Vilkår for betalinger handel med udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for betalinger handel med udlandet"

Transkript

1 Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over valutabetalinger i Danmark samlet kaldet internationale betalinger. Har du brug for flere oplysninger, kan du kontakte din rådgiver. De nødvendige informationer Det er vigtigt at bruge de korrekte informationer ved internationale betalinger. Nedenfor kan du se de vigtigste. IBAN IBAN står for International Bank Account Number (internationalt bankkontonummer). Det er et nummer, der er tilknyttet alle konti i EU-landene samt en del øvrige lande. IBAN er en kode, der identificerer land, bank og kontonummer (se oversigt over lande med IBAN). Dit IBAN-kontonummer står nederst på dine kontoudtog. I Jyske Netbank Erhverv kan du finde dit IBAN-kontonummer på et kontoudtog i Netboks. Du kan desuden finde dit IBAN i mobil- og Ipadbank under menu punktet Modtag penge BIC BIC står for Bank Identifier Code (bank-identifikations-kode). BIC er på 8 eller 11 tegn. De første seks tegn er altid bogstaver, og resten er bogstaver og/eller tal, fx JYBADKKK (Jyske Bank, København). BIC hed tidligere SWIFT-adresse. Betalingstjenesteloven (BTL) Betalingstjenesteloven er baseret på EU-regler, der har til formål at sikre borgere og virksomheder mere ensartede rettigheder på tværs af landegrænserne med henblik på at fremme det indre marked for betalinger i EU. Betalingstjenesteloven omfatter betalinger i eurolandenes og EØS-landenes valutaer og betalinger til og fra de nævnte lande. Loven regulerer bl.a. fordelingen af omkostninger, informationer og gennemførelsestiden på både ind- og udbetalinger. Fordelingen af omkostninger Fordelingen af omkostninger kan aftales mellem afsender og modtager på tre måder: 1 1. Omkostninger i Danmark og udlandet betales af ordregiver (OUR). Ved betalinger, der er omfattet af lov om betalingstjenester, kan OUR kun bruges i nogle tilfælde. Omkostninger i udlandet kan være beregnet som en procentdel af beløbet. Dette beløb kan være stort. Vi tilråder derfor at du medsender modtagers bankomkostninger. I nogle lande, blandt andet USA, respekteres OUR koden ikke, og der kan pålægges omkostninger overfor modtager. 2. Omkostninger i Danmark betales af ordregiver og i udlandet af beløbsmodtager (SHA)

2 3. Omkostninger i Danmark og udlandet betales af beløbsmodtager (BEN). Ved betalinger, der er omfattet af lov om betalingstjenester, kan BEN ikke bruges. Vi anbefaler at bruge omkostningskoden SHA i alle tilfælde. Betalinger til udlandet Betalinger Når du foretager en betaling, er det i begge parters interesse, at betalingen når betalingsmodtageren. Det er derfor meget vigtigt, at du er i besiddelse af de korrekte informationer : BIC/modtagers bank/clearingskode IBAN/modtagers kontonummer Modtagers navn (det navn, som kontoen er oprettet i) Gerne modtagers adresse Gerne modtagerbanks adresse Nogle betalinger kræver specifikt en eller flere af disse oplysninger og kan ikke gennemføres uden. Vi tilbyder flere forskellige typer af betalinger til udlandet. Dit valg vil bl.a. afhænge af beløbets størrelse, valuta, vilkår, og likviditet. Du har mulighed for at overføre direkte til en konto i udlandet via Jyske Netbank Erhverv eller ved at bestille en overførsel i en afdeling med blanketten Anmodning om overførsel til udlandet og du kan bestille en check til udlandet med blanketten Checkbestilling til udlandet. Blanketterne kan du få udleveret i Jyske Bank. Betalinger du kan vælge mellem ved bestilling i Jyske Netbank Erhverv og i en afdeling SEPA betalinger Du kan sende EUR-betalinger til Danmark, resten af EU samt Norge, Liechtenstein og Island. Du skal anvende BIC, IBAN og omkostningskoden SHA. Vælger du en SEPA betaling kan du sende særlige SEPA specifikke oplysninger vedr. betalingen med direkte til modtager, det kan være et ønske eller krav fra modtager. 2

3 Standard betalinger Vi sender EUR-overførslen som SEPA, hvis oplysningerne og modtager gør det muligt. Ellers sendes overførslen til en af Jyske Banks korrespondentbanker. I særlige tilfælde, eks. en valuta til et andet land, kan der forekomme videreformidlingsgebyrer til pengeinstitutter i udlandet. Ved betalinger inden for EU+EØS i disse landes valutaer, kan du kun anvende omkostningskode SHA og OUR. For øvrige lande og valutaer kan alle omkostningskoder bruges. Ekspres betalinger En ekspres betaling koster ekstra. Ved betalinger inden for EU+EØS i disse landes valutaer kan kun omkostningskode SHA og OUR bruges. Ved øvrige lande og valutaer kan alle omkostningskoder bruges. Koncern overførsler Efter aftale kan du overføre til koncern enheders konti. Ved overførsler inden for EU+EØS i disse landes valutaer kan kun omkostningskode SHA og OUR bruges. Ved betaling til øvrige lande og valutaer kan alle omkostningskoder bruges. Gennemførelsestid og kurs Gennemførelsestiden er den tid, der går, fra vi modtager en bestilling af en overførsel, til beløbet er til rådighed for modtagerbanken. Afregningsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Ved evt. omveksling bruges markedskurs plus bankens marginal, når overførslen bogføres Medmindre beløbet overstiger grænsen for individuel kurs. Grænsen for individuel kurs er: NOK, SEK, GBP, USD og EUR, modværdien af DKK 5 mio. For øvrige valutaer 1 mio., modværdien af DKK og derover. Markedskurser og valutamarginaler kan du finde på bankens hjemmeside. 3

4 OVERFØRSELSTYPER PÅ BETALINGER TIL UDLANDET Type SEPA betalinger samt EURbetalinger omfattet af BTL Standard Antal dage efter afregning, hvor beløbet er til Bemærkninger rådighed i Jyske Banks korrespondentbank (gennemførelsestid) 1 bankdag efter afregning EUR m. IBAN, BIC med omkostningskoden SHA, modtaget inden kl Betalinger omfattet af BTL 2 Bankdage Modtaget inden kl Plus en dag, hvis vi modtager bestilling på papir. Betalinger, der ikke er omfattet af BTL 2 Bankdage Ekspres og koncern På afregningsdagen DKK modtaget inden kl Ekspres og koncern Ekspres og koncern Dagen efter afregningsdagen (debetvalør dagen efter afregningsdagen) 2 bankdage efter afregningsdagen (debetvalør 2 dage efter afregningsdagen) CAD, EUR, GBP, NOK, SEK og USD modtaget inden kl AED, AUD, CZK, HKD, ISK, JPY, KES, LTL, MAD, NZD, PLN, RON, RUB, SAR, SGD, THB, TRY og ZAR modtaget inden kl Øvrige valutaer modtaget inden kl Kontakt os i særlige situationer Det er altid en god idé at kontakte din rådgiver i konkrete situationer ved betalinger til specielle lande. 4

5 Øvrige betalingsmuligheder: Checks Har du ikke mulighed for at indhente modtagers IBAN/kontonr. og Bankforbindelse, kan det være en idé at betale med check, hvis det drejer sig om mindre beløb. Ulempen ved checks er at: - de skal sendes med posten. - De kan være længe undervejs, og de kan risikere at forsvinde. Du kan bestille en check med blanketten checkbestilling til udlandet via din afdeling og du kan bestille en check via netbanken. Checks til udlandet afregnes til markedskurs efter de samme grænser for individuel kurs som overførsler. SEPA Direct Debit ligner betalingsservice i EUR Du kan endvidere overføre EUR til en modtager, hvis denne er oprettet som SEPA Direct Kreditor. (Dette er en oplysning kreditor vil give dig) Du skal indgå en betalingsaftale med kreditor, som herefter automatisk kan hæve penge på din konto efter aftale. Før du kan indgå en betalingsaftale, skal du aftale det med din rådgiver. Du kan læse mere om SEPA Direct Debit på jyskebank.dk Betalinger fra udlandet samt euro betalinger fra Danmark Overførsler Den hurtigste og mest enkle måde at modtage en betaling fra udlandet er at bede afsenderen om at indsætte penge direkte på din bankkonto. Når du skal modtage betalinger, er det vigtigt, at du giver alle dine kontoinformationer: - Dit navn og adresse, som kontoen tilhører - dit IBAN-kontonummer - bankens BIC: JYBADKKK. Din kunde kan evt. have forskellige overførselstyper at vælge mellem. Det vigtigste for dig er, at du tydeligt har fortalt, at du ønsker en overførsel direkte til din konto (med de nævnte oplysninger) og forfaldsdagen. Hvis der mangler oplysninger i overførslen, kan vi have vanskeligt ved at placere pengene, og i nogle tilfælde kan vi sende pengene retur til afsender. 5

6 Koncern overførsler Du har mulighed for at indgå aftale om at modtage koncern overførsler fra øvrige koncern enheder på særlige vilkår. Kontakt din rådgiver for yderlig information. Betalinger fra EU + EØS lande Jyske Bank modtager overførsler fra en række europæiske banker, herunder også danske banker. Beløbets modtagelse afhænger af afsenderland, valuta og valuta på kreditkonto. Sådan afregner vi betalinger omfattet af BTL: ANVENDT KURS PÅ BOG- FØRINGSTIDSPUNKTET* BELØB MODTAGET FØR KL Overførsel fra EU/EØS-land i DKK/EUR til DKK/EUR. Til markedskurs minus bankens marginal INDSÆTTES PÅ DIN KONTO Samme dag beløbet er stillet til Jyske Banks disposition Overførsel fra EU/EØS-land i EU/EØS-valuta til konto i samme valuta. Veksles ikke Samme dag beløbet er stillet til Jyske Banks disposition Overførsel fra EU/EØS-land i EU/EØS-valuta til konto i anden valuta. Til markedskurs minus bankens marginal Dagen efter beløbet er stillet til Jyske Banks disposition *Medmindre beløbet overstiger grænsen for individuel kurs. Grænsen for individuel kurs er: NOK, SEK, GBP, USD og EUR 5 mio. DKK og derover og for øvrige valutaer 1 mio. DKK og derover. Andre overførsler I skemaet nedenfor kan du se eksempler, hvis du handler med kunder uden for EU+EØSlandene eller har valgt at anvende en valuta, der ikke er omfattet af betalingstjenesteloven. Ved overførsler uden for EU+EØS-landene er det fortsat muligt at anvende alle tre omkostningsfordelinger. Det er afsenderbanken, der bestemmer dispositionsdagen. 6

7 Sådan afregner vi: BELØB MODTAGET FØR KL Alle til kredit for valutakonto i samme valuta Alle til kredit for konto i anden valuta. ANVENDT KURS PÅ BOG- FØRINGSTIDSPUNKTET* Veksles ikke Til markedskurs minus bankens marginal INDSÆTTES PÅ DIN KONTO Dagen efter beløbet er stillet til Jyske Banks disposition Dagen efter beløbet er stillet til Jyske Banks disposition. * Medmindre beløbet overstiger grænsen for individuel kurs. Grænsen for individuel kurs er: NOK, SEK, GBP, USD og EUR 5 mio. DKK og derover og for øvrige valutaer 1 mio. DKK og derover. Tilbagekaldelser Betalinger fra udlandet kan tilbagekaldes af ordregiveren, indtil betaling er færdigbehandlet i Internationale Betalinger. Herefter kan betalingen kun tilbagekaldes med modtagerens samtykke. Med mindre årsagen til tilbageførslen skyldes, at bankens inddækning udebliver som følge af, at inddækningen er blevet blokeret på grund af terrorbekæmpelse, hvidvask mv. Indgå en Serviceaftale Når Jyske Bank modtager en betaling fra udlandet vil beløbet blive indsat på den af udlandet opgivet konto. Ønsker du at beløb bliver indsat på en anden konto, kan du indgå en Service aftale med Jyske Bank Aftalen vedrører alle virksomhedens indgående betalinger fra udlandet og/eller i udenlandsk valuta og giver dig følgende fordele: Når dine kunder indbetaler, har vi i Serviceaftalen på forhånd aftalt, hvilke konti du vil have dine valutaindbetalinger indsat på. F.eks. EUR-betalinger på virksomhedens EUR-konto eller SEK-betalinger på DKK-kontoen, selv om din betaler evt. har overført til en anden konto. Du kan når som helst ændre i aftalen, der kan gælde indtil videre - eller til en bestemt dato. Du bestemmer. Serviceaftalen er gratis. 7

8 Checks Du kan også vælge at modtage betalinger via check. Du skal dog være opmærksom på, at checks bliver købt i Jyske Bank under forbehold. Dette vil sige, at du kan risikere, at vi hæver beløbet inkl. omkostninger og evt. kursforskel fra din konto igen, hvis checken ikke bliver betalt i udlandet. Vi kan også fremsende din check til inkasso i udlandet, hvorefter du vil modtage beløbet uden forbehold. Der kan gå meget lang tid, fra du modtager checken, til beløbet bliver indsat på din konto. Denne løsning er også forbundet med større omkostninger. Vær også opmærksom på, at en check, der er indløst, kan returneres langt frem i tiden, hvis den er forfalsket. Det gælder også en check, der er indløst via inkasso i udlandet. Generelle vilkår Advisering Når du sender eller modtager betalinger til/fra udlandet, modtager du en nota fra Jyske Bank. Adviseringen kan ses i betalingsoversigten i JNE, når den er endeligt afregnet. Hvis du har valgt at få notaen i JNE (Jyske Netbank Erhverv) E-arkiv, vil den være klar til læsning eller udprintning, dagen efter betalingen er afregnet. Priser I Jyske Bank kan du få en liste med priser på de forskellige betalingsformer. Ofte vil der også være omkostninger for den, der skal modtage pengene i udlandet. Vi kender ikke priserne, da de kan være aftalt mellem beløbsmodtager og dennes bank. Betalinger sker for din egen regning og risiko. Jyske Bank er ikke ansvarlig for forsinkelser eller fejl, som bliver begået af de udenlandske banker, vi samarbejder med. Forespørgsler Du kan forespørge i din afdeling, hvis der er noget ved en udenlandsk overførsel, der skal undersøges nærmere. Se også I øvrigt henvises til bankens almindelige forretningsbetingelser, Sådan handler Jyske Bank. Senest opdateret september

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti til privatkunder Nordea Bank Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti - privatkunder gælder for kundens betalingskonti, dvs. konti oprettet

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Regler for betalinger til og fra udlandet

Regler for betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Vilkår for Danske Direkte Forening

Vilkår for Danske Direkte Forening Vilkår for Danske Direkte Forening Indholdsfortegnelse Almindelige forretningsbetingelser forbrugere... 2 Information om fortrydelsesret... 10 Vilkår og betingelser for betalingskonti - forbrugere... 11

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47 Prisinformation 02.05.2013/Side 1 af 47 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49 Prisinformation 02.01.2014/Side 1 af 49 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Vilkår for Danske Business Plus. Indholdsfortegnelse

Vilkår for Danske Business Plus. Indholdsfortegnelse Vilkår for Danske Business Plus Indholdsfortegnelse Almindelige forretningsbetingelser... 2 Provisioner, som Danske Bank modtager fra forskellige samarbejdspartnere.... 8 Vilkår og betingelser for betalingskonti...

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere