FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD Årsrapport

2 Forskningsrådet Sygehus Syd 2 ÅRSRAPPORT

3 Forskningsrådet Sygehus Syd Indholdsfortegelse Indholdsfortegelse... 3 Forord... 5 FBE Anæstesi, Næstved Sygehus FBE Sygehusapotek... 7 FBE Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Nykøbing F. sygehus... 8 FBE Geriatrisk afdeling, Næstved Sygehus og Nykøbing F. Sygehus... 8 FBE Kirurgi... 9 FBE Klinisk Biokemi... 9 FBE Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Region Sjælland FBE Klinisk Patologi...16 FBE Medicin...20 FBE Neurologi...23 FBE Nuklearmedicinsk Afdeling FBE Onkologi...25 FBE Pædiatri...26 FBE Rehabilitering / Fysio- og Ergoterapi...29 FBE Røntgenafdelingen, Næstved Sygehus...30 FBE Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling...30 FBE Øre-næse-hals afdelingen...31 ÅRSRAPPORT 3

4 Forskningsrådet Sygehus Syd 4 ÅRSRAPPORT

5 Forskningsrådet Sygehus Syd Forord Sundhedsvidenskabelig forskning og Sundhedstjenesteforskning burde være en helt naturlig del af arbejdet på ethvert sygehus. Formålet med at drive forskning i sundhedsvæsenet er at sikre den nødvendige faglige udvikling, og gennem egne og andres forskningsresultater at medvirke til at sikre den bedst mulige behandling af vores patienter. For ikke at sakke agterud i forhold til de lande vi sædvanligvis sammenligner os med, skal vi implementere nye diagnostiske muligheder og terapeutiske tiltag umiddelbart efter, at der er videnskabelig evidens for, at der er tale om en forbedring. I Danmark er der i flere undersøgelser påvist betydelig forsinkelse før nye behandlinger iværksættes. Denne træghed kan skyldes mange forskellige forhold, men den første forudsætning for at iværksætte videnskabeligt velfunderede nye tiltag er naturligvis, at man er en del af den verden, der driver videnskaben. Sygehus Syd har i samarbejde med Københavns Universitet ansat 2 kliniske forskningslektorer, som arbejder i klinikken i halvdelen af arbejdstiden og med forskning og vejledning i den anden halvdel. Endvidere har sygehuset p.t. ansat 4 Ph.d. studerende. Planerne for Sygehus Syd i 2008 omfatter ansættelse af yderligere en klinisk forskningslektor og et antal Ph.d. studerende. Sygehus Syd har i tilført forskningsområdet ca. 4 mio. kr. og midlerne er blevet anvendt til lønninger og indkøb af apparatur til særlige forskningsformål. Forskningsrådet har haft til opgave at indstille til sygehusledelsen, hvorledes de økonomiske midler kan anvendes. Forskningen har fået bedre kår gennem de sidste par år og Sygehusledelsens klare økonomiske satsning vil i løbet af nogle år kunne aflæses på tykkelsen af årsrapporten; men det tager tid at opbygge forskningsmiljøer og forskerskoler. Arbejdet er i gang, men det er en forudsætning, at vi kan rekruttere de nysgerrige medarbejdere og give dem rammerne for at gennemføre forskningsprojekterne. Det er også en forudsætning, at mere seniore medarbejdere kan og vil løfte vejlederopgaven - en opgave som alle, der har arbejdet med forskning i deres karriere, bør være med til at løfte. Forskningsrådet ønsker også at satse på tværfaglige projekter, således at alle medarbejdere får et engagement i sygehusets forskningsopgaver. Forskningsstrategien for Region Sjællands sundhedsvæsen forventes at blive udarbejdet i 2008 og det betyder også, at sygehusenes medarbejdere bliver inddraget i udmøntningen af strategien. Fastlæggelse af en overordnet forskningsstrategi må imidlertid ikke betyde, at mindre og/eller nyigangsatte projekter boblerne drukner eller må indstilles. De første skridt til oprettelse af en Forskningsenhed blev taget i. Enhedens opgaver er, som stabsfunktion til Sygehusledelsen, at facilitere forskningen i hele Sygehus Syd. Steen Boesby Formand for Forskningsrådet ÅRSRAPPORT 5

6 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Anæstesi, Næstved Sygehus FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Vision: I anæstesiafdelingen er forskning en integreret del af den kliniske hverdag. Forskning varetages på alle planer dog med særlig fokus på kvalitetssikring og udvikling. Mål: Alle nye læger tilbydes deltagelse i forskningsprojekter. Der er altid pågående projekter på både ITA og anæstesiafsnittet. Der etableres en kultur i afdelingen, hvor videngenerering sikres optimale vilkår for udvikling. Midler: Forskning indarbejdes som en integreret del af afdelingens ydelser og er beskrevet i afdelingens driftsaftale. Forskningsenheden understøtter og faciliterer forskningsindsatsen i afdelingen. Etablering: Det forventes, at forskningsnetværk styrkes og dannes via etablering af et multidisciplinært forum med kontinuerlig udveksling af informationer om planlagte og pågående forskningsaktiviteter. 6 ÅRSRAPPORT

7 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Sygehusapotek FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Sygehusapotekerne har på landsplan udarbejdet fælles visioner, heraf Sygehusapotekerne er aktive inden for forskning. Sygehusapoteket på Sygehus Syd deltager i udviklings- og kvalitetssikringsprojekter. Sygehusapoteket vil meget gerne med i fremtidige udviklings/forskningsprojekter, som kan belyse værdien af klinisk farmaci. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Gitte Nielsen Forskningsprojekter Pilotprojekt OPUS Medicin uddata og observationsstudier. Nielsen G, Lindenskov Carlsen T, Larsen J, Holm, CC. Mulighederne i udtræk af statistik på ordinationer i OPUS Medicin er undersøgt i samarbejde med IT. Arbejdsgange efter indførsel af OPUS Medicin er undersøgt på udvalgte afsnit i FBE Medicin og FBE Ortopædkirurgi og sammenlignet med tidligere undersøgelser. Pilotprojektet er startet sommer 2006 og afsluttet sommer. Evaluering af røde morfin dråber til behandling af dyspnø hos lungecancerpatienter. Klinisk ansvarlige investigatorer for projektet er Asbjørn Høegholm (investigator) og Marianne Vind (co-investigator) Medicinsk afdeling, Sygehus Syd. Sygehusapoteket har stillet farmaceut Henrik Thomsen (indtil oktober ) og farmaceut Mie Dyrholm (fra november ) til rådighed for farmaceutisk rådgivning. Dette har omfattet udarbejdelse af afsnit i protokollen omhandlende de anvendte lægemiddelstoffer samt forsøgsdesign. Derudover også formulering af de lægemidler, der indgår i forsøget samt fremskaffelse af disse. Projektet er startet i 2006 og er marts 2008 i gang. Posterpræsentationer 12th. Congress of the European Association of Hospital Pharmacists; Infusion Pumps in Hospital of Storstroem County. Nielsen G. Dag Forskningens Dag ; Evaluering af røde morfin dråber ved behandling af dyspnø hos lungecancerpatienter Vind M, Thomsen H. ÅRSRAPPORT 7

8 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Nykøbing F. sygehus EpiCOH`s konference i oktober. Deltagelse i internationale møder/seminarer FBE Geriatrisk afdeling, Næstved Sygehus og Nykøbing F. Sygehus FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Påbegynde etablering af forskningsmiljø på basisniveau. Journalclub x 1/ måned. En kasuistik fra hver geografi. Deltagelse i EUGMS kongres efteråret Afholdte forskningsrelevante kurser og gennemførte undervisnings- og/eller vejledningsopgaver Overlæge Per Dyhr har undervist læger under uddannelse til speciallæger i geriatri i svimmelhed. Forskningsrelevante teknologier Faldambulatoriets udrednings- og behandlingskoncept skønnes at have forskningsmæssigt potentiale. Den landsdækkende geriatriske database. Patientmateriale og databaser 8 ÅRSRAPPORT

9 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Kirurgi Publikationer i S. Boesby: Acute Cholecystitis: A surgical challenge. Scand. J. Gastroent. ;42: FBE Klinisk Biokemi FBE ens satsningsområder/ forskningsstrategi Afdelingens forskningsstrategi er gennem netværksdannelse med andre forskningsgrupper, at udvikle analyseplatforme til udredning af komplicerede kliniske problemstillinger. Derfor har afdelingen etableret en forsknings- og udviklingsgruppe (F&U) med henblik på at udvikle nye analyser til brug i rutine og forskning samt til gennemførelse af forskningsprojekter. Målet er at understøtte forskningen i Sygehus Syd med et bredt repertoire af avancerede teknikker. Klinisk biokemisk afdelings forskningsmæssige kompetencer ligger primært inden for de molekylærgenetiske, massespektrometriske og flowcytometriske teknikker (se afsnittet: Forskningsrelevante teknologier). Forskningsmiljøer er etableret indenfor mitokondriefunktion, thyreoideafunktion, diabetes og fedme, anti-koagulationsbehandling, jern-metabolisme og malabsorptionssygdomme. Ph.D. studerende, post doc., specialestuderende, skolarstipendiater m.v. får teknisk vejledning og undervisning i laboratorieteknikkerne samt hjælp ved etablering af analyserne. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Palle Pedersen ,5 1 Arne Bremmelgaard Christina Ellervik Jacob Larsen# - - Pal B. Szecsi - TAP - 2,5 Total Ansat den 1. december # Ansat ved FBE Patologi efter 1. februar ÅRSRAPPORT 9

10 Forskningsrådet Sygehus Syd Forskningsprojekter Jern omsætning og inflammation: Serum Hepcidin og dens relation til jern- og HFE genotype status blandt danske mænd. Palle Pedersen #, Jacob Larsen, Dominic Therrien #, Nils Milman #. # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd. Cytokinprofilering af individer med hæmokromatose, brug af cytometric bead assay. Palle Pedersen #, Jacob Larsen #, Dominic Therrien # # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd Cytokinprofilering af individer med akut pankreatitis, ved brug af cytometric bead assay. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, Lena Truelsson, K Borch # FBE Klinisk biokemi,, FBE Patologi, Sygehus Syd, Linköping Cytokiner i gastritisvæv. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, K Borch # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd, Linköping. Cytokiner i seranom efter brystkirurgi. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, C Axelsson. # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd. Mitokondrieforskningsenheden: ADIPMITO: Undersøgelse af mitochondriefunktionen hos overvægtige børn og unge og dennes betydning for udvikling af henholdsvis fedme og type 2 diabetes. Line Wilms, Jan Kvetny, Palle Pedersen #, Jacob Larsen, FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi HYSTOP: Etablering af referenceområder for mitokondriefunktionen i forskelligt væv. Line Wilms, Jan Kvetny, Palle Pedersen #, Jacob Larsen, FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. THYROP: Mitokondriefunktionen hos patienter med let nedsat stofskifte i relation til forebyggende behandling for hjertekarsygdomme. Jan Kvetny, Erik Larsen Δ, Line Wilms, Palle Pedersen #, Jacob Larsen, FBE Medicin, Δ FBE Kirurgi, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. MITOTHYR: Celleforsøg for at belyse hvilke hormonelle mekanismer der styrer mitokondriefunktionen i relation til nye behandlingsprincipper. Tobias Bomholt #, Jan Kvetny, Palle Pedersen #, Jacob Larsen, FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd. Cancerforskning: Detektion af TS, MTHFR, DPD mutationer i blod, normal væv, tumor væv fra biopsier fra patienter med CRC. Michael Holmsgaard Kristensen, Palle Pedersen #, Johannes Mejer FBE Patologi, # FBE Klinisk biokemi, FBE Onkologi. Måling af metabolitter af 5-FU hos patienter med cardiotoxicitet efter indgivelse af kemoterapi. Michael Holmsgaard Kristensen, Palle Pedersen #, Johannes Mejer FBE Patologi, # FBE Klinisk biokemi, FBE Onkologi. 10 ÅRSRAPPORT

11 Forskningsrådet Sygehus Syd AK-Skole: Livskvalitet hos patienter uddannet til selvstyret Antikoagulations-behandling. Rikke Steensgaard, Erik Lykke Mortensen, Michael Hasenkam*, Jørn Dalsgaard Nielsen*, Edith Norgaard #, Arne Bremmelgaard # og Palle Pedersen #. Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, AK-centret, Skejby Universitetshospital, * Trombosecentret, Gentofte Hospital, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd - Næstved. Marevanbehandling og effekten af hyppigt forekommende gen varianter. Arne Bremmelgaard #, Christina Ellervik # og Palle Pedersen # # FBE Klinisk biokemi. Publikationer i Elsass P, Pedersen P, Husum K, Milman N. Assessment of the psychological effects of genetic screening for hereditary hemochromatosis. Ann Hematol. [Epub ahead of print]. Forskningens Dag 11/9, Sygehus Syd: Posterpræsentationer Hemochromatosis genotypes and risk of 31 disease. Endpoints meta-analyses including 66,000 cases and 226,000 Controls. Christina Ellervik, M.D., Henrik Birgens, M.D., D.M.Sc., Anne Tybjarg-Hansen, M.D., D.M.Sc., Borge G. Nordestgaard, M.D., D.M.Sc. Cytokine profiling of a large random population of men Aged years. Jacob Larsen #, Dorthe Toftdahl, Dominic Therrien, Gitte Vedel Melsen and Palle Pedersen. # FBE Patologi, FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd Næstved. Genetisk screening for ukendte mutationer ved HRM Real-time pcr. Palle Pedersen #, Lennart Friis-Hansen, Jette Ellehauge #, Gitte Vedel Melsen #, Finn Cilius Nielsen, og Nils Milman #. # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd - Nastved, Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet. The value of DPD mutations and plasma ratios of Uracil and Dihydrouracil in predicting 5-fu induced toxicity. Kristensen, M.H. 12, Pedersen, P. 1, Mejer, J 2. Department of Clinical Biochemistry 1, Department of Medicine 2, Naestved Hospital. Basal funktion af mitokondrier og regulation af denne funktion i forskellige væv hos metabolisk raske personer Hystop. L Wilms, J Kvist Thomsen, J Larsen, P Pedersen, J Kvetny. Faktorer der forudsiger udvikling af subklinisk hypothyreoidisme hos patienter opereret for atoksisk struma. Projekt Thyrop. J Kvetny, L Wilms, J Larsen, P Pedersen. Mitochondriefunktionen hos overvægtige unge og deres forældre. Projekt Adipmito. L Wilms, J Larsen, P Pedersen, J Kvetny. Stimulation af mitokondriefunktion formidles af Iodthyroniner. J Larsen, L Wilms, P Pedersen, J Kvetny. Livskvalitet hos patienter uddannet til selvstyret Antikoagulations-behandling. Rikke Steensgaard, Erik Lykke Mortensen, Michael Hasenkam*, Jørn Dalsgaard Nielsen*, Edith Norgaard #, Arne Bremmelgaard # og Palle Pedersen #. Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, AK-centret, Skejby Universitetshospital, * Trombosecentret, Gentofte Hospital, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd - Næstved. ÅRSRAPPORT 11

12 Forskningsrådet Sygehus Syd Afholdte forskningsrelevante kurser og gennemførte undervisnings- og/eller vejledningsopgaver Palle Pedersen: Laboratoriefaglig vejleder for Ph.D. studerende Michael Holmsgaard Kristensen (nu FBE Patologi). Laboratoriefaglig vejleder for Ph.D. studerende Line Wilms (FBE Pædiatri). Forskningsrelevante teknologier Afdelingen råder over en lang række forskningsrelevante teknologier. Ønskes et samarbejde omkring disse teknologier skal Palle Pedersen kontaktes (Næstved, ) eller Mikala Klok Jørgensen (Slagelse, ). Flowcytometri laboratoriet: Apparatur: Beskrivelse: FACSCanto II flowcytometer, 3 laser system til måling af forskellige 7 fluorescenser samt FSC og SSC. Apparatet benyttes til immunfænotypering (leukemidiagnostik), leukocyttælling, Cytometrisk Bead Array (CBA) for kvantitering af multiple opløselige molekyler (f. eks. inflammatoriske cytokiner), DNA-ploidi bestemmelser, kvantitering og funktionalitet af mitokondrier. Drift og udvikling foregår i samarbejde med Jacob Larsen, Klinisk Patologi. PCR laboratoriet: Apparatur: RotorGene (Corbett LifeScience) CAS1200 (Corbett LifeScience) Xtractor (CAS1820, Corbett LifeScience) Lightcycler 1.5 (Roche) T3 PCR maskine (Biometra) 9800 Fast Thermal Cycler (Applied Biosystems) 3130 ABI sekventeringsmaskine ((Applied Biosystems) Gel billeddokumentationssystem GeneGenious (Syngene) Beskrivelse af tilgængelige teknikker: PCR High Resolution melt (HRM) analyse Real-time PCR RFLP DNA sekventering RT-PCR DNA og RNA oprensning fra forskellige kilder Celle laboratorium: Apparatur: Heraeus HERAcell 150 CO2 inkubator HETO LAF-bænk Omvendt fluorescens mikroskop IX71 med inkubatorfunktion og kamera (Olympus) Omvendt mikroskop (Leica DM IL) Kannistre til nedfrysning af celler i flydende nitrogen Beskrivelse: Dyrkning og opformering af etablerede cellelinier. Hæmning og induktion af cellulærvækst, proteinsyntese, RNA syntese. Induktion af apoptose. 12 ÅRSRAPPORT

13 Forskningsrådet Sygehus Syd Generisk laboratorium: Apparatur: Sunrise ELISA reader (Tecan) Bioanalyzer (Agilent Technologies) Tissuelyser (Qiagen) Beskrivelse: Bestemmelse af enzymkinetik (omsætningshastighed) og kvantitativ bestemmelse af biologiske stoffer (ELISA). Bestemmelse af Protein, RNA, og DNA koncentration samt kvaliteten af RNA. Lysering af celler og vævs-dissociation. Patientmateriale og databaser Biobank med blodprøver fra 1435 mænd i alderen år fra sydsjælland. Uselekteret population med selvrapporterede helbredsoplysninger indsamlet i Deltagelse i internationale møder/seminarer Arne Bremmelgaard: Cancer og genetik, DSMG, Vejle 21/3 Venetrombose, Symposium, Lund 14/5 Thrombose og Haemostase, ISTH, Geneve 6/7-12/7 Hematologi, ASH, Atlanta 7/12 12/12 Palle Pedersen: DSTH kongres, Århus Workshop Real-time, Roche ÅRSRAPPORT 13

14 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Region Sjælland FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Deltagelse Forskeruddannelsesprogrammet i Basic and Clinical Microbiology BCM på RUC. Opsætning af PCR teknologi, også til brug i rutinen. Typningsmetoder og resistente bakterier. Udvikling af beslutningsstøtte til tolkning af analysesvar. Borreliadiagnostik. Sammenlignende undersøgelser af diagnostiske kits. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Ram Dessau 0 10% 0 Bent Røder 0 5% 0 Ole Heltberg 0 5% 2 Forskningsprojekter Ram Dessau: Decision support for the interpretation of diagnostic test results using Lyme disease serology as a model. Collaborators: Hejlesen O.K. Senior lecturor. Department of Health Science and Technology. Institute of Health Technology, Aalborg University. Skarphedinsson S. Infectious disease specialist. Department of clinical microbiology. Odense University Hospital. Ejlertsen T. Specialist in clinical microbiology. Senior consultant. Department of clinical microbiology. Aalborg University Hospital, Denmark. Bangsborg J. Specialist in clinical microbiology. Senior consultant. Department of clinical microbiology. Herlev University Hospital, Denmark. Carsten Henrik Wachman. Senior Statistician, acronordic A/S. Research Park SCION DTU. Denmark. Ram Dessau og medicinsk afdeling, Nykøbing sygehus: Bakterie-DNA. To projekter er undervejs med undersøgelser af Pleurempyem og Ascitesvæske. Hans Fjeldsøe Nielsen. Resistensforhold hos bakterier (Fx mecillinam og ESBL dannende enterobakteriacease). Rohlen LC, Varmarken J-E, Heltberg O* Prospective analysis of peroperative bacterial specimens taken during revision total hip arthroplasty THA. Publikationer i Kindberg E, Akerlind B, Johnsen C, Knudsen JD, Heltberg O, Larson G, Böttiger B, Svensson L.Host genetic resistance to symptomatic norovirus (GGII.4) infections in Denmark. J Clin Microbiol. ;45: Lunding S, Heltberg O*, & Sundhedskomiteens Udvalg Vedr. Smitsomme Sygdomme. Methicillinresistente stafylokokker. Forebyggelse og behandling i almen praksis. Månedsskr Prakt Laegegern ;8: Posterpræsentationer Ram Dessau - Forskningens Dag, Sygehus Syd, Næstved: Sensitivitet, Specificitet og prævalens når der ikke findes en gylden standard? 14 ÅRSRAPPORT

15 Forskningsrådet Sygehus Syd Afholdte forskningsrelevante kurser og gennemførte undervisnings- og/eller vejledningsopgaver Ram Dessau - Censor, Institut for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Forskningsrelevante teknologier Kontaktperson: Ram Dessau. Ekspertise inden for statistisk databehandling (Specielt R-software) og håndtering af databaser (SQL programmering). Kan levere data fra laboratoriesystemet angående fund af mikroorganismer og resistensundersøgelser til brug i kliniske forskningsprojekter, fx resistensundersøgelser. Specielle mikrobiologiske undersøgelser vil kunne sættes op til brug for forskning efter aftale fx arts- og resistensbestemmelser af mikroorganismer. Afdelingen har en omfattende biobank af bakterieisolater specielt fra bloddyrkninger. ELISA robot. Deltagelse i internationale møder/seminarer Ram Dessau: 17th ECCMID, Munchen, 3 dage. Ole Heltberg: RAFM, Gøteborg 2 dage. ÅRSRAPPORT 15

16 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Klinisk Patologi FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Videreudvikle molekylærbiologiske teknikker: FISH, PCR, LCM, FCM og celledyrkning. Mhp at udføre så mange analyser som muligt i eget hus søges nye rum inddraget ligesom omorganisering af eksisterende rum. Mulighed for at frigøre/tilføre speciallæge ressourcer til coaching i forbindelse med de enkelte projekter. Frigøre/tilføre af bioanalytiker ressourcer til pilotprojekter. Forskningsøkonomi: Tilføre ressourcer med ekstern finansiering af projekter. Vidensdeling /undervisning: 1-times månedligt fagligt personalemøde. Journal Club. Månedligt forskningsmøde; herunder igangsættelse og support af forskningsprojekter for yngre læger og Ph.d.-studerende. Søge Ph.d.-forløb oprettet. Satsningsområde for Gruppen for Molekylær Patologi er individualiseret behandling. Ved hjælp af molekylærbiologiske teknikker (PCR og LCM) stræber vi mod en behandling hvor effekten optimeres og bivirkningerne minimeres. Ambitioner og virkelighed Næstved Sygehus er et regionssygehus, hvor de kliniske og diagnostiske specialer centraliseres mhp. at behandle ca. 95% af regionens borgere. Dette betyder at afdelingen skal være med helt fremme indenfor udvalgte områder af kræftdiagnostik og fosterdiagnostik; en situation hvor vi vil tilstræbe 5/7 rutine og resten undervisning, udvikling, projekter og forskning. Udfordringer Vi må beherske det samme undersøgelsesspektrum som f.eks. RH, indenfor de sygdomsgrupper der hyppigt behandles på Næstved Sygehus. Vi må kunne etablere jævnbyrdige samarbejdsrelationer med RH og andre sygehuse indenfor de diagnostiske områder, vi satser på. Vi må være med til at skabe et klinisk relevant forskningsmiljø på Næstved Sygehus med en synergi mellem forskningen indenfor klinisk patologi og andre specialer, som f.eks. klinisk biokemi, immunologi, kirurgi og onkologi. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Jacob Larsen ,00 ½ M. H. Kristensen , Michael Bzorek 1/3 2 Lise Grupe Larsen 1/20 1 Total ,00 16 ÅRSRAPPORT

17 Forskningsrådet Sygehus Syd Forskningsprojekter Coloncancer: Undersøgelse af genetiske såvel som kinetiske markører til forudsigelse og optimering af udfaldet efter behandling for tyktarmskræft. Michael H. Kristensen^, Johannes Mejer, Mette Weidinger^, Mahin Mohammadi^, Mogens Boisen #, Eric Gamelin*. (^ FBE Klinisk Patologi, Sygehus Syd, Næstved, FBE Onkologisk afd, Sygehus Syd, Næstved, # FBE Kirurgisk Afd, Sygehus Syd, Næstved, * Laboratory of Oncopharmacology-Pharmacogenetics, Institut National de Sante et de Recherche Medicale U564, Angers, France.) Identifikation af stamceller i kolorectal carcinogenese CD133 som mulig stamcelle markør. Michael H. Kristensen^, Michael Bzorek^, Palle Pedersen, Johannes Mejer, Jakob Larsen^, Mette Weidinger^, Mahin Mohammadi^, Per Milton Madsen^, Bahir Hadi Aldulaymi, Mogens Boisen #. (^ FBE Klinisk Patologi, Sygehus Syd, Næstved, FBE Klinisk biokemi og immunologi, Sygehus Syd, Næstved, FBE Onkologisk afd, Sygehus Syd, Næstved, Kirurgisk enhed, Klinik for nedre kirurgi, Hillerød Sygehus, # FBE Kirurgisk Afd, Sygehus Syd, Næstved. Jern omsætning og inflammation: Serum Hepcidin og dens relation til jern- og HFE genotype status blandt danske mænd. Palle Pedersen #, Jacob Larsen, Dominic Therrien #, Nils Milman #. # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd Cytokinprofilering af individer med hæmokromatose, brug af cytometric bead assay Palle Pedersen #, Jacob Larsen #, Dominic Therrien # # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd Inflammation: Cytokinprofilering af individer med akut pankreatitis, ved brug af cytometric bead assay. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, Lena Truelsson, K Borch # FBE Klinisk biokemi,, FBE Patologi, Sygehus Syd, Linköping Cytokiner i gastritisvæv. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, K Borch # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd, Linköping Cytokiner i seranom efter brystkirurgi. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, C Axelsson # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd Mitokondrieforskningsenheden: Basal funktion af mitokondrier og regulation af denne funktion i forskellige væv hos metabolisk raske personer Hystop. Jan Kvetny, Line Wilms, Palle Pedersen #, Jacob Larsen,. FBE Medicin, FBE Patologi, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. Mitochondriefunktionen hos overvægtige unge og deres Forældre. Projekt Adipmito. Jan Kvetny, Line Wilms, Palle Pedersen #, Jacob Larsen,. FBE Medicin, FBE Patologi, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. Faktorer der forudsiger udvikling af subklinisk hypothyreoidisme hos patienter opereret for atoksisk struma. Projekt Thyrop. Jan Kvetny, Line Wilms, Palle Pedersen #, Jacob Larsen,. FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. Stimulation af mitokondriefunktion formidles af Iodthyroniner. Projekt Mitothyr. Jan Kvetny, Tobias Bomholt #, Palle Pedersen #, Jacob Larsen,. FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd ÅRSRAPPORT 17

18 Forskningsrådet Sygehus Syd Cancerforskning: Flowcytometrisk ploidianalyse af celler fra blæreskyllevæske, screening for neoplasier. Jacob Larsen, Anders Bødker*, Michael Bzorek, Pia Halberg Larsen og Henrik Bondo. *Parenkym-kirurgisk afdeling, FBE Patologi, Sygehus Syd Publikationer i PhD afhandling: Michael H. Kristensen. Molecular markers in 5-Fluorouracil-based treatment of colorectal cancer. A methodological study. Arbejdet udført ved ansættelse på Klinisk Biokemi, Næstved sygehus. Use of commercially available rabbit monoclonal antibodies for immunofluorescence double staining. Michael Bzorek, Inger Merete Stamp, Bodil Laub Petersen, Lisbeth Frederiksen. Antaget af Applied Immunohistochemistry and Molecular Morphology. Jul 24,. Simultaneous phenotyping and genotyping (FICTION-Methodology) on paraffin sections and cytological specimens. A comparison of two different protocols. Michael Bzorek, Bodil Laub Petersen, Linda Hansen. Applied Immunohistochemistry and Molecular Morphology Apr 27,. The human placenta from heavy smokers: evaluation of vasoactive peptides by immunohistochemistry. H.V. Clausen, L.Grupe Larsen, A.Jørgensen M.Bzorek. APMIS 115 (1), 22 29,. Posterpræsentationer Forskningens Dag, Sygehus Syd: 1. Laser Capture Microdissection, Michael Kristensen, Mette Weidinger. 2. Measurement of global methylation and deoxyuridine incorporation in DNA from an array of cancer cells. Kristensen, M.H, Honeywell, R., Smid, K., Mejer, J., Peters, GJ. 3. The value of DPD mutations and plasma ratios of uracil and dihydrouracil in predicting 5-FU induced toxicity. Kristensen, M.H. Pedersen, P., Mejer, J. 4. Fluorescens In Situ Hybridisering: Nye muligheder med genotype bestemmelse på leucocyt separerede celler. Linda Hansen, Dorthe Thers Strue-Nielsen, Michael Bzorek. 5. Demonstration of chromosomes by fluorescence in situ hybridization (FISH) in archived placental tissue. Lise Grupe Larsen, Michael Bzorek, Linda Hansen. DSPAC s årsmøde, København, 23. marts : 1. Benchmarking af dødsattester i Danmark og Litauen. Amuras Samulionis, Lise Grupe Larsen. Abstract publ. i AP- MIS. Afholdte forskningsrelevante kurser og gennemførte undervisnings- og/eller vejledningsopgaver Jacob Larsen: Laboratoriefaglig vejleder for Ph.D. studerende Line Wilms (FBE Pædiatri). Journalclubs afholdt af afdelingen Emneområde Koordinator Målet Målgruppen Mødefrekvens Onkologi Michael H. Kristensen og Mahin Mohammadi At fremme det interdisiplinære samarbejde Journal klubben er tilgængelig for alle En gang månedligt 18 ÅRSRAPPORT

19 Forskningsrådet Sygehus Syd Forskningsrelevante teknologier Immunhistokemi Kontaktperson Michael Bzorek Morfologisk metode til at karakterisere væv og celler. FISH Kontaktperson Michael Bzorek og Linda Hansen Metode til at fremstille numeriske og strukturelle kromosomabnormiteter ved flouroscensmikroskopi. PCR Kontakt person Michael H. Kristensen Metode til at påvise kromosomabnormiteter, mutationer mm. Laser Capture Microdissection Kontakt person Michael H. Kristensen Forsknings potentiale LCM tillader os at skære udvalgte celler udfra en vævsprøve for videre molekylærbiologisk analyse (mutation / genekspression). Flowcytometri laboratoriet Kontaktperson Jacob Larsen Apparatur: FACSCanto II flowcytometer, 3 laser system til måling af forskellige 7 fluorescenser samt FSC og SSC. Beskrivelse: Apparatet benyttes til immunfænotypering (leukemidiagnostik), leukocyttælling, Cytometrisk Bead Array (CBA) for kvantitering af multiple opløselige molekyler (f. eks. inflammatoriske cytokiner), DNA-ploidi bestemmelser, kvantitering og funktionalitet af mitokondrier. Drift og udvikling foregår i samarbejde med Palle Pedersen, Klinisk Biokemisk Afdeling. Celle laboratorium (I samarbejde med Klinisk Biokemisk afdeling) Kontaktperson Jacob Larsen Apparatur: Heraeus HERAcell 150 CO 2 inkubator HETO LAF-bænk Omvendt fluorescens mikroskop IX71 med inkubatorfunktion og kamera (Olympus) Omvendt mikroskop (Leica DM IL) Kannistre til nedfrysning af celler i flydende nitrogen Beskrivelse: Dyrkning og opformering af etablerede cellelinier. Hæmnings og induktion af cellulær vækst, proteinsyntese, RNA syntese. Induktion af apoptose. Patientmateriale og databaser Alle data fra patoanatomiske undersøgelser registreres I WM-data og videreføres til landsdækkende patobank. Data kan anvendes i projekter med godkendte protokoller. Væv udtaget til fra patoanatomiske undersøgelser opbevares i paraffinklodser på afdelingen. Kan anvendes i projekter med godkendte protokoller, og såfremt, der ikke ligger forbud fra patienten i Vævsbankregisteret. Blodprøver fra 190 colorectal patienter før og efter 5-FU baseret kemoterapi. Formalin fikseret paraffin indstøbt væv fra 200 patienter opereret for colorectal cancer. (Michael H. Kristensen). Deltagelse i internationale møder/seminarer Jacob Larsen. Nordisk FACS brugermøde, Hotel Marienlyst Helsingør, 2 dage,. Inger Stamp. 8th Intern Course on Bone Marrow Biopsy Pathology Graz, Østrig, maj,. ÅRSRAPPORT 19

20 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Medicin FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Satsningsområder er lægemiddelafprøvning, klinisk- og grundforskning indenfor afdelingens specialer med vægt lagt på kardiologi, lungemedicin og endokrinologi. Ledelsen lægger vægt på at inddrage forskningsmuligheder i uddannelsesprogrammer for afdelingens uddannelsessøgende læger. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Marianne Vind kr. ingen Jan Kvetny kr. ½ 1 Asbjørn Høegsholm 1 C B Poulsen 1 Linda Rasmussen P Bach-Mortensen C M Larsen 1 J Ingerslev 1 Total kr. ½ 8 Forskningsprojekter ADIPMITO: Undersøgelse af mitochondriefunktionen hos overvægtige børn og unge og dennes betydning for udvikling af henholdsvis fedme og type 2 diabetes; Line Wilms, Jan Kvetny, Palle Pedersen, Jakob Larsen. HYSTOP: Etablering af referenceområder for mitokondriefunktionen i forskelligt væv (Ph D studie L. Wilms, Jan Kvetny, Palle Pedersen, Jakob Larsen). THYROP: Mitokondriefunktionen hos patienter med let nedsat stofskifte i relation til forebyggende behandling for hjertekarsygdomme (Jan Kvetny, Erik Larsen, L. Wilms, Palle Pedersen, Jakob Larsen). MITOTHYR: Celleforsøg for at belyse hvilke hormonelle mekanismer der styrer mitokondriefunktionen i relation til nye behandlingsprincipper (skolarstipendiat T Bomholt, Line Wilms, Palle Pedersen, Jakob Larsen, Jan Kvetny). Evaluering af røde morfindråber til behandling af dyspnø hos lungecancerpatienter. Marianne Vind #, Asbjørn Høegholm # Medicinsk afdeling, Sygehus Syd, Næstved. Aspire-studiet: Formål: At undersøge effekten og sikkerheden af Aliskiren til forebyggelse af remodellering af venstre ventrikel hos højrisiko-post-ami-patienter, når det bruges som tillæg til standardbehandling i forhold til placebo. Aliskiren er en renin-angiotensinhæmmer. John Larsen, Roman Sykulski, Jens Thorsen. Plato: Formål: At undersøge om et nyt lægemiddel kaldet AZD6140, kan stoppe dannelsen af nye blodpropper, og derved nedsætte risikoen for hjertetilfælde og slagtilfælde hos patienter med STEMI og non-stemi. John Larsen, Roman Sykulski, Jens Thorsen ÅRSRAPPORT

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS Årsberetning 2003 Hæmatologisk afdeling Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS OMKRING HERMAN POSIN Herman Posin s humoristiske og tankevækkende streger har i mange år prydet vægge, opslagstavler

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bestyrelse 3 Specifikke Sygdomsgrupper

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Årsrapport 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus 3 Skejby Grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus

Læs mere

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2015 15 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet.

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskning

Sundhedsvidenskabelig Forskning Sundhedsvidenskabelig Forskning Ved Aarhus universitet Og Århus universitetshospital 2009 Redaktionsgruppe: Mogens Kilian Ebba Nexø Michael Rehling Raben Rosenberg Sekretariat: Ulla Schmidt Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Indhold Virksomhedsmodel og forskningsstrategi for Center for Psykiatrisk Forskning December 2011-15... 3 Organisationsdiagram... 10 Kliniske Forskningsprojekter

Læs mere

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 rskningens ag orskningens dag Forskningen dag Forsknin dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 orskningens dag Hospitalsenhed Midt Forord

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m ÅRSSKRIFT 2010-2011 Kort om Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til formål: at

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup Forskningens Dag Forskningens dag 27. maj 2009 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00 Abstracts Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Kvalitets- og uddannelsesafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Forskningsprofil og strategi

Forskningsprofil og strategi Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt 01.09.12 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital)

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Psykiatrisk Forskningsenhed 4 Forskningens døgn 5 Forskningsseminarer 5 Retspsykiatri: Fra forskning til klinik 6 Mere brugerstøtte

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med, forskningsleder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, phd-studerende Liselotte Nielsen sekretær Personale Claus Manniche professor, overlæge,

Læs mere