Computere og Netværk (dcomnet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computere og Netværk (dcomnet)"

Transkript

1 Computere og Netværk (dcomnet) Jens Kargaard Madsen Jens Bennedsen dcomnet 1

2 Computere og netværk Beskrivelse At give den studerende kendskab til computere og netværks opbygning og virkemåde. Herunder hvorledes en computer kan opfattes som niveauer af abstrakte maskiner realiseret i hardware og software [...] Læringsmål Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne: forklare opbygningen af computere som niveauer af virtuelle maskiner, beskrive formål, opbygning og begreber på de enkelte niveauer, anvende begreber og programmere på de enkelte niveauer. forklare opbygningen af større og mindre netværk af computere. dcomnet 2

3 Undervisningsmateriale Andrew S. Tanenbaum Structured Computer Organisation (SCO) 5. udgave, Prentice-Hall, 2005 Derudover kapitler fra bog omkring TCP/IP netværk. Noter, vejledninger og ugesedler hentes via www-siderne. dcomnet 3

4 Øvelser Hold DA1, Fredag 12-16, Stibitz-113 Hold DA2, Mandag 8-12, Stibitz-123 Hold DA3, Mandag 8-12, Stibitz-113 Hold DA4, Onsdag 14-18, Stibitz-123 Hold DA5, Torsdag 8-12, Stibitz-123 Hold DA6, Torsdag 14-18, Stibitz-113 Hold DA7, Onsdag 14-18, Stibitz-113 Hold IT1, Torsdag 11-15, Stibitz-123 Hold IT2, Onsdag 8-12, Stibitz-123 Holdbytte kun muligt hvis man har en at bytte med! Nogle af jer er ikke sat på et hold af studiekontoret. Mød op på det hold der passer jer bedst. dcomnet 4

5 Ugesedler og opgaver Ugeseddel offentliggøres på hjemmesiden senest mandag eftermiddag: Læsestof for fredagens forelæsning Opgaver til øvelser i den efterfølgende uge Der trykkes ikke ugesedler: Tavle- og diskussionsopgaver Ugeopgaver Ugeopgaver er obligatoriske og skal laves i grupper. Dan grupper af 2-3 personer senest ved første øvelsesgang. Grupper er faste og kan ikke gå på tværs af øvelseshold. dcomnet 5

6 Eksamen Kræver at samtlige seks ugeopgaver er afleveret. Eksamen er multiple choice eksamen (og derved skriftlig) og uden forberedelsestid. Eksamen varer 60 minutter. Selvom det er MC er det IKKE en test af fakta dcomnet 6

7 Eksempel på eksamensspørgsmål dcomnet 7

8 Eksamen - vurdering Karakteren gives efter 7-skalaen og eksamen er med ekstern censur. Karakteren bestemmes af to komponenter: Der udbydes hver uge en ugeopgave, der skal afleveres inden den fastsatte tidsfrist (seks i alt). Den bedømmes med op til 10 point (for en fuldstændig, kreativ, gennemarbejdet, afprøvet, korrekt, og veldokumenteret besvarelse). Besvarelserne udarbejdes i grupper på 2-3 studerende og alle medlemmer af gruppen modtager det samme antal point. Ugeopgaverne skal afleveres til den fastsatte deadline og der er ikke mulighed for genaflevering. Det er ikke tilladt at samarbejde med andre grupper om disse opgaver. Alle ugeopgaverne kan tilsammen give 60 point. Efter kurset afholdes en individuel multiple choice prøve af en times varighed uden forberedelse. Besvarelsen bedømmes på en skala fra 0% til 100%, der vægtes til 60 point. Pensum til denne prøve er slides, noter og de angivne afsnit af bogen. Til eksamen må bogen medtages. Noter og slides må medtages på papir, da computer eller andet elektronisk ikke må anvendes. Det er et krav, at der er opnået mindst 30 point for ugeopgaverne og 30 point i den individuelle multiple choice for at bestå kurset (dvs. mindst karakteren 02). Den endelige karakter gives med en ligelig vægt fra ugeopgaverne og multiple choice eksamen under forudsætning af 3. dcomnet 8

9 dcomnet 9

10 Computere og netværk Beskrivelse At give den studerende kendskab til computere og netværks opbygning og virkemåde. Herunder hvorledes en computer kan opfattes som niveauer af abstrakte maskiner realiseret i hardware og software [...] Læringsmål Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne: forklare opbygningen af computere som niveauer af virtuelle maskiner, beskrive formål, opbygning og begreber på de enkelte niveauer, anvende begreber og programmere på de enkelte niveauer. forklare opbygningen af større og mindre netværk af computere. dcomnet 10

11 Rigtige maskiner transistorer 1948 integrerede kredsløb, 1958 Difference,Analytical Engine, Babbage, 1834 ENIAC, Mauchley, Eckert, 1946 PDP-1, DEC, 1960 PDP-11, DEC, 1970 VLSI, 1980 IBM PC, 1981 dcomnet 11

12 Typisk opbygning von Neumann maskinarkitektur: First Draft of a Report on the EDVAC, John von Neumann, 1946 Maskiner Afvikle programmer gemt i lageret/hukommelsen. Programmer skrives i et programmeringssprog dcomnet 12

13 Virtuelle / Abstrakte Maskiner En (virtuel) maskine definerer instruktioner og datatyper. En virtuel maskine kan programmeres som en fysisk maskine. dcomnet 13

14 Fornuftige spørgsmål om en maskine 1. Hvad skal maskinen bruges til? 2. Hvordan programmeres maskinen? 3. Hvordan er maskinen opbygget? I dcomnet vil vi undersøge de forskellige niveauer udfra disse spørgsmål, fokus afhænger af niveau... dcomnet 14

15 Niveau 5: Højniveausprog dcomnet 15

16 Niveau 5: Højniveausprog Java, C, C++, Pascal, SQL, Algol-60, Fortran,... Begreber variabler, typer, værdier,.. tildelingssætninger, if-then-else, while,.. procedurer, funktioner, klasser, objekter,... Programmet er statisk, mens udførelsen er dynamisk k = 6 - i j; værdier gemmes i variabler som ændres under udførelsen. dcomnet 16

17 Eksempel - Towers of Hanoi Problem: Flyt n skiver fra pind 1 til 3... Algoritme: - flyt n-1 skiver fra pind 1 til 2 - flyt 1 skive fra pind 1 til 3 - flyt n-1 skiver fra pind 2 til 3 dcomnet 17

18 Eksempel - Towers of Hanoi C kode /* towers.c */ #include <stdio.h> void towers(int n, int i, int j) { int k; Java kode /* Towers.java */ public class Towers { public static void towers(int n, int i, int j) { int k; } if (n == 1) printf ("Move a disk from %d to %d\n", i, j); else { k = 6 - i - j; towers(n-1, i, k); towers(1, i, j); towers(n-1, k, j); } int main(int argc, char *argv[]) { towers(3, 1, 3); } } if (n == 1) System.out.println ("Move a disk from " + i + " to " + j); else { k = 6 - i - j; towers(n-1, i, k); towers(1, i, j); towers(n-1, k, j); } } public static void main(string[] args) { towers(3, 1, 3); } dcomnet 18

19 Eksempel - Towers of Hanoi (2) Java kode v.2 Java kode v.3 /* Towers.java */public class Towers { public static void towers(int n_, int n, int n ) { int n ; if (n_ == 1)System.out.println("Move a disk from " + n + " to " + n ); else { n = 6 - n - n ; towers(n_-1, n, n ); towers(1, n, n ); towers(n_-1, n, n ); } } public static void main(string[] args) { towers(3, 1, 3); } } /* Towers.java */ public class Towers { { public static void towers(int n, int from, int to) int via; if (n == 1) System.out.println ("Move a disk from " + from + " to " + to); else { via = 6 - from - to; towers(n-1, from, via);//one disc left on from towers(1, from, to); //move the one disc towers(n-1, via, to); //move the rest } } } public static void main(string[] args) { towers(3, 1, 3); } dcomnet 19

20 Niveau 4: Symbolsk maskinsprog dcomnet 20

21 Niveau 4: Symbolsk maskinsprog Højniveausprog oversættes til symbolsk maskinsprog gcc -S towers.c javac towers.java; javap -c towers > towers.code Begreber ordrenavne movl $6,%edx registernavne %edx, %eax, %ebp, %esp etiketter (labels).towers,.l3: operander $-4, 16(%ebp) direktiver.string Move... dcomnet 21

22 towers.s (Pentium).section.rodata.LC0:.string "Move a disk from %d to %d\n".text.align 4.globl towers.type towers: pushl %ebp movl %esp,%ebp subl $24,%esp cmpl $1,8(%ebp) jne.l3 addl $-4,%esp movl 16(%ebp),%eax pushl %eax [ ].L3: movl $6,%edx movl %edx,%eax subl 16(%ebp),%eax movl %eax,%edx subl 12(%ebp),%edx movl %edx,-4(%ebp) addl $-4,%esp movl -4(%ebp),%eax pushl %eax movl 12(%ebp),%eax pushl %eax movl 8(%ebp),%eax decl %eax pushl %eax call towers addl $16,%esp addl $-4,%esp [ ] dcomnet 22

23 Pentium ordrer.l3: movl $6,%edx movl %edx,%eax subl 16(%ebp),%eax movl %eax,%edx subl 12(%ebp),%edx movl %edx,-4(%ebp) [ ] Sammenligning af Intel og AT&T syntax: ks/library/l-gas-nasm.html dcomnet 23

24 Pentium Registre Værdier kan lagres i registre (register maskine). k = 6 - i j; movl $6,%edx movl %edx,%eax subl 16(%ebp),%eax movl %eax,%edx subl 12(%ebp),%edx movl %edx,-4(%ebp) dcomnet 24

25 Pentium Stak Værdier kan lagres også på stakken... k = 6 - i j; movl $6,%edx movl %edx,%eax subl 16(%ebp),%eax movl %eax,%edx subl 12(%ebp),%edx movl %edx,-4(%ebp) Hver instans af towers har sin eget stakafsnit (stack frame) som udpeges af ebp registret. dcomnet 25

26 towers.code (JVM) Method void towers(int, int, int) 0 iload_0 1 iconst_1 2 if_icmpne 42 5 getstatic #2 8 new #3 11 dup [ ] 29 iload_2 30 invokevirtual #7 33 invokevirtual #9 36 invokevirtual #10 39 goto bipush 6 44 iload_1 45 isub 46 iload_2 47 isub 48 istore_3 49 iload_0 50 iconst_1 51 isub 52 iload_1 53 iload_3 [ ] dcomnet 26

27 JVM ordrer 42 bipush 6 44 iload_1 45 isub 46 iload_2 47 isub 48 istore_3 dcomnet 27

28 JVM Stak JVM giver kun mulighed for at lagre værdier på en stak k = 6 - i j; bipush 6 // 6,... iload_1 // i,6,... isub // 6-i,... iload_2 // j,6-i,... isub // 6-i-j,... istore_3 //... dcomnet 28

29 IJVM Simplificering Java s Virtuelle Maskine (JVM): Senere vil vi behandle Pentium IA-32 markinarkitekturen. dcomnet 29

30 Niveau 2: Maskinniveau (ISA) dcomnet 30

31 Niveau 2: Maskinniveau (ISA) Programmer i symbolsk maskinsprog oversættes til absolut maskinkode. von Neumann arkitektur Program lagres som en sekvens af bitmønstre (absolut maskinkode). Begreber lager, lagerceller, registre, ordrer, ordreformat,... dcomnet 31

32 Pentium ordreformat movl $6,%edx dcomnet 32

33 JVM / IJVM ordreformat bipush 6 svarer til = 0x10 0x06 dcomnet 33

34 Udførelse af maskinordrer Via fetch-decode-execute cycle: En aritmetisk/logisk enhed styres af en kontrolenhed... En program counter udpeger den aktuelle ordre i lageret... Typisk via et mikroprogram, der fortolker den aktuelle ordre... dcomnet 34

35 Niveau 1: Mikroarkitektur niveau dcomnet 35

36 Niveau 1: Mic-1 Mikroarkitektur Fortolkning af maskininstruktioner: Begreber Busser, registre, dataoverførsel, kontrollager, mikroordrer, clock cykler, fetch-decode-execute, dcomnet 36

37 Mikroprogrammer 0x64 isub pop two words from stack; push their difference: bipush 20 // 20,... bipush 12 // 12,20,... isub // 8,... Main1... isub1 isub2 isub3 PC=PC+1; fetch; goto (MBR) MAR=SP=SP-1; rd H=TOS MDR=TOS=MDR-H; wr; goto Main1 dcomnet 37

38 Niveau 0: Digitale niveau dcomnet 38

39 Niveau 0: Det Digital Niveau Begreber Porte (gates), kombinatoriske kredsløb, lagerkredse, bit, digitale værdier,... dcomnet 39

40 Kombinatoriske kredsløb og lagre 8-bit ALU 1-bit ALU Clocked D-latch dcomnet 40

41 Computere og netværk dcomnet 41

42 TCP/IP Protokolstakken dcomnet 42

43 ? dcomnet 43

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet)

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) Efterår 2009 1 Simpel aritmetik på maskinniveau I SCO, appendix A, er det beskrevet, hvordan man adderer ikke-negative heltal

Læs mere

DATALOGI 1E. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001. 1 60 min. 2 60 min. 3 60 min. 4 60 min.

DATALOGI 1E. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001. 1 60 min. 2 60 min. 3 60 min. 4 60 min. Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen, og hver opgaves besvarelse

Læs mere

Teknologi historie Datateknologi, Hardware og software

Teknologi historie Datateknologi, Hardware og software Teknologi historie Datateknologi, Hardware og software Følgende fremstilling er delvis baseret på Dr. Paul E. Dunne s forelæsningsnotater. Notaterne findes på http://www.csc.liv.ac.uk/~ped/teachadmin/histsci/content.html

Læs mere

Obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen

Obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen Obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 Dette er den del af studieordningen, der beskriver de obligatoriske kurser 2004 2005. Indhold 1 Beskrivelser 2 2

Læs mere

DM502. Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/

DM502. Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/ DM502 Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/ 1 DM502 Bog, ugesedler og noter De første øvelser Let for nogen, svært for andre Kom til øvelserne! Lav opgaverne!

Læs mere

Regularitet og Automater

Regularitet og Automater Plan dregaut 2007 Regularitet og Automater Hvad er Regularitet og Automater? Praktiske oplysninger om kurset Ugens emner Introduktion til ugens opgaver 2 Regularitet og Automater Formål med kurset: at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

Linux - Friheden til at programmere i C

Linux - Friheden til at programmere i C Linux - Friheden til at programmere i C Programmering med GNU/Linux Version 2.0.20041104-06/07-2006 Donald J. Axel SSLUG, Skåne Sjælland Linux User Group Linux - Friheden til at programmere i C: Programmering

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

Seminar 1 Regularitet og Automater 28/1-2012

Seminar 1 Regularitet og Automater 28/1-2012 Seminar 1 Regularitet og Automater 28/1-2012 Jesper Gulmann Henriksen jgh@wincubate.net Agenda Introduktion Hvad er Regularitet og Automater? Praktiske Oplysninger om Kurset Regulære Udtryk + Øvelser Induktion

Læs mere

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT VED SYDDANSK UNIVERSITET i IT-VEST SAMARBEJDET 1. august 201 Studieordningen er godkendt 2. juni 201 af Studienævn for Masteruddannelserne på Samfundsog

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2 Undervisningen, H2 Hovedforløb 2 10 ugers varighed Netværk semester 3 Operativsystemer infrastruktur Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde Produktudvikling,

Læs mere

FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering

FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering Nils Andersen juli 2005 (revideret juli 2006) Datalogisk Institut Københavns Universitet Redaktion: c Nils Andersen 2006 ISSN 0108-3708 Forord Disse noter

Læs mere

Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10

Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10 Digital fler-bruger telefonsvarer P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10 School of: Electrical engineering Fredrik Bajers Vej 7 9220 Aalborg Øst Phone:

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010

1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010 1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010 1. Speed- dating : Udarbejdelse af mindmap Instruktion: Placér 14 stole på indersiden af hesteskoen og 14 stole på ydersiden af hesteskoen.

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 Find vej Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 TITEL Find vej PROJEKTPERIODE Dat1 2. September - 21. December 2004 PROJEKTGRUPPE D109A GRUPPEMEDLEMMER Morten Dahl Uffe Sørensen Martin Clemmensen

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere