Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret Københavns Voksenuddannelsescenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret Københavns Voksenuddannelsescenter"

Transkript

1 Eksamenshåndbog HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK Skoleåret Københavns Voksenuddannelsescenter

2 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med de regler, som er gældende ved eksamen. Vi har i håndbogen samlet en række vigtige informationer vedrørende eksamen. Hvis du efter endt læsning stadig har nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til at henvende dig til Eksamensafdelingen. Husk at læse materialet grundigt igennem i god tid før eksamen. Du kan se dine eksamensdatoer i LUDUS Web. Med venlig hilsen Eksamensafdelingen Københavns Voksenuddannelsescenter 2

3 Indhold Forord Eksamensperiode og offentliggørelse af eksamensplan Vintereksamen Sommereksamen Generelt om eksamen på HF Datoer for skriftlig eksamen Skriftlig HF-eksamen vinter Skriftlig HF-eksamen sommer Sygeeksamen på HF Eksamensprojekt, KS og NF KS-synopsis (for kursister der ikke skal lave eksamensprojekt) Større skriftlig opgave på HF Tilmeldingsfrist Opgaveuge Sygemelding i opgaveugen Gebyr Eksaminationsgrundlag Tilmeldingsfrist som selvstuderende Laboratoriekurser Tilmeldt eksamen som udmeldt Særlige eksamensvilkår ( dispensation ) Karakterskala, bedømmelse og eksamensbeviser Bedømmelse af mundtlige og skriftlige eksaminer Karakterskalaen Sammensætning af samlet HF-eksamensbevis Merit på HF og overførsel af karakterer fra anden gymnasial uddannelse Fulde beviser og enkeltfagsbeviser i eksamensdatabasen Din opgave som kursist Optagelse.dk Eksamensbeviser Praktiske forhold ved eksamen Eksaminationsdag og -tidspunkt Hvis du kommer for sent Eksamensreglement Generelle eksamensregler Computer og Internet ved eksamen Særlige forhold ved skriftlige eksaminer IT-support Udskrivning generelt Særlige forhold ved mundtlige eksaminer Tid og sted Trækninger med 24-timers forberedelse Eksamination og forberedelse

4 12.4. Ved eksaminer hvor du skal trække spørgsmål Klageprocedure og klagefrister Klage over eksamenskarakterer Klage over skolens afgørelse HF eksamensformer for de enkelte fag

5 1. Eksamensperiode og offentliggørelse af eksamensplan 1.1. Vintereksamen Den samlede eksamensperiode ligger mellem den 1. december januar Mandag den 23. november 2015 offentliggøres mundtlige eksaminer der ligger mellem den december på HF. Mandag den 7. december 2015 offentliggøres de øvrige mundtlige eksaminer frem til den 14. januar Du kan se din eksamensplan i LUDUS Web Sommereksamen Den samlede eksamensperiode ligger mellem mandag den 17. maj juni Fredag den 13. maj 2016 offentliggøres mundtlige HF-eksamensdatoer, der ligger før den 27. maj Fredag den 20. maj 2016 offentliggøres de øvrige mundtlige HF-eksamensdatoer frem til den 22. juni Du kan se din eksamensplan i LUDUS Web Generelt om eksamen på HF Mundtlig eksamen afholdes i alle fag og niveauer, som du har været tilmeldt. Der afvikles skriftlig eksamen i følgende fag A-, B- og C-niveauer: Dansk A Dansk A med netadgang Dansk som andetsprog A Engelsk A og B Engelsk A og B med netadgang Fransk begynder A Fransk fortsætter A Fysik A Italiensk A Kemi A Matematik A, B og C Spansk A Spansk A med netadgang 2. Datoer for skriftlig eksamen 2.1. Skriftlig HF-eksamen vinter 2015 Tirsdag den 1. december Onsdag den 2. december Mandag den 7. december Tirsdag den 8. december Mandag den 14. december Dansk A og Dansk som andetsprog A Engelsk A og B Matematik A, B og C Fransk begynder A Spansk A Alle skriftlige eksaminer starter kl Mødetid senest 30 minutter før eksamens start. 5

6 2.2. Skriftlig HF-eksamen sommer 2016 Tirsdag den 24. maj Fredag den 27. maj Fredag den 27. maj Fredag den 27. maj Fredag den 27. maj Mandag den 30. maj Mandag den 30. maj Mandag den 30. maj Mandag den 30. maj Tirsdag den 31. maj Tirsdag den 31. maj Onsdag den 1. juni Onsdag den 1. juni Onsdag den 1. juni Torsdag den 2. juni Matematik A Spansk A Italiensk A Dansk A og Dansk som andetsprog A Dansk A med netadgang Engelsk A Engelsk A med netadgang Engelsk B Engelsk B med netadgang Matematik B Matematik C Fysik A Fransk begynder A Fransk fortsætter A Kemi A Alle skriftlige eksaminer starter kl Mødetid senest 30 minutter før eksamensstart. 3. Sygeeksamen på HF Sygeeksamen afholdes kun i august måned og er for kursister, der er syge ved sommereksamen i maj/juni måned. Kursister, der er syge ved vintereksamen i december/januar, tilbydes at komme op i maj/juni måned. Hvis du bliver syg, og derfor ikke kan gennemføre en mundtlig eksamen, skal du give besked til din lærer. Du kan blive tildelt en sygeprøve i den efterfølgende termin, hvis du har afleveret en gyldig lægeerklæring for sygdommen samt ansøgningsblanketten fra KVUC. Du kan finde blanketten her: KVUC s ansøgningsblanket kan også fungere som en lægeerklæring, hvis lægen udfylder, underskriver og stempler den nederste del. Udfylder lægen ikke nederste del, skal der følge en lægeerklæring med ansøgningsskemaet. Begge sende i en samlet mail til Alternativt kan du også aflevere den/dem i receptionen i Pilestræde 61. En lægeerklæring skal være stemplet og underskrevet for at være gyldig. Sygeprøve kan kun opnås ved: 1. Egen sygdom med en tilhørende gyldig lægeerklæring og udfyldt ansøgning om sygeprøve. 2. Barn syg med en tilhørende gyldig lægeerklæring. 3. Ved dødsfald i nærmeste familie (nærmeste familie er; ægtefælle/sammenlevere, mor, far og søskende). Sådan gør du: 1. Du skal informere din lærer om dit fravær. Eksamensafdelingen skal IKKE have besked. 2. Du skal kontakte din læge med det samme og senest på dagen for den eksamen, som du er syg ved. 3. Du skal medbringe ansøgningen om sygeprøve til din læge. 4. Du skal selv udfylde den øverste del alle felter skal udfyldes. 6

7 5. Lægen skal udfylde, underskrive og stemple nederste del. Vær opmærksom på, at ansøgningen afvises, hvis der er rettet i den del lægen har udfyldt. 6. Du skal aflevere din lægeerklæring og ansøgning til Alternativt kan du aflevere den i receptionen i Pilestræde Vi skal have din anmodning om sygeeksamen senest 3 dage efter din sidste eksamen i indeværende termin. Er din læge på ferie Der henvises altid til en anden læge, som vikarierer i fraværsperioden. Denne læge skal kontaktes i stedet. Er du undtagelsesvis forhindret i at tilse en læge, skal du kontakte Eksamensafdelingen telefonisk ( ) eller på mail; for at lave en aftale. Særlig for prøver med 24- og 48 timers forberedelse Har du hentet dit eksamensspørgsmål og bliver syg på dagen for din eksamen, er det et krav, at du tilser din læge samme dag, da eksamen er i gang og han/hun som professionel skal vurdere om du er for syg til at afbryde eksamen. Bemærk Overholder du ovenstående, og afleverer du en gyldig ansøgning om sygeprøve, samt gyldig lægeerklæring inden for den afgivende tidsfrist, er du automatisk tilmeldt en sygeprøve og vil høre nærmere fra os. Har du været syg til en vintereksamen, hører du fra os i løbet af foråret. Prøverne ligger i maj/juni. Har du været syg til en sommereksamen, hører du fra os i løbet af sommerferien. Prøverne ligger i august/september. Har du været syg til en august/september-prøve, hører du fra os i løbet af efteråret. Prøverne ligger i december/januar. 4. Eksamensprojekt, KS og NF Hvis du er HF-E kursist og skal afslutte en samlet HF-eksamen, skal du også til mundtlig eksamen i et tværfagligt eksamensprojekt (EP), som du eksamineres i på grundlag af en skriftlig synopsis. Bemærk hvis du som enkeltfagskursist tidligere har aflagt eksamen i den naturvidenskabelige faggruppe (NF) - biologi C, geografi C, kemi C, eller i den kultur- og samfundsvidenskabelige faggruppe (KS) - historie B, samfundsfag C, religion C, skal du IKKE skrive eksamensprojekt. EP-synopsis kan udarbejdes individuelt eller i gruppe, men eksamen er individuel. Den tværfaglige opgave skal udarbejdes indenfor 2 3 fag, som du frit kan vælge blandt alle de fag, som du har haft eller er i gang med. Der er ikke krav om bestemte niveauer, men det er altid på det højeste niveau af de fag, du vælger. Tilmeldingsfristen for EP for vintereksamen 2015: Den 23. september 2015 Tilmeldingsfristen for EP for sommereksamen 2016: Den 6. februar 2016 Du tilmelder dig elektronisk i Moodle. Det er dit eget ansvar at blive tilmeldt i tide. Du modtager en mail med information om dine vejledere umiddelbart efter tilmeldingsfristen er passeret. Det er dit eget ansvar at kontakte din(e) vejleder(e). Der afholdes informationsmøder om EP i september og i januar/februar. 7

8 EP-synopsis for vintereksamen skal afleveres i 4 eksemplarer senest fredag d. 4. december kl i Pilestræde 61 i receptionen KS-synopsis (for kursister der ikke skal lave eksamensprojekt) Under revision 5. Større skriftlig opgave på HF Hvis du skal have en samlet HF-eksamen uanset om du er HF-2, HF-E, eller FLEX kursist, skal du skrive en større skriftlig opgave (benævnt SSO). SSO skal normalt skrives det sidste år af dit HF-forløb, men det er ikke et krav. Opgaven skrives altid i uge 7, med mindre du skal starte uddannelse 1. februar, så kan du søge om at skrive i uge 3. Opgaven skal bl.a. vise, at du kan overskue og afgrænse et større emneområde. Opgaven kan skrives i 1 3 fag, hvoraf mindst ét skal være på B eller A-niveau. De fag, som du vælger at skrive i, skal du enten følge eller have afsluttet. Når du vælger fag, skal du også tænke over emne/område, som vil blive endelig godkendt sammen med din/dine vejleder Tilmeldingsfrist Du modtager en mail med information om din(e) vejleder(e)umiddelbart efter tilmeldingsfristen er passeret. Det er dit eget ansvar at kontakte din(e) vejleder(e). Tilmeldingsfrist: Den 1. november Du tilmelder dig elektronisk i Moodle. Det er dit eget ansvar at blive tilmeldt i tide. Der afholdes informationsmøder om SSO i oktober og i januar/februar Opgaveuge På baggrund af din emnebeskrivelse udfærdiger din vejleder en opgaveformulering, som udleveres ved opgaveugens begyndelse. Opgaven skrives altid fra fredag i uge 7 til fredag i uge 8. Hvis du har fuldtidsarbejde (over 30 timer om ugen), kan du få 10 døgn til opgaven (dokumentation er påkrævet). Ansøgning herom afleveres samtidig med tilmeldingen Sygemelding i opgaveugen Hvis du bliver syg lige før eller i løbet af opgaveugen, skal du straks kontakte din læge, hvis du ønsker at skrive syge-sso. Skriveperioden for syge-sso ligger umiddelbart efter den ordinære skriveuge. Du skal aflevere en lægeerklæring til eksamensafdelingen senest fredag i uge 8. Bemærk, at du selv skal betale for lægeerklæringen. Du skal være opmærksom på, at hvis du har fået udleveret din problemformulering og ikke afleverer din SSO, vil du få karakteren -3. Hvis du efterfølgende ønsker på ny at skrive SSO, vil der ikke længere være vejledning. 8

9 6. Selvstuderende Alle kan tilmelde sig som selvstuderende på HF-niveau og gå til eksamen i det ønskede fag, hvis de opfylder adgangskravet til uddannelsen. Tilmeldingen skal via vores hjemmeside under HF-E For at blive tilmeldt som selvstuderende i bestemte fag, er det forudsat, at der i forvejen er planlagt eksamen i faget og på det pågældende niveau, så spørg i studievejledningen. Du kan max. tilmelde dig til seks eksaminer som selvstuderende. Kun ansøgninger modtaget før ansøgningsfristens udløb vil blive behandlet Gebyr Det koster fagets normale pris i tilmeldingsgebyr: 450 kr. for de fleste fag, kr. et mindre antal fag. (Se priserne Som selvstuderende på HF har du adgang til 1 times vejledning af en faglærer vedr. eksaminationsgrundlaget for det pågældende fag. Det er dit eget ansvar at kontakte din vejleder Eksaminationsgrundlag Du finder eksaminationsgrundlaget for eksamen på vores hjemmeside under selvstuderende Tilmeldingsfrist som selvstuderende Tilmeldingsperioden til vintereksamen: Tilmeldingsperioden til sommereksamen: 13. august til den 1. oktober 1. oktober til den 1. marts Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne. Kurset sender dig meddelelse om, hvordan du på KVUC s hjemmeside finder dato og sted for de prøver, du har tilmeldt dig, men evt. usikker postgang medfører ikke ansvar for kurset. Eksamensplanen vil inden eksamen blive opslået på kurset. Hvis du ikke har skaffet dig et eksamenstidspunkt hos din(e) vejleder(e) senest en uge efter offentliggørelsen af eksamensplanen, som er den 13. maj 2016, vil du blive slettet af eksamenslisten! 6.3. Laboratoriekurser Selvstuderende i fagene biologi, fysik, geografi og kemi skal gennemføre et laboratoriekursus i faget for at kunne gå til eksamen. Kurserne afvikles som tre-dages weekendbaserede kurser på KVUC enten i Sankt Petris Passage 1 eller på Vognmagergade 8. (Se yderligere information på 9

10 Tilmeldingen til laboratoriekurserne foretages samtidig med tilmeldingen som selvstuderende. Du skal altså ikke tilmelde dig særskilt til laboratoriekurset Tilmeldt eksamen som udmeldt Kursister, der f.eks. på grund af manglende studieaktivitet eller andre private forhold ikke længere har mulighed for at følge undervisningen, kan tilmelde sig som selvstuderende og dermed få adgang til at gå til eksamen Særlig tilmeldingsfrist og eksaminationsgrundlag Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne, som fremgår af det røde varsel, og tilmelding efter disse datoer er ikke mulig. Hvis du overgår til at være selvstuderende, skal du acceptere, at du bliver eksamineret i den undervisningsbeskrivelse, der er knyttet til det specifikke selvstuderendehold. 7. Særlige eksamensvilkår ( dispensation ) Hvis du overvejer at søge om dispensation fra de almindelige eksamensvilkår, skal du begynde at forberede den nødvendige dokumentation i god tid inden ansøgningsfristens udløb. Det tager ofte 2-4 uger at skaffe den fornødne dokumentation. Du kan søge om dispensation fra de almindelige eksamensvilkår, hvis du har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Eksempler på bevilget dispensation: Forlænget forberedelsestid til mundtlige eksaminer, længere eksamenstid til skriftlige eksaminer, skrive-tolk, anvendelse af it-hjælpeprogrammer til ordblinde, eksamensmateriale indlæst på CD, ændring af fysiske rammer og vilkår; f.eks. mindre rum og anvendelse af hovedtelefoner. For at få dispensation skal der afleveres en ansøgning og en dokumentation for den fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse til eksamensafdelingen. Ansøgningsblanketten finder du enten i Moodle under emnet Prøve og Eksamen vælg HF/GSK-Information og Regler eller på KVUC-hjemmesiden (kræver ikke log-in). Dokumentationen for din funktionsnedsættelsen skal være udarbejdet af en faglig eller lægefaglig instans. Dokumentationen afleveres kun første gang, du søger om dispensation. Ved de efterfølgende ansøgninger/terminer behøver du ikke at aflevere ny dokumentation, med mindre du bliver bedt om det. Hvis du er ordblind, skal der foreligge en udredning for ordblindhed (screeningstesten er ikke tilstrækkelig dokumentation). Findes din dokumentation på KVUC, kan du blot henvise til dette. Findes den på en anden uddannelsesinstitution, skal du selv skaffe en kopi. Du skal aflevere ansøgningen inklusive dokumentationen til eksamensafdelingen inden ansøgningsfristens udløb: Sommereksamen 2016: Den 1. februar 2016 Vintereksamen 16/17: Den 1. oktober 2016 Kursister på GSK-hold med undervisningsstart efter deadline har en særskilt ansøgningsfrist: Hurtigst muligt og senest 2 uger efter undervisningsstart. Du kan sende din ansøgning elektronisk til (emne: Dispensation + kursist nr.) eller aflevere den personligt i receptionen i Pilestræde 61. Når din ansøgning er blevet behandlet, får du med det samme besked i LUDUS WEB (webdagbogen). Hvis du ikke 10

11 har modtaget besked i webdagbogen ca. 2 uger efter deadline, skal du rette henvendelse til Eksamensafdelingen. Din lærer bliver orienteret om din bevilling, lige før eksamensterminen begynder. Behøver du hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan du henvende dig i studievejledningen. Det er dit eget ansvar at ansøgningsfristen overholdes. For sent indkomne ansøgninger vil kun blive behandlet i det omfang det er muligt i forhold til eksamensplanlægningen i øvrigt. Alle får svar på deres ansøgning inden eksamensterminen begynder. Godkendte dispensationsansøgninger vil omfatte både terminsprøver og ordinær eksamen. Afgørelsen om dispensation træffes i henhold til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, BEK nr. 930 af 03/7/2013. Du kan klage over afgørelsen til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Klagen skal være begrundet og sendes indenfor 2 uger fra den dag, hvor du modtog svar på din ansøgning om dispensation. Send klagen med alm. post (mærket Eksamensafdelingen ) eller elektronisk til (mærket Dispensation Klage (+ kursistnummer) ). 8. Karakterskala, bedømmelse og eksamensbeviser 8.1. Bedømmelse af mundtlige og skriftlige eksaminer Alle skriftlige opgaver bliver bedømt af to eksterne censorer. Dog er der én eksamen, som bedømmes anderledes: De skriftlige eksaminer på GSK-sommerhold bliver kun bedømt af én ekstern censor. Bedømmelse af mundtlige eksaminer fastsættes efter drøftelse mellem lærer og censor. Hvis disse ikke er enige om en fælles bedømmelse ved en mundtlig eksamen, er den endelige karakter gennemsnittet af de to afgivne karakterer afrundet til nærmeste tal i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer, er censors karakter udslagsgivende Karakterskalaen Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler A 10 Den fortrinlige præstation 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. B C D E 11

12 00 Den utilstrækkelige Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der præstation ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Fx F Beståelsesregler og sammensætning af afsluttende eksamensbevis på HF: For at bestå HF-2 eller en samlet HF-E, skal du minimum have 2,0 i det vægtede gennemsnit. Bemærk, at der ikke bliver rundet op til 2,0. Et enkelt fag betragtes som bestået med karakteren 2, og et fag med både en mundtlig og skriftlig eksamen betragtes som bestået med 2 i gennemsnit. Link til beregning af gennemsnit: Husk at vælge enten HF 2 år eller HF enkeltfag oppe i højre hjørne Sammensætning af samlet HF-eksamensbevis Ved sammensætningen af et samlet HF-eksamensbevis, skal du være opmærksom på, at et fag altid kun kan optræde én gang på dit bevis, dvs. hvis du både har et fag på C- og på B-niveau, vil kun det ene niveau optræde på dit bevis og være medtællende i gennemsnittet. Du bestemmer selv hvilket niveau, der skal optræde på beviset, men vi vil som udgangspunkt altid søge at sammensætte dit bevis med det højeste gennemsnit. Ved at klikke på nedenstående link kan du se, hvad en fuld HF består af: Merit på HF og overførsel af karakterer fra anden gymnasial uddannelse Hvis du har aflagt prøve i fag ved en anden ungdomsuddannelse som f.eks. et gymnasium eller en erhvervsskole, er der mulighed for at overføre karakteren herfra til dit samlede HF-bevis. Du skal ved din tilmelding på KVUC gøre os opmærksom på dette. Hvis du ønsker at søge om merit eller at få overført karakterer fra en anden tilsvarende ungdomsuddannelse, skal du ved tilmeldingen i studievejledningen aflevere en kopi af dit originale eksamensbevis fra den tidligere uddannelse, eller hvis du ikke har fået et eksamensbevis - en bekræftet udskrift af eksamensprotokollen fra din tidligere uddannelsesinstitution. Vil du være sikker på at kunne få udleveret et samlet HF-bevis ved translokationen, er du selv ansvarlig for at søge om merit. Vi får ikke automatisk eksamensresultater fra andre skoler. Sidste frist for ansøgning om merit/overførsel af karakterer: Vintereksamen: Sommereksamen: Den 15. november Den 15. april 8.5. Fulde beviser og enkeltfagsbeviser i eksamensdatabasen 12

13 KVUC sikrer, at dine karakterer bliver indtastet i det administrative system, efter eksamensperioden er afsluttet. Eksamensperiodens slutdato kan ses på vores hjemmeside eller på KVUC udsteder dit fulde bevis, hvis du er færdig med HF-2 eller din HF-E. Når alle karakter er indtastet og alle fulde beviser er genereret, indberettes disse til undervisningsministeriets eksamensdatabase: Din opgave som kursist Husk, at du som enkeltfagskursist skal meddele os om du ønsker at få lukket og afsluttet dit fulde HF-bevis. Når du skal lukke dit fulde HF-bevis, udfylder du en bestillingsblanket og afleverer den i eksamensafdelingen i Pilestræde 61, i HF-vejledningen eller i receptionen i enten S1 eller V8. Fristen for aflevering af denne bestilling er senest 15. november (for vintereksamen) og 15. april (for sommereksamen). Det er altid en god idé at komme forbi vejledningen, hvis du vil lukke dit bevis. Tjek at dine karakterer er lagt i eksamensdatabasen senest en uge efter, at eksamensperioden er afsluttet. Som kursist kan du kun se dine karakterer i eksamensdatabasen ved login med Nem ID. Det er ikke muligt at udskrive eller downloade en kopi af et bevis direkte fra eksamensdatabasen. Eksamensdatabasen er udviklet for Undervisningsministeriet og indeholder HF- eksamensbeviser fra sommeren 2004 og frem samt enkeltfagsbeviser fra sommeren 2005 og frem Optagelse.dk Når du skal søge optagelse på en videregående uddannelse skal dette ske via På optagelse.dk skal du lave en elektronisk ansøgning og markere, at du ønsker at vedlægge dine karakterer og/eller dit bevis fra eksamensdatabasen. Den videregående uddannelse får derved adgang til dine karakterer. Hvis du har søgt tidligere, ved f.eks. kvote 2 i marts, kan du logge på optagelse.dk efter eksamen og vedlægge dine karakterer/bevis. Du skal være opmærksom på, at undervisningsministeriet lukker for denne mulighed kort tid efter ansøgningsfristen til de videregående uddannelser Eksamensbeviser Eksamensbeviserne for de to-årige kursister bliver udleveret ved translokationen. De der ikke deltager i translokationen kan efterfølgende afhente dem i receptionen i V8. Der udskrives ikke eksamensbeviser for enkeltfagskursister, men disse kan rekvireres ved personlig henvendelse til Eksamensafdelingen i Pilestræde 61. Der skal påregnes ventetid. Eksamensbeviser for kursister på GSK sendes til kursistens hjemadresse. 9. Praktiske forhold ved eksamen 13

14 9.1. Eksaminationsdag og -tidspunkt Eksamensplanen for de mundtlige eksaminer kan du se i LUDUS Web, og den vil være synlig senest på den officielle offentliggørelsesdato (se første afsnit om Eksamensperiode og offentliggørelse af eksamensplan). Her vil det fremgå, hvilke fag du skal til eksamen i samt hvilken dag og sted du skal op. Eksaminationstidspunktet skal du aftale med din lærer. For skriftlige eksaminer bliver planerne hængt op på opslagstavlerne i hhv. S1 og V8. Din lærer vil desuden gennemgå det med dig. På opslagstavlerne i hhv. S1 og V8 vil planerne for de skriftlige eksaminer blive hængt op, herunder hvilket lokale du skal være i til de skriftlige eksaminer. Der kan forekomme ændringer, så tjek altid opslagstavlerne, når du møder op til eksamen. Dine mundtlige eksaminer vil fremgå af LUDUS Web. Din lærer vil desuden gennemgå det med dig Hvis du kommer for sent Hvis du kommer for sent, skal du i S1 henvende dig i lokale S028 og i V8 i lokale V311 til den eksamensansvarlige. Ved mundtlige eksaminer skal du desuden give din lærer besked hurtigst muligt. Herefter afgør den eksamensansvarlige i samråd med din lærer og censor, om du kan deltage i den pågældende eksamen. 10. Eksamensreglement Du bør i egen interesse læse nedenstående grundigt, eftersom overtrædelse af eksamensreglementet kan medføre bortvisning fra eksamen Generelle eksamensregler En eksamen er begyndt, når eksaminanden er blevet gjort bekendt med eksamen altså i praksis, når eksamensmaterialet er udleveret. Al snyd medfører bortvisning. Du må under eksamen kun benytte de tilladte hjælpemidler. Benyttes andre hjælpemidler medfører det bortvisning fra den pågældende eksamen. Hvis en kursist under eksamensforløbet - dette gælder både ved skriftlige og mundtlige eksaminer - overtræder eksamensreglementet eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise kursisten fra eksamen. Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer. Du må først gøres bekendt med eksamenstekster og spørgsmål ved eksamens begyndelse. Eksamenstekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter eksamens afslutning. Det er ikke tilladt at forlade forberedelses- eller eksamenslokalet, hverken under de skriftlige eller mundtlige eksaminer. Eneste undtagelse er ved skriftlige eksaminer hvor toiletbesøg aftales med vagten. Husk at være stille og rolig på gangene og uden for bygningen på eksamensdagene. Der er eksamen på hele 14

15 skolen, og det forstyrrer de kursister, der stadig er til eksamen, hvis der larmes og fejres på gangene. Din lærer vil fortælle dig om eksamensvilkårene i det pågældende fag Computer og Internet ved eksamen For skriftlige eksaminer gælder: HF-kursister med egen computer har netadgang til egne læremidler. HF-kursister der anvender skolens computere, vil med deres HF-eksamenslogin også have netadgang til egne læremidler. Smartphones og tablets må anvendes ved eksamen. Hovedtelefoner må ikke anvendes til afspilning af musik, med mindre du har dispensation til det. Hovedtelefoner må anvendes til egne læremidler fra undervisningen, eller til eksaminer hvor der indgår videoklip m.v. For mundtlige eksaminer gælder: Under forberedelsen til mundtlige eksaminer er der i nogle fag mulighed for at anvende netadgang, idet kursister skal have adgang til egne læremidler. Din lærer skal oplyse dig om dette. Din pligt og dit ansvar som kursist: Det er dit eget ansvar at gøre klar til eksaminerne og sørge for at have downloadet de tilladte og relevante programmer, ordbøger, notater mv. til computeren. Det er også dit eget ansvar at overholde reglerne, uanset om du anvender din egen eller skoles computer. Din lærer skal oplyse dig om, hvilke hjemmesider du må bruge. Læg alt det materiale du skal bruge ind på computeren inden eksamen. KVUC kan ikke garantere netadgang og funktion af eksterne leverandørers programmer og hjemmesider under eksamen. Derfor opfordrer KVUC dig til før eksamen at lægge alt materiale ind på computeren. Ved mistanke om snyd: Såfremt overvågningen af eksaminerne skaber tvivl om, hvorvidt reglerne overholdes, kan kursisternes netadgang efterfølgende blive kontrolleret. 11. Særlige forhold ved skriftlige eksaminer Lokalerne til skriftlig eksamen bliver låst op kl Kom altid i god tid inden eksamen men senest kl Døren til lokalet bliver aflåst kl og kommer du for sent, må du henvende dig på eksamenskontoret, der tager stilling til, om du kan få adgang. Du skal altid medbringe billedlegitimation, når du skal til skriftlig eksamen. Det er forbudt at henvende sig til hinanden under en eksamen. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt og er bortvisningsgrund (herunder mail, sms eller chatrooms). ipods og lign. musikafspillere med høretelefoner er ikke tilladt, medmindre der er givet særlig dispensation. Hvis I har anvendt filmklip m.v. i forbindelse med undervisningen, må I gerne bruge dem under eksamen, 15

16 men I skal selv medbringe hovedtelefoner. Rygepauser er ikke tilladt. Du må under eksamen kun henvende dig til vagterne ved at række en hånd i vejret. Hvis det bliver nødvendigt for dig at forlade eksamenslokalet, skal det ske sammen med en vagt. Begræns dine pauser og vis hensyn over for dine medkursister. Forlader du eksamenslokalet under en eksamen - uden at være ledsaget af en vagt, betyder det, at du har forladt eksamen før tid, og du vil ikke få lov at komme ind i lokalet igen. Skal du skrive på skolens pc ved eksamen, skal du logge på med et særligt eksamenslogin og følge vejledningen, der udleveres ved eksamen. Alt der skrives i hånden, og som ønskes bedømt af censor, skal skrives på KVUC s fortrykte papirark. Arket må ikke være delt eller ødelagt. Besvarelser på andet papir bliver ikke bedømt. Bliver man færdig før tid, må man gerne gå, når man har afleveret, men opgavesættet skal efterlades på bordet. Den sidste ½ time af eksamen, må ingen forlade lokalet. Alle skal blive siddende stille på deres pladser til alle har afleveret, og det er kontrolleret, at alle besvarelser er samlet ind. Der gives besked, når der er henh. 1 time og en ½ time tilbage af tiden. Besvarelser skal afleveres til en vagt, der skal kvittere for modtagelsen. Ved de dele af eksamen, hvor alle hjælpemidler er tilladt gælder følgende: o Internet er tilladt, men kun for at tilgå egne læremidler og hjemmesider anvendt i undervisningen. o Apps på smartphones og tablets er tilladt herunder ordbog-apps og lommeregner-apps. Vær opmærksom på, at der kan være kontrol af om du bruger internettet uretmæssigt, og at det er bortvisningsgrund, såfremt reglerne ikke overholdes. Aflevering af besvarelser: Husk at du skal navngive alle de sider, du afleverer til bedømmelse. Alle ark skal indeholde dit navn, fag, kursistnummer og sidetal. Skriver du på pc, skal du ALTID lave et sidehoved. Du skal aflevere din besvarelse til en vagt, og alle sider du ønsker at få bedømt af censor, skal afleveres i et af skolens blå eksamensomslag, der udleveres ved eksamen. Er eksamen to-delt, skal du aflevere 2 eksamensomslag. Det blå omslag skal du udfylde i alle fortrykte felter, og du skal skrive under på midten af omslaget, hvor du skriver under på, at du ikke har snydt. En vagt skal altid kvittere for modtagelsen. Vælger du ikke at aflevere noget til bedømmelse, skal du stadig aflevere et udfyldt men tomt omslag. Brug af pc og printer: Det er tilladt at medbringe og skrive på pc ved alle eksaminer. Hvis du skriver på pc, skal du ALTID huske at gemme opgaven løbende. 16

17 Medbringer du din egen pc, skal du altid medbringe forlængerledning til dit udstyr samt en tom USB pind, der skal bruges, hvis du skal printe på skolens printere. Du er velkommen til at medbringe egen printer, så du slipper for kødannelse og ventetid, når du ønsker at printe. Hvis du har ansøgt og fået tildelt at skrive på en af skolens pc er ved eksamen, skal du logge på med en særlig eksamensprofil og følge vejledningen, der udleveres ved eksamen. Du må ikke logge på med din normale brugerprofil. Håndskrivning: Hvis du skriver i hånden, skal du selv medbringe skriveredskaber. Papir vil blive udleveret inden eksamensstart IT-support IT-support vil være til stede under eksamen for at afhjælpe evt. problemer i skolens IT-udstyr. Men husk, at du selv er ansvarlig for at dit eget udstyr fungerer, og at du er bekendt med programmernes funktion. IT-support giver ikke IT-undervisning under eksamen. Hvis eventuelle tekniske problemer ikke kan afhjælpes eller strømmen f.eks. svigter, skal du være parat til at skrive din opgave færdig i hånden. Ved kortere generelle problemer som f.eks. strømsvigt, kan der blive givet forlænget eksamenstid, men kan problemerne ikke umiddelbart afhjælpes, fortsætter eksamen uden anvendelse af IT Udskrivning generelt Udskrivning bør ske løbende. Husk at starte sidste udskrift i god tid inden eksamen slutter. Teksten skal ved eksamens afslutning afleveres færdigudskrevet på papir, der er fortløbende nummereret. De printede sider afleveres i det udleverede blå eksamensomslag. Opgavebesvarelsen er først afleveret, når den foreligger på papir i underskrevet stand. 12. Særlige forhold ved mundtlige eksaminer Tid og sted Dato, tidspunkt og lokale ved eksamen fremgår af LUDUS Web. Din lærer informerer dig også. Oplysningerne vil også fremgå af opslag på opslagstavlerne i hhv. S1 og V8. Kom i god tid, så du kan nå at orientere dig Trækninger med 24-timers forberedelse Tidspunktet for trækning af spørgsmål ved 24-timers eksamen er mellem kl og kl Trækningen foregår i kantinen i Sankt Petri Passage 1. De kursister der skal eksamineres mellem kl og kl skal møde til trækning kl HUSK at medbringe billede-id! 17

18 Er du ordblind og ønsker du prøveteksten klargjort til oplæsning på egen pc, skal du kontakte din lærer, som informerer Eksamensafdelingen. Du skal herefter møde op på eksamenskontoret i lokale S028 i Sankt Petri Passage 1, minimum 4 dage før eksamen og trække opgavenummeret. Herefter henter du opgaven (og usb-stik med opgaveteksten) som beskrevet herover. Eksamen er begyndt, når du har trukket spørgsmålet. Dette betyder, at hvis ikke du møder op til eksaminationen efter at have trukket spørgsmål, vil du få karakteren Eksamination og forberedelse Du skal møde senest 15 minutter før den mundtlige eksamens begyndelse. Du må være indstillet på, at der kan opstå ventetid. Du har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler til forberedelsen, inkl. skriveredskaber og lommeregner mv. Når alle hjælpemidler er tilladt, både i din forberedelse og under eksaminationen, må du gerne medbringe bærbar computer med noter. Du må selvfølgelig ikke kommunikere med omverdenen. Du må dog gerne hente noter, egne arbejder og egne lærermidler på Internettet, når det er indgået i undervisningen. Såfremt du går på Internettet ud over det, som din lærer har godkendt, sidestilles dette med snyd, og du bortvises fra eksamen. Under forberedelsen kan der være kontrol af, om du snyder. Københavns VUC kan ikke hjælpe dig med eventuelle problemer med din egen computer Ved eksaminer hvor du skal trække spørgsmål Ved eksamens begyndelse udleveres spørgsmål og eventuelle tekster af lærer og censor. Du skal sikre dig, at du har forstået spørgsmålet. Forberedelsestiden bruges til at udarbejde disposition og løsningsforslag eller efter lærerens anvisninger. I eksamenslokalet må medtages spørgsmål, eksamenstekster, lærebøger og egne notater. Din lærer og censor skal være til stede under hele eksaminationen. Din lærer stiller spørgsmålene under eksaminationen, og censor kan stille supplerende spørgsmål. Efter eksaminationen vil lærer og censor drøfte din præstation, og du vil modtage en karakter i umiddelbar forlængelse heraf i eksamenslokalet, hvor både din lærer og censor er til stede. Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af din præstation. Som udgangspunkt må du ikke tage eksamensspørgsmålet med ud af lokalet. 13. Klageprocedure og klagefrister Klage over eksamenskarakterer Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer eller andre forhold, som har påvirket din eksamenspræstation, senest 14 dage efter at karakteren er meddelt dig. For skriftlige eksaminer er der en samlet offentliggørelsesdato: For vintereksamen 2015/2016: Den 18. januar 2016 For sommereksamen 2016: Den 27. juni 2016 Klagen skal være skriftlig og begrundet og stiles til eksamenschefen. Eksamenschefen er Mikael Høj Jacobsen (mail: 18

19 Begrundelsen for at indgive klage kan vedrøre: Eksaminationsgrundlaget dvs. de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål Eksamensforløbet Bedømmelsen Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor eller for de to censorer ved skriftlige eksaminer med anmodning om en udtalelse. Udtalelserne sendes til kursisten, som har mulighed for at kommentere på dem. Herefter træffer skolen en afgørelse, som straks meddeles klageren. Afgørelsen kan være, at: Der skal foretages ny bedømmelse (ombedømmelse) Der skal tilbydes kursisten ny eksamen (reeksamination) Klagen afvises Klage over skolens afgørelse Klager over skolens afgørelse kan indbringes for undervisningsministeriet. Du skal indgive klagen til skolen senest 2 uge efter, at du har fået meddelt afgørelsen på den første klage. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og hvis du fastholder klagen, videresender skolen klagen til undervisningsministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Du skal være opmærksom på, at en eventuel reeksamination kan resultere i en lavere karakter. 14. HF eksamensformer for de enkelte fag Vejledende tal for forberedelses- og eksaminationstid, mundtlig og skriftlig: Fag Niveau Type 24/48-timers forberedelse Forberedelse Eksamination Billedkunst B Mundtlig 48 timer 30 min Billedkunst C Mundtlig 60 min 30 min Biologi B Mundtlig 24 timer 30 min Biologi C 24 min 24 min Dans C Mundtlig 20 min 20 min Dansk A Skriftlig 6 timer A Skriftlig netadgang 5 timer A Mundtlig 60 min 30 min Dansk som andetsprog A Mundtlig 60 min 30 min A Skriftlig 6 timer Design C Mundtlig 48 timer 30 min Dramatik C Mundtlig 30 min Engelsk A Skriftlig 5 timer A Skriftlig netadgang 5 timer A Mundtlig 60 min 30 min 19

20 Engelsk B Skriftlig 5 timer B Skriftlig netadgang 5 timer B Mundtlig 24 timer 30 min Engelsk C Mundtlig 48 min 24 min Erhvervsøkonomi C Mundtlig 48 min 24 min Filosofi C Mundtlig 48 min 24 min Fransk begynder B Mundtlig 60 min 30 min Fransk fortsætter B Mundtlig 24 timer 30 min 30 min Fysik A Skriftlig 5 timer A Mundtlig 24 min 24 min Fysik B Mundtlig 24 min 24 min Fysik C Mundtlig 24 timer 24 min Geografi C Mundtlig 24 min 24 min Historie B Mundtlig 24 timer 30 min Idræt B Mundtlig 48 min 24 min Innovation C Mundtlig 24 min Italiensk A Skriftlig 4 timer A Mundtlig 30 min 30 min Kemi A Skriftlig 5 timer A Mundtlig 30 min 30 min Kemi B Mundtlig 30 min 30 min Kemi C Mundtlig 24 min 24 min Kulturforståelse C Mundtlig 40 min 20 min KUX (KS-faggruppe) Skriftlig Mundtlig Synopsis (2 uger) 45 min Matematik A Skriftlig 5 timer A Mundtlig 30 min 30 min Matematik B Skriftlig 4 timer B Mundtlig 30 min 30 min Matematik C Skriftlig 3 timer C Mundtlig 24 min 24 min Mediefag B Mundtlig 60 min 30 min Mediefag C Mundtlig 0 30 min min Musik A Mundtlig 60 min 30 min A Skriftlig 5 timer Musik B Mundtlig 48 min 24 min Musik C Mundtlig 40 min 20 min Naturgeografi B Mundtlig 24 timer 30 min NAX (NF-faggruppe) Mundtlig 40 min 40 min Oldtidskundskab C Mundtlig 60 min 30 min Psykologi B Mundtlig 24 timer 30 min Psykologi C Mundtlig 48 min 24 min 20

21 Religion B Mundtlig 30 min 30 min Religion C Mundtlig 24 min 24 min Retorik C 60 min 30 min Samfundsfag B Mundtlig 24 timer 30 min Samfundsfag C Mundtlig 48 min 24 min Spansk A Skriftlig 4 timer A Mundtlig 24 timer 30 min 30 min Spansk B Mundtlig 60 min 30 min Tysk fortsætter A Mundtlig 24 timer 30 min 30 min Tysk fortsætter B Mundtlig 24 timer 30 min 30 min Tysk fortsætter C Mundtlig 24 timer 30 min 30 min 21

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Eksamenshåndbog HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret 2015 2016. Københavns Voksenuddannelsescenter

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret 2015 2016. Københavns Voksenuddannelsescenter Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX Kursusåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til dine prøver,

Læs mere

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX Kursusåret 2016 2017 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til dine prøver,

Læs mere

Eksamenshåndbog. Hf 2-årig (hf-2) Hf Enkeltfag (hf-e) Hf-FLEX GSK. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter

Eksamenshåndbog. Hf 2-årig (hf-2) Hf Enkeltfag (hf-e) Hf-FLEX GSK. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter Eksamenshåndbog Hf 2-årig (hf-2) Hf Enkeltfag (hf-e) Hf-FLEX GSK Kursusåret 2016 2017 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag & HF E-learning

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag & HF E-learning Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag & HF E-learning Kursusår 2016-2017 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Dispensation ved eksamen

Dispensation ved eksamen Dispensation ved eksamen Dispensationener kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusår 2016-2017 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2016-17 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Vestfyns Gymnasium, maj 2015

Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Du har fået / får udleveret hæftet om Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni 2015. Her kan du finde alle officielle bekendtgørelse vedr.

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium AT VÆRE SELVSTUDERENDE Inden man tilmelder sig som selvstuderende, er man forpligtet til at læse nedenstående samt informationerne på hjemmesiden. Hvis man ikke overholder

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er udtrukket til eksamen i eksamensperioden december 2016. Det drejer sig om Det Internationale Område for hhx3. Formålet med denne håndbog er at medvirke

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere