FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD Årsrapport

2 Forskningsrådet Sygehus Syd 2 ÅRSRAPPORT

3 Forskningsrådet Sygehus Syd Indholdsfortegelse Indholdsfortegelse... 3 Forord... 5 FBE Anæstesi, Næstved Sygehus FBE Sygehusapotek... 7 FBE Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Nykøbing F. sygehus... 8 FBE Geriatrisk afdeling, Næstved Sygehus og Nykøbing F. Sygehus... 8 FBE Kirurgi... 9 FBE Klinisk Biokemi... 9 FBE Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Region Sjælland FBE Klinisk Patologi...16 FBE Medicin...20 FBE Neurologi...23 FBE Nuklearmedicinsk Afdeling FBE Onkologi...25 FBE Pædiatri...26 FBE Rehabilitering / Fysio- og Ergoterapi...29 FBE Røntgenafdelingen, Næstved Sygehus...30 FBE Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling...30 FBE Øre-næse-hals afdelingen...31 ÅRSRAPPORT 3

4 Forskningsrådet Sygehus Syd 4 ÅRSRAPPORT

5 Forskningsrådet Sygehus Syd Forord Sundhedsvidenskabelig forskning og Sundhedstjenesteforskning burde være en helt naturlig del af arbejdet på ethvert sygehus. Formålet med at drive forskning i sundhedsvæsenet er at sikre den nødvendige faglige udvikling, og gennem egne og andres forskningsresultater at medvirke til at sikre den bedst mulige behandling af vores patienter. For ikke at sakke agterud i forhold til de lande vi sædvanligvis sammenligner os med, skal vi implementere nye diagnostiske muligheder og terapeutiske tiltag umiddelbart efter, at der er videnskabelig evidens for, at der er tale om en forbedring. I Danmark er der i flere undersøgelser påvist betydelig forsinkelse før nye behandlinger iværksættes. Denne træghed kan skyldes mange forskellige forhold, men den første forudsætning for at iværksætte videnskabeligt velfunderede nye tiltag er naturligvis, at man er en del af den verden, der driver videnskaben. Sygehus Syd har i samarbejde med Københavns Universitet ansat 2 kliniske forskningslektorer, som arbejder i klinikken i halvdelen af arbejdstiden og med forskning og vejledning i den anden halvdel. Endvidere har sygehuset p.t. ansat 4 Ph.d. studerende. Planerne for Sygehus Syd i 2008 omfatter ansættelse af yderligere en klinisk forskningslektor og et antal Ph.d. studerende. Sygehus Syd har i tilført forskningsområdet ca. 4 mio. kr. og midlerne er blevet anvendt til lønninger og indkøb af apparatur til særlige forskningsformål. Forskningsrådet har haft til opgave at indstille til sygehusledelsen, hvorledes de økonomiske midler kan anvendes. Forskningen har fået bedre kår gennem de sidste par år og Sygehusledelsens klare økonomiske satsning vil i løbet af nogle år kunne aflæses på tykkelsen af årsrapporten; men det tager tid at opbygge forskningsmiljøer og forskerskoler. Arbejdet er i gang, men det er en forudsætning, at vi kan rekruttere de nysgerrige medarbejdere og give dem rammerne for at gennemføre forskningsprojekterne. Det er også en forudsætning, at mere seniore medarbejdere kan og vil løfte vejlederopgaven - en opgave som alle, der har arbejdet med forskning i deres karriere, bør være med til at løfte. Forskningsrådet ønsker også at satse på tværfaglige projekter, således at alle medarbejdere får et engagement i sygehusets forskningsopgaver. Forskningsstrategien for Region Sjællands sundhedsvæsen forventes at blive udarbejdet i 2008 og det betyder også, at sygehusenes medarbejdere bliver inddraget i udmøntningen af strategien. Fastlæggelse af en overordnet forskningsstrategi må imidlertid ikke betyde, at mindre og/eller nyigangsatte projekter boblerne drukner eller må indstilles. De første skridt til oprettelse af en Forskningsenhed blev taget i. Enhedens opgaver er, som stabsfunktion til Sygehusledelsen, at facilitere forskningen i hele Sygehus Syd. Steen Boesby Formand for Forskningsrådet ÅRSRAPPORT 5

6 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Anæstesi, Næstved Sygehus FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Vision: I anæstesiafdelingen er forskning en integreret del af den kliniske hverdag. Forskning varetages på alle planer dog med særlig fokus på kvalitetssikring og udvikling. Mål: Alle nye læger tilbydes deltagelse i forskningsprojekter. Der er altid pågående projekter på både ITA og anæstesiafsnittet. Der etableres en kultur i afdelingen, hvor videngenerering sikres optimale vilkår for udvikling. Midler: Forskning indarbejdes som en integreret del af afdelingens ydelser og er beskrevet i afdelingens driftsaftale. Forskningsenheden understøtter og faciliterer forskningsindsatsen i afdelingen. Etablering: Det forventes, at forskningsnetværk styrkes og dannes via etablering af et multidisciplinært forum med kontinuerlig udveksling af informationer om planlagte og pågående forskningsaktiviteter. 6 ÅRSRAPPORT

7 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Sygehusapotek FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Sygehusapotekerne har på landsplan udarbejdet fælles visioner, heraf Sygehusapotekerne er aktive inden for forskning. Sygehusapoteket på Sygehus Syd deltager i udviklings- og kvalitetssikringsprojekter. Sygehusapoteket vil meget gerne med i fremtidige udviklings/forskningsprojekter, som kan belyse værdien af klinisk farmaci. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Gitte Nielsen Forskningsprojekter Pilotprojekt OPUS Medicin uddata og observationsstudier. Nielsen G, Lindenskov Carlsen T, Larsen J, Holm, CC. Mulighederne i udtræk af statistik på ordinationer i OPUS Medicin er undersøgt i samarbejde med IT. Arbejdsgange efter indførsel af OPUS Medicin er undersøgt på udvalgte afsnit i FBE Medicin og FBE Ortopædkirurgi og sammenlignet med tidligere undersøgelser. Pilotprojektet er startet sommer 2006 og afsluttet sommer. Evaluering af røde morfin dråber til behandling af dyspnø hos lungecancerpatienter. Klinisk ansvarlige investigatorer for projektet er Asbjørn Høegholm (investigator) og Marianne Vind (co-investigator) Medicinsk afdeling, Sygehus Syd. Sygehusapoteket har stillet farmaceut Henrik Thomsen (indtil oktober ) og farmaceut Mie Dyrholm (fra november ) til rådighed for farmaceutisk rådgivning. Dette har omfattet udarbejdelse af afsnit i protokollen omhandlende de anvendte lægemiddelstoffer samt forsøgsdesign. Derudover også formulering af de lægemidler, der indgår i forsøget samt fremskaffelse af disse. Projektet er startet i 2006 og er marts 2008 i gang. Posterpræsentationer 12th. Congress of the European Association of Hospital Pharmacists; Infusion Pumps in Hospital of Storstroem County. Nielsen G. Dag Forskningens Dag ; Evaluering af røde morfin dråber ved behandling af dyspnø hos lungecancerpatienter Vind M, Thomsen H. ÅRSRAPPORT 7

8 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Nykøbing F. sygehus EpiCOH`s konference i oktober. Deltagelse i internationale møder/seminarer FBE Geriatrisk afdeling, Næstved Sygehus og Nykøbing F. Sygehus FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Påbegynde etablering af forskningsmiljø på basisniveau. Journalclub x 1/ måned. En kasuistik fra hver geografi. Deltagelse i EUGMS kongres efteråret Afholdte forskningsrelevante kurser og gennemførte undervisnings- og/eller vejledningsopgaver Overlæge Per Dyhr har undervist læger under uddannelse til speciallæger i geriatri i svimmelhed. Forskningsrelevante teknologier Faldambulatoriets udrednings- og behandlingskoncept skønnes at have forskningsmæssigt potentiale. Den landsdækkende geriatriske database. Patientmateriale og databaser 8 ÅRSRAPPORT

9 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Kirurgi Publikationer i S. Boesby: Acute Cholecystitis: A surgical challenge. Scand. J. Gastroent. ;42: FBE Klinisk Biokemi FBE ens satsningsområder/ forskningsstrategi Afdelingens forskningsstrategi er gennem netværksdannelse med andre forskningsgrupper, at udvikle analyseplatforme til udredning af komplicerede kliniske problemstillinger. Derfor har afdelingen etableret en forsknings- og udviklingsgruppe (F&U) med henblik på at udvikle nye analyser til brug i rutine og forskning samt til gennemførelse af forskningsprojekter. Målet er at understøtte forskningen i Sygehus Syd med et bredt repertoire af avancerede teknikker. Klinisk biokemisk afdelings forskningsmæssige kompetencer ligger primært inden for de molekylærgenetiske, massespektrometriske og flowcytometriske teknikker (se afsnittet: Forskningsrelevante teknologier). Forskningsmiljøer er etableret indenfor mitokondriefunktion, thyreoideafunktion, diabetes og fedme, anti-koagulationsbehandling, jern-metabolisme og malabsorptionssygdomme. Ph.D. studerende, post doc., specialestuderende, skolarstipendiater m.v. får teknisk vejledning og undervisning i laboratorieteknikkerne samt hjælp ved etablering af analyserne. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Palle Pedersen ,5 1 Arne Bremmelgaard Christina Ellervik Jacob Larsen# - - Pal B. Szecsi - TAP - 2,5 Total Ansat den 1. december # Ansat ved FBE Patologi efter 1. februar ÅRSRAPPORT 9

10 Forskningsrådet Sygehus Syd Forskningsprojekter Jern omsætning og inflammation: Serum Hepcidin og dens relation til jern- og HFE genotype status blandt danske mænd. Palle Pedersen #, Jacob Larsen, Dominic Therrien #, Nils Milman #. # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd. Cytokinprofilering af individer med hæmokromatose, brug af cytometric bead assay. Palle Pedersen #, Jacob Larsen #, Dominic Therrien # # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd Cytokinprofilering af individer med akut pankreatitis, ved brug af cytometric bead assay. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, Lena Truelsson, K Borch # FBE Klinisk biokemi,, FBE Patologi, Sygehus Syd, Linköping Cytokiner i gastritisvæv. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, K Borch # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd, Linköping. Cytokiner i seranom efter brystkirurgi. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, C Axelsson. # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd. Mitokondrieforskningsenheden: ADIPMITO: Undersøgelse af mitochondriefunktionen hos overvægtige børn og unge og dennes betydning for udvikling af henholdsvis fedme og type 2 diabetes. Line Wilms, Jan Kvetny, Palle Pedersen #, Jacob Larsen, FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi HYSTOP: Etablering af referenceområder for mitokondriefunktionen i forskelligt væv. Line Wilms, Jan Kvetny, Palle Pedersen #, Jacob Larsen, FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. THYROP: Mitokondriefunktionen hos patienter med let nedsat stofskifte i relation til forebyggende behandling for hjertekarsygdomme. Jan Kvetny, Erik Larsen Δ, Line Wilms, Palle Pedersen #, Jacob Larsen, FBE Medicin, Δ FBE Kirurgi, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. MITOTHYR: Celleforsøg for at belyse hvilke hormonelle mekanismer der styrer mitokondriefunktionen i relation til nye behandlingsprincipper. Tobias Bomholt #, Jan Kvetny, Palle Pedersen #, Jacob Larsen, FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd. Cancerforskning: Detektion af TS, MTHFR, DPD mutationer i blod, normal væv, tumor væv fra biopsier fra patienter med CRC. Michael Holmsgaard Kristensen, Palle Pedersen #, Johannes Mejer FBE Patologi, # FBE Klinisk biokemi, FBE Onkologi. Måling af metabolitter af 5-FU hos patienter med cardiotoxicitet efter indgivelse af kemoterapi. Michael Holmsgaard Kristensen, Palle Pedersen #, Johannes Mejer FBE Patologi, # FBE Klinisk biokemi, FBE Onkologi. 10 ÅRSRAPPORT

11 Forskningsrådet Sygehus Syd AK-Skole: Livskvalitet hos patienter uddannet til selvstyret Antikoagulations-behandling. Rikke Steensgaard, Erik Lykke Mortensen, Michael Hasenkam*, Jørn Dalsgaard Nielsen*, Edith Norgaard #, Arne Bremmelgaard # og Palle Pedersen #. Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, AK-centret, Skejby Universitetshospital, * Trombosecentret, Gentofte Hospital, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd - Næstved. Marevanbehandling og effekten af hyppigt forekommende gen varianter. Arne Bremmelgaard #, Christina Ellervik # og Palle Pedersen # # FBE Klinisk biokemi. Publikationer i Elsass P, Pedersen P, Husum K, Milman N. Assessment of the psychological effects of genetic screening for hereditary hemochromatosis. Ann Hematol. [Epub ahead of print]. Forskningens Dag 11/9, Sygehus Syd: Posterpræsentationer Hemochromatosis genotypes and risk of 31 disease. Endpoints meta-analyses including 66,000 cases and 226,000 Controls. Christina Ellervik, M.D., Henrik Birgens, M.D., D.M.Sc., Anne Tybjarg-Hansen, M.D., D.M.Sc., Borge G. Nordestgaard, M.D., D.M.Sc. Cytokine profiling of a large random population of men Aged years. Jacob Larsen #, Dorthe Toftdahl, Dominic Therrien, Gitte Vedel Melsen and Palle Pedersen. # FBE Patologi, FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd Næstved. Genetisk screening for ukendte mutationer ved HRM Real-time pcr. Palle Pedersen #, Lennart Friis-Hansen, Jette Ellehauge #, Gitte Vedel Melsen #, Finn Cilius Nielsen, og Nils Milman #. # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd - Nastved, Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet. The value of DPD mutations and plasma ratios of Uracil and Dihydrouracil in predicting 5-fu induced toxicity. Kristensen, M.H. 12, Pedersen, P. 1, Mejer, J 2. Department of Clinical Biochemistry 1, Department of Medicine 2, Naestved Hospital. Basal funktion af mitokondrier og regulation af denne funktion i forskellige væv hos metabolisk raske personer Hystop. L Wilms, J Kvist Thomsen, J Larsen, P Pedersen, J Kvetny. Faktorer der forudsiger udvikling af subklinisk hypothyreoidisme hos patienter opereret for atoksisk struma. Projekt Thyrop. J Kvetny, L Wilms, J Larsen, P Pedersen. Mitochondriefunktionen hos overvægtige unge og deres forældre. Projekt Adipmito. L Wilms, J Larsen, P Pedersen, J Kvetny. Stimulation af mitokondriefunktion formidles af Iodthyroniner. J Larsen, L Wilms, P Pedersen, J Kvetny. Livskvalitet hos patienter uddannet til selvstyret Antikoagulations-behandling. Rikke Steensgaard, Erik Lykke Mortensen, Michael Hasenkam*, Jørn Dalsgaard Nielsen*, Edith Norgaard #, Arne Bremmelgaard # og Palle Pedersen #. Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, AK-centret, Skejby Universitetshospital, * Trombosecentret, Gentofte Hospital, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd - Næstved. ÅRSRAPPORT 11

12 Forskningsrådet Sygehus Syd Afholdte forskningsrelevante kurser og gennemførte undervisnings- og/eller vejledningsopgaver Palle Pedersen: Laboratoriefaglig vejleder for Ph.D. studerende Michael Holmsgaard Kristensen (nu FBE Patologi). Laboratoriefaglig vejleder for Ph.D. studerende Line Wilms (FBE Pædiatri). Forskningsrelevante teknologier Afdelingen råder over en lang række forskningsrelevante teknologier. Ønskes et samarbejde omkring disse teknologier skal Palle Pedersen kontaktes (Næstved, ) eller Mikala Klok Jørgensen (Slagelse, ). Flowcytometri laboratoriet: Apparatur: Beskrivelse: FACSCanto II flowcytometer, 3 laser system til måling af forskellige 7 fluorescenser samt FSC og SSC. Apparatet benyttes til immunfænotypering (leukemidiagnostik), leukocyttælling, Cytometrisk Bead Array (CBA) for kvantitering af multiple opløselige molekyler (f. eks. inflammatoriske cytokiner), DNA-ploidi bestemmelser, kvantitering og funktionalitet af mitokondrier. Drift og udvikling foregår i samarbejde med Jacob Larsen, Klinisk Patologi. PCR laboratoriet: Apparatur: RotorGene (Corbett LifeScience) CAS1200 (Corbett LifeScience) Xtractor (CAS1820, Corbett LifeScience) Lightcycler 1.5 (Roche) T3 PCR maskine (Biometra) 9800 Fast Thermal Cycler (Applied Biosystems) 3130 ABI sekventeringsmaskine ((Applied Biosystems) Gel billeddokumentationssystem GeneGenious (Syngene) Beskrivelse af tilgængelige teknikker: PCR High Resolution melt (HRM) analyse Real-time PCR RFLP DNA sekventering RT-PCR DNA og RNA oprensning fra forskellige kilder Celle laboratorium: Apparatur: Heraeus HERAcell 150 CO2 inkubator HETO LAF-bænk Omvendt fluorescens mikroskop IX71 med inkubatorfunktion og kamera (Olympus) Omvendt mikroskop (Leica DM IL) Kannistre til nedfrysning af celler i flydende nitrogen Beskrivelse: Dyrkning og opformering af etablerede cellelinier. Hæmning og induktion af cellulærvækst, proteinsyntese, RNA syntese. Induktion af apoptose. 12 ÅRSRAPPORT

13 Forskningsrådet Sygehus Syd Generisk laboratorium: Apparatur: Sunrise ELISA reader (Tecan) Bioanalyzer (Agilent Technologies) Tissuelyser (Qiagen) Beskrivelse: Bestemmelse af enzymkinetik (omsætningshastighed) og kvantitativ bestemmelse af biologiske stoffer (ELISA). Bestemmelse af Protein, RNA, og DNA koncentration samt kvaliteten af RNA. Lysering af celler og vævs-dissociation. Patientmateriale og databaser Biobank med blodprøver fra 1435 mænd i alderen år fra sydsjælland. Uselekteret population med selvrapporterede helbredsoplysninger indsamlet i Deltagelse i internationale møder/seminarer Arne Bremmelgaard: Cancer og genetik, DSMG, Vejle 21/3 Venetrombose, Symposium, Lund 14/5 Thrombose og Haemostase, ISTH, Geneve 6/7-12/7 Hematologi, ASH, Atlanta 7/12 12/12 Palle Pedersen: DSTH kongres, Århus Workshop Real-time, Roche ÅRSRAPPORT 13

14 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Region Sjælland FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Deltagelse Forskeruddannelsesprogrammet i Basic and Clinical Microbiology BCM på RUC. Opsætning af PCR teknologi, også til brug i rutinen. Typningsmetoder og resistente bakterier. Udvikling af beslutningsstøtte til tolkning af analysesvar. Borreliadiagnostik. Sammenlignende undersøgelser af diagnostiske kits. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Ram Dessau 0 10% 0 Bent Røder 0 5% 0 Ole Heltberg 0 5% 2 Forskningsprojekter Ram Dessau: Decision support for the interpretation of diagnostic test results using Lyme disease serology as a model. Collaborators: Hejlesen O.K. Senior lecturor. Department of Health Science and Technology. Institute of Health Technology, Aalborg University. Skarphedinsson S. Infectious disease specialist. Department of clinical microbiology. Odense University Hospital. Ejlertsen T. Specialist in clinical microbiology. Senior consultant. Department of clinical microbiology. Aalborg University Hospital, Denmark. Bangsborg J. Specialist in clinical microbiology. Senior consultant. Department of clinical microbiology. Herlev University Hospital, Denmark. Carsten Henrik Wachman. Senior Statistician, acronordic A/S. Research Park SCION DTU. Denmark. Ram Dessau og medicinsk afdeling, Nykøbing sygehus: Bakterie-DNA. To projekter er undervejs med undersøgelser af Pleurempyem og Ascitesvæske. Hans Fjeldsøe Nielsen. Resistensforhold hos bakterier (Fx mecillinam og ESBL dannende enterobakteriacease). Rohlen LC, Varmarken J-E, Heltberg O* Prospective analysis of peroperative bacterial specimens taken during revision total hip arthroplasty THA. Publikationer i Kindberg E, Akerlind B, Johnsen C, Knudsen JD, Heltberg O, Larson G, Böttiger B, Svensson L.Host genetic resistance to symptomatic norovirus (GGII.4) infections in Denmark. J Clin Microbiol. ;45: Lunding S, Heltberg O*, & Sundhedskomiteens Udvalg Vedr. Smitsomme Sygdomme. Methicillinresistente stafylokokker. Forebyggelse og behandling i almen praksis. Månedsskr Prakt Laegegern ;8: Posterpræsentationer Ram Dessau - Forskningens Dag, Sygehus Syd, Næstved: Sensitivitet, Specificitet og prævalens når der ikke findes en gylden standard? 14 ÅRSRAPPORT

15 Forskningsrådet Sygehus Syd Afholdte forskningsrelevante kurser og gennemførte undervisnings- og/eller vejledningsopgaver Ram Dessau - Censor, Institut for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Forskningsrelevante teknologier Kontaktperson: Ram Dessau. Ekspertise inden for statistisk databehandling (Specielt R-software) og håndtering af databaser (SQL programmering). Kan levere data fra laboratoriesystemet angående fund af mikroorganismer og resistensundersøgelser til brug i kliniske forskningsprojekter, fx resistensundersøgelser. Specielle mikrobiologiske undersøgelser vil kunne sættes op til brug for forskning efter aftale fx arts- og resistensbestemmelser af mikroorganismer. Afdelingen har en omfattende biobank af bakterieisolater specielt fra bloddyrkninger. ELISA robot. Deltagelse i internationale møder/seminarer Ram Dessau: 17th ECCMID, Munchen, 3 dage. Ole Heltberg: RAFM, Gøteborg 2 dage. ÅRSRAPPORT 15

16 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Klinisk Patologi FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Videreudvikle molekylærbiologiske teknikker: FISH, PCR, LCM, FCM og celledyrkning. Mhp at udføre så mange analyser som muligt i eget hus søges nye rum inddraget ligesom omorganisering af eksisterende rum. Mulighed for at frigøre/tilføre speciallæge ressourcer til coaching i forbindelse med de enkelte projekter. Frigøre/tilføre af bioanalytiker ressourcer til pilotprojekter. Forskningsøkonomi: Tilføre ressourcer med ekstern finansiering af projekter. Vidensdeling /undervisning: 1-times månedligt fagligt personalemøde. Journal Club. Månedligt forskningsmøde; herunder igangsættelse og support af forskningsprojekter for yngre læger og Ph.d.-studerende. Søge Ph.d.-forløb oprettet. Satsningsområde for Gruppen for Molekylær Patologi er individualiseret behandling. Ved hjælp af molekylærbiologiske teknikker (PCR og LCM) stræber vi mod en behandling hvor effekten optimeres og bivirkningerne minimeres. Ambitioner og virkelighed Næstved Sygehus er et regionssygehus, hvor de kliniske og diagnostiske specialer centraliseres mhp. at behandle ca. 95% af regionens borgere. Dette betyder at afdelingen skal være med helt fremme indenfor udvalgte områder af kræftdiagnostik og fosterdiagnostik; en situation hvor vi vil tilstræbe 5/7 rutine og resten undervisning, udvikling, projekter og forskning. Udfordringer Vi må beherske det samme undersøgelsesspektrum som f.eks. RH, indenfor de sygdomsgrupper der hyppigt behandles på Næstved Sygehus. Vi må kunne etablere jævnbyrdige samarbejdsrelationer med RH og andre sygehuse indenfor de diagnostiske områder, vi satser på. Vi må være med til at skabe et klinisk relevant forskningsmiljø på Næstved Sygehus med en synergi mellem forskningen indenfor klinisk patologi og andre specialer, som f.eks. klinisk biokemi, immunologi, kirurgi og onkologi. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Jacob Larsen ,00 ½ M. H. Kristensen , Michael Bzorek 1/3 2 Lise Grupe Larsen 1/20 1 Total ,00 16 ÅRSRAPPORT

17 Forskningsrådet Sygehus Syd Forskningsprojekter Coloncancer: Undersøgelse af genetiske såvel som kinetiske markører til forudsigelse og optimering af udfaldet efter behandling for tyktarmskræft. Michael H. Kristensen^, Johannes Mejer, Mette Weidinger^, Mahin Mohammadi^, Mogens Boisen #, Eric Gamelin*. (^ FBE Klinisk Patologi, Sygehus Syd, Næstved, FBE Onkologisk afd, Sygehus Syd, Næstved, # FBE Kirurgisk Afd, Sygehus Syd, Næstved, * Laboratory of Oncopharmacology-Pharmacogenetics, Institut National de Sante et de Recherche Medicale U564, Angers, France.) Identifikation af stamceller i kolorectal carcinogenese CD133 som mulig stamcelle markør. Michael H. Kristensen^, Michael Bzorek^, Palle Pedersen, Johannes Mejer, Jakob Larsen^, Mette Weidinger^, Mahin Mohammadi^, Per Milton Madsen^, Bahir Hadi Aldulaymi, Mogens Boisen #. (^ FBE Klinisk Patologi, Sygehus Syd, Næstved, FBE Klinisk biokemi og immunologi, Sygehus Syd, Næstved, FBE Onkologisk afd, Sygehus Syd, Næstved, Kirurgisk enhed, Klinik for nedre kirurgi, Hillerød Sygehus, # FBE Kirurgisk Afd, Sygehus Syd, Næstved. Jern omsætning og inflammation: Serum Hepcidin og dens relation til jern- og HFE genotype status blandt danske mænd. Palle Pedersen #, Jacob Larsen, Dominic Therrien #, Nils Milman #. # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd Cytokinprofilering af individer med hæmokromatose, brug af cytometric bead assay Palle Pedersen #, Jacob Larsen #, Dominic Therrien # # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd Inflammation: Cytokinprofilering af individer med akut pankreatitis, ved brug af cytometric bead assay. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, Lena Truelsson, K Borch # FBE Klinisk biokemi,, FBE Patologi, Sygehus Syd, Linköping Cytokiner i gastritisvæv. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, K Borch # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd, Linköping Cytokiner i seranom efter brystkirurgi. Pal Szecsi #, Jacob Larsen #, C Axelsson # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd Mitokondrieforskningsenheden: Basal funktion af mitokondrier og regulation af denne funktion i forskellige væv hos metabolisk raske personer Hystop. Jan Kvetny, Line Wilms, Palle Pedersen #, Jacob Larsen,. FBE Medicin, FBE Patologi, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. Mitochondriefunktionen hos overvægtige unge og deres Forældre. Projekt Adipmito. Jan Kvetny, Line Wilms, Palle Pedersen #, Jacob Larsen,. FBE Medicin, FBE Patologi, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. Faktorer der forudsiger udvikling af subklinisk hypothyreoidisme hos patienter opereret for atoksisk struma. Projekt Thyrop. Jan Kvetny, Line Wilms, Palle Pedersen #, Jacob Larsen,. FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, Sygehus Syd, FBE Patologi. Stimulation af mitokondriefunktion formidles af Iodthyroniner. Projekt Mitothyr. Jan Kvetny, Tobias Bomholt #, Palle Pedersen #, Jacob Larsen,. FBE Medicin, FBE Pædiatri, # FBE Klinisk biokemi, FBE Patologi, Sygehus Syd ÅRSRAPPORT 17

18 Forskningsrådet Sygehus Syd Cancerforskning: Flowcytometrisk ploidianalyse af celler fra blæreskyllevæske, screening for neoplasier. Jacob Larsen, Anders Bødker*, Michael Bzorek, Pia Halberg Larsen og Henrik Bondo. *Parenkym-kirurgisk afdeling, FBE Patologi, Sygehus Syd Publikationer i PhD afhandling: Michael H. Kristensen. Molecular markers in 5-Fluorouracil-based treatment of colorectal cancer. A methodological study. Arbejdet udført ved ansættelse på Klinisk Biokemi, Næstved sygehus. Use of commercially available rabbit monoclonal antibodies for immunofluorescence double staining. Michael Bzorek, Inger Merete Stamp, Bodil Laub Petersen, Lisbeth Frederiksen. Antaget af Applied Immunohistochemistry and Molecular Morphology. Jul 24,. Simultaneous phenotyping and genotyping (FICTION-Methodology) on paraffin sections and cytological specimens. A comparison of two different protocols. Michael Bzorek, Bodil Laub Petersen, Linda Hansen. Applied Immunohistochemistry and Molecular Morphology Apr 27,. The human placenta from heavy smokers: evaluation of vasoactive peptides by immunohistochemistry. H.V. Clausen, L.Grupe Larsen, A.Jørgensen M.Bzorek. APMIS 115 (1), 22 29,. Posterpræsentationer Forskningens Dag, Sygehus Syd: 1. Laser Capture Microdissection, Michael Kristensen, Mette Weidinger. 2. Measurement of global methylation and deoxyuridine incorporation in DNA from an array of cancer cells. Kristensen, M.H, Honeywell, R., Smid, K., Mejer, J., Peters, GJ. 3. The value of DPD mutations and plasma ratios of uracil and dihydrouracil in predicting 5-FU induced toxicity. Kristensen, M.H. Pedersen, P., Mejer, J. 4. Fluorescens In Situ Hybridisering: Nye muligheder med genotype bestemmelse på leucocyt separerede celler. Linda Hansen, Dorthe Thers Strue-Nielsen, Michael Bzorek. 5. Demonstration of chromosomes by fluorescence in situ hybridization (FISH) in archived placental tissue. Lise Grupe Larsen, Michael Bzorek, Linda Hansen. DSPAC s årsmøde, København, 23. marts : 1. Benchmarking af dødsattester i Danmark og Litauen. Amuras Samulionis, Lise Grupe Larsen. Abstract publ. i AP- MIS. Afholdte forskningsrelevante kurser og gennemførte undervisnings- og/eller vejledningsopgaver Jacob Larsen: Laboratoriefaglig vejleder for Ph.D. studerende Line Wilms (FBE Pædiatri). Journalclubs afholdt af afdelingen Emneområde Koordinator Målet Målgruppen Mødefrekvens Onkologi Michael H. Kristensen og Mahin Mohammadi At fremme det interdisiplinære samarbejde Journal klubben er tilgængelig for alle En gang månedligt 18 ÅRSRAPPORT

19 Forskningsrådet Sygehus Syd Forskningsrelevante teknologier Immunhistokemi Kontaktperson Michael Bzorek Morfologisk metode til at karakterisere væv og celler. FISH Kontaktperson Michael Bzorek og Linda Hansen Metode til at fremstille numeriske og strukturelle kromosomabnormiteter ved flouroscensmikroskopi. PCR Kontakt person Michael H. Kristensen Metode til at påvise kromosomabnormiteter, mutationer mm. Laser Capture Microdissection Kontakt person Michael H. Kristensen Forsknings potentiale LCM tillader os at skære udvalgte celler udfra en vævsprøve for videre molekylærbiologisk analyse (mutation / genekspression). Flowcytometri laboratoriet Kontaktperson Jacob Larsen Apparatur: FACSCanto II flowcytometer, 3 laser system til måling af forskellige 7 fluorescenser samt FSC og SSC. Beskrivelse: Apparatet benyttes til immunfænotypering (leukemidiagnostik), leukocyttælling, Cytometrisk Bead Array (CBA) for kvantitering af multiple opløselige molekyler (f. eks. inflammatoriske cytokiner), DNA-ploidi bestemmelser, kvantitering og funktionalitet af mitokondrier. Drift og udvikling foregår i samarbejde med Palle Pedersen, Klinisk Biokemisk Afdeling. Celle laboratorium (I samarbejde med Klinisk Biokemisk afdeling) Kontaktperson Jacob Larsen Apparatur: Heraeus HERAcell 150 CO 2 inkubator HETO LAF-bænk Omvendt fluorescens mikroskop IX71 med inkubatorfunktion og kamera (Olympus) Omvendt mikroskop (Leica DM IL) Kannistre til nedfrysning af celler i flydende nitrogen Beskrivelse: Dyrkning og opformering af etablerede cellelinier. Hæmnings og induktion af cellulær vækst, proteinsyntese, RNA syntese. Induktion af apoptose. Patientmateriale og databaser Alle data fra patoanatomiske undersøgelser registreres I WM-data og videreføres til landsdækkende patobank. Data kan anvendes i projekter med godkendte protokoller. Væv udtaget til fra patoanatomiske undersøgelser opbevares i paraffinklodser på afdelingen. Kan anvendes i projekter med godkendte protokoller, og såfremt, der ikke ligger forbud fra patienten i Vævsbankregisteret. Blodprøver fra 190 colorectal patienter før og efter 5-FU baseret kemoterapi. Formalin fikseret paraffin indstøbt væv fra 200 patienter opereret for colorectal cancer. (Michael H. Kristensen). Deltagelse i internationale møder/seminarer Jacob Larsen. Nordisk FACS brugermøde, Hotel Marienlyst Helsingør, 2 dage,. Inger Stamp. 8th Intern Course on Bone Marrow Biopsy Pathology Graz, Østrig, maj,. ÅRSRAPPORT 19

20 Forskningsrådet Sygehus Syd FBE Medicin FBE ens satsningsområder/forskningsstrategi Satsningsområder er lægemiddelafprøvning, klinisk- og grundforskning indenfor afdelingens specialer med vægt lagt på kardiologi, lungemedicin og endokrinologi. Ledelsen lægger vægt på at inddrage forskningsmuligheder i uddannelsesprogrammer for afdelingens uddannelsessøgende læger. Oversigt over FBE ens forskere og deres produktion Navn Fondsbevilling i kr. Forskningsårsværk i * Antal publikationer i Marianne Vind kr. ingen Jan Kvetny kr. ½ 1 Asbjørn Høegsholm 1 C B Poulsen 1 Linda Rasmussen P Bach-Mortensen C M Larsen 1 J Ingerslev 1 Total kr. ½ 8 Forskningsprojekter ADIPMITO: Undersøgelse af mitochondriefunktionen hos overvægtige børn og unge og dennes betydning for udvikling af henholdsvis fedme og type 2 diabetes; Line Wilms, Jan Kvetny, Palle Pedersen, Jakob Larsen. HYSTOP: Etablering af referenceområder for mitokondriefunktionen i forskelligt væv (Ph D studie L. Wilms, Jan Kvetny, Palle Pedersen, Jakob Larsen). THYROP: Mitokondriefunktionen hos patienter med let nedsat stofskifte i relation til forebyggende behandling for hjertekarsygdomme (Jan Kvetny, Erik Larsen, L. Wilms, Palle Pedersen, Jakob Larsen). MITOTHYR: Celleforsøg for at belyse hvilke hormonelle mekanismer der styrer mitokondriefunktionen i relation til nye behandlingsprincipper (skolarstipendiat T Bomholt, Line Wilms, Palle Pedersen, Jakob Larsen, Jan Kvetny). Evaluering af røde morfindråber til behandling af dyspnø hos lungecancerpatienter. Marianne Vind #, Asbjørn Høegholm # Medicinsk afdeling, Sygehus Syd, Næstved. Aspire-studiet: Formål: At undersøge effekten og sikkerheden af Aliskiren til forebyggelse af remodellering af venstre ventrikel hos højrisiko-post-ami-patienter, når det bruges som tillæg til standardbehandling i forhold til placebo. Aliskiren er en renin-angiotensinhæmmer. John Larsen, Roman Sykulski, Jens Thorsen. Plato: Formål: At undersøge om et nyt lægemiddel kaldet AZD6140, kan stoppe dannelsen af nye blodpropper, og derved nedsætte risikoen for hjertetilfælde og slagtilfælde hos patienter med STEMI og non-stemi. John Larsen, Roman Sykulski, Jens Thorsen ÅRSRAPPORT

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Forskningsrådet for Storstrømmens Sygehus

Forskningsrådet for Storstrømmens Sygehus Forskningsrådet for Storstrømmens Sygehus Årsrapport Forord Der er mange grunde til at bedrive forskning ved landets sygehuse. For at forbedre tilbudet om forebyggelse, undersøgelse og behandling til befolkningen

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Ny traumestue indviet Forskningsresultater præsenteret på stor konference for lungesygdomme

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 1 April 2, 2008 Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 2 April 2, 2008 Dagsorden Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh. C U R R I C U L U M V I T A E Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.dk U D D A N N E L S E 2002

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere