FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD"

Transkript

1 FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen fortrydelsesret ved værdipapirhandel 2 5. Muligheder for ordreafgivelse 3 6. Sikring af best execution 3 7. Depoter, konti, clearing og afvikling 3 8. De forskellige handelsformer 4 9. Børshandel Strakshandel Gennemsnitskurshandel Handel med udenlandske værdipapirer Limitering (handel til bestemt kurs) Forbehold ved særlige markedssituationer Forbehold for ejendomsret Handelsomkostninger Erstatningsansvar Dansk ret og værneting 10

2 2 1. Forretningsbetingelsernes indhold Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S afd. Maj Invest Markets (herefter betegnet Maj Invest Markets ) arbejder målbevidst på at skabe de bedste rammer for Dem som erhvervskunde. Det betyder blandt andet, at De i disse Forretningsbetingelser kan læse om Deres grundlæggende rettigheder og pligter i forbindelse med værdipapirhandel. De bør være opmærksom på, at investering i værdipapirer er forbundet med en kursrisiko, som De selv hæfter for. De kan ikke basere Deres forventninger til værdipapirers fremtidige afkast på disses historiske afkast. Har De spørgsmål eller kommentarer til Forretningsbetingelserne eller i øvrigt, er De meget velkommen til at kontakte Maj Invest Markets på telefon eller på 2. Anvendelsesområde Foruden disse Forretningsbetingelser for værdipapirhandel gælder de Almindelige Forretningsbetingelser. I det omfang Forretningsbetingelser for værdipapirhandel indeholder vilkår, der er forskellige fra de Almindelige Forretningsbetingelser, eller De i øvrigt skriftligt har aftalt andet med Maj Invest Markets, vil sådanne vilkår gælde forud for vilkårene i Forretningsbetingelser for værdipapirhandel og de Almindelige Forretningsbetingelser. 3. Ændring af forretningsbetingelserne Forretningsbetingelserne kan til enhver tid ændres af Maj Invest Markets med virkning for fremtidige handler. I så fald vil De modtage en meddelelse herom. 4. Ingen fortrydelsesret ved værdipapirhandel De har ikke fortrydelsesret ved aftaler om værdipapirhandel, f.eks. vedrørende aktier og obligationer, valuta, andele i kollektive investeringsforeninger m.v.

3 3 5. Muligheder for ordreafgivelse Når De er oprettet som kunde, kan De afgive Deres handelsordre pr. telefon, medmindre andet konkret er aftalt. Deres ordre er bindende for Dem, når Maj Invest Markets har modtaget den. Af hensyn til dokumentation af aftalens indhold optager Maj Invest Markets alle telefonsamtaler vedrørende værdipapirhandel. 6. Sikring af best execution Maj Invest Markets er meget bevidst om sit ansvar for at leve op til den højeste faglige og etiske standard. Det betyder, at vi har stor fokus på at sikre de bedste betingelser for Deres handel, herunder vedrørende den hurtigst mulige ekspedition af ordren, bedste mængde og bedste pris ( best execution ). 7. Depoter, konti, clearing og afvikling Maj Invest Markets håndterer ikke følgende ydelser for Dem: håndtering af pengekonti og værdipapirdepoter. Følgende ydelser: clearing og afvikling af handler, fremsendelse af handelsnotaer håndteres i samarbejde med Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB"). Maj Invest Markets har indgået en aftale med SEB om håndtering af clearing og afvikling samt fremsendelse af handelsnotaer til Dem. Som følge heraf, vil De modtage materiale herom direkte fra SEB, som De skal underskrive og returnere til SEB. I det omfang SEB leverer ydelser til Dem i forbindelse med clearing og afvikling er Maj Invest Markets ikke ansvarlig for disse ydelser. Maj Invest Markets har tillige indgået en aftale med SEB, hvorefter SEB kan tilbyde at håndtere forvaltningen af Deres pengekonti og værdipapirdepoter samt andre lovpligtige ydelser i forbindelse hermed (herunder fremsendelse af årlig engagementsoversigt, der viser Deres værdipapirbeholdninger og indeståender). At der er tale om et tilbud fra SEB betyder, at

4 4 De frit kan vælge, om De vil benytte SEB som forvalter af Deres pengekonti samt værdipapirdepoter, eller om De i stedet ønsker disse ydelser leveret fra anden side. Såfremt De vælger SEB som forvalter af Deres pengekonti samt værdipapirdepoter, vil betingelserne for disse ydelser, herunder indbetalinger, udtræk, kontoudskrifter, renter, gebyrer, værdipapirdepoter m.v., fremgå af Deres aftalegrundlag med SEB. Som følge af at Maj Invest Markets ikke håndterer disse ydelser for Dem, vil De modtage materiale herom direkte fra SEB, som De skal underskrive og returnere til SEB. Maj Invest Markets påtager sig ikke noget ansvar for disse ydelser, der leveres til Dem fra SEB. 8. De forskellige handelsformer Som kunde hos Maj Invest Markets tilbydes De følgende handelsformer: børshandel strakshandel gennemsnitskurshandel (efter aftale) handel med udenlandske værdipapirer via udenlandsk forretningsforbindelse. De ovenstående handelsformer er forskellige, og De bør derfor nøje overveje, hvilken handelsform, der er den bedste for Dem. Såfremt De har brug herfor, rådgiver Maj Invest Markets Dem gerne nærmere om de enkelte handelsformer. Såfremt De ikke har valgt den handelsform, der ønskes benyttet, vil De handle i kommission, og Maj Invest Markets vil i så fald vælge den handelsform, som Maj Invest Markets vurderer, er den mest fordelagtige for Dem. Maj Invest Markets udfører ordrer i henhold til ordreudførelsespolitik, som forefindes på 9. Børshandel 9.1 Definition af børshandel Ved børshandel forstås en handel, der gennemføres på et reguleret markeds handelssystemer. En børshandel indgås i Maj Invest Markets navn, men for Deres regning (kommission).

5 5 9.2 Handelssteder Maj Invest Markets udfører som udgangspunkt en kundes ordrer indenfor et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. En kundes ordre kan kun udføres udenom et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet med kundens forudgående udtrykkelige samtykke. Maj Invest Markets indhenter ved kundeforholdets begyndelse samtykke fra kunde til eksekvering af ordrer udenfor et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Seneste liste over væsentligste handelssteder forefindes på 9.3 Maj Invest Markets mulighed for at indtræde i Deres børshandel Såfremt Maj Invest Markets pris er den bedste, eller der ikke i markedet findes bedre priser end Maj Invest Markets pris (tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning), kan Maj Invest Markets vælge at indtræde som køber eller sælger i Deres børshandel ( selvindtræde ). Ved Maj Invest Markets selvindtræde vil Deres fondsnota indeholde oplysning om, at handlen er indgået som en børshandel med Maj Invest Markets som køber eller sælger. 9.4 Udførelse af Deres ordre om børshandel Maj Invest Markets vil udføre Deres ordre hurtigst muligt. Det betyder, at De normalt vil kunne forvente Deres ordre ekspederet samme dag, som Maj Invest Markets modtager den (forudsat at vi modtager den inden kl ). For god ordens skyld skal vi gøre Dem opmærksom på, at ordrer i kommission kan handles til forskellige priser i løbet af en handelsdag. Såfremt De ønsker at handle til en bestemt kurs, kan De vælge at begrænse ( limitere ) ordren til en fastsat maksimum- eller minimumkurs i en forud fastsat periode. De kan læse mere om limitering nedenfor under pkt Strakshandel 10.1 Definition af strakshandel Ved strakshandel forstås en handel, hvor De handler med Maj Invest Markets som køber eller sælger, og hvor kursen er fastsat af Maj Invest Markets. Aftalen anses for indgået ved Deres accept af den af Maj Invest Markets fastsatte kurs. En strakshandel indeholder følgende karakteristika: handlen fjerner den risiko for kursudsving, der ellers kan forekomme i tiden mellem Deres afgivelse af en ordre og vor effektuering heraf, og

6 6 handlen giver sikkerhed for, at ordren gennemføres fuldt ud Omfattede værdipapirer Maj Invest Markets tilbyder strakshandel i et bredt udvalg af danske og udenlandske noterede og unoterede værdipapirer. Udvalget af værdipapirer og eventuelle beløbsgrænser fastsættes løbende af Maj Invest Markets. De kan få oplysning herom ved henvendelse til Maj Invest Markets Strakshandelskursen for værdipapirer på danske markedspladser Ved strakshandel med værdipapirer optaget til notering eller handel på følgende markedspladser fastsætter Maj Invest Markets en kurs, der på handelstidspunktet ligger inden for det bedste bud/udbud på den pågældende markedsplads: Nasdaq OMX, Copenhagen A/S XtraMarked Nasdaq OMX, Copenhagen A/S First North Nasdaq OMX, Copenhagen A/S Dansk Autoriseret Markedsplads. Ved handel i illikvide værdipapirer (værdipapirer, hvor der ikke er løbende handel) på ovenstående markedspladser fastsætter Maj Invest Markets en strakshandelskurs. Det samme gælder, hvis der på handelsdagen ikke er stillet bud/udbud i det pågældende værdipapir på handelstidspunktet Strakshandelskursen for unoterede værdipapirer Maj Invest Markets foretager ikke handel med unoterede værdipapirer og fastsætter derfor ikke kurs for unoterede værdipapirer Strakshandelskursen for udenlandske værdipapirer Ved handel med udenlandske værdipapirer fastsætter Maj Invest Markets en kurs på baggrund af de kurser, som Maj Invest Markets kan handle til i det udenlandske marked på handelstidspunktet.

7 7 11. Gennemsnitskurshandel 11.1 Definition af gennemsnitskurshandel Ved gennemsnitskurshandel forstås en handel, hvor De handler med Maj Invest Markets som køber eller sælger med værdipapirer på Nasdaq OMX, Copenhagen A/S eller med investeringsbeviser på Nasdaq OMX, Copenhagen A/S XtraMarked Udførelse af Deres ordre om gennemsnitskurshandel Maj Invest Markets gennemfører Deres ordre efter børshandelens afslutning den første børsdag efter den dag, vi har modtaget ordren Beregning af kursen for en gennemsnitskurshandel i likvide papirer Kursen for en gennemsnitskurshandel beregnes som kurs alle handler ved en børsdags afslutning med Maj Invest Markets sædvanlige tillæg eller fradrag. Kursen alle handler er en vægtet gennemsnitskurs, der beregnes af Nasdaq OMX, Copenhagen A/S. 12. Handel med udenlandske værdipapirer 12.1 Udenlandske værdipapirer, der handles via udenlandske forretningsforbindelser Visse udenlandske værdipapirer kan handles i henhold til pkt. 10 (strakshandel). Ved handel i udenlandske værdipapirer handler Maj Invest Markets i eget navn, men for Deres regning (kommission), med den udenlandske forretningsforbindelse. På Deres fondsnota er denne handelsform anført som udenlandsk forretningsforbindelse. Medmindre andet er aftalt, vil Maj Invest Markets vælge forretningsforbindelsen samt hvilken valuta, handlen afregnes i Maj Invest Markets mulighed for at indtræde i en handel Såfremt Maj Invest Markets pris er den bedste, eller der ikke via den udenlandske mægler eller i markedet findes bedre priser end Maj Invest Markets pris (tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning), kan Maj Invest Markets vælge at indtræde som køber eller sælger i Deres handel ( selvindtræde ).

8 8 Ved Maj Invest Markets selvindtræde vil Deres fondsnota indeholde oplysning om, at handlen er indgået som en handel i udenlandske værdipapirer med Maj Invest Markets som køber eller sælger Udførelse og bortfald af Deres handelsordre Maj Invest Markets vil udføre Deres ordre hurtigst muligt. Medmindre andet er aftalt, falder Deres ordre bort, hvis ikke den gennemføres den dag, Maj Invest Markets forretningsforbindelse har modtaget ordren. Er der tale om en limiteret ordre (se pkt. 13), kan denne dog opretholdes, indtil en aftalt periode er udløbet. 13. Limitering (handel til bestemt kurs) Hvis De alene ønsker at handle til en bestemt kurs, har De mulighed for at limitere (begrænse) (i) børshandler og (ii) handel med udenlandske værdipapirer i en periode, der aftales med Maj Invest Markets. 14. Forbehold ved særlige markedssituationer Hvis der forud for handlens gennemførelse opstår en særlig markedssituation, forbeholder Maj Invest Markets sig ret til ikke at effektuere Deres ordre. Som eksempler på en særlig markedssituation kan nævnes: store kursforskelle ml. bud og udbud, der stilles ikke priser i markedet på det pågældende værdipapir, værdipapiret er overført til Nasdaq OMX, Copenhagen A/S observationsliste, nedbrud af handelssystem på markedsplads, nedbrud af Maj Invest Markets handelssystem. 15. Forbehold for ejendomsret Maj Invest Markets forbeholder sig ejendomsretten til de værdipapirer, som De har købt, indtil endelig betaling har fundet sted. Det betyder, at De først får ubetinget ejendomsret til de købte værdipapirer, når Maj Invest Markets modtager den endelige betaling på afviklingsdagen.

9 9 Ved Deres salg af værdipapirer til Maj Invest Markets er udbetalingen af afregningsbeløbet betinget af, at Maj Invest Markets på afviklingsdagen får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne. 16. Handelsomkostninger Såfremt De ønsker det, kan en liste over de handelsomkostninger, som Maj Invest Markets opkræver i forbindelse med værdipapirhandel, rekvireres ved henvendelse hos Maj Invest Markets på telefon eller De konkrete handelsomkostninger ved at gennemføre Deres handel vil tillige fremgå af Deres handelsnota. 17. Erstatningsansvar Maj Invest Markets er erstatningsansvarlig, hvis Maj Invest Markets som følge af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Maj Invest Markets er ikke ansvarlig for skade eller tab, som skyldes forhold uden for Maj Invest Markets kontrol, og som Maj Invest Markets ikke burde have undgået eller overvundet årsagen til, eller som Maj Invest Markets ikke med rimelighed kunne have forudset ville føre til, at kunden ville lide tab. Som sådanne forhold anses bl.a. indførelse af offentlige forskrifter eller ændringer til bestående lovgivning (herunder i udlandet), myndighedsforanstaltninger, indtruffet eller truende krig eller anden væbnet konflikt, borgerlige uroligheder, terrorhandlinger (herunder ikke alene rettet mod Maj Invest Markets), naturkatastrofer, strejker, lock-out, boykot og blokade, samfundsmæssige sammenbrud i stats- eller markedsøkonomier, svigt i strømforsyning eller telekommunikation samt nedbrud af eller beskadigelse af data i IT-systemer. Maj Invest Markets ansvarsfrihed gælder, uanset om det pågældende forhold er rettet mod, indtræffer mod eller direkte påvirker Maj Invest Markets. Maj Invest Markets er ikke erstatningsansvarlig for kurstab, værdiforringelse, valutakurstab, skattemæssige virkninger samt andre tab eller manglende fortjenester. Maj Invest Markets er med undtagelse af ovennævnte i øvrigt erstatningsansvarlig i overensstemmelse med danske rets almindelige erstatningsregler, forudsat at Maj Invest Markets har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Maj Invest Markets er dog ikke ansvarlig for kun-

10 10 dens indirekte tab, herunder men ikke begrænset til, følgeskader, driftstab eller andet indirekte tab. 18. Dansk ret og værneting Hvis der i forbindelse med værdipapirhandel opstår uenighed mellem Dem og Maj nvest Markets, herunder vedrørende forståelsen af disse forretningsvilkår eller Deres eventuelle øvrige aftaler om værdipapirhandel, skal en tvist herom afgøres efter dansk ret og forelægges Sø- og Handelsretten i København.

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med

Læs mere

Bankguiden. for erhvervskunder

Bankguiden. for erhvervskunder Bankguiden for erhvervskunder Nykredit er en bank, der kan bidrage aktivt til din forretning Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit som de to bærende elementer. Når du

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere