MAKRO årsprøve, forår Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm"

Transkript

1 MAKRO 1 2. årsprøve, forår 2007 Forelæsning 5 Pensum: Mankiw kapitel 5 Peter Birch Sørensen

2 DEN ÅBNE ØKONOMI LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer og tjenesteydelser. Kapitalbevægelser: Mulighed for at placere kapital i andre lande og omvendt. Personbevægelser? Hidtil har vi betragtet LUKKET ØKONOMI: Produktionen af varer og tjenesteydelser svarer nøjagtig til anvendelsen, og investeringerne dækkes netop af egen opsparing: Y = C + I + G S = I. Verdensøkonomien

3 EN LILLE, ÅBEN ØKONOMI med FRIE KAPITALBEVÆGELSER: ÅBEN: Ingen hindringer for varers og tjenesteydelsers bevægelser over grænser. FRIE KAPITALBEVÆGELSER: Helt frit valg for ind- og udlændinge mht. placering af kapital i ind- eller udland. LILLE: Påvirker ikke (mærkbart) priser og renter på verdensplan. Rimeligt for alle nationale, europæiske økonomier. Mulige undtagelser: USA eller EU. STOR kommer (i appendix). Tænk på: Danmark i EU/verdensøkonomien.

4 VALUTAKURS (dele af M. 5-3) INDLAND: Den lille åbne..., fx DK. Egen valuta, KR. UDLAND: Omverdenen som én økonomi, fx EU. Egen valuta, EURO. NOMINEL VALUTAKURS: e =prisenpåkrieuro, fx e =0, 133 EURO/KR (én EURO koster 7,50 kr.). Valutakursen bestemmes på valutamarkedet: Efterspørgsel efter kr.: DKs eksport og indkomstoverførsler fra udland, kapitaloverførsler til DK, støtteopkøb. Udbud af kr.: DKs import og indkomstoverførsler til udland, kapitaloverførsler til udland, støttesalg. To (hoved-) typer af valutakurssystemer:

5 Flydende kurs. Fx UK eller Sverige. Fast kurs. Fx Danmark: Efter aftale med EMU fast kurs til EURO via NBs pengepolitik (og om nødvendigt via støtteopkøb). Valutakursregime betyder ikke meget for det lange sigt. Appreciering (e ) og deprecierering (e ). Revaluering og devaluering. P = indlandets prisniveau i egen valuta, KR. P = udlandets prisniveau i egen valuta, EURO. REAL VALUTAKURS ( = bytteforholdet): ε ep P. Dvs. Forholdet mellem indenlandske priser og udenlandske priser i samme valuta. Er høj ε godt eller dårlig? Købekraft ctr. konkurrenceevne.

6 KØBEKRAFTSPARITET, PPP En lov for det lange sigt = Lovenomén pris på internationalt niveau. Stærk version (absolut købekraftparitet): ε = 1. Begrundelse: Vare-arbitrage eller blot markedskræfter. Kritik: Ikke-handlede varer, ikke-perfekte substitutter, transportomkostninger. Gælder ikke generelt. Svagere version (relativ købekraftparitet): Husk ε ep P. ε ε e e + P P P P =0 π + e e = π eller e e = π π Fastlægger ikke et bestemt niveau for ε (fx ε =1). Holder pænt empirisk som langsigtet tendens.

7 RENTEPARITET, IRP NOMINEL RENTEPARITET: Frie kap.-bevægelser i + e e = i i i = e e, e er forventet depreciering. e Holder pænt som langsigtstendens: Interest rate differential and currency depreciation Danish-German nominal interest rate differential (average bond yield) Percentage depreciation of the Danish krone against the German D-mark Year Fig: i i og e/e, Danmark mod Tyskland

8 REALRENTEPARITET: Vigtig lov for det lange sigt for lille, åben økonomi med frie kapitalbevægelser: IRP: RPPP: i + e e π + e e = i = π i π = i π r = r i i = π π. På langt sigt tendens til samme realrente i ind- og udland! Og r er udefra givet! Indlandets realrente låst af udlandets! (Mankiw siger blot: Arbitrage sikrer r = r ).

9 NATIONALREGNSKABS-GYMNASTIK (M. 5-1) Indlandets produktion, Y, fordeler sig på indenlandsk og udenlandsk anvendelse: Y = C d + I d + G d + EX Samlet indenlandsk forbrug C dækkes af enten indenlandsk eller udenlandsk produktion: C = C d + C f, I = I d + I f, G = G d + G f Så må: Y = ³ C C f + ³ I I f + ³ G G f + EX = C + I + G + EX ³ C f + I f + G f = C + I + G + EX IM Definér: NX EX IM (netto-eksporten): Y = C+I+G+NX NX = Y (C + I + G) Overskud på handelsbalancen er indenlandsk produktion minus indenlandsk anvendelse.

10 HANDELSBALANCE OG OPSPARINGSOVERSKUD (som i Mankiw) Indlandets samlede opsparing : S Y C G. Se igen på: Y = C + I + G + NX. Indebærer: Y C G = I + NX S = I + NX NX = S I Dvs.: Overskud på handelsbalancen (NX)= indlandets opsparingsoverskud (S I) = netto-fordringserhvervelse (- investering ) i udlandet, dvs. international kapitalakkumulation. Overskud på handelsbalancen og netto-investering i udlandet er to sider af samme sag.

11 EN MERE KORREKT BALANCEOPSTILLING BNP = Y = produktion foretaget/indkomst skabt i indlandet. (Eng.: GDP). BNI = Y + TR = indkomst tjent af indlændinge, idet TR er nettooverførsler fra udlandet til indlandets borgere. Mankiw antager TR = 0.(Eng.: GNP). Y = C + I + G + NX Y + TR = C + I + G + NX + TR Y + TR C G I = NX + TR S I = NX + TR hvor nu S (Y +TR) (C +G), indlandets rigtige samlede opsparing. Overskud på løbende poster (NX + TR)=indlandets opsparingsoverskud (S I) = netto-investering i udlandet.

12 EN UDBYGGET BALANCEOPSTILLING Toptegn p for privat, og o for offentlig (og G omfatter kun offentligt forbrug - ikke investering). Y = C + I + G + NX Y + TR = C +(I p + I o )+G + NX + TR Y + TR C I p G I o = NX + TR (Y + TR T C I p )+(T G I o )=NX+TR (S p I p )+(S o I o )=NX + TR. Overskud på løbende poster = indlandets opsparingsoverskud = summen af privat og offentligt opsparingsoverskud = netto-investering i udlandet.

13 KLASSISK LANGSIGTS-MODEL FOR LILLE ÅBEN ØKONOMI MED FRIE KAPITALBEVÆGELSER (M. 5-2) I kapitel 3 tilpassede realrenten r sig, så indenlandsk opsparing blev lig med indenlandske investeringer: S Ȳ C(Ȳ T ) Ḡ = I(r), evt. S(r) Ȳ C(Ȳ T,r) Ḡ = I(r). Men i en lille åben økonomi med frie kapitalbevægelser gælder ikke nødvendigvis opsparing = investering, men derimod S = I + NX (igen TR =0),og indenlandsk realrente tilpasser sig ikke indenlandske forhold, men er givet udefra (eksogen) pga. arbitrage, r = r. Hvad sker der så?

14 Tresammenhængefrakapitel3uændret: Y = F ³ K, L C = C ³ Y T evt. C = C ³ Y T,r (1) (2) I = I(r) (3) Plus fra lille åben økonomi... : Y = C + I + Ḡ + NX (4) r = r (5) Det er NX, der equilibrerer, dvs. tilpasser sig til ligevægt!

15 I kort form med Ȳ F ( K, L): NX = Ȳ C ³ Ȳ T Ḡ I(r ) = S I(r ), evt. NX = Ȳ C ³ Ȳ T,r Ḡ I(r ) = S(r ) I(r )

16 På langtsigtbestemmes overskud på løbende poster som forskellen mellem OPSPARINGEN, som bestemt af produktionsteknologi, produktionsfaktorer, samt skatter og offentlige udgifter og evt. det internationale renteniveau, og INVESTERINGERNE, som bestemt af det internationale renteniveau. Givet Ȳ og r bestemmes NX alene af indlandets opsparings- og investeringsadfærd, og ikke af konkurrenceevne osv. Og det er altså på langt sigt.

17 Man kan allerede nu (inden modellen er helt færdig) se, hvad der påvirker betalingsbalance mv. 1) Ekspansiv finanspolitik: G eller T (parallel til kap. 3?). 2) Øget investeringsefterspørgsel: I (r) (parallel til kap. 3?). 3) Øget internationalt renteniveau: r (fx pga. G i udlandet).

18 TEORI FOR REAL VALUTAKURS (Resten af M. 5-3) 1) Givet Ȳ og r bestemmes NX fra udbudssiden af indlandets opsparings- og investeringstilbøjligheder: NX = S I(r ) Men hvad tilpasser sig, så det folk ønsker at importere og eksportere præcis passer med S I(r )? 2) Der må også gælde fra efterspørgselsiden: NX = NX (ε), NX 0 (ε) < 0

19

20 MODEL: NX = S I(r ) (1) hvor: S = Ȳ C(Y T ) Ḡ. NX = NX (ε) (2) Ligevægtsdannelsen? Nettoudbud af KR (a la loanable funds): S I(r ). Nettoefterspørgsel efter KR: NX. Realkursen ε = ep/p tager tilpasningen. Via e eller via P?

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af dansk økonomi Efterspørgsels- eller konkurrenceevnekrise? Projektseminar/værkstedsseminar: PA-B1 Udarbejdet af (Navn(e)

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 30 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Hvorfor har vi ikke enøre mønter mere?

Læs mere

Ordforklaring. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag.

Ordforklaring. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag. Ordforklaring Arbejdsstyrken. Dette er den del af befolkningen, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, og omfatter derfor både beskæftigede og arbejdsløse (men arbejdssøgende). Udenfor arbejdsstyrken

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Dansk velstand er i den internationale top

Dansk velstand er i den internationale top Velstand Dansk velstand er i den internationale top Nye tal fra OECD viser, at det danske velstandsniveau er i top 0. Målt på BNP pr. indbygger er Danmark placeret på en 0. plads i OECD, mens vi på det

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

International økonomi

International økonomi J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 1 Kapitel 9 International økonomi 1. International handel og komparative fordele Den økonomiske videnskab har interesseret sig for

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING

KAPITEL 1: INDLEDNING KAPITEL 1: INDLEDNING Figur 1.1 Makroprognose for Skandinavien, udarbejdet af Danske Bank, februar 2008. Kilde: http://www.danskebank.dk/danskeanalyse 1: INDLEDNING 1 KAPITEL 2: KONJUNKTURBESKRIVELSE Figur

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

3. Modellen i hovedtræk

3. Modellen i hovedtræk 3. Modellen i hovedtræk Kapitel 3. Modellen i hovedtræk 25 ADAM er en årsmodel opbygget i den empiriske modeltradition, som især Tinbergen og Klein har præget. I overensstemmelse hermed er ADAM i høj grad

Læs mere

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Vi vender os nu og i de to resterende kapitel til USA s udenrigsøkonomi. Dette kapitel er nok lidt vanskeligere end de øvrige. Jeg prøver at forklare

Læs mere

MAKRO 2 STRUKTUREL LEDIGHED. Arbejdsløshed = Kompetitivt (løntagende) overudbud af arbejdskraft. Hvorfor falder (real-) lønningerne ikke bare?

MAKRO 2 STRUKTUREL LEDIGHED. Arbejdsløshed = Kompetitivt (løntagende) overudbud af arbejdskraft. Hvorfor falder (real-) lønningerne ikke bare? STRUKTUREL LEDIGHED MAKRO 2 2. årsprøve Forelæsning 10 Kapitel 13 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f09/makro Arbejdsløshed = Kompetitivt (løntagende) overudbud af arbejdskraft. Hvorfor

Læs mere

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Afleveret af Laila Lund Studienummer 20070722 Vejleder: Claus Vastrup Department of Economics Makroøkonomi/Macroeconomics

Læs mere

Nye data og alternative opgørelsesmetoder

Nye data og alternative opgørelsesmetoder Nye data og alternative opgørelsesmetoder Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 DANMARKS PRODUKTIVITET NYE DATA OG ALTERNATIVE OPGØRELSESMETODER 4 1.1 Det overordnede problem og revisioner i nationalregnskaberne

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Beretning og regnskab 2003 kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen,

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk Fotos

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Pengepolitik i Danmark. 3. udgave

Danmarks Nationalbank. Pengepolitik i Danmark. 3. udgave Danmarks Nationalbank Pengepolitik i Danmark 3. udgave PENGEPOLITIK I DANMARK, 3. UDGAVE, 2009 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde.

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere