Miljø- og Fødevareudvalget (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og Fødevareudvalget (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136 Offentligt"

Transkript

1 Miljø- og Fødevareudvalget (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. MST Den 9. oktober 2015 Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har i brev af 9. september 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 136 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF). Spørgsmål nr. 136 (alm. del) Vil ministeren forud for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G besvare nedenstående spørgsmål eventuelt med inddragelse af bidrag fra sundhedsministeren: a. Hvor mange mennesker bliver efter ministerens vurdering ramt af reduceret fertilitet som følge af hormonforstyrrende stoffer? b. Hvor mange mennesker bliver efter ministerens vurdering ramt af alvorlige sygdomme som følge af hormonforstyrrende stoffer? c. Mener ministeren, at det er i orden at så mange bliver ramt af reduceret fertilitet og alvorlige sygdomme som følge af hormonforstyrrende stoffer? d. Hvad vil ministeren konkret gøre for at nedbringe antallet af personer, der rammes af reduceret fertilitet og alvorlige sygdomme som følge af hormonforstyrrende stoffer? e. Hvad kan ministeren oplyse om hormonforstyrrende stoffers omkostninger for samfundet? f. Hvad kan ministeren oplyse om det offentliges indsats for at øge vor viden om hormonforstyrrende stoffer herunder projekter startet i statslig regi de seneste 10 år og deres finansiering? g. Hvilken rolle spiller denne viden i det internationale arbejde for at reducere udsættelsen for hormonforstyrrende stoffer, herunder arbejdet med reguleringen af kemikalier i EU? h. Hvordan vil ministeren beskrive forskningsindsatsen vedrørende hormonforstyrrende stoffer på Rigshospitalet i international sammenhæng, herunder EDMaRC som fra 2015 modtager midler under finansloven midler, som ifølge presseforlydender nu fjernes som følge af regeringens anvendelse af Venstres såkaldte grøn realisme? Svar a) Hvor mange mennesker bliver efter ministerens vurdering ramt af reduceret fertilitet som følge af hormonforstyrrende stoffer? Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser følgende: Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade København K Tlf Fax CVR EAN

2 Der findes ingen danske opgørelser af, hvor mange mennesker der er ramt af reduceret fertilitet som følge af udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. En sådan opgørelse vil også være forbundet med stor usikkerhed. Det skyldes, at vi endnu ikke med sikkerhed ved hvilke stoffer, der er hormonforstyrrende, men også at reduceret fertilitet hos den enkelte person kan være forårsaget af forskellige påvirkninger og ikke kun udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. I 2014 udkom en række rapporter og videnskabelige artikler, der estimerer omkostninger relateret til sundhedseffekter af hormonforstyrrende stoffer på EU niveau. Undersøgelserne bruger forskellige metoder og forudsætninger for estimaterne og er derfor svære at sammenligne direkte. Uanset hvilken metode, der tages udgangspunkt i, vil sådanne estimater altid være forbundet med betydelige usikkerheder. I rapporten the Cost of Inaction udgivet af Nordisk Ministerråd fokuseres på effekter på mandlig reproduktion, herunder hvor mange af de drenge, der fødes hvert år, som ikke vil kunne få de børn, de gerne ville have, på grund af nedsat fertilitet. Rapporten tager udgangspunkt i en antagelse om, at henholdsvis 2, 20 og 40 % af det totale antal tilfælde skyldes udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Procentsatserne er udvalgt i samarbejde med førende forskere inden for feltet. Hvis henholdsvis 2, 20 og 40 % af de totale antal tilfælde tilskrives udsættelse for hormonforstyrrende stoffer estimeres det, at der i EU hvert år fødes henholdsvis 2.079, og drenge, der ikke vil kunne få de børn, de gerne vil have, på grund af reduceret fertilitet som følge af udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Derudover udgav en international forskergruppe 4 videnskabelige artikler om omkostningerne forbundet med udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Den ene af artiklerne fokuserer på mandlig reproduktion. Forskerne bruger en metode, hvor de tager udgangspunkt i befolkningens belastning med specifikke stoffer og sammenhæng mellem udsættelse for stofferne og helbredsmæssige effekter. Forskergruppen estimerer på den måde, at der i EU årligt er behandlinger for barnløshed, som skyldes nedsat fertilitet på grund af udsættelse for ftalater. Som det fremgår, er beregninger af hvor mange mennesker, der er ramt af reduceret fertilitet, behæftet med stor usikkerhed. Hormonforstyrrende stoffers mulige effekter på kvinders fertilitet er ikke taget i betragtning i de to undersøgelser. b) Hvor mange mennesker bliver efter ministerens vurdering ramt af alvorlige sygdomme som følge af hormonforstyrrende stoffer? Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser følgende: Der findes ingen danske opgørelser af, hvor mange mennesker der er ramt af alvorlige sygdomme, som følge af udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. I den nordiske rapport, som ovenfor nævnt, blev der ud over effekter på fertilitet estimeret antal tilfælde af manglende nedfald af testikler hos nyfødte drengebørn, misdannede kønsorganer hos nyfødte drengebørn og testikelkræft. Hvis henholdsvis 2, 20 og 40 % af de totale antal tilfælde tilskrives udsættelse for hormonforstyrrende stoffer, estimeres det, at der i EU hvert år er henholdsvis 523, og ekstra tilfælde af manglende nedfald af testikler hos nyfødte 2

3 drengebørn, henholdsvis 224, og ekstra tilfælde af misdannede kønsorganer hos nyfødte drengebørn og henholdsvis 308, og ekstra tilfælde af testikelkræft som følge af udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Den internationale forskergruppe har i deres artikler fundet de bedst underbyggede sammenhænge mellem specifikke kemiske stoffer og sygdomstilfælde. De har fundet følgende sammenhænge og estimeret følgende ekstra tilfælde efter udsættelse for hormonforstyrrende stoffer i EU årligt: Udsættelse for en række navngivne hormonforstyrrende stoffer fører til ekstra tilfælde af overvægt og fedme, ekstra tilfælde af diabetes, ekstra tilfælde af adfærdsvanskeligheder (nedsat intellektuel funktionsevne, ADHD og autisme), ekstra tilfælde af kryptorkisme (manglende nedfald af testikler til pungen hos drengebørn), ekstra tilfælde af testikelkræft og ekstra tilfælde af nedsat testosteron med tidligere død til følge. Desuden estimeres et tab af over 13,8 mio. IQ point som følge af udsættelse for specifikke hormonforstyrrende stoffer. Hvis tilfældene lægges sammen, er der i EU omkring ( ) tilfælde af nye alvorlige sygdomme hvert år som følge af udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Miljøstyrelsen bemærker, at ovennævnte estimater er behæftet med stor usikkerhed. Det bemærkes også, at en række alvorlige sygdomme, som er fundet associeret til udsættelse for hormonforstyrrende stoffer, ikke er dækket af de ovenstående estimater (f.eks. brystkræft, prostatakræft og effekter på kvinders fertilitet). c) Mener Ministeren, at det er i orden at så mange bliver ramt af reduceret fertilitet og alvorlige sygdomme som følge af hormonforstyrrende stoffer? Det er ikke i orden, hvis mennesker bliver syge af udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Det er derfor, at vi siden 2002 har haft en strategi for området i Danmark, og de to kemikaliehandlingsplaner samt den nuværende kemikalieindsats har fokus på at fremskaffe viden, udvikle testmetoder og skærpe den internationale indsats for at få reguleret stoffer med denne type effekter. Det er også derfor besluttet i EU under 7. Miljøhandlingsprogram, at vi skal minimere udsættelsen for disse stoffer. Som det fremgår af svarene fra foregående spørgsmål, er der usikkerhed om, hvor mange sygdomstilfælde der direkte skyldes udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Men det ændrer ikke ved, at mennesker ikke skal blive syge af udsættelse for hormonforstyrrende stoffer, og at det derfor er en problemstilling, jeg tager alvorligt. d) Hvad vil Ministeren konkret gøre for at nedbringe antallet af personer, der rammes af reduceret fertilitet og alvorlige sygdomme som følge af hormonforstyrrende stoffer? Mit udgangspunkt er, at vi bedst sikrer forbrugerne ved fælles regulering af kemikalier i EU, og i den forbindelse prioriterer jeg arbejdet med udpegning og regulering af hormonforstyrrende stoffer højt. Jeg samarbejder lige nu med flere andre EU-lande om at lægge pres på Kommissionen, så tempoet i EU s 3

4 kemikaliearbejde bliver sat op det gælder også arbejdet med at få identificeret de stoffer, som er hormonforstyrrende, samt at få minimeret udsættelsen for dem. Her vil det hjælpe at blive enige om EU kriterier for hormonforstyrrende stoffer. Det er specielt vigtigt i forhold til biocider og pesticider, hvor der i lovgivningen er krav om kriterier. Derfor støtter Danmark Sverige i en retssag mod Kommissionen for ikke at have indført kriterier rettidigt. Danmark foreslog i 2014 fire ftalater til kandidatlisten under REACH, fordi de er hormonforstyrrende, og vi har netop sammen med Sverige foreslået en femte ftalat til kandidatlisten på grund af hormonforstyrrende effekter. Samtidig arbejder vi lige nu sammen med Det Europæiske Kemikalieagentur om at udarbejde en restriktion for de fire mest problematiske ftalater, så vi kan nedsætte forbrugernes udsættelse for nogle af de stoffer, vi ved, er hormonforstyrrende. Arbejdet i EU går dog langsommere end ønsket. Derfor informerer vi løbende forbrugerne, så de, der ønsker at nedsætte deres egen udsættelse for kemikalier i hverdagen, har mulighed for det. Den 21. september blev kampagnen Maybe Baby lanceret, som skal oplyse elever på gymnasiale uddannelser om fertilitet, herunder også om hormonforstyrrende stoffer. Opbygning af viden sker blandt andet i Center for Hormonforstyrrende Stoffer og er stadig relevant, da mange effekter af hormonforstyrrende stoffer er dårligt belyst. Arbejdet med udvikling af testmetoder prioriteres også højt, fordi det er essentielt for at kunne udpege hvilke stoffer, der er hormonforstyrrende. Fx er Danmark lige nu ved at modernisere en standardtest, så den også undersøger for hormonforstyrrende effekter. e) Hvad kan Ministeren oplyse om hormonforstyrrende stoffers omkostninger for samfundet? Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser følgende: De samfundsøkonomiske omkostninger relateret til sundhedseffekter af hormonforstyrrende stoffer kan både skyldes omkostninger i forbindelse med behandling af sygdomme, tabt arbejdstid og forringelser i livskvalitet, inklusiv psykosociale effekter og tabte leveår. Undersøgelserne nævnt i svarene på spørgsmål 136 a og b inddrager disse omkostninger på forskellig vis. De økonomiske estimater er derfor endnu sværere at sammenligne direkte end de estimerede antal sygdomstilfælde. Der findes ingen danske opgørelser af hormonforstyrrende stoffers omkostninger for samfundet. I den nordiske rapport estimeres omkostningerne forbundet med hormonforstyrrende stoffers effekter på mandlig fertilitet, testikelkræft, manglende nedfald af testikler til pungen og misdannede kønsorganer hos nyfødte drengebørn til henholdsvis 59, 592 og 1200 mio. euro per år i EU, hvis der regnes med, at henholdsvis 2, 20 og 40 % af det totale antal tilfælde skyldes udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Den internationale forskergruppe estimerer de samlede omkostninger ved udsættelse for hormonforstyrrende stoffer til 157 mia. euro per år i EU. Heri inkluderes effekter på mandlig fertilitet, testikelkræft, manglende nedfald af testikler hos nyfødte drengebørn, tidlig død som følge af nedsat mandligt 4

5 kønshormon, fedme, diabetes, nedsat intellektuel funktionsevne, ADHD, autisme og nedsat IQ. NGO en HEAL estimerer de samlede omkostninger ved udsættelse for hormonforstyrrende stoffer til mia. euro per år i EU. HEAL inkluderer reduceret fertilitet, som dækker både mænd og kvinder, manglende nedfald af testikler og misdannede kønsorganer hos drengebørn, brystkræft, prostatakræft, autisme, ADHD, fedme og diabetes. Som det fremgår, er det overordentlig vanskeligt at beregne de samfundsmæssige omkostninger ved udsættelse for hormonforstyrrende stoffer, men det vurderes dog, at det er et ikke ubetydeligt beløb. f) Hvad kan ministeren oplyse om det offentliges indsats for at øge vor viden om hormonforstyrrende stoffer herunder projekter startet i statslig regi de seneste 10 år og deres finansiering? Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som har indhentet bidrag fra Fødevarestyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet (Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Innovationsfonden). De har oplyst følgende: Nedenstående initiativer med henblik på at øge viden i forhold til hormonforstyrrende stoffer er taget inden for de seneste 10 år. Det skal bemærkes, at der udover nedenstående er gennemført yderligere forskningsprojekter, hvor der indgår elementer, der kan være relevante i forhold til problemstillingen omkring hormonforstyrrende stoffer. Ligeledes indeholder en del af de nævnte projekter også andre elementer end hormonforstyrrende stoffer Kemikaliehandlingsplan I (FL ca. 6 mio. kr.) (bl.a. 2 nationale og 2 internationale forskerworkshops, international ekspertworkshop om kombinationseffekter) 2008 Oprettelse af Center for Hormonforstyrrende Stoffer (FL - 7,1 mio. kr.) (5 videnopbygningsprojekter) ,o mio. kr. til 2 projekter om belysning af danskernes belastning med hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer senere i livet Kemikaliehandlingsplan II (FL - ca. 31 mio. kr.) (Center for Hormonforstyrrende stoffer, 24 videnopbygningsprojekter, herunder bl.a. undersøgelser af kombinationseffekter i dyreforsøg, muligheder for regulering i form af rapporter om kriterieforslag, om der er en tærskelværdi for hormonforstyrrende stoffer og informations-/teststrategi, samt 4 nationale workshops og 2 internationale forskerworkshops ,0 mio. kr. til et projekt om undersøgelse af danske børns udsættelse for UV-filtre og sammenhæng med vækst og hormonniveau Kemikalieindsatsen (FL ca. 25 mio. kr.) (Center for Hormonforstyrrende Stoffer fortsættes, 3 videnopbygningsprojekter igangsat indtil videre, 1 international forskerworkshop afholdt, 1 national workshop afholdes 7. oktober, national ekspert i hormonforstyrrende stoffer til EU- Kommissionen) 5

6 Fødevareforlig II (FL ca. 35 mio. kr. ) Cocktail projekt på DTU Fødevareinstituttet (i alt 6 projekter, der omhandler Viden og redskaber til brug for risikovurderingen af kombinationer af uønskede stoffer i fødevarer) Kortlægning af stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) mhp. yderligere tiltag (herunder hormonforstyrrende stoffer, i alt 48 mio. kr.) Fødevareforlig III (FL ca. 20 mio. kr.) Projekter igangsættes på DTU Fødevareinstituttet om styrket risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer og udvikling af metode til risikovurdering af kombinationseffekter. Forskning/udredning rettet mod hormonforstyrrende stoffer Under Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforskningsprogram er der gennemført 6 forskningsprojekter der omhandler hormonforstyrrende effekter af pesticider, i alt ca. 19,3 mio. kr. Desuden er 3 nye projekter igangsat med et budget på i alt ca. 10,5 mio. kr. Under det arktiske moniteringsprogram (AMAP) (finansieret via DANCEAmidler) af sundhedsbelastningen af kemiske stoffer i det arktiske område, har flere af projekterne bidraget med viden, der er relevant i forhold til problemstillingen med hormonforstyrrende stoffer. Bevillinger under det Strategiske Forskningsråds programkomiteer 2005: 14,8 mio. kr. til et projekt om hormonforstyrrende stoffer i fødevarer og Miljø, jf. udmøntning af forskningsreserven til program om Forskning i Hormonlignende stoffer 2007: 2 projekter relateret til hormonforstyrrende stoffer, i alt 16,4 mio. kr. 2008: 2 projekter relateret til hormonforstyrrende stoffer, i alt 15,6 mio. kr. 2009: 1 projekt om hormonforstyrrende stoffer og reproduktion, 10 mio. kr. 2010: 1 projekt om mor/foster udsættelse for miljøskadelige stoffer og abnorm udvikling, 22 mio. kr. Bevillinger under Det Frie Forskningsråd Opgivet for årene : 5 projekter relateret til hormonforstyrrende stoffer, i alt 14,3 mio. kr. Bevillinger under Sundhedsministeriet Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter i perioden , idet centeret blev nedlagt i Det skal anføres, at der maksimalt kunne søges om kr.: I alt 6 projekter til en samlet sum på 2,9 mio. kr. Der afsættes 10 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016 til Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion og Det Internationale Center for Forskning i Hormonforstyrrelser (EDMaRC) til styrkelse af forskningen i sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. Siden 2004 har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet) ydet tilskud til overvågning af sædkvaliteten hos unge mænd fra Københavnsområdet. Overvågningen foretages af Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, og programmet har modtaget mellem 1,5 og 1,7 mio. kr. årligt efter ansøgning til puljen Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. International og Nordisk videnopbygning Aktivt bidrag til OECD testmetodeudviklingsprogram til identifikation af stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i form 6

7 af videnopbygning og praktisk udvikling af testmetoder (FL 3 mio. kr. årligt) 2009 Danmark vært for OECD WS OECD-landenes aktiviteter i relation til testning, vurdering og håndtering af hormonforstyrrende stoffer 2010 Aktivt bidrag i Nordisk samarbejde om bidrag til OECDs testmetodeudviklingsprogram. Desuden 3 workshops om kriterier, kombinationseffekter og regulering af hormonforstyrrende stoffer i regi af Nordisk Ministerråd, informationsfoldere om kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer. Informationskampagner rettet mod borgere 2006 Babykemi god kemi til gravide og ammende års kampagnen 2012 Klar til storken 2013 Mad Med Mindre Kemi 2014 Gravid-kampagnen 2015 MaybeBaby Herudover kan det oplyses, at Miljøstyrelsen som led i testmetodeudviklingsarbejdet i 2001 oprettede et hormonnetværk af forskere, klinikere og myndigheder (MST), som mødes 2 gange årligt og videndeler, og herved sikrer koordination af videnopbygning og testmetodeudvikling. I 2007 blev der oprettet et myndighedsnetværk om hormonforstyrrende stoffer, som mødes 2 gange årligt for udveksling af viden og koordinering af indsatser, med deltagelse af Miljøstyrelsen (formand), Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet, mens Forsknings- og Innovationsstyrelsen orienteres. g) Hvilken rolle spiller denne viden i det internationale arbejde for at reducere udsættelsen for hormonforstyrrende stoffer, herunder arbejdet med reguleringen af kemikalier i EU? Videnopbygning om hormonforstyrrende stoffer spiller en meget vigtig rolle i det internationale arbejde med at reducere udsættelsen for hormonforstyrrende stoffer. Det er den viden, der gør det muligt for os at udpege de stoffer, som er hormonforstyrrende og i sidste ende at regulere dem, så vi sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af mennesker og miljø. Med udgangspunkt i denne videnopbygning har Danmark på nuværende tidspunkt sat betydelige aftryk på EU-arbejdet med regulering af hormonforstyrrende stoffer, herunder bidraget med faglige udredninger, udvikling af testmetoder til identificering af hormonforstyrrende stoffer og deltagelse i ekspertudvalg. Det har også været en medvirkende faktor til, at Danmark kan spille en aktiv rolle, når det gælder farevurderingen af de enkelte stoffers hormonforstyrrende egenskaber for eksempel i forbindelse med stofvurderinger under REACH. h) Hvordan vil ministeren beskrive forskningsindsatsen vedrørende hormonforstyrrende stoffer på Rigshospitalet i international sammenhæng, herunder EDMaRC som fra 2015 modtager midler under finansloven midler, som ifølge presseforlydender nu fjernes som følge af regeringens anvendelse af Venstres såkaldte grøn realisme? 7

8 Forskere på Rigshospitalet var med blandt de første til at sætte hormonforstyrrende stoffer på dagsordenen i begyndelsen af 90 erne, og deres forskning har lige siden haft stor international betydning. Jeg er derfor også tilfreds med, at afdelingen indgår i Center for Hormonforstyrrende stoffer, så deres store viden og målrettede videnopbygning på området kan bidrage til myndighedernes forebyggende arbejde. Rigshospitalets forskning i reproduktionseffekter, eksempelvis misdannede kønsorganer hos drengebørn, tidlig pubertet hos piger, lav sædkvalitet, fertilitetsproblemer, testikelkræft og forskellige befolkningsgruppers udsættelse for hormonforstyrrende stoffer, giver et vigtigt bidrag til det forebyggende arbejde med at nedsætte udsættelsen for hormonforstyrrende stoffer. Det gælder både i forhold til at kunne udvikle internationale testmetoder for at kunne forudsige effekter i mennesker, og i forbindelse med EU-arbejdet med regulering af hormonforstyrrende stoffer. Støtten til det nyetablerede forskningscenter EDMaRC på Rigshospitalet ligger uden for mit ressort, og derfor har jeg bedt om bidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet, som oplyser: Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget et udkast til en aktivitetsrapport fra centret for perioden 1. januar til 30. juni Heraf fremgår det, at der er nedsat en bestyrelse, en ledelsesgruppe, en videnskabelig styregruppe samt administrativt personale. Udkastet viser desuden, at EDMaRC indgår i 23 samarbejdsprojekter med eksterne forskere fra bl.a. England, USA, Italien, Spanien, Polen og Finland. Endvidere har centret haft besøg af 9 gæsteforskere og har publiceret 37 artikler. Bedømt ud fra publikationslisten dækker artiklerne et bredt udsnit af samarbejdspartnere, herunder Center for Hormonforstyrrende Stoffer. Eva Kjer Hansen / Michel Schilling 8

National strategi 2002

National strategi 2002 Initiativer omkring vurdering og regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen funktionsleder, Kemikalier Miljøstyrelsen Informationsmøde 8. dec. 2010 INDHOLD Baggrund national strategi Vejen

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen, Kemikalier CeHoS informationsmøde 3. november 2011 Oversigt Baggrund Aktiviteter

Læs mere

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion National workshop om hormonforstyrrende stoffer Introduktion Pia Juul Nielsen, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer 7/12 2006 1 Oversigt Hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer?

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Lone Mikkelsen Seniorrådgiver - Kemikalier Det Økologiske Råd København, 4. februar 2015 Støttet af Introduktion Oversigt

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235.

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235 følgende spørgsmål nr. 235 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier EU er alt for langsom til at forbyde hormonforstyrrende stoffer og andre kemikalier, selv om talrige undersøgelser viser, at de efter al sandsynlighed

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

kemikaliehandlingsplan 2010-2013 Sikkerhed i Danmark samarbejde internationalt

kemikaliehandlingsplan 2010-2013 Sikkerhed i Danmark samarbejde internationalt kemikaliehandlingsplan 2010-2013 Sikkerhed i Danmark samarbejde internationalt RegeRingen Marts 2010 kemikaliehandlingsplan 2010-2013 Sikkerhed i Danmark samarbejde internationalt RegeRingen Marts 2010

Læs mere

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer?

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Bent Horn Andersen, Funktionsleder. Miljøstyrelsen Kemikalier Oversigt Risikovurdering af kemiske stoffer Forsigtighedsprincippet

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10] Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Ældre og det Nære Sammenhængende Sundhedsvæsen Sagsbeh.: DEPSSNI Koordineret

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Pia Juul Nielsen & Rikke Holmgaard Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag, Sundhedsplejersken, 16. juni 2010 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre?

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Lone Mikkelsen Kemikaliefaglig medarbejder Det Økologiske Råd Odense, 12. juni, 2014 Oversigt REACH EU s kemikalieregulering Hvad har

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse National workshop om hormonforstyrrende stoffer Regulering Muligheder for regulering og forebyggelse Elisabeth Paludan, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 247 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 001-13893 Dato: 27. januar 2016 Talen til Samråd Æ [Om regeringens holdning til vurdering af glyphosat]

Læs mere

Redegørelse fra Fødevarestyrelsens håndtering af husdyr- MRSA fra september 2016 departementets bemærkninger

Redegørelse fra Fødevarestyrelsens håndtering af husdyr- MRSA fra september 2016 departementets bemærkninger NOTAT Veterinærkontoret Ref. MKRO Den 25. oktober 2016 Redegørelse fra Fødevarestyrelsens håndtering af husdyr- MRSA fra 2006 30. september 2016 departementets bemærkninger Indledning Miljø- og Fødevareministeriets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 16. september 2016 Sagsnummer: 2016-9183./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

Samrådsspørgsmål SUU alm. del. - Tale til besvarelse af spørgsmål AU den 10. november 2016

Samrådsspørgsmål SUU alm. del. - Tale til besvarelse af spørgsmål AU den 10. november 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 171 Offentligt 10. november 2016 J.nr. 16-0831147 Moms, Afgifter og Told KER Samrådsspørgsmål SUU alm. del - Tale til besvarelse

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Ulla Hass, Afd. for Toksikologi og Risikovurdering, Danmarks Fødevareforskning National workshop, 7. December 2006, Den Sorte Diamant

Læs mere

Kemikaliehandlingsplan Sikkerhed i Danmark Samarbejde internationalt

Kemikaliehandlingsplan Sikkerhed i Danmark Samarbejde internationalt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 239 Offentligt 3. december 2009 Kemikaliehandlingsplan 2010 2013 Sikkerhed i Danmark Samarbejde internationalt UDKAST Forord af miljøministeren

Læs mere

TIL EU-KOMMISSIONEN, ECHA, MYNDIGHEDER, NGO ER OG ERHVERVSLIVET

TIL EU-KOMMISSIONEN, ECHA, MYNDIGHEDER, NGO ER OG ERHVERVSLIVET KEMIKALIEFORUM Den 14. oktober 2015 TIL EU-KOMMISSIONEN, ECHA, MYNDIGHEDER, NGO ER OG ERHVERVSLIVET STYRKET FOKUS PÅ KEMIKALIEINDSATSEN I EU Brug af kemiske stoffer er en del af alle menneskers dagligdag

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

Strategi for (Q)SAR samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet 2013-2015

Strategi for (Q)SAR samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet 2013-2015 Strategi for (Q)SAR samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet 2013-2015 Visioner Myndigheder: Den danske styrkeposition inden for udvikling og myndighedsmæssig anvendelse af (Q)SAR værktøjer

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse af spørgsmål 24 27, EUU Alm. del.

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse af spørgsmål 24 27, EUU Alm. del. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 185 Offentligt EU-Koordination J.nr. MST-607-00007 Ref. OLK Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Uønsket kemi i gør-det-selv butikker. Claus Jørgensen Projektchef

Uønsket kemi i gør-det-selv butikker. Claus Jørgensen Projektchef Uønsket kemi i gør-det-selv butikker Claus Jørgensen Projektchef Forbrugerrådet Tænk Kemi Oprettet i november 2014: 15,3 mio. kr. bevilling (2014-16) Forlænget 2017-2019 (9 mio. kr.) Formål for Forbrugerrådet

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

FULD TALE. Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 154 Offentligt. Fælles samråd med skatteministeren om skatteregler for fonde. Åbent eller lukket:

FULD TALE. Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 154 Offentligt. Fælles samråd med skatteministeren om skatteregler for fonde. Åbent eller lukket: Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 154 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Fælles samråd med skatteministeren om skatteregler for fonde Åbent 7. december 2015 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing.

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 62 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om matchfixing Åbent Dato og klokkeslæt: 11. januar 2013 kl. 13.00-14.30 Sted: Christiansborg værelse

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS Dato: NOS-HS Sekretariatet Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 DK-1260 København K Danmark 1. Hovedansøgers navn (ansvarlig over for NOS-HS) 2. Stilling

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Proces og inddragelse af interessenter Der blev i foråret afholdt 4 workshops med inspiration til virkemidler Sprøjtemidler og sundhed (arbejdstagere

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Miljøudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 170, MIU Alm.del Bilag 103 Offentligt Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Professor Ulla Hass, Afdeling

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant)

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 741 Offentligt Z½TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Samråd AB,

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Udvikling i behandlingshyppigheden SIDE 2 Udvikling i fladebelastning SIDE 3 Afgrænsning til andre områder Natur- og vandplaner Økologisk Handlingsplan

Læs mere

Dagligdagens kemikalier

Dagligdagens kemikalier Dagligdagens kemikalier er vores sundhed sikret via EU-lovgivningen? Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier Barselscafe onsdag den 16. marts 2016 Det Økologiske Råd Miljøorganisation der arbejder

Læs mere

Svar: Tak hr. formand, og tak for at få muligheden for at uddybe regeringens planer i forbindelse med efterforskning og indvinding af skifergas.

Svar: Tak hr. formand, og tak for at få muligheden for at uddybe regeringens planer i forbindelse med efterforskning og indvinding af skifergas. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 79 Offentligt Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 24. september 2015 om regeringens planer i forbindelse

Læs mere

til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar 2015 af samrådsspørgsmål P fra Folketingets Retsudvalg

til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar 2015 af samrådsspørgsmål P fra Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Administrationsafdelingen Dato: 03. februar 2015 Dok.: 1481057 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fødevarestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

kemikaliehandlingsplan Sikkerhed i Danmark samarbejde internationalt

kemikaliehandlingsplan Sikkerhed i Danmark samarbejde internationalt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 432 Offentligt kemikaliehandlingsplan 2010-2013 Sikkerhed i Danmark samarbejde internationalt RegeRingen Marts 2010 kemikaliehandlingsplan 2010-2013

Læs mere

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Sofie Christiansen, Ulla Hass, Julie Boberg, Pernille R Jacobsen, Anne Marie Vinggaard, Camilla Taxvig, Mette E Poulsen, Susan

Læs mere

Status for arbejdet med den nationale strategi for hormonforstyrrende stoffer

Status for arbejdet med den nationale strategi for hormonforstyrrende stoffer Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 38 O Miljøministeriet 1. september 2004 Miljøstyrelsen Status for arbejdet med den nationale strategi for hormonforstyrrende stoffer Den danske strategi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Forskellige tegn på problemer med hanlig kønsudvikling observeret i løbet

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 408 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 408 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 408 Offentligt Til: Medlemmerne af Sundhedsudvalget og medlemmerne af Fødevareudvalget cc: Formandskabet i udvalgene samt Pia Olsen Dyhr og Uffe Elbæk

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Enhed/initialer: Veterinærkontoret /MELHU Sagsnr.: 2016-1497 Dato: 9. marts 2016 Samråd

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 69 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. november 2010 TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1596 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1596 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1596 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 9. januar 2015 Kontor: Budget- og planlægningskontoret

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

guide HORMONFORSTYRRENDE STOFFER December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide HORMONFORSTYRRENDE STOFFER December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 PAS PÅ DE HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 HORMONFORSTYRRENDE STOFFER INDHOLD SIDE 3 Den nyeste forskning viser for første gang en direkte sammenhæng

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Kriterieforslaget er vigtigt for landbruget og dele af industrien, da det har betydning for, hvordan pesticider godkendes under forordningen.

Kriterieforslaget er vigtigt for landbruget og dele af industrien, da det har betydning for, hvordan pesticider godkendes under forordningen. Pesticider og Genteknologi Den 1. september 2016 M 88-16 RAMMENOTAT TIL EU MILJØSPECIALUDVALGET Forslag til Kommissionsforordning om Fastsættelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 245 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 245 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 245 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 8. februar 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

CBD COP13 - teknisk gennemgang

CBD COP13 - teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 377 Offentligt CBD COP13 - teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 5. april 2017 Hans Christian Karsten Biodiversitetskonventionen

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet besvarer hermed din præciserede anmodning om aktindsigt for så vidt angår fremsøgte dokumenter i vores journalsystem.

Erhvervs- og Vækstministeriet besvarer hermed din præciserede anmodning om aktindsigt for så vidt angår fremsøgte dokumenter i vores journalsystem. Translatørforeningen Uraniavej 7 8260 Viby J. Denmark 17. marts 2015 15/01581-3 Att.Hanne Sterndorf Kære Hanne Sterndorf Erhvervs- og Vækstministeriet skal hermed besvare din anmodning om aktindsigt af

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer Miljø- og Planlægningsudvalget (Alm. del - bilag 42) kemiske stoffer; bekæmpelsesmidler (Offentligt) Beretning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 13. september 2002 %HUHWQLQJ om Hormonforstyrrende

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM GRØN FORSKNING OG UDVIKLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM GRØN FORSKNING OG UDVIKLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM GRØN FORSKNING OG UDVIKLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM GRØN FORSKNING OG UDVIKLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

UDKAST TIL. Tillæg til. Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Forlængelse 2016

UDKAST TIL. Tillæg til. Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Forlængelse 2016 UDKAST TIL Tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Forlængelse 2016 1 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed, Sprøjtemiddelstrategi

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske

Læs mere

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Smertestillende håndkøbsmedicin har samme hormonforstyrrende effekt som de frygtede ftalater i vores miljø. Det kan

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere