Sydbanks politik for ordreudførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydbanks politik for ordreudførelse"

Transkript

1 s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution under hensyntagen til dine specifikke ønsker og behov. Politikken beskriver håndteringen af modtagne ordrer i forbindelse med handel i følgende værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter: Aktier Andele i investeringsforeninger Forskellige optioner, futures, swaps, FRA'er, terminsforretninger og enhver anden derivatkontrakt, der som underliggende aktiv har aktier, valutaer, rente/afkast eller andre derivater, certifikater, forskellige indeks og råvarer Obligationer Valuta Pengemarkeder Afgrænsning Politikken gælder for alle kunder. Politikken gælder dog ikke for godkendte modparter eller professionelle kunder, hvor som modpart stiller en pris eller forhandler vilkår direkte med kunden. Der er her tale om en handel med og ikke en ordre vi gennemfører på kundens vegne. Best execution For at opnå best execution tager vi hensyn til de faktorer, der påvirker det samlede afregningsbeløb, der omfatter prisen for det finansielle instrument og alle udgifter, som er direkte knyttet til udførelsen af ordren. Faktorerne er: Pris Omkostninger Hastighed Sandsynlighed for, at ordren kan udføres aktuelle forhold Afviklingen af ordren Størrelsen af ordren Ordrens art Handelsstedernes karakteristika Det finansielle instruments karakteristika Prisen (75% vægt) og omkostninger (10% vægt) vil under normale forhold have størst betydning. Herefter vil hastigheden i ordreudførelsen (10% vægt) og sandsynligheden for ordren kan udføres (5% vægt) have betydning. s politik for ordreudførelse pr A/S, CVR-nr. DK , Aabenraa Side 1 af 5

2 Ved relativt store ordrer, hvor betingelserne for at få disse udført påvirkes, kan sandsynligheden for ordren kan udføres få større betydning. Ved usædvanlige markeds- eller afviklingsmæssige forhold indgår handelsstedernes og det finansielle instruments karakteristika i vurderingen. Ordrer udføres i den rækkefølge vi modtager dem. Handelsstederne vælges ud fra hensynet til at give de bedste muligheder for at opnå "best execution". Valget af handelssteder sker i praksis for kategorier af finansielle instrumenter, for generelt at tilstræbe den bedste handel. Der kan forekomme tilfælde, hvor den bedste pris ikke opnås, på trods af at håndteringen sker efter principperne i denne politik. I udvælgelsen indgår de i markedet tilgængelige handelssteder for de enkelte kategorier af finansielle instrumenter. Primære kriterier i udvælgelsen af handelssted er muligheden for opnåelse af den bedste pris inkl. omkostninger samt gennemførelse af ordren. Dette sker ud fra en vurdering af de finansielle instrumenters likviditet/omsættelighed på handelspladserne, idet vurderer at en effektiv prisdannelse giver den bedste mulighed for den bedste pris og giver den største sandsynlighed for ordrens gennemførelse. Endvidere vurderes omkostningernes størrelse på de enkelte handelssteder. Nogle handelssteder tilbyder en routingfunktionalitet, der giver mulighed for afregning på andre handelssteder hvis prisen er bedre her. Denne faktor indgår i s overvejelser om hvilke handelspladser vi etablerer direkte adgang til. Sekundært indgår forhold som hastigheden på ordrens prisfastsættelse, adgang til prisoplysninger og tekniske forhold med henblik på at få adgang til et handelssted. På nogle markeder/kategorier af værdipapirer anvender vi forretningsforbindelser til at gennemføre ordrer, forudsat at disse gennemfører ordren som best execution. Valg af handelssteder Handelssteder For ovennævnte værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter er valgt en række handelssteder. Bilag 1 er en liste over de væsentligste handelssteder, vi anvender. Handelsstederne kan også ses på hvor også væsentlige ændringer vil fremgå. s politik for ordreudførelse pr A/S, CVR-nr. DK , Aabenraa Side 2 af 5

3 Vi kan i særlige tilfælde vælge at anvende handelssteder, der ikke fremgår af listen som et led i udvælgelsen af nye handelssteder. kan endvidere vælge at placere dine ordrer uden for et reguleret marked, hvis hensyntagen til ordrens gennemførelse tilsiger dette. som modpart kan være modpart i handelen og dermed være handelsstedet. Når dette er tilfældet vil handelen gennemføres på vilkår som mindst afspejler en gennemførelse af handlen på s øvrige oplistede handelssteder i overensstemmelse med "best execution". Kan en limiteret ordre i en aktie, optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ikke gennemføres øjeblikkeligt, vil vi straks placere ordren på markedspladsen således at den bliver offentliggjort. Særlige omstændigheder kan dog betyde, at vi ikke offentliggør ordren: specielle medlemsregler på børserne/handelsfaciliteterne som forbyder dette store afvigelser mellem din ordres kurs og den aktuelle markedskurs anden aftale med kunden Limiterede ordrer i aktiemarkedet Specialinstruks fra kunden Hvis du afgiver ordrer med en specifik instruks, vil vi udføre ordren efter instruksen. Det kunne eksempelvis være din interesse i at gennemføre ordren i flere separate dele. Dine instrukser går forud for ordreudførelse i henhold til denne politik og kan resultere i, at vores mulighed for at opnå best execution begrænses eller forhindres. Sammenlægning og fordeling af ordrer I overensstemmelse med sædvanlig praksis kan sammenlægning (aggregering) af ordrer forekomme, inden vi lægger ordren i markedet. Dette vil i overvejende tilfælde være til din fordel, men afhængigt af de konkrete omstændigheder ved en bestemt ordre kan det dog også være en ulempe mod hensigten kan det betyde en mindre del af ordren der gennemføres eller at prisen er dårligere. Sammenlagte ordrer kan bestå af andre kunders ordrer samt s egne ordrer. Eventuel sammenlægning af ordrer vil altid blive meddelt i forbindelse med ordreafgivelsen. Fordeling (afregning) af den samlede ordre, vil ske til en gennemsnitspris for alle sammenlagte ordrer og en forholdsmæssig afregnet mængde, hvis ikke hele den sammenlagte ordre gennemføres. I øvrigt henvises til s ordrefordelingspolitik. Ordrer fra porteføljeaftaler - PM For ordrer hidrørende fra porteføljeaftaler, vil principperne for ordrehåndtering efter handelsbeslutningen fra porteføljeforvalteren følge ovenstående principper for ordreudførelse. Direkte handelssteder fra s politik for ordreudførelse pr A/S, CVR-nr. DK , Aabenraa Side 3 af 5

4 dette område fremgår også af listen over handelssteder i Bilag 1 og på Revurdering af politikken for ordreudførelse Mindst en gang årligt ajourfører/vurderer politikken for ordreudførelse. vurderer regelmæssigt, om de handelssteder, der er nævnt i bilag 1, giver det bedst mulige resultat for dig. Ændringer i valget af handelssteder oplyses på (se afsnittet om valg af handelssteder). s politik for ordreudførelse pr A/S, CVR-nr. DK , Aabenraa Side 4 af 5

5 Handelssteder Bilag 1 Oversigt over s handelssteder for finansielle instrumenter Bilag 1 Oversigten indeholder de væsentligste handelssteder og vil blive opdateret i henhold til s politik for ordreudførelse. Oversigten er opdateret pr Kategorier Handelssted: Aktier og Investeringsforeninger NasdaqOMX Nordic GXG Market Pareto Securities Sanford Bernstein Credit Suisse Delphi Skagen Fondene Holberg Fondene Danske Bank Morgan Stanley Deutsche Bank Jyske Bank Santander South China Securities Obligationer NasdaqOMX Genium INET Valutaprodukter Børsnoterede aktie derivater Rente- og råvarederivater NasdaqOMX Nordic Genium INET HSBC s politik for ordreudførelse pr A/S, CVR-nr. DK , Aabenraa Side 5 af 5

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION )

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Side 1 af 6 1 INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF af

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

FORORD. Steen A. Rasmussen

FORORD. Steen A. Rasmussen Kompetencekrav til rådgivere (Certificering) ansvarshavende: steen a. rasmussen KONTAKT: Kirsten Charlotte Lemming-Christensen enevoldsen nr. 3 maj 2011 ISsN 1396-2655 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 HVEM

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere