver i alt Investeret kapital Arbejdskapital, netto Egenkapital Rentebærende gæld, netto Pengestrømsopgørelse for koncernen Pengestrømme fra driftsaktivitet, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet, netto Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, netto Årets ændring i likvider, netto Nøgletal Omsætningsvækst i % 35,4% -0,1% -0,1% 92,6% 81,8% Vækst i bruttoresultat i % 35,4% -8,9% 2,9% 91,2% - Vækst i EBITDA i % 73,8% -27,3% -15,0% 70,7% 102,1% Vækst i EBIT i % 81,8% -28,3% -14,8% 69,7% 93,0% Vækst i årets resultat i % 84,7% -41,0% 8,9% 86,2% 182,3% Bruttomargin i % 66,6% 66,6% 73,0% 70,9% 71,4% EBITDA-margin i % 32,0% 24,9% 34,3% 40,3% 45,4% EBIT-margin i % 29,8% 22,2% 30,9% 36,2% 41,1% Skattesats i % 19,0% 18,7% 14,0% 16,9% 15,5% Cash conversion i % 88,1% 95,8% 82,0% 74,2% 113,8% Anlægsinvesteringer, DKK mio Nettorentebærende gæld/ebitda -0,2-0,1 0,1 0,4 1,4 Egenkapitalandel i % 69,7% 71,8% 67,2% 48,2% 28,4% Afkast af investeret kapital (ROIC) i % 44,9% 25,0% 34,7% 42,7% 37,2% Andre nøgletal Gennemsnitligt antal medarbejdere Udbytte pr. aktie, DKK *6,50 5,50 5,50 5,00 - Udbytteprocent (inkl. aktietilbagekøb) i % *68,6% 59,5% 35,1% 36,9% 0,0% Resultat pr. aktie, ikke-udvandet 17,2 9,2 15,7 14,8 8,0 Resultat pr. aktie, udvandet 17,0 9,2 15,7 14,6 7,9 Aktiekurs, ultimo året 294,0 124,5 54,0 336,0 - * Foreslået udbytte pr. aktie for 2013 Omsætning og EBITDA Cash flow Anlægsinvesteringer Konceptbutikker DKKm % DKKm % DKKm 600 Butikker % % % % % % % % 10% % % % % % Omsætning EBITDA-margin Frit cash flow Cash conversion i % Anlægsinvesteringer Konceptbutikker Andel af brandede omsætning 4 PANDORA ÅRSRAPPORT 2013

8 RESUMÉ REGNSKABSBERETNING PANDORA opnåede i 2013 et godt resultat målt på både omsætning, marginer og pengestrømme, som hver især oversteg forventningerne ved årets start. Alle regioner opnåede stærk vækst i omsætningen. Koncernen opnåede en omsætning i 2013 på DKK mio. mod DKK mio. i 2012: Nord- og Sydamerika steg med 25,5% (en stigning på 30,0% i lokal valuta) Europa steg med 47,9% (en stigning på 49,9% i lokal valuta) Asien og Stillehavsområdet steg med 37,1% (en stigning på 46,6% i lokal valuta) Bruttomarginen var 66,6% i 2013, hvilket var uændret i forhold til 2012 EBITDA steg med 73,8% til DKK mio., og EBITDA-marginen var 32,0% i 2013 mod 24,9% i 2012 EBIT steg med 81,8% til DKK mio., svarende til en EBIT-margin på 29,8% i 2013 i forhold til 22,2% i 2012 Årets resultat steg med 84,7% til DKK mio. i 2013 mod DKK mio. i Sammenligningstallene for 2012 er positivt påvirket af reguleringen af en earn-out-hensættelse vedrørende PANDORA CWE A/S på DKK 51 mio. Frit cash flow udgjorde DKK mio. i 2013 mod DKK mio. i 2012 I 2013 tilbagekøbte PANDORA aktier til en samlet værdi af DKK 700 mio. Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2013 udbetales udbytte på DKK 6,5 pr. aktie svarende til en udbytteprocent på 37,1% mod 59,5% i Inklusive aktietilbagekøbet i 2013 var den samlede udbytteprocent 68,6% FORVENTNINGER TIL 2014 Efter et succesfuldt 2013 forventer PANDORA fortsat vækst i Omsætningen forventes at stige til mere end DKK 10,0 mia., drevet af vækst i de eksisterende butikker, udvidelse af det globale forhandlernetværk samt fortsat ekspansion i PANDORAs nye markeder. EBITDA-marginen forventes at stige fra 32% i 2013 til ca. 35% i 2014, påvirket af fortsatte investeringer i infrastruktur. Stigningen inkluderer en forventet gevinst fra lavere afdækningspriser på råvarer sammenlignet med Anlægsinvesteringer forventes at blive ca. DKK 550 mio., hvilket inkluderer en udvidelse af produktionsfaciliteterne i Thailand med henblik på fremtidig efterspørgsel. Den effektive skatteprocent forventes at blive ca. 20%. PANDORA planlægger en fortsat ekspansion af forhandlernetværket og forventer at tilføje mere end 175 nye Konceptbutikker i AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM I årsrapporten for 2012 offentliggjorde PANDORA planer om at tilbagekøbe egne aktier for et beløb på op til DKK 700 mio. i 2013 i et aktietilbagekøbsprogram. Pr. 31. december 2013 havde Selskabet tilbagekøbt i alt aktier, svarende til en transaktionsværdi på DKK 700 mio. og en gennemsnitlig købspris på DKK 208,58. Pr. 31. december 2013 ejede PANDORA i alt egne aktier, svarende til 2,7% af aktiekapitalen. LEDELSESBERETNING 5

9 Formålet med programmet er at nedbringe PANDORAs aktiekapital og opfylde de forpligtelser, der måtte opstå i forbindelse med aktieoptionsprogrammer for Selskabets medarbejdere. Pr. 31. december 2013 udgjorde den samlede potentielle forpligtelse aktier som følge af årlig tildeling i forbindelse med aktieoptionsprogrammet for Selskabets medarbejdere. Der vil på den ordinære generalforsamling blive stillet forslag om at reducere PANDORAs aktiekapital med DKK ved annullering af egne aktier, som Selskabet ejede pr. 31. december I 2014 vil endnu et aktietilbagekøbsprogram blive lanceret, hvor PANDORA forventer at tilbagekøbe egne aktier for et beløb op til DKK mio. Programmet vil ophøre senest den 31. december 2014, og der vil blive købt maksimalt PANDORA-aktier under programmet, som på datoen for offentliggørelsen af denne årsrapport sammen med Selskabets beholdning af egne aktier på aktier, vil svare til 10% af aktierne udstedt i PANDORA. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2013 Lancering af ny kollektion PANDORA lancerede i 2013 en ny kollektion under navnet PANDORA ESSENCE COLLECTION. Det innovative koncept inden for charms-armbånd er baseret på et patentanmeldt design, og komplementerer PANDORAs eksisterende succesfulde charms-armbånd koncept Moments, som blev lanceret i PANDORA ESSENCE COLLECTION, der fokuserer på det personlige udtryk og indre værdier, afspejler tidens trend. Kollektionen består af materialer med symbolværdi, farver og mønstre, der repræsenterer indre værdier som eksempelvis glæde, tillid, passion, positivitet, kærlighed, mod, tro og visdom. PANDORA ESSENCE COLLECTION blev lanceret i Konceptbutikker på udvalgte store og etablerede PANDORA markeder. Kollektionen blev godt modtaget af medier, forhandlere og slutbrugere, og det medførte både positiv og omfattende omtale i pressen og på sociale medier. Kollektionen forventes at bidrage positivt til den fremtidige omsætning og salg ud af butikkerne. Køb af brasiliansk detailselskab PANDORA erhvervede 100% af aktierne i City Time do Brasil Comércio e Importação Ltda (PANDORAs brasilianske distributør) 24. oktober 2013 og opnåede dermed kontrol med selskabet. Det nye datterselskab driver otte Konceptbutikker og en estore og har aktiviteter i fem byer i Brasilien, og navnet er efterfølgende ændret til PANDORA do Brasil Comércio e Importação Ltda. Ny aftale med Trollbeads I 2013 købte PANDORA alle immaterielle rettigheder til glas-charms designs fra Trollbeads. Engangsbetalingen på DKK 190 mio. aktiveres i balancen og afskrives frem til udgangen af Tidligere har Trollbeads A/S tildelt immaterielle rettigheder til PANDORA til design af glascharms på baggrund af en mangeårig royalty-aftale. Organisationsændringer Allan Leighton, PANDORAs tidligere bestyrelsesformand, indtrådte den 1. juli 2013 som ny CEO efter Bjørn Gulden. Marcello Bottoli efterfulgte Allan Leighton som bestyrelsesformand. På en ekstraordinær generalforsamling den 13. august 2013 blev Bjørn Gulden valgt ind i bestyrelsen. Sten Daugaard fratrådte sin stilling som Executive Vice President og Chief Development Officer i juni Ændring af storaktionær Indtil 22. maj 2013 ejede Prometheus Invest ApS ( Prometheus ) mere end 50% af aktiekapitalen i PANDORA. I løbet af 2013 udloddede Prometheus forholdsmæssigt sin andel af aktiekapitalen i PANDORA til de respektive ejere af Prometheus, inklusive tre fonde kontrolleret af Axcel Management A/S ( Axcel ). Ydermere blev der i årets løb foretaget en reduktion i ejerskab blandt storaktionærer gennem aktieplaceringer i markedet af eksisterende aktier. Efter disse dispositioner er der ikke noget selskab, der ejer mere end 50% af aktiekapitalen i PANDORA. Ved udgangen af 2013 havde Axcel, gennem bestemmende indflydelse på tre fonde, en bestemmende indflydelse på 17,6% af den samlede aktiekapital i PANDORA. For yderligere information, se venligst afsnittet Aktionærinformation. Tiltale mod PANDORA Den 15. november 2013 rejste Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) tiltale mod PANDORA for overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1, jf. 93, stk. 6, jf. stk. 1. PANDORA offentliggjorde ved fondsbørsmeddelelse nr. 30 af 2. august 2011, at Selskabet nedjusterede sine forventninger til omsætningsvæksten for 2011 til 0%. Ifølge tiltalen var PANDORA forpligtet til at offentliggøre intern viden om nedjustering af forventningerne til omsætningsvæksten i 2011 hurtigst muligt på fem alternative datoer mellem 6 PANDORA ÅRSRAPPORT 2013

10 7. juli 2011 og 1. august SØIK har taget forbehold for yderligere tiltalerejsning og har taget forbehold for, at der under sagen vil blive nedlagt påstand om erstatning. PANDORA vil påstå frifindelse. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er ingen væsentlige begivenheder efter balancedagen. PANDORAs holdning er: Selskabet reagerede korrekt på en hurtig og uventet omsætningsnedgang ved at offentliggøre en rettidig og præcis selskabsmeddelelse, i hvilken Selskabet, på baggrund af nye oplysninger og på grundlag af en analyse af ændringerne i markedssituationen i juli 2011, justerede sine helårsforventninger Selskabet har altid fuldt ud overholdt alle relevante regler og love for udstedere af aktier. LEDELSESBERETNING 7

11 PANDORAS FORRETNING STRATEGIEN Det er PANDORAs mål via sin vertikalt integrerede forretningsmodel at blive verdens mest anerkendte smykkebrand ved at sælge håndforarbejdede, ægte smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser til kvinder overalt i verden. For at opfylde denne ambition arbejder PANDORA med fire strategiske søjler for at styrke Selskabets markedsposition og øge omsætningen og lønsomheden. De fire strategiske søjler er: fokus på brandede salgskanaler udnyttelse af selskabets produktudbud skræddersyet tilgang til nye markeder etablering af et globalt brand Disse fire strategiske søjler var allerede en del af PANDORAs strategi i 2010, hvor Selskabet blev børsnoteret, og de vil i 2014 fortsat være de fire vækstmotorer, der skal drive PANDORAs overordnede vision og idegrundlag. Fokus på brandede salgskanaler Primære fokusområder: udvide det brandede butiksnetværk med særligt fokus på Konceptbutikker udvide og videreudvikle Selskabets onlinesalg En integreret del af PANDORAs forretningsmodel er målet om at øge andelen og antallet af brandede PANDORA- STRATEGI FOR SALGSKANALER Før Fremadrettet Koncept Branded salg Koncept Shop-in-shop Udvidelse af butiksnetværk Shop-in-shop Guld Branded salg Guld Sølv Sølv Opgrader Hvid Hvid 8 PANDORA ÅRSRAPPORT 2013

12 butikker, dvs. Konceptbutikker, Shop-in-shops og Guldforhandlere. Det skal nåes ved enten at opgradere de eksisterende ikke-brandede butikker til brandede butikker eller ved at åbne nye brandede butikker, særligt Konceptbutikker og Shop-in-shops. Et stigende antal brandede forhandlere hjælper til at styrke PANDORAs brand i detailmarkedet og giver typisk mulighed for et større produktudbud i forhold til ikke-brandede forhandlere. PANDORA har med stor succes øget den del af omsætningen, der genereres gennem brandede salgskanaler, og i 2013 stammede 82% af PANDORAs omsætning fra brandede salgskanaler sammenlignet med 79% af omsætningen i 2012 og 73% i PANDORA tilføjede yderligere en salgskanal i november 2012 med lanceringen af den første PANDORA-ejede estore i Storbritannien. Selskabet har siden åbnet estores i Tyskland, Østrig og senest i Frankrig i januar Online-salg er en oplagt mulighed for yderligere at udvide butiksnetværket, og PANDORA forventer at udvide med flere lande i de kommende år. PANDORAs produkter er velegnede til online-salg, da smykkerne sælges til tilgængelige priser, og potentielle problemer med størrelser er begrænsede (da f.eks. charms er et one size fits all -produkt). Potentialet ved online-salg synes åbenlyst baseret på Selskabets hidtidige erfaring med online-salg. Online-salget er karakteriseret ved en høj andel af besøgende, der gennemfører et køb, og encifrede returneringsrater. Udnyttelse af selskabets produktudbud Primære fokusområder: produktudvikling inden for kategorien Charms og armbånd, hvor PANDORA ESSENCE COLLECTION er den seneste tilføjelse Ringe er Selskabets anden kernekategori og et fokusområde på mellemlangt sigt øvrige smykkekategorier repræsenterer et potentiale på længere sigt fortsætte udviklingen af den nye produktlanceringsstrategi PANDORA designer, fremstiller og sælger ægte smykker til tilgængelige priser og arbejder løbende på at forbedre produktporteføljen, så den afspejler efterspørgslen blandt slutbrugerne. Ved hjælp af et internt udviklet datasystem, som blev implementeret fuldt ud i 2012, er PANDORA i stand til at overvåge salget ud af butikkerne til kunderne på daglig basis på SKU-niveau (stock keeping unit) i PANDORA Konceptbutikker (og i enkelte Shop-in-shops). Systemet hjælper PANDORAs designere med at tilpasse design, farver, metal, pris osv. til slutbrugernes efterspørgsel. Som følge heraf har PANDORA i dag en langt mere velbalanceret produktportefølje, der bedre matcher efterspørgslen hos slutbrugerne. Det er bevist ved en langt større andel af gennemsalg af nye produkter (lanceret inden for de seneste 12 måneder), siden systemet blev indført. Med hensyn til produktudvikling fokuserer PANDORA primært på kategorien Charms og armbånd. PANDORA lancerede i 2013 et nyt koncept for charms-armbånd - PANDORA ESSENCE COLLECTION. Konceptet blev lanceret i november og er PANDORAs første nye koncept inden for charms-armbånd, siden Selskabet lancerede Moments-kollektionen i år PANDORAs andet fokusområde er at forbedre udbuddet af ringe, hvor der er et uudnyttet potentiale, da det er verdens største smykkekategori, og da blot 6,1% af PANDORAs omsætning i 2013 stammede fra Ringe. Øreringe og halskæder betragtes på nuværende tidspunkt ikke som kernekategorier, men disse produkter kan også indeholde et stort potentiale på længere sigt. For at optimere salgspotentialet fra produktudbuddet blev der i 2012 indført en ny produktlanceringsstruktur, så der nu er syv årlige produktlanceringer til butikkerne mod tidligere to årlige lanceringer. Den nye struktur har været en integreret del af Selskabets succes, siden den blev introduceret, og den vil fortsat udgøre en væsentlig del af PANDORAs fremadrettede strategi. Produktlanceringsstrukturen er beskrevet mere indgående på side 11. Skræddersyet tilgang til nye markeder Primære fokusområder: udvide butiksnetværket i Italien, Frankrig og Rusland etablere en stærk position i Kina og Japan PANDORA har i dag aktiviteter i mere end 80 lande og arbejder løbende på at styrke sin position på eksisterende markeder udover at lancere brandet i nye lande. PANDORA gik i 2013 ind i en række nye lande eksempelvis Georgien, Libanon, Ecuador og Zimbabwe. Blandt vækstmarkederne er fokus rettet mod at styrke markedspositionen i Italien, Frankrig og Rusland. Alle disse tre markeder er blandt Europas største smykkemarkeder og repræsenterede i 2013 en værdi på DKK 32 mia. (Italien), DKK 28 mia. (Frankrig) og DKK 53 mia. (Rusland), hvoraf PANDORA blot har en lille andel. De tre lande genererede næsten 15% af PANDORAs samlede omsætning i 2013, og selvom omsætningen steg med over 100% i forhold til 2012, er der fortsat stort potentiale på disse markeder i de kommende år. LEDELSESBERETNING 9

13 Kina og Japan repræsenterer også et stort potentiale på lang sigt for PANDORA. Kina er et marked, der igennem de senere år er vokset til en position som verdens største smykkemarked med en samlet markedsværdi på DKK 487 mia. (2013). PANDORA har i dag kun en begrænset tilstedeværelse i Kina, men med den rette strategi, der i øjeblikket er under udvikling, bør PANDORA kunne opnå høj salgsvækst på dette marked på lang sigt. Japan har et mere veludviklet smykkemarked (markedsværdi i 2013: DKK 53 mia.), men har fortsat et stort potentiale. PANDORA har styrket sin position i Japan og følger en uændret strategi på det japanske marked. Etablering af et globalt brand Primære fokusområde: at fortsætte opbygningen af kendskab til brandet HJULPET KENDSKABSGRAD I NØGLEMARKEDER 63% 52% 38% 26% 12% % 2013 PANDORA følger en global brandstrategi og fokuserer på, at Selskabets brand opfattes på samme måde på tværs af alle kommunikationskanaler og alle markeder. PANDORA anvendte 10% af omsætningen på markedsføring i 2013, hvortil kommer yderligere markedsføringsomkostninger afholdt af franchisetagere, multi-brandede forhandlere og eksterne distributører (franchiseaftalerne forudsætter, at en vis procentdel af omsætningen anvendes til markedsføring, og det samme gælder for distributørerne). PANDORA vil fortsat investere signifikante beløb i markedsføring. Som et resultat af det fortsatte fokus på PANDORAs brand, er den såkaldte hjulpet kendskabsgrad, dvs. andelen af kvinder i aldersgruppen år som genkender brandet når det nævnes, næsten fordoblet på vores nøglemarkeder fra 38% i 2010 til 74% i FORRETNINGSMODELLEN PANDORA kontrollerer alle led i værdikæden for næsten alle Selskabets smykker fra in-house design til produktion. PANDORA fastholder også ansvaret for distributionen af smykker til salgskanalerne via egne distributionsselskaber, tredjepartsdistributører og gennem et begrænset antal egne butikker. PANDORAs vertikale forretningsmodel er skalérbar, men samtidig underlagt streng overvågning og kvalitetskontrol. PANDORA fører nøje tilsyn med distributionskanalerne og aftaler detaljerede salgs- og markedsføringskrav med distributører, franchisetagere og andre salgskanaler for at beskytte PANDORAs brand og sikre et stærkt detaildrevet produktsortiment. På grund af det arbejde er PANDORA i stand til at sikre en høj kvalitet gennem hele værdikæden. VERTIKALT INTEGRERET FORRETNINGSMODEL Design og udvikling Forecast og produktion Kommunikation og lancering Salg og opfølgning Distribution og service 10 PANDORA ÅRSRAPPORT 2013

14 SYV PRODUKTLANCERINGER OM ÅRET Christmas November December Januar Valentine s Day Autumn September Oktober Efterår/Vinter Forår/Sommer Februar Marts Spring August April Mother s day Pre-Autumn Juli Maj Juni High Summer Design og produktudvikling Design og produktudvikling er nogle af de vigtigste aktiviteter for PANDORA. PANDORAs interne design- og udviklingsteams arbejder kontinuerligt med at udvikle Selskabets smykke portefølje. De stræber konstant efter at sikre, at produkterne lever op til PANDORAs kerneværdier; affordable luxury, moderne design og den personlige fortælling. I deres arbejde anvender designerne deres indsigt i detailsalget, mode og trends, til at levere et attraktivt smykkesortiment til kunderne. Specialiserede produktchefer arbejder tæt sammen med designerne og koordinerer udviklingen af prototyper med udviklingsafdelingen i Thailand. Produktcheferne koordinerer arbejdet med de relevante salgs-, marketing- og produktionsteams gennem ugentlige styregruppemøder. PANDORA har syv produktlanceringer om året (Valentine s Day, Spring, Mother s Day, High Summer, Pre- Autumn, Autumn og Christmas). PANDORA evaluerer løbende smykkeudbuddet, trækker designs tilbage og introducerer nye for at produktporteføljen konstant er attraktiv, innovativ og spændende og dækker behovet hos alle forhandlere - lige fra de største Konceptbutikker til de mindste butikker - og samtidig tager højde for geografiske forskelle. Produktion og indkøb PANDORAs forsyningskæde og produktion er opbygget med henblik på at sikre en høj grad af produkttilgængelighed i detailledet, samtidig med at omkostningerne holdes nede og kapitalbindingen minimeres. Det omfatter salgs- og driftsplanlægning, statistisk planlægning af efterspørgsel baseret på avanceret software, produktionsplanlægning, råvareindkøb, produktion, lagre og forsendelse. De enkelte processer integreres i værdikæden og planlægges nøje for at sikre størst mulig effektivitet i hele værdikæden. PANDORAs distributionscentre bestiller varer til lagrene fra produktionen i Thailand. Ordrer afgives på baggrund af prognoser fra lokale markedsanalyser. Produktionen sender varer direkte fra Thailand til distributionscentrene i de forskellige regioner. PANDORAs forhandlere afgiver bestillinger til de regionale distributionscentre, som dagligt pakker og sender varerne til forhandlerne. Group Supply Chain og produktionen styrer alle aspekter af forsyningssystemet og arbejder tæt sammen med design- og udviklingsteams om at udarbejde produktionsog produktspecifikationer, der bruges til indkøb af råvarer og til at optimere produktionen i Thailand. LEDELSESBERETNING 11

15 Distribution og marketing PANDORAs produkter sælges gennem mere end forhandlere i mere end 80 lande verden over, via et forhandlernetværk, der dækker alt fra Konceptbutikker, Shop-in-shops og Guld-forhandlere (beskrevet under et som brandede forhandlere ) til Sølv- og Hvid-forhandlere. PANDORAs fokus er på brandede salgskanaler og på opgradering af ikke-brandede butikker til brandede butikker. PANDORAs distributionsstrategi fokuserer på at fastholde kontrollen med Selskabets brand og marketingstrategi via de indgåede franchiseaftaler, samtidig med at Selskabet strategisk benytter udvalgte tredjepartsdistributører. Størstedelen af PANDORAs forhandlere er uafhængige, mens en begrænset andel af salgsnetværket drives af PANDORA selv. Ved udgangen af 2013 var der 146 PANDORA-ejede Konceptbutikker og 60 Shop-in-Shops. Alle forhandlere understøttes af PANDORAs internationale salgsstyrke. TYPER AF BUTIKKER Konceptbutik Minimum 40 m 2 PANDORA facade, inventar, display og personale Shop-in-shops Guld-forhandler Minimum 8 m 2 tydeligt afgrænset butiksareal PANDORA montrer og displays Minimum 4 m 2 tildelt butiksareal PANDORA montrer og displays Sølv-forhandler Minimum 2 m 2 Nogle montrer og displays Hvid-forhandler Som minimum plads i vinduet Standard PANDORA displays 12 PANDORA ÅRSRAPPORT 2013

16 RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROL RISIKOSTYRING Bestyrelsen vurderer løbende de overordnede risici og de specifikke risici forbundet med PANDORAs aktiviteter og drift, og søger at sikre, at disse risici styres proaktivt og effektivt. Der er etableret interne kontrolsystemer, herunder en whistleblowerfunktion, der gennemgås regelmæssigt af bestyrelsen for at sikre, at systemerne er passende og tilstrækkelige. Desuden er visse transaktioner og kontrakter meget komplekse. PANDORA anerkender de risici, der er forbundet hermed, og gør brug af juridiske rådgivere med henblik på at minimere disse risici. De væsentlige eksisterende risici fremgår herunder (ikke prioriteret rækkefølge). Brand og omdømme PANDORAs evne til at opnå sine fremtidige mål afhænger af Selskabets brand og omdømme. Brandstrategien er at tiltrække, engagere og fastholde kunder i Selskabets brandede kanaler og at påvirke det direkte salg i brandbutikker under Selskabets egen kontrol samt gennem digitale medier. PANDORA er godt i gang med at opbygge kendskabet til brandet på alle markeder og at positionere brandet som et Affordable Luxury smykke-brand gennem tv, trykte og udendørs reklamer, brochurer, digitale medier og forhandlere. Selskabet har især øget sin brug af digitale medier via Selskabets hjemmeside, e-handel, PANDORA Club og aktiviteter gennem sociale medier. Ud over at styrke PANDORAs egne mediekanaler har implementeringen af digitale medier medført en øget lokal digital tilstedeværelse i hele verden og har skabt muligheder i lokale markeder. Som følge af karakteren af PANDORAs produkter og fremstillingsprocesser har PANDORA iværksat en række tiltag for at tilpasse sin globale CSR-strategi, ikke mindst for at beskytte værdien af PANDORAs brand. PANDORA har bl.a. valgt at tilslutte sig FN s Global Compact. Det kan få alvorlig negativ indvirkning på Selskabets omdømme og virksomhed, hvis PANDORA ikke overholder gældende love og regler, eller i offentligheden bliver opfattet som en virksomhed, der ikke overholder visse arbejdsretlige normer eller anvender urimelige arbejdsmetoder. Derfor er det afgørende, at PANDORA og dets leverandører og underleverandører overholder normerne for CSR enten direkte eller indirekte. Der henvises til afsnittet om CSR på side 18. Nøglefunktioner centraliseret i Thailand Tidligere har politisk uro i Thailand medført få dages midlertidig afbrydelse i forsyningskæden, dog uden at påvirke forretningen. PANDORA vurderer løbende fordele og ulemper ved at have samlet hele produktionen samt design og udvikling i Thailand, selvom Selskabet ikke har oplevet væsentlige afbrydelser i de mere end 20 år, hvor produktionen har ligget i Thailand. At al produktion er samlet i Thailand medfører, at PANDORAs er afhængig af, at råvarer kan importeres til Thailand, at produktionen ikke afbrydes, og at produkter kan eksporteres fra Thailand. Afbrydelser kan for eksempel være forårsaget af den politiske situation eller naturkatastrofer. Thailand, herunder Bangkok, rammes fra tid til anden af kraftig monsunregn med alvorlige oversvømmelser til følge. PANDORAs produktion ligger i et industrikvarter for smykkeproduktion i Gemopolis uden for Bangkok. Dette område er generelt godt drænet og beskyttet mod oversvømmelser. Selskabet har udarbejdet en beredskabsplan med henblik på at undgå at blive ramt af oversvømmelser, og til dato har der ikke været væsentlige afbrydelser i produktionen. PANDORA etablerede i 2012 en Business Continuity Management afdeling i Thailand, der har til opgave at overvåge faktorer, der kan påvirke PANDORAs drift. Med henblik på at sikre kontinuitet i produktionen har PANDORA afprøvet en beredskabsplan for produktionsanlægget med tilfredsstillende resultat. Ovennævnte risici udgør en del af den overordnede vurdering, før der træffes beslutning om yderligere investeringer i PANDORAs produktion. LEDELSESBERETNING 13

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014 Nr. 217 SELSKABSMEDDELELSE 17. februar 2015 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR Koncernomsætningen udgjorde DKK 11.942 mio. i mod DKK 9.010 mio. i 2013, svarende til en stigning på 32,5%: Omsætningen i Nord-

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 255 SELSKABSMEDDELELSE 11. august DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde i 2. kvartal DKK 3.598

Læs mere

DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 239 SELSKABSMEDDELELSE 12. maj 2015 DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 3.547 mio.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 2011 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 4 6 7 12 14 20 22 24 28 32 34 MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING UDVIKLING I VÆSENTLIGE STRATEGISKE DRIVKRÆFTER

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011 Nr. 50 SELSKABSMEDDELELSE 21. februar 2012 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.658 MILLIONER. EBITDA MARGINEN VAR 34,3%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 2.037 MILLIONER. Koncernen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2014, jf. årsregnskabslovens 107b.

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2014, jf. årsregnskabslovens 107b. Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2014, jf. årsregnskabslovens 107b. Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i PANDORAs årsrapport for regnskabsperioden 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere