FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD Årsrapport

2 Forskningsrådet Sygehus Syd 2 ÅRSRAPPORT

3 Forskningsrådet Sygehus Syd Indholdsfortegelse Indholdsfortegelse... 3 Forord... 5 FBE Anæstesi, Næstved Sygehus FBE Sygehusapotek... 7 FBE Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Nykøbing F. sygehus... 8 FBE Geriatrisk afdeling, Næstved Sygehus og Nykøbing F. Sygehus... 8 FBE Kirurgi... 9 FBE Klinisk Biokemi... 9 FBE Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Region Sjælland FBE Klinisk Patologi...16 FBE Medicin...20 FBE Neurologi...23 FBE Nuklearmedicinsk Afdeling FBE Onkologi...25 FBE Pædiatri...26 FBE Rehabilitering / Fysio- og Ergoterapi...29 FBE Røntgenafdelingen, Næstved Sygehus...30 FBE Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling...30 FBE Øre-næse-hals afdelingen...31 ÅRSRAPPORT 3

4 Forskningsrådet Sygehus Syd 4 ÅRSRAPPORT

5 Forskningsrådet Sygehus Syd Forord Sundhedsvidenskabelig forskning og Sundhedstjenesteforskning burde være en helt naturlig del af arbejdet på ethvert sygehus. Formålet med at drive forskning i sundhedsvæsenet er at sikre den nødvendige faglige udvikling, og gennem egne og andres forskningsresultater at medvirke til at sikre den bedst mulige behandling af vores patienter. For ikke at sakke agterud i forhold til de lande vi sædvanligvis sammenligner os med, skal vi implementere nye diagnostiske muligheder og terapeutiske tiltag umiddelbart efter, at der er videnskabelig evidens for, at der er tale om en forbedring. I Danmark er der i flere undersøgelser påvist betydelig forsinkelse før nye behandlinger iværksættes. Denne træghed kan skyldes mange forskellige forhold, men den første forudsætning for at iværksætte videnskabeligt velfunderede nye tiltag er naturligvis, at man er en del af den verden, der driver videnskaben. Sygehus Syd har i samarbejde med Københavns Universitet ansat 2 kliniske forskningslektorer, som arbejder i klinikken i halvdelen af arbejdstiden og med forskning og vejledning i den anden halvdel. Endvidere har sygehuset p.t. ansat 4 Ph.d. studerende. Planerne for Sygehus Syd i 2008 omfatter ansættelse af yderligere en klinisk forskningslektor og et antal Ph.d. studerende. Sygehus Syd har i tilført forskningsområdet ca. 4 mio. kr. og midlerne er blevet anvendt til lønninger og indkøb af apparatur til særlige forskningsformål. Forskningsrådet har haft til opgave at indstille til sygehusledelsen, hvorledes de økonomiske midler kan anvendes. Forskningen har fået bedre kår gennem de sidste par år og Sygehusledelsens klare økonomiske satsning vil i løbet af nogle år kunne aflæses på tykkelsen af årsrapporten; men det tager tid at opbygge forskningsmiljøer og forskerskoler. Arbejdet er i gang, men det er en forudsætning, at vi kan rekruttere de nysgerrige medarbejdere og give dem rammerne for at gennemføre forskningsprojekterne. Det er også en forudsætning, at mere seniore medarbejdere kan og vil løfte vejlederopgaven - en opgave som alle, der har arbejdet med forskning i deres karriere, bør være med til at løfte. Forskningsrådet ønsker også at satse på tværfaglige projekter, således at alle medarbejdere får et engagement i sygehusets forskningsopgaver. Forskningsstrategien for Region Sjællands sundhedsvæsen forventes at blive udarbejdet i 2008 og det betyder også, at sygehusenes medarbejdere bliver inddraget i udmøntningen af strategien. Fastlæggelse af en overordnet forskningsstrategi må imidlertid ikke betyde, at mindre og/eller nyigangsatte projekter boblerne drukner eller må indstilles. De første skridt til oprettelse af en Forskningsenhed blev taget i. Enhedens opgaver er, som stabsfunktion til Sygehusledelsen, at facilitere forskningen i hele Sygehus Syd. Steen Boesby Formand for Forskningsrådet ÅRSRAPPORT 5

6 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Anæstesi, Næstved Sygehus FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Vision: I anæstesiafdelingen er forskning en integreret del af den kliniske hverdag. Forskning varetages på alle planer dog med særlig fokus på kvalitetssikring og udvikling. Mål: Alle nye læger tilbydes deltagelse i forskningsprojekter. Der er altid pågående projekter på både ITA og anæstesiafsnittet. Der etableres en kultur i afdelingen, hvor videngenerering sikres optimale vilkår for udvikling. Midler: Forskning indarbejdes som en integreret del af afdelingens ydelser og er beskrevet i afdelingens driftsaftale. Forskningsenheden understøtter og faciliterer forskningsindsatsen i afdelingen. Etablering: Det forventes, at forskningsnetværk styrkes og dannes via etablering af et multidisciplinært forum med kontinuerlig udveksling af informationer om planlagte og pågående forskningsaktiviteter. 6 ÅRSRAPPORT

7 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Sygehusapotek FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Sygehusapotekerne har på landsplan udarbejdet fælles visioner, heraf Sygehusapotekerne er aktive inden for forskning. Sygehusapoteket på Sygehus Syd deltager i udviklings- og kvalitetssikringsprojekter. Sygehusapoteket vil meget gerne med i fremtidige udviklings/forskningsprojekter, som kan belyse værdien af klinisk farmaci. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Gitte Nielsen Forskningsprojekter Pilotprojekt OPUS Medicin uddata og observationsstudier. Nielsen G, Lindenskov Carlsen T, Larsen J, Holm, CC. Mulighederne i udtræk af statistik på ordinationer i OPUS Medicin er undersøgt i samarbejde med IT. Arbejdsgange efter indførsel af OPUS Medicin er undersøgt på udvalgte afsnit i FBE Medicin og FBE Ortopædkirurgi og sammenlignet med tidligere undersøgelser. Pilotprojektet er startet sommer 2006 og afsluttet sommer. Evaluering af røde morfin dråber til behandling af dyspnø hos lungecancerpatienter. Klinisk ansvarlige investigatorer for projektet er Asbjørn Høegholm (investigator) og Marianne Vind (co-investigator) Medicinsk afdeling, Sygehus Syd. Sygehusapoteket har stillet farmaceut Henrik Thomsen (indtil oktober ) og farmaceut Mie Dyrholm (fra november ) til rådighed for farmaceutisk rådgivning. Dette har omfattet udarbejdelse af afsnit i protokollen omhandlende de anvendte lægemiddelstoffer samt forsøgsdesign. Derudover også formulering af de lægemidler, der indgår i forsøget samt fremskaffelse af disse. Projektet er startet i 2006 og er marts 2008 i gang. Posterpræsentationer 12th. Congress of the European Association of Hospital Pharmacists; Infusion Pumps in Hospital of Storstroem County. Nielsen G. Dag Forskningens Dag ; Evaluering af røde morfin dråber ved behandling af dyspnø hos lungecancerpatienter Vind M, Thomsen H. ÅRSRAPPORT 7

8 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Nykøbing F. sygehus EpiCOH`s konference i oktober. Deltagelse i internationale møder/seminarer FBE Geriatrisk afdeling, Næstved Sygehus og Nykøbing F. Sygehus FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Påbegynde etablering af forskningsmiljø på basisniveau. Journalclub x 1/ måned. En kasuistik fra hver geografi. Deltagelse i EUGMS kongres efteråret Afholdte forskningsrelevante kurser og gennemførte undervisnings- og/eller vejledningsopgaver Overlæge Per Dyhr har undervist læger under uddannelse til speciallæger i geriatri i svimmelhed. Forskningsrelevante teknologier Faldambulatoriets udrednings- og behandlingskoncept skønnes at have forskningsmæssigt potentiale. Den landsdækkende geriatriske database. Patientmateriale og databaser 8 ÅRSRAPPORT

9 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Kirurgi Publikationer i S. Boesby: Acute Cholecystitis: A surgical challenge. Scand. J. Gastroent. ;42: FBE Klinisk Biokemi FBE ens satsningsområder/ forskningsstrategi Afdelingens forskningsstrategi er gennem netværksdannelse med andre forskningsgrupper, at udvikle analyseplatforme til udredning af komplicerede kliniske problemstillinger. Derfor har afdelingen etableret en forsknings- og udviklingsgruppe (F&U) med henblik på at udvikle nye analyser til brug i rutine og forskning samt til gennemførelse af forskningsprojekter. Målet er at understøtte forskningen i Sygehus Syd med et bredt repertoire af avancerede teknikker. Klinisk biokemisk afdelings forskningsmæssige kompetencer ligger primært inden for de molekylærgenetiske, massespektrometriske og flowcytometriske teknikker (se afsnittet: Forskningsrelevante teknologier). Forskningsmiljøer er etableret indenfor mitokondriefunktion, thyreoideafunktion, diabetes og fedme, anti-koagulationsbehandling, jern-metabolisme og malabsorptionssygdomme. Ph.D. studerende, post doc., specialestuderende, skolarstipendiater m.v. får teknisk vejledning og undervisning i laboratorieteknikkerne samt hjælp ved etablering af analyserne. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Palle Pedersen ,5 1 Arne Bremmelgaard Christina Ellervik Jacob Larsen# - - Pal B. Szecsi - TAP - 2,5 Total Ansat den 1. december # Ansat ved FBE Patologi efter 1. februar ÅRSRAPPORT 9

10 Forskningsrådet Sygehus Syd Forskningsprojekter Jern omsætning og inflammation: Serum Hepcidin og dens relation til jern- og HFE genotype status blandt danske mænd. Palle Pedersen #, Jacob Larsen, Dominic Therrien #, Nils Milman #. # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd. Cytokinprofilering af individer med hæmokromatose, brug af cytometric bead assay. Palle Pedersen #, Jacob Larsen #, Dominic Therrien # # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd Cytokinprofilering af individer med akut pankreatitis, ved brug af cytometric bead assay. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, Lena Truelsson, K Borch # FBE Klinisk biokemi,, FBE Patologi, Sygehus Syd, Linköping Cytokiner i gastritisvæv. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, K Borch # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd, Linköping. Cytokiner i seranom efter brystkirurgi. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, C Axelsson. # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd. Mitokondrieforskningsenheden: ADIPMITO: Undersøgelse af mitochondriefunktionen hos overvægtige børn og unge og dennes betydning for udvikling af henholdsvis fedme og type 2 diabetes. Line Wilms, Jan Kvetny, Palle Pedersen #, Jacob Larsen, FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi HYSTOP: Etablering af referenceområder for mitokondriefunktionen i forskelligt væv. Line Wilms, Jan Kvetny, Palle Pedersen #, Jacob Larsen, FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. THYROP: Mitokondriefunktionen hos patienter med let nedsat stofskifte i relation til forebyggende behandling for hjertekarsygdomme. Jan Kvetny, Erik Larsen Δ, Line Wilms, Palle Pedersen #, Jacob Larsen, FBE Medicin, Δ FBE Kirurgi, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. MITOTHYR: Celleforsøg for at belyse hvilke hormonelle mekanismer der styrer mitokondriefunktionen i relation til nye behandlingsprincipper. Tobias Bomholt #, Jan Kvetny, Palle Pedersen #, Jacob Larsen, FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd. Cancerforskning: Detektion af TS, MTHFR, DPD mutationer i blod, normal væv, tumor væv fra biopsier fra patienter med CRC. Michael Holmsgaard Kristensen, Palle Pedersen #, Johannes Mejer FBE Patologi, # FBE Klinisk biokemi, FBE Onkologi. Måling af metabolitter af 5-FU hos patienter med cardiotoxicitet efter indgivelse af kemoterapi. Michael Holmsgaard Kristensen, Palle Pedersen #, Johannes Mejer FBE Patologi, # FBE Klinisk biokemi, FBE Onkologi. 10 ÅRSRAPPORT

11 Forskningsrådet Sygehus Syd AK-Skole: Livskvalitet hos patienter uddannet til selvstyret Antikoagulations-behandling. Rikke Steensgaard, Erik Lykke Mortensen, Michael Hasenkam*, Jørn Dalsgaard Nielsen*, Edith Norgaard #, Arne Bremmelgaard # og Palle Pedersen #. Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, AK-centret, Skejby Universitetshospital, * Trombosecentret, Gentofte Hospital, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd - Næstved. Marevanbehandling og effekten af hyppigt forekommende gen varianter. Arne Bremmelgaard #, Christina Ellervik # og Palle Pedersen # # FBE Klinisk biokemi. Publikationer i Elsass P, Pedersen P, Husum K, Milman N. Assessment of the psychological effects of genetic screening for hereditary hemochromatosis. Ann Hematol. [Epub ahead of print]. Forskningens Dag 11/9, Sygehus Syd: Posterpræsentationer Hemochromatosis genotypes and risk of 31 disease. Endpoints meta-analyses including 66,000 cases and 226,000 Controls. Christina Ellervik, M.D., Henrik Birgens, M.D., D.M.Sc., Anne Tybjarg-Hansen, M.D., D.M.Sc., Borge G. Nordestgaard, M.D., D.M.Sc. Cytokine profiling of a large random population of men Aged years. Jacob Larsen #, Dorthe Toftdahl, Dominic Therrien, Gitte Vedel Melsen and Palle Pedersen. # FBE Patologi, FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd Næstved. Genetisk screening for ukendte mutationer ved HRM Real-time pcr. Palle Pedersen #, Lennart Friis-Hansen, Jette Ellehauge #, Gitte Vedel Melsen #, Finn Cilius Nielsen, og Nils Milman #. # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd - Nastved, Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet. The value of DPD mutations and plasma ratios of Uracil and Dihydrouracil in predicting 5-fu induced toxicity. Kristensen, M.H. 12, Pedersen, P. 1, Mejer, J 2. Department of Clinical Biochemistry 1, Department of Medicine 2, Naestved Hospital. Basal funktion af mitokondrier og regulation af denne funktion i forskellige væv hos metabolisk raske personer Hystop. L Wilms, J Kvist Thomsen, J Larsen, P Pedersen, J Kvetny. Faktorer der forudsiger udvikling af subklinisk hypothyreoidisme hos patienter opereret for atoksisk struma. Projekt Thyrop. J Kvetny, L Wilms, J Larsen, P Pedersen. Mitochondriefunktionen hos overvægtige unge og deres forældre. Projekt Adipmito. L Wilms, J Larsen, P Pedersen, J Kvetny. Stimulation af mitokondriefunktion formidles af Iodthyroniner. J Larsen, L Wilms, P Pedersen, J Kvetny. Livskvalitet hos patienter uddannet til selvstyret Antikoagulations-behandling. Rikke Steensgaard, Erik Lykke Mortensen, Michael Hasenkam*, Jørn Dalsgaard Nielsen*, Edith Norgaard #, Arne Bremmelgaard # og Palle Pedersen #. Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, AK-centret, Skejby Universitetshospital, * Trombosecentret, Gentofte Hospital, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd - Næstved. ÅRSRAPPORT 11

12 Forskningsrådet Sygehus Syd Afholdte forskningsrelevante kurser og gennemførte undervisnings- og/eller vejledningsopgaver Palle Pedersen: Laboratoriefaglig vejleder for Ph.D. studerende Michael Holmsgaard Kristensen (nu FBE Patologi). Laboratoriefaglig vejleder for Ph.D. studerende Line Wilms (FBE Pædiatri). Forskningsrelevante teknologier Afdelingen råder over en lang række forskningsrelevante teknologier. Ønskes et samarbejde omkring disse teknologier skal Palle Pedersen kontaktes (Næstved, ) eller Mikala Klok Jørgensen (Slagelse, ). Flowcytometri laboratoriet: Apparatur: Beskrivelse: FACSCanto II flowcytometer, 3 laser system til måling af forskellige 7 fluorescenser samt FSC og SSC. Apparatet benyttes til immunfænotypering (leukemidiagnostik), leukocyttælling, Cytometrisk Bead Array (CBA) for kvantitering af multiple opløselige molekyler (f. eks. inflammatoriske cytokiner), DNA-ploidi bestemmelser, kvantitering og funktionalitet af mitokondrier. Drift og udvikling foregår i samarbejde med Jacob Larsen, Klinisk Patologi. PCR laboratoriet: Apparatur: RotorGene (Corbett LifeScience) CAS1200 (Corbett LifeScience) Xtractor (CAS1820, Corbett LifeScience) Lightcycler 1.5 (Roche) T3 PCR maskine (Biometra) 9800 Fast Thermal Cycler (Applied Biosystems) 3130 ABI sekventeringsmaskine ((Applied Biosystems) Gel billeddokumentationssystem GeneGenious (Syngene) Beskrivelse af tilgængelige teknikker: PCR High Resolution melt (HRM) analyse Real-time PCR RFLP DNA sekventering RT-PCR DNA og RNA oprensning fra forskellige kilder Celle laboratorium: Apparatur: Heraeus HERAcell 150 CO2 inkubator HETO LAF-bænk Omvendt fluorescens mikroskop IX71 med inkubatorfunktion og kamera (Olympus) Omvendt mikroskop (Leica DM IL) Kannistre til nedfrysning af celler i flydende nitrogen Beskrivelse: Dyrkning og opformering af etablerede cellelinier. Hæmning og induktion af cellulærvækst, proteinsyntese, RNA syntese. Induktion af apoptose. 12 ÅRSRAPPORT

13 Forskningsrådet Sygehus Syd Generisk laboratorium: Apparatur: Sunrise ELISA reader (Tecan) Bioanalyzer (Agilent Technologies) Tissuelyser (Qiagen) Beskrivelse: Bestemmelse af enzymkinetik (omsætningshastighed) og kvantitativ bestemmelse af biologiske stoffer (ELISA). Bestemmelse af Protein, RNA, og DNA koncentration samt kvaliteten af RNA. Lysering af celler og vævs-dissociation. Patientmateriale og databaser Biobank med blodprøver fra 1435 mænd i alderen år fra sydsjælland. Uselekteret population med selvrapporterede helbredsoplysninger indsamlet i Deltagelse i internationale møder/seminarer Arne Bremmelgaard: Cancer og genetik, DSMG, Vejle 21/3 Venetrombose, Symposium, Lund 14/5 Thrombose og Haemostase, ISTH, Geneve 6/7-12/7 Hematologi, ASH, Atlanta 7/12 12/12 Palle Pedersen: DSTH kongres, Århus Workshop Real-time, Roche ÅRSRAPPORT 13

14 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Region Sjælland FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Deltagelse Forskeruddannelsesprogrammet i Basic and Clinical Microbiology BCM på RUC. Opsætning af PCR teknologi, også til brug i rutinen. Typningsmetoder og resistente bakterier. Udvikling af beslutningsstøtte til tolkning af analysesvar. Borreliadiagnostik. Sammenlignende undersøgelser af diagnostiske kits. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Ram Dessau 0 10% 0 Bent Røder 0 5% 0 Ole Heltberg 0 5% 2 Forskningsprojekter Ram Dessau: Decision support for the interpretation of diagnostic test results using Lyme disease serology as a model. Collaborators: Hejlesen O.K. Senior lecturor. Department of Health Science and Technology. Institute of Health Technology, Aalborg University. Skarphedinsson S. Infectious disease specialist. Department of clinical microbiology. Odense University Hospital. Ejlertsen T. Specialist in clinical microbiology. Senior consultant. Department of clinical microbiology. Aalborg University Hospital, Denmark. Bangsborg J. Specialist in clinical microbiology. Senior consultant. Department of clinical microbiology. Herlev University Hospital, Denmark. Carsten Henrik Wachman. Senior Statistician, acronordic A/S. Research Park SCION DTU. Denmark. Ram Dessau og medicinsk afdeling, Nykøbing sygehus: Bakterie-DNA. To projekter er undervejs med undersøgelser af Pleurempyem og Ascitesvæske. Hans Fjeldsøe Nielsen. Resistensforhold hos bakterier (Fx mecillinam og ESBL dannende enterobakteriacease). Rohlen LC, Varmarken J-E, Heltberg O* Prospective analysis of peroperative bacterial specimens taken during revision total hip arthroplasty THA. Publikationer i Kindberg E, Akerlind B, Johnsen C, Knudsen JD, Heltberg O, Larson G, Böttiger B, Svensson L.Host genetic resistance to symptomatic norovirus (GGII.4) infections in Denmark. J Clin Microbiol. ;45: Lunding S, Heltberg O*, & Sundhedskomiteens Udvalg Vedr. Smitsomme Sygdomme. Methicillinresistente stafylokokker. Forebyggelse og behandling i almen praksis. Månedsskr Prakt Laegegern ;8: Posterpræsentationer Ram Dessau - Forskningens Dag, Sygehus Syd, Næstved: Sensitivitet, Specificitet og prævalens når der ikke findes en gylden standard? 14 ÅRSRAPPORT

15 Forskningsrådet Sygehus Syd Afholdte forskningsrelevante kurser og gennemførte undervisnings- og/eller vejledningsopgaver Ram Dessau - Censor, Institut for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Forskningsrelevante teknologier Kontaktperson: Ram Dessau. Ekspertise inden for statistisk databehandling (Specielt R-software) og håndtering af databaser (SQL programmering). Kan levere data fra laboratoriesystemet angående fund af mikroorganismer og resistensundersøgelser til brug i kliniske forskningsprojekter, fx resistensundersøgelser. Specielle mikrobiologiske undersøgelser vil kunne sættes op til brug for forskning efter aftale fx arts- og resistensbestemmelser af mikroorganismer. Afdelingen har en omfattende biobank af bakterieisolater specielt fra bloddyrkninger. ELISA robot. Deltagelse i internationale møder/seminarer Ram Dessau: 17th ECCMID, Munchen, 3 dage. Ole Heltberg: RAFM, Gøteborg 2 dage. ÅRSRAPPORT 15

16 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Klinisk Patologi FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Videreudvikle molekylærbiologiske teknikker: FISH, PCR, LCM, FCM og celledyrkning. Mhp at udføre så mange analyser som muligt i eget hus søges nye rum inddraget ligesom omorganisering af eksisterende rum. Mulighed for at frigøre/tilføre speciallæge ressourcer til coaching i forbindelse med de enkelte projekter. Frigøre/tilføre af bioanalytiker ressourcer til pilotprojekter. Forskningsøkonomi: Tilføre ressourcer med ekstern finansiering af projekter. Vidensdeling /undervisning: 1-times månedligt fagligt personalemøde. Journal Club. Månedligt forskningsmøde; herunder igangsættelse og support af forskningsprojekter for yngre læger og Ph.d.-studerende. Søge Ph.d.-forløb oprettet. Satsningsområde for Gruppen for Molekylær Patologi er individualiseret behandling. Ved hjælp af molekylærbiologiske teknikker (PCR og LCM) stræber vi mod en behandling hvor effekten optimeres og bivirkningerne minimeres. Ambitioner og virkelighed Næstved Sygehus er et regionssygehus, hvor de kliniske og diagnostiske specialer centraliseres mhp. at behandle ca. 95% af regionens borgere. Dette betyder at afdelingen skal være med helt fremme indenfor udvalgte områder af kræftdiagnostik og fosterdiagnostik; en situation hvor vi vil tilstræbe 5/7 rutine og resten undervisning, udvikling, projekter og forskning. Udfordringer Vi må beherske det samme undersøgelsesspektrum som f.eks. RH, indenfor de sygdomsgrupper der hyppigt behandles på Næstved Sygehus. Vi må kunne etablere jævnbyrdige samarbejdsrelationer med RH og andre sygehuse indenfor de diagnostiske områder, vi satser på. Vi må være med til at skabe et klinisk relevant forskningsmiljø på Næstved Sygehus med en synergi mellem forskningen indenfor klinisk patologi og andre specialer, som f.eks. klinisk biokemi, immunologi, kirurgi og onkologi. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Jacob Larsen ,00 ½ M. H. Kristensen , Michael Bzorek 1/3 2 Lise Grupe Larsen 1/20 1 Total ,00 16 ÅRSRAPPORT

17 Forskningsrådet Sygehus Syd Forskningsprojekter Coloncancer: Undersøgelse af genetiske såvel som kinetiske markører til forudsigelse og optimering af udfaldet efter behandling for tyktarmskræft. Michael H. Kristensen^, Johannes Mejer, Mette Weidinger^, Mahin Mohammadi^, Mogens Boisen #, Eric Gamelin*. (^ FBE Klinisk Patologi, Sygehus Syd, Næstved, FBE Onkologisk afd, Sygehus Syd, Næstved, # FBE Kirurgisk Afd, Sygehus Syd, Næstved, * Laboratory of Oncopharmacology-Pharmacogenetics, Institut National de Sante et de Recherche Medicale U564, Angers, France.) Identifikation af stamceller i kolorectal carcinogenese CD133 som mulig stamcelle markør. Michael H. Kristensen^, Michael Bzorek^, Palle Pedersen, Johannes Mejer, Jakob Larsen^, Mette Weidinger^, Mahin Mohammadi^, Per Milton Madsen^, Bahir Hadi Aldulaymi, Mogens Boisen #. (^ FBE Klinisk Patologi, Sygehus Syd, Næstved, FBE Klinisk biokemi og immunologi, Sygehus Syd, Næstved, FBE Onkologisk afd, Sygehus Syd, Næstved, Kirurgisk enhed, Klinik for nedre kirurgi, Hillerød Sygehus, # FBE Kirurgisk Afd, Sygehus Syd, Næstved. Jern omsætning og inflammation: Serum Hepcidin og dens relation til jern- og HFE genotype status blandt danske mænd. Palle Pedersen #, Jacob Larsen, Dominic Therrien #, Nils Milman #. # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd Cytokinprofilering af individer med hæmokromatose, brug af cytometric bead assay Palle Pedersen #, Jacob Larsen #, Dominic Therrien # # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd Inflammation: Cytokinprofilering af individer med akut pankreatitis, ved brug af cytometric bead assay. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, Lena Truelsson, K Borch # FBE Klinisk biokemi,, FBE Patologi, Sygehus Syd, Linköping Cytokiner i gastritisvæv. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, K Borch # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd, Linköping Cytokiner i seranom efter brystkirurgi. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, C Axelsson # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd Mitokondrieforskningsenheden: Basal funktion af mitokondrier og regulation af denne funktion i forskellige væv hos metabolisk raske personer Hystop. Jan Kvetny, Line Wilms, Palle Pedersen #, Jacob Larsen,. FBE Medicin, FBE Patologi, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. Mitochondriefunktionen hos overvægtige unge og deres Forældre. Projekt Adipmito. Jan Kvetny, Line Wilms, Palle Pedersen #, Jacob Larsen,. FBE Medicin, FBE Patologi, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. Faktorer der forudsiger udvikling af subklinisk hypothyreoidisme hos patienter opereret for atoksisk struma. Projekt Thyrop. Jan Kvetny, Line Wilms, Palle Pedersen #, Jacob Larsen,. FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. Stimulation af mitokondriefunktion formidles af Iodthyroniner. Projekt Mitothyr. Jan Kvetny, Tobias Bomholt #, Palle Pedersen #, Jacob Larsen,. FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd ÅRSRAPPORT 17

18 Forskningsrådet Sygehus Syd Cancerforskning: Flowcytometrisk ploidianalyse af celler fra blæreskyllevæske, screening for neoplasier. Jacob Larsen, Anders Bødker*, Michael Bzorek, Pia Halberg Larsen og Henrik Bondo. *Parenkym-kirurgisk afdeling, FBE Patologi, Sygehus Syd Publikationer i PhD afhandling: Michael H. Kristensen. Molecular markers in 5-Fluorouracil-based treatment of colorectal cancer. A methodological study. Arbejdet udført ved ansættelse på Klinisk Biokemi, Næstved sygehus. Use of commercially available rabbit monoclonal antibodies for immunofluorescence double staining. Michael Bzorek, Inger Merete Stamp, Bodil Laub Petersen, Lisbeth Frederiksen. Antaget af Applied Immunohistochemistry and Molecular Morphology. Jul 24,. Simultaneous phenotyping and genotyping (FICTION-Methodology) on paraffin sections and cytological specimens. A comparison of two different protocols. Michael Bzorek, Bodil Laub Petersen, Linda Hansen. Applied Immunohistochemistry and Molecular Morphology Apr 27,. The human placenta from heavy smokers: evaluation of vasoactive peptides by immunohistochemistry. H.V. Clausen, L.Grupe Larsen, A.Jørgensen M.Bzorek. APMIS 115 (1), 22 29,. Posterpræsentationer Forskningens Dag, Sygehus Syd: 1. Laser Capture Microdissection, Michael Kristensen, Mette Weidinger. 2. Measurement of global methylation and deoxyuridine incorporation in DNA from an array of cancer cells. Kristensen, M.H, Honeywell, R., Smid, K., Mejer, J., Peters, GJ. 3. The value of DPD mutations and plasma ratios of uracil and dihydrouracil in predicting 5-FU induced toxicity. Kristensen, M.H. Pedersen, P., Mejer, J. 4. Fluorescens In Situ Hybridisering: Nye muligheder med genotype bestemmelse på leucocyt separerede celler. Linda Hansen, Dorthe Thers Strue-Nielsen, Michael Bzorek. 5. Demonstration of chromosomes by fluorescence in situ hybridization (FISH) in archived placental tissue. Lise Grupe Larsen, Michael Bzorek, Linda Hansen. DSPAC s årsmøde, København, 23. marts : 1. Benchmarking af dødsattester i Danmark og Litauen. Amuras Samulionis, Lise Grupe Larsen. Abstract publ. i AP- MIS. Afholdte forskningsrelevante kurser og gennemførte undervisnings- og/eller vejledningsopgaver Jacob Larsen: Laboratoriefaglig vejleder for Ph.D. studerende Line Wilms (FBE Pædiatri). Journalclubs afholdt af afdelingen Emneområde Koordinator Målet Målgruppen Mødefrekvens Onkologi Michael H. Kristensen og Mahin Mohammadi At fremme det interdisiplinære samarbejde Journal klubben er tilgængelig for alle En gang månedligt 18 ÅRSRAPPORT

19 Forskningsrådet Sygehus Syd Forskningsrelevante teknologier Immunhistokemi Kontaktperson Michael Bzorek Morfologisk metode til at karakterisere væv og celler. FISH Kontaktperson Michael Bzorek og Linda Hansen Metode til at fremstille numeriske og strukturelle kromosomabnormiteter ved flouroscensmikroskopi. PCR Kontakt person Michael H. Kristensen Metode til at påvise kromosomabnormiteter, mutationer mm. Laser Capture Microdissection Kontakt person Michael H. Kristensen Forsknings potentiale LCM tillader os at skære udvalgte celler udfra en vævsprøve for videre molekylærbiologisk analyse (mutation / genekspression). Flowcytometri laboratoriet Kontaktperson Jacob Larsen Apparatur: FACSCanto II flowcytometer, 3 laser system til måling af forskellige 7 fluorescenser samt FSC og SSC. Beskrivelse: Apparatet benyttes til immunfænotypering (leukemidiagnostik), leukocyttælling, Cytometrisk Bead Array (CBA) for kvantitering af multiple opløselige molekyler (f. eks. inflammatoriske cytokiner), DNA-ploidi bestemmelser, kvantitering og funktionalitet af mitokondrier. Drift og udvikling foregår i samarbejde med Palle Pedersen, Klinisk Biokemisk Afdeling. Celle laboratorium (I samarbejde med Klinisk Biokemisk afdeling) Kontaktperson Jacob Larsen Apparatur: Heraeus HERAcell 150 CO 2 inkubator HETO LAF-bænk Omvendt fluorescens mikroskop IX71 med inkubatorfunktion og kamera (Olympus) Omvendt mikroskop (Leica DM IL) Kannistre til nedfrysning af celler i flydende nitrogen Beskrivelse: Dyrkning og opformering af etablerede cellelinier. Hæmnings og induktion af cellulær vækst, proteinsyntese, RNA syntese. Induktion af apoptose. Patientmateriale og databaser Alle data fra patoanatomiske undersøgelser registreres I WM-data og videreføres til landsdækkende patobank. Data kan anvendes i projekter med godkendte protokoller. Væv udtaget til fra patoanatomiske undersøgelser opbevares i paraffinklodser på afdelingen. Kan anvendes i projekter med godkendte protokoller, og såfremt, der ikke ligger forbud fra patienten i Vævsbankregisteret. Blodprøver fra 190 colorectal patienter før og efter 5-FU baseret kemoterapi. Formalin fikseret paraffin indstøbt væv fra 200 patienter opereret for colorectal cancer. (Michael H. Kristensen). Deltagelse i internationale møder/seminarer Jacob Larsen. Nordisk FACS brugermøde, Hotel Marienlyst Helsingør, 2 dage,. Inger Stamp. 8th Intern Course on Bone Marrow Biopsy Pathology Graz, Østrig, maj,. ÅRSRAPPORT 19

20 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Medicin FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Satsningsområder er lægemiddelafprøvning, klinisk- og grundforskning indenfor afdelingens specialer med vægt lagt på kardiologi, lungemedicin og endokrinologi. Ledelsen lægger vægt på at inddrage forskningsmuligheder i uddannelsesprogrammer for afdelingens uddannelsessøgende læger. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Marianne Vind kr. ingen Jan Kvetny kr. ½ 1 Asbjørn Høegsholm 1 C B Poulsen 1 Linda Rasmussen P Bach-Mortensen C M Larsen 1 J Ingerslev 1 Total kr. ½ 8 Forskningsprojekter ADIPMITO: Undersøgelse af mitochondriefunktionen hos overvægtige børn og unge og dennes betydning for udvikling af henholdsvis fedme og type 2 diabetes; Line Wilms, Jan Kvetny, Palle Pedersen, Jakob Larsen. HYSTOP: Etablering af referenceområder for mitokondriefunktionen i forskelligt væv (Ph D studie L. Wilms, Jan Kvetny, Palle Pedersen, Jakob Larsen). THYROP: Mitokondriefunktionen hos patienter med let nedsat stofskifte i relation til forebyggende behandling for hjertekarsygdomme (Jan Kvetny, Erik Larsen, L. Wilms, Palle Pedersen, Jakob Larsen). MITOTHYR: Celleforsøg for at belyse hvilke hormonelle mekanismer der styrer mitokondriefunktionen i relation til nye behandlingsprincipper (skolarstipendiat T Bomholt, Line Wilms, Palle Pedersen, Jakob Larsen, Jan Kvetny). Evaluering af røde morfindråber til behandling af dyspnø hos lungecancerpatienter. Marianne Vind #, Asbjørn Høegholm # Medicinsk afdeling, Sygehus Syd, Næstved. Aspire-studiet: Formål: At undersøge effekten og sikkerheden af Aliskiren til forebyggelse af remodellering af venstre ventrikel hos højrisiko-post-ami-patienter, når det bruges som tillæg til standardbehandling i forhold til placebo. Aliskiren er en renin-angiotensinhæmmer. John Larsen, Roman Sykulski, Jens Thorsen. Plato: Formål: At undersøge om et nyt lægemiddel kaldet AZD6140, kan stoppe dannelsen af nye blodpropper, og derved nedsætte risikoen for hjertetilfælde og slagtilfælde hos patienter med STEMI og non-stemi. John Larsen, Roman Sykulski, Jens Thorsen ÅRSRAPPORT

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Velkommen Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Baggrund - formål Baggrund Ønsket af regioner, kommuner og Sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen i relations

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Mandag den 7/10 Tirsdag den 8/10 Onsdag den 9/10 Torsdag den 10/10 Fredag den 11/10

Mandag den 7/10 Tirsdag den 8/10 Onsdag den 9/10 Torsdag den 10/10 Fredag den 11/10 Side 1 Modul K6, Ernæring og metabolisme 8. semester - Efterår 2013 uge 41 (3514001) Mandag den 7/10 Tirsdag den 8/10 Onsdag den 9/10 Torsdag den 10/10 Fredag den 11/10 8.15-9.00 9.15-10.00 10.15-11.00

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Forskningsrådet for Storstrømmens Sygehus

Forskningsrådet for Storstrømmens Sygehus Forskningsrådet for Storstrømmens Sygehus Årsrapport Forord Der er mange grunde til at bedrive forskning ved landets sygehuse. For at forbedre tilbudet om forebyggelse, undersøgelse og behandling til befolkningen

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3

MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3 Side 1 Modul K6, metabolisme 8. semester - Forår 2015 uge 12 (3514001) 8.15-9.00 NDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3 9.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 12.15-13.00 13.15-14.00 Introduktion

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Godkendt : 08.11.2014 Arbejdsgruppens medlemmer: Medlemmer udpeget af DSMG: Susanne Eriksen Boonen (Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Neurologi. Den forventede udvikling i aktiviteten indenfor specialet:

Neurologi. Den forventede udvikling i aktiviteten indenfor specialet: Den forventede udvikling i aktiviteten indenfor specialet: Neurologi 1. Udvikling i de forskellige neurologiske sygdomme og demografisk udvikling... 2 2. Best practice... 4 3. Neurorehabilitering... 4

Læs mere

Side 1 Modul K6, Ernæring og metabolisme 8. semester - Forår 2013 uge 11 ( ) revideret

Side 1 Modul K6, Ernæring og metabolisme 8. semester - Forår 2013 uge 11 ( ) revideret Side 1 Modul K6, metabolisme 8. semester - Forår 2013 uge 11 (3514001) revideret 14.01.13 8.15-9.00 NDAG 11/3 TIRSDAG 12/3 ONSDAG 13/3 TORSDAG 14/3 FREDAG 15/3 Introduktion K6 9.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Ove Andersen, Linda Andresen Thomas Bandholm, Ann Christine Bodilsen, Marianne Hallin, Line Due Jensen, Selina Kristensen, Helle Juul Larsen, Pia Søe Jensen,

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Akutte medicinske tilstande og tværfaglig kursus mhp. sikring af kliniske kompetencer i akutområdet Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Den 24-28.oktober 2011 Overlæge Jan

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen

Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Perspektivering af Diabetes Impact Study Sundhedsfagligt og politisk En behandlingssucces:

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

MANDAG 21/3 TIRSDAG 22/3 ONSDAG 23/3 TORSDAG 24/3 FREDAG 25/3

MANDAG 21/3 TIRSDAG 22/3 ONSDAG 23/3 TORSDAG 24/3 FREDAG 25/3 7. semester Forår 2011 - Modul K2 - Sygdomme i respirationsvejene - Uge 12 6 GRUPPER HS 21.03.2011-- 8.15-9.00 MANDAG 21/3 TIRSDAG 22/3 ONSDAG 23/3 TORSDAG 24/3 FREDAG 25/3 WP 25.aud WP15 st. aud Sygdomme

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning SENOMAC-studiet Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Tove Filtenborg Tvedskov SENOMAC

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Kort introduktion og demonstration På vegne af styregruppen for DHRD

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Kort introduktion og demonstration På vegne af styregruppen for DHRD Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Kort introduktion og demonstration På vegne af styregruppen for DHRD Styregruppen for DHRD REPÆRSENTANTER FRA FEM REGIONER Overlæge Ida Gustafsson, Region Hovedstaden

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Breast Surgery May 10-11, 2012

Breast Surgery May 10-11, 2012 1 st Aarhus Workshop in: For doctors and nurses Breast Surgery May 10-11, 2012 Palle-Juul Jensen-Auditorium Aarhus University Hospital DENMARK Programme MAY 10 10.00-10.30 Registration and coffee 10.30-10.40

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

MANDAG 11/3 TIRSDAG 12/3 ONSDAG 13/3 TORSDAG 14/3 FREDAG 15/3 Introduktion???????? St. aud

MANDAG 11/3 TIRSDAG 12/3 ONSDAG 13/3 TORSDAG 14/3 FREDAG 15/3 Introduktion???????? St. aud Side 1 Modul K6, metabolisme 8. semester - Forår 2013 uge 11 (3514001) 9.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 12.15-13.00 13.15-14.00 14.15-15.00 15.15-16.00 16.15-17.00 17.15-18.00 NDAG 11/3 TIDAG 12/3 ONSDAG

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Forskningsstrategi 2016-2020 Side 1 af 7 Mål - vision Etablering af en stærk tværfaglig forskningsgruppe bestående af erfarne

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2013 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 2010 Start alle patienter

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Processen hidtil 2006: Ansøgning Sept. 2007: Nedsat styregruppe (14 personer) Ansøgerne (dækker de 5

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen?

Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen? Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen? Professor, Kim Brixen, Institutleder, Klinisk Institut Syddansk Universitet Konklusion Vi har betydelige udfordringer

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere