PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning"

Transkript

1 juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

2 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger Enkeltdele Anvendelse 4.1 -Stolpe Stolpe med plankegelænder Stolpe med hegn Boltfod Trappekonsol MZ-Tvinge Forskallingsbeslag HT-Beslag ST-Klemvinkel Oversigt enkeltdele 2.0 Egenskaber sikkerhedsrækværk er en midlertidig sikring mod personfaldulykker og er ikke beregnet til optagelse af andre laster. systemet er nyudviklet og testet i h.t. den nye norm DIN EN Klasse A. Samtlige dele er varmforzinkede. Arbejdsvejledningen indeholder anvisninger på håndtering og forskriftsmæssig anvendelse af de viste produkter. De funktionstekniske anvisninger skal følges nøjes. Afvigende brug kan kræve en statisk kontrol. For sikkerhedsmæssig forsvarlig brug af vore produkter gælder i øvrigt Arbejdstilsynets regler. Der må kun anvendes ubeskadiget materiel. Beskadigede dele skal sorteres fra. Som reservedele ved reparation må der kun anvendes originaldele fra Hünnebeck. De i Montage- og brugsvejledningen viste tekniske detaljer og eksempler skal betragtes som vejledende og fritager ikke montøren resp. brugeren for at følge Arbejdstilsynets generelle regler. Der skal i hvert enkelt tilfælde tages hensyn til disse i forhold til de lokale forhold. De viste illustrationer skal forstås som eksempler. De er for at lette forståelsen af detaljerne ikke altid teknisk fuldstændige. Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af teknisk videreudvikling. Den nyeste udgave af denne Montage- og brugsvejledning kan hentes på internettet under eller kan bestilles på telefon Brug personlig faldsikring ved montagen! 2

3 4.0 Anvendelse Stolpe-SK Stolpen er rygraden i systemet. Den bruges som holder for rækværk af brædder, rør eller hegnet. Når stolpen stikkes ned i de forskellige beslag, sikres den automatisk mod løft med den indbyggede lås. Stolpen er varmforzinket ,4 Ø 0,9 16 -Fodlisteholder Denne tilbehørsdel til stolpen sikrer fodlisten. Fodlisteholderen kan eftermonteres uden at stolpen løftes ud af holderen ,7 15 -Boltfod Bruges til at fastgøre stolpen på en vandret overflade. Boltfoden fastgøres med den indbyggede Bolt M 16 i betondækket i et slaganker eller en insert ,1 26 -Trappekonsol Til montage af midlertidigt rækværk på trappeløb. Trappekonsolen fastgøres med en bolt M 12 i insert eller indboret anker, og gør det muligt at færdiggøre trappen, også f.eks. med udkragende terrazzoplader el.lign., før det endelige gelænder monteres ,0 69 -MZ-Tvinge En universel anvendelig holder til stolpen på bygningsdele som dækkanter, brystninger og tagkanter. MZ-Tvingen kan også monteres på træ- og ståldele og kan anvendes både horisontalt og vertikalt ,5 Ved at vende skydedelen opnås en spændvidde fra 1 til 47 cm. 3

4 3.0 Enkeltdele Betegnelse Varenummer Vægt kg/stk. Ø 0, Forskallingsbeslag Bruges som holder for stolpen på f.eks. vægge. Det gælder både pladsstøbte og betonelementvægge. Fastgørelsen sker med bolt M 16 eller ankerstang D&W 15 i indstøbte inserts. Forskallingsbeslaget anvendes som holder for kantbegrænsningen ved dækstøbning. Sømfanen gør det muligt at fastgøre kantbegrænsningen ,1 Ø 1,8 25 Ø 0,7 29 3,5 28 -HT-Beslag HT-Beslaget bruges til at fastgøre stolpen på H 20 trædragere. Samtidig bruges den til at støtte en kantbegrænsning ved dækstøbning. Kantbegrænsningen kan fastgøres gennem hullerne i sømfanen. Den enkle montage med hjælp af hammeren kan ske på både en vandret og en lodret trædrager (som f. eks. på en vægforskalling) , Hegn Alternativet til et rækværk med brædder. Hegnet, som har indbygget fodliste, er en komplet afskærmning, som hurtigt og fleksibelt monteres på stolperne. Hegnet er både varmforzinket og efterfølgende pulverlakeret ,6 10 -ST-Klemvinkel Bruges til ombygning af -MZ- Tvinge, så tvingen kan monteres på horisontale og vertikale ståldragere. Den normale skydedel på MZ-Tvingen skiftes ud med to -ST-Klemvinkler ,8 4

5 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe SK 5,7 Ø 0, Når låsestiften er kommet ned i modtagerrøret på holderen, kan betjeningsstiften slippes. (Der er ingen fare for klemte fingre, da betjeningsstiften altid er uden for modtagerrøret) Stolpen er rygraden i systemet. De 2 dobbelte gaffelbøjler bruges som holdere for enten bræddegelænder af 30x120 mm eller 50x100 mm planker eller -Hegn. Stolpen er udstyret med en løftesikring i form en låsestift, der låser stolpen ved montage. Stolpen er varmforzinket. -Stolpen skubbes så langt ind i modtagerrøret, at man kan høre klikket af låsestiften, der går i indgreb, og samtidig se den stikke ud af modtagerrøret. Kontroller ved trækprøve, at stolpen sidder fast. Låsestiftens funktion Kontroller! -Stolpen stikkes ned i holderen. Samtidig trykkes den øvre betjeningsstift ind, hvorved låsestiften går ind i stolpen. Klik -Stolpe Betjeningsstift Låsestift for eksempel i -Boltfod Vigtigt! Anvend aldrig -Stolper uden eller med beskadiget låsestift! 5

6 Håndliste Knæliste 4.0 Anvendelse 4.2 rækværk med planker Ved et rækværk med tredelt gelænder med planker er den maksimale afstand mellem -stolperne 2,25 m. Plankerne skal mindst være 30x120 mm, dog skal fodlisten være 150 mm høj. Anvendes planker 45x95 mm kan afstanden mellem stolperne øges til 2,40 m. Til fastholdelse af fodlisten monteres - Fodlistehoider. -Stolpe-SK max. 2,25 m Ø 0,9 16 -Fodlisteholder Fodliste -Fodlisteholder Sømhul -Fodlisteholder monteres på den allerede monterede stolpe med en enkel drejebevægelse Vigtigt! Hånd-, knæ- og fodliste skal sikres med stiksøm

7 4.0 Anvendelse 4.3 rækværk med hegn Ved anvendelse af -Hegn monteres stolperne med en maksimal afstand på 2,40 m. Hegnet danner et komplet rækværk, der opfylder alle krav i EN Klasse A. Hegnet giver en meget stærk sikkerhedsfølelse max. 2,40 m -Hegnet monteres over mindst to - Stolper. Afstanden kan vælges frit indtil maksimalt 2,40 m. Hegnet monteres let og problemløst. -Hegn -Stolpe Hegnet hænges ned over stolperne. Hegnet i sikret slutstilling. Hegnet skal støde ned til dækket. 7,5 cm trådafstand 7

8 4.0 Anvendelse 4.4 -Boltfod 15 Den indbyggede bolt M 16 i -Boltfod kan enten tilspændes med spidsen på lægtehammeren eller med nøgle eller skralde. 13 M16 2,5 Med brug af -Boltfod kan rækværket etableres på en vandret flade. Fastgørelsen i betonen (B 25) kan ske med et slaganker M 16, som f.eks. HILTI HKD M16. Følg leverandøranvisningen for slagankret. Dog skal følgende krav altid overholdes: Mindste kantafstand min = 227 mm Mindste dæktykkelse min = 130 mm Før tilspænding af bolten i -Boltfod, rettes denne ind til flugt med de andre! 25 mm S hv t * = 2,40 m ved anvendelse af -Hegn. Betonstyrke tjekkes. max. 2,25 m* d t = Borhuldybde = 70 mm d = Huldiameter = 20 mm hv = Slagankerlængde = 65 mm s = Iskruningsdybde = min. 18 mm - max. 28 mm Tilspændingsmoment 60 Nm Håndliste Knæliste Fodliste Anvendes anden forankringsmetode lægges følgende forudsætningere til grund for den statiske beregning: Horisontallast HK = 1,08 kn Moment MK = 0,67 knm Med γf = 1,50 fremkommer dermed beregningslasterne, som følger: HD = 1,08*gF = 1,62 kn MD = 0,67*γF= 1,00 knm -Boltfod 8

9 4.0 Anvendelse 4.5 -Trappekonsol -Trappenkonsol bruges til etablering af midlertidigt rækværk på trappeløb. Konsollen er udformet således, at man uhindret kan arbejde på trappen med f.eks.belægning eller pudsning, samtidig med at sikkerheden opretholdes under råhusbyggeriet. 26 Bolt M12 Længde min. 75 mm Dübel > 5 cm Montagen af -Trappenkonsol sker på siden af trappevangen. Trappekonsollen fastgøres med en bolt M 12 i insert eller indboret anker. Den karakteristiske trækbelastning i ankret (svarende til den tilladelige trækkraft) ved overholdelse af de angivne kantafstande, andrager: Efter montering af ankret føres -Trappekonsol ned over den idrejede bolt M 12, rettes op og fastspændes ved at bolten spændes til. NK = 5,70 kn (3,20 kn*) *= indv. i bygningen uden vindbelastning. Med gf = 1,50 fås følgende beregnede laster: ND = 8,60 kn (4,80 kn*) *= indv. i bygningen uden vindbelastning. Der skal vælges inserts eller ankre med tilladelig last passende til den aktuelle betonstyrke og de aktuelle kantafstande. > 12 cm Rækværket gøres færdigt ved montage af -Stolper og planker som hånd- og knæliste. max. 2,25 m Håndliste > 14 cm > 12 cm Knæliste Bolt M12 9

10 4.0 Anvendelse 4.6 -MZ-Tvinge -MZ-Tvinge er en tvinge til montage af stolper. Tvingen kan monteres såvel horisontalt som vertikalt. Med en klemvidde fra 1 cm til 47 cm kan den spænde over mange forskellige bygningsdele, som f.eks. dækkanter, brystninger, opkanter osv. 23 til 47 Position B Position A max. 2,25 m 1 til 25 Håndliste Knæliste Muligheden for at vende skydedelen betyder, at - MZ-Tvinge har en meget stor spændvidde. Position A spænder over 1 cm til 25 cm Position B spænder over 23 cm til 47 cm Fodliste Justering sker med det robuste grovgevind og den letløbende slagmøtrik, som tilspændes og løsnes med hammeren. Protecto-MZ-Tvinge -MZ-Tvinge skydes ind over bygningsdelen (dækkant, brystning osv.). -MZ-Tvinge spændes fast ved tilspænding af møtrikken. Stram til med hammer. -Stolpen skydes efter tilspændingen ind i -MZ-Tvingen. -MZ-Tvingen skal altid skubbes helt ind til anslag. 10

11 max. 2,25 m Håndliste 4.0 Anvendelse 4.6 Protecto-MZ-Tvinge 16 Her anvendes -MZ-Tvinge på en brystning sammen med -Stolper og plankegelænder Knæliste -MZ-Tvinge -Stolper må kun monteres oppefra. Nedhængende stolper er ikke tilladt. 11

12 4.0 Anvendelse 4.7 -Forskallingsbeslag -Forskallingsbeslag bruges som holder for Ø 7 stolperne på betonvægge og bjælker, samt som afsværtning af kantbegrænsningen ved støbning af betondækket. 3,5 Fastgørelsen sker med en bolt M 16 eller en D&W 15 ankerstang * = 2,40 m ved anvendelse af -Hegn. Ø 1,8 max. 2,25 m* 25 Håndliste Afstanden a bestemmes ud fra dæktykkelsen og den tilladelige belastning på den valgte ankermetode. Knæliste Den i forankringen maksimalt virkende karakteristiske trækkraft NK [kn] bliver: Dæktykkelse Afstand a mellem forskallingsbeslag d (cm) 0,5 m 1,0 m - Forskallingsbeslag a d 20 cm 25 cm 30 cm 5,90 kn (0,50 kn) 5,90 kn 5,90 kn (0,85 kn) 6,60 kn 6,15 kn (1,25 kn) 7,40 kn Beregningslasterne bliver: (1,00 kn) (1,70 kn) (2,50 kn) γf. NK med gf = 1,50 Søm Kantbegrænsningen kan fastholdes med søm eller skruer gennem forskallingsbeslagets sømfane. 20 cm 8,85 kn (0,75 kn) 8,85 kn (1,50 kn) 25 cm 8,85 kn 30 cm 9,25 kn (1,28 kn) 9,90 kn (2,55 kn) (1,88 kn) 11,10 kn (3,75 kn) (...) Værdier i parantes gælder for forskallingsbeslag uden stolper. 1. -Forskallingsbeslag monteres på bygningsdelen. 3. Kantbegrænsningen monteres. > 1,00 m Indstøbt insert min.15 cm max.20 cm 2. -Stolpen skydes ind til låsestiften går i indgreb, og rækværket gøres færdigt. 4. Dækket støbes. 12

13 Knæliste 4.0 Anvendelse 4.8 -HT-Beslag Ø 0,7 -HT-Beslag er en stolpeholder, der er specielt beregnet til montage på normale forskallings-trædragere med kropshøjder på 20 cm resp. 24 cm. -HT-Beslaget gør det muligt at afsværte kantbegrænsningen på et udkragende betondæk samtidig med, at der etableres den fornødne faldsikring Ved dæktykkelse t < 35 cm = 2,00 m Ved dæktykkelse t < 42 cm = 1,50 m -Stolpe Kantbegrænsning eller fodliste skal fastgøres med min. 2 søm eller skruer! Håndliste -Stolpen til rækværket skydes ind til låsestiften går i indgreb. Kantbegrænsning til dækstøbning -HT-Beslag t Mål A = 8 cm Mål B = 4 til 6cm B -HT-Beslaget kan også monteres på lodret stående trædragere. Det er dermed muligt på en vægforskalling at montere et modstående gelænder som faldsikring under udstøbningen af væggen. A -Stolpe Kontroller! Møtrik Kontroller at klemvingen er drejet på plads, så den har fuldt greb! Klemvinge Ved tilspænding af møtrikken med hammeren fastspændes -HT-Beslaget på trædragerens overflange. Støbeplatform -HT-Beslag 13

14 4.9 -ST-Klemtvinge Bruges ved etablering af faldsikring på stålkonstruktioner (f.eks. ved hal- og brobyggeri). -ST-Klemtvinge bruger samme spindeldel som -MZ-Tvinge og danner, suppleret med 2 klemvinkler, en fleksibel og sikker klemtvinge til flangerne på ståldragere. Ved at dreje -ST-Klemtvingens to klemvinkler 90 er det også muligt at gøre tvingen fast på lodret stående ståldragere.. Mulig flangebredde = min. 120 mm max. 300 mm Flangetykkelse max. 40 mm De to klemvinkler monteres som vist efter at -MZ- Tvingens skydedel er fjernet. Udformningen af faldsikringen må tilpasses de aktuelle forhold. Sikkerhedsanvisningerne på side 2, denne vejlednings øvrige anvisninger samt Arbejdstilsynets gældende AT-Meddelelser og forordninger skal følges. -ST-Klemtvinge 129 cm Her vises fastspændingen på horisontal ståldrager. Klemvinklerne griber omkring ståldragerens underflange, så overflangen er frit tilgængelig. Underkant flange 14

15 5.0 Oversigt enkeltdele -Hegn Varenr Stolpe Varenr HT-Beslag Varenr Trappekonsol Varenr Fodlisteholder Varenr Forskallingsbeslag Varenr Boltfod Varenr MZ-Tvinge Varenr ST-Klemvinkel Varenr

16 Harsco Infrastructure Danmark A/S Hovedkontor / Head Office: Lucernemarken 9 DK-3520 Farum Denmark Telefon: Telefax: Afdeling / Branch Office: Irlandsvej 2 DK-8450 Hammel Denmark Telefon: Telefax: SJ

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

April 2008. Brochure

April 2008. Brochure April 2008 Brochure Indholdsfortegnelse: Side nr. Tekniske data... 3 Den fleksible vægforskalling... 4 Lette og stabile formrammer - mangeartede indsatsmuligheder... 5 Storforme = få spændesteder... 6

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

"Den lille blå" www.expandet.dk

Den lille blå www.expandet.dk "Den lille blå" www.expandet.dk Velkoen til Den lille blå - Expandets montage guide Ny udgave 2011 Med denne guide i hånden er det enkelt at vælge den rigtige befæstigelse og dermed løse montageopgaverne.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Følg monteringsvejledningen 08/2011. Bjerganker 15,0. Art.nr. 581120000

Følg monteringsvejledningen 08/2011. Bjerganker 15,0. Art.nr. 581120000 08/2011 Følg monteringsvejledningen 999415008 da jerganker 15,0 rt.nr. 581120000 Produktbeskrivelse jerganker 15,0 bruges til ensidet forskallingsforankring i beton. et er principielt forbudt at genanvende

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Rækværk, ankerpunkter og stålkabler

Rækværk, ankerpunkter og stålkabler Rækværk, ankerpunkter og stålkabler Arbejd sikkert i højder med XSPlatforms At arbejde i højder er risikabelt, men man vænner sig til det. I relativt små højder føler folk sig rimeligt trygge og undervurderer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Godkendelser Børn under 135 cm skal være

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere